A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. július 1-jétől a 2017/123. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

111/1992. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

7. §

Helyébe lép: 210/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § [2017. július 30.]


170/1993. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 184/2017. (VII. 5.) Korm. r. 29. § [2017. július 13.]


160/1995. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási társulatokról

 
 

7. § (3) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 25.]

 

7. § (4) bek. c) pontban

,,érdekeltségi egység szerint számított legalább egyharmada'' szövegrész helyébe ,,10%-a'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 25.]


85/1998. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

 
 

3. § o) pont

Helyébe lép: 211/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § [2017. július 26.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 211/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § [2017. július 26.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 211/2017. (VII. 25.) Korm. r. 3. § [2017. július 26.]

 

8. § (4) bek.-ből

,,versenyképességet javító hitelt refinanszírozó hitelszerződést,'' szövegrészt hat. kív. h.: 211/2017. (VII. 25.) Korm. r. 4. § [2017. július 26.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

14. § (10) bek.-ben

,,260 000 Ft'' szövegrész helyébe ,,390 000 Ft'' szövegrész lép: 215/2017. (VII. 26.) Korm. r. 3. § [2017. július 27.]

 

76/N. § után

76/O. §-sal kieg.: 215/2017. (VII. 26.) Korm. r. 1. § [2017. július 27.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 215/2017. (VII. 26.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 27.]

 

34. sz. melléklet

Mód.: 215/2017. (VII. 26.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 27.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

19. § (2) bek.-ben

,,vízügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatóság'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. július 25.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § [2017. július 25.]

 

19. § (14) bek. nyitó szövegrészben

,,a kötelezettséget megállapító'' szövegrész helyébe ,,a (9) bekezdés b)-d) pontja és a (11) bekezdés szerinti kötelezettséget megállapító'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. július 25.]

 

19. § (15) bek.-ben

,,(1) bekkezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,(9) bekkezdés b)-d) pontjai és a (11) bekkezdés szerinti'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. július 25.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,kezdeményezheti'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezi'' szövegrész, ,,a környezetvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi hatósággal és kezdeményezheti a vízügyi igazgatósággal és a szakhatóságokkal'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. július 25.]


90/2007. (IV. 26.) Korm. r.

 
 

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

 
 

6. § (4) bek.-ben

,,vízügyi hatóság határozata'' szövegrész helyébe ,,vízvédelmi hatóság határozata'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. július 25.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,vízügyi hatóság szakhatósági közreműködésével'' szövegrész helyébe ,,vízvédelmi hatóság szakhatósági közreműködésével'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. július 25.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,vízügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,vízvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. július 25.]

 

[527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított] 20. §

Helyébe lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 5. § [2017. július 25.]

 

[477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított] 20. §

Hat. kív. h.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 8. § [2017. július 25.]

 

21. § után

22. §-sal kieg.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 6. § [2017. július 25.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

34/B. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


212/2008. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

 
 

Melléklet táblázat 6. pont és 6.1-6.3. és 6.9. sor

Hat. kív. h.: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 2.]


292/2008. (XII. 10.) Korm. r.

 
 

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

 
 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a tanácsi rendelet A. mellékletében, illetve B. mellékletében szereplő, zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya, valamint'' szövegrész helyébe ,,a tanácsi rendelet A. mellékletében foglalt gerinces állatfaj példánya, a B. mellékletében zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya vagy'' szövegrész lép: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 8. § [2017. július 18.]


302/2009. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról

 
 

Hat. kív. h.: 181/2017. (VII. 5.) Korm. r. 18. § [2018. május 20.]


346/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

 
 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. július 11.]

 

3. §-ból

,,a fejezetet irányító szerv által'' szövegrészt hat. kív. h.: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. július 11.]

 

5. §

Helyébe lép: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

7. § (3) bek.-ből

,,költségvetési'' szövegrészt hat. kív. h.: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. július 11.]

 

10. § a) pont

Hat. kív. h.: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § d) pont [2017. július 11.]

 

17. § (1a) bek.

Helyébe lép: 196/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 11.]


41/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

 
 

1. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 18.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 18.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § [2017. július 18.]

 

14. § (6) bek. után

(7)-(7a) bek.-sel kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § [2017. július 18.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 5. § [2017. július 18.]

 

18. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 6. § [2017. július 18.]

 

25. § után

26. §-sal kieg.: 199/2017. (VII. 10.) Korm. r. 7. § [2017. július 18.]


78/2011. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 197/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 197/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. július 11.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

57. § (6a) bek.

Helyébe lép: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. július 29.]

 

57. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. július 29.]

 

57. § (7a) bek.

Hat. kív. h.: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. július 29.]

 

60. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. július 29.]

 

83. § (2) bek.

Helyébe lép: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. július 29.]

 

83. § (6) bek.

Helyébe lép: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. július 29.]


38/2012. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a kormányzati stratégiai irányításról

 
 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 180/2017. (VII. 5.) Korm. r. 3. § [2017. július 6.]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 198/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

2. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 198/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 11.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

21. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 200/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

21/H. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 200/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 11.]

 

49/C. §

Helyébe lép: 200/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § [2017. július 11.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 182/2017. (VII. 5.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. július 6.]

 

109. § 20. pont után

21. ponttal kieg.: 182/2017. (VII. 5.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. július 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 182/2017. (VII. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. július 6.]


223/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

7. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 9. § [2017. július 25.]


309/2014. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

1. § a) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 6.]

 

1. § b) pontban

,,hulladékkezelőre'' szövegrész helyébe ,,hulladékkezelőre, valamint'' szövegrész lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. augusztus 6.]

 

1. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 5.]

 

2. § 1. pontban

,,részének hozzáférhetővé'' szövegrész helyébe ,,részének, valamint a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés hozzáférhetővé'' szövegrész lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. augusztus 6.]

 

2. § 2. pontban

,,és a hulladékkezelő;'' szövegrész helyébe ,, , a hulladékkezelő, valamint a hulladéklerakó üzemeltetője;'' szövegrész lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. augusztus 6.]

 

2. § 4. pontban

,,rögzítése.'' szövegrész helyébe ,,rögzítése, továbbá a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről készített összefoglaló jelentés.'' szövegrész lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 3. § d) pont [2017. augusztus 6.]

 

10. § (1) bek. b) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 6.]

 

10. § (1) bek. c) pontban

,,vétellel'' szövegrész helyébe ,,vétellel vagy'' szövegrész lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 3. § e) pont [2017. augusztus 6.]

 

10. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 5.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. augusztus 6.]

 

12. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

12. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. augusztus 6.]

 

12. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2018. január 1.]-

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2017. augusztus 6.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2017. augusztus 6.]

 

3. melléklet 5. pont

Hat. kív. h.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 4. § (1) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 189/2017. (VII. 6.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 6.]


21/2015. (II. 18.) Korm. r.

 
 

a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról

 
 

2. § a) pontban

,,nem vagyoni'' szövegrész helyébe ,,vagyoni vagy nem vagyoni'' szövegrész lép: 175/2017. (VII. 4.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. július 5.]

 

2. § c) pontban

,,nem vagyoni'' szövegrész helyébe ,,vagyoni vagy nem vagyoni'' szövegrész lép: 175/2017. (VII. 4.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. július 5.]

 

3. §-ban

,,nem vagyoni'' szövegrész helyébe ,,vagyoni vagy nem vagyoni'' szövegrész lép: 175/2017. (VII. 4.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. július 5.]


120/2015. (V. 21.) Korm. r.

 
 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

 
 

2. melléklet táblázat 100. sor

Hat. kív. h.: 188/2017. (VII. 5.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. július 13.]

 

2. melléklet táblázat 188. sorból

,,és Szakiskola'' szövegrészt hat. kív. h.: 188/2017. (VII. 5.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. július 13.]


208/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1/A. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 201/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 201/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 11.]

 

1. melléklet 17. pont után

17/A. ponttal kieg.: 201/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § [2017. július 11.]

 

1. melléklet 18. pontban

,,1-17. pontjában'' szövegrész helyébe ,,1-17/A. pontjában'' szövegrész lép: 201/2017. (VII. 10.) Korm. r. 4. § [2017. július 11.]


329/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. c) pont [2017. július 6.]

 

5. § (2) bek. záró szövegrészben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

5. § (4)-(5) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

9. § (3)-(4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. d) pont [2017. július 6.]

 

20. § (4)-(5) és (7) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

21. § (1)-(2) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

22. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

22. § (1) bek. a) pontban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

22. § (2)-(3) bek.-ben

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

23. §-ban

,,Az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,A szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. július 6.]

 

23. §-ban

,,az állami adóhatóság'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. július 6.]

 

27. §

Helyébe lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. július 6.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § [2017. július 26.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,az állami adóhatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz'' szövegrész lép: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 8. § (2) bek. c) pont [2017. július 6.]


366/2015. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

4. § e) pontban

,,közreműködik'' szövegrész helyébe ,,ellátja'' szövegrész, ,,feladatokban'' szövegrész helyébe ,,feladatokat'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. július 25.]

 

5. § c) pontban

,,közreműködik'' szövegrész helyébe ,,ellátja'' szövegrész, ,,feladatokban'' szövegrész helyébe ,,feladatokat'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. július 25.]

 

6. § j) pontban

,,ellátja'' szövegrész helyébe ,,közreműködik'' szövegrész, ,,feladatokat'' szövegrész helyébe ,,feladatokban'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. július 25.]

 

8. § i) pontban

,,ellátja'' szövegrész helyébe ,,közreműködik'' szövegrész, ,,feladatokat'' szövegrész helyébe ,,feladatokban'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. július 25.]

 

8. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 10. § [2017. július 25.]


379/2015. (XII. 8.) Korm. r.

 
 

a Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Korm. rendelet 2. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Korm. rendelet 1. mellékletében'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § a) pont [2017. július 25.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,Korm. rendelet 2. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Korm. rendelet 1. mellékletében'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § b) pont [2017. július 25.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval'' szövegrész helyébe ,,egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény)'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § c) pont [2017. július 25.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Korm. rendelet 2. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Korm. rendelet 1. mellékletében'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § d) pont [2017. július 25.]

 

6. §

Helyébe lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 12. § [2017. július 25.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 13. § [2017. július 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 14. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 25.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 25.]

 

2-3. melléklet címben

,,egyedi szennyvízkezelő berendezésekről'' szövegrész helyébe ,,egyedi szennyvíztisztító létesítményekről'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § e) pont [2017. július 25.]

 

3. melléklet 4-5. sorban

,,egyedi szennyvízkezelő berendezés'' szövegrész helyébe ,,egyedi szennyvíztisztító létesítmény'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § f) pont [2017. július 25.]

 

3. melléklet 7. sorban

,,Egyedi szennyvízkezelő berendezések'' szövegrész helyébe ,,Egyedi szennyvíztisztító létesítmények'' szövegrész lép: 195/2017. (VII. 10.) Korm. r. 15. § g) pont [2017. július 25.]


485/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

 
 

9. §

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § [2017. július 26.]

 

7. alcím (10. §)

Hat. kív. h.: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. július 6.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. július 6.]

 

19. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 3. § [2017. július 26.]

 

22. § (1) bek. n) pont

Hat. kív. h.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 15. § a) pont [2017. július 26.]

 

22. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 4. § [2017. július 26.]

 

11. alcím után

11/A. alcímmel (22/A. §) kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 5. § [2017. július 26.]

 

16. alcímcím (28. § előtt)

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 6. § [2017. július 26.]

 

28. § (3) bek.

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 7. § [2017. július 26.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,amelynek illetékességi területén'' szövegrész helyébe ,,amelynél'' szövegrész lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. július 26.]

 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 8. § [2017. július 26.]

 

21. alcím (55-56. §)

Hat. kív. h.: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. július 6.]

 

58. §

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 9. § [2017. július 26.]

 

61. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 10. § [2017. július 26.]

 

63. § (1) bek. h) pontban

,,alkalmazottainak'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatottainak'' szövegrész lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. július 26.]

 

86. § (1) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 11. § [2017. július 26.]

 

90. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 15. § b) pont [2017. július 26.]

 

90. § (1) bek. k) pontból

,,kizárólagos hatáskörrel'' szövegrészt hat. kív. h.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 15. § c) pont [2017. július 26.]

 

90. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 12. § [2017. július 26.]

 

X. fejezet (93. §)

Hat. kív. h.: 183/2017. (VII. 5.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. július 6.]

 

97. §

Helyébe lép: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 13. § [2017. július 26.]

 

98. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r. 14. § [2017. július 26.]


268/2016. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (1) bek. b) pontban

,,049/41'' szövegrész helyébe ,,0149/41'' szövegrész lép: 212/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. július 26.]

 

1. § (1) bek. e) pontban

,,Komád'' szövegrész helyébe ,,Komádi'' szövegrész lép: 212/2017. (VII. 25.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. július 26.]


317/2016. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 19.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 19.]

 

2. melléklet 14. táblázat

Helyesbítve: MK 2017. évi 115. szám

 

3. melléklet

Helyébe lép: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. július 19.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. július 19.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 206/2017. (VII. 11.) Korm. r. 1. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. július 19.]


365/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 
 

13. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e)-f) ponttal kieg.: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

13. § (3) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]


387/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (1) bek. e) pontban

,,a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)'' szövegrész helyébe ,,az Fttv.'' szövegrész lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (7) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (4) bek. f) pont

Helyébe lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (4) bek. k) pont

Helyébe lép: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2017. augusztus 2.]

 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r. 2. § (6) bek. [2017. augusztus 2.]


494/2016. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 204/2017. (VII. 10.) Korm. r. 1. § [2017. július 11.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 204/2017. (VII. 10.) Korm. r. 2. § [2017. július 11.]


2017*****

 
 

 


104/2017. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

3. alcím után

3/A. alcímmel (8/A-8/D. §) kieg.: 191/2017. (VII. 7.) Korm. r. 1. § [2017. július 15.]

 

8/B. § (5) bek. után

(6)-(11) bek.-sel kieg.: 191/2017. (VII. 7.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 1.]


191/2017. (VII. 7.) Korm. r.

 
 

a településkép védelméről szóló törvlény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

1. §-ban megállapított 104/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8/B. §

Hatályba lépő szöveg: 207/2017. (VII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. július 14. 18:00 óra]

 

1. §-ban megállapított 104/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8/C. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 207/2017. (VII. 14.) Korm. r. 3. § [2017. július 14. 18:00 óra]

 

2. §

Hatályba lépő szöveg: 207/2017. (VII. 14.) Korm. r. 2. § [2017. július 14. 18:00 óra]


194/2017. (VII. 10.) Korm. r.

 
 

a Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes átmeneti szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 194/2017. (VII. 10.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) MEKH r. 1. § [2017. augusztus 28.]


1/2015. (II. 13.) MEKH r.

 
 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

 
 

3. melléklet

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 15.]


7/2016. (X. 13.) MEKH r.

 
 

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 1. § [2017. július 28.]


8/2016. (X. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

 
 

13. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 1. § [2017. október 1.]


10/2016. (XI. 14.) MEKH r.

 
 

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,rendszerhasználati díjakat'' szövegrész helyébe ,,rendszerhasználati díjakat (a továbbiakban: forgalomarányos rendszerhasználati díjak)'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 8. § (1) bek. [2017. július 28.]

 

9. § (2) bek.-ből

,,- kWh-ra vetített -'' szövegrészeket hat. kív. h.: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 9. § [2017. július 28.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § [2017. augusztus 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 3. § [2017. augusztus 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 4. § [2017. augusztus 1.]

 

24. § (2) bek. c) pontban

,,fogyasztásarányos'' szövegrész helyébe ,,forgalomarányos'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 8. § (2) bek. [2017. július 28.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,- a 31. § (1) bekezdés c) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében és a 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel -'' szövegrész helyébe ,,- e rendeletben foglalt kivételekkel -'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 8. § (4) bek. [2017. július 28.]

 

31. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 5. § [2017. július 28.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,a felhasználó'' szövegrész helyébe ,,a csatlakozást igénylő'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 8. § (3) bek. [2017. július 28.]

 

32. §

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 6. § [2017. július 28.]

 

33. §

Helyébe lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 7. § [2017. július 28.]


11/2016. (XI. 14.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

 
 

1. § (1) bek. a) pont aa) alpont aah) alpontban

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendelet (a továbbiakban: Vhr.)'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § a) pont [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. a) pont ab) alpont abb) alpontban

,,gázmérő'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérő berendezés (a továbbiakban: fogyasztásmérő)'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § b) pont [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. a) pont ab) alpont abc) alpontban

,,rendszerhasználó'' szövegrész helyébe ,,a rendszerhasználó'' szövegrész, ,,gázmérő'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérő'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § c) pont [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. e)-h) pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (1) bek. [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. n) pontban

,,azon'' szövegrész helyébe ,,azon energiában mért (kWh)'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § d) pont [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. ny) pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (2) bek. [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. q) pontból

,,legnagyobb'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § a) pont [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. u) pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (3) bek. [2017. október 1.]

 

1. § (1) bek. u) pont után

v)-x) ponttal kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (4) bek. [2017. október 1.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (5) bek. [2017. október 1.]

 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 2. § (6) bek. [2017. október 1.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 3. § [2017. október 1.]

 

3. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 4. § [2017. október 1.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,gázmérői'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérői'' szövegrész, ,,gázmérő'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérő'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § e) pont [2017. október 1.]

 

5. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 5. § [2017. október 1.]

 

5. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,megállapodás'' szövegrész helyébe ,,megállapodás vagy földgázelosztóra vonatkozó jogszabályi kötelezettség'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § f) pont [2017. október 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,középhőmérsékletű'' szövegrész helyébe ,,gáznapi középhőmérsékletű'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § g) pont [2017. október 1.]

 

I. fejezet

7/A. §-sal kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 6. § [2017. október 1.]

 

8. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § b) pont [2017. október 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 7. § [2017. október 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,üzemzavar miatti'' szövegrész helyébe ,,ideig'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § h) pont [2017. október 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 8. § [2017. október 1.]

 

3-6. alcím (12-16. §)

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 9. § [2017. október 1.]

 

7. alcímcímben (17. § előtt)

,,A szállítási'' szövegrész helyébe ,,Szállítási'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § i) pont [2017. október 1.]

 

7. alcímcímből (17. § előtt)

,,fizetések szabályai'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § c) pont [2017. október 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,984/2013'' szövegrész helyébe ,,459/2017'' szövegrész, ,,12.'' szövegrész helyébe ,,25.'' szövegrész, ,,21.'' szövegrész helyébe ,,32.'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § j) pont [2017. október 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 10. § [2017. október 1.]

 

19. §-ban

,,984/2013'' szövegrész helyébe ,,459/2017'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § k) pont [2017. október 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 11. § [2017. október 1.]

 

21. §-ban

,,szorzata alapján'' szövegrész helyébe ,,szorzatát'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § l) pont [2017. október 1.]

 

22. § (2) bek. a) pontban

,,gázmérő'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérő'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § m) pont [2017. október 1.]

 

22. § (2) bek. b) pontban

,,kapacitású'' szövegrész helyébe ,,(össz)kapacitású'' szövegrész, ,,gázmérővel'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérővel'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § n) pont [2017. október 1.]

 

22. § (2) bek. c)-e) pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 12. § (1) bek. [2017. október 1.]

 

22. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 12. § (2) bek. [2017. október 1.]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 12. § (3) bek. [2017. október 1.]

 

22. § (9) bek.-ben

,,értékesítési kategóriánként'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés szerinti értékesítési kategóriánként'' szövegrész, ,,gázmérők'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérők'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § o) pont [2017. október 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 13. § (1) bek. [2017. október 1.]

 

23. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 13. § (2) bek. [2017. október 1.]

 

23. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 13. § (3) bek. [2017. október 1.]

 

23. § (5) bek.-ben

,,üzemzavar miatti'' szövegrész helyébe ,,ideig'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § h) pont [2017. október 1.]

 

29. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 14. § [2017. október 1.]

 

13-16. alcím (30-33. §)

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 15. § [2017. október 1.]

 

17. alcímcímben (34. § előtt)

,,Az elosztási'' szövegrész helyébe ,,Elosztási'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § p) pont [2017. október 1.]

 

17. alcímcímből (34. § előtt)

,,fizetések szabályai'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § d) pont [2017. október 1.]

 

18. alcím (35. §)

Hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § e) pont [2017. október 1.]

 

39. §-ban

,,gáz'' szövegrész helyébe ,,földgáz'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § q) pont [2017. október 1.]

 

40. § (5) bek. b) pontban

,,követő hónap 25.'' szövegrész helyébe ,,követő második hónap 5.'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § r) pont [2017. október 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § s) pont [2017. október 1.]

 

49. § a) pontban

,,fogyasztásmérő berendezések'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérők'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § t) pont [2017. október 1.]

 

49. § b) pontban

,,az egyes'' szövegrész helyébe ,,a 22. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § u) pont [2017. október 1.]

 

50. § (3) bek.-ből

,,vagy az (5) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegének'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § f) pont [2017. október 1.]

 

50. § (4) bek.-ben

,,alapján'' szövegrész helyébe ,,alapján a 22. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § v) pont [2017. október 1.]

 

53. § után

Első 53/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r. 3. § [2017. augusztus 15.]

 

53. § után

Második 53/A. §-sal kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 16. § [2017. október 1.]

 

55. § (3) bek.-ből

,,valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegét'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 20. § g) pont [2017. október 1.]

 

64. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 17. § [2017. október 1.]

 

68. § után

69. §-sal kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 18. § [2017. október 1.]

 

1. melléklet címben

,,Gázmérővel'' szövegrész helyébe ,,Fogyasztásmérővel'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § w) pont [2017. október 1.]

 

2. melléklet címben

,,gázmérők'' szövegrész helyébe ,,fogyasztásmérők'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 19. § x) pont [2017. október 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 21. §, illetve 1. melléklet [2017. október 1.]


13/2016. (XII. 20.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. 22. §, illetve 2. melléklet [2017. október 1.]


15/2016. (XII. 20.) MEKH r.

 
 

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

 
 

1. melléklet 2. pont 2.4. alpontban

,,a 2.1. és 2.2. pont'' szövegrész helyébe ,,a 2.1-2.3. pont'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 10. § (1) bek. [2017. július 28.]

 

2. melléklet táblázat A: 2 mezőben

,,EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.'' szövegrész helyébe ,,DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.'' szövegrész lép: 6/2017. (VII. 13.) MEKH r. 10. § (2) bek. [2017. július 28.]


7/2017. (VII. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

 
 

16. §

Nem lép hatályba: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r. 2. §


1/2011. (III. 31.) NMHH r.

 
 

a frekvencialekötés és -használat díjáról

 
 

2. § (4) bek.-ben

,,az (1) bekezdés p) pontja'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés l) pontja'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 1. § a) pont [2017. augusztus 12.]

 

18. §-t magában foglaló alcímcímből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 2. § [2017. augusztus 12.]

 

18. §-ban

,,a kontroll állomások'' szövegrész helyébe ,,a kontrollállomások, a légi CGC állomások'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 1. § b) pont [2017. augusztus 12.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,indult versenyeztetési eljárás'' szövegrész helyébe ,,a hatóság által indított versenyeztetési eljárás'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 1. § c) pont [2017. augusztus 12.]


10/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 7. § [2017. augusztus 12.]


11/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

2. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 1. pont után 2. ponttal kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 2. pont után

3. ponttal kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 6b. pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 11b. pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

4. §

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 4. § [2017. augusztus 12.]

 

5. § (2) bek. e) pont ef) alpont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (3) bek. [2017. augusztus 12.]

 

5. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (4) bek. [2017. augusztus 12.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

8. § h) pont

Hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (9) bek. [2017. augusztus 12.]

 

10. § (2) bek. a) pontban

,,csatornát, frekvenciasávot'' szövegrész helyébe ,,csatornát vagy frekvenciasávot, a telephely vagy körzet megnevezését'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 10. § a) pont [2017. augusztus 12.]

 

10. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (5) bek. [2017. augusztus 12.]

 

10. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 6. § [2017. augusztus 12.]

 

10. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 11. § [2017. augusztus 12.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 7. § [2017. augusztus 12.]

 

5. alcím után

5/A. alcímmel (16/A. §) kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § [2017. augusztus 12.]

 

17. § (4) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (6) bek. [2017. augusztus 12.]

 

18. § (1) bek. b) pontban

,,különleges eseti frekvenciajegyzéket'' szövegrész helyébe ,,katonai frekvenciajegyzéket vagy különleges eseti frekvenciajegyzéket'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 10. § b) pont [2017. augusztus 12.]

 

22. §

Helyébe lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (7) bek. [2017. augusztus 12.]

 

31. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 8. § (8) bek. [2017. augusztus 12.]

 

34. §

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 9. § [2017. augusztus 12.]


12/2011. (XII. 16.) NMHH r.

 
 

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről

 
 

5. § b) pont

Hat. kív. h.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 9. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

5. § f) pontban

,,frekvenciahasználatot és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezéseket'' szövegrész helyébe ,,frekvenciahasználatot'' szövegrész lép: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 9. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]


7/2012. (I. 26.) NMHH r.

 
 

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

3. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 12. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

3. § (2) bek. e) pontban

,,harminc napnál rövidebb ideig'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb három hónapig'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 16. § a) pont [2017. augusztus 12.]

 

3. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 12. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

4. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 13. § [2017. augusztus 12.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 14. § [2017. augusztus 12.]

 

13. § (2) bek. e) pontban

,,nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatást a Hatóság által előírt - internetes honlapján közzétett - formában'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint - amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához - a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 16. § b) pont [2017. augusztus 12.]

 

18. §

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 15. § [2017. augusztus 12.]


3/2013. (I. 11.) NMHH r.

 
 

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. e) pont ea) alpontban

,,technikai és biztonsági'' szövegrész helyébe ,,technikai, energiaellátási és biztonsági'' szövegrész lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 3. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek. e) pont ee) alpontban

,,Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)'' szövegrész helyébe ,,Hatóság'' szövegrész lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 3. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,nem közszolgálati országos, körzeti és helyi rádió és televízió műsorokat sugárzó adók, az adókat üzemeltetők (engedélyesek)'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatók'' szövegrész lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet táblázat 3. sor

Hat. kív. h.: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


7/2015. (XI. 13.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 14. pontban

,,hajóállomás, hajó földi állomás'' szövegrész helyébe ,,hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás'' szövegrész, a ,,koordinált állomás'' szövegrész helyébe ,,koordinált földi állomás'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (1) bek. a) pont [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 25. pontban

,,PMSE alkalmazás'' szövegrész helyébe ,,vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (1) bek. b) pont [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 71. pont

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § a) pont [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 87. pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 17. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 102. pont után

102a. ponttal kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 17. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 197. pont

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 17. § (3) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek. 282. pont után

282a. ponttal kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 17. § (4) bek. [2017. augusztus 12.]

 

8. § (2) bek. b) pontban

,,lefulladás'' szövegrész helyébe ,,blokkolás'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (1) bek. c) pont [2017. augusztus 12.]

 

8. § (3) bek. 2. pontból

,,és a könnyített engedélyezési eljárás során szerzett rádióengedélyt'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § b) pont ba) alpont [2017. augusztus 12.]

 

8. § (3) bek. 7. pont

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § b) pont bb) alpont [2017. augusztus 12.]

 

10. § (1) bek. b) pontban

,,dokumentumokat'' szövegrész helyébe ,,szabályokat'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (1) bek. d) pont [2017. augusztus 12.]

 

13. § (1) bek. 12. és 35. pontban

,,bizottság határozatnak'' szövegrész helyébe ,,bizottsági határozatnak'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (1) bek. e) pont [2017. augusztus 12.]

 

13. § (1) bek. 45. pont után

45a. ponttal kieg.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 18. § [2017. augusztus 12.]

 

14. §

Helyébe lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 19. § [2017. augusztus 12.]

 

1. melléklet 3.2. pont 5.200 lábjegyzetben

,,kisegítő légiforgalmi frekvenciája'' szövegrész helyébe ,,tartalék légiforgalmi frekvenciája'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 20. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

2. melléklet 2. pont táblázat

 
 

F:150-F:151 mezőben

,,a 526,5-600 kHz'' szövegrész helyébe ,,az 526,5-600 kHz'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

F:941 mezőben

,,PMSE'' szövegrész helyébe ,,Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

G:948 mezőből

,,ILS '' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont ca) alpont [2017. augusztus 12.]

 

G:949-G:950 mezőből

,,VOR '' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont cb) alpont [2017. augusztus 12.]

 

F:954 mezőben

,,121,5 MHz kényszerhelyzeti és a 123,1 MHz tartalék kényszerhelyzeti'' szövegrész helyébe ,,121,5 MHz és a 123,1 MHz'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:954 és H:956 mezőben

,,frekvencián'' szövegrész helyébe ,,121,5 MHz légiforgalmi kényszerhelyzeti és a 123,1 MHz tartalék légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencián'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

F:1146 mezőben

,,(Föld-űr irány) rendszerek'' szövegrész helyébe ,,rendszerek a 235-312 MHz sávban'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 5. pont [2017. augusztus 12.]

 

F:1166 mezőben

,,(Föld-űr irány) rendszerek'' szövegrész helyébe ,,rendszerek a 315-322 MHz sávban'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 6. pont [2017. augusztus 12.]

 

F:1185 mezőből

,,(űr-Föld irány)'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont cc) alpont [2017. augusztus 12.]

 

H:1318 és H:1332 mezőben

,,A rendelet hatálybalépésekor'' szövegrész helyébe ,,A 2015. november 28-án'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 7. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1341 és H:1362 mezőből

,,az ugyanabban'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont cd) alpont [2017. augusztus 12.]

 

F:1349, F:1358, F:1368, F:1369 és F:1378 mezőben

,,PMSE'' szövegrész helyébe ,,Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 8. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1402, H:1405-H:1409, H:1426 és H:1429-H:1433 mezőben

,,üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés)'' szövegrész helyébe ,,üzemeltetőit az ECC 162. Jelentés alapján kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt'' szövegrész, ,,lépéseket'' szövegrész helyébe ,,intézkedéseket'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 9. pont [2017. augusztus 12.]

 

G:1444 mezőben

,,tábla'' szövegrész helyébe ,,táblázat'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 10. pont [2017. augusztus 12.]

 

F:1644 mezőben

,,PMSE'' szövegrész helyébe ,,Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 11. pont [2017. augusztus 12.]

 

1678., 1679., 1710. és 1711. sor

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont ce) alpont [2017. augusztus 12.]

 

F:1681-F:1682 mezőben

,,Európai harmonizált alkalmazások'' szövegrész helyébe ,,IMT'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 12. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1743-H:1744 mezőben

,,átjátszó állomás-felhasználó állomás'' szövegrész helyébe ,,átjátszóállomás - felhasználói állomás'' szövegrész, ,,átjátszó állomás-központi állomás irányú összeköttetésnél az átjátszó állomásnál'' szövegrész helyébe ,,átjátszóállomás - központi állomás irányú összeköttetésnél'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 13. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1851 mezőben

,,3. melléklet 11.2.2. pont'' szövegrész helyébe ,,3. melléklet 11.2.1. pont'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 14. pont [2017. augusztus 12.]

 

G:1868 mezőben

,,ECC/DEC/(11)06 1. határozati pont'' szövegrész helyébe ,,ECC/DEC/(11)06'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 15. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1879, H:1902, H:1909 és H:1914 mezőben

,,3. melléklet 11.2.2. pont'' szövegrész helyébe ,,3. melléklet 11.2.1. pont'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 16. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1917 mezőben

,,részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit'' szövegrész helyébe ,,részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 17. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1922 mezőben

,,3. melléklet 11.2.2. pont'' szövegrész helyébe ,,3. melléklet 11.2.1. pont'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 18. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:1925, H1932, H:1934, H:1939 és H:1948 mezőben

,,részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit'' szövegrész helyébe ,,részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 19. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:2060, H:2291, H:2803-H:2804, H:2836, H:2845 és H:2856 mezőből

,,az ugyanabban'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § c) pont cf) alpont [2017. augusztus 12.]

 

H:2070, H:2081, H:2093, H:2097, H:2102, H:2112, H:2122, H:2128, H:2139, H:2150, H:2159, H:2164, H:2173, H:2180 és H:2187 mezőben

,,3. melléklet 11.2.2. pont'' szövegrész helyébe ,,3. melléklet 11.2.1. pont'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 20. pont [2017. augusztus 12.]

 

A:2242 mezőben

,,(10 000-10 025 MHz)'' szövegrész helyébe ,,(10-10,025 GHz)'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 21. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:2246, H:2257 és H:2263 mezőben

,,A rendelet hatálybalépésekor'' szövegrész helyébe ,,A 2016. március 5-én'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 22. pont [2017. augusztus 12.]

 

H:2275 mezőben

,,A rendelet hatálybalépésekor'' szövegrész helyébe ,,A 2015. november 28-án'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (3) bek. 23. pont [2017. augusztus 12.]

 

3. melléklet

 
 

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 20. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

2.4.8. pontban

,,elevációs'' szövegrész helyébe ,,emelkedési'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

2.4.8. pont táblázat A:1-A:2 mezőben

,,Elevációs'' szövegrész helyébe ,,Emelkedési'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

2.4.9. pontban

,,elevációs'' szövegrész helyébe ,,emelkedési'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

2.4.9. pont táblázat A:1-A:2 mezőben

,,Elevációs'' szövegrész helyébe ,,Emelkedési'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

3.4. pontban

,,7,125-39,5 GHz'' szövegrész helyébe ,,7,125-86 GHz'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

3.4. pont táblázat F:2-F:5 mezőben

,,40'' szövegrész helyébe ,,30'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

4.5.10.3. pontban

,,előjel nélkül (abszolút értékben)'' szövegrész helyébe ,,előjel nélkül, abszolút értékben'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

10.1-10.2. pontban

,,PMSE alkalmazások'' szövegrész helyébe ,,vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazások'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 5. pont [2017. augusztus 12.]

 

11.2.2. pont táblázat 14-16. sor

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § d) pont [2017. augusztus 12.]

 

12.3.2.4. pont táblázat B:5 mezőben

,,pilóta nélküli rendszerek'' szövegrész helyébe ,,pilóta nélküli légijármű-rendszerek'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 6. pont [2017. augusztus 12.]

 

12.3.3.3. pont táblázat B:8 mezőben

,,pilóta nélküli rendszerek'' szövegrész helyébe ,,pilóta nélküli légijármű-rendszerek'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (4) bek. 6. pont [2017. augusztus 12.]

 

4. melléklet

 
 

1.2. pontból

,,teljes megnevezését és'' szövegrészt hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § e) pont ea) alpont [2017. augusztus 12.]

 

2. pont táblázat 65-67. sor

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § e) pont eb) alpont [2017. augusztus 12.]

 

5. melléklet

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 20. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

7. melléklet

 
 

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 20. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

Táblázat 86. sor

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § f) pont [2017. augusztus 12.]

 

8. melléklet

 
 

Mód.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 20. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

7.1. pont táblázat B:45 mezőben

,,alapvető, követelményeit tartalmazó harmonizált'' szövegrész helyébe ,,alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált'' szövegrész lép: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 21. § (5) bek. [2017. augusztus 12.]

 

7.2. pont táblázat 15. sor

Hat. kív. h.: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r. 22. § g) pont [2017. augusztus 12.]


8/2016. (XII. 6.) NMHH r.

 
 

az elektromágneses összeférhetőségről

 
 

1. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r. 10. § [2017. augusztus 12.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

30/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 
 

2. melléklet

Mód.: 17/2017. (VII. 5.) BM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. augusztus 1.]


58/2015. (X. 27.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 18/2017. (VII. 11.) BM r. 1. § [2017. július 14.]

 

3. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VII. 11.) BM r. 2. § [2017. július 14.]

 

4. alcím után

4/A. alcímmel (9/B-9/D. §) kieg.: 18/2017. (VII. 11.) BM r. 3. § [2017. július 14.]


27/2014. (XI. 25.) FM r.

 
 

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

1. alcímcímben (1. § előtt)

,,A agrárkár-enyhítési rendszerbe'' szövegrész helyébe ,,Az agrárkárenyhítési rendszerbe'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § a) pont [2017. július 7.]

 

1. § (1)-(2) bek.-ben

,,a agrárkár-enyhítési rendszerbe'' szövegrész helyébe ,,az agrárkárenyhítési rendszerbe'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § b) pont [2017. július 7.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § c) pont [2017. július 7.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 10. § [2017. július 7.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: FTFF)'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § d) pont [2017. július 7.]

 

6. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 11. § (1) bek. [2017. július 7.]

 

6. § (5)-(6a) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 11. § (2) bek. [2017. július 7.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 12. § [2017. július 7.]

 

7. § (4) bek. b) pontban

,,egyéb káresemény esetén'' szövegrész helyébe ,,egyéb káresemény, valamint az Mkk. tv. 14. § (1) bekezdés szerinti igazolással, vagy mezőgazdasági káreseménnyel nem érintett tárgyévi területen termesztett növénykultúrák esetén'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § e) pont [2017. július 7.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 13. § [2017. július 7.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 14. § [2017. július 7.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,az Mkk. tv. 12. § (5) és (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az Mkk. tv. 12. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § f) pont [2017. július 7.]

 

13. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 15. § [2017. július 7.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,a FÖMI-től'' szövegrész helyébe ,,az FTFF-től'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § g) pont [2017. július 7.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,az Mkk. tv. 12. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az Mkk. tv. 12. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § h) pont [2017. július 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 16. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 7.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 16. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 7.]

 

4. melléklet táblázat 2.6. sorban

,,Működési és fejlesztési célokra a miniszter által, a tárgyévet követő évben jóváhagyott összeg [a termelői befizetések és az állami hozzájárulás összegének max. 4%-a, Mkk. tv. 7. § (6) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,Működési és fejlesztési célokra a miniszter által a tárgyévet követő évben jóváhagyott összeg [a termelői befizetések és az állami hozzájárulás összegének legfeljebb 4%-a, Mkk. tv. 7. § (6) bekezdés], valamint a tárgyévben és az azt előtti években jóváhagyott keretből ki nem fizetett összeg'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 17. § i) pont [2017. július 7.]


40/2004. (IV. 7.) FVM r.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről

 
 

30. § 30. pont után

31. ponttal kieg.: 38/2017. (VII. 11.) FM r. 1. § [2017. július 14.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 38/2017. (VII. 11.) FM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. július 14.]

 

10. sz. melléklet II. rész táblázat 9-10., 24. és 30. sor

Hat. kív. h.: 38/2017. (VII. 11.) FM r. 3. § a) pont [2017. július 14.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 38/2017. (VII. 11.) FM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 14.]

 

11. sz. melléklet II. rész táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 38/2017. (VII. 11.) FM r. 3. § b) pont [2017. július 14.]


129/2007. (X. 31.) FVM r.

 
 

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

 
 

3. sz. melléklet táblázat C:3 mezőben

,,225 539,2'' szövegrész helyébe ,,225 239,2'' szövegrész lép: 36/2017. (VII. 6.) FM r. 15. § (1) bek. [2017. július 9.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 36/2017. (VII. 6.) FM r. 15. § (2) bek. [2017. július 9.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

13. § (4) bek.-ben

,,A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80. § (3) bekezdése szerinti adómentes bor'' szövegrész helyébe ,,A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti adómentes bor'' szövegrész lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 2. § [2017. július 7.]

 

III. Fejezet

21/A. §-sal kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 1. § [2017. július 7.]


31/2006. (VI. 1.) GKM r.

 
 

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

 
 

15. § (1) bek.-ben

,,vizsgáló'' szövegrész helyébe ,,vizsgált,'' szövegrész lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 6. § a) pont [2017. július 13.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. július 13.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. július 13.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 1. § (3) bek. [2017. július 13.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 1. § (4) bek. [2017. július 13.]

 

15. § (9) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 1. § (5) bek. [2017. július 13.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 2. § [2017. július 13.]

 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 3. § [2017. július 13.]

 

39. § (4) bek.-ben

,,18. melléklet II/16. pontjában felsorolt'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatok elvégzéséhez szükséges'' szövegrész lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 6. § b) pont [2017. július 13.]

 

49. § után

49/A. §-sal kieg.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 4. § [2017. július 13.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 5. § [2017. július 13.]

 

1. melléklet

Mód.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2017. július 13.]


57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM e. r.

 
 

az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

 
 

7. melléklet

Mód.: 17/2017. (VII. 5.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 1.]


21/2006. (V. 18.) IM r.

 
 

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. július 19.]


7/2017. (VI. 1.) IM r.

 
 

a székhelyszolgáltatásról

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,Székhelyül csak olyan'' szövegrész helyébe ,,Székhelyül - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan'' szövegrész lép: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 5. § a) pont [2017. július 19.]

 

1. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 2. § [2017. július 19.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,ingatlanon, jól látható'' szövegrész helyébe ,,ingatlanon, közterületről jól látható'' szövegrész lép: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 5. § b) pont [2017. július 19.]

 

3. §

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 3. § [2017. július 19.]

 

7. §

Helyébe lép: 9/2017. (VII. 18.) IM r. 4. § [2017. július 19.]


20/2006. (IV. 5.) KvVM r.

 
 

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

 
 

2. §

Helyébe lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 1. § (1) bek. [2017. július 7.]

 

7. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 2. § [2017. július 7.]

 

8. § (1) bek. c) pont ca) alpontban

,,kódszámát'' szövegrész helyébe ,,azonosító kódját'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § a) pont [2017. július 7.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,kódszámáról'' szövegrész helyébe ,,azonosító kódjáról'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § b) pont [2017. július 7.]

 

18. § (1) bek.-ből

,,az engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 5. § (2) bek. a) pont [2017. július 7.]

 

18. § (2) bek.-ből

,,legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-áig'' szövegrészt hat. kív. h.: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 5. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 1. § (2) bek. [2017. július 7.]

 

19. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 5. § (1) bek. [2017. július 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. július 7.]

 

2. sz. melléklet 1. pont 1.1. alpont a) pontban

,,EWC kódszáma'' szövegrész helyébe ,,azonosító kódja'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § c) pont [2017. július 7.]

 

2. sz. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pontban

,,EWC 20-as'' szövegrész helyébe ,,20-as azonosító kóddal jelölt'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § d) pont [2017. július 7.]

 

2. sz. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pontban

,,az EWC 20 01 41'' szövegrész helyébe ,,a 20 01 41 azonosító kóddal jelölt'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § e) pont [2017. július 7.]

 

2. sz. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont a) alpontban

,,EWC 19 08 01'' szövegrész helyébe ,,19 08 01 azonosító kóddal jelölt hulladéktípus'' szövegrész lép: 37/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § f) pont [2017. július 7.]


1/1975. (II. 5.) KPM-BM e. r.

 
 

a közúti közlekedés szabályairól

 
 

36. § (8) bek. b) pont be) pont után

bf) alponttal kieg.: 190/2017. (VII. 6.) Korm. r. 1. § [2017. július 10.]

 

36. § (8) bek. b) pont bf) alpont

Hat. kív. h.: 190/2017. (VII. 6.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 5.]


7/2005. (XII. 28.) MeHVM r.

 
 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről

 
 

Hat. kív. h.: 180/2017. (VII. 5.) Korm. r. 4. § [2017. július 6.]


34/2014. (X. 30.) NGM r.

 
 

az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 10. § [2018. február 12.]

 

13. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 11. § [2018. február 12.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 12. §, illetve 2. melléklet [2018. február 12.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. § 24-25. pont

Helyébe lép: 20/2017. (VII. 31.) NGM r. 20. § [2017. július 31. 18 óra]

 

43. § a) pont

Helyébe lép: 20/2017. (VII. 31.) NGM r. 21. § (1) bek. [2017. július 31. 18 óra]

 

43. § c) pont

Helyébe lép: 20/2017. (VII. 31.) NGM r. 21. § (2) bek. [2017. július 31. 18 óra]

 

1. melléklet

Mód.: 20/2017. (VII. 31.) NGM r. 22. §, illetve 3. melléklet [2017. július 31. 18 óra]


2/2016. (I. 5.) NGM r.

 
 

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 13. § [2017. július 13.]

 

2. §

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 14. § [2017. július 13.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 15. § [2017. július 13.]

 

2. melléklet

Mód.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 16. §, illetve 3. melléklet [2017. július 13.]


4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM e. r.

 
 

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

 
 

5. §

Helyébe lép: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 8. § [2018. január 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 19/2017. (VII. 12.) NGM r. 9. § [2018. január 1.]


61/2013. (X. 17.) NFM r.

 
 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A'' és ,,B'' Mellékletének belföldi alkalmazásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2017. (VII. 5.) NFM r. 1. § [2017. július 6.]

 

2. §

Hat. kív. h.: 27/2017. (VII. 5.) NFM r. 5. § [2017. július 6.]

 

4. §

Helyébe lép: 27/2017. (VII. 5.) NFM r. 2. § [2017. július 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 27/2017. (VII. 5.) NFM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. július 6.]

 

1. melléklet 2. pontban

,,önreaktív anyagainak'' szövegrész helyébe ,,önreaktív anyagainak és polimerizálódó anyagainak'' szövegrész lép: 27/2017. (VII. 5.) NFM r. 4. § [2017. július 6.]


62/2013. (X. 17.) NFM r.

 
 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (VII. 5.) NFM r. 1. § [2017. július 6.]

 

2. §

Hat. kív. h.: 28/2017. (VII. 5.) NFM r. 4. § [2017. július 6.]

 

4. §

Helyébe lép: 28/2017. (VII. 5.) NFM r. 2. § [2017. július 6.]

 

1. melléklet

Mód.: 28/2017. (VII. 5.) NFM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. július 6.]


11/2016. (V. 20.) NFM r.

 
 

a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról

 
 

Hat. kív. h.: 29/2017. (VII. 25.) NFM r. 7. § [2017. augusztus 2.]


27/2011. (IV. 12.) VM r.

 
 

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § (1) bek. [2017. július 7.]

 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § (2) bek. [2017. július 7.]

 

1. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 3. § (3) bek. [2017. július 7.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 4. § [2017. július 7.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 5. § [2017. július 7.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 6. § [2017. július 7.]

 

16. § (4) bek.

Helyébe lép: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 7. § [2017. július 7.]

 

3/a. alcím

19/D. §-sal kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 8. § [2017. július 7.]


6/2014. (II. 6.) VM r.

 
 

a termésbecslésről

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 35/2017. (VII. 6.) FM r. 9. § [2017. július 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

286/2014. (VIII. 1.) KE h.

 
 

bírói kinevezésről

 
 

Mód.: 287/2017. (VII. 31.) KE h.


2007/2004. (I. 22.) Korm. h.

 
 

a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőkben történő részvételéről

 
 

Visszavonja: 1463/2017. (VII. 25.) Korm. h. 4. pont


1184/2013. (IV. 9.) Korm. h.

 
 

a Bejárható Magyarország Keretprogramról

 
 

Nyitó részben

,,túrakenuzást'' szövegrész helyébe ,,túrakenuzást és elektromos hajózást'' szövegrész lép: 1443/2017. (VII. 4.) Korm. h.


1717/2013. (X. 9.) Korm. h.

 
 

a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról

 
 

Visszavonja: 1444/2017. (VII. 5.) Korm. h. 11. pont


1434/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 4. pont


1052/2015. (II. 16.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1454/2017. (VII. 14.) Korm. h. 1. pont [2017. július 15.]

 

2. pont e) pont után

f) ponttal kieg.: 1454/2017. (VII. 14.) Korm. h. 2. pont [2017. július 15.]


1577/2015. (IX. 4.) Korm. h.

 
 

az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 5. pont


1723/2015. (X. 7.) Korm. h.

 
 

a külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről

 
 

Visszavonja: 1453/2017. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont


1840/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pont c) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 6. pont


1943/2015. (XII. 15.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 7. pont


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:4 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.1. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:5a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.2. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:5b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. májusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.3. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:5c mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.4. pont [2017. augusztus 1.]

 

A:6 mezőben

,,EFOP-1.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.1-15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.5. pont [2017. augusztus 1.]

 

A:7 mezőben

,,EFOP-1.2.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.2-15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.6. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:15 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,2,40'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.7. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:16a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.8. pont [2017. augusztus 1.]

 

A:17 mezőben

,,EFOP-1.3.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.3.1-15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.9. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:20 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.10. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:23 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,12,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.11. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:23a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.12. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:23b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.13. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:26a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.14. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:27 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.15. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:31a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.16. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:33 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.17. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:34 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.18. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:36 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.19. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:38a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.20. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:38d mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.21. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:38e mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.22. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:41 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.23. pont [2017. augusztus 1.]

 

B:43 mezőben

,,koragyermekkori'' szövegrész helyébe ,,kora gyermekkori'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.24. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:44 mezőben

,,20,00'' szövegrész helyébe ,,22,86'' szövegrész, a ,,6,0'' szövegrész helyébe ,,6,86'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.25. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:45a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. májusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.26. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:45b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.27. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:46a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.28. pont [2017. augusztus 1.]

 

B:47 mezőben

,,a Kárpát-medence EU-tagállamaival'' szövegrész helyébe ,,az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.29. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:47 mezőben

,,4,80'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.30. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:47 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.31. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:4 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,14,00'' szövegrész, az ,,1,35'' szövegrész helyébe ,,2,10'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:6 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:7a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.3. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:11 mezőben

,,12,01'' szövegrész helyébe ,,11,15'' szövegrész, a ,,2,01'' szövegrész helyébe ,,1,15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.4. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:14 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.5. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:14 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.6. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:16a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.7. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:16d mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.8. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:16e mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.9. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

E:8a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.1. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:8b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:8c mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.3. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:11 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.4. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:13 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.5. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:17b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.6. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:17c mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.7. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:17d mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.8. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:21a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.9. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:21b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.10. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:21c mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.11. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:26 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.12. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:26a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. májusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.13. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:27 mezőben

,,5,10'' szövegrész helyébe ,,5,72'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.14. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:27a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.15. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:29 mezőben

,,19,54'' szövegrész helyébe ,,20,21'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.16. pont [2017. augusztus 1.]

 

B:37 mezőben

,,a felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival'' szövegrész helyébe ,,a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.17. pont [2017. augusztus 1.]

 

C:37 mezőben

,,5,30'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.18. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:37 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.19. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:39 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.20. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.1. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:4 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.2. pont [2017. augusztus 1.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

D:2 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:2 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.2. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:3 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.3. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:4 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. májusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.4. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:5 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.5. pont [2017. augusztus 1.]

 

E:6 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.6. pont [2017. augusztus 1.]

 

2. melléklet

 
 

A:9 mezőben

,,EFOP-1.3.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.3.1-15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:14a mezőben

,,Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Közegészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:15 mezőben

,,Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Közegészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2017. augusztus 1.]

 

F:24 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2017. augusztus 1.]

 

B:26 mezőben

,,koragyermekkori'' szövegrész helyébe ,,kora gyermekkori'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:26 mezőben

,,Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Közegészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:27 mezőben

,,Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Közegészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2017. augusztus 1.]

 

D:27 mezőben

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,16,00'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.8. alpont [2017. augusztus 1.]

 

E:27 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,6,86'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.9. alpont [2017. augusztus 1.]

 

D:32 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,14,00'' szövegrész, az ,,1,35'' szövegrész helyébe ,,2,10'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.10. alpont [2017. augusztus 1.]

 

E:39 mezőben

,,2,01'' szövegrész helyébe ,,1,15'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.11. alpont [2017. augusztus 1.]

 

G:47 mezőben

,,9000'' szövegrész helyébe ,,8700'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.12. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:55 mezőben

,,Főiskola'' szövegrész helyébe ,,Egyetem'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.13. alpont [2017. augusztus 1.]

 

F:58a mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. áprilisban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.14. alpont [2017. augusztus 1.]

 

F:62 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.15. alpont [2017. augusztus 1.]

 

G:62 mezőben

,,tanulmányi rendszerek jelző'' szövegrész helyébe ,,felsőoktatási információs rendszer jelző és elemző'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 4. pont 4.16. alpont [2017. augusztus 1.]


1100/2016. (III. 1.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 8. pont


1182/2016. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Nemzeti Örökség Intézete cím javára biztosított 150,0 millió forint és a Versenysport támogatása előirányzat javára biztosított 319,6 millió forint tekintetében 2017. december 31., a Miniszterelnökség cím javára biztosított 613,9 millió forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 9. pont


1221/2016. (V. 2.) Korm. h.

 
 

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 1462/2017. (VII. 25.) Korm. h. 3. pont [2017. július 26.]


1347/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 2. pont, illetve 3. melléklet [2017. augusztus 1.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,RSZTOP-1.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-1.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:2 mezőben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont [2017. augusztus 1.]

 

A:3 mezőben

,,RSZTOP-1.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-1.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:3 mezőben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont [2017. augusztus 1.]

 

A:4 mezőben

,,RSZTOP-2.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-2.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:4 mezőben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont [2017. augusztus 1.]

 

A:5 mezőben

,,RSZTOP-3.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-3.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont [2017. augusztus 1.]

 

A:6 mezőben

,,RSZTOP-4.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-4.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.8. alpont [2017. augusztus 1.]

 

C:6 mezőben

,,Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.9. alpont [2017. augusztus 1.]

 

A:7 mezőben

,,RSZTOP-5.'' szövegrész helyébe ,,RSZTOP-5.1.1-16'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.10. alpont [2017. augusztus 1.]

 

B:7 mezőben

,,Technikai segítségnyújtás 1.'' szövegrész helyébe ,,Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.11. alpont [2017. augusztus 1.]

 

E:7 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h. 5. pont 5.12. alpont [2017. augusztus 1.]


1348/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2018. június 30.'' szövegrész helyébe ,,és a Miniszterelnökség cím részére átcsoportosított 10 611 millió forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 10. pont


1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. h.ok módosításáról

 
 

1. pont b) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása előirányzat javára biztosított 80 000 ezer forint és a Versenysport támogatása előirányzat javára biztosított 748 414 ezer forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 11. pont


1546/2016. (X. 13.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása előirányzat javára biztosított 82 470 ezer forint tekintetében 2017. december 31., a Világörökségi tv.ből adódó feladatok ellátása előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 12. pont


1595/2016. (X. 28.) Korm. h.

 
 

a külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről és az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról

 
 

Visszavonja: 1453/2017. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont


1635/2016. (XI. 17.) Korm. h.

 
 

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 1. pont

 

2. pont

Helyébe lép: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 2. pont

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet


1699/2016. (XI. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1447/2017. (VII. 7.) Korm. h. 13. pont


1797/2016. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pont a) alpontban

,,3882.'' szövegrész helyébe ,,3832.'' szövegrész lép: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 6. pont


1863/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1450/2017. (VII. 10.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. július 11.]


1013/2017. (I. 11.) Korm. h.

 
 

az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről

 
 

3-5. pont

Visszavonja: 1441/2017. (VII. 4.) Korm. h. 5. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.