A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. augusztus 1-jétől a 2017/139. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

93/1990. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

15. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

15. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


74/1991. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


51/1992. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]


174/1992. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

4/A. §

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


29/1993. (II. 17.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 
 

3. § (1) bek. b) pontból

,,- szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó -'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

17. §

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 26.]

 

22. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 26.]

 

29. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. augusztus 26.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

34. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 26.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

2. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 26.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. § (3) bek. a)-b) pontban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,központi szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. augusztus 26.]

 

26/C. § (1) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. augusztus 26.]

 

53/B. § (2) bek. b) pontban

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. augusztus 26.]

 

66. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 26.]

 

69. § (4) bek. a) pontban

,,7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot'' szövegrész helyébe ,,8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § f) pont [2017. augusztus 26.]

 

69. § (6) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. augusztus 26.]

 

69. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 26.]

 

69/A. § a) pontban

,,7. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja'' szövegrész helyébe ,,8. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4-6. sora'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § g) pont [2017. augusztus 26.]

 

79. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 8. § [2017. augusztus 26.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet címből

,,gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet ,,A) Személyi adatok'' pont 1. alpontból

,,gyermektartásdíj megelőlegezését kérő vagy a'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet után

8. sz. melléklettel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 26.


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (2) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 50. § [2017. augusztus 12.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

27. § (3b) bek. után

(3c)-(3d) bek.-sel kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

27/B. § (3) bek.-ben

,,egynapos sebészeti ellátásba'' szövegrész helyébe ,,egynapos sebészeti ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba'' szövegrész lép: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

28. § (1b) bek.-ben

,,27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt'' szövegrész helyébe ,,27. § (7) bekezdése, továbbá a 44/B. § szerinti meddőségkezelési ellátások TVK-ja terhére elszámolt teljesítményt'' szövegrész lép: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

44/A. § után

44/B. §-sal kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

76/O. § után

76/P. §-sal kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 12. § [2017. augusztus 26.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,pénzforgalmi'' szövegrész helyébe ,,fizetési'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 17. § [2018. január 1.]

 

6/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 13. § [2017. augusztus 26.]

 

17. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 14. § [2017. augusztus 26.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 26.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § a) pont, illetve 3. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § b) pont, illetve 4. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

2/A. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § c) pont, illetve 5. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § d) pont, illetve 6. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § e) pont, illetve 7. melléklet [2017. augusztus 26.]


389/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 
 

2. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

2. § (1) bek. r) pont után

s)-u) ponttal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2018. július 1.]

 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek. a) pont [2017. augusztus 16.]

 

3. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (12a) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek. a) pont [2018. július 1.]

 

3. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (9) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (5) bek. [2017. október 1.]

 

6. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

6. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

7. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

7. § (7a) bek. után

(7b)-(7e) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (8) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (8a) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek. b) pont [2018. július 1.]

 

7. § (9)-(11) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek. b) pont [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

11/C. §-sal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § [2017. augusztus 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 10. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2018. július 1.]

 

8. sz. mellékletben

,,az Értékesítő neve és címe'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő neve és címe,, szövegrész lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 16.]

 

13. sz. melléklet után

14. sz. melléklettel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2018. július 1.]


410/2007. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 19.]

 

8/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. december 13.]

 

8/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. december 13.]

 

8/B. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 19.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 19.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,2-8/A. § alapján'' szövegrész helyébe ,,2-4. §, valamint a 6-8/A. § alapján'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 30.]

 

10/A. §-ban

,,2-8. §-ban'' szövegrész helyébe ,,2-4. §-ban, valamint a 6-8. §-ban'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,2-8. §-ban'' szövegrész helyébe ,,2-4. §-ban, valamint a 6-8. §-ban'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. december 13.]


191/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 
 

Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása alcím

12. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 18. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (4) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 19. § [2018. január 1.]


221/2008. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

 
 

3. § (8) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárral'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 2.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

9. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 30.]

 

12/B. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 10. § [2017. december 13.]

 

13. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 30.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 30.]

 

11/H. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. december 13.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 51. § [2017. augusztus 12.]


346/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a kormányzati célú hálózatokról

 
 

2. § 12. pont után

13. ponttal kieg.: 229/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 15.]

 

33. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 229/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 15.]


102/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről

 
 

2. § g) pont gb) alpont

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 20. § [2017. augusztus 26.]

 

14/D. § után

14/E. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 21. § [2017. augusztus 26.]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

1. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)'' szövegrész helyébe ,,Atv.'' szövegrész lép: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 12.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 12.]


118/2011. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

 
 

9. alcím után

9/A. alcímmel (10/A. §) kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 12.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

14. Általános kötelezettségek alcím

30/B. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 12.]

 

41. § után

42. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

9. melléklet

Mód.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 12.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

2/B. §

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 8.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

118/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

118/A. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

118/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2017. szeptember 19.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,élő, tartózkodó'' szövegrész helyébe ,,lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 23. § [2017. augusztus 19.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 22. § [2017. augusztus 19.]

 

5. § (2) bek.-ből

,, , Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 24. § [2017. augusztus 19.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § 4. pontból

,,- ideértve a társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

23. § után

,,[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]'' című alcímmel (23/A. §) kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

46. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 12.]

 

50. § (2) bek. után

(3)-(6) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 12.]

 

53. § (1) bek. a) pontban

,,százezer'' szövegrész helyébe ,,kétszázezer'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

53/A. §

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 12.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről'' szövegrész helyébe ,,éveket terhelő rész nyilvántartásba vételéről'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

56. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

56. § (5) bek.-ben

,,esetén a teljesített'' szövegrész helyébe ,,esetén legkésőbb a teljesített'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

62/A. § (3) bek.-ből

,,Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár kapja meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján érvényesíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

69. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

75. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

75. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

95. §

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 12.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,és a foglalkoztatási'' szövegrész helyébe ,,és a támogató döntése alapján a foglalkoztatási'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

139. § (1a) bek.-ben

,,Az Egészségbiztosítási Alap'' szövegrész helyébe ,,A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai'' szövegrész, ,,az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi'' szövegrész helyébe ,,a társadalombiztosítás pénzügyi alapja tárgyévi'' szövegrész, ,,az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmi'' szövegrész helyébe ,,a pénzforgalmi'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 5. pont [2018. január 1.]

 

139. § (1a) bek. b) pontban

,,az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós'' szövegrész helyébe ,,a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai nullszaldós'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 6. pont [2018. január 1.]

 

140. § (3) bek.-ből

,,továbbá a helyi önkormányzat által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és az e körben folyósítandó családtámogatási ellátások megtérítendő összege hozzáadásával,'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

140. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 12.]

 

,,[Az Áht. 108. § (4) bekezdéséhez]'' című alcím után

,,[Az Áht. 108/A. §-ához]'' című alcímmel (172/A. §) kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § [2017. augusztus 12.]

 

176. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 12.]

 

179. § (3) bek.-ből

,,egyszeri alkalommal'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

1. melléklet I. pont 10. alpont

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 10. § [2017. augusztus 12.]

 

5. melléklet

Mód.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 12. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

6. melléklet táblázat A:22 és D:22 mezőben

,,18/A. §'' szövegrész helyébe ,,14/A. §'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 7. pont [2017. augusztus 12.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 230/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 15.]


34/2012. (III. 9.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 
 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § [2017. augusztus 19.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

4. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4/A. § nyitó szövegrészben

,,szolgáltatáshoz'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatásához'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


172/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 
 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 54. § [2017. augusztus 12.]


213/2012. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

 
 

10. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 26.]

 

10. § (7) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

10. § (8) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 26.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (3) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,a közlekedési hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatósághoz'' szövegrész lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

III. Fejezet

26/A. §-sal kieg.: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 26.]

 

27. § után

28. §-sal kieg.: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 26.]

 

29. §

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 26.]

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 
 

5. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2017. augusztus 26.]

 

5. § (8) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2017. augusztus 26.]

 

5. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2017. augusztus 26.]


354/2012. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 228/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 228/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]


40/2013. (II. 14.) Korm. r.

 
 

az állatkísérletekről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. szeptember 2.]

 

1. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. szeptember 2.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,az Ávtv. 26. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva - tudományos, állatjóléti vagy állategészségügyi indokokra tekintettel -'' szövegrész helyébe ,,tudományos indokokra tekintettel'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. szeptember 2.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 2.]

 

12. § (1) bek. b) pontban

,,jóléte helyreállt'' szövegrész helyébe ,,jóléte dokumentáltan helyreállt'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. szeptember 2.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 2.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 2.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 2.]

 

35. § (7) bek.-ben

,,a)-d) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,a)-b) és d) pontjaiban'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. szeptember 2.]

 

36. § (1) bek. c) pontban

,,személyzet felügyeletéről'' szövegrész helyébe ,,35. § (7) bekezdés szerinti személyzet felügyeletéről'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. szeptember 2.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. szeptember 2.]

 

38. § (3) bek.-ből

,,A MÁB munkáját a kijelölt állatorvos vagy szakértő segíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 2.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. szeptember 2.]

 

39. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 8. § [2017. szeptember 2.]

 

45. § (4) bek.-ben

,,Az országos illetékességgel eljáró kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § e) pont [2017. szeptember 2.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,14. § (6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdés'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § f) pont [2017. szeptember 2.]

 

51. § (6) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet

Mód.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont a) alpontban

,, ; amennyiben végeznek műtétet a kísérletben, ismertetni kell'' szövegrész helyébe ,, , továbbá ismertetnie kell'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § g) pont [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont d) alpontban

,,számának csökkentése'' szövegrész helyébe ,,számának és adott esetben a környezeti hatás mértékének csökkentése'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § h) pont [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont e) alpontban

,,kínjának csökkentése'' szövegrész helyébe ,,kínjának elkerülése, valamint mértékének csökkentése'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § i) pont [2017. szeptember 2.]

 

5. melléklet

Mód.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 2.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

88. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 52. § [2017. augusztus 12.]


345/2014. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központi címregiszterről és a címkezelésről

 
 

3. § (2) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

15. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (5) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 8.]


142/2015. (VI. 12.) Korm. r.

 
 

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 8.]


415/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

 
 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 26. § [2017. augusztus 26.]


41/2016. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 247/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 6.]


137/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,alkalmazhat'' szövegrész helyébe ,,használhat'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. §-ból

,,tanúsítványon alapul'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

8. §-ból

,,nem minősített'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

9. § (1)-(5) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,az igénylőnek'' szövegrész helyébe ,,a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az igénylő'' szövegrész helyébe ,,a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

13. § (8) bek.-ből

,,a minősített tanúsítványok esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. augusztus 8.]


250/2016. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program megvalósításáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 15.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 15.]

 

16. §

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 15.]


309/2016. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

 
 

10. §

Helyébe lép: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 29.]

 

13. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 29.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 29.]


366/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

 
 

1. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 19.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,- a 16. pontban foglalt ügyek kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. 11. pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2018. március 2.]

 

4. § (2) bek. 16. pont

Hat. kív. h.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (4) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (5) bek. [2018. március 2.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 30.]


393/2016. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

1. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. §


432/2016. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról

 
 

4. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 53. § [2017. augusztus 12.]


451/2016. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 
 

2. § 15. pont után

16. ponttal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

84. § (2) bek. a)-b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

84. § (3)-(4) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (1) bek. a) pontban

,,bekezdés a) vagy b) pontja'' szövegrész helyébe ,,bekezdése'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (1) bek. b)-c) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (3) és (6) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

86. § a) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

86. § b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

87. § (1) bek. a)-b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

87. § (2) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

,,KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely'' alcím

88/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

89. § (6) bek.-ből

,,vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

90. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

90. § (2) bek.-ben

,,60. napon'' szövegrész helyébe ,,90. napon'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. augusztus 8.]

 

93. § (4) bek.-ben

,,ügynöki'' szövegrész helyébe ,,a 134. § szerinti ügynöki'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § e) pont [2017. augusztus 8.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § f) pont [2017. augusztus 8.]

 

116. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2017. augusztus 8.]

 

,,Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás'' alcím

116/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. augusztus 8.]

 

121. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (6) bek. [2017. augusztus 8.]

 

121. § (2) bek. a)-b) pont

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

127. § (3) bek. d) pontban

,,a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész helyébe ,,az összerendelési nyilvántartás szolgáltatója'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § g) pont [2017. augusztus 8.]

 

134. § után

Alcímmel (134/A-134/H. §) kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (7) bek. [2017. augusztus 8.]

 

26. alcím

136/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (8) bek. [2017. augusztus 8.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § h) pont [2017. augusztus 8.]

 

138. § után

138/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (9) bek. [2017. augusztus 8.]

 

141. §

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

150. § nyitó szövegrészben

,,kötelesek automatikus'' szövegrész helyébe ,,a KKSZB KEÜSZ útján kötelesek automatikus'' szövegrész, ,,központi szolgáltatásként'' szövegrész helyébe ,,központi szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § i) pont [2017. augusztus 8.]

 

36. alcím (151. §)

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (10) bek. [2017. augusztus 8.]

 

152. §

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (11) bek. [2017. augusztus 8.]

 

VI. Fejezet

37/A-37/C. alcímmel (152/A-152/C. §. §) kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (12) bek. [2017. augusztus 8.]

 

155. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. augusztus 8.]

 

155. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,36. alcímben'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § j) pont [2017. augusztus 8.]

 

155. § (10) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (13) bek. [2017. augusztus 8.]

 

155. § (16) bek. után

(17)-(19) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (14) bek. [2017. augusztus 8.]

 

158. § (1) bek. c) pont

Nem lép hatályba: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 10. §


203/2017. (VII. 10.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,15. és 21.'' szövegrész helyébe ,,15., 21., 22. és 23.'' szövegrész lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. augusztus 29.]

 

5. §-ban

,,9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás tekintetében'' szövegrész helyébe ,,9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás és 23. sora szerinti Dunaújvárosi Radari Sporttelep fejlesztése tekintetében'' szövegrész lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. augusztus 29.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 29.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 29.]

 

1. melléklet

Mód.: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 29.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

5/2006. (III. 23.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r. 2. § 1. pont [2018. október 31.]


5/2009. (II. 14.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r. 2. § 2. pont [2018. október 31.]


50/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 20/2017. (VIII. 10.) MNB r. 1. § [2017. augusztus 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 20/2017. (VIII. 10.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 11.]


1/2017. (II. 16.) MEKH r.

 
 

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

 
 

3. § (2) bek. e)-h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 1. § [2017. szeptember 31.]

 

5. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 2. § [2017. szeptember 31.]


2/2017. (II. 16.) MEKH r.

 
 

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 4. § [2017. szeptember 31.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 5. § [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. a) pont aa) alpontban

,,MWh/év'' szövegrész helyébe ,,kWh/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § a) pont [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,CO2 kilotonna/év'' szövegrész helyébe ,,ezer tonna CO2/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § b) pont [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. b) pont bf)-bh) alpontban

,,MWh/év'' szövegrész helyébe ,,kWh/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § a) pont [2017. szeptember 31.]


7/2017. (VII. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

 
 

19. § h) pont

,,üzemzavar miatti'' szövegrész helyett ,,üzemzavar miatt'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § j)-k) pont

,,984/2013'' szövegrész helyett ,,984/2013/EU'' szövegrésszel, ,,459/2017'' szövegrész helyett ,,459/2017/EU'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § m) pont

,,gázmérő'' szövegrész helyett ,,gázmérővel'' szövegrésszel, ,,fogyasztásmérő'' szövegrész helyett ,,fogyasztásmérővel'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. c) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § r) pont

Hatályba lépő szöveg: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (2) bek. [2017. szeptember 9.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

22/2012. (IV. 13.) BM r.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

11. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 5. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,szerv által vezetett célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

11/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 3. § [2017. augusztus 31.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,számlaszámát'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési számla számát'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § c) pont [2017. augusztus 31.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 31.]

 

22. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 5. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

22/A. § (2) bek.-ben

,,szerv által vezetett célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § e) pont [2017. augusztus 31.]


1/2014. (I. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 
 

5. alcím után

5/A. alcímmel (8/A. §) kieg.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

8. alcím (12. §)

Hat. kív. h.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 5. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím (13-14/A. §)

Helyébe lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

10. alcím (14. §)

Hat. kív. h.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 5. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

11. alcímcímben (15. § előtt)

,,Védőoltásokkal'' szövegrész helyébe ,,Kötelezően elrendelt védőoltásokkal'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,12-14. §-ban'' szövegrész helyébe ,,13. és a 14. §-ban'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

12. alcímcímben (16. § előtt)

,,védőoltás'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt védőoltás'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kötelező'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,kötelező'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,védőoltás'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt védőoltás'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


57/2014. (XII. 5.) BM r.

 
 

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

5. § (4a) bek.-ben

,,vezetett célelszámolási számla'' szövegrész helyébe ,,kezelt központosított beszedési számla'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 6. § [2017. augusztus 31.]

 

6. § (4a) bek.-ben

,,vezetett célelszámolási számla'' szövegrész helyébe ,,kezelt központosított beszedési számla'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 6. § [2017. augusztus 31.]


1/2017. (II. 28.) BM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 20/2017. (VIII. 17.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 18.]


2/2010. (I. 26.) EüM r.

 
 

az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 26. § [2017. augusztus 22.]


38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM e. r.

 
 

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja'' szövegrész helyébe ,,Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet'' szövegrész lép: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 24. § [2017. augusztus 22.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 25. § a) pont [2017. augusztus 22.]

 

8. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 25. § b) pont [2017. augusztus 22.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

25. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § [2017. október 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. október 1.]


12/2017. (VI. 12.) EMMI r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

8. § (2) bek.

,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész helyett ,,a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrésszel lép hatályba: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 10. 18 óra]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész helyébe ,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész lép: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2018. július 1.]


13/2017. (VI. 12.) EMMI r.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 
 

11. §

,,a kihirdetését követő 60. napon'' szövegrész helyett ,,2018. július 1-jén'' szövegrésszel lép hatályba: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 2. § [2017. augusztus 10. 18 óra]


17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2018. július 2.]


32/1994. (VI. 28.) FM r.

 
 

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről

 
 

1. §-ban

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 1. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 1. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a tenyésztési hatóságot'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 1. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 1. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 1. § e) pont [2017. augusztus 18.]


35/1994. (VI. 28.) FM r.

 
 

az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról

 
 

1. §-ban

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. §-ban

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóságnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § nyitó szövegrészben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § a) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §-ban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1), (3)-(4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9-10. §-ban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóságnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-hel'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatósággal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 2. § d) pont [2017. augusztus 18.]


39/1994. (VI. 28.) FM r.

 
 

a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási tenyésztési hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatósághoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóságnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH vizsgálja meg'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság a NÉBIH-hel vizsgáltatja meg'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (4)-(5) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek. b) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóságnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatósághoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek. c) pontból

,, , és a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) hozzájárulásával'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 5. § [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4)-(5) bek.-ben

,,NÉBIH-től'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóságtól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 3. § [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1)-(3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatósághoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóságnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. §-ban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (1)-(2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § nyitó szövegrészben

,,NÉBIH a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság, illetve a járási tenyésztési hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § c) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 1., 2.3. és 3. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 18.]


41/1997. (V. 28.) FM r.

 
 

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet

 
 

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 6. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 18.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

62. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (3) bek.-ben

az ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

89. §-ban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

90. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

94. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

94. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

107. § előtti alcímcímben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

107. § nyitó szövegrészben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

108. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

108. § (1) bek. a) pontban

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

108. § (1) bek. f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

108. § (4)-(5) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

109. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

109. § (1)-(2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

109. § (2) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

109. § (2) bek. d) és g) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (2) bek. a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (2) bek. b) pontban

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (2) bek. c) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

110. § (2) bek. g) pontban

,,járási főállatorvosok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

112. § (1) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

112. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

112. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 22. pont [2017. augusztus 18.]

 

112. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

115. § (2) bek. b) pontban

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

119. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

120. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

122. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

122. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

122. § (3) bek.-ben

,,vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 23. pont [2017. augusztus 18.]

 

123. § (2) bek. b) pont bb) alpontban és (2) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

123. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, illetve a járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak, illetve a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 24. pont [2017. augusztus 18.]

 

123. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

123. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

132. § (2) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 25. pont [2017. augusztus 18.]

 

133. § (1) és (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

137. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

137. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 27. pont [2017. augusztus 18.]

 

138. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

138. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

138. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

140. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

140. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

156-158. §

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 8. § [2017. augusztus 18.]

 

159. § nyitó szövegrészben

,,Magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,Szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 28. pont [2017. augusztus 18.]

 

159. § d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (1) bek.-ben

,,magánállatorvost'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 29. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (1) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 30. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 31. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (3) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

160. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

169. § (1) bek. a) pont ad) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 32. pont [2017. augusztus 18.]

 

169. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 33. pont [2017. augusztus 18.]

 

170. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 34. pont [2017. augusztus 18.]

 

171. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

171. §-ban

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

174. § (3) és (5) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 35. pont [2017. augusztus 18.]

 

176. §-ban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 35. pont [2017. augusztus 18.]

 

178. § (2) bek.-ben

az ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

178. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

180. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

180. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 36. pont [2017. augusztus 18.]

 

180. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

180. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

182. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

186. § (1)-(2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

188. §-ban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

189. § (5)-(6) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

194. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

195. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

196. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

196. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

196. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

199. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

199. §-ban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 37. pont [2017. augusztus 18.]

 

203. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

203. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

205. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

208. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

208. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

211. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

211. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

211. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

219. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

220. § (8) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

285. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

285. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

285. § a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

285. § d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

286. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

286. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

286. § (1) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

286. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 38. pont [2017. augusztus 18.]

 

288. § c) pontban

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

290. § (2) bek. f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

291. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

296. § nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

296. § a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

301. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

301. § (1) bek. a) pontban

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 22. pont [2017. augusztus 18.]

 

302. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

302. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

303. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

303. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

303. § (1) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

303. § (1) bek. e) pontban

,,járási főállatorvosokat'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalokat'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 39. pont [2017. augusztus 18.]

 

303. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

315. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

316. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

316. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

318. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

318. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

320. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

321. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

324. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

327. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

404. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

404. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

404. § e) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

405. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

405. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

405. § a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

407. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

408. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

409. § (1) bek. a)-b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

409. § (1) bek. b) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósági'' szövegrész helyébe ,,járási hivatali'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 40. pont [2017. augusztus 18.]

 

412. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

413. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

432. § (2)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

432. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

434. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

435. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

441. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

446. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

446. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

446. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

452. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 41. pont [2017. augusztus 18.]

 

452. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

452. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 42. pont [2017. augusztus 18.]

 

453. § (2) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

454. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

454. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

454. § nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

457. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

462. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

466. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

467. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

468. § a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

469. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

469. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

469. § b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

469. § f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

470. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

470. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

472. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

473. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

474. § (6) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

475. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

535. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

536. § b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 43. pont [2017. augusztus 18.]

 

537. § (2) bek. b) pontban és (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

558. §-ban

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

559. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

559. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

563. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

566. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

611. § b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

611. § c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

612. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

615. § (2) bek. a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

622. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

629. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 26. pont [2017. augusztus 18.]

 

632. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

632. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 44. pont [2017. augusztus 18.]

 

634. § b) pontban

,,a járási népegészségügyi intézetének'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 45. pont [2017. augusztus 18.]

 

635. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

635. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

636. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

636. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

636. § d) pontban

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 46. pont [2017. augusztus 18.]

 

636. § e) pontban

,,járási főállatorvosok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

639. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

640. § nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

640. § b) pontban

,,a népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 47. pont [2017. augusztus 18.]

 

640. § b)-c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

640. § c) pontban

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 46. pont [2017. augusztus 18.]

 

652. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

652. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

652. § (2) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervvel'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 48. pont [2017. augusztus 18.]

 

652. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

652. § (4) bek.-ben

,,a népegészségügyi szakigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 47. pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. függelék 6. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. függelék 3.5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. sz. függelék 8. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

10. sz. függelék 4. pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

12. sz. függelék I. fejezet 1. pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. sz. függelékben

,,.. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,.. Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 49. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. sz. függelék 5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. sz. függelék 5. pontban

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. sz. függelék 5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

25. sz. függelék 13. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 7. § 18. pont [2017. augusztus 18.]


56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM e. r.

 
 

az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 9. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

6. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 9. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]


29/1998. (IV. 30.) FM r.

 
 

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 10. § [2017. augusztus 18.]

 

2. §-ban

,,földművelésügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. §-ban

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. mellékletben

,,földművelésügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal ....... járási hivatalánál'' szövegrész, az ,,MgSzH területi szervének vezetője'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal vezetője'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. mellékletben

,,MgSzH területi szervének vezetője/hegybíró'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal vezetője/hegybíró'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 11. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 12. § [2017. augusztus 18.]


27/2014. (XI. 25.) FM r.

 
 

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal agrárkár-megállapító szervként eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 200. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 200. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,FÖMI-től'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 200. § c) pont [2017. augusztus 18.]


39/2014. (XII. 18.) FM r.

 
 

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

 
 

1. § (3) bek. a) pontban

,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (3) bek. b) pontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (3) bek. c) pontban

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a megyei és járási földhivatalok'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatalok és járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3)-(4) bek.-ben

,,A FÖMI'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,az FÖMI-vel'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 203. § [2017. augusztus 18.]

 

3. mellékletben

,,A FÖMI-nél'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 204. § h) pont [2017. augusztus 18.]


43/2014. (XII. 29.) FM r.

 
 

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

1. § a) pontban

,,Mezőhegyesi Állami Ménes és'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint'' szövegrész, ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész a ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-hez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,tenyésztési'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (8) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,akkreditációval'' szövegrész helyébe ,,elismeréssel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,akkreditált'' szövegrész helyébe ,,elismert'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek. a) pontban

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH vagy a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek. b) pontban

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatósággal'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-hel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (2)-(3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (1)-(2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (1)-(2) bek.-ben

,,akkreditációval'' szövegrész helyébe ,,elismertséggel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

46. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

58. § (2) és (4) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

60. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

62. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

63. § (2)-(3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

64. § (2)-(3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (2)-(3) bek.-ben

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,tenyésztési hatóághoz'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-hez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 205. § o) pont [2017. augusztus 18.]


7/2015. (III. 11.) FM r.

 
 

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

 
 

4. § (2) bek. a) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 211. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 211. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 211. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet 9.1. és 9.3. pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 211. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 7.2. pontban

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 211. § c) pont [2017. augusztus 18.]


18/2015. (IV. 10.) FM r.

 
 

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet B) rész 1., 3-4. pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 212. § [2017. augusztus 18.]


21/2015. (IV. 30.) FM r.

 
 

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-nek és a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH vagy a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalok, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalok (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság) ellenőrzik'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal ellenőrzi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (3) nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 213. § f) pont [2017. augusztus 18.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 40/2017. (VIII. 11.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]


30/2015. (VI. 5.) FM r.

 
 

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

 
 

7. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 214. § [2017. augusztus 18.]


35/2015. (VI. 30.) FM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

7. § (1) bek. a) pontban

,,Herman Ottó Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 215. § [2017. augusztus 18.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 5a. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 10. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. § 5b. pont után

c) alponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 10. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 11. § [2017. augusztus 8.]

 

3. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 12. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

3. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 12. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 2a. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 13. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. § 4a. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 13. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 14. § [2017. augusztus 8.]

 

4. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 15. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 15. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


71/2015. (XI. 3.) FM r.

 
 

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (10) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (10) bek.-ben

,,a FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (10) bek.-ben

,,A FÖMI'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI-nél'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,A FÖMI'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,A FÖMI'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 216. § b) pont [2017. augusztus 18.]


73/2015. (XI. 6.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

 
 

3. § (3) bek. b) pontban

,,az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 217. § [2017. augusztus 18.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefügg miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 16. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 17. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,kamattámogatás'' szövegrész helyébe ,,támogatás'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 19. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

3. § a) pontban, c) pont ca) alpontban és d) pontban

,,kamattámogatási kérelem'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelem'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 19. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 18. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 8.]


83/2015. (XII. 16.) FM r.

 
 

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

 
 

3. § (1) bek. b) pontban

,,az álletegészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 219. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 219. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 219. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 218. § [2017. augusztus 18.]


85/2015. (XII. 17.) FM r.

 
 

a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

 
 

1. § (2) bek. h) pontban

,,természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,területi természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 220. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (5) bek.-ben

,,Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség'' szövegrész helyébe ,,országos természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 220. § b) pont [2017. augusztus 18.]


89/2015. (XII. 22.) FM r.

 
 

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

 
 

4. § (4) bek. h) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 221. § [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 222. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 222. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 222. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 223. § [2017. augusztus 18.]


1/2016. (I. 7.) FM r.

 
 

a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 224. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. §-ban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 224. § b) pont [2017. augusztus 18.]


9/2016. (II. 15.) FM r.

 
 

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

 
 

1. § h) pontban

,,növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 225. § [2017. augusztus 18.]


30/2016. (IV. 29.) FM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

6. § (1b) bek.-ben

,,a Herman Ottó Intézet'' szövegrész helyébe ,,a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 226. § [2017. augusztus 18.]


38/2016. (VI. 6.) FM r.

 
 

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

 
 

1. § 11. pontban

,,megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek. b) pontban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek. d) pontban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 227. § c) pont [2017. augusztus 18.]


62/2016. (IX. 16.) FM r.

 
 

a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

 
 

6. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 3. § [2018. január 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 2. § [2017. augusztus 15.]


3/2017. (I. 23.) FM r.

 
 

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,2017. június 12.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 20. § [2017. augusztus 8.]


20/2017. (IV. 26.) FM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

7. § (1) bek. a) pontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. § (3) bek. a) pontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. § (3) bek. b) pontban

,,hatvan'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

8. § (9) bek.-ben

,,pályázati felhívásokban, illetve a felhívásokban meghatározott határidőn'' szövegrész helyébe ,,benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 21. § [2017. augusztus 8.]


61/1998. (XII. 17.) FVM r.

 
 

a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 228. § 1. pont [2017. augusztus 18.]


32/1999. (III. 31.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

 
 

11/A. § (6) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

13/A. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. sz. melléklet

 
 

3.2. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.2. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.3.2. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatallal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.6. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.7. pontban

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4.2. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4.2. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4.3. pontban

,,A járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

4.4. pontban

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 13. § d) pont [2017. augusztus 18.]


63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM e. r.

 
 

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,A központi földmérési szervezet - a FÖMI -'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,FÖMI-nek'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (5) bek. b) pontban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

15/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 14. § [2017. augusztus 18.]

 

15/A. § (6) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

15/A. § (6) bek.-ben

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

15/A. § (7) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1a) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17/A. §-ban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17/C. §-ban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 15. § [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet

 
 

5. pont d) alpontban

,,FÖMI Távérzékelési Központ'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. pont c) alpontban

,,FÖMI Központi Adattára'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adattára'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. pont a) alpontban

,,az FVM engedélyezi'' szövegrész helyébe ,,a térképészetért felelős miniszter engedélyezi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. pont a) alpontban

,,FÖMI-vel'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 17. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 16. §, illetve 2. melléklet [2017. augusztus 18.]


105/1999. (XII. 22.) FVM r.

 
 

a földminősítés részletes szabályairól

 
 

21. § (3) bek.-ben

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 20. § [2017. augusztus 18.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 18. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 18. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

21/A. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 18. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 19. §, illetve 3. melléklet [2017. augusztus 18.]


109/1999. (XII. 29.) FVM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 
 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 21. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

78. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 21. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

112/A. § (1) bek.-ben

,,Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

112/B. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

112/C. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

112/C. § (6) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

113/C. § (2) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

114. §-ban

,,FÖMI-nél'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 22. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

120. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 23. § [2017. augusztus 18.]

 

120. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 21. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]


7/2001. (I. 17.) FVM r.

 
 

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5/B. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 25. § [2017. augusztus 18.]

 

9. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (11) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14/A. § (3) bek. b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

14/A. § (5) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14/D. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

14/D. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

14/D. § (3)-(4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek. a)-b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,a KvVM Természetvédelmi Hivatal illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának'' szövegrész helybe ,,az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5)-(6) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,A fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (6) bek.-ből

,, , illetve a (4) bekezdés alapján a megsemmisítés végrehajtásával megbízott növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 27. § [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1)-(2) és (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (5)-(6) és (10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

34. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek. d) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek. e) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek. f) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek. g) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek. h) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (2)-(3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/C. § (1) bek. a)-c) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/D. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/E. § (4) bek. c) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/G. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/G. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/G. § (9) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

36/G. § (10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

44/B. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

44/B. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

44/B. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

50/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

51. § (2) és (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

51/A. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

51/A. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (1) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/A. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (5) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (8) és (10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

55/B. § (11)-(13) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

56. § (1)-(2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

58. § (1) és (5) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

62. § a)-b) és f) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

64. § b)-d) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § a) és b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

67. § (7)-(8) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. sz. melléklet

 
 

1.1.2.1. pontban, 1.1.2.4. pontban, 1.1.2.5. pontban, 1.1.2.5.1. pontban, 1.1.9.1.1.2. pontban, 1.1.9.2. pontban, 1.1.9.3. pontban, 1.1.9.3.4.1. pontban, 1.1.9.4.1.4. pontban, 1.1.9.4.4. pontban, 1.1.9.8. pontban, 1.1.9.11. pontban, 1.1.9.12.1. pontban, 1.1.9.13.1. pontban, 1.1.9.14. pontban, 1.1.9.15.1. pontban, 1.1.9.15.2. pontban, 1.1.9.16. pontban, 1.1.14.8. pontban, 1.1.14.11. pont a) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.1.2.6. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivataloknak'' szövegrész helyébe ,,járási hivataloknak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.1.9.1.1.1. pontban, 1.1.9.9. pontban, 1.1.9.10.1. pontban, 1.1.12.6.2. pontban, 1.2.1.1. pont a) alpontban, 1.2.1.7. pont bc) alpontban, 1.2.2.1. pont a) alpontban, 1.2.2.8. pont ac) és bb) alpontban, 1.4.1.1. pontban, 1.4.1.2.8.2. pontban, 1.4.1.2.13. pont a) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.1.14.9. pont c) alpontban, 1.4.1.2.4. pont b) alpontban, 1.4.1.2.7. pont a) alpontban, 1.5.1. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.2.1.1. pontban, 1.2.1.2. pont nyitó szövegrészben, 1.2.1.2. pont bg) alpontban, 1.2.1.4. pontban, 1.2.1.5. pontban, 1.2.1.6. pont a) és c) alpontban, 1.2.1.7. pont a)-b) alpontban, 1.2.1.8. pontban, 1.2.1.9. pontban. 1.2.1.9.1. pont b) alpontban, 1.2.1.9.2. pont nyitó szövegrészben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.2.2.1. pont nyitó szövegrészben, 1.2.2.2. pont nyitó szövegrészben, 1.2.2.2.1. pont cg) alpontban, 1.2.2.2.2. pontban, 1.2.2.2.3. pontban, 1.2.2.5. pontban, 1.2.2.6. pontban, 1.2.2.9. pontban, 1.2.2.10. pontban,

 
 

1.2.2.10.1. pont b) és c) alpontban, 1.2.2.10.1. pont d) alpont 4. pontban, 1.2.2.10.2. pont a)-c) alpontban, 1.2.3.4. pontban, 1.2.3.7. pont nyitó szövegrészben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.2.2.8. pontban, 1.2.2.10.1. pont d) alpont 1. alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.3.6. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.4.1.2.4. pont c) és d) alpontban, 1.4.1.2.5. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.7. pont b)-c) alpontban, 1.4.1.2.10. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.14. pont bc) alpontban, 1.4.1.2.17. pontban, 1.4.1.2.17.1. pont a) pont aa) alpontban és b) pont bb) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.4.1.2.11. alpont utolsó mondatban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. sz. melléklet I. fejezet

 
 

1. pont b)-c) alpontban, 3. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. pont nyitó szövegrészben, 6. pont nyitó szövegrészben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. sz. melléklet

 
 

1-5. pontban, 6.1., 7.1-7.2., 8.2.7., 9.1-9.3., 10.1-10.2., 11.1-11.2. alpontban és 12. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

6.2. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8.1. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8.1. pont első és utolsó bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

9.1., 10.1. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11.1-11.2., 12-13. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. sz. melléklet Bejelentési Űrlap fejlécben

,,.....Megyei Kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,..... Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. sz. melléklet 1-2. ábra fejlécben

,,.....Megyei Kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,..... Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. sz. melléklet

 
 

2. pont nyitó szövegrészben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. pont d) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.1. pont b) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. sz. melléklet

 
 

III. cím b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.1. pont b) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3.4. alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 26. § b) pont [2017. augusztus 18.]


10/2002. (I. 23.) FVM r.

 
 

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről

 
 

10. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 29. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (2) bek. f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. mellékletben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § f) pont [2017. augusztus 18.]


19/2002. (III. 8.) FVM r.

 
 

a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,magánállatorvossal'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvossal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. §-ban

,,a Vidékfejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. mellékletben

,,... Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal'' szövegrész helyébe ,,... Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. mellékletben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalvezető'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 30. § j) pont [2017. augusztus 18.]


21/2002. (III. 20.) FVM r.

 
 

a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. §-ban

,,a Vidékfejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész lép: az ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 32. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 31. §, illetve 4. melléklet [2017. augusztus 18.]


25/2002. (IV. 12.) FVM r.

 
 

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 33. § [2017. augusztus 18.]


31/2002. (IV. 19.) FVM r.

 
 

az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről

 
 

1. § 2. pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. §-ban

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § a) pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § e) pontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § f) pontban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § b)-c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § a)-b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,vidékfejlesztési miniszter'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 34. § i) pont [2017. augusztus 18.]


49/2002. (V. 24.) FVM r.

 
 

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról

 
 

12. § (2) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,hatósági főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5)-(6) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. §-ban

,,a minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,a Földművelésügyi Minisztériumnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 36. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 35. §, illetve 5. melléklet [2017. augusztus 18.]


61/2002. (VIII. 1.) FVM r.

 
 

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8/B. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9/B. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) és (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal egyidejűleg'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet

 
 

1. pont a) pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. pont utolsó bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet

 
 

2. pont 2.1.1. alpontban és 2.2. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. pontban

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

5.3. pontban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. pontban

,,járási főállatorvosok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet I. fejezet

 
 

1. pont 1.1. alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

1.4. pont 1.4.3.2. alpontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet

 
 

7. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. pontban

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. sz. melléklet

 
 

3. pont nyitó szövegrészben

,,magánállatorvossal'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvossal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 37. § e) pont [2017. augusztus 18.]


65/2002. (VIII. 9.) FVM r.

 
 

a gümőkór elleni védekezésről

 
 

3. § előtti címben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőivel (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalokkal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. c) pontban

,,járási főállatorvosokkal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalokkal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. e) pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó szövegrészben, (3)-(4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervnek'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztosági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1)-(4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazgatója'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 38. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

10. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. §-ban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvoson'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalon'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.

Helyébe lép: 2/2017. (VIII. 17.) FM r. 38. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet

 
 

1. pont nyitó szövegrészben

,,Az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 22. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pont nyitó szövegrészben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 23. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. pont nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. pont nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. sz. mellékletben

,,járási főállatorvoshoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész, ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 39. § 24. pont [2017. augusztus 18.]


73/2002. (VIII. 15.) FVM r.

 
 

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

 
 

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 228. § 3. pont [2017. augusztus 18.]


75/2002. (VIII. 16.) FVM r.

 
 

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 40. § [2017. augusztus 18.]


81/2002. (IX. 4.) FVM r.

 
 

a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi és vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 41. § [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,Az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a Vidékfejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,népegészségügyi szakigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 42. § h) pont [2017. augusztus 18.]


99/2002. (XI. 5.) FVM r.

 
 

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

 
 

10. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője aláírásával'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-et és a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság közösen látják el'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal együttműködve látja el'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,, , a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

15/A. § nyitó szövegrészben

,,A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-nek és a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-et és a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-et és a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-hel és a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész helyébe ,,Az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

37. §-ban

,,a minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

39. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 43. § 17. pont [2017. augusztus 18.]


7/2003. (II. 4.) FVM r.

 
 

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 44. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 44. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,kerületi főállatorvosnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 44. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 44. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. §-ban

,,a Vidékfejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 44. § e) pont [2017. augusztus 18.]


14/2003. (II. 14.) FVM r.

 
 

a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól

 
 

3. § c) pontban

,,Országos Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 45. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. e) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) és (5) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek. d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. §-ban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek. d) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek. e) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (4) bek. a) pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1) bek. nyitó szövegrészben és c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1)-(2) és (5) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (4)-(5) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

29. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (5)-(6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (2) és (4) bek.-ben, (6) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 46. § e) pont [2017. augusztus 18.]


70/2003. (VI. 27.) FVM r.

 
 

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 47. § [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. e) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a Vidékfejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. (2) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (2) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3) és (5) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (1) és (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

37. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (6) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. mellékletben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 48. § d) pont [2017. augusztus 18.]


74/2003. (VII. 1.) FVM r.

 
 

a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,az járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3)-(4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,az megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,járási főállatorvosok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,a Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az illetékes járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 49. § j) pont [2017. augusztus 18.]


75/2003. (VII. 4.) FVM r.

 
 

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (4) bek. harmadik mondatban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-hel'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,NÉBIH-hez az általa'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalhoz a NÉBIH által'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,a NÉBIH a Vidékfejlesztési Értesítőben évente'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek. első mondatban

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-hez, az általa'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalhoz a NÉBIH által'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. h) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,a NÉBIH a Vidékfejlesztési Értesítőben évente'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. g) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. i) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek. e) pontban

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. k) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. l) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10/A. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. i) pont [2017. augusztus 18.]

 

10/A. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. i) pont [2017. augusztus 18.]

 

10/A. § (5) bek. d) pontban

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. j) pont [2017. augusztus 18.]

 

10/A. § (5) bek. f) pontban

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. k) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. j) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. j) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-től'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-től és a Pest Megyei Kormányhivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. n) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-től'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-től és a Pest Megyei Kormányhivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. n) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,) és a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,), NÉBIH és Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. o) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 51. § [2017. augusztus 18.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. l) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. m) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. l) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. l) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. l) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (6) bek. e) pontban

,,NÉBIH-et'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-et és a Pest Megyei Kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. p) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8)-(9) bek.-sel kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal és a NÉBIH-hel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. q) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 50. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 18.]


95/2003. (VIII. 14.) FVM r.

 
 

a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról

 
 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 52. § [2017. augusztus 18.]


98/2003. (VIII. 22.) FVM r.

 
 

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalának'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 53. § [2017. augusztus 18.]


103/2003. (IX. 11.) FVM r.

 
 

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről

 
 

10. §-ban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 54. § [2017. augusztus 18.]


110/2003. (X. 21.) FVM r.

 
 

az erdészeti szaporítóanyagokról

 
 

1. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

2. § 51. pont után

52. ponttal kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságával (a továbbiakban: erdészeti hatóság)'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatalával (a továbbiakban: erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek. c) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek. d) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek. c) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek. c) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (5) bek. d) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (5) bek. d) pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (4) bek. [2017. augusztus 18.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (7) és (10) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,NÉBIH vagy megbízottja'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, valamint a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal vagy megbízottjuk'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (5) bek. e) pontban

,,növényvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,növényvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (5)-(6) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH Központ'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (4)-(5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (5) bek. [2017. augusztus 18.]

 

20. § (6) bek. i)-k) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (6) bek. [2017. augusztus 18.]

 

21. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,növényvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2)-(3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,átszállított'' szövegrész helyébe ,,importált'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

26. §-ban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. melléklet 5.6. alpont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 55. § (7) bek. [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 1.2.1.1., 1.2.2.2., pontban

,,az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 1.2.4.4. pont b) alpontban és 1.4.8. pontban

,,az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 1.3.2. pontban

,,megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 1.3.2. pontban

,,az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 1.5.3. pontban

,,természetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet 2.5.1. pontban, 2.6.2. pontban és 3.5.1. pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 56. § 5. pont [2017. augusztus 18.]


111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESZCSM-KvVM e. r.

 
 

a géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról

 
 

3. §

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 57. § [2017. augusztus 18.]


24/2004. (III. 2.) FVM r.

 
 

az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,Az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 58. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 58. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (5) bek.-ben 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 58. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,az illetékes állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 58. § c) pont [2017. augusztus 18.]


40/2004. (IV. 7.) FVM r.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a földművelésügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,a NÉBIH-hel'' szövegrész helyébe ,,a miniszterrel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 59. § [2017. augusztus 18.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a miniszterhez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH-et'' szövegrész helyébe ,,a minisztert'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (5) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 60. § e) pont [2017. augusztus 18.]


48/2004. (IV. 21.) FVM r.

 
 

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

2. §-ban

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7/A. §-ban

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a földművelésügyi miniszterhez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. záró szövegrészben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,növényvédelmi hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

50/B. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

50/B. § (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

50/B. § (5) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

54. § (1) bek. nyitó szövegrészben, (1a) és (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet B. rész X.1. pontban

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 61. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. sz. mellékletből

,,a .......... kormányhivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 62. § [2017. augusztus 18.]


50/2004. (IV. 22.) FVM r.

 
 

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 63. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

1. § (1) bek. e) pont 4-5. alpont

Helyébe lép, egyidejűleg 5. alpont után 6. alponttal kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 63. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

1. § (1) bek. f) pontban

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalra'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 63. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,A növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (3) bek. c) pontban

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 63. § (4) bek. [2017. augusztus 18.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,A növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 63. § (5) bek. [2017. augusztus 18.]

 

24. § (7) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (5) bek. d) pontban

,,NÉBIH-től'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (7) bek. d) pontban

,,NÉBIH-től'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (10) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (5) bek. f) pontban

,,szolgálat'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (6) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (10) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (12) bek.-ben

,,szolgálatnál'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (1) bek. nyitó szövegrészben és (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3)-(4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (5) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (5) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek és a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (7) bek.-ben

,,szolgálatnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (3) bek. b) pont nyitó szövegrészben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (3) bek. c) pontban

,,NÉBIH-hel, illetve a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

37. § (1)-(2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

37. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (2)-(3), (6)-(7) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (8) bek.-ben

,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

38/B. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH-et'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-et és a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

38/C. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

10. sz. melléklet fejlécben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. 1525 Budapest 114. Pf. 30'' szövegrész helyébe ,,....... Megyei Kormányhivatal .......... Járási Hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 64. § 22. pont [2017. augusztus 18.]


52/2004. (IV. 24.) FVM r.

 
 

az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek. a) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek. c)-d) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek. c) pontban

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalon'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. §-ban

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,az országos tisztifőorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 65. § l) pont [2017. augusztus 18.]


53/2004. (IV. 24.) FVM r.

 
 

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről

 
 

8. § (6) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek. b) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (5) bek. d) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (14) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek. e) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (4) és (6) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,az országos tisztifőorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 66. § d) pont [2017. augusztus 18.]


54/2004. (IV. 24.) FVM r.

 
 

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

 
 

3. § (4) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész, ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. c) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész, ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. d) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek. a) pontban

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3)-(4) bek.-ben

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek. e) pontban

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek. c)-d) pontban

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2)-(4) bek.-ben

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § a) pontban

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,az illetékes megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § c) pontban

az ,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,az országos tisztifőorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 67. § j) pont [2017. augusztus 18.]


55/2004. (IV. 24.) FVM r.

 
 

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének szabályairól

 
 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek. nyitó szövegrészben és (4) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek. f) pontban

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,az országos tisztifőorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 68. § e) pont [2017. augusztus 18.]


65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM e. r.

 
 

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága (a továbbiakban: OGYFI)'' szövegrész helyébe ,,a Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3), (6)-(9) bek.-ben

,,az OGYFI'' szövegrész helyébe ,,a Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (9) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészben és b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet I. fejezet 8. pontban

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének'' szövegrész helyébe ,,A víznyerőhely helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a főváros és Pest megye tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 69. § f) pont [2017. augusztus 18.]


82/2004. (V. 11.) FVM r.

 
 

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

 
 

4. § (1) bek. a) pontban

,,a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságai (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. c) pontban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek. s) pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 71. § [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 2. pontban

,,Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 70. § i) pont [2017. augusztus 18.]


89/2004. (V. 15.) FVM r.

 
 

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

 
 

23. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságán'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalon (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 72. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 72. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendszeresen ellenőrzik'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal rendszeresen ellenőrzi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 72. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 72. § d) pont [2017. augusztus 18.]


128/2004. (VIII. 19.) FVM r.

 
 

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4)-(5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 73. § b) pont [2017. augusztus 18.]


19/2005. (III. 22.) FVM r.

 
 

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 74. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. a) és d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 74. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 74. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet 1. pontban

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 74. § d) pont [2017. augusztus 18.]


23/2005. (III. 23.) FVM r.

 
 

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 75. § [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvossal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1), (3)-(4) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2)-(4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (1) bek. a)-d) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (2)-(3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

37. § (2) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

44. § (8) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

44. § (9) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

45. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

52. § (1) bek.-ben

,,a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

53. § (1) bek. a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. § (5) bek. b) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

57. § (2)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

59. § (1) bek. a) pontban és (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

63. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

63. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosi engedéllyel'' szövegrész helyébe ,,járási hivatali engedéllyel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (3) bek.-ben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,A járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

65. § (5) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

78. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

87. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. melléklet 1.2.2. pontban

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. melléklet 2.1., 3.2. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. melléklet 4.2-4.3. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. melléklet 2.1. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. melléklet 2.2.2.1. és 2.2.2.3. pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. melléklet 2.2.2.4. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. melléklet 5. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. melléklet 1. pont cc) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 76. § a) pont [2017. augusztus 18.]


44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM e. r.

 
 

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3/A. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3/A. § (5) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3/B. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3/B. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3/C. § (1)-(3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi határkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet mintában

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,........ Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet mintában

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,........ Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 77. § j) pont [2017. augusztus 18.]


52/2005. (VI. 4.) FVM-PM e. r.

 
 

a takarmányok harmadik országokból való behozataláról

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságainak (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3)-(4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 78. § e) pont [2017. augusztus 18.]


106/2005. (XI. 14.) FVM r.

 
 

Harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól

 
 

6. §-ban

,,a Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,a földművelésügyi miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 79. § [2017. augusztus 18.]


123/2005. (XII. 27.) FVM r.

 
 

a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

 
 

2. § 2. pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 82. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 3. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 80. § [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. §-ban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH rendelkezésére'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal rendelkezésére'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (5)-(6) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1)-(2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,miniszterhez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ből

,,valamint a Fajtaelismerési Szabályzatban'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 82. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3)-(4) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet I. rész 1.3. és 2.7. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet II. rész 1.11. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet II. rész 2. pontban

,,NÉBIH-hel'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet II. rész 3. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH vagy a kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet II. rész 4. pontból

,,és a lovak számára'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 82. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet I. rész 1.3. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet I. rész 2.6. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet II. rész 2.1. pontban

,,NÉBIH által adott'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 82. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet II. rész 2.11. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet II. rész 3. pontban

,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet II. rész 4. pontban

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH vagy a kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet I. rész 5-6. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet II. rész 9. pontban

,,tenyésztési hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet II. rész 9. pontban

,,tenyésztési hatóságot'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-et'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet II. rész 9. pontban

,,tenyésztési hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet II. rész 10. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH vagy a kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. melléklet I. rész 5. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet I. rész 1.3. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet I. rész 2.5. pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 82. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet II. rész 1.12. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet II. rész 2.1. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH vagy a kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. sz. melléklet I. rész 1.3. és 2.4. pontban

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. sz. mellékletben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. sz. mellékletben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 81. § c) pont [2017. augusztus 18.]


31/2006. (IV. 29.) FVM r.

 
 

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2)-(3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak, a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 83. § e) pont [2017. augusztus 18.]


36/2006. (V. 18.) FVM r.

 
 

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

 
 

13. § (1) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek. e) pontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (5a) és (6) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,A növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az engedélyező hatóság'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,az engedélyező hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (5) és (7) bek.-ben

,,az engedélyező hatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 84. § g) pont [2017. augusztus 18.]


37/2006. (V. 18.) FVM r.

 
 

az ,,EK-műtrágya''-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,A növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 85. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 85. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,A növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 85. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 85. § c) pont [2017. augusztus 18.]


66/2006. (IX. 15.) FVM r.

 
 

az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) vagy a megyei kormányhivatal járási hivatalának állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 86. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal vagy a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 86. § b) pont [2017. augusztus 18.]


87/2006. (XII. 28.) FVM r.

 
 

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról

 
 

3. § (1) bek. 7. pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 90. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. 8. pontban

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a földművelésügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. 9. pontban

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a miniszterhez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. 21. pontból

,, , a NÉBIH által e célra engedélyezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 90. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. 28. pontból

,,amelyet a NÉBIH azonosíthatóan megjelölve ad ki a forgalmazónak, és'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 90. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,a NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,A növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (5) és (7) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (8) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (4) bek. c) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (6) bek. c) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (9) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (9) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH-hez'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (9) bek. d) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (11) bek. c) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (12) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (4) bek. [2017. augusztus 18.]

 

8. § (13) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (5) bek. [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész, ,,A NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (7) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (9) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek. c) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,NÉBIH és a növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (8) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2)-(3) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 22. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 90. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 87. § (6) bek. [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 1. pontban

,,növény és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 23. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. sz. melléklet

 
 

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 88. §, illetve 6. melléklet [2017. augusztus 18.]

 

I. 2. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

I. 3. pontban

,,növény és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 23. pont [2017. augusztus 18.]

 

I. 3. pontban

,,az illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 24. pont [2017. augusztus 18.]

 

I. 6. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

II. 1.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

II. 2.1.3. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

II. 2.1.4. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 25. pont [2017. augusztus 18.]

 

II. 2.3.6. és 2.3.8. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. sz. melléklet 9. pontban

,,az illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 89. § 26. pont [2017. augusztus 18.]


8/2007. (I. 31.) FVM r.

 
 

Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 91. § [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 92. § [2017. augusztus 18.]


43/2007. (VI. 1.) FVM r.

 
 

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézet'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 93. § [2017. augusztus 18.]


49/2007. (VI. 26.) FVM r.

 
 

az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központnak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához'' szövegrész helyébe ,,illetékes, tenyésztési hatáskörében eljáró járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 94. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 94. § b) pont [2017. augusztus 18.]


64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM e. r.

 
 

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

 
 

11. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 95. § [2017. augusztus 18.]


68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM r.

 
 

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 96. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 96. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,növény és talajvédelmi igazgatóságához'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 96. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 96. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,Zöldség- és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 96. § e) pont [2017. augusztus 18.]


117/2007. (X. 10.) FVM r.

 
 

Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1)-(3) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet 5.1. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 5. pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 97. § b) pont [2017. augusztus 18.]


119/2007. (X. 18.) FVM r.

 
 

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

 
 

2. § 7. pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 8. és 14. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) és (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek. b) és j) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. c)-d) pontban, (4)-(6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek. c) pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetői'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal vezetői'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek. k) pontban és (2) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (4) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságokat'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalokat'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 98. § b) pont [2017. augusztus 18.]


121/2007. (X. 18.) FVM r.

 
 

a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóságtól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9/A. § (3) bek.-ben

,,a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóságot'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 100. § [2017. augusztus 18.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet 2.1. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 99. § b) pont [2017. augusztus 18.]


143/2007. (XII. 4.) FVM r.

 
 

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól

 
 

2. § 21. pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 101. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

2. § 23. pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 101. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

2. § 28-29. pontban

,,az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 32. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 32. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalon'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. e) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek. c) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek. a) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,állategészségügyi hatósági'' szövegrész helyébe ,,járási hivatali'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. §-ban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (5) bek. a) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (1) és (3) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (6) bek. záró szövegrészben

,,az állategészségügyi hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. §-ban

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek. d) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek. d) pontban

,,igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek. a) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek. a) pontban

,,igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § d) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (1) bek. nyitó szövegrészben és (2) bek. a) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. §-ban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (3) bek. b) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (3) bek. c) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (7) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (8) bek.-ben

,,az állategészségügyi hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (9) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

32/A. § (1) bek. a)-b) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

32/A. § (3) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

34. §-ban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

34. §-ban

,,igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1)-(2) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

37. § nyitó szövegrészben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (4) bek. e) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (6) bek. c) pont ca) alpontban, g) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (4) bek.-ben

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (2) bek. a) pontban

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (2) bek. d)-e) és i)-j) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (2) bek. j) pontban

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

42. § (2) bek. k) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

45. § (2) bek. a) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

47. § b) pont be) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

47. § b) pont bg) alpontban

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

47. § c)-d) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

49. § (3) bek. b), h), j) és l) pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

49. § (3) bek. b), h), j) és l) pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,Az igazgatóságoknak'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivataloknak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

55. §-ban

,,az állategészségügyi hatósággal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet 1. pontban

,,az igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet

 
 

2. pontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. pontban

,,igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pontban

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pont nyitó szövegrészben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. melléklet

 
 

2. pont d) pont da) alpontban

,,az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. pont a) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. sz. melléklet

 
 

3. pont ab) és ba) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. pont ba) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. pont ab) alpontban és ba) alpontban

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. pontban

,,Az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. sz. melléklet

 
 

1. pontban

,,Az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. pontban

,,Az állategészségügyi hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § r) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. pont b) alpontban

,,az állategészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. pontban

,,az állat-egészségügyi hatóságok'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 102. § s) pont [2017. augusztus 18.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

20. § után

21. §-sal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 1. § [2017. augusztus 8.]

 

1. sz. melléklet táblázat D:25 mezőben

,,250 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész helyébe ,,300 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 2. § [2017. augusztus 8.]


12/2008. (II. 14.) FVM r.

 
 

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvoson'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalon (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2)-(3) bek.-ben

,,A területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3)-(4) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,az illetékes hatósági főállatorvos által'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal által'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 103. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,magánállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvosnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1)-(2) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,hatósági főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,hatósági főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 103. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,A területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2)-(3) bek.-ben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 103. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek. b) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek. c) pontban

,,hatósági főállatorvoson keresztül az illetékes hatósági állatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § r) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § s) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § u) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § t) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,a területileg illetékes hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § u) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,hatósági főállatorvossal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § v) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,hatósági főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 105. § [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,hatósági főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet

 
 

II.1. pont a) alpontban

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

II.2. pontban

,,hatósági főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

II.2. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § w) pont [2017. augusztus 18.]

 

V.3. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 104. § p) pont [2017. augusztus 18.]


15/2008. (II. 15.) FVM r.

 
 

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Magyar Szabadalmi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság),'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. b) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (4) bek. c) pontban

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelmi hatóságot'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 106. § f) pont [2017. augusztus 18.]


16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM e. r.

 
 

a nyers tej vizsgálatáról

 
 

4. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § g) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § h) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 2. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 107. § f) pont [2017. augusztus 18.]


45/2008. (IV. 11.) FVM r.

 
 

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,A NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,növénytermesztési hatóság a jelen jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az e rendeletben'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek. a)-b) pontban

,,NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § d) pont [2017. augusztus 18.

 

4. § (6) bek.-ben

,,NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek. c) pontból

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek. d) pontban

,,növénytermesztési hatóságtól'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-től'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek. b) pontból

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (6) bek. d) pontban

,,növénytermesztési hatóságtól'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-től'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,növénytermesztési hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nél'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,növénytermesztési hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-hez'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (5)-(6) bek.-ből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (8) bek.-ben

,,növénytermesztési hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (8)-(9) bek.-ből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1)-(2) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 109. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ből

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 108. § [2017. augusztus 18.]

 

12. §-ból

,,illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 110. § a) pont [2017. augusztus 18.]


59/2008. (IV. 29.) FVM r.

 
 

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

 
 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 111. § [2017. augusztus 18.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 112. §, illetve 7. melléklet [2017. augusztus 18.]


64/2008. (V. 14.) FVM r.

 
 

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

 
 

1. § i) pontban

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 113. § [2017. augusztus 18.]


88/2008. (VII. 18.) FVM r.

 
 

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 114. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (2) bek. nyitó szövegrészben és záró szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 114. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 114. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) és (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 114. § c) pont [2017. augusztus 18.]


93/2008. (VII. 24.) FVM r.

 
 

a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 115. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 116. § [2017. augusztus 18.]

 

8. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 117. § [2017. augusztus 18.]


113/2008. (VIII. 30.) FVM r.

 
 

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

 
 

5. § (2) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 118. § [2017. augusztus 18.]


114/2008. (IX. 5.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

5. § (1) bek. a) pont af) alpontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 119. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal feladatkörrel rendelkező mezőgazdasági szakigazgatási szerve'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 119. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. sz. mellékletben

,,...... Megyei Kormányhivatal ............ Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,...... Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 119. § c) pont [2017. augusztus 18.]


164/2008. (XII. 20.) FVM r.

 
 

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 
 

2. § e) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 120. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ből

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 122. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek. g) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (a továbbiakban: vadászati hatóság)'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal, valamint a területi vadászati hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,az illetékes járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,vadászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi vadászati hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (8) bek.-ben

,,területileg illetékes járási népegészségügyi intézetnek'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,A megyei igazgató-főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,vadászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi vadászati hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § a) pont aa) alpontban

,,vadászati hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,területi vadászati hatóságnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § a) pont ab) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A hatósági állatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. d) pontban

,,a járási főállatorvos intézkedését kérni'' szövegrész helyébe ,,intézkedni'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 120. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

15. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvost, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (9)-(10) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (11) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (11) bek.-ben

,,magánállatorvost'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörében eljáró (fővárosi kerületi) járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 121. § 16. pont [2017. augusztus 18.]


30/2009. (III. 27.) FVM r.

 
 

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § előtti alcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § c) pont cd) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § előtti alcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § c) pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. §-ban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. §-ban

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járás hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 123. § c) pont [2017. augusztus 18.]


31/2009. (III. 27.) FVM r.

 
 

a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

 
 

2. § 7. pontban

,,állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 124. § [2017. augusztus 18.]


59/2009. (V. 8.) FVM r.

 
 

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

 
 

4. § (1) bek. j) pont jb) alpontban

,,illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 125. § [2017. augusztus 18.]


64/2009. (V. 22.) FVM-PM e. r.

 
 

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 126. § [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 127. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 127. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 127. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

1-2. sz. mellékletben

,,Megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,...... Megyei Kormányhivatal ...... Járási Hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 127. § c) pont [2017. augusztus 18.]


97/2009. (VII. 30.) FVM r.

 
 

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: SzBKI)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: NAIK)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Az SzBKI'' szövegrész helyébe ,,A NAIK'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,Az SZBKI'' szövegrész helyébe ,,A NAIK'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. b) pontban és 4. § (6) bek.-ben

,,az SzBKI'' szövegrész helyébe ,,a NAIK'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,FÖMI-vel'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,az SzBKI-val'' szövegrész helyébe ,,a NAIK-kal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 129. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 128. § [2017. augusztus 18.]


104/2009. (VIII. 5.) FVM r.

 
 

a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Az NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,a miniszternél'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. §-ban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 130. § j) pont [2017. augusztus 18.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

1. § b) pont 3. alpontban

,,Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2)-(3) bek.-ben

,,borászati hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-nek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,borászati hatóságot'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-et'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. §-ban

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. §-ban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,FÖMI-nek'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. §-ban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (4) bek. a) pontban

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

33. § (5) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

34. § (5) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (1) és (4) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

39. § (1)-(2), (4) és (6) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

40. § (1) bek. e) pontban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

41. § (2) bek. d) pontban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

51. §-ban

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,borászati hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 132. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

69. § a) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 131. § [2017. augusztus 18.]


128/2009. (X. 6.) FVM r.

 
 

az állatgyógyászati termékekről

 
 

1/A. § (1) bek.-ben

,,Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 135. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1/A. § (2) bek. c) pontban

,,OTH'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 135. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

21/A. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

21/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 133. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

21/E. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH, a megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal képviselője'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

26. § (8) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi Minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatalon'' szövegrész helyébe ,,az állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

50. § (2) bek. d) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

66. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 133. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

69. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 133. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

70. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

73. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 133. § (4) bek. [2017. augusztus 18.]

 

84. §-ban

,,hatósági állatorvos, a járási hivatal, a megyei kormányhivatal, vagy a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal, a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

90. §-ban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

114/A. § (6) bek.-ben

,,OTH-t'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvost'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 135. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

114/E. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

114/K. § (9) bek.-ben

,,OTH-val'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvossal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 135. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet I. alcím 2. pontban

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet II. alcímben

,,megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 134. § k) pont [2017. augusztus 18.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

12. melléklet A Rész I. fejezet 1. pont

Helyébe lép: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 1. § [2017. augusztus 15.]


155/2009. (XI. 16.) FVM r.

 
 

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 138. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 136. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 138. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,A FÖMI'' szövegrész helyébe ,,A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 138. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7/A. § (4) bek.-ben

,,a FÖMI'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 138. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8/A. §

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 136. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 137. §, illetve 8. melléklet [2017. augusztus 18.]


163/2009. (XI. 27.) FVM r.

 
 

a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól

 
 

2. § 12. pontban

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 13. pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságán (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2)-(3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek. a)-c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § c)-d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3)-(4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. d) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (5) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 139. § d) pont [2017. augusztus 18.]


176/2009. (XII. 28.) FVM r.

 
 

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányr. szerinti, földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. záró szövegrészben

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2)-(3) bek.-ben

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3)-(4) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,FÖMI-vel'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3a) bek. a) pontban

,,FÖMI-t'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. §-ban

,,FÖMI'' szövegrész helyébe ,,földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 141. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. §

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 142. § [2017. augusztus 18.]

 

Melléklet

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 140. §, illetve 9. melléklet [2017. augusztus 18.]


179/2009. (XII. 29.) FVM r.

 
 

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 1. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 3. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (7) bek. d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (9) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (9)-(10) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (9)-(10) bek.-ben

,,magánállatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 7. pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § előtti alcímcímben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek. b) pont ba) alpontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben és (4) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (6)-(9) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (3)-(4) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2)-(3) bek.-ben

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (2) bek. b) pontban

,,járási főállatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 12. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (4) bek. b) pont bb) alpontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7) bek. a) pontban

,,járási főállatorvost'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 11. pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7) bek. d) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § előtti alcímcímben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 13. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (4) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (6)-(7) bek.-ben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (8) bek. nyitó szövegrészben

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (8) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (8) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § előtti alcímcímben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek. b) pontban

,,járási főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 6. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,járási főállatorvosok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 14. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (2) bek. a) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 15. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (3) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 8. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (8) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (9) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 17. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (10) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 18. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (11) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 16. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (12) bek.-ben

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi) intézetét'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 19. pont [2017. augusztus 18.]

 

28. § (13) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 20. pont [2017. augusztus 18.]

 

1. sz. melléklet I. 4. pontban, II. 2.4. és 5.1. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.1. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.3-3.4. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.4. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 21. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.6. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet 3.7. és 3.13. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 1. pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 9. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 1-2. pontban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 2. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 3. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 4. pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 23. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 5. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 5. pontban

,,élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivataltól'' szövegrész, ,,Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 24. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 6. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 4. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 6. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 5. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 11. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 10. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 12. pontban

,,illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,illetékes megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 22. pont [2017. augusztus 18.]

 

3. sz. melléklet 14. pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 143. § 25. pont [2017. augusztus 18.]


180/2009. (XII. 29.) FVM r.

 
 

a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek. a) pontban

,,járási állategészségügyi hivatalok'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek. i) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (6) bek. c) pontban

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (6) bek. c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. d) pontban

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. d) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 144. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (8) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (8) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (11) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (11) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1)-(3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1)-(2) és (5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2a)-(2b) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (8) és (10) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (4) bek. b) pontban

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 145. §, illetve 10. melléklet [2017. augusztus 18.]

 

4. sz. mellékletben

,,Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Járási Hivatal'' szövegrész, ,,főállatorvos'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 146. § o) pont [2017. augusztus 18.]


181/2009. (XII. 30.) FVM r.

 
 

a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 147. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 147. § b) pont [2017. augusztus 18.]


182/2009. (XII. 30.) FVM r.

 
 

a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

 
 

4. § d) pontban

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § e)-f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § c) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 148. § [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatallal, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek. f) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

201. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. §-ban

,,élelmiszerlánc-felügyeletért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,, , a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,, , a Pest Megyei Kormányhivatal vagy a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal, a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaitól'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivataltól és a járási hivataloktól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. §-ban

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (1)-(2) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-felügyeletért'' szövegrész helyébe ,,agrárpolitikáért'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 149. § f) pont [2017. augusztus 18.]


25/2010. (III. 19.) FVM r.

 
 

a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,borászati hatóságtól'' szövegrész helyébe ,,borászati hatáskörben eljáró járási hivataltól (a továbbiakban: borászati hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 152. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a borászati hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 152. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a borászati hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 152. § b) pont [2017. augusztus 18.]


43/2010. (IV. 23.) FVM r.

 
 

a növényvédelmi tevékenységről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. §-ban

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. §-ban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (2), (6) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7) bek. nyitó szövegrészben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (7a) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (10) bek. a) pontban

,,vagy a megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vagy a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

21. § (11) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. § (11) bek. nyitó szövegrészben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (1) bek. nyitó szövegrészben és (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (4) bek. i) pontban

,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (13) bek. e) pontban

,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (13) bek. e) pontban

,,környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek. b) pontban

,,az egészségügyi államigazgatási szervet'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

31. § (2) bek. b) pontban

,,környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

32. § (5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

45. § (2) és (5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

46. § (1) bek. d) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

46. § (1) bek. d) pontban

,,környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

47. §-ban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. mellékletben

,,... Megyei Kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,... Járási Hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 153. § l) pont [2017. augusztus 18.]


44/2010. (IV. 23.) FVM r.

 
 

a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: állat-egészségügyi hatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,vám- és pénzügyőrség (a továbbiakban: vámhatóság)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Az állat-egészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,vámhatósággal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az állat-egészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,vámhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,vámhatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az állat-egészségügyi hatósággal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatallal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az állat-egészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §-ban

,,az állat-egészségügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §-ban

,,vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §-ban

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 154. § i) pont [2017. augusztus 18.]


52/2010. (IV. 30.) FVM r.

 
 

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

 
 

2. § 14. pontban

,,(a továbbiakban: 210/2009. Korm. rendelet)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 155. § [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 156. § g) pont [2017. augusztus 18.]


57/2010. (V. 7.) FVM r.

 
 

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. §-ban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,az illetékes járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

22. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal és a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 157. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

24. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 158. § [2017. augusztus 18.]


66/2010. (V. 12.) FVM r.

 
 

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivataloknak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 159. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 159. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 159. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 159. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,ellenőrző hatóság'' szövegrész helyébe ,,ellenőrző hatóság és a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 159. § e) pont [2017. augusztus 18.]


67/2010. (V. 12.) FVM r.

 
 

a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 160. § [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatósághoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóságtól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóságnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. §-ban

,,Az ÁTK'' szövegrész helyébe ,,A Haszonállat-génmegőrzési Központ'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatósághoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. §-ban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a tenyésztési hatóság'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. §-ban

,,Földművelési és Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelési'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 161. § g) pont [2017. augusztus 18.]


20/2004. (II. 27.) GKM r.

 
 

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról

 
 

8. §

Helyébe lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 1. § [2017. augusztus 24.]

 

8/A. § után

8/B. §-sal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 2. § [2017. augusztus 24.]

 

9. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 3. § [2017. augusztus 24.]


19/2009. (XII. 29.) HM r.

 
 

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási államtitkár)'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,Az eljáró bizottság egyidejűleg köteles meghatározni'' szövegrész helyébe ,,A felmentési döntésben meg kell határozni'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § c) pont [2017. szeptember 8.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság titkára a HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó lakásügyek (a továbbiakban: központi lakásügyek) titkára a közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § d) pont [2017. szeptember 8.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 8.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § c) pont [2017. szeptember 8.]

 

19. § (7) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2017. szeptember 8.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottságnak'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § e) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság hatáskörébe tartozó lakásügyek'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § f) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (4) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (8) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság vagy a bizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § g) pont [2017. szeptember 8.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

62. § (1)-(2) és (4) bek.

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 8.]

 

65. § után

65/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2017. november 1.]

 

74. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2017. szeptember 8.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,miniszteri'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkári'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § i) pont [2017. szeptember 8.]

 

88. §

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. c) pont [2017. szeptember 8.]

 

102. §-ban

,,Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § j) pont [2017. szeptember 8.]

 

164. §-ban

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

181/A. §

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 4. § [2017. szeptember 8.]

 

199. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § k) pont [2017. szeptember 8.]

 

215. § (5) bek. c) pontban

,,bérelt lakás'' szövegrész helyébe ,,bérelt, lízingelt lakás'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § l) pont [2017. szeptember 8.]

 

218. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 5. § [2017. szeptember 8.]

 

222. § a) pontban

,,Központi Lakásbizottságnak'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § m) pont [2017. szeptember 8.]

 

226. § h) pontban

,,honvédelemért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § n) pont [2017. szeptember 8.]

 

XVII. fejezetcím (228. § előtt)

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 6. § [2017. szeptember 8.]

 

231. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnöke dönt a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár dönt'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § o) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § nyitó szövegrészben

,,bizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § p) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § d) pontban

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének, titkárának'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek titkárának'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § q) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § h) pontban

,,titkára'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek titkára'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § r) pont [2017. szeptember 8.]

 

239. §-ból

,,- beleértve a HM Központi Lakásbizottság személyi összetételét és titkárának feladatait -'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (2) bek. b) pont [2017. szeptember 8.]

 

239/A. § (2) bek.-ben

,,HM közigazgatási államtitkárnál'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnál'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § s) pont [2017. szeptember 8.]

 

244/E. § után

244/F. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2017. szeptember 8.]

 

1. melléklet 10. sorban

,,Balatonkenese'' szövegrész helyébe ,,Balatonakarattya'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § t) pont [2017. szeptember 8.]


19/2012. (VIII. 28.) HM r.

 
 

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 
 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet után

2a. melléklettel kieg.: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]


7/2013. (VII. 25.) HM r.

 
 

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

 
 

12. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2018. január 1.]


8/2013. (VIII. 9.) HM r.

 
 

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 22. § [2017. szeptember 8.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 7. pont

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,szerződéses pályakezdő'' szövegrész helyébe ,,szerződéses pályakezdő és a közkatona'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. d) pontban

,,HVKF'' szövegrész helyébe ,,Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. i) pontban

,,parancsnok, és'' szövegrész helyébe ,,parancsnok,'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. j) pontban

,,Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)'' szövegrész helyébe ,,a HVKF'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. j) pontban

,,HVKF.'' szövegrész helyébe ,,HVKF, és'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára'' szövegrész helyébe ,,HM parlamenti államtitkára'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdéstől'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdésben foglaltaktól'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek. g) pontban

,,(4) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,(9) bekezdésének'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 4. § [2017. szeptember 1.]

 

20. § (1) bek. a) pontban

,,a központi személyügyi szerv'' szövegrész helyébe ,,az MH Ludovika Zászlóalj illetékes szerve'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § i) pont [2017. szeptember 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 5. § [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím

25/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

26. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

33. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

40. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § [2017. szeptember 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (46/A-46/G. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 10. § [2017. szeptember 1.]

 

15. alcím

48/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

91. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 12. § [2017. szeptember 1.]

 

92. § (1a) és (2) bek.-ben

,,két évnél'' szövegrész helyébe ,,négy évnél'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § j) pont [2017. szeptember 1.]

 

95. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 13. § [2017. szeptember 1.]

 

97. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

104. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 15. § [2017. szeptember 1.]

 

105. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 16. § [2017. szeptember 1.]

 

105/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 17. § [2017. szeptember 1.]

 

106. §-ban

,,96. § (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,92. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § k) pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,másod-helikoptervezető'' szövegrész helyébe ,,másod-helikoptervezető vagy légijármű-vezető'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § l) pont [2017. szeptember 1.]

 

111. § után

111/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 18. § [2017. szeptember 1.]

 

117. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 19. § [2017. szeptember 1.]

 

32/A. alcím (120/A-120/F. §)

Hhelyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § [2017. szeptember 1.]

 

121. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 21. § [2017. szeptember 1.]

 

245. § után

245/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 22. § [2017. szeptember 1.]

 

259. §

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

260. § (2) bek.-ben

,,1-12. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-11. melléklet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § m) pont [2017. szeptember 1.]

 

270. § (2) bek.-ben

,,1-12. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-11. melléklet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § m) pont [2017. szeptember 1.]

 

271. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

286. § után

287. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 23. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § első (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

12. melléklet

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § második (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 1.]


11/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

 
 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 27. § [2017. szeptember 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 28. § [2017. szeptember 1.]

 

9. §-ban

,,társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény'' szövegrész helyébe ,,Tny. tv.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 30. § [2017. szeptember 1.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 29. § [2017. szeptember 1.]


12/2013. (VIII. 15.) HM r.

 
 

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 31. § [2018. január 1.]

 

3. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 32. § [2018. január 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 33. § [2018. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 34. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 35. § [2018. január 1.]

 

21. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 36. § [2018. január 1.]


18/2013. (IX. 5.) HM r.

 
 

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet1)'' szövegrész helyébe ,,Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július 31-én hatályos rendelkezéseit'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,és a 30. § (1) és (2) bekezdésére'' szövegrész helyébe ,, , a 30. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 30/A. §-ra'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 37. § [2017. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek. 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 38. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek. 19. pont után

19a. ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 38. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a 20. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény'' szövegrész helyébe ,,az Mt.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a 23. §'' szövegrész helyébe ,,a 23-23/D. §'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 39. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (1a) bek. h)-i) pont

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,valamint a 22. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,valamint az (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

22. § után

22/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 40. § [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím után

9/A. alcímmel (23/A-23/E. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 41. § [2017. szeptember 1.]

 

30/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 42. § [2017. szeptember 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,Hvt.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

34. § (1) bek.-ből

,, , valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,18. § (5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

35. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35/B. §-ból

,, , valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. alcím

35/C. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 44. § [2017. szeptember 1.]

 

71. § után

72-73. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 45. § [2017. szeptember 1.]


19/2013. (IX. 6.) HM r.

 
 

az egyes költségtérítésekről

 
 

1. § (1) bek. 2. pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 48. § [2017. szeptember 1.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 49. § [2017. szeptember 1.]

 

17. §-ban

,,helyi bérlet'' szövegrész helyébe ,,helyi havi bérlet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

33/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 50. § [2018. január 1.]

 

37. § után

38-39. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 51. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4.2. pontban

,,saját személygépkocsi'' szövegrész helyébe ,,saját gépjármű'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4.5. pontban

,,Saját személygépkocsi'' szövegrész helyébe ,,Saját gépjármű'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § c) pont [2017. szeptember 1.]


10/2014. (VII. 25.) HM r.

 
 

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

 
 

3. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 10. § [2017. szeptember 8.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 11. § [2017. szeptember 8.]

 

4. § után

4/A-4/B. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 12. § [2017. szeptember 8.]

 

4/A. § (3) bek.-ben

,,215. § (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,215. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 19. § [2018. január 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 13. § [2017. szeptember 8.]

 

9. §

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 14. § [2017. szeptember 8.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 15. § [2018. január 1.]

 

10. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 16. § [2017. szeptember 8.]

 

11/A. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,honvédelmi szerv állományába 2014. július 31. napját követően felvett és'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § a) pont [2018. január 1.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 17. § [2017. szeptember 8.]

 

20. §

Nem lép hatályba: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 21. §

 

57. §-ban, 19/2009. (XII. 29.) HM r. 218. § (3) bek.-t megállapító rendelkezés

Hatályba lépő szöveg: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 18. § [2017. szeptember 8.]


7/2015. (VI. 22.) HM r.

 
 

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,állomány tagja részére'' szövegrész helyébe ,,állomány tagja részére - a (3) és (4) bekezdés szerinti esetek kivételével -'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 53. § [2017. szeptember 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 54. § [2017. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 55. § [2017. szeptember 1.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 56. § [2017. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,merülési napló'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartás'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

19-20. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 57. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 58. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,a 24 órás ügyeleti szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,az ügyeleti szolgálatot'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 59. § [2017. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,HM közigazgatási államtitkára'' szövegrész helyébe ,,KÁT'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 60. § [2017. szeptember 1.]

 

27. §-ban

,,24 óránkénti'' szövegrész helyébe ,,óránkénti'' szövegrész, ,,7,7%-a'' szövegrész helyébe ,,0,32%-a'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 61. § [2017. szeptember 1.]

 

49. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 62. § [2017. szeptember 1.]

 

32. alcím után

32/A. alcímmel (52/A. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 63. § [2017. szeptember 1.]

 

54. § (3) bek. c) pontban

,,pótlék'' szövegrész helyébe ,,pótlék,'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

54. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 64. § [2017. szeptember 1.]

 

35. alcím

57/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 65. § [2017. szeptember 1.]

 

65. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 66. § [2017. szeptember 1.]

 

67. § után

67/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 67. § [2017. szeptember 1.]

 

73/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 68. § [2017. szeptember 1.]

 

V. Fejezet

49. alcímmel (73/D. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 69. § [2017. szeptember 1.]

 

74. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 70. § [2017. szeptember 1.]

 

74/A. § (3) bek.-ben

,,66. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,66. § (2) bekezdése és a 73/D. §-a'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

VI. Fejezet

74/B. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 71. § [2017. szeptember 1.]


24/2016. (XII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

 
 

1. § h) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 73. § [2017. szeptember 1.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 74. § [2017. szeptember 1.]

 

6. alcím (8. §)

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 75. § [2017. szeptember 1.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 77. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § után

23. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 76. § [2017. szeptember 1.]


9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

Hat. kív. h.: 23/2017. (VIII. 7.) MvM r. 10. § [2017. augusztus 8.]


1/1999. (I. 18.) IM-EüM e. r.

 
 

a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 11/2017. (VIII. 23.) IM r. 1. § [2017. augusztus 24.]


15/1991. (XI. 26.) IM r.

 
 

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (1) bek. [2017. december 29.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (2) bek. [2017. december 29.]

 

Melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2017. december 29.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 3. § [2017. augusztus 12.]


3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM e. r.

 
 

az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

 
 

12. § (5) bek.-ben

,,állatvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 24. § [2017. augusztus 18.]


2/2002. (I. 23.) KöM-FVM e. r.

 
 

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

 
 

4. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal)'' szövegrész helyébe ,,a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. §-ban

,,Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: VM)'' szövegrész helyébe ,,természetvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az VM'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,VM'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi Minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az VM'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek. a) pontban

,,az VM'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az VM'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,megyei földhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 28. § g) pont [2017. augusztus 18.]


9/2002. (XII. 23.) KvVM r.

 
 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 228. § 2. pont [2017. augusztus 18.]


25/2005. (X. 18.) KvVM r.

 
 

az egyes munkaköri megnevezésekről

 
 

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 228. § 4. pont [2017. augusztus 18.]


18/2014. (III. 13.) KIM r.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

21. § (1) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

25. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (3) bek. [2017. augusztus 12.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (4) bek. [2017. augusztus 12.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (5) bek. [2017. augusztus 12.]

 

30. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (6) bek. [2017. augusztus 12.]

 

31. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (7) bek. [2017. augusztus 12.]

 

13. alcím

31/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (8) bek. [2017. augusztus 12.]

 

35/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (9) bek. [2017. augusztus 12.]

 

15. alcím

36/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (10) bek. [2017. augusztus 12.]

 

15. alcím után

15/A. alcímmel (36/B. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

16. alcím

37/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 6. § [2017. augusztus 12.]

 

1 melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (5) bek., illetve 7. melléklet [2017. augusztus 12.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

107. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 30/2017. (VIII. 14.) NFM r. 1. § [2017. augusztus 14. 19 óra]

 

119. § után

IV/A. Fejezettel kieg.: 30/2017. (VIII. 14.) NFM r. 2. § [2017. augusztus 14. 19 óra]


43/1999. (XII. 26.) KHVM r.

 
 

a vízkészletjárulék kiszámításáról

 
 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 1. § [2017. augusztus 31.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 2. § [2017. augusztus 31.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 25/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 25/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]


30/2016. (VIII. 31.) NGM r.

 
 

a szakképzési kerettantervekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2018. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2018. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 1.]


18/2015. (IV. 10.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 33/2017. (VIII. 21.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 22.]


35/2016. (VIII. 31.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]


17/2017. (V. 26.) NFM r.

 
 

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

 
 

2. § 9. pontban

,,a cseppfolyósított szénhidrogéngáz'' szövegrész helyébe ,,a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § a) pont [2017. augusztus 24.]

 

3. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § [2017. augusztus 24.]

 

4. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 5. § [2017. augusztus 24.]

 

5. melléklet

Mód.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 24.]

 

5. melléklet I. rész 4.5.1. alpontban

,,2. részének'' szövegrész helyébe ,,II. részének'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § b) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet

Mód.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet 1-2. pont címben

,,Motorhajtóanyag'' szövegrész helyébe ,,Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia)'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § c) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet ,,Formátummal kapcsolatos megjegyzések'' rész 5. pontban

,,3. pont d) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,4.4. alpontjában'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § d) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet ,,Formátummal kapcsolatos megjegyzések'' rész 6. pontban

,,3. pont b) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,4.2. alpontjában'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § e) pont [2017. augusztus 24.]


49/1997. (XII. 17.) NM r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

 
 

2. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 1. § [2017. október 1.]

 

2/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 2. § [2017. október 1.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 3. § [2017. október 1.]


16/1998. (V. 20.) PM r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,azonnal'' szövegrész helyébe ,,5 munkanapon belül'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § a) pont [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,követő 5 munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,követő 15 munkanapon belül'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § b) pont [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5a) bek.-ben

,,10. munkanap'' szövegrész helyébe ,,20. munkanap'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § c) pont [2017. augusztus 19.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 2. § [2017. augusztus 19.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 3. § [2017. augusztus 19.]

 

13. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 4. § [2017. augusztus 19.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 19.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 19.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 19.]


3/2010. (VII. 5.) VM r.

 
 

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. a)-b) pontban

,,a járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. a)-b) pontban

,,növény- és talajvédelmi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. d) pontból

,,és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának (11) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 151. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5)-(6) bek.-ben

,,A járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,növény- és talajvédelmi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 150. § i) pont [2017. augusztus 18.]


27/2011. (IV. 12.) VM r.

 
 

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

 
 

2/A. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,borászati hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 162. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,borászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 162. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. melléklet B) pont 1. rovatában

,,A kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,A borászati hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 162. § c) pont [2017. augusztus 18.]


34/2011. (IV. 28.) VM r.

 
 

a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveihez'' szövegrész helyébe ,,tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 163. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveitől'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 163. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveihez'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 163. § c) pont [2017. augusztus 18.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

2. § (7) bek.-ben

,,50 millió'' szövegrész helyébe ,,100 millió'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 7. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (8a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (8b)-(8c) bek.

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 4. § [2017. augusztus 8.]

 

6. § (2) bek. záró szövegrész

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 5. § [2017. augusztus 8.]

 

7. § (1c)-(1d) bek.

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 6. § [2017. augusztus 8.]


43/2011. (V. 26.) VM r.

 
 

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,az az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

1. § (4) bek. a) pontban

,,az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i, 852/2004/EK'' szövegrész helyébe ,,a 852/2004/EK'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 2. pontban

,,magán-állatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 164. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

2. § 12. pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § 13. pontban

,,magán-állatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek. záró szövegrészben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 164. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek. e) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § l) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,magán-állatorvosnak'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvosnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § m) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,magán-állatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1)-(2) bek.-ben

,,magán-állatorvos'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató állatorvos'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,A hatósági állatorvos'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § n) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 164. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § k) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek. d) pontban

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § o) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § p) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § q) pont [2017. augusztus 18.]

 

12. § (3) bek. záró szövegrészben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § r) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 164. § (4) bek. [2017. augusztus 18.]

 

14. § (4)-(5) bek.-ben

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § s) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 165. § t) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (7) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 164. § (5) bek. [2017. augusztus 18.]


62/2011. (VI. 30.) VM r.

 
 

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló

 
 

4. § (2) bek. a) pontban

,,járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 166. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. b) pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 166. § b) pont [2017. augusztus 18.]


65/2011. (VII. 11.) VM r.

 
 

a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,a NÉBIH részére'' szövegrészt hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 168. § [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH határoz'' szövegrész helyébe ,,miniszter dönt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény-egészségügyi és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész, ,,NÉBIH-nél'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész, ,,A megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

17. §-ban

,,megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 167. § h) pont [2017. augusztus 18.]


67/2011. (VII. 13.) VM r.

 
 

az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól

 
 

2. § (5) bek.-ben

,,a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 169. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (8) bek. nyitó szövegrészben és 5. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 169. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (9) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi'' szövegrész, ,,az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 169. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,a Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 169. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 169. § e) pont [2017. augusztus 18.]


70/2011. (VII. 26.) VM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

 
 

1. §-ban

,,vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 170. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

Melléklet

 
 

1. pont

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 171. § [2017. augusztus 18.]

 

2. pont cím

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 171. § [2017. augusztus 18.]

 

3. pontban

,,Az 1. és 2. pontokban nem nevesített'' szövegrész helyébe ,,A földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 170. § b) pont [2017. augusztus 18.]


107/2011. (XI. 10.) VM r.

 
 

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

 
 

3. § (1) bek. c) pontban

,,Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek. d) pontban

,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1a) bek. b) pontban és (1c) bek.-ben

,,VM'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH-nek'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

14. § (1)-(3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 172. § f) pont [2017. augusztus 18.]


136/2011. (XII. 22.) VM r.

 
 

a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 174. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 173. § [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,az MgSzH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 174. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,az MgSzH-val'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-hel'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 174. § c) pont [2017. augusztus 18.]


141/2011. (XII. 23.) VM r.

 
 

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

 
 

2. § b) pontban

,,megyei vám és pénzügyőri igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 175. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § a) pontban

,,igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,hatáskörben eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 175. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § b) pontban

,,igazgatósága és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal'' szövegrész helyébe ,,hatáskörben eljáró járási hivatala'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 175. § c) pont [2017. augusztus 18.]


24/2012. (III. 19.) VM r.

 
 

a földalatti gombák gyűjtéséről

 
 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 176. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 176. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

7. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 177. § [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 176. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]


27/2012. (III. 24.) VM r.

 
 

gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,A NÉBIH határoz'' szövegrész helyébe ,,A miniszter dönt'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 178. § e) pont [2017. augusztus 18.]


45/2012. (V. 8.) VM r.

 
 

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 
 

5. § (6) bek.-ben

,,állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 180. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 179. § (1) bek. [2017. augusztus 18.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 180. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

20. § (1)-(6) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 179. § (2) bek. [2017. augusztus 18.]

 

20. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 181. § [2017. augusztus 18.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 180. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

25. § (6) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 180. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 179. § (3) bek. [2017. augusztus 18.]


65/2012. (VII. 4.) VM r.

 
 

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § a) pont [2017. augusztus 18.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § c) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész, ,,járási állategészségügyi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § e) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § f) pont [2017. augusztus 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (1) bek. b) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § i) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § b) pont [2017. augusztus 18.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § g) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek. b) pontban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek. a) pontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § j) pont [2017. augusztus 18.]

 

8. § (2) bek. b) pontban

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § h) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó szövegrészben, (3)-(4) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 42/2017. (VIII. 17.) FM r. 182. § d) pont [2017. augusztus 18.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,járási állategészsé