A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. augusztus 1-jétől a 2016/132. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

113/1994. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 102. § [2016. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,BFKH'' szövegrész helyébe ,,Hdt. 26. § (2a) bekezdése szerinti elsőfokú hadigondozási hatóság'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 103. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2-3. mellékletben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,rehabilitációs szakértői szerv'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 103. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. mellékletben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,rehabilitációs szakértői szerv vezetője'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 103. § c) pont [2016. szeptember 1.]


141/1995. (XI. 30.) Korm. r.

 
 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

 
 

4. § (1)-(3) bek.-ben

,,a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § a) pont [2016. augusztus 20.]

 

29. § b) pontban

,,a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek'' szövegrész helyébe ,,a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek'' szövegrész lép: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § b) pont [2016. augusztus 20.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

76/K. § után

76/L. §-sal kieg.: 258/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 17.]

 

28/A. sz. melléklet

Mód.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 17.]

 

34. sz. melléklet

Helyébe lép: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 17.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

2/A. §-ból

,,IV. pont 1-2. alpontja, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2/B. §

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (3) bek.-ből

,,az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti megbízás kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § f) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § g) pont [2016. szeptember 1.]

 

15/A. § (2) bek.-ből

,, , valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben'' szövegrészt hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § h) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet IV. pont

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § i) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet III. pont

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § j) pont [2016. szeptember 1.]


1/2002. (I. 11.) Korm. r.

 
 

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (Közösségi Kódex)'' szövegrész helyébe ,,A 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 20.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 20.]


40/2002. (III. 21.) Korm. r.

 
 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 99. § [2016. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Az elsőfokú'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 100. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,az első fokú'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 100. § b) pont [2016. szeptember 1.]


283/2002. (XII. 21.) Korm. r.

 
 

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről

 
 

1. melléklet táblázat A:16 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 101. § [2016. szeptember 1.]


131/2003. (VIII. 22.) Korm. r.

 
 

a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról

 
 

1. sz. melléklet III. A Védelemgazdasági alapterv fejezetei 3. Az igénykielégítési költségvetési tervezése (,,P'' jelű táblázat) pontban

 
 

,,HM Védelmi Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 94. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,HM Védelmi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 94. § b) pont [2016. szeptember 1.]


206/2003. (XII. 10.) Korm. r.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. § nyitó szövegrészben

,,a Balassi Intézet'' szövegrész helyébe ,,az Eötvös Loránd Tudományegyetem'' szövegrész lép: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 12. § (1) bek. a) pont [2016. augusztus 19.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Balassi Intézettől'' szövegrész helyébe ,,továbbképzési központtól'' szövegrész lép: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 12. § (1) bek. b) pont [2016. augusztus 19.]


262/2004. (IX. 23.) Korm. r.

 
 

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 27. § 1. pont [2017. január 1.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

1. melléklet 11. pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 35. pont

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 1.]


95/2006. (IV. 18.) Korm. r.

 
 

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 90. § [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,az elsőfokú'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 91. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Az első fokú'' szövegrész helyébe ,,A''szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 91. § b) pont [2016. szeptember 1.]


150/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:11 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 93. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 93. § b) pont [2016. szeptember 1.]


151/2006. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:26 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 92. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:26 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 92. § b) pont [2016. szeptember 1.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

5. § (5) bek. 59. pont után

60-61. ponttal kieg.: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 20.]

 

8/B. § (7) bek.-ből

,,a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 97. § [2016. szeptember 1.]

 

8/D. § (1) bek. b) pontból

,,a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 97. § [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet 3.1 pont táblázat C:3 mezőben

,,HM Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 95. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet 3.1 pont táblázat D:3 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 95. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet I. pont táblázat 5. sorban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész, ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 96. § [2016. szeptember 1.]


309/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Balassi Intézet létrehozásáról

 
 

3. § (2) bek. d) pont és (3) bek.

Hat. kív. h.: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. augusztus 19.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


311/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Államkincstárról

 
 

,,A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség szabályai'' alcím

6/C. §-sal kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

3/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 98. § [2016. szeptember 1.]


89/2007. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:4 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 88. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:4 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 88. § b) pont [2016. szeptember 1.]


335/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról

 
 

10. § j)-k) pont

Helyébe lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

10. § l) pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 267/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

41/A. § után

41/B. §-sal kieg.: 267/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

4. sz. melléklet 1. A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságok táblázat

 
 

C:6 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 89. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

D:6 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 89. § b) pont [2016. szeptember 1.]


74/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a ,,Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa'' program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 84. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 84. § b) pont [2016. szeptember 1.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 85. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 85. § b) pont [2016. szeptember 1.]


248/2008. (X. 14.) Korm. r.

 
 

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 86. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 86. § b) pont [2016. szeptember 1.]


362/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 
 

1. melléklet táblázat C:6 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 87. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet táblázat D:6 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 87. § b) pont [2016. szeptember 1.]


76/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a területrendezési hatósági eljárásokról

 
 

3. sz. melléklet táblázat C:8 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 71. § [2016. szeptember 1.]


77/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Duna projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:11 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 72. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 72. § b) pont [2016. szeptember 1.]


78/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:10 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 73. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:10 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 73. § b) pont [2016. szeptember 1.]


79/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Tisza hullámtér projekt'' megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:12 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 74. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:12 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 74. § b) pont [2016. szeptember 1.]


80/2009. (IV. 8.) Korm. r.

 
 

a ,,Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása'' tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. sz. melléklet táblázat B:11 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 75. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. sz. melléklet táblázat C:11 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 75. § b) pont [2016. szeptember 1.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

4. § d) pont

Hat. kív. h.: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 17.]

 

4. melléklet

Mód.: 246/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 17.]


194/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

 
 

19. § (5) bek. záró szövegrészben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 76. § [2016. szeptember 1.]

 

20. § (3) bek. záró szövegrészben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 76. § [2016. szeptember 1.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 76. § [2016. szeptember 1.]


195/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 77. § [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,katonai építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 78. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Az első fokon eljáró'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész, ,,összefoglaló éves jelentést készít, amelyet évente január 31-ig köteles megküldeni a honvédelemért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,tárgyév január 31-ig összefoglaló éves jelentést készít'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 78. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az elsőfokú'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 78. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Az elsőfokú'' szövegrész helyébe ,,A'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 78. § d) pont [2016. szeptember 1.]


210/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

7. § (4) bek. a) pont ab) alpontban

,,első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot'' szövegrész helyébe ,,első fokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 79. § [2016. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek. d) pont db) alpontból

,,a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 80. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek. f) pontból

,,a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 80. § b) pont [2016. szeptember 1.]


239/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 
 

7. § a) pont ab) alpontból

,,a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 81. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § c) pont cb) alpontból

,,a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a ellenőrzés lefolytatására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 81. § b) pont [2016. szeptember 1.]


328/2009. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

 
 

Hat. kív. h.: 252/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 11. § [2016. szeptember 1.]


346/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

 
 

1. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 83. § [2016. szeptember 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 82. § [2016. szeptember 1.]


60/2010. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 67. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 67. § b) pont [2016. szeptember 1.]


90/2010. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

 
 

1. § 4. pont után

5-11. ponttal kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 25.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,(3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,3. §-ban'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. a) pont [2016. augusztus 25.]

 

2. § (3) bek.-ből

,,a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium és'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. a) pont [2016. augusztus 25.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

4. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

4. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. augusztus 25.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,március 10-ig'' szövegrész helyébe ,,március 5-ig'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. b) pont [2016. augusztus 25.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,NATO-NYEU Központi Nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,NATO Központi Nyilvántartó'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. c) pont [2016. augusztus 25.]

 

6. § (3) bek.-ből

,,NYEU,'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2016. augusztus 25.]

 

6. § (5) bek.-ből

,,és a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. c) pont [2016. augusztus 25.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

8. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

8. § (1) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. augusztus 25.]

 

10. § (1) bek.-ből

,,a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium és'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. a) pont [2016. augusztus 25.]

 

10. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 25.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

11. § (5) bek. után

(6)-(9) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. augusztus 25.]

 

12. § (3) bek.-ből

,,Ezt követően a biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezéséről.'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. d) pont [2016. augusztus 25.]

 

13. § (2) bek.-ből

,,a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium és'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. a) pont [2016. augusztus 25.]

 

13. § (4) bek.-ből

,,a NYEU-tól,'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. e) pont [2016. augusztus 25.]

 

13. § (5) bek.-ből

,,a NYEU-t,'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. f) pont [2016. augusztus 25.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,a minősített adat védelméről szóló törvény szerint'' szövegrész helyébe ,,törvény alapján'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. d) pont [2016. augusztus 25.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § [2016. augusztus 25.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,a minősített adat védelméről szóló törvény szerint'' szövegrész helyébe ,,törvény alapján'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. d) pont [2016. augusztus 25.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 8. § [2016. augusztus 25.]

 

15. § (3) bek.-ből

,,a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium és'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. a) pont [2016. augusztus 25.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 9. § [2016. augusztus 25.]

 

18. §

Hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. g) pont [2016. augusztus 25.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

19. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

20. § (2)-(4) bek.-ből

,,mechanikus'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. h) pont [2016. augusztus 25.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 11. § [2016. augusztus 25.]

 

14. alcím (23. §)

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 12. § [2016. augusztus 25.]

 

24. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 13. § [2016. augusztus 25.]

 

16. alcím (25. §)

Hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. i) pont [2016. augusztus 25.]

 

27. §

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 14. § [2016. augusztus 25.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 15. § [2016. augusztus 25.]

 

28. § (4) bek.-ben

,,2-3'' szövegrész helyébe ,,3'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. e) pont [2016. augusztus 25.]

 

33. §

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 16. § [2016. augusztus 25.]

 

34. §

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 17. § [2016. augusztus 25.]

 

35. §

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 18. § [2016. augusztus 25.]

 

36. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 19. § [2016. augusztus 25.]

 

28. alcímcímben (37. § előtt)

,,NATO-NYEU Központi Nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,NATO Központi Nyilvántartó'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. c) pont [2016. augusztus 25.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 20. § [2016. augusztus 25.]

 

37. § (2)-(3) bek.-ben

,,NATO-NYEU Központi Nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,NATO Központi Nyilvántartó'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. c) pont [2016. augusztus 25.]

 

37. § (2)-(3) bek.-ből

,,NYEU,'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2016. augusztus 25.]

 

37. § (4)-(5) bek.-ben

,,NATO-NYEU Központi Nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,NATO Központi Nyilvántartó'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. c) pont [2016. augusztus 25.]

 

38. § (1) bek.-ből

,,az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

38. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 21. § [2016. augusztus 25.]

 

39. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 22. § [2016. augusztus 25.]

 

39. § (5) bek.-ből

,,az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

40. § (1) bek.-ből

,,az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

40. § (5) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 23. § [2016. augusztus 25.]

 

42. § (4) bek. c) pontban

,,futárjegyzék'' szövegrész helyébe ,,futárjegyzék-nyilvántartás'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. f) pont [2016. augusztus 25.]

 

42. § (6) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 24. § [2016. augusztus 25.]

 

43. § (3) bek. p) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § [2016. augusztus 25.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

44. § (2) bek.-ből

,,az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű'' szövegrészt hat. kív. h.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (2) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

44. § (4) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

46. § (3) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 27. § [2016. augusztus 25.]

 

46. § (4) bek.-ben

,,továbbítja'' szövegrész helyébe ,,továbbküldi'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. g) pont [2016. augusztus 25.]

 

47. § (2)-(3) bek.-ben

,,továbbítja'' szövegrész helyébe ,,továbbküldi'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. g) pont [2016. augusztus 25.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 28. § [2016. augusztus 25.]

 

49. § (1) bek. b) pontban

,,legalább középfokú iskolai'' szövegrész helyébe ,,felsőfokú'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. h) pont [2016. augusztus 25.]

 

49. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 29. § [2016. augusztus 25.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

51. § (4) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

52. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2016. augusztus 25.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2016. augusztus 25.]

 

52. § (6) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 31. § (3) bek. [2016. augusztus 25.]

 

52. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 31. § (4) bek. [2016. augusztus 25.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,továbbítható'' szövegrész helyébe ,,továbbítható és szállítható'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. i) pont [2016. augusztus 25.]

 

53. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 32. § [2016. augusztus 25.]

 

54. § (1) bek.-ben

,,továbbítás'' szövegrész helyébe ,,szállítás'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

54. § (1) bek.-ben

,,továbbításban'' szövegrész helyébe ,,szállításban'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. k) pont [2016. augusztus 25.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,továbbítása'' szövegrész helyébe ,,szállítása'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. l) pont [2016. augusztus 25.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,továbbításra'' szövegrész helyébe ,,továbbításra és szállításra'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. m) pont [2016. augusztus 25.]

 

55. § (2)-(3) bek.-ben

,,továbbításban'' szövegrész helyébe ,,szállításban'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. k) pont [2016. augusztus 25.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,továbbítás'' szövegrész helyébe ,,szállítás'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. j) pont [2016. augusztus 25.]

 

59. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 33. § [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 34. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 25.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 34. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 25.]

 

3. melléklet címben

,,követelmények'' szövegrész helyébe ,,követelmények állami szervek esetében'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. n) pont [2016. augusztus 25.]

 

3. melléklet táblázat A:3., A:8. és A:13. mezőben

,,23-25. §-okban'' szövegrész helyébe ,,23-24. §-okban'' szövegrész lép: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 35. § (1) bek. o) pont [2016. augusztus 25.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 34. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 25.]


161/2010. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

 
 

40. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 243/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 36. § [2016. augusztus 25.]


173/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:15 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 68. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 68. § b) pont [2016. szeptember 1.]


174/2010. (V. 13.) Korm. r.

 
 

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:7 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 69. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:7 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 69. § b) pont [2016. szeptember 1.]


259/2010. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról

 
 

3/B. §

Helyébe lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. alcím

3/D. §-sal kieg.: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

23. § (1) bek. d) pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 70. § [2016. szeptember 1.]

 

23. § (2) bek. d) pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 70. § [2016. szeptember 1.]


16/2011. (II. 24.) Korm. r.

 
 

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 46. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 46. § b) pont [2016. szeptember 1.]


84/2011. (V. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról

 
 

13. § után

Hivatkozással és 14. §-sal kieg.: 265/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]


97/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 47. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 47. § b) pont [2016. szeptember 1.]


103/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról

 
 

1. melléklet táblázat B:11 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 48. § [2016. szeptember 1.]


156/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:15 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 49. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 49. § b) pont [2016. szeptember 1.]


169/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,Türr István Képző és Kutató Intézet igazgatóságai (a továbbiakban: igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,kisebbségi önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,nemzetiségi önkormányzat'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. szeptember 1.]


228/2011. (X. 28.) Korm. r.

 
 

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

 
 

2. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 7. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. b) pontból

,,és'' szövegrészt hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek. i) pont után

j)-n) ponttal kieg.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium hivatali szervezetének'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § g) pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 7. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek. e) pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3b) és (4) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,köztisztviselői, kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium hivatali szervezetének'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]


239/2011. (XI. 18.) Korm. r.

 
 

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

 
 

16. § (3) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,Honvédelmi Minisztériumot'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 50. § [2016. szeptember 1.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, másodfokon a honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 51. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 51. § b) pont [2016. szeptember 1.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

2. § (3) bek. 2. pont

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 64. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. 16. pontban

,,az adatvédelmi,'', szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. 17. pont

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 52. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. 34-35. pont

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 52. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. 35. pont után

36-43. ponttal kieg.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 52. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. 43. pont után

44. ponttal kieg.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 52. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 53. § [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,22-29., 31. és 32.'' szövegrész helyébe ,,22-32. és 34.'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. §

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 64. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 54. § [2016. szeptember 1.]

 

20. § (6) bek.-ben

,,VH'' szövegrész helyébe ,,védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,feladat- és pénzügyi terv'' szövegrész helyébe ,,éves feladat- és pénzügyi terv'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,HM VH vezetője'' szövegrész helyébe ,,HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

24. §-ban

,,HM VH'' szövegrész helyébe ,,HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § f) pont [2016. szeptember 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,HM VH főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § g) pont [2016. szeptember 1.]

 

25. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 55. § [2016. szeptember 1.]

 

26. § c) pont

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 56. § [2016. szeptember 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,HM VH'' szövegrész helyébe ,,Honvédség'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § h) pont [2016. szeptember 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 57. § [2016. szeptember 1.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 58. § [2016. szeptember 1.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,HM VH vezetője'' szövegrész helyébe ,,HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § i) pont [2016. szeptember 1.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,HM VH vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § j) pont [2016. szeptember 1.]

 

37-38. §

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 64. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,VH'' szövegrész helyébe ,,védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 63. § k) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 59. § [2016. szeptember 1.]

 

61. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 64. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

62. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 60. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

62. § (3) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 60. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

65. § (8) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 61. § [2016. szeptember 1.]

 

39. alcím (85. §)

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 64. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

39. alcím

85/A. §-sal kieg.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 62. § [2016. szeptember 1.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

1-2. §

Helyébe lép: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2016. szeptember 3.]

 

9. §

Helyébe lép: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2016. szeptember 3.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2016. szeptember 3.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2016. szeptember 3.]


321/2011. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI)'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,A TKKI'' szövegrész helyébe ,,Az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. §-ban

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,A TKKI'' szövegrész helyébe ,,Az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,A TKKI'' szövegrész helyébe ,,Az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,a TKKI'' szövegrész helyébe ,,az SZGYF'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]


353/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek. g) pontban

,,szervezettől'' szövegrész helyébe ,,szervezettől az önkormányzat által'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 1. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

3. § (2) bek. h) pontban

,,kötelezettséget'' szövegrész helyébe ,,kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 2. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

5. § (2a) bek. b) pontban

,,meghatározását,'' szövegrész helyébe ,,meghatározását, működési célú ügylet esetén annak célját,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5. § (2a) bek. g) pontban

,,teljesített,'' szövegrész helyébe ,,teljesített, de annak teljesítésére a Gst. 10/C. § (1) bekezdése alapján kötelezett volt,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 4. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

5. § (3) bek. d) pont de) alpont

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

7. § (3) bek.-ben

,,kérelem 6. § (2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a'' szövegrész helyébe ,,kérelem véleményezésének lezárultát vagy a (2) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 5. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

9. § (1) bek. b) pontban

,,a fejlesztés'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9. § (1b) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

10. §

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

3/A. alcímcím (11/A. § előtt)

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 7. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,gazdasági társaság adósság'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § 7. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]


362/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az oktatási igazolványokról

 
 

13. § (1) bek. e) pontban

,,a Balassi Intézetben képzésben'' szövegrész helyébe ,,a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként'' szövegrész lép: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

13. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2016. augusztus 19.]

 

19. § (1) bek.-ből

,, , továbbá a Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy'' szövegrészt hat. kív. h.: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szól törvény végrehajtásáról

 
 

1. § 3. pontban

,,személy,'' szövegrész helyébe ,,személy - ide értve az ahhoz megállapodás alapján csatlakozó szervet is -,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 1. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

13. § (2) bek. a) pontban

,,ellenőrzési'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzési,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 2. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

30. §-ban

,,szerinti'' szövegrész helyébe ,,szerinti miniszteri'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 3. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

,,[Az Áht. 28/A. § (1) bekezdéséhez]'' alcím (31. §)

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 1. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

32. § (1) bek.-ből

,,a költségvetési év február 28-áig - év közben alapított költségvetési szerv esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül -'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 1. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

32. § (2) bek.-ből

,,a költségvetési év február 28-áig - új fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő létrehozása esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül -'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

32. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 2. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

32. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

32. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

36. § (1) bek.-ben

,,szerinti költségvetési bevételi előirányzatok - az Áht. 30. § (3) bekezdése, a 34/A. § és a 34/B. § rendelkezései megtartása mellett történő -'' szövegrész helyébe ,,szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 4. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

36. § (2) bek. d) pontban

,,bevételből'' szövegrész helyébe ,,forrásból'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 5. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

45. § (1) bek.-ben

,,(6) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével'' szövegrész helyébe ,,(5) és (6) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás, valamint a Kbt. 104. §-a alapján megindított olyan közbeszerzési eljárás, amelyben a keretmegállapodás önmagában fizetési kötelezettséget nem keletkeztet kivételével'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 6. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

49. § a) pontban

,,kivételével'' szövegrész helyébe ,, , valamint a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat kivételével'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 7. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

50. § (1a) bek.-ben

,,Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi'' szövegrész helyébe ,,Jogi'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 8. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

51. § (1a) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

51. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

61/A. § (2) bek. b) pontból

,,kincstári és'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 3. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

61/A. § (3) bek.-ben

,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával összefüggő intézkedéseket, különösen az azzal összefüggésben megkötött szerződéseket és a szerződő fél kiválasztására irányuló eljárást'' szövegrész helyébe ,,társaságnak nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával összefüggő intézkedéseket'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 9. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

61/A. § (4) bek.-ben

,,kezelésében lévő, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz nyújtott költségvetési támogatás'' szövegrész helyébe ,,számára nyújtott költségvetési támogatások'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 10. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

61/C. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 3. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

65/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 12. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

72. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

75. § (7) bek.-ben

,,értelmezendő.'' szövegrész helyébe ,,értelmezendő. A külföldi kedvezményezett személyes joga alkalmazandó továbbá abban az esetben is, ha jogszabály a támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő.'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 11. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

82. § (5) bek. b) pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 65. § [2016. szeptember 1.]

 

83. § (3) bek. a) pontból

,,vagy a társulási megállapodásban meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

84. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 13. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

93. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § [2017. január 1.]

 

100. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]

 

103. § (2) bek.-ből

,,vagy a társulási megállapodásban meghatározott'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

105. §-ban

,,adatszolgáltatást és annak 104. § (2) bekezdése szerinti módosítását'' szövegrész helyébe ,,adatszolgáltatást, annak évközi módosítását és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 12. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

,,[Az Áht. 58. §-ához]'' alcím

108/A. §-sal kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 16. § [2016. szeptember 1.]

 

111. § h) pontban

,,összegét'' szövegrész helyébe ,,összegét és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása összegének egyenlegét'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 13. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

111. § h) pont

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 17. § [2017. január 1.]

 

112. § (1) bek. c) pontban

,,való elszámolás során keletkezik'' szövegrész helyébe ,,elszámolás vagy az önellenőrzés során keletkezik'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 14. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

112. § (4) bek. b) pontban

,,felülvizsgálat során'' szövegrész helyébe ,,felülvizsgálat, az önellenőrzés során'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 15. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

112. § (5) bek.-ben

,,meg'' szövegrész helyébe ,,meg, amelyet a Kincstár ellenőriz'' szövegrész, ,,kötelezi'' szövegrész helyébe ,,kötelezi a'' szövegrész, ,,megfizetésére'' szövegrész helyébe ,,megfizetésére, illetve intézkedik a többlet visszautalása érdekében'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 16. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

115/F. § (8) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

115/F. § (8) bek. után

(9)-(11) bek.-sel kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

122/A. § (2) bek. f) pontban

,,4%-át, amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség'' szövegrész helyébe ,,4%-át kitevő, és a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettséggel, forgótőke-visszapótlással, valamint jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettséggel csökkentett összegét'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 17. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

126. § (2) bek.-ből

,, , az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásig kiemelt előirányzati szinten'' szövegrészt hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 5. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

128. § (2) bek. a) pontban

,,esetén a'' szövegrész helyébe ,,esetén a központi támogatás felhalmozási kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből a'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 18. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

128. § (2) bek. b) pontban

,,esetén az'' szövegrész helyébe ,,esetén a központi támogatás működési kiadási előirányzatok arányának megfelelő részéből'' szövegrész, ,,hónapra'' szövegrész helyébe ,,hónapra időarányosan'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 19. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

128. § (3) bek.-ben

,,keret megállapításakor a (2) bekezdés b) pontja szerinti összeget az előzetes kincstári költségvetés alapján állapítja meg, amelyet'' szövegrész helyébe ,,keretet'' szövegrész, ,,csökkent'' szövegrész helyébe ,,csökkenti'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 20. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

128. § (4) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 19. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

129. § (2) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 20. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

130. § (4) bek.-ben

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,munkanapon belül'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 21. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

132. § (1) bek.-ből

,,A január hónapra vonatkozó finanszírozási tervet a költségvetési évet előtti év december 22-éig kell a Kincstár részére megküldeni.'' szöveget hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (2) bek. 6. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

133. § (2)-(2a) bek.

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 21. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

135. § (2) bek.-ben

,,időarányos szintet, a Kincstár az előirányzat-felhasználási tervet véleményével együtt'' szövegrész helyébe ,,időarányos előirányzati szintet, a Kincstár az előirányzat-felhasználási tervet a pénzügyi folyamatokat bemutató és értékelő levél kíséretében'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 22. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

136. § (5) bek. b) pont ba)-bb) alpont

Helyébe lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 22. § [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

161. § (2) bek.-ben

,,kincstári költségvetés előirányzatainak'' szövegrész helyébe ,,kiemelt előirányzatok'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 23. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

167/A. § (4) bek. 8. pontban

,,körzet)'' szövegrész helyébe ,,körzet) és a társult feladatellátás egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási körzet)'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 24. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

167/A. § (4) bek. 13. pontban

,,felsorolását,'' szövegrész helyébe ,,felsorolását, a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzatot,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 25. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

167/J. § (2) bek. 3. pont b) alpontban

,,neve,'' szövegrész helyébe ,,neve, társulási körzet száma,'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 26. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

167/J. § (2) bek. 8. pontban

,,száma'' szövegrész helyébe ,,száma, társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat neve, székhelye, PIR száma'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 27. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

169. § (1) bek.-ben

,,tanács'' szövegrész helyébe ,,tanács a költségvetési számvitel nyilvántartási számláin a tárgyidőszakban könyvelt adatokból'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 28. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

169. § (2) bek.-ben

,,kötelezettségek'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségek tárgyidőszakban könyvelt'' szövegrész, ,,általi'' szövegrész helyébe ,,által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben történő'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 29. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

170. § (1) bek.-ben

,,források alakulására vonatkozóan'' szövegrész helyébe ,,források tárgyidőszakban könyvelt változásairól'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 30. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

170. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 5. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

170. § (4) bek.-ben

,,A (3) bekezdéstől eltérően az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § 31. pont [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

176. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 23. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet I. pont 30a. és 34. alpont

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § (1) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 24. § 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 31. 23 óra]

 

5. melléklet

Mód.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 24. § 2. pont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 31. 23 óra]


373/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 66. § [2016. szeptember 1.]


53/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

5. melléklet 9. pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 37. § [2016. szeptember 1.]


100/2012. (V. 16.) Korm. r.

 
 

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:16 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 38. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:16 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. szeptember 1.]


126/2012. (VI. 26.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:19 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 39. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:19 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 39. § b) pont [2016. szeptember 1.]


150/2012. (VII. 6.) Korm. r.

 
 

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 
 

9. § (13) bek.

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 10.]

 

9. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 10.]


166/2012. (VII. 19.) Korm. r.

 
 

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 40. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 40. § b) pont [2016. szeptember 1.]


172/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 18.]

 

1. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 18.]

 

3. § 3. pontból

,, , illetve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: Állandó Képviselet) kihelyezésre kerülő diplomaták és szakdiplomaták esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. augusztus 18.]

 

3. § 3a. pontból

,, , illetve az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. augusztus 18.]

 

3. § 5. pontból

,, , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § c) pont [2016. augusztus 18.]

 

3. § 11. pontból

,, , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § d) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. alcím

3/A. §-sal kieg.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 18.]

 

4. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § e) pont [2016. augusztus 18.]

 

4. § (2) bek.-ből

,,Az Állandó Képviselet tekintetében a Képviselet-vezető COREPER II. nagykövet hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén a COREPER I. nagykövet jár el. Utóbbi hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén pedig az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát nagyköveti rangban vezető diplomatája jár el.'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § f) pont [2016. augusztus 18.]

 

8. § (1) bek.-ből

,, , illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § g) pont [2016. augusztus 18.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 18.]

 

10. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § h) pont [2016. augusztus 18.]

 

10. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § i) pont [2016. augusztus 18.]

 

10. § (7) bek.-ből

,,Az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata esetében a szakdiplomata rangjának meghatározását előttien az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztet.'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § j) pont [2016. augusztus 18.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § k) pont [2016. augusztus 18.]

 

14. § (1) bek.-ből

,, , illetve - az Állandó Képviselet esetében - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § l) pont [2016. augusztus 18.]

 

15. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § m) pont [2016. augusztus 18.]

 

52. § után

53. §-sal kieg.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 18.]


177/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

 
 

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 16. § [2016. szeptember 1.]


217/2012. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

 
 

1. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 4. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

3. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 4. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2016. augusztus 10.]


297/2012. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:19 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 41. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:19 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 41. § b) pont [2016. szeptember 1.]


302/2012. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 42. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 42. § b) pont [2016. szeptember 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

6. melléklet

 
 

I. táblázat D:36 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 43. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

I. táblázat E:36 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 43. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

II. táblázat D:12 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 43. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

II. táblázat E:12 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 43. § b) pont [2016. szeptember 1.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

9. melléklet táblázat A:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 44. § [2016. szeptember 1.]


316/2012. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 
 

1. §-ban

,,a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az emberi erőforrások minisztere'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

1. mellékletben

 
 

,,Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)'' szövegrész helyébe ,,Reménysugár Habilitációs Intézet (RH)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI)'' szövegrész helyébe ,,Vakok Állami Intézete (VÁI)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)'' szövegrész helyébe ,,ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központ (MEREK)'' szövegrész helyébe ,,Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központ (MEREK)'' szövegrész lép: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

Mód.: 253/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 7. § a)-b) pont [2016. szeptember 1.]


354/2012. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot'' szövegrész helyébe ,,a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]


387/2012. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

 
 

2. § (3) bek. b) pontban

,,bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) vizsgálandó'' szövegrész helyébe ,,bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján vizsgálandó'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek. d) pontban

,,doktorjelöltek'' szövegrész helyébe ,,doktoranduszok'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek. d) pontban

,,doktorjelölt'' szövegrész helyébe ,,doktorandusz'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek. e) pontban

,,költségvetési támogatás megállapítására'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek. e) pontban

,,három'' szövegrész helyébe ,,négy'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek. f) pontban

,,képzési tervét'' szövegrész helyébe ,,Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képzési tervét'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek. b) pontban

,,fokozatszerzést;'' szövegrész helyébe ,,fokozatszerzést, különös tekintettel az Nftv. 84/A. § (4) bekezdésére;'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § g) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek. f) pontban

,,szigorlati vizsgabizottságot'' szövegrész helyébe ,,komplexvizsga-bizottságot'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § h) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek.-ből

,, , doktorjelölt'' szövegrészt hat. kív. h.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,bizonyítvány'' szövegrész helyébe ,,okirat'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § i) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,doktorjelöltek'' szövegrész helyébe ,,doktoranduszok'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. § (6) bek.-ből

,, , illetve doktorjelöltnek'' szövegrészt hat. kív. h.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,12. § (3)'' szövegrész helyébe ,,12/A. § (2)'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § j) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. § (3)-(4) bek.-ben

,,doktorjelölt'' szövegrész helyébe ,,doktori értekezés benyújtója'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § k) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

16. § (9) és (11) bek.

Hat. kív. h.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

18. § (1) bek. c) pontban

,,a fokozatszerzési eljárás során'' szövegrész helyébe ,,- feltéve, hogy doktori szigorlatot teljesíteni volt köteles -'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § l) pont [2016. szeptember 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

26. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


428/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 27. § 2. pont [2017. január 1.]


446/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 45. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 45. § b) pont [2016. szeptember 1.]


12/2013. (I. 22.) Korm. r.

 
 

a sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 22. § a) pont [2016. szeptember 1.

 

3. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 22. § b) pont [2016. szeptember 1.]


31/2013. (II. 13.) Korm. r.

 
 

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 23. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 23. § b) pont [2016. szeptember 1.]


39/2013. (II. 14.) Korm. r.

 
 

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 20.]

 

2. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1)-(3) bek.-ben

,,a tároló adóraktár'' szövegrész helyébe ,,az adóraktár'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § a) pont [2016. augusztus 20.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH)'' szövegrész helyébe ,,Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH), valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont (a továbbiakban: NEFI DF)'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § b) pont [2016. augusztus 20.]

 

3. § (4) bek.-ből

,, , valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok adattartalmáról'' szövegrész hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § a) pont [2016. augusztus 20.]

 

4. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 20.]

 

2. alcím

4/A. §-sal kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 20.]

 

5. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 20.]

 

6. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 20.]

 

6. § után

6/A-6/F. §-sal kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 7. § [2016. augusztus 20.]

 

7-9. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § [2016. augusztus 20.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § b) pont [2016. augusztus 20.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,Országos Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,ÁNTSZ-OTH'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § c) pont [2016. augusztus 20.]

 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 9. § [2016. augusztus 20.]

 

12. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 10. § [2016. augusztus 20.]

 

6. alcím

15/A. §-sal kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 11. § [2016. augusztus 20.]

 

8. alcím címsor (17. § előtt)

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 12. § [2016. augusztus 20.]

 

17. § (1) bek. a) pontban

,,(2) bekezdése alapján kiadott engedélyben foglaltak'' szövegrész helyébe ,,szerinti bejelentés'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § d) pont [2016. augusztus 20.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,a tároló adóraktár'' szövegrész helyébe ,,az adóraktár'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § e) pont [2016. augusztus 20.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

17. § (7) bek.

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

18. §

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 14. § [2016. augusztus 20.]

 

18. § után

18/A-18/D. §-sal kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 15. § [2016. augusztus 20.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,12. melléklet szerinti listát'' szövegrész helyébe ,,részére szolgáltatott valamennyi adatot az üzleti titok védelmére figyelemmel, az általa vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § f) pont [2016. augusztus 20.]

 

9/A. alcím (19/A-19/E. §. §)

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 16. § [2016. augusztus 20.]

 

20. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § c) pont [2016. augusztus 20.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 17. § [2016. augusztus 20.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 18. § [2016. augusztus 20.]

 

23. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § d) pont [2016. augusztus 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 19. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,a tároló adóraktár'' szövegrész helyébe ,,az adóraktár'' szövegrész lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § g) pont [2016. augusztus 20.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § e) pont [2016. augusztus 20.]

 

3. melléklet

Mód.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 19. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 19. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 19. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2020. május 20.]

 

10-12. melléklet

Hat. kív. h.: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 20. § e) pont [2016. augusztus 20.]


132/2013. (V. 9.) Korm. r.

 
 

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

2. melléklet 1. BÉKÉS MEGYE, 2. BARANYA MEGYE, 3. BÁCS-KISKUN MEGYE, 4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, 5. CSONGRÁD MEGYE, 6. FEJÉR MEGYE, 7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE, 8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE, 9. HEVES MEGYE, 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, 11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, 12. NÓGRÁD MEGYE, 13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pont szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben), 14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pont szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben), 15. SOMOGY MEGYE, 16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE, 17. TOLNA MEGYE, 18. VAS MEGYE, 19. VESZPRÉM MEGYE, 20. ZALA MEGYE, 21. BUDAPEST táblázat

 
 

B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. szeptember 1.]


225/2013. (VI. 24.) Korm. r.

 
 

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

2. melléklet táblázat B:20 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:20 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. szeptember 1.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

2. § (4) bek.-ben

,,2012. évi CCV. törvény'' szövegrész helyébe ,,2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)'' szövegrész lép: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. augusztus 17.]

 

2. alcím után

2/A-3. alcímmel (2/A-3. §) kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 17.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,OEP'' szövegrész lép: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. augusztus 17.]

 

9. § után

-sal kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 17.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 17.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 17.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2016. augusztus 17.]


282/2013. (VII. 24.) Korm. r.

 
 

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. szeptember 1.]


289/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 27. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 27. § b) pont [2016. szeptember 1.]


291/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:16 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 28. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:16 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 28. § b) pont [2016. szeptember 1.]


294/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:18 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 29. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:18 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 29. § b) pont [2016. szeptember 1.]


310/2013. (VIII. 16.) Korm. r.

 
 

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. melléklet 7. pontban

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 30. § [2016. szeptember 1.]


369/2013. (X. 24.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 
 

20. § (2) bek. b) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet)'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: minisztériumot)'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,egységét'' szövegrész helyébe ,,egységét, a minisztériumot'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a minisztérium'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a minisztérium'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (2) bek.-ből

,,miniszter által vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

44. § (2) bek.-ből

,, , az Intézetnek'' szövegrészt hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

44. § (3) bek.-ben

,,az Intézetet'' szövegrész helyébe ,,a minisztériumot'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § e) pont [2016. szeptember 1.]


383/2013. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 31. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 31. § b) pont [2016. szeptember 1.]


456/2013. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 32. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 32. § b) pont [2016. szeptember 1.]


461/2013. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:18 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 33. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:18 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 33. § b) pont [2016. szeptember 1.]


466/2013. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 104. § [2016. szeptember 1.]


526/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 34. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 34. § b) pont [2016. szeptember 1.]


546/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

3. melléklet táblázat B:18 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 35. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet táblázat C:18 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 35. § b) pont [2016. szeptember 1.]


554/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 
 

1. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 8. § [2016. szeptember 1.]


555/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról

 
 

2. § (2) bek. a) pontból

,, , valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 10. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 10. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. j) pont után

k)-m) ponttal kieg.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

7. § e) pontban

,,Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,a minisztériummal'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 9. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,minisztériummal'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 9. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]


565/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:14 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 36. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:14 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 36. § b) pont [2016. szeptember 1.]


31/2014. (II. 12.) Korm. r.

 
 

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

3. melléklet táblázat C:2 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet táblázat D:2 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. szeptember 1.]


72/2014. (III. 13.) Korm. r.

 
 

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

 
 

3. § (1) bek. c) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatást engedélyező szerv'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatást engedélyező szervnek'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,terhességét'' szövegrész helyébe ,,várandósságát'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet B)-C) pontban

,,terhességét'' szövegrész helyébe ,,várandósságát'' szövegrész lép: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. szeptember 1.]


83/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 
 

13. § (3) bek. a) pontból

,,Hatósági Hivatala'' szövegrészt hat. kív. h.: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 12. § [2016. szeptember 1.]


101/2014. (III. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. szeptember 1.]


150/2014. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a ,,Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása'' projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. szeptember 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

11/A. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 18.]

 

11/A. § (2) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. augusztus 18.]

 

50. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

88. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

89. § (2) bek. a) pont ah) alpont

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. augusztus 18.]

 

89. § (2) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

89. § (2) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 245/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. augusztus 18.]

 

89. § (2) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

89. § (2) bek. m) pont után

n)-p) ponttal kieg.: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

1. melléklet A) pont táblázat 6. sor

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet G) pont táblázat 2. sor

Hat. kív. h.: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet G) pont táblázat 3. sor

Hat. kív. h.: 240/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]


166/2014. (VII. 17.) Korm. r.

 
 

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:13 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:13 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. szeptember 1.]


177/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:15 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. szeptember 1.]


227/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a ,,Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén'' programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. szeptember 1.]


266/2014. (X. 21.) Korm. r.

 
 

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:15 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. szeptember 1.]


271/2014. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 254/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 25.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 20.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,45-72. §-t,'' szövegrész helyébe ,,45-47. §-t, a 49-72. §-t,'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 15. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 22. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 35. pontban

,,konstrukciók'' szövegrész helyébe ,,termékek'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 45. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1) bek. 64. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (6) bek. [2016. augusztus 20.]

 

3. § (1a) bek. 5. pont

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 2. § (7) bek. [2016. augusztus 20.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet döntése'' szövegrész helyébe ,,alapok alapját végrehajtó szervezet, valamint a pénzügyi közvetítő döntése'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]

 

26. § (3) bek. f)-g) pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,bizottsági végrehajtási'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi r.nek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottság rendelet (a továbbiakban: 907/2014/EU bizottság rendelet) 1. mellékletének'' szövegrész helyébe ,,a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. melléklet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 5. pont [2016. augusztus 20.]

 

41/C. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

41/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 20.]

 

41/D. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

41/D. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

41/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 20.]

 

41/G. §-ból

,,- integrált területi programonként - az integrált területi program megnevezését, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

44/B. §-ban

,,(3)-(5) bekezdése nem alkalmazható'' szövegrész helyébe ,,(3) és (4) bekezdése nem alkalmazható'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 6. pont [2016. augusztus 20.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 20.]

 

48. §

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 7. § [2016. augusztus 20.]

 

52. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 8. § [2016. augusztus 20.]

 

53. § (1) bek.-ből

,,A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató honlapon való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 9. § [2016. augusztus 20.]

 

57. § (4) bek.-ben

,,Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a ,,Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe'' célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1301/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet)'' szövegrész helyébe ,,1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 7. pont [2016. augusztus 20.]

 

57/A. § (4) bek.-ből

,,vagy az általa kijelölt bizottsága'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

57/B. § (1) bek.-ből

,,és ETHA'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 5. pont [2016. augusztus 20.]

 

57/B. § (6) bek.-ben

,,Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet)'' szövegrész helyébe ,,A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 8. pont [2016. augusztus 20.]

 

57/J. §-ban

,,iránytó'' szövegrész helyébe ,,irányító'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 9. pont [2016. augusztus 20.]

 

58. § (3) bek. a) pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,bizottsági végrehajtási'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

58. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 10. § [2016. augusztus 20.]

 

60. § (1) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 11. § [2016. augusztus 20.]

 

60. § (6) bek.-ben

,,úton'' szövegrész helyébe ,,úton vagy kiemelt projekt esetén személyesen'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 10. pont [2016. augusztus 20.]

 

26. alcímcímben (61. § előtt)

,,értékelése'' szövegrész helyébe ,,értékelése, döntéshozatal'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 11. pont [2016. augusztus 20.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,iránytó'' szövegrész helyébe ,,irányító'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 9. pont [2016. augusztus 20.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,három, legfeljebb tizenöt'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 12. pont [2016. augusztus 20.]

 

64. § (3) bek.-ből

,,Ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre, a döntés-előkészítő bizottságot úgy kell összehívni, hogy a döntés-előkészítő bizottságban többségben legyenek a szakpolitikai felelős által delegált, szavazati joggal rendelkező személyek.'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 6. pont [2016. augusztus 20.]

 

64. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 7. pont [2016. augusztus 20.]

 

64. § után

64/A. §-sal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 12. § [2016. augusztus 20.]

 

65. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 8. pont [2016. augusztus 20.]

 

70/A. § (1) bek.-ben

,,középvállalkozások'' szövegrész helyébe ,,középvállalkozások - beleértve az EMVA-ból nyújtott egyes támogatások esetén a természetes személyeket és a mezőgazdasági termelőnek minősülő nagyvállalkozás méretű vállalkozásokat -'' szövegrész, ,,kiválasztott két értékelő végzi'' szövegrész helyébe ,,az adott támogatási kérelem értékeléséhez szükséges szaktudással rendelkező értékelők végezhetik'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 13. pont [2016. augusztus 20.]

 

70/A. § (1) bek.-ből

,,is'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 9. pont [2016. augusztus 20.]

 

70/A. § (2) bek.-ben

,,végzi'' szövegrész helyébe ,,végzi, egyebekben az értékelő feladatellátása során nem utasítható'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 14. pont [2016. augusztus 20.]

 

70/A. § (3) bek.-ben

,,értékelések'' szövegrész helyébe ,,értékelők által elkészített értékelések'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 15. pont [2016. augusztus 20.]

 

70/B. § (2) bek.-ben

,,a döntés-előkészítő bizottság'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti döntés-előkészítő bizottság'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 16. pont [2016. augusztus 20.]

 

73. § a) pontban

,,az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 480/2014/EU bizottsági rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 17. pont [2016. augusztus 20.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.

 

74/B. § (3) bek.-ben

,,húsz'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 19. pont [2016. augusztus 20.]

 

77. § (1) bek. c) pontban

,,és nyilatkozatokat'' szövegrész helyébe ,,vagy nyilatkozatokat'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 20. pont [2016. augusztus 20.]

 

79. § (1) bek. d) pontban

,, , ütemezését'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 10. pont [2016. augusztus 20.]

 

79. § (2b) bek. a) pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,bizottsági végrehajtási'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

84. § (1) bek. h) pont hb) alpontban

,,vagyontárgyának'' szövegrész helyébe ,,vagyonának'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.

 

86. § (1) bek.-ből

,,ütemezése,'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 11. pont [2016. augusztus 20.]

 

86. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 13. § [2016. augusztus 20.]

 

95. § (5) bek.-ből

,,a támogatást igénylő, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 12. pont [2016. augusztus 20.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (2)'' szövegrész, ,,kezdeményezi a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezi a kedvezményezett'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

99. § (3) bek.-ben

,,kezdeményez'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezhet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 23. pont [2016. augusztus 20.]

 

99. § (3) bek.-ből

,,támogatást igénylő, illetve a'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 13. pont [2016. augusztus 20.]

 

100. § (3) bek.-ben

,,a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett ellen'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett ellen'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 24. pont [2016. augusztus 20.]

 

100. § (5) bek.-ben

,,kezdeményez'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezhet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 23. pont [2016. augusztus 20.]

 

102. § (2) bek.-ből

,,támogatást igénylő, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 14. pont [2016. augusztus 20.]

 

109. § (1) bek.-ben

,,a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett ellen'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett ellen'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 24. pont [2016. augusztus 20.]

 

113/A. § (4) bek.-ben

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,bizottsági végrehajtási'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

113/A. § (5) bek.-ben

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.]

 

115. § (2) bek.-ből

,,- szállítói előleg esetén a felhívásban, illetve támogatási szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén a szállító vagy a kedvezményezett -'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 15. pont [2016. augusztus 20.]

 

115. § (7) bek.-ben

,,és a támogatási'' szövegrész helyébe ,,vagy a támogatási'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 25. pont [2016. augusztus 20.]

 

115/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 16. pont [2016. augusztus 20.]

 

115/A. § (4) bek.-ből

,,és a tisztázó kérdés megválaszolására'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 17. pont [2016. augusztus 20.]

 

115/A. § (5) bek.-ből

,, , illetve a tisztázó kérdésre adott választ'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.]

 

116. § (2) bek. c) pont nyitó szövegrészben

,,köztestület'' szövegrész helyébe ,,köztestület vagy közalapítvány'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 26. pont [2016. augusztus 20.]

 

116. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 14. § [2016. augusztus 20.]

 

117. § (7) bek.-ben

,,nyolc'' szövegrész helyébe ,,12'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 27. pont [2016. augusztus 20.]

 

118/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

118/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

44. alcímcím (119. § előtt)

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 16. § [2016. augusztus 20.]

 

119. § (1) bek. záró szövegrészben

,,igénylésének'' szövegrész helyébe ,,igénybevételének'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 28. pont [2016. augusztus 20.]

 

119. § (2)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 19. pont [2016. augusztus 20.]

 

128. § (3) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 17. § [2016. augusztus 20.]

 

129. § (5) bek.-ben

,,kivéve,'' szövegrész helyébe ,,kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásaiból megvalósuló projektek esetén, vagy'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 29. pont [2016. augusztus 20.]

 

131. § (2) bek.-ben

,,középárfolyamon'' szövegrész helyébe ,,hivatalos árfolyamon'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 30. pont [2016. augusztus 20.]

 

131. § (3) bek.-ben

,,érvényes hivatalos MNB középárfolyamon'' szövegrész helyébe ,,érvényes, az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 31. pont [2016. augusztus 20.]

 

152. § (1b) bek.

Kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 18. § [2016. augusztus 20.]

 

152. § (6) bek.-ben

,,eszközök esetében'' szövegrész helyébe ,,közvetítők kiválasztásához kapcsolódó kifogás esetén'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 32. pont [2016. augusztus 20.]

 

153. § (2) bek.-ben

,,keresztül'' szövegrész helyébe ,,keresztül, illetve pénzügyi eszközök esetén írásban'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 33. pont [2016. augusztus 20.]

 

153. § (3)-(3a) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

153. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

154. § (1) bek.

Helyébe lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 20. § [2016. augusztus 20.]

 

154. § (2) bek.-ben

,,kérelmet'' szövegrész helyébe ,,kérelmet vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére vonatkozó kérelmet'' szövegrész, ,,kérelem'' szövegrész helyébe ,,kérelem vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére vonatkozó kérelem'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 34. pont [2016. augusztus 20.]

 

155. § (2) bek.-ben

,,megállapodásban'' szövegrész helyébe ,,megállapodásban vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződésben'' szövegrész, ,,felhívás szerinti'' szövegrész helyébe ,,felhívás, valamint a termék dokumentáció szerinti'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 35. pont [2016. augusztus 20.]

 

159. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,irányító hatóság'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 36. pont [2016. augusztus 20.]

 

159. § (5) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 21. § [2016. augusztus 20.]

 

160. § (4) bek.-ben

,,kezdeményezi'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezheti'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 37. pont [2016. augusztus 20.]

 

182. § (2) bek.-ből

,,előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a közös cselekvési terv mintája, a ,,Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe'' célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. január 20-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 20. pont [2016. augusztus 20.]

 

182. § (3) bek.-ből

,,1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

184. § (3) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

184. § (4) bek.-ben

,,tagja által vezetett minisztériumok belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egységeinek'' szövegrész helyébe ,,tagjai által vezetett minisztériumok'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 38. pont [2016. augusztus 20.]

 

184. § (4) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

184. § (4) bek.-ből

,,az'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 23. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (2) bek.-ben

,,tagja'' szövegrész helyébe ,,tagjai'' szövegrész, ,,ellenőrzési stratégiájukat'' szövegrész helyébe ,,belső ellenőrzési stratégiájukat'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 39. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (2) bek.-ből

,,belső ellenőrzési egységei'' szövegrészt és ,,által vezetett minisztérium támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 24. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (3) bek.-ben

,,belső ellenőrzési egységek'' szövegrész helyébe ,,szervezetek'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 40. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (3) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (3) bek.-ből

,, , valamint a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet belső ellenőrzése'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 25. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (4) bek.-ben

,,belső ellenőrzési egységeknek az'' szövegrész helyébe ,,szervezetek'' szövegrész, ,,minisztériumnak a'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (1) bek. 41. pont [2016. augusztus 20.]

 

185. § (4) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

186. § (2) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egységének'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 26. pont [2016. augusztus 20.]

 

191. § (2) bek.-ből

,,támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

191. § (3)-(4) bek.-ből

,,kijelölt egységének'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (1) bek. 27. pont [2016. augusztus 20.]

 

201/H. § után

201/I-201/K. §-sal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 22. § [2016. augusztus 20.]

 

202. § 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

202. § 10. pont után

10a. ponttal kieg.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

1. melléklet

 
 

Mód.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 24. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

8.1. pontból

,,A nyilatkozat tartalmazza a lezárt támogatási kérelem azonosító számát.'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

9.6. pontból

,,és a nyilatkozat beérkezéséről a támogatást igénylőt értesíti'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

24. pontban

,,döntéshozatal'' szövegrész helyébe ,,döntés-előkészítés'' szövegrész, ,,bocsátani'' szövegrész helyébe ,,bocsátani, és a jegyzőkönyv tartalmát a döntés-előkészítés során figyelembe kell venni'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

28.1. pont a) alpontban

,,felhívás'' szövegrész helyébe ,,szükséges szaktudással rendelkező értékelők kiválasztása által a felhívás'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

32.1. pontból

,,legalább 3, de legfeljebb tizenöt napos határidő biztosításával a 63. § (3) bekezdése szerinti szabályok betartásával'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]

 

48.3. pontban

,,dönt'' szövegrész helyébe ,,állást foglal'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]

 

53/A. pont f) alpontban

,,alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott logót és márkanevet'' szövegrész helyébe ,,európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által előírt arculati és kommunikációs elemeket'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

74.3. pont a) alpontban

,,pályázhatott'' szövegrész helyébe ,,benyújthatott támogatási kérelmet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 5. pont [2016. augusztus 20.]

 

74.3. pont b) alpontban

,,pályázhatott'' szövegrész helyébe ,,nyújthatott be támogatási kérelmet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 6. pont [2016. augusztus 20.]

 

74/B. pontban

,,bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 7. pont [2016. augusztus 20.]

 

92.1. pontban

,,összköltsége eléri'' szövegrész helyébe ,,teljes elszámolható költsége meghaladja'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 8. pont [2016. augusztus 20.]

 

,,Az előlegigénylési dokumentáció tisztázása'' alcím (103. pont)

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

118. pontban

,,szállító'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 9. pont [2016. augusztus 20.]

 

120.4. pontból

,, , illetve a tisztázó kérdésre adott válasz'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 5. pont [2016. augusztus 20.]

 

,,A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg különös szabályai közszféra szervezet kedvezményezettek esetében'' alcímcímben (125.1. pont előtt)

,,esetében'' szövegrész helyébe ,,esetén, és a biztosíték'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 10. pont [2016. augusztus 20.]

 

125.1. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 6. pont [2016. augusztus 20.]

 

125.2. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 7. pont [2016. augusztus 20.]

 

127. pontban

,,szállítónak'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettnek'' szövegrész, ,,bekezdéseire'' szövegrész helyébe ,,bekezdésére'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 11. pont [2016. augusztus 20.]

 

128. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 8. pont [2016. augusztus 20.]

 

129.1. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 9. pont [2016. augusztus 20.]

 

129.2. pontban

,,119. § (2)'' szövegrész helyébe ,,118/A. § (2a)'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 12. pont [2016. augusztus 20.]

 

130.1. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 10. pont [2016. augusztus 20.]

 

130.2. pontban

,,E r. 119. § (2) bekezdése §-a értelmében a szállító által nyújtott biztosíték'' szövegrész helyébe ,,A 118/A. § (2a) bekezdése alapján a szállító által nyújtott biztosíték okiratának'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 13. pont [2016. augusztus 20.]

 

130.3. pontból

,,közvetlen'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 11. pont [2016. augusztus 20.]

 

130.4-130.7. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 12. pont [2016. augusztus 20.]

 

131.2. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 13. pont [2016. augusztus 20.]

 

132.1. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 14. pont [2016. augusztus 20.]

 

133.5. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 15. pont [2016. augusztus 20.]

 

134.1. pont nyitó szövegrészből

,,közvetlen'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 16. pont [2016. augusztus 20.]

 

134.1. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 17. pont [2016. augusztus 20.]

 

134.1. pont d) alpontban

,,50%-os teljesítésnél nem kezdi'' szövegrész helyébe ,,a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően nem kezdik'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 14. pont [2016. augusztus 20.]

 

134.1. pont d) alpontból

,,közvetlen'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 16. pont [2016. augusztus 20.]

 

134.2. pontban

,,felróható'' szövegrész helyébe ,,szándékos magatartására vezethető vissza'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 15. pont [2016. augusztus 20.]

 

,,Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, az azok alapján megkötött szerződések, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok'' alcímcímben (144.1. pont előtt)

,,követően'' szövegrész helyébe ,,előttien'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 16. pont [2016. augusztus 20.]

 

146.6. pontban

,,egy elszámoló bizonylat két tételeként'' szövegrész helyébe ,,külön elszámoló bizonylatokként'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 17. pont [2016. augusztus 20.]

 

200. pont a) alpontban

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1b)'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.]

 

203.1. pontban

,,hatáskörrel rendelkező'' szövegrész helyébe ,,kifogásnak az elbírálására jogosult'' szövegrész, ,,beérkezése napján'' szövegrész helyébe ,,beérkezését követő napon'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 19. pont [2016. augusztus 20.]

 

205.5. pontban

,,vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet'' szövegrész helyébe ,, , az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 20. pont [2016. augusztus 20.]

 

229.1. pont l) alpontból

,,és 119. § (5)'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 18. pont [2016. augusztus 20.]

 

229.1a. pont a) alpontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

229.1b. pont a) alpontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

229.1c. pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

229.1d. pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

252.1. pontban

,,szállítónak felróható és a szállító a 119. § (2)'' szövegrész helyébe ,,szállító szándékos magatartására vezethető vissza és a szállító a 118/A. § (2a) bekezdés'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

318.1. pontban

,,az ellenőrzésre'' szövegrész helyébe ,,a helyszíni ellenőri tevékenység végzésére'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 23. pont [2016. augusztus 20.]

 

319. pont a) alpontból

,,kérelemtámogatási'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 19. pont [2016. augusztus 20.]

 

327/B.14. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 20. pont [2016. augusztus 20.]

 

334.1. pontból

,,a központi irattárazásáról szóló szabályzatban megszabott határidőn belül'' szövegrészt és ,, , a 336.2. pontban leírtak szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 21. pont [2016. augusztus 20.]

 

334.4. pontban

,,ügyintézés'' szövegrész helyébe ,,e-ügyintézés'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 24. pont [2016. augusztus 20.]

 

336.2. pont

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (2) bek. 22. pont [2016. augusztus 20.]

 

367.1. pontban

,,források felhasználásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,fejlesztésekért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (2) bek. 25. pont [2016. augusztus 20.]

 

2. melléklet

Mód.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 24. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

2. melléklet táblázat A:1 mezőből

,,Operatív'' szövegrészt hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (3) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

2. melléklet táblázat E oszlop

Hat. kív. h.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 26. § (3) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

2. melléklet táblázat F:9 és F:33 mezőben

,,infokommunikációért'' szövegrész helyébe ,,infokommunikációért és fogyasztóvédelemért'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2016. augusztus 20.]

 

5. melléklet

 
 

Mód.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 24. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

1.2.4. pontban

,,a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

2.3.2.9. pontban

,,részletfizetésben vagy határozott időre'' szövegrész helyébe ,,időszakonkénti elszámolásban, fizetésben vagy meghatározott időszakra'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

2.4.1.9. pontban

,,javasolt megfelelő'' szövegrész helyébe ,,kötelező a projekt összes elszámolható költségének legalább 5%-ával megegyező'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]

 

3.4.5.1.10. pontban

,,pályázati kiírás'' szövegrész helyébe ,,felhívás'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 4. pont [2016. augusztus 20.]

 

3.5.4.6. pontban

,,Munkaviszony'' szövegrész helyébe ,,Munkavégzésre irányuló jogviszony'' szövegrész, ,,megszűnésére/'' szövegrész helyébe ,,megszűnésére vagy'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 5. pont [2016. augusztus 20.]

 

3.8.2.7. pontban

,,munkavállalójával'' szövegrész helyébe ,,alkalmazottjával'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 6. pont [2016. augusztus 20.]

 

5.2.1., 5.2.3.4.1. és 5.2.3.4.2. pontban

,,bizottsági'' szövegrész helyébe ,,felhatalmazáson alapuló bizottsági'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 7. pont [2016. augusztus 20.]

 

7.5. pontban

,,nem alkalmazható.'' szövegrész helyébe ,,az adott tevékenység vonatkozásában nem alkalmazható.'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (4) bek. 8. pont [2016. augusztus 20.]

 

6. melléklet

 
 

Mód.: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 24. § d) pont, illetve 4. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

III.1.4.1. és III.2.4.1. pontban

,,pályázatban'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelemben'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (5) bek. 1. pont [2016. augusztus 20.]

 

III.11.5.1. pontban

,,pályázatban'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelemben'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (5) bek. 2. pont [2016. augusztus 20.]

 

III.12.1.1.2. pontban

,,részt vevők'' szövegrész helyébe ,,résztvevők és a célcsoport'' szövegrész lép: 247/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 25. § (5) bek. 3. pont [2016. augusztus 20.]


377/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § c) pontban

,,illetve közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (4) bek. h) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

11. §-ban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Ktv.'' szövegrész helyébe ,,Kttv.'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,szabadság'' szövegrész helyébe ,,távollét'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 12. § (2) bek. g) pont [2016. szeptember 1.]


393/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:15 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 19. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:15 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 19. § b) pont [2016. szeptember 1.]


394/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 20. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 20. § b) pont [2016. szeptember 1.]


395/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 21. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 21. § b) pont [2016. szeptember 1.]


2/2015. (I. 22.) Korm. r.

 
 

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:17 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:17 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. szeptember 1.]


9/2015. (I. 29.) Korm. r.

 
 

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:20 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:20 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. szeptember 1.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjét, másodfokon a honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,HM HH'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. szeptember 1.]


48/2015. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet táblázat B:18 mezőben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat C:18 mezőben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,nincs'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1.]


62/2015. (III. 24.) Korm. r.

 
 

az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. szeptember 3.]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

4. § (2) bek. b) pontban

,,a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal,'' szövegrészt hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 13. § [2016. szeptember 1.]


68/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

 
 

56. § (1) bek. záró szövegrészben

,,Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős minisztert '' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 7. § [2016. szeptember 1.]


87/2015. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,december 5-éig'' szövegrész helyébe ,,november 5-éig'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4/A. § (6) bek.-ben

,,december 5-éig'' szövegrész helyébe ,,november 5-éig'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

35. § (1) bek. 10. pontban

,,jegyzőkönyv'' szövegrész helyébe ,,jegyzőkönyv, komplexvizsga-jegyzőkönyv'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (2) bek. 23. pont után

24-26. ponttal kieg.: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

42. § (4) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 12. § [2016. szeptember 1.]

 

42. § (5) bek. b) pontban

,,doktorjelölt'' szövegrész helyébe ,,doktorjelölt, illetve a doktori értekezés benyújtója'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

42. § (6) bek.-ben

,,doktori szigorlati jegyzőkönyv'' szövegrész helyébe ,,doktori szigorlati jegyzőkönyv, a komplexvizsga-jegyzőkönyv'' szövegrész lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 14. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 266/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 13. § [2016. szeptember 1.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

1. § b) pont

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. március 1.]

 

30. §

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. január 1.]

 

31. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. január 1.]

 

31. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. március 1.]

 

33. § (1) bek.-ből

,, , valamint a 30. és 31. §-ban'' szövegrészt hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § e) pont [2017. január 1.]

 

33. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § f) pont [2017. január 1.]

 

23. alcím

35/D. §-sal kieg.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 7. § [2016. augusztus 17.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § g) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 8. § h) pont [2017. március 1.]


185/2015. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,miniszter irányítása alatt álló központi hivatalnál, szervnél, szervezetnél'' szövegrész helyébe ,,miniszter irányítása, vezetése alatt álló szervnél, szervezetnél'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 8. § [2016. szeptember 1.]


263/2015. (IX. 14.) Korm. r.

 
 

a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról

 
 

Hat. kív. h.: 264/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 27. § 3. pont [2017. január 1.]


297/2015. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

 
 

4. § (4) bek.-ben

,,- a 6/B. §-ban és a 6/C. §-ban foglalt kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- a 6/C. §-ban és a 6/D. §-ban foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

4. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2016. augusztus 10.]

 

8. melléklet

Mód.: 237/2016. (VIII. 2.) Korm. r. 5. § (4) bek., illetve 10. melléklet [2016. augusztus 10.]


320/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. melléklet 5. pont

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]


329/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

 
 

5. § (3) bek. e)-f) pont

Hat. kív. h.: 261/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § a) pont [2016. augusztus 31. 20 óra]

 

29. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 261/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § b) pont [2016. augusztus 31. 20 óra]


358/2015. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 9. § [2016. szeptember 1.]


359/2015. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

1. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 10. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]


396/2015. (XII. 12.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

 
 

2. alcím

2/A. §-sal kieg.: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 25.]

 

23. alcímcímben (52. § előtt)

,,Program és az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program'' szövegrész helyébe ,,Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program'' szövegrész lép: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. augusztus 25.]

 

52. § (1) bek.-ben

,,transznacionális együttműködési programok'' szövegrész helyébe ,,Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program'' szövegrész lép: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. augusztus 25.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,transznacionális együttműködési programok'' szövegrész helyébe ,,Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program'' szövegrész lép: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. augusztus 25.]

 

23. alcím

54/A. §-sal kieg.: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 25.]

 

62. §-ban

,,24.'' szövegrész helyébe ,,23.'' szövegrész lép: 255/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. augusztus 25.]


400/2015. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról

 
 

4. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 9. § [2016. augusztus 17.]


51/2016. (III. 17.) Korm. r.

 
 

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

 
 

2. § 2. pont után

3. ponttal kieg.: 269/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 269/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 269/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


116/2016. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

12. §-nak a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése

,, , valamint az Intézetben foglalkoztatott'' szövegrész helyett ,,foglalkoztatott'' szövegrésszel lép hatályba: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 8. § [2016. szeptember 1.]


225/2016. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

 
 

2. § (7) bek.-ben

,,Terrorelhárítási és Bűnügyi Elemző Központot'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot'' szövegrész lép: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 1.]


227/2016. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

2. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 259/2016. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 31. 18 óra]


244/2016. (VIII. 17.) Korm. r.

 
 

egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 244/2016. (VIII. 17.) Korm. r. 9. § [2016. december 2.]


251/2016. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 251/2016. (VIII. 24.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

50/2015. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

5. § után

6. §-sal kieg.: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 1. § [2016. augusztus 9.]

 

2. melléklet II. pont

 
 

L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.1. pontban

,,konszolidált alapon'' szövegrész helyébe ,,az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének megfelelően jelentett COREP adatszolgáltatásokkal és az ezen adatszolgáltatásokhoz alkalmazott számviteli szabályozással összhangban'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § a) pont [2016. augusztus 9.]

 

L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pont L7001 táblára vonatkozó 2. pontban

,,a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja'' szövegrész helyébe ,,a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS) szerint teljesített adatszolgáltatás tekintetében a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet V. melléklet 2. rész 145-157. pontja'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB

 

r. 2. § b) pont [2016. augusztus 9.]

 
 

L71 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontban

,,az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § c) pont [2016. augusztus 9.]

 

R02-R03, R12-R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontban

,,a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS)'' szövegrész helyébe ,,az IFRS'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 8.) MNB r. 2. § d) pont [2016. augusztus 9.]


1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. g) pontban

,,hőmennyisége (MJ)'' szövegrész helyébe ,,energiamennyisége (kWh)'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § a) pont [2016. október 1.]

 

2. § (1) bek. h) pontban

,,MJ'' szövegrész helyébe ,,kWh'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § b) pont [2016. október 1.]

 

2. § (1) bek. h) pontban

,,hőmennyiségre'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiségre'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § c) pont [2016. október 1.]

 

2. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 1. § [2016. október 1.]

 

2. § (1) bek. j) pontban

,,288,15'' szövegrész helyébe ,,273,15'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § d) pont [2016. október 1.]

 

2. § (1) bek. r) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 6. § [2016. október 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,3131-17 100 MJ/h'' szövegrész helyébe ,,964-5264 kWh/h'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § e) pont [2016. október 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont bc) alpontban

,,17 100 MJ/h'' szövegrész helyébe ,,5264 kWh/h'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § f) pont [2016. október 1.]

 

V. Rendszerirányítási díjrendszer című fejezet (8. §)

Hat. kív. h.: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 6. § [2016. október 1.]

 

9. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,18'' szövegrész helyébe ,,17'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § g) pont [2016. október 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,3,5'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § h) pont [2016. október 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,1,5'' szövegrész helyébe ,,1'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § i) pont [2016. október 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,0,2'' szövegrész helyébe ,,0,13'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § j) pont [2016. október 1.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,hőmennyiségre'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiségre'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § c) pont [2016. október 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,3131 MJ/h-nál'' szövegrész helyébe ,,964 kWh/h-nál'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § k) pont [2016. október 1.]

 

27. § b) pontban

,,hőmennyiségben'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiségben'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § l) pont [2016. október 1.]

 

28. §-ban

,,hőmennyiségre'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiségre'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § c) pont [2016. október 1.]

 

29. § (1c) bek.-ben

,,a hőértékben'' szövegrész helyébe ,,az energiaértékben'' szövegrész, ,,hőmennyiség'' szövegrész helyébe ,,energiamennyiség'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § m) pont [2016. október 1.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,MJ/h'' szövegrész helyébe ,,kWh/h'' szövegrész, ,,fűtőértéket'' szövegrész helyébe ,,égéshőt'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § n) pont [2016. október 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,18'' szövegrész helyébe ,,17'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § g) pont [2016. október 1.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,5'' szövegrész helyébe ,,3,5'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § h) pont [2016. október 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,1,5'' szövegrész helyébe ,,1'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § i) pont [2016. október 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,0,2'' szövegrész helyébe ,,0,13'' szövegrész lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 4. § j) pont [2016. október 1.]

 

53-67. §

Hat. kív. h.: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 6. § [2016. október 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. október 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. október 1.]

 

9. melléklet

Hat. kív. h.: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 6. § [2016. október 1.]

 

10. melléklet

Helyébe lép: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. október 1.]


1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (VIII. 8.) MEKH r. 1. § [2016. augusztus 15.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 4/2016. (VIII. 8.) MEKH r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 15.]


2/2015. (IV. 14.) MEKH r.

 
 

az egyes energetikai rendeletek módosításáról

 
 

11. §

Nem lép hatályba: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 7. §

 

21. § d) pont

Nem lép hatályba: 5/2016. (VIII. 16.) MEKH r. 7. §

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

15/2015. (III. 11.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

3. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 1. § [2016. augusztus 31.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,3. § b), e) és f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,3. § b), e), f) és g) pontjában'' szövegrész lép: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 5. § a) pont [2016. augusztus 31.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 2. § [2016. augusztus 31.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,legfeljebb 3 fő'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb 5 fő'' szövegrész lép: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 5. § b) pont [2016. augusztus 31.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 3. § [2016. augusztus 31.]

 

20. §

Helyébe lép: 26/2016. (VIII. 30.) MvM r. 4. § [2016. augusztus 31.]


8/2016. (III. 25.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 23/2016. (VIII. 24.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 31.]

 

1. melléklet táblázat F:49 mezőben

,,költségeinek biztosítása;'' szövegrész helyébe ,,költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.'' szövegrész lép: 23/2016. (VIII. 24.) MvM r. 2. § a) pont [2016. augusztus 31.]

 

1. melléklet táblázat F:49 mezőben

,,rendvédelmi'' szövegrész helyébe ,,rendészeti'' szövegrész lép: 23/2016. (VIII. 24.) MvM r. 2. § b) pont [2016. augusztus 31.]


51/2011. (XII. 21.) BM r.

 
 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

 
 

2. § (1) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 35/2016. (VIII. 30.) BM r. 4. § [2016. október 14.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 35/2016. (VIII. 30.) BM r. 1. § [2016. október 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 35/2016. (VIII. 30.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. október 14.]

 

2. melléklet

Mód.: 35/2016. (VIII. 30.) BM r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. október 14.]


20/2013. (V. 28.) BM r.

 
 

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 5. §, illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet 2. pontban

,,Közszolgálat szakmacsoport'' szövegrész helyébe ,,Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport'' szövegrész lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 36/2016. (VIII. 30.) BM r. 6. §, illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1.]


75/2013. (XII. 18.) BM r.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § b) pont bg) alpont

Helyébe lép: 35/2016. (VIII. 30.) BM r. 4. § [2016. augusztus 31.]


17/2016. (V. 13.) BM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 3.]


29/2003. (V. 20.) ESZCSM r.

 
 

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 
 

2. § (2) bek. b) pontban

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 8. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,családpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 8. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 7. § [2016. szeptember 1.]


20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.

 
 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 
 

1. § a) pontban

,,a)-h) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-j) pontjában'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. g) pontból

,,speciális'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. h) pontban

,,szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskolai'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,és általános művelődési központ'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési centrum és az általános művelődési központ'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket'' szövegrész helyébe ,,az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények kivételével a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,- a szakképzés kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- a szakképzést folytató intézmények kivételével -'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 5. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 5. pont b) alpont ba) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 5. pont b) alpont bb) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,és az általános művelődési központ'' szövegrész helyébe ,, , a szakképzési centrum és az általános művelődési központ'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 6. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola'' szövegrész helyébe ,,középfokú iskola'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 6. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

27. § (2) bek. b)-c) pontban

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

28. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

28. § (4) bek.-ből

,,speciális'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 8. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 8. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,középiskoláknak'' szövegrész helyébe ,,gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 9. pont [2016. szeptember 1.]

 

32. § (4) bek. a) pontban

,,telephelyenként'' szövegrész helyébe ,,feladatellátási helyenként'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

32. § (4) bek. g) pontban

,,gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,középfokú iskolai'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 11. pont [2016. szeptember 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 12. pont [2016. szeptember 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 13. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

34. § (3) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 13. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 14. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 14. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,középiskolába'' szövegrész helyébe ,,gimnáziumba'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 15. pont [2016. szeptember 1.]

 

37. § (7) bek.-ből

,,a Felvételi Központ és a kormányhivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 6. pont [2016. szeptember 1.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,középfokú iskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 16. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,középfokú iskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium, szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 16. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

40. § (3) bek.-ben

,,telephelye'' szövegrész helyébe ,,feladatellátási helye'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 17. pont [2016. szeptember 1.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,középiskolába'' szövegrész helyébe ,,középfokú iskolába'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 18. pont [2016. szeptember 1.]

 

15. alcímcímben (47. § előtt)

,,szakközépiskola, szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium, szakközépiskola'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 19. pont [2016. szeptember 1.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,szakiskola, a szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola, a szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 20. pont [2016. szeptember 1.]

 

17. alcímcím (49. § előtt)

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

49. § (2a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2a) bek. után (2b) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

49. § (2a) bek.-ben

,,krízisközponti elhelyezést koordináló intézet'' szövegrész helyébe ,,krízisközponti elhelyezést koordináló szervezet'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

51. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

51. § (4b) bek.-ben

,,tíz'' szövegrész helyébe ,,tizenegy'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 21. pont [2016. szeptember 1.]

 

51. § (9) bek.-ből

,,és a beszámoltató rendszerű oktatásról'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

55. § (3) bek.-ben

,,szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakközépiskola'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 22. pont [2016. szeptember 1.]

 

66. § (4) bek.-ben

,,szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumban'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 23. pont [2016. szeptember 1.]

 

73. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

79. § (2) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 7. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

79. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 7. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

79. § (6) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 8. pont [2016. szeptember 1.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,telephelyére'' szövegrész helyébe ,,feladatellátási helyére'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 24. pont [2016. szeptember 1.]

 

80. § (4) bek.-ben

,,telephelyen'' szövegrész helyébe ,,feladatellátási helyen'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 25. pont [2016. szeptember 1.]

 

94. §

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 8. § [2016. szeptember 1.]

 

96. § (2) bek.-ben

,,az iskola nevét'' szövegrész helyébe ,,az iskola, többcélú intézmény esetén a tagintézmény nevét'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 26. pont [2016. szeptember 1.]

 

105. § (3) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 9. § [2016. szeptember 1.]

 

114. § (3) bek.-ben

,,szakképzésért'' szövegrész helyébe ,,szakképzésért és felnőttképzésért'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 27. pont [2016. szeptember 1.]

 

117. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 10. § [2016. szeptember 1.]

 

121. § (1) bek. h) pontban

,,szakiskolában és szakközépiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskolában'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 28. pont [2016. szeptember 1.]

 

122. § (3) bek. c) pontban

,,szakiskola és szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakképző iskola'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 29. pont [2016. szeptember 1.]

 

123. § (4) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 12. § [2016. szeptember 1.]

 

124. § (2) bek. a) pontban

,,123. § (4) bekezdés f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,123. § (4) bekezdés 8. pontjában'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 30. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

124. § (3) bek.-ben

,,123. § (4) bekezdés a)-j) pontja'' szövegrész helyébe ,,123. § (4) bekezdés 1-9. pontja'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 30. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

133. § (4) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 13. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

133. § (7) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 13. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

133. § (9) bek. e) pontban

,,a foglalkoztatás időtartamát,'' szövegrész helyébe ,,a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket,'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 31. pont [2016. szeptember 1.]

 

134. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 14. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

134. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 14. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

134. § (1) bek. e) pontban

,,gimnáziumi nevelés-oktatásban'' szövegrész helyébe ,,kilenc-tizenkettedik évfolyamon'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 32. pont [2016. szeptember 1.]

 

48. alcím (136. §)

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 15. § [2016. szeptember 1.]

 

49. alcím (137. §)

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 16. § [2016. szeptember 1.]

 

XIV. fejezet címből (143. § előtt)

,,ÉS A FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁSRA'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 9. pont [2016. szeptember 1.]

 

143. § (6) bek. a) pontból

,,osztályozó'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

56. alcím (144. §)

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 11. pont [2016. szeptember 1.]

 

145. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 17. § [2016. szeptember 1.]

 

146. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 18. § [2016. szeptember 1.]

 

157. § (3) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 19. § [2016. szeptember 1.]

 

158. § (2) bek. g) pontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 33. pont [2016. szeptember 1.]

 

159. § (1) bek. c)-d) pontból

,,működési formáját, nyilvántartásba vételének formáját és azonosítóját'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 12. pont [2016. szeptember 1.]

 

159. § (1) bek. f) pont fm) alpontban

,,szakközépiskola'' szövegrész helyébe ,,szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 34. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

159. § (2) bek. e)-f) pontban

,,szakképzésben részt vevő'' szövegrész helyébe ,,szakképző'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 34. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

174. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 20. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

174. § (4) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 20. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

174. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 20. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

174. § (6) bek.-ben

,,a szakértői vélemény'' szövegrész helyébe ,,a szakértői vélemény, és érintettség esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 35. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

174. § (8) bek. a) pontban

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium vagy szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 35. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

70. alcímcímben (175. § előtt)

,,Kollégiumi-szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,Kollégiumi-Szakközépiskolai'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 36. pont [2016. szeptember 1.]

 

175. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 21. § [2016. szeptember 1.]

 

175. § (3) bek.-ben

,,Kollégiumi-Szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,Kollégiumi-Szakközépiskolai'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 37. pont [2016. szeptember 1.]

 

176. § (1) bek.-ben

,,középiskolák'' szövegrész helyébe ,,gimnáziumok, szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 38. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

176. § (4) bek. a) pontban

,,középiskola'' szövegrész helyébe ,,gimnázium vagy szakgimnázium'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 38. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

176. § (6) bek.-ben

,,Kollégiumi-Szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,Kollégiumi-Szakközépiskolai'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 38. pont c) alpont [2016. szeptember 1.]

 

176. § (7) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 22. § [2016. szeptember 1.]

 

177. § (1) bek. b) pontban

,,alkalmazza'' szövegrész helyébe ,,tekintettel legyen'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 39. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

177. § (1) bek. b) pontban

,,tanterveit'' szövegrész helyébe ,,tanterveire'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 39. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

74. alcímcímben (180. § előtt)

,,Hídprogramok'' szövegrész helyébe ,,Hídprogram'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 40. pont [2016. szeptember 1.]

 

180. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 23. § [2016. szeptember 1.]

 

180. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 13. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

180. § (3) bek.-ben

,,Hídprogramok'' szövegrész helyébe ,,Hídprogram'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 41. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

180. § (3) bek.-ben

,,Hídprogramokban'' szövegrész helyébe ,,Hídprogramban'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 41. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

180. § (3) bek.-ben

,,eredményes középfokú írásbeli felvételi vizsgát tesz, vagy Híd II. program esetében a második évfolyamba lépett'' szövegrész helyébe ,,középfokú felvételi eljárásban eredményesen vesz részt'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 41. pont c) alpont [2016. szeptember 1.]

 

180. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 13. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

181-182. §

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 24. § [2016. szeptember 1.]

 

182/B. § (3) bek. a) pontban

,,részt vevő tanulócsoportok összevonhatók'' szövegrész helyébe ,,részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 42. pont [2016. szeptember 1.]

 

183. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 25. § [2016. szeptember 1.]

 

188. § (1) bek.-ben

,,nevelési-oktatási intézmény vezetője, beleértve a tagintézmény, az intézményegység vezetőjét is'' szövegrész helyébe ,,nevelési-oktatási intézmény, a többcélú intézmény vezetője, továbbá a tagintézmény, az intézményegység vezetője'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 43. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

188. § (2) bek.-ben

,,nevelési-oktatási intézménynek'' szövegrész helyébe ,,nevelési-oktatási intézménynek, többcélú intézménynek'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 43. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

193. § (15), (18)-(20) bek.

Hat. kív. h.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 28. § 14. pont [2016. szeptember 1.]

 

193. § (25) bek. után

(26) bek.-sel kieg.: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 26. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet II. pont 47. alpontban

,,az érettségi bizonyítvány kiadásához'' szövegrész helyébe ,,a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez'' szövegrész lép: 20/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 27. § 44. pont [2016. szeptember 1.]


39/2012. (XI. 21.) EMMI r.

 
 

a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 17. § b) pont [2016. augusztus 13.]


51/2012. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 
 

2. § (1m) bek. után

(1n)-(1o) bek.-sel kieg.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § [2016. augusztus 31.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,középiskolának'' szövegrész helyébe ,,gimnáziumnak, szakgimnáziumnak'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2/A. §

Hat. kív. h.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 6. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

2/B. § (1) bek.-ben

,,speciális szakiskolában'' szövegrész helyébe ,,szakiskolában'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2/B. § (2) bek.-ben

,,speciális szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakiskola'' szövegrész, ,,speciális szakiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakiskolai'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

2/B. § (4) bek.-ben

,,speciális szakiskola'' szövegrész helyébe ,,szakiskola'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. alcím

2/C. §-sal kieg.: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 2. § [2016. augusztus 31.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 3. § [2016. augusztus 31.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 4. § [2016. augusztus 31.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 6. § [2016. szeptember 2.]

 

1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára, a Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének az 1-2. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 1-4. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 1-4. évfolyam számára'', a ,,Kosárpalánta kerettanterv 1-4. évfolyam számára'', a ,,Szivacskézilabda kerettanterv 1-4. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára, a Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének az 5-6. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 5. évfolyamon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 5. évfolyamon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 5-8. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 5-8. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható'' szövegrész lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 3. § f) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 31.]

 

4. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 23/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 31.]

 

5. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

6. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

6. melléklet

Hat. kív. h.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 6. § b) pont [2020. augusztus 31.]

 

7. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

8. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

8. melléklet

Hat. kív. h.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 6. § c) pont [2018. augusztus 31.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

11. melléklet

Mód.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 4. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

13. melléklet után

14. melléklettel kieg.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 9. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

14. melléklet után

15. melléklettel kieg.: 22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 10. melléklet [2016. szeptember 1.]


8/2013. (I. 30.) EMMI r.

 
 

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 12. § [2016. augusztus 13.]

 

2. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 13. § [2016. augusztus 13.]

 

3. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 14. § [2016. augusztus 13.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,tanári mesterszak az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet 5. mellékletében közzétett'' szövegrész helyébe ,,tanári mesterszak a felsőoktatási szakképzések az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] 6. mellékletében meghatározott'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 16. § a) pont [2016. augusztus 13.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 5. mellékletében közzétett'' szövegrész helyébe ,,a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 16. § b) pont [2016. augusztus 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

3. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

3. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (4) bek., illetve 10. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

4. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (5) bek., illetve 11. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (6) bek., illetve 12. melléklet [2016. augusztus 13.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 15. § (7) bek., illetve 13. melléklet [2016. augusztus 13.]


58/2015. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

2. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § (3) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 11. pont után

11a. ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § (4) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 1. § (5) bek. [2016. augusztus 31.]

 

4. §

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 2. § [2016. augusztus 31.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2016. augusztus 31.]

 

5. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2016. augusztus 31.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,4. § e) és f) pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § a), e) és f) pontja'' szövegrész lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 9. § (1) bek. a) pont [2016. augusztus 31.]

 

5. § (9) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 4. § [2016. augusztus 31.]

 

5. § (10) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 10. § a) pont [2016. augusztus 31.]

 

5. § (10) bek. d) pontban

,,4. § d)-f)'' szövegrész helyébe ,,4. § a), d)-f)'' szövegrész lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 9. § (1) bek. b) pont [2016. augusztus 31.]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 5. § [2016. augusztus 31.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (9/A-9/E. §) kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 6. § [2016. augusztus 31.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 7. § [2016. augusztus 31.]

 

14. § d) pont

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 8. § [2016. augusztus 31.]

 

14. § e) pont

Hat. kív. h.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 10. § b) pont [2016. augusztus 31.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 9. § (1) bek. c) pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 31.]

 

1. melléklet

Mód.: 24/2016. (VIII. 30.) EMMI r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]


18/2016. (VIII. 5.) EMMI r.

 
 

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,1a.'' szövegrész helyébe ,,1b.'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 11. § [2016. szeptember 1.]


27/1996. (X. 4.) FM r.

 
 

a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 
 

Hat. kív. h.: 58/2016. (VIII. 25.) FM r. 4. § [2016. augusztus 26.]


108/2001. (XII. 23.) FVM-GM e. r.

 
 

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 
 

Hat. kív. h.: 28/2016. (VIII. 23.) NGM r. 33. § [2016. szeptember 7.]


101/2005. (XI. 24.) GKM r.

 
 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

Hat. kív. h.: 25/2016. (VIII. 22.) NGM r. 7. § [2016. szeptember 22.]


40/2006. (VI. 26.) GKM r.

 
 

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 1. § [2016. augusztus 5.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 5.]

 

3. § (2)-(4) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,pályavasúti és'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető és'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. § (3) bek. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 3. § [2016. augusztus 5.]

 

9. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 5. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (4) bek. c)-e) pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 5. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. melléklet Függelék 5.3.3. pontban

,,Nem céllal utazók'' szövegrész helyébe ,,Nem üzleti céllal utazók'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 4. § d) pont [2016. augusztus 5.]


72/2006. (IX. 29.) GKM r.

 
 

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

2. melléklet 11. pont a) alpontban

,,Pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,Pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 6. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. melléklet 11. pont c) alpontban

,,Saját célú vasutak'' szövegrész helyébe ,,Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 6. § b) pont [2016. augusztus 5.]


110/2007. (XII. 23.) GKM r.

 
 

a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról

 
 

1. § (1) bek. a) pontban

,,309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,kormányrendelet'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 3. § a) pont [2016. szeptember 3.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,VET'' szövegrész helyébe ,,villamos energiáról szóló törvény (a továbbiakban: VET)'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 3. § b) pont [2016. szeptember 3.]

 

3/D. § (2) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 4. § a) pont [2016. szeptember 3.]

 

3/E. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(6) bek.-sel kieg.: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 1. § [2016. szeptember 3.]

 

5. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 2. § [2016. szeptember 3.]

 

2. sz. melléklet 1. pont a) alpontban

,,a 3. és 4. számú melléklet szerinti'' szövegrész helyébe ,,az e rendelet, valamint a 2015/2402 bizottsági rendelet alapján meghatározott'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 3. § c) pont [2016. szeptember 3.]

 

3-4. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 34/2016. (VIII. 26.) NFM r. 4. § b) pont [2016. szeptember 3.]


1/2009. (I. 30.) HM r.

 
 

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról

 
 

20. § (3) bek.-ben

,, , az elsőfokú munkavédelmi hatóság javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2016. szeptember 1.]


13/2011. (X. 20.) HM r.

 
 

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,honvédelmi miniszter'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 4. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. § (5) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

4. mellékletben

,,HM Hatósági Hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 4. § b) pont [2016. szeptember 1.]


5/2013. (VII. 3.) HM r.

 
 

az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

69. § (1) bek. a) pontból

,,a miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál,'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

69/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

248. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]


10/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

 
 

39. § c) pont

Hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője'' szövegrész helyébe ,,A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény igazgatója'' szövegrész lép: 14/2016. (VIII. 8.) HM r. 1. § [2016. augusztus 9.]


11/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 14/2016. (VIII. 8.) HM r. 2. § [2016. augusztus 9.]


15/2013. (VIII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

 
 

20. alcím (21. §)

Helyébe lép: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

X. fejezet

34/A. alcímmel (42/A. §) kieg.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

50. § után

51. §-sal kieg.: 15/2016. (VIII. 31.) HM r. 8. § [2016. szeptember 1.]


18/2013. (IX. 5.) HM r.

 
 

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

 
 

22. § (1) bek. k)-l) pont

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

22. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 9. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


2/2015. (IV. 10.) HM r.

 
 

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. §-ból

,,közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 8. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 2. alcímcímből

,,irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 8. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet 2. alcímcímből

,,irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 8. § c) pont [2016. szeptember 1.]


7/2015. (VI. 22.) HM r.

 
 

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 
 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 15. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

45. §-ban

,,46-48/A. §'' szövegrész helyébe ,,46-48/B. §'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 14. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

48. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 10. § [2016. szeptember 1.]

 

29/A. alcím után

29/B. alcímmel (48/B. §) kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

54. § (1) és (5) bek.-ben

,,45-48/A. §'' szövegrész helyébe ,,45-48/B. §'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 14. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

76. § (4) bek.-ből

,,a feladatban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 15. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

79/A. §-ból

,,a feladatban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 15. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

81. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 12. § [2016. szeptember 1.]

 

93. § után

94. §-sal kieg.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 13. § [2016. szeptember 1.]


11/2016. (VII. 4.) HM r.

 
 

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 16. § [2016. szeptember 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 17. § [2016. szeptember 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 18. § [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek. a) pontból

,,(a továbbiakban: HM)'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 22. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,személyi állományába'' szövegrész helyébe ,,miniszter által vezetett minisztérium személyi állományába'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 21. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (3) bek.-ből

,,vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 22. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a Hatóság legalább két munkaügyi ellenőre'' szövegrész helyébe ,,legalább két munkaügyi ellenőr'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 21. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 19. § [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,vezetője'' szövegrészt hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 22. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 20. § [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,egyidejűleg tájékoztatja a HM'' szövegrész helyébe ,,a Hatóság egyidejűleg tájékoztatja a miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 21. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (VIII. 31.) HM r. 22. § c) pont [2016. szeptember 1.]


2/1999. (IX. 24.) ISM r.

 
 

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

 
 

1. §-ban

,,a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)'' szövegrész helyébe ,,az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 6. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,Intézet'' szövegrész helyébe ,,EMET'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Intézethez'' szövegrész helyébe ,,EMET-hez'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 6. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Intézet'' szövegrész helyébe ,,EMET'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 6. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

13. § után

Alcímmel és 14. §-sal kieg.: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 5. § [2016. szeptember 1.]


56/2007. (XII. 22.) IRM r.

 
 

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

17. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 3. § a) pont [2016. augusztus 3.]

 

1. melléklet C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per) rész 7.9. pontban

,,közszolgálati és a közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati és a közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 3. § b) pont [2016. augusztus 3.]


14/2002. (VIII. 1.) IM r.

 
 

a bírósági ügyvitel szabályairól

 
 

2. § 2. pont

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 7. pont

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 31.]

 

2. § 13. pontban

,,azon minősített elektronikus aláírást, az elektronikus aláíráson pedig időbélyegzőt'' szövegrész helyébe ,,a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelet szerinti, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus bélyegzőt (a továbbiakban: elektronikus bélyegző)'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 8. § a) pont [2016. augusztus 31.]

 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 2. § [2016. augusztus 31.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 3. § [2016. augusztus 31.]

 

15/A. §-ban

,,minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzővel'' szövegrész, ,,minősített elektronikus aláírást és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzőt'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzőt'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 8. § b) pont [2016. augusztus 31.]

 

75/C. § (2a) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 4. § (1) bek. [2016. augusztus 31.]

 

75/C. § (5a) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 4. § (2) bek. [2016. augusztus 31.]

 

75/C. § (5b) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 4. § (3) bek. [2016. augusztus 31.]

 

75/C. § (5b) bek. után

(5c) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 4. § (4) bek. [2016. augusztus 31.]

 

75/C. § (6) bek. után

(6a)-(6d) bek.-sel kieg.: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 4. § (5) bek. [2016. augusztus 31.]

 

75/E. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 5. § [2016. augusztus 31.]

 

75/F. § (1) bek. d) pontban

,,dokumentumformátumokról'' szövegrész helyébe ,,fájlformátumokról, valamint a befogadható fájlméretről'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 8. § c) pont [2016. augusztus 31.]

 

75/F. § (2) bek. a) pontban

,,szervezeti elektronikus aláírása'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzője'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 8. § d) pont [2016. augusztus 31.]

 

75/F. § (5) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 6. § [2016. augusztus 31.]

 

75/H. § (3) bek.-ben

,,fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt'' szövegrész helyébe ,,elektronikus bélyegzőt és időbélyegzőt'' szövegrész lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 8. § e) pont [2016. augusztus 31.]

 

90. § után

91. §-sal kieg.: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 7. § [2016. augusztus 31.]


9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM e. r.

 
 

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

 
 

2. § (4) bek. a) pontban

,,közszolgálati, közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 1. § [2016. augusztus 3.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 2. § [2016. augusztus 3.]


4/2014. (VII. 24.) IM r.

 
 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

 
 

5. § (1) bek. a) pontban és (4) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 5. § [2016. augusztus 3.]


2/2015. (II. 20.) IM r.

 
 

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

 
 

6. § (1) bek. a) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 6. § [2016. augusztus 3.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 6. § [2016. augusztus 3.]


5/2016. (III. 8.) IM r.

 
 

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 10. § [2016. augusztus 31.]

 

13. § (13) bek.-sel megállapított 16/2001. (X. 26.) IM r. 77. §

Hatályba lépő szöveg: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 11. § (1) bek. [2016. augusztus 31.]

 

14. § (5) bek.-sel megállapított 1/2002. (I. 17.) IM r. 58. § (7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 11. § (2) bek. [2016. augusztus 31.]

 

15. § (3) bek.-sel megállapított 37/2003. (X. 29.) IM r. 55. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 18/2016. (VIII. 30.) IM r. 11. § (3) bek. [2016. augusztus 31.]


9/2016. (VI. 28.) IM r.

 
 

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

 
 

5. § (1) bek. a) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 7. § [2016. augusztus 3.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 7. § [2016. augusztus 3.]


30/2008. (XII. 31.) KvVM r.

 
 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

 
 

69. §

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 12. § [2016. október 1.]

 

69. § után

69/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 13. § [2016. október 1.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,csepegtető öntözőtelepek'' szövegrész helyébe ,,csepegtető vagy mikroszórófejes öntözőtelepek'' szövegrész, ,,testekben'' szövegrész helyébe ,,testekben, szórófejekben, tartószerkezetekben'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 14. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,a csepegtető testekhez'' szövegrész helyébe ,,a csepegtető testekhez, szórófejekhez'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 14. § (2) bek. [2016. október 1.]


15/2010. (XII. 14.) KIM r.

 
 

a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról

 
 

Hat. kív. h.: 241/2016. (VIII. 16.) Korm. r. 13. § (5) bek. [2016. szeptember 1.]


36/2011. (XII. 23.) KIM r.

 
 

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

 
 

Melléklet

Helyébe lép: 24/2016. (VIII. 30.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


1/2013. (I. 8.) KIM r.

 
 

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

 
 

1. §-ban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH)'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 25/2016. (VIII. 30.) MvM r. 1. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. §-ban

,,KIH'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 25/2016. (VIII. 30.) MvM r. 1. § b) pont [2016. szeptember 1.]


28/2013. (XI. 15.) KIM r.

 
 

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról

 
 

7/A. § (1) bek. a) pontban és (4) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő'' szövegrész lép: 17/2016. (VIII. 2.) IM r. 4. § [2016. augusztus 3.]


18/1996. (VI. 13.) KHVM r.

 
 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

 
 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 1. § [2016. október 1.]

 

12/A. § után

12/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 2. § [2016. október 1.]


43/1999. (XII. 26.) KHVM r.

 
 

a vízkészletjárulék kiszámításáról

 
 

4. §-ban

,,g szorzószám'' szövegrész helyébe ,,,,g'' szorzószám, valamint a víztest túlterhelésre vonatkozó ,,t'' szorzószám'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 10. § a) pont [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 3. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. b) pontban

,,nem mért'' szövegrész helyébe ,,számított'' szövegrész lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 10. § b) pont [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 3. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

5. § után

6-6/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 4. § [2016. október 1.]

 

7. §

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 5. § [2016. október 1.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 11. § [2016. október 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 6. § [2016. október 1.]

 

9. § után

9/A-9/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 7. § [2016. október 1.]

 

11. § után

11/A-11/B. §-sal kieg.: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 8. § [2016. október 1.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. október 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 34/2016. (VIII. 2.) BM r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. október 1.]


9/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 2. c) alpontban

,,elővárosi, vállalkozó'' szövegrész helyébe ,,elővárosi, városi vállalkozó'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 3. e) alpont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 8. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. a) pont 5. b) alpont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 8. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 1. e) pontban

,,turistavasút, a sífelvonó és a saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

Melléklet 2. a) pontban

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 7. § d) pont [2016. augusztus 5.]


29/2009. (VI. 25.) KHEM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

 
 

3. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 36/2016. (VIII. 31.) NFM r. 1. § [2016. szeptember 1.]


74/2009. (XII. 7.) KHEM r.

 
 

a földgáz rendszerhasználat árszabályzásának kereteiről

 
 

1. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 36/2016. (VIII. 31.) NFM r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Az árszabályozás'' szövegrész helyébe ,,A 2. § (1) bekezdésben szereplő díjakra vonatkozó árszabályozás'' szövegrész lép: 36/2016. (VIII. 31.) NFM r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

3/A. § után

3/B. §-sal kieg.: 36/2016. (VIII. 31.) NFM r. 3. § [2016. szeptember 1.]


6/1996. (VII. 16.) MüM r.

 
 

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

 
 

21/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2016. (VIII. 22.) NGM r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 23.]

 

21/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 27/2016. (VIII. 22.) NGM r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 23.]


12/2011. (III. 22.) NGM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 27/2016. (VIII. 22.) NGM r. 5. § [2016. augusztus 23.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet táblázat 80., 86-87., 91., 110., 132., 140., 144., 224., 234., 246. és 251. sor

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

 
 

Mód.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

,,A 79. sorszámú Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 85. sorszámú Gyakorló fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 86. sorszámú Gyakorló kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 90. sorszámú Gyorséttermi eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 139. sorszámú Laboratóriumi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. g) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 143. sorszámú Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. h) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. i) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 233. sorszámú Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. j) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 245. sorszámú Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. k) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,A 250. sorszámú Vájár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye'' alcím

Hat. kív. h.: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 3. § (2) bek. l) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 29/2016. (VIII. 26.) NGM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]


1/2013. (I. 8.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

1. mellékletben

,,Kormánytisztviselő/köztisztviselő'' szövegrész helyébe ,,Kormánytisztviselő/köztisztviselő/állami tisztviselő'' szövegrész lép: 27/2016. (VIII. 22.) NGM r. 3. § [2016. augusztus 23.]


14/2013. (IV. 5.) NGM r.

 
 

a szakképzési kerettantervekről

 
 

Hat. kív. h.: 30/2016. (VIII. 31.) NGM r. 10. § [2016. szeptember 1.]


22/2010. (XII. 20.) NFM r.

 
 

a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 11. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 9. § [2016. augusztus 5.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 10. § [2016. augusztus 5.]

 

4. melléklet címben

,,Nem országos vasúti pályahálózatra'' szövegrész helyébe ,,Az egyéb vasútvonalakra'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 11. § b) pont [2016. augusztus 5.]


30/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

 
 

9. § (1a) bek. b) pontban

,,2. § (5) bekezdés 12. pontja'' szövegrész helyébe ,,2. § 2.20. pontja'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 12. § [2016. augusztus 5.]


31/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

 
 

1. § (2) bek.-ből

,,- sífelvonó kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 14. § [2016. augusztus 5.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,helyi közforgalmú és az elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi és az elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,helyi, elővárosi'' szövegrész helyébe ,,helyi, városi, elővárosi'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet címben

,,VÁROSI, ELŐVÁROSI'' szövegrész helyébe ,,HELYI, TÉRSÉGI, VÁROSI, ELŐVÁROSI'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § d) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 1. pontban

,,helyi-, elővárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,helyi, térségi, városi, elővárosi vasúti pályahálózaton, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton és iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § e) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 3. pontban és 3.2. alpontban

,,Helyi és elővárosi pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,Helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózaton'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 13. § f) pont [2016. augusztus 5.]


19/2011. (V. 10.) NFM r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

 
 

2. § 3. pontból

,,sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető,'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. § 11. pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. § 15. pontban

,,hatóság tanfolyamok szervezését engedélyezte'' szövegrész helyébe ,,hatóság a tanfolyamok szervezésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. alcímcímben (4. § előtt)

,,A képzési engedély és az egyszerűsített képzési engedély'' szövegrész helyébe ,,Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § d) pont [2016. augusztus 5.]

 

4. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 15. § [2016. augusztus 5.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § b) pont [2016. augusztus 5.]

 

5/A. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 16. § [2016. augusztus 5.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 17. § [2016. augusztus 5.]

 

8. § (2) bek. b)-c) pontban

,,saját célú vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,4. § (2a) bekezdés c) pontját'' szövegrész helyébe ,,4. § (3) bekezdés c) pontját'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § e) pont [2016. augusztus 5.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 18. § [2016. augusztus 5.]

 

11. § (1) bek. b) pont ba) alpontból

,,és a képzéssel betölthető munkakör 3. melléklet szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § c) pont [2016. augusztus 5.]

 

11. § (1) bek. záró szövegrészben

,,hetedik napig a vizsgaközpontnak'' szövegrész helyébe ,,hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § f) pont [2016. augusztus 5.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,köteles a vizsgaközpontnak'' szövegrész helyébe ,,köteles a hatóságnak és a vizsgaközpontnak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § g) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Alapképzésben az vehet'' szövegrész helyébe ,,Gyakorlati képzésen az vehet'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § h) pont [2016. augusztus 5.]

 

12. § (4a) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 19. § [2016. augusztus 5.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,15. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,15. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § i) pont [2016. augusztus 5.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (3) bek. c) pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett'' szövegrész helyébe ,,A vasúti járművezetők vasúti járművön szervezett'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § j) pont [2016. augusztus 5.]

 

19. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 20. § [2016. augusztus 5.]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 21. § [2016. augusztus 5.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

24. §

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 22. § [2016. augusztus 5.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 23. (1) bek. [2016. augusztus 5.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 23. (2) bek. [2016. augusztus 5.]

 

26. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 24. § [2016. augusztus 5.]

 

29. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 25. § [2016. augusztus 5.]

 

35/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 26. § [2016. augusztus 5.]

 

35/B. § (1) bek.-ben

,,pályavasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,pályahálózat-működtető'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § k) pont [2016. augusztus 5.]

 

35/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 27. § [2016. augusztus 5.]

 

35/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 28. § [2016. augusztus 5.]

 

37. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 29. § [2016. augusztus 5.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 30. § [2016. augusztus 5.]

 

1. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

1. melléklet II.2.5. pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § d) pont [2017. január 1.]

 

2. mellékletben

,,Országos vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,Országos jelentőségű vasútvonalak'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § l) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. mellékletben

,,Saját célú vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § m) pont [2016. augusztus 5.]

 

2. mellékletben

,,Helyi vasúti'' szövegrész helyébe ,,Helyi, városi vasúti'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § n) pont [2016. augusztus 5.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

3. melléklet II.2.5. pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 33. § e) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet

Mód.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 31. (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet címben

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

6. melléklet 1.1. pontban

,,országos vasúti pályahálózaton'' szövegrész helyébe ,,országos jelentőségű vasútvonalakon'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

8. melléklet címben

,,Képzési központok és'' szövegrész helyébe ,,Képzési központok, képzőszervezetek és'' szövegrész lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 32. § o) pont [2016. augusztus 5.]


60/2011. (XI. 25.) NFM r.

 
 

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

 
 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 34. § [2016. október 21.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 35. § [2016. október 21.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 36. §, illetve 5. melléklet [2016. október 21.]


24/2012. (V. 8.) NFM r.

 
 

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 
 

11. § c) pont

Helyébe lép: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 37. § [2016. október 31.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 40. § [2016. október 31.]

 

20. § után

14/A. alcímmel (20/A-20/K. §) kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 38. § [2016. október 31.]

 

21. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 39. § [2016. október 31.]


12/2013. (III. 29.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 35/2016. (VIII. 31.) NFM r. 5. § [2016. szeptember 1.]


46/2015. (VIII. 26.) NFM r.

 
 

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

 
 

2. §

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 41. § a) pont [2016. augusztus 5.]

 

5. § (2) bek. b)-c) és f) pont

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 41. § b) pont [2016. augusztus 5.]


55/2015. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

 
 

24. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. 42. § [2016. augusztus 5.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

I. Fejezet

4/B. §-sal kieg.: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

40. § (5) bek.-ből

,,Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) által kidolgozott'' szövegrészt hat. kív. h.: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

48. § (2)-(3) bek.-ben

,,az Intézet módszertani levelében'' szövegrész helyébe ,, ,,A családi napközi működésének követelményei'' című módszertani útmutatóban'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 2. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,az Intézet módszertani útmutatójában'' szövegrész helyébe ,, ,,A családi napközi működésének követelményei'' című módszertani útmutatóban'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 2. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

51/C. § (3) bek.-ben

,,módszertani levélben'' szövegrész helyébe ,,módszertani útmutatóban'' szövegrész lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 2. § c) pont [2016. szeptember 1.]


40/2002. (V. 24.) OM r.

 
 

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 1. § [2017. január 1.]

 

1/A. §-ban

,,vizsgabizottságot működtető'' szövegrész helyébe ,,vizsgaanyagok elkészítéséért felelős'' szövegrész lép: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 5. § [2017. január 1.]

 

1/A. § után

1/B. §-sal kieg.: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 2. § [2017. január 1.]

 

2. § után

3. §-sal kieg.: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 3. § [2017. január 1.]

 

Melléklet

Mód.: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

Melléklete

Mód.: 19/2016. (VIII. 23.) EMMI r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 2.]


15/2006. (IV. 3.) OM r.

 
 

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI r. 17. § a) pont [2016. augusztus 13.]


44/2004. (XII. 20.) PM r.

 
 

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

 
 

6/A. § (3) bek.-ben

,,törvényszék'' szövegrész helyébe ,,bíróság'' szövegrész lép: 26/2016. (VIII. 22.) NGM r. 3. § [2016. augusztus 23.]

 

6/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 26/2016. (VIII. 22.) NGM r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 23.]

 

6/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 26/2016. (VIII. 22.) NGM r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 23.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 26/2016. (VIII. 22.) NGM r. 2. § [2016. augusztus 23.]


25/2009. (XI. 13.) SZMM r.

 
 

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

 
 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 9. § [2016. szeptember 1.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 21/2016. (VIII. 24.) EMMI r. 10. § [2016. szeptember 1.]


34/2009. (XII. 30.) SZMM r.

 
 

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

 
 

Melléklet

Mód.: 27/2016. (VIII. 22.) NGM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 23.]


142/2012. (XII. 27.) VM r.

 
 

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről

 
 

7. § (9) bek.

Helyébe lép, és egyidejűleg (9) bek. után (10) bek.-sel kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

10. § b) pont

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

13. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

17. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

16. alcím

20/A. §-sal kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 8. § [2016. szeptember 1.]

 

23. § a) pont

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 9. § [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 57/2016. (VIII. 24.) FM r. 10. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]


41/2013. (V. 28.) VM r.

 
 

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 
 

Hat. kív. h.: 56/2016. (VIII. 19.) FM r. 5. § [2016. augusztus 27.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. h.

 
 

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

 
 

10. pont

Helyébe lép: 1428/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 1. pont [2016. szeptember 1.]


1448/2012. (X.11.) Korm. h.

 
 

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

 
 

1-3. és 7. pont

Visszavonja: 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 3. pont


1525/2013. (VIII. 12.) Korm. h.

 
 

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

 
 

1. melléklet

 
 

2. pontban

,, HM Védelmi Hivatal főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy'' szövegrész lép: 1467/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2016. szeptember 1.]

 

3. pontban

,,HM Védelmi Hivatal főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1467/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont b) alpont [2016. szeptember 1.]

 

12. pontban

,,honvédelmi igazgatás központi végrehajtás-koordináló szakmai szerve'' szövegrész helyébe ,,Honvédelmi Minisztérium'' szövegrész lép: 1467/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont c) alpont [2016. szeptember 1.]


1542/2013. (VIII. 15.) Korm. h.

 
 

a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,emberi erőforrások minisztere'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető miniszter'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 12. pont


1052/2014. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pont b) alpontban

,,Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosított 1303,8 millió forint és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím részére átcsoportosított 636,9 millió forint tekintetében 2015. június 30.'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosított 1303,8 millió forint tekintetében 2015. június 30., a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím részére átcsoportosított 636,9 millió forint tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 11. pont


1457/2015. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 9. pont


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára átcsoportosított 168,8 millió forint tekintetében 2016. szeptember 30.,'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 5. pont


1855/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 3. pont


1905/2015. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. november 30.,'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 8. pont


1980/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont a) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított összeg tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

B:3 mezőben

,,Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére'' szövegrész helyébe ,,KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:10 mezőben

,,középvállalatok komplex beruházásainak'' szövegrész helyébe ,,komplex beruházások'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.11. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:2 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:3 mezőben

,,1,02'' szövegrész helyébe ,,4,29'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:10 mezőben

,,22,00'' szövegrész helyébe ,,50,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.12. pont [2016. szeptember 1.]

 

D:7 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:2 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3a mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3b mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:8 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.10. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:10 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.13. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:14 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.14. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:7 mezőben

,,80,00'' szövegrész helyébe ,,83,50'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:10 mezőben

,,65,00'' szövegrész helyébe ,,66,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:2a mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:2b mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

B:11 mezőben

,,elősegítése'' szövegrész helyébe ,,elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:2 mezőben

,,2,84'' szövegrész helyébe ,,5,50'' szövegrész, ,,0,84'' szövegrész helyébe ,,1,62'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,8,58'' szövegrész helyébe ,,4,29'' szövegrész, ,,2,58'' szövegrész helyébe ,,1,29'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:8 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:10 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:11 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:15 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júliusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

B:2 mezőben

,,Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva'' szövegrész helyébe ,,Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:2 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

A:16 mezőben

,,GINOP-5.3.6-VEKOP-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.3.6-16'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:16 mezőben

,,Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, valamint a kevésbé fejlett régiókban vállalati'' szövegrész helyébe ,,Vállalati'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:6 mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:16 mezőben

,,6,60 (ebből VEKOP:1,00)'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:17 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:4 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júniusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:6 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:15 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júniusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

B:5 mezőben

,,kulcskompetenciák fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:7 mezőben

,,kis-'' szövegrész helyébe ,,mikro-, kis-'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:3 mezőben

,,17,90'' szövegrész helyébe ,,20,40'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:10 mezőben

,,8,75'' szövegrész helyébe ,,12,50'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

D:5 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,kiemelt'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:4 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:6 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:10 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.10. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:11 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.11. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

C:7 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,11,50'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júniusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

B:13 mezőben

,,középvállalkozások termelési kapacitásainak'' szövegrész helyébe ,,termelési kapacitás'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:14 mezőben

,,Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén'' szövegrész helyébe ,,Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.11. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:13 mezőben

,,40,00'' szövegrész helyébe ,,50,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,30,89'' szövegrész helyébe ,,62,08'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.12. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:13 mezőben

,,22,00'' szövegrész helyébe ,,50,00'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:2 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:2a mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:5a mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:8 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:9 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:12 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:13 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.10. pont [2016. szeptember 1.]

 

G:14 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.13. pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

B:9 mezőben

,,elősegítése'' szövegrész helyébe ,,elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2016. szeptember 1.]

 

B:22 mezőben

,,kis-'' szövegrész helyébe ,,mikro-, kis-'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.11. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:3 mezőben

,,Turizmus'' szövegrész helyébe ,,Turisztikai Ügynökség'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:9 mezőben

,,Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Minisztérium, Miniszterelnöki Kabinetiroda'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész helyébe ,,IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:16 mezőben

,,konzorciuma'' szövegrész helyébe ,,és a Nemzetgazdasági Minisztérium konzorciuma'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:19 mezőben

,,Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.8. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:21 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.10. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:22 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium, szakképzési centrumok'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.12. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:24 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal (konzorciumvezető) Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.13. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:25 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.15. alpont [2016. szeptember 1.]

 

D:11 mezőben

,,8,58'' szövegrész helyébe ,,4,29'' szövegrész, ,,2,58'' szövegrész helyébe ,,1,29'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2016. szeptember 1.]

 

D:20 mezőben

,,17,90'' szövegrész helyébe ,,20,40'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.9. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:24 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.14. alpont [2016. szeptember 1.]

 

F:3 mezőben

,,Turizmus'' szövegrész helyébe ,,Turisztikai Ügynökség'' szövegrész, ,,MT'' szövegrész helyébe ,,MTÜ'' szövegrész lép: 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2016. szeptember 1.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont a) alpont aa) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont a) alpont ab) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:6 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont a) alpont ac) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont b) alpont ba) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júliusban'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont b) alpont bb) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat C:4 mezőben

,,2,70'' szövegrész helyébe ,,3,02'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont c) alpont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

B:4 mezőben

,,pénzügyi eszközök'' szövegrész helyébe ,,hitel'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont d) alpont dd) pont [2016. szeptember 1.]

 

D:2 mezőben

,,standard/egyszerűsített'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont d) alpont da) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:2 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont d) alpont db) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont d) alpont dc) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

B:6 mezőben

,,nővérszállóinak'' szövegrész helyébe ,,szállóinak'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont e) alpont eb) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júliusban'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont e) alpont ea) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:6 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont e) alpont ec) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont f) alpont fa) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:4 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont f) alpont fb) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:10 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont f) alpont fc) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

B:8 mezőben

,,kis'' szövegrész helyébe ,,mikro-, kis-'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont g) alpont gb) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:9 mezőben

,,1,30'' szövegrész helyébe ,,2,10'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont g) alpont gc) pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont g) alpont ga) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 9. pont táblázat

 
 

B:2 mezőben

,,Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére'' szövegrész helyébe ,,kis- és középvállalkozás szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont h) alpont ha) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:3 mezőben

,,0,84'' szövegrész helyébe ,,1,62'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont h) alpont hb) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:5 mezőben

,,2,58'' szövegrész helyébe ,,1,29'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont h) alpont hc) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 11. pont táblázat

 
 

B:4 mezőben

,,szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatások'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont i) alpont ia) pont [2016. szeptember 1.]

 

B:18 mezőben

,,A pszichiátria és addiktológia aktív fekvőbeteg ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és a biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása'' szövegrész helyébe ,,Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont i) alpont ib) pont [2016. szeptember 1.]

 

B:21 mezőben

,,megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés'' szövegrész helyébe ,,és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont i) alpont ic) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:21 mezőben

,,0,60'' szövegrész helyébe ,,1,80'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont i) alpont id) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:24 mezőben

,,1,98'' szövegrész helyébe ,,1,48'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont i) alpont ie) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 12. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,2,63'' szövegrész helyébe ,,0,57'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont ja) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:3 mezőben

,,2,67'' szövegrész helyébe ,,0,76'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont jb) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:7 mezőben

,,0,43'' szövegrész helyébe ,,0,32'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont jc) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,1,90'' szövegrész helyébe ,,1,61'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont jd) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:21 mezőben

,,2,10'' szövegrész helyébe ,,1,72'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont je) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:36 mezőben

,,1,76'' szövegrész helyébe ,,1,32'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont jf) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:44 mezőben

,,1,24'' szövegrész helyébe ,,0,93'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont j) alpont jg) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

B:9 mezőben

,,nővérszállóinak'' szövegrész helyébe ,,szállóinak'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont kc) pont [2016. szeptember 1.]

 

B:16 mezőben

,,kis'' szövegrész helyébe ,,mikro-, kis-'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont kf) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:12 mezőben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont kd) pont [2016. szeptember 1.]

 

C:15 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal, szakképzési centrumok'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont ke) pont [2016. szeptember 1.]

 

D:5 mezőben

,,0,30'' szövegrész helyébe ,,0,42'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont ka) pont [2016. szeptember 1.]

 

D:7 mezőben

,,0,25'' szövegrész helyébe ,,0,30'' szövegrész lép: 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont k) alpont kb) pont [2016. szeptember 1.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:39 mezőben

,,EFOP-1.9.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.1-15'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.20. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:9 mezőben

,,szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatások'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:18 mezőben

,,Roma'' szövegrész helyébe ,,Felzárkózási'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.12. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:39 mezőben

,,intézmény'' szövegrész helyébe ,,intézményi'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.22. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:11 mezőben

,,7,00'' szövegrész helyébe ,,4,50'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:16 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.11. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:33 mezőben

,,25,00'' szövegrész helyébe ,,18,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.20. pont [2016. szeptember 1.]

 

D:22 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.15. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:4 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:9 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:10 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:11 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:12 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:13 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:15 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.10. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:19 mezőben

,,2016. június'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.13. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:21 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.14. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:26 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.16. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:28 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.17. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:29 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.18. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:30 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. júliusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.19. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:43 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.23. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:46 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.24. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

B:4 mezőben

,,EFOP-2.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.1-15'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:9 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,2,70'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,12,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:3 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

A:10 mezőben

,,EFOP-3.2.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.2-15'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

B:6 mezőben

,,A'' szövegrész helyébe ,,A tanulói'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:13 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

C:14 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.8. pont [2016. szeptember 1.]

 

D:31 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,kiemelt'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.18. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:8 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:11 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:13 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:17 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.9. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:19 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:20 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:24 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.12. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:25 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.13. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:26 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.14. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:27 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.15. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:29 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.16. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:30 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.17. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:35 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.19. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:36 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.20. pont [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

A:4 mezőben

,,EFOP-4.1.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-4.1.5-16'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2016. szeptember 1.]

 

A:5 mezőben

,,EFOP-4.1.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-4.1.6-16'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2016. szeptember 1.]

 

A:6 mezőben

,,EFOP-4.1.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-4.1.7-16'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.4. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:5 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.3. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:6 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.5. pont [2016. szeptember 1.]

 

E:7 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.6. pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:22 mezőben

,,EFOP-1.9.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.1-15'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2016. szeptember 1.]

 

A:51 mezőben

,,EFOP-3.2.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.2-15'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.18. alpont [2016. szeptember 1.]

 

A:58 mezőben

,,EFOP-3.2.8-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.10-16'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.26. alpont [2016. szeptember 1.]

 

B:10 mezőben

,,Roma'' szövegrész helyébe ,,Felzárkózási'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:5 mezőben

,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:6 mezőben

,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:8 mezőben

,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:10 mezőben

,,Megyei roma, illetve cigány nemzetiségi önkormányzatok konzorciuma'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:18 mezőben

,,Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Semmelweis Egyetem'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:21 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal, Semmelweis Egyetem'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:25 mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Oktatási Hivatal'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:26 mezőben

,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.10. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:27 mezőben

,,NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.11. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:44 mezőben

,,Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet'' szövegrész helyébe ,,Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.15. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:45 mezőben

,,Oktatási Hivatal (konzorciumvezető)'' szövegrész helyébe ,,Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (konzorciumvezető), Oktatási Hivatal,'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.16. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:48 mezőben

,,A'' szövegrész helyébe ,,A tanulói'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.17. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:52 mezőben

,,Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.19. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:53 mezőben

,,Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.20. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:56 mezőben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Hivatal (konzorciumvezető), Magyar Szabadidősport Szövetség'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.25. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:60 mezőben

,,Hagyományok'' szövegrész helyébe ,,Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (konzorciumvezető), Debreceni Egyetem, Hagyományok'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.27. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:66 mezőben

,,Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,Kutatóintézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.29. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:67 mezőben

,,Kutatóintézet'' szövegrész helyébe ,,Kutatóintézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.30. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:68 mezőben

,,intézmények és minisztériumok'' szövegrész helyébe ,,intézmények, Honvédelmi Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.31. alpont [2016. szeptember 1.]

 

D:54 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.22. alpont [2016. szeptember 1.]

 

D:55 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.23. alpont [2016. szeptember 1.]

 

F:53 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.21. alpont [2016. szeptember 1.]

 

F:55 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,2016'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.24. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:36 mezőben

,,létrehozása'' szövegrész helyébe ,,létrehozása, továbbá a pszichiátria és addiktológiai szakellátások minőségének, hozzáférésének és hatékonyságának javítása'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.12. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:39 mezőben

,,részt vevő'' szövegrész helyébe ,,résztvevő'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.13. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:40 mezőben

,,részt vevő'' szövegrész helyébe ,,résztvevő'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.14. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:61 mezőben

,,részt vevő'' szövegrész helyébe ,,résztvevő'' szövegrész lép: 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.28. alpont [2016. szeptember 1.]


1056/2016. (II. 17.) Korm. h.

 
 

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat E:2 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat B:4 mezőben

,,vállalkozások, illetve akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi vállalkozások létrehozásának támogatása'' szövegrész helyébe ,,új gazdálkodók ösztönzése'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont b) alpont bb) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat E:3 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont b) alpont ba) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat E:4 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont b) alpont bc) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat E:2 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont c) alpont ca) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat E:3 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont c) alpont cb) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat E:2 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont d) alpont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat C:2 mezőben

,,0,14'' szövegrész helyébe ,,0,13'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont e) alpont ea) pont [2016. augusztus 18.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat E:2 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. július'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont e) alpont eb) pont [2016. augusztus 18.]

 

2. melléklet

Mód.: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 18.]

 

2. melléklet táblázat F:2 mezőben

,,MAHOP'' szövegrész helyébe ,,MAHOP céljainak elérése és'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont f) alpont fa) pont [2016. augusztus 18.]

 

2. melléklet táblázat F:3 mezőben

,,nyomonkövethetőségéhez'' szövegrész helyébe ,,nyomon követhetőségéhez'' szövegrész, a ,,juttatása'' szövegrész helyébe ,,juttatása, valamint a MAHOP céljainak elérése'' szövegrész lép: 1449/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 2. pont f) alpont fb) pont [2016. augusztus 18.]


1082/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h. 10. pont


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d)-e) alpont

Helyébe lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 1. pont [2016. augusztus 25.]

 

1. pont e) alpont után

f) alponttal kieg.: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 2. pont [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,12,71'' szövegrész helyébe ,,11,96'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.1. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:5 mezőben

,,78,54'' szövegrész helyébe ,,78,58'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.3. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:7 mezőben

,,181,63'' szövegrész helyébe ,,182,15'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.4. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:8 mezőben

,,0,76'' szövegrész helyébe ,,0,93'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.5. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:10 mezőben

,,44,93'' szövegrész helyébe ,,44,78'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.6. pont [2016. augusztus 25.]

 

E:4 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont 5.1.2. pont [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

B:5 mezőben

,,megvalósításra'' szövegrész helyébe ,,megvalósítására'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.4. pont [2016. augusztus 25.]

 

B:6 mezőben

,,rekonstrukciójának megvalósítására'' szövegrész helyébe ,,átalakítására, fejlesztésére'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.6. pont [2016. augusztus 25.]

 

B:7 mezőben

,,tisztítás'' szövegrész helyébe ,,-tisztítás'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.8. pont [2016. augusztus 25.]

 

B:8 mezőben

,,kezeléssel'' szövegrész helyébe ,,-kezeléssel'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.10. pont [2016. augusztus 25.]

 

B:9 mezőben

,,tisztítás'' szövegrész helyébe ,,-tisztítás'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.12. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:2 mezőben

,,7,63'' szövegrész helyébe ,,7,10'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.1. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:3 mezőben

,,2,33'' szövegrész helyébe ,,5,40'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.2. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:4 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,12,36'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.3. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:5 mezőben

,,3,40'' szövegrész helyébe ,,4,10'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.5. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:7 mezőben

,,28,24'' szövegrész helyébe ,,35,60'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.9. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:8 mezőben

,,113,60'' szövegrész helyébe ,,209,43'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.11. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:9 mezőben

,,17,80'' szövegrész helyébe ,,23,20'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.13. pont [2016. augusztus 25.]

 

E:6 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.7. pont [2016. augusztus 25.]

 

E:10 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont 5.2.14. pont [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,KEHOP-3.1.4.'' szövegrész helyébe ,,KEHOP-3.1.3.'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:3 mezőben

,,19,30'' szövegrész helyébe ,,52,96'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:4 mezőben

,,6,80'' szövegrész helyébe ,,9,18'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.4. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:6 mezőben

,,22,80'' szövegrész helyébe ,,21,44'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.6. pont [2016. augusztus 25.]

 

E:2 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.2. pont [2016. augusztus 25.]

 

E:5 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.5. pont [2016. augusztus 25.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,19,89'' szövegrész helyébe ,,31,24'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.1. pont [2016. augusztus 25.]

 

C:4 mezőben

,,1,59'' szövegrész helyébe ,,1,65'' szövegrész lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.2. pont [2016. augusztus 25.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 25.]


1248/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet táblázat

 
 

A:31 mezőben

,,VP3-16.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP3-16.1.1.-4.1.5.-4.2.1.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2-8.6.1.-16'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.33. alpont [2016. szeptember 1.]

 

B:26 mezőben

,,erőforrás hatékonyságának'' szövegrész helyébe ,,erőforrás-hatékonyságának'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.26. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:15 mezőben

,,22,50'' szövegrész helyébe ,,23,31'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.11. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:16 mezőben

,,19,00'' szövegrész helyébe ,,19,33'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.14. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:18 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,18,08'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.16. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:21 mezőben

,,14,04'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.21. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:22 mezőben

,,7,97'' szövegrész helyébe ,,2,45'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.23. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:26 mezőben

,,40,00'' szövegrész helyébe ,,40,23'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.27. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:31 mezőben

,,24,94'' szövegrész helyébe ,,24,95'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.34. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:41 mezőben

,,51,50'' szövegrész helyébe ,,64,38'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.42. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:43 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,17,26'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.44. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:44 mezőben

,,23,63'' szövegrész helyébe ,,10,63'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.46. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:45 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,6,61'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.48. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:48 mezőben

,,4,40'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.51. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:50 mezőben

,,22,00'' szövegrész helyébe ,,22,33'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.54. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:51 mezőben

,,50,00'' szövegrész helyébe ,,50,52'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.56. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:53 mezőben

,,5,48'' szövegrész helyébe ,,5,24'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.61. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:55 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,5,15'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.64. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:63 mezőben

,,10,64'' szövegrész helyébe ,,12,64'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.72. alpont [2016. szeptember 1.]

 

C:64 mezőben

,,10,23'' szövegrész helyébe ,,8,23'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.75. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:15 mezőben

,,13,50'' szövegrész helyébe ,,13,95'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.12. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:18 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,18,08'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.17. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:19 mezőben

,,29,42'' szövegrész helyébe ,,28,52'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.19. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:21 mezőben

,,14,04'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.22. alpont [2016. szeptember 1.]

 

E:31 mezőben

,,10,37'' szövegrész helyébe ,,10,39'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.35. alpont [2016. szeptember 1.]

 

F:22 mezőben

,,7,97'' szövegrész helyébe ,,2,45'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.24. alpont [2016. szeptember 1.]

 

F:26 mezőben

,,27,34'' szövegrész helyébe ,,27,57'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.28. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:41 mezőben

,,51,50'' szövegrész helyébe ,,64,38'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.43. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:43 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,17,26'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.45. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:44 mezőben

,,23,63'' szövegrész helyébe ,,10,63'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.47. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:45 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,6,61'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.49. alpont [2016. szeptember 1.]

 

G:48 mezőben

,,4,40'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.52. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:15 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,9,36'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.13. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:16 mezőben

,,1,10'' szövegrész helyébe ,,1,43'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.15. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:19 mezőben

,,20,15'' szövegrész helyébe ,,21,05'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.20. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:50 mezőben

,,11,20'' szövegrész helyébe ,,11,53'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.55. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:51 mezőben

,,41,17'' szövegrész helyébe ,,40,86'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.57. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:53 mezőben

,,5,48'' szövegrész helyébe ,,5,24'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.62. alpont [2016. szeptember 1.]

 

H:55 mezőben

,,3,43'' szövegrész helyébe ,,4,33'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.65. alpont [2016. szeptember 1.]

 

I:51 mezőben

,,8,83'' szövegrész helyébe ,,9,65'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.58. alpont [2016. szeptember 1.]

 

I:55 mezőben

,,1,57'' szövegrész helyébe ,,0,83'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.66. alpont [2016. szeptember 1.]

 

I:63 mezőben

,,10,64'' szövegrész helyébe ,,12,64'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.73. alpont [2016. szeptember 1.]

 

I:64 mezőben

,,10,23'' szövegrész helyébe ,,8,23'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.76. alpont [2016. szeptember 1.]

 

J:3 mezőben

,,az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont [2016. szeptember 1.]

 

J:5 mezőben

,,az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont [2016. szeptember 1.]

 

J:7 mezőben

,,az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont [2016. szeptember 1.]

 

J:8 mezőben

,,az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:3 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:5 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016.'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:6 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:7 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:18 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.18. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:22 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.25. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:26 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. július'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.29. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:27 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.30. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:28 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.31. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:29 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.32. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:31 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.36. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:32 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.37. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:34 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.38. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:35 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.39. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:36 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.40. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:37 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.41. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:46 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.50. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:48 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.53. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:51 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016.'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.59. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:52 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.60. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:53 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.63. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:55 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.67. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:56 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.68. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:58 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.69. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:59 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.70. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:62 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.71. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:63 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.74. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:64 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,szeptember'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.77. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:67 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.78. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:72 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.79. alpont [2016. szeptember 1.]

 

K:73 mezőben

,,2016. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont 2.80. alpont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 1476/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]


1347/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 1473/2016. (VIII. 31.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.