A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. november 1-jétől a 2016/185. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

196. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

197. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

394/F. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

394/G. § (9) bek.-ben

,,hét'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

19. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 2. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (4c) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

29/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

48/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 2. § (4) bek. [2017. január 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 1. pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 124. § [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ből

,,legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 2. pont [2017. január 1.]

 

23/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 125. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

23/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 125. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

23/A. § (4) bek.-ben

,,vállalkozó'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 131. § 1. pont [2017. január 1.]

 

23/A. § (5) bek.-ből

,, , illetőleg a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adásának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 3. pont [2017. január 1.]

 

23/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 125. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

23/A. § (7) bek.-ben

,,adott el, illetőleg nem adott a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe'' szövegrész helyébe ,,értékesített tovább'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 131. § 2. pont [2017. január 1.]

 

23/A. § (8) bek.-ben

,,eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adja'' szövegrész helyébe ,,továbbértékesíti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 131. § 3. pont [2017. január 1.]

 

26. § (1a) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 126. § [2017. január 1.]

 

26. § (4) bek.-ből

,,legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 2. pont [2017. január 1.]

 

26. § (21) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 4. pont [2017. január 1.]

 

62. § (1) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 127. § [2017. január 1.]

 

78. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 128. § [2017. január 1.]

 

80. § (1) bek. c) pontban

,,okirattal'' szövegrész helyébe ,,okirattal vagy annak hiteles másolatával'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

86. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 129. § [2017. január 1.]

 

91. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

99/N. § után

99/O. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 130. § [2017. január 1.]

 

102. § (4) bek.-ben

,,a vállalkozótól a 23/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott ingatlanforgalmazó'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdés szerinti vállalkozótól a 23/A. § (1a) bekezdése szerinti vállalkozó, a 23/A. § (2) bekezdése szerinti ingatlanalap és a 23/A. § (4) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 131. § 4. pont [2017. január 1.]

 

102. § után

102/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

103. § [2015. évi CLXXXVII. törvény 49. §-ával beiktatott] (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 132. § 5. pont [2017. január 1.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 103. § [2017. január 1.]

 

39. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 104. § [2017. január 1.]

 

39/C. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 1. pont [2017. január 1.]

 

40/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 105. § [2017. január 1.]

 

40/C. § (1) bek. záró szövegrészből

,, , függetlenül attól, hogy a bevétel (árbevétel) folytatódó vagy megszűnt tevékenységből származik'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 2. pont [2017. január 1.]

 

40/C. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 106. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40/C. § (2) bek. f) pontban

,,a)-d) pontban említett'' szövegrész helyébe ,,szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 117. § 1. pont [2017. január 1.]

 

40/C. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 106. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40/C. § (2) bek. k) pont

Helyébe lép, egyidejűleg k) pont után l)-m) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 106. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

40/C. § (3) bek. a) pontból

,,társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 20. pontja szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 3. pont [2017. január 1.]

 

40/C. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 4. pont [2017. január 1.]

 

40/D. § (1) bek.-ben

,,szerint'' szövegrész helyébe ,,szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 117. § 2. pont [2017. január 1.]

 

40/D. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 107. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40/D. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 107. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40/D. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 107. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

40/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 108. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40/F. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 108. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40/G. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 109. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40/G. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 109. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40/J. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 110. § [2017. január 1.]

 

40/K. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 111. § [2017. január 1.]

 

40/L. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 112. § [2017. január 1.]

 

41. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 113. § [2017. január 1.]

 

42. § (1) és (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 5. pont [2017. január 1.]

 

42. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 114. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

42. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 114. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,2017. október 1-jétől'' szövegrész helyébe ,,2021. január 1-jétől'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 117. § 3. pont [2017. január 1.]

 

50. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 6. pont [2017. január 1.]

 

51/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 118. § 7. pont [2017. január 1.]

 

51/B. § után

51/C. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 115. § [2017. január 1.]

 

52. § 7. pontban

,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni'' szövegrész helyébe ,,szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 117. § 4. pont [2017. január 1.]

 

52. § 22. pont b) alpont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 116. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

52. § 49. pontban

,,vagyoni értékű jog jogosítottjának tekinteni'' szövegrész helyébe ,,vagyoni értékű jog jogosítottjának tekinteni, kivéve, ha a vagyoni értékű jog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 117. § 5. pont [2017. január 1.]

 

52. § 67. pont után

68-69. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 116. § (2) bek. [2017. január 1.]


1991. évi XXV. tv.

 
 

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

 
 

10. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 310. § [2016. november 26.]

 

7/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 311. § [2016. november 26.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,elkövetéstől'' szövegrész helyébe ,,elkövetéstől, illetve az új eljárás elrendelése esetén az új eljárás lefolytatását elrendelő ítélet jogerőre emelkedésétől'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 315. § a) pont [2016. november 26.]

 

13. § (5) bek.-ből

,, , vita esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 316. § a) pont [2016. november 26.]

 

34. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 316. § b) pont [2016. november 26.]

 

36. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 312. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

36. § (3) bek. után

(3a)-(3e) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 312. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

36/C. § (2) bek. e) pontban

,,játékkaszinó üzemeltetése'' szövegrész helyébe ,,játékkaszinó, online kaszinó üzemeltetése'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 315. § b) pont [2016. november 26.]

 

36/F. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 313. § [2016. november 26.]

 

IV. fejezet

Alcímmel (36/L. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 314. § [2016. november 26.]

 

37. § 18. pontban

,,szerencsejáték - ideértve a távszerencsejátékot is -'' szövegrész helyébe ,,szerencsejáték,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 315. § c) pont [2016. november 26.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

40/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

11/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11/A. § (4) bek.-ből

,,A kamarai hatósági eljárásban az ügyfél nem jogosult elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani a hatósággal.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 6. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

11/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

21/A. § (3) bek. a)-b) pontban

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (6) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

21/A. § (5) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (6) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

21/A. § (6) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (6) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

49/A. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 6. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

49/A. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 6. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

122. § (4) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 6. § (6) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

179. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 6. § (5) bek. [2017. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

6/B. § (3) bek.-ben

,,eredeti okiraton'' szövegrész helyébe ,,eredeti okiraton vagy hiteles másolatán'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 7. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6/C. § (2) bek.-ben

,,eredeti okiraton'' szövegrész helyébe ,,eredeti okiraton vagy hiteles másolatán'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 7. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

27/C. § (2a) bek.-ben

,,eredeti példányával'' szövegrész helyébe ,,eredeti vagy hiteles másolati példányával'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 7. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

49/G. § (1) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 7. § (2) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

83/O. § után

83/P. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]


1991. évi LXXXII. tv.

 
 

a gépjárműadóról

 
 

17/D. § e)-f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 119. § [2017. január 1.]

 

21. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 120. § [2017. január 1.]


1992. évi XXXII. tv.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

 
 

14/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

44/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXIII. tv. 8. § [2016. november 5.]

 

77. § után

77/A. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 30. § [2017. január 1.]


1992. évi LII. tv.

 
 

a nemzeti gondozásról

 
 

6. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

5. § (22) bek. után

(23) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,konzuli tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,hivatásos konzuli tisztviselő (a továbbiakban: konzuli tisztviselő)'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (3) bek. [2017. január 16.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (4) bek. [2017. január 16.]

 

9. § (2) bek. g) pont ga) alpont után

gb) alponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (5) bek. [2016. november 26.]

 

11. § (1) bek. l) pontban

,,a 12. életévét betöltötte'' szövegrész helyébe ,,12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,a 12. életévét betöltötte'' szövegrész helyébe ,,12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

17. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 10. § (30) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21. § b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (7) bek. [2016. november 26.]

 

22. § g)-i) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (8) bek. [2017. január 16.]

 

22. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

24/F. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (10) bek. [2016. november 26.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (14) bek. [2017. január 1.]

 

27/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (15) bek. [2017. január 1.]

 

27/D. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (16) bek. [2017. január 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,az ügyfél'' szövegrész helyébe ,,a polgár'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

29. § (2) bek. h) pontban

,,a 12. életévét betöltötte'' szövegrész helyébe ,,12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

29. § (7) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (17) bek. [2017. január 1.]

 

29. § (15)-(16) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (18) bek. [2017. január 1.]

 

29. § (17) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 10. § (30) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

29/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (19) bek. [2016. november 26.]

 

29/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (20) bek. [2017. január 1.]

 

29/C. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (21) bek. [2016. november 26.]

 

29/C. § (2) bek. a) pontban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

29/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (21) bek. [2016. november 26.]

 

29/C. § (4) bek.-ben

,,e-aláírási funkcióval'' szövegrész helyébe ,,e-aláírási funkcióval és a (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatással'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. d) pont [2016. november 26.]

 

29/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (22) bek. [2016. november 26.]

 

29/C. § (5) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

29/E. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (23) bek. [2017. január 1.]

 

29/F. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (24) bek. [2016. november 26.]

 

34. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (25) bek. [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek. g) pontban

,,e-aláírási funkcióra'' szövegrész helyébe ,,e-aláírás funkcióra és az ahhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokra'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. e) pont [2016. november 26.]

 

47. § (1) bek. g) pontban

,,b) pontja'' szövegrész helyébe ,,b) és c) pontja'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. f) pont [2016. november 26.]

 

47. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (26) bek. [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 10. § (30) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

52. § (5) bek.-ben

,,Magyarország területének'' szövegrész helyébe ,,magyar állampolgár által Magyarország területének'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. g) pont [2016. november 26.]

 

52. § után

52/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (27) bek. [2016. november 26.]

 

52/A. §-ban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 10. § (29) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

52/A. § után

52/B-52/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 10. § (28) bek. [2017. január 1.]


1993. LV. tv.

 
 

a magyar állampolgárságról

 
 

13. § (2) bek.-ből

,,saját kezűleg'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

20/A. § (2) bek. a) pontban

,,eredeti példányát'' szövegrész helyébe ,,eredeti vagy hiteles másolati példányát'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 12. § [2017. január 1.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

1. § (2) bek. 7. pont után

7a. ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

2. § (2) bek. a) pontban

,,a társadalmi'' szövegrész helyébe ,,a civil szervezetekkel'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § a) pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (1) bek.-ben

,,és kirendeltségekre'' szövegrész helyébe ,,és határrendészeti kirendeltségekre'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § b) pont [2017. január 1.]

 

7/G. § (1) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatalban (Europol)'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségében (EUROPOL)'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § c) pont [2017. május 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,személyes szabadsághoz'' szövegrész helyébe ,,személyi szabadsághoz'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § d) pont [2017. január 1.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,személyes'' szövegrész helyébe ,,személyi'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § e) pont [2017. január 1.]

 

54. § (1) bek. k) pontban

,,személyes'' szövegrész helyébe ,,személyi'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § e) pont [2017. január 1.]

 

91/A. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

91/A. § (1) bek. c)-h) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

91/A. § (1) bek. i) pont ib)-ic) alpont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

91/L. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

91/M. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 4. § [2016. november 26.]

 

91/N. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 5. § [2016. november 26.]

 

91/Q. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

101. § (1) bek. e) pontban

,,a lőfegyverhasználat és a csapaterő alkalmazásának részletes eljárási szabályait'' szövegrész helyébe ,,a lőfegyverhasználat és a csapaterő alkalmazásának részletes eljárási szabályait, a szolgálati lőfegyverek és lőszerek 1. § (2) bekezdés 7a. pontja szerinti külföldre vitelének szabályait és a rendőrséggel együttműködő külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóságok szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek az országba történő behozatalának engedélyezési szabályait'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 8. § f) pont [2017. január 1.]

 

104. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 7. § [2017. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

35/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (3) bek. [2016. november 26.]

 

47/A. § (7) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

57/A. § (1) bek. a)-b) pontban

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

57/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

57/A. § (5) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (7) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

57/A. § (6) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

253/H. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 13. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

254/G. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 13. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

254/G. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 13. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

254/H. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 13. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/V. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 13. § (6) bek. [2017. január 1.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

3. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]


1995. évi XXXII. tv.

 
 

a szabadalmi ügyvivőkről

 
 

30/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 15. § [2017. január 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

45. § előtti alcímcímben

,,eljárás'' szövegrész helyébe ,,eljárás és az elektronikus ügyintézés'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 16. § (8) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 16. § (8) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

45. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 16. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 16. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

53/D. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 16. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,dönt'' szövegrész helyébe ,,dönt, azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról más hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett kérelemnek'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 16. § (8) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

114/G. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 16. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

114/G. § (10)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 16. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

,,A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok'' alcím

117/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 16. § (7) bek. [2017. január 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

50. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

110/A. § után

110/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

3/D. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 18. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

27/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

27/C. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

27/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 9. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

27/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 9. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

27/C. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 9. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

,,A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések'' alcím

27/D. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

62/A. § (3) bek.-ből

,,és a szolgálatot ellátni kívánó szervezet légiközlekedési hatóság által kiadott, a szolgálat ellátására jogosító tanúsítványának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 18. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

,,Vegyes és záró rendelkezések'' alcím

72. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

74/A. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 11. § [2017. január 1.]


1995. évi CVII. tv.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezetről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

5. § b) pont

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

11. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 3. § [2017. január 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

1/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

3. § 10-11. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 2. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

3. § 21. pont f) alpontban

,,ideértve'' szövegrész helyébe ,,ideértve a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és rendvédelmi egészségkárosodási járadékot, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és honvédelmi egészségkárosodási járadékot'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 53. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

,,Bevallási nyilatkozat'' (12/A. §) alcím

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 14. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek. p) alpontból

,,egyszerűsített bevallásra vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 14. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (3) bek. záró szövegrészben

,,hozzátartozói közül'' szövegrész helyébe ,,hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 2. pont [2017. január 1.]

 

29/B. § (1e) bek.-ben

,,egyezség alapján'' szövegrész helyébe ,,egyezség, közös nyilatkozat alapján'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 3. pont [2017. január 1.]

 

29/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

44/A. § (1) bek. b) pontban

,,egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagjaként'' szövegrész helyébe ,,egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagjaként'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 4. pont [2016. november 26.]

 

44/B. § (6) bek. c) pontban

,,átalakulása miatt'' szövegrész helyébe ,,átalakulása, egyesülése, szétválása miatt'' szövegrész, ,,az átalakulásban közreműködő'' szövegrész helyébe ,,az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 5. pont [2016. november 26.]

 

44/B. § (7) bek. c) pontban

,,átalakulásban közreműködő'' szövegrész helyébe ,,átalakulásban, egyesülésben, szétválásban közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 6. pont [2016. november 26.]

 

44/B. § (8) bek.-ben

,,február 15-éig'' szövegrész helyébe ,,január 31-éig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 7. pont [2017. január 1.]

 

44/E. § után

44/F. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

49. § (2) bek. b) pontban

,,igazolás alapján'' szövegrész helyébe ,,igazolás, h. alapján'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 8. pont [2017. január 1.]

 

57/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

62. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 14. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

65/B. § (5) bek.-ben

,,A (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően az (1)-(2) bekezdés szerint'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bekezdés szerint'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 9. pont [2016. november 26.]

 

65/B. § (9) bek. a) pont ab) alpontban

,,a (2) bekezdés szerinti, akkor hatályos adókulccsal'' szövegrész helyébe ,,az akkor hatályos adókulccsal'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 10. pont [2016. november 26.]

 

65/B. § (9) bek. b) pont bb) alpontban

,,a (2) bekezdés szerinti, akkor hatályos adókulccsal'' szövegrész helyébe ,,az akkor hatályos adókulccsal'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 10. pont [2016. november 26.]

 

67/A. § (4) bek.-ben

,,február 15-éig'' szövegrész helyébe ,,január 31-éig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 11. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 7. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

67/B. § (6) bek. a) pontban

,,február 15-éig'' szövegrész helyébe ,,január 31-éig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 12. pont [2017. január 1.]

 

67/B. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

67/B. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 7. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,átalakulása esetén'' szövegrész helyébe ,,átalakulása, egyesülése, szétválása esetén'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 13. pont [2016. november 26.]

 

69. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

70. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 9. § [2016. november 26.]

 

77/A. § (2) bek. c) pontban

,,átalakuló társas vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,átalakuló, egyesülő, szétváló társas vállalkozás'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 14. pont [2016. november 26.]

 

77/A. § (4) bek.-ben

,,(átalakulása esetén jogutódja)'' szövegrész helyébe ,,(átalakulása, egyesülése, szétválása esetén jogutódja)'' szövegrész, az ,,átalakulását, az általa'' szövegrész helyébe ,,átalakulását, egyesülését, szétválását, az általa'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 15. pont [2016. november 26.]

 

77/A. § (5) bek.-ben

,,átalakulás, jogutód nélküli megszűnés'' szövegrész helyébe ,,átalakulás, egyesülés, szétválás, jogutód nélküli megszűnés'' szövegrész, ,,társas vállalkozás átalakulása révén'' szövegrész helyébe ,,társas vállalkozás átalakulása, egyesülése, szétválása révén'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 16. pont [2016. november 26.]

 

77/C. § (12) bek. nyitó szövegrészben

,,átalakulása miatt'' szövegrész helyébe ,,átalakulása, egyesülése, szétválása miatt'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 17. pont [2016. november 26.]

 

80. § a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 14. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

89. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 10. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

89. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 10. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

89. § után

90. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 11. § [2016. november 26.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 12. §, illetve 1. melléklet [2016. november 26., illetve 1. melléklet 1-2., 5-6., 8. pont 2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pont 1.11. alpontban

,,kiegészítő rokkantsági támogatás'' szövegrész helyébe ,,árvák kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági támogatás'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 18. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 3. pont 3.3. alpontban

,,a közérdekű kötelezettségvállalásból'' szövegrész helyébe ,,a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 19. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.10. alpontban

,,munka-rehabilitációs díj'' szövegrész helyébe ,,fejlesztési foglalkoztatási díj'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 20. pont [2017. április 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.17. pontból

,,a Deák Ferenc ösztöndíj,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 14. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.25. alpont záró szövegrészben

,,munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló'' szövegrész helyébe ,,munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállaló'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 21. pont [2016. november 26.]

 

1. sz. melléklet 7. pont 7.1. alpontban

,,az átalakulás befejezésekor'' szövegrész helyébe ,,az átalakulás, egyesülés, szétválás befejezésekor'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 22. pont [2016. november 26.]

 

2. sz. melléklet I. fejezet 1. pontban

,,természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben'' szövegrész helyébe ,,természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott előleget (valamennyi esetben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 23. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet nyitó szövegrész negyedik mondatban

,,összefüggő kiadásokat, korlátozott mértékű'' szövegrész helyébe ,,összefüggő kiadásokat, az adott előleget, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésekor adott előleget, korlátozott mértékű'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 24. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. fejezet címben

,,nélkül elszámolható költségek'' szövegrész helyébe ,,nélkül, költségként elszámolható tételek'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 25. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. fejezet nyitó szövegrészben

,,Az e törvényben elismert költségek esetében, ha törvény vagy kormányrendelet (a továbbiakban: jogszabály) költségtérítésről rendelkezik, akkor a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett a jogszabályban meghatározott mértékig igazolás nélkül számolható el az adott címen költség azzal, hogy akkor ezt a költséget teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Ilyen költségnek minősül különösen'' szövegrész helyébe ,,Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 26. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet II. fejezet 6. pontban

,,9 Ft/km'' szövegrész helyébe ,,15 Ft/km'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 27. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet IV. fejezet 3. pontban

,,9 Ft/km'' szövegrész helyébe ,,15 Ft/km'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 27. pont [2017. január 1.]

 

10. sz. melléklet I. fejezet 1. pontban

,,természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben'' szövegrész helyébe ,,természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott előleget (valamennyi esetben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 28. pont [2017. január 1.]

 

11. sz. melléklet nyitó szövegrész negyedik mondat b) pontban

,,adott előleget'' szövegrész helyébe ,,adott előleget, ide nem értve a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésekor adott előleget'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 29. pont [2017. január 1.]

 

11. sz. melléklet III. fejezet 6. pontban

,,9 Ft/km'' szövegrész helyébe ,,15 Ft/km'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 13. § 30. pont [2017. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

50. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

52/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

52/H. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52/H. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

52/H. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 14. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

52/H. § (10) bek.-ben

,,(9) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(9a) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52/H. § (12)-(13) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 20. § (3) bek. [2017. január 1.

 

52/I. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések alcím

52/J-52/L. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

74. § o) pont után

p)-q) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

80. §

a) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet után

3. sz. melléklettel kieg.: 2016: CXVI. tv. 20. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (1) bek.-ben

,,szabályozott'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (6) bek. i) pontban

,,a Ket. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatáshoz'' szövegrész helyébe ,,a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (11) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

10/D. § (3) bek. c) pontban

,,a Ket. szerinti'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (11) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

10/E. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 19. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

32. § u) pont után

v) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 19. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

35. §-ban

,,a Ket. szerinti'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (11) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

36. § w) pont után

x) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 19. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (1) bek. [2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvénnyel megállapított] g) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (1) bek. [2015. évi CV. törvénnyel megállapított] g) pont.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 19. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 19. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 19. § (10) bek. [2017. január 1.]


1996. évi LVIII. tv.

 
 

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 
 

42. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 20. § [2017. január 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. § 3. pontban

,,Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08)'' szövegrész helyébe ,,Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR-08)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 11. pont után

11a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 12. pont után

12a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 29. pont után

30. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 34a. pont után

34b. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

4. § 48. pont után

49. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 15. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. s) pont után

sz) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. ty) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 16. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. w) pont után

x) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. z) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 16. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (7) bek. után

(8)-(8d) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (16) bek.-ben

,,a harmadik adóévet követő'' szövegrész helyébe ,,az ötödik adóévet követő'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (25) bek. után

(26)-(29) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 16. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. c) pont cc) pont után

cd) alponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

18/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 19. § [2016. november 26.]

 

18/B. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 35. § 1. pont [2017. január 1.]

 

18/B. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18/B. § (2) bek. a) pontban

,,a fejlesztési adókedvezménynek'' szövegrész helyébe ,,a társasági adónak a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, a társasági adónak a 18/D. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak miatt, továbbá a fejlesztési adókedvezménynek'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

22/C. § (3c) bek.-ben

,,eredeti'' szövegrész helyébe ,,eredeti vagy hiteles másolati'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/B. § (20) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 21. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

118/B. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 35. § 2. pont [2017. január 1.]

 

8/B. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (1) bek. a) pontban

,,az adózás előtti eredménye az e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív'' szövegrész helyébe ,,az adózás előtti eredménye, adóalapja az e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

18/C. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 21. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (3) bek.-ben

,,a (2) bekezdés és'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés a) pontja és'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

18/C. § (4) bek.-ben

,,a (2) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés a) pontja szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 6. pont [2017. január 1.]

 

18/C. § (4) bek. után

(4a)-(4g) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (4) bek. [2016. november 26.]

 

18/C. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 21. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (12) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 21. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (13) bek. után

(13a)-(13b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (17) bek.-ben

,,7. § (1) bekezdés f) pontja, 7. § (1) bekezdés z) pontja'' szövegrész helyébe ,,7. § (1) bekezdés f), k), sz), z) pontja'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 7. pont [2017. január 1.]

 

18/C. § (18) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 21. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (20) bek. után

(21) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

18/C. § (21) bek. után

(22) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 21. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

18/D. § (6) bek.-ben

,,a 18/C. § (2) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,a 18/C. § (2) bekezdés a) pontja szerint'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 8. pont [2017. január 1.]

 

18/D. § (9) bek.-ben

,,meghatározott egyenleget a'' szövegrész helyébe ,,meghatározott adóévi összeget a'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 9. pont [2016. november 26.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek. b) pontban

,,a támogatás adóévét követő 90 napon belül'' szövegrész helyébe ,,a támogatás adóévét követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 10. pont [2016. november 26.]

 

22. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 23. § [2016. november 26.]

 

22/B. § (2b) bek.-ben

,,a az európai uniós versenyjogi értelemben vett'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 11. pont [2016. november 26.]

 

22/B. § (3) bek.-ben

,,beruházás megkezdése előtt'' szövegrész helyébe ,,beruházás tervezett megkezdése előtt'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 12. pont [2016. november 26.]

 

22/B. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22/B. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/C. § (3b) bek.-ben

,,90 napon belül a (3a) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,90 napon belül, de legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig a (3a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 13. pont [2016. november 26.]

 

22/C. § (3d) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 25. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

22/C. § (8) bek.-ben

,,követő 4. év végéig'' szövegrész helyébe ,,követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 14. pont [2016. november 26.]

 

22/C. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 25. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

III. Fejezet

Alcímmel (22/E. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

III. Fejezet

Alcímmel (22/F. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

24/A. § (1) bek.-ben

,,az e törvény 26. § (2) és (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 26. § (2), (3) és (8) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 15. pont [2016. november 26.]

 

24/A. § (25) bek.-ben

,,utalja át'' szövegrész helyébe ,,utalja át.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 16. pont [2016. november 26.]

 

24/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

26. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 29. § [2016. november 26.]

 

29/A. § (29) bek.-ben

,,e törvény 4. § 5/a. és 20. pontjának, 7. § (1) bekezdés c), e) és s) pontjának, (16) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,e törvény 4. § 5/a. és 20. pontjának, 7. § (1) bekezdés c), e) és s) pontjának, (16) bekezdésének, 8. § (1) bekezdésének n) pontjának'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 17. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (30) bek.-ben

,,alkalmazhatja'' szövegrész helyébe ,,alkalmazhatja abban az esetben is, ha az érintett jószággal kapcsolatban az adózónak 2016. június 30-át követően költsége, ráfordítása merül fel'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 18. pont [2016. november 26.]

 

29/A. § (31) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 30. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

29/A. § (34) bek. után

(35)-(40) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 30. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

29/A. § (40) bek. után

(41)-(46) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 30. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

29/ZS. § (1) bek.-ben

,,az elszámolási törvény 44. §-ában'' szövegrész helyébe ,,az elszámolási törvény 44. §-ában és 5. § (1)-(2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 19. pont [2016. november 26.]

 

29/ZS. § (4) bek.-ben

,,Az elszámolási törvény 44. §-a szerint'' szövegrész helyébe ,,Figyelemmel az (1) bekezdésre, az elszámolási törvény 44. §-a és 5. § (1)-(2) bekezdései alapján a 2004-2014 évekkel összefüggésben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 20. pont [2016. november 26.]

 

29/ZS. § (10) bek.-ben

,,elszámolási törvény 44. §-ának'' szövegrész helyébe ,,elszámolási törvény 44. §-ának (figyelemmel az 5. § (1)-(2) bekezdéseire is)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 21. pont [2016. november 26.]

 

30. § (11) bek. e) pontban

,,nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás'' szövegrész helyébe ,,fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 34. § 22. pont [2016. november 26.]

 

30. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 31. § [2016. november 26.]

 

30/E. § után

30/F. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 33. § 1. pont, illetve 2. melléklet [2016. november 26.]

 

a 2. melléklet szerint,

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 33. § 2. pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 33. § 3. pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]


1996. évi CXXVI. tv.

 
 

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

 
 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 158. § [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. a) pontból

,, , adónyilatkozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontból

,, , vagy bevallási nyilatkozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 2. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. c) pontban

,,adott -,'' szövegrész helyébe ,,adott -, vagy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. c) pontból

,, , adónyilatkozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. e) pontban

,,az a)-d) ponttól'' szövegrész helyébe ,,az a)-c) ponttól'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 2. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 159. § [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,az a)-d) és'' szövegrész helyébe ,,az a)-c) és'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2) bek.-ben

,,ügyfélkapu'' szövegrész helyébe ,,biztonságos kézbesítési szolgáltatás tárhely (a továbbiakban: megfelelő elektronikus tárhely)'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 22. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (3) bek.-ben

,,november 30-áig értesíti'' szövegrész helyébe ,,november 30-áig elektronikus úton, ügyfélkapu hiányában postai úton értesíti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 4. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (4) bek.-ben

,,ügyfélkapu'' szövegrész helyébe ,,megfelelő elektronikus tárhely'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 22. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (5) bek.-ben

,,ügyfélkapuval'' szövegrész helyébe ,,megfelelő elektronikus tárhellyel'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 22. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (5) bek.-ben

,,rendelkezés teljesítéséről'' szövegrész helyébe ,,rendelkezés címzettjéről, és a részére történő kiutalás teljesítéséről'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 5. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (5) bek.-ből

,,A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 4. pont [2017. január 1.]

 

5/C. § (1) bek.-ből

,, , egyszerűsített bevallást'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 5. pont [2017. január 1.]

 

5/C. § (2) bek.-ből

,, , egyszerűsített bevallástól'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 6. pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ből

,, , az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 7. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (3) bek.-ben

,,átutalás megtörtént'' szövegrész helyébe ,,átutalás, vagy a köztartozásra levonás megtörtént'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 6. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 160. § [2017. január 1.]

 

6/C. § (1) bek.-ben

,,kötelezettség). A'' szövegrész helyébe ,,kötelezettség). A kedvezményezett a köztartozásra átvezetett összeget is feltünteti a beszámolóban. A'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 7. pont [2017. január 1.]

 

7. § (10) bek.-ben

,,költségként a'' szövegrész helyébe ,,költségként különösen a'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 8. pont [2017. január 1.]

 

7. § (10) bek. a) pont ab) alpontban

,,ráfordításai, valamint'' szövegrész helyébe ,,ráfordításai,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 161. § 9. pont [2017. január 1.]

 

7. § (10) bek. a) pont ac) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 162. § 8. pont [2017. január 1.]

 

8/C. § után

8/D. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 22. § (1) bek. [2017. január 1.]


1997. évi XI. tv.

 
 

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

 
 

38. § előtti alcímcímben

,,eljárás'' szövegrész helyébe ,,eljárás és az elektronikus ügyintézés'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 23. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 23. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

38. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 23. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

44. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 23. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 23. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

46/D. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 23. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,határoz'' szövegrész helyébe ,,dönt, azzal, hogy az ügyfél adatainak változásáról más hatóságtól kapott értesítés nem tekinthető írásban előterjesztett kérelemnek'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 23. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

112. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 23. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

112. § (7)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 23. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

,,A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok'' alcím

120. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 23. § (6) bek. [2017. január 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

66/P. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 5. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

72. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 5. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CX. tv. 6. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

74. § után

74/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

X. Fejezet

76/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

127. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 24. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

128. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

128. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

177. § után

178. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 24. § (3) bek. [2017. január 1.]


1997. évi XLVI. tv.

 
 

az Országos Magyar Vadászkamaráról

 
 

3. § h) pont

Helyébe lép: 2016: CXIV. tv. 1. § [2017. március 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIV. tv. 2. § [2017. március 1.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 2016: CXIV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

16. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIV. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (8) bek.-ből

,,tag halála miatti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXIV. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,ötven százaléka'' szövegrész helyébe ,,teljes összege'' szövegrész lép: 2016: CXIV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIV. tv. 4. § [2017. március 1.]

 

39. § után

40. §-sal kieg.: 2016: CXIV. tv. 6. § [2017. január 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

35/A. § (1) bek.-ből

,,az igazságügyi szerv döntésétől függően fokozott biztonságú vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 25. § (4) bek. [2016. november 26.]

 

35/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 25. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

35/A. § (4) bek.-ben

,,Szolgáltatót'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltatót'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 25. § (3) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

35/A. § (4)-(5) bek.-ben

,,Szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 25. § (3) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

35/A. § (5) bek.-ben

,,Szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 25. § (3) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

94. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 25. § (2) bek. [2016. november 26.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

31. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXVIII. tv. 1. § [2016. november 26.]

 

53/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

61. § után

61/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

62. § (2) bek. 6. pont után

7. ponttal kieg.: 2016: CXVIII. tv. 2. § [2016. november 26.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § a) pont 8. alpont után

9. alponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 137. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § a) pont 10. alpont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 137. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője)'' szövegrész helyébe ,,a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők (ideértve: a polgármestert, a főpolgármestert, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, az alpolgármestert, a főpolgármester-helyettest, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökét, a jegyzőt, az aljegyzőt)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 1. pont [2017. január 1.]

 

11/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 138. § [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,baleseti járadékban'' szövegrész helyébe ,,baleseti táppénzben, baleseti járadékban'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 2. pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. r) pont után

s) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 139. § [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,o), u) és v) pontja esetében'' szövegrész helyébe ,,o), s), u) és v) pontja esetében'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 3. pont [2017. január 1.]

 

21. § c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 140. § [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,rehabilitációs ellátásban'' szövegrész helyébe ,,rehabilitációs ellátásban, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, honvédelmi egészségkárosodási járadékban,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 4. pont [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,munka-rehabilitációs'' szövegrész helyébe ,,fejlesztési foglalkoztatási'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 5. pont [2017. április 1.]

 

29/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 141. § [2017. január 1.]

 

30/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 142. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

30/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 142. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

31. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 143. § [2016. november 26.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,t)-v) pontjában'' szövegrész helyébe ,,s)-v) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 6. pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,t)-w) pontja'' szövegrész helyébe ,,s)-w) pontja'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 7. pont [2017. január 1.]

 

44/A. § (6) bek.-ben

,,k) és s) pontjában'' szövegrész helyébe ,,k) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 145. § 8. pont [2017. január 1.]

 

46. § (2) bek.-ből

,,A Munka Törvénykönyve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 146. § [2017. január 1.]

 

65/G. § után

65/H. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 144. § [2016. november 26.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

22. § (2) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 31. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 31. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 31. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (2) bek. a) pontban

,,eredeti okirattal (igazolással)'' szövegrész helyébe ,,eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 27. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

101. § (1) bek. m) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 27. § (2) bek. [2017. január 1.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

44. § (5) bek. a) pontban

,,eredeti'' szövegrész helyébe ,,eredeti vagy hiteles másolati'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 28. § [2017. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

19/A. § (1a) bek.-ben

,,meghatározott adattartalmú nyomtatvány vagy elektronikus űrlap kitöltésével - papír alapon és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani'' szövegrész helyébe ,,meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap kitöltésével elektronikusan kell benyújtani'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 29. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

X. Fejezet

81/B. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

82/L. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 29. § (1) bek. [2017. január 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

5. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § i) pont

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 1. § (1) bek. [2016. november 12.]

 

17. § (1) bek. 22. pont

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 1. § (2) bek. [2016. november 12.]

 

25. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 30. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

32. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CXI. tv. 1. § (3) bek. [2016. november 12.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 1. § (4) bek. [2016. november 12.]

 

50. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXI. tv. 1. § (5) bek. [2016. november 12.]

 

64. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 1. § (6) bek. [2016. november 12.]

 

68. § (6) bek.-ben

,,fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással'' szövegrész helyébe ,,legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 30. § (2) bek. [2016. november 26.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

3. § w) pont

Helyébe lép: 2016: CXIII. tv. 9. § [2016. november 5.]

 

155. § (5) bek.-ben

,,Az állami egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója tekintetében - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az alábbi eljárások vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter jár el - a fenntartó javaslatának és véleményének figyelembevételével - a fenntartói jogkör gyakorlójaként:'' szövegrész helyébe ,,Az állami egészségügyi felsőoktatási intézmény által működtetett klinikai központ és egyetemi kórház tekintetében - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az alábbi eljárások vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter jár el - az állami egészségügyi felsőoktatási intézmény javaslatának és véleményének figyelembevételével - a fenntartói jogkör gyakorlójaként:'' szövegrész lép: 2016: CXIII. tv. 10. § [2016. november 5.]


1997. évi CLIX. tv.

 
 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

 
 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

9/A. § után

9/B. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

,,Közös szabályok'' alcím

15/A-15/B. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 24. § [2017. január 1.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

12/B. § (1) bek. a)-b) pontban

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

12/B. § (2)-(3) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

12/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

12/B. § (6) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

12/B. § (7) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

12/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

27/B. § (3) bek.-ben

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

89/E. § (1) bek. n) pontban

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

116. § (1) bek. m) pontban

,,hitelesítés-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 31. § (7) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

116. § (3) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 31. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

116. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 31. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

130/B. § után

130/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 31. § (6) bek. [2017. január 1.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 32. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 32. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

16/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 32. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

21/A. § után

21/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 32. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 32. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 32. § (6) bek. [2017. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

36. § (5) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 25. § [2017. május 1.]

 

69/A. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

69/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

69/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

69/D. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (7a) bek.-ben

,,69/A. § (1) bekezdése alapján létrejött'' szövegrész helyébe ,,69/A. § (1) és (1a) bekezdése és a 69/C-69/D. § szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

158/A. § (4) bek.-ben

,,fokozott'' szövegrész helyébe ,,legalább fokozott'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 33. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

211. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

214. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

269. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

272. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

327. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

344. §

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

454. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

454. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 15. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

454. § (5a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CX. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

514. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

604. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

608. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 26. § [2017. május 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 150. § 1. pont [2016. november 26.]

 

3/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 150. § 2. pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) és (3) bek.-ben

,,15 százaléka'' szövegrész helyébe ,,14 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 149. § [2017. január 1.]

 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 150. § 3. pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 147. § [2017. január 1.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 148. § [2017. január 1.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

7. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CX. tv. 19. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]


1999. évi LIV. tv.

 
 

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (a továbbiakban: EUROPOL)'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § a) pont [2017. május 1.]

 

2. § a) pontban

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)'' szövegrész helyébe ,,az EUROPOL'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § b) pont [2017. május 1.]

 

4. § (1a) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol Információs Rendszerbe'' szövegrész helyébe ,,az EUROPOL-nak'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § c) pont [2017. május 1.]

 

4. § (1a) bek. a)-b) pontban

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)'' szövegrész helyébe ,,az EUROPOL'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § d) pont [2017. május 1.]

 

4. § (1b) bek.-ben

,,Az Europol Információs Rendszerbe'' szövegrész helyébe ,,Az EUROPOL-nak'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § e) pont [2017. május 1.]

 

4. § (1b) bek. i) pontban

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozat alapján az Europol Információs Rendszerbe bevihető'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az EUROPOL által tárolható'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § f) pont [2017. május 1.]

 

9/B. § (2) bek.-ben

,,az Europol Információs Rendszerbe továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)'' szövegrész helyébe ,,az EUROPOL-nak továbbított adatok tekintetében az adattovábbítást követően az EUROPOL'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § g) pont [2017. május 1.]

 

19. §-ban

,,az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 9-i 2009/371/IB tanácsi határozatnak'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/795/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 27. § h) pont [2017. május 1.]


1999. évi LXIII. tv.

 
 

a közterület-felügyeletről

 
 

20. § (3) bek.-ben

,,30 napot'' szövegrész helyébe ,,10 napot'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 28. § [2016. november 26.]


1999. évi LXXVI. tv.

 
 

a szerzői jogról

 
 

41/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

41/E. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 34. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

,,Polgári jogi jogkövetkezmények'' alcím

94/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 34. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

,,A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok'' alcím

111/H. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 34. § (3) bek. [2017. január 1.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

16/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 35. § [2017. január 1.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

4. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

89. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]


2000. évi LXXXIV. tv.

 
 

a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

 
 

2/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 37. § [2017. január 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

3. § (1) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 281. § [2017. január 1.]

 

3. § (8) bek. 10. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 282. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (8) bek. 10. pont után

10/a-10/b. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 282. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 1. pont b) alpontban

,,határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyleteket'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 2. pont a) alpontban

,,határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyleteket'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 2. pont [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 11. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 283. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 11. pont után

11/a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 283. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 12. pont után

12/a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 283. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 13. pont után

13/a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 283. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek. 14. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 283. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

29. § (7) bek.-ben

,,határidős és opciós'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 3. pont [2017. január 1.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 284. § [2017. január 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,határidős és opciós'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 3. pont [2017. január 1.]

 

44. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 285. § [2017. január 1.]

 

47. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 286. § [2017. január 1.]

 

59/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 287. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

59/A. § (7) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 287. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

59/B. § (6) bek.-ben

,,kamat-swap'' szövegrész helyébe ,,kamat swap'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 4. pont [2017. január 1.]

 

59/D. § (1) bek.-ben

,,határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős ügyletrésze'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 5. pont [2017. január 1.]

 

59/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 288. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

59/D. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 288. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

59/E. § (1) bek.-ben

,,az ügylet megkötésekor'' szövegrész helyébe ,,a fedezeti kapcsolat jelölésekor'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 6. pont [2017. január 1.]

 

59/E. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 289. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

59/E. § (4) bek.-ben

,,a (6) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a 47. § (11) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 7. pont [2017. január 1.]

 

59/E. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 1. pont [2017. január 1.]

 

59/E. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 289. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

60. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 290. § [2017. január 1.]

 

81. § (2) bek. o)-p) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 291. § [2017. január 1.]

 

84. § (5) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 292. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (5) bek. g) pontban

,,kamat-swap'' szövegrész helyébe ,,kamat swap'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 4. pont [2017. január 1.]

 

84. § (7) bek. f) pontból

,,befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 2. pont [2017. január 1.]

 

84. § (7) bek. j)-k) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 292. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (7) bek. s) pontból

,,(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 3. pont [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 293. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 293. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek. f) pontban

,,kamat-swap'' szövegrész helyébe ,,kamat swap'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 4. pont [2017. január 1.]

 

85. § (3) bek. f) pontból

,,befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 2. pont [2017. január 1.]

 

85. § (3) bek. j)-k) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 293. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

85. § (3) bek. s) pontból

,,(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 3. pont [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek. a) pontban

,,határidős, opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős részének'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 8. pont [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek. a) pontból

,,elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási ügylet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 4. pont [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek. c) pontban

,,határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 9. pont [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek. c) pontból

,,elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási ügylet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 4. pont [2017. január 1.]

 

114/B. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 294. § [2017. január 1.]

 

114/C. § (4) bek.-ben

,,90 nappal'' szövegrész helyébe ,,30 nappal'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 10. pont [2016. november 26.]

 

114/C. § (4) bek.-ből

,, , valamint a Központi Statisztikai Hivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 300. § 5. pont [2016. november 26.]

 

114/C. § (5) bek.-ben

,,90 nappal'' szövegrész helyébe ,,30 nappal'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 10. pont [2016. november 26.]

 

114/C. § (7) bek.-ben

,,éves beszámolót készítő'' szövegrész helyébe ,,éves beszámolót áttérés alapján készítő'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 11. pont [2017. január 1.]

 

114/C. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 295. § [2017. január 1.]

 

141. § (3) bek.-ben

,,letétbe helyezni'' szövegrész helyébe ,,az átalakulás napját követő 90 napon belül letétbe helyezni'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 299. § 12. pont [2017. január 1.]

 

141. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 296. § [2016. november 26.]

 

151. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 297. § [2016. november 26.]

 

154. § (7) bek.-ben

,,megküldi'' szövegrész helyébe ,,elektronikusan megküldi'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 38. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

154/B. § (2) bek.-ben

,,a kormányzati portál útján történő (1) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,történő'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 38. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

177. § (60) bek. után

(61) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 38. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

177. § (61) bek. után

(62)-(64) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 298. § [2016. november 26.]


2001. évi XLVIII. tv.

 
 

a formatervezési minták oltalmáról

 
 

31. § előtti alcímcímben

,,eljárás'' szövegrész helyébe ,,eljárás és az elektronikus ügyintézés'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 39. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

32/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

67/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 39. § (3) bek. [2017. január 1.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

61/K. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

5. Fejezet

61/L-61/N. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

6. Fejezet (61/O. §)

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

93. § (1) bek. t)-u) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 32. § [2017. január 1.]


2001. évi C. tv.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 1. § [2016. november 30.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 2. § [2016. november 30.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

3. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 38. § [2016. november 26.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 36. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 36. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]

 

18. § (1), (3) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,15 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 2. pont [2017. január 1.]

 

18. § (6), (9) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]

 

19. § (9) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,egyéni cég'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 37. § 1. pont [2016. november 26.]


2002. évi LIV. tv.

 
 

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

 
 

16/E. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 33. § (1) bek. [2017. május 1.]

 

52. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 33. § (2) bek. [2017. május 1.]


2003. évi LXXXVIII. tv.

 
 

az energiaadóról

 
 

4. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 61. § [2017. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 40. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 163. § [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,bekezdés c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,bekezdés b) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 1. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (1) bek. c) pontban

,,előtti öt évben'' szövegrész helyébe ,,előtti négy évben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 2. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (1) bek. h) pontban

,,bírság összege'' szövegrész helyébe ,,bírság - ideértve a jövedéki bírságot is - összege'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (1) bek. i) pontban

,,alatt, és'' szövegrész helyébe ,,alatt,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 4. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (1) bek. j) pontban

,,adózónak.'' szövegrész helyébe ,,adózónak, és'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 5. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 164. § [2017. január 1.]

 

6/A. § (2) bek.-ben

,,b-j pontja'' szövegrész helyébe ,,b-k pontja'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 6. pont [2017. január 1.]

 

6/B. § (4) bek.-ben

,,vámhatóság 30 napon'' szövegrész helyébe ,,vámhatóság 20 napon'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 7. pont [2018. január 1.]

 

6/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 165. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6/D. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 1. pont [2017. január 1.]

 

6/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 165. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6/E. § (1) bek. g) pontban

,,70%-át.'' szövegrész helyébe ,,70%-át,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 8. pont [2017. január 1.]

 

6/E. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 166. § [2017. január 1.]

 

6/L. §-ban

,,számított hat hónapon'' szövegrész helyébe ,,számított három hónapon'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 9. pont [2017. január 1.]

 

,,Az adózó minősítése'' alcím

6/M. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 167. § [2016. november 26.]

 

7. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 168. § [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek. b) pontban

,,üzletvezetés helyét;'' szövegrész helyébe ,,üzletvezetés helyét, székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének - és határozott idejű jogviszony esetén - megszűnésének időpontját;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 10. pont [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek. q) pontban

,,alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 11. pont [2017. január 1.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,adatokat azok'' szövegrész helyébe ,,adatokat - a biztosított végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma kivételével - azok'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 12. pont [2017. január 1.]

 

16. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 169. § [2016. november 26.]

 

17. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 170. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek. h) pontban

,,telephelyét.'' szövegrész helyébe ,,telephelyét,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 13. pont [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 170. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (3a) bek.-ben

,,Az alapítvány, egyesület a'' szövegrész helyébe ,,A bíróság által nyilvántartandó jogi személy a'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 14. pont [2017. január 1.]

 

17. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 170. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

22/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 171. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

22/D. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 2. pont [2017. június 30.]

 

22/D. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 171. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

22/E. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 172. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22/E. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 172. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 11. pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az alapítvány, az egyesület'' szövegrész helyébe ,,a bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 15. pont [2017. január 1.]

 

23. § (5)-(6) bek.-ben

,,alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 11. pont [2017. január 1.]

 

23. § (5)-(6) bek.-ben

,,az alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,a bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 16. pont [2017. január 1.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,jövedelmet, a magánszemély'' szövegrész helyébe ,,jövedelmet, vagy róla az állami adó- és vámhatósághoz adatot kell szolgáltatni, a magánszemély'' szövegrész, a ,,kifizető is kérheti'' szövegrész helyébe ,,kifizető, adatszolgáltató is kérheti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 17. pont [2017. január 1.]

 

24/C. § (2) bek.-ben

,,rendelkező tag, részvényes'' szövegrész helyébe ,,rendelkező tag, részvényes (e § alkalmazásában a továbbiakban: tag, részvényes)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 18. pont [2017. január 1.]

 

24/C. § (4) bek.-ben

,,számított 8 napon'' szövegrész helyébe ,,számított 15 napon'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 19. pont [2017. január 1.]

 

24/C. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 173. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

24/C. § (13) bek. a

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 173. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

24/C. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 173. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

24/D. § (2) bek.-ben

,,számított 30 napon'' szövegrész helyébe ,,számított 45 napon'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 20. pont [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek. c) pontban

,,állapítja meg,'' szövegrész helyébe ,,állapítja meg.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 21. pont [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 3. pont [2017. január 1.]

 

,,Bevallási nyilatkozat'' alcím (26/A. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 4. pont [2017. január 1.]

 

26/A. § után

Alcímmel (26/B. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 174. § [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 175. § [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek. 5. pontban

,,idő naptári napjainak számáról,'' szövegrész helyébe ,,idő számításának szükségességéről,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 22. pont [2017. január 1.]

 

31. § (4) bek.-ben

,,elkészítéséhez szükséges'' szövegrész helyébe ,,elkészítéséhez, az adóbevallási tervezet adatainak felülvizsgálatához szükséges'' szövegrész, ,,benyújtani, a bevallási'' szövegrész helyébe ,,benyújtani, illetve az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, a bevallási'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 23. pont [2017. január 1.]

 

31. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 176. § [2017. január 1.]

 

,,Adóbevallás'' alcím

31/C. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 177. § [2017. január 1.]

 

38. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 178. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

38. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 178. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 179. § [2017. január 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,befizetett, a büntetőeljárás során hozott jogerős határozat alapján előírt összeget'' szövegrész helyébe ,,befizetett összeget'' szövegrész, ,,adózó fizetési számlájára'' szövegrész helyébe ,,adózó adószámlájára'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 24. pont [2017. január 1.]

 

43. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 180. § [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. m) pontban

,,érdekében.'' szövegrész helyébe ,,érdekében,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 25. pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 181. § [2017. január 1.]

 

53. § (5) bek.-ben

,,alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 11. pont [2017. január 1.]

 

53. § (5) bek.-ben

,,az alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,a bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 16. pont [2017. január 1.]

 

88. § (6d) bek. után

(6e) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 182. § [2017. január 1.]

 

90. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 5. pont [2017. január 1.]

 

,,Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása'' alcím

90/A-90/B. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 183. § [2017. január 1.]

 

91/B. § (1) bek.-ben

,,a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózót'' szövegrész helyébe ,,az adózót'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 26. pont [2017. január 1.]

 

91/B. § (2) bek. c) pontban

,,a havi'' szövegrész helyébe ,,vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek esetében a havi'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 27. pont [2017. január 1.]

 

93. § után

Alcímmel (93/A. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 184. § [2017. január 1.]

 

108. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 185. § [2017. január 1.]

 

108. § (2) bek.-ben

,,bizonyítja, hogy'' szövegrész helyébe ,,bizonyítja és legkésőbb az ellenőrzés befejezésekor készített jegyzőkönyvben számot ad arról, hogy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 28. pont [2017. január 1.]

 

124. § (5) bek.-ben

,,történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon'' szövegrész helyébe ,,történő elhelyezésről szóló második értesítést követő ötödik munkanapon'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 29. pont [2017. január 1.]

 

128/A. § (5a) bek.-ben

,,az alapítvány, egyesület'' szövegrész helyébe ,,a bíróság által nyilvántartandó jogi személy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 16. pont [2017. január 1.]

 

132. § (7) bek. a) pontban

,,(1)-(5a) és'' szövegrész helyébe ,,(1)-(5b) és'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 30. pont [2017. január 1.]

 

132/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 186. § [2017. január 1.]

 

172. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 187. § [2017. július 1.]

 

172. § (20g) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 188. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

172. § (20h) bek. után

(20i) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 188. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

172/A. §-ban

,,bejelentés, valamint'' szövegrész helyébe ,,bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 31. pont [2017. január 1.]

 

173/A. § után

173/B. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 189. § [2017. január 1.]

 

174/A. § (1) bek.-ből

,,és közzétételére'', ,, , illetve a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését''és ,, , illetve közzétételi'' szövegrészeket hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 6. pont [2017. január 1.]

 

175. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 190. § [2016. november 26.]

 

175. § (9) bek.-ben

,,időpontjától az'' szövegrész helyébe ,,időpontjától, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 32. pont [2017. január 1.]

 

175. § (13) bek. h) pontból

,,egyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 7. pont [2017. január 1.]

 

175/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 191. § [2017. január 1.]

 

175/D. § (3) bek.-ből

,,- ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárást -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 8. pont [2017. január 1.]

 

175/E. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 9. pont [2017. január 1.]

 

176/G. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 192. § [2016. november 26.]

 

176/H. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 193. § [2016. november 26.]

 

176/H. § után

Alcímmel és 176/I. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 194. § [2016. november 26.]

 

176/I. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 33. pont [2017. január 1.]

 

178. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 195. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

178. § 25. pont után

25a. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 195. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

189. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 206. § 10. pont [2017. január 1.]

 

216. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 196. § [2017. január 1.]

 

223. § után

224. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 40. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

224. § után

225. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 40. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

225. § után

226. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 197. § [2016. november 26.]

 

226. § után

227. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 198. § [2017. január 1.]

 

227. § után

228. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 199. § [2017. január 1.]

 

228. § után

229. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 200. § [2017. január 1.]

 

229. § után

230. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 201. § [2016. november 26.]

 

230. § után

231. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 202. § [2017. január 1.]

 

231. § után

232. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 203. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 204. § a) pont, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet I/B/2. pont d) alpontban

,,utolsó hónapjának 20. napjáig'' szövegrész helyébe ,,utolsó hónapja 20. napjáig'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 34. pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet I/3./A. pont b) alpontban

,,I/B/2./c) pont'' szövegrész helyébe ,,I/B/2./d) pont'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 35. pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet II/A./2. pont c) alpontban

,,társasági adóelőlegnek'' szövegrész helyébe ,,társasági adóelőlegének'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 36. pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 204. § b) pont, illetve 6. melléklet [2017. január 1.]

 

6. sz. melléklet 2. b) pontban és 4. b) pontban

,,társasági adóelőlegnek'' szövegrész helyébe ,,társasági adóelőlegének'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 205. § 37. pont [2017. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

III. Fejezet

Alcímmel (22/B. §) kieg.: 2016: CXX. tv. 1. § [2016. december 3.]

 

47. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXX. tv. 2. § (1) bek. [2016. december 3.]

 

47. § (8) bek.-ben

,,(1)-(3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(1)-(3a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CXX. tv. 2. § (3) bek. a) pont [2016. december 3.]

 

92/C. § előtti alcím és 92/C. §

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 34. § a) pont [2016. november 26.]

 

93/A. § (2) bek.-ben

,,a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartásából (a továbbiakban: e-közmű)'' szövegrész helyébe ,,az e-közműből'' szövegrész lép: 2016: CXX. tv. 2. § (3) bek. b) pont [2016. december 3.]

 

182. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 34. § b) pont [2016. november 26.]

 

182. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXX. tv. 2. § (2) bek. [2016. december 3.]

 

182. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 34. § c) pont [2016. november 26.]


2003. évi CX. tv.

 
 

a regisztrációs adóról

 
 

2. § 14. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 41. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

,,Az elektronikus eljárás szabályai'' alcím (10. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 41. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 41. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 102. § [2017. január 1.]

 

Melléklet II. részben

,,Elektronikus eljárás esetén a'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 41. § (2) bek. [2017. január 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

7. § 28. pontból

,,az adójeggyel megfizetett általános forgalmi adó bevallását és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § 58. pont után

59-60. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 62. § [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ből

,,- a dohánygyártmányok esetében a 98. § (6) bekezdés szerint a halasztott fizetési kötelezettség biztosítékaként figyelembe veendő jövedéki biztosíték -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 2. pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 63. § [2017. január 1.]

 

24. § (3) bek.-ből

,,- a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 3. pont [2017. január 1.]

 

24. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 4. pont [2017. január 1.]

 

38. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 64. § [2017. január 1.]

 

48. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 65. § [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

97. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 67. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

97. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 67. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

97. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 67. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

98. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 68. § [2017. január 1.]

 

98. § (5)-(7), (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 5. pont [2017. január 1.]

 

98. § (10) bek.-ből

,,Ezen belül az adóbevallásban ki kell mutatni a bevallási időszakban adójeggyel szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmányok után adójeggyel megfizetett vagy megfizetésre kerülő adónak és általános forgalmi adónak az összegét.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 6. pont [2017. január 1.]

 

98. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 5. pont [2017. január 1.]

 

99. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 7. pont [2017. január 1.]

 

99. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 69. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

99. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

99. § (5)-(6) és (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 7. pont [2017. január 1.]

 

99. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 69. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

101. § előtti alcím és 101. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 70. § [2017. január 1.]

 

102. § (2) bek.-ben

,,adójegyén szereplő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 76. § 8. pont [2017. január 1.]

 

110. § (5) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

111. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

115. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

128/O. § után

128/P-128/R. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 74. § [2017. január 1.]

 

129. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 75. § [2017. január 1.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

Preambulumban

,,főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,a Sport Állandó Választottbírósághoz'' szövegrész helyébe ,,választottbírósághoz'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (8) bek.-ből

,,a nemzeti sportinformációs rendszerben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek.-ben

,,sportszövetség'' szövegrész helyébe ,,sportszövetség és sportszervezet'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,a Sport Állandó Választottbírósághoz'' szövegrész helyébe ,,választottbírósághoz'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXIX. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § c) pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § d) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,a Sport Állandó Választottbíróság'' szövegrész helyébe ,,választottbíróság'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § d) pont [2017. január 1.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,főtevékenysége'' szövegrész helyébe ,,tevékenysége'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § f) pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek. e) pontban

,,főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § a) pont [2017. január 1.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

19. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § e) pont [2017. január 1.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,olimpiai kerettag'' szövegrész helyébe ,,olimpiai és paralimpiai kerettag'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § g) pont ga) alpont [2017. január 1.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,MOB-ra'' szövegrész helyébe ,,MOB-ra és MPB-re'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § g) pont gb) alpont [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek. f) pontban

,,MOB és annak szakmai tagozatai'' szövegrész helyébe ,,sportköztestületek'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § h) pont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek. a) pontból

,,valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § f) pont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXIX. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. f) pontban

,,miniszteri rendeletnek'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletnek'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § i) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2016: CXIX. tv. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (6) bek.-ben

,,a Sport Állandó Választottbíróság'' szövegrész helyébe ,,választottbíróság'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § d) pont [2017. január 1.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § g) pont [2017. január 1.]

 

III. Fejezet ,,A diák- és a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei'' alcímben (30. § előtt)

,,a főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,az egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § j) pont [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § k) pont ka) alpont [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,egyetemi-főiskolai'' szövegrész, ,,diáksport versenyeken'' szövegrész helyébe ,,diáksportversenyeken'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § k) pont kb) alpont [2017. január 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,diáksport versenyek'' szövegrész helyébe ,,diáksportversenyek'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § k) pont kc) alpont [2017. január 1.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,diáksport versenyeket'' szövegrész helyébe ,,diáksportversenyeket'' szövegrész, ,,főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § k) pont kd) alpont [2017. január 1.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,a 47. § szerint a Sport Állandó Választottbírósághoz'' szövegrész helyébe ,,választottbírósághoz'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § l) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

VI. Fejezet (38-47. §)

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

49. § b) pont

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

49. § d) pontban

,,a főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,az egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § j) pont [2017. január 1.]

 

49. § d) pontban

,,miniszteri rendeletben'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § m) pont [2017. január 1.]

 

50. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

,,Állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere'' alcím

52-54. §-sal kieg.: 2016: CXIX. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

55. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § h) pont [2017. január 1.]

 

56. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

56. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § i) pont [2017. január 1.]

 

57. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

58. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,MOB-hoz'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszterhez'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § n) pont na) alpont [2017. január 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § n) pont nb) alpont [2017. január 1.]

 

59. § (5) bek. e) pontban

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,MOB és a sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § o) pont [2017. január 1.]

 

59. § (7) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

59. § (7) és (9)-(10) bek.-ben

,,MOB-nak'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § p) pont [2017. január 1.]

 

59. § (11) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

59. § (12) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § q) pont qa) alpont [2017. január 1.]

 

59. § (12) bek.-ben

,,igényelhet'' szövegrész helyébe ,,igényel'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § q) pont qb) alpont [2017. január 1.]

 

59. § (13) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

61. § (1)-(3) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

61. § (4) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § r) pont [2017. január 1.]

 

61. § (5)-(8) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

61/A. § (1) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

61/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 42. § [2017. január 1.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § r) pont [2017. január 1.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

62. § (4)-(5) bek.-ben

,,MOB-nak'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § p) pont [2017. január 1.]

 

62. § (6)-(7) bek.-ben

,,MOB'' szövegrész helyébe ,,sportpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § e) pont [2017. január 1.]

 

63. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § j) pont [2017. január 1.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIX. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,a MOB'' szövegrész helyébe ,,az MPB'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § s) pont [2017. január 1.]

 

X/A. Fejezet után

X/B. Fejezettel (76/D-76/G. §) kieg.: 2016: CXIX. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

77. § a) pont.

Hat. kív. h.: 2016: CXIX. tv. 28. § k) pont [2017. január 1.]

 

77. § k) pontban

,,a főiskolai-egyetemi'' szövegrész helyébe ,,az egyetemi-főiskolai'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § j) pont [2017. január 1.]

 

77. § m) pont mb) alpontban

,,MOB-bal'' szövegrész helyébe ,,sportköztestülettel'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § t) pont [2017. január 1.]

 

77. § w) pont után

x)-y) ponttal kieg.: 2016: CXIX. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

,,Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

78/D. §-sal kieg.: 2016: CXIX. tv. 23. § [2016. november 19.]

 

,,Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

78/E. §-sal kieg.: 2016: CXIX. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

,,Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

78/F. §-sal kieg.: 2016: CXIX. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

79. § (1) bek. b) pont bm) pont után

bn) ponttal kieg.: 2016: CXIX. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet táblázat A:6 mezőben

,,Budapest, 74333'' szövegrész helyébe ,,Budapest, 74333/1'' szövegrész lép: 2016: CXIX. tv. 27. § u) pont [2017. január 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

8. §-ban

,,e törvény keretei között'' szövegrész helyébe ,,törvényben meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ből

,,A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben, továbbá - ha jogszabály lehetővé teszi, - az érintett elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítés mellett telefonon is megadhatja.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

17/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

28/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

Kapcsolattartás elektronikus úton alcím (28/B. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

Tájékoztatás alcím (28/C. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ből

,, , a telefax számát'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

37. § (3) bek.-ből

,, , továbbá akkor sem, ha az ügyfél a tartalmilag hiánytalan kérelmet azért nem formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

37. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

39. § (10)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

40/A. § (1) bek.-ben

,,Írásbeli meghatalmazás esetében'' szövegrész helyébe ,,Írásbeli meghatalmazás esetében - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza -'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

40/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

49. § (4) bek.-ből

,,vagy telefonon'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

51. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

54. § (5) bek.-ből

,,az elektronikus okirat formájában elkészített vallomását minősített elektronikus aláírással látja el,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

65. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

71. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

78. § (4) bek.-ből

,,A 71. § (7) bekezdése szerinti esetben a hatóság a nem elektronikusan kézbesítendő iratokat az elektronikus döntésről készített hiteles papír alapú másolatként kézbesíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. m) pont [2017. január 1.]

 

78. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

78. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. n) pont [2017. január 1.]

 

78/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. o) pont [2017. január 1.]

 

79/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. p) pont [2017. január 1.]

 

99. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. q) pont [2017. január 1.]

 

X. Fejezet (160-161. §)

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

171. § (7)-(9c) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. r) pont [2017. január 1.]

 

171. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 43. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

171/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

172. § a)-d), j), k) és t) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. s) pont [2017. január 1.]

 

174. § (1) bek. b) pont és (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. t) pont [2017. január 1.]

 

174/A. § (4) bek.-ben

,,169/A. § (3) bekezdése szerinti szervezetet kijelölje, valamint az általa biztosított'' szövegrész helyébe ,,hatósági szolgáltatás nyújtására jogosult hatóságot vagy hatóságokat kijelölje, valamint a'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 43. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

175. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 43. § (8) bek. u) pont [2017. január 1.]


2005. évi XVIII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatásról

 
 

5. § (1) bek.-ből

,,A Hivatal eljárásának megindítását kérelmező elektronikus úton nem jogosult a Hivatallal kapcsolatot tartani.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 44. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.-ből

,,Az eljárásban az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 44. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ből

,,Az eljárásban az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 44. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

61. § után

61/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

27. §-ban

,,A Ket. 28/B. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 45. § [2017. január 1.]


2005. évi CXX. tv.

 
 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. a) pont ad) alpontban

,,a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.)'' szövegrész helyébe ,,az Szja tv.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 40. § [2016. november 26.]

 

13. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 41. § [2017. január 1.]

 

14/C. § után

14/D. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 42. § [2016. november 26.]


2005. évi CXXXIII. tv.

 
 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

 
 

54/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 46. § [2017. január 1.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

80/C. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 47. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések''alcím

87/G. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 47. § (1) bek. [2017. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

13. § (3) bek. b) pontban

,,kormányzati portál'' szövegrész helyébe ,,személyre szabott ügyintézési felület'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3)-(4) bek.-ben

,,kormányzati portálon'' szövegrész helyébe ,,személyre szabott ügyintézési felületen'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,elektronikus úton, a kormányzati portál útján'' szövegrész helyébe ,,elektronikus úton, személyre szabott ügyintézési felület útján'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,kormányzati portál'' szövegrész helyébe ,,személyre szabott ügyintézési felület'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 48. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 48. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,a kormányzati portálnál'' szövegrész helyébe ,,a személyre szabott ügyintézési felület működése során'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 48. § (6) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

72/A. § (2) bek.-ből

,,A kérelem a kormányzati portálon keresztül is benyújtható.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 48. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

72/A. § (6) bek.-ben

,,szervezeti aláírásával'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzőjével'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 46. § (6) bek. e) pont [2016. november 26.]

 

72/B. § (3) bek.-ben

,,szervezeti aláírásával'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzőjével'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 46. § (6) bek. e) pont [2016. november 26.]

 

131/F. § után

131/G. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 48. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

131/G. § után

131/H. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 48. § (5) bek. [2017. január 1.]


2006. évi XLVII. tv.

 
 

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

 
 

2. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 49. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 49. § (1) bek. [2017. január 1.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

19/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 50. § [2017. január 1.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

35. § (4) bek.-ben

,,A Ket. 28/B. §-a szerinti'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 44. § [2016. november 26.]

 

87/L. § után

87/M. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 45. § [2016. november 26.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 35. § [2016. november 26.]

 

67. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 52. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

92. § után

93. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 52. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

129. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 36. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

129. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 36. § (2) bek. [2016. november 26.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 37. § [2016. november 26.]

 

71. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 53. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

74/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 53. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

110. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 53. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

120. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 38. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

120. § (2) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 38. § (2) bek. [2016. november 26.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

12. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 54. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

28/B. § (1) bek.-ből

,,postai úton vagy személyesen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 54. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

29. § (1) bek.-ből

,,azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 54. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 54. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

90. § után

91. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 54. § (2) bek. [2017. január 1.]


2007. évi XLVIII. tv.

 
 

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 220. § [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 221. § [2017. január 1.]

 

5/A. § (1) bek. b) pontban

,,összeg 40%-ának,'' szövegrész helyébe ,,összeg 30%-ának,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 225. § [2017. január 1.]

 

5/A. § után

5/B. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 222. § [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 223. § [2017. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 224. § [2017. január 1.]


2007. évi LXXV. tv.

 
 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 
 

2. § 13-14. pontban

,,a kamara engedélyével'' szövegrész helyébe ,,e törvény alapján'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § a) pont [2016. november 26.]

 

9. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 301. § [2016. november 26.]

 

9/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek. d) pontban

,,közfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe közfelügyeleti hatóság, vagy a kamara minőségellenőrzési bizottságának'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § b) pont [2016. november 26.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,41. § (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,41. § (3) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § c) pont [2016. november 26.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,Minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,Minőségellenőrzés, kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § d) pont [2016. november 26.]

 

50. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 302. § [2016. november 26.]

 

52. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 303. § [2016. november 26.]

 

91. § (2) bek. d) pontban

,,12. §'' szövegrész helyébe ,,9/H. §'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § e) pont [2016. november 26.]

 

91. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 304. § [2016. november 26.]

 

98. § (1) bek. b) pontban

,,12. §'' szövegrész helyébe ,,9/H. §'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § e) pont [2016. november 26.]

 

101/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,12. §'' szövegrész helyébe ,,9/H. §'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § e) pont [2016. november 26.]

 

136. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 305. § [2016. november 26.]

 

165. § (4) bek.-ben

,,minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § f) pont [2016. november 26.]

 

166. § (2) bek.-ben

,,minőségellenőrzést'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § g) pont [2016. november 26.]

 

166. § (3) bek.-ben

,,minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § f) pont [2016. november 26.]

 

167. § (1) bek.-ben

,,minőségellenőrzést'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § g) pont [2016. november 26.]

 

167. § (2) bek. a)-b) pontban

,,minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § f) pont [2016. november 26.]

 

170. § (1) bek.-ben

,,minőségellenőrzésről'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzésről'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § h) pont [2016. november 26.]

 

170. § (5) bek.-ben

,,minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § f) pont [2016. november 26.]

 

171. §-ban

,,minőségellenőrzés'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § f) pont [2016. november 26.]

 

172. § (1) bek.-ben

,,minőségellenőrzéssel'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzéssel'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § i) pont [2016. november 26.]

 

173. §-ban

,,minőségellenőrzések'' szövegrész helyébe ,,kamarai minőségellenőrzések'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 306. § j) pont [2016. november 26.]


2007. évi LXXXIX. tv.

 
 

az államhatárról

 
 

2. § a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 39. § [2016. november 26.]

 

5. § (1)-(1a) és (6) bek.-ben

,,Közösségi Kódex'' szövegrész helyébe ,,Schengeni határ-ellenőrzési kódex'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 40. § a) pont [2016. november 26.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,Közösségi Kódex'' szövegrész helyébe ,,Schengeni határ-ellenőrzési kódex'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 40. § a) pont [2016. november 26.]

 

13. §-ban

,,Közösségi Kódex 25. cikkében'' szövegrész helyébe ,,Schengeni határ-ellenőrzési kódex 28. cikkében'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 40. § b) pont [2016. november 26.]

 

16. § (9) bek.-ben

,,Közösségi Kódex 25. cikkében'' szövegrész helyébe ,,Schengeni határ-ellenőrzési kódex 28. cikkében'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 40. § c) pont [2016. november 26.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

10. § (5) bek.-ben

,,a tárgyaláson'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb a tárgyaláson'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 56. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (3) bek. a) pontban

,,a kisajátítási tárgyaláson'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 56. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

23. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ből

,,- elektronikus vagy postai úton, telefaxon vagy személyesen -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

26. § (4) bek.-ből

,,- elektronikus vagy postai úton, vagy telefaxon -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

32/A. § (2) bek.-ből

,, , a továbbításra elektronikus úton is sor kerülhet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,a határozatot - a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva - a kisajátítást kérő, valamint az ingatlanügyi hatóság részére - részleges kisajátítás esetén utóbbi részére a kisajátítási terv egy példányát is mellékelve -'' szövegrész helyébe ,,a határozatot a kisajátítást kérő, valamint az ingatlanügyi hatóság részére - részleges kisajátítás esetén utóbbi részére a kisajátítási tervet is mellékelve -'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 56. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

38. § (3) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ből

,,írásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

40/B. § (3) bek.-ből

,,írásban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 56. § (4) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

,,Vegyes rendelkezések'' alcímn

40/G. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 56. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

46. § után

47. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 56. § (2) bek. [2017. január 1.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

175. § (2) bek. a) pontból

,,az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 57. § [2016. november 26.]

 

188. § (2) bek.-ben

,,6 000 000 forintnak'' szövegrész helyébe ,,8 000 000 forintnak'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 78. § [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

310. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 77. § [2016. november 26.]


2008. évi XLV. tv.

 
 

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

 
 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 58. § [2017. január 1.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

38/B. § (6) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 59. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

80. § után

81. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 59. § (2) bek. [2017. január 1.]


2008. évi LXVII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

 
 

6. § (3) bek. i) pontban

,,kimutatásokkal igazol.'' szövegrész helyébe ,,kimutatásokkal igazol,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 51. § 1. pont [2016. november 26.]

 

6. § (3) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 46. § [2016. november 26.]

 

6. § (8) bek.-ben

,,a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tötvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. §-a'' szövegrész helyébe ,,a Tao. tv. 18. §-a'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 51. § 2. pont [2016. november 26.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

8. § (7a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 48. § [2016. november 26.]

 

10. § 1. pont 1.5. alpont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 49. § [2017. január 1.]

 

18. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 50. § [2016. november 26.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

72. § (1) bek.-ben

,,ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítását követően'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 60. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

87. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 60. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

100. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 60. § (1) bek. [2017. január 1.]


2009. évi LXXVI. tv.

 
 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 
 

21. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 61. § [2017. január 1.]


2009. évi CXV. tv.

 
 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

 
 

3/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 62. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,ügyfélkapun keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítást követően'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,ügyfélkapun keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítást követően'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 62. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,ügyfélkapun keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítást követően'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 62. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 62. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,idejét'' szövegrész helyébe ,,idejét és elektronikus elérhetőségét'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,öt évig'' szövegrész helyébe ,,két évig'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek. g) pontban

,,öt év'' szövegrész helyébe ,,két év'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 62. § (7) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

38/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 62. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

38/D. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 62. § (6) bek. [2017. január 1.]


2009. évi CXXXIII. tv.

 
 

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

 
 

13. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 63. § [2016. november 26.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

,,A társulat felügyelete, érdekképviselete'' alcím

40/A. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 41. § [2017. január 1.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

3. § 15. pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § 16. pont után

17-18. ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 43. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 43. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 45. § [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 52. § (1) bek. a) pont [2017. május 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 46. § [2017. január 1.]

 

16. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 48. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 48. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 49. § [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. i)-j) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 50. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. m)-n) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 50. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ből

,,személyi biztonsági tanúsítvány és telephely biztonsági tanúsítvány az abban feltüntetett időpontig,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 52. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 52. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

40/A. §-ban

,,bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,bekezdésének és az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozatnak'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 52. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 53. §, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

3. § p) pont

Helyébe lép: 2016: CIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. november 12.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben foglalt eseteket'' szövegrész helyébe ,,az e törvényben meghatározott eseteket'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 64. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 64. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

53. § előtti ,,Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés'' alcímcím

Helyébe lép: 2016: CIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. november 12.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,az 53. §-ban foglaltak kivételével'' szövegrész helyébe ,,az 53. §-ban és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével'' szövegrész lép: 2016: CIX. tv. 2. § a) pont [2016. november 12.]

 

55. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CIX. tv. 1. § (3) bek. [2016. november 12.]

 

55/A. § (3) bek.-ben

,,betűjeles'' szövegrész helyébe ,,betűjeles, valamint ragadványneves'' szövegrész lép: 2016: CIX. tv. 2. § b) pont [2016. november 12.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

101/A. §-sal kieg.: 2016: CIX. tv. 1. § (4) bek. [2016. november 12.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

47. § (2) bek. a) pontban

,,postai ajánlott, tértivevényes továbbításával'' szövegrész helyébe ,,kézbesítésével'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 65. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 65. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

47. § (5) bek.-ben

,, , tértivevényes küldeményként továbbítja'' szövegrész helyébe ,,kézbesíti'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 65. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

121. § után

122. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 65. § (2) bek. [2017. január 1.]


2010. évi LXXV. tv.

 
 

az egyszerűsített foglalkoztatásról

 
 

8. § (5) bek. b) pontban

,,11. § (4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,11. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 66. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 66. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,ügyfélkapun'' szövegrész helyébe ,,elektronikusan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 66. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 66. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 66. § (2) bek. [2017. január 1.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

28. §

Helyébe lép: 2016: CVII. tv. 1. § [2016. november 5.]

 

37. § után

38. §-sal kieg.: 2016: CVII. tv. 2. § [2016. november 5.]


2010. évi XC. tv.

 
 

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 67. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,3. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,3. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 67. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 52. § [2016. november 26.]

 

11. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 53. § [2017. január 1.]

 

II. fejezet

12/F. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 54. § [2016. november 26.]

 

147. § után

148. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 67. § (2) bek. [2017. január 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 226. § [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 227. § [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. b) pontban

,,pénzügyőrökre'' szövegrész helyett ,,pénzügyőrökre és tisztjelöltekre'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 1. pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 228. § [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 229. § [2017. január 1.]

 

17/B. § (3) bek.-ben

,,20. §-nak'' szövegrész helyébe ,,20/A. § (1)-(3) bekezdésének'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 2. pont [2017. január 1.]

 

17/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 230. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17/B. § (16) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 230. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17/B. § (17) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 230. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

17/B. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 231. § [2017. január 1.]

 

17/C. § (1) bek. a) pontban

,,egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján'' szövegrész helyébe ,,pszichikai, fizikai vagy - a Hszt. 82/A. §-ban foglalt személyi kör kivételével - egészségi állapota alapján'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 3. pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (3) bek. után

(4)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 232. § [2017. január 1.]

 

17/D. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 233. § [2017. január 1.]

 

17/D. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 260. § 1. pont [2017. január 1.]

 

17/M. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 234. § [2017. január 1.]

 

18/B. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 235. § [2017. január 1.]

 

18/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 236. § [2017. január 1.]

 

19/H. §-ban

,,20. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,20/A. § szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 4. pont [2017. január 1.]

 

19/I. § (1) bek.-ben

,,vezetői munkakörben'' szövegrész helyébe ,,azonos vagy magasabb vezetői munkakörben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 5. pont [2017. január 1.]

 

19/I. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 237. § [2017. január 1.]

 

19/J. § (2) bek.-ben

,,20. §-ban'' szövegrész helyébe ,,20/A. § (1)-(3) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 259. § 6. pont [2017. január 1.]

 

20/C. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 260. § 2. pont [2017. január 1.]

 

20/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 238. § [2017. január 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 239. § [2017. január 1.]

 

22. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 240. § [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 241. § [2017. január 1.]

 

28/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 242. § [2017. január 1.]

 

31/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 243. § [2

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 244. § [2017. január 1.]

 

32/Z. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 245. § [2017. január 1.]

 

32/Z. § (5a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 260. § 3. pont [2017. január 1.]

 

32/Z. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 245. § [2017. január 1.]

 

34/P. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 246. § [2017. január 1.]

 

36/N. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 247. § [2017. január 1.]

 

36/N. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 248. § [2017. január 1.]

 

82/A. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 249. § [2017. január 1.]

 

82/A. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 250. § [2017. január 1.]

 

99/M. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 251. § [2017. január 1.]

 

99/M. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 252. § [2017. január 1.]

 

99/M. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 253. § [2017. január 1.]

 

99/M. § (14) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 254. § [2017. január 1.]

 

99/N. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 255. § [2017. január 1.]

 

99/N. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 256. § [2017. január 1.]

 

99/N. § után

99/O. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 257. § [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 258. §, illetve 8. melléklet [2017. január 1.]


2011. évi LXVI. tv.

 
 

az Állami Számvevőszékről

 
 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 68. § [2017. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (2b) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 54. § [2017. január 1.]

 

4/A. § (3d) bek. után

(3e)-(3f) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 55. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 55. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

61. § után

62. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 56. § [2017. január 1.]


2011. évi CXI. tv.

 
 

az alapvető jogok biztosáról

 
 

27. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 69. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,(1), (3) és (4)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (3)'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. alcím

45/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 69. § (1) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

3. § 30. pont f) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

23. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 57. § [2017. január 1.]

 

18. alcím után

18/A. alcímmel (24/A-24/D. §) kieg.: 2016: CXVI. tv. 58. § [2017. január 1.]

 

41. § d) pontban

,,háromévenként'' szövegrész helyébe ,,ötévenként'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 59. § [2017. január 1.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

5. § e) pont ea) alpont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 317. § [2017. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 151. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

455. § (2) bek. h) pontban

,,a)-f) pont hatálya alá'' szövegrész helyébe ,,a)-g) pont hatálya alá'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 157. § 1. pont [2017. január 1.]

 

455. § (4) bek. h) pontban

,,11. §-a és 13. §-a szerint'' szövegrész helyébe ,,11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a szerint'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 157. § 2. pont [2017. január 1.]

 

455. § (4) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 151. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

458. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 152. § [2017. január 1.]

 

462. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 157. § 3. pont [2016. november 26.]

 

462/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 153. § [2016. november 26.]

 

464/D. § után

464/E. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 154. § [2017. január 1.]

 

466. § 7. pont o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 155. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

466. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 155. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

467/H. § után

467/I. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 156. § [2016. november 26.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

46. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 70. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

46. § (4) bek.-ben

,,Szolgáltatót'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltatót'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 70. § (3) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

46. § (4)-(5) bek.-ben

,,Szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 70. § (3) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

46. § (5) bek.-ben

,,Szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi szolgáltatónál'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 70. § (3) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

148. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 70. § (2) bek. [2016. november 26.]


2011. évi CLXIII. tv.

 
 

az ügyészségről

 
 

IV/A. Fejezet (30/A. §)

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 71. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

30/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 71. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

41/A. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 71. § (3) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

21. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 72. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

91. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 72. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

91. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 72. § (3) bek. [2018. január 1.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

143. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 61. § [2017. január 1.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

4. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 3. § [2016. november 30.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 5. § [2016. november 30.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,ötödik életév betöltéséig'' szövegrész helyébe ,,annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 1. pont [2016. november 30.]

 

13/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 6. § [2016. november 30.]

 

14. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 7. § [2016. november 30.]

 

14. § után

14/A. alcímmel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 8. § [2016. november 30.]

 

15/A. § (2) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,az illetékes tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 2. pont 2.1. alpont [2017. január 2.]

 

15/A. § (3) bek.-ben

,,Az illetékes tankerületi központ'' szövegrész helyébe ,,Az illetékes tankerületi központ - az oktatási központ egyetértésével -'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 2. pont 2.2. alpont [2017. január 2.]

 

21. § (4a) bek.-ben

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 3. pont 3.1. alpont [2017. január 1.]

 

21. § (5) bek. a) pont ae) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § a) pont [2016. november 30.]

 

21. § (9) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 3. pont 3.2. alpont [2017. január 2.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 4. pont [2017. január 2.]

 

30. § (5) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 5. pont 5.1. alpont [2017. január 1.]

 

30. § (5) bek. b) pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 5. pont 5.2. alpont [2017. január 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 6. pont [2017. január 2.]

 

34. § (2)-(3) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 7. pont [2017. január 2.]

 

35/A. §-ban

,,hit- és etika'' szövegrész helyébe ,,hit- és erkölcstan'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 8. pont [2016. november 30.]

 

36. § (4) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 9. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

36. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXVI. tv. 9. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

38. § (7) bek.-ben

,,vizsgabizottságának'' szövegrész helyébe ,,vizsgabizottság, valamint a független vizsgabizottság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 9. pont 9.1. alpont [2017. január 2.]

 

38. § (7) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 9. pont 9.2. alpont [2017. január 2.]

 

38. § (7) bek.-ből

,, , továbbá független vizsgabizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § b) pont [2017. január 2.]

 

44. § (2a) bek.-ből

,, , valamint a járási hivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § c) pont [2017. január 2.]

 

44. § (6b) bek. b) pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 10. pont [2017. január 1.]

 

44. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 10. § [2016. november 30.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 11. pont 11.1. alpont [2017. január 1.]

 

45. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 11. § [2016. november 30.]

 

45. § (8)-(10) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 11. pont 11.2. alpont [2017. január 1.]

 

46. § (10) bek.-ben

,,felelős őrzés'' szövegrész helyébe ,,megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 12. pont [2016. november 30.]

 

47. § (6) bek.-ben

,,járási hivatal kötelezheti'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság kötelezheti'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 13. pont 13.1. alpont [2017. január 2.]

 

47. § (6) bek.-ben

,,A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a köznevelési feladatokat ellátó hatóság bírálja el.'' szövegrész helyébe ,,A köznevelési feladatot ellátó hatóság döntése ellen fellebbezésnek van helye.'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 13. pont 13.2. alpont [2017. január 2.]

 

47. § (6) bek.-ben

,,járási hivatal felhívása'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság felhívása''2016: CXXVI. tv. 23. § 13. pont 13.3. alpont [2017. január 2.]

 

47. § (6) bek.-ben

,,járási hivatal a gyermek'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság a gyermek'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 13. pont 13.4. alpont [2017. január 2.]

 

50. § (8) bek.

Kieg.: 2016: CXXVI. tv. 12. § [2016. november 30.]

 

50. § (8) bek.-ben

,,kormányhivatal döntésével'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 14. pont 14.1. alpont [2017. január 1.]

 

50. § (8) bek.-ben

,,kormányhivatal megkeresése'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 14. pont 14.2. alpont [2017. január 1.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,Az iskolában - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik - az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.'' szövegrész helyébe ,,Az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik - felmentheti.'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 16. pont [2016. november 30.]

 

58. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 13. § [2016. november 30.]

 

58. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóságot'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 15. pont 15.1. alpont [2017. január 1.]

 

58. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 15. pont 15.2. alpont [2017. január 1.]

 

64. § (7) bek.-ben

,,pedagógusra'' szövegrész helyébe ,,pedagógus munkakörben foglalkoztatottra'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 17. pont [2016. november 30.]

 

65. § (9b) bek. után

(9c) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 14. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

65. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 14. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

67. § (3) bek.-ben

,,két nyelven - nemzetiségi nyelven és magyarul - tanul,'' szövegrész helyébe ,,kétnyelvű nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban vesz részt,'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 18. pont [2016. november 30.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,óraadó'' szövegrész helyébe ,,óraadó, állami iskolákban a választható hit- és erkölcstan tantárgy oktatója'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 19. pont [2016. november 30.]

 

73. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 15. § [2016. november 30.]

 

74. § (1) bek.-ből

,, ,tanulóval'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § d) pont da) alpont [2016. november 30.]

 

74. § (1) bek.-ből

,,oktatható'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § d) pont db) alpont [2016. november 30.]

 

74. § (7) bek.-ből

,,köznevelési szerződéssel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § e) pont [2016. november 30.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 20. pont [2017. január 2.]

 

79. § (6)-(7) bek.-ben

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 21. pont [2017. január 2.]

 

82. § (4) bek.-ből

,,A névjegyzékből adat kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, továbbá az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás szervezése céljából a köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére szolgáltatható.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § f) pont [2017. január 2.]

 

91. § (1) bek.

Kieg.: 2016: CXXVI. tv. 16. § [2016. november 30.]

 

91. § (2) bek.-ben

,,járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 22. pont [2017. január 1.]

 

92. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 17. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

92. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 17. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

92. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 17. § (3) bek. [2016. november 30.]

 

93. §-ban

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 23. pont [2017. január 2.]

 

94. § (1) bek. a) pontban

,,és jelentésével összefüggő tevékenységet,'' szövegrész helyébe ,,és jelentésével összefüggő tevékenységet, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program megszervezésére vonatkozó szabályokat,'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 24. pont [2016. november 30.]

 

94. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 18. § [2016. november 30.]

 

94. § (1) bek. h) pontban

,,követelményeket,'' szövegrész helyébe ,,követelményeket, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapok igénybe vételének részletes szabályait, a pedagógiai szakszolgálati nyomtatványok elektronikus úton történő előállításának és tárolásának rendjét,'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 25. pont 25.1. alpont [2016. november 30.]

 

94. § (1) bek. h) pontból

,,a szakvélemény elkészítését,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 24. § g) pont [2016. november 30.]

 

94. § (1) bek. t) pontban

,,a Köznevelési Hídprogramba történő bekapcsolódás részletes szabályait,'' szövegrész helyébe ,,a Köznevelési Hídprogramba történő bekapcsolódás részletes szabályait, a Köznevelési Hídprogramban nevelő-oktató munkát végző pedagógus illetménypótlékra való jogosultságának feltételeit, a pótlék mértékét'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 25. pont 25.2. alpont [2016. november 30.]

 

94. § (4) bek. l) pontban

,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságok'' szövegrész helyébe ,,kijelölje a köznevelési feladatokat ellátó hatóságot, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 25. pont 25.3. alpont [2017. január 2.]

 

94. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 19. § [2016. november 30.]

 

96. § (3b) bek. után

(3c)-(3d) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 20. § [2016. november 30.]

 

98. § (2) bek.-ben

,,művészetek'' szövegrész helyébe ,,művészetek műveltségi terület tantárgyait'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 26. pont [2017. január 1.]

 

98. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 21. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

98. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 21. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

99. § (6) bek. a) pontban

,,műszaki oktatói végzettséggel'' szövegrész helyébe ,,műszaki oktatói vagy mérnök tanár végzettséggel'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 27. pont [2016. november 30.]

 

99/F. §-ban

,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 29. pont [2017. január 2.]

 

3. melléklet táblázat C:6 mezőben

,,vagy mesterfokozatú'' szövegrész helyébe ,,vagy - az általános iskolai tanár kivételével - mesterfokozatú -'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 28. pont 28.1. alpont [2016. november 30.]

 

3. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,egyetemi szintű vagy'' szövegrész helyébe ,,egyetemi szintű vagy - a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. r. 1. mellékletben felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár kivételével -'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 28. pont 28.2. alpont [2016. november 30.]

 

3. melléklet táblázat C:12 mezőben

,,hittanár-nevelő tanár'' szövegrész helyébe ,,hittanár-nevelő tanár, pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 23. § 28. pont 28.3. alpont [2016. november 30.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 22. §, illetve 1. melléklet [2016. november 30.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

6. alcím

21/D. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 33. § [2017. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

3. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 25. § [2016. november 30.]

 

3. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

20. § (4) bek.-ből

,,elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 73. § (5) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

20-21. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 73. § (1) bek. [2017. május 1.]

 

39. (1) bek. c) pontban

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 1. pont [2016. november 30.]

 

39. § (6) bek. b) pontban

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 2. pont [2016. november 30.]

 

40. § (2) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 3. pont [2016. november 30.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 4. pont [2016. november 30.]

 

101. § (4) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 5. pont [2016. november 30.]

 

117. § (3) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 6. pont [2016. november 30.]

 

128. § (1) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 7. pont [2016. november 30.]

 

131. § (7) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 8. pont [2016. november 30.]

 

134. § (1) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 9. pont [2016. november 30.]

 

134. § (2)-(3) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 10. pont [2016. november 30.]

 

151. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

190. § (7) bek.-ben

,,postára adták'' szövegrész helyébe ,,megküldték'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 73. § (4) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

226. § (3) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 73. § (5) bek. b) pont [2017. május 1.]

 

226. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 73. § (2) bek. [2017. május 1.]

 

234. § (1)-(2) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 11. pont [2016. november 30.]

 

234. § (4) bek.-ben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 12. pont [2016. november 30.]

 

258. § (8) bek.-ben

,,Az e törvény hatálya alá tartozó'' szövegrész helyébe ,,Az e törvény szerinti államigazgatási szervnek minősülő'' szövegrész, ,,(3)-(8) bekezdését, valamint 21. § (2a) bekezdését kell'' szövegrész helyébe ,,(3)-(10) bekezdését, 21. §-át, valamint 260/A. §-át kell, az e törvény hatálya alá tartozó egyéb munkáltatóknál pedig a 20. § (6), (8) és (9) bekezdését kell, a 20. § (3)-(5), (7) és 21. § (4) bekezdését - a munkáltató döntésétől függően - lehet'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 73. § (4) bek. b) pont [2017. május 1.]

 

260. § után

Alcímmel (260/A. §) kieg.: 2016: CXXI. tv. 73. § (3) bek. [2017. május 1.]

 

1. melléklet II. résznek címben

,,középiskolai'' szövegrész helyébe ,,érettségi'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 27. § 13. pont [2016. november 30.]

 

2. melléklet I/A. rész 9. pontban

,,email címe'' szövegrész helyébe ,,email címe és a 21. § (2) bekezdés szerinti elektronikus elérhetősége'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 73. § (4) bek. c) pont [2017. május 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

9. § (3a) bek. b) pontban

,,108. § 1a. pontjában'' szövegrész helyébe ,,108. § 1b. pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 1. pont [2016. november 30.]

 

13/B. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 28. § [2016. november 30.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 29. § [2016. november 30.]

 

19. § (2) bek. e) pontban

,,alrendszerekből, valamint az intézményi nyilvántartásokból'' szövegrész helyébe ,,alrendszerekből, más államigazgatási adatbázisokból, a miniszter által elrendelt kutatások eredményeiből, valamint intézményi nyilvántartásokból'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 2. pont [2016. november 30.]

 

19. § (2) bek. f) pontban

,,alrendszerekből, valamint az intézményi nyilvántartásokból'' szövegrész helyébe ,,alrendszerekből, más államigazgatási adatbázisokból, valamint intézményi nyilvántartásokból'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 3. pont [2016. november 30.]

 

20. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 30. § [2016. november 30.]

 

37. § (1) bek. c) pontban

,,főigazgató'' szövegrész helyébe ,,főigazgató, klinikai központ esetén elnök,'' szövegrész lép: 2016: CXIII. tv. 7. § a) pont [2016. november 5.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,három évre'' szövegrész helyébe ,,öt évig terjedő időtartamra'' szövegrész lép: 2016: CXIII. tv. 7. § b) pont [2016. november 5.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,tizennyolc kreditet, és nem érte el'' szövegrész helyébe ,,tizennyolc kreditet, vagy nem érte el'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

48/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 32. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

48/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 32. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

48/C. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdésben'' szövegrész, ,,önköltségek'' szövegrész helyébe ,,költségek'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 5. pont [2016. november 30.]

 

48/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 33. § [2016. november 30.]

 

48/H. §

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 34. § [2016. november 30.]

 

48/N. § (1) bek.-ben

,,hallgató kérelmére'' szövegrész helyébe ,,hallgató - 48/A. § a) pontjában meghatározott határidőt előttien benyújtott - kérelmére'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 6. pont [2016. november 30.]

 

48/R. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 35. § [2016. november 30.]

 

49. § (7) bek.-ben

,,az adott intézményben'' szövegrész helyébe ,,az adott intézmény adott képzésén'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 7. pont [2016. november 30.]

 

52. § (6) bek.-ben

,,jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben oklevelet'' szövegrész helyébe ,,jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként vagy a 116. § (5) bekezdésében meghatározott mesterképzési szakon oklevelet'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 8. pont [2016. november 30.]

 

53. § (3) bek.-ben

,,komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával'' szövegrész helyébe ,,komplex vizsga teljesítésével'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 9. pont [2016. november 30.]

 

67. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXVI. tv. 36. § [2016. november 30.]

 

67. § (4) bek.-ből

,,Az oktatási hivatal döntésével szemben előterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja el.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § a) pont [2016. november 30.]

 

68. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 37. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

68. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § b) pont [2016. november 30.]

 

68. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 37. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

68. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 37. § (3) bek. [2016. november 30.]

 

81. § (5) bek.-ben

,,a képzési'' szövegrész helyébe ,,a 84/A. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 10. pont [2016. november 30.]

 

84. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 38. § [2016. november 30.]

 

84. § (2) bek. c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § c) pont [2016. november 30.]

 

84. § (3) bek.-ből

,,- a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott állami támogatás kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § d) pont [2016. november 30.]

 

84/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 39. § [2016. november 30.]

 

84/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § e) pont [2016. november 30.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,d) pontjában meghatározott fenntartási feladatokhoz biztosított állami támogatásra'' szövegrész helyébe ,,b) pontja szerinti támogatásra'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 11. pont [2016. november 30.]

 

93. § (2) bek.-ben

,, , a 84/A. § (3) bekezdésében meghatározott képzési támogatással, illetve a 84/A. § (2) bekezdésében meghatározott képzési támogatás átlagával'' szövegrész helyébe ,,84. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás átlagával'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 12. pont [2016. november 30.]

 

94. § (3) bek.-ben

,,a 84. § (2) bekezdésének a)-c), valamint'' szövegrész helyébe ,,a 84. § (2) bekezdés a)-b), valamint'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 13. pont [2016. november 30.]

 

97-97/A. §

Helyébe lép: 2016: CXIII. tv. 1. § [2016. november 5.]

 

98. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. november 5.]

 

98. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. november 5.]

 

99. §

Helyébe lép: 2016: CXIII. tv. 3. § [2016. november 5.]

 

104. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 40. § [2016. november 30.]

 

63. alcím

104/D. §-sal kieg.: 2016: CXXVI. tv. 41. § [2017. február 1.]

 

108. § 2. pont után

2a. ponttal kieg.: 2016: CXIII. tv. 4. § (1) bek. [2016. november 5.]

 

108. § 22. pont

Helyébe lép: 2016: CXIII. tv. 4. § (2) bek. [2016. november 5.]

 

110. § (1) bek. 27. pont után

28. ponttal kieg.: 2016: CXXVI. tv. 42. § [2016. november 30.]

 

110. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXIII. tv. 5. § [2016. november 5.]

 

113. § (2) bek.-ben

,,akik 2006. január 1-je után - felsőoktatásban'' szövegrész helyébe ,,akik 2006. január 1-je után - felsőoktatásban 2006. január 1-je előtt'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 14. pont [2016. november 30.]

 

113. § (2) bek.-ből

,,a beiratkozást előttien'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § f) pont [2016. november 30.]

 

114. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 43. § [2016. november 30.]

 

114/C. §-ban

,,84/A. § szerinti képzési'' szövegrész helyébe ,,84/A. § (1) bekezdés szerinti'' szövegrész, ,,84/A. § (5)'' szövegrész helyébe ,,84/A. § (6)'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 15. pont [2016. november 30.]

 

114/D. § után

114/E. §-sal kieg.: 2016: CXIII. tv. 6. § [2016. november 5.]

 

69. alcím

114/H. §-sal kieg.: 2016: CXXVI. tv. 44. § [2016. november 30.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

114/H. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 74. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

115. § (21) bek. után

(22) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVI. tv. 45. § [2017. január 2.]

 

116. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § g) pont [2016. november 30.]

 

116. § (5) bek.-ben

,,az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 15. § (4) bekezdése, 52. § (6) bekezdése alapján mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként'' szövegrész helyébe ,,az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvénnyel megállapított - 52. § (6) bekezdése alapján az európai és nemzetközi üzleti jog, a kodifikátor és az összehasonlító állam- és jogtudományok mesterképzési szakon vagy a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 16. pont [2016. november 30.]

 

116. § (5) bek.-ből

,,abban az esetben is, ha az oklevél kiállítására, illetve a képzés megkezdésére 2015. szeptember 1-jét előttien került sor'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § h) pont [2016. november 30.]

 

116. § (8) bek.-ben

,,A 2015/2016-os tanévben tanulmányait megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal'' szövegrész helyébe ,,A 2016/2017-es tanévet előttien tanulmányait megkezdő, magyar állami (rész)ösztöndíjjal'' szövegrész lép: 2016: CXXVI. tv. 48. § 17. pont [2016. november 30.]

 

116. § (8) bek.-ből

,, , majd azt követően felmenő rendszerben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVI. tv. 49. § i) pont [2016. november 30.]

 

116. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 46. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXXVI. tv. 47. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. február 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: CXXVI. tv. 47. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. november 30.]

 

3. melléklet

Mód.: 2016: CXXVI. tv. 47. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2016. november 30.]

 

3. melléklet

Mód.: 2016: CXXI. tv. 74. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

3. melléklet II/D. fejezet 1. pont a) alpont af) pontban

,,ügyfélkapus'' szövegrész helyébe ,,központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási (a továbbiakban: KÜNY)'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. melléklet II/D. fejezet 3. pontban

,,ügyfélkapus'' szövegrész helyébe ,,KÜNY'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. melléklet III. fejezet 8. pontban

,,az oktatói és diákigazolvány'' szövegrész helyébe ,,a diákigazolvány'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

3. melléklet III. fejezet 9. pontban

,,szolgáltathatja'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatja'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 2016: CXXVI. tv. 47. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2016. november 30.]

 

5. melléklet

Mód.: 2016: CXXVI. tv. 47. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2016. november 30.]

 

5. melléklet 1. pont k) alpontban

,,ügyfélkapus'' szövegrész helyébe ,,KÜNY'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. melléklet 1/A. pont c) alpontban

,,ügyfélkapus'' szövegrész helyébe ,,KÜNY'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 74. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. melléklet

Mód.: 2016: CXXVI. tv. 47. § (6) bek., illetve 7. melléklet [2016. november 30.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 62. § [2017. január 1.]

 

41. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 63. § [2017. január 1.]

 

42. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 64. § [2017. január 1.]

 

56/A. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 65. § [2017. január 1.]

 

62. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

67. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 92. § a) pont [2017. január 1.]

 

72. § (3) bek.-ben

,,esetében esetben'' szövegrész helyébe ,,esetében'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 91. § a) pont [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek. i) pontban

,,hatóság illetve bíróság'' szövegrész helyébe ,,hatóság, illetve a bíróság'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 91. § b) pont [2017. január 1.]

 

82. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 67. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

82. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 67. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

82/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 68. § [2017. január 1.]

 

86. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 69. § [2017. január 1.]

 

93. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 70. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

93. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 70. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

77/A. alcím (93/A. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 75. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

101. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

107. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

110. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

117. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 74. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

117. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 74. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

118. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 75. § [2017. január 1.]

 

121. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

128. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 92. § b) pont [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 77. § [2017. január 1.]

 

139. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 78. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

139. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 78. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 79. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (2d)-(2g) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 79. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (2g) bek. után

(2h) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 79. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 79. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

142. § (4) bek.-ben

,,pénzbírság, vagy helyszíni bírság'' szövegrész helyébe ,,pénzbírság vagy helyszíni bírság'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 91. § c) pont [2017. január 1.]

 

142. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 80. § [2017. január 1.]

 

149. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 81. § [2017. január 1.]

 

150. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 75. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

153. § (3) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 92. § c) pont [2017. január 1.]

 

157. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 92. § d) pont [2017. január 1.]

 

132/A. alcím után

132/B. alcímmel (177/B. §) kieg.: 2016: CXVI. tv. 82. § [2017. január 1.]

 

136. alcím után

136/A. alcímmel (182/A. §) kieg.: 2016: CXVI. tv. 83. § [2017. január 1.]

 

196. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 84. § [2017. január 1.]

 

200/A. § (1) bek.-ben

,,a tulajdonos hozzájárulása'' szövegrész helyébe ,,a közterület tulajdonosának hozzájárulása'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 91. § d) pont [2017. január 1.]

 

170. alcím (216. §)

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 85. § [2017. január 1.]

 

225/A. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 86. § [2017. január 1.]

 

247. §

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 87. § [2017. január 1.]

 

250. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 88. § [2017. január 1.]

 

252. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 89. § [2017. január 1.]

 

252. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 75. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

253. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 90. § [2017. január 1.]


2012. évi XXXVI. tv.

 
 

az Országgyűlésről

 
 

113. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CVIII. tv. 1. § [2016. november 7.]

 

115. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CVIII. tv. 2. § [2016. november 7.]

 

118. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CVIII. tv. 3. § [2016. november 7.]

 

118. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CVIII. tv. 5. § [2016. november 7.]

 

118. § (4) bek.-ben

,,A (2)'' szövegrész helyébe ,,Az (1)'' szövegrész lép: 2016: CVIII. tv. 4. § a) pont [2016. november 7.]

 

118. § (5) bek.-ben

,,(1)-(3)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 2016: CVIII. tv. 4. § b) pont [2016. november 7.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

5. § (6b) bek.-ben

,,elektronikus intézményi aláírással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzővel'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 76. § [2017. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

95. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

459. § (1) bek. 18. pont c) alpont

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 21. § [2016. november 12.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

2. § 21. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 133. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 133. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 134. § [2017. január 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi szolgáltató, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 136. § [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek. után

(3)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 135. § [2017. január 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

18/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 77. § [2017. január 1.]


2012. évi CXXVII. tv.

 
 

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 78. § [2017. január 1.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

2. § 8. pont g) alpont után

h) alponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

2. § 22. pontban

,,a magánszemély'' szövegrész helyébe ,,az adózó'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 59. § 1. pont [2016. november 26.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 56. § [2017. január 1.]

 

6. §-ban

,,megszűnésétől számított 24 hónapban'' szövegrész helyébe ,,megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 59. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (3a) bek.-ben

,,választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától'' szövegrész helyébe ,,választás bejelentését követő hónaptól'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 59. § 3. pont [2017. január 1.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 57. § [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,legalább a minimálbér minősül'' szövegrész helyébe ,,legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 59. § 4. pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 58. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 58. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 58. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,összeg 16 százaléka'' szövegrész helyébe ,,összeg 15 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 59. § 5. pont [2017. január 1.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 79. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

49. alcím

77/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 79. § (2) bek. [2017. január 1.]


2012. évi CLXVI. tv.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 93. § [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 94. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 94. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 94. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. e) pontban

,,kijelölése'' szövegrész helyébe ,,kijelöléséről és a kijelölés'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 97. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 95. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 95. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 96. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 96. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 96. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 96. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 96. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 97. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 98. § (1) bek. [2017. május 1.]

 

164. § 2. pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 98. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

67. alcím

179/A. §-sal kieg.: 2016: CXVI. tv. 98. § (3) bek. [2017. május 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

86. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 99. § [2017. január 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

48. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

62. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek. m) pont után

o)-p) ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

41. alcím után

41/A. alcímmel (68/A-68/J. §) kieg.: 2016: CXVII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

73. § (5)-(6) bek.-ben

,,b)-n)'' szövegrész helyébe ,,b)-m) vagy p)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § a) pont [2017. január 1.]

 

175. § (1) bek. a) pontban

,,nyújtott'' szövegrész helyébe ,,nyújtott, valamint a honvédelmi egészségkárosodási'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § b) pont [2017. január 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,b) és h)'' szövegrész helyébe ,,b), h), n) és o)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § c) pont [2017. január 1.]

 

215. § (6) bek.-ben

,,i)-n)'' szövegrész helyébe ,,i)-m) vagy p)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § d) pont [2017. január 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,g)-k)'' szövegrész helyébe ,,g)-k), n) és o)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § e) pont [2017. január 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,g)-k)'' szövegrész helyébe ,,g)-k), n) és o)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § f) pont [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 32. pont után

33. ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

247/E. § (2) bek.-ben

,,b)-n)'' szövegrész helyébe ,,b)-m) vagy p)'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 8. § g) pont [2017. január 1.]

 

141. alcím

247/N. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 7. § [2017. január 1.]


2013. évi XXII. tv.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2016: CXX. tv. 3. § [2016. december 3.]

 

I. fejezet

5/C. §-sal kieg.: 2016: CXX. tv. 4. § [2016. december 3.]

 

8. alcím

20/A. §-sal kieg.: 2016: CXX. tv. 5. § [2016. december 3.]

 

25. §-ban

,,1-3. §'' szövegrész helyébe ,,1-3/A. §'' szövegrész lép: 2016: CXX. tv. 6. § [2016. december 3.]


2013. évi XXXVI. tv.

 
 

a választási eljárásról

 
 

3. § 13. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 80. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

91. § (1) bek. b) pontban

,,az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 80. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

91. § (2) bek. b) pontban

,,az ügyfélkapun keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikus azonosítását követően elektronikusan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 80. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

91. § (2) bek. c) pontban

,,a választások hivatalos honlapján keresztül'' szövegrész helyébe ,,elektronikusan azonosítás nélkül elektronikusan'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 80. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

4. § (2) bek. 4. pontban

,,adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az adópolitikáért felelős miniszter vagy a Kormány által kijelölt hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek. 17. pont után

18. ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 207. § [2017. január 1.]

 

4. § (6) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 208. § [2017. január 1.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,más tagállama részére.'' szövegrész helyébe ,,más tagállama részére. A központi kapcsolattartó iroda által így továbbított információ adótitoknak minősül.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 2. pont [2017. január 1.]

 

15. § (8) bek.-ben

,,2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 23. cikk (6) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv 23 cikk szerint'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 3. pont [2017. január 1.]

 

15. § (9) bek.-ben

,,vagy szolgáltatott információt kizárólag a CCN-hálózat'' szövegrész helyébe ,,vagy szolgáltatott információt kizárólag a központi adattár és a CCN-hálózat'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 4. pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,előzetes megkeresés nélküli'' szövegrész helyébe ,,spontán'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 5. pont [2017. január 1.]

 

7. alcím

19/B. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 209. § [2017. január 1.]

 

20. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXV. tv. 210. § [2017. január 1.]

 

43/B. § (2) bek. c) pontban

,,adóévre és az azt követő adóévekre vonatkozóan'' szövegrész helyébe ,, adóévre vonatkozóan'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 6. pont [2017. január 1.]

 

43/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 211. § [2017. január 1.]

 

43/I. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 212. § [2017. január 1.]

 

43/I. § (2) bek. 1. pontban

,,születési helye, ideje;'' szövegrész helyébe ,,születési helye, ideje, Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetében e jogalanyiság ténye;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 7. pont [2017. január 1.]

 

43/I. § (2) bek. 2. pontban

,,születési helye és ideje;'' szövegrész helyébe ,,születési helye és ideje, továbbá - amennyiben ez az információ rendelkezésre áll - az Ellenőrzést gyakorló személy típusa;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 8. pont [2017. január 1.]

 

43/I. § (2) bek. 3. pontban

,,Számla száma (vagy annak megfelelő egyéb azonosító)'' szövegrész helyébe ,,Számla száma (vagy annak megfelelő egyéb azonosító), valamint a számlaszám (vagy azonosító) típusa;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 9. pont [2017. január 1.]

 

43/I. § (2) bek. 5. pontban

,,az adóév folyamán lezárták, akkor a lezárás időpontját előtti nap és az ebben az időpontban fennálló egyenleg vagy érték;'' szövegrész helyébe ,,az adóév folyamán lezárták, a lezárás ténye.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 10. pont [2017. január 1.]

 

43/M. §-ban

,,ha az adózó 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt'' szövegrész helyébe ,,ha az adózó 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt, vagy 2015. február 6. után olyan jószágra veszi igénybe, amelyre 2015. február 6. előtt nem vette igénybe az adóalap-kedvezményt'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 11. pont [2017. január 1.]

 

16. alcím

45/D-E. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 213. § [2017. január 1.]

 

46. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 214. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 215. §, illetve 7. melléklet [2017. január 1.]

 

1. melléklet I.A.1.a) pontban

,,születési helye és ideje;'' szövegrész helyébe ,,születési helye és ideje, Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetében e jogalanyiság ténye;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 12. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet I.A.1.b) pontban

,,születési helye és ideje;'' szövegrész helyébe ,,születési helye és ideje, továbbá - amennyiben ez az információ rendelkezésre áll - az Ellenőrzést gyakorló személy típusa;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 13. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet I.A.2. pontban

,,Jelentő Pénzügyi Számla'' szövegrész helyébe ,,Jelentendő Pénzügyi Számla'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 14. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet I.A.2. pontban

,,azzal egyenértékű azonosító);'' szövegrész helyébe ,,azzal egyenértékű azonosító), valamint a számlaszám (vagy azonosító) típusa;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 15. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet I.A.4. pontban

,,illetve ha a számlát évközben lezárták, a számla lezárását előtti napon;'' szövegrész helyébe ,,illetve ha a számlát évközben lezárták, a számla lezárásának ténye;'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 16. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet III.C.5. b) pontban

,,Jelentő Számláknak kell tekintetni'' szövegrész helyébe ,,Jelentendő Számlának kell tekinteni'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 17. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet III.C.5. c) pontban

,,bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy a számla nem dokumentált számla.'' szövegrész helyébe ,,bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy a számla Nem dokumentált Pénzügyi Számla.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 18. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet V.D. pontban

,,számla tulajdonosa egy vagy több Jelentendő személy'' szövegrész helyébe ,,számla tulajdonosa egy vagy több Jelentendő Személy'' szövegrész, ,,egy vagy több, Jelentendő személynek minősülő,'' szövegrész helyébe ,,egy vagy több, Jelentendő Személynek minősülő,'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 19. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet V.D.1. pontban

,,Annak megállapítására, hogy'' szövegrész helyébe ,,Annak megállapítása, hogy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 20. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet V.D.2. pontban

,,Passzív Nem Pénzügyi Jogalany'' szövegrész helyébe ,,Passzív Nem Pénzügyi Jogalany-e: '' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 21. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VI.2. b) pontban

,,a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény támaszkodhat a pénzmosás'' szövegrész helyébe ,,a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény a pénzmosás'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 22. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VII.B.1. pontban

,,biztosítási szerződés'' szövegrész helyébe ,,Biztosítási Szerződés'' szövegrész, ,,okkal feltételezheti, hogy'' szövegrész helyébe ,,okkal feltételezi, hogy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 23. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.A.3. pontban

,,Letétkezelő intézmény'' szövegrész helyébe ,,Letétkezelő Intézmény'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 24. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.A.6.1. pontban

,,rövidebb időszak alatt keletkező teljes bruttó bevételének'' szövegrész helyébe ,,rövidebb időszak alatt keletkező bruttó bevételének'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 25. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.A.6.2. pontban

,,Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD)'' szövegrész helyébe ,,Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 26. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.A.7. pontban

,,Biztosítási szerződésben'' szövegrész helyébe ,,Biztosítási Szerződésben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 27. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.B.2. a) pontban

,,minden olyan személy, ügynökség, hivatal, iroda,'' szövegrész helyébe ,,minden olyan személy, szervezet, hivatal, iroda'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 28. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.B.5. cd) pontban

,,évente nem haladhatja meg az 50 000 USD-nak'' szövegrész helyébe ,,évente nem haladja meg az 50 000 USD-nak'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 29. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.C.17. a) pont ac) alpontban

,,a magyar állami adó- és vámhatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 30. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont eba) alpontban

,,az ingatlan vagy vagyontárgy'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan vagy személyes vagyontárgy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 31. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont ebb) alpontban

,,az ingatlan vagy vagyontárgy'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan vagy személyes vagyontárgy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 32. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.C.17. e) pont eb) alpont ebc) alpontban

,,az ingatlan vagy vagyontárgy'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan vagy személyes vagyontárgy'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 33. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.D.5. pontban

,,Bizalmi vagyonkezelés'' szövegrész helyébe ,,Bizalmi vagyonkezelési szerződés'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 34. pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet VIII.D.5. pontban

,,Ellenőrzést gyakorló személy fogalmát a Pénzügyi Akció Munkacsoport'' szövegrész helyébe ,,Ellenőrzést gyakorló személy fogalmát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Pénzügyi Akció Munkacsoport'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 35. pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet 5. pontban

,,tényleges irányításának a helye'' szövegrész helyébe ,,tényleges üzletvezetésének helye'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 36. pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet 6. pontban

,,állítása'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozata'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 216. § 37. pont [2017. január 1.]


2013. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 81. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 100. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 100. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 100. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 100. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

45. § után

46. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 81. § (2) bek. [2017. január 1.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

4. alcím

8/A. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 35. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. a) pontban

,,honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 35. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

14. melléklet után

15. melléklettel kieg.: 2016: CXVII. tv. 35. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


2013. évi CXXV. tv.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 82. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,eredeti'' szövegrész helyébe ,,eredeti vagy hiteles másolati'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 82. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 82. § (2) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CXXXIV. tv.

 
 

az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXII. tv. 2. § [2017. január 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

49. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 83. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

58. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 83. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

183/F. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 83. § (2) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CXL. tv.

 
 

a fémkereskedelemről

 
 

8. § (1) bek. i) pontból

,,ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárást követően'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 84. § [2017. január 1.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

3. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 85. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 85. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 85. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

34. § után

35. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 85. § (3) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

7. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 86. § [2016. november 26.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

10. § után

Alcímmel és 10/A-10/B. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

50. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

67. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

70. § után

Alcímmel és 70/A-70/B. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

75. § után

Alcímmel és 75/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

84. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CX. tv. 27. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

84. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 27. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (6) bek.-ben

,,ha fogolyzendülés,'' szövegrész helyébe ,,ha terrorcselekmény, fogolyzendülés,'' szövegrész lép: 2016: CX. tv. 43. § a) pont [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: CX. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

109. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CX. tv. 44. § [2017. január 1.]

 

121. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 87. § [2017. január 1.]

 

128. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

128. § (6) bek.-ben

,,másik szülő, valamint'' szövegrész helyébe ,,másik szülő, a testvér és a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult nagyszülő, valamint'' szövegrész lép: 2016: CX. tv. 43. § b) pont [2017. január 1.]

 

128. § után

128/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

128/A. § után

128/B. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 30. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

144/A. § után

144/B. §-sal és az azt előtti alcímmel kieg.: 2016: CX. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

177. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

182. §

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

185. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

186. § (2) bek.-ben

,,megvalósításában szükség szerint közreműködik'' szövegrész helyébe ,,megvalósításában közreműködik'' szövegrész lép: 2016: CX. tv. 43. § c) pont [2017. január 1.]

 

187. §

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

187/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CX. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

187/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

203. § után

203/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

351. § (6) bek.-ben

,,másik szülő, valamint'' szövegrész helyébe ,,másik szülő, a testvér és a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult nagyszülő, valamint'' szövegrész lép: 2016: CX. tv. 43. § d) pont [2017. január 1.]

 

,,A fiatalkorúnak és gyermekének együttes elhelyezése'' alcím

351/A. §-sal kieg.: 2016: CX. tv. 38. § [2017. január 1.]

 

388. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

390. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

415. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 41. § [2017. január 1.]

 

436. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: CX. tv. 42. § [2017. január 1.]


2014. évi XIX. tv.

 
 

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

3. §-ban kihirdetett Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás 2. cikk 2. a) (5) (B) pont hivatalos magyar nyelvű fordításában

,,az ingatlaneladásból'' szövegrész helyébe ,,a vagyoneladásból'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 308. § [2016. november 26.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

3. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 121. § [2017. január 1.]

 

6. § előtti ,,Kapcsolt vállalkozás adó- és adóelőlegfizetési kötelezettségének megállapítása'' alcím és 6. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 123. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7/A. § (4) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 122. § [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 123. § 2. pont [2017. január 1.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

105. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 88. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

79. alcím

150/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 88. § (1) bek. [2017. január 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

16. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 60. § [2016. november 26.]

 

39. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 89. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 89. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 89. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

47. § után

48. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 89. § (3) bek. [2017. január 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

154. § (2) bek.-ből

,,az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 90. § [2016. november 26.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (1) bek. [2017. május 1.]

 

1. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (2) bek. [2017. május 1.]

 

6. § (5) bek.-ből

,,elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 91. § (10) bek. [2016. november 26.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (3) bek. [2017. május 1.]

 

6. § (9) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (9) bek. után (10) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 91. § (4) bek. [2017. május 1.]

 

6/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (5) bek. [2017. május 1.]

 

30. §-ban

,,vagy - a bankkártya kivételével - készpénzt helyettesítő eszközt'' szövegrész helyébe ,,vagy - a bankkártya kivételével - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszközt'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § a) pont [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,előtti tíz évig'' szövegrész helyébe ,,előtti tíz évig, egészségkárosodási ellátásra jogosult esetében a hivatásos szolgálat felső korhatáráig'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § b) pont [2017. január 1.]

 

82. § (1) bek. c) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXVII. tv. 29. § a) pont [2017. január 1.]

 

82. § (1) bek. d) pontban

,,nevezték ki.'' szövegrész helyébe ,,nevezték ki, vagy'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § c) pont [2017. január 1.]

 

82. § (1) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

82. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

50. alcím után

50/A. alcímmel (82/A-82/K. §) kieg.: 2016: CXVII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

86. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

121. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

125. § (3) bek.-ben

,,rendfokozati vizsgát utólag'' szövegrész helyébe ,,rendfokozati vizsgát - ha a rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alól nem mentesült - utólag'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § d) pont [2017. január 1.]

 

136. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

75. alcím (141. §)

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

161. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

175. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

176. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

225. § után

225/A. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 19. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

227. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

245. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

259. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXVII. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

267. § (3) bek.-ben

,,munkáltatói intézkedéssel szemben'' szövegrész helyébe ,,munkáltatói intézkedéssel, továbbá az országos parancsnoknak az egészségkárosodási ellátásra jogosultsággal kapcsolatosan meghozott döntésével szemben'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § e) pont [2017. január 1.]

 

289. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

290. § (7) bek.-ben

,,6. § (4)-(9) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,6. § (4)-(9) bekezdését és a 6/A. §-t'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (9) bek. a) pont [2017. május 1.]

 

290/A. §-ban

,,6. § (4)-(9) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,6. § (4)-(9) bekezdését és a 6/A. §-t'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (9) bek. a) pont [2017. május 1.]

 

XXVIII. fejezet

290/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 91. § (6) bek. [2017. május 1.]

 

340. § 7. pontból

,,a diplomáciai és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXVII. tv. 29. § b) pont [2017. január 1.]

 

341. § (1) bek. 5. pontban

,,készpénzt helyettesítő eszköz'' szövegész helyébe ,,a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § f) pont [2017. január 1.]

 

341. § (1) bek. 18. pont a) alpontban

,,részletes szabályokat'' szövegrész helyébe ,,részletes szabályokat, valamint a rendfokozati vizsga teljesítésének kötelezettsége alóli mentességek eseteit'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § g) pont [2017. január 1.]

 

341. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXVII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

342. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 91. § (7) bek. [2017. május 1.]

 

352. § nyitó szövegrészben

,, , a 353. § és a 353/A. §'' szövegrész helyébe ,,és a 353-353/C. §'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § h) pont [2017. január 1.]

 

352. § f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2016: CXVII. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

353/A. § után

353/B. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

353/B. § után

353/C. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

355. § (2) bek.-ben

,,35%-kal'' szövegrész helyébe ,,40%-kal'' szövegrész lép: 2016: CXVII. tv. 28. § i) pont [2017. január 1.]

 

362/B. § után

362/C. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 91. § (8) bek. [2017. május 1.]

 

364. § után

365. §-sal kieg.: 2016: CXVII. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet I. rész 1. pont g) alpontban

,,e-mail cím(ek)'' szövegrész helyébe ,,email cím(ek) és a 6/A. § (4) bekezdése szerinti elektronikus elérhetőség'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 91. § (9) bek. b) pont [2017. május 1.]


2015. évi LXXV. tv.

 
 

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 
 

Melléklet 147. sor

Hat. kív. h.: 2016: CXV. tv. 2. § [2016. november 5.]


2015. évi LXXXV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

 
 

34. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 307. § [2016. november 26.]


2015. évi CII. tv.

 
 

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

 
 

17. §

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 92. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. alcím után

18. alcímmel (26. §) kieg.: 2016: CXXI. tv. 92. § (2) bek. [2017. január 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,szervezeti aláírással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzővel'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 93. § (1) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,jognyilatkozat megtételekor'' szövegrész helyébe ,,jognyilatkozat megtételekor - ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban nem szerepel -'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 93. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,postai úton megküldi az adósnak és a főhitelezőnek, továbbá a főhitelezőnek elektronikus úton is továbbítja'' szövegrész helyébe ,,megküldi az adósnak és a főhitelezőnek'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 93. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,elektronikusan és postai úton is'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

30. § (4) bek.-ből

,,postai úton és elektronikusan'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

30. § (5) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

30. § (9) bek.-ben

,,okirattal'' szövegrész helyébe ,,okirattal vagy annak hiteles másolatával'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 93. § (1) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

31. § (5) bek.-ben

,,olyan elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,elektronikusan csatolni kell'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 93. § (1) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

31. § (5) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXI. tv. 93. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]


2015. évi CLXXXVII. tv.

 
 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

 
 

13. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 217. §


2015. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

 
 

1. § e) pont

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 101. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § k) pontban

,,a központi szervnek'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szervnek'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § a) pont [2017. január 1.]

 

1. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: CXVI. tv. 101. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 102. § [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,A központi'' szövegrész helyébe ,,Az arcképelemző tevékenységet végző'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § e) pont [2017. január 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § f) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § f) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek. a) pontban

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § b) pont [2017. január 1.]

 

9. §-ban

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § c) pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,A központi'' szövegrész helyébe ,,Az arcképelemző tevékenységet végző'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § e) pont [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,A központi'' szövegrész helyébe ,,Az arcképelemző tevékenységet végző'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § e) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1)-(6) és (8) bek.-ben

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 103. § [2017. január 1.]

 

12. §-ban

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szerv'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § c) pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) és (4) bek.-ben

,,A központi'' szövegrész helyébe ,,Az arcképelemző tevékenységet végző'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § e) pont [2017. január 1.]

 

12. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXVI. tv. 104. § [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,A központi'' szövegrész helyébe ,,Az arcképelemző tevékenységet végző'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § e) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a központi szervet'' szövegrész helyébe ,,az arcképelemző tevékenységet végző szervet'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 108. § d) pont [2017. január 1.]

 

13. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 105. § [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 106. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXVI. tv. 107. § [2017. január 1.]


2015. évi CXC. tv.

 
 

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 2016: CXXV. tv. 309. §, illetve 9. melléklet [2017. január 1.]


2015. évi CCXI. tv.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 
 

1. § 6. pontban

,,kéményseprő-ipari szervnek'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szervnek, a kéményseprő-ipari szolgáltatónak'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,A kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,A kéményseprő-ipari szerv a (4) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységet'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. b) pont ba) alpont [2016. november 26.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,díjfizetés ellenében végzi'' szövegrész helyébe ,,díjfizetés ellenében végzi a 10. § (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. b) pont bb) alpont [2016. november 26.]

 

2. § (12) bek.-ben

,,kéményseprő-ipari szerv'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,kéményseprő-ipari szerv'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,követően térítésmentesen'' szövegrész helyébe ,,követően - a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében - térítésmentesen'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. d) pont [2016. november 26.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,ellenében végzi'' szövegrész helyébe ,,ellenében, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében térítésmentesen végzi'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. e) pont [2016. november 26.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,kéményseprő-ipari szervnek'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szervnek, a kéményseprő-ipari szolgáltatónak'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

5. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 109. § (2) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

5. § (2) bek. f) pontban

,,kéményseprő-ipari szerv'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

6. § (1) bek. c) pontban

,,ingyenesen a céginformációs szolgálattól,'' szövegrész helyébe ,,ingyenesen csoportosan a céginformációs szolgálattól és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából,'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. f) pont [2016. november 26.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,szükséges, a 2. § (9) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,szükséges, a 2. § (8) bekezdés szerinti dokumentum másolatát, a 2. § (9) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. g) pont [2016. november 26.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,és c)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 109. § (2) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

6. § (5) bek.-ben

,, , valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXVI. tv. 109. § (2) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

10. § (10) bek.-ben

,,megfelelő összeget'' szövegrész helyébe ,,megfelelő összeget, ha a (3) bekezdés szerinti szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységet e törvény alapján térítésmentesen végezte'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. h) pont [2016. november 26.]

 

10. § (17) bek.-ben

,,kéményseprő-ipari szerv e törvény hatálybalépésétől'' szövegrész helyébe ,,kéményseprő-ipari szerv, a 10. § (3) bekezdés szerinti szolgáltató e törvény hatálybalépésétől'' szövegrész lép: 2016: CXVI. tv. 109. § (1) bek. i) pont [2016. november 26.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

1. § 17. pont d) alpont

,,bíróságok, választottbíróságok'' szövegrész helyett ,,bíróságok'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

1. § 17. pont l) alpont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 94. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

1. § 17. pont után

17a. ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 94. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

3. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXI. tv. 94. § (3) bek. [2016. november 26.]

 

8. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (4) bek. [2016. november 26.]

 

9. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXI. tv. 94. § (5) bek. [2016. november 26.]

 

14. § (1) bek.

,,nem nyilvántartásba vétellel jön létre'' szövegrész helyett ,,működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. b) pont [2016. november 26.]

 

14. § (3) bek.

,,A nyilvántartásba vétellel létrejövő gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyett ,,A gazdálkodó szervezet - ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező -'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. c) pont [2016. november 26.]

 

14. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (6) bek. [2016. november 26.]

 

15. § (6) bek.

,,rendelkezése'' szövegrész helyett ,,rendelkezése - törvény eltérő rendelkezése hiányában -'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. d) pont [2016. november 26.]

 

15. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (7) bek. [2016. november 26.]

 

18. § (1) bek.

,,Az ügyfél'' szövegrész helyett ,,A 17. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ügyfél'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. e) pont [2016. november 26.]

 

18. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (8) bek. [2016. november 26.]

 

19. § (3) bek. a) pont

,,adat nyilvános, vagy azt'' szövegrész helyett ,,adatot'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. f) pont [2016. november 26.]

 

20. § (1) bek.

,,amely nyilvános'' szövegrész helyett ,,amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. g) pont [2016. november 26.]

 

10. alcím

21/A-21/B. §-sal kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (9) bek. [2016. november 26.]

 

22. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (10) bek. [2016. november 26.]

 

25. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (11) bek. [2016. november 26.]

 

28. § (1) bek.

,,az e-közigazgatásért felelős miniszter által kiadott rendeletben'' szövegrész helyett ,,a Kormány rendeletében'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. h) pont [2016. november 26.]

 

29. § (1) bek. c) pont

,,a közigazgatási felhasználási célú'' szövegrész helyett ,,az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. i) pont [2016. november 26.]

 

34. § (1) bek. c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXI. tv. 94. § (12) bek. [2016. november 26.]

 

35. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXI. tv. 94. § (13) bek. [2016. november 26.]

 

38. § (1) bek. m) pont után

n)-o) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (14) bek. [2016. november 26.]

 

81. § (7) bek.-ben

,,tartós adathordozón'' szövegrész helyébe ,,tartós adathordozón vagy a bizalmi szolgáltatási ügyfél számára letölthető módon'' szövegrész lép: 2016: CXXI. tv. 94. § (24) bek. [2016. november 26.]

 

104. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 94. § (15) bek. [2016. november 26.]

 

105. § (1) bek. b) pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (25) bek. a) pont

 

105. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXXI. tv. 94. § (16) bek. [2017. január 1.]

 

105. § (2) bek. d) pont

,,azonosítási szolgáltatás regisztrációs szerveit'' szövegrész helyett ,,azonosítási szolgáltatás és a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveit'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. j) pont [2016. november 26.]

 

105. § (3) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 94. § (17) bek. [2016. november 26.]

 

106. § c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 94. § (18) bek. [2016. november 26.]

 

108. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXI. tv. 94. § (19) bek. [2016. november 26.]

 

108. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CXXI. tv. 94. § (20) bek. [2017. január 1.]

 

108. § (4) bek.

,,az e-közigazgatásért felelős miniszter'' szövegrész helyett ,,a Kormány'' által szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. k) pont [2016. november 26.]

 

108. § (5) bek.

,,a gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyett ,,az'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (23) bek. l) pont [2016. november 26.]

 

108. § után

108/A-108/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 94. § (21) bek. [2017. január 1.]

 

62. alcím

110/A-110/B. §-sal kieg.: 2016: CXXI. tv. 94. § (22) bek. [2017. január 1.]

 

113. § (7) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXXI. tv. 94. § (25) bek. b) pont


2016. évi XIII. tv.

 
 

az uniós vámjog végrehajtásáról

 
 

2. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § 2. pontban

,,a regisztrációs adó,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § 3. pontban

,,a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,a jövedéki adóról szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,183 napot belföldön'' szövegrész helyébe ,,183 napot életvitelszerűen belföldön'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 261. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 261. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. e) pontban

,,az érintett személy vámellenőrzése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 262. § [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 263. § [2017. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,vámáru-nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,vám-árunyilatkozat'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § c) pont [2017. január 1.]

 

21. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § d) pont [2017. január 1.]

 

9. alcím után

9/A. alcímmel (22/A. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 264. § [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,vámhivatal'' szövegrész helyébe ,,vámszerv'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § d) pont [2017. január 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,a 25. cikk (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 25. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § e) pont [2017. január 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,maga értesíti a vámhatóságot, és kezdeményezi a jogszerű állapot helyreállítását'' szövegrész helyébe ,,maga értesíti az ellenőrzést végző vámszervet, és kéri a jogsértéssel érintett vám-árunyilatkozat módosítását az ellenőrzés tárgykörét érintően'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § f) pont [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 265. § [2017. január 1.]

 

33. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § e) pont [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,tisztázott tényállásról szóló'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § f) pont [2017. január 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 266. § [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 267. § [2017. január 1.]

 

,,15. A Vámkódex 48. cikkéhez'' alcím

46/A. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 268. § [2017. január 1.]

 

49. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 269. § [2017. január 1.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,(1) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § g) pont [2017. január 1.]

 

51. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 270. § [2017. január 1.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,vámárunyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,vám-árunyilatkozat'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § h) pont [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek.-ben

,,b)-d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § i) pont [2017. január 1.]

 

57. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 271. § [2017. január 1.]

 

24. alcím

57/A. §-sal kieg.: 2016: CXXV. tv. 272. § [2017. január 1.]

 

26. alcím (60. §)

Helyébe lép : 2016: CXXV. tv. 273. § [2016. november 26.]

 

VIII. Fejezet

26/A-26/B. alcímmel (61-61/A. §) kieg.: 2016: CXXV. tv. 273. § [2016. november 26.]

 

63. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 274. § [2017. január 1.]

 

68. § (7)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 275. § [2017. január 1.]

 

49. alcím (87. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § g) pont [2017. január 1.]

 

93. § (2) bek.-ben

,,A kérelem tartalmi elemeit a miniszter rendeletben állapítja meg.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § h) pont [2017. január 1.]

 

94. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § i) pont [2017. január 1.]

 

116. § (5) bek.-ben

,,visszavonást előtti továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét'' szövegrész helyébe ,,visszavonást előtti továbbképzési időszakra vonatkozó 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § j) pont [2017. január 1.]

 

116. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 276. § [2017. január 1.]

 

119. § (1) bek. 1-11. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 277. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

119. § (1) bek. 22. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 280. § j) pont [2017. január 1.]

 

119. § (1) bek. 25-26. pont

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 277. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

121. § (3) bek.-ben

,,áruátengedést követő ellenőrzés alá vonható.'' szövegrész helyébe ,,áruátengedést követő ellenőrzés, illetve felülellenőrzés alá vonható.'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § k) pont [2017. január 1.]

 

121. § (9) bek.-ben

,,a 23. § (2) bekezdését és a 24. §-t'' szövegrész helyébe ,,a 23. § (1) és (2) bekezdését'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 279. § l) pont [2017. január 1.]

 

121. § (10) bek. után

(11)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 278. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

121. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 278. § (2) bek. [2016. november 26.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

63. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXI. tv. 95. § [2017. január 1.]


2016. évi LXVII. tv.

 
 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

168. §

Nem lép hatályba: 2016: CX. tv. 45. §


2016. évi LXVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 
 

9. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 1. pont

 

27. § (2) bek. 3. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 2. pont

 

28. § (6) bek., Katv. 2. § 23. pontját megállapító rendelkezés

,,a 2016. év nyitó'' szövegrész helyett ,,a 2017. év nyitó'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 1. pont [2016. november 26.]

 

32. §, Katv. 20. § (6) bekezdését megállapító rendelkezés

,,negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben - a (7) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - csökkentheti a (3)-(5) bekezdés szerint megállapított pozitív egyenleget a kisvállalati adó alapja meghatározásakor, feltéve, hogy a (3)-(5) bekezdés szerint'' szövegrész helyett ,,negatív, ez az összeg a következő adóévekben - a (7) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve - csökkenti a (3)-(5) bekezdés szerint megállapított pozitív egyenleget a kisvállalati adó alapja meghatározásakor, feltéve, hogy a (3)-(5) bekezdés szerint'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 2. pont [2016. november 26.]

 

32. §-ban, Katv. 20. § (7) bekezdését megállapító rendelkezés

,,adóévi kifizetések összegével az adózó döntése szerint, az (1) bekez6déstől függetlenül, teljes mértékben csökkentheti a tárgyév és a követlező adóévek adóalapját - függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben -, legfeljebb az elhatárolt veszteségnek a (3)-(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összegéig. Az adózó'' szövegrész helyett ,,adóévi kifizetések összegéig, a korábbi évek elhatárolt veszteségének a (3)-(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összege, az (1) bekezdéstől függetlenül, a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkenti a tárgyév a következő adóévek adóalapját - függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. Az adózó'

 

' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 3. pont [2016. november 26.]

 
 

33. §, Katv. 23. § (2) bekezdés a) pontját megállapító rendelkezés

,,20. § (2) bekezdése szerint meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel, és'' szövegrész helyett ,,20. § (2) bekezdése szerint meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 4. pont [2016. november 26.]

 

34 § (2) bek., Katv. 28. § (4b) bekezdését megállapító rendelkezés

,,alanya - a keletkezést követő 5 adóéven belül - elhatárolt veszteségként'' szövegrész helyett ,,alanya - a visszatérést követő 5 adóéven belül - elhatárolt veszteségként'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 5. pont [2016. november 26.]

 

41. § (3), (6)-(8), (12) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 1. pont

 

55. §-ban, Tao. tv. 30/D. §-át megállapító rendelkezés

,,7. § (26), (27) és (28) bekezdése'' szövegrész helyett ,,7. § (26)-(29) bekezdése'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 6. pont [2016. november 26.]

 

84. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 1. pont

 

92. § 7. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 5. pont

 

93. § (2) bek. 3. és 5. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 6. pont

 

98. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 7. pont

 

106. § (2) bek., 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. § 22. pontját megállapító rendelkezés

,,a jövedéki adóról szóló törvény'' szövegrész helyett ,,a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló - 2016. december 31-én hatályos - 2003. évi CXXVII. törvény'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 7. pont [2016. november 26.]

 

107. § (2) bek., Neta tv. 2. § i) pontját megállapító rendelkezés

,,a Jöt. 133. § (1) bekezdés e)-i) pont'' szövegrész helyett ,,a Jöt. 68. § (1) bekezdése'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 8. pont [2016. november 26.]

 

122. § 3. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 8. pont

 

133. §-ban, Tbj. 56/K. § (1) bek. a) pontját megállapító rendelkezés

,,ami alapján a magyarországi munkavégzése'' szövegrész helyett ,,ami alapján a munkavállaló magyarországi munkavégzése'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 9. pont [2016. november 26.]

 

156. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 9. pont

 

1. melléklet 7. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 10. pont

 

5. melléklet 1. pont

Nem lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 219. § 11. pont

 

6. melléklet táblázat 52. sorban

,,húsa, frissen,'' szövegrész helyett ,,húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen,'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 10. pont [2016. november 26.]

 

6. melléklet táblázat 52. sorban

,,0207-ből'' szövegrész helyett ,,0207'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 218. § 11. pont [2016. november 26.]


2016. évi LXVIII. tv.

 
 

a jövedéki adóról

 
 

3. § (2) bek. 7. pont c) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (1) bek. [2016. november 26.]

 

3. § (2) bek. 11. pont b) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (2) bek. [2016. november 26.]

 

3. § (2) bek. 11. pont d) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (3) bek. [2016. november 26.]

 

3. § (3) bek. 8. pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (4) bek. [2016. november 26.]

 

3. § (3) bek. 11. pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (5) bek. [2016. november 26.]

 

3. § (3) bek. 13. pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 79. § (6) bek. [2016. november 26.]

 

7. § (1) bek. k) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 80. § [2016. november 26.]

 

24. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 81. § [2016. november 26.]

 

28. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 82. § [2016. november 26.]

 

29. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 83. § [2016. november 26.]

 

38. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 84. § [2016. november 26.]

 

67. § (1) bek. b)-c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 85. § [2016. november 26.]

 

74. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 86. § [2016. november 26.]

 

77. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 87. § [2016. november 26.]

 

78. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 88. § [2016. november 26.]

 

84. § (2) bek. d) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 89. § [2016. november 26.]

 

100. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 90. § [2016. november 26.]

 

101. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 91. § [2016. november 26.]

 

103. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 92. § [2016. november 26.]

 

103. § (7) bek. c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 93. § [2016. november 26.]

 

110. § (1) bek. f) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 93. § [2016. november 26.]

 

112. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 94. § [2016. november 26.]

 

113. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CXXV. tv. 95. § [2016. november 26.]

 

119. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 96. § [2016. november 26.]

 

136. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXV. tv. 97. § [2016. november 26.]

 

148. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXV. tv. 101. § [2016. november 26.]

 

149. § (1) bek.-ben

,,(6)'' szövegrész helyébe ,,(7)'' szövegrész lép: 2016: CXXV. tv. 100. § [2016. november 26.]

 

149. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXV. tv. 98. § [2016. november 26.]

 

150-151. §

Helyébe lép: 2016: CXXV. tv. 99. § [2016. november 26.]


2016. évi LXXVII. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

 
 

29. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 2. § (1) bek. [2016. november 12.]

 

29. § (10)-(11) bek.

Helyébe lép: 2016: CXI. tv. 2. § (2) bek. [2016. november 12.]


2016. évi LXXX. tv.

 
 

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

78. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXVI. tv. 50. §


2016. évi CXXII. tv.

 
 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CXXII. tv. 25. § [2018. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

127/1991. (X. 9.) Korm. r.

 
 

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

16/A. § után

16/B. §-sal kieg.: 344/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2016. november 18.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 344/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]


72/1996. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 
 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2017. április 1.]


86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § [2016. november 30.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 24. §, illetve 7. melléklet [2016. november 30.]


268/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 
 

24/C. § (4) bek.-ből

,,az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § [2016. november 26.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

30. § (4) bek. a) pontban

,,az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]


162/1999. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról

 
 

Hat. kív. h.: 361/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]


118/2001. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

2. § (1) bek. f)-g) pontban

,,Mt.'' szövegrész helyébe ,,új Mt.'' szövegrész lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (13) bek. a) pont [2016. december 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Mt.'' szövegrész helyébe ,,új Mt.'' szövegrész lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (13) bek. a) pont [2016. december 1.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

4/A. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. december 1.]

 

5. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. december 1.]

 

6. § (2) bek. b) pontban

,,kétmillió forint'' szövegrész helyébe ,,ötmillió forint'' szövegrész lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (13) bek. b) pont [2016. december 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,letéti szerződés'' szövegrész helyébe ,,határozatlan időre szóló letéti szerződés'' szövegrész lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (13) bek. c) pont [2016. december 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. december 1.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2016. december 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (7) bek. [2016. december 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (8) bek. [2016. december 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (9) bek. [2016. december 1.]

 

16. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (10) bek. [2016. december 1.]

 

16. § (1) bek. a) pont ad) alpontban

,,Mt.'' szövegrész helyébe ,,új Mt.'' szövegrész lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (13) bek. a) pont [2016. december 1.]

 

17/D. § után

Alcímmel (17/E-17/F. §) kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (11) bek. [2016. december 1.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (12) bek. [2016. december 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (14) bek., illetve 1. melléklet [2016. december 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 1. § (15) bek., illetve 2. melléklet [2016. december 1.]


1/2002. (I. 11.) Korm. r.

 
 

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2017. január 13.]

 

3. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § [2017. január 13.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § [2017. január 13.]

 

6. §

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § [2017. január 13.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2017. január 13.]


162/2003. (X. 16.) Korm. r.

 
 

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

 
 

1. § i)-j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2016. november 11.]

 

2. §

Helyébe lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 2. § [2016. november 11.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 3. § [2016. november 11.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,legalább a tenyészidőszak'' szövegrész helyébe ,,vagy másolatait legalább a vetési évet követő év'' szövegrész lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. november 11.]

 

5. § (1) bek. a) pont nyitó szövegrészben

,,a termőterület szerint illetékes földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatallal'' szövegrész lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. november 11.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,az adott év július 15-ig'' szövegrész helyébe ,,a KKR. 10. §-ában meghatározott időpontig'' szövegrész lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. november 11.]

 

9/B. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 4. § [2016. november 11.]

 

9/B. § (4a)-(4b) bek.

Hat. kív. h.: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 9. § [2017. április 1.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép, egzidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 5. § [2016. november 11.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 6. § [2016. november 11.]

 

14. §

Helyébe lép: 332/2016. (XI. 8.) Korm. r. 7. § [2016. november 11.]


253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a fegyverekről és lőszerekről

 
 

2. § b) pontban

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § a) pont [2016. november 30.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2016. december 1.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2016. december 1.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § [2016. november 30.]

 

15. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § [2016. november 30.]

 

20/B. § (1) bek. b) pontban

,,kg lőpor'' szövegrész helyébe ,,kg össztömegű lőpor'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § b) pont [2016. november 30.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,aki sportegyesületnél'' szövegrész helyébe ,,aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület)'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § c) pont [2016. november 30.]

 

24. §

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2016. november 30.]

 

26. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

26. § (5) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

26. § (7) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. november 30.]

 

29. §

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. § [2016. november 30.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 8. § [2016. november 30.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. § [2016. november 30.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § a) pont [2016. november 30.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,fegyver tartására'' szövegrész helyébe ,,fegyver tartására vagy használatára'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § d) pont [2016. november 30.]

 

34. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 10. § [2016. november 30.]

 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

35. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

,,Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása'' alcím

35/A. §-sal kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 12. § [2016. november 30.]

 

36. § (1) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 13. § [2016. november 30.]

 

37. § (10) bek. után

(11)-(13) bek.-sel kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 14. § [2016. november 30.]

 

38. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

38. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

38. § (5) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2016. november 30.]

 

42. § (3) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 16. § [2016. november 30.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,Feketelőpor'' szövegrész helyébe ,,Fekete lőpor'' szövegrész lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § e) pont [2016. november 30.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2016. november 30.]

 

43. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2016. november 30.]

 

45/A. § után

45/B. §-sal kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 18. § [2016. november 30.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

55/C. §-sal kieg.: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 19. § [2016. november 30.]

 

57. §

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 20. § [2016. november 30.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. november 30.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. november 30.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. november 30.]

 

8. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § d) pont, illetve 4. melléklet [2016. november 30.]

 

17. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § e) pont, illetve 5. melléklet [2016. november 30.]

 

18. sz. melléklet

Helyébe lép: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § f) pont, illetve 6. melléklet [2016. november 30.]


2/2005. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 
 

3. sz. melléklet II.2. pont f) alpont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2016. december 2.]


157/2005. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. melléklet ,,Vezetékjogi engedély dokumentációja'' alcím

3. ponttal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2017. április 1.]


262/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 364/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]


304/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetekről

 
 

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]


31/2007. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 
 

1. § (1) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. november 27.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,kistérségi'' szövegrész helyébe ,,járási'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. november 27.]

 

1. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. november 27.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. november 27.]

 

2. § i) pontban

,,adatszolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,adatkezelő szervezetnél'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. november 27.]

 

3. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. november 27.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. november 27.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,projektszintű'' szövegrész helyébe ,,településszintű összegzett'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. november 27.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,alábbi részletezettséggel'' szövegrész helyébe ,,alábbi meta információk részletezettségével'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § d) pont [2016. november 27.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,szervezetek'' szövegrész helyébe ,,szervezetek munkatársai'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § e) pont [2016. november 27.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § [2016. november 27.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,szervezetek'' szövegrész helyébe ,,szervezetek munkatársai'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § e) pont [2016. november 27.]

 

7. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. november 27.]

 

7. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. november 27.]

 

7. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. november 27.]

 

8. §

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 5. § [2016. november 27.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § [2016. november 27.]

 

11. § (3)-(5) bek.-ben

,,közszolgáltatási'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § f) pont [2016. november 27.]

 

11. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § [2016. november 27.]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 10. § [2016. november 27.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 27.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 27.]


114/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

57. § (4) bek.-ben

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakértői és Kutató Központot'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]


282/2007. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 2. pont a) alpontban

,,ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 2. pont a) alpontból

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrészt hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 2. pont b) alpontban

,,Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 2. pont b) alpontból

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrészt hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 3. pont a)-c) és g) alpontban

,,ISZKI Toxikológiai Intézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 6., 11-12. pontban

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet 6. pontban

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

4. sz. melléklet 1. pont i) és o) alpontban

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

4. sz. melléklet 1. pont p) alpontban

,,Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek'' szövegrész helyébe ,,NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]


329/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 
 

2. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. §

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. melléklet 2. pont 2.3. alpont

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]


356/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. nyitó szövegrészében

,,2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) előírása'' szövegrész helyébe ,,2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) előírása'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. december 2.]

 

14. § (2) bek. e) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § [2016. december 2.]

 

14. § (2) bek. f) pontban

,,átvezetésre.'' szövegrész helyébe ,,átvezetésre, vagy'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. december 2.]

 

14. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

14. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. december 2.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

20. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § [2017. április 1.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

6. § d) pont

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

6. § i) pont

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 8. § [2017. január 13.]

 

13. § (1) bek. b1) pont

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. § [2017. január 13.]

 

16. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 10. § [2017. január 13.]

 

16. § (9) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 11. § [2017. január 13.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 12. §, illetve 1. melléklet [2017. január 13.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

3. § (2) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (5b) bek.

Helyébe lép: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

42. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

1. §

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 1. § [2016. december 8.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. december 8.]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. december 8.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. január 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. január 1.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2017. január 1.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2017. január 1.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2017. január 1.]

 

10. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (10) bek., illetve 10. melléklet [2017. január 1.]

 

11. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (11) bek., illetve 11. melléklet [2017. január 1.]

 

12. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (12) bek., illetve 12. melléklet [2017. január 1.]

 

13. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (13) bek., illetve 13. melléklet [2017. január 1.]

 

14. melléklet

Helyébe lép: 377/2016. (XI. 30.) Korm. r. 4. § (14) bek., illetve 14. melléklet [2017. január 1.]


16/2010. (II. 5.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

 
 

1. § a) pont aa) alpontban

,,Országos Területfejlesztési Koncepció'' szövegrész helyébe ,,Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. november 27.]

 

1. § c) pont

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 11. § [2016. november 27.]

 

1. § e) pontban

,,Országos Területfejlesztési Tanács'' szövegrész helyébe ,,Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. november 27.]

 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. november 27.]

 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. november 27.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. november 27.]

 

3. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. november 27.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,Országos Területfejlesztési Tanács'' szövegrész helyébe ,,Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. november 27.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,(1)-(4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,1. § a) pont ac) és ad) alpontja'' szövegrész, ,,dokumentációk rajzi munkarészei esetében'' szövegrész helyébe ,,dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében'' szövegrész lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § c) pont [2016. november 27.]

 

3. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. november 27.]

 

5. §

Helyébe lép: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 14. § [2016. november 27.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 15. § [2016. november 27.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. november 27.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. november 27.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 343/2016. (XI. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. november 27.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

2. § a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. december 1.]


263/2010. (XI. 17.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

 
 

14/A. §

Hat. kív. h.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 5. § [2016. december 2.]


287/2010. (XII. 16.) Korm. r.

 
 

a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről

 
 

6/A. §

Hat. kív. h.: 338/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]


320/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 
 

Hat. kív. h.: 365/2016. (XI. 29.) Korm. r. 35. § a) pont [2017. január 1.]


321/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 365/2016. (XI. 29.) Korm. r. 35. § b) pont [2017. január 1.]


38/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 
 

Melléklet táblázat 18. sorban

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakértői és Kutató Központ'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]


234/2011. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

4/A. §

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 12. § [2017. január 13.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 14. § [2017. január 13.]


280/2011. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

 
 

5. § (2) bek. b) pont ba)-bc) alpontban

,,2. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,2. vagy 3. mellékletben'' szövegrész lép: 340/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § [2016. november 18.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 340/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 340/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § [2016. november 18.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 340/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]


312/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

 
 

2. § 9. pont

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

2. § 14. pont után

15. ponttal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

3. §

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 16. § [2017. január 13.]

 

6. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

6. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § (3) bek. [2017. január 13.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2017. január 13.]

 

12. § b)-c) pont

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 19. § [2017. január 13.]

 

13. §

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 20. § [2017. január 13.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § [2017. január 13.]

 

15. §

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § [2017. január 13.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 24. § [2017. január 13.]

 

25. § után

26. §-sal kieg.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 25. § [2017. január 13.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 26. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 13.]

 

2. melléklet

Mód.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 26. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 13.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 26. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 13.]


343/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

 
 

22. §-ból

,,az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § [2016. november 26.]


53/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

16. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § [2017. április 1.]


66/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 
 

13. § (12) bek.-ben

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakértői és Kutató Központ'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]


85/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 
 

44. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 3. § [2016. november 26.]


93/2012. (V. 10.) Korm. r.

 
 

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélyezéséről

 
 

13. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 337/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § [2016. december 17.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek. 20. pont után

21. ponttal kieg.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § [2016. november 19.]

 

11. alcím után

11/A. alcímmel (26/A. §) kieg.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § [2016. november 19.]

 

26/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 3. § [2018. szeptember 1.]

 

V-V/A. fejezet (39-44/C. §)

Hat. kív. h.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

V/C. fejezet után

V/D. fejezettel (44/J. §) kieg.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § [2016. november 19.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § [2016. november 19.]

 

1-2. és 8. melléklet

Hat. kív. h.: 354/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

15. § (5) bek.-ben

,,gépi elektronikus aláírással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzővel'' szövegrész, ,,gépi aláírást'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzőt'' szövegrész lép: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § [2016. november 26.]

 

58. § (2) bek. b) pont

ba) alponttal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

65. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

65. § (5) bek.-ben

,,(2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés'' szövegrész lép: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § [2016. november 19.]

 

7. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § [2016. november 19.]


380/2012. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2016. november 30.]

 

2. melléklet

Mód.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. november 30.]


401/2012. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 1. § [2016. november 19.]

 

6. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,eredménykimutatás,'' szövegrész helyébe ,,eredménykimutatás, és'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 1. pont [2016. november 19.]

 

6. § (2) bek. b) pont bc) alpont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 1. pont [2016. november 19.]

 

26. § (10a) bek.-ben

,,kivezetett eszközök'' szövegrész helyébe ,,kivezetett - részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő - eszközök'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 2. pont [2016. november 19.]

 

26. § (11) bek.-ben

,,behajthatatlan követelés'' szövegrész helyébe ,,behajthatatlan - vásárolt követelésnek nem minősülő - követelés'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 3. pont [2016. november 19.]

 

26. § (11) bek.-ben

,,a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök'' szövegrész helyébe ,,a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt követelésnek nem minősülő - eszközök'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 4. pont [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,mérlegkészítés időpontjáig'' szövegrész helyébe ,,mérleg fordulónapjáig'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 5. pont [2016. november 19.]

 

27. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

27. § (4) bek. f) pontban

,,engedményt.'' szövegrész helyébe ,,engedményt, valamint az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 6. pont [2017. január 1.]

 

27. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (8) bek. e) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (8) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

27. § (8) bek. h) pontban

,,az Szt. 85. § (3) bekezdés g), m)'' szövegrész helyébe ,,az Szt. 85. § (3) bekezdés g), k), m)'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 7. pont [2017. január 1.]

 

27. § (8) bek. i) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. november 19.]

 

13. alcímcímből (29. § előtt)

,,költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás,'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 1. pont [2016. november 19.]

 

29. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 3. pont [2016. november 19.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,eszköz-, illetve forráscsoportonkénti'' szövegrész helyébe ,,eszközcsoportonkénti'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 8. pont [2016. november 19.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,adatszolgáltató rendszerbe feltölti.'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 9. pont [2016. november 19.]

 

32. § (1a) bek.-ben

,,elfogadását követő öt napon'' szövegrész helyébe ,,elfogadását követő húsz napon'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 10. pont [2017. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,adatszolgáltató rendszerbe feltölti.'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 9. pont [2016. november 19.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,adatszolgáltató rendszerbe.'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 11. pont [2016. november 19.]

 

33. § (1)-(3) bek.-ben

,,adatszolgáltató rendszerbe.'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 11. pont [2016. november 19.]

 

37. § (7) bek.

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

44. § (1) bek.-ből

,,alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

44. § (2) bek. l)-m) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § [2016. november 19.]

 

46. § (3) bek.

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

46. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

50. § (7) bek.

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

53. § (6) bek. h) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

53. § (6) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

53. § (8) bek. i)-n) pont

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

53. § (8) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

56. §

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 9. § [2016. november 19.]

 

56. §

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

56/B. §

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 7. pont [2016. november 19.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (2) bek. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (2) bek. 2. pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2. melléklet 17. pontban

,,Igazságügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalok'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 12. pont [2016. november 19.]

 

4. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 1. pont, illetve 3. melléklet [2016. november 19.]

 

4. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 2. pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

4. melléklet 2. pontban

,,ellátások kiadásai'' szövegrész helyébe ,,ellátásokhoz kapcsolódó kiadások'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 13. pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 4. pontban

,,iskola-egészségügyi'' szövegrész helyébe ,,iskolaegészségügyi'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 14. § 12. pont [2016. november 19.]

 

7. melléklet

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 8. pont [2016. november 19.]

 

10. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 3. pont, illetve 5. melléklet [2016. november 19.]

 

10. melléklet 2-4. pont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 9. pont [2016. november 19.]

 

14. melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása alcím 4. pont j) alpontban

,,kifiezetésével'' szövegrész helyébe ,,kifizetésével'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 15. pont [2016. november 19.]

 

15. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 4. pont, illetve 6. melléklet [2016. november 19.]

 

15. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 5. pont, illetve 7. melléklet [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások pont K353. Kamatkiadások alpontban és B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek pont B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek alpont második b) pontban

,,fedezeti ügyletek'' szövegrész helyébe ,,kamat swap ügyletek'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 16. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások pont K355. Egyéb dologi kiadások alpont f) pontban

,,az OEP felé'' szövegrész helyébe, az ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 17. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK pont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K48. Egyéb nem intézményi ellátások l) pontban

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 18. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai pont b) alpont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont a) alpontban

,,támogatásokból származó'' szövegrész helyébe ,,támogatásokból és felhalmozási célú kiegészítő támogatásokból származó'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 19. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pont c) alpontban

,,és 14. § (4) bek. d) pont szerinti fejezetéből adott egyéb,'' szövegrész helyébe ,,szerinti fejezetéből adott egyéb,'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 20. pont [2017. január 1.]

 

15 melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei pont b) alpont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ alcím B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai pont B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontból

,, , valamint a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

16. melléklet

Mód.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 10. § (1) bek. 6. pont, illetve 8. melléklet [2017. január 1.]

 

16. melléklet 6. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK pont 61-66. alpont

Hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (1) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

16. melléklet 7. SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI pontból

,,(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével)'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 842. alpontban

,,kivezetett eszközök'' szövegrész helyébe ,,kivezetett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 21. pont [2016. november 19.]

 

16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 91. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI alpont 912. pontból

,,(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 922. pontból

,,(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK alpont 923. pontból

,,(szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)'' szövegrészt hat. kív. h.: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 12. § (2) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

17. melléklet 1. pont a) alpontban

,,számlák kivételével'' szövegrész helyébe ,,számlák és az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetek kivételével'' szövegrész lép: 351/2016. (XI. 18.) Korm. r. 11. § 22. pont [2016. november 19.]


15/2013. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

11. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK)'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. c) pontban

,,a BSZKI'' szövegrész helyébe ,,az NSZKK'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. január 1.]


29/2013. (II. 12.) Korm. r.

 
 

a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

8. § után

9. §-sal kieg.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § [2016. november 30.]

 

2. melléklet

Mód.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. §, illetve 2. melléklet [2016. november 30.]


58/2013. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 11. pont után

11a. ponttal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

1. § 14. pont után

14a. ponttal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

1. § 35. pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. november 20.]

 

1. § 43. pontból

,,a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok,'' szövegrészt hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § a) pont [2016. november 20.]

 

1. § 44. pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. november 20.]

 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § b) pont [2016. november 20.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § [2016. november 20.]

 

3. § (5) bek. 9. pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

3. § (5) bek. 10. pont

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § c) pont [2016. november 20.]

 

3. § (5) bek. 11. pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

4. § (3) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § [2016. november 20.]

 

4. § (3) bek. g) pontban

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedély'' szövegrész helyébe ,,Vksztv. szerinti működési engedély'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 2. pont [2016. november 20.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,vízjogi és víziközmű-szolgáltatói működési engedélyeinek'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatói engedélyének'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 3. pont [2016. november 20.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

8. §-ban

,,víziközmű-szolgáltatók'' szövegrész helyébe ,,pályázók'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 4. pont [2016. november 20.]

 

9. § (4) bek. c) pontban

,,alkalmazottja vagy felügyelő,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazottja, könyvvizsgálója vagy felügyelő,'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 5. pont [2016. november 20.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselő, vagy országgyűlési képviselő'' szövegrész helyébe ,,alkalmazottja, vagy országgyűlési képviselő'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 6. pont [2016. november 20.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,kiírási'' szövegrész helyébe ,,pályázati kiírási'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 1. pont [2016. november 20.]

 

13. § (2) bek. c) pontban

,,pályázó'' szövegrész helyébe ,,pályázók'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 7. pont [2016. november 20.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § d) pont [2016. november 20.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,pályázóval, akinek a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének kiadását a Hivatal a Vksztv. 36. § (1) bekezdése alapján megtagadja.'' szövegrész helyébe ,,pályázóval, aki nem rendelkezik jogerős víziközmű-szolgáltatói engedéllyel.'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 8. pont [2016. november 20.]

 

8. alcím (16. §)

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 5. § [2016. november 20.]

 

17. § (1)-(3a) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

17. § (14) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

17. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. november 20.]

 

18. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § [2016. november 20.]

 

18. § (1) bek. 10. pontban

,,90 nappal'' szövegrész helyébe ,,120 nappal'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 9. pont [2016. november 20.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § [2016. november 20.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,Amennyiben a közérdekű üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,Ha az engedélyezett fejlesztés ellenértékének kivételével a közérdekű üzemeltető'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 10. pont [2016. november 20.]

 

IV. fejezet 9-10. alcím (20-23. §)

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 9. § [2016. november 20.]

 

10. alcím után

10/A. alcímmel (24-29. §) kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 9. § [2016. november 20.]

 

30. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 10. § [2016. november 20.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,A kérelmező műszaki'' szövegrész helyébe ,,A víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező műszaki'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 11. pont [2016. november 20.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,A kérelmező szervezeti'' szövegrész helyébe ,,A víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező szervezeti'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 12. pont [2016. november 20.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,A kérelmező személyi'' szövegrész helyébe ,,A víziközmű-szolgáltatói engedélyezési eljárásban a kérelmező személyi'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 13. pont [2016. november 20.]

 

32. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 11. § [2016. november 20.]

 

33. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § e) pont [2016. november 20.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,A Hivatal az engedélyezési eljárás során'' szövegrész helyébe ,,A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói és működési engedélyezési eljárás során'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 14. pont [2016. november 20.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,az engedély iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,a víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 15. pont [2016. november 20.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § f) pont [2016. november 20.]

 

36. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § g) pont [2016. november 20.]

 

12. alcímcím (37. § előtt)

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 12. § [2016. november 20.]

 

37. §-ban

,,működési engedélyét'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatói engedélyét'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 16. pont [2016. november 20.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,A működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,A víziközmű-szolgáltató'' szövegrész, ,,a működési engedélyének módosítását'' szövegrész helyébe ,,a víziközmű-szolgáltatói engedélyének módosítását'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 17. pont [2016. november 20.]

 

39. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § [2016. november 20.]

 

40. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § h) pont [2016. november 20.]

 

43. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 14. § [2016. november 20.]

 

44. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg b) pont után c) ponttal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

44. § (3) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

45-50. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 16. § [2016. november 20.]

 

14/A. alcímcím (50/A. § előtt)

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § [2016. november 20.]

 

50/A. § (1) bek.-ben

,,tartós adathordozón mellékeli'' szövegrész helyébe ,,tartós adathordozón, szerkeszthető formátumban mellékeli'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 18. pont [2016. november 20.]

 

50/A. § (2) bek.-ben

,,ellátásért felelős köteles'' szövegrész helyébe ,,ellátásért felelős legkésőbb a próbaüzem lezárásának napjáig köteles'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 19. pont [2016. november 20.]

 

IV. Fejezet után

V. Fejezettel (52. §) kieg.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2016. november 30.]

 

55. § (3) bek. d) pontban

,,a műszaki feltételei, vagy'' szövegrész helyébe ,,a műszaki feltételei,'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 20. pont [2016. november 20.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,Az igénybejelentést követő'' szövegrész helyébe ,,Az (1) bek. szerinti hiánytalan igénybejelentést követő'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 21. pont [2016. november 20.]

 

55/A. §

Helyébe lép, egyidejűleg 55/A. § után 55/B. §-sal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 18. § [2016. november 20.]

 

56. § (3) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 19. § [2016. november 20.]

 

60. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 20. § [2017. július 1.]

 

61. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 21. § [2016. november 20.]

 

62. § (4) bek.-ből

,,legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben sem szolgáló'' szövegrészt hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § i) pont [2016. november 20.]

 

62. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 22. § [2016. november 20.]

 

62. § (12) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 23. § [2016. november 20.]

 

63. § (6) bek. c) alpontban

,,következtében a környezetben elszivárgott'' szövegrész helyébe ,,következtében a 67/A. § (5) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladóan a környezetben elszivárgott'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 22. pont [2016. november 20.]

 

64. § (3) bek.-ben

,,telki vízmérő tulajdonjoga'' szövegrész helyébe ,,telki vízmérő, valamint szennyvízmennyiség-mérő tulajdonjoga'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 23. pont [2016. november 20.]

 

64. § (5) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

64. § (7) bek. e) pont

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

64. § (9) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 24. § (3) bek. [2016. november 20.]

 

64. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 24. § (4) bek. [2016. november 20.]

 

65. § (8) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 25. § [2016. november 20.]

 

66. § (1) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 26. § [2016. november 20.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,szennyvíz mennyiség legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,szennyvízmennyiség - a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában - legfeljebb'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 24. pont [2016. november 20.]

 

67. § (5) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 27. § [2016. november 20.]

 

67. § (5)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § j) pont [2016. november 20.]

 

25. alcím

67/A. §-sal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 28. § [2016. november 20.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 29. § [2016. november 20.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,biztosításáról közterületi vízkivételi helyen vagy egyéb módon gondoskodni kell'' szövegrész helyébe ,,biztosításáról a Vksztv. 58. § (10) bekezdésében meghatározott módon és mértékben gondoskodni kell'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 25. pont [2016. november 20.]

 

84. § (7a) bek.-ben

,,szerződés megszűnik'' szövegrész helyébe ,,szerződés - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - megszűnik'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 26. pont [2016. november 20.]

 

85/A. § (1) bek.-ben

,,szennyvizét a törzshálózatba'' szövegrész helyébe ,,szennyvizét - közvetlenül vagy közvetve - a törzshálózatba'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 27. pont [2016. november 20.]

 

86. § (1) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 30. § [2016. november 20.]

 

86. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § k) pont [2016. november 20.]

 

89. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2016. november 20.]

 

89. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2016. november 20.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,A hozzájárulás mértéke'' szövegrész helyébe ,,A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 28. pont [2016. november 20.]

 

90. § (5) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 32. § [2016. november 20.]

 

90/A. § (1) bek.-ben

,,A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként'' szövegrész helyébe ,,A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-rendszerenként'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 29. pont [2016. november 20.]

 

90/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 33. § [2016. november 20.]

 

90/B. § (1) bek.-ben

,,kötelezettsége a Vksztv. 9. § (3) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 30. pont [2016. november 20.]

 

90/C. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 34. § [2016. november 20.]

 

90/D. §

Hat. kív. h.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 40. § l) pont [2016. november 20.]

 

90/F. §

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 35. § [2016. november 20.]

 

94/A. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § [2016. november 20.]

 

96. § (2) bek.-ben

,,VII./A Fejezet'' szövegrész helyébe ,,VII./A Fejezet és a 49. § (3) bekezdés'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 31. pont [2016. november 20.]

 

101. § (1) bek.-ben

,,A Hivatalhoz 2015. évben jóváhagyásra'' szövegrész helyébe ,,A Hivatalhoz jóváhagyásra'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 32. pont [2016. november 20.]

 

101. § (2) bek.-ben

,,90/C. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,90/C. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 39. § 33. pont [2016. november 20.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 37. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 20.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 37. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 20.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 37. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. november 20.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 37. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. november 20.]

 

7. melléklet 3. Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei című pont

4a. alponttal kieg.: 342/2016. (XI. 17.) Korm. r. 38. § [2016. november 20.]


65/2013. (III. 8.) Korm. r.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

13. alcím

15/B-15/C. §-sal kieg.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 8. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

2/A. alcím

2/B. §-sal kieg.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 1. § [2016. november 24.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,OEP'' szövegrész lép: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 3. § [2016. november 24.]

 

6. alcím

11/B. §-sal kieg.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 2. § [2016. november 24.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

17. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]


276/2013. (VII. 16.) Korm. r.

 
 

a ,,GSV'' Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 349/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § [2016. november 18.]


292/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. január 1.]

 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

2. §-ban

,,katasztrófavédelmi szerv részére'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelmi szerv - és ideiglenes ellátás esetén - a Koordináló szerv részére'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. e)-g) pont

Hat. kív. h.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3/A. §

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az ideiglenes ellátás díjánál'' szövegrész helyébe ,,az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjánál'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. január 1.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek. első mondat

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,kijelölt közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. § (8) bek.-ben

,,kijelölt közérdekű szolgáltatóval'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szervvel'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § e) pont [2017. január 1.]

 

14. § (8) bek.-ben

,,közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § f) pont [2017. január 1.]

 

14. § (9) bek.-ben

,,kijelölt közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. § (12) bek. b) pontban

,,kijelölt közérdekű szolgáltatóval'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szervvel'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § e) pont [2017. január 1.]

 

14. § (12) bek. b) pontban

,,közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § f) pont [2017. január 1.]

 

14. § (14) bek.-ben

,,kijelölt közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

14/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. január 1.]

 

14/B. § (1) bek.-ben

,,kijelölt közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

14/B. § (2)-(3) bek.-ben

,,közérdekű szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § f) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,A hulladéklerakási járulék előirányzat kezelője (a továbbiakban: előirányzat kezelője)'' szövegrész helyébe ,,Az előirányzat kezelője'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § g) pont [2017. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,hulladéklerakási járulék előirányzatot'' szövegrész helyébe ,,fejezeti kezelésű előirányzatot'' szövegrész lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 7. § h) pont [2017. január 1.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]


318/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

 
 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 373/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 373/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]


324/2013. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

 
 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § a) pont [2017. április 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 5. § [2017. április 1.]

 

3. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § [2017. április 1.]

 

2. alcím

3/A. §-sal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. § [2016. november 30.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § a) pont [2017. április 1.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § b) pont [2016. november 30.]

 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,a közszolgáltatási szerződés'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti feladatok'' szövegrész lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § b) pont [2017. április 1.]

 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 8. § [2017. április 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. § [2017. április 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,szakági'' szövegrészt hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § c) pont [2017. április 1.]

 

6. § (3)-(4) bek.-ben

,,közművezeték üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,közművezeték-üzemeltető'' szövegrész lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § c) pont [2017. április 1.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,közművezeték üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,közművezeték-üzemeltető'' szövegrész lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § c) pont [2017. április 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 11. § [2017. április 1.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 12. § [2017. április 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 13. § [2017. április 1.]

 

4. alcím

8/A-8/C. §-sal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 14. § [2017. április 1.]

 

4. alcím

8/D. §-sal kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § [2017. június 1.]

 

5. alcímcím (9. § előtt)

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 16. § [2017. április 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,által szolgáltatott'' szövegrész helyébe ,,által a tájékoztató rendszerből szolgáltatott'' szövegrész lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 22. § d) pont [2017. április 1.]

 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 17. § [2017. április 1.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (9/A-9/B. §) kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 18. § [2017. április 1.]

 

11-14. §

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 19. § [2017. április 1.]

 

15. §

Hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § d) pont [2017. április 1.]

 

7. alcím után

8. alcímmel (16. §) kieg.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 20. § [2016. november 30.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 21. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. április 1.]

 

3-4. melléklet

Hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § e) pont [2017. április 1.]

 

7. melléklet

Hat. kív. h.: 369/2016. (XI. 29.) Korm. r. 23. § f) pont [2017. április 1.]


354/2013. (X. 7.) Korm. r.

 
 

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

 
 

3. § e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 3. § [2016. december 1.]


393/2013. (XI. 12.) Korm. r.

 
 

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § [2016. november 26.]


472/2013. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 376/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2016. november 30.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 376/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2016. november 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 376/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. november 30.]


474/2013. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

3. § (4) bek. második mondatban

,,a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)'' szövegrész helyébe ,,a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. december 2.]

 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § [2016. december 2.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 8. § [2016. december 2.]

 

6. §

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 9. § [2016. december 2.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. december 2.]

 

11. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 10. § [2016. december 2.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. december 2.]

 

13. § (2) bek. d) pont da) alpont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 12. § [2016. december 2.]

 

1. melléklet I. pont 3. alpontban

,,adás-vételi szerződések példányszáma.'' szövegrész helyébe ,,adás-vételi szerződések példányszáma, pótlapok száma.'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. december 2.]

 

2. melléklet I. pont 4. alpont a) pontban

,,szerződések példányszámának jelölése,'' szövegrész helyébe ,,szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának jelölése,'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. december 2.]

 

2. melléklet I. pont 4. alpont b) pont nyitó szövegrészben

,,földet érintőn'' szövegrész helyébe ,,földet érintően'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § d) pont [2016. december 2.]

 

2. melléklet I. pont 4. alpont b) pont bb) alpontban

,,kitöltött közlemény'' szövegrész helyébe ,,kitöltött közzétételi közlemény'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § e) pont [2016. december 2.]

 

3. melléklet címben

,,kerülő közlemény'' szövegrész helyébe ,,kerülő közzétételi közlemény'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 13. § f) pont [2016. december 2.]


541/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]


546/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 18. § [2017. január 1.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

5. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 15. § [2016. december 2.]

 

6. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

6. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

3. alcím

11/A. §-sal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 17. § [2016. december 2.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 18. § [2016. december 2.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,földműves, mezőgazdasági termelőszövetkezet, illetve'' szövegrész helyébe ,,földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 22. § a) pont [2016. december 2.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

14. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

14. § (5) bek. b) pont ba) alpontban

,,az ingatlan-nyilvántartásba'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartásból'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 22. § b) pont [2016. december 2.]

 

14. § (5) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 19. § (3) bek. [2016. december 2.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

15. § (3) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 21. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. december 2.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 21. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. december 2.]


113/2014. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

 
 

3. melléklet szerinti Formanyomtatvány a) pont 1-2. alpontban

,,Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Szakértői és Kutató Központ'' szövegrész lép: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 19. § [2017. január 1.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 356/2016. (XI. 18.) Korm. r. 9. § a) pont, illetve 2. melléklet [2016. november 19.]

 

3. melléklet

Mód.: 356/2016. (XI. 18.) Korm. r. 9. § b) pont, illetve 3. melléklet [2016. november 19.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

109. § 10. pont

Helyébe lép: 367/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. december 7.]

 

109. § 11. pont után

12. ponttal kieg.: 367/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. december 7.]

 

117. §

Helyébe lép: 367/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § [2016. december 7.]

 

1. melléklet

Mód.: 338/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. december 2.]


182/2014. (VII. 25.) Korm. r.

 
 

a Külügyi és Külgazdasági Intézetről

 
 

Hat. kív. h.: 366/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]


197/2014. (VIII. 1.) Korm. r.

 
 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. § [2016. november 26.]


233/2014. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

az Igazságügyi Hivatalról

 
 

Hat. kív. h.: 362/2016. (XI. 29.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]


246/2014. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 
 

3. melléklet 2. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 1. § [2016. december 7.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

41/E. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2016. november 18.]

 

87. § után

87/A. §-sal kieg.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § [2016. november 18.]

 

31. alcím

89/A. §-sal kieg.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. § [2016. november 18.]

 

66. alcím

201/L. §-sal kieg.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 4. § [2016. november 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 5. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]

 

1. melléklet 6.9-6.12. pont

Hat. kív. h.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § 1. pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet 6.14. pont

Hat. kív. h.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § 2. pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet 6.15. pontban

,,6.4., 6.5., 6.8., 6.12.'' szövegrész helyébe ,,6.4-6.8.'' szövegrész lép: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet 6.15. pont c) alpontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 7. § 3. pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet 62.1. pontban

,,vagy a bíróság határozata'' szövegrész helyébe ,, , a bíróság határozata vagy a 89/A. § szerinti esetben közös megegyezés'' szövegrész lép: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. november 18.]

 

5. melléklet

Mód.: 345/2016. (XI. 17.) Korm. r. 5. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. november 18.]


277/2014. (XI. 14.) Korm. r.

 
 

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

 
 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. 27. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2017. január 13.]


307/2014. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 6. § [2016. november 30.]

 

2. melléklet

Mód.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 7. §, illetve 3. melléklet [2016. november 30.]


320/2014. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

 
 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (1) bek. n) pont nd) alpont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (1) bek. p) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2016. december 1.]

 

5. § i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (6) bek. [2016. december 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (7) bek. [2016. december 1.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (7/A. §) kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (8) bek. [2016. december 1.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (9) bek. [2016. december 1.]

 

14. alcím után

14/A. alcímmel (23/A. §) kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 4. § (10) bek. [2016. december 1.]


369/2014. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a hulladékká vált gépjárművekről

 
 

3. § (2) bek. záró szövegrészben

,,forgalmazásának'' szövegrészt hat. kív. h.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont [2016. december 7.]

 

5. § nyitó szövegrészben

,,az újrahasználatra előkészítés, valamint a hasznosítás mértéke'' szövegrészt hat. kív. h.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2016. december 7.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,kiállítja és a gépjárművet kezelésre átveszi'' szövegrész helyébe ,,kiállítja, és a gépjárművet a bontó kezelésre átveszi'' szövegrész lép: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. december 7.]

 

13. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. december 7.]

 

13. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. a) pontban

,,hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény'' szövegrész helyébe ,,Ht.'' szövegrész lép: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. december 7.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,bontó végzi'' szövegrész helyébe ,,bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi'' szövegrész lép: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. december 7.]

 

15. § (3) bek. b) pontban

,,korát,'' szövegrész helyébe ,,korát, valamint'' szövegrész lép: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. december 7.]

 

15. § (3) bek. c) pontban

,,mennyiségét, valamint'' szövegrész helyébe ,,darabszámát.'' szövegrész lép: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. december 7.]

 

15. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2016. december 7.]

 

21. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. december 7.]

 

24. §

Nem lép hatályba: 374/2016. (XI. 29.) Korm. r. 4. § (3) bek.


373/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

 
 

36. § (5) bek. e) pont ed) alpontban

,,telek-határrendezés'' szövegrész helyébe ,,telekhatárrendezés'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. december 2.]

 

36. § után

36/A. §-sal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 23. § [2016. december 2.]

 

40. § (1) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 24. § [2016. december 2.]

 

4. melléklet B) táblázat A:2 mezőben

,,birtok összevonási'' szövegrész helyébe ,,birtokösszevonási'' szövegrész, ,,változás előtti területnél.'' szövegrész helyébe ,,változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. december 2.]


374/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

1. § (5) bek.-ben

,,már'' szövegrész helyébe ,,a 6. § (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének időpontban'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § a) pont [2016. december 2.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,mezőgazdászi helyszínelést'' szövegrész helyébe ,,földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítása céljából végzett helyszíni szemle lefolytatását (a továbbiakban: mezőgazdászi helyszínelés)'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § b) pont [2016. december 2.]

 

2. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 27. § [2016. december 2.]

 

4. § (1) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 28. § [2016. december 2.]

 

4. § (3) bek. b) pont bb) alpontban

,,előírásainak'' szövegrész helyébe ,,előírásainak az út kialakítására vonatkozó'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § c) pont [2016. december 2.]

 

9. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 29. § [2016. december 2.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,hatályos.'' szövegrész helyébe ,,hatályos, kivéve teljes körű egyezség esetét, amikor a 15. § (12) bekezdés szerinti befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg hatályát veszti, az erre való utalást a határozatnak tartalmaznia kell.'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § d) pont [2016. december 2.]

 

11. § (7) bek. b) pontban

,,15. § (2)'' szövegrész helyébe ,,15. § (12)'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § e) pont [2016. december 2.]

 

15. § (5) bek. h) pontban

,,eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés), és'' szövegrész helyébe ,,eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés),'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § f) pont [2016. december 2.]

 

15. § (5) bek. i) pontban

,,foglaltakat.'' szövegrész helyébe ,,foglaltakat, és'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § g) pont [2016. december 2.]

 

15. § (5) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

15. § (10) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (10) bek. után (10a) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

15. § (12) bek.-ben

,,egyezségről, egy kérelmező esetén a (18) bekezdés szerinti okiratról befogadó nyilatkozatot állít ki,'' szövegrész helyébe ,,egyezségről befogadó nyilatkozatot állít ki,'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § h) pont [2016. december 2.]

 

15. § (14) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 30. § (3) bek. [2016. december 2.]

 

15. § (15) bek.-ben

,,alapján, a (16) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kerül lefolytatásra.'' szövegrész helyébe ,,alapján kerül lefolytatásra.'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § i) pont [2016. december 2.]

 

15. § (16) bek.

Hat. kív. h.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 37. § [2016. december 2.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2016. december 2.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2016. december 2.]

 

21. § (4a) bek. nyitó szövegrészben

,,használatát'' szövegrész helyébe ,,használatát - a sorsoláson megjelent kérelmezők kérelmére -'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § j) pont [2016. december 2.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 32. § [2016. december 2.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 33. § [2016. december 2.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 34. § [2016. december 2.]

 

28. § után

28/A. §-sal kieg.: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 35. § [2016. december 2.]

 

1. melléklet címben

,,kapcsolatos járási hivatal által elvégzett feladatok költségvonzata'' szövegrész helyébe ,,kapcsolatos, az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése alapján a járási hivatalt megillető költségtérítés'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § k) pont [2016. december 2.]

 

1. melléklet A)-B) táblázat 3. sorban

,,Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérők részére'' szövegrész helyébe ,,Adatszolgáltatás földmérők és jogi szolgáltatók részére'' szövegrész lép: 341/2016. (XI. 17.) Korm. r. 36. § l) pont [2016. december 2.]


392/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 346/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2016. november 18.]


42/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a biszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

 
 

5/A. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 358/2016. (XI. 23.) Korm. r. 1. § [2016. november 26.]

 

5/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 358/2016. (XI. 23.) Korm. r. 2. § [2016. november 26.]


87/2015. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

34. § (4) bek.-ben

,,a szervezet nevében történő elektronikus aláírással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzővel'' szövegrész lép: 352/2016. (XI. 18.) Korm. r. 7. § [2016. november 26.]


154/2015. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. melléklet I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv című táblázat B:3 mező

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 20. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv című táblázat 4. sor

Hat. kív. h.: 350/2016. (XI. 18.) Korm. r. 20. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

1. § b) pont

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § a) pont [2023. április 1.]

 

30. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 4. § [2016. november 24.]

 

30. §

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § b) pont [2022. november 1.]

 

31. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § c) pont [2022. november 1.]

 

31. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § d) pont [2023. április 1.]

 

33. § (1) bek.-ből

,, , valamint a 30. és 31. §-ban'' szövegrészt hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § e) pont [2022. november 1.]

 

33. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § f) pont [2022. november 1.]

 

35/D. §-ban

,,részesülhetnek'' szövegrész helyébe ,,részesülnek'' szövegrész lép: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 5. § [2016. november 24.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § g) pont [2022. november 1.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 6. § h) pont [2023. április 1.]


199/2015. (VIII. 23.) Korm. r.

 
 

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. december 1.]


246/2015. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Bizottság elnöke és tagja'' szövegrész helyébe ,,Bizottság tagja'' szövegrész lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

7. alcím

13/A. §-sal kieg.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

17/A. § után

17/B. §-sal kieg.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]


328/2015. (XI. 15.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

1. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 6. § (5) bek. [2016. december 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2016. december 1.]


359/2015. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

6. §-ban

,,5 éves'' szövegrész helyébe ,,2 éves'' szövegrész lép: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 14. § [2017. január 1.]

 

7. alcím (8. §)

Hat. kív. h.: 368/2016. (XI. 29.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]


410/2015. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 336/2016. (XI. 11.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. november 12.]

 

2/A. § után

2/B. §-sal kieg.: 336/2016. (XI. 11.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. november 12.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 336/2016. (XI. 11.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. november 12.]


28/2016. (II. 25.) Korm. r.

 
 

a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 8. § [2016. november 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 370/2016. (XI. 29.) Korm. r. 9. §, illetve 4. melléklet [2016. november 30.]


69/2016. (III. 31.) Korm. r.

 
 

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

 
 

1. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 330/2016. (XI. 4.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

9. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 334/2016. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2016. november 9.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (10/A. §) kieg.: 334/2016. (XI. 8.) Korm. r. 2. § [2016. november 9.]


148/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 336/2016. (XI. 11.) Korm. r. 10. § [2016. november 12.]


155/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,formátumban'' szövegrész helyébe ,,formátumban, a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése'' szövegrész lép: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

6. § után

6/A-6/E. §-sal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 353/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]


238/2016. (VIII. 16.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 359/2016. (XI. 23.) Korm. r. 7. § [2016. november 24.]


249/2016. (VIII. 22.) Korm. r.

 
 

a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 3. § [2016. november 19.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 4. § [2016. november 19.]


251/2016. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

3. § után

4. §-sal kieg.: 339/2016. (XI. 17.) Korm. r. 1. § [2016. november 18.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 339/2016. (XI. 17.) Korm. r. 2. § [2016. november 18.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 339/2016. (XI. 17.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]


285/2016. (IX. 21.) Korm. r.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 5. § [2016. november 19.]

 

1. melléklet

Mód.: 355/2016. (XI. 18.) Korm. r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. november 19.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

6/2009. (II. 14.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 44/2016. (XI. 14.) MNB r. 2. § [2017. július 31.]


7/2009. (II. 14.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 44/2016. (XI. 14.) MNB r. 2. § [2017. július 31.]


46/2015. (XI. 11.) MNB r.

 
 

a kötelező tartalékráta mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 23.) MNB r. 3. § [2016. december 1.]


20/2016. (VI. 6.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. §

Helyébe lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 1. § [2016. november 26.]

 

1. melléklet I. pont táblázat, adatszolgáltatók körét meghatározó oszlop a táblázat 15. sora szerinti adatszolgáltatás tekintetében

,,az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező ezen típusú EGT-fióktelep, az 50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézettel'' szövegrész helyett ,,az ezen típusú EGT-fióktelep, a hitelintézettel'' szövegrésszel lép hatályba: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (1) bek. a) pont [2016. november 26.]

 

1. melléklet I. pont táblázat adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó oszlop

 
 

táblázat 1-5. és 7-10. sor szerinti adatszolgáltatás tekintetében

,,ERA'' szövegrész helyett ,,EBEAD'' szövegrésszel lép hatályba: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (1) bek. b) pont ba) alpont [2016. november 26.]

 

táblázat 15-17. sor szerinti adatszolgáltatás tekintetében

,,ERA'' szövegrész helyett ,,KAP'' szövegrésszel lép hatályba: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (1) bek. b) pont bb) alpont [2016. november 26.]

 

1. melléklet I. pont táblázat, adatszolgáltatás teljesítésének módját meghatározó oszlopban

 
 

táblázat 6. sor szerinti adatszolgáltatás tekintetében

,,ERA'' szövegrész helyébe ,,EBEAD'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. a) pont aa) alpont [2016. november 26.]

 

táblázat 11-14. sor szerinti adatszolgáltatás tekintetében

,,ERA'' szövegrész helyébe ,,KAP'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. a) pont ab) alpont [2016. november 26.]

 

2. melléklet

 
 

Mód.: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. november 26.]

 

I.2.2.16. pontban

,,az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.'' szövegrész helyébe ,,a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.)'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont ba) alpont [2016. november 26.]

 

I.3. pontban

,,szektorának meghatározásakor'' szövegrész helyébe ,,szektorának meghatározásakor - a jelen melléklet eltérő rendelkezése hiányában -'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont bb) alpont [2016. november 26.]

 

I.4. pont címben

,,ERA'' szövegrész helyébe ,,EBEAD és KAP'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont bc) alpont [2016. november 26.]

 

I.4.3. és I.4.3.5. pontban

,,ERA'' szövegrész helyébe ,,EBEAD'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont bd) alpont [2016. november 26.]

 

I.4.4. pont címben

,,ERA'' szövegrész helyébe ,,KAP'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont be) alpont [2016. november 26.]

 

I.4.5. pont

Hat. kív. h.: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 5. § [2016. november 26.]

 

V.2.b) pontban

,,az ERA'' szövegrész helyébe ,,a KAP'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 25.) MNB r. 2. § (2) bek. b) pont bf) alpont [2016. november 26.]


1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 11/2016. (XI. 14.) MEKH r. 69. § a) pont [2017. január 1.]


4/2013. (X. 16.) MEKH r.

 
 

a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 10/2016. (XI. 14.) MEKH r. 44. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]


7/2014. (IX. 12.) MEKH r.

 
 

a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontról, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 10/2016. (XI. 14.) MEKH r. 44. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

és az azt módosító

 
 

9/2014. (IX. 29.) MEKH r.

 
 

Hat. kív. h.: 11/2016. (XI. 14.) MEKH r. 69. § b) pont [2017. január 1.]


10/2015. (XII. 7.) MEKH r.

 
 

a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a havi megszakítható kapacitások felajánlási határidejéről

 
 

Hat. kív. h.: 9/2016. (XI. 10.) MEKH r. 5. § [2016. november 13.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

9/2011. (III. 23.) BM r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 45/2016. (XI. 23.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. november 24.]

 

1. melléklet

Mód.: 45/2016. (XI. 23.) BM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]


56/2012. (XI. 22.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

 
 

43. §

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 3. § [2016. november 24.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,folyamatos, váltásos, vezényléses, kombinált vagy hivatali munkarendtől eltérő'' szövegrész helyébe ,,váltásos, vezényléses vagy kombinált'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § a) pont [2016. november 24.]

 

56. § (1) bek.-ből

,,és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 8. § a) pont [2016. november 24.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,amely alapján a hivatásos állomány tagja olyan tevékenységet végez, amely alapján a hivatásos állomány tagja olyan tevékenységet végez, amely'' szövegrész helyébe ,,amely alapján a hivatásos állomány tagja olyan tevékenységet végez, amely'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § b) pont [2016. november 24.]

 

56. § (3) bek.-ben

,,szakképzettségeket'' szövegrész helyébe ,,képesítési követelményeket, szakképzettségeket'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § c) pont [2016. november 24.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 4. § [2016. november 24.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,összege'' szövegrész helyébe ,,nettó összege'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § d) pont [2016. november 24.]

 

83. § (1) bek.

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 5. § [2016. november 24.]

 

83. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 8. § b) pont [2016. november 24.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,a fegyelmi szerv vezetője és munkatársa'' szövegrész helyébe ,,a vizsgáló'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § e) pont [2016. november 24.]

 

102. § (1) bek.-ből

,,a fegyelmi szerv vezetője vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 8. § c) pont [2016. november 24.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,A fegyelmi szerv vezetője, annak hiányában az ügy vizsgálója'' szövegrész helyébe ,,A vizsgáló, a vizsgálat befejezését követően vagy a vizsgáló megbízásának mellőzése esetén a személyügyi nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeti elem'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § f) pont [2016. november 24.]

 

1. melléklet

Mód.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 6. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 24.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 6. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. november 24.]

 

4. melléklet

Mód.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 6. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2016. november 24.]


64/2012. (XII. 12.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról

 
 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 12. § [2016. november 24.]

 

21. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 12. § [2016. november 24.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 9. § [2016. november 24.]

 

7. alcím után

7/A. alcímmel (24/A. §) kieg.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 10. § [2016. november 24.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 11. §, illetve 5. melléklet [2016. november 24.]


85/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

 
 

9. alcím (25-57. §)

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 13. § [2016. november 24.]

 

11. alcím

75. §-sal kieg.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 14. § [2016. november 24.]


9/2015. (III. 25.) BM r.

 
 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

 
 

2. § 5. pont után

5a-5b. ponttal kieg.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 1. § [2016. december 1.]

 

2. § 9. pont

Helyébe lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 2. § [2016. december 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 3. § [2016. december 1.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 4. § [2019. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 5. § [2016. december 1.]

 

7. § (1)-(3) bek.-ben

,,foglalkoztatni'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatni vagy megbízni'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 13. § a) pont [2016. december 1.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter'' szövegrész helyébe ,,5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 13. § b) pont [2016. december 1.]

 

7. § (2) bek. b) pontban

,,5000 kg/liter mennyiséget'' szövegrész helyébe ,,5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 13. § c) pont [2016. december 1.]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 6. § [2016. december 1.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ből

,,(1) bekezdés'' szövegrészt hat. kív. h.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 14. § [2016. december 1.]

 

20. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 7. § [2016. december 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2016. december 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 9. §, illetve 2. melléklet [2016. december 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 10. §, illetve 3. melléklet [2016. december 1.]

 

3. melléklet után

3/A. melléklettel kieg.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 11. §, illetve 4. melléklet [2016. december 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 46/2016. (XI. 23.) BM r. 12. §, illetve 5. melléklet [2016. december 1.]


26/2014. (XI. 20.) FM r.

 
 

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

 
 

1. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 1. § [2016. november 4.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,25 000 egyed'' szövegrész helyébe ,,32 000 egyed'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 2. § b) pont [2016. november 4.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,2015. évre'' szövegrész helyébe ,,tárgyévre'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 2. § a) pont [2016. november 4.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti küszöbértékre'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretre'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 2. § c) pont [2016. november 4.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,2015. december 11-éig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév december 23-áig'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 2. § d) pont [2016. november 4.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,2016. június 30-áig'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet követő év június 30-áig'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 2. § e) pont [2016. november 4.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

1. § 4. pontban

,,a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § a) pont [2016. november 4.]

 

1. § 4-5. pontban

,,az 1308/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § b) pont [2016. november 4.]

 

1. § 9-18. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 18. pont után 19. ponttal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 3. § [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet)

 

és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-ei 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 809/2014/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben és a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § c) pont [2016. november 4.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,640/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § d) pont [2016. november 4.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,809/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § e) pont [2016. november 4.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,640/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § d) pont [2016. november 4.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,809/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § e) pont [2016. november 4.]

 

10/A. §-ban

,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § f) pont [2016. november 4.]

 

14. § (5) bek. a) pont aa)-ab) alpont

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 4. § (1) bek. [2016. november 4.]

 

14. § (5) bek. c) pont cc)-cd) alpont

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 4. § (2) bek. [2016. november 4.]

 

14. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 4. § (3) bek. [2016. november 4.]

 

14. § (6)-(6a) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 4. § (4) bek. [2016. november 4.]

 

14. § (7)-(7a) bek.-ben

,,a (6) bekezdés alapján csatolt'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § g) pont [2016. november 4.]

 

14. § (11) bek.-ben

,,(2) bekezdés d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés e) pontjában'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § h) pont [2016. november 4.]

 

14. § (12) bek.-ben

,,a 14. § (5)-(6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdés'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § i) pont [2016. november 4.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,14. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § j) pont [2016. november 4.]

 

18. § b) pontban

,,14. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § j) pont [2016. november 4.]

 

20. § (1) bek. c) pontban

,,14. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § j) pont [2016. november 4.]

 

21. § (1) bek. b) pontban

,,14. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § j) pont [2016. november 4.]

 

19/A. alcím

22/F. §-sal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 5. § [2016. november 4.]

 

23. § e) pontban

,,809/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 6. § e) pont [2016. november 4.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. 1. pontban

,,(a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § a) pont [2016. november 4.]

 

1. § (1) bek. 3. pontban

,,a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § b) pont [2016. november 4.]

 

1. § (1) bek. 11-26. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 26. pont után 27. ponttal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 7. § [2016. november 4.]

 

2. § nyitó szövegrészben

,,1307/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § c) pont [2016. november 4.]

 

2. § nyitó szövegrészben

,,közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, és X. melléklet módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 639/2014/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § d) pont [2016. november 4.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,1307/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § e) pont [2016. november 4.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,1307/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § c) pont [2016. november 4.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,augusztus 1-jéig'' szövegrész helyébe ,,augusztus 31-éig'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § f) pont [2016. november 4.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,1307/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § c) pont [2016. november 4.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 12. § [2016. november 4.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7c) bek.-sel kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 8. § [2016. november 4.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,639/2014/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § g) pont [2016. november 4.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,legalább 0,5%-ot meghaladó'' szövegrész helyébe ,,0,5%-ot meghaladó'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § h) pont [2016. november 4.]

 

12. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 9. § (1) bek. [2016. november 4.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 12. § [2016. november 4.]

 

12. § (7)-(10) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 9. § (2) bek. [2016. november 4.]

 

12. § (13) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 9. § (3) bek. [2016. november 4.]

 

12. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 9. § (4) bek. [2016. november 4.]

 

13. § (1) bek. h) pontban

,,1305/2013/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § i) pont [2016. november 4.]

 

26/A. alcím

27/E. §-sal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 10. § [2016. november 4.]

 

28. § a) pontban

,,az aktív mezőgazdasági termelők'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági termelők'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 11. § j) pont [2016. november 4.]


89/2015. (XII. 22.) FM r.

 
 

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 2. § [2016. december 15.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,minisztérium hivatalos lapjában'' szövegrész helyébe ,,kormányzati honlapon'' szövegrész lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 4. § a) pont [2016. december 15.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,30'' szövegrész helyébe ,,60'' szövegrész lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 4. § b) pont [2016. december 15.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,(2)-(9)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(8)'' szövegrész lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 4. § c) pont [2016. december 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. december 15.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. december 15.]


22/2016. (IV. 5.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

5. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 15. § [2016. november 4.]

 

20. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 13. § [2016. november 4.]

 

29/A. § után

29/B. §-sal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 14. § [2016. november 4.]


67/2016. (X. 13.) FM r.

 
 

a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

 
 

6. § (2) bek.-ben

,,csökkentési együttható mértéke: 0,93'' szövegrész helyébe ,,csökkentési együttható mértéke legfeljebb 0,95'' szövegrész lép: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 17. § [2016. november 4.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 72/2016. (XI. 3.) FM r. 16. § [2016. november 4.]


79/2004. (V. 4.) FVM r.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 
 

2/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 1. § [2016. november 18.]

 

2/A. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 2. § [2016. november 18.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 3. § [2016. november 18.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 4. § [2016. november 18.]

 

96. § (3b) bek. után

(3c) bek.-sel kieg.: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 5. § [2016. november 18.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 73/2016. (XI. 17.) FM r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]


8/2006. (II. 27.) GKM r.

 
 

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

 
 

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 23.) NGM r. 36. § [2016. decmber 8.]


40/2006. (VI. 26.) GKM r.

 
 

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 1. § [2016. november 18.]


17/2008. (IV. 30.) GKM r.

 
 

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

 
 

1. §-ban

,,szervezet szakszemélyzetére (a továbbiakban: szakszemélyzet)'' szövegrész helyébe ,,szervezet repüléstájékoztató, légiforgalmi tiszt szakszemélyzetére (a továbbiakban: szakszemélyzet), a gyakornok légiforgalmi irányítókra és a légiforgalmi irányítókra'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 1. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § a) pontból

,,valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 1. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § b) pontból

,,valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2001/EU bizottsági rendelet 3. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 2. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § c) pont

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 1. § (1) bek. [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § g) pontból

,,valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 3. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § h) pontban

,,érintett szakszemélyzet'' szövegrész helyébe ,,részt vevők'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 2. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § i) pontból

,,valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 4. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § j) pontból

,,valamint a légiforgalmi irányítók és a gyakornok légiforgalmi irányítók vonatkozásában a 805/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 5. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § l) pont

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 1. § (2) bek. [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § m) pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 6. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § o) pontból

,,gyakornok légiforgalmi irányító, légiforgalmi irányító,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 7. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 1. § (3) bek. [2016. november 2. 18 óra]

 

3. § (2) bek.-ben

,,805/2011/EU'' szövegrész helyébe ,,2015/340'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 3. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

1. Cím (4-19. §)

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 8. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

22. § (3) bek.-ben

,,kiterjesztés'' szövegrész helyébe ,,jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 4. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

24. § (2) bek.-ben

,,oktatói és felügyeleti'' szövegrész helyébe ,,oktatói, felügyeleti és szaktudás-értékelő'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 5. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

24. § (2) bek.-ben

,,jogosítás-kiterjesztésnek'' szövegrész helyébe ,,valamint - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztésnek'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 6. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 2. § [2016. november 2. 18 óra]

 

Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei alcím címben (27. § előtt)

,,megszerzésének'' szövegrész helyébe ,,kiadásának'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 7. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

27. § (3) bek. b) pontban

,,kezdő'' szövegrész helyébe ,,jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 8. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 3. § [2016. november 2. 18 óra]

 

27. § (5) bek.-ben

,,(4) bekezdésben meghatározott esetre'' szövegrész helyébe ,,repüléstájékoztató képzésére'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 9. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

27. § (5) bek.-ben

,,képzési'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 9. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényessége és hosszabbításának feltételei alcímcímben (28. § előtt)

,,és hosszabbításának'' szövegrész helyébe ,,meghosszabbításának és megújításának'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 10. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

28. § (1) bek.-ben

,,, munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 10. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

28. § (3) bek. a) pontban

,,minimális időtartamban gyakorolta'' szövegrész helyébe ,,időtartamnál hosszabb időtartamra nem szakította meg'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 11. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

28. § (5) bek.-ben

,,kérelmező a munkahelyi képzés'' szövegrész helyébe ,,kérelmező a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 12. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

28. § (5) bek.-ben

,,a szaktudását megfelelőnek értékelték, amelyet a szolgáltató igazol'' szövegrész helyébe ,,sikeres munkahelyi vizsgát tett'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 13. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

28. § (6) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 4. § [2016. november 2. 18 óra]

 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 5. § [2016. november 2. 18 óra]

 

31. § (3) bek.-ben

,,manuális feldolgozást igénylő'' szövegrész helyébe ,,az adott tevékenységhez kapcsolódó'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 14. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

32. § (4) bek.-ben

,,magyar statikus légiforgalmi adatoknak'' szövegrész helyébe ,,légtér statikus légiforgalmi adatainak'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 15. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

A légiforgalmi tiszt szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság alcím

32/A. §-sal kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 6. § [2016. november 2. 18 óra]

 

33. § (1) bek. a) pontban

,,90 napnál hosszabb'' szövegrész helyébe ,,a továbbképzési programban meghatározott'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 16. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

33. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 11. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

33. § (3) bek. b) pontban

,,szolgálati tevékenység'' szövegrész helyébe ,,szakszolgálat'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 17. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

IV. Fejezet címben (34. § előtt)

,,KÉPZÉSE ÉS'' szövegrész helyébe ,,KÉPZÉSE, VALAMINT A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓK, A GYAKORNOK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK ÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓK'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 24. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei alcímcímben (34. § előtt)

,,megszerzésének'' szövegrész helyébe ,,kiadásának'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 7. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (1) bek.-ben

,,jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész helyébe ,,és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 18. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (2) bek.-ben

,,jogosítás'' szövegrész helyébe ,,jogosítás vagy a jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 19. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (3) bek.-ben

,,jogosítást'' szövegrész helyébe ,,jogosítást vagy a jogosítás-kiterjesztést'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 20. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (3) bek. a) pontban

,,szolgálati tevékenységet a 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális időtartamban gyakorolta'' szövegrész helyébe ,,szolgálati tevékenység ellátásában a továbbképzési programban meghatározott időtartamnál hosszabb időtartamú megszakítása nem volt'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 21. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (5) bek.-ben

,,a szaktudását megfelelőnek értékelték, amelyet a szolgáltató igazol'' szövegrész helyébe ,,sikeres munkahelyi vizsgát tett'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 13. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (5) bek.-ben

,,a munkahelyi képzés'' szövegrész helyébe ,,a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 22. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

35. § (6) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 7. § [2016. november 2. 18 óra]

 

36. § (1) bek.-ben

,,megadja'' szövegrész helyébe ,,kiadja'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 23. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

36. § (2)-(3) bek.-ben

,,légiforgalmi irányító és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 12. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

38. § (1) bek.-ből

,,légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formai, valamint a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 13. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

41. § (1) bek.-ből

,,- a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély kivételével -'' szövegrészt és ,,további'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 14. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

41. § (2) bek.-ből

,,a légiforgalmi irányítók esetében a munkahelyi képzés sikeres teljesítése, a repüléstájékoztató és a légiforgalmi tiszt esetében'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 15. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

43. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 16. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

43. § (3) bek.-ből

,,légiforgalmi irányító és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 17. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

44. § (1) bek.-ből

,,repüléstájékoztató és légiforgalmi tiszt'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 18. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

44. § (2) bek.-ből

,,és a 805/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott képzési tanúsítást'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 19. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

44. § (3)-(4) bek.-ből

,,és képzési tanúsítás'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 20. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

45. § (3) bek.-ből

,,és képzési tanúsítás'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 21. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

45. § (4) bek.-ből

,,és képzési tanúsítás'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 22. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 8. § [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 9. § [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (4) bek.-ben

,,4. melléklet'' szövegrész helyébe ,,2015/340 bizottsági rendelet I. melléklet 1. függeléke'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 25. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (5) bek.-ben

,,hat'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 26. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (7) bek.-ből

,,(a továbbiakban: EGT állam)'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 23. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

46. § (7) bek. a) pontban

,,bejegyzést'' szövegrész helyébe ,,bejegyzést a nyelvvizsga bizonyítvánnyal együtt'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 27. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

47. § (1) bek.-ből

,,légiforgalmi irányítók és'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 24. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

VI. Fejezet (50-51. §)

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 25. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

53. §-sal kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 10. § [2016. november 2. 18 óra]

 

55. §

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 26. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

56. §

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 11. § [2016. november 2. 18 óra]

 

57. §

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 27. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

1. melléklet

 
 

Mód.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 12. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 2. 18 óra]

 

1.4. pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 28. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2.2. pontban

,,jogosító'' szövegrész helyébe ,,jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 28. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2.3. pontban

,,Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély, repüléstájékoztató'' szövegrész helyébe ,,Repüléstájékoztató'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 29. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2.4. pontban

,,A légiforgalmi'' szövegrész helyébe ,,Az érvényes légiforgalmi'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 30. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2.5. pontban

,,A légiforgalmi irányító szakszolgálati engedéllyel és a megszerzendő repüléstájékoztató munkahelyi kiterjesztéssel azonos munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személynek a repüléstájékoztató munkahelyi képzés'' szövegrész helyébe ,,Az érvényes repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel rendelkező személynek a légiforgalmi tiszt alapképzés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 31. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.4.2. pontban

,,sikeres befejezését'' szövegrész helyébe ,,befejezését, valamint sikeres értékelést'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 32. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.5.1. pont a) alpontban

,,írásbeli vagy a szóbeli értékelésen'' szövegrész helyébe ,,alap- és jogosító képzés írásbeli vagy a szóbeli értékelésén'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 33. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.6.2. pont d) alpont de) pontban

,,az értékelés'' szövegrész helyébe ,,a felmérések és az értékelés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 34. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.6.4.2. pontban

,,Jogosító'' szövegrész helyébe ,,Jogosító és jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 35. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.6.5. pontban

,,képzés'' szövegrész helyébe ,,képzés alapképzésének és'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 36. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.6.5. pontban

,,képzési'' szövegrész helyébe ,,jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 37. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.7.4. pontban

,,jogosító'' szövegrész helyébe ,,jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 28. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.7.4. pontból

,,légiforgalmi irányító és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 12. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.7.4.1. pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 29. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

3.7.4.2. pontban

,,jogosító'' szövegrész helyébe ,,jogosító vagy jogosítás-kiterjesztés'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 44. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4.4. pont c) alpont ca) pontból

,,- a légiforgalmi irányító szolgálati tevékenység során alkalmazott döntéshozatali eljárást, beleértve a ,,fontossági sorrend'' meghatározását,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 30. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4.4. pont c) alpont cb) pontból

,,légiforgalmi irányító és'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 31. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4.5.4. pontban

,,további'' szövegrész helyébe ,,további vagy új'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 38. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4.5.4. pontból

,,légiforgalmi irányító,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 32. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4.6.4. pontban

,,hallgató'' szövegrész helyébe ,,gyakornok'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 39. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

5.4. pontból

,,és a légiforgalmi irányítókra vonatkozó, a 805/2011 EU bizottsági rendelet II. melléklet C. részében meghatározott munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer (Unit Competence Scheme)'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 33. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

5.4. pont b) alpontban

,,kiterjesztésekkel'' szövegrész helyébe ,,kiterjesztéssel'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 40. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

5.4. pont f)-g) pontból

,,és a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszer'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 34. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

5.6. pontból

,,és a munkahelyi szaktudás-értékelő rendszerben'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 35. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

6.1.2.1. pontból

,,légiforgalmi irányító és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 12. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

6.3.1. pontban

,,33. § (1) bekezdésének a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,továbbképzési programban'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 41. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

6.3.1. pontból

,,légiforgalmi irányító esetén a 12. § (1) bekezdés a) pontjában,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 36. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.2. pontból

,,légiforgalmi irányítók és'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 24. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.3. pontban

,,légiforgalmi tisztek kivételével'' szövegrész helyébe ,,repüléstájékoztatók esetében'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 42. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.4. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 36. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.5. pontból

,,légiforgalmi irányítók és'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 24. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.5. pontból

,,légiforgalmi irányítótól vagy a'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 37. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

7.7.1. pontban

,,konzultáció'' szövegrész helyébe ,,konzultáció, e-learning'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 43. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 12. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 2. 18 óra]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 12. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. november 2. 18 óra]

 

4. melléklet I. pont táblázat

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 14. § 38. pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4. melléklet 1.1. pontban

,,táblázatban'' szövegrész helyébe ,,2015/340 bizottsági rendelet I. melléklet 1. függeléke szerinti táblázatban'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 13. § 45. pont [2016. november 2. 18 óra]


9/2001. (IV. 5.) GM r.

 
 

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

 
 

Hat. kív. h.: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 53. § [2016. december 13.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 21/2016. (XI. 3.) HM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. november 4.]


1/2006. (VI. 26.) IRM r.

 
 

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

 
 

9. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 22/2016. (XI. 15.) IM r. 4. § (1) bek. [2016. november 16.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2016. (XI. 15.) IM r. 4. § (2) bek. [2016. november 16.]


28/2007. (V. 31.) IRM r.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

 
 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 44/2016. (XI. 23.) BM r. 1. § [2016. november 24.]


57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM e. r.

 
 

az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

 
 

16/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 1. § [2016. november 24.]

 

10. melléklet

Mód.: 47/2016. (XI. 23.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. november 24.]


24/2006. (V. 18.) IM r.

 
 

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2016. (XI. 15.) IM r. 1. § [2016. november 16.]

 

12/A. § után

Alcímmel (12/B. §) kieg.: 22/2016. (XI. 15.) IM r. 2. § [2016. november 16.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 22/2016. (XI. 15.) IM r. 3. § [2016. november 16.]


34/2004. (XII. 28.) IHM r.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről

 
 

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 4. § [2016. november 18.]


5/2012. (II. 16.) KIM r.

 
 

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

2. § 16. pont

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

2. § 16. pont után

16a. ponttal kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

2. § 17a. pontban

,,83. §-ában'' szövegrész helyébe ,,75. § (4a) bekezdésében'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § a) pont [2016. december 1.]

 

2. § 17a. pont után

17b. ponttal kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 1. § (3) bek. [2016. december 1.]

 

2. § 17b. pont után

17c. ponttal kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 1. § (4) bek. [2016. december 1.]

 

2. § 22. pontban

,,estén'' szövegrész helyébe ,,esetén'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § b) pont [2016. december 1.]

 

3. § (1) bek. h) pontban

,,az önrész'' szövegrész helyébe ,,a saját forrás'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § c) pont [2016. december 1.]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 2. § [2016. december 1.]

 

4. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (6) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § a) pont [2016. december 1.]

 

4. § (14) bek. nyitó szövegrészben

,,Alapkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az Alapkezelő'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § d) pont [2016. december 1.]

 

4. § (14) bek. a) pontból

,,kiadja a támogatói okiratot, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § b) pont [2016. december 1.]

 

4. § (14) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

4. § (18) bek. b) pontból

,,és az Ávr. 87. § (3) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § c) pont [2016. december 1.]

 

5. § (6) bek.-ből

,,Ávr. 87. § (3) bekezdése szerinti támogatás kivételével az'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § d) pont [2016. december 1.]

 

6. § (8)-(10) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2016. december 1.]

 

6. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2016. december 1.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 5. § [2016. december 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,Az önrész'' szövegrész helyébe ,,A saját forrás'' szövegrész, ,,önrész'' szövegrész helyébe ,,saját forrás'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § e) pont [2016. december 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,ötven százalékánál'' szövegrész helyébe ,,egyharmadánál'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § f) pont [2016. december 1.]

 

11. § (4) bek.-ből

,,részletes'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § e) pont [2016. december 1.]

 

10. alcímcímből (12. § előtt)

,,célú'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § f) pont [2016. december 1.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § g) pont [2016. december 1.]

 

12. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § h) pont [2016. december 1.]

 

12. § (4) bek. b) pontban

,,meghaladja a kettőszázötvenezer forintot'' szövegrész helyébe ,,eléri a százezer forintot'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § g) pont [2016. december 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 6. § [2016. december 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,működési'' szövegrész helyébe ,,költségvetési'' szövegrész lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 12. § h) pont [2016. december 1.]

 

III. fejezet

12/A. alcímmel (14/A. §) kieg.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 7. § [2016. december 1.]

 

15. § (6) bek.-ből

,,naprakészségét, valamint azok'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § i) pont [2016. december 1.]

 

18. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § j) pont [2016. december 1.]

 

20. § (1) bek.-ből

,,A felhívás lényeges adatait két országos napilapban is meg kell jelentetni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § k) pont [2016. december 1.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 8. § [2016. december 1.]

 

21. § (3) bek.-ből

,,A hiányosság pótlására a bejelentkezésre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a hiányosság pótlása nem történhet a bejelentkezésre rendelkezésre álló időszakon kívül.'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § l) pont [2016. december 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 9. § [2016. december 1.]

 

29. § (5) bek.-ből

,,kötelezettségvállalással nem terhelt'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § m) pont [2016. december 1.]

 

29. § (7) bek.

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 10. § [2016. december 1.]

 

30. § (7) bek.-ből

,, , valamint mobiltelefonos elérhetőség rendelkezésre állása esetén a megküldésre vonatkozó lényeges adatot tartalmazó SMS üzenetet is továbbítani kell'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 13. § n) pont [2016. december 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 35/2016. (XI. 30.) EMMI r. 11. §, illetve 1. melléklet [2016. december 1.]


57/2009. (X. 20.) KHEM r.

 
 

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

 
 

2. § (1) bek. d) pontból

,, , valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 2. § [2016. november 18.]


11/2013. (III. 21.) NGM r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

 
 

1. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 51. § [2016. december 13.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 1. § [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 2. § (1) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 21. pont után

21a-21c. ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 2. § (2) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 33., 34., 46a., 51a,

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 53. pont után

53a. ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 2. § (3) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 57. pont után

57a. ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 2. § (4) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 58. pont után

58a-58d. ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 2. § (5) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (2) bek. 64a. pont

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,702/2014/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,717/2014/EU bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 3. § [2016. november 18.]

 

5. § (4) bek. a) pontban

,,4., 4/A., 7., 8., 10-14., 17., 19., 20.'' szövegrész helyébe ,,4., 4/A., 6-17., 19., 19/A., 21-21/C., 22.'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

5. § (4) bek. b) pontban

,,4., 5., 8., 17. és 19.'' szövegrész helyébe ,,4-6., 16., 17., 19., 19/A., 21/B., 21/C., 22.'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. c) pont [2016. november 18.]

 

5. § (5) bek. a) pontban

,,17-20.'' szövegrész helyébe ,,17. és 19.'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. d) pont [2016. november 18.]

 

5. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

5. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

6. § h) pont

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

6. § k) pont után

l)-t) ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 4. § [2016. november 18.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 5. § [2016. november 18.]

 

7. § f) és h) pont

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. a) pont [2016. november 18.]

 

7. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 6. § [2016. november 18.]

 

4/A. alcím után

4/B. alcímmel (8/B. §) kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 7. § [2016. november 18.]

 

9. alcím után

9/A. alcímmel (14/A. §) kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 8. § [2016. november 18.]

 

31. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 9. § [2016. november 18.]

 

18. Képzési támogatás alcím (35. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

19. alcím után

19/A. alcímmel (36/A. §) kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 10. § [2016. november 18.]

 

20. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás alcím (37. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

21/C. alcím után

21/A-21/C. alcímekkel (38/A-38/I. §) kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 11. § [2016. november 18.]

 

23. Tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás alcím (40/A. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

24. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás alcím (40/B. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

25. A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételhez nyújtott támogatás alcím (40/C. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

26. Mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás alcím (40/D. §)

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. b) pont [2016. november 18.]

 

26. alcím után

27. alcímmel (40/E. §) kieg.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 12. § [2016. november 18.]

 

43. §

Helyébe lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 13. § [2016. november 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 14. §, illetve 1. melléklet [2016. november 18.]

 

1. melléklet táblázat G:12c mezőben

,,előirányzat'' szövegrész helyébe ,,előirányzat, civil szervezet'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. e) pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet táblázat G:33 mezőben

,,szövetség,'' szövegrész helyébe ,,szakszervezet,'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. f) pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet táblázat H:22 mezőben

,,pályázati úton,'' szövegrész helyébe ,,pályázat alapján a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján'' szövegrész lép: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (1) bek. g) pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet táblázat 15-16. sor

Hat. kív. h.: 42/2016. (XI. 17.) NGM r. 15. § (2) bek. c) pont [2016. november 18.]


2/2016. (I. 5.) NGM r.

 
 

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 52. § (1) bek. [2016. december 13.]

 

1. § (4) bek. k) pont

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 52. § (2) bek. [2016. december 13.]

 

2. § 34. pont

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 52. § (3) bek. [2016. december 13.]


5/2010. (I. 14.) NFGM r.

 
 

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

 
 

2. § (2) bek. a) pontban

,,Nemzeti Akkreditáló Testület'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Akkreditáló Hatóság'' szövegrész lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 50. § (5) bek. [2016. december 13.]

 

3. §

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 50. § (1) bek. [2016. december 13.]

 

5. §

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 50. § (2) bek. [2016. december 13.]

 

9. §

Helyébe lép: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 50. § (3) bek. [2016. december 13.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. 50. § (4) bek. [2016. december 13.]


31/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

 
 

2. melléklet 3.6. alpontban

,,közlekedésbiztonsági szervezettől'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervtől'' zövegrész, ,,közlekedésbiztonsági szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § a) pont [2016. november 18.]

 

7. melléklet 4. pont f) alpontban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § b) pont [2016. november 18.]


19/2011. (V. 10.) NFM r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

 
 

15. § (2) bek. b) pontban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 4. § [2016. november 18.]

 

1. melléklet III. pont

Hat. kív. h.: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 5. § [2017. január 1.]


68/2013. (XI. 22.) NFM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

 
 

1. § a) pont ab) és ad) alpont

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § a) pont [2016. november 18.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § b) pont [2016. november 18.]

 

3. § (3) bek.-ből

,, , a NIIF Intézetnél nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet III. pontban foglalt táblázatban megjelölt munkakörök vonatkozásában'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § c) pont [2016. november 18.]

 

4. § (1) bek. 20. pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § d) pont [2016. november 18.]

 

4. § (1) bek. 21. pont után

22-29. ponttal kieg.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 1. § (1) bek. [2016. november 18.]

 

4. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § e) pont [2016. november 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,főosztályvezetői'' szövegrész helyébe ,,főosztályvezetői és az osztályvezetői'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 2. § a) pont [2016. november 18.]

 

5. § (3)-(6) és (11) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § f) pont [2016. november 18.]

 

8. §-ban

,,KEF, a KIFÜ és a NIIF Intézet'' szövegrész helyébe ,,KIFÜ'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 2. § b) pont [2016. november 18.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,KEF, a KIFÜ és a NIIF Intézet'' szövegrész helyébe ,,KIFÜ'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 2. § c) pont [2016. november 18.]

 

9. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § g) pont [2016. november 18.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,KEF-nél, a KIFÜ-nél és a NIIF Intézetnél'' szövegrész helyébe ,,KIFÜ-nél'' szövegrész lép: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 2. § d) pont [2016. november 18.]

 

11. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § h) pont [2016. november 18.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 3. § i) pont [2016. november 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 1. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 18.]

 

2. melléklet

Mód.: 47/2016. (XI. 17.) NFM r. 1. § (3) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 18.]


27/2014. (IV. 30.) NFM r.

 
 

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

 
 

2. § 3. pontban

,,repülőorvos szakorvos'' szövegrész helyébe ,,repülőorvos-szakértő vagy repülőorvos-szakorvos'' szövegrész lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 19. § [2016. november 2. 18 óra]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 15. § [2016. november 2. 18 óra]

 

4. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 16. § [2016. november 2. 18 óra]

 

3. alcím

4/A. §-sal kieg.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 17. § [2016. november 2. 18 óra]

 

II. Fejezet (13-19. §)

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 20. § a) pont [2016. november 2. 18 óra]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 18. § [2016. november 2. 18 óra]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 20. § b) pont [2016. november 2. 18 óra]

 

4. melléklet

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 20. § c) pont [2016. november 2. 18 óra]

 

5. melléklet

Hat. kív. h.: 43/2016. (XI. 2.) NFM r. 20. § d) pont [2016. november 2. 18 óra]


18/2015. (IV. 10.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet A) rész 1. pont 1.15 alpont után

1.16 alponttal kieg.: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 6. § [2016. november 18.]

 

1. melléklet C) rész 1. pont

Hat. kív. h.: 46/2016. (XI. 17.) NFM r. 7. § [2016. november 18.]


43/1997. (XII. 30.) PM r.

 
 

a jövedéki termékek veszteségnormáiról

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § a) pont [2017. április 1.]


14/1998. (IV. 30.) PM r.

 
 

az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § b) pont [2017. április 1.]


41/2002. (XII. 6.) PM r.

 
 

a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § c) pont [2017. április 1.]


8/2004. (III. 10.) PM r.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § d) pont [2017. április 1.]


13/2004. (III. 25.) PM r.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § e) pont [2017. április 1.]


43/2009. (XII. 29.) PM r.

 
 

a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § f) pont [2017. április 1.]


12/2010. (III. 31.) PM-HM e. r.

 
 

az egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 45/2016. (XI. 29.) NGM r. 109. § g) pont [2017. április 1.]


133/2013. (XII. 29.) VM r.

 
 

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

 
 

25. §

Helyébe lép: 75/2016. (XI. 30.) FM r. 1. § [2016. december 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 27/2016. (XI. 8.) OGY h. 1. pont [2016. november 7.]

 

1. pont

Mód.: 29/2016. (XI. 23.) OGY h. 1. pont [2016. november 21.]

 

2. pont

Mód.: 27/2016. (XI. 8.) OGY h. 2. pont [2016. november 7.]


1285/2015. (IV. 30.) Korm. h.

 
 

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1688/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont

 

2. pont

Helyébe lép: 1688/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont


1562/2015. (VIII. 12.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1612/2016. (XI. 8.) Korm. h. 5. pont


1830/2015. (XI. 21.) Korm. h.

 
 

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

 
 

6. pont

Visszavonja: 1655/2016. (XI. 17.) Korm. h. 4. pont


1866/2015. (XII. 2.) Korm. h.

 
 

a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

1. pont 1.1. alpontban

,,156,72 milliárd forint'' szövegrész helyébe ,,153,02 milliárd forint'' szövegrész lép: 1687/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2016. november 30.]

 

1. pont 1.5. alpontban

,,földművelésügyi miniszter bevonásával'' szövegrész helyébe ,,nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával'' szövegrész lép: 1687/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont b) alpont [2016. november 30.]

 

1. pont 1.5. alpontban

,,Felelős:'' szövegrész után ,,földművelésügyi miniszter'' szövegrész helyébe ,,nemzeti fejlesztési miniszter, földművelésügyi miniszter'' szövegrész lép: 1687/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont b) alpont [2016. november 30.]

 

1. pont 1.5. alpontban

,,Határidő: 2015. december 31.'' szövegrész helyébe ,,Határidő: a kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatását követően azonnal'' szövegrész lép: 1687/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont b) alpont [2016. november 30.]


1005/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

 
 

Mód.: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. november 30.]

 

1. pont nyitó szövegrészben

,,elősegítésére című'' szövegrész helyébe ,,elősegítéséről szóló'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2016. november 30.]

 

1. pont táblázat

 
 

C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont ba) pont [2016. november 30.]

 

C:10 mezőben

,,11,155'' szövegrész helyébe ,,20,259'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont be) pont [2016. november 30.]

 

C:11 mezőben

,,1,220'' szövegrész helyébe ,,7,194'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bg) pont [2016. november 30.]

 

C:12 mezőben

,,9,962'' szövegrész helyébe ,,14,348'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bi) pont [2016. november 30.]

 

E:7 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bb) pont [2016. november 30.]

 

E:8 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bc) pont [2016. november 30.]

 

E:9 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bd) pont [2016. november 30.]

 

E:10 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bf) pont [2016. november 30.]

 

E:11 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bh) pont [2016. november 30.]

 

E:12 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont bj) pont [2016. november 30.]

 

2. pont táblázat

 
 

C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont c) alpont ca) pont [2016. november 30.]

 

E:5 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont c) alpont cb) pont [2016. november 30.]

 

E:6 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont c) alpont cc) pont [2016. november 30.]

 

E:7 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont c) alpont cd) pont [2016. november 30.]

 

3. pont nyitó szövegrészben

,,területeken című'' szövegrész helyébe ,,területekről szóló'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont d) alpont [2016. november 30.]

 

3. pont táblázat C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont e) alpont [2016. november 30.]

 

4. pont táblázat

 
 

B:4 mezőben

,,Szociális városrehabilitáció'' szövegrész helyébe ,,Leromlott városi területek rehabilitációja'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont fb) pont [2016. november 30.]

 

C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont fa) pont [2016. november 30.]

 

C:5 mezőben

,,1,442'' szövegrész helyébe ,,2,917'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont fc) pont [2016. november 30.]

 

C:6 mezőben

,,1,315'' szövegrész helyébe ,,2,621'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont fe) pont [2016. november 30.]

 

E:5 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont fd) pont [2016. november 30.]

 

E:6 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont f) alpont ff) pont [2016. november 30.]

 

5. pont táblázat

 
 

C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont g) alpont ga) pont [2016. november 30.]

 

C:2 mezőben

,,26,420'' szövegrész helyébe ,,27,867'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont g) alpont gb) pont [2016. november 30.]

 

6. pont táblázat

 
 

B:29 mezőben

,,Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében'' szövegrész helyébe ,,Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont hf) pont [2016. november 30.]

 

C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont ha) pont [2016. november 30.]

 

C:2 mezőben

,,21,229'' szövegrész helyébe ,,21,279'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont hb) pont [2016. november 30.]

 

C:4 mezőben

,,23,188'' szövegrész helyébe ,,23,588'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont hc) pont [2016. november 30.]

 

C:5 mezőben

,,28,484'' szövegrész helyébe ,,29,250'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont hd) pont [2016. november 30.]

 

C:8 mezőben

,,36,014'' szövegrész helyébe ,,36,164'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont h) alpont he) pont [2016. november 30.]

 

7. pont táblázat C:1 mezőben

,,összköltség'' szövegrész helyébe ,,teljes költség'' szövegrész lép: 1694/2016. (XI. 29.) Korm. h. 2. pont i) alpont [2016. november 30.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. november 9.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:32 mezőben

,,16'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1 alpont 2.1.22. pont [2016. november 9.]

 

B:9 mezőben

,,szolgáltatások'' szövegrész helyébe ,,szolgálatok'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pont [2016. november 9.]

 

B:29 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.18. pont [2016. november 9.]

 

C:28 mezőben

,,80'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.16. pont [2016. november 9.]

 

C:29 mezőben

,,20'' szövegrész helyébe ,,35'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.19. pont [2016. november 9.]

 

C:36 mezőben

,,2'' szövegrész helyébe ,,3'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.25. pont [2016. november 9.]

 

C:38 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,14,00 (ebből indikatív önerő:1,5)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.27. pont [2016. november 9.]

 

C:44 mezőben

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,20,00 (ebből indikatív önerő:6,0)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.34. pont [2016. november 9.]

 

E:4 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2016. november 9.]

 

E:5 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2016. november 9.]

 

E:9 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2016. november 9.]

 

E:10 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2016. november 9.]

 

E:11 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.6. pont [2016. november 9.]

 

E:12 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.7. pont [2016. november 9.]

 

E:13 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pont [2016. november 9.]

 

E:15 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.9. pont [2016. november 9.]

 

E:16 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.10. pont [2016. november 9.]

 

E:18 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1 alpont 2.1.11. pont [2016. november 9.]

 

E:20 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.12. pont [2016. november 9.]

 

E:22 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.13. pont [2016. november 9.]

 

E:23 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2016. november 9.]

 

E:26 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2016. november 9.]

 

E:28 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.17. pont [2016. november 9.]

 

E:29 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.20. pont [2016. november 9.]

 

E:31 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.21. pont [2016. november 9.]

 

E:33 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1 alpont 2.1.23. pont [2016. november 9.]

 

E:34 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.24. pont [2016. november 9.]

 

E:37 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.26. pont [2016. november 9.]

 

E:38 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.28. pont [2016. november 9.]

 

E:38a mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.29. pont [2016. november 9.]

 

E:40 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.30. pont [2016. november 9.]

 

E:41 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.31. pont [2016. november 9.]

 

E:42 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.32. pont [2016. november 9.]

 

E:43 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.33. pont [2016. november 9.]

 

E:44 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.35. pont [2016. november 9.]

 

E:45 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.36. pont [2016. november 9.]

 

E:46 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.37. pont [2016. november 9.]

 

E:47 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.38. pont [2016. november 9.]

 

E:48 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.39. pont [2016. november 9.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

A:8 mezőben

,,5'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2016. november 9.]

 

A:10 mezőben

,,7'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.7. pont [2016. november 9.]

 

A:11 mezőben

,,8'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.9. pont [2016. november 9.]

 

A:12 mezőben

,,9'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.11. pont [2016. november 9.]

 

A:13 mezőben

,,10'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2 alpont 2.2.13. pont [2016. november 9.]

 

A:15 mezőben

,,12'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.15. pont [2016. november 9.]

 

A:16 mezőben

,,13'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.17. pont [2016. november 9.]

 

A:16d mezőben

,,19'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.19. pont [2016. november 9.]

 

E:5 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2016. november 9.]

 

E:6 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2016. november 9.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2016. november 9.]

 

E:8 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.5. pont [2016. november 9.]

 

E:9 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.6. pont [2016. november 9.]

 

E:10 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.8. pont [2016. november 9.]

 

E:11 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.10. pont [2016. november 9.]

 

E:12 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.12. pont [2016. november 9.]

 

E:13 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.14. pont [2016. november 9.]

 

E:15 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.16. pont [2016. november 9.]

 

E:16 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.18. pont [2016. november 9.]

 

E:16d mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.20. pont [2016. november 9.]

 

E:17 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.21. pont [2016. november 9.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

B:36 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.21. pont [2016. november 9.]

 

C:3 mezőben

,,6,90'' szövegrész helyébe ,,9,86 (ebből indikatív önerő:2,96)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2016. november 9.]

 

C:8 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,4,29 (ebből indikatív önerő:1,29)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pont [2016. november 9.]

 

C:11 mezőben

,,8,46'' szövegrész helyébe ,,12,10 (ebből indikatív önerő:3,64)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont [2016. november 9.]

 

C:12 mezőben

,,34,94'' szövegrész helyébe ,,46,94'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.9. pont [2016. november 9.]

 

C:16 mezőben

,,1,40'' szövegrész helyébe ,,2,00 (ebből indikatív önerő:0,6)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.12. pont [2016. november 9.]

 

C:21 mezőben

,,1,19'' szövegrész helyébe ,,1,70 (ebből indikatív önerő:0,51)'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.13. pont [2016. november 9.]

 

C:36 mezőben

,,20'' szövegrész helyébe ,,10'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.22. pont [2016. november 9.]

 

E:3 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2016. november 9.]

 

E:6 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pont [2016. november 9.]

 

E:7 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.4. pont [2016. november 9.]

 

E:8 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.6. pont [2016. november 9.]

 

E:11 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.8. pont [2016. november 9.]

 

E:12 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. pont [2016. november 9.]

 

E:13 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. pont [2016. november 9.]

 

E:21 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.14. pont [2016. november 9.]

 

E:25 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.15. pont [2016. november 9.]

 

E:27 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.16. pont [2016. november 9.]

 

E:29 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.17. pont [2016. november 9.]

 

E:30 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.18. pont [2016. november 9.]

 

E:31 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.19. pont [2016. november 9.]

 

E:32 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.20. pont [2016. november 9.]

 

E:36 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.23. pont [2016. november 9.]

 

E:37 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.24. pont [2016. november 9.]

 

E:38 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.25. pont [2016. november 9.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,80,00'' szövegrész helyébe ,,90,55'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2016. november 9.]

 

E:3 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2016. november 9.]

 

E:4 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.3. pont [2016. november 9.]

 

E:5 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.4. pont [2016. november 9.]

 

E:6 mezőben

,,december'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.5. pont [2016. november 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. november 9.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:15 mezőben

,,16'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.13. alpont [2016. november 9.]

 

A:32 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.37. alpont [2016. november 9.]

 

A:35 mezőben

,,5'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.40. alpont [2016. november 9.]

 

A:38 mezőben

,,7'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.43. alpont [2016. november 9.]

 

A:39 mezőben

,,8'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.46. alpont [2016. november 9.]

 

A:40 mezőben

,,9'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.48. alpont [2016. november 9.]

 

A:41 mezőben

,,10'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.50. alpont [2016. november 9.]

 

A:42 mezőben

,,12'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.52. alpont [2016. november 9.]

 

A:43 mezőben

,,13'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.54. alpont [2016. november 9.]

 

A:43b mezőben

,,19'' szövegrész helyébe ,,0'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.56. alpont [2016. november 9.]

 

B:5 mezőben

,,szolgáltatások'' szövegrész helyébe ,,szolgálatok'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2016. november 9.]

 

B:38 mezőben

,,ifjúságpszichiátria'' szövegrész helyébe ,,ifjúságpszichiátriai'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.44. alpont [2016. november 9.]

 

B:45 mezőben

,,fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,felkészítése'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.59. alpont [2016. november 9.]

 

B:48 mezőben

,,A lemorzsolódással'' szövegrész helyébe ,,A tanulói lemorzsolódással'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.63. alpont [2016. november 9.]

 

C:21 mezőben

,,Semmelweis Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Semmelweis Egyetem, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.19. alpont [2016. november 9.]

 

C:25 mezőben

,,Kutató Intézet'' szövegrész helyébe ,,Kutatóintézet'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.26. alpont [2016. november 9.]

 

C:27 mezőben

,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész helyébe ,,NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.29. alpont [2016. november 9.]

 

C:30 mezőben

,,Háza'' szövegrész helyébe ,,Háza, Nemzeti Művelődési Intézet'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.33. alpont [2016. november 9.]

 

C:31 mezőben

,,Háza'' szövegrész helyébe ,,Háza, Nemzeti Művelődési Intézet'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.35. alpont [2016. november 9.]

 

C:49 mezőben

,,Nyugat-Magyarországi'' szövegrész helyébe ,,Nyugat-magyarországi'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.65. alpont [2016. november 9.]

 

C:52 mezőben

,,Ügynökség'' szövegrész helyébe ,,Ügynökség; Eötvös Loránd Tudományegyetem; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.69. alpont [2016. november 9.]

 

C:68 mezőben

,,feladatot'' szövegrész helyébe ,,feladatokat'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.87. alpont [2016. november 9.]

 

D:20 mezőben

,,2'' szövegrész helyébe ,,3'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.17. alpont [2016. november 9.]

 

D:21 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,12,50'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.20. alpont [2016. november 9.]

 

D:53 mezőben

,,34,94'' szövegrész helyébe ,,46,94'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.71. alpont [2016. november 9.]

 

D:68 mezőben

,,80,00'' szövegrész helyébe ,,90,55'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.88. alpont [2016. november 9.]

 

F:2 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. októberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2016. november 9.]

 

F:3 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2016. november 9.]

 

F:4 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. októberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2016. november 9.]

 

F:5 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2016. november 9.]

 

F:6 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2016. november 9.]

 

F:8 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2016. november 9.]

 

F:9 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2016. november 9.]

 

F:10 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2016. november 9.]

 

F:11 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.10. alpont [2016. november 9.]

 

F:13 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.11. alpont [2016. november 9.]

 

F:14 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júliusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.12. alpont [2016. november 9.]

 

F:15 mezőben

,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.14. alpont [2016. november 9.]

 

F:16 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.15. alpont [2016. november 9.]

 

F:18 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.16. alpont [2016. november 9.]

 

F:20 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016. december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.18. alpont [2016. november 9.]

 

F:21 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.21. alpont [2016. november 9.]

 

F:21a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.22. alpont [2016. november 9.]

 

F:22 mezőben

,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. februárban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.23. alpont [2016. november 9.]

 

F:23 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.24. alpont [2016. november 9.]

 

F:24 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.25. alpont [2016. november 9.]

 

F:25 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.27. alpont [2016. november 9.]

 

F:26 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.28. alpont [2016. november 9.]

 

F:27 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.30. alpont [2016. november 9.]

 

F:28 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.31. alpont [2016. november 9.]

 

F:29 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.32. alpont [2016. november 9.]

 

F:30 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.34. alpont [2016. november 9.]

 

F:31 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.36. alpont [2016. november 9.]

 

F:32 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.38. alpont [2016. november 9.]

 

F:34 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.39. alpont [2016. november 9.]

 

F:35 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.41. alpont [2016. november 9.]

 

F:36 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.42. alpont [2016. november 9.]

 

F:38 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.45. alpont [2016. november 9.]

 

F:39 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.47. alpont [2016. november 9.]

 

F:40 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.49. alpont [2016. november 9.]

 

F:41 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.51. alpont [2016. november 9.]

 

F:42 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.53. alpont [2016. november 9.]

 

F:43 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.55. alpont [2016. november 9.]

 

F:43b mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.57. alpont [2016. november 9.]

 

F:44 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2014. októberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.58. alpont [2016. november 9.]

 

F:45 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.60. alpont [2016. november 9.]

 

F:46 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.61. alpont [2016. november 9.]

 

F:47 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. októberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.62. alpont [2016. november 9.]

 

F:48 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. október'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.64. alpont [2016. november 9.]

 

F:49 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.66. alpont [2016. november 9.]

 

F:50 mezőben

,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.67. alpont [2016. november 9.]

 

F:51 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.68. alpont [2016. november 9.]

 

F:52 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.70. alpont [2016. november 9.]

 

F:53 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.72. alpont [2016. november 9.]

 

F:54 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.73. alpont [2016. november 9.]

 

F:55 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.74. alpont [2016. november 9.]

 

F:57 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.75. alpont [2016. november 9.]

 

F:58 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.76. alpont [2016. november 9.]

 

F:59 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.77. alpont [2016. november 9.]

 

F:60 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.78. alpont [2016. november 9.]

 

F:61 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.79. alpont [2016. november 9.]

 

F:62 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. december'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.80. alpont [2016. november 9.]

 

F:62a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.81. alpont [2016. november 9.]

 

F:63 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.82. alpont [2016. november 9.]

 

F:64 mezőben

,,Megtörtént 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2014. októberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.83. alpont [2016. november 9.]

 

F:65 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.84. alpont [2016. november 9.]

 

F:66 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.85. alpont [2016. november 9.]

 

F:67 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2016. november'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.86. alpont [2016. november 9.]

 

F:68 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. szeptemberben'' szövegrész lép: 1608/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont 3.89. alpont [2016. november 9.]


1038/2016. (II. 10.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

 
 

3-5. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1647/2016. (XI. 17.) Korm. h. 4. pont [2016. november 21.]

 

és az azt módosító

 
 

1647/2016. (XI. 17.) Korm. h.

 
 

1-2. pont

Visszavonja: 1647/2016. (XI. 17.) Korm. h. 4. pont [2016. november 21.]


1212/2016. (IV. 28.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről

 
 

3. pont után

3/A. ponttal kieg.: 1691/2016. (XI. 29.) Korm. h. 3. pont [2016. november 30.]


1224/2016. (V. 2.) Korm. h.

 
 

az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

 
 

2. pont

Visszavonja: 1602/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont

 

3. pontban

,,Határidő: 2016. július 1.'' szövegrész helyébe ,,Határidő: azonnal'' szövegrész lép: 1602/2016. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont e) alpontban

,,egyes prioritásai keretének 90%-át'' szövegrész helyébe ,,egyes prioritásai - a 2. prioritást, valamint a 3.1 és a 3.2 beruházási prioritást kivéve - 90%-át'' szövegrész lép: 1691/2016. (XI. 29.) Korm. h. 4. pont [2016. november 30.]


1337/2016. (VII. 4.) Korm. h.

 
 

a ,,"Kreatív város - fenntartható vidék" - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról'' című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

 
 

1. pontban

,,C'' szövegrész helyébe ,,C és D'' szövegrész lép: 1617/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

3. pont a) alpont

Helyébe lép: 1617/2016. (XI. 8.) Korm. h. 1. pont

 

1. melléklet táblázat

 
 

C:7 mezőben

,,112 000 000'' szövegrész helyébe ,,90 000 000'' szövegrész lép: 1617/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont ba) pont

 

D:7 mezőben

,,1 459 445 000'' szövegrész helyébe ,,50 000 000'' szövegrész lép: 1617/2016. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont bb) pont


1400/2016. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

Visszavonja: 1607/2016. (XI. 8.) Korm. h. 4. pont


1417/2016. (VII. 29.) Korm. h.

 
 

a Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések támogatásáról

 
 

2. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 2. pont után 2a. ponttal kieg.: 1640/2016. (XI. 17.) Korm. h.


1504/2016. (IX. 21.) Korm. h.

 
 

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1618/2016. (XI. 8.) Korm. h. 9. pont [2016. november 9.]


112/2014. (IX. 16.) ME h.

 
 

a 2007-2013 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és új elnökök kinevezéséről

 
 

1. pontból

,,Glattfelder Bélát, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkárát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága,'' szövegrészt visszavonja: 124/2016. (XI. 29.) ME h. 2. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.