A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. október 1-jétől a 2016/167. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

9. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15/D. § (2) bek.-ben

,,gépjárműnyilvántartás központi szervéhez'' szövegrész helyébe ,,gépjárműnyilvántartási szervhez'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 3. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,29. § (1) bekezdésében, a 32/A. §-ban'' szövegrész helyébe ,,29. § (1) bekezdésében'' szövegrész, ,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.), amely a vagyonkezelői feladatokat közfeladatként látja el'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

32/A. § (2) és (5) bek.-ben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,Magyar Közút Nonprofit Zrt.'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

33. § (5) bek.-ből

,,által alapított költségvetési szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 3. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (5) bek.-ben

,,32. § (4) és (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,32. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (6) bek.-ben

,,KKK szerződést köt a NÚSZ Zrt.-vel'' szövegrész helyébe ,,NÚSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek.-ből

,,- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 3. § (4) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 3. § (4) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

39. § (6) bek.-ben

,,vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) és (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

46/J. § után

46/K. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 3. § (2) bek. [2016. október 21.]

 

48. § (3) bek. b) pont 29. alpontban

,,32. § (4) és (5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,32. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 3. § (3) bek. d) pont [2017. január 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

5. § (1) bek. h) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 4. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

73. § (2) bek.-ben

,,A járási hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 4. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

73. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

52. § 23. pontban

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítási szervvel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 5. § [2017. január 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

21. § (5) bek.-ben

,,a másodfokon eljáró állami foglalkoztatási szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv vezetője'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 6. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

37. § (5) bek.-ben

,,a másodfokon eljáró állami foglalkoztatási szerv vezetője'' szövegrész helyébe ,,az állami foglalkoztatási szerv vezetője'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 6. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

52. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 6. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

54. § (10b) bek. b) pontban

,,a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 6. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

54. § (14a) bek. a) pontból

,, , vagy az állami felnőttképzési intézmény által szervezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 6. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

56. § (3) bek.-ben

,,jogorvoslatnak'' szövegrész helyébe ,,fellebbezésnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 6. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

57/C. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 6. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

57/C. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 6. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

14/B. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 7. § [2017. január 1.]


1991. évi XXV. tv.

 
 

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

 
 

7. § (1) bek. a) pontból

,, , továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 1. § a) pont [2016. október 20.]

 

7. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 1. § b) pont [2016. október 20.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19-28. §

Hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 1. § c) pont [2016. október 20.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

1. § (5) bek.-ből

,,Az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XCVII. tv. 8. § [2016. október 5.]

 

2. § (7a) bek.-ben

,,1 millió'' szövegrész helyébe ,,10 millió'' szövegrész lép: 2016: XCVII. tv. 7. § a) pont [2016. október 20.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2016: XCVII. tv. 1. § [2016. október 5.]

 

13/A. § után

13/B. §-sal kieg.: 2016: XCVII. tv. 2. § [2016. október 5.]

 

29/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XCVII. tv. 3. § (1) bek. [2016. október 5.]

 

29/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XCVII. tv. 3. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

29/H. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: XCVII. tv. 3. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

29/H. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XCVII. tv. 3. § (4) bek. [2016. október 5.]

 

36/H. § (3) bek.-ben

,,100 ezer forinttól 500 ezer forintig'' szövegrész helyébe ,,1 millió forinttól 5 millió forintig'' szövegrész lép: 2016: XCVII. tv. 7. § b) pont [2016. október 20.]

 

36/J. §

Helyébe lép: 2016: XCVII. tv. 4. § [2016. október 5.]

 

IV. fejezet

36/K. §-sal kieg.: 2016: XCVII. tv. 5. § [2016. október 5.]

 

38. § (2) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: XCVII. tv. 6. § [2016. október 5.]


1991. évi XLV. tv.

 
 

a mérésügyről

 
 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 9. § [2017. január 1.]


1992. évi II. tv.

 
 

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

 
 

13. § (1) bek. záró szövegrészből

,,A kárpótlásra jogosult a vételárat az őt megillető kárpótlási jeggyel is kiegyenlítheti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 2. § (2) bek. [2016. október 20.]

 

21. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 2. § (1) bek. [2016. október 20.]


1992. évi XXXII. tv.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

 
 

14. § d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

20/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

25/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 12. § (1) bek. [2016. október 21.]

 

25/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 12. § (2) bek. [2016. október 21.]

 

25/C. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 12. § (3) bek. [2016. október 21.]

 

25/C. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 12. § (4) bek. [2016. október 21.]

 

25/C. § (11) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 12. § (5) bek. [2016. október 21.]

 

37. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 12. § (6) bek. [2016. október 21.]


1992. évi XLIX. tv.

 
 

a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CII. tv. 3. § [2016. október 20.]


1992. évi LII. tv.

 
 

a nemzeti gondozásról

 
 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 13. § [2017. január 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

4. § (2a) bek. f) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § (2c) bek.-ben

,,értesítése alapján'' szövegrész helyébe ,,eljárását követően'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

4. § (2d) bek.-ben

,,értesítése alapján'' szövegrész helyébe ,,eljárását követően'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

4. § (2d) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,magyar állampolgárok'' szövegrész helyébe ,,magyar állampolgárok, valamint a Magyarország területén élő, a 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,magyar állampolgárok'' szövegrész helyébe ,,magyar állampolgárok, a Magyarország területén élő, a 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek. h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek. m)-s) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 14. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,A központi szerv Központi Okmánytárában'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartást kezelő szerv a Központi Okmánytárban'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. p) pontból

,,a nyilvántartás helyi vagy központi szervének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 14. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

14. § k) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 14. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

14. § p) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

15. § (1a) bek. nyitó szövegrészben

,,hazai anyakönyvezést végző hatósággal'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervvel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,helyi vagy a központi nyilvántartó szervvel'' szövegrész helyébe ,,helyi nyilvántartó szervvel vagy a kijelölt kormányhivatallal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

15. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,központi nyilvántartó szervvel'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatallal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 14. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

21. § k)-l) és z) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

24/F. § (1) és (3) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

26. § (2b) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

26. § (2c) bek.-ben

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

26. § (2d) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

28/A. § (1) bek.-ben

,,A nyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (2) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (4) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv és a kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (5) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 17. pont [2017. január 1.]

 

29/B. § (1) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/C. § (2) bek. a) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/C. § (5) és (8) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/D. § (7) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/D. § (8) bek. b)-c) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/F. § (6) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

29/G. § (4) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

29/H. § (1)-(3) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

29/I. §-ban

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,a nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 19. pont [2017. január 1.]

 

29/J. § (6) bek.-ben

,,nyilvántartását kezelő központi szerv'' szövegrész helyébe ,,a nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 20. pont [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 14. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

31. § (3a) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 21. pont [2017. január 1.]

 

31. § (5) és (7) bek.-ben

,,A járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal, valamint a kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 22. pont [2017. január 1.]

 

31. § (7) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

39. § (3)-(4) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 14. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek. d) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,jogosultak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 24. pont [2017. január 1.]

 

48. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartás szervei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 23. pont [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartás szervei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 23. pont [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,jogosultak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 24. pont [2017. január 1.]

 

52. § (4)-(5) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 14. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]


1992. évi LXXXIV. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

 
 

10. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 15. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Alapok kezelőinek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 15. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 15. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,kezelő szervezeteik'' szövegrész helyébe ,,kezelőik'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 15. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 15. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

11/A. § (1) bek.-ben

,,egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész helyébe ,,Alapok kezelőinek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 15. § (4) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész helyébe ,,Egészségbiztosítási Alap kezelője és a központi nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 15. § (4) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (3) bek.-ben

,,egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész helyébe ,,Alapok kezelői'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 15. § (4) bek. e) pont [2017. január 1.]


1993. évi II. tv.

 
 

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 16. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (1) bek.-ben

,,a járási hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 16. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,A járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 16. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

4/B. § (2) bek.-ben

,,A járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 16. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

4/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18/B. § (3) bek.-ben

,,jegyző, a járási'' szövegrész helyébe ,,jegyző és a járási'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

18/B. § (3) bek.-ből

,, , valamint a járási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 17. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20/B. §-ban

,,működtet'' szövegrész helyébe ,,vezet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

24/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

43/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

43/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2h) bek.-ben

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (2i) bek.-ben

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (2j) bek.-ben

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

92/K. § (4f) bek.-ben

,,a módszertani feladatokat ellátó szervet'' szövegrész helyébe ,,az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt, módszertani feladatokat is ellátó szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

92/K. § (4f) bek. után

(4g) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 17. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

92/K. § (8) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 17. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

92/K. § (8) bek. d) pontban

,,az a)-c)'' szövegrész helyébe ,,a b) és c)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 17. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

92/K. § (9) bek. f) pontból

,,vagy annak hiányára'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 17. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

94/K. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

131/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 17. § (8) bek. [2017. január 1.]


1993. évi XXIII. tv.

 
 

a Nemzeti Kulturális Alapról

 
 

2/B. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10/B. § után

10/C. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 18. § (3) bek. [2016. október 21.]


1993. évi XLVI. tv.

 
 

a statisztikáról

 
 

9/A. § (1) bek.-ben

,,megyei, fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 19. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (1) bek.-ben

,,megyei, fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 19. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

,,Statisztikai adatgyűjtések'' alcím

9/C. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 19. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 19. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságok'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 19. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

38. § (6a) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,kisajátítási hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 20. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

43. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

43/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

47/C. § (2) bek. h) pontban

,,bányászati hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyelet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 20. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

50/D. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,kisajátítási hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 20. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]


1993. évi LV. tv.

 
 

a magyar állampolgárságról

 
 

6. § (3) bek.-ből

,,a miniszter vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ből

,,illetve a hazai anyakönyvezést végző hatóságot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

20/A. § (3) bek.-ből

,,a miniszter vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

81/A. § (1) bek.-ben

,,munkavédelmi hatóság vezetője'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 22. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

84. § után

85. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 22. § (1) bek. [2017. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

62. § (4) bek. g) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 23. § [2017. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

10. § d) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

34/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

47/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

102. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

103. § (6) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 24. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

140. § (7) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 24. § (11) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

202. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

202/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

210/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

210/F. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

210/F. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

210/G. § előtti alcím és cím

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

230. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 24. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

230. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

230. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

230/A. § (2) bek.-ből

,,a Kar nyilvántartásaiból adatot igényelhet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 24. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

230/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

250. § (2) bek. 33. pont után

34. ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 24. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

254/I. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 24. § (12) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

255. § d) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

278. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 24. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

306/U. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

307. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

317. § (1) bek. b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 7. § [2017. január 1.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 25. § [2017. január 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

86. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 26. § [2017. január 1.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

3. § (3) bek. b) pontban

,,a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Földalap kezelésére kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 27. § [2017. január 1.]


1995. évi LXVI. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 
 

19. § (4a) bek.-ből

,,és az általa irányított központi hivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 28. § [2017. január 1.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

20/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 29. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

20/A. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 29. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 29. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (7) bek.-ben

,,közlekedésbiztonsági szervezettel'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervvel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 29. § (4) bek. [2017. január 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

14. §-ból

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 30. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. f)-g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h) ponttal: 2016: CIV. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. i) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 30. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21. § (7) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 30. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

23. § i) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

23. § m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 30. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

24. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 30. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

28. §-ból

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 30. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

32. § q) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 30. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

36. § m) pontból

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 30. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 30. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (2) bek. d) pontban

,,a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész helyébe ,,a közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 30. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]


1996. évi XXXVIII. tv.

 
 

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

 
 

12. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

25/A. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

25. § után

25/B. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

29. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

34. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

34. § után

34/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

43. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

46. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (1a) bek. után

(1b)-(1d) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

48. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszterhez'' szövegrész helyébe ,,a miniszterhez'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § b) pont [2017. január 1.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § c) pont [2017. január 1.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

60/A. § (3) bek.-ben

,,az 1. és 2. Cím'' szövegrész helyébe ,,a 2. és 3. Cím'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § d) pont [2017. január 1.]

 

60/B. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

60/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 31. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

60/C. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

60/C. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § c) pont [2017. január 1.]

 

60/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 31. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

60/C. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 31. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

60/D. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

60/D. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § c) pont [2017. január 1.]

 

60/D. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

60/F. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

60/G. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

60/G. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § c) pont [2017. január 1.]

 

60/H. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

60/H. § (2) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,a miniszternek'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § c) pont [2017. január 1.]

 

60/H. § (4) bek.-ben

,,Az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,A miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § e) pont [2017. január 1.]

 

68. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

73. § után

73/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

75/A. §-ban

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

V. FEJEZET után

V/A. Fejezettel (75/B-75/C. §) kieg.: 2016: CIII. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

79/A. § (3)-(4) bek.-ben

,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

80. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 38. § [2017. január 1.]

 

83. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

85. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 40. § [2017. január 1.]


1996. évi XLV. tv.

 
 

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

 
 

2. § f) pontban

,,a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,az idegenrendészeti és menekültügyi hatósággal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 31. § [2017. január 1.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 32. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8/A. § (6) bek.-ből

,,A méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 32. § (2) bek. [2017. január 1.]


1996. évi CXIII. tv.

 
 

a lakástakarékpénztárakról

 
 

24. § (6b) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (6c) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 33. § (2) bek. [2017. január 1.]


1997. évi X. tv.

 
 

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. tv. 27. Cikke 2. pontban foglaltak végrehajtásáról

 
 

3. § (4)-(6) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 34. § [2017. január 1.]


1997. évi XXIX. tv.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról

 
 

7. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 35. § [2017. január 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

11/A. § (4) bek.-ben

,,képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik'' szövegrész helyébe ,,képviselőt a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) foglalkoztatja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11/B. § (1) bek.-ben

,,gyermekjogi képviselet céljából létrehozott szervezet vezetője (a továbbiakban: vezető)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11/B. § (3)-(6) bek.-ben

,,vezető'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

68/A. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

68/A. § (3) bek. b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

68/A. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

69/C. § (5) bek.-ben

,,miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

96. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

96. § (11) és (13) bek.-ben

,,az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt, módszertani feladatokat is ellátó'' szövegrész helyébe ,,a módszertani feladatokat ellátó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

98. § (10b) bek. után

(10c) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

98. § (11) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 36. § (8) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

98. § (11) bek. d) pontban

,,az a)-c)'' szövegrész helyébe ,,a b) és c)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

98. § (12) bek. f) pontból

,,vagy annak hiányára'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 36. § (8) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

103/B. § (3) bek.-ben

,,honlapján'' szövegrész helyébe ,,Szociális Ágazati Portálon'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 36. § (7) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

139. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 36. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

142. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 36. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

145. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 36. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

145/C. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 36. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

162. § (1) bek. f) pontból

,,a 96. § (8a) bekezdésében,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 36. § (8) bek. a) pont [2017. január 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2/A. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 37. § (15) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

8. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 37. § (15) bek. b) pont [2016. október 21.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 37. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ből

,,és a rendőrség szakértői szervéhez'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 37. § (15) bek. c) pont [2016. október 21.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,A rendőrség szakértői szervénél'' szövegrész helyébe ,,Az egyéb igazságügyi szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

35/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

42/B. § (1)-(2) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

42/C. § (1)-(2) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

100. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, valamint a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

123. §-ban

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyért felelős miniszter, valamint a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

134/C. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 37. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 37. § (12) bek. [2016. október 21.]

 

135. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,a rendészetért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,az igazságügyi miniszterrel egyetértésben a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

135. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,c) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 37. § (14) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

137. § után

138. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 37. § (13) bek. [2017. január 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § r) pont 2. alpontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész helyébe ,,központi nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 38. § a) pont [2017. január 1.]

 

40. § a) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 38. § b) pont [2017. január 1.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 38. § b) pont [2017. január 1.]

 

43/A. § b) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 38. § b) pont [2017. január 1.]

 

44/A. § (4) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 38. § b) pont [2017. január 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

5. § c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

64. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 39. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben meghatározott'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,tizenöt munkanapon'' szövegrész helyébe ,,huszonegy napon'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,huszonkét munkanapon'' szövegrész helyébe ,,harminc napon'' szövegrész, ,,három munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,huszonkét munkanap'' szövegrész helyébe ,,harminc nap'' szövegrész, ,,harmincöt munkanap'' szövegrész helyébe ,,negyvenöt nap'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

72. § (3) bek.-ben

,,tíz munkanap'' szövegrész helyébe ,,tizenöt nap'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

79. § (2) bek.-ben

,,határozat vele való közlését követő tíz munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

83/B. § (1) bek.-ben

,,nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell'' szövegrész helyébe ,,nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

83/B. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

83/C. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

90. §-ban

,,Ha a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátást a határozat közlését követő tíz munkanapon belül nem folyósítja,'' szövegrész helyébe ,,A nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

95. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

96. § (7) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

96/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 39. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

96/C. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

99. § (2) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 39. § (5) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

101/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 39. § (4) bek. [2017. január 1.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

29. § (10) bek.-ben

,,12. § (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,20-21. §-ában'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 40. § a) pont [2017. január 1.]

 

29. § (10) bek.-ben

,,a Tbj. 45. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles'' szövegrész helyébe ,,köteles'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 40. § b) pont [2017. január 1.]

 

123. § (12) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 40. § c) pont [2017. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

26/A. § (2) bek.-ben

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (3) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (4) bek.-ben

,,OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítóval'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (5) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (6) bek.-ben

,,OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítónak'' szövegrész 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (6)-(7) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (8) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

26/B. § (1)-(3) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

61. § (5a)-(5b) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosító'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ből

,,baleseti járadékot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 41. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,folyósította'' szövegrész helyébe ,,megállapította'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 41. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

73. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 41. § (1) bek. [2017. január 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

59. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 42. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

61. § (4) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,közművelődési szakmai szolgáltató szervvel'' szövegrész helyébe ,,közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 42. § (8) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

87. §-ban

,,közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szerv'' szövegrész helyébe ,,közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 42. § (8) bek. b) pont [2016. október 21.]

 

87. § után

87/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 42. § (2) bek. [2016. október 21.]

 

88. § h) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 42. § (3) bek. [2016. október 21.]

 

91. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 42. § (4) bek. [2016. október 21.]

 

98. § után

99. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 42. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

100. § (1) bek. a) pontból

,, , valamint a közművelődési szakmai szolgáltató szerv vagy szervek'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 42. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet g) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 42. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet j) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 42. § (7) bek. [2017. január 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

85. §-ban

,,a körzeti földhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,az elsőfokú ingatlanügyi hatósághoz'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 43. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

86. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 43. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

88. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 43. § (1) bek. [2017. január 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

111. § (6) bek.-ben

,,országos tisztifőorvosi hivatal'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 44. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

112. § (7a) bek.-ben

,,országos tisztifőorvosi hivatal'' szövegrész helyébe ,,országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 44. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

247. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

16/D. § (1) bek.-ben

,,központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16/D. § (2) bek.-ben

,,központi szervet'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

16/D. § (3) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16/D. § (4) bek.-ben

,,központi szervet'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

16/D. § (5) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek. k) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

21. §-ból

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 45. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

23/B. § (2) bek.-ben

,,központi államigazgatási szerv (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: központi szerv) szövegrész helyébe ,,szerv (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölt szerv)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

23/B. § (5)-(6) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,kijelölt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) és (3) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

24/A. § (1) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

24/A. § (2) bek.-ben

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

25. §-ban

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek. b)-c) pontban

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

27. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2016: XCVII. tv. 9. § [2017. július 1.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

27. § (2a)-(4) bek.-ben

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

27. § (5) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

27. § (7) bek.-ben

,,a központi adatkezelő szervet, a központi adatkezelő szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szervet, amely'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

27. § (10) és (12) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

27/A. §-ban

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

28. § (1)-(3) bek.-ben

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

28. § (7)-(8) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

29. § (1) és (3) bek.-ben

,,a központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

31. § (1)-(2) bek.-ben

,,A központi adatkezelő'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 45. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

41. § (1) bek. d) pontból

,,központi államigazgatási'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 45. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

41. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 45. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

41. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 45. § (2) bek. [2017. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

16. § (1) bek. v) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 42. § [2016. október 28.]

 

73. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 43. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

73. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 43. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

73. § (4) bek.-ben

,,az (1) és a (3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (1), a (3), a (3a) vagy a (3b) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 52. § a) pont [2017. január 1.]

 

73. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 43. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

73. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 43. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

73/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

73/A. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

74. § (5) bek.-ben

,,[73. § (3) bek.]'' szövegrész helyébe ,,[73. § (3c) bekezdés]'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 52. § b) pont [2017. január 1.]

 

IX. Cím

160/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 45. § [2016. október 28.]

 

185. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 46. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

185. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 46. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

185. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 46. § (3) bek. [2016. október 28.]

 

188. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

195. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 48. § [2016. október 28.]

 

266. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 49. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

266. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 49. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

527. § (1) bek.-ben

,,[73. § (1)-(3) bek.]'' szövegrész helyébe ,,[73. § (1)-(3c) bekezdés]'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 52. § c) pont [2017. január 1.]

 

532. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 50. § [2017. január 1.]

 

608. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 51. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

608. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 51. § (2) bek. [2016. október 28.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

23/B. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 46. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

23/C. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23/D. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

23/E. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

23/E. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23/E. § (9) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

23/E. § (9) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatási szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

23/F. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró hatóság (a továbbiakban együtt: nyilvántartást vezető szerv)'' szövegrész helyébe ,,A Kormány által a nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 46. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

29/A. § után

29/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 46. § (1) bek. [2017. január 1.]


1998. évi XXVIII. tv.

 
 

az állatok védelméről és kíméletéről

 
 

45. § után

46. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 47. § [2017. január 1.]


1998. évi XXXIX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 48. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2-3. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 48. § (2) bek. [2017. január 1.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 49. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek. b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

22. §-ban

,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

35. § (1) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

36/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 49. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

36/A. § (2) bek. b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

36/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 49. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

41. § (6) bek.-ben

,, , illetőleg'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 49. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 49. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (5)-(6) bek.-ben

,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság vezetőjét is a méltányossági jogkörének gyakorlása során -'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság vezetőjét is a méltányossági jogkörének gyakorlása során -, valamint a központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

48. § (2)-(3) bek.-ben

,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság - családtámogatási kifizetőhely esetében a központi családtámogatási szerv -'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (1) bek.-ben

,,családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási ügyben eljáró hatóság, valamint a központi családtámogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fogyatékossági ellátással kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatban eljáró hatóságok, valamint a fogyatékossági ellátásokkal összefüggő nyilvántartás vezetésére a Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

49/C. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,központi családtámogatási szerv'' szövegrész, ,,családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság'' szövegrész helyébe ,,Kormány által kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 49. § (7) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

51. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 49. § (6) bek. [2017. január 1.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

3. §-ból

,,központi'' szövegrészt és ,,- az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás adatait kivéve -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 50. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 50. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. d)-g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 50. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 50. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 50. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

9. § (5) bek. a) pontban

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa'' szövegrész helyébe ,,Kormány által rendeletben kijelölt szerv által'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 50. § (5) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 50. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,nyilvántartótól'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási hatóságtól'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 50. § (5) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XCVII. tv. 10. § [2017. július 1.]

 

41/A. § után

41/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 50. § (4) bek. [2017. január 1.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

4. § (2) bek.-ből

,,központi és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 51. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezésre kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 51. § (1) bek. [2017. január 1.]


2001. évi LXII. tv.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról

 
 

19. § (2) bek.-ből

,,magyar központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 52. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,az elbíráló hatóság (e rendelkezések alkalmazásában: adatkezelő szerv)'' szövegrész helyébe ,,a Kormány által kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 52. § (5) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21. § (6b) bek.-ben

,,Az adatkezelő szerv a nyilvántartásban'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartó szerv a nyilvántartásban'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 52. § (5) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

21. § (6b) bek.-ben

,,Az adatkezelő szerv a (6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,A nyilvántartó szerv a (6) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 52. § (5) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

21/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 52. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 52. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 52. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 52. § (4) bek. [2017. január 1.]


2001. évi LXXXV. tv.

 
 

a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról

 
 

23. § (1) bek.-ben

,,központi anyakönyvi szervnél'' szövegrész helyébe ,,Kormány által kijelölt anyakönyvi szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 53. § [2017. január 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

142/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 54. § [2017. január 1.]


2003. évi LII. tv.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

23. § (4) bek.-ből

,,országos illetékességgel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 55. § [2017. január 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

65. § g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 56. § a) pont [2017. január 1.]

 

71/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 56. § b) pont [2017. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

17. § (5) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,az ügyfélkapu regisztrációs szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,járási hivatalt'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. a) pont aa) alpontban, b) pont ba) alpontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. d) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. e) pontban

,,a nyugdíjfolyósító'' szövegrész helyébe ,,az ellátás folyósításának szüneteltetésére hatáskörrel rendelkező nyugdíjbiztosítási igazgatási'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. f) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: C. tv. 1. § [2016. október 20.]

 

53. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: C. tv. 2. § [2016. október 20.]

 

54. § (15) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

72. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

175. § (29) bek. a) pontban

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 57. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

189. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 57. § (1) bek. [2017. január 1.]


2003. évi CX. tv.

 
 

a regisztrációs adóról

 
 

9. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 58. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál'' szövegrész helyébe ,,ügyfélkapu regisztrációs szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 58. § (2) bek. [2017. január 1.]


2003. évi CXXVIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 
 

17. § (10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a kisajátítási hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 59. § a) pont [2017. január 1.]

 

17/C. § (2) bek. h) pontban

,,bányászati hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,bányafelügyelet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 59. § b) pont [2017. január 1.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

1/A. Fejezet 2. Cím (5/B. §)

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5/C. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5/D. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5/E. § (2) bek.-ben

,,a MaNDA, illetve az MNF'' szövegrész helyébe ,,az MNF'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 60. § (8) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5/E. § (3) bek.-ben

,,és egyéb mozgóképes művek'' szövegrész helyébe ,,és más audiovizuális művek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 60. § (8) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

II. Fejezet 2. Cím (8. § előtt)

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

9/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

36/B. § (4) bek.-ben

,,MaNDA'' szövegrész helyébe ,,Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 60. § (8) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

V. Fejezet 1. Cím

36/J. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 60. § (6) bek. [2016. október 21.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 60. § (7) bek. [2016. október 21.]


2004. évi XXIX. tv.

 
 

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

 
 

128. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 53. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

128. § (1) bek. c) pontban

,,tőkebefektetési csalás'' szövegrész helyébe ,,tiltott piacbefolyásolás'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 53. § (2) bek. [2017. január 1.]


2004. évi CXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

 
 

4/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 61. § [2017. január 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

100. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 62. § [2017. január 1.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

15. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 63. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 63. § (5) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 63. § (5) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 63. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

37. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 63. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,bevándorlási és állampolgársági hivatallal'' szövegrész helyébe ,,menekültügyi hatósággal, az idegenrendészeti hatósággal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 63. § (4) bek. [2017. január 1.]


2005. évi CLXXIV. tv.

 
 

a fiatalok életkezdési támogatásáról

 
 

6. § (5) bek. b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,gyámhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 64. § [2017. január 1.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,gyámhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 64. § [2017. január 1.]


2005. évi CLXXXIV. törvény

 
 

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

 
 

1/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § r) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § s) pont után

t) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

,,Értelmező rendelkezések'' alcím

2/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

II. Fejezet címben (3. § előtt)

,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. a) pont ab)-ac) alpont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. a) pont ad) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 65. § (34) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 65. § (34) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. § után

Alcímekkel (5/A-5/B. §) kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

7. § előtti alcímcímben

,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. a) pont aa) és ad) alpontban

,,polgári és állami légijárművel'' szövegrész helyébe ,,polgári légijárművel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. b) pont nyitó szövegrész

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. f) pont fb)-fc) alpont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

,,A közlekedésbiztonsági szerv hatásköre és feladatai'' alcím

7/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (14) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (15) bek. [2017. január 1.]

 

10/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (16) bek. [2017. január 1.]

 

10/B. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (17) bek. [2017. január 1.]

 

10/C. § (2) bek.-ben

,,a Magyar Honvédséget'' szövegrész helyébe ,,az állami közlekedésbiztonsági szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

10/C. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (18) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (19) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A vizsgálóbizottság vezetőjének'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésbiztonsági szerv vizsgálóbizottsága vezetőjének'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

15. § (2a) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2a) bek. után (2b) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (20) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (8) bek.-ben

,,a közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész helyébe ,,az állami közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

,,Zárójelentés-tervezet'' alcím

15/C. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (21) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (22) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (11) és (14) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 65. § (34) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § (15) bek. után

(16)-(18) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (23) bek. [2017. január 1.]

 

16/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (24) bek. [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet címben (17. § előtt)

,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

18. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (25) bek. [2017. január 1.]

 

18/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (26) bek. [2017. január 1.]

 

18/B. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (27) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (28) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (1d) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (29) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 65. § (30) bek. [2017. január 1.]

 

20/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,katonai célú állami légiközlekedés'' szövegrész helyébe ,,honvédelmi célú állami légiközlekedés'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 65. § (33) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (31) bek. [2017. január 1.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 65. § (32) bek. [2017. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

63. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 66. § [2017. január 1.]


2006. évi XLVII. tv.

 
 

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

 
 

2. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 67. § [2017. január 1.]


2006. évi LXV. tv.

 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CI. tv. 1. § [2016. október 20.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

18/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 68. § [2017. január 1.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

27. § (2)-(3) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (1) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

83. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartását kezelő központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 69. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

83. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

32. § (5)-(6) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 70. § [2017. január 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

9. § c) pontban

,,agrárpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

9. § d) pont db) alpontban

,,(2013. december 17.) 65. cikk'' szövegrész helyébe ,,(2013. december 17.) (a továbbiakban: 1305/2013/EU r.) 65. cikk'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

9. § z) pont után

zs) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 71. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 71. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 71. § (10) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,agrárpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

13. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 71. § (10) bek. b) pont [2016. október 21.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,agrárpolitikáért'' szövegrész helyébe ,,agrár-vidékfejlesztésért'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. a) pont [2016. október 21.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 71. § (10) bek. c) pont [2016. október 21.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

22. § (3)-(4) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2)-(3) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

24. § (1)-(2) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 71. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

24. § (6) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerven'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek. j) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 71. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek. 23. pontban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adattárából'' szövegrész helyébe ,,a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

26. § (3)-(4) és (8) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

26/A. §-ban

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,az 1782/2003/EK tanácsi rendelet II. Cím 4.'' szövegrész helyébe ,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. Cím II.'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,Az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

29/A. § (2) bek.-ben

,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 71. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 71. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

57/A. § után

57/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 71. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 71. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (3) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 71. § (8) bek. [2017. január 1.]


2007. évi XXXVI. tv.

 
 

a szabálysértési jogsegélyről

 
 

3. § (4) bek. c) pontban

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szervet'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § c) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § a) pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 72. § a) pont [2017. január 1.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

5. § (1) és (5) bek.-ben

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/G. § (1) bek.-ben

,,fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendeletben kijelölt klímavédelemért felelős hatóság'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben kijelölt klímavédelemért felelős hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13/B. § (1)-(2) és (4)-(6) bek.-ben

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13/C. § (1)-(2) bek.-ben

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13/D. §-ban

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13/E. §-ban

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 73. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek. p) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 73. § (1) bek. [2017. január 1.]


2007. évi LXXIV. tv.

 
 

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

 
 

44/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 74. § [2016. október 21.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

151. § (4) bek. f) pontban

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelmi hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 75. § [2017. január 1.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

3. § (2) bek. c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 76. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (1a) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 76. § (1) bek. [2017. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

IV. Fejezet

64/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 77. § [2017. január 1.]


2007. évi CXXXVI. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

14. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XCVII. tv. 11. § [2016. október 5.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

57. § (6) bek.-ben

,,tőkebefektetési csalásból'' szövegrész helyébe ,,tőkebefektetési csalásból vagy tiltott piacbefolyásolásból'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 54. § [2016. október 28.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

125. § (4) bek. f) pontban

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelmi hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 78. § [2017. január 1.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

26. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 79. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,járási (fővárosi körzeti) hivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetőjével'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 79. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,járási (fővárosi körzeti) hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetője'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 79. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

6. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 80. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 80. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 80. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,Nemzeti Földalapkezelő Szervezet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Földalap kezelésére kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 81. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

24. § (3) bek. d) pontban

,,a kijelölt szerv'' szövegrész helyébe ,,az 5/A. § (2) bek. szerinti előadó-művészeti bizottságok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 80. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

103. § (4)-(5) bek.-ben

,,erdővédelmi szolgálat tagja'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 81. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

103. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 81. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

112. § (2) bek. 15. pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 81. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

112. § (2) bek. 26. pontból

,, , valamint az erdővédelmi szolgálat tagjának'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 81. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

5. § (1a) és (3) bek.-ben

,,központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Kormány által rendeletben kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 82. § [2017. január 1.]

 

33/A. § (2) és (4) bek.-ben

,,központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Kormány által rendeletben kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 82. § [2017. január 1.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Kormány által rendeletben kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 82. § [2017. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításró

 
 

50. § után

50/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 83. § [2017. január 1.]


2009. évi CXV. tv.

 
 

az egyéni vállalkozóról az egyéni cégről

 
 

3/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv)'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 84. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3/A. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, Kormány által rendeletben kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 84. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 84. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

39. §

(1) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 84. § (2) bek. [2017. január 1.]


2009. évi CXVI. tv.

 
 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

 
 

148. § (5) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős'' szövegrész helyébe ,,központi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 85. § [2017. január 1.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

2/A. §-ban

,,Ha e törvény rendelkezései alapján a hazai anyakönyvezést végző hatóság jár el, eljárására'' szövegrész helyébe ,,A hazai anyakönyvezés végzésére Kormány által kijelölt szerv eljárására'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § f) pontban

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

3. § j) pontban

,,anyakönyvvezető, aki'' szövegrész helyébe ,,anyakönyvvezető, aki, illetve az anyakönyvi szerv, amely'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (5a)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

6. §-ban

,,központi nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,Kormány által kijelölt nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó szerv)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

10. § nyitó szövegrészben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

12. § (3) bek.-ből

,,vagy hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (2) bek. b) pontból

,, , illetve a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (1) bek.-ben

,,a fővárosi vagy megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,A központi anyakönyvi szerv - e feladatok tekintetében - ellátja'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ellátja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

13/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

14. § (3c) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

14/A. § (1) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

14/A. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

14/A. § (2) bek. záró szövegrészben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

14/A. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal és a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

44. § (6) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

44. § (8) bek.-ben

,,A anyakönyvben'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvben'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

45. § (4) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

48. § (5) bek. nyitó szövegrészből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

51. § (1), (3) és (6) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

55/A. § (1) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

57. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság értesíti'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv értesíti'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

57. § (4) bek.-ben

,,megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

57. § (4) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

57/A. § (1) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

57/A. § (1) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

57/A. § (2) bek.-ben

,,megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

58. § (2)-(3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

58. § (2)-(3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

58. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (1)-(3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság az elhalt'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv az elhalt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (1)-(3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (1)-(3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

59. § (1)-(2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság vagy'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv vagy'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 17. pont [2017. január 1.]

 

59. § (2)-(3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

59. § (3) bek.-ben

,,megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

59. § (3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (1) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (1) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szervet'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (1) és (2a) bek.-ben

,,megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (1) és (2a) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (3) bek.- ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

59/A. § (3) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

61/A. § (1) bek. záró szövegrészből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

67. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

67. § (4) bek.-ből

,,a központi anyakönyvi szerv útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

69. § (4) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

69/G. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 19. pont [2017. január 1.]

 

69/I. §-ban

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

69/I. §-ban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

70. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 19. pont [2017. január 1.]

 

70. § (4) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

70. § (5) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságnak vagy a központi anyakönyvi szervnek'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szervnek'' szövegrész, ,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 20. pont [2017. január 1.]

 

70. § (5) bek.-ből

,,vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

70. § (6) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

71/A. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a 4. § (5) bekezdés f) pontja szerinti anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 21. pont [2017. január 1.]

 

72/A. § (2) bek.-ben

,,az anyakönyvvezető, vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,a nyilvántartó anyakönyvvezető'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 22. pont [2017. január 1.]

 

73. § (5) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 23. pont [2017. január 1.]

 

73/B. § (1) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

77. § a)-b) pontban

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

77. § b)-c) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

77. § e) pontban

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

77. § e) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

78. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

80. § (2) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

81. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

82. § (1) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

82. § (3)-(4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

83. § (1) és (3) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

84. § (1) és (3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

84. § (3a) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

87. §-ban

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal a 4. § (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv a 4. § (5) bekezdés i) pontja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 24. pont [2017. január 1.]

 

89. § (2) bek.-ben

,,Az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,A 4. § (5) bekezdés f) pontja szerinti anyakönyvi szerv, valamint a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 25. pont [2017. január 1.]

 

89. § (3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

89. § (4) bek.-ben

,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

89. § (4) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szervet'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szervet'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

90. §-ban

,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

91/A. §-ban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

92. § (1) bek.-ben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

93. § (1) bek. a) pontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal és a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvvezető tevékenysége felett felügyeletet gyakorló szerv és az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 26. pont [2017. január 1.]

 

93. § (1) bek. b) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

93. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,központi nyilvántartó'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 86. § (8) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

94. § a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 86. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

95. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

98. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

99. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 86. § (9) bek. l) pont [2017. január 1.]


2010. évi LXXXVII. tv.

 
 

a Nemzeti Földalapról

 
 

4. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § b) pont [2017. július 1.]

 

5. §-ből

,,az ellenőrző bizottság és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § d) pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § e) pont [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § f) pont [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § g) pont [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek.-ből

,,és az ellenőrző bizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § h) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,és az ellenőrző bizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § h) pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ből

,,és az ellenőrző bizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § i) pont [2017. január 1.]

 

14. § (2)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § j) pont [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ből

,,a földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti egységeinél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § k) pont [2017. július 1.]

 

27. §-ban

,,és a területi szervezeti egységeinél,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § l) pont [2017. július 1.]

 

32. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 87. § m) pont [2017. január 1.]


2010. évi CXXVI. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (3) bek. [2016. október 21.]

 

11/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

11/C. § után

11/D. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (5) bek. [2016. október 21.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

20. § g) pont

Helyébe lép, egyidejűleg g) pont után h)-i) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

20/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (9) bek. [2016. október 21.]

 

20/E. § után

20/F. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

9/A. alcím után

9/B-9/C. alcímmel (20/H-20/K. §) kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

21. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

21/A. § a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 88. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

21/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 88. § (14) bek. [2017. január 1.]


2011. évi XXXVII. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CV. tv. 4. § (2) bek. a) pont [2016. október 29.]


2011. évi LXXVII. tv.

 
 

a világörökségről

 
 

4. § (2) bek. m) pontban

,,Kormányrendeletben kijelölt szerv útján'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban meghatározott módon'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 89. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6. § b) pontban

,,kulturális, valamint a természetvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalok,'' szövegrész helyébe ,,az országos természetvédelmi hatóság és a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 89. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek.-ből

,,vagy kikéri a miniszter világörökségi feladatait segítő, kormányrendeletben meghatározott szerv véleményét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 89. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CI. tv.

 
 

az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

25. § után

26. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 90. § [2017. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (4b) bek.-ben

,,szerv járási szerve (a továbbiakban: járási foglalkoztatási szerv)'' szövegrész helyébe ,,szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

1. § (4c) bek.-ben

,,foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

1. § (4d) bek.-ben

,,járási foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

1. § (4d) bek.-ben

,,állami foglalkoztatási szerv megyei szerve (a továbbiakban: megyei foglalkoztatási szerv)'' szövegrész helyébe ,,állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

1. § (4e), (4h)-(4i) bek.-ben

,,foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. § (3a) bek.-ben

,,foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,hivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. § (3e) bek.-ben

,,foglalkoztatási szervet'' szövegrész helyébe ,,hivatalt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

2. § (3f) bek.-ben

,,foglalkoztatási szerv'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

2. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 91. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei'' szövegrész helyébe ,,megyei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 91. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]


2011. évi CIX. tv.

 
 

a Magyar Művészeti Akadémiáról

 
 

4. § (2) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 92. § [2017. január 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

23. § (4) bek. j) pontból

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 93. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

71. § (3) bek. d) pontban

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 93. § (1) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

21/A. § (3) bek.-ben

,,a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 94. § [2017. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

462/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 95. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

462/D. § (6) bek.-ben

,,családtámogatási feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 95. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

32. alcím után

32/A. alcímmel (62/A. §) kieg.: 2016: CI. tv. 2. § [2016. október 20.]

 

44. Felhatalmazó rendelkezések alcím

96/A. §-sal kieg.: 2016: CI. tv. 3. § [2016. október 20.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

4/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 96. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

58. § (2) és (4) bek.-ben

,,megyei, fővárosi'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 96. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,megyei, fővárosi'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 96. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

74. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 96. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (7)-(8) bek.-ben

,,fővárosi, megyei'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 96. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

21. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § a) pont [2017. január 1.]

 

21. § (4a) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságot'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § b) pont [2017. január 1.]

 

21. § (5a) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

21. § (9) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

23. § (7)-(8) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

30. § (5) bek. a) pontban

,,körzeti'' szövegrész helyébe ,,kerületi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § e) pont [2017. január 1.]

 

30. § (5) bek. c) pontban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatósággal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § f) pont [2017. január 1.]

 

33. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2)-(3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

38. § (7) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

38. § (7) bek.-ben

,,kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatósághoz'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § g) pont [2017. január 1.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § h) pont [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § h) pont [2017. január 1.]

 

40. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

44. § (2a) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

44. § (6) bek.-ben

,,személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész, ,,személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § i) pont [2017. január 1.]

 

44. § (11) bek.-ben

,,személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnek'' szövegrész, ,,személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § j) pont [2017. január 1.]

 

45. § (8) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

47. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

50. § (7)-(8) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

50. § (8)-(9) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § k) pont [2017. január 1.]

 

50. § (9) bek.-ben

,,kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § l) pont [2017. január 1.]

 

58. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

72. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóságot'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § m) pont [2017. január 1.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § l) pont [2017. január 1.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § h) pont [2017. január 1.]

 

79. § (2)-(3) és (5) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

79. § (6)-(7) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

82. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

83. § (2) bek. e) pontban

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § k) pont [2017. január 1.]

 

84. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § c) pont [2017. január 1.]

 

84. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § k) pont [2017. január 1.]

 

88. § (6) bek.-ben

,,kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatósággal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § f) pont [2017. január 1.]

 

93. §-ban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közoktatási feladatokat ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § d) pont [2017. január 1.]

 

94. § (1) bek. h) pontban

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § k) pont [2017. január 1.]

 

94. § (1) bek. h) pontban

,,kormányhivatali'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatósági'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § n) pont [2017. január 1.]

 

94. § (4) bek. l) pontban

,,kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § l) pont [2017. január 1.]

 

99/F. §-ban

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 97. § k) pont [2017. január 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

6. alcím

21/C. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 98. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,rehabilitációs hatóság'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 98. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

106/C. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 99. § a) pont [2017. január 1.]

 

106/C. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 99. § b) pont [2017. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

134. § (1) bek. 7-8. pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. a) pont aa) alpont [2017. január 1.]

 

134. § (1) bek. 13. pontban

,,a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,a központi nyugdíjbiztosítási szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 100. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

134. § (1) bek. 13. pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. a) pont ab) alpont [2017. április 1.]

 

134. § (1) bek. 16. pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. a) pont aa) alpont [2017. január 1.]

 

134. § (2) bek.-ben

,,Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal központi igazgatási szerveinél'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervnél'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 100. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

134. § (3) bek.-ből

,,és az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségbiztosítási szerv'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. a) pont ac) alpont [2017. január 1.]

 

134. § (4) bek.-ből

,, , valamint az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős központi hivatal legalább helyi szintű belső'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. a) pont ad) alpont [2017. január 1.]

 

183/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 100. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

3. melléklet III. ,,Az adatkezelésnek és az adattovábbításnak a felsőoktatási információs rendszer működéséhez kapcsolódó egyes kérdései'' rész 2. pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 101. § [2017. január 1.]

 

5. melléklet 6-7. pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 101. § [2017. január 1.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

151. § (5) bek. a) pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 102. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

244. §-ból

,,az erdővédelmi szolgálat tagja,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 102. § (2) bek. [2017. január 1.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

26. § (2) bek. b) pontban

,,a fővárosi és megyei kormányhivatalok az ingatlanügyi hatóságon keresztül'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóságok'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 103. § [2017. január 1.]


2012. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a termékek piacfelügyeletéről

 
 

17/A. § (2) bek.-ben

,,Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)'' szövegrész helyébe ,,műszaki biztonsági hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 104. § a) pont [2017. január 1.]

 

17/A. § (3) bek.-ben

,,MKEH'' szövegrész helyébe ,,műszaki biztonsági hatóság'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 104. § b) pont [2017. január 1.]


2012. évi XCV. tv.

 
 

a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 105. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 105. § (2) bek. [2017. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

74. § (1) bek. b)-c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 56. § [2016. október 28.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,az (1) bekezdés szerinti vagyonra'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés vagy a 74/A. § szerinti vagyonra'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 55. § (9) bek. a) pont [2016. október 28.]

 

74. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 56. § [2016. október 28.]

 

74. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 56. § [2016. október 28.]

 

74. § után

74/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 55. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

75. § (1) bek. a) pontban

,,vagyon'' szövegrész helyébe ,,vagyonelkobzás alá eső vagyon'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 55. § (9) bek. b) pont [2016. október 28.]

 

75. § (1) bek. b) pontban

,,74. § (1) bekezdése alapján vagyonelkobzás alá eső vagyon'' szövegrész helyébe ,,vagyonelkobzás alá eső vagyon'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 55. § (9) bek. c) pont [2016. október 28.]

 

283. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 55. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

332. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 55. § (3) bek. [2016. október 28.]

 

410. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 55. § (4) bek. [2016. október 28.]

 

410. § után

Alcímmel és 410/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 55. § (5) bek. [2016. október 28.]

 

411. § előtti alcímcím és 411. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 55. § (6) bek. [2016. október 28.]

 

414. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 55. § (7) bek. [2016. október 28.]

 

465. § (1) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 55. § (8) bek. [2016. október 28.]


2012. évi CXX. tv.

 
 

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 
 

1. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 106. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § a) pont af) alpontban

,,erdővédelmi szolgálat tagja,'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja,'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 106. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. § b) pont bh) alpontban

,,erdővédelmi szolgálat'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 106. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

21. § (2) bek. b) pontban

,,erdővédelmi szolgálat tagja'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 106. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]


2012. évi CXXXI. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CV. tv. 4. § (2) bek. b) pont [2016. október 29.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

64. § (1) bek. b) pontban

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelmi hatósággal'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 107. § [2017. január 1.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

ELSŐ RÉSZ

2/A-2/B. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 57. § [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 58. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

I. Fejezet (3-24. §)

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 59. § [2017. január 1.]

 

25. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 58. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

26. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 61. § [2017. január 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 62. § [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 63. § [2017. január 1.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,25. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,25. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 1. pont [2017. január 1.]

 

30. § (4) bek.-ben

,,25. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,25. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 2. pont [2017. január 1.]

 

31. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 64. § [2017. január 1.]

 

55. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 65. § [2017. január 1.]

 

29. alcím

55/A-55/B. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 4. pont [2016. október 28.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 67. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

76. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 67. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

76. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 67. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 3. pont [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 68. § [2017. január 1.]

 

77. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 98. § [2016. október 28.]

 

84. § (2) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 69. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 69. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

85. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 70. § [2017. január 1.]

 

86. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

87. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 72. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

87. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 72. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

87. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 72. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

39. alcím

92/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

95. § (1) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 5. pont [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek.-ben

,,feltételeinek fennállásáról határozatot hoz'' szövegrész helyébe ,,feltételeinek fennállásáról 24 órán belül határozatot hoz'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 6. pont [2017. január 1.]

 

97. § (1) bek.-ben

,,magyar igazságügyi hatóság indokolt határozatot hoz'' szövegrész helyébe ,,magyar igazságügyi hatóság 24 órán belül indokolt határozatot hoz'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 7. pont [2017. január 1.]

 

100. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 74. § [2017. január 1.]

 

101. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,tartalmazza,'' szövegrész helyébe ,,tartalmazza'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 8. pont [2017. január 1.]

 

101. § (3) bek. a) pontban

,,részére, vagy'' szövegrész helyébe ,,részére,'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 8. pont [2017. január 1.]

 

101. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 75. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

101. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 75. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

109. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

111. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 77. § [2017. január 1.]

 

112. § (1)-(2) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 9. pont [2017. január 1.]

 

118. § (4) bek.-ben

,,25. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,25. § (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 2. pont [2017. január 1.]

 

118. § (4) bek.-ben

,,25. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,25. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 10. pont [2017. január 1.]

 

119. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 78. § [2017. január 1.]

 

120. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 79. § [2017. január 1.]

 

123. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 80. § [2017. január 1.]

 

44. alcím

126/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 81. § [2017. január 1.]

 

129. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 82. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

129. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 82. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

129. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 82. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 83. § [2017. január 1.]

 

137. § (7) bek.-ben

,,tagállami hatóságot tájékoztatja'' szövegrész helyébe ,,tagállami hatóságot írásban, haladéktalanul tájékoztatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 11. pont [2017. január 1.]

 

138. §

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 84. § [2017. január 1.]

 

139. § (1) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész 2016: CIII. tv. 97. § 12. pont [2017. január 1.]

 

139. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 85. § [2017. január 1.]

 

139. § (2) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész 2016: CIII. tv. 97. § 12. pont [2017. január 1.]

 

139. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 98. § [2016. október 28.]

 

139. § (5) bek.-ben

,,haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,írásban, haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 12. pont [2017. január 1.]

 

140. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 98. § [2016. október 28.]

 

141. § (1) bek.-ben

,,haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,írásban, haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 13. pont [2017. január 1.]

 

142. § (3) bek.-ben

,,haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,írásban, haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 14. pont [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek.-ben

,,ítéletet'' szövegrész helyébe ,,határozatot'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 15. pont [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek. a) pont ah) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CIII. tv. 98. § [2016. október 28.]

 

50. alcím

144/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 86. § [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 87. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek. a) pont aj) alpont

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 87. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

145. § (1) bek. a) pont ak) alpont után

al)-am) alponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 87. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

145. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 87. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

146. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 88. § [2017. január 1.]

 

147. § (2)-(3) bek.-ben

,,haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,írásban, haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 16. pont [2017. január 1.]

 

149. § (1)-(2) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 18. pont [2017. január 1.]

 

149. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,eljárt, vagy'' szövegrész helyébe ,,eljárt,'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 17. pont [2017. január 1.]

 

149. § (2) bek. c) pontban

,,határozatot.'' szövegrész helyébe ,,határozatot, vagy'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 19. pont [2017. január 1.]

 

149. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 89. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

149. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 89. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

150. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 90. § [2017. január 1.]

 

152. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 91. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

152. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 91. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

154. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 92. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

154. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 92. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

53. alcím

155/A. §-sal kieg.: 2016: CIII. tv. 93. § [2017. január 1.]

 

158. § (1) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 20. pont [2017. január 1.]

 

158. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 94. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

158. § (2)-(3) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 20. pont [2017. január 1.]

 

158. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 94. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

159. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 95. § [2017. január 1.]

 

160. § (4) bek. b) pontban

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 21. pont [2017. január 1.]

 

160. § (5) bek. b) pontban

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 21. pont [2017. január 1.]

 

160. § (6)-(7) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 21. pont [2017. január 1.]

 

163/E. § (1) bek.-ben

,,megtagadja'' szövegrész helyébe ,,megtagadhatja'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 22. pont [2017. január 1.]

 

166. §-ban

,,75. számú'' szövegrész helyébe ,,15. számú'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 23. pont [2017. január 1.]

 

179. § 22. pont után

23. ponttal kieg.: 2016: CIII. tv. 96. § [2016. október 28.]

 

1. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,25. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,25. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 10. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 46. sorban

,,423. § (2)-(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,423. § (2)-(4) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 24. pont [2017. január 1.]

 

8. sz. melléklet f) pont 2. alpontban

az elsőként feltüntettet ,,A személy átadásának dátuma'' szövegrész helyébe ,,A személy átadására vonatkozó határozat kiállításának dátuma'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 25. pont [2017. január 1.]

 

13. sz. melléklet

Mód.: 2016: CIII. tv. 99. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

14. sz. melléklet i) pontban

,,1.3.'' szövegrész helyébe ,,1.2.'' szövegrész lép: 2016: CIII. tv. 97. § 26. pont [2017. január 1.]

 

15. sz. melléklet

Mód.: 2016: CIII. tv. 99. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 1.]


2012. évi CLXXXI. tv.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 
 

11. § (2) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 108. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,A központi útiokmány-nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,Az útiokmány-nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 108. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (4) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 108. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv és a központi útiokmány-nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv és az útiokmány-nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 108. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 108. § (1) bek. [2017. január 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

79. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 109. § [2017. január 1.]


2012. évi CXCV. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CV. tv. 4. § (2) bek. c) pont [2016. október 29.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,környezetvédelmi'' szövegrész helyébe ,,klímavédelemért felelős'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 110. § [2017. január 1.]


2013. évi LXXVII. tv.

 
 

a felnőttképzésről

 
 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 111. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (5) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 111. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (7) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. alcím

5/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

5/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 111. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

11/A. §-ban

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

15. § (4)-(5) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

15. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,A hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (10) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

15. § (10) bek.-ben

,,A hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) és (4) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) és (5) bek.-ben

,,A hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (6)-(7) bek.-ben

,,A hatóság'' szövegrész helyébe ,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

23. § (7) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a) pontban foglaltak vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. b) pontban

,,felmentésére'' szövegrész helyébe ,,felmentésére, kinevezésének visszavonására'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 111. § (12) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

14. alcím

28/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

32. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

33. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 111. § (13) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

16. alcím

33/B. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 111. § (11) bek. [2017. január 1.]


2013. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 
 

3. § (7) bek. a) pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 112. § [2017. január 1.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

29. § (2) bek.-ben

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § a) pont [2017. január 1.]

 

30. § (2) és (4) bek.-ben

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (1) bek. a) pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § a) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2) bek. a) pontban

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § a) pont [2017. január 1.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § b) pont [2017. január 1.]

 

8. melléklet címben

,,személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve'' szövegrész helyébe ,,személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 113. § c) pont [2017. január 1.]


2013. évi CII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

 
 

IV. fejezet

Alcímmel (70/A. §) kieg.: 2016: CIV. tv. 114. § [2017. január 1.]


2013. évi CXXV. tv.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 
 

3. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 115. § a) pont [2017. január 1.]

 

15/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 115. § b) pont [2017. január 1.]


2013. évi CLXXV. tv.

 
 

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

 
 

6. § (2) bek. j) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 116. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek. i) pontból

,,szervezeti egységeként működő okmányiroda'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 116. § (2) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CLXXXII. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CV. tv. 4. § (2) bek. d) pont [2016. október 29.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

38. §

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 117. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Földalapkezelő Szervezet'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Földalap kezelésére kijelölt szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 117. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

103/A. § (2) bek. utolsó mondatból

,,a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel'' szövegrészt megsemmisíti: 18/2016. (X. 20.) AB h. 1. pont [2016. október 21.]


2013. évi CCXXXII. tv.

 
 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 
 

2. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 118. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 118. § (2) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 
 

161. § (2) bek. i) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal,'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szervvel,'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 119. § a) pont [2017. január 1.]

 

161. § (2) bek. l) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatallal,'' szövegrész helyébe ,,lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szervvel,'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 119. § b) pont [2017. január 1.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

29. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CIII. tv. 100. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

282. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 120. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

282. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 120. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

283. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálatánál'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálatnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 120. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

286. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 120. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

286. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálatánál'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálatnál'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 120. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

290. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálatát'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálatot'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 120. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

438. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CIII. tv. 100. § (2) bek. [2017. január 1.]


2014. évi LXVII. tv.

 
 

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CV. tv. 4. § (2) bek. e) pont [2016. október 29.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

10. § (1) bek. h) pontban

,,központi hivatallal'' szövegrész helyébe ,,szervvel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 121. § [2017. január 1.]


2014. évi LXXXIII. tv.

 
 

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

 
 

3. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 122. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 122. § b) pont [2017. január 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

138. § (1) bek. l) pontban

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával'' szövegrész helyébe ,,közúti közlekedési nyilvántartási szervével'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 123. § [2017. január 1.]


2015. évi LXXXIX. tv.

 
 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A'' és ,,B'' Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 2016: CIV. tv. 124. § [2017. január 1.]


2015. évi CII. tv.

 
 

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

 
 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 125. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek. b) pontból

,,a képzési engedély kiadása,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 125. § (2) bek. [2017. január 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

5. § 8. pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 126. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § 14. és 15. pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 126. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 126. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (5) bek.-ből

,,területi szerve'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12. § (6) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 126. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. g) pont gg) alpontból

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. o) pontból

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

16. § (7)-(9) bek.-ben

,,Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve'' szövegrész helyébe ,,Családi Csődvédelmi Szolgálat'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,szerinti területi'' szövegrész helyébe ,,szerint illetékes'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5a) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

20. § (5) bek.-ben

,,szerinti területi'' szövegrész helyébe ,,szerint illetékes'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,szerinti területi'' szövegrész helyébe ,,szerint illetékes'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

31. § (6) bek.-ben

,,az illetékes területi'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

35. § (2) bek. e) pontban

,,az illetékes területi'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 126. § (6) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek. e) pontból

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

99. § (3) bek.-ből

,,területi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CIV. tv. 126. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

106. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 126. § (5) bek. [2017. január 1.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

182. § (2) bek. i) pontban

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője vagy az általa'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelemért felelős miniszter által'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 127. § [2017. január 1.]


2015. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

 
 

6. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 128. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,A központi útiokmány-nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész helyébe ,,Az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 128. § (2) bek. [2017. január 1.]


2016. évi XIII. tv.

 
 

az uniós vámjog végrehajtásáról

 
 

106. § (5) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 129. § [2017. január 1.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 130. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 130. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 130. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 130. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 130. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 130. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

139. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 130. § (7) bek. [2017. január 1.]


2016. évi LII. tv.

 
 

az állami tisztviselőkről szóló

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CIV. tv. 131. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. a) pontban

,,felsőfokú oklevéllel'' szövegrész helyébe ,,szakképzettséggel'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,az oklevélnek'' szövegrész helyébe ,,a szakképzettségnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,képesítés, illetve a szakképzettség'' szövegrész helyébe ,,szakképzettség'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott képesítés, illetve szakképzettség'' szövegrész helyébe ,,a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzettség'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

5. § (8) bek.-ben

,,aki a (2) és (3) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,aki a (2) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

5. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 131. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,megjelölt szerinti'' szövegrész helyébe ,,megjelölt'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,kötelezettségek költségeivel összefüggő'' szövegrész helyébe ,,kötelezettséggel összefüggő'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,vagy az e szakképzettség megszerzését vállalta'' szövegrész helyébe ,,vagy vállalja, hogy e szakképzettséget három éven belül megszerzi'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 131. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,az oklevélnek''szövegrész helyébe ,,a szakképzettségnek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. b) pontban

,,munkáltatói intézkedések, valamint'' szövegrész helyébe ,,munkáltatói intézkedések,'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. c) pontban

,,munkáltatói intézkedések'' szövegrész helyébe ,,munkáltatói intézkedések, valamint'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 131. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,kell alkalmazni.'' szövegrész helyébe ,,kell alkalmazni azzal, hogy az állami tisztviselő nem jogosult az (1) bekezdés a) pontja szerinti elismerésre, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban már magasabb fokozatú jubileumi jutalomban részesült.'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CIV. tv. 131. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 2016: CIV. tv. 131. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. b) pontban

,,14. §-ban'' szövegrész helyébe ,,11. §-ban'', a ,,részletes'' szövegrész helyébe ,,eljárási'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. m) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. c) pontban

,,oklevelet'' szövegrész helyébe ,,szakképzettséget'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. n) pont [2017. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,5. § szerint meghatározott képesítési feltételek'' szövegrész helyébe ,,5. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 131. § (7) bek. o) pont [2017. január 1.]


2016. évi LXVII. tv.

 
 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

44. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CIV. tv. 132. § [2017. január 1.]


1979. évi 13. tvr.

 
 

a nemzetközi magánjogról

 
 

38. § (1) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

38. § (1a) bek.-ben

,,A központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,Az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

41/A. § (3) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 2016: CIV. tv. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

44/1979. (XI. 10.) MT r.

 
 

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kuvaiti Állam Kormánya között Kuvaitban, az 1979. évi március hó 19. napján aláírt Légügyi Egyezmény kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XCV. tv. 5. § [A 2016. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás 23. cikkében meghatározott időpont]


86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

1. sz. melléklet III. rész 1. pont 1.105. alpont

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]


100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,évfolyamon a kötelező közismereti'' szövegrész helyébe ,,évfolyamon a kötelező'' szövegrész lép: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. január 2.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,a vizsga törzslapjának számát,'' szövegrész helyébe ,,a vizsga törzslapjának számát, annak tényét, hogy az érettségi bizonyítvány a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 4. és az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti 4. szintet tanúsít,'' szövegrész lép: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. október 15.]

 

58. § (1) bek.-ből

,, , és nem is teremthetők meg'' szövegrészt hat. kív. h.: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 4. § [2016. október 15.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 2. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 2. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 2.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 329/2016. (X. 28.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. október 29.]


165/1999. (XI. 19.) Korm. r.

 
 

az Országos Könyvtári Kuratóriumról

 
 

2. § (1) bek. a) pontban

,,valamint a 61. §-ának (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,60/B. § (5) bekezdésében, valamint 61. § (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. október 24.]

 

2. § (2) bek. d) pontból

,,az OSZK és'' szövegrészt hat. kív. h.: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 10. § [2016. október 24.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § [2016. október 24.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 2. § [2016. október 24.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 3. § [2016. október 24.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 4. § [2016. október 24.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 5. § [2016. október 24.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 6. § [2016. október 24.]

 

7. §-ban

,,Kuratórium tevékenységéről'' szövegrész helyébe ,,Kuratórium elnöke a Kuratórium tevékenységéről'' szövegrész lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. október 24.]

 

9. §

Helyébe lép: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 7. § [2016. október 24.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 314/2016. (X. 19.) Korm. r. 8. § [2016. október 24.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

15/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 318/2016. (X. 25.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

15/A. § után

15/B. §-sal kieg.: 318/2016. (X. 25.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 318/2016. (X. 25.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

5. sz. melléklet után

6. sz. melléklettel kieg.: 318/2016. (X. 25.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


191/2001. (X. 18.) Korm. r.

 
 

az örökségvédelmi bírságról

 
 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. október 14.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,a kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. október 14.]

 

5/A. § (2d) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § [2016. október 14.]

 

5/B. § (3) bek.-ben

,,a hatóság'' szövegrész helyébe ,,az örökségvédelmi hatóság és a kulturális javak hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság)'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. október 14.]

 

5/B. § (4) bek. c) pontban

,,a hatóság engedélyében, illetve nyilatkozatában foglaltaktól'' szövegrész helyébe ,,az örökségvédelmi hatóság engedélyében foglaltaktól, illetve tudomásulvételétől'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. október 14.]

 

5/C. § (2) bek.-ben

,,a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) engedélyéhez vagy hatósági nyilatkozatához'' szövegrész helyébe ,,az örökségvédelmi hatóság engedélyéhez vagy tudomásulvételéhez'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. október 14.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi hatóság, a kulturális javak vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban együtt: hatóság)'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. október 14.]

 

7/B. §

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. október 14.]

 

8. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. október 14.]

 

2-3. melléklet

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. október 14.]


326/2001. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter vagy a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]


17/2004. (II. 13.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § a) pont [2017. január 1.]


119/2004. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. január 1.]


6/2005. (I. 19.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § c) pont [2017. január 1.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

1. melléklet 42. pont

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]


252/2006. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 4. § [2016. október 14.]

 

13. § (4) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 5. § [2016. október 14.]

 

,,A tervtanácsi eljárás rendje'' alcím

13/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 6. § [2016. október 14.]

 

,,A tervtanácsi vélemény'' alcím

16/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 7. § [2016. október 14.]


311/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Államkincstárról

 
 

,,A Magyar Államkincstár jogállása'' alcím

1/C. §-sal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

,,A Kincstár eljárása, a hatáskör és az illetékesség szabályai'' alcím

6/D-6/E. §-sal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2017. január 1.]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,ellátja a nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlék építménnyel kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,ellátja a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. október 14.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlék építménnyel kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék telkét érintő ügyekben'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. október 14.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintő'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. október 14.]

 

4. § (4a)-(4c) bek.-ben

,,a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. október 21.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben - állami tisztviselő esetén az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben -'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]


82/2007. (IV. 25.) Korm. r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

 
 

1. § (1) bek. a)-c) pont

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § e), p)-q) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § előtti alcímcímben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1)-(2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3)-(4) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. §

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § d) és f) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (2) bek. a)-b) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

8. § (6)-(7) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,MVH-hoz'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

8. § (8)-(9) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

10. § nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. a) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. b) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. d) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. e)-f) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. f)-g) pontban

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. g) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. g) pontban

,,a MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. első g) pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) és (6) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. második g) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. b) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (1) és (3) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,az MVH-t'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,, , MVH'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20. § (3) bek.-ből

,, , MVH-n'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ből

,, , a kifizető ügynökség'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1)-(3) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 9. § (8) bek. [2017. január 1.]


254/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 303/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § [2016. október 14.]

 

54. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 303/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § [2016. október 14.]


256/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

 
 

1. §

Helyébe lép: 316/2016. (X. 24.) Korm. r. 1. § [2016. október 25.]

 

4. § nyitó szövegrészben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 10. § [2016. október 29.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § d) pont [2017. január 1.]


322/2007. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

 
 

1. § d) pont

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 11. § (5) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


389/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 
 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. október 20.]

 

4. § (11) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (3) bek. [A 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXII. törvény 1-12. § hatálybalépésének napja]

 

9/A. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. október 20.]

 

11. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (5) bek. a) pont [2016. október 20.]

 

11/C. §

Hat. kív. h.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. § (5) bek. b) pont [2016. október 20.]

 

és az azt módosító

 
 

166/2016. (VI. 23.) Korm. r.

 
 

1. § (1), (4) és (8) bek.

Nem lép hatályba: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 11. § a) pont

 

2. § (12) bek.

Nem lép hatályba: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 11. § b) pont

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 10. § [2016. október 20.]


33/2008. (II. 21.) Korm. r.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

 
 

1. sz. melléklet 36. sorban

,,régészeti területen: Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; műemléki területen: Magyar Építész Kamara'' szövegrész helyébe ,,a kulturális örökség védelméért felelős miniszter'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2016. november 4.]


80/2008. (IV. 4.) Korm. r.

 
 

az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § e) pont [2017. január 1.]


101/2008. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. §-ban

,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. január 1.]

 

11. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az MVH-val'' szövegrész helyébe ,,a Kincstárral'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. január 1.]


267/2008. (XI. 12.) Korm. r.

 
 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-IV. intézkedéscsoportjának végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségek megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § f) pont [2017. január 1.]


191/2009. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 
 

9. § (5) bek. d) pont de) alpontban

,,engedély'' szövegrész helyébe ,,engedély vagy a tudomásulvétel igazolása'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. október 14.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,bírságkategóriába'' szövegrész helyébe ,,kategóriába'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. október 14.]


220/2009. (X. 8.) Korm. r.

 
 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § g) pont [2017. január 1.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 2125. számú sorban

,,A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek 2125. számú sorból

,, , Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]


158/2010. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről

 
 

1. § 6. pontban

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,Kincstárhoz'' szövegrész, a ,,kérelem MVH'' szövegrész helyébe ,,kérelem Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § c) pont [2017. január 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § e) pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,a Kincstárnak'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § f) pont [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,MVH-nál'' szövegrész helyébe ,,Kincstárnál'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § g) pont [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár által rendszeresített és a'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § h) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,az MVH központi szervéhez, az MVH központi szerve által rendszeresített, és az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstárhoz az általa rendszeresített és a'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § i) pont [2017. január 1.]

 

13. § (4)-(6) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § e) pont [2017. január 1.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

15. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

16. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

17. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 14. § d) pont [2017. január 1.]


37/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 
 

2. § 10b. pont

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár)'' szövegrész helyébe ,,kifizető ügynökségnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,MVH által'' szövegrész helyébe ,,általa'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek. a) pontban

,,kincstárt'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár)'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek. a)-b) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek. b) pontban

,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv'' szövegrész helyébe ,,kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11. § (8) bek. nyitó szövegrészben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,az MVH-t'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökséget'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

11. § (10) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (2) bek.-ben

,,MVH részére'' szövegrész helyébe ,,kifizető ügynökség részére'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökségnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (5) bek.-ben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (6) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (7) bek. nyitó szövegrészben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (8) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (11) bek.-ben

,,az MVH-nak'' szövegrész helyébe ,,a kifizető ügynökségnek'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 15. § (2) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. október 14.]

 

5/A. melléklet

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. október 14.]


154/2011. (VIII. 10.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § h) pont [2017. január 1.]


303/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a történelmi emlékhelyekről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 313/2016. (X. 19.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. október 23.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

3. §

Helyébe lép: 325/2016. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2016. november 4.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 325/2016. (X. 27.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. november 4.]

 

2. melléklet után

2/A. melléklettel kieg.: 325/2016. (X. 27.) Korm. r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. november 4.]


315/2011. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,(2a)-(5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(3)-(5) bekezdés'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

1. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

2. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. október 14.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Központ a világörökségi testület ülését követően haladéktalanul a miniszter állásfoglalását kéri. A miniszter az állásfoglalását a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül adja meg.'' szövegrész helyébe ,,miniszter dönt, és állásfoglalását 30 napon belül megküldi a kezelési terv készítőjének,'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. október 14.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,Központnak'' szövegrész helyébe ,,miniszternek'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. október 14.]

 

3. § (4) bek. a) pontban

,,Központ'' szövegrész helyébe ,,kezelési terv készítője'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. október 14.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a kezelési terv tervezetét honlapján'' szövegrész helyébe ,,az általa vezetett minisztérium honlapján a kezelési terv tervezetét'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. október 14.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. a) pontból

,,a miniszternek és'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,3. § (2) bekezdése és a 3. § (3) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,3. § (2)-(4) bekezdése'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § g) pont [2016. október 14.]

 

6. § (1) bek.-ből

,,a Központ és'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. §-ból

,,a Központtól, illetve'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § e) pont [2017. január 1.]

 

15. §-ban

,,14. § (1) bekezdés szerint megkeresettek a javaslatot támogatják'' szövegrész helyébe ,,természetvédelemért felelős miniszter a javaslatot támogatja'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § h) pont [2016. október 14.]

 

2. melléklet II. pont 2. pont c) alpontban

,,megadása és'' szövegrész helyébe ,,megadása vagy'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § i) pont [2016. október 14.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

I. Fejezet

2/A. §-sal kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 1. § [2016. október 28.]

 

17. § (7) bek.

Helyébe lép: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 2. § [2016. október 28.]

 

42. § után

42/A. §-sal kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 3. § [2016. október 28.]

 

47. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 4. § [2016. október 28.]

 

63. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 5. § [2016. október 28.]

 

109. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

109. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

28. alcím

120/A. §-sal kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 7. § [2016. október 28.]

 

19. melléklet IV. cím 4. pont C. alpont

f) alponttal kieg.: 319/2016. (X. 25.) Korm. r. 8. § [2016. október 28.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

90. § (1) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

90. § (6) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5. melléklet 7. sor

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 16. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

6. melléklet B:10, B:11, C:10 és C:11 mezőben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 16. § (4) bek. [2017. január 1.]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

4. § (1) bek. n) pontban

helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

2. § (8) bek. a) pontban

,,a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen szerzett szakképzettség'' szövegrész helyébe ,,a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. október 21.]

 

10. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. október 21.]


273/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

az állami tisztviselők továbbképzésére a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

 
 

3. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép: 321/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § [2016. október 28.]

 

,,A Nemzeti Közszolgálati Egyetem'' alcím

6/A. §-sal kieg.: 321/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § [2016. október 28.]

 

10. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 321/2016. (X. 27.) Korm. r. 17. § [2016. október 28.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

10/A. alcím

11/C. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 12. § [2016. október 14.]

 

11/B. § (1) bek.-ből

,,nyilvántartott műemléki értéket,'' szövegrészt és ,, , műemlék telkén, műemléki jelentőségű területen, műemléki történeti tájon vagy világörökségi területen az'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. október 14.]

 

12/A. alcím (14/A. §)

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. október 14.]

 

39. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 15. § c) pont [2016. október 14.]

 

40. § (5) bek. f) pontból

,, , vagy műemlék esetén az eltérés a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek nem felel meg'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 15. § d) pont [2016. október 14.]

 

54. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 13. § [2016. október 14.]

 

54. § (7)-(7a) bek.-ben

,,(6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(6) és (6a) bekezdés'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. október 14.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,értéken'' szövegrész helyébe ,,értéken, műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. október 14.]

 

5. melléklet VII. pont 1. alpontban

,,Szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció'' szövegrész helyébe ,,Szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció tartalmi követelményei'' szövegrész, ,,területen álló építmény esetén'' szövegrész helyébe ,,helyszínen vagy világörökségi területen álló vagy tervezett építmény esetén: '' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § c) pont [2016. október 14.]

 

6. melléklet I. táblázat A:38 mezőben

,,világörökségi'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínen vagy világörökségi'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § d) pont [2016. október 14.]

 

6. melléklet III. táblázat A:17 mezőben

,,világörökségi'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínen vagy világörökségi'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § d) pont [2016. október 14.]


374/2012. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 
 

15. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 307/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

15. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 307/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

16. § 29. pont után

30-31. ponttal kieg.: 307/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § [2016. december 31.]

 

1. melléklet

Mód.: 307/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. december 31.]

 

3. melléklet

Mód.: 307/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. november 6.]


110/2013. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a lófélék egyedeinek azonosításáról

 
 

2. § (1) bek. 1. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés a)'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk c)'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 2. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 12.'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262 EU bizottsági végrehajtási rendelet 21.'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 3. pontban

,,504/2008/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés d)'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk o)'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § d) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 10. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21.'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262 EU bizottsági végrehajtási rendelet 38.'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § e) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 12. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21.'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 39.'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § f) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 15. pontban és 2. § (2) bek.-ben

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § g) pont [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 17-18. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 18. pont után 18a. ponttal kieg.: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 1. § [2016. október 28.]

 

2. § (1) bek. 19. pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés b)'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk n)'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § h) pont [2016. október 28.]

 

3. §

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 2. § [2016. október 28.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

6. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 5. § [2016. október 28.]

 

7. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 6. § [2016. október 28.]

 

8. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,A vágóhíd másolatban megküldi'' szövegrész helyébe ,,A vágóhíd megküldi'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § i) pont [2016. október 28.]

 

8. § (2) bek. b) pontban

,,lóútleveleit érvénytelenítésre'' szövegrész helyébe ,,érvénytelenített lóútleveleit'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § j) pont [2016. október 28.]

 

9. § a) pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikkének (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikkének (1)-(3) bekezdései'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § k) pont [2016. október 28.]

 

9. § b)-c) pont

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 7. § [2016. október 28.]

 

11. § (2) bek.-ből

,,és a lótartási hely igazoló lappal'' szövegrészt hat. kív. h.: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 11. § [2016. október 28.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. október 28.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. október 28.]

 

13. § (2) bek. c) pontban

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 18. § [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek. b) pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 22. és 23.'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 39. és 40.'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § l) pont [2016. október 28.]

 

13. § (3) bek. d) pontban

,,az 504/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk (4)'' szövegrész helyébe ,,a 2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendelet 36. cikk (2)'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § m) pont [2016. október 28.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § n) pont [2016. október 28.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,504/2008/EK bizottsági rendeletben'' szövegrész helyébe ,,2015/262/EU bizottsági végrehajtási rendeletben'' szövegrész lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 10. § o) pont [2016. október 28.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 320/2016. (X. 25.) Korm. r. 9. § [2016. október 28.]


205/2013. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 302/2016. (X. 13.) Korm. r. 8. § [2016. október 14.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

16. § (3) bek. o) pontban

,,feltételeit.'' szövegrész helyébe ,,feltételeit,'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 17. § [2016. október 14.]

 

16. § (3) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 16. § [2016. október 14.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2016. október 28.]

 

6. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2016. október 28.]

 

11/A. § (6) bek.-ben

,,(6) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdésben'' szövegrész lép: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. október 28.]

 

17/A. § (13) bek.-ben

,,Az (1)-(12) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,A 17. § és az (1)-(12) bekezdés'' szövegrész lép: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. október 28.]

 

39/K. §

Helyébe lép: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 3. § [2016. október 28.]


439/2013. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2016. november 4.]

 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 3. § [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. a) pont ac) alpontban

,,védett műemléket'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értéket'' szövegrész, ,,műemléket'' szövegrész helyébe ,,a védett műemléki értéket'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 1. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. a) pont ad) alpontban

,,műemléket'' szövegrész helyébe ,,műemléki értéket'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 2. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,műemlék'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki érték'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 3. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. b) pont bb)-bc) alpontban

,,műemléken'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értéken'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 4. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. b) pont bc) alpont után

bd) alponttal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 4. § [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. c) pont cb) alpontban

,,konzerválás,'' szövegrész helyébe ,,konzerválás és ezek tervének elkészítése,'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 5. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. c) pont cc) alpontban

,,helyreállítás,'' szövegrész helyébe ,,helyreállítás és tervének elkészítése,'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 6. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. d) pontban

,,a történeti kert, történeti táj'' szövegrész helyébe ,,a védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park, védett történeti táj'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 7. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. d) pont dc) alpontból

,,történeti kert'' szövegrészt hat. kív. h.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. d) pont df) alpontban

,,a védett történeti kertet érintő'' szövegrész helyébe ,,a d) pontban meghatározottakat érintő'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 8. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. d) pont dh) alpontban

,,a védett történeti kertet érintő tevékenység tervezési programjának'' szövegrész helyébe ,,a d) pontban meghatározottakat érintő tervezési program'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 9. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. d) pont di) alpontban

,,a történeti kert'' szövegrész helyébe ,,a védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 10. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. e) pont ea) alpontban

,,a műemlék épületek műszaki,'' szövegrész helyébe ,,a védett műemléki érték'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 11. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. e) pont eb) alpontban

,,műemlék állapotának szakértői'' szövegrész helyébe ,,a védett műemléki érték állapotának általános műszaki'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 12. pont [2016. november 4.]

 

4. § (2) bek. e) pont eb) alpont után

ec) alponttal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 5. § [2016. november 4.]

 

5. § (5)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. november 4.]

 

7. § (1) bek. c) pontban

,,építészmérnök'' szövegrész helyébe ,,építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki,'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 13. pont [2016. november 4.]

 

7. § (1) bek. d) pontban

,,építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki, vagy'' szövegrész helyébe ,,építész tervező művész és műemlékvédelmi szakmérnöki'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 14. pont [2016. november 4.]

 

7. § (1) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. november 4.]

 

7. § (2) bek. c) pontban

,,építészmérnök'' szövegrész helyébe ,,építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 15. pont [2016. november 4.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. november 4.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. november 4.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 7. § [2016. november 4.]

 

8/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 8. § [2016. november 4.]

 

8/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,műemléken'' szövegrész helyébe ,,védett műemléki értéken'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 16. pont [2016. november 4.]

 

8/B. §-ban

,,műemlékvédelem'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökségvédelem'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 17. pont [2016. november 4.]

 

8/B. § után

8/C. §-sal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 9. § [2016. november 4.]

 

9. § (3) bek. c) pont cc) alpontban

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagy jogelőd intézményei'' szövegrész, ,,az LLTK által véleményezett dokumentációk közül nem vehető számításba az, amelyről a véleményezés során az LLTK megállapította,'' szövegrész helyébe ,,a dokumentációk közül nem vehető figyelembe az, amelyről megállapítható,'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 18. pont [2016. november 4.]

 

9. § (3) bek. c) pont cc) alpontból

,,(a továbbiakban: Központ)'' szövegrészt és ,,(a továbbiakban: LLTK)'' szövegrészt hat. kív. h.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. november 4.]

 

9/A. §

Hat. kív. h.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § d) pont [2016. november 4.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. november 4.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. november 4.]

 

11. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2016. november 4.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. november 4.]

 

12. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 23/2016. (X. 27.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. november 4.]

 

12/A. §

Helyébe lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 12. § [2016. november 4.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 16. § e) pont [2016. november 4.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 13. § [2016. november 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 14. §, illetve 1. melléklet [2016. november 4.]

 

2. melléklet 4. pont 4.3 alpontban

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagy jogelőd intézményei'' szövegrész, ,,az LLTK'' szövegrész helyébe ,,a Lechner Lajos Tudásközpont'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 15. § 19. pont [2016. november 4.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 304/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. október 15.]

 

4. melléklet

Mód.: 304/2016. (X. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. október 15.]

 

7. melléklet 1.98. pont

Hat. kív. h.: 304/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. október 15.]

 

7. melléklet 1.99. pont

Hat. kív. h.: 304/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. október 15.]


76/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

 
 

1. §

Helyébe lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

12. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2016. október 29.]

 

13. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 19. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

92. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 19. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 316/2016. (X. 24.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. október 25.]

 

1. melléklet A) pont táblázat 12. sor

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 19. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]


168/2014. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

 
 

1/A. §-ban

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

1/A. § után

1/B. §-sal kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § nyitó szövegrészben

,,Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár Budapest Főváros Kormányhivatalára'' szövegrész, ,,támogatási jogcímek'' szövegrész helyébe ,,támogatások'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4-6. § nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. §-ban

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

8. §-ban

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

9. § nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyébe ,,A Kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 20. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]


245/2014. (IX. 24.) Korm. r.

 
 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § i) pont [2017. január 1.]


255/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 
 

2. § (1) bek. 95. pontban

,,határozatban'' szövegrész helyébe ,,határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat)'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 1. pont [2016. október 14.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,hozható meg'' szövegrész helyébe ,,hajható végre'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 2. pont [2016. október 14.]

 

5. § 22. pontban

,,1-3., 5., 7., 8., 10.,'' szövegrész helyébe ,,1-10.,'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 3. pont [2016. október 14.]

 

7. § 29. pont után

30. ponttal kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 2. § [2016. október 14.]

 

17/A. §

Hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § a) pont [2016. október 14.]

 

17/C. §

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 3. § [2016. október 14.]

 

19. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. október 14.]

 

19. § (2) bek. g) pontban

,,49-54.'' szövegrész helyébe ,,48/A., 49-54.'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 4. pont [2016. október 14.]

 

19. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. október 14.]

 

19. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. október 14.]

 

19. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § b) pont [2016. október 14.]

 

20. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,beruházás'' szövegrész helyébe ,,11. és 12. alcím szerinti támogatás esetén a beruházás'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 5. pont [2016. október 14.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,46.'' szövegrész helyébe ,,46., 47., 50.'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 6. pont [2016. október 14.]

 

23. § (1) bek. 23. pont

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 5. § [2016. október 14.]

 

23/A. § nyitó szövegrészben

,,d)'' szövegrész helyébe ,,c)'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 7. pont [2016. október 14.]

 

23/A. § a) pont 5. alpont után

6. alponttal kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 6. § [2016. október 14.]

 

23/A. § után

23/B. §-sal kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 7. § [2016. október 14.]

 

24. § e) pontban

,,az 50-69.'' szövegrész helyébe ,,a 48/A. és az 50-69.'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 8. pont [2016. október 14.]

 

27. § g) pont

Hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § c) pont [2016. október 14.]

 

92. § (3) bek.-ben

,,veszteség'' szövegrész helyébe ,,veszteség és ésszerű nyereség'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 9. pont [2016. október 14.]

 

100. § (4) bek.-ben

,,b)'' szövegrész helyébe ,,a)'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 10. pont [2016. október 14.]

 

IV. Fejezet

48/A. alcímmel (102/A. §) kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 8. § [2016. október 14.]

 

103/A. § (1) bek.-ből

,, , valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (5)-(8) bekezdését és 5. cikkét'' szövegrészt hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § d) pont [2016. október 14.]

 

103/A. § (4) bek.-ben

,,b)'' szövegrész helyébe ,,a)'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 11. pont [2016. október 14.]

 

103/A. § (6) bek.-ben

,,a 717/2014/EU'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 12. pont [2016. október 14.]

 

103/A. § (8) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 21. § [2017. január 1.]

 

103/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 9. § [2016. október 14.]

 

103/I. § (2) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. október 14.]

 

103/I. § (3) bek.-ből

,,- figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére -'' szövegrészt hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § e) pont [2016. október 14.]

 

103/I. § (3) bek. c) pontban

,,az'' szövegrész helyébe ,,a lízing kivételével az'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 13. pont [2016. október 14.]

 

103/I. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. október 14.]

 

103/K. § (2) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 11. § [2016. október 14.]

 

103/L. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § f) pont [2016. október 14.]

 

103/L. § (4) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 12. § [2016. október 14.]

 

103/L. § (5) bek.-ben

,,b)'' szövegrész helyébe ,,c)'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 14. pont [2016. október 14.]

 

103/N. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 13. § [2016. október 14.]

 

103/O. § (2) bek.-ben

,,az erdészeti szaporítóanyagokról szóló'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 15. pont [2016. október 14.]

 

103/O. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 14. § [2016. október 14.]

 

103/P. § (2) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 15. § [2016. október 14.]

 

103/Q. § (2) bek. a) pontban

,,kis- és középvállalkozásnak'' szövegrész helyébe ,,mikrovállalkozásnak'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 16. pont [2016. október 14.]

 

103/Q. § (2) bek. b) pontban

,,mikro- és kisvállalkozás'' szövegrész helyébe ,,mikrovállalkozás'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 17. pont [2016. október 14.]

 

103/U. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 16. § [2016. október 14.]

 

103/U. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § g) pont [2016. október 14.]

 

103/Z. § (3) bek.

Helyébe lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 17. § [2016. október 14.]

 

105. § f) pontban

,,29.'' szövegrész helyébe ,,29. és 30.'' szövegrész, ,,14.,'' szövegrész helyébe ,,14., 17.,'' szövegrész lép: 305/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § 18. pont [2016. október 14.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

26/A. §-ban

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 22. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,az illetékes hatóság'' szövegrész helyébe ,,a szakmai támogató'' szövegrész lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 22. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

57/K. §

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2017. január 1.]


377/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész, ,,a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pont 1. alpontjában'' szövegrész helyébe ,,az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet 1. melléklete szerinti humánpolitikai feladatkörben'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek. e) pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek. g) pontban

,,kormánytisztviselői állásajánlat elfogadását követően a kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői állásajánlat elfogadását követően az állami tisztviselői'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek. g) pontban

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselője'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek. b) pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselői'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. d) pontban

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati'' szövegrész lép: 315/2016. (X. 20.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. január 1.]


15/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 
 

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 27. § j) pont [2017. január 1.]


36/2015. (III. 6.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

10. § c) pont

Nem lép hatályba: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 6. §

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 5. § [2016. október 15.]

 

3. melléklet

Nem lép hatályba: 311/2016. (X. 14.) Korm. r. 6. §


39/2015. (III. 11.) Korm. r.

 
 

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 
 

2. § 1. pontban

,,hozzájáruló nyilatkozatok'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvételek'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 1. pont [2016. október 14.]

 

2. alcímcímben (3. § előtt)

,,hatóságok'' szövegrész helyébe ,,hatóságok, a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 2. pont [2016. október 14.]

 

3. § a) pontban

,,első fokú örökségvédelmi hatóságként'' szövegrész helyébe ,,örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság)'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 3. pont [2016. október 14.]

 

3. § b) pont

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 18. § [2016. október 14.]

 

2. alcím

3/B. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 19. § [2016. október 14.]

 

3/B. §

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § a) pont [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 20. § [2016. október 14.]

 

9. § (3) bek. a) pont aa) alpontban

,,Nyilvántartási Irodának'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóságnak'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. a) pont [2016. október 14.]

 

9/A. §-ban

,,Nyilvántartási Iroda'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (2) bek. a) pont [2016. október 14.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. október 14.]

 

10. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. október 14.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 4. pont [2016. október 14.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,Az öt évnél nem régebbi'' szövegrész helyébe ,,A rendelkezésre álló'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 5. pont [2016. október 14.]

 

20. §

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 22. § [2016. október 14.]

 

21. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 23. § [2016. október 14.]

 

22. § (5) bek.-ben

,,a Hivatal az Ásatási Bizottság szakmai véleményét kérheti'' szövegrész helyébe ,,az Ásatási Bizottság szakmai véleménye kérhető'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 6. pont [2016. október 14.]

 

22. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 24. § [2016. október 14.]

 

22/A. §

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § b) pont [2016. október 14.]

 

22/B. §

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 25. § [2016. október 14.]

 

23. §

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 26. § [2016. október 14.]

 

23. § után

23/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 27. § [2016. október 14.]

 

24/A. §

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § c) pont [2016. október 14.]

 

25/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § d) pont [2016. október 14.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,Hivatal részére'' szövegrész helyébe ,,kulturális javak hatóságának'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 7. pont [2016. október 14.]

 

27. § (2)-(3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,kulturális javak hatóságának a'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 8. pont [2016. október 14.]

 

28. § (5)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § e) pont [2016. október 14.]

 

30. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 28. § [2016. október 14.]

 

33. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 29. § [2016. október 14.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,nyilvántartás alapján a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 9. pont [2016. október 14.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság kezdeményezésére a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 10. pont [2016. október 14.]

 

41. § (1) bek. (3) bek.-ben

,,Nyilvántartási Irodát'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóságot'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 11. pont [2016. október 14.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,Nyilvántartási Irodának'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóságnak'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. b) pont [2016. október 14.]

 

45. § (5) bek.-ben

,,fellebbezésre tekintet nélkül azonnal'' szövegrész helyébe ,,azonnal'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 12. pont [2016. október 14.]

 

46. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2016. október 14.]

 

46. § (2) bek. e) pontban

,,igazolását.'' szövegrész helyébe ,,igazolását,'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 13. pont [2016. október 14.]

 

46. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2016. október 14.]

 

46. § (4) bek. a) pontban

,,legelő'' szövegrész helyébe ,,rét vagy legelő'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 14. pont [2016. október 14.]

 

46. § (4) bek. c) pontban

,,szabtak ki, vagy'' szövegrész helyébe ,,szabtak ki,'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 15. pont [2016. október 14.]

 

46. § (4) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 30. § (3) bek. [2016. október 14.]

 

46. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 30. § (4) bek. [2016. október 14.]

 

46. § (10) bek.-ben

,,végzésére'' szövegrész helyébe ,,végzésére, kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb határidőt jelöl meg'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 16. pont [2016. október 14.]

 

46. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 30. § (5) bek. [2016. október 14.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 31. § [2016. október 14.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,hozzájáruló hatósági nyilatkozatot'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvétel tényének igazolását'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 17. pont [2016. október 14.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,Nyilvántartási Iroda'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (2) bek. b) pont [2016. október 14.]

 

53. § (2) bek.-ben

,,Építésügyi vagy örökségvédelmi'' szövegrész helyébe ,,Örökségvédelmi'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 18. pont [2016. október 14.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,Nyilvántartási Irodának'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóságnak'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. c) pont [2016. október 14.]

 

23. alcímcímben (55. § előtt)

,,hatósági nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvétel'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 19. pont [2016. október 14.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,hozzájáruló hatósági nyilatkozatot ad ki'' szövegrész helyébe ,,jogszerű hallgatással tudomásul veheti és a tudomásulvétel tényét hatósági bizonyítvánnyal igazolja'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 20. pont [2016. október 14.]

 

55. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § f) pont [2016. október 14.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,hatósági nyilatkozatra'' szövegrész helyébe ,,a tudomásulvételre'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 21. pont [2016. október 14.]

 

60. §-ban

,,hatósági nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,a tudomásulvétel'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 22. pont [2016. október 14.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,világörökségi területet'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (4) bek. a) pont [2016. október 14.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,hatáskörében'' szövegrész helyébe ,,hatáskörében vagy szakkérdés vizsgálata során'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 23. pont [2016. október 14.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,világörökségi területet'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (4) bek. a) pont [2016. október 14.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 24. pont [2016. október 14.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,világörökségi területet'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (4) bek. a) pont [2016. október 14.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ'' szövegrész lép: 323/2016. (X. 27.) Korm. r. 17. § [2016. október 28.]

 

29. alcímcím (64. § előtt)

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 32. § [2016. október 14.]

 

29. alcím

65/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 33. § [2016. október 14.]

 

30. alcímcímben (66. § előtt)

,,eljárás'' szövegrész helyébe ,,eljárás és szakkérdés vizsgálatának'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 25. pont [2016. október 14.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,világörökségi területet'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. b) pont [2016. október 14.]

 

66. § (2) bek. a) pontban

,,világörökségi területen'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 26. pont [2016. október 14.]

 

66. § (3) bek.-ben

,,közreműködő'' szövegrész helyébe ,,közreműködő vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 27. pont [2016. október 14.]

 

66. § (5) bek.-ben

,,telekalakítási eljárás'' szövegrész helyébe ,,telekalakítás'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 28. pont [2016. október 14.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,világörökségi területet'' szövegrész helyébe ,,világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. c) pont [2016. október 14.]

 

32. alcímcímben (70. § előtt)

,,feladatok'' szövegrész helyébe ,,és nem hatósági feladatok'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 29. pont [2016. október 14.]

 

70. § után

70/A. §-sal kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 34. § [2016. október 14.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,Nyilvántartási Irodának'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóságnak'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (3) bek. d) pont [2016. október 14.]

 

72. § (2) bek. b) pontból

,,jogszabályban meghatározott esetben és módon örökségvédelmi bírságot szab ki,'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § g) pont [2016. október 14.]

 

72. § (3) bek. a) pontban

,,megvalósítást'' szövegrész helyébe ,,megvalósítást, amennyiben a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság erre felhívja'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 30. pont [2016. október 14.]

 

72. § (3) bek. b) pontból

,, , záradékkal ellátott'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § h) pont [2016. október 14.]

 

72. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 35. § [2016. október 14.]

 

72. § (4) bek.-ből

,,és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § i) pont [2016. október 14.]

 

73. § (1) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 36. § [2016. október 14.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja'' szövegrész helyébe ,,helyszíni szemlén ellenőrzi'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 31. pont [2016. október 14.]

 

74. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 37. § [2016. október 14.]

 

74. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 38. § [2016. október 14.]

 

74. § (4) bek.-ben

,,Nyilvántartási Iroda'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (2) bek. c) pont [2016. október 14.]

 

35. alcímcímben (75. § előtt)

,,engedélyezési eljárás'' szövegrész helyébe ,,tudomásulvétel'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 32. pont [2016. október 14.]

 

75. §

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 39. § [2016. október 14.]

 

36. alcím (76. §)

Helyébe lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 40. § [2016. október 14.]

 

77. § (2) bek. a) pontban

,,várományos terület'' szövegrész helyébe ,,várományos helyszín vagy terület'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 33. pont [2016. október 14.]

 

78. § (2) bek. a) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatóság'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 34. pont [2016. október 14.]

 

78. § (2) bek. b) pontban

,,Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást vezető hatósággal'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 35. pont [2016. október 14.]

 

5. melléklet táblázat 24. sor A oszlopból

,,Hivatal által végzett'' szövegrészt hat. kív. h.: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 42. § j) pont [2016. október 14.]

 

9. melléklet II. pont G. alpont 1. alpontban

,,közbeni'' szövegrész helyébe ,,kutatási naplója'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 36. pont [2016. október 14.]

 

9. melléklet II. pont I. alpont 1. alpontban

,,közbeni'' szövegrész helyébe ,,restaurálási naplója'' szövegrész lép: 306/2016. (X. 13.) Korm. r. 41. § (1) bek. 37. pont [2016. október 14.]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2017. január 1.]


172/2015. (VII. 2.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)'' szövegrész helyett ,,Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az MVH'' szövegrész helyett ,,A Kincstár'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § b) pont [2017. január 1.]

 

11. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyett ,,a Kincstár'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az MVH'' szövegrész helyett ,,a Kincstár'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § c) pont [2017. január 1.]

 

14. §-ban

,,az MVH'' szövegrész helyett ,,a Kincstár'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § c) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az MVH-val'' szövegrész helyett ,,a Kincstárral'' szövegrésszel lép hatályba: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 24. § d) pont [2017. január 1.]


232/2015. (VIII. 20.) Korm. r.

 
 

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. október 20.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. október 20.]

 

4-5. §

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 3. § [2016. október 20.]

 

6-7. §

Hat. kív. h.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 9. § [2016. október 20.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. október 20.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. október 20.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a pályázatában vállalt vagy a 7. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az 5. § (4) bekezdése'' szövegrész lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 8. § [2016. október 20.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. október 20.]

 

11. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. október 20.]

 

13. §

Helyébe lép: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 6. § [2016. október 20.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 312/2016. (X. 19.) Korm. r. 7. § [2016. október 20.]


251/2015. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 327/2016. (X. 27.) Korm. r. 1. § [2016. október 28.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 327/2016. (X. 27.) Korm. r. 2. § [2016. október 28.]


320/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. melléklet 17. pont

Hat. kív. h.: 328/2016. (X. 28.) Korm. r. 25. § [2017. január 1.]


134/2016. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 
 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 324/2016. (X. 27.) Korm. r. 5. § [2016. október 28.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

8/2016. (X. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

 
 

V. Fejezet 8. Átmeneti rendelkezések alcím (17. §)

Hat. kív. h.: 8/2016. (X. 13.) MEKH r. 18. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 8/2016. (X. 13.) MEKH r. 18. § [2018. január 1.]


9/2012. (III. 28.) NMHH r.

 
 

a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (X. 14.) NMHH r. 6. § [2017. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

8/2016. (III. 25.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

D:25 mezőben

,,szakácsverseny 2016. évi európai döntője'' szövegrész helyébe ,,versenyek támogatása'' szövegrész lép: 29/2016. (X. 28.) MvM r. 2. § b) pont [2016. október 29.]

 

G:7 és G:10 mezőben

,,Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége'' szövegrész helyébe ,,Magyar Szakszervezeti Szövetség'' szövegrész lép: 29/2016. (X. 28.) MvM r. 2. § a) pont [2016. október 29.]

 

1. melléklet

Mód.: 29/2016. (X. 28.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. október 29.]


MK******

 
 

 


3/2016. (IV. 29.) MK r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

2. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 5/2016. (X. 20.) MK r. 1. § [2016. október 21.]


24/1990. (IX. 5.) BM r.

 
 

a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről

 
 

Hat. kív. h.: 40/2016. (X. 12.) BM r. 1. § [2016. október 13.]


34/2003. (VII. 29.) BM-PM e. r.

 
 

az összekötő tisztviselők kihelyezéséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumra'' szövegrész, ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatóságára'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatot ellátó szerveire'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 2. § [2016. október 13.]


49/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 42/2016. (X. 25.) BM r. 1. § [2016. december 1.]

 

11/B. § után

Alcímmel és 11/C-11/E. §-sal kieg.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 2. § [2016. december 1.]

 

3. sz. melléklet után

4. sz. melléklettel kieg.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 3. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. december 1.]

 

4. sz. melléklet után

5. sz. melléklettel kieg.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 3. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. december 1.]


50/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 4. § [2016. december 1.]

 

4. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 5. § [2016. december 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 42/2016. (X. 25.) BM r. 6. §, illetve 3. melléklet [2016. december 1.]


22/2006. (IV. 25.) BM r.

 
 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

10/A. § (2) bek.-ben

,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központban'' szövegrész helyébe ,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban'' szövegrész, ,,a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést igazoló bizonyítványt'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, a Vám- és Pénzügyőrségnél szerzett középfokú szaktanfolyami bizonyítványt'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 3. § a) pont [2016. október 13.]

 

10/A. § (3) bek.-ben

,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központban'' szövegrész helyébe ,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 3. § b) pont [2016. október 13.]


12/2011. (III. 30.) BM r.

 
 

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról

 
 

10. § b) pontban

,,nyomozó hatósága'' szövegrész helyébe ,,nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve'' lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 4. § (1) bek. a) pont [2016. október 13.]

 

11. § (3) bek. b) pontban

,,NAV nyomozó hatósága'' szövegrész helyébe ,,NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szerve'' szövegrész, ,,a NAV elnöke'' szövegrész helyébe ,,az állami adó- és vámhatóság vezetője'' lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. október 13.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,NAV nyomozó hatóságai'' szövegrész helyébe ,,NAV nyomozó hatósági feladatot ellátó szervei'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 4. § (1) bek. c) pont [2016. október 13.]

 

15. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 40/2016. (X. 12.) BM r. 4. § (2) bek. [2016. október 13.]


68/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

 
 

5. melléklet 5. pontban

,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központban'' szövegrész helyébe ,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 5. § a) pont [2016. október 13.]

 

5. melléklet 7. pontban

,,a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítés'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint jogelődjénél, a Vám- és Pénzügyőrségnél középfokú szaktanfolyamon szerzett képesítés'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 5. § b) pont [2016. október 13.]

 

5. melléklet 8. pontban

,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központban'' szövegrész helyébe ,,Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 5. § c) pont [2016. október 13.]


85/2012. (XII. 28.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

 
 

74. § (1) bek. a) pontban

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, állami szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 2. § [2016. október 26.]


31/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

 
 

9. §-ban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyból'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból'' szövegrész, ,,köztisztviselői jogviszonyból'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszonyból'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 5. § a) pont [2016. október 26.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,, , a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 5. § b) pont [2016. október 26.]


47/2015. (VIII. 6.) BM r.

 
 

az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

 
 

1. § 5. pontban

,,hatóságai'' szövegrész helyébe ,,hatósági feladatot ellátó szervei'' szövegrész lép: 40/2016. (X. 12.) BM r. 6. § [2016. október 13.]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 
 

23. § (4) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 6. § [2016. október 26.]


31/2010. (V. 13.) EüM r.

 
 

a finanszírozási eljárásrendekről

 
 

19. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 4. § (1) bek., illetve 12. melléklet [2016. november 1.]

 

29. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 4. § (2) bek., illetve 13. melléklet [2016. november 1.]

 

40. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 4. § (3) bek., illetve 14. melléklet [2016. november 1.]


8/2002. (X. 4.) ESZCSM r.

 
 

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,1800 Ft'' szövegrész helyébe ,,2700 Ft'' szövegrész lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 1. § [2016. október 17.]


18/2013. (III. 5.) EMMI r.

 
 

a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

 
 

1. § f) pont

Hat. kív. h.: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 4. § [2016. október 17.]

 

9. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 2. § [2016. október 17.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. október 17.]


33/2013. (V. 10.) EMMI r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 
 

13. § (2) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 5. § [2016. október 17.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,minőségügyi vezető védőnői,'' szövegrész helyébe ,,minőségügyi vezető védőnői, minőségügyi vezető menedzser,'' szövegrész lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 8. § [2016. október 17.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 6. § [2016. október 17.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 31/2016. (X. 12.) EMMI r. 7. § [2016. október 17.]


25/2015. (V. 27.) FM r.

 
 

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 70/2016. (X. 14.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. október 15.]

 

1. § (3) bek. a) pont 16. alpont után

17. alponttal kieg.: 70/2016. (X. 14.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. október 15.]

 

1. § (3) bek. c)-d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 70/2016. (X. 14.) FM r. 1. § (3) bek. [2016. október 15.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 70/2016. (X. 14.) FM r. 2. § [2016. október 15.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 70/2016. (X. 14.) FM r. 3. § [2016. október 15.]

 

4. alcím

22/A. §-sal kieg.: 70/2016. (X. 14.) FM r. 4. § [2016. október 15.]

 

26. § után

Alcímmel (26/A. §) kieg.: 70/2016. (X. 14.) FM r. 5. § [2016. október 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 70/2016. (X. 14.) FM r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. október 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 70/2016. (X. 14.) FM r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. október 15.]


61/2015. (X. 12.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

 
 

6/A. § (1) bek.-ben

,,192 804 Ft'' szövegrész helyébe ,,539 233 Ft'' szövegrész lép: 68/2016. (X. 13.) FM r. 11. § a) pont [2016. október 14.]

 

6/A. § (2) bek.-ben

,,223 376 Ft'' szövegrész helyébe ,,666 056 Ft'' szövegrész lép: 68/2016. (X. 13.) FM r. 11. § b) pont [2016. október 14.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 68/2016. (X. 13.) FM r. 10. § [2016. október 14.]


11/2010. (II. 4.) FVM r.

 
 

az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 69/2016. (X. 14.) FM r. 10. §, illetve 16. melléklet [2016. október 22.]

 

1. sz. melléklet 9.6. pont

Hat. kív. h.: 69/2016. (X. 14.) FM r. 12. § (1) bek. [2016. október 22.]

 

2. sz. melléklet táblázat 2018. sorban

,,Felső-Őrségi'' szövegrész helyébe ,,Felső-Őrségi és Vendvidéki'' szövegrész lép: 69/2016. (X. 14.) FM r. 11. § a) pont [2016. október 22.]

 

2. sz. melléklet táblázat 2018. sorból

,,Vendvidéki'' szövegrészt hat. kív. h.: 69/2016. (X. 14.) FM r. 12. § (2) bek. a) pont [2016. október 22.]

 

2. sz. melléklet táblázat 2019. sorban

,,Alsó-Kemenesháti'' szövegrész helyébe ,,Sárvár-Celldömölki'' szövegrész lép: 69/2016. (X. 14.) FM r. 11. § b) pont [2016. október 22.]

 

2. sz. melléklet táblázat 2019. sorból

,,Sárvári-Rábamente'' szövegrészt hat. kív. h.: 69/2016. (X. 14.) FM r. 12. § (2) bek. b) pont [2016. október 22.]


43/2010. (IV. 23.) FVM r.

 
 

a növényvédelmi tevékenységről

 
 

35-36. §

Helyébe lép: 71/2016. (X. 28.) FM r. 1. § [2016. október 29.]

 

3. melléklet ,,Növényvédelmi gépek felülvizsgálata'' alcím 1-5. pont és 7-10. függelék

Hat. kív. h.: 71/2016. (X. 28.) FM r. 2. § [2016. október 29.]


9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

1. §-ban

,,polgármester és a közszolgálati tisztviselő (a továbbiakban: jelölt)'' szövegrész helyébe ,,polgármester, közszolgálati tisztviselő, állami tisztviselő (a továbbiakban együtt: jelölt)'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 1. § a) pont [2016. október 26.]

 

1. melléklet 2. pontban

,,polgármester vagy a közszolgálati tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,jelölt'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 1. § b) pont [2016. október 26.]

 

6. melléklet 2. és 10. pontban

,,polgármester vagy a közszolgálati tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,jelölt'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 1. § b) pont [2016. október 26.]


16/2001. (X. 26.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtás szervezetéről

 
 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 1. § [2016. október 12.]

 

10. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 18. § [2016. október 12.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 2. § (1) bek. [2016. október 12.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,személyeket'' szövegrész helyébe ,,pályázókat'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § a) pont [2016. október 12.]

 

11. § (3a) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 2. § (2) bek. [2016. október 12.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 2. § (3) bek. [2016. október 12.]

 

11/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 3. § (1) bek. [2016. október 12.]

 

11/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 3. § (2) bek. [2016. október 12.]

 

11/B. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 3. § (3) bek. [2016. október 12.]

 

11/B. § (4) bek.-ben

,,három hónap'' szövegrész helyébe ,,hat hónap'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § b) pont [2016. október 12.]

 

11/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 3. § (4) bek. [2016. október 12.]

 

12. § (1) bek. c) pontban

,,három pályázó'' szövegrész helyébe ,,öt pályázó'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § c) pont [2016. október 12.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,három pályázó'' szövegrész helyébe ,,öt pályázó'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § c) pont [2016. október 12.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,8 napon belül'' szövegrész helyébe ,,30 napon belül'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § d) pont [2016. október 12.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 4. § [2016. október 12.]

 

24. §

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 5. § [2016. október 12.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,honlapján'' szövegrész helyébe ,,képzésszervezést támogató informatikai rendszerén'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § e) pont [2016. október 12.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 6. § [2016. október 12.]

 

28. §

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 7. § [2016. október 12.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,Jogakadémián'' szövegrész helyébe ,,Jogakadémia által meghatározott helyszínen'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § f) pont [2016. október 12.]

 

35. §

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 8. § [2016. október 12.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 9. § [2016. október 12.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 10. § [2016. október 12.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,3000 Ft'' szövegrész helyébe ,,6000 Ft'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § g) pont [2016. október 12.]

 

42. §

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 11. § [2016. október 12.]

 

43. §-ban

,,bocsátás iránti kérelem benyújtására és elintézésére'' szövegrész helyébe ,,történő jelentkezésre'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § h) pont [2016. október 12.]

 

76. § (3) bek.-ben

,,jelentkezési kérelmükhöz'' szövegrész helyébe ,,jelentkezésükhöz'' szövegrész lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 17. § i) pont [2016. október 12.]

 

76. § után

76/A. §-sal kieg.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 12. § [2016. október 12.]

 

77. § után

78. §-sal kieg.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 13. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 14. §, illetve 1. melléklet [2016. október 12.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 21/2016. (X. 11.) IM r. 15. §, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 21/2016. (X. 11.) IM r. 16. §, illetve 3. melléklet [2016. október 12.]


9/2005. (VII. 21.) IHM r.

 
 

az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 41/2016. (X. 13.) BM r. 12. § [2016. november 27.]


32/2014. (V. 19.) KIM r.

 
 

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 3. § [2016. október 26.]

 

6. §-ban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § a) pont [2016. október 26.]

 

7. §-ban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § a) pont [2016. október 26.]

 

62. § (6) bek.-ben

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § b) pont [2016. október 26.]

 

63. § (2) bek. c) pontban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § a) pont [2016. október 26.]

 

63. § (2) bek. c) pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői, állami tisztviselői'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § a) pont [2016. október 26.]

 

63. § (3) bek. a) pontban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 43/2016. (X. 25.) BM r. 4. § a) pont [2016. október 26.]


6/2016. (X. 12.) KKM r.

 
 

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

 
 

6. §

Helyébe lép: 6/2016. (X. 12.) KKM r. 12. § [2017. augusztus 1.]


49/2012. (XII. 28.) NGM r.

 
 

az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

 
 

3. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 13. § [2016. október 13.]


46/2013. (X. 31.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 1. § [2016. október 13.]

 

2. § 1. pont után

1/a. ponttal kieg.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 2. § (1) bek. [2016. október 13.]

 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 2. § (2) bek. [2016. október 13.]

 

2. § 4. pont után

4/a. ponttal kieg.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 2. § (3) bek. [2016. október 13.]

 

3. §

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 3. § [2016. október 13.]

 

4. §

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 4. § [2016. október 13.]

 

5. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 8. § a) pont [2016. október 13.]

 

6. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 5. § [2016. október 13.]

 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 6. § [2016. október 13.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 7. § [2016. október 13.]

 

16. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 8. § b) pont [2016. október 13.]


5/2015. (II. 27.) NGM r.

 
 

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Útdíjköteles gépjárművel végzett'' szövegrész helyébe ,,Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett'' szövegrész lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 11. § a) pont [2016. október 13.]

 

4. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 9. § [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek. g) pontban

,,ugyanazon útdíjköteles gépjárművel'' szövegrész helyébe ,,ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel'' szövegrész lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 11. § b) pont [2016. október 13.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 10. § [2016. október 13.]


11/2016. (IV. 29.) NGM r.

 
 

az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

46. § (1)-(2) bek.-ben

,,52. §-ban'' szövegrész helyébe ,,49. §-ban'' szövegrész lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 12. § a) pont [2016. október 13.]

 

47. §-ban

,,52. §-ban és 53. §-ban'' szövegrész helyébe ,,49. §-ban és 50. §-ban'' szövegrész lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 12. § b) pont [2016. október 13.]

 

48. §-ban

,,52. § és 53. §'' szövegrész helyébe ,,49. § és 50. §'' szövegrész lép: 38/2016. (X. 12.) NGM r. 12. § c) pont [2016. október 13.]


12/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 
 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (X. 3.) EMMI r. 1. § [2016. október 4.]

 

7. § (4a) bek.

Hat. kív. h.: 29/2016. (X. 3.) EMMI r. 3. § [2016. október 4.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 29/2016. (X. 3.) EMMI r. 2. § [2016. október 4.]


9/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 15. melléklet [2016. november 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 16. melléklet [2016. október 28.]

 

2. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (3) bek., illetve 17. melléklet [2016. november 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (4) bek., illetve 18. melléklet [2017. január 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (5) bek., illetve 19. melléklet [2016. november 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (6) bek., illetve 20. melléklet [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 5. § (7) bek., illetve 21. melléklet [2016. november 1.]


10/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

a gyógyító-előtti ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 
 

19. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 6. § [2016. november 1.]

 

22. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 7. § [2016. november 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (1) bek., illetve 22. melléklet [2016. november 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (2) bek., illetve 23. melléklet [2016. november 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (3) bek., illetve 24. melléklet [2016. november 1.]

 

7. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (4) bek., illetve 25. melléklet [2016. november 1.]

 

11. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (5) bek., illetve 26. melléklet [2016. november 1.]

 

12. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (6) bek., illetve 27. melléklet [2016. november 1.]

 

16. melléklet után

17. melléklettel kieg.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 8. § (7) bek., illetve 28. melléklet [2016. november 1.]


11/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

 
 

1. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 9. § (1) bek., illetve 29. melléklet [2016. november 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 9. § (2) bek., illetve 30. melléklet [2016. november 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 9. § (3) bek., illetve 31. melléklet [2016. november 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 9. § (4) bek., illetve 32. melléklet [2016. november 1.]


42/2011. (VIII. 11.) NFM r.

 
 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 
 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 41/2016. (X. 6.) NFM r. 1. § [2016. október 7.]

 

10. §

Helyébe lép: 41/2016. (X. 6.) NFM r. 2. § [2016. október 7.]

 

1. melléklet 2. pontban

,,10032000-01037241-00000000 NAV vám- és adóbírság, kamat'' szövegrész helyébe ,,10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság'' szövegrész lép: 41/2016. (X. 6.) NFM r. 3. § [2016. október 7.]


42/2014. (X. 16.) NFM r.

 
 

az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 42/2016. (X. 20.) NFM r. 3. § [2016. október 21.]


9/1993. (IV. 2.) NM r.

 
 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 
 

1. § (14) bek.-ben

,,(a 14. számú mellékletben meghatározott esetek, valamint a (21) bekezdésben foglalt esetek kivételével)'' szövegrész helyébe ,,(a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével)'' szövegrész lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 2. § a) pont [2016. november 1.]

 

7. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 3. § a) pont [2016. november 1.]

 

12. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 3. § b) pont [2016. november 1.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 1.]

 

1/A. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. november 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2016. november 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

2/A. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2016. november 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2016. november 1.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2016. november 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2016. november 1.]

 

8. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2016. november 1.]

 

9. sz. melléklet III. pont táblázat ,,56602'', ,,57435'', ,,57442'', ,,57503'' sorban

,,terhesség'' szövegrész helyébe ,,várandósság'' szövegrész lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 2. § b) pont ba) alpont [2016. november 1.]

 

9. sz. melléklet III. pont táblázat ,,56720'', ,,56742'' és ,,57040'' sor előtti ,,57023'' sorban

,,terhességi'' szövegrész helyébe ,,várandóssági'' szövegrész lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 2. § b) pont bb) alpont [2016. november 1.]

 

9. sz. melléklet IV. pont táblázat ,,57065'' sor előtti ,,57023'' sorban

,,terhességi'' szövegrész helyébe ,,várandóssági'' szövegrész lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 2. § c) pont [2016. november 1.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (10) bek., illetve 10. melléklet [2016. november 1.]

 

10/a. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 3. § c) pont [2016. november 1.]

 

14. sz. melléklet I. E) rész E.2. pontban

,,terhességi'' szövegrész helyébe ,,várandóssági'' szövegrész lép: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 2. § d) pont [2016. november 1.]

 

17. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (X. 27.) EMMI r. 1. § (11) bek., illetve 11. melléklet [2016. november 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 20/2016. (X. 13.) OGY h. 1. pont [2016. október 10.]

 

1. pont

Mód.: 20/2016. (X. 13.) OGY h. 2. pont [2016. október 10.]


1158/2011. (V. 23.) Korm. h.

 
 

a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról

 
 

4. melléklet

Mód.: 1572/2016. (X. 19.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. október 20.]


1279/2011. (VIII. 10.) Korm. h.

 
 

a Szociális Családiház-építési Programról

 
 

Hat. kív. h.: 1558/2016. (X. 13.) Korm. h. 1. pont [2016. október 14.]


1854/2014. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a ,,Digitális Nemzet Fejlesztési Program'' település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

1-3. pont

Helyébe lép: 1591/2016. (X. 27.) Korm. h. 1. pont

 

5. pont

Helyébe lép: 1591/2016. (X. 27.) Korm. h. 2. pont

 

8. pont a) alpont

Helyébe lép: 1591/2016. (X. 27.) Korm. h. 3. pont

 

8. pont c) alpont után

d) alponttal kieg.: 1591/2016. (X. 27.) Korm. h. 4. pont


1251/2015. (IV. 23.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

3. pont

Helyébe lép: 1554/2016. (X. 13.) Korm. h. 4. pont


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont e) alpont ea) alpont

Helyébe lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 1. pont [2016. október 26.]

 

1. pont f) alpont

Helyébe lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 2. pont [2016. október 26.]

 

1. pont h) alpontban

,,amelyben'' szövegrész helyébe ,,amelyben érvényesíti a költséghatékonysági, szakmai megalapozottsági, közbeszerzési, illetve projekt lehatárolási szempontok beépülését a projektek végrehajtásába, valamint'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2016. október 26.]

 

1. pont k) alpontban

,,2016. szeptember 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. január 31.'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont [2016. október 26.]

 

1. pont k) alpont után

l)-o) alponttal kieg.: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 3. pont [2016. október 26.]

 

1. melléklet

Mód.: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 4. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. október 26.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:30 mezőben

,,4,20'' szövegrész helyébe ,,5,20'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.1. pont [2016. október 26.]

 

C:32 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,3,897'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.2. pont [2016. október 26.]

 

E:37 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016.'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. pont [2016. október 26.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

B:18 mezőben

,,közhiteles'' szövegrész helyébe ,,közcélú'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.2. pont [2016. október 26.]

 

E:5 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.1. pont [2016. október 26.]

 

E:18 mezőben

,,2016. július'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. június'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont 5.4.3. pont [2016. október 26.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat C:3 mezőben

,,5,70'' szövegrész helyébe ,,6,405'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont [2016. október 26.]

 

2. melléklet

Mód.: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 4. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. október 26.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.1. pont [2016. október 26.]

 

C:3 mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.2. pont [2016. október 26.]

 

C:10 mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.3. pont [2016. október 26.]

 

C:21 mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.5. pont [2016. október 26.]

 

C:32 mezőben

,,vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,(konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.7. pont [2016. október 26.]

 

C:32b mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.9. pont [2016. október 26.]

 

C:32c mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.10. pont [2016. október 26.]

 

C:32d mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.11. pont [2016. október 26.]

 

C:35 mezőben

,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.12. pont [2016. október 26.]

 

D:17 mezőben

,,11,364'' szövegrész helyébe ,,1,364'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.4. pont [2016. október 26.]

 

D:30 mezőben

,,4,20'' szövegrész helyébe ,,5,20'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.6. pont [2016. október 26.]

 

D:32 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,3,897'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.8. pont [2016. október 26.]

 

D:50 mezőben

,,5,70'' szövegrész helyébe ,,6,405'' szövegrész lép: 1585/2016. (X. 25.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont 5.6.13. pont [2016. október 26.]


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. október 20.]

 

2. melléklet

Mód.: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. október 20.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,GINOP-1.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.1.1-17'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2016. október 20.]

 

A:7 mezőben

,,GINOP-1.2.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.3-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.10. pont [2016. október 20.]

 

A:10 mezőben

,,GINOP-1.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.6-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.12. pont [2016. október 20.]

 

B:2 mezőben

,,tevékenységek fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatások fejlesztésének támogatása'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2016. október 20.]

 

C:3 mezőben

,,4,29'' szövegrész helyébe ,,4,30'' szövegrész, a ,,0,28'' szövegrész helyébe ,,0,29'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2016. október 20.]

 

C:5 mezőben

,,105,00'' szövegrész helyébe ,,81,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pont [2016. október 20.]

 

C:6 mezőben

,,60,00'' szövegrész helyébe ,,39,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.9. pont [2016. október 20.]

 

E:2 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pont [2016. október 20.]

 

E:3 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2016. október 20.]

 

E:3a mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.6. pont [2016. október 20.]

 

E:3b mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.7. pont [2016. október 20.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.11. pont [2016. október 20.]

 

E:10 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.13. pont [2016. október 20.]

 

E:14 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. augusztusban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.14. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

A:2b mezőben

,,GINOP-2.1.2-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-2.1.2-8.1.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2016. október 20.]

 

C:2 mezőben

,,60,00'' szövegrész helyébe ,,72,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2016. október 20.]

 

C:2b mezőben

,,55,00'' szövegrész helyébe ,,70,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2016. október 20.]

 

C:7 mezőben

,,83,50'' szövegrész helyébe ,,93,50'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.5. pont [2016. október 20.]

 

C:11 mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,25,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.6. pont [2016. október 20.]

 

E:2b mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

A:3 mezőben

,,GINOP-3.1.2-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.1.2-8.2.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2016. október 20.]

 

A:7 mezőben

,,GINOP-3.2.2-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.2.2-8.2.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pont [2016. október 20.]

 

A:8 mezőben

,,GINOP-3.2.4-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-3.2.4-8.2.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pont [2016. október 20.]

 

C:12 mezőben

,,68,00'' szövegrész helyébe ,,58,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.8. pont [2016. október 20.]

 

C:16 mezőben

,,4,29'' szövegrész helyébe ,,4,73'' szövegrész, az ,,1,29'' szövegrész helyébe ,,1,73'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. pont [2016. október 20.]

 

E:3 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2016. október 20.]

 

E:7 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.4. pont [2016. október 20.]

 

E:8 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.6. pont [2016. október 20.]

 

E:11 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont [2016. október 20.]

 

E:15 mezőben

,,2016. Meghirdetve'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.9. pont [2016. október 20.]

 

E:16 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,GINOP-4.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-4.1.1-8.4.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2016. október 20.]

 

C:2 mezőben

,,224,00'' szövegrész helyébe ,,214,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pont [2016. október 20.]

 

C:5 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.2. pont [2016. október 20.]

 

C:7 mezőben

,,160,00'' szövegrész helyébe ,,174,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.5. pont [2016. október 20.]

 

C:10 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,25,34'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.6. pont [2016. október 20.]

 

C:11 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,2,20'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.7. pont [2016. október 20.]

 

E:2 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2016. október 20.]

 

E:5 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.3. pont [2016. október 20.]

 

E:6 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.4. pont [2016. október 20.]

 

E:15 mezőben

,,2016. Meghirdetve'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.8. pont [2016. október 20.]

 

E:16 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.9. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

A:4 mezőben

,,GINOP-6.1.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-6.1.3-17'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.2. pont [2016. október 20.]

 

C:3 mezőben

,,20,40'' szövegrész helyébe ,,22,90'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.1. pont [2016. október 20.]

 

D:10 mezőben

,,egyszerűsített'' szövegrész helyébe ,,kiemelt'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.7. pont [2016. október 20.]

 

E:4 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.3. pont [2016. október 20.]

 

E:5 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.4. pont [2016. október 20.]

 

E:6 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.5. pont [2016. október 20.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.6. pont [2016. október 20.]

 

E:10 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.6. alpont 2.6.8. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,22,30'' szövegrész helyébe ,,15,60'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.1. pont [2016. október 20.]

 

E:7 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.2. pont [2016. október 20.]

 

E:8 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.7. alpont 2.7.3. pont [2016. október 20.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

A:5 mezőben

,,GINOP-8.1.3/B-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.1.3/B-17'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.4. pont [2016. október 20.]

 

A:12 mezőben

,,GINOP-8.3.4-1.2.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.3-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.14. pont [2016. október 20.]

 

A:13 mezőben

,,GINOP-8.3.4-1.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.6-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.17. pont [2016. október 20.]

 

A:14 mezőben

,,GINOP-8.4.4-4.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-4.1.1-8.4.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.20. pont [2016. október 20.]

 

A:15 mezőben

,,GINOP-8.4.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.4.1/A-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.24. pont [2016. október 20.]

 

A:18 mezőben

,,GINOP-8.8.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.8.1-17'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.26. pont [2016. október 20.]

 

B:11 mezőben

,,KKV Versenyképesség kockázati'' szövegrész helyébe ,,Irinyi'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.11. pont [2016. október 20.]

 

C:2 mezőben

,,26,00'' szövegrész helyébe ,,32,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.1. pont [2016. október 20.]

 

C:6 mezőben

,,45,60'' szövegrész helyébe ,,20,60'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.6. pont [2016. október 20.]

 

C:9 mezőben

,,44,00'' szövegrész helyébe ,,70,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.10. pont [2016. október 20.]

 

C:11 mezőben

,,21,00'' szövegrész helyébe ,,8,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.12. pont [2016. október 20.]

 

C:14 mezőben

,,62,08'' szövegrész helyébe ,,32,08'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.21. pont [2016. október 20.]

 

C:18 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,16,50'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.27. pont [2016. október 20.]

 

D:12 mezőben

,,GINOP-1.2.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.3-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.15. pont [2016. október 20.]

 

D:13 mezőben

,,GINOP-1.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.6-8.3.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.18. pont [2016. október 20.]

 

D:14 mezőben

,,GINOP-4.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-4.1.1-8.4.4-16'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.22. pont [2016. október 20.]

 

E:6 mezőben

,,68,00'' szövegrész helyébe ,,58,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.7. pont [2016. október 20.]

 

G:2 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.2. pont [2016. október 20.]

 

G:4 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.3. pont [2016. október 20.]

 

G:5 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.5. pont [2016. október 20.]

 

G:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.8. pont [2016. október 20.]

 

G:8 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.9. pont [2016. október 20.]

 

G:11 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.13. pont [2016. október 20.]

 

G:12 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.16. pont [2016. október 20.]

 

G:13 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.19. pont [2016. október 20.]

 

G:14 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,november'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.23. pont [2016. október 20.]

 

G:15 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.25. pont [2016. október 20.]

 

G:18 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 2. pont 2.8. alpont 2.8.28. pont [2016. október 20.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:21 mezőben

,,GINOP-6.1.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-6.1.3-17'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.13. alpont [2016. október 20.]

 

C:21 mezőben

,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Minisztérium (konzorciumvezető), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, szakképzési centrumok'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.14. alpont [2016. október 20.]

 

C:22 mezőben

,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium,'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Minisztérium (konzorciumvezető), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.16. alpont [2016. október 20.]

 

C:25 mezőben

,,Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (konzorciumvezető), Nemzetgazdasági Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Nemzetgazdasági Minisztérium (konzorciumvezető), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, szakképzési centrumok'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.17. alpont [2016. október 20.]

 

C:27 mezőben

,,illetve'' szövegrész helyébe ,,Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.18. alpont [2016. október 20.]

 

D:2 mezőben

,,4,29'' szövegrész helyébe ,,4,30'' szövegrész, ,,0,28'' szövegrész helyébe ,,0,29'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2016. október 20.]

 

D:12a mezőben

,,4,29'' szövegrész helyébe ,,4,73'' szövegrész, az ,,1,29'' szövegrész helyébe ,,1,73'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2016. október 20.]

 

D:13 mezőben

,,224,00'' szövegrész helyébe ,,214,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2016. október 20.]

 

D:15 mezőben

,,160,00'' szövegrész helyébe ,,174,00'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2016. október 20.]

 

D:16 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,2,20'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.10. alpont [2016. október 20.]

 

D:20 mezőben

,,20,40'' szövegrész helyébe ,,22,90'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.12. alpont [2016. október 20.]

 

D:27 mezőben

,,22,30'' szövegrész helyébe ,,15,60'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.19. alpont [2016. október 20.]

 

E:5 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2016. október 20.]

 

E:8 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2016. október 20.]

 

E:10 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2016. október 20.]

 

E:11 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2016. október 20.]

 

E:12 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2016. október 20.]

 

E:16 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.11. alpont [2016. október 20.]

 

E:21 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1574/2016. (X. 19.) Korm. h. 3. pont 3.15. alpont [2016. október 20.]


1038/2016. (II. 10.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1554/2016. (X. 13.) Korm. h. 5. pont, illetve 1. melléklet


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet

Mód.: 1560/2016. (X. 13.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. október 14.]


1118/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

 
 

13. pont

Visszavonja: 1588/2016. (X. 27.) Korm. h. 8. pont


1461/2016. (VIII. 24.) Korm. h.

 
 

a folyamatban lévő kórházi beruházások többlettámogatásáról

 
 

3. pont

Visszavonja: 1582/2016. (X. 25.) Korm. h. 4. pont

 

1. melléklet 1. pont

Visszavonja: 1582/2016. (X. 25.) Korm. h. 4. pont


1465/2016. (VIII. 31.) Korm. h.

 
 

az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről

 
 

Visszavonja: 1532/2016. (X. 13.) Korm. h.
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.