A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. február 1-jétől a 2016/26. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

42. § (7) bek.

Helyébe lép: 10/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. március 10.]

 

42. § (13) bek. után

(14)-(17) bek.-sel kieg.: 10/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. március 10.]


39/2004. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a sportfegyelmi felelősségről

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (II. 25.) Korm. r. 1. § [2016. február 26.]

 

15. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 33/2016. (II. 25.) Korm. r. 2. § [2016. február 26.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

4. § (3) bek. 16a. pont után

16b-16c. ponttal kieg.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. március 2.]

 

4. § (5) bek. 16-17. pont

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. március 2.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. március 2.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2016. március 2.]


66/2007. (IV. 4.) Korm. r.

 
 

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § [2016. március 2.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,3821/85/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. március 2.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,3821/85/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. március 2.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,3821/85/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. március 2.]

 

11. §-ban

,,3821/85/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. március 2.]

 

12. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,3821/85/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. március 2.]

 

12. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § [2016. március 2.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 5. § [2016. március 2.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,3821/85/EGK tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. március 2.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 6. § [2016. március 2.]

 

1. melléklet A. rész 1. pontban

,,3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkének'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. március 2.]

 

1. melléklet A. rész 2. pontban

,,3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikke (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. március 2.]

 

1. melléklet A. rész 4. pontban

,,3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 7. § e) pont [2016. március 2.]


115/2009. (VI. 3.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 24/2016. (II. 25.) Korm. r. 5. § [2016. február 26.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

4. § c) pont

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 8. § [2016. március 2.]

 

5. § b) pont

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. március 2.]

 

5. § e) pont

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. március 2.]

 

13. § (1) bek. a) pontban

,,5. pont a) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,4. pont a) és b) alpontjában, az 5. pont b) alpontjában'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 12. § [2016. március 11.]

 

16. § (8) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 10. § [2016. március 2.]

 

1. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 11. §, illetve 1. melléklet [2016. március 11.]


262/2010. (XI. 17.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 29/2016. (II. 25.) Korm. r. 1. § [2016. február 28.]

 

III. fejezet után

III/A. fejezettel (28/A. §) kieg.: 29/2016. (II. 25.) Korm. r. 2. § [2016. február 28.]

 

32. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 29/2016. (II. 25.) Korm. r. 3. § [2016. február 28.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

3. melléklet

Mód.: 10/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. március 10.]


367/2010. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (4) bek. n) pont

Hat. kív. h.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § [2016. február 10.]


44/2011. (III. 23.) Korm. r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

 
 

1. § (3a) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § [2016. február 10.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § [2016. február 10.]

 

9. § c) pont

Helyébe lép: 9/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2016. február 10.]


256/2011. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

a lakásépítési támogatásról

 
 

Hat. kív. h.: 16/2016. (II. 10.) Korm. r. 79. § (2) bek. [2016. február 11.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. alcím után

2. alcímmel (4. §) kieg.: 6/2016. (II. 8.) Korm. r. 1. § [2016. február 9.]

 

6. § (1) bek. 33-36. pont

Hat. kív. h.: 6/2016. (II. 8.) Korm. r. 3. § [2016. február 9.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (II. 8.) Korm. r. 2. § [2016. február 9.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

97. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 20/2016. (II. 11.) Korm. r. 1. § [2016. február 19.]

 

103. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 20/2016. (II. 11.) Korm. r. 2. § [2016. február 19.]

 

7. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 13. §, illetve 2. melléklet [2016. február 17.]


341/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az otthonteremtési kamattámogatásról

 
 

4. alcím (7-9. §)

Hat. kív. h.: 16/2016. (II. 10.) Korm. r. 79. § (3) bek. [2016. február 11.]


150/2012. (VII. 6.) Korm. r.

 
 

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2020. január 1.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Az Sztv. 24. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. március 4.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Az Sztv. 4/A. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. március 4.]

 

1. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 2. § [2016. március 4.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,képzési formában'' szövegrész helyébe ,,képzési módszerrel'' szövegrész lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. március 4.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakiskolában'' szövegrész lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 7. § [2016. március 4.]

 

8. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 3. § [2016. március 4.]

 

9. § (8) bek. után

(9)-(15) bek.-sel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 4. § [2016. március 4.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 4.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 4.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2020. január 1.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 5. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1.]


326/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 1. § [2016. március 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 2. § [2016. március 1.]

 

4. § b) pontban

,,javaslatot'' szövegrész helyébe ,,a nemzeti kapcsolattartó útján javaslatot'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 1. pont [2016. március 1.]

 

4. § d) pont

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 1. pont [2016. március 1.]

 

6. § 14. pont után

15. ponttal kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 3. § [2016. március 1.]

 

7. § nyitó szövegrészben

,,Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (a továbbiakban: NFÜ) gondosodik'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökségnél gondoskodik'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 2. pont [2016. március 1.]

 

7. § c) pontban

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 3. pont [2016. március 1.]

 

7. § f) pontban

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 4. pont [2016. március 1.]

 

11. § (1) bek. 19. pontban

,,pályázatinak'' szövegrész helyébe ,,pályázatainak'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 5. pont [2016. március 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 4. § [2016. március 1.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,magán szektor'' szövegrész helyébe ,,magánszektor'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 6. pont [2016. március 1.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a monitoring bizottság'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 7. pont [2016. március 1.]

 

13. § (4) bek.-ből

,,az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 2. pont [2016. március 1.]

 

16. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 5. § [2016. március 1.]

 

18. § (1) bek. e) pontban

,,Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b)'' szövegrész helyébe ,,Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 8. pont [2016. március 1.]

 

18. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 6. § [2016. március 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 7. § [2016. március 1.]

 

23. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 8. § [2016. március 1.]

 

27. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

27. § (6) bek. m) pontban

,,kapcsolattartók'' szövegrész helyébe ,,a kapcsolattartók'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 9. pont [2016. március 1.]

 

27. § (6) bek. o) pont

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

27. § (6) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

27. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2016. március 1.]

 

30. § (2) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 10. § [2016. március 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,adatlapot'' szövegrész helyébe ,,adatlapot vagy annak egyes részeit'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 10. pont [2016. március 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 11. § [2016. március 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 12. § [2016. március 1.]

 

33. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,projekt partnerek'' szövegrész helyébe ,,projektgazda'' szövegrész, ,,kötnek, melyben'' szövegrész helyébe ,,köt az egyes projekt partnerekkel, melyben a felek'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 11. pont [2016. március 1.]

 

33. § (3) bek. b) pontban

,,partnerek'' szövegrész helyébe ,,partner'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 12. pont [2016. március 1.]

 

33. § (3) bek. c) pontban

,,partnerek'' szövegrész helyébe ,,partner'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 13. pont [2016. március 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,ügynökség a'' szövegrész helyébe ,,ügynökség a legutolsó, befogadási kritériumok szerint vizsgált'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 14. pont [2016. március 1.]

 

36. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 13. § [2016. március 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,benyújtásának határidejétől'' szövegrész helyébe ,,beérkezésétől'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 15. pont [2016. március 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,pályázat szakmai értékelésre bocsátásától'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlás beérkezésétől'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 16. pont [2016. március 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 14. § [2016. március 1.]

 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 15. § [2016. március 1.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,elvégezni'' szövegrész helyébe ,,elvégezni, mely határidőt a program operátor indokolt esetben 5 nappal meghosszabbíthatja'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 17. pont [2016. március 1.]

 

42. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 16. § [2016. március 1.]

 

44. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 18. pont [2016. március 1.]

 

44. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 18. § [2016. március 1.]

 

46. § (3) bek.-ben

,,(1) és (2)'' szövegrész helyébe ,,(1)-(2a)'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 19. pont [2016. március 1.]

 

49. §

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 19. § [2016. március 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,támogatói'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 20. pont [2016. március 1.]

 

50. § (3) bek. 6. pont

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 20. § [2016. március 1.]

 

50. § (3) bek. 17. pontban

,,nyilatkozatra'' szövegrész helyébe ,,szándéknyilatkozatra'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 21. pont [2016. március 1.]

 

51. § (1) bek. a) pontban

,,aláírás mintáját'' szövegrész helyébe ,,aláírásmintája eredeti példányát'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 22. pont [2016. március 1.]

 

51. § (1) bek. b) pontban

,,az állam'' szövegrész helyébe ,,a magyar állam'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 23. pont [2016. március 1.]

 

51. § (1) bek. d) pontban

,,a nyújtott'' szövegrész helyébe ,,biztosítéknyújtási kötelezettség fennállása esetén a'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 24. pont [2016. március 1.]

 

51. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

51. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,támogatói'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 25. pont [2016. március 1.]

 

54. § (1) bek.-ben

,,írásban'' szövegrész helyébe ,,írásban, változásbejelentés vagy szerződésmódosítási kérelem keretében'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 26. pont [2016. március 1.]

 

55. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

55. § (1) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

56. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 23. § [2016. március 1.]

 

60. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

60. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,projektgazda'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 27. pont [2016. március 1.]

 

61. § (3) bek.-ben

,,A'' szövegrész helyébe ,,Partnerségi projekt esetén a'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 28. pont [2016. március 1.]

 

61. § (6) bek. b) pontban

,,lefolytatása'' szövegrész helyébe ,,lefolytatásának elrendelése'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 29. pont [2016. március 1.]

 

61. § (7) bek.-ben

,,a (6)'' szövegrész helyébe ,,az (5) és (6)'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 30. pont [2016. március 1.]

 

61. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 25. § [2016. március 1.]

 

62. § (2) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 26. § [2016. március 1.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,operátor'' szövegrész helyébe ,,operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 31. pont [2016. március 1.]

 

65. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 27. § [2016. március 1.]

 

69. § (4) bek.-ben

,,kapcsolattartó'' szövegrész helyébe ,,kapcsolattartó és az igazoló hatóság'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 32. pont [2016. március 1.]

 

69. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 28. § [2016. március 1.]

 

70. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 29. § [2016. március 1.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,támogatói'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 33. pont [2016. március 1.]

 

73. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 30. § [2016. március 1.]

 

75. § (4) bek.-ben

,,támogatói'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 34. pont [2016. március 1.]

 

75. § (5) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 31. § [2016. március 1.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 32. § [2016. március 1.]

 

77. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 33. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

77. § (5) bek.-ben

,,kedvezményezett közbeszerzési'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett a közbeszerzési'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 35. pont [2016. március 1.]

 

77. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 33. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

78. § (1) bek.-ben

,,a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét kéri'' szövegrész helyébe ,,megkéri a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 36. pont [2016. március 1.]

 

80. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 34. § [2016. március 1.]

 

80. § (5) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 37. pont [2016. március 1.]

 

82. § (1) bek.-ben

,,Az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,A Miniszterelnökség'' szövegrész, ,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 38. pont [2016. március 1.]

 

82. § (2) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 39. pont [2016. március 1.]

 

82. § (4) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 40. pont [2016. március 1.]

 

85. § (4) bek.-ből

,,kell'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 3. pont [2016. március 1.]

 

86. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

86. § (5) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 35. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

87. § (2) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 41. pont [2016. március 1.]

 

87. § (3) bek. d) pontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 4. pont [2016. március 1.]

 

87. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 5. pont [2016. március 1.]

 

87. § (4) bek.-ben

,,az NFÜ honlapján'' szövegrész helyébe ,,a honlapon'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 42. pont [2016. március 1.]

 

89. § (2) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 36. § [2016. március 1.]

 

90. § (1) bek.-ben

,,2017. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2018. október 15 ig'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 43. pont [2016. március 1.]

 

90. § (1) bek.-ből

,, , de legkésőbb 2017. február 15-ig'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 6. pont [2016. március 1.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,március'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 44. pont [2016. március 1.]

 

90. § (3) bek.-ből

,,de legkésőbb 2017. április 30-ig,'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 7. pont [2016. március 1.]

 

93. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 37. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

93. § (2) bek.-ben

,,Az elszámolást'' szövegrész helyébe ,,A donor hozzájárulás rendezését'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 45. § 40. pont [2016. március 1.]

 

93. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 46. pont [2016. március 1.]

 

93. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 37. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

96. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 38. § [2016. március 1.]

 

102. §-ban

,,Az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,A Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 47. pont [2016. március 1.]

 

107. § (1) bek.-ben

,,Az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,A Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 48. pont [2016. március 1.]

 

114. § (2) bek. c) pontban

,,685. § b)'' szövegrész helyébe ,,8:1. § (1) bekezdés 1.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 49. pont [2016. március 1.]

 

114. § (2) bek. d) pontban

,,támogatói'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 50. pont [2016. március 1.]

 

114. § (2) bek. e) pontban

,,685. § b)'' szövegrész helyébe ,,8:1. § (1) bekezdés 1.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 51. pont [2016. március 1.]

 

117. § (6) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 52. pont [2016. március 1.]

 

118. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 8. pont [2016. március 1.]

 

118. § (3) bek.-ben

,,eljárás vezetője'' szövegrész helyébe ,,eljárás lefolytatója'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 53. pont [2016. március 1.]

 

121. § (1) bek.-ben

,,szabálytalansági eljárás vezetője'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanság felelős'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 54. pont [2016. március 1.]

 

125. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 39. § [2016. március 1.]

 

126. § (1) bek.-ben

,,232. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,6:47. §-a'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 55. pont [2016. március 1.]

 

126. § (4) bek.-ben

,,301.'' szövegrész helyébe ,,6:48.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 56. pont [2016. március 1.]

 

127. § (2) bek.-ben

,,az NFÜ az Áht. 53. § (2)'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség az Áht. 53/A. § (3)'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 57. pont [2016. március 1.]

 

127. § (3) bek.-ben

,,Az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,A Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 58. pont [2016. március 1.]

 

127. § (4) bek.-ben

,,adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény'' szövegrész helyébe ,,Art.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 59. pont [2016. március 1.]

 

127. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 40. § [2016. március 1.]

 

128. § (1) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 60. pont [2016. március 1.]

 

128. § (2) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 61. pont [2016. március 1.]

 

128. § (3) bek.-ből

,,2014. október 31-ig'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 9. pont [2016. március 1.]

 

128. § (4) bek.-ből

,, , legkésőbb 2015. október 31-ig'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 10. pont [2016. március 1.]

 

46-47. alcím (130-140/A. §)

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 41. § [2016. március 1.]

 

48. alcím (141-142. §)

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 11. pont [2016. március 1.]

 

50-54. alcím (145-149. §)

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 12. pont [2016. március 1.]

 

55. alcím (150-150/C. §)

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 42. § [2016. március 1

 

56-59. alcím (151-154. §)

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 13. pont [2016. március 1.]

 

60-61. alcím (155-157/A. §)

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 43. § [2016. március 1.]

 

62-67. alcím (158-163. §)

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 14. pont [2016. március 1.]

 

68-69. alcím (164-165. §)

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 44. § [2016. március 1.]

 

70. alcím (166. §)

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 15. pont [2016. március 1.]

 

167. § (3) bek.-ben

,,költségvetést'' szövegrész helyébe ,,költségvetését'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 62. pont [2016. március 1.]

 

167. § (5) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 45. § [2016. március 1.]

 

167. § (6) bek.-ben

,,IV-X.'' szövegrész helyébe ,,III-X.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 63. pont [2016. március 1.]

 

168. § (1) bek.-ben

,,végrehajtó'' szövegrész helyébe ,,a végrehajtó'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 64. pont [2016. március 1.]

 

168. § (2) bek.-ben

,,összegét'' szövegrész helyébe ,,összegét és felhasználása időtartamát'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 65. pont [2016. március 1.]

 

168. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 46. § [2016. március 1.]

 

168. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 46. § [2016. március 1.]

 

168. § (5) bek.-ben

,,IV-X.'' szövegrész helyébe ,,III-X.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 66. pont [2016. március 1.]

 

169. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 47. § [2016. március 1.]

 

169. § (4) bek.-ben

,,Ha a támogatás kedvezményezettje az NFÜ,'' szövegrész helyébe ,,A 18. § (5) bekezdése szerinti esetben'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 67. pont [2016. március 1.]

 

170. § (1) bek.-ben

,,felhasználásra'' szövegrész helyébe ,,felhasználására'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 68. pont [2016. március 1.]

 

170. § (3) bek.-ben

,,IV-X.'' szövegrész helyébe ,,III-X.'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 69. pont [2016. március 1.]

 

170. § (4) bek.-ben

,,az NFÜ'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 49. § 70. pont [2016. március 1.]

 

172. §

Hat. kív. h.: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 50. § 16. pont [2016. március 1.]

 

173. §

Helyébe lép: 35/2016. (II. 29.) Korm. r. 48. § [2016. március 1.]


15/2014. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 15/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § [2016. február 10.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 15/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2016. február 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 15/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. február 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 15/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. február 10.]


109/2014. (IV. 1.) Korm. r.

 
 

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

 
 

2. §

Kieg.: 27/2016. (II. 25.) Korm. r. 1. § [2016. február 26.]


298/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 34/2016. (II. 26.) Korm. r. 4. § [2016. március 14.]


98/2015. (IV. 20.) Korm. r.

 
 

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

 
 

3. § d) pont db) alpontból

,,és az elszámolható havi költségkeretet'' szövegrészt hat. kív. h.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. február 10.]

 

4. § c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2016. február 10.]

 

8. § (4) bek. c) pontból

,,és az elszámolható költségkeret'' szövegrészt hat. kív. h.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. február 10.]

 

8. § (4) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § c) pont [2016. február 10.]

 

9. § g) pont

Hat. kív. h.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § d) pont [2016. február 10.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 12/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § [2016. február 10.]


135/2015. (VI. 2.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

 
 

6. alcím után

6/A. alcímmel (8/A. §) kieg.: 11/2016. (II. 9.) Korm. r. 1. § [2016. február 10.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 11/2016. (II. 9.) Korm. r. 2. § [2016. február 10.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 11/2016. (II. 9.) Korm. r. 3. § [2016. február 10.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 11/2016. (II. 9.) Korm. r. 4. § [2016. február 10.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 11/2016. (II. 9.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. február 10.]


176/2015. (VII. 7.) Korm. r.

 
 

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2016. február 17.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2016. február 17.]

 

4. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2016. február 17.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,a tevékenységi engedély megszerzéséhez'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. február 17.]

 

16. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. február 17.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az 5. §-ban és a 6. §-ban'' szövegrész helyébe ,,a 6. §-ban és a 7. §-ban'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. február 17.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) és b) pontjában'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. február 17.]

 

17. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 18. § c) pont [2016. február 17.]

 

26. § (6) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 15. § [2016. február 17.]

 

3. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 9.) Korm. r. 16. §, illetve 3. melléklet [2016. február 17.]


187/2015. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

 
 

15. § (2) bek.-ben

,,a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját'' szövegrész lép: 22/2016. (II. 17.) Korm. r. 1. § [2016. február 25.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját'' szövegrész lép: 22/2016. (II. 17.) Korm. r. 1. § [2016. február 25.]


228/2015. (VIII. 7.) Korm. r.

 
 

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 21/2016. (II. 15.) Korm. r. 1. § [2016. február 16.]

 

3. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 21/2016. (II. 15.) Korm. r. 2. § [2016. február 16.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 21/2016. (II. 15.) Korm. r. 3. § [2016. február 16.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 21/2016. (II. 15.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. február 16.]


297/2015. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 8. § [2016. március 4.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 9. § [2016. március 4.]

 

6/A. § után

6/B. §-sal kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 10. § [2016. március 4.]

 

6/B. § után

6/C. §-sal kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 11. § [2016. március 4.]

 

6/C. § után

6/D. §-sal kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 12. § [2016. március 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2016. március 4.]

 

2. melléklet

Mód.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. március 4.]

 

3. melléklet

Mód.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2016. március 4.]

 

4. melléklet

Mód.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (4) bek., illetve 8. melléklet [2016. március 4.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (5) bek., illetve 9. melléklet [2016. március 4.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (6) bek., illetve 10. melléklet [2016. március 4.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 25/2016. (II. 25.) Korm. r. 13. § (7) bek., illetve 11. melléklet [2016. március 4.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

51/2015. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,14-49.'' szövegrész helyébe ,,13a-49.'' szövegrész lép: 51/2015. (XII. 9.) MNB r. 4. § [2016. február 9.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,14-49.'' szövegrész helyébe ,,13a-49.'' szövegrész lép: 51/2015. (XII. 9.) MNB r. 4. § [2016. február 9.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 51/2015. (XII. 9.) MNB r. 1. § [2016. február 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 51/2015. (XII. 9.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. február 9.]

 

3. melléklet

Mód.: 51/2015. (XII. 9.) MNB r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. február 9.]


1/2011. (III. 31.) NMHH r.

 
 

a frekvencialekötés és -használat díjáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 1. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,körzetben engedélyezett'' szövegrész helyébe ,,körzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által engedélyezett'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 1. pont [2016. március 5.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 1. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

1. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § a) pont [2016. március 5.]

 

1. § után

1/A-1/C. §-sal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 2. § [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 3. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 3. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

2. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 3. § (3) bek. [2016. március 5.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,rádiórendszerek üzemelnek'' szövegrész helyébe ,,rádiótávközlő rendszer - amely igazoltan legalább az alapszintű kiépítettséget elérte, azaz a központi vezérlő rendszer elemei és legalább egy hozzáférési eszköz a szükséges átviteli összeköttetésekkel üzembe helyezésre került - üzemel'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 2. pont [2016. március 5.]

 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 3. § (4) bek. [2016. március 5.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,állomásokat kivéve'' szövegrész helyébe ,,állomásokat, valamint a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásait kivéve'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 3. pont [2016. március 5.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,állomásokhoz'' szövegrész helyébe ,,állomásokhoz vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 4. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,állomások'' szövegrész helyébe ,,állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 4. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,állomásokhoz'' szövegrész helyébe ,,állomásokhoz vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 4. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

11. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 4. § [2016. március 5.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § b) pont [2016. március 5.]

 

13. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § c) pont [2016. március 5.]

 

14. § előtti alcímcímben

,,rádiótelefon típusú'' szövegrész helyébe ,,30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 5. pont [2016. március 5.]

 

14. § (3)-(4) bek.-ben

,,1. táblázata'' szövegrész helyébe ,,1. pont táblázat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 6. pont [2016. március 5.]

 

15. § előtti alcímcímben

,,rádiótelefon típusú'' szövegrész helyébe ,,30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 7. pont [2016. március 5.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,központi vagy gyűjtőállomás'' szövegrész helyébe ,,csillagponti állomás'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 8. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 5. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

15. § (4)-(5) bek.-ben

,,1. táblázata'' szövegrész helyébe ,,1. pont táblázat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 8. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

15. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 5. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

16. előtti alcímcímben

,,rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok, valamint állomások'' szövegrész helyébe ,,pont-pont és pont-többpont rendszerek'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 9. pont [2016. március 5.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások'' szövegrész helyébe ,,Pont-pont rendszerek állomásainak'' szövegrész, ,,1. táblázata'' szövegrész helyébe ,,1. pontjában foglalt táblázat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 10. pont [2016. március 5.]

 

16. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 6. § [2016. március 5.]

 

17. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 7. § [2016. március 5.]

 

18. § előtti alcímcímben

,,nagy apertúrájú'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 11. pont [2016. március 5.]

 

18. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 8. § [2016. március 5.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt, blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávban'' szövegrész helyébe ,,jogszabállyal blokkgazdálkodás körébe vont, versenyeztetési eljárás nélkül kijelölt frekvenciasávban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 12. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,az 1920-1980/2110-2170 MHz és a 2500-2690 MHz frekvenciasávban'' szövegrész helyébe ,,az 1920-1980/2110-2170 MHz, a 2500-2690 MHz, a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz frekvenciasávban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 12. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

20/A. § (1) bek.-ben

,,frekvencialekötési díjat, frekvenciahasználati díjat, illetve sávdíjat (a továbbiakban együtt: frekvenciadíj)'' szövegrész helyébe ,,frekvenciadíjat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 13. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

20/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 9. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

20/A. § (3) bek.-ben

,,a (4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (4) és a (4a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 13. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

20/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 9. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

20/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 9. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

20/A. § (5) bek.-ben

,,legkorábban'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 13. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

20/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 9. § (4) bek. [2016. március 5.]

 

1. sz. melléklet első alcímcímben, 1. pont előtti alcímcímben és 1. pontban

,,modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások'' szövegrész helyébe ,,a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 14. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

1. sz. melléklet 1. pontban

,,kisugárzott effektív teljesítménynek'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítménynek'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 14. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

1. sz. melléklet 2. táblázat címben

,,URH-FM rádióállomások'' szövegrész helyébe ,,87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióállomások és PMSE alkalmazások adóállomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 14. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet első alcímcímben, 1. pont előtti alcímcímben és 1. pont a) alpontban

,,modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások'' szövegrész helyébe ,,a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 15. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 1. táblázat cím és 1. táblázat

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § d) pont da) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 2-3. táblázat címből

,,és modulációs célú televízió adók'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § d) pont db) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 2-3. táblázat első oszlop címben és 1. pont b) alpontban

,,kisugárzott effektív teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítmény'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 15. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 4. táblázat cím és 4. táblázat

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § d) pont dc) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 5. táblázat címben

,,174 MHz-nél nagyobb frekvenciájú modulációs célú rádióadók'' szövegrész helyébe ,,PMSE alkalmazások adóállomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 15. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 5-6. táblázat első oszlop címben és 1. pont b) alpontban

,,kisugárzott effektív teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítmény'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 15. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

2. sz. melléklet 7. táblázat cím és 7. táblázat

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § d) pont dd) alpont [2016. március 5.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 5.]

 

3. sz. melléklet első alcímcímben és 1-3. pont előtti alcímcímben

,,rádiótelefon típusú'' szövegrész helyébe ,,30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 16. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

3. sz. melléklet 2. táblázat 2-6. oszlop összevont címben és 2. pont a) alpontban

,,kisugárzott effektív teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítmény'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 16. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

3. sz. melléklet 3. pontban

,,központi állomás (gyűjtőállomás)'' szövegrész helyébe ,,csillagponti állomás'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 16. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet első alcímcímben és 1-7. pont előtti alcímcímben

,,rádiótelefon típusú'' szövegrész helyébe ,,30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 17. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet 4-10. táblázat első oszlop címben

,,kisugárzott effektív teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítmény'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 17. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet 2. pont

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § e) pont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet 4. pont a) alpontban

,,Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű állomások'' szövegrész helyébe ,,Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok helyhez kötött állomásai és telephelyre szóló frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állandóhelyű állomásai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 17. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet 4. pont b) alpontban

,,kisugárzott effektív teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,effektív kisugárzott teljesítmény'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 17. pont d) alpont [2016. március 5.]

 

4. sz. melléklet 6. pontban

,,központi állomás (gyűjtőállomás)'' szövegrész helyébe ,,csillagponti állomás'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 17. pont e) alpont [2016. március 5.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 10. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. március 5.]

 

6. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § f) pont [2016. március 5.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 10. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. március 5.]

 

8. sz. melléklet táblázat címben

,,nagy apertúrájú állomások'' szövegrész helyébe ,,18. §-ban felsorolt földi állomások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 18. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

8. sz. melléklet 1. pont előtti alcímcímben

,,nagy apertúrájú földi állomások'' szövegrész helyébe ,,18. §-ban felsorolt földi állomások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 18. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

8. sz. melléklet 1. pont a) alpontban

,,Földi állomások'' szövegrész helyébe ,,A 18. §-ban felsorolt földi állomások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 18. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

9. sz. melléklet 5. pontban

,,A sávszorzókat'' szövegrész helyébe ,,Országos frekvenciahasználati jogosultság esetén a sávszorzókat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 19. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

9. sz. melléklet 5. pont táblázatban

,,3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban lévő sávok esetén'' szövegrész helyébe ,,3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napját megelőzően megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén'' szövegrész, ,,3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napján használatban nem lévő sávok esetén'' szövegrész helyébe ,,3400-3800 MHz frekvenciatartományban 2014. január 1. napját követően megszerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén'' szövegrész, a ,,0,0067'' szövegrész helyébe ,,0,12'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 11. § 19. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

10. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 12. § f) pont [2016. március 5.]


4/2011. (X. 6.) NMHH r.

 
 

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól

 
 

2. § b) pontban

,,hatósági'' szövegrész helyébe ,,egyedi'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 13. § a) pont [2016. március 5.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,a frekvenciakijelölés'' szövegrész helyébe ,,az egyedi engedély'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 13. § b) pont [2016. március 5.]

 

21. § (6) bek. a) pontban

,,a frekvenciakijelölés'' szövegrész helyébe ,,az egyedi engedély'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 13. § c) pont [2016. március 5.]

 

22. § (1) és (3) bek.-ben

,,hatósági'' szövegrész helyébe ,,egyedi'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 13. § d) pont [2016. március 5.]


11/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

2. § (1) bek. 2-4. és 9. pont

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 19. § a) pont [2016. március 5.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Fr.)'' szövegrész helyébe ,,nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § a) pont [2016. március 5.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 14. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletek'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § b) pont [2016. március 5.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 14. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,egyedi engedély jogosítottja (a továbbiakban: engedélyes)'' szövegrész helyébe ,,engedélyes'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § c) pont [2016. március 5.]

 

4. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 15. § [2016. március 5.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a Sr.'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § d) pont [2016. március 5.]

 

10. § (2) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 16. § [2016. március 5.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,a Sr.'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § d) pont [2016. március 5.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,Ha a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a 3. § (2) bekezdése szerinti rádióengedély kiadható, a'' szövegrész helyébe ,,A harminc napnál rövidebb időre szóló rádióengedély iránti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § e) pont [2016. március 5.]

 

10. § (7) bek.-ben

,,kapcsolatos - 3. § (2) bekezdése szerinti - rádióengedélyhez a'' szövegrész helyébe ,,kapcsolatos - harminc napnál rövidebb időre szóló - rádióengedély iránti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § f) pont [2016. március 5.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 19. § b) pont [2016. március 5.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,próbálják ki,'' szövegrész helyébe ,,próbálják ki, beleértve a valós körülmények közötti kipróbálást is,'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § g) pont [2016. március 5.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 17. § [2016. március 5.]

 

18. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 19. § c) pont [2016. március 5.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,a légiközlekedési célú fedélzeti'' szövegrész helyébe ,,a légiközlekedési és a víziközlekedési célú fedélzeti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 18. § h) pont [2016. március 5.]


12/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

 
 

1. § (2) bek. b) pontban

,,a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erőire'' szövegrész helyébe ,,az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezeteire'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 21. § [2016. március 5.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 20. § [2016. március 5.]


7/2012. (I. 26.) NMHH r.

 
 

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 22. § [2016. március 5.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,nemzeti frekvenciafelosztást megállapító jogszabály'' szövegrész helyébe ,,nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 1. pont [2016. március 5.]

 

3. § (2) bek. f) pontban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 2. pont [2016. március 5.]

 

3. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 23. § [2016. március 5.]

 

3. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 32. § a) pont [2016. március 5.]

 

4. § (1) bek. a) pontban

,,cégadatait'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 3. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,cégadatokat'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 3. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

4. § (1) bek. l)-m) pont

Helyébe lép, egyidejűleg m) pont után n)-p) ponttal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 24. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,cégadatokat'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 3. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,cégadatai'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatai'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 3. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 24. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,a cégadatokat'' szövegrész helyébe ,,esetében a szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 4. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

5. § (1) bek. m) pontban

,,cégadatokat'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 4. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

6. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 32. § b) pont [2016. március 5.]

 

7. § (1) bek. e) pontban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 5. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

7. § (1) bek. h) pontban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 5. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 25. § [2016. március 5.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a nemzeti frekvenciafelosztást, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító jogszabályoknak'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-nek'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 6. pont [2016. március 5.]

 

11. § (1) bek. c) pontban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 7. pont [2016. március 5.]

 

12. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 26. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 26. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

13. § (2) bek. a) pontban

,,cégadatait'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 8. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

13. § (2) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 27. § (1) bek. [2016. március 5.]

 

13. § (2) bek. o) pont

Helyébe lép, egyidejűleg o) pont után p)-q) ponttal kieg.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 27. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,Országos ,,Frederic Joliot Curie'' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnek (OSSKI) a'' szövegrész helyébe ,,Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 8. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

13. § (8) bek. c) pontban

,,OSSKI'' szövegrész helyébe ,,OKK'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 8. pont c) alpont [2016. március 5.]

 

14. § (1) bek. a) és n) pontban

,,cégadatokat'' szövegrész helyébe ,,szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 9. pont [2016. március 5.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 28. § [2016. március 5.]

 

15. §-ban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabályban felsorolt nemzetközi megállapodásoknak'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben meghatározottaknak'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 10. pont [2016. március 5.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,a nemzeti frekvenciafelosztást megállapító jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 11. pont [2016. március 5.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,Az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 12. pont a) alpont [2016. március 5.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,m) pontban'' szövegrész helyébe ,,o) pontban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 12. pont b) alpont [2016. március 5.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,a nemzeti frekvenciafelosztást, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító jogszabályoknak'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-nek'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 13. pont [2016. március 5.]

 

22. §-ban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabályban felsorolt nemzetközi megállapodások'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben meghatározottak'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 14. pont [2016. március 5.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 29. § [2016. március 5.]

 

26. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 30. § [2016. március 5.]

 

34. § (1) bek. a) pontban

,,cégadatait'' szövegrész helyébe ,,a szervezet-nyilvántartási adatokat'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 15. pont [2016. március 5.]

 

1. melléklet 2.1. pontban

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 31. § 16. pont [2016. március 5.]


7/2013. (IX. 19.) NMHH r.

 
 

a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,nemzeti frekvenciafelosztást megállapító jogszabályban'' szövegrész helyébe ,,nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben (a továbbiakban: NFFF)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 34. § a) pont [2016. március 5.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,polgári frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet'' szövegrész helyébe ,,nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 33. § a) pont [2016. március 5.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a polgári frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 33. § b) pont [2016. március 5.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,hatósági h.ban foglalt'' szövegrész helyébe ,,hatósági h.ban, hatósági szerződésben foglalt'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 33. § c) pont [2016. március 5.]

 

8. § (2) bek. b) pontban

,,a polgári frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az NFFF-ben'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 33. § d) pont [2016. március 5.]

 

8. § (8) bek.-ben

,,a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,az NFFF'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 34. § b) pont [2016. március 5.]


7/2015. (XI. 13.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 24. és 42. pontban

,,egy adóberendezés'' szövegrész helyébe ,,az adóberendezés'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 1. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 50. pontban

,,ITU R-ajánlás'' szövegrész helyébe ,,ITU-R-ajánlás'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 131. pontban

,,az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908 13-nak, az MSZ EN 301 908 14-nek és az MSZ EN 301 908 15-nek,'' szövegrész helyébe ,,az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-13-nak, az MSZ EN 301 908-14-nek és az MSZ EN 301 908-15-nek,'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 3. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 138. pontban

,,ITU R-ajánlásokban'' szövegrész helyébe ,,ITU-R-ajánlásokban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 4. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 237. pontban

,,rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitelt'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átvitelt'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 5. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 263. pontban

,,az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908 2-nek, az MSZ EN 301 908 3-nak és az MSZ EN 301 908 11-nek,'' szövegrész helyébe ,,az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek,'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 6. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 264. pontban

,,ITU R TF.460 6 Ajánlásban'' szövegrész helyébe ,,ITU-R TF.460-6 Ajánlásban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 7. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 283. pontban

,,egy adóberendezés'' szövegrész helyébe ,,az adóberendezés'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 8. pont [2016. március 5.]

 

2. § (1) bek. 287. pontban

,,az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908 21-nek és az MSZ EN 301 908 22-nek'' szövegrész helyébe ,,az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-21-nek és az MSZ EN 301 908-22-nek'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (1) bek. 9. pont [2016. március 5.]

 

13. §

Helyébe lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 35. § [2016. március 5.]

 

15. §-ban

,,kívül - a 2010-2025 MHz frekvenciasáv vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(12)01 Határozat kivételével - a nemzeti'' szövegrész helyébe ,,kívül a nemzeti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (2) bek. [2016. március 5.]

 

2. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 36. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat C:1100 mezőben

,,E'' szövegrész helyébe ,,PN'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 5. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:320 mezőben

,,hajóállomások'' szövegrész helyébe ,,parti állomások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:1317 és F:1331 mezőben

,,vasúti (UIC)'' szövegrész helyébe ,,vasúti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 8. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:1549 mezőben

,,keretén belül'' szövegrész helyébe ,,keretében'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 13. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:1770 mezőben

,,berendezések'' szövegrész helyébe ,,alkalmazások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 17. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:1919 és F:1934 mezőben

,,kétfrekvenciás hang- és'' szövegrész helyébe ,,kétfrekvenciás, beszéd- és'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 19. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:2116, F:2125, F:2239, F:2246, F:2257 és F:2263 mezőben

,,rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 24. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:2416 mezőben

,,kétfrekvenciás digitális hang- és'' szövegrész helyébe ,,kétfrekvenciás, digitális beszéd- és'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 25. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:2423 mezőben

,,kétfrekvenciás hang- és'' szövegrész helyébe ,,kétfrekvenciás, digitális beszéd- és'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 26. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat F:2585, F:2606 és F:2641 mezőben

,,rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 27. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat G:470-G:471 mezőben

,,MSZ EN 300 338, MSZ EN 300 373-2'' szövegrész helyébe ,,MSZ EN 300 373-2'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 4. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat G:1125 és G:1131 mezőben

,,MSZ EN 302 296'' szövegrész helyébe ,,MSZ EN 302 296-2'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 7. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat G:1340, G:1351 és G:1361 mezőben

,,MSZ EN 302 296'' szövegrész helyébe ,,MSZ EN 302 296-2'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 9. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat G:1527 mezőben

,,MSZ EN 301 426, MSZ EN 301 444'' szövegrész helyébe ,,MSZ EN 301 444'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 12. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat G:2067 mezőben

,,ITU-R F.383-7, F.1191-3'' szövegrész helyébe ,,ITU-R F.1191-3'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 22. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:230 mezőben

,,jog veszélyhelyzet vagy katasztrófa'' szövegrész helyébe ,,jog csak veszélyhelyzet, katasztrófa'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 1. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:366 és H:379 mezőben

,,jog veszélyhelyzet vagy katasztrófa'' szövegrész helyébe ,,jog csak veszélyhelyzet, katasztrófa'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 3. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1117 mezőben

,,jog az'' szövegrész helyébe ,,jog csak az'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 6. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1378 mezőben

,,technikák'' szövegrész helyébe ,,megoldások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 10. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1448 mezőben

,,jog az'' szövegrész helyébe ,,jog csak az'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 11. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1560-H:1562, H:1569-H:1570 és H:1572-H:1573 mezőben

,,csak végfelhasználói állomás részére szerezhető'' szövegrész helyébe ,,végfelhasználói állomástól eltérő állomás részére nem szerezhető'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 14. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1644 mezőben

,,technikák'' szövegrész helyébe ,,megoldások'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 15. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1686 mezőben

,,használható (max. 9 dBW ERP)'' szövegrész helyébe ,,használható'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 16. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:1772-H:1773 mezőben

,,csak végfelhasználói állomás részére szerezhető'' szövegrész helyébe ,,végfelhasználói állomástól eltérő állomás részére nem szerezhető'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 18. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:2043 és H:2059 mezőben

,,az ugyanabban a sávban'' szövegrész helyébe ,,a sávban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 20. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:2060 mezőben

,,Teljesítmény:'' szövegrész helyébe ,,Teljes adási teljesítmény:'' szövegrész, az ,,olyan zavarcsökkentő'' szövegrész helyébe ,,olyan teljesítményű zavarcsökkentő'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 21. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:2069, H:2075 és H:2088 mezőben

,,az ugyanabban a sávban'' szövegrész helyébe ,,a sávban'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 23. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:2416 mezőben

,,sávban 2019.'' szövegrész helyébe ,,sávban csak 2019.'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 25. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat H:2423 mezőben

,,sávban 2019.'' szövegrész helyébe ,,sávban csak 2019.'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (3) bek. 26. pont [2016. március 5.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat 1523. sor

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 38. § a) pont ab) alpont [2016. március 5.]

 

3. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 36. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.3. pontban

,,rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 1. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.3. pont táblázat B:20-B:21, B:22-B:26, B:54-B:55, B:56-B:59, B:64-B:65 és B:66-B:69 mezőben

,,rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átvitel'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.3. pont táblázat H:80-H:84 mezőben

,,20 . lg(4/L)'' szövegrész helyébe ,,20lg(4/L)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.3. pont táblázat 10-11. sor

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 38. § b) pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.5., 2.7. és 2.9. pontban

,,rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli'' szövegrész helyébe ,,rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 3. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 2.10.9. pont táblázat B:2 mezőben

,,20.lg(7/L)'' szövegrész helyébe ,,20lg(7/L)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 4. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 5.6.5. pont táblázat B:9 mezőben

,,5.9.'' szövegrész helyébe ,,5.8.'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 5. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 5.7.3. pontban

,,a frekvenciakijelölés és rádióengedély'' szövegrész helyébe ,,az egyedi engedély'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 6. pont [2016. március 5.]

 

3. melléklet 12.2.7.2. pontban

,,MSZ EN 302 498-2'' szövegrész helyébe ,,MSZ EN 302 498-1'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (4) bek. 7. pont [2016. március 5.]

 

4. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 36. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2016. március 5.]

 

5. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 36. § (4) bek., illetve 8. melléklet [2016. március 5.]

 

8. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 36. § (5) bek., illetve 9. melléklet [2016. március 5.]

 

8. melléklet 2.3. pont táblázat B:15 mezőben

,,2004.július'' szövegrész helyébe ,,2004. július'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (5) bek. [2016. március 5.]

 

8. melléklet 3.3. pont táblázat 13. sor

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 38. § c) pont ca) alpont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 5. pont táblázat B:34 mezőben

,,agreed by correspondence (1 July 2014)'' szövegrész helyébe ,,Budapest, 6 November 2014'' szövegrész, ,,levelezés útján elfogadva (2014. július 1.)'' szövegrész helyébe ,,Budapest, 2014. november 6.'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (6) bek. [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:3 mezőben

,,burkológörbe-modulációt'' szövegrész helyébe ,,burkológörbéjű modulációt'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 1. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:8 mezőben

,,25 MHz-1000 MHz'' szövegrész helyébe ,,25 MHz és 1000 MHz'' szövegrész, ,,tartalmazó,'' szövegrész helyébe ,,lefedő'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:10 mezőben

,,tartalmazó'' szövegrész helyébe ,,lefedő'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 3. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:35-B:36 mezőben

,,mozgó'' szövegrész helyébe ,,mobil'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 4. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:45 mezőben

,,mozgó földi'' szövegrész helyébe ,,mobil földi'' szövegrész, ,,3.2. cikkelyének lényegi'' szövegrész helyébe ,,3. cikke (2) bekezdésének alapvető,'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 5. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:46 mezőben

,,1 GHz'' szövegrész helyébe ,,az 1 GHz'' szövegrész, ,,mozgó'' szövegrész helyébe ,,mobil'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 6. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:49 mezőben

,,3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó'' szövegrész helyébe ,,3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó,'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 7. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:52 mezőben

,,kiváló minőségű'' szövegrész helyébe ,,nagy sebességű'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 8. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:54 mezőben

,,tartalmazó'' szövegrész helyébe ,,lefedő'' szövegrész, ,,berendezés'' szövegrész helyébe ,,berendezések'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 9. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:58 mezőben

,,FDD'' szövegrész helyébe ,,TDD'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 10. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:72 mezőben

,,mozgó'' szövegrész helyébe ,,mobil'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 11. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:85 mezőben

,,digitális, többpontos'' szövegrész helyébe ,,digitális többpontos'' szövegrész, ,,3.2. cikkelyének'' szövegrész helyébe ,,3. cikke (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 12. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:86 mezőben

,,3.2. cikkelyének'' szövegrész helyébe ,,3. cikke (2) bekezdésének'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 13. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:87 mezőben

,,5,8, valamint 10,'' szövegrész helyébe ,,5,8, 10,'' szövegrész, ,,3.2. cikkelye alá tartozó'' szövegrész helyébe ,,3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 14. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:89 mezőben

,,8 GHz-ig'' szövegrész helyébe ,,8,5 GHz-ig'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 15. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:99 mezőben

,,állomások'' szövegrész helyébe ,,berendezések'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 16. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:101 mezőben

,,Az 5855 MHz-től'' szövegrész helyébe ,,5855 MHz-től'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 17. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat B:106 mezőben

,,Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Kis hatótávolságú eszközök (SRD).'' szövegrész helyébe ,,Kis hatótávolságú eszközök (SRD).'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (7) bek. 18. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.1. pont táblázat 88. és 92. sora

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 38. § c) pont cb) alpont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.2. pont táblázat B:3 mezőben

,,406,0-406,1 MHz-ig'' szövegrész helyébe ,,406,0 MHz - 406,1 MHz-ig'' szövegrész, ,,műholdas tengeri'' szövegrész helyébe ,,műholdas, tengeri'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (8) bek. 1. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.2. pont táblázat B:4 mezőben

,,mozgó'' szövegrész helyébe ,,mobil'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (8) bek. 2. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.2. pont táblázat B:9 mezőben

,,mozgó'' szövegrész helyébe ,,mobil'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (8) bek. 3. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.2. pont táblázat B:14 mezőben

,,KH-, KH-/RH- és VHF-sávokban, digitális, szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló hajófedélzeti'' szövegrész helyébe ,,KH-, KH/RH és URH-sávokban, digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló, hajófedélzeti'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 37. § (8) bek. 4. pont [2016. március 5.]

 

8. melléklet 7.2. pont táblázat 8. és 16. sora

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 26.) NMHH r. 38. § c) pont cc) alpont [2016. március 5.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

1/2015. (I. 14.) MvM r.

 
 

a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 11. § (1) bek. [2016. március 1.]


7/2016. (II. 15.) MvM r.

 
 

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

2. melléklet ,,1. Közigazgatás-szervező alapképzési szak'' alcím 10. pont

Helyébe lép: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 9. § [2017. november 1.]

 

2. melléklet ,,5. NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK'' alcím 2. pontból

,,- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military National Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 11. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet ,,2. Közigazgatási mesterképzési szak'' alcím 11. pont

Helyébe lép: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 10. § [2017. november 1.]

 

3. melléklet ,,9. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK'' alcím 2. pontból

,,- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military National Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 11. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet ,,9. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK'' alcím 9.3. alpontból

,,- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági;'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2016. (II. 15.) MvM r. 11. § (2) bek. b) pont [2017. szeptember 1.]


6/2016. (II. 18.) BM r.

 
 

részleges határzár magyar-horvát határon történő fenntartásáról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2016. (II. 18.) BM r. 3. § [2016. március 20.]


20/2015. (IV. 10.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2016. (II. 22.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. február 23.]


14/2015. (III. 31.) FM r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 10/2016. (II. 17.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. március 19.]


21/2015. (IV. 30.) FM r.

 
 

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről

 
 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 16. § [2016. február 19.]


83/2015. (XII. 16.) FM r.

 
 

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

 
 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 4. § [2016. február 12.]


83/2003. (VII. 16.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

 
 

4. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § a) pont [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (5) bek.-ből

,,d)'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § c) pont [2016. február 19.]

 

4. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § d) pont [2016. február 19.]

 

6. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § e) pont [2016. február 19.]

 

1. sz. melléklet a) pont táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 3. § f) pont [2016. február 19.]


37/2008. (III. 27.) FVM r.

 
 

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,A Magyar Köztársaság területén'' szövegrész helyébe ,,Magyarországon'' szövegrész lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 3. § a) pont [2016. február 12.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. február 12.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. február 12.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,nappali tagozatos'' szövegrész helyébe ,,teljes idejű'' szövegrész lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 3. § b) pont [2016. február 12.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 7/2016. (II. 9.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. február 12.]


127/2008. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

 
 

2. sz. melléklet B. Rész táblázat utáni ,,Megjegyzés'' szövegrészben

,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 4. § [2016. február 19.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. február 19.]


128/2009. (X. 6.) FVM r.

 
 

az állatgyógyászati termékekről

 
 

73. §

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 6. § [2016. február 19.]

 

95. § (1) bek. c) pontból

,,73. § szerinti engedéllyel rendelkező'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 8. § [2016. február 19.]

 

96. § (6) bek.-ben

,,a kiskereskedő, illetve a közforgalmú gyógyszertár állatgyógyászati készítmény forgalmazására jogosító működési engedélyének visszavonását,'' szövegrész helyébe ,,a kiskereskedő működési engedélyének visszavonását,'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 7. § [2016. február 19.]


62/2004. (IV. 24.) GKM r.

 
 

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 
 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 4. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 4. § (2) bek. [2016. március 1.]


8/2006. (II. 27.) GKM r.

 
 

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

 
 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 5. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 5. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 5. § (2) bek. [2016. március 1.]


28/2007. (III. 7.) GKM r.

 
 

az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről

 
 

8. § (3) bek. g) pont után

h)-j) ponttal kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 6. § [2016. március 1.]


51/1999. (IX. 10.) GM r.

 
 

a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § a) pont [2016. március 1.]


65/1999. (XII. 13.) GM r.

 
 

az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § b) pont [2016. március 1.]


78/1999. (XII. 22.) GM r.

 
 

a háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § c) pont [2016. március 1.]


6/2000. (II. 25.) GM r.

 
 

az egyes közepes pontosságú hasáb és henger alakú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § d) pont [2016. március 1.]


35/2000. (X. 18.) GM r.

 
 

a szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § e) pont [2016. március 1.]


42/2000. (XII. 14.) GM r.

 
 

a gabonafélék hektoliter-tömegének mérésére szolgáló eszköz műszaki és mérésügyi követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 14. § f) pont [2016. március 1.]


9/2001. (IV. 5.) GM r.

 
 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

 
 

20. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 1. § [2016. március 1.]


4/2002. (II. 15.) GM r.

 
 

a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

 
 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 2. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

11. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 2. § (2) bek. [2016. március 1.]


8/2002. (II. 16.) GM r.

 
 

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

 
 

9. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 3. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

14. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 3. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 3. § (2) bek. [2016. március 1.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 4/2016. (II. 26.) HM r. 1. § [2016. február 27.]

 

3. §

Helyébe lép: 4/2016. (II. 26.) HM r. 2. § [2016. február 27.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 4/2016. (II. 26.) HM r. 2. § [2016. február 27.]

 

5. §

Helyébe lép: 4/2016. (II. 26.) HM r. 3. § [2016. február 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 4/2016. (II. 26.) HM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. február 27.]

 

1. melléklet táblázat címben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szövegrész lép: 4/2016. (II. 26.) HM r. 5. § [2016. február 27.]


14/2002. (VIII. 1.) IM r.

 
 

a bírósági ügyvitel szabályairól

 
 

29. § b) pont

Helyébe lép: 1/2016. (II. 9.) IM r. 1. § [2016. február 10.]

 

75/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2016. (II. 9.) IM r. 2. § [2016. február 10.]

 

75/C. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 1/2016. (II. 9.) IM r. 3. § [2016. február 10.]

 

75/E. § (2) bek.-ből

,,Ha a bírósághoz jogorvoslati kérelmet nyújtanak be elektronikus úton, akkor a bíróság a jogorvoslati kérelemről e bekezdés szerinti papír alapú másolatot készít, és azt terjeszti fel a másodfokú bíróság számára.'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2016. (II. 9.) IM r. 4. § [2016. július 1.]


3/2014. (VII. 24.) IM r.

 
 

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a választás'' szövegrész helyébe ,,a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása (a továbbiakban együtt: választás)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § a) pont [2016. február 19.]

 

1. § (2) bek. c) pontból

,,valamint - szervezeti és működési szabályzatának megfelelően - felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 14. § (2) bek. a) pont [2016. február 19.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 9. § [2016. február 19.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 14. § (1) bek. a) pont [2016. február 19.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 10. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

4. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 14. § (1) bek. b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 10. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,folyósításra'' szövegrész helyébe ,,kifizetésre'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 14. § (1) bek. b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (6) bek.-ből

,,csak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 14. § (2) bek. b) pont [2016. február 19.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,azonban'' szövegrész helyébe ,,azzal, hogy a'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § c) pont [2016. február 19.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § d) pont [2016. február 19.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,kilencven'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § e) pont [2016. február 19.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 11. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 11. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,folyósítja'' szövegrész helyébe ,,utalja át'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 13. § f) pont [2016. február 19.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 12. § [2016. február 19.]


6/2014. (IX. 19.) IM r.

 
 

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 
 

1. § (2) bek. c) pontból

,,valamint - szervezeti és működési szabályzatának megfelelően - felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 20. § (2) bek. a) pont [2016. február 19.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 15. § [2016. február 19.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 20. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,folyósítja'' szövegrész helyébe ,,utalja át'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 19. § a) pont [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 16. § [2016. február 19.]

 

4. § (4) bek.-ből

,,csak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 20. § (2) bek. b) pont [2016. február 19.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,azonban'' szövegrész helyébe ,,azzal, hogy a'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 19. § b) pont [2016. február 19.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 19. § c) pont [2016. február 19.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,kilencven'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 19. § d) pont [2016. február 19.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 17. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 17. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 18. § [2016. február 19.]


7/2014. (XI. 6.) IM r.

 
 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 
 

1. § (2) bek. c) pontból

,,valamint - szervezeti és működési szabályzatának megfelelően - felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 27. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 21. § [2016. február 19.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 27. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

4. § (1)-(3) bek.-ben

,,folyósítja'' szövegrész helyébe ,,utalja át'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 26. § [2016. február 19.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 22. § [2016. február 19.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 23. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 23. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

12. § után

11. §-sal kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 24. § [2016. február 19.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 25. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. február 19.]

 

5 melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 25. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. február 19.]


39/2007. (X. 18.) KvVM r.

 
 

a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

2. §-ban

,,melléklet'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet'' szövegrész lép: 5/2016. (II. 1.) FM r. 3. § [2016. február 9.]

 

4. §

Helyébe lép: 5/2016. (II. 1.) FM r. 1. § [2016. február 9.]

 

Melléklet megjelölésben

,,Melléklet'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet'' szövegrész lép: 5/2016. (II. 1.) FM r. 4. § [2016. február 9.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 5/2016. (II. 1.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. február 9.]


53/2007. (X. 18.) KvVM r.

 
 

a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 11/2016. (II. 17.) FM r. 1. § [2016. február 15.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 11/2016. (II. 17.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. február 15.]


38/2013. (XII. 30.) KIM r.

 
 

az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a választás'' szövegrész helyébe ,,az országgyűlési képviselők választása, illetve az Európai Parlament tagjainak választása (a továbbiakban együtt: választás)'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § a) pont [2016. február 19.]

 

1. § (2) bek. c) pontból

,,- szervezeti és működési szabályzatának megfelelően - felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 8. § (2) bek. a) pont [2016. február 19.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 1. § [2016. február 19.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 8. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 2. § [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,folyósítására'' szövegrész helyébe ,,kifizetésére'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek.-ből

,,csak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 8. § (2) bek. b) pont [2016. február 19.]

 

4. § (3) bek. a) pontban

,,folyósításról'' szövegrész helyébe ,,kifizetésről'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § c) pont [2016. február 19.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,folyósítja'' szövegrész helyébe ,,utalja át'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § d) pont [2016. február 19.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,azonban'' szövegrész helyébe ,,azzal, hogy a'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § e) pont [2016. február 19.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 3. § [2016. február 19.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,húsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § f) pont [2016. február 19.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,kilencven'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 7. § g) pont [2016. február 19.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 4. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (II. 18.) IM r. 4. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 5. § [2016. február 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. február 19.]

 

2. melléklet

Mód.: 2/2016. (II. 18.) IM r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. február 19.]


3/2012. (IX. 4.) KüM r.

 
 

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1/2016. (II. 25.) KKM r. 1. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. február 26.]

 

2. melléklet

Mód.: 1/2016. (II. 25.) KKM r. 1. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. február 26.]


15/1989. (X. 8.) MÉM r.

 
 

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 
 

Melléklet 1. pont 1.6. alpontban

,,az 1. függelék tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 1. § a) pont [2016. február 19.]

 

Melléklet 3. pont 3.4.3. alpontban

,,az 1. függelék tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 1. § a) pont [2016. február 19.]

 

Melléklet 3. pont 3.5.15. alpontban

,,kiépítési előírást az 1. függelék tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,képesítési előírást a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza'' szövegrész lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 1. § b) pont [2016. február 19.]

 

Melléklet 1. függelék

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 2. § [2016. február 19.]


38/2011. (X. 5.) NGM r.

 
 

a gyermekjátékok biztonságáról

 
 

25. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 10. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 10. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. március 1.]


4/2013. (II. 19.) NGM r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 23.) NGM r. 1. § [2016. február 23. 18 óra]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 23.) NGM r. 2. § [2016. február 23. 18 óra]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 23.) NGM r. 3. § [2016. február 23. 18 óra]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 8/2016. (II. 23.) NGM r. 4. § [2016. február 23. 18 óra]


11/2013. (III. 21.) NGM r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

 
 

2. § 2. pont

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (4) bek. [2016. március 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (5) bek. [2016. március 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (6) bek. [2016. március 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (7) bek. [2016. március 1.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (8) bek. [2016. március 1.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (9) bek. [2016. március 1.]

 

11. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (10) bek. [2016. március 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 11. § (11) bek., illetve 5. melléklet [2016. március 1.]


35/2014. (XI. 19.) NGM r.

 
 

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

5. § b) pont

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (8) bek. [2016. március 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (4) bek. [2016. március 1.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (5) bek. [2016. március 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (6) bek. [2016. március 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 12. § (7) bek. [2016. március 1.]


30/2009. (XI. 26.) NFGM r.

 
 

a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

2. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (4) bek. [2016. március 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (8) bek. [2016. március 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (5) bek. [2016. március 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (6) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 8. § (7) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 1.]


5/2010. (I. 14.) NFGM r.

 
 

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 9. §, illetve 3. melléklet [2016. március 1.]


28/2015. (VI. 3.) NFM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 3/2016. (II. 22.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. február 23.]


18/2008. (XII. 3.) SZMM r.

 
 

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 
 

13. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 7. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 7/2016. (II. 22.) NGM r. 7. § (2) bek. [2016. március 1.]


4/2011. (I. 14.) VM r.

 
 

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

 
 

2. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 12/2016. (II. 29.) FM r. 1. § [2016. március 8.]

 

5. § a) pont

Helyébe lép: 12/2016. (II. 29.) FM r. 2. § [2016. március 8.]

 

7. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 12/2016. (II. 29.) FM r. 3. § [2016. március 8.]

 

10. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 12/2016. (II. 29.) FM r. 4. § [2016. március 8.]

 

7. melléklet

Mód.: 12/2016. (II. 29.) FM r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. március 8.]

 

7. melléklet 2.42.1-2.42.4. pont

Hat. kív. h.: 12/2016. (II. 29.) FM r. 6. § [2016. március 8.]


75/2011. (VII. 29.) VM r.

 
 

a vágópontok működésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 9. § [2016. február 19.]


63/2012. (VII. 2.) VM r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 10. §, illetve 2. melléklet [2016. február 19.]

 

1. melléklet 12. pont 12.1. alpont 12.1.4. alpont

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 11. § a) pont [2016. február 19.]

 

2. melléklet 3-6. pont

Hat. kív. h.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 11. § b) pont [2016. február 19.]


150/2012. (XII. 28.) VM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

 
 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 12. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 12. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 13. § [2016. február 19.]

 

15. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 14. § (1) bek. [2016. február 19.]

 

15. § (9) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (II. 11.) FM r. 14. § (2) bek. [2016. február 19.]

 

7. melléklet

Mód.: 8/2016. (II. 11.) FM r. 15. §, illetve 3. melléklet [2016. február 19.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1044/2013. (II. 5.) Korm. h.

 
 

a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1040/2016. (II. 11.) Korm. h. 4. pont [2016. február 12.]


1896/2013. (XII. 4.) Korm. h.

 
 

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

4. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 1. pont [2016. február 26.]

 

4. pont után

5. ponttal kieg.: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 2. pont [2016. február 26.]


1945/2013. (XII. 17.) Korm. h.

 
 

a Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatokról

 
 

Visszavonja: 1029/2016. (II. 9.) Korm. h. 7. pont


1980/2013. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről

 
 

1. pont a) alpontban

,,2014-2016.'' szövegrész helyébe ,,2014-2017.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 3. pont [2016. február 26.]

 

1. pont c) alpont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 4. pont [2016. február 26.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 5. pont, illetve 1. melléklet [2016. február 26.]


1087/2014. (II. 28.) Korm. h.

 
 

a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról

 
 

4. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 6. pont [2016. február 26.]

 

6. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 7. pont [2016. február 26.]


1088/2014. (II. 28.) Korm. h.

 
 

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról és beruházási programjáról

 
 

5. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 10. pont [2016. február 26.]

 

7. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 11. pont [2016. február 26.]


1282/2014. (IV. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2016. március 1.'' szövegrész helyébe ,,2016. augusztus 29.'' szövegrész lép: 1049/2016. (II. 15.) Korm. h. 2. pont


1322/2014. (V. 30.) Korm. h.

 
 

a Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

6. pontban

,,2014. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 19. pont [2016. február 26.]


1426/2014. (VII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. január 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. május 31.'' szövegrész lép: 1049/2016. (II. 15.) Korm. h. 4. pont


1525/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 20. pont [2016. február 26.]


1526/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

3. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 8. pont [2016. február 26.]

 

4. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 9. pont [2016. február 26.]


1527/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 12. pont a) alpont [2016. február 26.]

 

2. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 12. pont b) alpont [2016. február 26.]


1564/2014. (X. 2.) Korm. h.

 
 

a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 21. pont [2016. február 26.]


1566/2014. (X. 2.) Korm. h.

 
 

a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 22. pont [2016. február 26.]


1723/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pont b) alpont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 13. pont [2016. február 26.]

 

2. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 14. pont [2016. február 26.]

 

4. pontban

,,2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 15. pont [2016. február 26.]


1753/2014. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. h. módosításáról

 
 

Visszavonja: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 24. pont [2016. február 26.]


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

4. pontban

,,2016. június 30.,'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoportra átcsoportosított 400,0 millió forint tekintetében 2016. december 31.,'' szövegrész lép: 1049/2016. (II. 15.) Korm. h. 6. pont


1037/2015. (II. 9.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

 
 

6. pont

Helyébe lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 16. pont [2016. február 26.]

 

6. pont után

7. ponttal kieg.: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 17. pont [2016. február 26.]


1082/2015. (III. 3.) Korm. h.

 
 

a közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1040/2016. (II. 11.) Korm. h. 5. pont [2016. február 12.]


1152/2015. (III. 17.) Korm. h.

 
 

kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1033/2016. (II. 9.) Korm. h. 2. pont


1210/2015. (IV. 24.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1037/2016. (II. 9.) Korm. h. 3. pont [2016. február 10.]


1250/2015. (IV. 23.) Korm. h.

 
 

az egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről

 
 

5. pont után

6. ponttal kieg.: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 18. pont [2016. február 26.]


1318/2015. (V. 21.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1084/2016. (II. 29.) Korm. h. 3. pont [2016. március 1.]


1377/2015. (VI. 9.) Korm. h.

 
 

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

 
 

5. pontban

,,2015. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész, ,,2015. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 1071/2016. (II. 25.) Korm. h. 23. pont [2016. február 26.]


1607/2015. (IX. 8.) Korm. h.

 
 

a magyarországi légimentés biztosításáról

 
 

1-2. pont

Helyébe lép: 1030/2016. (II. 9.) Korm. h. 1. pont


1666/2015. (IX. 21.) Korm. h.

 
 

a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1062/2016. (II. 25.) Korm. h. 6. pont [2016. február 26.]


1765/2015. (X. 16.) Korm. h.

 
 

az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről

 
 

1. pont 1.1 alpontban

,,150 milliárd forint'' szövegrész helyébe ,,250 milliárd forint'' szövegrész lép: 1062/2016. (II. 25.) Korm. h. 4. pont [2016. február 26.]

 

1. pont 1.1 alpont záró szövegrészben

,,a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat'' szövegrész helyébe ,,a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat, vagy a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat'' szövegrész lép: 1062/2016. (II. 25.) Korm. h. 5. pont [2016. február 26.]


1935/2015. (XII. 12.) Korm. h.

 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

6. pont után

6/A. ponttal kieg.: 1050/2016. (II. 15.) Korm. h. 1. pont [2016. február 16.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.