A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. március 1-jétől a 2017/48. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

18/L. § után

Alcímmel (18/M. §) kieg.: 2017: XV. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

49. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XV. tv. 2. § [2018. január 1.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

33. § (2) bek. 4. pont c) alpont

Hat. kív. h.: 2017: II. tv. 2. § a) pont [2017. március 16.]

 

33. § (2) bek. 5. pont

Helyébe lép: 2017: II. tv. 1. § (1) bek. [2017. március 16.]

 

33. § (2) bek. 59. pont után

60-68. ponttal kieg.: 2017: II. tv. 1. § (2) bek. [2017. március 16.]

 

33. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: II. tv. 1. § (3) bek. [2017. március 16.]

 

45. § (1) bek. b) pontból

,, , korlátolt felelősségű társaság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: II. tv. 2. § b) pont [2017. március 16.]

 

45. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: II. tv. 2. § c) pont [2017. március 16.]

 

45. § (1) bek. d) pontban

,,a)-c) pont'' szövegrész helyébe ,,a) és b) pont'' szövegrész lép: 2017: II. tv. 1. § (6) bek. [2017. március 16.]

 

45. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: II. tv. 2. § c) pont [2017. március 16.]

 

45. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: II. tv. 1. § (4) bek. [2017. március 16.]

 

45. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: II. tv. 1. § (5) bek. [2017. március 16.]

 

Melléklet

Mód.: 2017: II. tv. 1. § (7) bek., illetve 1. melléklet [2017. március 16.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

36. § (4) bek.-ből

,,az értesítési cím bejelentéséért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: II. tv. 3. § [2017. március 16.]

 

47. § (2) bek. c) pontból

,,az értesítési cím bejelentéséért,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: II. tv. 3. § [2017. március 16.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

145/C. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XIV. tv. 1. § [2017. március 21.]

 

147. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XIV. tv. 2. § [2017. március 21.]

 

155. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XIV. tv. 3. § [2017. március 21.]

 

156. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XIV. tv. 4. § [2017. március 21.]

 

158. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XIV. tv. 5. § [2017. március 21.]

 

159. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XIV. tv. 6. § [2017. március 21.]

 

306/W. § után

306/X. §-sal kieg.: 2017: XIV. tv. 7. § [2017. március 21.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

31. §

Helyébe lép: 2017: II. tv. 4. § [2017. március 16.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

31. § (1) bek. l) pont után

m)-n) ponttal kieg.: 2017: II. tv. 5. § (1) bek. [2017. március 16.]

 

31. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: II. tv. 5. § (2) bek. [2017. március 16.]

 

32/C. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2017: II. tv. 5. § (3) bek. [2017. március 16.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XX. tv. 1. § [2017. március 28.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

30/B. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § a) pont [2017. április 27.]

 

33/A. §

Helyébe lép: 2017: XXIV. tv. 1. § [2017. április 27.]

 

46. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § b) pont [2017. április 27.]

 

46. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § c) pont [2017. április 27.]

 

46. § (4) bek. a) pontban

,,a)-c) ponjat'' szövegrész helyébe ,,a) és b) pontja'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § a) pont [2017. április 27.]

 

47. § (2) bek. a)-b) pontban

,,köz- és vagyonbiztonságot'' szövegrész helyébe ,,közbiztonságot'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § b) pont [2017. április 27.]

 

47. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,köz- és vagyonbiztonságot'' szövegrész helyébe ,,közbiztonságot'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § b) pont [2017. április 27.]

 

47. § (2) bek. e) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § d) pont [2017. április 27.]

 

47. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XXIV. tv. 2. § [2017. április 27.]

 

48/A. § (1a) bek.-ben

,,(2) és (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(6) és (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § c) pont [2017. április 27.]

 

48/A. § (2) bek.-ben

,,építésügyi hatóság vagy jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi hatóság'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § d) pont [2017. április 27.]

 

48. § (2) bek. b) pont ba) alpontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § e) pont [2017. április 27.]

 

48. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg bc)-bd) alponttal kieg.: 2017: XXIV. tv. 3. § [2017. április 27.]

 

48. § (5) bek. d) pontban

,,köz- és vagyonbiztonságot'' szövegrész helyébe ,,közbiztonságot'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § b) pont [2017. április 27.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,a 48. §'' szövegrész helyébe ,,a 48/A. §'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § e) pont [2017. április 27.]

 

60/D. § után

60/E. §-sal kieg.: 2017: XXIV. tv. 4. § [2017. április 27.]

 

62. § (3) bek. 2. pontban

,,építésügyi hatóság'' szövegrész helyébe ,,építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2017: XXIV. tv. 5. § f) pont [2017. április 27.]

 

62. § (4) bek.-ben

,,a telekalakítási'' szövegrész helyébe ,,az illetékekről szóló törvény szerinti termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló eljárás kivételével a telekalakítási'' szövegrész lép: 2017: II. tv. 6. § [2017. március 16.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 2017: XXIV. tv. 6. § f) pont [2017. április 27.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

20. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: II. tv. 7. § [2017. március 16.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

45/C. §

Helyébe lép: 2017: XX. tv. 2. § [2017. március 28.]

 

62. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 3. § (1) bek. [2017. március 28.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XX. tv. 3. § (2) bek. [2017. március 28.]

 

110. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 4. § [2017. március 28.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

79/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 14. § [2017. április 15.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

71/A. § (1) bek. b) pontban

,,személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexének létrehozásáról szóló 2016/399 EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex)'' szövegrész lép: 2017: XX. tv. 10. § [2017. március 28.]

 

80/A. § előtt

Fejezetcímmel kieg.: 2017: XX. tv. 5. § [2017. március 28.]

 

80/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XX. tv. 6. § [2017. március 28.]

 

80/G. § után

Alcímmel és 80/H-80/K. §-sal kieg.: 2017: XX. tv. 7. § [2017. március 28.]

 

84. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 8. § [2017. március 28.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

92/C. §-sal kieg.: 2017: XX. tv. 9. § [2017. március 28.]


2007. évi LXXXIX. tv.

 
 

az államhatárról

 
 

5. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 11. § [2017. március 28.]

 

15/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XX. tv. 12. § (1) bek. [2017. március 28.]

 

15/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 12. § (2) bek. [2017. március 28.]

 

15/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XX. tv. 12. § (3) bek. [2017. március 28.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

3. § i) pont

Hat. kív. h.: 2017: XIII. tv. 2. § [2017. március 24.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,munkaszüneti napon'' szövegrész helyébe ,,január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén'' szövegrész lép: 2017: XIII. tv. 1. § [2017. március 24.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,munkaszüneti napon'' szövegrész helyébe ,,január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén'' szövegrész lép: 2017: XIII. tv. 1. § [2017. március 24.]


2011. évi CLXVIII. tv.

 
 

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

 
 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 15.]

 

2. § 13. és 27. pontban

,,referenciahozam-érték'' szövegrész helyébe ,,referencia hozamérték'' szövegrész lép: 2017: XVI. tv. 13. § a) pont [2017. április 15.]

 

2. § 30a. pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 1. § (2) bek. [2017. április 15.]

 

7. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 2017: XVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. április 15.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. április 15.]

 

8. § b) pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 3. § [2017. április 15.]

 

11. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 4. § [2017. április 15.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,referenciahozam-értékének'' szövegrész helyébe ,,referencia hozamértékének'' szövegrész lép: 2017: XVI. tv. 13. § b) pont [2017. április 15.]

 

12. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 5. § [2017. április 15.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XVI. tv. 15. § a) pont [2017. április 15.]

 

14. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 6. § (1) bek. [2017. április 15.]

 

14. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 6. § (2) bek. [2017. április 15.]

 

16. §

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 7. § [2017. április 15.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 8. § (1) bek. [2017. április 15.]

 

17. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: XVI. tv. 8. § (2) bek. [2017. április 15.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,a díjtámogatott konstrukcióban'' szövegrész helyébe ,,a pályázati felhívás szerinti díjtámogatott konstrukcióban (a továbbiakban: díjtámogatott konstrukció)'' szövegrész lép: 2017: XVI. tv. 13. § c) pont [2017. április 15.]

 

18. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. április 15.]

 

18. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. április 15.]

 

18. § (2) bek. után

(2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 2017: XVI. tv. 9. § (3) bek. [2017. április 15.]

 

18. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 9. § (4) bek. [2017. április 15.]

 

II. fejezet

5. alcímmel (19/A. §) kieg.: 2017: XVI. tv. 10. § [2017. április 15.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 11. § [2017. április 15.]

 

24. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: XVI. tv. 15. § b) pont [2017. április 15.]

 

27. § a)-b) pont

Hat. kív. h.: 2017: XVI. tv. 15. § c) pont [2017. április 15.]

 

27. § d) pont

Helyébe lép: 2017: XVI. tv. 12. § [2017. április 15.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

93. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XIII. tv. 3. § [2017. március 24.]


2012. évi I. tv.

 
 

a munka törvénykönyvéről

 
 

102. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XIII. tv. 4. § [2017. március 24.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

123. alcím után

123/A. alcímmel (168/A. §) kieg.: 2017: XX. tv. 13. § [2017. március 28.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

102. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XIII. tv. 5. § [2017. március 24.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

242. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XIII. tv. 6. § [2017. március 24.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

139. § (2) bek. m) pontból

,,a névjegyzékbe-vételi eljárás, a szakterület kiterjesztése iránti eljárás,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: II. tv. 8. § [2017. március 16.]


2016. évi LXVIII. tv.

 
 

a jövedéki adóról

 
 

3. § (3) bek. 18a. pont után

18a. ponttal kiegészülve lép hatályba: 2017: XXI. tv. 1. § (1) bek. [2017. március 24.]

 

3. § (4) bek. 13. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXI. tv. 1. § (2) bek. [2017. március 24.]

 

3. § (4) bek. 13. pont után

14. ponttal kiegészülve lép hatályba: 2017: XXI. tv. 1. § (3) bek. [2017. március 24.]

 

19. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2017: XXI. tv. 2. § [2017. március 24.]

 

62. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXI. tv. 3. § [2017. március 24.]

 

74. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXI. tv. 4. § [2017. március 24.]

 

133. § (1) bek. h) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXI. tv. 5. § [2017. március 24.]

 

145. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXI. tv. 6. § [2017. március 24.]

 

149. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXI. tv. 7. § (1) bek. [2017. március 24.]

 

149. § (1) bek.-ben

,,(2)-(7)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(5)'' szövegrész lép: 2017: XXI. tv. 7. § (2) bek. [2017. március 24.]

 

149. § (6)-(7)

Hat. kív. h.: 2017: XXI. tv. 10. § (2) bek. [2017. március 24.]

 

150. § (1)-(9) bek.

Helyébe lép: 2017: XXI. tv. 8. § (1) bek. [2017. március 24.]

 

150. § (11)-(18) bek.

Helyébe lép: 2017: XXI. tv. 8. § (2) bek. [2017. március 24.]

 

150. § (20) bek. után

(21)-(23) bek.-sel kieg.: 2017: XXI. tv. 8. § (3) bek. [2017. március 24.]

 

151. §

Helyébe lép: 2017: XXI. tv. 9. § [2017. március 24.]

 

173. §

Nem lép hatályba: 2017: XXI. tv. 10. § (1) bek. a) pont

 

174. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017: XXI. tv. 10. § (1) bek. b) pont

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

127/1991. (X. 9.) Korm. r.

 
 

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

16/B. § után

16/C. §-sal kieg.: 66/2017. (III. 22.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. április 6.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 66/2017. (III. 22.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2017. április 6.]


125/1993. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

 
 

3. § (6) bek.-ben

,,mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, vagy az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok fennállásának igazolására'' szövegrész helyébe ,,az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok esetén mellékelni kell'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. április 4.]

 

3. § (6a) bek.

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. április 4.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. április 4.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,a fővárosi kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. április 4.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a fővárosi kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § d) pont [2017. április 4.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,a fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szerv'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § e) pont [2017. április 4.]

 

13. § (5a) bek.

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. április 4.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,fővárosi kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szervet'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § f) pont [2017. április 4.]

 

1. sz. melléklet ,,NYILATKOZATOK'' RÉSZ 5. pont

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. április 4.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 4.]

 

7. sz. melléklet 1. pontban

,,a fővárosi kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § g) pont [2017. április 4.]

 

7. sz. melléklet 2. függelékben

,,a fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szerv'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § h) pont [2017. április 4.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

5. § (6) bek.-ben

,,a tartózkodási helye szerint illetékes'' szövegrész helyébe ,,bármely'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § [2017. április 4.]

 

29. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

32. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. április 4.]

 

41. §

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. április 4.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § (4) bek., illetve 2. melléklet [2017. július 1.]


100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

13. § (3) bek.-ben

,,Nkt.-ban meghatározottak alapján a vizsgatárgyat'' szövegrész helyébe ,,Nkt.-ban meghatározottak alapján a vizsgatárgyat - a szakmai érettségi vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeire vagy annak valamely részére felkészítő tantárgyat -'' szövegrész lép: 37/2017. (III. 6.) Korm. r. 2. § [2017. március 7.]

 

18/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 37/2017. (III. 6.) Korm. r. 1. § [2017. március 7.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

11. § (4) bek. a) pontban

,,háromszorosát'' szövegrész helyébe ,,négyszeresét'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. április 4.]

 

12. § (3) bek. b) pontból

,,két alkalommal'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § [2017. április 4.]

 

22. § (6) bek.-ben

,,határozat rendelkező részét'' szövegrész helyébe ,,határozatát'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. április 4.]

 

24. § (5) bek. c) pontban

,,határozat rendelkező részét'' szövegrész helyébe ,,határozatát'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. április 4.]

 

,,Közvetítői eljárás a gyámhatósági eljárásban'' (30/A-30/D. §) alcím

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

37. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. április 4.]

 

91/K. § (1) bek. a) pontban

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,napon'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. április 4.]

 

91/K. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § e) pont [2017. április 4.]

 

91/K. § (1) bek. b) pont ba) alpontban

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,napon'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § f) pont [2017. április 4.]

 

91/K. § (1) bek. b) pont bb) alpontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § g) pont [2017. április 4.]

 

97. § (1) bek. i) pont ia) alpont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2017. április 4.]

 

109. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2017. április 4.]

 

128. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. április 4.]

 

128. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (6) bek. [2017. április 4.]

 

130. § (3) bek.-ben

,,gyámhivatal megküldi h.ának rendelkező részét a családtámogatási ellátást folyósító szervnek'' szövegrész helyébe ,,gyámhivatal azt közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § h) pont [2017. április 4.]

 

130/A. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2017. március 31. 21 óra]

 

133. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (7) bek. [2017. április 4.]

 

145. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (8) bek. [2017. április 4.]

 

159. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (9) bek. [2017. április 4.]

 

159/A. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (10) bek. [2017. április 4.]


168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 69/2017. (III. 31.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (7e) bek. után

(7f) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

1. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

50. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. március 21.]


96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 
 

8. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 10. § [2017. április 4.]


218/2003. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

 
 

2. § d) pontban

,,szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások'' szövegrész helyébe ,,iratok'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. április 4.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást'' szövegrész helyébe ,,valamely iratot'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. április 4.]

 

3. § (2a) bek.-ben

,,szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatának idejét'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. április 4.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás'' szövegrész helyébe ,,irat'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. április 4.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás'' szövegrész helyébe ,,az 1. sz. melléklet szerinti irat'', a ,,szakvélemény'' szövegrész helyébe ,,irat'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § e) pont [2017. április 4.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,a szakvélemény'' szövegrész helyébe ,,az irat'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § f) pont [2017. április 4.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § [2017. április 4.]

 

12/A. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás'' szövegrész helyébe ,,az 1. sz. melléklet szerinti irat'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § g) pont [2017. április 4.]

 

1. sz. melléklet címben

,,szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások'' szövegrész helyébe ,,iratok'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § h) pont [2017. április 4.]

 

1. sz. melléklet 2. pontban

,,A súlyos fogyatékosság'' szövegrész helyébe ,,A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § i) pont [2017. április 4.]

 

2. sz. melléklet 1. pontban

,,szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást'' szövegrész helyébe ,,iratot'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § j) pont [2017. április 4.]

 

2. sz. melléklet 2. pontban

,,szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás'' szövegrész helyébe ,,irat'', a ,,szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást'' szövegrész helyébe ,,iratot'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § k) pont [2017. április 4.]


16/2005. (VII. 14.) KvVM r.

 
 

a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

 
 

1. §-ban

,,9,5'' szövegrész helyébe ,,8,88'' szövegrész lép: 15/2017. (III. 27.) FM r. 1. § [2017. március 28.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 15/2017. (III. 27.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. március 28.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

6. § (1) bek.-ből

,,és a (2a)'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § [2017. április 4.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,közölni kell'' szövegrész helyébe ,,elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton közölni kell'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § [2017. április 4.]


331/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

 
 

7. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 15. § [2017. április 4.]

 

9. § j) pontban

,,engedélyezi'' szövegrész helyébe ,,tizenöt napon belül engedélyezi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § [2017. április 4.]

 

12. §

Helyébe lép: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2017. március 31. 21 óra]


114/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

130. § (6) bek.

Helyébe lép: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. március 31. 21 óra]

 

130. § (6) bek. után

(7)-(10) bek.-sel kieg.: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. március 31. 21 óra]

 

138. § előtti alcímben

,,Az őrizetbe vett, illetve közösségi szálláson elhelyezett'' szövegrész helyébe ,,Az őrizetbe vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában elhelyezett''szövegrész lép: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. március 31. 21 óra]

 

138. § (1a) bek.-ben

,,az őrizetbe vett vagy a közösségi szálláson'' szövegrész helyébe ,,az őrizetbe vett, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában'' szövegrész lép: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. március 31. 21 óra]

 

139. § (1) bek.-ben

,,az őrzött szálláson vagy a közösségi szálláson'' szövegrész helyébe ,,az őrzött szálláson, a közösségi szálláson vagy tranzitzónában'' szövegrész lép: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. március 31. 21 óra]

 

182/A. § után

182/B. §-sal kieg.: 45/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § [2017. március 18.]


301/2007. (XI. 9.) Korm. r.

 
 

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

VII. Fejezet után

VII/A. Fejezettel (99/B-99/K. §) kieg.: 70/2017. (III. 31.) Korm. r. 5. § [2017. március 31. 21 óra]


332/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 55/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 55/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 55/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § [2017. március 21.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 55/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. március 21.]

 

15/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 55/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. március 21.]


56/2008. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. április 4.]

 

4. §

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § [2017. április 4.]

 

5. § (2) bek.-ből

,,A jegyzőkönyvvezetésre adott bírói ut.t az ügyiratra nem kell feljegyezni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. április 4.]

 

A bírósági ügyintéző feladatellátásának alapelvei alcím

6/A. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. április 4.]

 

7. §

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. április 4.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § [2017. április 4.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,a) és c)-n)'' szövegrész helyébe ,,1. és 3-21.'' szövegrész lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. április 4.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,a)-c), e)-g) és i)-l)'' szövegrész helyébe ,,1-4., 6-8. és 11.'' szövegrész lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. április 4.]

 

12. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. április 4.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

12. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. április 4.]

 

13-15. §

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § [2017. április 4.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § [2017. április 4.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 10. § [2017. április 4.]

 

19. §

Hat. kív. h.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. április 4.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,társadalmi szervezetet'' szövegrész helyébe ,,egyesületet'' szövegrész lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § c) pont [2017. április 4.]

 

21. § (2) bek. után

(3)-(7) bek.-sel kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § [2017. április 4.]

 

21. § után

21/A-21/B. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § [2017. április 4.]

 

28. § (1)-(2) bek.-ben

,,(4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdése'' szövegrész lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § d) pont [2017. április 4.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § [2017. április 4.]

 

35. §

Helyébe lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § [2017. április 4.]

 

36. § után

Alcímmel és 36/A. §-sal kieg.: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 15. § [2017. április 4.]

 

39. §-ban

,,egyéb feladatokat, így különösen előkészítheti a bírósági vezető által meghatározott statisztikai jelentéseket'' szövegrész helyébe ,,egyéb igazgatási feladatokat'' szövegrész lép: 62/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § e) pont [2017. április 4.]


98/2008. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló, Budapesten, 1993. március 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 106/1993. (VII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló Megállapodáshoz fűzött 1. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: VIII. tv. 5. § [A Megállapodás 14. cikk 1. bekezdésben meghatározott időpont]


172/2008. (VI. 28.) Korm. r.

 
 

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 50/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § a) pont [2017. április 4.]


210/2009. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

6. § (3) bek.-ből

,,takarmány,'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 17. § [2017. április 4.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

1. § o) pont után

p)-q) ponttal kieg.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. március 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. március 21.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

25. § (2) bek.-ben

,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

34. § (1) bek.-ben, (3) és (4) bek. nyitó szövegrészben

,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

35. § (1) bek. nyitó szövegrészben, (2)-(3) bek.-ben, (4) bek. nyitó szövegrészben

,,területi környezetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

36. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. március 21.]


55/2011. (IV. 12.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

 
 

14. § (2) bek.-ben

,,miniszternek'' szövegrész helyébe ,,miniszter útján a turisztikai ügynökségnek'' szövegrész lép: 61/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § [2017. március 21.]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

7/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. március 21.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

1/A. §

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

1/B. §-ban

,,XIII. Kerületi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal)'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. április 4.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,jogsértés miatt jogerősen'' szövegrész helyébe ,,jogsértés miatti elérése következtében jogerősen'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. április 4.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2017. április 4.]

 

10. § (7) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2017. április 4.]

 

15. § (2a) bek.-ből

,,a kérelem benyújtásától számított'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 20. § a) pont [2017. április 4.]

 

16. § (1) bek. d) pontból

,,vagy részlegesen'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 20. § b) pont [2017. április 4.]

 

18. § (6) bek.-ben

,,kerületi'' szövegrész helyébe ,,Kerületi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. április 4.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,C. pontja'' szövegrész helyébe ,,D. pontja'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § d) pont [2017. április 4.]

 

41. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (4) bek. [2017. április 4.]

 

52. § (7) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (5) bek. [2017. április 4.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,kerületi'' szövegrész helyébe ,,Kerületi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. április 4.]

 

60. § (4) bek.-ben

,,kerületi'' szövegrész helyébe ,,Kerületi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. április 4.]

 

75. § (14) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,XIII. Kerületi Hivatal'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § e) pont [2017. április 4.]

 

79. § (2)-(3) és (5) bek.-ben

,,kerületi'' szövegrész helyébe ,,Kerületi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. április 4.]

 

83. § (2) bek.-ből

,,Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható.'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 20. § c) pont [2017. július 1.]

 

83. § (6) bek.-ben

,,követő 15. nap után'' szövegrész helyébe ,,követően'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § f) pont [2017. július 1.]

 

97. § (3) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (6) bek. [2017. április 4.]

 

100. § (3) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (7) bek. [2017. április 4.]

 

102. § (1) bek.-ből

,, , egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 20. § d) pont [2017. április 4.]

 

104. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (8) bek. [2017. április 4.]

 

120. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § (9) bek. [2017. április 4.]

 

15. melléklet II. ,,A járműkísérő lap kitöltésének szabályai'' alcím I. pont a) alpontban

,,kerületi'' szövegrész helyébe ,,Kerületi'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. április 4.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. március 21.]


338/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Jogszabálytárról

 
 

8/A. §

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,feladatát a az'' szövegrész helyébe ,,feladatát az'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 22. § [2017. április 4.]

 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2017. április 4.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

38. § b) pontban

,,más fejezeti kezelésű előirányzaton, elkülönített állami pénzalap'' szövegrész helyébe ,,az általa irányított fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv előirányzatán, fejezeti kezelésű előirányzaton vagy elkülönített állami pénzalap kiadási'' szövegrész lép: 46/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § [2017. március 18.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 23. §, illetve 3. melléklet [2017. április 4.]

 

3. melléklet

Mód.: 54/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. március 21.]


93/2012. (V. 10.) Korm. r.

 
 

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 
 

4. § (1) bek. a) pont af) alpont után

ag) alponttal kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2017. április 4.]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 41/2017. (III. 7.) Korm. r. 1. § [2017. március 8.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 41/2017. (III. 7.) Korm. r. 2. § [2017. március 8.]


213/2012. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

 
 

2. §

(1)-(2) bek.-sel kieg.: 47/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 47/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 47/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

27. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 47/2017. (III. 17.) Korm. r. 2. § [2017. március 18.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

38/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

52. § után

53. §-sal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. március 21.]


312/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
 

6. melléklet I. táblázat D:25 és D:28 mezőben

,,közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. március 21.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

2. § 5. pont után

5a-5b. ponttal kieg.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

2. § 9c. pont után

9d. ponttal kieg.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

6. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. március 21.]

 

43. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont)'' szövegrész helyébe ,,Lechner Tudásközpont részére'' szövegrész lép: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. március 21.]

 

46/B. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 40/2017. (III. 7.) Korm. r. 1. § [2017. március 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 56/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. §, illetve 2. melléklet [2017. március 21.]

 

9. melléklet táblázat

 
 

A:15 mezőben

,,közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. március 21.]

 

B:12 mezőben

,,gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal érintett település esetében'' szövegrész helyébe ,,gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. március 21.]

 

B:13 mezőben

,,vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében'' szövegrész helyébe ,,vasúti pályahálózatot, víziutat érintő település esetében'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. március 21.]


326/2012. (XI. 16.) Korm. r.

 
 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. március 21.]

 

3. § 66. pont után

66a. ponttal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

3. § 72. pont után

72a. ponttal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

3. § 95. pont után

95a. ponttal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. március 21.]

 

6. § 5. pontban

,,előrehaladását,'' szövegrész helyébe ,,előrehaladását, valamint a program- és projektszintű fenntartási kötelezettségek teljesítését,'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 1. pont [2017. március 21.]

 

10. § 1. pontban

,,és végrehajtásáért'' szövegrész helyébe ,, , végrehajtásáért és a projektszintű fenntartási kötelezettségek ellenőrzéséért'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 2. pont [2017. március 21.]

 

11. § (1) bek. 20. pont után

21-22. ponttal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. március 21.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,4-20.'' szövegrész helyébe ,,4-22.'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 3. pont [2017. március 21.]

 

55. § (1) bek. c) pontban

,,költségkategóriák'' szövegrész helyébe ,,támogatható tevékenységek'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 4. pont [2017. március 21.]

 

55. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. március 21.]

 

58. § (2) bek.-ből

,,pályázati'' szövegrészt hat. kív. h.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. március 21.]

 

58. § (3) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § [2017. március 21.]

 

58. § (4) bek.-ből

,,pályázati'' szövegrészt hat. kív. h.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. március 21.]

 

58. § (5) bek.-ben

,,pályázatai'' szövegrész helyébe ,,javaslatai'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 5. pont [2017. március 21.]

 

59. § (3) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. március 21.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,végreható'' szövegrész helyébe ,,végrehajtó'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 6. pont [2017. március 21.]

 

24. alcím

72/A. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § [2017. március 21.]

 

75. § (3) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

75. § (5) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról'' szövegrész helyébe ,,köteles kezdeményezni a szabálytalansági eljárás lefolytatását'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 7. pont [2017. március 21.]

 

78. § (1) bek.-ben

,,megelőzően'' szövegrész helyébe ,,megelőzően legalább 30 nappal'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 8. pont [2017. március 21.]

 

25. alcím

79/A. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § [2017. március 21.]

 

85. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 10. § [2017. március 21.]

 

86. § (9) bek.-ben

,,Az adott'' szövegrész helyébe ,,A záró kifizetés-igénylést kivéve, az adott'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 9. pont [2017. március 21.]

 

87. § (4) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § [2017. március 21.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,belül,'' szövegrész helyébe ,,belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig,'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 10. pont [2017. március 21.]

 

95. § b) pont

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § [2017. március 21.]

 

112. § (4) bek.-ben

,,2017.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 11. pont [2017. március 21.]

 

114. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § [2017. március 21.]

 

122. § (3) bek.-ben

,,eljárás során eljáró'' szövegrész helyébe ,,eljárást lezáró döntést meghozó'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 12. pont [2017. március 21.]

 

123. §-ban

,,A szabálytalanság-felelős'' szövegrész helyébe ,,Az eljárást lefolytató szervezet szabálytalanság-felelőse'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 13. pont [2017. március 21.]

 

124. §-ban

,,döntés'' szövegrész helyébe ,,eljárást lezáró döntés'' szövegrész lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § 14. pont [2017. március 21.]

 

43. alcím

124/A-124/B. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § [2017. március 21.]

 

128. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. március 21.]

 

45. alcím

129/A. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 15. § [2017. március 21.]

 

72. alcím

168/A. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § [2017. március 21.]

 

172. § után

172/A. §-sal kieg.: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 17. § [2017. március 21.]


374/2012. (XII. 18.) Korm. r.

 
 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 
 

16. § 31. pont után

32-33. ponttal kieg.: 42/2017. (III. 7.) Korm. r. 1. § [2017. április 30.]

 

3. melléklet

Mód.: 42/2017. (III. 7.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. április 30.]


165/2013. (V. 28.) Korm. r.

 
 

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

 
 

1. §

Helyébe lép: 43/2017. (III. 7.) Korm. r. 1. § [2017. március 8.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 43/2017. (III. 7.) Korm. r. 2. § [2017. március 8.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

11/B. § (5) bek.-ben

,,március 31.'' szövegrész helyébe ,,június 30.'' szövegrész lép: 63/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. március 21.]


369/2013. (X. 24.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 
 

17. alcím

50/E. §-sal kieg.: 69/2017. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2017. április 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

2. melléklet

Mód.: 53/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. április 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 53/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. április 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 53/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. április 1., illetve 3. melléklet 6. pont 2018. január 1.]

 

7. melléklet

Mód.: 53/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. április 1.]


38/2014. (II. 24.) Korm. r.

 
 

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

5/A. § (1) bek.-ben

,,Kft.-t szakértőként rendeli ki'' szövegrész helyébe ,,Kft. szakértői véleménye alapján dönt'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 26. § a) pont [2017. április 4.]

 

5/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az (1a) és a (2) bekezdésben'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 26. § b) pont [2017. április 4.]

 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2017. április 4.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2017. április 4.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (4) bek. [2017. április 4.]

 

14. § (5) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (5) bek. [2017. április 4.]

 

15. § (3) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 25. § (6) bek. [2017. április 4.]


191/2014. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. március 21.]


247/2014. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 1. § [2017. március 18.]

 

4. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

4. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

4/A. § (2) bek.-ben

,,15. § (7) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,15. § (6) bekezdés'' szövegrész lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. március 18.]

 

5. §

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 3. § [2017. március 18.]

 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 4. § [2017. március 18.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 5. § [2017. április 17.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,negyedéves beszerzési tervben'' szövegrész helyébe ,,megvalósítás megkezdésének tervezett időpont szerinti negyedéves beszerzési tervben'' szövegrész lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. március 18.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 6. § [2017. március 18.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 9. § [2017. március 18.]

 

15. §

Helyébe lép: 48/2017. (III. 17.) Korm. r. 7. § [2017. március 18.]


271/2014. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 58/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. március 21.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

64. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 67/2017. (III. 23.) Korm. r. 1. § [2017. március 24.]

 

65. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 67/2017. (III. 23.) Korm. r. 2. § [2017. március 24.]

 

129. § (1d) bek.

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 20. § [2017. március 21.]

 

201/N. §

Helyébe lép: 51/2017. (III. 20.) Korm. r. 21. § [2017. március 21.]

 

66. alcím

201/P. §-sal kieg.: 67/2017. (III. 23.) Korm. r. 3. § [2017. március 24.]


339/2014. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 1. § [2017. március 21.]

 

1/A. §

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § [2017. március 21.]

 

1. alcím

1/B. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. március 21.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 4. § [2017. március 21.]

 

9. § (3) bek.-ből

,,- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/F. §-ában foglaltak figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. március 21.]

 

13. § (2) bek.-ből

,,- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/F. §-ában foglaltak figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. március 21.]

 

14. § (2) bek.-ből

,,- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/F. §-ában foglaltak figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. március 21.]

 

8. alcím

14/A. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 5. § [2017. március 21.]

 

15. § (2) bek.-ből

,,- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 192/A-192/E. §-ában foglaltak figyelembevételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. március 21.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 6. § [2017. március 21.]

 

10. alcím

17/B. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 7. § [2017. március 21.]


67/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

 
 

2. § után

3. §-sal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. április 1.]


71/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. melléklet 1.2.3. pontból

,,Pécsi Járási Hivatala'' szövegrészt hat. kív. h.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 10. § [2017. március 21.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

18. § (7) bek.

Helyébe lép: 63/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

18. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 63/2017. (III. 20.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

13. alcím

22/A. §-sal kieg.: 63/2017. (III. 20.) Korm. r. 3. § [2017. március 21.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 9. § [2017. március 21.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,az Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész helyébe ,,a Társaság'' szövegrész lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § [2017. március 21.]

 

6. §

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 10. § [2017. március 21.]

 

7. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § [2017. március 21.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § [2017. március 21.]


41/2016. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 36/2017. (III. 6.) Korm. r. 1. § [2017. március 6. 20 óra]


78/2016. (IV. 11.) Korm. r.

 
 

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 44/2017. (III. 17.) Korm. r. 4. § [2017. május 16.]


158/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 18. § [2017. március 21.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § [2017. március 21.]

 

5. alcím

6/A. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 15. § [2017. március 21.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 16. § [2017. március 21.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 57/2017. (III. 20.) Korm. r. 17. § [2017. március 21.]


321/2016. (X. 27.) Korm. r.

 
 

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

 
 

12. § (1) bek.-ben

,,kinevezésétől'' szövegrész helyébe ,,továbbképzési kötelezettség kezdetétől'' szövegrész, ,,az állami szolgálati jogviszony létesítésének'' szövegrész helyébe ,,a továbbképzési kötelezettség kezdetének'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. március 21.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,jogviszonyváltástól'' szövegrész helyébe ,,továbbképzési kötelezettség kezdetétől'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. március 21.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,állami tisztviselőnek egy éven belül'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőnek a továbbképzési kötelezettség kezdetétől számított egy éven belül'' szövegrész lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. március 21.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

2. § (3) bek. 1. pontban

,,engedélyezésével'' szövegrész helyébe ,,engedélyezésével vagy bejelentésével'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 27. § a) pont [2017. április 4.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése'' szövegrész helyébe ,,megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. április 4.]

 

2. § (6) bek. 2. pontban

,,megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése'' szövegrész helyébe ,,megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 27. § b) pont [2017. április 4.]

 

4. § (4) bek. 27. pont után

28. ponttal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 12. § [2017. március 21.]


383/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

43. § (3)-(6) bek.

Helyébe lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

44. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. március 21.]

 

18. alcím

57/B. §-sal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2017. március 21.]


384/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

 
 

11. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 30. § a) pont [2017. április 4.]

 

23. § (6) bek.-ből

,,- a (7) bekezdésben foglalt esetet kivéve -'' szövegrészt hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 30. § b) pont [2017. április 4.]

 

23. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 30. § c) pont [2017. április 4.]

 

23. § (9) bek.-ben

,,teljesítésére nincs lehetőség'' szövegrész helyébe ,,elutasításra kerül'' szövegrész lép: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 29. § [2017. április 4.]

 

3. melléklet

Mód.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 28. §, illetve 4. melléklet [2017. április 4.]

 

3. melléklet B) táblázat 4-5. sor

Hat. kív. h.: 60/2017. (III. 20.) Korm. r. 30. § d) pont [2017. április 4.]


386/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egészségbiztosítási szervekről

 
 

13. § c) pont

Helyébe lép: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. március 21.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 52/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. március 21.]


419/2016. (XII. 14.) Korm. r.

 
 

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 71/2017. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2017. március 31-én 21 óra]


496/2016. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

32. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 40/2017. (III. 7.) Korm. r. 2. § [2017. március 8.]

 

68. § (2) bek. d) pontban

,,63. §'' szövegrész helyébe ,,71. §'' szövegrész lép: 40/2017. (III. 7.) Korm. r. 3. § [2017. március 8.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

26/2016. (IX. 8.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 
 

2. § (7) bek. 3. pont

Hat. kív. h.: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 7. § [2017. március 8.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,díj'' szövegrész helyébe ,,díjak'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 6. § a) pont [2017. március 8.]

 

2. § (8) bek. 1. pont után

2. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. március 8.]

 

2. § (12) bek. 3. pont után

4. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2017. március 8.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 2. § (1) bek. [2017. március 8.]

 

5. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 2. § (2) bek. [2017. március 8.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,A miniszteri döntést'' szövegrész helyébe ,,Legkésőbb a miniszteri döntést'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 6. § b) pont [2017. március 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. március 8.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 4. §, illetve 2. melléklet [2017. március 8.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 3/2017. (III. 7.) EMMI r. 5. §, illetve 3. melléklet [2017. március 8.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 6. § [2017. március 18.]

 

7. § (2a) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 7. § [2017. március 18.]

 

11. § (3)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 12. § [2017. március 18.]

 

13. § (1a) bek.-ben

,,havi és összesített tejértékesítési jelentések'' szövegrész helyébe ,,tejértékesítési jelentések'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 11. § a) pont [2017. március 18.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,havi és összesített tejértékesítési jelentéseket'' szövegrész helyébe ,,tejértékesítési jelentéseket'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 11. § b) pont [2017. március 18.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,havi és összesített tejértékesítési jelentések'' szövegrész helyébe ,,tejértékesítési jelentések'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 11. § a) pont [2017. március 18.]

 

13. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 8. § [2017. március 18.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 9. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

26. § (3a) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 9. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

31/C. §

Hat. kív. h.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 12. § [2017. március 18.]

 

31/D. § után

31/E. §-sal kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 10. § [2017. március 18.]


8/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

 
 

1. § 11-12. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 13. § [2017. március 18.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 14. § [2017. március 18.]

 

2. melléklet

Mód.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 15. §, illetve 1. melléklet [2017. március 18.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 16. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

1. § 3. pont a)-b) alpontban

,,kvótajogosult'' szövegrész helyébe ,,feldolgozó'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § a) pont [2017. március 18.]

 

1. § 4. pont

Hat. kív. h.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 31. § [2017. március 18.]

 

1. § 5. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 16. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

1. § 16. pontban

,,huszonnégy'' szövegrész helyébe ,,huszonhárom'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § b) pont [2017. március 18.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 17. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 17. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

10/A. §

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 18. § [2017. március 18.]

 

11. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 19. § [2017. március 18.]

 

13. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 20. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 20. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

13. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 31. § [2017. március 18.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (2) bek. c)-e) pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (5b) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (4) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (7) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (5) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (8) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (6) bek. [2017. március 18.]

 

14. § (12) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (12) bek. után (13) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 21. § (7) bek. [2017. március 18.]

 

15. §

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 22. § [2017. március 18.]

 

16. §

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 23. § [2017. március 18.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 24. § [2017. március 18.]

 

18. §

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 25. § [2017. március 18.]

 

15. alcím után

15/A. alcímmel (18/A. §) kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 26. § [2017. március 18.]

 

16. alcímben (19. § előtt)

,,Gyümölcstermesztés támogatása'' szövegrész helyébe ,,Extenzív gyümölcstermesztés támogatása'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § c) pont [2017. március 18.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,Gyümölcstermesztés támogatása'' szövegrész helyébe ,,Extenzív gyümölcstermesztés támogatása'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § c) pont [2017. március 18.]

 

19. § (1) bek. b) pontban

,,5. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,5. melléklet C oszlopában'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § d) pont [2017. március 18.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járás hivatal (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járás hivatal)'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § e) pont [2017. március 18.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,A megyei kormányhivatal a hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi'' szövegrész helyébe ,,A megyeszékhely szerinti járási hivatal a hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, a fővárosi és megyeszékhely szerinti járási hivatal ingatlanügyi'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § f) pont [2017. március 18.]

 

19. § (5) bek. nyitó szövegrész és a) pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 27. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

19. § (5) bek. d) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,megyeszékhely szerinti járási hivatal'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 30. § g) pont [2017. március 18.]

 

19. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 27. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

16. alcím után

16/A. alcímmel (19/A. §) kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 28. § [2017. március 18.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. március 18.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. március 18.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. március 18.]

 

4. melléklet után

4/a. melléklettel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2017. március 18.]

 

4/a. melléklet után

4/b. melléklettel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2017. március 18.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (6) bek., illetve 7. melléklet [2017. március 18.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (7) bek., illetve 8. melléklet [2017. március 18.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (8) bek., illetve 9. melléklet [2017. március 18.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (9) bek., illetve 10. melléklet [2017. március 18.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 29. § (10) bek., illetve 11. melléklet [2017. március 18.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § (1) bek. 4. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 32. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

1. § (1) bek. 18. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 32. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

1. § (1) bek. 20. pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 32. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

1. § (1) bek. 30. pont után

28-31. ponttal kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 32. § (4) bek. [2017. március 18.]

 

2. §

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 33. § [2017. március 18.]

 

16. § (8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (8a) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 34. § [2017. március 18.]

 

21. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

21. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

21. § (5) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

21. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (4) bek. [2017. március 18.]

 

21. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (5) bek. [2017. március 18.]

 

21. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 35. § (6) bek. [2017. március 18.]

 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 36. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 36. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

2. melléklet táblázat A:4. mezőben

,,Coronilla varia L.'' szövegrész helyébe ,,Securigera varia'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 38. § [2017. március 18.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 37. §, illetve 12. melléklet [2017. március 18.]


11/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

 
 

4. § (3) bek.-ben

,,Kincstárhoz'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 39. § [2017. március 18.]


16/2015. (IV. 9.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

 
 

2. § (1) bek. c) pontban

,,nem kisebb területet'' szövegrész helyébe ,,nem kisebb támogatható területet'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 41. § [2017. március 18.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 40. § [2017. március 18.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (III. 10.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. március 11.]

 

1. melléklet táblázat M:43, O:38-O:42, O:58-O:59 mezőből

,,Magyar Államkincstár'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (III. 10.) FM r. 2. § [2017. március 11.]


71/2015. (XI. 3.) FM r.

 
 

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 42. § [2017. március 18.]


81/2015. (XII. 16.) FM r.

 
 

a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 9/2017. (III. 6.) FM r. 23. § [2017. március 7.]


22/2016. (IV. 5.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 43. § [2017. március 18.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 44. § [2017. március 18.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 45. § [2017. március 18.]

 

10. §

(1) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 46. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 46. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 47. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 47. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

11. § (7)-(10) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 47. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 48. § [2017. március 18.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 49. § [2017. március 18.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,2016. május 23-a'' szövegrész helyébe ,,tárgyév május 15-e'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § a) pont [2017. március 18.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,2016. június 17-ig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév június 9-éig'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § b) pont [2017. március 18.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,2016. május 23-a'' szövegrész helyébe ,,tárgyév május 15-e'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § a) pont [2017. március 18.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,2016. május 23-áig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév május 15-éig'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § c) pont [2017. március 18.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,2016. június 15-éig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév május 31-éig'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § d) pont [2017. március 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,2016. június 17-ig'' szövegrész helyébe ,,tárgyév június 9-éig'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § b) pont [2017. március 18.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,2016. június 15-ét'' szövegrész helyébe ,,tárgyév május 31-ét'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 54. § e) pont [2017. március 18.]

 

19. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 50. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

19. § (4) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 50. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

20. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 51. § [2017. március 18.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 55. § [2017. március 18.]

 

23. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 52. § (1) bek. [2017. március 18.]

 

23. § (11) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 52. § (2) bek. [2017. március 18.]

 

23. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 52. § (3) bek. [2017. március 18.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 53. § [2017. március 18.]


53/2016. (VII. 21.) FM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

 
 

3. § (3) bek. a) pontban

,,10%-át'' szövegrész helyébe ,,10%-ának megfelelő összeget'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 56. § a) pont [2017. március 18.]

 

3. § (3) bek. b) pontban

,,2%-át'' szövegrész helyébe ,,2%-ának megfelelő összeget'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 56. § b) pont [2017. március 18.]


55/2016. (VIII. 16.) FM r.

 
 

a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

 
 

1. §-ban

,,222,13'' szövegrész helyébe ,,213,03'' szövegrész lép: 11/2017. (III. 14.) FM r. 1. § [2017. március 15.]


106/2007. (IX. 24.) FVM r.

 
 

a történelmi bázis jogosultságról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 15. pontja'' szövegrész helyébe ,,9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 16. pontja'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 1. § [2017. március 18.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 2. § a) pont [2017. március 18.]

 

6. § (6)-(6a) és (7) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 2. § b) pont [2017. március 18.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 13/2017. (III. 17.) FM r. 3. § [2017. március 18.]

 

2. sz. melléklet 4.4. pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 2. § c) pont [2017. március 18.]

 

3. sz. melléklet 8-9. pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 2. § c) pont [2017. március 18.]


164/2008. (XII. 20.) FVM r.

 
 

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 
 

7. §

Helyébe lép: 9/2017. (III. 6.) FM r. 22. § [2017. március 7.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

1. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 16/2017. (III. 29.) FM r. 1. § [2017. április 1.]

 

2. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 16/2017. (III. 29.) FM r. 2. § [2017. április 1.]

 

39. melléklet után

40. melléklettel kieg.: 16/2017. (III. 29.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]


72/2010. (V. 13.) FVM r.

 
 

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

Hat. kív. h.: 14/2017. (III. 23.) FM r. 51. § [2017. március 31.]


52/2007. (XII. 11.) IRM r.

 
 

a menekültügy szervezeti rendszeréről

 
 

3. § (1a) bek.-ben

,,10 900 joule'' szövegrész helyébe ,,10 900 Kjoule'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 23.) BM r. 3. § a) pont [2017. március 28.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,e rendelet Mellékletében'' szövegrész helyébe ,,1. mellékletben'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 23.) BM r. 3. § b) pont [2017. március 28.]

 

4/A. § után

4/B-4/D. §-sal kieg.: 3/2017. (III. 23.) BM r. 1. § [2017. március 28.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 3/2017. (III. 23.) BM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. március 28.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 3/2017. (III. 23.) BM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. március 28.]


15/1991. (XI. 26.) IM r.

 
 

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

 
 

6. § után

7. §-sal kieg.: 1/2017. (III. 7.) IM r. 1. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

Melléklet

Mód.: 1/2017. (III. 7.) IM r. 1. § (2) bek., illetve melléklet [2017. április 1.]


4/2006. (I. 26.) IM r.

 
 

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

Hat. kív. h.: 2/2017. (III. 27.) IM r. 3. § [2017. március 28.]


22/2006. (V. 18.) IM r.

 
 

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2017. (III. 27.) IM r. 1. § [2017. március 28.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,10032000-01397136-30000003'' szövegrész helyébe ,,10032000-01810039-00000000'' szövegrész lép: 1/2017. (III. 7.) IM r. 2. § (1) bek. [2017. március 8.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2017. (III. 7.) IM r. 2. § (2) bek. [2017. március 8.]

 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2/2017. (III. 27.) IM r. 2. § [2017. március 28.]


13/2003. (X. 3.) IHM r.

 
 

az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (III. 7.) NFM r. 1. § [2017. március 15.]


21/2012. (IV. 16.) KIM r.

 
 

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

 
 

2. melléklet

Mód.: 8/2017. (III. 7.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. március 8.]


4/2001. (I. 31.) KöViM r.

 
 

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

 
 

Melléklet

Mód.: 9/2017. (III. 30.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. március 31.]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

4. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 4/2017. (III. 2.) NFM r. 1. § [2017. március 7.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

2. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 4/2017. (III. 2.) NFM r. 2. § [2017. március 7.]

 

122. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 4/2017. (III. 2.) NFM r. 3. § [2017. március 7.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 4/2017. (III. 2.) NFM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. március 7.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. melléklet 111. sorszám Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR pont 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása alpontban

,,és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.'' szövegrész helyébe ,,szóló 2016. évi LXVIII.'' szövegrész lép: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 1. § [2017. július 1.]


43/2013. (X. 1.) NGM r.

 
 

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

 
 

1. mellékletben

,,A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész helyébe ,,A települési önkormányzat jegyzője mint első fokú gyámhatóság'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § a) pont [2017. március 30.]

 

2. melléklet

 
 

Címben

,,átmeneti vagy tartós nevelésbe vett'' szövegrész helyébe ,,nevelésbe vett'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § b) pont [2017. március 30.]

 

,,hivatala'' szövegrész helyébe ,,hivatala mint elsőfokú gyámhatóság'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § c) pont ca) alpont [2017. március 30.]

 

,,átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek'' szövegrész helyébe ,,nevelésbe vétel alatt állt'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § c) pont cb) alpont [2017. március 30.]

 

,,átmeneti vagy tartós nevelésben van'' szövegrész helyébe ,,nevelésben van'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § c) pont cc) alpont [2017. március 30.]

 

,,az átmeneti vagy tartós nevelés'' szövegrész helyébe ,,a nevelésbe vétel'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § c) pont cd) alpont [2017. március 30.]

 

,,nem állt átmeneti vagy tartós nevelésben'' szövegrész helyébe ,,nem állt nevelésbe vétel alatt'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § c) pont ce) alpont [2017. március 30.]

 

3. melléklet címben

,,átmeneti vagy tartós nevelésben álló'' szövegrész helyébe ,,nevelésbe vett'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § d) pont [2017. március 30.]

 

4. melléklet címben

,,átmeneti vagy tartós nevelésbe vett'' szövegrész helyébe ,,nevelésbe vett'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 1. § e) pont [2017. március 30.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. § 1-2. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. március 29.]

 

3. § 6. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. március 29.]

 

3. § 14. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (3) bek. [2017. március 29.]

 

3. § 21. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (4) bek. [2017. március 29.]

 

3. § 24. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (5) bek. [2017. március 29.]

 

3. § 25. pont után

26-27. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 1. § (6) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 17. pont után

17a-17b. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (1) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 21a-21c. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (2) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 21c. pont után

21d-21e. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (3) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 28. pont után

28a-28d. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (4) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 31. pont után

31a-31b. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (5) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 37. pont után

37a. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (6) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 51. pont után

51a. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (7) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 53a. pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (8) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 53a. pont után

53b. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (9) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 66. pont után

66a. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (10) bek. [2017. március 29.]

 

4. § (2) bek. 69. pont után

70. ponttal kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 2. § (11) bek. [2017. március 29.]

 

4/B. alcím után

4/C. alcímmel (8/C-8/G. §) kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 3. § [2017. március 29.]

 

12. alcím után

12/A. alcímmel (19/A-19/D. §) kieg.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 4. § [2017. március 29.]

 

43. § b)-d) pont

Helyébe lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 5. § [2017. március 29.]

 

1. melléklet

Mód.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 6. §, illetve 1. melléklet [2017. március 29.]

 

1. melléklet táblázat 13. és 34. sor

Hat. kív. h.: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 8. § [2017. március 29.]

 

1. melléklet táblázat DE:26 mezőben

,,szabványosítási és akkreditálási'' szövegrész helyébe ,,szabványosítási'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 7. § b) pont [2017. március 29.]

 

1. melléklet táblázat G:28 mező 1. pontban

,,gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 7. § a) pont [2017. március 29.]

 

1. melléklet táblázat F:38, F:39 és F:40 mezőben

,,részvételhez,'' szövegrész helyébe ,,részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 7. § c) pont [2017. március 29.]

 

1. melléklet táblázat G:38, G:39 és G:40 mezőben

,,irányító hatóság.'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság, európai területi társulás.'' szövegrész lép: 3/2017. (III. 28.) NGM r. 7. § d) pont [2017. március 29.]


45/2015. (XII. 30.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2017. (III. 22.) NGM r. 1. § [2017. április 22.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 2/2017. (III. 22.) NGM r. 2. § [2017. április 22.]

 

1. melléklet

Mód.: 2/2017. (III. 22.) NGM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 22.]


39/2016. (XI. 15.) NGM r.

 
 

a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

 
 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 2. § [2017. március 30.]


45/2016. (XI. 29.) NGM r.

 
 

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 5. pont után

5a. ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 2. § [2017. március 31.]

 

2. § (2) bek. g) pont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 3. § (1) bek. [2017. március 31.]

 

2. § (2) bek. m) pont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 3. § (2) bek. [2017. március 31.]

 

2. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 3. § (3) bek. [2017. március 31.]

 

7. §

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 4. § [2017. március 31.]

 

8. § (13) bek.

Nem lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 32. § a) pont

 

10. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 5. § [2017. március 31.]

 

4. alcím

13/A. §-sal kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 6. § [2017. július 1.]

 

14. § (3) bek. c) pont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 7. § [2017. március 31.]

 

21. § (7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 8. § (1) bek. [2017. március 31.]

 

21. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 8. § (2) bek. [2017. március 31.]

 

22. §

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 9. § [2017. március 31.]

 

29. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 10. § [2017. március 31.]

 

32. § (9) bek.

Nem lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 32. § b) pont

 

33. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 11. § [2017. március 31.]

 

36. § (1) bek. c) pont cc) alpont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 12. § (1) bek. [2017. március 31.]

 

36. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 12. § (2) bek. [2017. március 31.]

 

36. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 12. § (3) bek. [2017. március 31.]

 

36. § (4) bek. után

(5a) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 12. § (4) bek. [2017. március 31.]

 

36. § (7) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 12. § (5) bek. [2017. március 31.]

 

42. § (2) bek

Nem lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 32. § c) pont

 

42. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 13. § [2017. március 31.]

 

43. § a) pont ab)-ac) alpont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 14. § [2017. március 31.]

 

49. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 15. § [2017. március 31.]

 

50. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 16. § [2017. március 31.]

 

56. § után

56/A. §-sal kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 17. § [2017. július 1.]

 

64. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 18. § (1) bek. [2017. március 31.]

 

64. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 18. § (2) bek. [2017. március 31.]

 

65. § c) pont után

d) ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 19. § [2017. március 31.]

 

66. § b) pont után

c) ponttal kiegészülve lép hatályba: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 20. § [2017. március 31.]

 

67. §

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 21. § [2017. március 31.]

 

68. §

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 22. § [2017. március 31.]

 

79. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 23. § [2017. március 31.]

 

84. § (1) bek. a)-b) pont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 24. § [2017. március 31.]

 

93. § után

VIII/A. fejezettel (93/A-93/R. §) kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 25. § [2017. július 1.]

 

95. § (2) bek. a) pont

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 26. § [2017. március 31.]

 

104. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 27. § [2017. március 31.]

 

105-108. §

Helyébe lép: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 28. § [2017. március 31.]

 

46. alcím

108/A. §-sal kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 29. § [2017. július 1.]

 

XI. Fejezet

46/A. alcímmel (108/B. §) kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 30. § [2017. július 1.]

 

1. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. március 31.]

 

2. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. március 31.]

 

3. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. március 31.]

 

4. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. március 31.]

 

13. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. március 31.]

 

18. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. március 31.]

 

20. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2017. március 31.]

 

21. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2017. március 31.]

 

21. melléklet után

22. melléklettel kieg.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 31. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2017. július 1.]


47/2016. (XII. 6.) NGM r.

 
 

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

 
 

12. § (1) bek.-ben

,,kezelő szerv'' szövegrész helyébe ,,szolgáltató'' szövegrész lép: 4/2017. (III. 29.) NGM r. 3. § [2017. március 30.]


53/2011. (VIII. 25.) NEFMI r.

 
 

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

54. § (1) bek.-ből

,,kapuépület,'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 21. § (2) bek. [2017. március 15.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 21. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. március 15.]


4/2011. (I. 31.) NFM r.

 
 

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

 
 

8. § (9) bek.-ben

,,VET 143. § (3)'' szövegrész helyébe ,,VET 145. § (3)'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 1. § [2017. április 1.]

 

2. melléklet táblázat B:1 mezőből

,,EDF'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 2. § a) pont [2017. április 1.]

 

3. melléklet táblázat A:2 mezőből

,,EDF'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 2. § b) pont [2017. április 1.]


50/2011. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]


51/2011. (IX. 30.) NFM r.

 
 

a távhőszolgáltatási támogatásról

 
 

1. melléklet 1. pont

Mód.: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2017. április 1.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat C:5 mezőben

,,Medenergo B Kft.'' szövegrész helyébe ,,MK-MÓR Termelő Kft.'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 5. § [2017. április 1.]


13/2015. (III. 31.) NFM r.

 
 

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,915 millió m3'' szövegrész helyébe ,,1200 millió m3'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 6. § a) pont [2017. október 31.]

 

2. § (2) bek. a) pontban

,,342 millió MJ/nap'' szövegrész helyébe ,,105 561 MWh/nap'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 6. § b) pont [2017. április 1.]

 

2. § (2) bek. b) pontban

,,684 millió MJ/nap'' szövegrész helyébe ,,211 122 MWh/nap'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 6. § c) pont [2017. április 1.]


7/2016. (IV. 8.) NFM r.

 
 

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. § r) pont ra) alpont

Helyébe lép: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 1. § [2017. április 1.]

 

4. § (1) bek. 14c. pont után

14d. ponttal kieg.: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 2. § [2017. április 1.]

 

II. Fejezet

27. alcímmel (43/I. §) kieg.: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 3. § [2017. április 1.]

 

46. § d) pontban

,,és 55. cikke'' szövegrész helyébe ,,55. és 56. cikke'' szövegrész lép: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 6. § [2017. április 1.]

 

47. § után

48. §-sal kieg.: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 4. § [2017. április 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (III. 31.) NFM r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]


44/2016. (XI. 7.) NFM r.

 
 

a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 8/2017. (III. 30.) NFM r. 3. § [2017. március 31.]


67/2016. (XII. 29.) NFM r.

 
 

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,GET 141/I. § (8)'' szövegrész helyébe ,,GET 141/I. § (7)'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 7. § [2017. április 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 8. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. április 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 8. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. április 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 8. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2017. április 1.]


70/2016. (XII. 29.) NFM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

 
 

3. melléklet táblázat B:2 mezőben

,,557,84'' szövegrész helyébe ,,597,94'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 9. § a) pont [2017. április 1.]

 

3. melléklet táblázat C:2 mezőben

,,150,16'' szövegrész helyébe ,,186,90'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 30.) NFM r. 9. § b) pont [2017. április 1.]


25/2005. (IX. 16.) NKÖM r.

 
 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

5. §

Hat. kív. h.: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 22. § [2017. március 15.]


11/2006. (V. 9.) NKÖM r.

 
 

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

32. § (1) bek.-ben

,,19308/9 helyrajzi számú ingatlanon álló Erreth-villa (ún. kis kastély) épületét'' szövegrész helyébe ,,19308/28 helyrajzi számú ingatlant'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 20. § a) pont [2017. március 15.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,19308/9 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét'' szövegrész helyébe ,,19308/27, 19308/29 helyrajzi számú ingatlanokat'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 20. § b) pont [2017. március 15.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,épült bőrgyári lakóház, egykori igazgatói villa'' szövegrész helyébe ,,épült Erreth-villa (ún. kis kastély, az egykori bőrgyári igazgatói villa)'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 20. § c) pont [2017. március 15.]


9/2009. (III. 6.) OKM r.

 
 

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

175. § (1) bek.-ben

,,Lovas utca - 11-es huszár út, 2164/9'' szövegrész helyébe ,,Huszár út, 2164/8 és 2164/11'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 23. § a) pont [2017. március 15.]

 

175. § (2) bek.-ben

,,2164/10,'' szövegrész helyébe ,,2164/10, 2164/13,'' szövegrész lép: 7/2017. (III. 7.) MvM r. 23. § b) pont [2017. március 15.]


45/2003. (XII. 29.) PM r.

 
 

az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról

 
 

Hat. kív. h.: 5/2017. (III. 30.) NGM r. 34. § [2017. július 1.]


17/2010. (V. 13.) SZMM r.

 
 

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 50/2017. (III. 20.) Korm. r. 14. § b) pont [2017. április 4.]


150/2012. (XII. 28.) VM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

 
 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 4. § [2017. május 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 13/2017. (III. 17.) FM r. 5. § [2017. március 18.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

11/2011. (III. 9.) OGY h.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 8/2017. (III. 22.) OGY h. 1. pont [2017. március 21.]


13/2014. (V. 6.) OGY h.

 
 

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 
 

1. pont

Mód.: 5/2017. (III. 10.) OGY h. 1. pont [2017. március 6.]


1207/2013. (IV. 15.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről

 
 

Visszavonja: 1098/2017. (III. 6.) Korm. h. 8. pont


1322/2014. (V. 30.) Korm. h.

 
 

a Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről

 
 

6. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 7. pont


1525/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 8. pont


1526/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 9. pont


1527/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1-2. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 10. pont


1566/2014. (X. 2.) Korm. h.

 
 

a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 11. pont


1723/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

4. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 12. pont


1337/2015. (V. 27.) Korm. h.

 
 

az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 1143/2017. (III. 20.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. március 21.]


1377/2015. (VI. 9.) Korm. h.

 
 

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

 
 

5. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 13. pont


1837/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

 
 

3. pont

Visszavonja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h. 3. pont


1984/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

3. pontban

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. augusztus 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 2. pont


1992/2015. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről

 
 

Visszavonja: 1130/2017. (III. 20.) Korm. h. 9. pont a) alpont


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont e) alpont nyitó szövegrészben

,,megvalósítani'' szövegrész helyébe ,,megvalósítani és KÖFOP forrásból támogatni'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 6. pont a) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont e) alpont ea) alpontban

,,2017. január 15-ig megkezdték, kivéve, ha a 2. melléklet F oszlopában meghatározott egyedi feltételek másként rendelkeznek'' szövegrész helyébe ,,megkezdték'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 6. pont b) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont e) alpont ec) alpont után

ed) alponttal kieg.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 1. pont [2017. március 14.]

 

1. pont f) alpont

Hat. kív. h.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 9. pont a) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont g) alpontban

,,az irányító hatóság e'' szövegrész helyébe ,,a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 6. pont c) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont j) alpont

Helyébe lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 2. pont [2017. március 14.]

 

1. pont k) alpontban

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 6. pont d) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont l) alpont

Hat. kív. h.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 9. pont b) alpont [2017. március 14.]

 

1. pont m) alpont

Helyébe lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 3. pont [2017. március 14.]

 

1. pont o) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg o) alpont után p)-s) alponttal kieg.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 4. pont [2017. március 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 5. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. március 14.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,2,90'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont aa) pont [2017. március 14.]

 

C:10 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,10,10'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ab) pont [2017. március 14.]

 

C:13 mezőben

,,14,45'' szövegrész helyébe ,,16,35'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ac) pont [2017. március 14.]

 

C:15 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,18,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ad) pont [2017. március 14.]

 

B:16 mezőben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ae) pont [2017. március 14.]

 

C:21 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,5,50'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont af) pont [2017. március 14.]

 

B:22 mezőben

,,kiterjesztésre'' szövegrész helyébe ,,kiterjesztése'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ag) pont [2017. március 14.]

 

C:26 mezőben

,,9,525'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ah) pont [2017. március 14.]

 

C:35 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont ai) pont [2017. március 14.]

 

C:36 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont a) alpont aj) pont [2017. március 14.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,11,50'' szövegrész helyébe ,,11,80'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont b) alpont ba) pont [2017. március 14.]

 

C:12 mezőben

,,4,875'' szövegrész helyébe ,,5,225'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 7. pont b) alpont bb) pont [2017. március 14.]

 

2. melléklet

Mód.: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 5. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. március 14.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:2 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,2,90'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont a) alpont [2017. március 14.]

 

F:4 mezőben

,,A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:2017. január 15-ig a megkezdhetőségi feltételek teljesítésének igazolása'' szövegrész helyébe ,,A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpont szerinti csökkentésének mértéke 98 172 250 forint'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont b) alpont [2017. március 14.]

 

C:8 mezőben

,,Közlekedési Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont c) alpont [2017. március 14.]

 

D:10 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,10,10'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont d) alpont [2017. március 14.]

 

D:13 mezőben

,,14,45'' szövegrész helyébe ,,16,35'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont e) alpont [2017. március 14.]

 

D:15 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,18,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont f) alpont [2017. március 14.]

 

B:16 mezőben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont g) alpont [2017. március 14.]

 

C:16 mezőben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont h) alpont [2017. március 14.]

 

C:17 mezőben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont i) alpont [2017. március 14.]

 

D:21 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,5,50'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont j) alpont [2017. március 14.]

 

B:22 mezőben

,,kiterjesztésre'' szövegrész helyébe ,,kiterjesztése'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont k) alpont [2017. március 14.]

 

D:26 mezőben

,,9,525'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont l) alpont [2017. március 14.]

 

D:32c mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont m) alpont [2017. március 14.]

 

D:32d mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont n) alpont [2017. március 14.]

 

D:34 mezőben

,,11,50'' szövegrész helyébe ,,11,80'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont o) alpont [2017. március 14.]

 

D:43 mezőben

,,4,875'' szövegrész helyébe ,,5,225'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont p) alpont [2017. március 14.]

 

B:48a mezőben

,,közhiteles'' szövegrész helyébe ,,közcélú'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont q) alpont [2017. március 14.]

 

C:62 mezőben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1117/2017. (III. 13.) Korm. h. 8. pont r) alpont [2017. március 14.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont c) alpont után

d) alponttal kieg.: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 1. pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. március 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. március 22.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat E:4 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,7,22'' szövegrész helyébe ,,10,64'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont b) alpont ba) pont [2017. március 21.]

 

E:3 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont b) alpont bb) pont [2017. március 21.]

 

C:4 mezőben

,,3,02'' szövegrész helyébe ,,1,91'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont b) alpont bc) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont c) alpont ca) pont [2017. március 21.]

 

B:3 mezőben

,,(kombinált hitel)'' szövegrész helyébe ,,kombinált hiteltermékkel'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont c) alpont cb) pont [2017. március 21.]

 

E:3 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont c) alpont cc) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

E:5a mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont d) alpont da) pont [2017. március 21.]

 

E:5b mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont d) alpont db) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont e) alpont ea) pont [2017. március 21.]

 

E:4 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont e) alpont eb) pont [2017. március 21.]

 

E:5 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont e) alpont ec) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. február'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fa) pont [2017. március 21.]

 

E:6 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fb) pont [2017. március 21.]

 

A:7 mezőben

,,VEKOP-8.5.2-16'' szövegrész helyébe ,,VEKOP-8.5.2-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fc) pont [2017. március 21.]

 

E:7 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fd) pont [2017. március 21.]

 

A:9 mezőben

,,VEKOP-8.6.3-16'' szövegrész helyébe ,,VEKOP-8.6.3-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fe) pont [2017. március 21.]

 

E:9 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont ff) pont [2017. március 21.]

 

E:10 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont f) alpont fg) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 9. pont táblázat C:3 mezőben

,,1,62'' szövegrész helyébe ,,2,42'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont g) pont [2017. március 21.]

 

1. melléklet 11. pont táblázat

 
 

A:5 mezőben

,,EFOP-1.2.6-VEKOP-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.6-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont h) alpont ha) pont [2017. március 21.]

 

C:5 mezőben

,,1,35'' szövegrész helyébe ,,1,85'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont h) alpont hb) pont [2017. március 21.]

 

B:20 mezőben

,,útravaló'' szövegrész helyébe ,,Útravaló'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2017. március 22.]

 

C:21 mezőben

,,1,80'' szövegrész helyébe ,,3,77'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont h) alpont hc) pont [2017. március 21.]

 

C:21 mezőben

,,1,80'' szövegrész helyébe ,,0,60'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2017. március 22.]

 

A:24 mezőben

,,EFOP-3.4.5-VEKOP-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.4.5-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont h) alpont hd) pont [2017. március 21.]

 

C:24 mezőben

,,1,48'' szövegrész helyébe ,,0,48'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. március 22.]

 

1. melléklet 12. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,0,57'' szövegrész helyébe ,,0,55'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ia) pont [2017. március 21.]

 

C:10 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,1,93'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ib) pont [2017. március 21.]

 

C:13 mezőben

,,2,76'' szövegrész helyébe ,,3,12'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ic) pont [2017. március 21.]

 

C:15 mezőben

,,2,87'' szövegrész helyébe ,,3,44'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont id) pont [2017. március 21.]

 

B:16 mezőben

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium'' szövegrész, az ,,1.1.1,'' szövegrész helyébe ,,1.1.1.,'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ie) pont [2017. március 21.]

 

C:21 mezőben

,,1,72'' szövegrész helyébe ,,1,05'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont if) pont [2017. március 21.]

 

C:22 mezőben

,,0,53'' szövegrész helyébe ,,1,48'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ig) pont [2017. március 21.]

 

C:26 mezőben

,,1,82'' szövegrész helyébe ,,0,96'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ih) pont [2017. március 21.]

 

C:32c mezőben

,,0,96'' szövegrész helyébe ,,1,34'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ii) pont [2017. március 21.]

 

C:32d mezőben

,,1,53'' szövegrész helyébe ,,1,91'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ij) pont [2017. március 21.]

 

C:35 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,2,25'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont ik) pont [2017. március 21.]

 

C:44 mezőben

,,0,93'' szövegrész helyébe ,,1,00'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont i) alpont il) pont [2017. március 21.]

 

2. melléklet

Mód.: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. március 21.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:2d mezőben

,,3,72'' szövegrész helyébe ,,7,14'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont a) pont [2017. március 21.]

 

A:8a mezőben

,,VEKOP-4.2.1-15'' szövegrész helyébe ,,VEKOP-4.2.1-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont b) pont [2017. március 21.]

 

E:8a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont c) pont [2017. március 21.]

 

A:8b mezőben

,,VEKOP-4.2.1-15'' szövegrész helyébe ,,VEKOP-4.2.1-17'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont d) pont [2017. március 21.]

 

E:8b mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1148/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont e) pont [2017. március 21.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont e) alpontban

,,2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet 1-3. pontjában foglalt táblázatok C oszlopában'' szövegrész, ,,16,80'' szövegrész helyébe ,,14,06'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. március 22.]

 

1. melléklet

Mód.: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 2. melléklet [2017. március 22.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:4 mezőben

,,EFOP-1.1.3-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.1.3-17'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.1. pont [2017. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.2. pont [2017. március 22.]

 

A:6 mezőben

,,EFOP-1.2.1-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.2.1-16'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.3. pont [2017. március 22.]

 

E:11 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.4. pont [2017. március 22.]

 

E:14 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.5. pont [2017. március 22.]

 

E:16 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.6. pont [2017. március 22.]

 

E:16a mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.7. pont [2017. március 22.]

 

E:20 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.8. pont [2017. március 22.]

 

E:22 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.9. pont [2017. március 22.]

 

B:23 mezőben

,,egyházak'' szövegrész helyébe ,,egyházak és a civil szervezetek'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.10. pont [2017. március 22.]

 

E:23 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.11. pont [2017. március 22.]

 

C:23a mezőben

,,4,33'' szövegrész helyébe ,,5,03'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.12. pont [2017. március 22.]

 

E:23a mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.13. pont [2017. március 22.]

 

C:24 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.14. pont [2017. március 22.]

 

A:26a mezőben

,,EFOP-1.4.4-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-1.4.4-17'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.15. pont [2017. március 22.]

 

B:26a mezőben

,,shej - Nagylány -'' szövegrész helyébe ,,Shej - Nagylány - Fátá máré'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.16. pont [2017. március 22.]

 

E:26a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.17. pont [2017. március 22.]

 

E:27 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.18. pont [2017. március 22.]

 

E:28 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.19. pont [2017. március 22.]

 

E:29 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.20. pont [2017. március 22.]

 

E:36 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.21. pont [2017. március 22.]

 

E:37 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.22. pont [2017. március 22.]

 

E:38a mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.23. pont [2017. március 22.]

 

E:38b mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.24. pont [2017. március 22.]

 

E:41 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.25. pont [2017. március 22.]

 

E:44 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.26. pont [2017. március 22.]

 

E:45a mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.27. pont [2017. március 22.]

 

E:47 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.28. pont [2017. március 22.]

 

E:48 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.29. pont [2017. március 22.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,3,02'' szövegrész helyébe ,,4,59'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.1. pont [2017. március 22.]

 

C:5 mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,21,88'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.2. pont [2017. március 22.]

 

E:5 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.3. pont [2017. március 22.]

 

E:6 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.4. pont [2017. március 22.]

 

C:11 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,12,01 (ebből indikatív önerő:2,01)'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.5. pont [2017. március 22.]

 

C:14 mezőben

,,12,00'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.6. pont [2017. március 22.]

 

E:14 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,június'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.7. pont [2017. március 22.]

 

E:16a mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.8. pont [2017. március 22.]

 

E:16b mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.9. pont [2017. március 22.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,1,26'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.1. pont [2017. március 22.]

 

A:5 mezőben

,,EFOP-3.1.4-VEKOP-15'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.4-15'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.2. pont [2017. március 22.]

 

C:5 mezőben

,,6,00 (ebből VEKOP:1,80)'' szövegrész helyébe ,,5,90'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.3. pont [2017. március 22.]

 

C:6 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,12,90'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.4. pont [2017. március 22.]

 

C:7 mezőben

,,6,55'' szövegrész helyébe ,,6,98'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.5. pont [2017. március 22.]

 

E:7 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.6. pont [2017. március 22.]

 

A:8a mezőben

,,EFOP-3.1.8-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.8-17'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.7. pont [2017. március 22.]

 

E:8a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.8. pont [2017. március 22.]

 

A:8b mezőben

,,EFOP-3.1.9-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.9-17'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.9. pont [2017. március 22.]

 

E:8b mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.10. pont [2017. március 22.]

 

A:8c mezőben

,,EFOP-3.1.10-16'' szövegrész helyébe ,,EFOP-3.1.10-17'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.11. pont [2017. március 22.]

 

E:8c mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.12. pont [2017. március 22.]

 

C:10 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész, a ,,2,70'' szövegrész helyébe ,,0,60'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.13. pont [2017. március 22.]

 

E:11 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.14. pont [2017. március 22.]

 

C:12 mezőben

,,46,94'' szövegrész helyébe ,,45,35'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.15. pont [2017. március 22.]

 

C:13 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,8,00'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.16. pont [2017. március 22.]

 

E:13 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.17. pont [2017. március 22.]

 

C:17 mezőben

,,1,70'' szövegrész helyébe ,,2,07'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.18. pont [2017. március 22.]

 

E:18a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.19. pont [2017. március 22.]

 

C:19 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.20. pont [2017. március 22.]

 

C:24 mezőben

,,24,00'' szövegrész helyébe ,,25,20'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.21. pont [2017. március 22.]

 

C:26 mezőben

,,5,92'' szövegrész helyébe ,,1,94'' szövegrész, az ,,1,48'' szövegrész helyébe ,,0,48'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.22. pont [2017. március 22.]

 

E:26 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.23. pont [2017. március 22.]

 

C:27 mezőben

,,3,70'' szövegrész helyébe ,,5,10'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.24. pont [2017. március 22.]

 

C:28 mezőben

,,20,00'' szövegrész helyébe ,,22,20'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.25. pont [2017. március 22.]

 

C:29 mezőben

,,15,94'' szövegrész helyébe ,,19,54'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.26. pont [2017. március 22.]

 

E:29 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.27. pont [2017. március 22.]

 

E:30 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.28. pont [2017. március 22.]

 

E:31 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.29. pont [2017. március 22.]

 

E:32a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.30. pont [2017. március 22.]

 

E:36 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.31. pont [2017. március 22.]

 

E:37 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.32. pont [2017. március 22.]

 

E:38 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.33. pont [2017. március 22.]

 

2. melléklet

Mód.: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 3. melléklet [2017. március 22.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

F:6 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.1. pont [2017. március 22.]

 

C:9 mezőben

,,Nemzeti Művelődési Intézet'' szövegrész helyébe ,,NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.2. pont [2017. március 22.]

 

D:13 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.3. pont [2017. március 22.]

 

F:14a mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.4. pont [2017. március 22.]

 

F:21b mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.5. pont [2017. március 22.]

 

F:24 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,március'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.6. pont [2017. március 22.]

 

F:27 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.7. pont [2017. március 22.]

 

E:39 mezőben

,,-'' szövegrész helyébe ,,2,01'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.8. pont [2017. március 22.]

 

D:44 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,1,26'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.9. pont [2017. március 22.]

 

D:48 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,12,90'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.10. pont [2017. március 22.]

 

D:53 mezőben

,,46,94'' szövegrész helyébe ,,45,35'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.11. pont [2017. március 22.]

 

F:62a mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.12. pont [2017. március 22.]

 

C:64 mezőben

,,Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ'' szövegrész helyébe ,,Állami Egészségügyi Ellátó Központ'' szövegrész lép: 1157/2017. (III. 21.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.5.13. pont [2017. március 22.]


1040/2016. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontból kiemelt települések meghatározásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1139/2017. (III. 20.) Korm. h. 20. pont [2017. március 21.]


1066/2016. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

2. pont a) alpont

Visszavonja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h. 3. pont


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat D:305 mezőben

,,3,13'' szövegrész helyébe ,,3,54'' szövegrész lép: 1169/2017. (III. 31.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. április 1.]

 

2. melléklet táblázat E:305 mezőben

,,0,24'' szövegrész helyébe ,,0,27'' szövegrész lép: 1169/2017. (III. 31.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. április 1.]


1129/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

a Lakitelek Népfőiskola 2016-2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 
 

1. pontban

,,2017. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 3. pont


1180/2016. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 5. pont


1220/2016. (IV. 29.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 4. pont


1227/2016. (V. 2.) Korm. h.

 
 

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 14. pont


1245/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 
 

9. pont

Hat. kív. h.: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 6. pont


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont f) pont után

g) alponttal kieg.: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 1. pont [2017. március 21.]

 

2. melléklet

Mód.: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2017. március 21.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

C:5 mezőben

,,NIF Zrt.'' szövegrész helyébe ,,Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:MK NZrt.)'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2017. március 21.]

 

D:5 mezőben

,,2,1'' szövegrész helyébe ,,2,10'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont [2017. március 21.]

 

D:10 mezőben

,,67,5'' szövegrész helyébe ,,67,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont [2017. március 21.]

 

D:14 mezőben

,,48,7'' szövegrész helyébe ,,48,70'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont [2017. március 21.]

 

D:16 mezőben

,,5,0'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont [2017. március 21.]

 

D:17 mezőben

,,147,6'' szövegrész helyébe ,,136,04'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.6. alpont [2017. március 21.]

 

D:25 mezőben

,,6,2'' szövegrész helyébe ,,6,20'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.7. alpont [2017. március 21.]

 

B:28 mezőben

,,szakaszolni tervezett'' szövegrész helyébe ,,szakaszolt'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.8. alpont [2017. március 21.]

 

D:29 mezőben

,,51,2'' szövegrész helyébe ,,51,20'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.9. alpont [2017. március 21.]

 

E:32 mezőben

,,905'' szövegrész helyébe ,,935'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.10. alpont [2017. március 21.]

 

D:33 mezőben

,,0,5'' szövegrész helyébe ,,0,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.11. alpont [2017. március 21.]

 

D:34 mezőben

,,3,6'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.12. alpont [2017. március 21.]

 

D:36 mezőben

,,2,8'' szövegrész helyébe ,,2,80'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.13. alpont [2017. március 21.]

 

D:37 mezőben

,,15,0'' szövegrész helyébe ,,14,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.14. alpont [2017. március 21.]

 

D:39 mezőben

,,6,7'' szövegrész helyébe ,,6,70'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.15. alpont [2017. március 21.]

 

D:40 mezőben

,,1,07'' szövegrész helyébe ,,1,40'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.16. alpont [2017. március 21.]

 

D:42 mezőben

,,1,5'' szövegrész helyébe ,,1,80'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.17. alpont [2017. március 21.]

 

D:45 mezőben

,,3,0'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.18. alpont [2017. március 21.]

 

E:45 mezőben

,,állapot'' szövegrész helyébe ,,állapotának'' szövegrész, a ,,tervek'' szövegrész helyébe ,,terveinek'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.19. alpont [2017. március 21.]

 

D:47 mezőben

,,72,41'' szövegrész helyébe ,,70,30'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.20. alpont [2017. március 21.]

 

D:48 mezőben

,,10,0'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.21. alpont [2017. március 21.]

 

B:49 mezőben

,,Püspökladány-Ebes-Apafa'' szövegrész helyébe ,,Püspökladány-Debrecen'' szövegrész, a ,,Szajol-Debrecen-Apafa'' szövegrész helyébe ,,Szajol-Debrecen'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.22. alpont [2017. március 21.]

 

D:49 mezőben

,,127,5'' szövegrész helyébe ,,121,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.23. alpont [2017. március 21.]

 

D:50 mezőben

,,10,0'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.24. alpont [2017. március 21.]

 

E:50 mezőben

,,18 vontatási alállomás'' szövegrész helyébe ,,Vontatási alállomások'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.25. alpont [2017. március 21.]

 

B:51 mezőben

,,300-600 férőhelyes'' szövegrész helyébe ,,nagykapacitású'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.26. alpont [2017. március 21.]

 

D:51 mezőben

,,82,2'' szövegrész helyébe ,,60,55'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.27. alpont [2017. március 21.]

 

E:51 mezőben

,,30 db 300-600 ülőhelyes'' szövegrész helyébe ,,Nagykapacitású'' szövegrész, a ,,motorvonat'' szövegrész helyébe ,,motorvonatok'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.28. alpont [2017. március 21.]

 

D:52 mezőben

,,18,5'' szövegrész helyébe ,,21,70'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.29. alpont [2017. március 21.]

 

B:54 mezőben

,,II.'' szövegrész helyébe ,,II/B.'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.30. alpont [2017. március 21.]

 

D:57 mezőben

,,1,7'' szövegrész helyébe ,,1,70'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.31. alpont [2017. március 21.]

 

D:60 mezőben

,,94%'' szövegrész helyébe ,,94,16%'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.32. alpont [2017. március 21.]

 

D:61 mezőben

,,95,14%'' szövegrész helyébe ,,94,99%'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.33. alpont [2017. március 21.]

 

D:62 mezőben

,,0,5'' szövegrész helyébe ,,0,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.34. alpont [2017. március 21.]

 

D:63 mezőben

,,1,5'' szövegrész helyébe ,,2,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.35. alpont [2017. március 21.]

 

D:64 mezőben

,,23,8'' szövegrész helyébe ,,23,80'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.36. alpont [2017. március 21.]

 

D:65 mezőben

,,20,6'' szövegrész helyébe ,,20,60'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.37. alpont [2017. március 21.]

 

D:67 mezőben

,,3,4'' szövegrész helyébe ,,3,40'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.38. alpont [2017. március 21.]

 

D:68 mezőben

,,20,3'' szövegrész helyébe ,,20,32'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.39. alpont [2017. március 21.]

 

D:69 mezőben

,,1,65'' szövegrész helyébe ,,1,49'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.40. alpont [2017. március 21.]

 

D:70 mezőben

,,1,7'' szövegrész helyébe ,,1,86'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.41. alpont [2017. március 21.]

 

D:71 mezőben

,,137,5'' szövegrész helyébe ,,137,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.42. alpont [2017. március 21.]

 

C:72 mezőben

,,Budapest Főváros Önkormányzata vagy 100%-os tulajdonában álló szervezet'' szövegrész helyébe ,,BKK Zrt.'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.43. alpont [2017. március 21.]

 

D:72 mezőben

,,10,2'' szövegrész helyébe ,,10,20'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.44. alpont [2017. március 21.]

 

C:73 mezőben

,,Budapest Főváros Önkormányzata vagy 100%-os tulajdonában álló szervezet'' szövegrész helyébe ,,BKK Zrt.'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.45. alpont [2017. március 21.]

 

D:73 mezőben

,,5,1'' szövegrész helyébe ,,5,10'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.46. alpont [2017. március 21.]

 

D:74 mezőben

,,8,5'' szövegrész helyébe ,,8,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.47. alpont [2017. március 21.]

 

D:75 mezőben

,,3,0'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.48. alpont [2017. március 21.]

 

C:78 mezőben

,,Tömegközlekedési'' szövegrész helyébe ,,Közlekedési'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.49. alpont [2017. március 21.]

 

D:79 mezőben

,,25,4'' szövegrész helyébe ,,25,43'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.50. alpont [2017. március 21.]

 

D:80 mezőben

,,13,25'' szövegrész helyébe ,,32,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.51. alpont [2017. március 21.]

 

D:81 mezőben

,,10,0'' szövegrész helyébe ,,16,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.52. alpont [2017. március 21.]

 

E:81 mezőben

,,jármű'' szövegrész helyébe ,,hibrid jármű'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.53. alpont [2017. március 21.]

 

D:85 mezőben

,,21,0'' szövegrész helyébe ,,22,05'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.54. alpont [2017. március 21.]

 

D:86 mezőben

,,10,0'' szövegrész helyébe ,,10,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.55. alpont [2017. március 21.]

 

D:88 mezőben

,,21,1'' szövegrész helyébe ,,23,10'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.56. alpont [2017. március 21.]

 

D:89 mezőben

,,15,5'' szövegrész helyébe ,,15,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.57. alpont [2017. március 21.]

 

D:90 mezőben

,,2,4'' szövegrész helyébe ,,2,40'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.58. alpont [2017. március 21.]

 

D:91 mezőben

,,15,0'' szövegrész helyébe ,,10,30'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.59. alpont [2017. március 21.]

 

D:92 mezőben

,,2,5'' szövegrész helyébe ,,1,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.60. alpont [2017. március 21.]

 

D:93 mezőben

,,25,0'' szövegrész helyébe ,,27,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.61. alpont [2017. március 21.]

 

B:95 mezőben

,,és töltőállomás létesítése'' szövegrész helyébe ,,töltőállomás létesítése és autóbusz-telephely kialakítása'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.62. alpont [2017. március 21.]

 

D:95 mezőben

,,5,0'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.63. alpont [2017. március 21.]

 

E:95 mezőben

,,kivitelezése.'' szövegrész helyébe ,,kivitelezése és autóbusz-telephely kialakítása.'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.64. alpont [2017. március 21.]

 

D:96 mezőben

,,10,5'' szövegrész helyébe ,,10,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.65. alpont [2017. március 21.]

 

D:97 mezőben

,,6,0'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.66. alpont [2017. március 21.]

 

D:98 mezőben

,,1,7'' szövegrész helyébe ,,1,70'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.67. alpont [2017. március 21.]

 

D:100 mezőben

,,7,5'' szövegrész helyébe ,,7,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.68. alpont [2017. március 21.]

 

D:101 mezőben

,,6,5'' szövegrész helyébe ,,6,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.69. alpont [2017. március 21.]

 

D:102 mezőben

,,11,5'' szövegrész helyébe ,,11,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.70. alpont [2017. március 21.]

 

D:104 mezőben

,,79,2'' szövegrész helyébe ,,68,18'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.71. alpont [2017. március 21.]

 

D:105 mezőben

,,15,66'' szövegrész helyébe ,,13,47'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.72. alpont [2017. március 21.]

 

D:106 mezőben

,,31,5'' szövegrész helyébe ,,34,35'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.73. alpont [2017. március 21.]

 

D:107 mezőben

,,26,2'' szövegrész helyébe ,,22,50'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.74. alpont [2017. március 21.]

 

D:108 mezőben

,,40,5'' szövegrész helyébe ,,35,61'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 5. pont 5.75. alpont [2017. március 21.]


1253/2016. (VI. 6.) Korm. h.

 
 

a mentális, szociális vagy egészségi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről

 
 

1. pontban

,,2016. szeptember 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. november 30.'' szövegrész lép: 1139/2017. (III. 20.) Korm. h. 19. pont [2017. március 21.]


1337/2016. (VII. 4.) Korm. h.

 
 

a ,,,,Kreatív város - fenntartható vidék'' - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról'' című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

 
 

2. pont d) alpont

Helyébe lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont [2017. március 21.]

 

2. melléklet

Mód.: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2017. március 21.]


1344/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1165/2017. (III. 31.) Korm. h. 1. pont [2017. április 1.]

 

5. pontban

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő'' szövegrész lép: 1165/2017. (III. 31.) Korm. h. 2. pont [2017. április 1.]


1348/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 5183,5 millió forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 15. pont


1371/2016. (VII. 15.) Korm. h.

 
 

a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

 
 

1. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista'' című táblázat ,,A tervezett projekt megnevezése'' oszlop 32. sorban

,,Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (előkészítés)'' szövegrész helyébe ,,Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (a város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, a stadion közúti megközelítésének megvalósítása)'' szövegrész lép: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h. 1. pont


1456/2016. (VIII. 24.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről

 
 

Visszavonja: 1130/2017. (III. 20.) Korm. h. 9. pont b) alpont


1494/2016. (IX. 15.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára átcsoportosított 800,0 millió forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1133/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont


1505/2016. (IX. 21.) Korm. h.

 
 

a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

 
 

2. melléklet ,,1. Az IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése:'' című táblázat

 
 

B:15 mezőben

,,2016. IV. negyedév'' szövegrész helyébe ,,2017. I. negyedév'' szövegrész lép: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

C:15 mezőben

,,2019. II. negyedév'' szövegrész helyébe ,,2019. IV. negyedév'' szövegrész lép: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

2. melléklet ,,4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése'' című táblázat

 
 

B:11 mezőben

,,2016. IV. negyedév'' szövegrész helyébe ,,2017. I. negyedév'' szövegrész lép: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

C:3 mezőben

,,2019. I. negyedév'' szövegrész helyébe ,,2018. II. negyedév'' szövegrész lép: 1150/2017. (III. 20.) Korm. h. 3. pont b) alpont


1554/2016. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

 
 

2. pont után

2a. ponttal kieg.: 1114/2017. (III. 7.) Korm. h.


1731/2016. (XII. 13.) Korm. h.

 
 

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

 
 

4. pontban

,,Beruházás'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. h. 1. pont b) alpontja szerinti beruházás'' szövegrész lép: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h. 2. pont

 

6. pont

Visszavonja: 1097/2017. (III. 2.) Korm. h. 3. pont


1861/2016. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

C:32 mezőben

,,72,4'' szövegrész helyébe ,,70,30'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 6. pont a) alpont [2017. március 21.]

 

C:33 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,10,30'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 6. pont b) alpont [2017. március 21.]

 

C:36 mezőben

,,25'' szövegrész helyébe ,,27'' szövegrész lép: 1145/2017. (III. 20.) Korm. h. 6. pont c) alpont [2017. március 21.]


1877/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

 
 

2. pont c) alpontban

,,1700,0'' szövegrész helyébe ,,1980,0'' szövegrész lép: 1109/2017. (III. 6.) Korm. h.


1885/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1104/2017. (III. 6.) Korm. h. 16. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.