A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. április 1-jétől a 2016/60. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1992. évi LI. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról

 
 

2/A. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 11. § [2016. április 12.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

4. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

4. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

4. § (1a) bek. 10. pont után

11-12. ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 1. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

8. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXVI. tv. 17. § a) pont [2016. május 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 2. § [2016. május 1.]

 

10. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 3. § [2016. május 1.]

 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 4. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

17. § (3) bek.-ből

,,és rosszhiszeműen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXVI. tv. 17. § b) pont [2016. május 1.]

 

17. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 4. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

17. § (6) bek. után

(7)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 4. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

24. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 5. § [2016. május 1.]

 

24/A. § után

24/B. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 6. § [2016. május 1.]

 

25. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 7. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

25. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 7. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

25. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 7. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

32/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 8. § [2016. május 1.]

 

32/D. § (2) bek.-ben

,,18. §-ban'' szövegrész helyébe ,,18/A. §-ban'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 16. § a) pont [2016. május 1.]

 

34. § (1) bek. e) pontban

,,álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési támogatásban részesül'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 16. § b) pont [2016. május 1.]

 

36. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 9. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

36. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 9. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

36. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 9. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

36. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 9. § (4) bek. [2016. május 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,eb)-ed) alpontok'' szövegrész helyébe ,,eb)-ee) alpontok'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 16. § c) pont [2016. május 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától'' szövegrész helyébe ,,feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától, de legkorábban a változás bejelentését követő hónap első napjától'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 16. § d) pont [2016. május 1.]

 

37. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 10. § [2016. május 1.]

 

42. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 11. § [2016. május 1.]

 

43/A. § után

43/B. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 12. § [2016. május 1.]

 

54. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 13. § [2016. május 1.]

 

64. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 14. § [2016. május 1.]

 

132. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXVI. tv. 17. § c) pont [2016. május 1.]

 

132. § (1) bek. z) pontban

,,szerv'' szövegrész helyébe ,,szociális hatóság'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 16. § e) pont [2016. május 1.]

 

134/E. § után

134/F. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 15. § [2016. május 1.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

24/A. § (1) bek.-ben

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 16. § (6a)-(6e) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 16. § (6a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. § (2)-(4) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 11. § r) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 123. § a) pont [2016. május 1.]

 

24/A. § (3) bek.-ben

,,16. § (6e)'' szövegrész helyébe ,,12. § (4)'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 123. § b) pont [2016. május 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

72. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 18. § [2016. május 1.]

 

74. § b) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 19. § [2016. május 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

1. melléklet 3.6. pont után

3.7. ponttal kieg.: 2016: XXI. tv. 12. § [2016. április 12.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: XV. tv. 49. §, illetve 1. melléklet [2016. április 26.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

22/C. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 1. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

22/C. § (6a) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 1. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 2016: XVIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (3) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (19) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (4) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (20) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (5) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (21) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (6) bek. [2016. április 12.]

 

24/A. § (25) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 2. § (7) bek. [2016. április 12.]

 

29/A. § (19) bek. után

(20)-(21) bek.-sel kieg.: 2016: XVIII. tv. 3. § [2016. április 12.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: XV. tv. 50. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. április 26.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 2016: XV. tv. 50. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. április 26.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

5. § x) pontban

,,1996. évi CXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 26. § a) pont [2016. május 1.]

 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 20. § [2016. május 1.]

 

25. § (2) bek. b) pontban

,,hatvanszorosát'' szövegrész helyébe ,,hatvanhétszeresét'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 26. § b) pont [2016. május 1.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 21. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

25. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 21. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

25. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 21. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 22. § [2016. május 1.]

 

26. § után

26/A-26/C. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 23. § [2016. május 1.]

 

40. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 24. § [2016. május 1.]

 

176. § után

177. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 25. § [2016. május 1.]


1999. évi CXXI. tv.

 
 

a gazdasági kamarákról

 
 

9/A. § (1) bek. b) pontban

Helyébe lép: ,,közösségi'' szövegrészek helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 124. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

10. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 124. § (1) bek. [2016. május 1.]


2001. évi XX. tv.

 
 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 
 

1. melléklet 5. pont

Hat. kív. h.: 2016: XXV. tv. 1. § [2016. április 20.]


2001. évi XLVI. tv.

 
 

a konzuli védelemről

 
 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXII. tv. 1. § [2016. április 19.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 2. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

2. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: XXII. tv. 2. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

3. § (3)-(5) bek.-ben

,,magyar konzuli szolgálat'' szövegrész helyébe ,,konzuli szolgálat'' szövegrész lép: 2016: XXII. tv. 10. § [2016. április 19.]

 

6. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 3. § [2016. április 19.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 4. § [2016. április 19.]

 

13. § előtti alcím és 13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 5. § [2016. április 19.]

 

14. § előtti alcím és 14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 6. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

14. § (4) bek. után

(5)-(13) bek.-sel kieg.: 2016: XXII. tv. 6. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

19. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: XXII. tv. 7. § [2016. április 19.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 8. § [2016. április 19.]

 

24. § a) pont

Helyébe lép: 2016: XXII. tv. 9. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

24. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: XXII. tv. 9. § (2) bek. [2016. április 19.]


2003. évi LXXXVIII. tv.

 
 

az energiaadóról

 
 

7. § (1a) bek.-ben

,,az adózás rendjéről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 125. § [2016. május 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 126. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

4. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XIII. tv. 126. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

A vámazonosító számmal összefüggő bejelentési kötelezettség alcím (22/C. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 136. § (1) bek. 1. pont [2016. május 1.]

 

A vámazonosító számmal összefüggő bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel alcím (24/G. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 136. § (1) bek. 2. pont [2016. május 1.]

 

53. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 126. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

120. § (3) bek. a) pontban

,,vezetésével (ideértve a VPID szám megállapítását is) kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,vezetésével kapcsolatos'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 126. § (4) bek. [2016. május 1.]

 

120. § (4) bek. a) pontban

,,vezetésével (ideértve a VPID szám megállapítását is) kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,vezetésével kapcsolatos'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 126. § (4) bek. [2016. május 1.]

 

125. § (1) bek. a)-b) pont

Hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 136. § (1) bek. 3. pont [2016. május 1.]

 

179/A. §-ból

,,Az állami adó- és vámhatóság a 22/C. §-ban meghatározott adatokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 136. § (2) bek. [2016. május 1.]


2003. évi CX. tv.

 
 

a regisztrációs adóról

 
 

9. § (9) bek.-ben

,,az adózás rendjéről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 127. § [2016. május 1.]


2003. évi CXXVI. tv.

 
 

a közösségi vámjog végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 137. § [2016. május 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

7. § 32-34. pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 128. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

39. § (2) bek. b) pont bc) alpontban

,,az Art.'' szövegrész helyébe ,,az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 128. § (2) bek. [2016. május 1.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 4. § [2016. április 12.]

 

22. § (2) bek. f) pont fg) alpont után

fh) alponttal kieg.: 2016: XVIII. tv. 5. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 5. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

22. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: XVIII. tv. 5. § (3) bek. [2016. április 12.]

 

38. § (3) bek. f) pont fb) alpont

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 6. § [2016. április 12.]

 

51. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: XVIII. tv. 7. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

51. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: XVIII. tv. 7. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,Ket.'' szövegrész lép: 2016: XVIII. tv. 8. § [2016. április 12.]

 

,,Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

78/C. §-sal kieg.: 2016: XVIII. tv. 9. § [2016. április 12.]


2005. évi CLXIV. tv.

 
 

a kereskedelemről

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 1. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

6. § (1a)-(1b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXIII. tv. 1. § (6) bek. [2016. április 16.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXIII. tv. 1. § (2) bek. [2016. április 16.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 1. § (3) bek. [2016. április 16.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 1. § (4) bek. [2016. április 16.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 1. § (5) bek. [2016. április 16.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVII. tv. 1. § (1) bek. [2016. április 22.]

 

7. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: XXVII. tv. 1. § (2) bek. [2016. április 22.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

43. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 129. § [2016. május 1.]


2007. évi CXXVII. tv.

 
 

az általános forgalmi adóról

 
 

93. § (1) bek. b) pontban

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. a) pont [2016. május 1.]

 

95. § (1) bek. b) pontban

,,vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésétől számított'' szövegrész helyébe ,,vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésétől, határozat hiányában az áru átengedésének időpontjától számított'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. b) pont [2016. május 1.]

 

95. § (10) bek.-ben

,,vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának időpontjára'' szövegrész helyébe ,,vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának, határozat hiányában az áru átengedésének időpontjára'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. c) pont [2016. május 1.]

 

113. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 130. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

156. § (1) bek.-ben

,,Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 201. cikkében meghatározottaktól eltérően keletkezik'' szövegrész helyébe ,,Vámkódex 79. cikkében meghatározottak alapján keletkezik'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. d) pont [2016. május 1.]

 

156. § (2) bek. b) pontban

,,Vámtörvény rendelkezései szerint megbízható vámadós, akire (amelyre)'' szövegrész helyébe ,,Vámkódex 39. cikk a) és c) pontjában meghatározott feltételt teljesíti, és'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. e) pont [2016. május 1.]

 

156. § (2) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 130. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

156. § (3) bek. b) pont ba) alpontban

,,megbízható vámadósi státusz'' szövegrész helyébe ,,Vámkódex 39. cikk a) és c) pontjában meghatározott feltétel'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. f) pont [2016. május 1.]

 

156. § (7) bek. b) pont bb) alpontban

,,megbízható vámadósi státusz'' szövegrész helyébe ,,Vámkódex 39. cikk a) vagy c) pontja'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 130. § (4) bek. g) pont [2016. május 1.]

 

300. § után

301-302. §-sal kieg.: 2016: XIII. tv. 130. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 2016: XIII. tv. 130. § (5) bek., illetve 1. melléklet [2016. május 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

141/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XX. tv. 1. § [2016. április 26.]

 

141/A. § (14) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XX. tv. 7. § [2016. április 26.]

 

141/I. § (9) bek.-ben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 2016: XX. tv. 6. § a) pont [2016. április 26.]

 

141/I. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: XX. tv. 2. § [2016. április 26.]

 

141/J. § (3) bek. d) pontban

,,szerződéses feltételeket'' szövegrész helyébe ,,szerződéses feltételeket a felek megállapodásának hiányában'' szövegrész lép: 2016: XX. tv. 6. § b) pont [2016. április 26.]

 

141/J. § (6) bek.-ben

,,Az (1) bekezdés szerinti szerződést a megkötést'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdés szerinti szerződést a megkötést vagy módosítást'' szövegrész lép: 2016: XX. tv. 6. § c) pont [2016. április 26.]

 

141/J. § (7) bek.-ben

,,az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: XX. tv. 6. § d) pont [2016. április 26.]

 

141/J. § (8) bek.-ben

,,az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott földgázforrás'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés alapján megkötött szerződés'' szövegrész lép: 2016: XX. tv. 6. § e) pont [2016. április 26.]

 

141/J. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: XX. tv. 3. § [2016. április 26.]

 

141/K. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 2016: XX. tv. 4. § [2016. április 26.]

 

141/K. § után

141/L. §-sal kieg.: 2016: XX. tv. 5. § [2016. április 26.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

13. § (1) bek. c) pontban

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az uniós'' szövegrész szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 131. § a) pont [2016. május 1.]

 

13. § (2) bek. f) pontban

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény'' szövegrész szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 131. § b) pont [2016. május 1.]

 

13. § (3) bek. a)-b) pontban

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 131. § c) pont [2016. május 1.]

 

13. § (5) bek. a) pontban

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 131. § d) pont [2016. május 1.]

 

13. § (5) bek. b) pontban

,,nem közösségi adók és díjak'' szövegrész helyébe ,,egyéb terhek'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 131. § d) pont [2016. május 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

1. § (2) bek. 3. pontban

,,jogosultság kezdő napját'' szövegrész helyébe ,,kérelem benyújtásának napját'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § a) pont [2016. május 1.]

 

1. § (2) bek. 3. pontból

,,ha a jogosult ebben az időszakban, valamint a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege;'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXVI. tv. 52. § [2016. május 1.]

 

1. § (2) bek. 4. pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 27. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

1. § (2) bek. 6. pontban

,,társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)'' szövegrész helyébe ,,Tbj.'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § b) pont [2016. május 1.]

 

1. § (2) bek. 10. pont után

11-12. ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 27. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

2. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az, akinek'' szövegrész helyébe ,,az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § c) pont [2016. május 1.]

 

2. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 28. § [2016. május 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 29. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 29. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

7. § (4)-(4a) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 29. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

7. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 29. § (4) bek. [2016. május 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 30. § [2016. május 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 31. § [2016. május 1.]

 

10. § (2) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 32. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

10. § (2) bek. f) pontban

,,neki felróható okból'' szövegrész helyébe ,,neki felróható okból ismételten'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § d) pont [2016. május 1.]

 

10. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 32. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,kérelem benyújtását követő hónap első napjával'' szövegrész helyébe ,,kérelem benyújtását követő hónap első napjával, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § e) pont [2016. május 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 33. § [2016. május 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdés c)-g) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés c) és e)-g) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával, a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § f) pont [2016. május 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,az (1) bekezdés e) pontja'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés e) pontja'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § g) pont [2016. május 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 34. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 34. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

14. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 34. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 35. § [2016. május 1.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 36. § [2016. május 1.]

 

16/A. §-ban

,,Mmtv.-ben'' szövegrész helyébe ,,a 9. § (1) bekezdésében vagy a 12. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § h) pont [2016. május 1.]

 

17. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,tíz'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § i) pont [2016. május 1.]

 

17. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 37. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

17. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 37. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

19. § (1) bek. d) pontban

,,a megállapítás időpontjában nem állt fenn'' szövegrész helyébe ,,nem áll fent (rendkívüli felülvizsgálat)'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § j) pont [2016. május 1.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 38. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

19. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 38. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

19. § után

19/A. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 39. § [2016. május 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 40. § [2016. május 1.]

 

5. alcím

20/E. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 41. § [2016. május 1.]

 

21/B. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 42. § [2016. május 1.]

 

22. § a) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 43. § [2016. május 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 44. § [2016. május 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,fogyatékossági támogatásban részesülő személy'' szövegrész helyébe ,,fogyatékossági támogatásban vagy a vakok személyi járadékában részesülő személy'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § k) pont [2016. május 1.]

 

26/A. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 45. § [2016. május 1.]

 

28. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 46. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

28. § (1) bek. e) pontban

,,bér- és költségtámogatás'' szövegrész helyébe ,,bér-, többletköltség- és képzési támogatás'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § l) pont [2016. május 1.]

 

28. § (1) bek. e) pont után

f)-i) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 46. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,10. § (2) bekezdés b) és f) pontjában'' szövegrész helyébe ,,10. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 10. § (2) bekezdés f) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § m) pont [2016. május 1.]

 

33. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 47. § [2016. május 1.]

 

33/A. § (1) bek. b) pont ba)-bb) alpontban

,,közfoglalkoztatási bér'' szövegrész helyébe ,,döntés időpontjában érvényes közfoglalkoztatási bér'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 51. § n) pont [2016. május 1.]

 

33/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXVI. tv. 48. § [2016. május 1.]

 

38/C. §

Helyébe lép: 2016: XXVI. tv. 49. § [2016. május 1.]

 

38/E. § után

38/F. §-sal kieg.: 2016: XXVI. tv. 50. § [2016. május 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

21. § (3) bek.-ben

,,tartalék terhére - az éves hatást tekintve - annak legfeljebb 40%-os mértékéig vállalható kötelezettség az első félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz'' szövegrész helyébe ,,tartaléknak - az éves hatást tekintve - legfeljebb 40%-a használható fel az első félévben. E mértéktől nagyobb felhasználáshoz'' szövegrész lép: 2016: XVII. tv. 2. § 1. pont [2016. április 12.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,az államháztartásért felelős miniszter előterjesztése alapján'' szövegrész helyébe ,,a 33. § (2) bekezdés szerint,'' szövegrész lép: 2016: XVII. tv. 2. § 2. pont [2016. április 12.]

 

36. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: XVII. tv. 1. § [2016. április 12.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,meg'' szövegrész helyébe ,,a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel meg'' szövegrész lép: 2016: XVII. tv. 2. § 3. pont [2016. április 12.]


2012. évi I. tv.

 
 

a munka törvénykönyvéről

 
 

101. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

140. §

Helyébe lép: 2016: XXIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. április 16.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

209. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 132. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

209. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 132. § (2) bek. [2016. május 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

330. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 133. § [2016. május 1.]


2012. évi CIII. tv.

 
 

az Erzsébet-programról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 1. § [2016. április 12.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXI. tv. 2. § [2016. április 12.]

 

3. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 3. § [2016. április 12.]

 

4. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 4. § [2016. április 12.]

 

5. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 5. § [2016. április 12.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,MNÜA'' szövegrész helyébe ,,MNÜA és az Alapítvány'' szövegrész lép: 2016: XXI. tv. 8. § [2016. április 12.]

 

6/A. §

Hat. kív. h.: 2016: XXI. tv. 10. § a) pont [2016. december 1.]

 

6/A. § után

6/B. §-sal kieg.: 2016: XXI. tv. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

6/B. §

Hat. kív. h.: 2016: XXI. tv. 10. § c) pont [2017. június 30.]

 

8. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 7. § [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: XXI. tv. 10. § b) pont [2016. december 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 2016: XXI. tv. 9. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 2016: XXI. tv. 10. § d) pont [2017. június 30.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

16/A. §

Hat. kív. h.: 2016: XIII. tv. 138. § [2016. május 1.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

53. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XII. tv. 1. § [2016. április 2.]

 

49. alcím

77/B. §-sal kieg.: 2016: XII. tv. 2. § [2016. április 2.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

23. § c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: XIII. tv. 134. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

43/I. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XIII. tv. 134. § (2) bek. [2016. április 12.]


2013. évi LXXVII. tv.

 
 

a felnőttképzésről

 
 

1. § (5) bek. k) pontban

,,hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész helyébe ,,hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben, a jelnyelvi tolmácsok továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 2016: XXVI. tv. 53. § [2016. május 1.]


2013. évi CXVIII. tv.

 
 

az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról

 
 

10. §

Helyébe lép: 2016: XXI. tv. 13. § [2016. április 12.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

60. § (2) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 54. § [2016. május 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

161. § (2) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: XXVI. tv. 55. § [2016. május 1.]


2014. évi CII. tv.

 
 

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXIII. tv. 4. § a) pont [2016. április 16.]


2015. évi VII. tv.

 
 

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 
 

5. §

Helyébe lép: 2016: XIX. tv. 1. § [2016. április 12.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 2016: XIX. tv. 2. § [2016. április 12.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

104/A. § (1) bek.-ben

,,2016. március 1. napjáig,'' szövegrész helyébe ,,2016. szeptember 30. napjáig,'' szövegrész lép: 2016: XVI. tv. 2. § [2016. április 12.]

 

104/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XVI. tv. 3. § [2016. április 12.]

 

105. § után

105/A. §-sal kieg.: 2016: XVI. tv. 1. § [2016. április 12.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

74. § (3) bek.-ben

,,a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 2016: XIII. tv. 135. § [2016. május 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

96/1993. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, Budapesten, 1992. szeptember 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XIV. tv. 5. § [Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 11. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban]


85/1998. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 22. § [2016. május 1.]


312/2001. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

 
 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,Európai Közösségek'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. a) pont [2016. május 1.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,Európai Közösségek'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. b) pont [2016. május 1.]

 

2. sz. melléklet 5.2. pontban

,,Közösségi'' szövegrész helyébe ,,Uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. c) pont [2016. május 1.]

 

3. sz. melléklet 5. cikkben

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. d) pont [2016. május 1.]

 

3. sz. melléklet 6. cikkben

,,Európai Közösségek'' szövegrész helyébe ,,Európai Unió'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 23. § (2) bek. a) pont [2016. május 1.]


228/2004. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

 
 

5. § (3) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. május 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. május 1.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,a közösségi'' szövegrész helyébe ,,az uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. május 1.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,közösségi jogszabályoknak'' szövegrész helyébe ,,az uniós jogi aktusoknak'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. május 1.]

 

45. § (4) bek.-ben

,,a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. május 1.]


158/2010. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről

 
 

15. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 25. § [2016. május 1.]


169/2010. (V. 11.) Korm. r.

 
 

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

 
 

7. § (7) bek. c) pontban

,,a vámhatóságot az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken feltárt hiányosságokról'' szövegrész helyébe ,,a vámhatóságot a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára megnyitott repülőtereken feltárt hiányosságokról'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. május 1.]

 

16. § nyitó szövegrészben

,,A vámhatóság az állandó vagy ideiglenes vámúttá nyilvánított repülőtereken'' szövegrész helyébe ,,A vámhatóság a nemzetközi személy-, vagy áruforgalom számára megnyitott repülőtereken'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. május 1.]

 

16. § d) pontban

,,a közösségi vámkódex'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámkódex'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 26. § c) pont [2016. május 1.]


210/2010. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

 
 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 53. § [2016. április 6.]


13/2011. (II. 22.) Korm. r.

 
 

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

 
 

2. § 1. pont a) alpontban

,,közösségi'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 27. § (2) bek. a) pont [2016. május 1.]

 

2. § 1. pont b) alpont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

3. § (2) bek. a) alpontban

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 6. §-ában'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 27. § (2) bek. b) pont [2016. május 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,vámáru-nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,vám-árunyilatkozat'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 27. § (2) bek. c) pont [2016. május 1.]


160/2011. (VIII. 18.) Korm. r.

 
 

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról

 
 

1. § 1. pont a)-b) alpont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

1. § 2. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 4. cikk 4b. pontjában 5. cikkében, illetve a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 1. § (3) bekezdés 1/c pontja alapján meghatározott vámhivatal'' szövegrész helyébe ,,az a vámhivatal'' szövegrész, ,,a Vámkódex 79., 98., 114., 137. és 185. cikke'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 201, 203., 240., 250. és 256. cikke'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. a) pont [2016. május 1.]

 

1. § 5. pontban

,, 3. cikkében'' szövegrész helyébe ,,4. cikkében'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. b) pont [2016. május 1.]

 

1. § 7. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 161. és 182. cikke'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 197., 199., 269. és 270. cikke'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. c) pont [2016. május 1.]

 

1. § 10. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 4. cikk 16. pont a), c), d), f) alpontja, valamint 185. cikke'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 201., 203., 240., 250. és 256. cikke'' szövegrész, ,,Vámáru-nyilatkozatokat'' szövegrész helyébe ,,Vám-árunyilatkozatokat'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. d) pont [2016. május 1.]

 

1. § 11. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 161. cikkében'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 269. cikkében'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. e) pont [2016. május 1.]

 

1. § 12. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 4. cikk 4c. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában'' szövegrész helyébe ,,a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446/EU bizottsági rendelet 1. cikk 16. pontjában'' szövegrész, ,,a Vámkódex 145., 161. és 182. cikke'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 197., 199., 259., 269. és 270. cikke'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. f) pont [2016. május 1.]

 

1. § 20. pont a) alpontban

,,a Vámkódex 182. cikkében'' szövegrész helyébe ,,a Vámkódex 197., 199., és 270. cikkében'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. g) pont [2016. május 1.]

 

1. § 23. pontban

,,beléptető vámhivatal: az a Vámkódex 4. cikk 4a. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal'' szövegrész helyébe ,,belépési vámhivatal: az a vámhivatal'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. h) pont [2016. május 1.]

 

1. § 24. pontban

,,kiléptető vámhivatal: a Vámkódex 4. cikk 4d. pontjában, illetve a Vámtörvény 1. § (3) bekezdés 1/c. pontjában meghatározott vámhivatal'' szövegrész helyébe ,,kilépési vámhivatal: az a vámhivatal'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 28. § (2) bek. i) pont [2016. május 1.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

23. §

Helyébe lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § [2016. április 30.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,(2) és (2b)'' szövegrész helyébe ,,(2)'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 1. pont [2016. április 30.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,határozat mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni'' szövegrész helyébe ,,határozatra a 23. § (3) bekezdését kell alkalmazni'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 2. pont [2016. április 30.]

 

45. § (3) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 3. pont [2016. április 30.]

 

45. § után

Alcímmel (45/A. §) kieg.: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § [2016. április 30.]

 

46. § (4) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 3. pont [2016. április 30.]

 

47. §-ban

,,tartalék terhére'' szövegrész helyébe ,,tartalékból átcsoportosított előirányzat terhére'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 4. pont [2016. április 30.]

 

53. § (1) bek. c) pontban

,,(2) bekezdése szerinti egyéb'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdése szerinti más'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 5. pont [2016. április 30.]

 

53/A. §-ban

,,32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás'' szövegrész helyébe ,,32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és a 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 6. pont [2016. április 30.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 7. pont [2016. április 30.]

 

56. § (5) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 3. pont [2016. április 30.]

 

57. § (3) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § 3. pont [2016. április 30.]

 

5. melléklet

Mód.: 89/2016. (IV. 29.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. április 30.]


177/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

 
 

8. § d) pont

Helyébe lép: 77/2016. (IV. 6.) Korm. r. 2. § [2016. április 8.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 76/2016. (IV. 5.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. április 6.]

 

1/a. melléklet

Mód.: 76/2016. (IV. 5.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2016. április 6.]


435/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletet, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19. §-ában foglaltakat, a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész helyébe ,,a Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet, a Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet, valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályokban'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 29. § [2016. május 1.]


110/2013. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a lófélék egyedeinek azonosításáról

 
 

1. §-ban

,,a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 30. § [2016. május 1.]


144/2013. (V. 14.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 92/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § [2016. május 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 92/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § [2016. május 1.]

 

4. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 92/2016. (IV. 29.) Korm. r. 3. § [2016. május 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,elnöke'' szövegrész helyébe ,,főigazgatója'' szövegrész lép: 92/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § [2016. május 1.]


373/2013. (X. 25.) Korm. r.

 
 

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 92/2016. (IV. 29.) Korm. r. 5. § [2016. május 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

3. melléklet

Mód.: 77/2016. (IV. 6.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. április 8.]

 

4. melléklet

Mód.: 77/2016. (IV. 6.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. április 8.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

2. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 1. pont után 1a-1b. ponttal kieg.: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § [2016. április 30.]

 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]'' szövegrész helyébe ,,272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 5. § [2016. április 30.]

 

II. Fejezet

9/B. alcímmel (21/I. §) kieg.: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § [2016. április 30.]

 

V. Fejezet

12/B. alcímmel (49/H. §) kieg.: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 3. § [2016. április 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. április 30.]


556/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 6. pont a) alpontja szerinti közvetlen vámfelügyelet alá veszi'' szövegrész helyébe ,,az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. § szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2016. május 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

90. § 19-20. pont

Hat. kív. h.: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 3. § [2016. április 26.]

 

90/A. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 32. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

91. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 32. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

107-108. §

Hat. kív. h.: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 3. § [2016. április 26.]

 

109. § 18. pont után

19-20. ponttal kieg.: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 1. § [2016. április 26.]

 

12. alcím

124/A-124/B. §-sal kieg.: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 2. § [2016. április 26.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

1. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 58. § a) pont [2016. április 6.]

 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 54. § [2016. április 6.]

 

3. § (1) bek. 37. pontban

,,egyes operatív programokon belül pénzügyi konstrukciónként a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) megnyitott és vezetett, a pénzügyi konstrukciók'' szövegrész helyébe ,,operatív programonként és pénzügyi termékenként a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) megnyitott és vezetett, a pénzügyi termékek'' szövegrész lép: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. április 30.]

 

4. § (1) bek. j) pontból

,, , az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozandó projektjavaslatokat és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 58. § b) pont [2016. április 6.]

 

20. § 28. pont után

29. ponttal kieg.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 55. § [2016. április 6.]

 

29. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 56. § (1) bek. [2016. április 6.]

 

29. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 56. § (2) bek. [2016. április 6.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,29-30. §-ban meghatározott feladatokra - az érintett irányító hatóság(ok)'' szövegrész helyébe ,,29. és a 30. §-ban meghatározott feladatokra - az érintett irányító hatóság, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott nemzeti hatóság'' szövegrész lép: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 57. § [2016. április 6.]

 

68. § (1) bek.-ből

,,és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatandó projekt'' szövegrészt hat. kív. h.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 58. § c) pont [2016. április 6.]

 

68. § (3) bek.-ből

,,és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatandó projekt'' szövegrészt hat. kív. h.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 58. § d) pont [2016. április 6.]

 

92. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 6. § [2016. április 30.]

 

148. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 7. § [2016. április 30.]

 

2. melléklet táblázat E:13 és E:34 mezőben

,,NGM'' szövegrész helyébe ,,NFM'' szövegrész lép: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. április 26.]

 

2. melléklet táblázat F:13 és F:34 mezőben

,,nemzetgazdasági miniszter'' szövegrész helyébe ,,nemzeti fejlesztési miniszter'' szövegrész lép: 87/2016. (IV. 25.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. április 26.]

 

2. melléklet táblázat 46. sor

Hat. kív. h.: 75/2016. (IV. 5.) Korm. r. 58. § e) pont [2016. április 6.]

 

5. melléklet 3.3.3. pontban

,,államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)'' szövegrész helyébe ,,Áhsz.'' szövegrész lép: 91/2016. (IV. 29.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. április 30.]


360/2014. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 78/2016. (IV. 11.) Korm. r. 4. § [2016. június 10.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

23. § (1) bek.-ben

,,beléptetését, és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben'' szövegrész helyébe ,,belépését, és az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 33. § [2016. május 1.]


53/2015. (III. 17.) Korm. r.

 
 

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXIII. tv. 4. § b) pont [2016. április 16.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 90/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

26. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 90/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

28. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 90/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

28. § (7) bek.

Helyébe lép: 90/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

35. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 90/2016. (IV. 29.) Korm. r. 3. § [2016. május 1.]


485/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

 
 

5. § m) pont után

n)-o) ponttal kieg.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 1. § [2016. május 1.]

 

15. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 3. § [2016. május 1.]

 

22. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 4. § [2016. május 1.]

 

35. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 5. § [2016. május 1.]

 

36. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 6. § [2016. május 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 7. § [2016. május 1.]

 

38. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 8. § [2016. május 1.]

 

39. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 9. § [2016. május 1.]

 

40. § nyitó szövegrészben

,,Az AEO tanúsítvány kiadását, felügyeletét, újbóli értékelését, illetve az egyszerűsített engedélyezési eljárás során az AEO tanúsítvány feltételek vizsgálatát'' szövegrész helyébe ,,Az AEO feltételek vizsgálatát, az AEO engedély kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését'' szövegrész lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 20. § [2016. május 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 10. § [2016. május 1.]

 

43. §

Hat. kív. h.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 21. § 1. pont [2016. május 1.]

 

45. §

Hat. kív. h.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 21. § 2. pont [2016. május 1.]

 

47. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 11. § [2016. május 1.]

 

61. § c) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

61. § g) pont

Hat. kív. h.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 21. § 3. pont [2016. május 1.]

 

61. § p) pont

Hat. kív. h.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 21. § 4. pont [2016. május 1.]

 

61. § q) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

61. § s) pont után

t)-u) ponttal kieg.: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 12. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

62. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 13. § [2016. május 1.]

 

64. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 14. § [2016. május 1.]

 

66. § a) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

66. § c) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

67. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 16. § [2016. május 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 17. § [2016. május 1.]

 

90. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

90. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 18. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

90. § (1) bek. m) pont

Helyébe lép: 85/2016. (IV. 13.) Korm. r. 1. § [2016. április 14.]

 

90. § (4) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 18. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

95. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 85/2016. (IV. 13.) Korm. r. 2. § [2016. április 14.]

 

98. § (5) bek.

Helyébe lép: 88/2016. (IV. 29.) Korm. r. 19. § [2016. május 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

8/2009. (II. 14.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemmel ellátott 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 14/2016. (IV. 25.) MNB r. 4. § [2016. december 31.]


32/2014. (IX. 10.) MNB r.

 
 

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 1. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

1. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 1. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

1. § (3) bek. i) pont után

j)-l) ponttal kieg.: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 1. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,fennálló hitelek más'' szövegrész helyébe ,,hitelszerződésből vagy közüzemi szolgáltatóval szembeni tartozásból eredő követelés'' szövegrész lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 3. § a) pont [2016. május 1.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 1. § (4) bek. [2016. május 1.]

 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 2. § (1) bek. [2016. május 1.]

 

2. § 6. pont a) alpontban

,,kölcsönszerződésben'' szövegrész helyébe ,,hitelszerződésben'' szövegrész lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 3. § b) pont [2016. május 1.]

 

2. § 6. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 2. § (2) bek. [2016. május 1.]

 

2. § 8. pontban

,,nyújtásra'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi szolgáltatásként való nyújtására'' szövegrész lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 3. § c) pont [2016. május 1.]

 

2. § 9. pont

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 2. § (3) bek. [2016. május 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,kölcsönszerződés'' szövegrész helyébe ,,hitelszerződés'' szövegrész lép: 8/2016. (IV. 6.) MNB r. 3. § d) pont [2016. május 1.]


7/2016. (III. 22.) MNB r.

 
 

a jegybanki alapkamat mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 15/2016. (IV. 26.) MNB r. 2. § (2) bek. [2016. április 27.]


1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1/2016. (IV. 15.) MEKH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. május 16.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

24/2015. (IV. 28.) MvM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 
 

1. § 9. pont

Helyébe lép: 9/2016. (IV. 5.) MvM r. 9. § [2016. április 6.]

 

12/B. § után

12/C. §-sal kieg.: 9/2016. (IV. 5.) MvM r. 10. § [2016. április 6.]


12/2016. (IV. 29.) MvM r.

 
 

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

 
 

10. §

Hat. kív. h.: 12/2016. (IV. 29.) MvM r. 12. § [2017. január 1.]


2/2015. (XII. 16.) MK r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 3/2016. (IV. 29.) MK r. 12. § [2016. április 30.]


70/2012. (XII. 14.) BM r.

 
 

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

 
 

6. melléklet

Mód.: 11/2016. (IV. 8.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. április 16.]


58/2013. (VIII. 7.) EMMI r.

 
 

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 
 

3/A. §

Helyébe lép: 8/2016. (IV. 21.) EMMI r. 1. § [2016. április 22.]

 

4. melléklet utábn

5. melléklettel kieg.: 8/2016. (IV. 21.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. április 22.]


14/2004. (IV. 19.) FMM r.

 
 

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

 
 

Hat. kív. h.: 10/2016. (IV. 5.) NGM r. 67. § [2016. május 5.]


23/2014. (XI. 3.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,147 800 Ft'' szövegrész helyébe ,,527 860 Ft, de összesen legfeljebb 948 480 000 Ft'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 28. § a) pont [2016. április 12.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,307 500 Ft'' szövegrész helyébe ,,697 712 Ft, de összesen legfeljebb 2 754 755 000 Ft'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 28. § b) pont [2016. április 12.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

11. § (2) bek. után

(3)-(8) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 29. § [2016. április 12.]

 

13. § (1a) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 30. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (3) bek. e) pontban

,,az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.'' szövegrész helyébe ,,az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa, és'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 33. § [2016. április 12.]

 

13. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 30. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 30. § (3) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (10)-(11) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 30. § (4) bek. [2016. április 12.]

 

14. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 34. § [2016. április 12.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 31. § [2016. április 12.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 32. § [2016. április 12.]


7/2015. (III. 11.) FM r.

 
 

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

 
 

4. § (2) bek. a) pontban

,,megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolását'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § a) pont [2016. április 12.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 35. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 35. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 36. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,igazolását'' szövegrész helyébe ,,igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § b) pont [2016. április 12.]

 

5. § (3) bek. c) pontban

,,kiállított dokumentumot'' szövegrész helyébe ,,kiállított dokumentum eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § c) pont [2016. április 12.]

 

5. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 36. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

6. § (4) bek. a) pontban

,,hatósági bizonyítványát'' szövegrész helyébe ,,hatósági bizonyítványa eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § d) pont [2016. április 12.]

 

6. § (4) bek. b) pontban

,,kiállított dokumentumot'' szövegrész helyébe ,,kiállított dokumentum eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § c) pont [2016. április 12.]

 

13. § után

14-15. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 37. § [2016. április 12.]

 

1. melléklet 9. pont 9.1. alpontban

,,megyei kormányhivatal igazolása'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § e) pont [2016. április 12.]

 

3. melléklet 7. pont 7.1. alpontban

,,dokumentum'' szövegrész helyébe ,,dokumentum eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § f) pont [2016. április 12.]

 

3. melléklet 7. pont 7.2. alpontban

,,igazolása'' szövegrész helyébe ,,igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § g) pont [2016. április 12.]

 

3. melléklet 7. pont 7.3-7.4. alpontban

,,dokumentum'' szövegrész helyébe ,,dokumentum eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 39. § f) pont [2016. április 12.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 38. §, illetve 2. melléklet [2016. április 12.]


8/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

 
 

2. § (1)-(2) bek.-ben

,,június 16-án'' szövegrész helyébe ,,június 11-én'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 42. § [2016. április 12.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 40. § [2016. április 12.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 43. § [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 41. § a) pont, illetve 3. melléklet [2016. április 12.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 41. § b) pont, illetve 4. melléklet [2016. április 12.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

1. § 17. pont után

18. ponttal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 44. § [2016. április 12.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 45. § [2016. április 12.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 46. § [2016. április 12.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 47. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény'' szövegrész helyébe ,,Az Eljárási tv.'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § a) pont [2016. április 12.]

 

9. § (5) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 47. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 48. § [2016. április 12.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 49. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 49. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 50. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 50. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,március 31-én'' szövegrész helyébe ,,március 31-én és a kérelem benyújtásának időpontjában'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § b) pont [2016. április 12.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 51. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

14. § (5) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 51. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

14. § (5) bek. c) pont cd) alpont

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 51. § (3) bek. [2016. április 12.]

 

19. § (1) bek. b) pontban

,,támogatási kérelemmel érintett ültetvénye'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § c) pont [2016. április 12.]

 

19. § (1) bek. c) pont cc) alpontban

,,ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság'' szövegrész helyébe ,,ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § d) pont [2016. április 12.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt feltételek mezőgazdasági termelő általi teljesítéséről'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § e) pont [2016. április 12.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,tőszám meghatározása'' szövegrész helyébe ,,tőszám (db/ha) meghatározása'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § f) pont [2016. április 12.]

 

21. § (1) bek. b) pontban

,,a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy felülvetés esetén'' szövegrész helyébe ,,az igénylés évét előtti évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § g) pont [2016. április 12.]

 

21. § (2) bek. b) pontban

,,őszi telepítésű kultúrák kivételével'' szövegrész helyébe ,,igénylés évét előtti évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 53. § h) pont [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 52. §, illetve 5. melléklet [2016. április 12.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § 26. pont után

26. ponttal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 54. § [2016. április 12.]

 

2. § nyitó szövegrész

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 55. § [2016. április 12.]

 

5. § nyitó szövegrészben

,,Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben'' szövegrész helyébe ,,Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 60. § a) pont [2016. április 12.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 61. § [2016. április 12.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,a területileg illetékes természetvédelmi hatóság'' szövegrész helyébe ,,az illetékes természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 60. § b) pont [2016. április 12.]

 

15. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 61. § [2016. április 12.]

 

16. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 56. § [2016. április 12.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 57. § [2016. április 12.]

 

21. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 58. § [2016. április 12.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 59. § [2016. április 12.]

 

26. §

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 61. § [2016. április 12.]

 

6. melléklet I. pont táblázat A:96. mezőben

,,szezámmag'' szövegrész helyébe ,,szezám'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 60. § c) pont ca) alpont [2016. április 12.]

 

6. melléklet I. pont táblázat A:98. mezőben

,,sáfránymag'' szövegrész helyébe ,,sáfrányos szeklice'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 60. § c) pont cb) alpont [2016. április 12.]

 

6. melléklet I. pont táblázat A:99. mezőben

,,ricinusmag'' szövegrész helyébe ,,ricinus'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 60. § c) pont cc) alpont [2016. április 12.]


11/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

 
 

2. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 62. § [2016. április 12.]


35/2015. (VI. 30.) FM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 64. § [2016. április 12.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 63. § [2016. április 12.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 5a. pontban

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § a) pont [2016. április 12.]

 

3. § (1a) bek.-ben

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § b) pont [2016. április 12.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,második naptári negyedév'' szövegrész helyébe ,,negyedik naptári negyedév'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § c) pont [2016. április 12.]

 

7. § (3) bek. a) pontban

,,két naptári negyedévben'' szövegrész helyébe ,,négy naptári negyedévben'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § d) pont [2016. április 12.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 4a. pontban

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 66. § a) pont [2016. április 12.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,második naptári negyedév'' szövegrész helyébe ,,negyedik naptári negyedév'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § b) pont [2016. április 12.]

 

4. § (1a) bek.-ben

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § c) pont [2016. április 12.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,két naptári negyedévben'' szövegrész helyébe ,,négy naptári negyedévben'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 65. § d) pont [2016. április 12.]


53/2015. (IX. 14.) FM r.

 
 

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 67. § [2016. április 12.]

 

14. § (6) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 68. § [2016. április 12.]


61/2015. (X. 12.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,6,51 Ft'' szövegrész helyébe ,,6,78 Ft'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 70. § [2016. április 12.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 69. § [2016. április 12.]


71/2015. (XI. 3.) FM r.

 
 

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

 
 

1. § 10. pont

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 71. § [2016. április 12.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 72. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

8. § (3)-(9) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (9) bek. után (10) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 72. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

8. § (9) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 73. § [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 73. § [2016. április 12.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 6. pontban

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 75. § a) pont [2016. április 12.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 75. § a) pont [2016. április 12.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,nyolc hónappal'' szövegrész helyébe ,,tizenöt hónappal'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 75. § b) pont [2016. április 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 74. §, illetve 6. melléklet [2016. április 12.]


96/2015. (XII. 23.) FM r.

 
 

a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

 
 

1. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 76. § [2016. április 12.]

 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 77. § [2016. április 12.]

 

6. §

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 78. § [2016. április 12.]


40/2004. (IV. 7.) FVM r.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről

 
 

4. § (1) bek.-ből

,,és honlapján közzétett'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § a) pont [2016. április 16.]

 

4. § (2) bek. b) pontból

,,illetve a javasolt fajtanevet,'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § b) pont [2016. április 16.]

 

4. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § c) pont [2016. április 16.]

 

4. § (9) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 1. § [2016. április 16.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az MgSZH-hoz'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-hez'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § a) pont [2016. április 16.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 2. § [2016. április 16.]

 

9. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,technikai előírásai, illetve az UPOV'' szövegrész helyébe ,,technikai előírásai, annak hiányában az UPOV'' szövegrész, ,,ajánlott és a Fajtaminősítő Bizottság'' szövegrész helyébe ,,ajánlott, annak hiányában a Fajtaminősítő Bizottság'' szövegrész, ,,közzétett - módszerek'' szövegrész helyébe ,,közzétett - nemzeti módszerek'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § b) pont [2016. április 16.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 3. § [2016. április 16.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,klón a fenotípusos bélyegek (DUS vizsgálat) alapján'' szövegrész helyébe ,,klón a fajtavizsgálat során a DUS tulajdonságok alapján'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § c) pont [2016. április 16.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,vidékfejlesztési miniszter'' szövegrész helyébe ,,földművelésügyi miniszter'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § d) pont [2016. április 16.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,mennyiséget térítés ellenében'' szövegrész helyébe ,,mennyiséget igény esetén térítés ellenében'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § e) pont [2016. április 16.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,az MgSZH Központ'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § f) pont [2016. április 16.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 4. § [2016. április 16.]

 

15. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 5. § [2016. április 16.]

 

16. §-ban

,,időközi vagy végleges DUS-vizsgálati jelentést'' szövegrész helyébe ,,időközi illetve végleges DUS-vizsgálati jelentést'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § g) pont [2016. április 16.]

 

17. § (3) bek. g) pontban

,,az MgSZH'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § h) pont [2016. április 16.]

 

19. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Vidékfejlesztési Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § i) pont [2016. április 16.]

 

21. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § d) pont [2016. április 16.]

 

24. §

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 6. § [2016. április 16.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,Magyar Köztársaságban'' szövegrész helyébe ,,Magyarországon'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § j) pont [2016. április 16.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szükséges kísérletekben'' szövegrész helyébe ,,szükséges szántóföldi kísérletekben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § k) pont [2016. április 16.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,Magyar Agrárkamara'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Agrárgazdasági Kamara'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 9. § l) pont [2016. április 16.]

 

30. § 28. pont után

29. ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 7. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

30. § 29. pont után

30. ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 7. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 8. § (1) bek, illetve 1. melléklet [2016. április 16., illetve 1. melléklet 1-2. pont 2016. július 1.]

 

10. sz. melléklet II. rész táblázat 25. sor

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § e) pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 8. § (2) bek, illetve 2. melléklet [2016. április 16., illetve 2. melléklet 1-2., 6., 10., 12-13. pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet II. rész táblázat 1., 4. és 6. sor

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § f) pont [2016. július 1.]

 

11. sz. melléklet II. rész táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 10. § g) pont [2016. április 16.]


48/2004. (IV. 21.) FVM r.

 
 

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 11. § [2016. április 16.]

 

2. §-ban

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § a) pont [2016. április 16.]

 

3. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 12. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

3. § 43. pont után

43a. ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 12. § (2) bek. [2016. április 16.]

 

3. § 58. pont után

58a. ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 12. § (3) bek. [2016. április 16.]

 

3. § 60. pontban

,,vetőmag-szaporítás fokai és jelölésük:'' szövegrész helyébe ,,vetőmag-szaporítás fokai és jelölésük, a vetőburgonya kivételével:'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § b) pont [2016. április 16.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,meg nem felelő elit fokú vetőmag'' szövegrész helyébe ,,meg nem felelő elit, szuperelit és kizárólag vetőmag-szaporítási célú I. és II. fokú vetőmag'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § c) pont [2016. április 16.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 13. § [2016. április 16.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § d) pont [2016. április 16.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,NÉBIH-et'' szövegrész helyébe ,,NÉBIH-et, illetve a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § e) pont [2016. április 16.]

 

15. § d)-e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 14. § [2016. április 16.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § f) pont [2016. április 16.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § a) pont [2016. április 16.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben, valamint az 5. számú melléklet A. és B. részeiben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § g) pont [2016. április 16.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,50%-kal'' szövegrész helyébe ,,100%-kal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § h) pont [2016. április 16.]

 

23. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 15. § [2016. április 16.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. részeiben és D. részeinek II. részeiben, valamint az 5. számú melléklet A. részében'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § i) pont [2016. április 16.]

 

30. §

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 16. § [2016. április 16.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. részeiben és D. részeinek II. részeiben, valamint az 5. számú mellékletben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § j) pont [2016. április 16.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,A mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben'' szövegrész helyébe ,,Az 1-4. számú mellékletek B. részeiben és D. részeinek II. részeiben, valamint az 5. számú mellékletben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § k) pont [2016. április 16.]

 

31. § (3) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 17. § [2016. április 16.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 18. § [2016. április 16.]

 

37. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § a) pont [2016. április 16.]

 

38. § (4) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § b) pont [2016. április 16.]

 

38. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7c) bek.-sel kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 19. § [2016. április 16.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 20. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § l) pont [2016. április 16.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § m) pont [2016. április 16.]

 

39. § (4) bek. a) pont záró szövegrészben

,,a NÉBIH-nek, illetve, az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóságnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § n) pont [2016. április 16.]

 

39. § (5) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 20. § (2) bek. [2016. április 16.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,a NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § m) pont [2016. április 16.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,a mellékletek C. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek C. részeiben és az 5. számú melléklet A. és C. részeiben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § o) pont [2016. április 16.]

 

40. § (1) és (3) bek.-ben

,,A NÉBIH'' szövegrész helyébe ,,Az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § l) pont [2016. április 16.]

 

41. § (3) bek.-ből

,,- a 39/A. § szerinti meghatalmazott mintavétel kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § c) pont [2016. április 16.]

 

41. § (5) bek.-ből

,,és a 39/A. § szerinti meghatalmazott mintavevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § d) pont [2016. április 16.]

 

42. § (4) bek.-ben

,,a mellékletek B. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. részeiben, valamint az 5. számú melléklet A. és B. részeiben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § p) pont [2016. április 16.]

 

42. § (5) bek. j) pontban

,,az 1-5. számú mellékletek B. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. részeiben, valamint az 5. számú mellékletben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § q) pont [2016. április 16.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § f) pont [2016. április 16.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,a mellékletek B. és C. részeiben'' szövegrész helyébe ,,az 1-4. számú mellékletek B. és C. részeiben, valamint az 5. számú mellékletben'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § r) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (1) bek.-ből

,,a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 23/2012. (III. 19.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépésétől számított két évig'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § e) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (2) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § s) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § t) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (3) bek.-ből

,,a MódR. hatálybalépésétől számított két évig'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § f) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 25. § g) pont [2016. április 16.]

 

50/B. § (5) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § a) pont [2016. április 16.]

 

54. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 21. § [2016. április 16.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § a) pont [2016. április 16.]

 

58. §-ban

,,a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi'' szövegrész helyébe ,,honlapján megjelenteti'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 24. § u) pont [2016. április 16.]

 

59. § (2) bek. n) pont után

o)-q) ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 22. § [2016. április 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 23. § (1) bek, illetve 3. melléklet [2016. április 16.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 23. § (2) bek, illetve 4. melléklet [2016. április 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 23. § (3) bek, illetve 5. melléklet [2016. április 16.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 23. § (4) bek, illetve 6. melléklet [2016. április 16.]


50/2004. (IV. 22.) FVM r.

 
 

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

1. § (1) bek. f) pontban

,,a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalra'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § a) pont [2016. április 16.]

 

1. § (2) bek. b) pontban

,,célzó felhasználásra'' szövegrész helyébe ,,célzó, génbanki felhasználásra'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § b) pont [2016. április 16.]

 

1. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 26. § [2016. április 16.]

 

7. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 27. § [2016. április 16.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2013. (IX. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR2.) hatálybalépésétől számított két évig'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 34. § a) pont [2016. április 16.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § c) pont [2016. április 16.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § d) pont [2016. április 16.]

 

7. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 34. § b) pont [2016. április 16.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,a MódR2. hatálybelépésétől számított két évig'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 34. § c) pont [2016. április 16.]

 

13. § (6) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 28. § [2016. április 16.]

 

15. § (2) bek. a) pontban

,,hüvelyesek esetében'' szövegrész helyébe ,,hüvelyesek, csemege és pattogató kukorica esetében'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § e) pont [2016. április 16.]

 

15. § (3) bek. g) pontban

,,vetőmagtételekből mintát kell venni'' szövegrész helyébe ,,vetőmagtételekből a kiszerelőnek mintát kell vennie'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § f) pont [2016. április 16.]

 

15. § (3) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 29. § (1) bek. [2016. április 16.]

 

15. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 29. § (2) bek. [2016. április 16.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

19. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 30. § [2016. április 16.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi'' szövegrész helyébe ,,honlapján megjelenteti'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § h) pont [2016. április 16.]

 

20. § (3) bek.

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 31. § [2016. április 16.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

21. § (5) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 32. § [2016. április 16.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,Az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,A növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § i) pont [2016. április 16.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,Valamennyi belföldi forgalomba'' szövegrész helyébe ,,Valamennyi forgalomba'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § j) pont [2016. április 16.]

 

23. § (2) és (6) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

23. § (7) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § k) pont [2016. április 16.]

 

24. § (7) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

30. § (10) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § l) pont [2016. április 16.]

 

36. § (3) bek. c) pontban

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § l) pont [2016. április 16.]

 

37. § (1)-(2) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

37. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § m) pont [2016. április 16.]

 

38. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

38. § (2)-(3), (6)-(8) bek.-ben

,,az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,a növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § g) pont [2016. április 16.]

 

39. § (1b) bek.-ben

,,MódR2.'' szövegrész helyébe ,,zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2013. (IX. 13.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR2.)'' szövegrész lép: 24/2016. (IV. 8.) FM r. 33. § n) pont [2016. április 16.]


106/2007. (IX. 24.) FVM r.

 
 

a történelmi bázis jogosultságról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § [2016. április 12.]


139/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (6c)-(6d) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 7. § [2016. április 12.]

 

1/A. § (3) bek. a) pontban

,,elemzés alapján kiállított igazolást'' szövegrész helyébe ,,elemzés alapján kiállított igazolás eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § a) pont [2016. április 12.]

 

1/A. § (3) bek. b) pontban

,,Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolását'' szövegrész helyébe ,,Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § b) pont [2016. április 12.]

 

1/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 2. § [2016. április 12.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. b) pontban

,,bekezdésben foglalt igazolást'' szövegrész helyébe ,,bekezdében foglalt igazolás eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § c) pont [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. e) pontban

,,vonatkozóan kiadott igazolását'' szövegrész helyébe ,,vonatkozóan kiadott igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § d) pont [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. f) pontban

,,Baromfi Termék Tanács javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lapot'' szövegrész helyébe ,,BTT javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § e) pont [2016. április 12.]

 

2. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 7. § [2016. április 12.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § f) pont [2016. április 12.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,vonatkozó igazolását'' szövegrész helyébe ,,vonatkozó igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § g) pont [2016. április 12.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § f) pont [2016. április 12.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,vonatkozó igazolását'' szövegrész helyébe ,,vonatkozó igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § g) pont [2016. április 12.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § f) pont [2016. április 12.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § f) pont [2016. április 12.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § f) pont [2016. április 12.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 4. § [2016. április 12.]

 

2. sz. melléklet 9. pont 9.1. alpontban

,,Baromfi Termék Tanács igazolása'' szövegrész helyébe ,,BTT igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § h) pont [2016. április 12.]

 

5. sz. melléklet 6. pontban

,,Baromfi Termék Tanács'' szövegrész helyébe ,,BTT'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § i) pont [2016. április 12.]

 

7. sz. melléklet

Mód.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. április 12.]

 

7. sz. melléklet 7. pont 7.1. alpontban

,,megyei kormányhivatal igazolása'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § j) pont [2016. április 12.]

 

7. sz. melléklet 7. pont 7.8. alpontban

,,kezelő állatorvosi igazolás'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvosi igazolás eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § k) pont [2016. április 12.]


140/2007. (XI. 28.) FVM r.

 
 

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

 
 

1. § (6b) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 12. § [2016. április 12.]

 

1. § (7) bek.-ben

,,kérelmek'' szövegrész helyébe ,,kifizetési kérelmek'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § a) pont [2016. április 12.]

 

1/A. § (4) bek. a) pontban

,,elemzés alapján kiállított igazolást'' szövegrész helyébe ,,elemzés alapján kiállított igazolás eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § b) pont [2016. április 12.]

 

1/A. § (4) bek. b) pontban

,,megyei kormányhivatal igazolását'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § c) pont [2016. április 12.]

 

1/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 8. § [2016. április 12.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép, egzidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. c) pontban

,,tenyésztő szervezet igazolását'' szövegrész helyébe ,,tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § d) pont [2016. április 12.]

 

2. § (5) bek. e)-f) pontban

,,igazolását'' szövegrész helyébe ,,igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § e) pont [2016. április 12.]

 

2. § (6) bek. e) pontban

,,nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § f) pont [2016. április 12.]

 

2. § (6) bek. f) pontban

,,tenyésztő szervezet igazolását'' szövegrész helyébe ,,tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § d) pont [2016. április 12.]

 

2. § (6) bek. h) pontban

,,igazolását'' szövegrész helyébe ,,igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § e) pont [2016. április 12.]

 

2. § (7) bek. d) pontban

,,nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § f) pont [2016. április 12.]

 

2. § (7) bek. e) pontban

,,tenyésztő szervezet igazolását'' szövegrész helyébe ,,tenyésztő szervezet igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § d) pont [2016. április 12.]

 

2. § (7) bek. g) pontban

,,igazolását'' szövegrész helyébe ,,igazolása eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § e) pont [2016. április 12.]

 

2. § (8) bek.-ben

,,kérelem'' szövegrész helyébe ,,kifizetési kérelem'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § g) pont [2016. április 12.]

 

2. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 12. § [2016. április 12.]

 

3. § (4) bek. b) pontban

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

6. § (6) bek. a) pontban

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

6. § (6) bek. b) pontban

,,telepi állatjóléti felelős igazolását'' szövegrész helyébe ,,telepi állatjóléti felelős igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § i) pont [2016. április 12.]

 

6. § (6) bek. c) pontban

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

6. § (6) bek. d) pontban

,,telepi állatjóléti felelős igazolását'' szövegrész helyébe ,,telepi állatjóléti felelős igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § i) pont [2016. április 12.]

 

8. § (4) bek. a) pontban

,,kezelő állatorvos igazolását'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § h) pont [2016. április 12.]

 

8. § (4) bek. b) pontban

,,kiállított számlát'' szövegrész helyébe ,,kiállított számla eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § j) pont [2016. április 12.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 10. § [2016. április 12.]

 

2. sz. melléklet a) pont záró szövegrészben és b) pontban

,,nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,nyilatkozatának eredeti példányát'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § k) pont [2016. április 12.]

 

3. sz. melléklet 6. pontban

,,kezelő állatorvos igazolása'' szövegrész helyébe ,,kezelő állatorvos igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § l) pont [2016. április 12.]

 

3. sz. melléklet 8. pont 8.1. alpontban

,,megyei kormányhivatal igazolása'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatal igazolásának eredeti példánya'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 11. § m) pont [2016. április 12.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 13. § [2016. április 12.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 14. § [2016. április 12.]


56/2008. (IV. 25.) FVM r.

 
 

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

 
 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 15. § [2016. április 12.]

 

10/D. § után

10/E. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 16. § [2016. április 12.]


64/2008. (V. 14.) FVM r.

 
 

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

 
 

1. § j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 17. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,95 000 000 forint'' szövegrész helyébe ,,98 900 000 forint'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 18. § [2016. április 12.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 17. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

8. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 19. § [2016. április 12.]


153/2009. (XI. 13.) FVM r.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

 
 

3/E. § (7) bek.-ben

,,Evt.'' szövegrész helyébe ,,erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)'' szövegrész lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 5. § a) pont [2016. július 1.]

 

11. § (4) bek. a) pontban

,,erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)'' szövegrész helyébe ,,Evt.'' szövegrész lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 5. § b) pont [2016. július 1.]

 

23. § (3) bek. h)-i) pont

Helyébe lép, egyidejűleg i) pont után j) ponttal kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

23. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

24. § (2) bek. h)-i) pont

Helyébe lép, egyidejűleg i) pont után j) ponttal kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

24. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

40. §-ban

,,erdőben történő mozgatása'' szövegrész helyébe ,,közelítése'' szövegrész lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 5. § c) pont [2016. július 1.]

 

42. §

Helyébe lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § [2016. július 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

43. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 4. § (3) bek. [2016. július 1.]


14/2010. (II. 23.) FVM r.

 
 

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 23/2016. (IV. 5.) FM r. 9. § (3) bek. [2016. április 6.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 23/2016. (IV. 5.) FM r. 9. § (1) bek. [2016. április 6.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 23/2016. (IV. 5.) FM r. 9. § (2) bek. [2016. április 6.]


71/2010. (V. 13.) FVM r.

 
 

az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól

 
 

3. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § [2016. július 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 7. § [2016. július 1.]

 

8. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 27/2016. (IV. 11.) FM r. 8. § [2016. július 1.]


13/2013. (VIII. 21.) HM r.

 
 

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

 
 

1. § (1) bek. 1. pont

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 1. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

1. § (1) bek. 4. pont

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 1. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

1. § (1) bek. 5. pontban

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő)'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § a) pont [2016. április 18.]

 

6. § (1) bek. f) pontban

,,honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § b) pont [2016. április 18.]

 

8. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 2. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,1. melléklet 2. és 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet 2-3a. pontja'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § c) pont [2016. április 18.]

 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 2. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdése'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § a) pont [2016. április 18.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 3. § [2016. április 18.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § b) pont [2016. április 18.]

 

5. alcím

11/A. §-sal kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 4. § [2016. április 18.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 5. § [2016. április 18.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 6. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 6. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,április 10-ig'' szövegrész helyébe ,,március 20-ig'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § d) pont [2016. április 18.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 7. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § c) pont [2016. április 18.]

 

14. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 7. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,12. § (1) bekezdés a)-d), f)-h) és j) pontja'' szövegrész helyébe ,,12. § (1) bekezdés a)-k) pontja'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § e) pont [2016. április 18.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,1. melléklet 2. és 3. pontja'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet 2-3a. pontja'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § f) pont [2016. április 18.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 8. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,12. § (1) bekezdés a)-d), f)-h) és j) pontja'' szövegrész helyébe ,,12. § (1) bekezdés a)-k) pontja'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § e) pont [2016. április 18.]

 

16. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 8. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

17. §

Hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § d) pont [2016. április 18.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 9. § [2016. április 18.]

 

19. § (1) bek. a) pontban

,,12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti igényjogosult,'' szövegrész helyébe ,,12. § (1) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerinti igényjogosult'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § g) pont [2016. április 18.]

 

19. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 10. § [2016. április 18.]

 

20. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 11. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

20. § (5) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 11. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

20. § (6) bek. után

(7)-(10) bek.-sel kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 11. § (3) bek. [2016. április 18.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 12. § [2016. április 18.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,2-7. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,2-8. §, 12. § és 16. § szerinti'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § h) pont [2016. április 18.]

 

23. § (3) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 13. § (1) bek. [2016. április 18.]

 

23. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 13. § (2) bek. [2016. április 18.]

 

24. §

Helyébe lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 14. § [2016. április 18.]

 

12. alcím

24/A. §-sal kieg.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 14. § [2016. április 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 15. §, illetve 1. melléklet [2016. április 18.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat B:2-B:3, B:6-B:7 mezőben

,,családtagja'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § e) pont [2016. április 18.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat B:2 mezőben

,,családtagja'' szövegrészt hat. kív. h.: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 17. § e) pont [2016. április 18.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat A:2-A:3 mezőben

,,Balatonkenese gyermektábor'' szövegrész helyébe ,,Gyermektábor'' szövegrész lép: 6/2016. (IV. 15.) HM r. 16. § i) pont [2016. április 18.]


6/2016. (IV. 15.) HM r.

 
 

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet

Helyesbítve: 2016. MK 55. szám


155/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 28/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

4. §

Helyébe lép: 28/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

A rendelet

1-4. melléklettel kieg.: 28/2016. (IV. 11.) FM r. 2. §, illetve 1-4. melléklet [2016. április 19.]


24/2011. (VIII. 9.) KIM r.

 
 

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

 
 

Hat. kív. h.: 12/2016. (IV. 29.) MvM r. 11. § [2016. április 30.]


1/2014. (VII. 30.) KKM r.

 
 

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 3/2016. (IV. 21.) KKM r. 1. § [2016. április 22.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 3/2016. (IV. 21.) KKM r. 2. § [2016. április 22.]


17/2001. (XI. 15.) KüM r.

 
 

a konzuli védelem részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 18. § a) pont [2016. április 19.]

 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 1. § [2016. április 19.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,külügyminiszter'' szövegrész helyébe ,,külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 12. § a) pont [2016. április 19.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,külügyminiszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 12. § b) pont [2016. április 19.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Magyar Közlönyben és a Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Magyar Közlönyben és az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 13. § a) pont [2016. április 19.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 13. § b) pont [2016. április 19.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 2. § [2016. április 19.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,magyar konzuli szolgálat'' szövegrész helyébe ,,konzuli szolgálat'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 16. § [2016. április 19.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 3. § [2016. április 19.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 13. § b) pont [2016. április 19.]

 

7. § (3)-(4) bek.-ben

,,konzuli kölcsönből'' szövegrész helyébe ,,hazatérési kölcsönből'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § a) pont [2016. április 19.]

 

7. § (6) bek.-ben

,,külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 12. § c) pont [2016. április 19.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,konzuli kölcsön'' szövegrész helyébe ,,hazatérési kölcsön'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § b) pont [2016. április 19.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Konzuli Főosztályt'' szövegrész helyébe ,,minisztérium konzuli ügyekben illetékes főosztályát'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 15. § [2016. április 19.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 4. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

11. § (4) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 4. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

11. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 4. § (3) bek. [2016. április 19.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,minisztérium'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 13. § c) pont [2016. április 19.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 5. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 5. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 6. § [2016. április 19.]

 

14/A. §

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 7. § [2016. április 19.]

 

14/B. § (1) bek.-ben

,,magyar konzuli szolgálat'' szövegrész helyébe ,,konzuli szolgálat'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 16. § [2016. április 19.]

 

14/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 8. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

14/B. § (2) bek.-ben

,,magyar konzuli szolgálat'' szövegrész helyébe ,,konzuli szolgálat'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 16. § [2016. április 19.]

 

14/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 8. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

14/B. § (4) bek. után

(5)-(8) bek.-sel kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 8. § (3) bek. [2016. április 19.]

 

14/C. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § b) pont [2016. április 19.]

 

14/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 9. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

14/C. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § c) pont [2016. április 19.]

 

14/C. § (5) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 9. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

14/D. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § d) pont [2016. április 19.]

 

14/E. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § e) pont [2016. április 19.]

 

14/F. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § f) pont [2016. április 19.]

 

14/G. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 14. § g) pont [2016. április 19.]

 

14/H. § (1) bek.-ben

,,képviselet nélküli'' szövegrész helyébe ,,képviselettel nem rendelkező'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 17. § [2016. április 19.]

 

14/H. § (2) bek.-ben

,,külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 12. § d) pont [2016. április 19.]

 

14/H. § (4) bek.-ben

,,Külügyminisztériumot'' szövegrész helyébe ,,minisztériumot'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 13. § d) pont [2016. április 19.]

 

14/H. § (5) bek.-ben

,,magyar konzuli szolgálat'' szövegrész helyébe ,,konzuli szolgálat'' szövegrész lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 16. § [2016. április 19.]

 

14/J. § után

14/I-14/K. §-sal kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 10. § [2016. április 19.]

 

16. § a) pont

Helyébe lép: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 11. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

16. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 11. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 19. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. április 19.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 19. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. április 19.]


1/2002. (I. 23.) KüM-IM e. r.

 
 

a konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 2/2016. (IV. 15.) KKM r. 20. § [2016. április 19.]


18/2011. (IV. 19.) NGM r.

 
 

a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről

 
 

Hat. kív. h.: 12/2016. (IV. 29.) NGM r. 12. § [2016. május 1.]


77/2012. (XII. 22.) NFM r.

 
 

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. § p) pont után

q) ponttal kieg.: 9/2016. (IV. 25.) NFM r. 1. § [2016. április 26.]


48/2013. (VIII. 9.) NFM r.

 
 

az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 8/2016. (IV. 19.) NFM r. 3. § [2016. április 20.]


38/2014. (IX. 4.) NFM r.

 
 

a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 9/2016. (IV. 25.) NFM r. 2. § [2016. április 26.]


28/2015. (VI. 3.) NFM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (IV. 8.) NFM r. 46. § [2016. április 9.]


15/2000. (IV. 14.) PM-HM e. r.

 
 

a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 13/2016. (IV. 29.) NGM r. 14. § b) pont [2016. május 1.]


15/2004. (IV. 5.) PM r.

 
 

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 11/2016. (IV. 29.) NGM r. 55. § [2016. május 1.]


42/2004. (XI. 17.) PM r.

 
 

a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 13/2016. (IV. 29.) NGM r. 14. § a) pont [2016. május 1.]


36/2010. (XI. 30.) VM r.

 
 

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

 
 

Hat. kív. h.: 11/2016. (IV. 21.) MvM r. 13. § [2016. április 25.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

2. § (8) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 20. § [2016. április 12.]

 

2. § (8a) bek. nyitó szövegrészben

,,legfeljebb 2016. március 31-ig'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb 2016. június 30-ig'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 25. § a) pont [2016. április 12.]

 

2. § (8a) bek. c) pontban

,,2016. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30.'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 25. § b) pont [2016. április 12.]

 

3. §-ban

,,kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás'' szövegrész helyébe ,,kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a költségtámogatás'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 25. § c) pont [2016. április 12.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 21. § [2016. április 12.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 22. § [2016. április 12.]

 

7. § (1a)-(1b) bek.

Helyébe lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 23. § (1) bek. [2016. április 12.]

 

7. § (1c) bek.-ben

,,2016. első negyedévi'' szövegrész helyébe ,,2016. második negyedévi'' szövegrész, ,,2016. évre esedékes'' szövegrész helyébe ,,2017. évre esedékes'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 25. § d) pont [2016. április 12.]

 

7. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 23. § (2) bek. [2016. április 12.]

 

7. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 23. § (3) bek. [2016. április 12.]

 

8/A. § után

8/B. §-sal kieg.: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 24. § [2016. április 12.]


74/2013. (VIII. 30.) VM r.

 
 

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,51. § (3) bekezdés i)-q) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,51. § (3) bekezdés i)-u) pontja szerinti'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § a) pont [2016. április 19.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 1. § [2016. április 19.]

 

2. §

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 2. § [2016. április 19.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

3. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 3. § (3) bek. [2016. április 19.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § b) pont [2016. április 19.]

 

4. § (1) bek. c) pontban

,,meghatározott szerződés'' szövegrész helyébe ,,meghatározott határozat'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § c) pont [2016. április 19.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § d) pont [2016. április 19.]

 

4. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 4. § [2016. április 19.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § e) pont [2016. április 19.]

 

5. § (4) és (10) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § e) pont [2016. április 19.]

 

5. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 5. § [2016. április 19.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § e) pont [2016. április 19.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § f) pont [2016. április 19.]

 

6. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

6. § (3) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 6. § (2) bek. [2016. április 19.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § e) pont [2016. április 19.]

 

,,6. Az aktív közreműködésre kötelezett'' alcím (7-9. §)

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 7. § [2016. április 19.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,meghatározott laboratóriumi vizsgálatokról'' szövegrész helyébe ,,meghatározott - a tárgyhónapban elvégzett - laboratóriumi vizsgálatokról'' szövegrész, ,,élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § g) pont [2016. április 19.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 9. § h) pont [2016. április 19.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 8. § (1) bek. [2016. április 19.]

 

10. § (6) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (IV. 11.) FM r. 8. § (2) bek. [2016. április 19.]


111/2013. (XII. 7.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,434 800 Ft'' szövegrész helyébe ,,669 666 Ft, de összesen legfeljebb 1 138 038 000 Ft'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 26. § a) pont [2016. április 12.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,594 500 Ft'' szövegrész helyébe ,,824 149 Ft, de összesen legfeljebb 3 305 589 000 Ft'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 26. § b) pont [2016. április 12.]


54/2014. (IV. 29.) VM r.

 
 

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,2015. évben'' szövegrész helyébe ,,2016. évben'' szövegrész lép: 25/2016. (IV. 11.) FM r. 27. § [2016. április 12.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetAB HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK
 

1001/2013. (II. 27.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről

 
 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. h. 1. § [2016. április 22.]

 

45. § előtti cím

Helyébe lép: 1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. h. 2. § [2016. április 22.]

 

45. §

Helyébe lép: 1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. h. 3. § [2016. április 22.]

 

46. §

Helyébe lép: 1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. h. 4. § [2016. április 22.]


1001/2016. (III. 2.) AB Tü. h.

 
 

az Alkotmánybíróság teljes ülésének a háromtagú tanács összetételéről és a tanácsvezető személyéről

 
 

Hat. kív. h.: 1003/2016. (IV. 21.) AB Tü. h. 3. pont [2016. április 22.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

216/2013. (V. 2.) KE h.

 
 

bírói kinevezésről

 
 

Mód.: 135/2016. (IV. 29.) KE h.


1673/2012. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó - Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről, valamint az azzal összefüggő feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 1188/2016. (IV. 12.) Korm. h. 4. pont [2016. április 13.]


1526/2013. (VIII. 12.) Korm. h.

 
 

a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról

 
 

2. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont


1744/2013. (X. 17.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

 
 

Mód.: 1186/2016. (IV. 12.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. április 13.]


1360/2014. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

3. pont után

3/A. ponttal kieg.: 1211/2016. (IV. 26.) Korm. h. 1. pont [2016. április 27.]

 

5. pont

Helyébe lép: 1211/2016. (IV. 26.) Korm. h. 2. pont [2016. április 27.]


1426/2014. (VII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,Római Katolikus Egyház Kaposvári Egyház Megye által építendő egyházi idősek otthona építéséhez az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoportra átcsoportosított 1468,3 millió forint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30., a Római Katolikus Egyház Kaposvári Egyház Megye által építendő egyházi idősek otthona építéséhez az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoportra átcsoportosított 1468,3 millió forint tekintetében 2016. december 30.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 3. pont


1721/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 
 

2. pontban

,,12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31.'' szövegrész helyébe ,,22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítás tekintetében 2016. június 30., a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet érintő átcsoportosítás tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 4. pont


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

4. pont

Mód.: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 11. pont

 

5. pont

Mód.: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 12. pont


1035/2015. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása előirányzat javára biztosított 2200,0 millió forint tekintetében 2016. november 30.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 5. pont


1528/2015. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2016. február 28.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 6. pont


1531/2015. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a kolozsvári Bornemissza-Szilvássy Ház felújítása céljából biztosított 942,4 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 7. pont


1726/2015. (X. 7.) Korm. h.

 
 

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

2. pont h) pont után

i) ponttal kieg.: 1169/2016. (IV. 6.) Korm. h. 1. pont [2016. április 7.]


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., az Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára átcsoportosított 200,0 millió forint tekintetében 2016. október 31.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 8. pont


1765/2015. (X. 16.) Korm. h.

 
 

az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről

 
 

1. pont 1.1. alpont záró szövegrészben

,,a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat, vagy a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1062/2016. (II. 25.) Korm. h.'' szövegrész helyébe

 

,,a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat, vagy a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat, vagy a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat'' szövegrész lép: 1203/2016. (IV. 18.) Korm. h. 4. pont [2016. április 19.]


1837/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

 
 

2. pont a) alpontban

,,2016. szeptember 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. január 31.'' szövegrész lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 6. pont


1855/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára átcsoportosított 196,6 millió forint és a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 733,4 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1182/2016. (IV. 11.) Korm. h. 9. pont


1963/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

 
 

1. pont

Helyébe lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 1. pont

 

3. pont

Helyébe lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 2. pont

 

4. pont

Helyébe lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 3. pont

 

5. pont

Helyébe lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 4. pont

 

9. pontban

,,Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)'' szövegrész helyébe ,,az Önkormányzat'' szövegrész lép: 1208/2016. (IV. 21.) Korm. h. 5. pont


2006/2015. (XII. 29.) Korm. h.

 
 

az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

 
 

2. pont c) alpont táblázat ,,Támogatási cél'' oszlop

 
 

3. sorban

,,működési célú támogatás'' szövegrész helyébe ,,útfelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont a) alpont

 

4. sorban

,,önkormányzati intézmény fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,útfelújítás, önkormányzati intézmény felújítása, közösségi közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont b) alpont

 

5. sorban

,,sportcsarnok építés'' szövegrész helyébe ,,sportcsarnoképítés megvalósítása érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont c) alpont

 

15. sorban

,,sportfejlesztés, épületrekonstrukció, közterület felújítás'' szövegrész helyébe ,,sportfejlesztés megvalósítása érdekében támogatás nyújtása, épületrekonstrukció, közterület felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont d) alpont

 

18. sorban

,,Heltai Jenő téri piac fejlesztés, Váradi utca meghosszabbítása, sportcélú beruházás megvalósítás, Árpád Gimnázium nyílászárócsere'' szövegrész helyébe ,,Heltai Jenő téri piac fejlesztés, Váradi utca meghosszabbítása, sportcélú beruházás megvalósítása érdekében támogatás nyújtása, Árpád Gimnázium nyílászárócsere'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont e) alpont

 

19. sorban

,,útépítés, fürdőfelújítás, hulladék közszolgáltatás ellátása feltételeinek biztosítása'' szövegrész helyébe ,,útépítés, fürdőfelújítás, hulladék közszolgáltatás ellátása feltételeinek biztosítása érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont f) alpont

 

21. sorban

,,út- és járdaépítés'' szövegrész helyébe ,,ravatalozó felújítása, állattartó befejezése'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont g) alpont

 

31. sorban

,,iskola tetőfelújítás, orvosi rendelő felújítás'' szövegrész helyébe ,,központi konyha és orvosi rendelő felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont h) alpont

 

36. sorban

,,belterületi útfelújítás'' szövegrész helyébe ,,útfelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont i) alpont

 

37. sorban

,,vár rekonstrukció'' szövegrész helyébe ,,vár rekonstrukcióhoz kapcsolódó hitelkiváltás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont j) alpont

 

42. sorban

,,orvosi rendelő felújítás, polgármesteri hivatal felújítás, járdafelújítás, óvoda felújítás'' szövegrész helyébe ,,Faluház megvalósítása (hivatal, rendelő, óvoda, posta elhelyezése)'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont k) alpont

 

43. sorban

,,tornaterem felújítása (tetőszerkezet)'' szövegrész helyébe ,,tornaterem és óvoda felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont l) alpont

 

45. sorban

,,óvoda tetőfelújítás, belső felújítás'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati hivatal és kollégium felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont m) alpont

 

51. sorban

,,szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,útfelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont n) alpont

 

60. sorban

,,önkormányzati fejlesztések'' szövegrész helyébe ,,önkormányzati fejlesztések megvalósítása részben támogatás nyújtásával'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont o) alpont

 

62. sorban

,,templom felújítás'' szövegrész helyébe ,,községháza felújítása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont p) alpont

 

65. sorban

,,csapadékvíz elvezetése, kastély átalakítása, iskola más épületben való elhelyezése, útfelújítás'' szövegrész helyébe ,,csapadékvíz-elvezetés, iskola más épületben való elhelyezése, útfelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont q) alpont

 

66. sorban

,,turisztikai célú beruházás'' szövegrész helyébe ,,turisztikai célú beruházás, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság eszközbeszerzése'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont r) alpont

 

71. sorban

,,Háromrózsa településrészen szociális bérlakás vásárlás'' szövegrész helyébe ,,Háromrózsa településrészen szociális bérlakás vásárlás, önkormányzati ingatlan felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont s) alpont

 

73. sorban

,,kerékpárút építés, sportpálya és egészségház fejlesztés'' szövegrész helyébe ,,egészségház kialakítás, óvoda felújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont t) alpont

 

76. sorban

,,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó távhőszolgáltatás fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,egyedi gázfűtésre történő áttéréshez kapcsolódó kiadások'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont u) alpont

 

77. sorban

,,belterületi utak, járdák rekonstrukciója, csapadékvíz elvezetés'' szövegrész helyébe ,,Alkotóház és Közösségi ház kültéri munkálatai'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont v) alpont

 

79. sorban

,,sportcsarnok előkészítése'' szövegrész helyébe ,,sportcsarnok előkészítése érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont w) alpont

 

80. sorban

,,sportcsarnok kivitelezése'' szövegrész helyébe ,,sportcsarnok kivitelezése érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 1. pont z) alpont

 

3. pont táblázat ,,Támogatási cél'' oszlop

 
 

3. sorban

,,könyvtár-közösségi ház felújítása'' szövegrész helyébe ,,könyvtárépítés'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

5. sorban

,,tűzoltóállomás fejlesztése, településfejlesztési beruházások finanszírozása'' szövegrész helyébe ,,településfejlesztési beruházások finanszírozása, fejlesztések önereje, sportfejlesztés megvalósítása érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

6. sorban

,,községháza és orvosi rendelő felújítás'' szövegrész helyébe ,,útfelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont c) alpont

 

8. sorban

,,Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelkiváltás'' szövegrész helyébe ,,Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelkiváltás és a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházások'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont d) alpont

 

9. sorban

,,csarnok tervezés'' szövegrész helyébe ,,csarnoktervezés megvalósítása érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont e) alpont

 

10. sorban

,,orvosi rendelő fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,többfunkciós közösségi épület fejlesztése'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont f) alpont

 

17. sorban

,,önkormányzati lakóingatlanok vásárlása'' szövegrész helyébe ,,ingatlanvásárlás részben építési telkek kialakítása céljából'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont g) alpont

 

22. sorban

,,csatornázás'' szövegrész helyébe ,,egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítése'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont h) alpont

 

23. sorban

,,belterületi út- és járdafelújítás'' szövegrész helyébe ,,járdafelújítás'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont i) alpont

 

33. sorban

,,polgármesteri hivatal felújítás'' szövegrész helyébe ,,polgármesteri hivatal építés'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont j) alpont

 

38. sorban

,,sporttelep fejlesztés'' szövegrész helyébe ,,sporttelep fejlesztése érdekében támogatás nyújtása'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont k) alpont

 

44. sorban

,,ingatlanvásárlás, viharkár helyreállítás'' szövegrész helyébe ,,út- és járdafelújítás, önkormányzati ingatlan felújítása, ingatlanvásárlás, tervezési feladatok'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 2. pont l) alpont

 

5. pontban

,,a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés alapján'' szövegrész helyébe ,,a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó egy vagy több támogatási szerződés alapján'' szövegrész lép: 1185/2016. (IV. 11.) Korm. h. 3. pont


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont c) alpont

Hat. kív. h.: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 7. pont a) alpont [2016. április 16.]

 

1. pont g) alpont

Helyébe lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 1. pont [2016. április 16.]

 

1. pont j) alpont után

k)-l) alponttal kieg.: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 2. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet [2016. április 16.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat E:33 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

E:8 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont a) pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont b) pont [2016. április 16.]

 

E:10 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont c) pont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont d) pont [2016. április 16.]

 

E:13 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont e) pont [2016. április 16.]

 

E:15 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016.'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont f) pont [2016. április 16.]

 

E:17 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016.'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont g) pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:13 mezőben

,,3,71'' szövegrész helyébe ,,3,532'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont j) pont [2016. április 16.]

 

C:14 mezőben

,,9,89'' szövegrész helyébe ,,10,068'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont l) pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont a) pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. március'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont b) pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont c) pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont d) pont [2016. április 16.]

 

E:7 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. március'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont e) pont [2016. április 16.]

 

E:8 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. március'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont f) pont [2016. április 16.]

 

E:10 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. március'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont g) pont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. március'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont h) pont [2016. április 16.]

 

E:12 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont i) pont [2016. április 16.]

 

E:13 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont k) pont [2016. április 16.]

 

E:14 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. február'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont m) pont [2016. április 16.]

 

2. melléklet

Mód.: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2016. április 16.]

 

2. melléklet táblázat D:61 mezőben

,,0,45'' szövegrész helyébe ,,0,272'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 6. pont a) alpont [2016. április 16.]

 

2. melléklet táblázat D:62 mezőben

,,9,89'' szövegrész helyébe ,,10,068'' szövegrész lép: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 6. pont b) alpont [2016. április 16.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 1200/2016. (IV. 15.) Korm. h. 7. pont b) alpont [2016. április 16.]


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 1. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2016. április 16.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:14 mezőben

,,GINOP-1.3.3-15'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.3.3-16'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.9. pont [2016. április 16.]

 

B:2 mezőben

,,inkubátorházak'' szövegrész helyébe ,,inkubációs tevékenységek'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.1. pont [2016. április 16.]

 

B:7 mezőben

,,termelési kapacitásainak bővítése'' szövegrész helyébe ,,kapacitásbővítő beruházásainak támogatása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.5. pont [2016. április 16.]

 

C:4 mezőben

,,27,00'' szövegrész helyébe ,,32,40'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.4. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.2. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.3. pont [2016. április 16.]

 

E:8 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.6. pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.7. pont [2016. április 16.]

 

E:13 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.8. pont [2016. április 16.]

 

E:14 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,2016. április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.10. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,50,00'' szövegrész helyébe ,,60,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.1. pont [2016. április 16.]

 

C:6 mezőben

,,20,00'' szövegrész helyébe ,,35,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.4. pont [2016. április 16.]

 

C:7 mezőben

,,50,00'' szövegrész helyébe ,,80,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.5. pont [2016. április 16.]

 

C:10 mezőben

,,40,00'' szövegrész helyébe ,,65,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.7. pont [2016. április 16.]

 

C:11 mezőben

,,20,00'' szövegrész helyébe ,,35,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.8. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.2. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.3. pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.6. pont [2016. április 16.]

 

E:12 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont 4.2.9. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

B:3 mezőben

,,IKT cégek'' szövegrész helyébe ,,Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások'' szövegrész, ,,piacosításának célzott'' szövegrész helyébe ,,piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.2. pont [2016. április 16.]

 

B:7 mezőben

,,mobilfejlesztések'' szövegrész helyébe ,,mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.5. pont [2016. április 16.]

 

C:3 mezőben

,,1,15'' szövegrész helyébe ,,4,50'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.3. pont [2016. április 16.]

 

C:7 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,17,50'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.6. pont [2016. április 16.]

 

C:8 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.7. pont [2016. április 16.]

 

C:10 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.8. pont [2016. április 16.]

 

C:11 mezőben

,,2,50'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.10. pont [2016. április 16.]

 

C:14 mezőben

,,4,29 (ebből VEKOP:1,29)'' szövegrész helyébe ,,8,58 (ebből VEKOP:2,58)'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.13. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.1. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.4. pont [2016. április 16.]

 

E:10 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.9. pont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,június'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.11. pont [2016. április 16.]

 

E:13 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.12. pont [2016. április 16.]

 

E:14 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont 4.3.14. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

C:6 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.4. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.1. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.2. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.3. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.5. pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,2016. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.6. pont [2016. április 16.]

 

E:10 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. februárban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.7. pont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. februárban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.8. pont [2016. április 16.]

 

E:13 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. februárban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.9. pont [2016. április 16.]

 

E:15 mezőben

,,február'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont 4.4.10. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

E:4 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont 4.5.1. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont 4.5.2. pont [2016. április 16.]

 

E:7 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont 4.5.3. pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont 4.5.4. pont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont 4.5.5. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont 4.6.1. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,2016. február'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont 4.6.2. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

A:14 mezőben

,,GINOP-8.5.4-4.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.4.4-4.1.1-16'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.12. pont [2016. április 16.]

 

A:15 mezőben

,,GINOP-8.6.1-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.4.1-16'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.15. pont [2016. április 16.]

 

B:12 mezőben

,,termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott'' szövegrész helyébe ,,kapacitásbővítő beruházásainak támogatását célzó'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.8. pont [2016. április 16.]

 

C:5 mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,70,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.3. pont [2016. április 16.]

 

C:13 mezőben

,,25,00'' szövegrész helyébe ,,40,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.10. pont [2016. április 16.]

 

C:14 mezőben

,,30,35'' szövegrész helyébe ,,30,89'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.13. pont [2016. április 16.]

 

C:15 mezőben

,,103,19'' szövegrész helyébe ,,105,20'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.16. pont [2016. április 16.]

 

C:16 mezőben

,,19,99'' szövegrész helyébe ,,20,34'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.18. pont [2016. április 16.]

 

C:17 mezőben

,,10,66'' szövegrész helyébe ,,10,85'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.20. pont [2016. április 16.]

 

E:8 mezőben

,,17,85'' szövegrész helyébe ,,24,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.4. pont [2016. április 16.]

 

E:17 mezőben

,,18,97'' szövegrész helyébe ,,11,97'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.21. pont [2016. április 16.]

 

F:2 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.1. pont [2016. április 16.]

 

F:8 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.5. pont [2016. április 16.]

 

F:9 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.6. pont [2016. április 16.]

 

F:12 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.9. pont [2016. április 16.]

 

F:13 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.11. pont [2016. április 16.]

 

F:14 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.14. pont [2016. április 16.]

 

F:15 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.17. pont [2016. április 16.]

 

F:16 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.19. pont [2016. április 16.]

 

F:17 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.22. pont [2016. április 16.]

 

F:18 mezőben

,,alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi közvetítők kiválasztása'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.23. pont [2016. április 16.]

 

G:2 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.2. pont [2016. április 16.]

 

G:9 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont 4.7.7. pont [2016. április 16.]

 

2. melléklet

Mód.: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont, illetve 2. melléklet [2016. április 16.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:8 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.2. alpont [2016. április 16.]

 

D:9 mezőben

,,2,50'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.3. alpont [2016. április 16.]

 

D:11 mezőben

,,4,29 (ebből VEKOP:1,29)'' szövegrész helyébe ,,8,58 (ebből VEKOP:2,58)'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.4. alpont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.1. alpont [2016. április 16.]

 

E:14 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1201/2016. (IV. 15.) Korm. h. 5. pont 5.5. alpont [2016. április 16.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 1. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2016. április 16.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.1. pont [2016. április 16.]

 

A:6 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.6. pont [2016. április 16.]

 

C:3 mezőben

,,1,000'' szövegrész helyébe ,,2,865'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.3. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.2. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.4. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.5. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.7. pont [2016. április 16.]

 

E:7 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.8. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

A:3 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.3. pont [2016. április 16.]

 

A:5 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.6. pont [2016. április 16.]

 

C:2 mezőben

,,5'' szövegrész helyébe ,,15'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pont [2016. április 16.]

 

C:3 mezőben

,,2'' szövegrész helyébe ,,6'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.4. pont [2016. április 16.]

 

C:6 mezőben

,,2'' szövegrész helyébe ,,6'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.8. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.5. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.7. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.9. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,3,20'' szövegrész helyébe ,,6,17'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.1. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.3. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,július'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.1. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,július'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.2. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.3. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.4. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.5. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

C:4 mezőben

,,1,300'' szövegrész helyébe ,,1,897'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.3. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.2. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.4. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.5. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.1. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.2. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,meghirdetve 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.3. pont [2016. április 16.]

 

E:7 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.4. pont [2016. április 16.]

 

E:8 mezőben

,,2016. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.5. pont [2016. április 16.]

 

E:10 mezőben

,,január'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.6. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

B:9 mezőben

,,végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése a szakképzésben tanulók körében'' szövegrész helyébe ,,szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.8. pont [2016. április 16.]

 

E:2 mezőben

,,meghirdetve 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. októberben'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.1. pont [2016. április 16.]

 

E:3 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.2. pont [2016. április 16.]

 

E:4 mezőben

,,meghirdetve 2015-ben'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. augusztusban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.3. pont [2016. április 16.]

 

E:5 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.4. pont [2016. április 16.]

 

E:6 mezőben

,,október'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.5. pont [2016. április 16.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.6. pont [2016. április 16.]

 

E:8 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.7. pont [2016. április 16.]

 

E:9 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.9. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 9. pont táblázat

 
 

A:8 mezőben

,,7'' szövegrész helyébe ,,6'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.2. pont [2016. április 16.]

 

B:8 mezőben

,,fejlesztése'' szövegrész helyébe ,,ösztönzése, valamint a kevésbé fejlett régiókban vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.3. pont [2016. április 16.]

 

B:9 mezőben

,,minőségének és'' szövegrész helyébe ,,minőségének, valamint'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.4. pont [2016. április 16.]

 

C:5 mezőben

,,1,29'' szövegrész helyébe ,,2,58'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont 3.8.1. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet 12. pont táblázat A:47 mezőben

,,3.2'' szövegrész helyébe ,,3.3'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2016. április 16.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

A:10 mezőben

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2016. április 16.]

 

B:14 mezőben

,,Középmagyarországi'' szövegrész helyébe ,,közép magyarországi'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2016. április 16.]

 

C:10 mezőben

,,Intézet'' szövegrész helyébe ,,Intézet (konzorciumvezető)'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2016. április 16.]

 

D:2 mezőben

,,3,20'' szövegrész helyébe ,,6,17'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2016. április 16.]

 

E:11 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2016. április 16.]

 

F:10 mezőben

,,társadalmi együttműködés erősítése'' szövegrész helyébe ,,célcsoport - elsősorban a roma nők - tagjainak képzése és felkészítése a közszolgáltatást végző intézményekben (pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési, egészségügyi, közművelődési) való foglalkoztatásra, továbbá a munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a foglalkoztatás támogatásával'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2016. április 16.]

 

F:11 mezőben

,,társadalmi együttműködés erősítése'' szövegrész helyébe ,,megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása'' szövegrész lép: 1202/2016. (IV. 15.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2016. április 16.]


1056/2016. (II. 17.) Korm. h.

 
 

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 1198/2016. (IV. 15.) Korm. h. 1. pont [2016. április 16.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1198/2016. (IV. 15.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2016. április 16.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 1198/2016. (IV. 15.) Korm. h. 3. pont, illetve 2. melléklet [2016. április 16.]


1062/2016. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a ,,Földet a gazdáknak!'' Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről

 
 

Hat. kív. h.: 1203/2016. (IV. 18.) Korm. h. 5. pont [2016. április 19.]


7/2012. (I. 16.) OVB h.

 
 

 
 

Megsemmisíti: 10/2016. (IV. 28.) AB h. [2016. április 29.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.