A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. január 1-jétől a 2017/12. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

150/1992. (XI. 20.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

 
 

6/B. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 1. § [2017. január 24.]

 

6/E. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 24.]

 

6/E. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 24.]

 

6/E. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. január 24.]

 

6/E. § (3) bek. c) pontban

,,tudományos tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,tudományos vagy szakmai tevékenységet'' szövegrész lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. január 24.]

 

6/E. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. január 24.]

 

6/G. § (1) bek.-ben

,,a (3) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész helyébe ,,az (1a) bekezdésben, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. január 24.]

 

6/G. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 3. § [2017. január 24.]

 

6/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 24.]

 

6/K. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 24.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,és helyetteseiknek'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. január 24.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,illetve kiemelkedő munkát végző közalkalmazottaknak'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. január 24.]

 

20. § után

21. §-sal kieg.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 5. § [2017. január 24.]

 

23. § (10) bek. után

(11)-(15) bek.-sel kieg.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 6. § [2017. január 24.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 9/2017. (I. 23.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2017. január 24.]


284/1997. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

 
 

2. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 3/2017. (I. 12.) Korm. r. 1. § [2017. január 15.]


39/1998. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

 
 

4. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

4. § (7) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 13.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

3. § (4) bek.-ben

,,hivatalos lapjában közzéteszi'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményében teszi közzé'' szövegrész lép: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 13.]

 

4. §

Helyébe lép: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 13.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 16/2017. (I. 31.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. február 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 16/2017. (I. 31.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. február 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

129. § (1d) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (I. 24.) Korm. r. 1. § [2017. január 25.]

 

130. § (2a) bek. f) pont fd) alpont

Helyébe lép: 12/2017. (I. 24.) Korm. r. 2. § [2017. január 25.]

 

66. alcím

201/N. §-sal kieg.: 12/2017. (I. 24.) Korm. r. 3. § [2017. január 25.]


199/2015. (VII. 23.) Korm. r.

 
 

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. január 13.]

 

3/A. §

Helyébe lép: 4/2017. (I. 12.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 13.]


433/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

 
 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (I. 24.) Korm. r. 1. § [2017. január 25.]


8/2017. (I. 23.) Korm. r.

 
 

a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról

 
 

Hat. kív. h.: 8/2017. (I. 23.) Korm. r. 5. § [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

5/2011. (X. 6.) NMHH r.

 
 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

 
 

10. § h) pont

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 23. § (2) bek. [2017. február 1.]

 

10. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 23. § (1) bek. [2017. február 1.]


7/2012. (I. 26.) NMHH r.

 
 

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

 
 

1. § (2) bek. b) pontban

,,nagyfrekvenciás berendezést'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos berendezést'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 24. § (2) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,nagyfrekvenciás berendezés'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos berendezés'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 24. § (2) bek. b) pont [2017. február 1.]

 

28. § (1) bek. b) pontban

,,nagyfrekvenciás'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 24. § (2) bek. c) pont [2017. február 1.]

 

37. § b) pont

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 24. § (3) bek. [2017. február 1.]

 

37. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 24. § (1) bek. [2017. február 1.]


15/2013. (IX. 25.) NMHH r.

 
 

a rádióamatőr szolgálatról

 
 

4. § (5) bek. a) pontban

,,rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló jogszabálynak'' szövegrész helyébe ,,rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletnek'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 25. § [2017. február 1.]


2/2015. (III. 30.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

 
 

32. § után

18/A. alcímmel (32/A-32/B. §) kieg.: 1/2017. (I. 11.) NMHH r. 1. § [2017. január 12.]

 

19. Záró rendelkezések alcím

33/B. §-sal kieg.: 1/2017. (I. 11.) NMHH r. 2. § [2017. január 12.]


7/2015. (XI. 13.) NMHH r.

 
 

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

 
 

1. § (1) bek. a) pont ad) alpontban

,,nagyfrekvenciás'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

1. § (1) bek. b) pontban

,,nagyfrekvenciás'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 9. pont után

9a. ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (1) bek. [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 86. pont után

86a. ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (2) bek. [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 177. pont

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (8) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 237. után

237a. ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (3) bek. [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 258. után

258a. ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (4) bek. [2017. február 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,a spektrumgazdálkodási'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. b) pont [2017. február 1.]

 

8. § (3) bek. 16. pontban

,,- az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti - egyes'' szövegrész helyébe ,,egyes további'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. c) pont [2017. február 1.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (8) bek. b) pont [2017. február 1.]

 

13. § (1) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (8) bek. c) pont [2017. február 1.]

 

13. § (1) bek. 7. után

7a. ponttal kieg.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (5) bek. [2017. február 1.]

 

2. melléklet

 
 

1.9.4. pontban

,,az Eht. 80. § (2) és (3) bekezdése szerinti egyes'' szövegrész helyébe ,,a spektrumgazdálkodási, valamint egyes további'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. d) pont da) alpont [2017. február 1.]

 

2. pont táblázat H:2060 mezőben

,,az 1999/5/EK'' szövegrész helyébe ,,a 2014/53/EU'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. d) pont db) alpont [2017. február 1.]

 

2. pont táblázat H:2941, H:2948, H:2990 és H:3002 mezőben

,,az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,a spektrumgazdálkodási'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. d) pont dc) alpont [2017. február 1.]

 

3. melléklet

 
 

4.3.9. és 4.4.8. pontban

,,az 1999/5/EK irányelvnek, illetve a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló'' szövegrész helyébe ,,a 2014/53/EU irányelvnek, illetve a rádióberendezésekről szóló NMHH'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ea) alpont [2017. február 1.]

 

11.1.3.4. pontban

,,az Eht. 80. § (2) és (3) bekezdése szerinti egyes'' szövegrész helyébe ,,a spektrumgazdálkodási, valamint egyes további'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont eb) alpont [2017. február 1.]

 

11.1.5. pontban

,,az 1999/5/EK'' szövegrész helyébe ,,a 2014/53/EU'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ec) alpont [2017. február 1.]

 

11.3.1. pont táblázat E: 2 mezőben

,,rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló rendelet, illetve az 1999/5/EK'' szövegrész helyébe ,,rádióberendezésekről szóló NMHH rendelet, illetve a 2014/53/EU'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ed) alpont [2017. február 1.]

 

11.5.1. pont táblázat E:3 mezőben

,,az 1999/5/EK'' szövegrész helyébe ,,a 2014/53/EU'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ee) alpont [2017. február 1.]

 

11.13.1. pont táblázat D:10-D:11 mezőben

,,az 1999/5/EK'' szövegrész helyébe ,,a 2014/53/EU'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ee) alpont [2017. február 1.]

 

12.1.3. pontban

,,az Eht. 80. § (2) és (3) bekezdése szerinti egyes'' szövegrész helyébe ,,a spektrumgazdálkodási, valamint egyes további'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. e) pont ef) alpont [2017. február 1.]

 

6. melléklet 2. pontban

,,az Eht. 80. § (3) bekezdés e) pont szerinti'' szövegrész helyébe ,,a segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosító egyes funkciók támogatására vonatkozó további'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (7) bek. f) pont [2017. február 1.]

 

8. melléklet

Mód.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. február 1.]

 

8. melléklet 2.2. pont táblázat 4. sor

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 26. § (8) bek. d) pont [2017. február 1.]


8/2016. (XII. 6.) NMHH r.

 
 

az elektromágneses összeférhetőségről

 
 

1. § (3) bek. a) pont aa) alpontból

,,és elektronikus hírközlő végberendezések'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (3) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

1. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (1) bek. [2017. február 1.]

 

1. § (3) bek. c) pontban

,,a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet,'' szövegrész helyébe ,,közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (2) bek. a) pont [2017. február 1.]

 

1. § (3) bek. d) pontban

,,Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Alapokmánya és Egyezménye alapján elfogadott Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti'' szövegrész helyébe ,,rádióamatőr szolgálatról szóló NMHH rendeletben meghatározott'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (2) bek. b) pont [2017. február 1.]

 

1. § (3) bek. e) pontban

,,egyedileg készített'' szövegrész helyébe ,,szakembereknek szánt'' szövegrész, az ,,értékelő eszközre'' szövegrész helyébe ,,egyedileg készített értékelő készletre'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (2) bek. c) pont [2017. február 1.]

 

2. § (1) bek. 9. és 19. pont

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NMHH r. 27. § (3) bek. b) pont [2017. február 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

8/2016. (III. 25.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 2/2017. (I. 24.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. január 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 3/2017. (I. 30.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. január 31.]


54/1999. (XII. 25.) BM r.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

 
 

6. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 15. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 15. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]


56/1999. (XII. 28.) BM r.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

 
 

1. §

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Hivatal közlekedési nyilvántartó szervét (a továbbiakban: Nyilvántartó)'' szövegrész helyébe ,,Nyilvántartót'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (7) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Nyilvántartó'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (7) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (3) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (4) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (5) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

8. §

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (6) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

10. § (1) bek.-ben

,,járási hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási hatóságnál'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 16. § (7) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]


29/2004. (VI. 16.) BM r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Központi Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,Nyilvántartót'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (6) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (3) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. április 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 39. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. március 1.]


1/2017. (I. 3.) FM r.

 
 

az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) FM r. 8. § [2018. január 1.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

1. § (2) bek. 9. pontban

,,tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról)'' szövegrész helyébe ,,kazeinekről és kazeinátokról'' szövegrész lép: 2/2017. (I. 11.) FM r. 3. § [2017. január 12.]

 

3. § 10. pont

Helyébe lép: 2/2017. (I. 11.) FM r. 1. § [2017. január 12.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 2/2017. (I. 11.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. január 12.]


3/2002. (VI. 20.) GKM r.

 
 

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)'' szövegrész, ,,10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 24. § (1) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

1. § (3) bek.-ben

,,NKH'' szövegrész helyébe ,,NFM'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 24. § (1) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 24. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (1) bek.-ben

,,Légügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,légiközlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 24. § (1) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (2) bek.-ben

,,NKH'' szövegrész helyébe ,,NFM'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 24. § (1) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]


16/2002. (IX. 25.) GKM r.

 
 

a tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról

 
 

1. § q) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 29. § [2017. január 3. 18 óra]


21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM e. r.

 
 

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

 
 

5. sz. mellékletben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,National Maritime Authority'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 30. § [2017. január 3. 18 óra]


27/2002. (XII. 5.) GKM r.

 
 

a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 31. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. sz. melléklet 8. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 31. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


50/2002. (XII. 29.) GKM r.

 
 

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

 
 

15. § (1) bek. i) pontban és j) pont ja) alpontban

,,a földhivatal'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 32. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

19. § (3) bek.-ben

,,földhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,ingatlanügyi hatóságnak'' szövegrész, ,,a földhivatal'' szövegrész helyébe ,,az ingatlanügyi hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 32. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


4/2003. (I. 25.) GKM r.

 
 

a gazdasági és közlekedési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 33. § [2017. január 3. 18 óra]


33/2003. (V. 20.) GKM r.

 
 

a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

 
 

1. §-ban

,,Gazdasági és Közlekedési'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. §-ban

,,gazdasági és közlekedési'' szövegrész helyébe ,,minisztériumot vezető'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § a) pontban

,,Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság'' szövegrész helyébe ,,Magyar Közút Nonprofit Zrt.'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és közúti feladatokat ellátó regionális igazgatóságai'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. f) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § b) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § c) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és hajózási feladatokat ellátó regionális igazgatóságai'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. g) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § d) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,légiközlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. h) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § e) pontban

,,Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § f) pontban

,,Magyar Energia Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 34. § (2) bek. e) pont [2017. január 3. 18 óra]


72/2003. (X. 29.) GKM r.

 
 

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

 
 

2. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 35. § [2017. január 3. 18 óra]


95/2003. (XII. 18.) GKM r.

 
 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 36. § [2017. január 3. 18 óra]


101/2003. (XII. 23.) GKM r.

 
 

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 37. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. melléklet IV. fejezet 1.1. és 1.5. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 37. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


103/2003. (XII. 27.) GKM r.

 
 

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

 
 

4. sz. melléklet B. pont 4.1.7. pontban

,,az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 38. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. sz. melléklet B. pont 4.1.8. pontban

,,az NKH Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 38. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


41/2004. (IV. 7.) GKM r.

 
 

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (7) bek.-ben

,,(4)-(6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdés'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (4) bek.-ben

,,Az NKH Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (5) bek.-ben

,,(3)-(6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,(3) és (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

10. § (1) bek.-ben

,,az NKH-nak'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési hatóságnak'' szövegrész, ,,10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

11. § (5) bek. a) pontban

,,az NKH Központi Hivatalának'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 40. § (1) bek. f) pont [2017. január 3. 18 óra]


44/2004. (IV. 13.) GKM r.

 
 

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész, ,,10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 41. § [2017. január 3. 18 óra]


60/2004. (IV. 24.) GKM r.

 
 

a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról

 
 

Mellékletben

,,REPUBLIK UNGARN'' szövegrész helyébe ,,UNGARN'' szövegrész, ,,REPUBLIQUE DE HONGRIE'' szövegrész helyébe ,,HONGRIE'' szövegrész, ,,HONGAARSE REPUBLIEK'' szövegrész helyébe ,,HONGARIJE'' szövegrész, ,,NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA'' szövegrész helyébe ,,BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA'' szövegrész, ,,MITTELUNGARISCHE REGIONALE VERWALTUNG FÜR NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN'' szövegrész helyébe ,,DAS REGIERUNGSAMTDER HAUPTSTADT BUDAPEST'' szövegrész, ,,DIRECTION REGIONALE CENTRAL-HONGROISE DE LAUTORITÉ NATIONALE DU TRANSPORT'' szövegrész helyébe ,,OFFICE GOUVERNEMENTAL DE BUDAPEST-CAPITALE'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 42. § [2017. január 3. 18 óra]


91/2004. (VI. 29.) GKM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 43. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 43. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


124/2004. (X. 19.) GKM r.

 
 

a merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez csatolt szabályok kihirdetéséről

 
 

4. sz. mellékletben

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,MAGYARORSZÁG'' szövegrész, ,,Republic of Hungary'' szövegrész helyébe ,,Hungary'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,Central Office of the National Transport Authority'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 44. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. sz. mellékletben

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,MAGYARORSZÁG'' szövegrész, ,,Republic of Hungary'' szövegrész helyébe ,,Hungary'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,Central Office of the National Transport Authority'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 44. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


24/2005. (IV. 21.) GKM r.

 
 

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

3. melléklet 3.2.3. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. melléklet III. pont 5. pontban

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

8. melléklet 7.5.1. pontban

,,a közlekedési hatóság az NKH honlapján'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési hatóság a honlapján'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. melléklet I. pont 2. alpontban

,,az NKH vezetője'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,Az NKH vezetője'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,az NKH honlapján'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. d) pont da) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. melléklet I. pont 5. alpont bc) alpontban

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. d) pont db) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. melléklet I. pont 11. alpontban

,,Az NKH'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 45. § (2) bek. d) pont dc) alpont [2017. január 3. 18 óra]


56/2005. (VII. 7.) GKM r.

 
 

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 46. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

1. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 46. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM e. r.

 
 

a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról

 
 

16. § (2) bek.-ben

,,az NKH részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlaszáma: 10032000-00289926-00000000)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 47. § [2017. január 3. 18 óra]


40/2006. (VI. 26.) GKM r.

 
 

a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

4. § (2) bek.-ből

,,(a továbbiakban: KBSZ)'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 48. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (5) bek.-ben

,,KBSZ-szel'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervezettel'' szövegrész, ,,KBSZ'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szervezet'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 48. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]


72/2006. (IX. 29.) GKM r.

 
 

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: közlekedési hatóság)'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 49. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész, ,,10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 49. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 49. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]


36/2007. (III. 26.) GKM r.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,nyilvántartási szervezet'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartó szerv'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 50. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (6) bek.-ben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 50. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7/B. § (1) bek. b) pontban

,,közlekedési igazgatási hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 50. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]


5/2004. (IV. 13.) IHM r.

 
 

a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

 
 

Hat. kív. h.: 2/2017. (I. 17.) NFM r. 1. § [2017. február 1.]


28/2014. (IV. 24.) KIM r.

 
 

a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 23.) MvM r. 5. § [2017. január 24.]


9/2000. (X. 30.) KöViM r.

 
 

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész, ,,10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 17. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 17. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


28/2000. (XII. 18.) KöViM r.

 
 

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

 
 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,az NKH Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (2) bek.-ben

,,NKH honlapján'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (4) bek.-ben

,,Az NKH Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. mellékletben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész, ,,Central Office of the National Transport Authority'' szövegrész helyébe ,,Ministry of National Development'' szövegrész, ,,HUNGARIAN REPUBLIC'' szövegrész helyébe ,,HUNGARY'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. sz. mellékletben

,,NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA'' szövegrész helyébe ,,BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. sz. mellékletben

,,HUNGARIAN REPUBLIC'' szövegrész helyébe ,,HUNGARY'' szövegrész, ,,UNGARISCHE REPUBLIK'' szövegrész helyébe ,,UNGARN'' szövegrész, ,,NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA'' szövegrész helyébe ,,BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA'' szövegrész, ,,National Transport Authority, Central Hungarian Regional Directorate'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész, ,,Nationale Behörde für Verkehrswesen, Mittelungarische Regionale Verwaltung'' szövegrész helyébe ,,Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 18. § f) pont [2017. január 3. 18 óra]


5/2001. (II. 6.) KöViM r.

 
 

a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről

 
 

10. § (5) bek.-ből

,,a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke által jóváhagyott'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 19. § [2017. január 3. 18 óra]


10/2001. (III. 2.) KöViM r.

 
 

a hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala vezetője'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 20. § [2017. január 3. 18 óra]


13/2001. (IV. 10.) KöViM r.

 
 

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

 
 

2. melléklet 2.19. cikk 2. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 21. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. mellékletben

,,NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG'' szövegrész helyébe ,,BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,Nationale Behörde für Verkehrswesen'' szövegrész helyébe ,,Das Regierungsamt in der Hauptstadt Budapest'' szövegrész, ,,REPUBLIK UNGARN'' szövegrész helyébe ,,UNGARN'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalának'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalának'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság/National Transport Authority'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala/Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 21. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. melléklet címben

,,NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KIEMELT ÜGYEK IGAZGATÓSÁGA'' szövegrész helyébe ,,BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 21. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]


29/2001. (IX. 1.) KöViM r.

 
 

a hajózási hatósági eljárások díjairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,a hatáskörrel rendelkező hatóság részére'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 22. § [2017. január 3. 18 óra]


32/2001. (IX. 28.) KöViM r.

 
 

a légijárművek lajstromozásának szabályairól

 
 

Melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 23. §, illetve 3. melléklet [2017. január 3. 18 óra]


8/2002. (I. 30.) KöViM r.

 
 

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

 
 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 25. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 25. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]


12/2002. (II. 7.) KöViM r.

 
 

a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

 
 

2. sz. mellékletben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,National Trasport Authority'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 26. § [2017. január 3. 18 óra]


17/2002. (III. 7.) KöViM r.

 
 

a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 27. § [2017. január 3. 18 óra]

 

8. § (5) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 27. § [2017. január 3. 18 óra]


22/2002. (IV. 27.) KöViM r.

 
 

a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről

 
 

6. § (1) és (3) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 28. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. mellékletben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,National Transport Authority'' szövegrész helyébe ,,Government Office of the Capital City Budapest'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 28. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

12. § (9) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

21. § (6) bek.-ben

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

10. sz. melléklet 2.10. pontban

,,Az NKH Központ'' szövegrész helyébe ,,A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

A. Függelék 3. cikk 29-30. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

C. Függelék 2. cikk r) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, valamint ennek felettes szerve az NKH Központ'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

C. függelék 2. cikk s) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 3. § f) pont [2017. január 3. 18 óra]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

2. § (16) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 4. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. sz. melléklet 8.1. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 4. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. sz. melléklet 13.3.3.1. pontban

,,NKH'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter által kiadott'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 4. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

16. sz. melléklet 13.4.1. pontban

,,NKH'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 4. § d) pont [2017. január 3. 18 óra]


1/1990. (IX. 29.) KHVM r.

 
 

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

 
 

1. sz. melléklet 18. pontban

,,az NKH Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 2. § [2017. január 3. 18 óra]


22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM e. r.

 
 

a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala szabályzatának alapulvételével'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelmények alapulvételével'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 5. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága vizsgabizottsága'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabizottság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 5. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


17/1993. (VII. 1.) KHVM r.

 
 

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

 
 

3. sz. melléklet 9.3.1. pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervénél'' szövegrész helyébe ,,népegészségügyi szervnél'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 6. § [2017. január 3. 18 óra]


19/1994. (V. 31.) KHVM r.

 
 

a közutak igazgatásáról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 7. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (2) bek.-ben

,,KKK-tól, amelynek'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős minisztertől, akinek'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 7. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (3) bek.-ben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 7. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]


7/1995. (V. 30.) KHVM r.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Közlekedési és Vízügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 8. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 3. 18 óra]


18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM e. r.

 
 

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

 
 

13/B. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 9. § [2017. január 3. 18 óra]


26/1997. (XII. 12.) KHVM r.

 
 

az útügyi hatósági eljárások díjairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 10. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

1. § (3) bek.-ben

,,a Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,az NFM'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 10. § (3) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 10. § (4) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 3. 18 óra]


6/1998. (III. 11.) KHVM r.

 
 

az országos közutak kezelésének szabályozásáról

 
 

1/A. § (1) bek.-ben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK)'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

1/A § (2) bek.-ben

,,ellenőrzését a KKK végzi'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzéséről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

1/B. § (1) bek.-ben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (1) bek.-ben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a továbbiakban: KKK)'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (2) bek.-ben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

Melléklet 1.2. pontban és 2.2.9.1. pontban

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 11. § f) pont [2017. január 3. 18 óra]


18/1998. (VII. 3.) KHVM r.

 
 

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

 
 

2. sz. melléklet I. függelék 3.1.12. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága - az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága bevonásával -'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 12. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. sz. melléklet VII. függelékben

,,NKH .......... Regionális Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,[eljáró közlekedési hatóság megnevezése]'' szövegrész, ,,NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,[eljáró közlekedési hatóság megnevezése]'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 12. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]


37/1998. (XII. 23.) KHVM r.

 
 

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 13. § [2017. január 3. 18 óra]


49/1999. (XII. 29.) KHVM r.

 
 

a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról

 
 

1. sz. melléklet A)-F) pontban

,,Légügyi Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 14. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

1. sz. melléklet A)-F) pontból

,,BUDAPEST-Ferihegy'' szövegrészt és ,,H-1675. Postafiók 41'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 14. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]


20/1984. (XII. 21.) KM r.

 
 

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

 
 

14/A. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete'' szövegrész helyébe ,,az illetékes népegészségügyi igazgatási szerv'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 1. § [2017. január 3. 18 óra]


9/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája'' szövegrész helyébe ,,honlapján közétett számlája'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 51. § [2017. január 3. 18 óra]


10/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája'' szövegrész helyébe ,,honlapján közétett számlája'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 52. § [2017. január 3. 18 óra]


22/2008. (VIII. 29.) KHEM r.

 
 

a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,1/2006. (II. 17.) OM rendelet'' szövegrész helyébe ,,150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 53. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

1. § (1)-(3) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 53. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]


40/2009. (VIII. 31.) KHEM r.

 
 

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (4) bek.-ben

,,Az NKH'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter '' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. § (4) bek.-ben

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (1) bek.-ben

,,Az NKH'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter '' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (1) bek.-ben

,,Az NKH vizsgabizottsága'' szövegrész helyébe ,,A közlekedésért felelős miniszter által kijelölt vizsgabizottság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

6. § (6) bek.-ben

,,az NKH részére'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszternek'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. d) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

8. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (3) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

1. mellékletben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

5. melléklet III. pont b) pontban

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 54. § (2) bek. f) pont [2017. január 3. 18 óra]


57/2009. (X. 20.) KHEM r.

 
 

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

 
 

2. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 55. § [2017. január 3. 18 óra]


77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM e. r.

 
 

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) elnöke, a közlekedésért felelős miniszter egyetértésével'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,közlekedési hatóság elnöke'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 56. § [2017. január 3. 18 óra]


80/2009. (XII. 29.) KHEM r.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

 
 

2. § (6) bek. a) pontban

,,az NKH regionális igazgatóságánál'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatalnál'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 57. § [2017. január 3. 18 óra]


84/2009. (XII. 30.) KHEM r.

 
 

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatóság kincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész, ,,az NKH-t'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési hatóságot'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 58. § [2017. január 3. 18 óra]


11/2010. (III. 4.) KHEM r.

 
 

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

 
 

7. § (10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve részeként működő sugár-egészségügyi decentrumot (a továbbiakban: Sugáregészségügyi Decentrum)'' szövegrész helyébe ,,sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalt'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 59. § [2017. január 3. 18 óra]


13/2010. (X. 5.) NFM r.

 
 

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 60. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

2. § (2) bek.-ben

,,az NKH regionális igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 60. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. melléklet 1.1. pontban

,,az NKH Központi Hivatalától'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős minisztertől'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 60. § c) pont ca) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. melléklet 1.2. pontban

,,az NKH Központi Hivatalának Szakmai Vizsgabizottsága'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vizsgabizottsága'' szövegrész, ,,az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 60. § c) pont cb) alpont [2017. január 3. 18 óra]


42/2011. (VIII. 11.) NFM r.

 
 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 
 

2. §

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 61. § (1) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 61. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 61. § (3) bek., illetve 6. melléklet [2017. január 3. 18 óra]


54/2011. (X. 19.) NFM r.

 
 

a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről

 
 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 62. § [2017. január 3. 18 óra]


89/2011. (XII. 30.) NFM r.

 
 

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 63. § [2017. január 3. 18 óra]


48/2012. (VIII. 23.) NFM r.

 
 

az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK)'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész, ,,KKK'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 64. § a) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (1) bek.-ben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész, ,,terveket és azokat megküldi a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére'' szövegrész helyébe ,,terveket'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 64. § b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,KKK'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész, ,,(a továbbiakban: ITS-jelentés) a miniszter részére'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: ITS-jelentés)'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 64. § c) pont [2017. január 3. 18 óra]


51/2013. (IX. 6.) NFM r.

 
 

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. a) pont aa) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (1) bek. b) pontban

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. a) pont ab) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

3. § (1) bek. c) pontban

,,az NKH'' szövegrész helyébe ,,a légiközlekedési hatóság'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. a) pont ac) alpont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (5) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

4. § (1) bek. d) pontban

,,közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatósággal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (1) bek. e) pontban

,,az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalával'' szövegrész helyébe ,,a Budapest Főváros Kormányhivatalával'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. c) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

4. § (2) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

4. § (2) bek. d) pontban

,,közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatósággal'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. b) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

8. § (2) bek.-ben

,,OSSKI'' szövegrész helyébe ,,OKI'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. d) pont [2017. április 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,OSSKI Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatnak (a továbbiakban: OSKSZ)'' szövegrész helyébe ,,Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatnak (a továbbiakban: OSKSZ)'' szövegrész, ,,környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatóságnak'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (4) bek. e) pont [2017. január 3. 18 óra]

 

12. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 65. § (3) bek. [2017. április 1.]


22/2014. (IV. 18.) NFM r.

 
 

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

 
 

1. melléklet táblázat 5. sor

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 66. § [2017. január 3. 18 óra]


62/2015. (X. 30.) NFM r.

 
 

a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. §-ban

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökségvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 67. § [2017. január 3. 18 óra]


78/2015. (XII. 30.) NFM r.

 
 

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

 
 

2. melléklet táblázat A:3 mezőből

,,a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 68. § (2) bek. [2017. január 3. 18 óra]

 

3. melléklet

Mód.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 68. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2017. január 3. 18 óra]


40/2012. (VII. 10.) NFM r.

 
 

a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 1/2017. (I. 3.) NFM r. 69. § [2017. január 3. 18 óra]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

30/2014. (II. 6.) KE h.

 
 

bírói kinevezésről

 
 

Mód.: 24/2017. (I. 31.) KE h.


1257/2011. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1023/2017. (I. 24.) Korm. h. 3. pont [2017. január 25.]


1047/2013. (II. 7.) Korm. h.

 
 

a kiemelt felsőoktatási intézményekről

 
 

Visszavonja: 1028/2017. (I. 24.) Korm. h. a) pont


1104/2013. (III. 7.) Korm. h.

 
 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

 
 

Visszavonja: 1028/2017. (I. 24.) Korm. h. b) pont


1442/2013. (VII. 16.) Korm. h.

 
 

A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról

 
 

2. pontban

,,a köznevelésért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2017. január 25.]

 

3. pont a) alpontban

,,köznevelésért felelős államtitkára'' szövegrész helyébe ,,oktatásért felelős államtitkára'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont b) alpont [2017. január 25.]

 

3. pont f) alpontban

,,köz- és felsőoktatási sajátosságok'' szövegrész helyébe ,,köznevelési és felsőoktatási sajátosságok'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont c) alpont [2017. január 25.]

 

4. pont a) alpontban

,,a köznevelésért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2017. január 25.]

 

4. pont b) alpontban

,,Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság'' szövegrész helyébe ,,Külhoni Magyar Köznevelési Bizottság'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont d) alpont [2017. január 25.]

 

5. pontban

,,a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság'' szövegrész helyébe ,,a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont e) alpont [2017. január 25.]

 

7. pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont f) alpont [2017. január 25.]

 

7. pontban

,,a köznevelésért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont g) alpont [2017. január 25.]

 

8. pontban

,,a köznevelésért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2017. január 25.]

 

12. pont a) alpontban

,,Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság'' szövegrész helyébe ,,Külhoni Magyar Köznevelési Bizottság'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont d) alpont [2017. január 25.]

 

12. pont c) alpontban

,,a köznevelésért felelős államtitkár'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős államtitkár'' szövegrész lép: 1026/2017. (I. 24.) Korm. h. 1. pont a) alpont [2017. január 25.]


1667/2013. (IX. 23.) Korm. h.

 
 

az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

 
 

Visszavonja: 1028/2017. (I. 24.) Korm. h. c) pont


1574/2014. (X. 10.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 3. pont


1833/2014. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról

 
 

1. pont 1.4. alpont

Helyébe lép: 1010/2017. (I. 11.) Korm. h. 7. pont [2017. január 12.]


1855/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 4. pont


1929/2015. (XII. 12.) Korm. h.

 
 

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 
 

4. pontban

,,150%-ának'' szövegrész helyébe ,,300%-ának'' szövegrész lép: 1011/2017. (I. 11.) Korm. h. 9. pont [2017. január 12.]


2027/2015. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről

 
 

Visszavonja: 1012/2017. (I. 11.) Korm. h. 8. pont


1007/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Kormány támogatja a 2014-2020-as időszakban megvalósítani tervezett határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztési projekteket, ennek érdekében a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1027/2017. (I. 24.) Korm. h., illetve 1. melléklet


1035/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

 
 

3. pont a) alpontban

,,4550 millió forint'' szövegrész helyébe ,,2500 millió forint'' szövegrész lép: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 6. pont

 

4. pont után

5. ponttal kieg.: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 7. pont


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont f) alpont

Hat. kív. h.: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 4. pont [2017. január 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. január 4.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:4 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pont [2017. január 4.]

 

A:6 mezőben

,,EFOP-1.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.1-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pont [2017. január 4.]

 

A:8 mezőben

,,EFOP-1.2.3-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.3-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.3. pont [2017. január 4.]

 

A:9 mezőben

,,EFOP-1.2.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.4. pont [2017. január 4.]

 

A:11 mezőben

,,EFOP-1.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.6-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.5. pont [2017. január 4.]

 

C:11 mezőben

,,4,50'' szövegrész helyébe ,,6,17'' szövegrész, az ,,1,35'' szövegrész helyébe ,,1,85'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.6. pont [2017. január 4.]

 

E:11 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.7. pont [2017. január 4.]

 

E:12 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.8. pont [2017. január 4.]

 

A:14 mezőben

,,EFOP-1.2.9-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.9-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.9. pont [2017. január 4.]

 

E:14 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.10. pont [2017. január 4.]

 

E:16 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.11. pont [2017. január 4.]

 

E:18 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.12. alpont 2.1.1. pont [2017. január 4.]

 

E:20 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.13. pont [2017. január 4.]

 

A:23 mezőben

,,EFOP-1.3.7-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.3.7-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.14. pont [2017. január 4.]

 

E:23 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.15. pont [2017. január 4.]

 

A:27 mezőben

,,EFOP-1.5.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.5.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.16. pont [2017. január 4.]

 

E:27 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.17. pont [2017. január 4.]

 

A:29a mezőben

,,EFOP-1.5.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.5.4-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.18. pont [2017. január 4.]

 

D:29a mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.19. pont [2017. január 4.]

 

E:29a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.20. pont [2017. január 4.]

 

A:30 mezőben

,,EFOP-1.6.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.6.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.21. pont [2017. január 4.]

 

A:31a mezőben

,,EFOP-1.7.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.7.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.22. pont [2017. január 4.]

 

E:31a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.23. pont [2017. január 4.]

 

A:32 mezőben

,,EFOP-1.8.1-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.8.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.24. pont [2017. január 4.]

 

A:36 mezőben

,,EFOP-1.8.6-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.8.6-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.25. pont [2017. január 4.]

 

D:36 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.26. pont [2017. január 4.]

 

E:36 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.27. pont [2017. január 4.]

 

E:37 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.28. pont [2017. január 4.]

 

A:39 mezőben

,,EFOP-1.9.1-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.29. pont [2017. január 4.]

 

A:40 mezőben

,,EFOP-1.9.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.2-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.30. pont [2017. január 4.]

 

E:40 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.31. pont [2017. január 4.]

 

A:41 mezőben

,,EFOP-1.9.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.3-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.32. pont [2017. január 4.]

 

E:41 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.33. pont [2017. január 4.]

 

A:42 mezőben

,,EFOP-1.9.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.34. pont [2017. január 4.]

 

A:43 mezőben

,,EFOP-1.9.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.5-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.35. pont [2017. január 4.]

 

E:44 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.36. pont [2017. január 4.]

 

E:45 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.37. pont [2017. január 4.]

 

A:45a mezőben

,,EFOP-1.9.8-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.8-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.38. pont [2017. január 4.]

 

E:45a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.39. pont [2017. január 4.]

 

A:46 mezőben

,,EFOP-1.10.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.10.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.40. pont [2017. január 4.]

 

A:47 mezőben

,,EFOP-1.11.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.12.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.41. pont [2017. január 4.]

 

D:47 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.42. pont [2017. január 4.]

 

E:47 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.43. pont [2017. január 4.]

 

A:48 mezőben

,,EFOP-1.11.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.12.2-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.44. pont [2017. január 4.]

 

D:48 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.45. pont [2017. január 4.]

 

E:47 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.1. alpont 2.1.46. pont [2017. január 4.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,2,94'' szövegrész helyébe ,,3,02'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pont [2017. január 4.]

 

A:4 mezőben

,,EFOP-2.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pont [2017. január 4.]

 

A:5 mezőben

,,EFOP-2.2.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.2-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pont [2017. január 4.]

 

E:5 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.4. pont [2017. január 4.]

 

A:6 mezőben

,,EFOP-2.2.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.3-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.5. pont [2017. január 4.]

 

E:6 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.6. pont [2017. január 4.]

 

A:7 mezőben

,,EFOP-2.2.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.7. pont [2017. január 4.]

 

E:7 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyére a ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.8. pont [2017. január 4.]

 

A:9 mezőben

,,EFOP-2.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.6-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.9. pont [2017. január 4.]

 

A:14 mezőben

,,EFOP-2.2.11-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.11-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.10. pont [2017. január 4.]

 

E:14 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.11. pont [2017. január 4.]

 

A:16a mezőben

,,EFOP-2.2.14-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.14-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.12. pont [2017. január 4.]

 

E:16a mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.13. pont [2017. január 4.]

 

A:16c mezőben

,,EFOP-2.2.17-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.17-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.14. pont [2017. január 4.]

 

E:16c mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.2. alpont 2.2.15. pont [2017. január 4.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

A:5 mezőben

,,EFOP-3.1.4-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.4-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pont [2017. január 4.]

 

B:5 mezőben

,,útravaló'' szövegrész helyébe ,,Útravaló'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pont [2017. január 4.]

 

E:6 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pont [2017. január 4.]

 

A:10 mezőben

,,EFOP-3.2.2-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.2-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.4. pont [2017. január 4.]

 

C:10 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész, az ,,1,80'' szövegrész helyébe ,,2,70'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.5. pont [2017. január 4.]

 

A:13 mezőben

,,EFOP-3.2.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.5-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.6. pont [2017. január 4.]

 

D:13 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.7. pont [2017. január 4.]

 

E:13 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.8. pont [2017. január 4.]

 

E:14 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.9. pont [2017. január 4.]

 

A:17c mezőben

,,EFOP-3.2.12-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.12-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. pont [2017. január 4.]

 

B:17c mezőben

,,Értékalapú köznevelés - humán tankönyvcsalád fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,Az egyházi köznevelés tartalmi szabályozóinak és eszközeinek fejlesztése'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. pont [2017. január 4.]

 

E:17c mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.12. pont [2017. január 4.]

 

A:20 mezőben

,,EFOP-3.3.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.3.3-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.13. pont [2017. január 4.]

 

A:22 mezőben

,,EFOP-3.4.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.1-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.14. pont [2017. január 4.]

 

A:23 mezőben

,,EFOP-3.4.2-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.2-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.15. pont [2017. január 4.]

 

E:24 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.16. pont [2017. január 4.]

 

B:25 mezőben

,,Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki'' szövegrész helyébe ,,A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.17. pont [2017. január 4.]

 

E:25 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. novemberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.18. pont [2017. január 4.]

 

A:26 mezőben

,,EFOP-3.4.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.5-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.19. pont [2017. január 4.]

 

E:26 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.20. pont [2017. január 4.]

 

E:27 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. novemberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.21. pont [2017. január 4.]

 

E:29 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.22. pont [2017. január 4.]

 

A:30 mezőben

,,EFOP-3.6.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.6.3-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.23. pont [2017. január 4.]

 

E:30 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.24. pont [2017. január 4.]

 

A:31 mezőben

,,EFOP-3.7.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.7.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.25. pont [2017. január 4.]

 

E:31 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.26. pont [2017. január 4.]

 

C:32a mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,7,75'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.27. pont [2017. január 4.]

 

A:37 mezőben

,,EFOP-3.10.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.10.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.28. pont [2017. január 4.]

 

D:37 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.29. pont [2017. január 4.]

 

E:37 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.30. pont [2017. január 4.]

 

A:38 mezőben

,,EFOP-3.10.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.10.2-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.31. pont [2017. január 4.]

 

D:38 mezőben

,,kiemelt'' szövegrész helyébe ,,standard'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.32. pont [2017. január 4.]

 

E:38 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.3. alpont 2.3.33. pont [2017. január 4.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

B:2 mezőben

,,egyházi'' szövegrész helyébe ,,egyházi oktatási'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.1. pont [2017. január 4.]

 

E:6 mezőben

,,november'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.2. pont [2017. január 4.]

 

E:7 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. novemberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.4. alpont 2.4.3. pont [2017. január 4.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,EFOP-5.1.1.'' szövegrész helyébe ,,EFOP-5.1.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pont [2017. január 4.]

 

E:2 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.2. pont [2017. január 4.]

 

A:3 mezőben

,,EFOP-5.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-5.2.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.3. pont [2017. január 4.]

 

E:3 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 2. pont 2.5. alpont 2.5.4. pont [2017. január 4.]

 

2. melléklet

Mód.: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. január 4.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:4 mezőben

,,EFOP-1.2.3-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.3-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2017. január 4.]

 

A:5 mezőben

,,EFOP-1.2.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2017. január 4.]

 

F:10 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. január 4.]

 

A:14 mezőben

,,EFOP-1.6.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.6.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2017. január 4.]

 

A:15 mezőben

,,EFOP-1.8.1-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.8.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2017. január 4.]

 

A:21b mezőben

,,EFOP-1.8.10-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.8.10-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2017. január 4.]

 

D:21b mezőben

,,1,40'' szövegrész helyébe ,,2,00 (ebből VEKOP:0,60)'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2017. január 4.]

 

F:21b mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2017. január 4.]

 

A:22 mezőben

,,EFOP-1.9.1-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.1-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2017. január 4.]

 

A:23 mezőben

,,EFOP-1.9.2-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.2-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.10. alpont [2017. január 4.]

 

F:23 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.11. alpont [2017. január 4.]

 

A:24 mezőben

,,EFOP-1.9.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.3-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.12. alpont [2017. január 4.]

 

F:24 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.13. alpont [2017. január 4.]

 

A:25 mezőben

,,EFOP-1.9.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.14. alpont [2017. január 4.]

 

A:26 mezőben

,,EFOP-1.9.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.9.5-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.15. alpont [2017. január 4.]

 

F:27 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,december'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.16. alpont [2017. január 4.]

 

F:28 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.17. alpont [2017. január 4.]

 

A:29 mezőben

,,EFOP-1.10.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.10.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.18. alpont [2017. január 4.]

 

A:32 mezőben

,,EFOP-2.2.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.1-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.19. alpont [2017. január 4.]

 

A:34 mezőben

,,EFOP 2.2.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP 2.2.4-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.20. alpont [2017. január 4.]

 

F:34 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.21. alpont [2017. január 4.]

 

A:36 mezőben

,,EFOP-2.2.6-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-2.2.6-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.22. alpont [2017. január 4.]

 

B:38 mezőben

,,ifjúságpszichiátriai'' szövegrész helyébe ,,ifjúságpszichiátria'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.23. alpont [2017. január 4.]

 

A:47 mezőben

,,EFOP-3.1.4-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.4-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.24. alpont [2017. január 4.]

 

F:48 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.25. alpont [2017. január 4.]

 

A:51 mezőben

,,EFOP-3.2.2-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.2.2-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.26. alpont [2017. január 4.]

 

D:51 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész, az ,,1,80'' szövegrész helyébe ,,2,70'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.27. alpont [2017. január 4.]

 

F:55 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. októberben'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.28. alpont [2017. január 4.]

 

A:59 mezőben

,,EFOP-3.3.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.3.3-VEKOP-16'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.29. alpont [2017. január 4.]

 

A:61 mezőben

,,EFOP-3.4.2-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.2-VEKOP-15'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.30. alpont [2017. január 4.]

 

A:62 mezőben

,,EFOP-3.4.5-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.5-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.31. alpont [2017. január 4.]

 

C:62 mezőben

,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető) Oktatási Hivatal,'' szövegrész helyébe ,,Oktatási Hivatal (konzorciumvezető),'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.32. alpont [2017. január 4.]

 

F:62 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.33. alpont [2017. január 4.]

 

A:62a mezőben

,,EFOP-3.7.1-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.7.1-17'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.34. alpont [2017. január 4.]

 

F:62a mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. január'' szövegrész lép: 1006/2017. (I. 3.) Korm. h. 3. pont 3.35. alpont [2017. január 4.]


1438/2016. (VIII. 17.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 
 

1. pont b) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.; - a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 5. pont a), b) és c) alpontjára is figyelemmel - a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 910 654 ezer forint és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára átcsoportosított 64 746 ezer forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 5. pont


1618/2016. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1008/2017. (I. 11.) Korm. h. 9. pont [2017. január 12.]


1807/2016. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1033/2017. (I. 31.) Korm. h. 8. pont


1006/2017. (I. 3.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Helyesbítve: MK 2017. évi 3. szám


17/2014. (I. 31.) ME h.

 
 

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

 
 

Visszavonja: 6/2017. (I. 6.) ME h. 2. pont


112/2014. (IX. 16.) ME h.

 
 

a 2007-2013 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és új elnökök kinevezéséről

 
 

1. pontból

Ŕdr. Köpeczi-Bócz Tamást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkárát a Társadalmi Megújulás Operatív Program Monitoring Bizottsága,Ş szövegrészt visszavonja: 9/2017. (I. 17.) ME határozat 2. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.