A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. február 1-jétől a 2017/29. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

93/1990. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

2. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 28/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § [2017. február 14.]


174/1992. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

2. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 28/2017. (II. 13.) Korm. r. 2. § [2017. február 14.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

5/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 1. § [2017. február 15.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,80. § (1) és (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,80. § (1), (2) és (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. a) pont [2017. február 3.]

 

1. § (7) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

1. § (7a) bek.-ben

,,62. § (2) bekezdés c) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,62. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

1. § (7b) bek.

Hat. kív. h.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2017. február 3.]

 

1. § (7c) bek.-ben

,,Ebtv. 81. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. c) pont [2017. február 3.]

 

1. § (8) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. február 3.]

 

12. § (11) bek.-ben

,,fővárosi kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. e) pont [2017. február 3.]

 

12. § (11)-(12) bek.-ben

,,fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. d) pont [2017. február 3.]

 

12/A. § (1) bek.-ben

,,az ország területén bármely'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. f) pont [2017. február 3.]

 

25/B. § (7) bek.-ben

,,a NEAK'' szövegrész helyébe ,,az ONYF Központ'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. g) pont [2017. február 3.]

 

45. § (6) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. h) pont [2017. február 3.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

28/B. § (2) bek.-ben

,,300 000 Ft'' szövegrész helyébe ,,600 000 Ft'' szövegrész lép: 25/2017. (II. 7.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. március 1.]

 

30/A. § (5) bek.-ben

,,annak díja a mindenkori'' szövegrész helyébe ,,annak díja legfeljebb a mindenkori'' szövegrész lép: 25/2017. (II. 7.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. február 8.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

20. § után

21. §-sal kieg.: 33/2017. (II. 15.) Korm. r. 1. § [2017. február 17.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 33/2017. (II. 15.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. február 17.]


150/2005. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § [2017. február 14.]

 

2. § 7. pontban

,,a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat'' szövegrész helyébe ,,az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. február 14.]

 

2. § 20. pontban

,,a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat'' szövegrész helyébe ,,az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. február 14.]

 

2. § 22. pontban

,,a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikke'' szövegrész helyébe ,,az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke'' szövegrész lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. február 14.]

 

28/A. §-ban

,,a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi h. III. mellékletben meghatározott kiemelt fontosságú projektek'' szövegrész helyébe ,,az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott törzshálózat'' szövegrész lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § d) pont [2017. február 14.]

 

38. §

Helyébe lép: 31/2017. (II. 13.) Korm. r. 2. § [2017. február 14.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. február 3.]


311/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Magyar Államkincstárról

 
 

6/D. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 4. § [2017. február 3.]


163/2007. (VI. 27.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 27/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § [2017. február 14.]


322/2007. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

 
 

3. § (2a) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 5. § [2017. február 15.]


33/2008. (II. 21.) Korm. r.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

 
 

5/B. § után

5/C-5/H. §-sal kieg.: 21/2017. (II. 2.) Korm. r. 1. § [2017. február 10.]

 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 21/2017. (II. 2.) Korm. r. 2. § [2017. február 10.]


210/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

6. § (2a) bek. b) pont

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2017. február 3.]

 

7. § (4) bek. b) pont bb) alpontból

,,másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt,'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (7) bek. a) pont [2017. február 3.]

 

7. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2017. február 3.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (7) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (5) bek. [2017. február 3.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 6. § (6) bek. [2017. február 3.]


210/2010. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

 
 

5. § i) pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 2. § [2017. február 4.]

 

15. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 1. § [2017. február 4.]


231/2010. (VIII. 18.) Korm. r.

 
 

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,járási hivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,2. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatósághoz (a továbbiakban: engedélyező hatóság)'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. a) pont [2017. február 3.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,a járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

3. § (5) bek.-ből

,,járási hivatal által kiadott'' szövegrészt hat. kív. h.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2017. február 3.]

 

3/A. §-ban

,,árutermő csemegeszőlő ültetvény'' szövegrész helyébe ,,árutermő csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. c) pont [2017. február 3.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,a járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóságnak'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. d) pont [2017. február 3.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,A járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. e) pont [2017. február 3.]

 

4. § (3)-(4) bek.-ben

,,a járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az engedélyező hatóságnak'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. d) pont [2017. február 3.]

 

5. § (2)-(3) bek.-ben

,,A járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az engedélyező hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. e) pont [2017. február 3.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,csemegeszőlő'' szövegrész helyébe ,,árutermő csemegeszőlő'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. f) pont [2017. február 3.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. g) pont [2017. február 3.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

9. § (2a) bek.-ben

,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával a területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 8. § [2017. február 3.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. február 15.]

 

1. § (10)-(12) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2017. február 15.]

 

3. §

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

13/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2017. július 1.]

 

29. § után

30. §-sal kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (7) bek. [2017. február 3.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 9. § (8) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 1.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

6. melléklet

Mód.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 10. §, illetve 3. melléklet [2017. február 3.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

43/A. § (6) bek.-ben

,,Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

9. melléklet

Mód.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 11. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. február 3.]


442/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

2. § (1) bek. 5. pont után

5a-5d. ponttal kieg.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. február 21.]

 

2. § (1) bek. 8. pont után

9. ponttal kieg.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. február 21.]

 

2. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. február 21.]

 

6. § (1) bek.-ből

,,(hasznosítási kötelezettség)'' szövegrészt hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. a) pont [2017. február 21.]

 

11. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 2. § [2017. február 21.]

 

11. § (3)-(4) és (7) bek.

Hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. a) pont [2017. február 21.]

 

12. § (1) bek.-ből

,, , a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint hulladékkezelő'' szövegrészt hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. b) pont [2017. február 21.]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. b) pont [2017. február 21.]

 

12. § (3) bek.-ből

,, , a forgalmazó'' szövegrészt hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. c) pont [2017. február 21.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. b) pont [2017. február 21.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú'' szövegrész helyébe ,,a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2.'' szövegrész lép: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. február 21.]

 

17. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § [2017. február 21.]

 

1. melléklet 2. pont 2.2.5. alpontban

,,ütemény'' szövegrész helyébe ,,Sütemény'' szövegrész lép: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. február 21.]

 

4. melléklet 3. pont és 3. táblázat

Hat. kív. h.: 30/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. c) pont [2017. február 21.]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

9. melléklet

Mód.: 25/2017. (II. 7.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. február 8.]


340/2013. (IX. 25.) Korm. r.

 
 

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

 
 

6. §-ban

,,az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 12. § [2017. február 3.]


489/2013. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

 
 

1. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 18/2017. (II. 1.) Korm. r. 1. § [2017. február 2.]

 

32. § után

33. §-sal kieg.: 18/2017. (II. 1.) Korm. r. 2. § [2017. február 2.]


498/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

 
 

2. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 26/2017. (II. 8.) Korm. r. 1. § [2017. február 9.]


247/2014. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 
 

4. § (1) bek. e) pontban

,,közbeszerzéseket'' szövegrész helyébe ,,beszerzéseket'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 12. § 1. pont [2017. február 14.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,közbeszerzését'' szövegrész helyébe ,,beszerzését'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 12. § 2. pont [2017. február 14.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,közbeszerzéseket'' szövegrész helyébe ,,beszerzéseket'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 12. § 1. pont [2017. február 14.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

3. § (1) bek. 24. pontban

,,32. cikk (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,32. cikke'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 1. pont [2017. február 4.]

 

3. § (1) bek. 25. pontban

,,33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia'' szövegrész helyébe ,,2. cikk 19. pontja szerinti, a 33. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 2. pont [2017. február 4.]

 

3. § (1) bek. 29. pont után

29a. ponttal kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 3. § [2017. február 4.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,cikkében'' szövegrész helyébe ,,cikk 1-3., 5. és 6. pontjában'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 3. pont [2017. február 4.]

 

3. § (2) bek. e) pontból

,,leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. a) pont [2017. február 4.]

 

4. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. b) pont [2017. február 4.]

 

15. § (1) bek. b) pontban

,,tanúsító szervi,'' szövegrész helyébe ,,valamint az'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 4. pont [2017. február 4.]

 

16/A. alcím (28/B. § előtt)

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 4. § [2017. február 4.]

 

29. § (2) bek. c) pontból

,,Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. c) pont [2017. február 4.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU'' szövegrész helyébe ,,223/2014/EU'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 5. pont [2017. február 4.]

 

39. § (1) bek. e) pontban

,,8:1. § 1. pontja'' szövegrész helyébe ,,8:1. § (1) bekezdés 1. pontja'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 6. pont [2017. február 4.]

 

41. § (2) bek. b) pont bd) alpont

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 5. § [2017. február 4.]

 

41. § (2a) bek.-ben

,,lehetséges legnagyobb'' szövegrész helyébe ,,indikatív'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 7. pont [2017. február 4.]

 

41/D. § (2) bek. d) pontból

,, , ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetesen hozzájárult'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. d) pont [2017. február 4.]

 

41/F. §

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 6. § [2017. február 4.]

 

44. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 7. § [2017. február 4.]

 

44/C. §

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 8. § [2017. február 4.]

 

46. § (1) bek. l) pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. e) pont [2017. február 4.]

 

46. § (1b) bek.-ben

,,többségi'' szövegrész helyébe ,,közvetlen vagy közvetett többségi'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 8. pont [2017. február 4.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 9. § [2017. február 4.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 10. § [2017. február 4.]

 

53. § (1a) bek.-ben

,,felfüggesztése'' szövegrész helyébe ,,felfüggesztése vagy lezárása'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 9. pont [2017. február 4.]

 

53. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 11. § [2017. február 4.]

 

54. § e) pontból

,,(CLLD)'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. f) pont [2017. február 4.]

 

54/E. §-ból

,,(CLLD)'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. f) pont [2017. február 4.]

 

56/A. § (3) bek.-ben

,,eláll'' szövegrész helyébe ,,elállhat'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 10. pont [2017. február 4.]

 

57/A. § (3) bek. a) pontban

,,döntés-előkészítő'' szövegrész helyébe ,,a 70/A. § szerinti értékelés kivételével döntés-előkészítő'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 11. pont [2017. február 4.]

 

57/H. § (8) bek.-ben

,,szerint'' szövegrész helyébe ,,szerint a támogatást igénylő vagy'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 12. pont [2017. február 4.]

 

70/A. § (1) bek.-ben

,,névsorból'' szövegrész helyébe ,,névsorból sorsolással kiválasztott,'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 13. pont [2017. február 4.]

 

XIII. Fejezet (71-72/B. §)

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 12. § [2017. február 4.]

 

79. § (2) bek. d) pont db) alpont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. g) pont [2017. február 4.]

 

81. § (4) bek.-ben

,,kérelmére'' szövegrész helyébe ,,kérelmére vagy saját hatáskörében'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 14. pont [2017. február 4.]

 

87. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 13. § [2017. február 4.]

 

87/A. §

Hat. kív. h.: 17/2017. (II. 1.) Korm. r. 9. § [2017. február 2.]

 

88. § (5) bek.-ben

,,mutatók'' szövegrész helyébe ,,mutatók és az eredményindikátorok'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 15. pont [2017. február 4.]

 

32. alcímcím (90. § előtt)

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 14. § [2017. február 4.]

 

99. § (3) bek.-ben

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,támogatás - a támogatásielőleg-kifizetés kivételével -'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 16. pont [2017. február 4.]

 

107. § (1) bek.-ben

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,támogatás - a támogatásielőleg-kifizetés kivételével -'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 17. pont [2017. február 4.]

 

108. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 15. § [2017. február 4.]

 

XVI. Fejezet után

XVI/A. Fejezettel (109/A. §) kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 16. § [2017. február 4.]

 

110. § (5) bek.-ben

,,legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,- egyszerűsített elszámolási módok alkalmazását kivéve - legfeljebb'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 18. pont [2017. február 4.]

 

111. § (4) bek. e) pont ea) alpontban

,,pontban'' szövegrész helyébe ,,bekezdésében'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 19. pont [2017. február 4.]

 

42. alcím

117/A. §-sal kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 17. § [2017. február 4.]

 

118/A. § (2) bek.-ből

,,A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot az irányító hatósághoz.'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. h) pont [2017. február 4.]

 

119. § (1) bek. záró szövegrészben

,,50%-ának'' szövegrész helyébe ,,50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 20. pont [2017. február 4.]

 

126/A. §-ban

,,bizonylatot'' szövegrész helyébe ,,bizonylatot - ide nem értve a bér jellegű költségek elszámolására szolgáló összesítőt -'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 21. pont [2017. február 4.]

 

129. § (3) bek.-ben

,,igazolását'' szövegrész helyébe ,,igazolását szállítói finanszírozási módban'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 22. pont [2017. február 4.]

 

144. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 18. § [2017. február 4.]

 

144. § (2a) bek.-ből

,,utalványozási'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. i) pont [2017. február 4.]

 

144. § (2b) bek.-ből

,,utalványozási'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. j) pont [2017. február 4.]

 

152. § (6) bek.-ben

,,elbírálásában'' szövegrész helyébe ,,elbírálásában - a 153. § (3a) bekezdése szerinti eljárás kivételével -'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 23. pont [2017. február 4.]

 

159. § (3) bek.-ben

,,elutasításáról'' szövegrész helyébe ,,elututasításáról, melyről tájékoztatja a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 24. pont [2017. február 4.]

 

161. § (2) bek.-ben

,,határozatot'' szövegrész helyébe ,,döntést'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 25. pont [2017. február 4.]

 

164. § (7) bek.-ben

,,fejezet felügyeletét ellátó'' szövegrész helyébe ,,fejezetet irányító'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 26. pont [2017. február 4.]

 

164. § után

164/A. §-sal kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 19. § [2017. február 4.]

 

165. § (2) bek.-ben

,,kedvezményezettet'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettet és a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 27. pont [2017. február 4.]

 

171. § (2) bek.-ben

,,hatáskörrel rendelkező és illetékes'' szövegrész helyébe ,,jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (1) bek. 28. pont [2017. február 4.]

 

173. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 20. § [2017. február 4.]

 

176. § (1) bek.-ből

,,vagy a 79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti levonás'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. k) pont [2017. február 4.]

 

XXVII/A. Fejezet (192/A-192/F. §)

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. l) pont [2017. március 5.]

 

193. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 21. § [2017. február 4.]

 

66. alcím

201/O. §-sal kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 22. § [2017. február 4.]

 

202. § 2. pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (1) bek. m) pont [2017. február 4.]

 

202. § 13. pont után

14. ponttal kieg.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 23. § [2017. február 4.]

 

1. melléklet

 
 

Mód.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 24. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. február 4.]

 

6.8. pontban

,,projektek'' szövegrész helyébe ,,projekt, valamint a 65. § (2) bekezdése alapján a Kormány támogató tartalmú előzetes állásfoglalásával rendelkező, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (2) bek. a) pont [2017. február 4.]

 

13.7. pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (2) bek. a) pont [2017. február 4.]

 

227. pontban

,,hatáskörrel és illetékességgel rendelkező'' szövegrész helyébe ,,jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (2) bek. b) pont [2017. február 4.]

 

229.1. pont d) alpontból

,,végső'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (2) bek. b) pont [2017. február 4.]

 

259.1. pont előtti cím és 259.1-259.4. pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (2) bek. c) pont [2017. február 4.]

 

306.2. pontból

,,végső'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (2) bek. d) pont [2017. február 4.]

 

306.3. pontból

,,végső'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (2) bek. e) pont [2017. február 4.]

 

372.2. pontban

,,A felhívásnak'' szövegrész helyébe ,,A technikai segítségnyújtás felhívásai kivételével a felhívásnak'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (2) bek. c) pont [2017. február 4.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

F:14 mezőben

,,nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2017. február 4.]

 

C:30 mezőből

,,(CLLD)'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (3) bek. [2017. február 4.]

 

3. melléklet

Mód.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 24. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. április 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 24. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. február 4.]

 

5. melléklet

 
 

Mód.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 24. § d) pont, illetve 4. melléklet [2017. február 4.]

 

2.1.5. pontban

,,CLLD eszköz'' szövegrész helyébe ,,közösségvezérelt helyi fejlesztés'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (4) bek. a) pont [2017. február 4.]

 

3.9.1. pontban

,,kapcsolhatók'' szövegrész helyébe ,,kapcsolhatók közvetlenül'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (4) bek. b) pont [2017. február 4.]

 

3.12.6. pontban

,,költségtípusra'' szövegrész helyébe ,,költségtípusra - ha az meghaladná a 3.3.6.4. pont szerinti mértéket -'' szövegrész lép: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 25. § (4) bek. c) pont [2017. február 4.]

 

5. melléklet 5.1.1. pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (4) bek. [2017. február 4.]

 

6. melléklet

 
 

Mód.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 24. § e) pont, illetve 5. melléklet [2017. február 4.]

 

III.18-III.18.1. pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (II. 3.) Korm. r. 26. § (5) bek. [2017. február 4.]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

25. § (5a), (13)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 13. § [2017. február 15.]


320/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,(1) bekezdés e) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés d) pontjában'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 1. pont [2017. február 14.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 2. § [2017. február 14.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,6. § (1)-(6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,6. §-ban'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 2. pont [2017. február 14.]

 

7. § (2a) bek. 2. pontban

,,teljes körben'' szövegrész helyébe ,,együttesen'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 3. pont [2017. február 14.]

 

7. § (2a) bek. záró szövegrészben

,,a Kbt.-nek'' szövegrész helyébe ,,a közbeszerzési törvénynek'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 4. pont [2017. február 14.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 3. § [2017. február 14.]

 

8. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 11. § [2017. február 14.]

 

9/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 4. § [2017. február 14.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 5. § [2017. február 14.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,összegezés-tervezet'' szövegrész helyébe ,,összegezés'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 5. pont [2017. február 14.]

 

12. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 6. § [2017. február 14.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 7. § [2017. február 14.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,(3) bekezdés a) vagy b) pontja'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a) vagy b) pontja'' szövegrész lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 9. § 6. pont [2017. február 14.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 8. § [2017. február 14.]

 

9. melléklet 4.1. pont

Mód.: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 10. §, illetve 1. melléklet [2017. február 14.]


436/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal járási hivatala'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 14. § a) pont [2017. február 3.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal járási hivatala és'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. február 3.]


492/2015. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

 
 

1. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 29/2017. (II. 13.) Korm. r. 1. § [2017. február 14.]


378/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 
 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

14. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. [2017. február 3.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. § (1) bek. d) pontban

,,megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 16. § (3) bek. a) pont [2017. február 3.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,megyei illetékességgel eljáró járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 16. § (3) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

4. § (4) bek. 8. pont

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

4. § (4) bek. 10. pont

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

12. § (1) bek. b) pontban

,,megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 16. § (3) bek. a) pont [2017. február 3.]


383/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

3. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. [2017. február 15.]

 

13. §

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

18. § (1) bek. b) pontban

,,58. §-ában'' szövegrész helyébe ,,34. § (3) bekezdés a) pontjában a járványügyi intézkedések elrendelése tekintetében, 58. §-ában'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. a) pont [2017. február 3.]

 

18. § (3) bek. a) pontban

,,34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdés b)-c) pontjában'' szövegrész, ,,51. § (3) bekezdésében,'' szövegrész helyébe ,,51. § (3) bekezdés a)-d) és g)-t) pontjában, valamint'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. b) pont [2017. február 3.]

 

18. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (3) bek. [2017. február 3.]

 

20. § (1) bek. c) pontban

,,34. § (1) bekezdés d) pontjában'' szövegrész helyébe ,,az Éltörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió, az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. c) pont [2017. február 3.]

 

23. § (1) bek. a) pontban

,,34. § (1) bekezdés a)-c),'' szövegrész helyébe ,,34. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, az Éltörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió és az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében d) pontjában, valamint'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. d) pont [2017. február 3.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (4) bek. [2017. február 3.]

 

18. alcím

57/A. §-sal kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (5) bek. [2017. február 3.]

 

66. § (2) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,hatóságot'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. e) pont [2017. február 3.]

 

70. § (1) bek.

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (6) bek. [2017. február 3.]

 

70. § (4) bek.-ben

,,követelmények'' szövegrész helyébe ,,követelmények, a környezetvédelmi előírások'' szövegrész lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (8) bek. f) pont [2017. február 3.]

 

70. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 17. § (7) bek. [2017. február 3.]


386/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egészségbiztosítási szervekről

 
 

7. § (3) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. február 3.]

 

7. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2017. február 3.]

 

7. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2017. február 3.]

 

12. § után

13-14. §-sal kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 18. § (4) bek. [2017. február 15.]


387/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 
 

3. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 20/2017. (II. 2.) Korm. r. 19. § (1) bek. [2017. február 15.]


17/2017. (II. 1.) Korm. r.

 
 

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 35/2017. (II. 24.) Korm. r. 1. § [2017. február 24. 21 óra]

 

4. §

Hat. kív. h.: 35/2017. (II. 24.) Korm. r. 4. § [2017. február 24. 21 óra]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 35/2017. (II. 24.) Korm. r. 2. § [2017. február 24. 21 óra]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

58/2015. (XII. 22.) MNB r.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

 
 

1. § d) pontból

,, , a biztosító fióktelepére'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 6. § a) pont [2017. február 15.]

 

1. § e) pontban

,,(a továbbiakban: biztosításközvetítő)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban együtt: biztosításközvetítő)'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § a) pont [2017. február 15.]

 

1. § j) pont

Helyébe lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 1. § [2017. február 15.]

 

1. § k)-l) pont

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 6. § b) pont [2017. február 15.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,június 30-i'' szövegrész helyébe ,,június 30-i, valamint december 10-i'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § b) pont [2017. február 15.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,majd a megadott határidő figyelembe vételével ez esetben is megküldi az ,,Adategyezőségi nyilatkozatot'''' szövegrész helyébe ,,és az ,,Adategyezőségi nyilatkozatot'' ezt követően - az annak teljesítésre meghatározott határidőben - küldi meg'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § c) pont [2017. február 15.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a 2. melléklet III. 1. pontja szerinti,'' szövegrész helyébe ,,a 2. melléklet 3.1. pontja szerinti, a Hpt. 21. § (2) bekezdédében meghatározott közvetítőre (a továbbiakban: pénzpiaci közvetítő) vonatkozó,'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § d) pont [2017. február 15.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,a biztosítási többes ügynök és a biztosítási alkusz'' szövegrész helyébe ,,valamint a biztosításközvetítő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § e) pont [2017. február 15.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,a biztosítási többes ügynök és a biztosítási alkusz'' szövegrész helyébe ,,valamint a biztosításközvetítő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 2. § e) pont [2017. február 15.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 3. § [2017. február 15.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. február 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 10.) MNB r. 5. §, illetve 2. melléklet [2017. február 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

19/2015. (IV. 10.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (II. 10.) MvM r. 1. § [2017. február 11.]

 

1. melléklet B) rész 4-6. pont

Hat. kív. h.: 5/2017. (II. 10.) MvM r. 2. § [2017. február 11.]


25/2015. (IV. 30.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 
 

1. § c) pont

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 1. § [2017. február 4.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 2. § [2017. február 4.]

 

3. § g) pontban

,,az ágazathoz'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség és az ágazathoz'' szövegrész lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 6. § a) pont [2017. február 4.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 3. § (1) bek. [2017. február 4.]

 

4. § (2) bek. c) pontban

,,ellátását, és'' szövegrész helyébe ,,ellátását,'' szövegrész lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 6. § b) pont [2017. február 4.]

 

4. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 3. § (2) bek. [2017. február 4.]

 

4. § (3) bek. b) pontban

,,a honvédelmi'' szövegrész helyébe ,,az ágazathoz tartozó szervezetekben a honvédelmi'' szövegrész lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 6. § c) pont [2017. február 4.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Az ágazathoz'' szövegrész helyébe ,,A Miniszterelnökségen és az ágazathoz'' szövegrész lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 6. § d) pont [2017. február 4.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 4. § [2017. február 4.]

 

9. §

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 5. § [2017. február 4.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 4/2017. (II. 3.) MvM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2017. február 4.]


11/2016. (IV. 21.) MvM r.

 
 

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

 
 

8. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) MvM r. 1. § [2017. február 14.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 6/2017. (II. 13.) MvM r. 3. § [2017. február 14.]


1/2015. (XII. 7.) MK r.

 
 

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 13.) MK r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. február 14.]


17/2016. (V. 13.) BM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 28.) BM r. 5. § [2017. március 1.]


1/2017. (II. 14.) EMMI r.

 
 

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú mimiszteri rendeletek módosításáról

 
 

Helyesbítve: 2017. MK 23. szám


7/2015. (III. 11.) FM r.

 
 

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 24. § [2017. február 14.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,a miniszternek'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 25. § [2017. február 14.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 26. § [2017. február 14.]


48/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 27. § [2017. február 14.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 28. § [2017. február 14.]


74/2015. (XI. 10.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági csoportmentességi r. alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 29. § [2017. február 14.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 30. § [2017. február 14.]


9/2016. (II. 15.) FM r.

 
 

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 31. § [2017. február 14.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 32. § [2017. február 14.]

 

5. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 6/2017. (II. 13.) FM r. 33. § [2017. február 14.]

 

7. § (3) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 34. § [2017. február 14.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § a) pont [2017. február 14.]

 

1a. melléklet 2. pontban

,,Szőlőültetvény adatai'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § b) pont [2017. február 14.]

 

1b. melléklet 2.2. alpontban

,,Szőlőültetvény adatai'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § b) pont [2017. február 14.]

 

2a. melléklet 3. pontban

,,Szőlőültetvény adatai'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § b) pont [2017. február 14.]

 

2b. melléklet 2.2. alpontban

,,Szőlőültetvény adatai'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § b) pont [2017. február 14.]

 

3. melléklet 3. pontban

,,Szőlőültetvény adatai'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény adatai (helyrajzi számonként külön sorban kell feltüntetni)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § b) pont [2017. február 14.]

 

3. melléklet 3.4. alpontban

,,Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; szőlő szaporítóanyag: prebázis, bázis, certifikált vagy standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag)'' szövegrész helyébe ,,Szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 35. § c) pont [2017. február 14.]


38/2016. (VI. 6.) FM r.

 
 

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 36. § [2017. február 14.]

 

5. § (4) bek. a) pontban

,,tárgynegyedévet követő év július 15-éig'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet követő év július 15-éig'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 37. § a) pont [2017. február 14.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,a minisztert'' szövegrész helyébe ,,az agrárpolitikáért felelős minisztert'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 37. § b) pont [2017. február 14.]


59/2016. (IX. 14.) FM r.

 
 

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (II. 7.) FM r. 1. § [2017. február 8.]


66/2016. (X. 12.) FM r.

 
 

az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

 
 

2. § (5) bek.-ben

,,2016. december 31-én'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-án'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 39. § a) pont [2017. február 14.]

 

3. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 38. § [2017. február 14.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,2016. december 31-éig'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-áig'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 39. § b) pont [2017. február 14.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,2016. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-áig'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 39. § c) pont [2017. február 14.]


74/2016. (XI. 29.) FM r.

 
 

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 40. § [2017. február 14.]


117/2007. (X. 10.) FVM r.

 
 

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi Minisztérium'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 1. § a) pont [2017. február 14.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Folyó kiadások és jövedelemtámogatások'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti agrártámogatások'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 1. § b) pont [2017. február 14.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. u) pont

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 2. § [2017. február 14.]

 

2. § (10) bek.-ben

,,2016. év'' szövegrész helyébe ,,2017. év'' szövegrész, ,,2016. évben'' szövegrész helyébe ,,2017. évben'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 4. § [2017. február 14.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 6/2017. (II. 13.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. február 14.]


140/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 5. § (1) bek. [2017. február 14.]

 

1. § (8) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 5. § (2) bek. [2017. február 14.]

 

2. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 6. § (1) bek. [2017. február 14.]

 

2. § (9a)-(9b) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 6. § (2) bek. [2017. február 14.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

4. § (1) bek. b) pontban

,,megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § a) pont [2017. február 14.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § b) pont [2017. február 14.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § c) pont [2017. február 14.]

 

5. § (3)-(4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § d) pont [2017. február 14.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § e) pont [2017. február 14.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § d) pont [2017. február 14.]

 

6. § (6a) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § f) pont [2017. február 14.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § d) pont [2017. február 14.]

 

6/C. §-ban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § f) pont [2017. február 14.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 7. § [2017. február 14.]

 

2. sz. melléklet 4.4. pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § d) pont [2017. február 14.]

 

3. sz. melléklet 3.3., 8-9. pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 8. § d) pont [2017. február 14.]


41/2008. (IV. 3.) FVM r.

 
 

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

4. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 9. § [2017. február 14.]


56/2008. (IV. 25.) FVM r.

 
 

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 10. § [2017. február 14.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 11. § [2017. február 14.]


64/2008. (V. 14.) FVM r.

 
 

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

 
 

4. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 6/2017. (II. 13.) FM r. 12. § (1) bek. [2017. február 14.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 12. § (2) bek. [2017. február 14.]


61/2009. (V. 14.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 
 

16. § (10) bek.

Megsemmisíti: 4/2017. (II. 28.) AB h. 1. pont [2017. március 1.]

 

57. § (8) bek.

Megsemmisíti: 4/2017. (II. 28.) AB h. 1. pont [2017. március 1.]


59/2009. (V. 8.) FVM r.

 
 

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 13. § [2017. február 14.]


32/2007. (III. 19.) GKM r.

 
 

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

 
 

1. melléklet I. pontban

,,Magyarország mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary)'' szövegrész helyébe ,,Magyarország mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary) vagy Magyarország hárombetűs ISO 3166-1 országkódját (HUN) és az Európai Uniónak mint az előállítás helyének angol nevét (Made in EU)'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 21.) NGM r. 1. § [2017. február 26.]


3/2006. (V. 17.) ICSSZEM r.

 
 

a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 60. § [2017. április 1.]


1/2015. (IV. 10.) KKM r.

 
 

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 7.) KKM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. február 8.]


3/2015. (VII. 15.) KKM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 7.) KKM r. 2. § [2017. február 8.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 7.) KKM r. 3. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. február 8.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 7.) KKM r. 3. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. február 8.]


3/2012. (IX. 4.) KüM r.

 
 

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 2/2017. (II. 8.) KKM r. 1. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. február 9.]

 

2. melléklet

Mód.: 2/2017. (II. 8.) KKM r. 1. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. február 9.]


8/2012. (II. 21.) NEFMI r.

 
 

a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

 
 

3. § (2) bek. 1. pontban

,,szociális foglalkoztatás engedélyezésével'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 65. § a) pont [2017. április 1.]

 

2. melléklet táblázat A:6 mezőben

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 65. § b) pont [2017. április 1.]


9/1993. (IV. 2.) NM r.

 
 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 
 

16. sz. melléklet

Helyébe lép: 2/2017. (II. 24.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. március 1.]


14/1995. (III. 31.) NM r.

 
 

a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 1. § [2017. április 1.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

2/B. § után

2/C-2/D. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 2. § [2017. február 17.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § a) pont [2017. február 17.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 3. § [2017. február 17.]

 

8. § (2) bek. c)-e) pont

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 25. § a) pont [2017. február 17.]

 

8. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 4. § [2017. február 17.]

 

9. § (1) bek. j) pontban

,,a kijelölt'' szövegrész helyébe ,,az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § b) pont [2017. február 17.]

 

9. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 5. § [2017. február 17.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 6. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

14. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 6. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere végzi (a továbbiakban: esetmenedzser)'' szövegrész helyébe ,,az esetmenedzser'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § c) pont [2017. február 17.]

 

21. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 7. § [2017. február 17.]

 

73/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 8. § [2017. február 17.]

 

73/A. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 25. § b) pont [2017. február 17.]

 

II. Fejezet

73/C. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 9. § [2017. február 17.]

 

101. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 10. § [2017. február 17.]

 

106. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 11. § [2017. február 17.]

 

109. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 12. § [2017. február 17.]

 

110. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 13. § [2017. február 17.]

 

111. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 14. § [2017. február 17.]

 

113. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 15. § [2017. február 17.]

 

120. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 16. § [2017. február 17.]

 

126. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 17. § [2017. július 1.]

 

136. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 18. § [2017. február 17.]

 

136/A. § (1) bek. c) pontban

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § d) pont [2017. február 17.]

 

143. § (1) bek.-ben

,,más fenntartó'' szövegrész helyébe ,,más fenntartó felkérésére'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § e) pont [2017. február 17.]

 

150. §-ban

,,gyám tájékoztatása'' szövegrész helyébe ,,gyám tájékoztatása, illetve a helyettes gyermekvédelmi gyámnak az azonnali intézkedésről adott tájékoztatása'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 24. § f) pont [2017. február 17.]

 

152. §

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 25. § c) pont [2017. február 17.]

 

152/A. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 19. § [2017. február 17.]

 

163. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 20. § [2017. február 17.]

 

176. § után

177. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 21. § [2017. július 1.]

 

177. § után

178. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 22. § [2017. február 17.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 23. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2017. február 17.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 23. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2017. február 17.]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 23. § (2) bek. a) pont, illetve 3. melléklet [2017. február 17.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 23. § (2) bek. b) pont, illetve 4. melléklet [2017. február 17.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 23. § (2) bek. c) pont, illetve 5. melléklet [2017. február 17.]


9/1999. (XI. 24.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 
 

2/C. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 26. § [2017. február 17.]

 

3. § (2) bek. b) pontból

,, , fogyatékosok és demens személyek'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 28. § [2017. február 17.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 27. §, illetve 6. melléklet [2017. február 17.]


1/2000. (I. 7.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

2. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 29. § [2017. február 17.]

 

5. § (4) bek. b) pontban

,,házirenddel'' szövegrész helyébe ,,az együttélés szabályaival'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § a) pont [2017. február 17.]

 

5/A. § (1) bek.-ből

,,- az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § a) pont [2017. február 17.]

 

5/A. § (1) bek. a) pontból

,,feladatát,'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § b) pont [2017. február 17.]

 

5/A. § (1) bek. b) pontban

,,jellemzőit'' szövegrész helyébe ,,megnevezését'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § b) pont [2017. február 17.]

 

5/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 30. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

5/A. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 30. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

5/A. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § c) pont [2017. február 17.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,két'' szövegrész helyébe ,,három'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § c) pont [2017. február 17.]

 

6. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 31. § [2017. február 17.]

 

6/A. § (1) bek.-ben

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § d) pont [2017. február 17.]

 

12/A. § (3) bek. a) pontban

,,formáit és'' szövegrész helyébe ,,nyújtásának'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § e) pont [2017. február 17.]

 

25. § után

25/A. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 32. § [2017. február 17.]

 

27. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § d) pont [2017. február 17.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 33. § [2017. február 17.]

 

28. § után

28/A. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 34. § [2017. február 17.]

 

39. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 35. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

39. § (5) bek.-ben

,,két'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § f) pont [2017. február 17.]

 

39. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 35. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

39/A. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § e) pont [2017. február 17.]

 

39/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § f) pont [2017. február 17.]

 

39/A. § után

39/B. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 36. § [2017. február 17.]

 

39/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 37. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

39/F. § (2) bek. után

(3)-(6) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 37. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

39/J. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 38. § [2017. február 17.]

 

39/J. § (4) bek.-ben

,,venni'' szövegrész helyébe ,,venni, és a közösségi gondozó addiktológiai konzultáns bevonása mellett végezhetik a feladatukat'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § g) pont [2017. február 17.]

 

39/L. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 39. § [2017. február 17.]

 

40. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § g) pont [2017. február 17.]

 

40. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 40. § [2017. február 17.]

 

40. § (8) bek. a) pontban

,,40-58'' szövegrész helyébe ,,40-62'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § h) pont [2017. február 17.]

 

40. § (8) bek. b) pontban

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § i) pont [2017. február 17.]

 

43. § után

Alcímmel (43/A. §) kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 41. § [2017. február 17.]

 

56. § (2)-(3) bek.-ben

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § d) pont [2017. február 17.]

 

68. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § h) pont [2017. február 17.]

 

72. § (1) bek.-ben

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § d) pont [2017. február 17.]

 

77. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 42. § [2017. február 17.]

 

79/A. §

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § i) pont [2017. február 17.]

 

81. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 43. § [2017. február 17.]

 

101/B. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 44. § [2017. február 17.]

 

101/C-101/D. §

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § j) pont [2017. február 17.]

 

101/F. §

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § k) pont [2017. február 17.]

 

104. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 45. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

104. § (7) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 45. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

104. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 45. § (3) bek. [2017. február 17.]

 

104/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 46. § [2017. február 17.]

 

104/B. § (2) bek. f) pont után

g)-j) ponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 47. § [2017. február 17.]

 

105. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 48. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

105. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 48. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

105. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 48. § (3) bek. [2017. február 17.]

 

105. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 48. § (4) bek. [2017. február 17.]

 

106. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 49. § [2017. február 17.]

 

107. § (1) bek.-ben

,,szükséges ágynemű biztosítása'' szövegrész helyébe ,,nyújt szociális munkát'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § j) pont [2017. február 17.]

 

107. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 50. § [2017. február 17.]

 

107. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § l) pont [2017. február 17.]

 

107/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § m) pont [2017. február 17.]

 

107/B. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 51. § [2017. február 17.]

 

107/B. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § n) pont [2017. február 17.]

 

107/C. §

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 52. § [2017. február 17.]

 

107/D. §

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § o) pont [2017. február 17.]

 

110/D. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § p) pont [2017. február 17.]

 

110/E. § (3) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § k) pont [2017. február 17.]

 

110/F. § (2) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(5)'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 58. § k) pont [2017. február 17.]

 

110/F. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 53. § [2017. február 17.]

 

110/G. § (1) bek.-ből

,,és a kísérő támogatást'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § q) pont [2017. február 17.]

 

110/G. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § r) pont [2017. február 17.]

 

110/H. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 59. § s) pont [2017. február 17.]

 

III. fejezet ,,Szociális ellátások feladatainak segítése'' cím előtt

Címmel (110/J-110/M. §) kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 54. § [2017. április 1.]

 

A Szociális ellátások feladatainak segítése alcím

111/A-111/B. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 55. § [2017. február 17.]

 

118. § után

119. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 56. § [2017. február 17.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 57. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2017. február 17.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 57. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 57. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2017. április 1.]

 

10. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 57. § (4) bek., illetve 10. melléklet [2017. február 17.]

 

14. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 57. § (5) bek., illetve 11. melléklet [2017. február 17.]

 

14. sz. melléklet

Helyesbítve: 2017. évi MK 23. szám


36/2007. (XII. 22.) SZMM r.

 
 

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

 
 

2. § után

2/A-2/C. §-sal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 61. § [2017. február 17.]

 

3/A. § (1) bek. b) pont bc) alpont után

bd) alponttal kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 62. § (1) bek. [2017. február 17.]

 

3/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 62. § (2) bek. [2017. február 17.]

 

3/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 62. § (3) bek. [2017. február 17.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 63. §, illetve 12. melléklet [2017. február 17.]


25/2009. (XI. 13.) SZMM r.

 
 

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

 
 

1. § (3) bek. h) pontban

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 64. § a) pont [2017. április 1.]

 

1. § (4) bek. a) pont ac) alpontban

,,szociális intézményen belüli szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 64. § b) pont [2017. április 1.]

 

1. sz. melléklet II. Szociálpolitikai szakértők cím h) pontban

,,Szociális foglalkoztatás'' szövegrész helyébe ,,Fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész, ,,szociális foglalkoztatóban'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő foglalkoztatónál'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 64. § c) pont [2017. április 1.]

 

3. sz. mellékletben

,,szociális foglalkoztatás'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész lép: 1/2017. (II. 14.) EMMI r. 64. § d) pont [2017. április 1.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

3. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 14. § [2017. február 14.]


66/2012. (VII. 10.) VM r.

 
 

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 15. § [2017. február 14.]


91/2012. (VIII. 29.) VM r.

 
 

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 16. § [2017. február 14.]


95/2012. (VIII. 30.) VM r.

 
 

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 17. § [2017. február 14.]


120/2012. (XI. 23.) VM r.

 
 

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 18. § [2017. február 14.]


108/2013. (XI. 28.) VM r.

 
 

az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 19. § [2017. február 14.]


4/2014. (I. 27.) VM r.

 
 

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

2. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 20. § [2017. február 14.]


15/2014. (X. 9.) FM r.

 
 

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 21. § [2017. február 14.]


37/2014. (IV. 4.) VM r.

 
 

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 22. § [2017. február 14.]


54/2014. (IV. 29.) VM r.

 
 

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 6/2017. (II. 13.) FM r. 23. § [2017. február 14.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 2/2017. (II. 23.) OGY h. 1. pont [2017. február 20.]


1144/2010. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Kormány ügyrendjéről

 
 

56/G. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. február 14.]


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

4. pontban

,,2017. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. március 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím részére átcsoportosított 394,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1038/2017. (II. 2.) Korm. h. 2. pont


1725/2015. (X. 7.) Korm. h.

 
 

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról

 
 

4. pont

Hat. kív. h.: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h. 4. pont [2017. február 14.]

 

5. pont h) alpont

Helyébe lép: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h. 1. pont [2017. február 14.]

 

5. pont i) alpont

Hat. kív. h.: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h. 4. pont [2017. február 14.]

 

6. pont

Helyébe lép: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h. 2. pont [2017. február 14.]

 

10. pont

Helyébe lép: 1079/2017. (II. 13.) Korm. h. 3. pont [2017. február 14.]


1005/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

 
 

Mód.: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. február 4.]

 

1. pont táblázat C:5 mezőben

,,44,074'' szövegrész helyébe ,,44,021'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. február 4.]

 

4. pont táblázat C:7 mezőben

,,5,661'' szövegrész helyébe ,,6,135'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. február 4.]

 

5. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,27,867'' szövegrész helyébe ,,26,420'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont ca) pont [2017. február 4.]

 

C:3 mezőben

,,27,987'' szövegrész helyébe ,,27,975'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont cb) pont [2017. február 4.]

 

C:5 mezőben

,,8,915'' szövegrész helyébe ,,10,430'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont cc) pont [2017. február 4.]

 

E:5 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont cd) pont [2017. február 4.]

 

C:5a mezőben

,,0,573'' szövegrész helyébe ,,0,749'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont ce) pont [2017. február 4.]

 

E:5a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont cf) pont [2017. február 4.]

 

E:6 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont cg) pont [2017. február 4.]

 

6. pont táblázat

 
 

C:33 mezőben

,,2,473'' szövegrész helyébe ,,2,748'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont d) alpont da) pont [2017. február 4.]

 

E:33 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont d) alpont db) pont [2017. február 4.]

 

C:34 mezőben

,,5,897'' szövegrész helyébe ,,6,794'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont d) alpont dc) pont [2017. február 4.]

 

E:34 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1052/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont d) alpont dd) pont [2017. február 4.]


1197/2016. (IV. 13.) Korm. h.

 
 

az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú (,,Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója'' című)nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről

 
 

3. pontban

,,a nagyprojekt-javaslat megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések megkötését követően legkésőbb 2016. december 31-éig'' szövegrész helyébe ,,2017. augusztus 31.'' szövegrész lép: 1053/2017. (II. 3.) Korm. h. 2. pont


1209/2016. (IV. 25.) Korm. h.

 
 

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. február 14.]


1255/2016. (VI. 6.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről

 
 

3. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. február 14.]

 

3. pont után

3a. ponttal kieg.: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. február 14.]

 

4. pont

Helyébe lép: 1076/2017. (II. 13.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. február 14.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.