A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. október 1-jétől a 2017/176. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

32. § (1) bek.-ben

,,bíróság által felülvizsgált'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási perben elbírált'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 1. pont

 

38. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 1. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

,,A POLGÁRI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK'' alcímcím (39. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § a) pont [2018. január 1.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 1. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 1. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

42. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 1. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

42. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 1. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

42. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 1. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

Tételes illetékek alcímcímben (43. § előtt)

,,illetékek'' szövegrész helyébe ,,illetékek a polgári eljárásban'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 2. pont [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 2. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

43. § (3)-(4), (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § b) pont [2018. január 1.]

 

43. § (5) bek.-ből

,,Pp. 349. §-ában meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § c) pont [2018. január 1.]

 

44. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 13. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

45. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXII. tv. 1. § [2017. október 13.]

 

45. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXXX. tv. 2. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

,,A JOGORVOSLAT ILLETÉKE A POLGÁRI ELJÁRÁSBAN'' alcímcím (46. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § d) pont [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 2. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 2. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 13. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

46. § (3) bek.-ben

,,beavatkozó'' szövegrész helyébe ,,beavatkozó és az érdekelt'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 3. pont

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 13. § (3) bek. [2017. október 28.]

 

50. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 2. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 2. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

,,ILLETÉKKEDVEZMÉNYEK A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN'' alcímcím (56. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § e) pont [2018. január 1.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,beavatkozóra'' szövegrész helyébe ,,beavatkozóra és az érdekeltre'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 4. pont [2018. január 1.]

 

56. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § f) pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,polgári ügyekben'' szövegrész helyébe ,,polgári és közigazgatási ügyekben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 5. pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. b) pontban

,,költségmentesség vagy az illetékfeljegyzési jog'' szövegrész helyébe ,,költségkedvezmény'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 6. pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. k) pontban

,,bíróság általi felülvizsgálata'' szövegrész helyébe ,,ellen indított közigazgatási per'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 7. pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. p) és s) pontban

,,bírósági felülvizsgálata'' szövegrész helyébe ,,ellen indított közigazgatási per'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 8. pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek.

q) ponttal kieg.: 2017: CXXX. tv. 3. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. r) pontban

,,bírói felülvizsgálatára'' szövegrész helyébe ,,elleni jogorvoslatra'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 9. pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek.

w) ponttal kieg.: 2017: CXXX. tv. 3. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

58. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

Illetékfeljegyzési jog alcímcímben (59. § előtt)

,,Illetékfeljegyzési'' szövegrész helyébe ,,Tárgyi illetékfeljegyzési'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 10. pont [2018. január 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,illetékfeljegyzési'' szövegrész helyébe ,,tárgyi illetékfeljegyzési'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 11. pont [2018. január 1.]

 

59. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § g) pont [2018. január 1.]

 

60. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § h) pont [2018. január 1.]

 

61. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § i) pont [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek.-ben

,,feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül'' szövegrész helyébe ,,felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is -'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 12. pont [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek. r) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § j) pont [2018. január 1.]

 

62. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 5. § k) pont [2018. január 1.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,utasították el'' szövegrész helyébe ,,utasították vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 13. pont [2018. január 1.]

 

74. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 3. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

81. § (3) bek.-ben

,, f) pontja'' szövegrész helyébe ,, b) pontja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 14. pont [2018. január 1.]

 

81. § (3) bek.-ben

,,jogi hatály'' szövegrész helyébe ,,joghatás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 4. § 15. pont [2018. január 1.]

 

,,Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

99/Q. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 3. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

102/A. § után

102/B. §-sal kieg.: 2017: CXXII. tv. 2. § [2017. október 13.]


1991. évi XXXVIII. tv.

 
 

a használati minták oltalmáról

 
 

I. fejezetcímben (1. § előtt)

,,használati mintaoltalom'' szövegrész helyébe ,,használatiminta-oltalom'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § a) pont [2018. január 1.]

 

1. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az olyan korábbi elsőbbségű szabadalmi vagy mintaoltalmi bejelentés'' szövegrész helyébe ,,az olyan korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § c) pont [2018. január 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

8. §-ban

,,a szolgálati és az alkalmazotti találmányra irányadó rendelkezéseket'' szövegrész helyébe ,,a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az alkalmazotti találmányra irányadó rendelkezéseit'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § d) pont [2018. január 1.]

 

9. §-ban

,,személyhez fűződő jogaira és a mintaoltalmi igényre'' szövegrész helyébe ,,személyhez fűződő jogaira, díjazására és a mintaoltalmi igényre szövegrész, ,,személyhez fűződő jogaira és a szabadalmi igényre'' szövegrész helyébe ,,személyhez fűződő jogaira, díjazására és a szabadalmi igényre'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § e) pont [2018. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,évenként fenntartási díjat'' szövegrész helyébe ,,évenként jogszabályban meghatározott fenntartási díjat'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § f) pont [2018. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

13. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXX. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

14-15. §

Hat. kív. h.: 2017: CXX. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,ennek megindításáig'' szövegrész helyébe ,,az eljárás megindításáig'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § g) pont [2018. január 1.]

 

21. § (1) bek. b) pontban

,,a fenntartási díjat nem fizették meg'' szövegrész helyébe ,,a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § h) pont [2018. január 1.]

 

21. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXX. tv. 23. § b) pont [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXX. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

24. § előtti alcímcímben

,,megsemmisítése'' szövegrész helyébe ,,megsemmisítése és korlátozása'' szövegrész lép: 2017: CXX. tv. 22. § i) pont [2018. január 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXX. tv. 11. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

29. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

,,Mintaoltalmi bejelentés'' alcím

29/A. §-sal kieg.: 2017: CXX. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

,,A mintaoltalmi bejelentés vizsgálata'' alcím

33/A-33/B. §-sal kieg.: 2017: CXX. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

34. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

35. § a) pont

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 18. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

35. § f) pont

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 18. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

35. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXX. tv. 18. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

36. §

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

IV. fejezet

,,A szabadalmi törvény különös eljárási szabályainak alkalmazása'' (36/A. §) és ,,Oltalmazhatósági vélemény'' (36/B. §) alcímekkel kieg.: 2017: CXX. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

37. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 6. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

37. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

38. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXX. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,törvényszék'' szövegrész helyébe ,,bíróság'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 7. § [2018. január 1.]


1991. évi XXXIX. tv.

 
 

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

 
 

23. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,törvényszék'' szövegrész helyébe ,,bíróság'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 9. § [2018. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

4. §-ban

,,Polgári perrendtartásnak'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 10. § a) pont [2018. január 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 1. § [2017. október 13.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,e) pontjában'' szövegrész lép: 2017: CXIX. tv. 12. § a) pont [2017. október 13.]

 

17. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXIX. tv. 2. § [2017. október 13.]

 

17/A. § (1) bek. a) pontban

,,g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,f) pontjában'' szövegrész lép: 2017: CXIX. tv. 12. § b) pont [2017. október 13.]

 

22. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 3. § [2017. október 13.]

 

24. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 4. § [2017. október 13.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 5. § [2017. október 13.]

 

31/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 6. § [2017. október 13.]

 

49/A. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 7. § [2017. október 13.]

 

114. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXIX. tv. 8. § [2017. október 13.]

 

134-135. §

Hat. kív. h.: 2017: CXIX. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

161. § után

161/A-161/B. §-sal kieg.: 2017: CXIX. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

179. § után

179/A. §-sal kieg.: 2017: CXIX. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

183. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: CXIX. tv. 11. § [2018. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 1. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

3. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 1. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

3. § (1) bek. l) pont után

m)-u) ponttal kieg.: 2017: CXXVI. tv. 1. § (3) bek. [2017. október 28.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 2. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 2. § (3) bek. [2017. október 28.]

 

6. § (3) bek. a) pont aa) alpontban

,,felfüggesztésnek'' szövegrész helyébe ,,felfüggesztésnek - ide nem értve a 6/Q. § szerinti esetet -'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § a) pont [2017. október 28.]

 

6. § (3) bek. b) pont bd) alpontban

,,továbbá a 6/A. § (2) bekezdése,'' szövegrész helyébe ,,továbbá a 6/A. § (2) bekezdése, a 6/Q. §,'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § b) pont [2017. október 28.]

 

6. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 2. § (4) bek. [2017. október 28.]

 

6. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 2. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

I. Fejezet 6/A. § után

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 3. § [2017. október 28.]

 

6/B-6/D. §

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 4. § [2017. október 28.]

 

6/E. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXVI. tv. 12. § a) pont [2017. október 28.]

 

I. Fejezet

6/F-6/G. §-sal kieg.: 2017: CXXVI. tv. 5. § [2017. október 28.]

 

6/G. § (3) bek.-ben

,,felszámolási eljárás iránti kérelmet elutasítja'' szövegrész helyébe ,,felszámolási eljárás iránti kérelmet visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § c) pont [2018. január 1.]

 

I. Fejezet

6/H-6/P. §-sal kieg.: 2017: CXXVI. tv. 5. § [2017. október 28.]

 

6/P. § (3) bek.-ben

,,csoportos koordinációs eljárás iránti kérelmet elutasítja,'' szövegrész helyébe ,,csoportos koordinációs eljárás iránti kérelmet visszautasítja,'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § d) pont [2018. január 1.]

 

I. Fejezet

6/Q. §-sal kieg.: 2017: CXXVI. tv. 5. § [2017. október 28.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 6. § (3) bek. [2017. október 28.]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 6. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,hivatalból elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § e) pont [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXVI. tv. 12. § b) pont [2017. október 28.]

 

25. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXVI. tv. 12. § c) pont [2017. október 28.]

 

32. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXVI. tv. 12. § d) pont [2017. október 28.]

 

33/A. § (7) bek.-ben

,,bíróság idézés kibocsátása nélkül akkor is elutasítja'' szövegrész helyébe ,,bíróság visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

33/A. § (8) bek.-ben

,,bíróság idézés kibocsátása nélkül nem utasította el,'' szövegrész helyébe ,,bíróság nem utasította vissza,'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 11. § g) pont [2018. január 1.]

 

83/R. § után

83/S. §-sal kieg.: 2017: CXXVI. tv. 7. § [2017. október 28.]

 

84/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 8. § [2017. október 28.]

 

85. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

85. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

86. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXXVI. tv. 10. § [2017. október 28.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

21. § q) pontban

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 1. § [2017. november 1.]


1992. évi LXXXIV. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXI. tv. 2. § [2017. november 1.]

 

4. § (3) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 5. § [2017. november 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2017: CXXI. tv. 3. § [2017. november 1.]

 

11. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXI. tv. 4. § [2017. november 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

18/B. § (1) bek.-ben

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § a) pont [2017. november 1.]

 

20. § (2a) bek.-ben

,,szociális hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,kincstárnak'' szövegrész, ,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § b) pont [2017. november 1.]

 

20/B. §-ban

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § a) pont [2017. november 1.]

 

20/C. § (1) bek.-ben

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § c) pont [2017. november 1.]

 

20/C. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 7. § a) pont [2017. november 1.]

 

24/B. §-ban

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § c) pont [2017. november 1.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,hozzátartozóját [Pp. 13. § (2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozóját'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 10. § b) pont [2018. január 1.]

 

92/L. § (3) bek.-ben

,,Az országos jelentési rendszert működtető szerv'' szövegrész helyébe ,,A kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § d) pont [2017. november 1.]

 

92/L. § (4) bek.-ben

,,az országos jelentési rendszert működtető szervet'' szövegrész helyébe ,,a kincstárt'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 6. § e) pont [2017. november 1.]

 

132. § (1) bek. j) pontból

,, , továbbá az azokat működtető szerv vagy szervek kijelölését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 7. § b) pont [2017. november 1.]

 

116. § (4) bek.-ben

,,elutasította'' szövegrész helyébe ,,visszautasította vagy elutasította'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 10. § c) pont [2018. január 1.]

 

132. § (1) bek. z) pontból

,, , valamint a nyilvántartást vezető szociális hatóság kijelölését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 7. § c) pont [2017. november 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

3. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 11. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 11. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 11. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton tartja'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben és az elektronikus ügyintézésről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint, elektronikus úton tartja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 1. pont [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 12. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,elutasítására'' szövegrész helyébe ,,visszautasítására'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 2. pont [2018. január 1.]

 

9. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 12. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 12. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,haladéktalanul végzést hoz'' szövegrész helyébe ,,15 napon belül végzést hoz'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 3. pont [2018. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,végzés ellen fellebbezésnek nincs helye'' szövegrész helyébe ,,végzés ellen - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - jogorvoslatnak nincs helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 4. pont [2018. január 1.]

 

10. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 12. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 12. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,közokiratba foglalt hitelezői követelést [Pp. 195. §],'' szövegrész helyébe ,,közokiratba [Pp. 323. §] foglalt hitelezői követelést,'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 5. pont [2018. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,külön fellebbezésnek nincs helye'' szövegrész helyébe ,,fellebbezésnek van helye, amelyet 15 napon belül kell elbírálni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 6. pont [2018. január 1.]

 

21/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 12. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 13. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,kirendelő végzés'' szövegrész helyébe ,,kirendelő, felmentő, a kirendelést megszüntető és e kérelmeket el- vagy visszautasító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye, a kirendelő végzés'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 7. pont [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

27/A. § (10) bek.-ben

,,érintett felszámoló élhet fellebbezéssel'' szövegrész helyébe ,,érintett felszámoló, valamint - a végzésnek a felszámolót megillető díj és költségtérítést megállapító rendelkezése ellen - a hitelező élhet fellebbezéssel'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 8. pont [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 13. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 13. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 13. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

45/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 13. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

45/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 13. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (6) bek.-ben

,,a vitathatónak minősített hitelezői igényeket elbírálás végett'' szövegrész helyébe ,,a vitatott igényeket - kivéve a Pp. 508. § (7) bekezdése szerinti esetet - elbírálás végett'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 9. pont [2018. január 1.]

 

46. § (6) bek.-ben

,,megküldi,'' szövegrész helyébe ,,megküldi - a vitatott hitelezői igénynek a felszámolási bíróság általi elbírálása tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye -,'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 10. pont [2018. január 1.]

 

46. § (6) bek. után

(6a)-(6c) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 13. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

50. § (6) bek.-ben

,,végzéssel jóváhagyja, vagy elutasítja'' szövegrész helyébe ,,végzéssel jóváhagyja, vagy elutasítja; a végzés ellen fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 11. pont [2018. január 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,kifogás elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye'' szövegrész helyébe ,,kifogásnak helyt adó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 12. pont [2018. január 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,és az adós megszüntetéséről,'' szövegrész helyébe ,,és az adós jogutód nélküli megszüntetéséről,'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 13. pont [2018. január 1.]

 

63/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 14. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

63/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 14. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (3) bek.-ben

,,3 munkanapon belül hoz végzést, és haladéktalanul,'' szövegrész helyébe ,,5 munkanapon belül hoz végzést, és egyidejűleg'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 14. pont [2018. január 1.]

 

68. § (5) bek.-ben

,,3 munkanapon belül hozza meg, és haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon'' szövegrész helyébe ,,3 munkanapon belül hozza meg, és egyidejűleg, a külön jogszabályban meghatározott módon'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 15. pont [2018. január 1.]

 

68. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 14. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,Pp. 96. § (3)'' szövegrész helyébe ,,Pp. 133. § (3)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 16. pont [2018. január 1.]

 

69. § (6) bek.-ben

,,Pp. 96. § (3)'' szövegrész helyébe ,,Pp. 133. § (3)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 15. § 17. pont [2018. január 1.]


1992. évi XXXI. tv.

 
 

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges vagy jogerős'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 16. §

 

5. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges vagy jogerős'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 17. § [2018. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

50. § (6) bek.-ből

,,[polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §]'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 18. § [2018. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

42/B. § (1) bek. c) pontban

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 19. § [2018. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

9. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 20. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 20. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélküli elutasításának'' szövegrész helyébe ,,visszautsításának'' szövegrész, ,,érdemi vizsgálat nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § a) pont [2018. január 1.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 20. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

19/A. §-ban

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/D. § (1) és (3) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/E. § (4) bek.-ben

,,24. §-át'' szövegrész helyébe ,,21. és 22. §-át'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § c) pont [2018. január 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 20. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

35/A. § (6) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § b) pont [2018. január 1.]

 

37/A. §-ban

,,vélelem megdöntésére irányuló kérelem'' szövegrész helyébe ,,kifogás'' szövegrész, a ,,99/B. §-ában'' szövegrész helyébe ,,140. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § d) pont [2018. január 1.]

 

37/B. § (3) bek.-ben

,,102. § (2) és (5)-(7)'' szövegrész helyébe ,,145. § (3) és (6)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § e) pont [2018. január 1.]

 

37/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 20. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

37/C. § (6) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § f) pont [2018. január 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 21. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

48. § (7) bek.-ben

,,217. § (5)'' szövegrész helyébe ,,344. § (6)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § g) pont [2018. január 1.]

 

54. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 21. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

56. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 21. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

180/A. § (1) bek.-ben

,,67. § (1) bek. a) és c)'' szövegrész helyébe ,,65. § a)-c)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § h) pont [2018. január 1.]

 

214. § (2) bek.-ben

,,XIV. fejezetének (270-275/B. §-ának)'' szövegrész helyébe ,,felülvizsgálatra vonatkozó'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § i) pont [2018. január 1.]

 

217. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 21. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

217. § (5) bek.-ben

,,120. §'' szövegrész helyébe ,,166. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § j) pont [2018. január 1.]

 

288. § (1) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 22. § k) pont [2018. január 1.]

 

317. § (2) bek.

j) ponttal kieg.: 2017: CXXX. tv. 21. § (5) bek. [2018. január 1.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

2. § (3)-(4) bek.-ben

,,közigazgatási és munkaügyi bíróság'' szövegrész helyébe ,,munkaügyi perben eljáró bíróság'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 23. § [2018. január 1.]


1995. évi XXXIII. tv.

 
 

a találmányok szabadalmi oltalmáról

 
 

85. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 24. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

85. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 24. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 24. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

88. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 24. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

,,Képviselet'' alcím

94/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 24. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

89. §-ban

,,Pp. általános rendelkezéseiben'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § a) pont [2018. január 1.]

 

90. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Pp. általános rendelkezéseiben'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § b) pont [2018. január 1.]

 

90. § (1) bek. b) pontban

,,Pp. általános - a bírák kizárására vonatkozó - rendelkezéseiben megjelölt'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § c) pont [2018. január 1.]

 

98. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 24. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (2) bek.-ben

,,Pp. 257. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Pp. 389-391. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § c) pont [2018. január 1.]

 

104. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 25. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (5) bek. c) pontban

,,biztosíték'' szövegrész helyébe ,,ellenbiztosíték'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § d) pont [2018. január 1.]

 

104. § (6) bek.-ben

,,A biztosíték letételét'' szövegrész helyébe ,,Az ellenbiztosíték adását'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § e) pont [2018. január 1.]

 

104. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 25. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (9) bek.-ben

,,az ellenfelet'' szövegrész helyébe ,,az ellenérdekű felet'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 26. § f) pont [2018. január 1.]

 

104. § (10)-(14) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 25. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (17) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 25. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (18) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

98. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 24. § (6) bek. [2018. január 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

[2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított] 23. § j) pontban

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 8. § [2017. november 1.]


1996. évi XXV. tv.

 
 

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

 
 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 28. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (4) bek. a) pontban

,,eljárás megszüntetése'' szövegrész helyébe ,,adósságrendezés megindítását kezdeményező kérelem elutasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § a) pont [2018. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül nem utasította el'' szövegrész helyébe ,,nem utasította vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § b) pont [2018. január 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 28. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 28. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 28. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

14. § (2) bek. h) pontban

,,az általános hatáskörű bíróság előtt'' szövegrész helyébe ,,a Pp. IV. Fejezete alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § c) pont [2018. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,elutasítja; a kifogás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § d) pont [2018. január 1.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,csökkentheti'' szövegrész helyébe ,,csökkentheti; a végzés ellen fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § e) pont [2018. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,az általános hatáskörű bíróság'' szövegrész helyébe ,,a Pp. IV. Fejezete alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 29. § f) pont [2018. január 1.]

 

25. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 28. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (3)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 28. § (6) bek. [2018. január 1.]


1996. évi XLVIII. tv.

 
 

a közraktározásról

 
 

,,A közraktári tevékenységből eredő perek'' alcím helyébe

Alcím (23/A. §) lép: 2017: CXXX. tv. 30. § [2018. január 1.]


1996. évi LVII. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 
 

I. Rész (1. §) cím

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Polgári Törvénykönyvben'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 1. pont [2018. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,Polgári Törvénykönyvben'' szövegrész helyébe ,,Ptk.-ban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 2. pont [2018. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 2. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 2. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

16/A. § (2) bek.-ből

,,Ilyen esetben bírság kiszabásának nincs helye.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 1. pont [2018. január 1.]

 

17. § b) pontban

,,a végső üzletfelekhez'' szövegrész helyébe ,,a megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 3. pont [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek. c)-d) pontban

,,döntéseinek'' szövegrész helyébe ,,piaci magatartásának'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 4. pont [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

25. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,összefonódás-bejelentés benyújtásának időpontjához'' szövegrész helyébe ,,összefonódás létrejöttének a 28. § (2) bekezdése szerinti időpontjához'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 5. pont [2018. január 1.]

 

29/A. § (1a) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül elutasító'' szövegrész helyébe ,,visszautasító'' szövegrész, ,,külön jogorvoslatnak'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslatnak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 6. pont [2018. január 1.]

 

31. §-ban

,,más megfelelő kötelezettséget'' szövegrész helyébe ,,más megfelelő kötelezettséget, vagy - ha az érintett piaci viszonyok jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, továbbá a vállalt kötelezettség addigi teljesítésének mértékére figyelemmel az célszerűbb - elrendeli a 30. § (3) bekezdése szerint előírt kötelezettség végrehajtását'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 7. pont [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 2. pont [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 2. pont [2018. január 1.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,módosítja'' szövegrész helyébe ,,akkor is módosítja'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 8. pont [2018. január 1.]

 

II. Rész cím (33. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

33/A. § (1) bek.-ben

,,önállóan működő és gazdálkodó'' szövegrész helyébe ,,önálló, gazdasági szervezettel rendelkező'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 9. pont [2018. január 1.]

 

33/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

33/B. §-ban

,,tíz munkanapon'' szövegrész helyébe ,,tizedik munkanappal kezdődően augusztus 20-áig'' szövegrész, ,,munkanapokon'' szövegrész helyébe ,,időszakban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 10. pont [2018. január 1.]

 

38. § (6) bek.-ben

,,a Kttv.-nek a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezései szerint öt munkanapon belül munkaügyi bírósághoz'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint nyolc napon belül bírósághoz'' szövegrész, ,,bíróság által érkeztetett keresetlevelet'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 11. pont [2018. január 1.]

 

42/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

VIII. Fejezet előtt (43/C. § előtt)

Részcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

43/D. § (1) bek.-ből

,, , a Gazdasági Versenyhivatal honlapján való közzététellel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 3. pont [2018. január 1.]

 

43/D. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

43/D. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 4. pont [2018. január 1.]

 

43/G. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 12. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

43/G. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 12. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

43/H. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 13. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

43/H. § (1) bek.-ben

,,közzétett'' szövegrész helyébe ,,a honlapján közzétett'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 12. pont [2018. január 1.]

 

43/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

43/H. § (3) bek.-ben

,,bocsát ki'' szövegrész helyébe ,,hoz'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 13. pont [2018. január 1.]

 

43/H. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 13. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

43/H. § (7) bek. a) pontban

,,70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdése alapján'' szövegrész helyébe ,,67. § (2), (3) vagy (5) bekezdése alapján'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 14. pont [2018. január 1.]

 

43/H. § (7) bek. b) pontban

,,70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,67. § (2), (3) vagy (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 15. pont [2018. január 1.]

 

43/H. § (7) bek. c) pont ca) alpontban

,,bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel'' szövegrész helyébe ,,bejelentettel'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 16. pont [2018. január 1.]

 

43/H. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 13. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

43/H. § (10) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (10) bek. után (11)-(12) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 13. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

43/J. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

43/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

43/K. § (2) bek.-ben

,,az összefonódást bejelentő, illetve az 52. § a) pont aa) alpontjában megjelölt egyéb vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,az 52. § a) pont aa) alpontjában megjelölt vállalkozás'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 17. pont [2018. január 1.]

 

43/K. § (4) bek.-ben

,,összefonódásra vonatkozóan'' szövegrész helyébe ,,összefonódás vizsgálatára'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 18. pont [2018. január 1.]

 

43/M. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

43/N. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,beérkezésétől - ha a 43/M. § (1) bekezdése szerinti díj megfizetésére később kerül sor, ennek időpontjától -'' szövegrész helyébe ,,beérkezését - ha a 43/M. § (1) bekezdése szerinti díj megfizetésére később kerül sor, ennek időpontját - követő naptól'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 19. pont [2018. január 1.]

 

43/N. § (1) bek. a)-b) pontban

,,70. § (1b) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,67. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 20. pont [2018. január 1.]

 

III. Rész cím

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

44. § előtti alcím és 44. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

45. § előtti alcímcím

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 5. pont [2018. január 1.]

 

45. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

46. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 20. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

46. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 20. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

47. § előtti alcímcímben

,,eljáró szerv összetétele'' szövegrész helyébe ,,eljáró személyek'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 21. pont [2018. január 1.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,72. § (1) vagy (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,72. § (1) bekezdése vagy 73. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 22. pont [2018. január 1.]

 

49-50. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 22. § [2018. január 1.]

 

52. § b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

52. § c) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 6. pont [2018. január 1.]

 

53. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

53. § (4) bek.-ben

,,hivatalból indult eljárásban vizsgált magatartásnak'' szövegrész helyébe ,,vizsgált magatartásnak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 23. pont [2018. január 1.]

 

53. § után

Alcímcímmel és 53/A. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 25. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

53/A. § után

Alcímcímmel és 53/B. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

54. § előtti alcím és 54. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

54. § után

Alcímcímmel és 54/A. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

55. § előtti alcímcímben

,,kezelésére'' szövegrész helyébe ,,megismerésére'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 24. pont [2018. január 1.]

 

55. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,hivatalból indult eljárás'' szövegrész helyébe ,,versenyfelügyeleti eljárás'' szövegrész, ,,ügyfelek'' szövegrész helyébe ,,ügyfél'' szövegrész, ,,külön jogorvoslattal'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslattal'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 25. pont [2018. január 1.]

 

55. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 7. pont [2018. január 1.]

 

55/A. § (1) bek. a) pontban

,,a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím, illetve a név, székhely és törvényes képviselője nevének zárt kezelését rendelte el'' szövegrész helyébe ,,a természetes személyazonosító adatok és a lakcím, illetve a név, székhely és törvényes képviselője nevének zárt kezelését rendelték el'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 26. pont [2018. január 1.]

 

55/A. § (1) bek. e) pontban

,,az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok versenyhatóságai - az EFTA Felügyeleti Hatóságot is ideértve - (a továbbiakban: tagállami versenyhatóság)'' szövegrész helyébe ,,a tagállami versenyhatóságok'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 27. pont [2018. január 1.]

 

55/A. § (1) bek. f) pontban

,,lefoglalási másolatot'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolatot'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 28. pont [2018. január 1.]

 

55/A. § (3) bek.-ben

,,legfeljebb nyolcnapos határidőn belül nyilatkozzon'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozzon'' szövegrész, ,,határidőben'' szövegrész helyébe ,,a végzésben meghatározott határidőben'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 29. pont [2018. január 1.]

 

55/A. § (5) bek.-ben

,,(2) bekezdés szerinti adatot'' szövegrész helyébe ,,üzleti titkot, illetve magántitkot'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 30. pont [2018. január 1.]

 

55/B. § (1) bek.-ben

,,külön jogorvoslattal'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslattal'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 31. pont [2018. január 1.]

 

55/B. § (2) bek.-ben

,,55/A. § (2), illetve (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,55/A. § (2), illetve (3) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 32. pont [2018. január 1.]

 

55/B. § (6) bek.-ben

,,bírósági felülvizsgálati eljárás'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási per'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 33. pont [2018. január 1.]

 

55/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

55/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

55/D. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

56-57. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

58. § előtti alcím és 58. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 8. pont [2018. január 1.]

 

59. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 33. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 33. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

60/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 35. § [2018. január 1.]

 

61. § előtti alcím és 61. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 36. § [2018. január 1.]

 

62-62/B. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 37. § [2018. január 1.]

 

62/B. § után

Alcímcímmel és 62/C. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 38. § [2018. január 1.]

 

63. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

63. § után

63/A. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

64. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 40. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

64. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 40. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

64/A-64/B. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 41. § [2018. január 1.]

 

64/B. § után

64/C-64/F. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 41. § [2018. január 1.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,Hivatalból folytatott eljárásban a vizsgáló'' szövegrész helyébe ,,A vizsgáló'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 34. pont [2018. január 1.]

 

65. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

65/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 43. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

65/A. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 43. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

65/A. § (4) bek.-ben

,,Gazdasági Versenyhivatal'' szövegrész helyébe ,,Gazdasági Versenyhivatal kérelmében'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 35. pont [2018. január 1.]

 

65/A. § (6) bek.-ben

,,70. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatot elrendelő'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 36. pont [2018. január 1.]

 

65/A. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 43. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

65/A. § (9) bek.-ben

,,lefoglalni'' szövegrész helyébe ,,lefoglalni vagy zár alá venni'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 37. pont [2018. január 1.]

 

65/A. § (10) bek. b) pontban

,,lefoglalási másolat'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolat'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 38. pont [2018. január 1.]

 

65/B. § (1) és (3) bek.-ben

,,lefoglalási másolat'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolat'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 38. pont [2018. január 1.]

 

65/B. § (3) bek.-ben

,,lefoglalási másolaton'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolaton'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 39. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (1) bek.-ben

,,nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le'' szövegrész helyébe ,,nem vehető birtokba (nem vizsgálható meg, nem foglalható le, nem vehető zár alá, illetve nem másolható le)'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 40. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 44. § [2018. január 1.]

 

65/C. § (4) bek. a) pontban és (9) bek.-ben

,,lefoglalási másolat'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolat'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 38. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (5) bek.-ben

,,lefoglalási másolatot'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolatot'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 28. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (7) bek.-ben

,,lefoglalási másolaton'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolaton'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 39. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (7) bek.-ben

,,lefoglalási másolatot'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolatot'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 41. pont [2018. január 1.]

 

65/C. § (10) bek.-ben

,,a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt nemperes eljárásban, a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül'' szövegrész helyébe ,,a Fővárosi Törvényszék dönt közigazgatási nemperes eljárásban, tizenöt napon belül'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 42. pont [2018. január 1.]

 

65/D. §-ban

,,lefoglalási másolatot'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolatot'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 28. pont [2018. január 1.]

 

65/D. §-ban

,,lefoglalási másolat'' szövegrész helyébe ,,kutatási másolat'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 38. pont [2018. január 1.]

 

65/D. §-ban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 43. pont [2018. január 1.]

 

65/D. § után

Alcímcímmel és 65/E. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 45. § [2018. január 1.]

 

66. § előtti alcímcím és 66. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 46. § [2018. január 1.]

 

67. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 47. § [2018. január 1.]

 

67. § után

68-69. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 48. § [2018. január 1.]

 

70. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 49. § [2018. január 1.]

 

70. § után

70/A. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 49. § [2018. január 1.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

72/A. § (3) bek.-ben

,,külön jogorvoslatnak'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslatnak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 44. pont [2018. január 1.]

 

72/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 9. pont [2018. január 1.]

 

73. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 51. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 51. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

73/A. § előtti alcímcímben

,,kísérlet'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 45. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (1) bek.-ben

,,11. § vagy a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján hivatalból indult'' szövegrész helyébe ,,11. §-ban vagy a 21. §-ban, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében tilalmazott magatartás miatt indított'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 46. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,kísérletben'' szövegrész helyébe ,,eljárásban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 47. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (2) bek.-ben

,,egyezségi nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,a (3) bekezdés szerinti egyezségi nyilatkozatát'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 48. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (3) bek. e) pontban

,,elismerő nyilatkozatban'' szövegrész helyébe ,,egyezségi nyilatkozatban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 49. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (6) bek.-ben

,,kísérlet'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 45. pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (6) bek.-ben

,,kísérletben'' szövegrész helyébe ,,eljárásban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 47. pont [2018. január 1.]

 

74. § előtti alcím és 74. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,hivatalból indult'' szövegrész helyébe ,,67. § (2) bekezdése alapján indított'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 50. pont [2018. január 1.]

 

75. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 10. pont [2018. január 1.]

 

75. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,a határozatot módosítja'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti határozatát az alábbi esetekben is módosítja'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 51. pont [2018. január 1.]

 

75. § (5) bek.-ben

,,a bíróság által felül nem vizsgált határozatát visszavonja'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti, a közigazgatási bíróság által el nem bírált határozatát visszavonja akkor is'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 52. pont [2018. január 1.]

 

75. § (6) bek.-ben

,,a határozatban'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti határozatban'' szövegrész, ,,határozatát visszavonja'' szövegrész helyébe ,,a határozatot visszavonja'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 53. pont [2018. január 1.]

 

75. § (7) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 10. pont [2018. január 1.]

 

75. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 10. pont [2018. január 1.]

 

76. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,32. §, illetve a 75. §'' szövegrész helyébe ,,32. § (4) bekezdése, illetve a 75. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 54. pont [2018. január 1.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásától'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 55. pont [2018. január 1.]

 

77. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

78. § (1) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 55. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

78. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 55. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

78. § (1c) bek.-ben

,,az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásnak a 70. § (1a) bek. a) pont szerinti megindításáig, ennek hiányában az összefonódásra vonatkozó összefonódás-bejelentés megtételéig'' szövegrész helyébe ,,az összefonódásra vonatkozó összefonódás-bejelentés megtételéig, ennek hiányában az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárásnak a 67. § (3) bekezdése szerinti megindításáig'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 56. pont [2018. január 1.]

 

78. § (7) bek.-ben

,,külön jogorvoslatnak (82. §)'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslatnak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 57. pont [2018. január 1.]

 

78. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 55. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

78/B. § (4) bek.-ből

,, , francia vagy német'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 11. pont [2018. január 1.]

 

78/C. § (5) bek.-ből

,, , és gondoskodik annak az érintett ügyféllel való közléséről'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 12. pont [2018. január 1.]

 

79/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 56. § [2018. január 1.]

 

79/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

79/B. § (4) bek.-ben

,,kifizetéséről'' szövegrész helyébe ,,kifizetése tárgyában'' szövegrész, ,,külön jogorvoslattal (82. §)'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslattal'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 58. pont [2018. január 1.]

 

79/B. § (5) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásától'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 55. pont [2018. január 1.]

 

79/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 43. pont [2018. január 1.]

 

80. § (1) bek. b) pontban

,,68. § (6) bekezdése, illetve a 70. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,67. § (11) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 59. pont [2018. január 1.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 43. pont [2018. január 1.]

 

80. § (3) bek.-ben

,,bírósági felülvizsgálatát kérték'' szövegrész helyébe ,,ellen közigazgatási pert indítottak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 60. pont [2018. január 1.]

 

80. § (5) bek.-ben

,,külön jogorvoslattal'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslattal'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 31. pont [2018. január 1.]

 

80. § után

XI/A-XI/B. Fejezettel (80/A-80/H. §) kieg.: 2017: CXXIX. tv. 58. § [2018. január 1.]

 

XII. Fejezet után

Alcímcímmel és 80/I. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 59. § [2018. január 1.]

 

81. §-ban

,,öt'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 61. pont [2018. január 1.]

 

82. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

83. § előtti alcímcím és 83-84. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 61. § [2018. január 1.]

 

84. § után

XII/A. Fejezettel (84/A-84/F. §) kieg.: 2017: CXXIX. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

XIII. Fejezet (85. §) előtt

Részcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

XIII. Fejezet (85. §)

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 64. § [2018. január 1.]

 

85. § után

XIII/A. Fejezettel (85/A. §) kieg.: 2017: CXXIX. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

XIV. Fejezet (86. §) előtt

Részcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

XIV. Fejezet cím (86. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek.-ben

,,2-7. §-ban'' szövegrész helyébe ,,II. Fejezetben'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 62. pont [2018. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,2-7. §-ba'' szövegrész helyébe ,,II. Fejezet rendelkezéseibe'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 63. pont [2018. január 1.]

 

88. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

88. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 69. § [2018. január 1.]

 

XIV/A. Fejezet címben (88/A. § előtt)

,,megsértésen'' szövegrész helyébe ,,megsértésén'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 64. pont [2018. január 1.]

 

88/A. § (1) bek.-ben

,,45. §-ban megállapított, a 70. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,44. § (2) bekezdésében megállapított, a 67. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 65. pont [2018. január 1.]

 

88/B. § (7) bek.-ben

,,per tárgyalását'' szövegrész helyébe ,,peres eljárást'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 66. pont [2018. január 1.]

 

88/B. § (7) bek.-ben

,,jogerősen határozatot hozott vagy az eljárását egyébként jogerősen lezárta'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált határozatot hozott vagy az eljárását egyébként véglegesen lezárta'' szövegrész, ,,jogerős döntését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntését'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 67. pont [2018. január 1.]

 

88/C. § előtti alcímcímben

,,Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben'' szövegrész helyébe ,,Ptk.-ban'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 68. pont [2018. január 1.]

 

88/C. § (1) bek.-ben

,,Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)'' szövegrész helyébe ,,Ptk.'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 69. pont [2018. január 1.]

 

88/C. § (4) bek.-ben

,,per tárgyalását'' szövegrész helyébe ,,peres eljárást'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 66. pont [2018. január 1.]

 

88/H. § (4) bek. b) pontban

,,uniós versenyhatóság) jogerős'' szövegrész helyébe ,,uniós versenyhatóság) véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 70. pont [2018. január 1.]

 

88/L. § (1) bek.-ben

,,fellebbezéssel'' szövegrész helyébe ,,külön fellebbezéssel'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 71. pont [2018. január 1.]

 

88/L. § (3) bek.-ben

,,kihallgatni'' szövegrész helyébe ,,meghallgatni'' szövegrész, a ,,kihallgatás'' szövegrész helyébe ,,meghallgatás'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 72. pont [2018. január 1.]

 

88/T. § után

Alcímcímmel és 88/U. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

XIV/B. Fejezet (88/V. §)

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

XV-XVII. Fejezet (89-91/K. §)

Hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 13. pont [2018. január 1.]

 

IV. Rész (92. § előtt) cím

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

92. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 73. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

95. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 74. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 74. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

95/A. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

95/B. § (1) bek.-ben

,,külön jogorvoslatnak'' szövegrész helyébe ,,önálló jogorvoslatnak'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 79. § 44. pont [2018. január 1.]

 

95/E. § (5) bek.-ből

,,88/A. §-át, 88/B. §-át,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIX. tv. 80. § 14. pont [2018. január 1.]

 

95/E. § után

95/F. §-sal kieg.: 2017: CXXIX. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

96. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

98. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXXIX. tv. 78. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

98. §

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 78. § (2) bek. [2018. január 1.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

31. § (1) bek. g) pontban

,,közigazgatási perben'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási vagy polgári perben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 31. § a) pont [2018. január 1.]

 

31. § (1) bek. m) pontban

,,1952. évi III. tv. XVIII. Fejezete'' szövegrész helyébe ,,2016. évi CXXX. tv. XXXII. Fejezete'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 31. § b) pont [2018. január 1.]

 

32/C. § (1) bek. m) pontban

,,1952. évi III. tv. XVIII. Fejezete'' szövegrész helyébe ,,2016. évi CXXX. tv. XXXII. Fejezete'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 31. § b) pont [2018. január 1.]


1997. évi XI. tv.

 
 

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

 
 

77. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 32. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

77. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 32. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

78. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 32. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

79. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 32. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

80. §-ban

,,Pp. általános rendelkezéseiben'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § a) pont [2018. január 1.]

 

81. § (1) bek. nyitó szövegrészében

,,Pp. általános rendelkezéseiben'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § a) pont [2018. január 1.]

 

81. § (1) bek. b) pontban

,,Pp. általános - a bírák kizárására vonatkozó - rendelkezéseiben megjelölt'' szövegrész helyébe ,,Ptk. szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § b) pont [2018. január 1.]

 

,,Képviselet'' alcím

85/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 32. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

89. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 32. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

89. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 32. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

93. §-ban

,,257. §-ában'' szövegrész helyébe ,,389-391. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § c) pont [2018. január 1.]

 

95. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 33. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (5) bek. c) pontban

,,biztosíték'' szövegrész helyébe ,,ellenbiztosíték'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § d) pont [2018. január 1.]

 

95. § (6) bek.-ben

,,A biztosíték letételét'' szövegrész helyébe ,,Az ellenbiztosíték adását'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § e) pont [2018. január 1.]

 

95. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 33. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (9) bek.-ben

,,az ellenfelet'' szövegrész helyébe ,,az ellenérdekű felet'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § f) pont [2018. január 1.]

 

95. § (10)-(14) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 33. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (15) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 33. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

95. § (16) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 35. § [2018. január 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

81/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

127. § után

127/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 36. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

136. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 36. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

137. § (3a) bek.-ben

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 9. § [2017. november 1.]

 

139. § (2) bek.-ben

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 9. § [2017. november 1.]

 

139. § (5) bek.-ben

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 9. § [2017. november 1.]

 

139. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 10. § a) pont [2017. november 1.]

 

139/A. § (3) bek. d) pontban

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 9. § [2017. november 1.]

 

141/A. §-ban

,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 9. § [2017. november 1.]

 

162. § (1) bek. o) pontból

,, , továbbá az azokat működtető szerv vagy szervek kijelölését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 10. § b) pont [2017. november 1.]

 

162. § (1) bek. zs) pontból

,, , valamint a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartását vezető szerv kijelölését'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXI. tv. 10. § c) pont [2017. november 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

43. § (1) bek. i) pontban

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 11. § [2017. november 1.]


1997. évi CXXXII. tv.

 
 

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

 
 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

19. §

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

20. §

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (3) bek. [2017. október 28.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (4) bek. [2017. október 28.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,európai közösségi jogi szabályozás'' szövegrész helyébe ,,európai uniós jogi szabályozás'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (6) bek. a) pont [2017. október 28.]

 

V. fejezetben (38-38/B. §)

,,Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió jogának való megfelelés'' szövegrész lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (6) bek. b) pont [2017. október 28.]

 

38/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXVI. tv. 14. § (5) bek. [2017. október 28.]

 

79/D. § (1) bek. c) pontban

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 37. § [2018. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

18. § (6) bek. s) pontban

,,1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 307. §-ának (2)'' szövegrész helyébe ,,2016. évi CXXX. tv. 439. § (2)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 38. § [2018. január 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

21. § (2) bek.-ben

,,keresetet indít'' szövegrész helyébe ,,kérelmet terjeszt elő'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (6) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

187/A. § (3) bek.-ben

,,keresetet indíthat'' szövegrész helyébe ,,kérelmet terjeszthet elő'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

187/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

187/B. § (2) bek.-ben

,,indíthat keresetet'' szövegrész helyébe ,,terjeszthet elő kérelmet'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (6) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

187/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

199. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

201. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 39. § (5) bek. [2018. január 1.]


1997. évi CLV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről

 
 

38. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 40. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

39. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 40. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (8) bek.-ben

,,a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény I-XIV. fejezetének'' szövegrész helyébe ,,a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) I-XXX. fejezetének'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 41. § [2018. január 1.]


1998. évi XXXIX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXI. tv. 12. § [2017. november 1.]


1999. évi LXXVI. tv.

 
 

a szerzői jogról

 
 

41/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 42. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 42. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 42. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 42. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (8) bek. nyitó szövegrészében

,,polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályaiban'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 44. § a) pont [2018. január 1.]

 

41/D. § (8) bek. b) pontban

,,polgári perrendtartásról szóló törvény általános - a bírák kizárására vonatkozó - szabályaiban megjelölt'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 44. § b) pont [2018. január 1.]

 

41/D. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 42. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (15) bek. után

(15a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 42. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

41/D. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 42. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

94/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 43. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

94/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 43. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

94/A. § (4) bek. c) pontban

,,biztosíték'' szövegrész helyébe ,,ellenbiztosíték'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 44. § c) pont [2018. január 1.]

 

94/A. § (5) bek.-ben

,,A biztosíték letételét'' szövegrész helyébe ,,Az ellenbiztosíték adását'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 44. § d) pont [2018. január 1.]

 

94/A. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 43. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

94/A. § (8) bek.-ben

,,az ellenfelet'' szövegrész helyébe ,,az ellenérdekű felet'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 44. § e) pont [2018. január 1.]

 

94/A. § (9)-(13) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 43. § (4) bek. [2018. január 1.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

32. § (5) bek.-ben

,,nemperes'' szövegrész helyébe ,,polgári nemperes'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 45. § [2018. január 1.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

24. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CVII. tv. 5. § [A 2017. évi CVII. törvényel kihirdetett egyezmény 17. cikkében meghatározott időpont.]


2001. évi XLVIII. tv.

 
 

a formatervezési minták oltalmáról

 
 

61. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 46. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

61. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 46. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,törvényszék'' szövegrész helyébe ,,bíróság'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 47. § [2018. január 1.]


2001. évi LXXX. tv.

 
 

a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról

 
 

6. § (4) bek.-ben

,,Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 121. § (1)'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 170. § (1)-(3)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 48. § [2018. január 1.]


2002. évi LV. tv.

 
 

a közvetítői tevékenységről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 49. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

(2) a Kztv. 38/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 49. § (2) bek. [2018. január 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj'' szövegrész helyébe ,,az öregségi teljes nyugdíj'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 51. § a) pont [2018. január 1.]

 

7. § (2) bek. b) pontban

,,lakásigény külön'' szövegrész helyébe ,,lakásigénynek a lakáscélú állami támogatásokról szóló'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 51. § b) pont [2018. január 1.]

 

11/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 50. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

14. § b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 50. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

15. § c) pontból

,,tárgyi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 52. § a) pont [2018. január 1.]

 

56. § (1) bek. c) pontban

,,a pártfogó ügyvédi képviselet költségeinek viselésére is kiterjedő személyes'' szövegrész helyébe ,,a 11/A. § (1) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 51. § c) pont [2018. január 1.]

 

56. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 52. § b) pont [2018. január 1.]

 

56. § (2) bek.-ből

,,és d)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 52. § c) pont [2018. január 1.]

 

62. § (3) bek.-ből

,, , valamint a bíróság részleges költségmentességet engedélyező h.a alapján a 11/A. §-ban foglaltak szerinti támogatásban részesülő felet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 52. § d) pont [2018. január 1.]

 

62. § (5) bek.-ben

,,perköltség viseléséről szóló jogerős'' szövegrész helyébe ,,pártfogó ügyvédi díj viselését megállapító jogerős bírósági'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 51. § d) pont [2018. január 1.]


2003. évi CXXV. tv.

 
 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 
 

12. §-ban

,,személyiségi jogi per, munkaügyi per,'' szövegrész helyébe ,,személyiségi jog érvényesítése iránti per, munkaügyi per, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per, valamint'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 53. § a) pont [2018. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,személyiségi jogi per, munkaügyi per'' szövegrész helyébe ,,személyiségi jog érvényesítése iránti per, munkaügyi per, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 53. § b) pont [2018. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,másik felet terheli annak bizonyítása'' szövegrész helyébe ,,másik félnek kell azt bizonyítania'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 53. § c) pont [2018. január 1.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert'' szövegrész helyébe ,,személyiségi jog érvényesítése iránti pert, munkaügyi pert, valamint közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 53. § d) pont [2018. január 1.]


2004. évi LXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXVII. tv. 6. § [A 2017. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 14. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpont.]


2005. évi XVIII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatásról

 
 

51. § (13) bek.-ből

,,perújításnak és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

51. § (14) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 54. § [2018. január 1.]


2005. évi XLVIII. tv.

 
 

az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

 
 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 56. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 56. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 56. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 56. § (4) bek. [2018. január 1.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

28. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 57. § [2018. január 1.]


2005. évi CLXIV. tv.

 
 

a kereskedelemről

 
 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 81. § [2018. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

1/A. § (2) bek. a)-b) pontban

,,a 45. § (2) bekezdésben szabályozott hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasító'' szövegrész helyébe ,,a 45. § (2) bekezdésben szabályozott visszautasító'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 1. pont [2018. január 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,bejegyzési kérelmét elutasították'' szövegrész helyébe ,,bejegyzési kérelmét visszautasították'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 2. pont [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,elektronikus nemperes'' szövegrész helyébe ,,elektronikus polgári nemperes'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 3. pont [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait - ha e törvény másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell'' szövegrész helyébe ,,2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 4. pont [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 58. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

37. § (6) bek.-ben

,,kérelmet elutasító'' szövegrész helyébe ,,kérelmet visszautasító'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 5. pont [2018. január 1.]

 

44/A. § (1) bek.-ben

,,mellőzve elutasítja'' szövegrész helyébe ,,mellőzve visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 6. pont [2018. január 1.]

 

IV. Fejezet 6. Cím címben (45. § előtt)

,,hiánypótlás nélküli elutasítása'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlás nélküli visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 7. pont [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 58. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,az elutasító végzést'' szövegrész helyébe ,,a visszautasító végzést'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 8. pont [2018. január 1.]

 

45. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 58. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

45. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 58. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,nélkül visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 9. pont [2018. január 1.]

 

46. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 58. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (7) bek.-ben

,,munkanapon belül dönteni'' szövegrész helyébe ,,munkanapon belül végzéssel dönteni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 10. pont [2018. január 1.]

 

48. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 58. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

50. § (2b) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 11. pont [2018. január 1.]

 

50. § (2b) bek.-ben

,,Elutasítás'' szövegrész helyébe ,,Visszautasítás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 12. pont [2018. január 1.]

 

50. § (2b) bek.-ben

,,elutasítására'' szövegrész helyébe ,,visszautasítására'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 13. pont [2018. január 1.]

 

50. § (4) bek.-ben

,,kérelmet elutasítja'' szövegrész helyébe ,,kérelmet visszautasítja vagy elutasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 14. pont [2018. január 1.]

 

65. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 59. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 59. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

71/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 59. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

72. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

72. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

72/A. § (1) bek.-ben

,,Pp. 394/B. § (2), (6), (8) és (9) bekezdése, valamint 394/E. §-a szerinti elektronikus kommunikációra'' szövegrész helyébe ,,Pp. 605. § (2) bekezdése, 606. §-a, 608. §-a, 610. §-a, valamint 613. §-a szerinti elektronikus kapcsolattartásra'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 15. pont [2018. január 1.]

 

77. § (3) bek.-ben

,,kérelmet elutasítja'' szövegrész helyébe ,,kérelmet visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 16. pont [2018. január 1.]

 

77. § (5) bek.-ben

,,kérelem elutasítására'' szövegrész helyébe ,,kérelem visszautasítására'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 17. pont [2018. január 1.]

 

80. § (5) bek.-ben

,,kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye'' szövegrész helyébe ,,kérelmet elutasító cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 18. pont [2018. január 1.]

 

82. § (5) bek.-ben

,,Pp. 120. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Pp. 166. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 19. pont [2018. január 1.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,elutasítja; a kifogás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 20. pont [2018. január 1.]

 

VII. Fejezet 1. Címcím (85. § előtt) helyébe

Cím lép: 2017: CXXX. tv.

 

96. §-ban

,,Pp. rendelkezései - a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók'' szövegrész helyébe ,,Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 21. pont [2018. január 1.]

 

116. § (6) bek.-ben

,,nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha e fejezet másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell'' szövegrész helyébe ,,polgári nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 22. pont [2018. január 1.]

 

119. § (2) bek.-ben

,,nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha e fejezet másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell'' szövegrész helyébe ,,polgári nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 23. pont [2018. január 1.]

 

122. § (5) bek.-ben

,,bírói letétbe'' szövegrész helyébe ,,bírósági letétbe'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 24. pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet címben

,,hiánypótlási eljárás nélküli elutasítására kerül sor'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlás nélküli visszautasítására kerül sor'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 61. § 25. pont [2018. január 1.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

33. §

Helyébe lép: 2017: CXXII. tv. 3. § (1) bek. [2017. október 13.]

 

107. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXII. tv. 3. § (2) bek. [2017. október 13.]

 

109. §

Helyébe lép: 2017: CXXII. tv. 3. § (3) bek. [2017. október 13.]


2006. évi LIII. tv.

 
 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 
 

,,Közigazgatási per'' című alcím (7-10. §) helyébe

Alcím lép: 2017: CXXX. tv. 63. § [2018. január 2.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

20. § (6) bek.-ben

,,Fővárosi Bíróság nemperes'' szövegrész helyébe ,,Fővárosi Törvényszék polgári nemperes'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 64. § [2018. január 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

33/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

113. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 66. § [2018. január 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

16. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 67. § [2018. január 1.]


2008. évi XLV. tv.

 
 

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 68. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 68. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 68. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 68. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

8. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 68. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

10. § előtti alcím címben

,,elutasítása hiánypótlás nélkül'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § b) pont [2018. január 1.]

 

10. § a) pontban

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,el kellett'' szövegrész helyébe ,,vissza kellett'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § c) pont [2018. január 1.]

 

11. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 68. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 69. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

12/A. §-ból

,,illetőleg ha a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 73. § a) pont [2018. január 1.]

 

13. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 69. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

,,A közjegyző határozata'' alcím

14/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 69. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (1) bek. a) pontban

,,207. §-ában'' szövegrész helyébe ,,334. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § d) pont [2018. január 1.]

 

,,A közjegyző előtti előzetes bizonyítás'' alcím

20/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 69. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

24. §-ban

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 69. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

25. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 69. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 69. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

27/D. § (3) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül el'' szövegrész helyébe ,,vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § e) pont [2018. január 1.]

 

27/E. § (7) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § e) pont [2018. január 1.]

 

27/F. § (1) bek. b) pontban

,,132. §'' szövegrész helyébe ,,178. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § g) pont [2018. január 1.]

 

27/F. § (2) bek.-ben

,,hivatalból elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § h) pont [2018. január 1.]

 

II. Fejezet 27/G. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXXX. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,elutasításának'' szövegrész helyébe ,,visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § i) pont [2018. január 1.]

 

32. §-ban

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § a) pont [2018. január 1.]

 

36/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 71. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

36/B. § (1) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélküli elutasításának'' szövegrész helyébe ,,visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § j) pont [2018. január 1.]

 

36/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 71. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

36/F. § (4) bek.-ből

,, ; a jogerős végzésének ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős ítéletének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 73. § b) pont [2018. január 1.]

 

36/I. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 71. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

36/K. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXIX. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

36/M. § (2) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja vagy elutasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 72. § k) pont [2018. január 1.]

 

39. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 73. § c) pont [2018. január 1.]


2008. évi XLVII. tv.

 
 

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 
 

19. § c) pontban

,,a Tpvt.'' szövegrész helyébe ,,a versenyfelügyeleti eljárásnak a Tpvt.-ben megállapított'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,hivatalból vizsgálatot rendel el'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatot rendel el'' szövegrész, ,,tevékenység, magatartás vagy állapot'' szövegrész helyébe ,,magatartás'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,Tpvt. 63. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját, (4) bekezdését, (5) bekezdés a) pontját, valamint (6) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Tpvt. 63. § (2) bekezdés a) pontját és (9) bekezdés a) pontját'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 83. § c) pont [2018. január 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,2008/282/EK bizottsági határozattal'' szövegrész helyébe ,,2008/282/EK, valamint a 2011/141/EU bizottsági határozatal'' szövegrész lép: 2017: CXXIX. tv. 83. § d) pont [2018. január 1.]

 

56. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIX. tv. 82. § [2018. január 1.]


2009. évi L. tv.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárásról

 
 

1. § előtti alcím-címben

,,Polgári'' szövegrész helyébe ,,polgári'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 1. pont [2018. január 1.]

 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 74. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 74. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,13. § (1) bek. e)'' szövegrész helyébe ,,12. § f)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 2. pont [2018. január 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,13. § (1) bek. a)-e)'' szövegrész helyébe ,,12. § a)-f)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 3. pont [2018. január 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,összesen legfeljebb'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 4. pont [2018. január 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,Pp. 13. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Polgári Törvénykönyv'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 5. pont [2018. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,vélelem megdöntése iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,kifogás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 6. pont [2018. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az egyéni cég'' szövegrész helyébe ,,A jogi személy és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéb személy'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 7. pont [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ből

,,az ügyintézési határidő számítása szempontból'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 85. § a) pont [2018. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,115-118. §'' szövegrész helyébe ,,159-161. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 8. pont [2018. január 1.]

 

15. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 74. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 74. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,100/A. §'' szövegrész helyébe ,,142-143. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 9. pont [2018. január 1.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,idézési címét'' szövegrész helyébe ,,kézbesítési címét'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 10. pont [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,vélelem megdöntése iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,kifogás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 6. pont [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,99/A. § (1)'' szövegrész helyébe ,,138. § (1)-(2)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 11. pont [2018. január 1.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 74. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

16/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 74. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 75. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 75. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

18. § (4)-(5) bek.-ben

,,aktanyomat'' szövegrész helyébe ,,iratanyag'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 12. pont [2018. január 1.]

 

18. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 75. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 76. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

20. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 85. § b) pont [2018. január 1.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,Pp. 167. § (3)'' szövegrész helyébe ,,285. § (1)-(3)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 13. pont [2018. január 1.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 76. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 75. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,elutasítani'' szövegrész helyébe ,,visszautasítani'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 14. pont [2018. január 1.]

 

23. § (4) bek.-ből

,,A Pp. 124. § alkalmazásának egyebekben nincs helye.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 85. § c) pont [2018. január 1.]

 

23. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.:

 

2017: CXXX. tv. 75. § (4) bek. [2018. január 1.]

 
 

24. § előtti alcím-cím helyébe

Alcím-cím lép: 2017: CXXX. tv. 77. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 77. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,g) pont'' szövegrész helyébe ,,h) pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 15. pont [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,el'' szövegrész helyébe ,,vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 16. pont [2018. január 1.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,elutasítani'' szövegrész helyébe ,,visszautasítani'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 14. pont [2018. január 1.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,l) pont'' szövegrész helyébe ,,m) pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 17. pont [2018. január 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,elutasítására'' szövegrész helyébe ,,visszautasítására'' szövegrész, a ,,130. § (3)'' szövegrész helyébe ,,176. § (4)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 18. pont [2018. január 1.]

 

24. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 77. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (6) bek.-ben

,,elutasítása'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 19. pont [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,elutasító'' szövegrész helyébe ,,visszautasító'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 20. pont [2018. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,elutasítják'' szövegrész helyébe ,,visszautasítják'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 21. pont [2018. január 1.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,elutasító'' szövegrész helyébe ,,visszautasító'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 20. pont [2018. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,hivatalból történő elutasításának vagy az ügy áttételének'' szövegrész helyébe ,,visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § (1) 22. pont [2018. január 1.]

 

26. § (4) bek.-ben

,,vélelem megdöntése iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,kifogás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 6. pont [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 78. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,keresetlevél kézbesítésének (Pp. 128. §)'' szövegrész helyébe ,,kereset közlésének (Pp. 180. §)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 23. pont [2018. január 1.]

 

27. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 78. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,52. és 53. §'' szövegrész helyébe ,,38. és 39. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 24. pont [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 78. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,99. §'' szövegrész helyébe ,,137. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 25. pont [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 78. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (1) bek. a) pontban

,,a)-i)'' szövegrész helyébe ,,a)-j) vagy m)'' szövegrész, ,,hivatalból el'' szövegrész helyébe ,,vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 26. pont [2018. január 1.]

 

34. § (1) bek.

g) ponttal kieg.: 2017: CXXX. tv. 79. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (7) bek.-ben

,,Az (5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,Ha az eljárás megszüntetésére a 34. § (1) bekezdésének a) pontja alapján került sor, az (5) bekezdésben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 27. pont [2018. január 1.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 79. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,99. §'' szövegrész helyébe ,,137. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 25. pont [2018. január 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,hivatalból nem utasítja el'' szövegrész helyébe ,,nem utasítja vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 28. pont [2018. január 1.]

 

36. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 79. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

36. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 79. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 80. § [2018. január 1.]

 

38. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 81. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 81. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 81. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,119. § (5)'' szövegrész helyébe ,,619. § (1)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 29. pont [2018. január 1.]

 

42. § (4) bek.-ben

,,80. §'' szövegrész helyébe ,,86. §'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 30. pont [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek. a) pontban

,,elutasítása'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 19. pont [2018. január 1.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,elutasítása'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 19. pont [2018. január 1.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,az elutasító'' szövegrész helyébe ,,a visszautasító'' szövegrész, az ,,eljárás megszüntetése'' szövegrész helyébe ,,eljárás 34. § (1) bekezdésének a) pontja alapján történő megszüntetése'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 31. pont [2018. január 1.]

 

44. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 81. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 81. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 82. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 82. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

49. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 82. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

49. § (4) bek.-ben

,,elutasítása'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 19. pont [2018. január 1.]

 

49. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 82. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

50. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 82. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

50. § (3) bek.-ben

,,el'' szövegrész helyébe ,,vissza'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 16. pont [2018. január 1.]

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 82. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

,,A fizetési meghagyásos eljárásban érvényesülő költségkedvezmények'' alcím

50/A-50/C. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 82. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,15-17. §-t, a 18. § (1) és (3)-(5) bekezdését, a 23. § (1) bekezdését, a 24. § (1) bekezdés k) pontját,'' szövegrész helyébe ,,10-13. §-t, 15-17. §-t, a 18. § (1) és (3)-(5) bekezdését, a 23. § (1) és (5) bekezdését, a 24. § (1) bek. k) pontját, a 25. § (3) bekezdését,'' szövegrész, ,,39. § (2), (3) és (5)'' szövegrész helyébe ,,39. § (2)-(5) bekezdését és 44. § (3)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 32. pont [2018. január 1.]

 

52. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 83. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

53. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 83. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,49. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,49. § (1), (2) és (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 33. pont [2018. január 1.]

 

55. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 83. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

55. § (6) bek.-ben

,,költségfeljegyzési'' szövegrész helyébe ,,díjfeljegyzési'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 34. § 10. pont [2018. január 1.]

 

55. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 83. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 83. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 83. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (7) bek. a) pontban

,,vélelem megdöntésére'' szövegrész helyébe ,,kifogásra'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 84. § 35. pont [2018. január 1.]

 

59. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 83. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

75. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 83. § (8) bek. [2018. január 1.]


2009. évi LXXII. tv.

 
 

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

 
 

,,Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat bírósági felülvizsgálata'' alcím címben (12. § előtt)

,,határozat bírósági felülvizsgálata'' szövegrész helyébe ,,határozat elleni jogorvoslat'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,bírói felülvizsgálatára'' szövegrész helyébe ,,elleni jogorvoslatra'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (3) bek. b) pont[2018. január 1.]

 

12. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 86. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,bíróság nemperes'' szövegrész helyébe ,,bíróság polgári nemperes'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (3) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,annak Pp. szerinti'' szövegrész helyébe ,,annak Ptk. szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (3) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

16. § (9) bek.-ben

,,Pp. 252. § (2) és (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Pp. 381. §-a'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 86. § (3) bek. e) pont [2018. január 1.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 87. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 87. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 87. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 87. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 87. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 88. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXIX. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

72. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 88. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

109. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 88. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

122. § után

123. §-sal kieg.: 2017: CXIX. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

123. § után

124. §-sal kieg.: 2017: CXIX. tv. 17. § [2017. december 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

16/G. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 89. § [2018. január 1.]

 

33/B. § (8) bek.-ben

,,Magyar Kormánytisztviselői Karban'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karban'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 1. § a) pont [2017. október 20.]

 

33/S. § (1) bek.-ben

,,Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 1. § b) pont [2017. október 20.]


2011. évi LXVII. tv.

 
 

a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 89. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 89. § (2) bek. [2018. január 1.]


2011. évi LXXXV. tv.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról

 
 

2. § 12. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 1. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 13. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 1. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 13a. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 13a. pont után 13b-13c. ponttal kieg.: 2017: CXXXI. tv. 1. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 19-20. pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXI. tv. 12. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § 26. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 1. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 32a. pontban

,,2010.'' szövegrész helyébe ,,tárgyév'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § a) pont [2018. január 1.]

 

3. § (2a) bek.-ben

,,kiszállítása'' szövegrész helyébe ,,kitárolása'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. § (6) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXXXI. tv. 2. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (9) bek. e) pontban

,,alapanyagból,'' szövegrész helyébe ,,alapanyagból és'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § c) pont [2018. január 1.]

 

3. § (9) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXXXI. tv. 2. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXI. tv. 2. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

3/A. § után

3/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXI. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,hatósági ügy, illetve eljárás'' szövegrész helyébe ,,hatósági eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § d) pont [2018. január 1.]

 

9. §-ban

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § e) pont [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air. és az Art.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

13. § (1) bek. záró szövegrészben

,,(2) bekezdésben foglaltak kivételével'' szövegrész helyébe ,,(2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § g) pont [2018. január 1.]

 

14/A. § után

14/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXI. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

21. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,- e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXI. tv. 12. § b) pont [2018. január 1.]

 

21. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXI. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek. h) pontban

,,kereskedelmi csomagolószerként'' szövegrész helyébe ,,kereskedelmi csomagolószerként vagy fém ital-csomagolószerként'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § h) pont [2018. január 1.]

 

27/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air. és az Art.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

29. § (7) bek.-ben

,,hatósági ügy, illetve eljárás'' szövegrész helyébe ,,hatósági eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § d) pont [2018. január 1.]

 

29. § (7) bek.-ben

,,Art. adatgyűjtésre'' szövegrész helyébe ,,Air. jogkövetési vizsgálatra'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § i) pont [2018. január 1.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és'' szövegrész helyébe ,,finanszírozott és a'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § j) pont [2018. január 1.]

 

29/A. § (3) bek.-ben

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air. és az Art.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

29/A. § (21) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

29/A. § (21) bek. után

(22) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXI. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29/A. § (23) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 8. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

29/B. § (1) bek.-ben

,,hatósági ügy, illetve eljárás'' szövegrész helyébe ,,hatósági eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § d) pont [2018. január 1.]

 

29/B. § (6) bek.-ben

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air. és az Art.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

31. § (4) bek.-ben

,,az Art,'' szövegrész helyébe ,,az Art, adóbírságra vonatkozó'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § k) pont [2018. január 1.]

 

31. § (4)-(5) bek.-ben

,,Art.'' szövegrész helyébe ,,Air. és az Art.'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § f) pont [2018. január 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,az Art. szerinti végrehajtásra'' szövegrész helyébe ,,a végrehajtásra'' szövegrész lép: 2017: CXXXI. tv. 11. § l) pont [2018. január 1.]

 

38. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXI. tv. 12. § c) pont [2018. január 1.]

 

1-4. melléklet

Helyébe lép: 2017: CXXXI. tv. 10. §, illetve 1-4. melléklet [2018. január 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 91. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

31. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 91. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

31. § (6a) bek.-ben

,,per tárgyalását'' szövegrész helyébe ,,peres eljárást'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 92. § [2018. január 1.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 91. § (3) bek. [2018. január 1.]


2011. évi CXXII. tv.

 
 

a központi hitelinformációs rendszerről

 
 

17-20. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 93. § [2018. január 1.]


2011. évi CLXI. tv.

 
 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló

 
 

10. § (1) bek.-ből

,,polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti kiemelt jelentőségű perekben, továbbá a''szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 95. § a) pont [2018. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ből

,,kiemelt jelentőségű perekre és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 2017: CXXX. tv. 95. § b) pont [2018. január 1.]

 

196/A. § után

196/B. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 94. § [2018. január 1.]


2011. évi CLXII. tv.

 
 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

 
 

212. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 2017: CXXX. tv. 96. § [2018. január 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

9/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 97. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

9/K. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 97. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9/K. § (5) bek.-ben

,,221. §-ában'' szövegrész helyébe ,,346. § (4)-(6) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 98. § [2018. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 99. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 99. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,(Pp. 100/A. §)'' szövegrész helyébe ,,(Pp. 142-143. §)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 1. pont [2018. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,Pp. határidők számításáról rendelkező 104/A. §-át'' szövegrész helyébe ,,Pp. 148. § (1) és (2) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 2. pont [2018. január 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,Pp. 93. § (3) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Pp. 114. § (3) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 3. pont [2018. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 4. pont [2018. január 1.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 99. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 99. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 100. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,Pp. 195. §-a'' szövegrész helyébe ,,Pp. 323. §-a'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 5. pont [2018. január 1.]

 

21. § (8) bek.-ben

,,Pp. 69-73. §-át'' szövegrész helyébe ,,Pp. 67-71. §-át'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 6. pont [2018. január 1.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,hivatalból történő elutasításának'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 7. pont [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek. b) pontban

,,hivatalból történő elutasításának'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 8. pont [2018. január 1.]

 

11. alcím címben (29. § előtt)

,,elutasítása'' szövegrész helyébe ,,visszautasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 9. pont [2018. január 1.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,hivatalból végzéssel elutasítja'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve végzéssel visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 10. pont [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 103. § [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 100. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,hivatalból történő elutasításának'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 11. pont [2018. január 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,Pp. 95. §-át és 104. §-át'' szövegrész helyébe ,,Pp. 147. §-át'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 12. pont [2018. január 1.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,a 29. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 13. pont [2018. január 1.]

 

30. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 100. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

31. §-ban

,,Pp. 95. § (4) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Pp. 115. § (3) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 14. pont [2018. január 1.]

 

33. §-ban

,,nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító és visszautasító végzés'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 15. pont [2018. január 1.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 100. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,elutasító végzés'' szövegrész helyébe ,,elutasító, visszautasító végzés'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 16. pont [2018. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,Pp. 132. §-a'' szövegrész helyébe ,,Pp. 178. §-a'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 17. pont [2018. január 1.]

 

35. § (2) bek.-ben

,,hivatalból történő elutasításának'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 18. pont [2018. január 1.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,Pp. tárgyalás felfüggesztésére'' szövegrész helyébe ,,Pp. eljárás felfüggesztésére'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 19. pont [2018. január 1.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,29. § (2) bekbezdésében'' szövegrész helyébe ,,30. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 20. pont [2018. január 1.]

 

46/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 100. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

71/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

71/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

71/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

71/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

71/E. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

71/E. § (6) bek.-ben

,,kérelem elutasítására'' szövegrész helyébe ,,kérelem visszautasítására'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 21. pont [2018. január 1.]

 

71/E. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 101. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

71/H. § (5) bek.-ben

,,Pp. 120. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Pp. 166. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 22. pont [2018. január 1.]

 

71/I. § (1) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,elutasítja; a kifogásnak helyt adó végzés ellen a felügyelőbiztos, az elutasító végzés ellen a kifogást előterjesztő részéről fellebbezésnek van helye'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 23. pont [2018. január 1.]

 

75. §-ban

,,Pp. 124. § (4) bekezdésének a) pontját'' szövegrész helyébe ,,Pp. 322. § (1) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 24. pont [2018. január 1.]

 

92. § (5) bek.-ben

,,Pp. 224. (1) és (2) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Pp. 352. § (1) és (2) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 25. pont [2018. január 1.]

 

99. § (2)-(3) bek.-ben

,,Pp. 224. (1) és (2) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Pp. 352. § (1) és (2) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 102. § 25. pont [2018. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

6. § 21. pontban

,,Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § a) pont [2017. október 20.]

 

6. § 22. pont

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 2. § [2017. október 20.]

 

IV. Fejezet címben és ,,A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása, feladata és hatásköre'' alcím címben (28. § előtt)

,,Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § b) pont [2017. október 20.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 3. § (1) bek. [2017. október 20.]

 

29. § (6) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § a) pont [2017. október 20.]

 

29. § (6) bek. b) pontban

,,Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § c) pont [2017. október 20.]

 

29. § (6) bek. o) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § b) pont [2017. október 20.]

 

29. § (6) bek. r) pont

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 3. § (2) bek. [2017. október 20.]

 

31. § (16) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex'' szövegrész helyébe ,,MKK Hivatásetikai Kódex'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § d) pont [2017. október 20.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői, állami tisztviselői'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § e) pont [2017. október 20.]

 

33. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIII. tv. 4. § [2017. október 20.]

 

39. § (4) bek. záró szövegrészben

,,államigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,államigazgatási szerv - mérlegelése alapján -'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § f) pont [2017. október 20.]

 

39. § (4a) bek. záró szövegrészben

,,munkáltató'' szövegrész helyébe ,,munkáltató - mérlegelése alapján -'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § g) pont [2017. október 20.]

 

44. § (3) bek.-ben

,,munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak'' szövegrész helyébe ,,munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § h) pont [2017. október 20.]

 

58. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXIII. tv. 5. § [2017. október 20.]

 

60. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § c) pont [2017. október 20.]

 

60. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 6. § [2017. október 20.]

 

133. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § d) pont [2017. október 20.]

 

134. § (1) bek. 4. pontban

,,központi szervénél'' szövegrész helyébe ,,központi szervénél - ide nem értve a kincstár nyugdíjfolyósító szervét -'' szövegrész lép: 2017: CXXI. tv. 14. § [2017. november 1.]

 

134. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXI. tv. 13. § [2017. november 1.]

 

134. § (2) bek.-ből

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalnál,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § e) pont [2017. november 2.]

 

134. § (4) bek.-ben

,,szerv, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)'' szövegrész helyébe ,,szerv helyi'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § i) pont [2017. október 20.]

 

180. § (1) bek. k) pontban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselője'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 9. § j) pont [2017. október 20.]

 

225/L. § (1) bek.-ből

,,a 224. § (1)-(3) bekezdését;'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXIII. tv. 10. § f) pont [2017. október 20.]

 

235. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 7. § [2017. október 20.]

 

236. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 8. § [2017. október 20.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

115. § (7) bek.-ben

,,2018. január 1-jéig kell'' szövegrész helyébe ,,2019. január 1-jéig kell'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § a) pont aa) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (7) bek.-ben

,,2018. január 1-jét követően'' szövegrész helyébe ,,2019. január 1-jét követően'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § a) pont ab) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (7) bek.-ben

,,2018. január 1-jén már megkezdett'' szövegrész helyébe ,,2019. január 1-jén már megkezdett'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § a) pont ac) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (7) bek.-ben

,,2020/2021-es tanévben'' szövegrész helyébe ,,2021/2022-es tanévben'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § a) pont ad) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (7) bek.-ben

,,a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül'' szövegrész helyébe ,,2018. augusztus 31-éig'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § a) pont ae) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (8) bek.-ben

,,2018/2019. tanévben'' szövegrész helyébe ,,2019/2020. tanévben'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § b) pont ba) alpont [2017. október 26.]

 

115. § (8) bek.-ben

,,2020/2021-es tanévben'' szövegrész helyébe ,,2021/2022-es tanévben,'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § b) pont bb) alpont [2017. október 26.]

 

117. § (4) bek.-ben

,,2020/2021. tanév végén'' szövegrész helyébe ,,2021/2022. tanév végén'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 1. § c) pont aa) alpont [2017. október 26.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

52. § (10) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 104. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

52. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 104. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

80. § (3) bek.-ből

,,megállapítása, vagy annak'' szövegrészt megsemmisíti: 23/2017. (X. 10.) AB h. 1. pont [2017. október 11.]


2012. évi I. tv.

 
 

a munka tv.könyvéről

 
 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 105. § [2018. január 1.]

 

289. § (2) bek.-ben

,,nemperes eljárásban'' szövegrész helyébe ,,polgári nemperes eljárásban'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 106. § [2018. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

388. § (4) bek. a) pont ag)-ah) alpont

Hat. kív. h.: 2017: CXX. tv. 24. § [2018. január 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

2. § b) pont bc) alpontban

,,1952. évi III. törvény 396. §'' szövegrész helyébe ,,2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bek. 6. pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 107. § [2018. január 1.]


2012. évi CLXVI. tv.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

2. melléklet

Mód.: 2017: CXXI. tv. 15. §, illetve 1. melléklet [2017. november 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

8. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 108. § [2018. január 2.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

6: 2017: CXXX. tv. 106. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 109. § [2018. január 1.]


2013. évi XXXIV. tv.

 
 

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 
 

,,5. A szakértői vélemény elkészítése'' alcím után

5/A. alcímmel (8/A-8/H. §) kieg.: 2017: CXXX. tv. 110. § [2018. január 1.]


2013. évi CXXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

 
 

34. § (3) bek. utolsó mondat

Megsemmisíti: 24/2017. (X. 10.) AB h. 2. pont [2017. október 11.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

117. § (4) bek.-ben

,,Pp. I-XIV. fejezetének'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) ELSŐ-HATODIK RÉSZÉNEK'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 112. § a) pont [2018. január 1.]

 

122. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 111. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

122. § (9) bek.-ben

,,Pp. XIX. fejezetének rendelkezései - a pert előtti eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel -'' szövegrész helyébe ,,Pp. XVI. fejezetének rendelkezései - azzal, hogy közjegyző alatt a Pénzügyi Békéltető Testületet kell érteni -'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 112. § b) pont [2018. január 1.]

 

164. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 111. § (2) bek. [2018. január 1.]


2013. évi CLXXV. tv.

 
 

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,polgári peres és nemperes eljárás'' szövegrész helyébe ,,polgári peres és nemperes eljárás, közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 114. § a) pont [2018. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 112. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,kérelmet el fogja'' szövegrész helyébe ,,kérelmet vissza fogja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 114. § b) pont [2018. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,kérelem elutasítása'' szövegrész helyébe ,,kérelem visszautasítása vagy elutasítása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 114. § c) pont [2018. január 1.]

 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 112. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,polgári peres és nemperes eljárás'' szövegrész helyébe ,,polgári peres és nemperes eljárás, közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági eljárás'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 114. § a) pont [2018. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

51. § (2) bek.-ben

,,érdemi vizsgálata nélküli elutasításáról'' szövegrész helyébe ,,visszautasításáról'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 116. § [2018. január 1.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

143. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 117. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

143. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 117. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

144. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 117. § (3) bek. [2018. január 1.]


2014. évi VII. tv.

 
 

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 118. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 118. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 119. § [2018. január 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

42. § (2) bek. b) pontban

,,büntető-, valamint polgári ügyben'' szövegrész helyébe ,,büntető-, polgári, valamint közigazgatási ügyben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 120. § [2018. január 1.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

43. § (3) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról'' szövegrész helyébe ,,visszautasításáról'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 120. § [2018. január 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

40. § (2) bek.-ben

,,keresettel'' szövegrész helyébe ,,megváltoztatási kérelemmel'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 123. § [2018. január 1.]

 

40. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 122. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

40. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 122. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

40. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 122. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

40. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 122. § (4) bek. [2018. január 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

4. § (1) bek. 107. pontból

,,és a harmadik országbeli biztosító fióktelepe'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXX. tv. 124. § [2018. január 1.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

6/A. § (6) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 125. § [2018. január 1.]

 

292. § (3) bek.-ben

,,Magyar Kormánytisztviselői Karral'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karral'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 11. § a) pont [2017. október 20.]

 

308. § (3) bek.-ben

,,Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 11. § b) pont [2017. október 20.]


2015. évi LVII. tv.

 
 

az energiahatékonyságról

 
 

1. § 16. pontban

,,a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ban meghatározott szervezet'' szövegrész helyébe ,,a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 126. § a) pont [2018. január 1.]

 

21/B. § (1) bek.-ben

,,vállalkozásnak'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezetnek'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 126. § b) pont [2018. január 1.]

 

21/B. § (2) bek.-ben

,,vállalkozás'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 126. § c) pont [2018. január 1.]


2015. évi LXXI. tv.

 
 

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

 
 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 127. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 127. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,elutasításának'' szövegrész helyébe ,,visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 128. § [2018. január 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § 49. pont

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,(Pp. 195. §)'' szövegrész helyébe ,,(Pp. 323. §)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 1. pont [2018. január 1.]

 

26. § (9) bek.-ben

,,illetékfeljegyzési jog'' szövegrész helyébe ,,illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 2. pont [2018. január 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

31. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,hivatalból elutasítani'' szövegrész helyébe ,,visszautasítani vagy elutasítani'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 3. pont [2018. január 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (2) és (4) bek.-ben

,,kérelmet elutasító végzés'' szövegrész helyébe kérelmet elutasító vagy visszautasító végzés'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 4. pont [2018. január 1.]

 

36. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 129. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

36. § (3) bek. f) pontban

,,valamint illeték- és költségfeljegyzésnek'' szövegrész helyébe ,,valamint költségfeljegyzési jognak'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 5. pont [2018. január 1.]

 

37. § (2) és (4) bek.-ben

,,hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 6. pont [2018. január 1.]

 

38. § (2) bek.

e) ponttal kieg.: 2017: CXXX. tv. 130. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

39. § (1) bek. f) pontban

,,25. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,31. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 7. pont [2018. január 1.]

 

41. § (7) bek.-ben

,,beszámítási kifogásként'' szövegrész helyébe ,,beszámítás útján'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 8. pont [2018. január 1.]

 

42. § (6) bek.-ben

,,15 napon belül megszünteti'' szövegrész helyébe ,,15 napon belül hivatalból megszünteti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 9. pont [2018. január 1.]

 

42. § (7) bek.-ben

,,az adósságrendezési eljárást megszünteti,'' szövegrész helyébe ,,az adósságrendezési eljárást hivatalból megszünteti,'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 10. pont [2018. január 1.]

 

45. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 130. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,15 napon belül kell elbírálni.'' szövegrész helyébe ,,15 napon belül kell elbírálni; a kifogást elbíráló végzés ellen fellebbezésnek van helye.'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 11. pont [2018. január 1.]

 

47. § (4) bek.-ben

,,kifogás elbírálásáról szóló végzést'' szövegrész helyébe ,,kifogás elbírálásáról szóló jogerős végzést'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 12. pont [2018. január 1.]

 

48. § (2) bek. c) pontban

,,erről szóló végzés kézhezvételétől'' szövegrész helyébe ,,erről szóló jogerős végzés kézhezvételétől'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 13. pont [2018. január 1.]

 

48. § (2) bek. d) pontban

,,kifogásban foglaltaknak helyt adott'' szövegrész helyébe ,,kifogásban foglaltaknak jogerős végzéssel helyt adott'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 14. pont [2018. január 1.]

 

57. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 130. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,adós, adóstárs és az eljárásban teljes vagyonával részt vevő egyéb kötelezett adósságrendezési eljárás alá tartozó vagyona és bevételei'' szövegrész helyébe ,,adós, adóstárs és az eljárásban az adós törlesztési kötelezettségének kiegészítésére kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettet által vállalt fizetési kötelezettség'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 15. pont [2018. január 1.]

 

82. § (7) bek.-ben

,,csak az adós élhet fellebbezéssel'' szövegrész helyébe ,,az adós és a hitelező élhet fellebbezéssel'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 16. pont [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek.-ben

,,és a hitelezők'' szövegrész helyébe ,,és adósságtörlesztési h. esetén a hitelezők'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 17. pont [2018. január 1.]

 

86. § (1)-(1a) bek.-ben

,,adósságrendezési határozatban'' szövegrész helyébe ,,adósságtörlesztési határozatban'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 18. pont [2018. január 1.]

 

86. § (2) bek.-ben

,,zárómérlege'' szövegrész helyébe ,,záró elszámolása'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 19. pont [2018. január 1.]

 

93. § (4) bek.-ben

,,családi vagyonfelügyelőnek pedig megküldi'' szövegrész helyébe ,,családi vagyonfelügyelőnek pedig megküldi; a végzés ellen fellebbezésnek van helye.'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 20. pont [2018. január 1.]

 

86. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 130. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

94. § (4) bek.-ben

,,megállapítja a bíróságon kívüli egyezség hatályának megszűnését.'' szövegrész helyébe ,,megállapítja a bíróságon kívüli egyezség hatályának megszűnését, egyébként a kérelmet elutasítja; a végzés ellen fellebbezésnek van helye.'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 21. pont [2018. január 1.]

 

96. § (2) bek.-ben

,,elutasítja'' szövegrész helyébe ,,visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 22. pont [2018. január 1.]

 

96. § (3) bek.-ben

,,végzéssel elutasítja'' szövegrész helyébe ,,végzéssel visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 23. pont [2018. január 1.]

 

98. § (1) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélküli elutasításának'' szövegrész helyébe ,,érdemi vizsgálat nélküli visszautasításának'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 24. pont [2018. január 1.]

 

98. § (2) bek.-ben

,,érdemi vizsgálat nélkül elutasítja'' szövegrész helyébe ,,- érdemi vizsgálat nélkül - visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 25. pont [2018. január 1.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,másodfokú bíróság pénzbírsággal (Pp. 120. §) sújthatja'' szövegrész helyébe ,,másodfokú bíróság legfeljebb 100 000 Ft pénzbírsággal (Pp. 166. §) sújthatja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 26. pont [2018. január 1.]

 

99. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 130. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

100. § (1) bek.-ben

,,bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül hivatalból elutasítja'' szövegrész helyébe ,,bíróság - hiánypótlási felhívás kiadása nélkül -visszautasítja'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 27. pont [2018. január 1.]

 

101. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 130. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (2) bek.-ben

,,Pp. 271. § (2) bekezdésének az alkalmazása során'' szövegrész helyébe ,,Pp. 408. § (1) bekezdésének az alkalmazása során'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 131. § 28. pont [2018. január 1.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

15. § (1)-(2), (4) és (6) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 133. § a) pont [2018. január 1.]

 

39. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 132. § [2018. január 1.]

 

101. § (3) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 133. § a) pont [2018. január 1.]

 

108. § (11)-(12), (14) és (16) bek.-ben

,,vélelem'' szövegrész helyébe ,,fikció'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 133. § a) pont [2018. január 1.]

 

108/A. § (2) bek.-ben

,,a (3)'' szövegrész helyébe ,,az (1)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 133. § b) pont [2018. január 1.]

 

108/A. § (3) bek.-ben

,,a (3)'' szövegrész helyébe ,,az (1)'' szövegrész, a ,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(2)'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 133. § c) pont [2018. január 1.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

12. §-ban

,,g) pontban és az'' szövegrész helyébe ,,a), c) és g) pontban, valamint az'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § a) pont [2018. január 2.]

 

13. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,e) és f) pont'' szövegrész helyébe ,,f) és g) pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § b) pont [2018. január 2.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,i) pont'' szövegrész helyébe ,,j) pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § c) pont [2018. január 2.]

 

14. § a) pontban

,,i) pont'' szövegrész helyébe ,,j) pont'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § c) pont [2018. január 2.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (3) bek. [2017. december 31.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(3)-(5) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § d) pont [2018. január 2.]

 

35. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 134. § (4) bek. [2017. december 31.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (5) bek. [2017. december 31.]

 

45. § (2) bek. b) pontban

,,szakkérdéseket'' szövegrész helyébe ,,kérdéseket'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § e) pont [2018. január 2.]

 

45. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 134. § (6) bek. [2017. december 31.]

 

52. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 134. § (7) bek. [2017. december 31.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,száznegyven'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb száznegyven'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § f) pont [2018. január 2.]

 

85. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (8) bek. [2017. december 31.]

 

87. § (1) bek.-ben

,,megbízatásának'' szövegrész helyébe ,,megbízatásának vagy kinevezésének'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § g) pont [2018. január 2.]

 

87. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 134. § (9) bek. [2017. december 31.]

 

88. § (1)-(2) bek.-ben

,,megbízatása'' szövegrész helyébe ,,megbízatása vagy kinevezése'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § h) pont [2018. január 2.]

 

98. § (1) bek.-ben

,,bizottság'' szövegrész helyébe ,,tanács'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 135. § i) pont [2018. január 2.]


2016. évi LII. tv.

 
 

az állami tisztviselőkről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 14. § a) pont [2017. október 20.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,185-188. §-át, VII-VII/A. Fejezetét'' szövegrész helyébe ,,185-188. §-át, 211. §-át, VII-VII/A. Fejezetét'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 14. § b) pont [2017. október 20.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 12. § [2017. október 20.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXIII. tv. 13. § [2017. október 20.]

 

34. §-ban

,,Magyar Kormánytisztviselői Karral'' szövegrész helyébe ,,Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karral'' szövegrész lép: 2017: CXXIII. tv. 14. § c) pont [2017. október 20.]


2016. évi XCIII. tv.

 
 

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

 
 

132. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 136. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

132. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 136. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

133. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 136. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

134. §

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 136. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

135. § (1) bek. nyitó szövegrészében

,,Pp. általános rendelkezéseiben'' szövegrész helyébe ,,Pp.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 137. § a) pont [2018. január 1.]

 

135. § (1) bek. b) pontban

,,Pp. általános - a bírák kizárására vonatkozó - rendelkezéseiben megjelölt'' szövegrész helyébe ,,Ptk. szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 137. § b) pont [2018. január 1.]

 

136. § után

136/A. §-sal kieg.: 2017: CXXX. tv. 136. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXX. tv. 136. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXX. tv. 136. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

144. §-ban

,,257. §-ában'' szövegrész helyébe ,,389-391. §-ában'' szövegrész lép: 2017: CXXX. tv. 137. § c) pont [2018. január 1.]


2017. évi I. tv.

 
 

a közigazgatási perrendtartásról

 
 

3. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 141. § [2017. december 31.]

 

4. § (7) bek. 1. pont e) alpont

,,törvény vagy kormányrendelet'' szövegrész helyett ,,jogszabály'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 1. pont [2017. december 31.]

 

4. § (7) bek. 3. pont

,,általa foglalkoztatott'' szövegrész helyett ,,állam nevében foglalkoztatott'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 2. pont [2017. december 31.]

 

10. § (1) bek. a) pont

,,az aki'' szövegrész helyett ,,az, aki'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 3. pont [2017. december 31.]

 

10. § (4)-(5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

11. § (4) bek.

,,meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül'' szövegrész helyett ,,vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete mellett -'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 4. pont [2017. december 31.]

 

12. § (2) bek. b)-c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

12. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (3) bek. [2017. december 31.]

 

15. § (3) bek. a) pont

,,esetén'' szövegrész helyett ,,esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 5. pont [2017. december 31.]

 

17. § a) pont

,,az akinek'' szövegrész helyett ,,az, akinek'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 6. pont [2017. december 31.]

 

17. § c) pont

,,szerződésben részes'' szövegrész helyett ,,közigazgatási szerződésben részes'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 7. pont [2017. december 31.]

 

26. § (2) bek.

,,jogi előadó'' szövegrész helyett ,,ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 8. pont [2017. december 31.]

 

35. § (2) bek.

,,az érdekeltre a félre, a perbeállított félre a perbevont félre'' szövegrész helyett ,,az érdekeltre és a perbeállított félre a félre'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 9. pont [2017. december 31.]

 

49. § (1) bek.

,,jogi hatályai fennmaradnak'' szövegrész helyett ,,joghatásai fennmaradnak'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 10. pont [2017. december 31.]

 

49. § (2) bek.

,,jogi hatályai fennmaradnak'' szövegrész helyett ,,joghatásai fennmaradnak'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 11. pont [2017. december 31.]

 

58. § (4) bek.

,,legalább nyolc nappal'' szövegrész helyett ,,legalább tizenöt nappal'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 12. pont [2017. december 31.]

 

81. § (3) bek.

,,jogi hatályai fennmaradnak'' szövegrész helyett ,,joghatásai fennmaradnak'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 13. pont [2017. december 31.]

 

84. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 138. § (4) bek. [2017. december 31.]

 

94. § (1) bek.

,,érdekelt felek'' szövegrész helyett ,,érintettek'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 14. pont [2017. december 31.]

 

113. § (3) bek.

,,kézhezvételétől'' szövegrész helyett ,,közlésétől'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 15. pont [2017. december 31.]

 

124. § (4) bek.

,,elrendeli per'' szövegrész helyett ,,elrendeli a per'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 16. pont [2017. december 31.]

 

130. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (5) bek. [2017. december 31.]

 

131. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (6) bek. [2017. december 31.]

 

131. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 138. § (7) bek. [2017. december 31.]

 

132. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 138. § (8) bek. [2017. december 31.]

 

132. § (3) bek.

,,a fél'' szövegrész helyett ,,az alperes'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 17. pont [2017. december 31.]

 

133. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 139. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

137. § (3) bek.

,,törvényességi felügyeleti szerv'' szövegrész helyett ,,köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 18. pont [2017. december 31.]

 

138. § (5) bek.

,,törvényességi ellenőrzést gyakorló'' szövegrész helyett ,,köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 19. pont [2017. december 31.]

 

139. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 139. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

146. § (2) bek.

,,Az Kúria'' szövegrész helyett ,,A Kúria'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 140. § 20. pont [2017. december 31.]

 

151. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 139. § (3) bek. [2017. december 31.]


2017. évi XXV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,2017. december 31-én'' szövegrész helyébe ,,2018. december 31-én'' szövegrész lép: 2017: CXXVII. tv. 2. § [2017. október 26.]


2017. évi XLIII. tv.

 
 

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

 
 

1. §

,,közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági'' szövegrész helyett ,,közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 143. § [2017. december 31.]

 

6. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 142. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

7. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 142. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

8. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 142. § (3) bek. [2017. december 31.]

 

10. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXX. tv. 142. § (4) bek. [2017. december 31.]

 

14. § (1) bek.

,,közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági'' szövegrész helyett ,,közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXX. tv. 143. § [2017. december 31.]


2017. évi L. tv.

 
 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

46. § (9) bek.-nek az 1993. évi III. tv. 92/L. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése

,,az országos jelentési rendszert működtető szervet'' szövegrész helyett ,,a kincstárt'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXI. tv. 16. § [2017. november 1.]

 

323. § a) pont

Nem lép hatályba: 2017: CXXIX. tv. 84. §

 

362. §

Nem lép hatályba: 2017: CXXXI. tv. 13. § (2) bek.

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

105/1952. (XII. 28.) MT r.

 
 

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXVIII. tv. 25. § a) pont [2018. január 1.]


23/1991. (II. 9.) Korm. r.

 
 

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

 
 

5/B. § (2a) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szerve'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 1. § [2017. november 1.]


113/1994. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

 
 

5/C. melléklet 4. pontban

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervtől'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. november 1.]

 

5/C. melléklet 4. pontban

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. november 1.]


100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

12. § (9) bek.-ben

,,Az elfogadott jelentkezést'' szövegrész helyébe ,,A kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában másodfokon a Hivatal jár el. Az igazgató által elfogadott jelentkezést'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT SZINT pont táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció alpontból

,,A gender-elmélet és annak kritikája.'' szövegrészt hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2017. november 4.]


168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

65/D. § (1) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,Az ONYF'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. november 1.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. november 1.]

 

72/B. § (1a) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

75/D. § (2) bek.-ben

,,az ONYF hivatalos'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § d) pont [2017. november 1.]

 

76/B. § (1) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

76/B. § (2) bek.-ben

,,Az ONYF'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. november 1.]

 

79. § (1) bek.-ből

,,kincstárnál vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. november 1.]

 

79. § (3) bek.-ből

,, , a kincstár területi szervénél vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. november 1.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

88. § (4) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

88/A. § (3) bek.-ben

,,az ONYF internetes'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § e) pont [2017. november 1.]

 

88/A. § (3) bek.-ben

,,az ONYF elektronikus ügyintézési rendszeréből'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár nyugdíjbiztosítási elektronikus ügyintézési rendszeréből'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § f) pont [2017. november 1.]

 

88/A. § (5) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]

 

89. § (11) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. november 1.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

5/A. § (4) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. november 1.]

 

5/D. § (1) bek.-ben

,,az ONYF Központjával'' szövegrész helyébe ,,a Kincstárral'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. november 1.]

 

5/D. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. november 1.]

 

22. § (6) és (8) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 6. § d) pont [2017. november 1.]

 

22. § (8) bek.-ben

,,az ONYF-nek'' szövegrész helyébe ,,a Kincstárnak'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 6. § e) pont [2017. november 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra (a továbbiakban: ONYF)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. november 1.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,az ONYF Központját'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. november 1.]

 

1. § (8)-(8a) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

25/B. § (7) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. november 1.]

 

26/A. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § e) pont [2017. november 1.]

 

31/D. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

31/E. § (1) bek.-ben

,,Az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § f) pont [2017. november 1.]

 

31/E. § (1) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § g) pont [2017. november 1.]

 

31/E. § (1) bek.-ben

,,az ONYF részére'' szövegrész helyébe ,,a Központ részére'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § h) pont [2017. november 1.]

 

31/G. § (1) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

31/G. § (2) bek.-ben

,,Az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § i) pont [2017. november 1.]

 

31/G. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § g) pont [2017. november 1.]

 

38. § (1) és (5) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

38/A. § (1) bek.-ben

,,az ONYF Központjához'' szövegrész helyébe ,,a Központhoz'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § j) pont [2017. november 1.]

 

38/A. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról'' szövegrész helyébe ,,az átutalásról'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § k) pont [2017. november 1.]

 

38/A. § (1)-(1a) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

38/A. § (5) bek.-ben

,,Magyar Államkincstár'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § l) pont [2017. november 1.]

 

40. § (1)-(2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

41/A. §-ban

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

49. § (5) bek. a) pontban

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

49/A. §-ban

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. november 1.]

 

49/B. §-ban

,,Magyar Államkincstár'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 7. § l) pont [2017. november 1.]


235/1997. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 
 

11/A. § (1) bek.-ben

,,Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ'' szövegrész helyébe ,,A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. november 1.]

 

11/E. § (1) bek.-ben

,,intézmény Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) törzskönyvi nyilvántartásba vételét'' szövegrész helyébe ,,intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. november 1.]

 

11/E. § (2) bek.-ben

,,működéséhez szükséges engedély'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. november 1.]

 

11/E. § (2) bek.-ben

,,Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről'' szövegrész helyébe ,,az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. november 1.]


223/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. november 1.]

 

1/A. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központját (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész helyébe ,,a Központot'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. november 1.]

 

4/A. §-ban

,,az ONYF-fel'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstárral'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. november 1.]

 

4/C. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. november 1.]

 

26. § (7) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatójának'' szövegrész helyébe ,,a Központnak'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § e) pont [2017. november 1.]

 

26. § (7) bek.-ben

,,Az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § f) pont [2017. november 1.]

 

29. §-ban

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 9. § g) pont [2017. november 1.]


141/2000. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

 
 

3/A. § (2) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. november 1.]

 

3/A. § (3) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (a továbbiakban: ONYF)'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. november 1.]

 

3/A. § (4) bek.-ben

,,az ONYF Központ (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. november 1.]

 

4. § (2a) bek.-ben

,,az ONYF-fel'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstárral'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. november 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. november 1.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

1. melléklet 33. pont

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 12. § [2017. november 1.]

 

2. melléklet II. pont c) alpontban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként'' szövegrész helyébe ,,a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. november 1.]

 

2. melléklet II. pont c) alpontban

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. november 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

6/A. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 13. § [2017. november 1.]


311/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Államkincstárról

 
 

Hat. kív. h.: 310/2017. (X. 31.) Korm. r. 23. § a) pont [2017. november 1.]


31/2007. (II. 28.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 
 

2. sz. melléklet 1. pont táblázat A:106 mezőben

,,ONYF'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 14. § [2017. november 1.]

 

2. sz. melléklet 2. pont táblázat 33. sor

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 15. § [2017. november 1.]


85/2007. (IV. 25.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

 
 

8. § (3) bek.-ből

,,a Magyar Államkincstár vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 16. § [2017. november 1.]


255/2008. (X. 21.) Korm. r.

 
 

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

 
 

2. § (1) bek. b) pontban

,,lakcímet vagy fizetési számlaszámot'' szövegrész helyébe ,,magyarországi lakcímet vagy magyarországi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla számát'' szövegrész lép: 314/2017. (X. 31.) Korm. r. 2. § [2017. december 1.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 314/2017. (X. 31.) Korm. r. 1. § [2017. december 1.]


237/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,pályázati felhívást és az árverési hirdetményt'' szövegrész helyébe ,,pályázati felhívást és az árverési hirdetményt (a továbbiakban együtt: értékesítési hirdetmény)'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. október 20.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,közzéteheti az internetes honlapján, internetes hirdetési adatbázisban,'' szövegrész helyébe ,,tájékoztatásul közzéteheti internetes hirdetési adatbázisban,'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. október 20.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. október 20.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,irányárát (becsértékét)'' szövegrész helyébe ,,becsértékét'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. október 20.]

 

2. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. október 20.]

 

2. § (5) bek. a) pontban

,,irányár (becsérték)'' szövegrész helyébe ,,becsérték'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. október 20.]

 

2. § (5) bek. b) pontban

,,irányár (becsérték)'' szövegrész helyébe ,,becsérték'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § e) pont [2017. október 20.]

 

2. § (5) bek. c) pontban

,,irányár (becsérték)'' szövegrész helyébe ,,becsérték'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. október 20.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,vagyontárgyak együttes irányára (becsértéke) alapján'' szövegrész helyébe ,,vagyontárgyak becsértékének összege alapján'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § f) pont [2017. október 20.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,A pályázati felhívásban, az árverési hirdetményben,'' szövegrész helyébe ,,Az értékesítési hirdetményben,'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § g) pont [2017. október 20.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,irányárát (becsértékét)'' szövegrész helyébe ,,becsértékét'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § h) pont [2017. október 20.]

 

4. § (1a) bek.-ben

,,a pályázati felhívás, árverési hirdetmény'' szövegrész helyébe ,,az értékesítési hirdetmény'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § i) pont [2017. október 20.]

 

4. § (2)-(2a) bek.

Helyébe lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. október 20.]

 

4. § (2a) bek. után

(2b)-(2f) bek.-sel kieg.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. október 20.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban'' szövegrész helyébe ,,értékesítési hirdetményben'' szövegrész lép: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 4. § j) pont [2017. október 20.]

 

7. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 3. § [2017. október 20.]


239/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 
 

2. § d) pont

Helyébe lép: 301/2017. (X. 18.) Korm. r. 1. § [2017. október 19.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

8. melléklet ,,Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek'' című táblázat 1515. és 1915. nyilvántartási sz. sorban

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve jogutódja'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 17. § [2017. november 1.]


38/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 
 

Melléklet táblázat B:4 és B:29 mezőben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár központi szerve'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 18. § [2017. november 1.]


333/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központ'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. november 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,az ONYF'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. november 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. november 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § d) pont [2017. november 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § d) pont [2017. november 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,és az ONYF'' szövegrész helyébe ,,és a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 19. § e) pont [2017. november 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

136. § (1) bek.

Helyébe lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 20. § [2017. november 1.]

 

1. melléklet I. pont 35. alpontban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 21. § a) pont [2017. november 1.]

 

6. melléklet táblázat A:9 mezőben

,,ONYF'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 21. § b) pont [2017. november 1.]


1/2012. (I. 20.) Korm. r.

 
 

a hallgatói hitelrendszerről

 
 

2. § 10. pont után

10a. ponttal kieg.: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]

 

16. § után

16/A-16/B. §-sal kieg.: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 3. § [2018. január 1.]

 

18. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 4. § [2018. január 1.]

 

11. alcím után

11/A. alcímmel (18/A-18/D. §) kieg.: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 5. § [2018. január 1.]

 

33. § után

34/C. §-sal kieg.: 291/2017. (X. 3.) Korm. r. 6. § [2018. január 1.]


219/2012. (VIII. 13.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szerve'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 22. § a) pont [2017. november 1.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár honlapján'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 22. § b) pont [2017. november 1.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek. 6. pontban

,,a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv),'' szövegrészt hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2018. április 1.]

 

1. § (2) bek. 10. pontban

,,Adatgyűjtési'' szövegrész helyébe ,,Adatfelvételi'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 1. pont [2017. november 4.]

 

2. §

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 3. § [2017. november 4.]

 

20. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,nyugdíjjárulékra'' szövegrész helyébe ,,szociális hozzájárulási adóra'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 2. pont [2017. november 4.]

 

8. alcím (21. §)

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 4. § [2018. április 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 3. pont [2017. november 4.]

 

37/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 5. § [2017. november 4.]

 

37/L. § (1) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 6. § [2017. november 4.]

 

38. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 7. § [2017. november 4.]

 

44/J. § (1) bek.-ben

,,és a Szakképzési Hídprogramban'' szövegrész helyébe ,,továbbá a Köznevelési, valamint a Szakképzési Hídprogramban'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 4. pont [2017. november 4.]

 

44/J. § (2) bek. a) pontban

,,a félévi értékelésekor'' szövegrész helyébe ,,a tanév végi vagy félévi értékelésekor'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 5. pont a) alpont [2017. november 4.]

 

44/J. § (2) bek. a) pontban

,,egy félév alatt'' szövegrész helyébe ,,egy félév alatt vagy a előtti tanévhez képest'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § 5. pont b) alpont [2017. november 4.]

 

46. §

Hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. november 4.]

 

54. § után

55. §-sal kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 8. § [2018. április 1.]


316/2012. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 
 

5. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 11. § [2017. november 4.]


121/2013. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

az Oktatási Hivatalról

 
 

6. §

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 12. § [2017. november 4.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése'' szövegrész helyébe ,,másodfokú döntést hoz a kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 13. § [2018. január 1.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a 32. § (5)-(6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 32. § (5)-(6) bekezdése és a 32/A. §'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 1. pont [2017. november 4.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,kérésére'' szövegrész helyébe ,,kérésének megfelelő mértékben, de'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 2. pont [2017. november 4.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 14. § [2017. november 4.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az (1a) és (1b) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az adott tevékenységhez kapcsolódóan az (1a) vagy (1b) bekezdésben'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 3. pont [2017. november 4.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,eltöltött időt'' szövegrész helyébe ,,eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 4. pont [2017. november 4.]

 

10/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. november 4.]

 

10/A. § (2a) bek.-ben

,,ezt követően'' szövegrész helyébe ,,ezt követő hat hónap eltelte után'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 5. pont [2017. november 4.]

 

10/A. § (2c) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2017. november 4.]

 

10/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2017. november 4.]

 

10/A. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § a) pont [2017. november 4.]

 

10/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2017. november 4.]

 

10/B. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2017. november 4.]

 

10/B. § (2) bek. b) pontban

,,év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén'' szövegrész helyébe ,,a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 6. pont [2017. november 4.]

 

10/D. § (5) bek.-ben

,,minősítési eljárása'' szövegrész helyébe ,,minősítő vizsgája és Pedagógus II. besorolási fokozat elérésére irányuló minősítési eljárása'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 7. pont [2017. november 4.]

 

10/F. §-ban

,,A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel.'' szövegrész helyébe ,,A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel. A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás a minősítő vagy bíráló bizottság feloszlásával, vagy ha bizottság összehívására nem került sor, akkor a minősítés vagy pályázat sikertelenségéről szóló tanúsítvány OH általi kiadásával zárul.'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 8. pont [2017. november 4.]

 

11/A. § (1a) bek.-ben

,,- vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban -'' szövegrész helyébe ,,- vagy a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában szereplő esetben ettől eltérő időpontban -'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 9. pont 9.1. alpont [2017. november 4.]

 

11/A. § (3) bek.-ben

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1b)'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 9. pont 9.2. alpont [2017. november 4.]

 

11/A. § (5) bek.-ben

,,augusztus 15.'' szövegrész helyébe ,,július 31.'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 9. pont 9.3. alpont [2017. november 4.]

 

11/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 17. § [2017. november 4.]

 

11/B. § (5) bek.-ben

,,(3) és (4) bekezdésben vagy a 11/A. § (7) bekezdésben foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva'' szövegrész helyébe ,,(3) vagy (4) bekezdésben vagy a 10/A. § (3) bekezdésben, vagy a 11/A. § (7) bekezdésben foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 10. pont [2017. november 4.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 18. § [2017. november 4.]

 

12/A. § (1) bek.-ből

,, , amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint'' szövegrészt hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § b) pont [2017. november 4.]

 

12/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § c) pont [2017. november 4.]

 

12/B. § (6) bek.-ben

,,az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig elektronikus tanúsítványt állít ki.'' szövegrész helyébe ,,elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállítását az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, ha a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a pedagógus mulasztása miatt portfólióvédésre nem került sor, akkor a mulasztás tényének megállapítását követő harminc napon belül, a 11/B. § (5) bekezdésben foglalt esetben legkésőbb a minősítés évét követő év július 31-ig kell elvégezni.'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 11. pont 11.1. alpont [2017. november 4.]

 

12/B. § (7) bek.-ben

,,az (5)'' szövegrész helyébe ,,a (6)'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 11. pont 11.2. alpont [2017. november 4.]

 

12/C. § (1) bek.-ben

,,meg kell szüntetni'' szövegrész helyébe ,,tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni,'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 12. pont 12.1. alpont [2017. november 4.]

 

12/C. § (1) bek. b) pontban

,,10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére vagy hozzátartozója tartós ápolására hivatkozással'' szövegrész helyébe ,,10/A. § (2c) bekezdése szerint'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 12. pont 12.2. alpont [2017. november 4.]

 

12/C. § (2) bek.-ből

,,akkor is'' szövegrészt hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § d) pont [2017. november 4.]

 

12/C. § (5) bek.-ben

,,minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás'' szövegrész helyébe ,,nem kötelező minősítési eljárás vagy a bírálati eljárás'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 12. pont 12.3. alpont [2017. november 4.]

 

14/A. § (1) bek. f) pontban

,,névjegyzékből vagy'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékből,'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 13. pont 13.1. alpont [2017. november 4.]

 

14/A. § (1) bek. g) pontban

,,áll fenn'' szövegrész helyébe ,,áll fenn, vagy'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 13. pont 13.2. alpont [2017. november 4.]

 

14/A. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 19. § [2017. november 4.]

 

14/A. § (4) bek. d) pontban

,,d) pontja esetén'' szövegrész helyébe ,,d) és h) pontja esetén'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 13. pont 13.3. alpont [2017. november 4.]

 

16. § (8) bek.

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 20. § [2018. január 1.]

 

17. § (1) bek. 12. pontban

,,osztályfőnöki'' szövegrész helyébe ,,osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 14. pont 14.1. alpont [2017. november 4.]

 

17. § (1) bek. 15. pontban

,,munkaközösség-vezetés'' szövegrész helyébe ,,munkaközösség-vezetés, tanszakvezetés'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 14. pont 14.2. alpont [2017. november 4.]

 

17. § (2a) bek. 12. pont

Helyébe lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 21. § [2017. november 4.]

 

17/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 22. § [2017. november 4.]

 

17/A. § (4) bek.-ben

,,(2) és (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(3)'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 15. pont [2017. november 4.]

 

17/A. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § e) pont [2017. november 4.]

 

18. §-ban

,,továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait'' szövegrész helyébe ,,továbbá az üzemi tanács vagy a közalkalmazotti tanács tagjait'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 16. pont [2017. november 4.]

 

28. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 23. § [2017. november 4.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,(8) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(8) bekezdés a) pontjában'' szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 17. pont [2017. november 4.]

 

38. §

Hat. kív. h.: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 25. § f) pont [2017. november 4.]

 

3. melléklet Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat B:7 mezőben és A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat B:5 mezőben

,,250-750'' szövegrész helyébe ,,251-750''szövegrész lép: 307/2017. (X. 27.) Korm. r. 24. § 18. pont [2017. november 4.]


369/2013. (X. 24.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 
 

2. §-ban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központját'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szervét'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 23. § a) pont [2017. november 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 23. § b) pont [2017. november 1.]


392/2013. (XI. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,vezető szervnek a Kormány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központját (a továbbiakban: Központ) jelöli ki'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) vezeti'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 24. § [2017. november 1.]


17/2014. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

 
 

22. § (2) bek.-ből

,,(kikiáltási árat)'' szövegrészt hat. kív. h.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. október 20.]

 

26. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. október 20.]

 

26/A. §

Hat. kív. h.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. október 20.]

 

28. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 300/2017. (X. 17.) Korm. r. 5. § [2017. október 20.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

1. melléklet C) pont táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 25. § [2017. november 1.]


250/2014. (X. 2.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. október 11.]

 

3. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. október 11.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. október 11.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. október 11.]

 

3. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. október 11.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a (2) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,az 1. és 2. mellékletben meghatározott'' szövegrész, ,,(1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a) és c) pontjában'' szövegrész lép: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 4. § [2017. október 11.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 2. § [2017. október 11.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 11.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 293/2017. (X. 10.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. október 11.]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

8. alcím

15/A-15/B. §-sal kieg.: 305/2017. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

15. alcím

28/B. §-sal kieg.: 305/2017. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]

 

2. melléklet után

2/A. melléklettel kieg.: 305/2017. (X. 27.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2018. január 1.]


73/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

 
 

Hat. kív. h.: 310/2017. (X. 31.) Korm. r. 23. § b) pont [2017. november 1.]


135/2015. (VI. 2.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2017. október 28.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

2. § 12. pont

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

3. § e) pont

Hat. kív. h.: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. október 28.]

 

9. §

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 3. § [2017. október 28.]

 

10. §

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 4. § [2017. október 28.]

 

11. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 6. § [2017. október 28.]

 

12. § (2), (4) bek.-ben

,,vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. október 28.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. október 28.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. október 28.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,30 napon belül'' szövegrész helyébe ,,25 napon belül'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. október 28.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,Felelős Személy'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. október 28.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. október 28.]

 

13. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. október 28.]

 

13. § (11) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. október 28.]

 

14. § (1) bek. d) pontban

,,szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet'' szövegrész helyébe ,,Felelős Hatóságot'' szövegrész lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 9. § e) pont [2017. október 28.]

 

14. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 8. § [2017. október 28.]

 

1. melléklet

Mód.: 306/2017. (X. 27.) Korm. r. 10. §, illetve 1. melléklet [2017. október 28.]


329/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § [2017. október 13.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. október 13.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. október 13.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. október 13.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. október 13.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 4. § [2017. október 13.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 5. § [2017. október 13.]

 

29. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 294/2017. (X. 10.) Korm. r. 6. § [2017. október 13.]


415/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 26. § [2017. november 1.]

 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 28. § [2017. november 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 27. § a) pont [2017. november 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,valamely'' szövegrész helyébe ,,területi'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. november 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,területi szervét'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 27. § c) pont [2017. november 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,valamely'' szövegrész helyébe ,,területi'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. november 1.]


134/2016. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 
 

2. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép, egyidejűleg k) pont után l) ponttal kieg.: 308/2017. (X. 27.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. november 4.]

 

2. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 308/2017. (X. 27.) Korm. r. 1. § (2 bek. [2017. november 4.]

 

2. § után

2/A-2/C. §-sal kieg.: 308/2017. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2017. november 4.]

 

3. §

Hat. kív. h.: 308/2017. (X. 27.) Korm. r. 4. § [2017. november 4.]

 

8. § d) pont

Helyébe lép: 308/2017. (X. 27.) Korm. r. 3. § [2017. november 4.]


165/2016. (VI. 23.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 28. § [2017. október 20.]


250/2016. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program megvalósításáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter'' szövegrész lép: 295/2017. (X. 10.) Korm. r. 4. § [2017. október 11.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 295/2017. (X. 10.) Korm. r. 1. § [2017. október 11.]

 

5. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 295/2017. (X. 10.) Korm. r. 5. § [2017. október 11.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 295/2017. (X. 10.) Korm. r. 2. § [2017. október 11.]

 

16. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 295/2017. (X. 10.) Korm. r. 3. § [2017. október 11.]


315/2016. (X. 20.) Korm. r.

 
 

az állami tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 305/2017. (X. 27.) Korm. r. 4. §, illetve 2. melléklet [2018. január 1.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. § (6) bek.-ben

,,(2) bekezdés 16. pontja'' szövegrész helyébe ,,(2a) bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. október 6.]

 

4. § (6)-(7) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2a) bekezdésben'' szövegrész lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. október 6.]

 

4. § (7) bek.-ben

,,(2) bekezdés 16. pontjában'' szövegrész helyébe ,,(2a) bek. d) pontjában'' szövegrész lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. október 6.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 1. § [2017. október 6.]

 

4. § (12) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2) és a (2a) bekezdésben'' szövegrész lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. október 6.]


386/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egészségbiztosítási szervekről

 
 

1. § d) pontban

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központ'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 30. § a) pont [2017. november 1.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 30. § b) pont [2017. november 1.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 29. § [2017. november 1.]


404/2016. (XII. 8.) Korm. r.

 
 

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról

 
 

1. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 311/2017. (X. 31.) Korm. r. 31. § [2017. november 1.]


474/2016. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

 
 

4. melléklet

Mód.: 303/2017. (X. 26.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. október 27.]


233/2017. (VIII. 14.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

14. § (5) bek.

Nem lép hatályba: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 3. §

 

17. § (4) bek.-ben

,,(2) és (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés'' szövegrész lép: 292/2017. (X. 5.) Korm. r. 4. § [2017. október 6.]


296/2017. (X. 10.) Korm. r.

 
 

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. § (1), (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 296/2017. (X. 10.) Korm. r. 7. § [2018. január 1.]


299/2017. (X. 17.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

 
 

2. § (1) bek. 12. pont

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

2. § (1) bek. 17. pont után

18-19. ponttal kieg.: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

4. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 27. § [2018. július 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

9. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 24. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 25. § [2018. július 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 299/2017. (X. 17.) Korm. r. 26. § [2018. július 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

8/2016. (III. 25.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 26/2017. (X. 31.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. november 1.]


30/2011. (IX. 22.) BM r.

 
 

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

 
 

64. § (4) bek.-ben

,,összevetheti'' szövegrész helyébe ,,összeveti'' szövegrész lép: 27/2017. (X. 31.) BM r. 2. § [2017. november 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 27/2017. (X. 31.) BM r. 1. § [2017. november 1.]


28/2016. (VII. 15.) BM r.

 
 

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 27/2017. (X. 31.) BM r. 3. § [2017. november 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 27/2017. (X. 31.) BM r. 4. § [2017. november 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 27/2017. (X. 31.) BM r. 5. § [2017. november 1.]


1/2017. (II. 28.) BM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 26/2017. (X. 20.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. október 21.]


18/1998. (XII. 27.) EüM r.

 
 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

 
 

16/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 9. § [2017. október 30.]


4/2000. (II. 25.) EüM r.

 
 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

 
 

3/B. § (2) és (5) bek.-ben

,,kivonatát'' szövegrész helyébe ,,adattartalmát'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 15. § [2018. július 1.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 10. § [2017. október 30.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 11. § [2018. július 1.]

 

20. § után

21. §-sal kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 12. § [2017. október 30.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 13. § [2018. július 1.]

 

2. sz. melléklet után

3. sz. melléklettel kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 14. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2018. július 1.]

 

3. sz. melléklet után

4. sz. melléklettel kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 14. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2018. július 1.]


44/2000. (XII. 27.) EüM r.

 
 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 
 

8. § (10) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 16. § [2017. október 30.]

 

11. §

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 17. § [2017. október 30.]


2/2004. (XI. 17.) EüM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 
 

4. § (1) bek. c) pont cj) alpont után

ck)-cm) alponttal kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 28. § [2017. október 30.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 29. §, illetve 7. melléklet [2017. október 30.]


43/2005. (X. 15.) EüM r.

 
 

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

 
 

2. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 18. § [2017. november 1.]

 

3. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 19. § [2017. november 1.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 20. § [2017. november 1.]

 

12. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 21. § [2017. november 1.]


2/2008. (I. 8.) EüM r.

 
 

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

 
 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 22. § [2017. november 1.]


1/2003. (I. 21.) ESZCSM r.

 
 

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

1. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,vény'' szövegrész helyébe ,,papíralapú vagy elektronikus vény'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 3. § a) pont [2017. november 1.]

 

1. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

1. § (3) bek. e) pontban

,,(perszámmal együtt)'' szövegrész helyébe ,,(papíralapú vény esetén perszámmal együtt)'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 3. § b) pont [2017. november 1.]

 

1. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 1. § (3) bek. [2017. november 1.]

 

7/A. § után

7/B. §-sal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 2. § [2017. november 1.]


43/2003. (VII. 29.) ESZCSM r.

 
 

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 18. § [2017. október 30.]

 

10/A. §

Hat. kív. h.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 20. § [2017. október 30.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 19. § [2017. október 30.]


60/2003. (X. 20.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 
 

2. melléklet

Mód.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 21. §, illetve 5. melléklet [2017. október 30.]


39/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,vegyészmérnöki vagy biológiai tanulmányai során'' szövegrész helyébe ,,vegyészmérnöki, gyógyszervegyész-mérnöki, biomérnöki vagy biológiai tanulmányai során'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 4. § [2017. november 1.]


44/2004. (IV. 28.) ESZCSM r.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 
 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 5. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

7. § (3) bek. a) pontból

,,egészségügyi vállalkozás esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 17. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

7. § (3) bek. d) pontban

,,egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,Eüak.'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 16. § a) pont [2017. november 1.]

 

7. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 5. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

7. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 5. § (3) bek. [2017. november 1.]

 

7. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 5. § (4) bek. [2017. november 1.]

 

7. § (12) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 5. § (5) bek. [2017. november 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 6. § [2017. november 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 7. § [2017. november 1.]

 

,,A gyógyszer rendelése'' alcím

11/A-11/C. §-sal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 8. § [2017. november 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,illetve papíralapú vény esetén'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 16. § b) pont [2017. november 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 9. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 9. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 9. § (3) bek. [2017. november 1.]

 

13. § (9) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 9. § (4) bek. [2017. november 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 10. § (1) bek. [2017. november 1.]

 

15. § (6) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 10. § (2) bek. [2017. november 1.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 11. § [2020. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 12. § [2017. november 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,vényen'' szövegrész helyébe ,,papíralapú vényen'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 16. § c) pont [2017. november 1.]

 

20. § után

20/A-20/C. §-sal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 13. § [2017. november 1.]

 

20/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 17. § (2) bek. [2019. január 1.]

 

24. § (2) bek. után

(2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 14. § [2017. november 1.]

 

7. melléklet után

8. sz. melléklettel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 15. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 1.]

 

8. melléklet után

9. sz. melléklettel kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 15. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. november 1.]


49/2004. (V. 21.) ESZCSM r.

 
 

a területi védőnői ellátásról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,az Eütv. 152. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 26. § a) pont [2017. október 30.]

 

2. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 22. § [2017. október 30.]

 

3. § d) pont db) alpont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 23. § (1) bek. [2017. október 30.]

 

3. § d) pont dd) alpontban

,,kötelező vizsgálatokról, az 1. sz. melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről'' szövegrész helyébe ,,kötelező vizsgálatokról és az észlelt eltérésről'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 26. § b) pont [2017. október 30.]

 

3. § g) pont gc) alpont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 23. § (2) bek. [2017. október 30.]

 

3. § g) pont gg) alpont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 23. § (3) bek. [2017. október 30.]

 

3. § g) pont gi) alpontban

,,eseti gondnokság'' szövegrész helyébe ,,eseti gyámság'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 26. § c) pont [2017. október 30.]

 

9. § után

10-11. §-sal kieg.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 24. § [2017. október 30.]

 

1. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 27. § [2017. október 30.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 25. §, illetve 6. melléklet [2017. október 30.]


20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.

 
 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 
 

17. § (1) bek.-ben

,,a gyakorlati képzést'' szövegrész helyébe ,,az intézményben tartott gyakorlati képzést negyvenöt perces, iskolán kívüli gyakorlati képzést'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 1. pont [2017. október 4.]

 

51. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 3. § [2017. október 4.]

 

65. § (3) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

65. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,maximális idő tantárgyanként'' szövegrész helyébe ,,idő tantárgyanként általános iskolában és szakiskolában maximum, középiskolában minimum'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 2. pont [2017. október 4.]

 

137/A. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 15. § 1. pont [2017. október 4.]

 

143. § (10) bek.-ből

,,Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatalt.'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 15. § 2. pont [2017. október 4.]

 

143. § (11) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (11) bek. után (12)-(14) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 5. § [2017. október 4.]

 

145. § (3) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 6. § [2017. október 4.]

 

148. § (1) bek. záró szövegrészben

,,időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja a feltöltött dokumentumokat.'' szövegrész helyébe ,,időpont előtt megváltozik a pedagógus munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a portfólió a)-c) pontban megjelölt elemeinek módosítására legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 3. pont [2017. október 4.]

 

149. § (1) bek. a) pontban

,,vezetői programját'' szövegrész helyébe ,,vezetési programját'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 4. pont [2017. október 4.]

 

150. § (1) bek. c) pontban

,,eredményeit'' szövegrész helyébe ,,eredményeit, kiértékelését, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 5. pont 5.1. alpont [2017. október 4.]

 

150. § (3) bek.-ben

,,megküldi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára.'' szövegrész helyébe ,,elérhetővé teszi a hivatal számára. Az intézkedési tervet az intézményvezető küldi meg a fenntartó számára.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 5. pont 5.2. alpont [2017. október 4.]

 

151. §-ban

,,és az érintett fenntartók számára'' szövegrész helyébe ,, , továbbá az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések tekintetében az érintett fenntartók számára'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 6. pont [2017. október 4.]

 

152. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 7. § [2017. október 4.]

 

154/A. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 15. § 3. pont [2017. október 4.]

 

155. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 8. § [2017. október 4.]

 

155. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 15. § 4. pont [2017. október 4.]

 

156. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 9. § [2017. október 4.]

 

171. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 10. § [2017. október 4.]

 

173. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 11. § [2017. október 4.]

 

181. § (1)-(2) bek.-ben

,,A tankerületi központ'' szövegrész helyébe ,,Az oktatási központ'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 7. pont [2017. október 4.]

 

182. §-ban

,,a tankerületi központ'' szövegrész helyébe ,,az oktatási központ által kijelölt köznevelési intézményt fenntartó tankerületi központ'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 8. pont [2017. október 4.]

 

191. § (2) bek.-ben

,,vezetői programról'' szövegrész helyébe ,,vezetési programról'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § 9. pont [2017. október 4.]

 

193. § (26) bek. után

(27) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § [2017. október 4.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. §, illetve 1. melléklet [2017. október 4.]


48/2012. (XII. 12.) EMMI r.

 
 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

 
 

12. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 16. § [2017. október 4.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 17. § [2018. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 18. § [2018. január 1.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 19. § [2017. október 4.]

 

26. § (4) bek. a) pont aa) alpont

Hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 21. § [2017. október 4.]

 

26. § (4) bek. a) pont at) alpont után

au)-av) alponttal kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 20. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

26. § (4) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 20. § (2) bek. [2017. október 4.]


51/2012. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 
 

1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára fejezet, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének az 1-2. évfolyam alcímet előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 1-4. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 1-4. évfolyam számára'', a ,,Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára'', a ,,Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe

 

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 1-4. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 1-4. évfolyam számára'', a ,,Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára'', a ,,Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára'', a ,,Judo kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 1. pont [2017. október 15.]

 

2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára fejezet, BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázatban

,,Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése.'' szövegrész helyébe ,,Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 2. pont [2017. október 15.]

 

4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára fejezet, BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat Fejlesztési követelmények alpontban

,,Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése.'' szövegrész helyébe ,,Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 3. pont [2017. október 15.]

 

5. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára fejezet, BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7-8. évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat Fejlesztési követelmények alpontban

,,Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése.'' szövegrész helyébe ,,Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 4. pont [2017. október 15.]

 

7. melléklet

Mód.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 23. §, illetve 2. melléklet [2017. október 4.]

 

7. melléklet 7.10. pont CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 5-8. évfolyam számára fejezet, 7-8. évfolyam cím

 
 

,,A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése'' megjelölésű táblázat I. Biológiai témakörök alpontban

,,A szexuális viselkedés biológiai aspektusai (nemi szerep vs. gender stb.)'' szövegrész helyébe ,,A szexuális viselkedés biológiai aspektusai'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 5. pont 5.1. alpont 5.1.1. pont [2017. október 15.]

 

,,Nemiség - férfi/női identitás - szexualitás - párkapcsolatok'' megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési követelmények alpontban

,,A nem kialakulása: kromoszomális, ún. genetikai nem, ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem, társadalmi nem (gender), az ún. nemi identitás. Az identitás összetevői, fejlődése.'' szövegrész helyébe ,,A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 5. pont 5.1. alpont 5.1.2. pont [2017. október 15.]

 

7. melléklet 7.10. pont CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 9-12. évfolyam számára fejezet, 11-12. évfolyam cím

 
 

,,A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése'' megjelölésű táblázat I. Biológiai témakörök alpontban

,,A szexuális viselkedés biológiai aspektusai (nemi szerep vs. gender stb.)'' szövegrész helyébe ,,A szexuális viselkedés biológiai aspektusai'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 5. pont 5.2. alpont 5.2.1. pont [2017. október 15.]

 

,,Nemiség - férfi/női identitás - szexualitás - párkapcsolatok'' megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési követelmények alpontban

,,A nem kialakulása: kromoszomális, ún. genetikai nem, ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem, társadalmi nem (gender), az ún. nemi identitás. Az identitás összetevői, fejlődése.'' szövegrész helyébe ,,A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése.'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 22. § 5. pont 5.2. alpont 5.2.2. pont [2017. október 15.]


15/2013. (II. 26.) EMMI r.

 
 

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 
 

1. § 14. pont után

15. ponttal kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 24. § [2017. október 4.]

 

19. § (2) bek. c) pontban

,,tankerületi szakértői bizottság'' szövegrész helyébe ,,járási szakértői bizottság'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 1. pont [2017. október 4.]

 

32. § (1) bek. a) pont aa) alpontban

,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 2. pont 2.1. alpont [2017. október 4.]

 

32. § (1) bek. b) pont ba) alpontban

,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 2. pont 2.2. alpont [2017. október 4.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói pszichológiai szakvizsga, vagy pedagógiai szakvizsga,'' szövegrész helyébe ,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga vagy pedagógiai szakvizsga,'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 3. pont [2017. október 4.]

 

33. § (7) bek.-ből

,,(2) és'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 28. § [2017. október 4.]

 

44. § (1) bek. c) pontban

,,a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola vagy a tanácsadói szakpszichológusi'' szövegrész helyébe ,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 4. pont 4.1. alpont [2017. október 4.]

 

44. § (4) bek. a) pontban

,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 27. § 4. pont 4.2. alpont [2017. október 4.]

 

44/B. § után

44/C. §-sal kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 25. § [2017. október 4.]

 

6. melléklet

Mód.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 26. §, illetve 3. melléklet [2017. október 4.]


17/2013. (III. 1.) EMMI r.

 
 

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,szülők a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik'' szövegrész helyébe ,,szülők önkéntes - teljes körű, befolyásmentes tájékoztatáson alapuló - választásuk kinyilvánítására szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik'' szövegrész lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 30. § [2017. október 4.]

 

2. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 29. § [2017. október 4.]


58/2015. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 22/2017. (X. 3.) EMMI r. 1. § [2017. október 4.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 22/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § [2017. október 4.]

 

13/A. § után

13/B. §-sal kieg.: 22/2017. (X. 3.) EMMI r. 3. § [2017. október 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 22/2017. (X. 3.) EMMI r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. október 4.]


39/2016. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

 
 

10. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 23. § [2017. november 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,legalább 30 nappal'' szövegrész helyébe ,,legalább 7 nappal'' szövegrész lép: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 25. § [2017. november 1.]

 

II. Fejezet

13/A-13/B. alcímmel (20/A-20/C. §) kieg.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 24. § [2017. november 1.]

 

1. melléklet táblázat A:6-A:7 mezőben

,,és a fogorvosi alapellátás'' szövegrészt hat. kív. h.: 29/2017. (X. 31.) EMMI r. 26. § [2017. november 1.]


14/2017. (VI. 14.) EMMI r.

 
 

a 2017/2018. tanév rendjéről

 
 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 31. § [2017. október 4.]


53/2016. (VII. 21.) FM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 38. § [2017. október 11.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 50/2017. (X. 10.) FM r. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 36. § (2) bek. [2017. október 11.]

 

4-5. §

Helyébe lép: 50/2017. (X. 10.) FM r. 36. § (3) bek. [2017. október 11.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 38. § [2017. október 11.]

 

4. melléklet 8. pontban

,,150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése szerinti éves jelentés'' szövegrész helyébe ,,50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás'' szövegrész lép: 50/2017. (X. 10.) FM r. 37. § [2017. október 11.]


68/2016. (X. 13.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,253 571 Ft'' szövegrész helyébe ,,500 421 Ft'' szövegrész lép: 51/2017. (X. 13.) FM r. 16. § (2) bek. a) pont [2017. október 14.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,157 320 Ft'' szövegrész helyébe ,,602 519 Ft'' szövegrész lép: 51/2017. (X. 13.) FM r. 16. § (2) bek. b) pont [2017. október 14.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 51/2017. (X. 13.) FM r. 16. § (1) bek. [2017. október 14.]


42/2001. (VI. 15.) FVM r.

 
 

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 1. § [2017. november 2.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi és vidékfejlesztési szervek'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelemben részt vevők'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § a) pont [2017. november 2.]

 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 54/2017. (X. 25.) FM r. 5. § a) pont [2017. november 2.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB)'' szövegrész helyébe ,,kormányzati koordinációs szerv'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § b) pont [2017. november 2.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,tájékoztatást'' szövegrész helyébe ,,hivatalos tájékoztatást'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § c) pont [2017. november 2.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 2. § [2017. november 2.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,földművelésügyi és vidékfejlesztési szerv'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelemben részt vevő'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § d) pont [2017. november 2.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 54/2017. (X. 25.) FM r. 5. § b) pont [2017. november 2.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,az intézmény működési helye szerint illetékes polgármesterrel'' szövegrész helyébe ,,az érintett önkormányzatok polgármestereivel'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § e) pont [2017. november 2.]

 

7. § (1)-(2) bek.-ben

,,földművelésügyi és vidékfejlesztési szerv'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelemben részt vevő'' szövegrész lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 4. § d) pont [2017. november 2.]

 

8. § (1) bek.-ből

,, , továbbá mezőgazdasági vízhasznosítással összefüggő belvízkárok elleni védekezés során'' szövegrészt hat. kív. h.: 54/2017. (X. 25.) FM r. 5. § c) pont [2017. november 2.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 54/2017. (X. 25.) FM r. 5. § d) pont [2017. november 2.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 54/2017. (X. 25.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. november 2.]


36/2006. (V. 18.) FVM r.

 
 

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

 
 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 1. § [2017. október 23.]

 

18. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 52/2017. (X. 13.) FM r. 2. § [2017. október 23.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 52/2017. (X. 13.) FM r. 3. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. október 23.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 52/2017. (X. 13.) FM r. 3. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. október 23.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 52/2017. (X. 13.) FM r. 3. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. október 23.]

 

3. sz. melléklet

 
 

1.2. pontban

,,tápoldatok'' szövegrész helyébe ,,oldatok'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § a) pont [2017. október 23.]

 

2.1. pontban

,,Hatóanyagokra vonatkozó előírások'' szövegrész helyébe ,,A hatóanyagokra vonatkozó előírások [A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értéknek (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)]'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § b) pont [2017. október 23.]

 

2.2. pontban

,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások'' szövegrész helyébe ,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § c) pont [2017. október 23.]

 

2.6. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

2.6. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

4.6. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

4.6. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

5.6. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

5.6. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

6.4. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

6.4. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

7.2. pontban

,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások'' szövegrész helyébe ,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § c) pont [2017. október 23.]

 

8.2. pontban

,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások'' szövegrész helyébe ,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § c) pont [2017. október 23.]

 

8.6. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

8.6. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

9.1. pont táblázat F oszlop

Hat. kív. h.: 52/2017. (X. 13.) FM r. 5. § [2017. október 23.]

 

9.6. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

9.6. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]

 

10.2. pontban

,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások'' szövegrész helyébe ,,A toxikus elemekre vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § c) pont [2017. október 23.]

 

10.5. pont harmadik franciabek.-ben

,,Pseudomonas Aeruginosa'' szövegrész helyébe ,,Pseudomonas aeruginosa'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § d) pont [2017. október 23.]

 

10.5. pont negyedik franciabek.-ben

,,Salmonella sp.'' szövegrész helyébe ,,Salmonella sp.'' szövegrész lép: 52/2017. (X. 13.) FM r. 4. § e) pont [2017. október 23.]


24/2010. (III. 19.) FVM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

 
 

6. § (2) bek. után

(2b)-(2c) bek.-sel kieg.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 35. § (1) bek. [2017. október 11.]

 

9. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 35. § (2) bek. [2017. október 11.]

 

13. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 35. § (3) bek. [2017. október 11.]


23/2002. (IV. 10.) HM r.

 
 

a katonai toborzás rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 14/2017. (X. 18.) HM r. 1. § [2017. október 19.]


18/2008. (VIII. 6.) HM r.

 
 

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 15/2017. (X. 20.) HM r. 17. § [2017. október 28.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. melléklet

Mód.: 14/2017. (X. 18.) HM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. október 19.]


7/2015. (VI. 22.) HM r.

 
 

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 
 

35. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 18.) HM r. 3. § [2017. október 19.]

 

90. §

Hat. kív. h.: 14/2017. (X. 18.) HM r. 5. § [2017. október 19.]

 

95. § után

96. §-sal kieg.: 14/2017. (X. 18.) HM r. 4. § [2017. október 19.]


24/2016. (XII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

 
 

23. § (2) bek.-ben

,,áll'' szövegrész helyébe ,,áll, vagy a szolgálati viszonya 2017. július 1-je után szűnt meg'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 18.) HM r. 6. § [2017. október 19.]


4/2009. (III. 6.) IRM r.

 
 

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

 
 

16. §

Helyébe lép: 13/2017. (X. 20.) IM r. 1. § [2018. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 13/2017. (X. 20.) IM r. 2. § [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 13/2017. (X. 20.) IM r. 3. § [2018. január 1.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (X. 20.) IM r. 4. § [2018. január 1.]


1/1960. (IV. 13.) IM r.

 
 

a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXVIII. tv. 25. § b) pont [2018. január 1.]


6/1986. (VI. 26.) IM r.

 
 

a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXXVIII. tv. 20. § [2018. január 1.]


32/1993. (XII. 23.) KTM r.

 
 

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeiről

 
 

Hat. kív. h.: 53/2017. (X. 18.) FM r. 14. § (1) bek. c) pont [2017. december 19.]


7/1999. (VII. 21.) KöM r.

 
 

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

 
 

Hat. kív. h.: 53/2017. (X. 18.) FM r. 14. § (1) bek. b) pont [2017. december 19.]


23/2001. (XI. 13.) KöM r.

 
 

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

 
 

Hat. kív. h.: 53/2017. (X. 18.) FM r. 14. § (1) bek. a) pont [2017. december 19.]


7/2011. (III. 4.) KIM r.

 
 

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról

 
 

1. §-ban

,,járásbírósági álláshelyre'' szövegrész helyébe ,,járásbírósági álláshelyre, a közigazgatási és munkaügyi bírósági álláshelyre'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § a) pont [2017. november 1.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,1997. évi LXVII.'' szövegrész helyébe ,,2011. évi CLXII.'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § b) pont [2017. november 1.]

 

2. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 14/2017. (X. 31.) IM r. 14. § a) pont [2017. november 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 1. § [2017. november 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 2. § [2017. november 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 3. § [2017. november 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 4. § [2017. november 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kitűnő és jeles minősítési kategória pontozható'' szövegrész helyébe ,,kitűnő, jeles és jó minősítési kategóriát kell pontozni'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § c) pont [2017. november 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 5. § [2017. november 1.]

 

9. § (2)-(3) bek.-ben

,,fokozat értékelhető'' szövegrész helyébe ,,fokozatot kell értékelni'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § d) pont [2017. november 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,végzettségként és'' szövegrész helyébe ,,végzettségként, illetve LL.M. végzettségként'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § e) pont [2017. november 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,végzettség és másoddiploma értékelhető'' szövegrész helyébe ,,végzettséget és másoddiplomát kell értékelni'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § f) pont [2017. november 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,szakjogászi, illetve'' szövegrész helyébe ,,szakjogászi, az LL.M., illetve'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § g) pont [2017. november 1.]

 

11. §-ban

,,tanulmányút értékelhető'' szövegrész helyébe ,,tanulmányutat kell értékelni'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § h) pont [2017. november 1.]

 

12. §-ban

,,csak a legmagasabb pontértékű nyelvvizsga vehető figyelembe'' szövegrész helyébe ,,akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni'' szövegrész lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 12. § i) pont [2017. november 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 6. § [2017. november 1.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 14/2017. (X. 31.) IM r. 7. § [2017. november 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 8. § [2017. november 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 9. § [2017. november 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 10. § [2017. november 1.]

 

17. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 14/2017. (X. 31.) IM r. 14. § b) pont [2017. november 1.]

 

17. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 14/2017. (X. 31.) IM r. 13. § [2017. november 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 14/2017. (X. 31.) IM r. 11. §, illetve 1. melléklet [2017. november 1.]


5/2012. (II. 16.) KIM r.

 
 

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

2. § 4. pontban

,,56. § (2) bekezdés a) és b) pontja'' szövegrész helyébe ,,56. § (1) bekezdés b)-g), i) és j) pontja'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § a) pont [2017. október 4.]

 

2. § 16a. pontban

,,56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti működési költségek kiegészítésére fordítható normatív alapon nyújtott;'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § b) pont [2017. október 4.]

 

2. § 16a. pont után

16b. ponttal kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 1. § [2018. július 1.]

 

2. § 22. pontból

,,a támogatási igény formai vizsgálata, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. § a) pont [2017. október 4.]

 

3. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

3. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § (3) bek. [2017. október 4.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § (4) bek. [2017. október 4.]

 

4. alcímcím (4. § előtt)

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 3. § [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,húsz'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § c) pont [2017. október 4.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (4) bek.-ből

,,jogosultként igényelt normatív kiegészítés összege,'' szövegrészt hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. § b) pont [2017. október 4.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,nyilatkozattétel keretében'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozattétel keretében egyet nem értése esetén'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § d) pont [2017. október 4.]

 

4. § (12) bek.-ben

,,(8)-(11)'' szövegrész helyébe ,,(4)-(11)'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § e) pont [2017. október 4.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,február 15. napjáig'' szövegrész helyébe ,,február 15. napjáig a Tanács irányelvei alapján'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § f) pont [2017. október 4.]

 

6. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 5. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 5. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

7. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. § c) pont [2017. október 4.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 6. § [2017. október 4.]

 

14/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 7. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

14/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 7. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

14/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 7. § (3) bek. [2017. október 4.]

 

III. fejezet

12/B. alcímmel (14/B. §) kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 8. § [2018. július 1.]

 

18. § (1) bek. d) pontban

,,érdekeltségi'' szövegrész helyébe ,,tekintetében a Civil tv. 67. § (1) bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülő szervezetek'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § g) pont [2017. október 4.]

 

18. § (3) bek. a) pontban

,,érdekeltségi'' szövegrész helyébe ,,összeférhetetlennek minősülő szervezetek'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § h) pont [2017. október 4.]

 

18. § (3) bek.-ből

,,Knytv. szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. § d) pont [2017. október 4.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,érdekeltségi'' szövegrész helyébe ,,összeférhetetlennek minősülő szervezetek'' szövegrész lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 12. § i) pont [2017. október 4.]

 

22. § (10) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 9. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

22. § (11) bek. után

(11a)-(11b) bek.-sel kieg.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 9. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 10. § [2017. október 4.]

 

29. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 13. § e) pont [2017. október 4.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 11. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. október 4.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 11. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. október 4.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 11. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. október 4.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 11. § d) pont, illetve 4. melléklet [2017. október 4.]


24/2012. (IV. 25.) KIM r.

 
 

a civil szervezetek információs rendszeréről

 
 

8. alcím (16-17. §)

Hat. kív. h.: 23/2017. (X. 3.) EMMI r. 14. § [2017. október 4.]


26/1997. (XII. 12.) KHVM r.

 
 

az útügyi hatósági eljárások díjairól

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 18.]

 

1. sz. melléklet

 
 

1-2. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

3. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. b) pont [2017. október 18.]

 

4. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

5. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. b) pont [2017. október 18.]

 

6. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

7. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. b) pont [2017. október 18.]

 

8-10. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

11-12. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. b) pont [2017. október 18.]

 

13. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. § és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. c) pont [2017. október 18.]

 

14. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

15. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. § és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. c) pont [2017. október 18.]

 

16-17. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

18. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. § és 25. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. c) pont [2017. október 18.]

 

19-20. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]

 

21. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 27. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. d) pont [2017. október 18.]

 

22. pontban

,,15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §'' szövegrész helyébe ,,93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §'' szövegrész lép: 41/2017. (X. 17.) NFM r. 1. § (2) bek. a) pont [2017. október 18.]


3/1996. (IV. 5.) MüM r.

 
 

a rendbírságról

 
 

1. §

Helyébe lép: 35/2017. (X. 26.) NGM r. 1. § [2017. november 10.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,c) pontban'' szövegrész helyébe ,,b) pontban'' szövegrész lép: 35/2017. (X. 26.) NGM r. 2. § [2017. november 10.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. § 1-3. pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

3. § 5-10. pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

3. § 21-22. pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 1. § (3) bek. [2017. október 4.]

 

3. § 27. pont után

28. ponttal kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 1. § (4) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek. 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 2. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek. 11-12. pont

Hat. kív. h.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 12. § [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek. 43a. pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 2. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek. 43a. pont után

43b. ponttal kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 2. § (3) bek. [2017. október 4.]

 

4. § (2) bek. 47. pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 2. § (4) bek. [2017. október 4.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,4/A. és 4/B. alcím,'' szövegrész helyébe ,,4/A., 4/B. és 5. alcím,'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § a) pont [2017. október 4.]

 

6. § s) pontban

,,100 millió'' szövegrész helyébe ,,150 millió'' szövegrész, ,,50 millió'' szövegrész helyébe ,,75 millió'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § b) pont [2017. október 4.]

 

6. § t) pontban

,,15 millió'' szövegrész helyébe ,,30 millió'' szövegrész, ,,50 millió'' szövegrész helyébe ,,100 millió'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § c) pont [2017. október 4.]

 

8/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 3. § [2017. október 4.]

 

8/G. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,kezességvállalást vagy hitelt'' szövegrész helyébe ,,kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § d) pont [2017. október 4.]

 

8/G. § (3) bek. b) pontban

,,hitel'' szövegrész helyébe ,,hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § e) pont [2017. október 4.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,nem összefonódás útján jött létre'' szövegrész helyébe ,,nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § f) pont [2017. október 4.]

 

6. alcím (10. §)

Helyébe ép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 4. § [2017. október 4.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,A termelési folyamat alapvető megváltozását'' szövegrész helyébe ,,Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § g) pont [2017. október 4.]

 

28. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 5. § [2017. október 4.]

 

17. alcím után

18. alcímmel (35. §) kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 6. § [2017. október 4.]

 

38. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 7. § [2017. október 4.]

 

38/B. § (2) bek. a) pontban

,,koncertterem'' szövegrész helyébe ,,koncertterem, filmszínház'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § h) pont [2017. október 4.]

 

38/E. §-ban

,,Az egymillió'' szövegrész helyébe ,,A kétmillió'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § i) pont [2017. október 4.]

 

38/F. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 8. § [2017. október 4.]

 

38/H. § (6) bek.-ben

,,Az egymillió'' szövegrész helyébe ,,A kétmillió'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 11. § j) pont [2017. október 4.]

 

43. § b) pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 9. § (1) bek. [2017. október 4.]

 

43. § d) pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 9. § (2) bek. [2017. október 4.]

 

43. § f) pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 9. § (3) bek. [2017. október 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 28/2017. (X. 3.) NGM r. 10. §, illetve 1. melléklet [2017. október 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. november 1.]


47/2016. (XII. 6.) NGM r.

 
 

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény'' szövegrész helyébe ,,a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § a) pont [2017. október 18.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,beszerzésével'' szövegrész helyébe ,,beszerzésével, telepítésével és üzemeltetésével'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § b) pont [2017. október 18.]

 

3. § (3) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. október 18.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,új terminálok'' szövegrész helyébe ,,korábban még üzembe nem helyezett terminálok (a továbbiakban: új terminálok)'' szövegrész, ,,legalább'' szövegrész helyébe ,,kérelmenként legalább'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § c) pont [2017. október 18.]

 

3. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. október 18.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Használt'' szövegrész helyébe ,,Korábban már üzembe helyezett'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § d) pont [2017. október 18.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,e rendelet hatálybalépésének napján'' szövegrész helyébe ,,2017. november 1-jén'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § e) pont [2017. október 18.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,2017. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2019. március 31.'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § f) pont [2017. október 18.]

 

6. § (2) bek. a) pontban

,,2016. december 15-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. november 30-ig'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § g) pont [2017. október 18.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,2017. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2021. július 31-ig'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § h) pont [2017. október 18.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 2. § (1) bek. [2017. október 18.]

 

7. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 2. § (2) bek. [2017. október 18.]

 

8. §-ban

,,2018. január 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2019. április 30-ig'' szövegrész lép: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 4. § i) pont [2017. október 18.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 31/2017. (X. 17.) NGM r. 3. § [2017. október 18.]


55/2016. (XII. 21.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 29/2017. (X. 6.) NGM r. 1. § [2017. október 7.]


20/2017. (VII. 31.) NGM r.

 
 

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

 
 

5. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 2. § [2017. november 1.]

 

5. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 3. § [2017. november 1.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 8. § [2017. november 1.]

 

7. § (2) bek. a) pontban

,,2017. augusztus 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. november 17-ig'' szövegrész lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 7. § 1. pont [2017. november 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,legkésőbb 2018. január 31-ig'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60 napon belül'' szövegrész lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 7. § 2. pont [2017. november 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,amelyeket 2018. január 31-ig az eAdaton keresztültovábbít'' szövegrész helyébe ,,amelyeket az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60 napon belül az eAdaton keresztül továbbít'' szövegrész lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 7. § 3. pont [2017. november 1.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 4. § [2017. november 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,legkésőbb a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követő 8 napon belül a'' szövegrész helyébe ,,a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követően, legkésőbb 2017. november 3-ig a'' szövegrész lép: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 7. § 4. pont [2017. november 1.]

 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 5. § [2017. november 1.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 36/2017. (X. 31.) NGM r. 6. § [2017. november 1.]


55/2011. (IX. 20.) NEFMI r.

 
 

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

 
 

2. § (6) bek.-ben

,,népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 30. § a) pont [2017. október 30.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 30. § b) pont [2017. október 30.]

 

2. § (7) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 30. § c) pont [2017. október 30.]


36/2010. (XII. 31.) NFM r.

 
 

a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 39/2017. (X. 9.) NFM r. 6. § [2017. október 12.]


1/2012. (I. 20.) NFM r.

 
 

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

 
 

2. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 40/2017. (X. 9.) NFM r. 1. § [2017. október 12.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 40/2017. (X. 9.) NFM r. 2. § [2017. október 12.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 40/2017. (X. 9.) NFM r. 3. § [2017. október 12.]


12/1991. (V. 18.) NM r.

 
 

a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 1. § [2017. október 30.]


37/1996. (X. 18.) NM r.

 
 

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

 
 

1. sz. melléklet IV. pont 7. alpontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 2. § [2017. október 30.]


51/1997. (XII. 18.) NM r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

 
 

4. § b) pont

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 3. § [2017. október 30.]

 

4/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 4. § [2017. október 30.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. október 30.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 21. § [2018. január 1.]

 

3. § (2a)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 24. § [2018. január 1.]


18/1998. (VI. 3.) NM r.

 
 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

 
 

1. sz. melléklet A) rész ,,Tuberculosis'' megjelölésű rész 2.2. alpontban

,,a beteg lakóhelye, tartózkodási helye szerinti tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,a kormányhivatal'' szövegrész, ,,a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára a tisztifőorvos'' szövegrész helyébe ,,a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára a kormányhivatal'' szövegrész lép: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 6. § [2017. október 30.]


19/1998. (VI. 3.) NM r.

 
 

a betegszállításról

 
 

3. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 7. § a) pont [2017. október 30.]

 

1. sz. melléklet II/B. pontból

,,A szolgáltatónak a működési engedélye módosítását kell kérnie a járási hivataltól, ha az általa üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező közúti betegszállító gépjárművet más közúti betegszállító gépjárművel váltja ki.'' szövegrészt hat. kív. h.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 7. § b) pont [2017. október 30.]


33/1998. (VI. 24.) NM r.

 
 

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 
 

16. sz. melléklet

Mód.: 28/2017. (X. 25.) EMMI r. 8. §, illetve 2. melléklet [2017. október 30.]


40/2002. (V. 24.) OM r.

 
 

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

 
 

3. §

Helyébe lép: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 1. § [2017. október 4.]

 

Melléklet TÁRSADALOMISMERET fejezet, I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK cím, KOMPETENCIÁK ÉS TÉMAKÖRÖK alcím Társadalomismeret megjelölésű táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció pontból

,,A gender-elmélet és annak kritikája.'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (X. 3.) EMMI r. 2. § [2017. október 15.]


32/2005. (X. 21.) PM r.

 
 

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

 
 

29. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 1. § [2017. október 11.]

 

31. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 10. § (1) bek. [2017. október 11.]

 

,,Játékosi egyenleg'' alcím

35/A. §-sal kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 2. § [2017. október 11.]

 

39. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 3. § [2017. október 11.]

 

42. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 4. § [2017. október 11.]

 

77. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 5. § [2017. november 10.]

 

77. § (9)-(10) bek.

Hat. kív. h.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 10. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

87. § 4. pont után

5. ponttal kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 6. § [2017. október 11.]

 

89. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 7. § [2017. október 11.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 8. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. október 11.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 8. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. október 11.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 8. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. október 11.]

 

15. sz. melléklet a) pontban

,,játékkaszinó'' szövegrész helyébe ,,kártyaterem'' szövegrész lép: 30/2017. (X. 10.) NGM r. 9. § [2017. október 11.]


22/2009. (X. 16.) PM r.

 
 

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

 
 

Hat. kív. h.: 32/2017. (X. 18.) NGM r. 12. § [2017. november 17.]


9/1999. (XI. 24.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 
 

Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok alcím (18-20. §)

Hat. kív. h.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 2. § [2017. október 21.]

 

1. sz. melléklet I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki) rész táblázat 1. sorban

,,támogató szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása'' szövegrész lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 1. § [2017. október 21.]


1/2000. (I. 7.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 3. § [2018. január 1.]

 

6. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 10. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (12) bek.-ben

,,mellékletben'' szövegrész helyébe ,,mellékletben - családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében -'' szövegrész lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 9. § a) pont [2017. október 21.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,a nappali intézményi ellátásban részesülő,'' szövegrészt hat. kív. h.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 10. § (1) bek. a) pont [2017. október 21.]

 

75. § (1) bek. e) pontban

,,a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,d) pontjában'' szövegrész lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 9. § b) pont [2017. október 21.]

 

84/A. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 10. § (1) bek. b) pont [2017. október 21.]

 

104. § (7) bek.

Kieg.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 4. § [2017. október 21.]

 

104/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 5. § [2017. október 21.]

 

107. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 6. § [2017. október 21.]

 

110/F. § (2a) bek.

Helyébe lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 7. § [2017. október 21.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 8. §, illetve 1. melléklet [2017. október 21.]


8/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 
 

5. § b) pont

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (6) bek., illetve 5. melléklet [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (7) bek., illetve 6. melléklet [2018. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (8) bek., illetve 7. melléklet [2018. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 22. § (9) bek., illetve 8. melléklet [2018. január 1.]


9/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,(2) bekezdésének aa) pont'' szövegész helyébe ,,(1) bekezdés 3. pont a) alpontja'' szövegrész, ,,(2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés 2. pontjában'' szövegrész lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (18) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (5) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3)-(3a) bek.-sel kieg.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

4/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

4/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

Szociális szakvizsga alcímcím (5. § előtt)

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § a) pont [2018. január 1.]

 

5-9. §

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § a) pont [2018. január 1.]

 

11. § előtti alcímcímből

,,és a szociális alap- és szakvizsgával'' szövegrészt hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § b) pont [2018. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (13) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek. a) pont af) alpontból

,,(a továbbiakban: miniszter)'' szövegrészt hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § c) pont [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § d) pont [2018. január 1.]

 

12/A-14. §

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § e) pont [2018. január 1.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (14) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § f) pont [2018. január 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (15) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (16) bek., illetve 9. melléklet [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (17) bek., illetve 10. melléklet [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet 1. pontban

,,akkreditációjának'' szövegrész helyébe ,,minősítésének'' szövegrész lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (18) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

4. sz. melléklet 1. pontban

,,akkreditációjának'' szövegrész helyébe ,,minősítésének'' szövegrész lép: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 23. § (18) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

5-7. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 25/2017. (X. 18.) EMMI r. 25. § g) pont [2018. január 1.]


36/2007. (XII. 22.) SZMM r.

 
 

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

 
 

4. § (1) bek. b) pont be)-bf) alpont

Helyébe lép: 26/2017. (X. 18.) EMMI r. 11. § [2017. október 21.]


18/2004. (IX. 11.) TNM r.

 
 

a Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 25/2017. (X. 13.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. október 21.]


4/2011. (I. 14.) VM r.

 
 

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

 
 

7. melléklet 2.8.1-2.8.8. pont, 2.55.1-2.55.3. pont és 2.56-2.56.2. pont

Hat. kív. h.: 53/2017. (X. 18.) FM r. 14. § (2) bek. [2017. december 19.]


150/2012. (XII. 28.) VM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

 
 

Hat. kív. h.: 50/2017. (X. 10.) FM r. 39. § [2017. október 11.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

67/1990. (VIII. 14.) OGY h.

 
 

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről

 
 

1. pont 5. alpont

Helyébe lép: 19/2017. (X. 5.) OGY h. 1. pont [2020. június 4.]


11/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

 
 

Mód.: 17/2017. (X. 3.) OGY h. 1. pont [2017. október 2.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 18/2017. (X. 3.) OGY h. 1. pont [2017. október 2.]

 

1. pont

Mód.: 20/2017. (X. 17.) OGY h. 1. pont [2017. október 16.]

 

1. pont

Mód.: 26/2017. (X. 31.) OGY h. 1. pont [2017. október 30.]

 

2. pont

Mód.: 18/2017. (X. 3.) OGY h. 2. pont [2017. október 2.]

 

2. pont

Mód.: 20/2017. (X. 17.) OGY h. 2. pont [2017. október 16.]


417/2014. (X. 31.) KE h.

 
 

bírói kinevezésről

 
 

Mód.: 418/2017. (X. 31.) KE h.


1712/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

az Idősek Tanácsáról

 
 

7. pont k) alpont

Helyébe lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 1. pont [2017. november 1.]


1133/2015. (III. 10.) Korm. h.

 
 

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 
 

2. melléklet táblázat D:27 mezőben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 2. pont [2017. november 1.]


1457/2015. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról

 
 

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1727/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont


2009/2015. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

 
 

1. melléklet 1. pont 1.58. alpont

Hat. kív. h.: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 3. pont [2017. november 1.]


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat C:28 mezőben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 4. pont [2017. november 1.]


1035/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

 
 

3. pontban

,,24 000,0 millió'' szövegrész helyébe ,,24 800,1 millió'' szövegrész lép: 1734/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

3. pontban

,,következő'' szövegrész helyébe ,,következő, valamint az 5. és 6. pontban foglalt'' szövegrész lép: 1734/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

5. pont után

6-7. ponttal kieg.: 1734/2017. (X. 10.) Korm. h. 1. pont

 

A határozat

1. melléklettel kieg.: 1734/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 5. pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet

Mód.: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. október 11.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,12,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2017. október 11.]

 

C:3 mezőben

,,4,05'' szövegrész helyébe ,,8,62'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2017. október 11.]

 

C:4 mezőben

,,3,15'' szövegrész helyébe ,,1,85'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pont [2017. október 11.]

 

C:5 mezőben

,,1,40'' szövegrész helyébe ,,1,75'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2017. október 11.]

 

C:5b mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2017. október 11.]

 

C:6 mezőben

,,6,20'' szövegrész helyébe ,,6,60'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.6. pont [2017. október 11.]

 

C:7 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.7. pont [2017. október 11.]

 

C:14 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,13,31'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pont [2017. október 11.]

 

C:15 mezőben

,,2,40'' szövegrész helyébe ,,2,39'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.9. pont [2017. október 11.]

 

C:16a mezőben

,,17,39'' szövegrész helyébe ,,16,94'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.10. pont [2017. október 11.]

 

C:19 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,4,20'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.11. pont [2017. október 11.]

 

C:21 mezőben

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,14,24'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.12. pont [2017. október 11.]

 

C:23b mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,4,30'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.13. pont [2017. október 11.]

 

A:24 mezőben

,,EFOP-1.4.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.4.1-15'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.14. pont [2017. október 11.]

 

C:24 mezőben

,,3,60'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.15. pont [2017. október 11.]

 

C:26a mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,2,73'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.16. pont [2017. október 11.]

 

C:28 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,14,11'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.17. pont [2017. október 11.]

 

C:29 mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,33,88'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.18. pont [2017. október 11.]

 

C:36 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.19. pont [2017. október 11.]

 

C:38a mezőben

,,1,90'' szövegrész helyébe ,,2,54'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.20. pont [2017. október 11.]

 

C:45a mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,2,74'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.21. pont [2017. október 11.]

 

E:46b mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. szeptemberben'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.22. pont [2017. október 11.]

 

C:46c mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,1,05'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.23. pont [2017. október 11.]

 

E:47 mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. júniusban'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.24. pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:5 mezőben

,,21,88'' szövegrész helyébe ,,23,77'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2017. október 11.]

 

C:7a mezőben

,,55,42'' szövegrész helyébe ,,53,52'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2017. október 11.]

 

E:14 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2017. október 11.]

 

C:16b mezőben

,,4,50'' szövegrész helyébe ,,4,49'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2017. október 11.]

 

E:16f mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. augusztusban'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.5. pont [2017. október 11.]

 

E:18 mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. augusztusban'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.6. pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:8b mezőben

,,1,50'' szövegrész helyébe ,,0,60'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2017. október 11.]

 

C:8c mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,0,82'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2017. október 11.]

 

C:9 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,6,07'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pont [2017. október 11.]

 

C:13 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,3,72'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.4. pont [2017. október 11.]

 

C:14 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,2,90'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pont [2017. október 11.]

 

E:17c mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. júliusban'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.6. pont [2017. október 11.]

 

C:18 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,5,30'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont [2017. október 11.]

 

C:21c mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.8. pont [2017. október 11.]

 

C:22 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,1,15'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.9. pont [2017. október 11.]

 

C:24 mezőben

,,25,20'' szövegrész helyébe ,,24,95'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. pont [2017. október 11.]

 

C:25 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,7,92'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. pont [2017. október 11.]

 

C:27a mezőben

,,1,35'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.12. pont [2017. október 11.]

 

C:28 mezőben

,,22,20'' szövegrész helyébe ,,22,02'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.13. pont [2017. október 11.]

 

C:33 mezőben

,,1,90'' szövegrész helyébe ,,1,84'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.14. pont [2017. október 11.]

 

C:36 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,18,90'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.15. pont [2017. október 11.]

 

E:37 mezőben

,,2017. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. júniusban'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.16. pont [2017. október 11.]

 

C:39 mezőben

,,4,90'' szövegrész helyébe ,,2,14'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.17. pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,14,42'' szövegrész helyébe ,,14,29'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2017. október 11.]

 

A:3 mezőben

,,EFOP-4.1.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-4.1.2-17'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2017. október 11.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pont [2017. október 11.]

 

C:3 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,2,12'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.2. pont [2017. október 11.]

 

E:3 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.3. pont [2017. október 11.]

 

E:5 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.4. pont [2017. október 11.]

 

E:6 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.5. pont [2017. október 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. október 11.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:2 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,12,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2017. október 11.]

 

D:3 mezőben

,,4,05'' szövegrész helyébe ,,8,62'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2017. október 11.]

 

D:11 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,4,20'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. október 11.]

 

A:13 mezőben

,,EFOP-1.4.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.4.1-15'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2017. október 11.]

 

D:13 mezőben

,,3,60'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2017. október 11.]

 

D:50 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,6,07'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2017. október 11.]

 

D:55 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,2,90'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2017. október 11.]

 

D:64 mezőben

,,1,90'' szövegrész helyébe ,,1,84'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2017. október 11.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 5. pont [2017. november 1.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat C:2, C:25-C:26 és C:28 mezőben

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 6. pont [2017. november 1.]


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat

 
 

D:252 mezőben

,,2,62'' szövegrész helyébe ,,4,80'' szövegrész lép: 1735/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. október 11.]

 

D:253 mezőben

,,1,26'' szövegrész helyébe ,,2,28'' szövegrész lép: 1737/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. október 11.]

 

D:310 mezőben

,,5,38'' szövegrész helyébe ,,6,12'' szövegrész lép: 1736/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. október 11.]

 

E:252 mezőben

,,0,30'' szövegrész helyébe ,,0,54'' szövegrész lép: 1735/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. október 11.]

 

E:253 mezőben

,,0,14'' szövegrész helyébe ,,0,26'' szövegrész lép: 1737/2017. (X. 10.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. október 11.]

 

E:310 mezőben

,,0,76'' szövegrész helyébe ,,0,86'' szövegrész lép: 1736/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. október 11.]


1101/2016. (III. 3.) Korm. h.

 
 

a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával

 
 

,,2016. július 1.'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1727/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont


1312/2016. (VI. 13.) Korm. h.

 
 

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

 
 

10a. pont után

10b. ponttal kieg.: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 7. pont [2017. november 1.]


1313/2016. (VI. 13.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

 
 

1. melléklet táblázat 19. sorban

,,Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 1757/2017. (X. 31.) Korm. h. 8. pont [2017. november 1.]


1347/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,18,40'' szövegrész helyébe ,,19,38'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.1. pont [2017. október 11.]

 

C:3 mezőben

,,2,02'' szövegrész helyébe ,,2,12'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.2. pont [2017. október 11.]

 

C:5 mezőben

,,9,52'' szövegrész helyébe ,,9,96'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.3. pont [2017. október 11.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:2 mezőben

,,1,000'' szövegrész helyébe ,,1,108'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.1. pont [2017. október 11.]

 

D:3 mezőben

,,17,400'' szövegrész helyébe ,,18,270'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.2. pont [2017. október 11.]

 

D:4 mezőben

,,2,020'' szövegrész helyébe ,,2,121'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.3. pont [2017. október 11.]

 

D:6 mezőben

,,9,520'' szövegrész helyébe ,,9,960'' szövegrész lép: 1740/2017. (X. 10.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.4. pont [2017. október 11.]


1594/2016. (X. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

3. pont

Helyébe lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 1. pont

 

4. pontban

,,támogatási szerződés megkötését'' szövegrész helyébe ,,támogatói okirat kiadását'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 2. pont


1762/2016. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1760/2017. (X. 31.) Korm. h. 3. pont a) alpont


1818/2016. (XII. 22.) Korm. h.

 
 

az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

 
 

2. pont g) alpont táblázat ,,Támogatási cél'' oszlop

 
 

3. sorban

,,önkormányzati épület építése, felújítása, szociális intézmények fejlesztése, belterületi utak felújítása'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati épület építése, belterületi utak felújítása'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

4. sorban

,,sportcsarnok építés'' szövegrész helyébe ,,sportcsarnoképítés érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 3. pont b) alpont

 

17. sorban

,,önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása, gyógyfürdő rehabilitációs részlegének fejlesztése, tankonyha fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása, gyógyfürdő rehabilitációs központ fejlesztése és termálkutak felújítása támogatás nyújtásával, tankonyha fejlesztése'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 3. pont c) alpont

 

61. sorban

,,Sótonyi Sportcsarnok fejlesztése III. ütem'' szövegrész helyébe ,,Csurgói Élményfürdő és Szálloda kialakítása I. ütem, uszodai eszközbeszerzések'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 3. pont d) alpont

 

3. pont táblázat ,,Támogatási cél'' oszlop

 
 

30. sorban

,,sportlétesítmény megvalósításához támogatás nyújtása'' szövegrész helyébe ,,műfüves focipálya kialakítása'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 4. pont a) alpont

 

61. sorban

,,utak, járdák, hidak helyreállítása, közterületen lévő pincefelületek egységesítése'' szövegrész helyébe ,,ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás, utak, járdák felújítása, parkoló kialakítása, járműbeszerzés'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 4. pont b) alpont

 

82. sorban

,,óvodafejlesztés'' szövegrész helyébe ,,ingatlanvásárlás, belterületi utcák felújítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, karbantartása, eszközbeszerzés, sportpályán világításkorszerűsítés'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 4. pont c) alpont

 

4. pont táblázat ,,Támogatási cél'' oszlop

 
 

5. sorban

,,közmunkához kapcsolódó önkormányzati épületek fejlesztése, fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati épületek fejlesztése, eszközbeszerzés, út, kerékpárút, járda és parkoló fejlesztése'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 5. pont a) alpont

 

66. sorban

,,óvoda, bölcsőde, konyha felújítása'' szövegrész helyébe ,,belterületi utak felújítása'' szövegrész lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 5. pont b) alpont


1846/2016. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1759/2017. (X. 31.) Korm. h. 3. pont


1222/2017. (IV. 25.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1760/2017. (X. 31.) Korm. h. 3. pont b) alpont


1374/2017. (VI. 13.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

A:7 mezőben

,,-'' szövegrész helyébe ,,KEHOP-2.3.0-16-2017-00001'' szövegrész lép: 1738/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. október 11.]

 

E:7 mezőben

,,2017. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1738/2017. (X. 10.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. október 11.]


1107/2017. (III. 6.) Korm. h.

 
 

a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz kapcsolódó adósság rendezéséről

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1722/2017. (X. 9.) Korm. h. 6. pont


1526/2017. (VIII. 14.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

 
 

Visszavonja: 1731/2017. (X. 10.) Korm. h. 5. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.