A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. január 1-jétől a 2016/11. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

3. § (5) bek.

Megsemmisíti: 1/2016. (I. 29.) AB h. 1. pont [2016. január 30.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

1. §-ban

,,gimnáziumi és a szakközépiskolai (a továbbiakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: középiskola)'' szövegrész helyébe ,,középiskolai'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 1. pont [2016. január 23.]

 

2. §-ban

,,szakmai előkészítő vizsgatárgyak'' szövegrész helyébe ,,a tanuló képzési ágazatának megfelelő ágazati, és a vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében foglalt táblázat A oszlopában meghatározott ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 2. pont [2017. január 1.]

 

2. §-ban

,,nemzeti, etnika kisebbséget'' szövegrész helyébe ,,nemzetiséget'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 3. pont [2016. január 23.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 2. § [2016. január 23.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,vizsgaidőszakában letett'' szövegrész helyébe ,,vizsgaidőszakában első alkalommal letett'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 4. pont a) alpont [2016. január 23.]

 

9. § (9) bek.-ben

,,kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból'' szövegrész helyébe ,,kiadása után'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 4. pont b) alpont [2016. január 23.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 4. pont c) alpont [2016. január 23.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,középiskola, illetve'' szövegrész helyébe ,,középiskola, szakképzési centrum, vagy'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 5. pont [2016. január 23.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 3. § [2016. január 23.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,a vizsgabizottságot működtető intézmény vezetője (a továbbiakban: igazgató)'' szövegrész helyébe ,,az igazgató'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 6. pont [2016. január 23.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

12. § (4) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. január 23.]

 

12. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. január 23.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,a középiskolának az igazgatója'' szövegrész helyébe ,,a köznevelési intézménynek a vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 7. pont a) alpont [2016. január 23.]

 

12. § (9) bek.-ben

,,határozatot'' szövegrész helyébe ,,döntést'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 7. pont b) alpont [2016. január 23.]

 

12. § (15) bek. után

(15a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2016. január 23.]

 

17/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 5. § [2016. január 23.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,A szakmai előkészítő'' szövegrész helyébe ,,Az ágazati szakmai'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 8. pont [2017. január 1.]

 

18/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 6. § [2016. január 23.]

 

18/A. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § a) pont [2016. január 23.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,feladatlap'' szövegrész helyébe ,,vizsgatárgy vizsgakövetelménye'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 9. pont [2016. január 23.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 7. § [2016. január 23.]

 

20. § (7) bek. b) pontban

,,hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt'' szövegrész helyébe ,,hogy a szakértői bizottság szakvéleményében előírt, illetve az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 10. pont [2016. január 23.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,lapokon, feladatlapokon'' szövegrész helyébe ,,pótlapokon'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 11. pont a) alpont [2016. január 23.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,az iskolának'' szövegrész helyébe ,,a vizsgaszervező intézménynek'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 11. pont b) alpont [2016. január 23.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a vizsgatárgy megnevezését'' szövegrész helyébe ,,mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 11. pont c) alpont [2016. január 23.]

 

21. § (6) bek.-ben

,,áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi, hogy'' szövegrész helyébe ,,áthúzza, a felhasznált pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára. A megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, a piszkozatlapokat is tartalmazó áthúzott pótlapokkal együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 11. pont d) alpont [2016. január 23.]

 

22. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § b) pont [2016. január 23.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az iskola igazgatója'' szövegrész helyébe ,,az igazgató'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 12. pont [2016. január 23.]

 

24. § (4) bek. b) pontban

,,szóbelivel történő kiváltása'' szövegrész helyébe ,,szóbeli vizsgarésszel történő pótlása'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 13. pont [2016. január 23.]

 

26. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 8. § [2016. január 23.]

 

28. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 9. § [2016. január 23.]

 

29. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § c) pont [2016. január 23.]

 

30. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2p) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 10. § [2016. január 23.]

 

31. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § d) pont [2016. január 23.]

 

31. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 11. § [2016. január 23.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,és az akkreditált vizsgatárgy követelményei'' szövegrész helyébe ,,követelményei'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 14. pont [2016. január 23.]

 

35. § (4) bek.-ben

,,kérdező tanár'' szövegrész helyébe ,,vizsgaszervező intézmény'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 15. pont [2016. január 23.]

 

36. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 12. § [2016. január 23.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.'' szövegrész helyébe ,,Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgázó a póttétel húzásától elzárkózik, ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 16. pont [2016. január 23.]

 

37. § (1) bek. c) pontban

,,vizsga során'' szövegrész helyébe ,,vizsga közben a szakvéleményben előírt vagy'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 17. pont [2016. január 23.]

 

40/A. § (1) bek. a) pontban

,,a szakmai előkészítő'' szövegrész helyébe ,,az ágazati szakmai'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 18. pont [2017. január 1.]

 

40/A. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 13. § [2016. január 23.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,befejezése után'' szövegrész helyébe ,,befejezése után, legkésőbb az azt követő munkanapon'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 19. pont [2016. január 23.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

45. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

45. § (5) bek. a)-b) pontban

,,ha teljesítette'' szövegrész helyébe ,,ha a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 20. pont [2016. január 23.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 15. § [2016. január 23.]

 

50. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 16. § [2016. január 23.]

 

53. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § e) pont [2016. január 23.]

 

53. § (8) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 21. pont [2016. január 23.]

 

54. § (5) bek.-ben

,,feltételeknek'' szövegrész helyébe ,,feltételeknek, és'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 22. pont [2016. január 23.]

 

54. § (5) bek. a)-b) pontban

,,ha teljesítette'' szövegrész helyébe ,,a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 18. § 23. pont [2016. január 23.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 17. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. január 23.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 17. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 17. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet MÁSODIK RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 1. alpont [2017. január 1.]

 

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 2. alpont [2017. január 1.]

 

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 3. alpont [2017. január 1.]

 

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 4. alpont [2017. január 1.]

 

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 5. alpont [2017. január 1.]

 

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 6. alpont [2017. január 1.]

 

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 7. alpont [2017. január 1.]

 

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 8. alpont [2017. január 1.]

 

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 9. alpont [2017. január 1.]

 

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 10. alpont [2017. január 1.]

 

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 11. alpont [2017. január 1.]

 

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 12. alpont [2017. január 1.]

 

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 13. alpont [2017. január 1.]

 

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 14. alpont [2017. január 1.]

 

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 15. alpont [2017. január 1.]

 

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 16. alpont [2017. január 1.]

 

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 17. alpont [2017. január 1.]

 

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 18. alpont [2017. január 1.]

 

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 19. alpont [2017. január 1.]

 

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 20. alpont [2017. január 1.]

 

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 19. § f) pont 21. alpont [2017. január 1.]

 

és az azt módosító

 
 

36/2015. (III. 6.) Korm. r.

 
 

10. § b) pont

Nem lép hatályba: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 21. §

 

12. § (4) bek.-ből

,,b) és'' szövegrészt és ,,a 2. és'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 20. § [2016. január 23.]

 

2. melléklet

Nem lép hatályba: 5/2016. (I. 22.) Korm. r. 21. §


4/2011. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,Program, 2.'' szövegrész helyébe ,,Program 2.'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 1. pont [2016. január 21.]

 

2. § (1) bek. 12. pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 2. pont [2016. január 21.]

 

3. alcímcímből (3. § előtt)

,,és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. január 21.]

 

3. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 1. § [2016. január 21.]

 

4-4/A. §

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. január 21.]

 

5. § b) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot'' szövegrész helyébe ,,Kormányt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 3. pont [2016. január 21.]

 

5. § c) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 4. pont [2016. január 21.]

 

5. § d) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 5. pont [2016. január 21.]

 

5. § e) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 6. pont [2016. január 21.]

 

5. § h) pont hg) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg hg) alpont után hh) alponttal kieg.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 2. § [2016. január 21.]

 

5. § h) pont hi) alpontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 7. pont [2016. január 21.]

 

5. § h) pont hj) alpontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 8. pont [2016. január 21.]

 

5. § h) pont hq) alpontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 9. pont [2016. január 21.]

 

5/A. § (1) bek. l) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 10. pont [2016. január 21.]

 

5/A. § (1) bek. o) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 11. pont [2016. január 21.]

 

7. § (2) bek. i) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 12. pont [2016. január 21.]

 

23/A. § (2) bek.-ből

,,vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. január 21.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt'' szövegrész helyébe ,,Kormány előzetesen állást foglal'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 13. pont [2016. január 21.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 14. pont [2016. január 21.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész, ,,4/A. § (2)'' szövegrész helyébe ,,3. § (4)'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 15. pont [2016. január 21.]

 

28. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8)-(9) bek.-sel kieg.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 3. § [2016. január 21.]

 

35/A. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 16. pont [2016. január 21.]

 

36. § (9) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 17. pont [2016. január 21.]

 

56/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 18. pont [2016. január 21.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság jogosult dönteni'' szövegrész helyébe ,,Kormány dönt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 5. § 19. pont [2016. január 21.]

 

61/A. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 4. § [2016. január 21.]


140/2012. (VII. 2.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról

 
 

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 22. § [2016. január 21.]


547/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egységes működési kézikönyvről

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. január 21.]

 

1. melléklet 76.5. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 1. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 105.4. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 2. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 106.2. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 3. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 106.4. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 4. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 107.4. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész, ,,Az NFK'' szövegrész helyébe ,,A Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 5. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 111.5. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 6. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 397.2. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 7. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 397.3. pontban

,,az NFK a projektet jóváhagyja, az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány a projektet jóváhagyja, a Kormány'' szövegrész, ,,az NFK által'' szövegrész helyébe ,,a Kormány által'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 8. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 398.2. pontban

,,4/A. § (2)'' szövegrész helyébe ,,3. § (4)'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 9. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 399.1. pontban

,,az NFK-nak'' szövegrész helyébe ,,a Kormánynak'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 10. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 399.2. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 11. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 401.1. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 12. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 401.2. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 13. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 402.2. pont a) alpontban

,,az NFK-nak'' szövegrész helyébe ,,a Kormánynak'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 14. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 402.2. pont b) alpontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 15. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 402.2. pont c) alpontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 16. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 406.2. pontban

,,az NFK döntési ideje, ami a kapcsolódó előterjesztésnek az NFK titkárságára'' szövegrész helyébe ,,a Kormány döntési ideje, amely a kapcsolódó előterjesztésnek a Kormány által tárgyalt fejlesztéspolitikai ügyek tekintetében a titkársági feladatokat ellátó szervezeti egységhez'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 17. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 416.5. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 18. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 416.6. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 19. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 416.7. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 8. § 20. pont [2016. január 21.]


60/2014. (III. 6.) Korm. r.

 
 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Információs'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. január 21.]

 

3. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 9. § [2016. január 21.]

 

4. alcím (4. §)

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. január 21.]

 

5. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 10. § [2016. január 21.]

 

6. § (1) bek. f) pontban

,,az NFK-t'' szövegrész helyébe ,,a minisztert'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § b) pont [2016. január 21.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 11. § [2016. január 21.]

 

9. alcímcímben (14. § előtt)

,,Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Információs'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. január 21.]

 

14. §-ban

,,Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Információs'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § d) pont [2016. január 21.]

 

10. alcímcímben (17. § előtt)

,,Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Információs'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § e) pont [2016. január 21.]

 

17. §-ban

,,Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Információs'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § f) pont [2016. január 21.]

 

18. §

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. január 21.]

 

21. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. január 21.]

 

25. § (2) bek. g) pont 2. alpontban

,,az NFK-t'' szövegrész helyébe ,,a Kormányt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 12. § g) pont [2016. január 21.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

4. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 14. § [2016. január 21.]

 

4. alcím (5-6. §)

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. január 21.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 15. § [2016. január 21.]

 

7. § (2) bek. a) pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész, ,,az 5. § (2)'' szövegrész helyébe ,,a 4. § (1)'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 1. pont [2016. január 21.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,Az 5. § (2)'' szövegrész helyébe ,,A 4. § (1)'' szövegrész, ,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 2. pont [2016. január 21.]

 

6. alcím

7/A. §-sal kieg.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 16. § [2016. január 21.]

 

8. § (3) bek. 2. pontban

,,melynek'' szövegrész helyébe ,,amelynek'' szövegrész, ,,az NFK részére az éves nemzeti keretre'' szövegrész helyébe ,,az éves fejlesztési keretről a Kormány részére'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 3 pont [2016. január 21.]

 

9. § a) pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 4. pont [2016. január 21.]

 

10. § (1) bek. 11. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 5. pont [2016. január 21.]

 

15. § (2) bek. h) pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 6. pont [2016. január 21.]

 

20. § 10. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 7. pont [2016. január 21.]

 

20. § 25. pontban

,,ha indokolt, javaslatot tesz az NFK-nak a források átcsoportosítására'' szövegrész helyébe ,,- ha indokolt - a források átcsoportosítására vonatkozó javaslatot tesz a Kormány részére'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 8. pont [2016. január 21.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 9. pont [2016. január 21.]

 

44. § (6) bek.-ben

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 10. pont [2016. január 21.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,NFK'' szövegrész helyébe ,,Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 11. pont [2016. január 21.]

 

54/B. § a) pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 12. pont [2016. január 21.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,az NFK-nak'' szövegrész helyébe ,,a Kormány részére'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 13. pont [2016. január 21.]

 

57. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Az NFK határozatban dönt'' szövegrész helyébe ,,A Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 14. pont [2016. január 21.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 15. pont [2016. január 21.]

 

74. § (2) bek.-ben

,,az NFK-nak'' szövegrész helyébe ,,a Kormánynak'' szövegrész, ,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész, ,,az NFK-t'' szövegrész helyébe ,,a Kormányt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 16. pont [2016. január 21.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 17. pont [2016. január 21.]

 

74. § (4) bek.-ben

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 18. pont [2016. január 21.]

 

87. § (1) bek. c) pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 19. pont [2016. január 21.]

 

192/A. § (1) bek.-ben

,,4. § g) pont'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) bekezdés g) pontja'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 20. pont [2016. január 21.]

 

192/E. §-ban

,,4. § g) pontja'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) bekezdés g) pontja'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (1) bek. 21. pont [2016. január 21.]

 

201. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 48.3. pontban

,,előterjesztést az FKB javaslatára az NFK hagyja jóvá'' szövegrész helyébe ,,előterjesztésről az FKB javaslatára a Kormány dönt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 1. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 48.4. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 2. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 92.2. pontban

,,készít az NFK'' szövegrész helyébe ,,tesz a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 3. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 92.3. pontban

,,Az NFK döntést, a nagyprojekt'' szövegrész helyébe ,,A Kormány döntését, a nagyprojekt Európai'' szövegrész, ,,a Bizottsági döntést'' szövegrész helyébe ,,az Európai Bizottság döntését'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 4. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 92.4. pontban

,,megkötésére illetve'' szövegrész helyébe ,,megkötésére, illetve'' szövegrész, ,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 5. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 93. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész, ,,EU'' szövegrész helyébe ,,uniós'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 6. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 94.4. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész, ,,Az NFK'' szövegrész helyébe ,,A Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 7. pont [2016. január 21.]

 

1. melléklet 96.5. pontban

,,az NFK'' szövegrész helyébe ,,a Kormány'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 17. § (2) bek. 8. pont [2016. január 21.]


339/2014. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

 
 

4. § (1) bek. c) pontban

,,Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK)'' szövegrész helyébe ,,Kormányt'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 19. § [2016. január 21.]

 

4. § (1) bek. d) pontból

,,az NFK útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) Korm. r. 20. § [2016. január 21.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

14/2015. (V. 13.) MNB r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

17. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2/2016. (I. 29.) MNB r. 1. § [2016. február 29.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 29.) MNB r. 2. § [2016. február 29.]

 

19. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 29.) MNB r. 3. § [2016. február 29.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 29.) MNB r. 4. § (1) bek. [2016. február 29.]

 

20. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2/2016. (I. 29.) MNB r. 4. § (2) bek. [2016. február 29.]


1/2016. (I. 13.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

 
 

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 13.) MNB r. 3. § [2016. április 1.]


2/2011. (IX. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 1. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

3. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 1. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 2. § [2016. január 23.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 3. § [2016. január 23.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 4. § [2016. január 23.]

 

13. §

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 5. § [2016. január 23.]

 

16/A. § (2) bek. f) pontból

,,2.7. és'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 6. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. január 23., illetve 1. melléklet 1.2. és 2. pont 2016. június 30.]

 

2. melléklet

Mód.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 6. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. január 23.]


3/2011. (IX. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről

 
 

2. § 2. pont

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 7. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 7. § (2) bek.[2016. január 23.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 8. § [2016. január 23.]

 

1. melléklet

Mód.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 9. § a) pont, illetve 3. melléklet [2016. január 23., illetve 3. melléklet 1.2., 1.4., 2. és 2.2-2.3. pont 2016. június 30.]

 

1. melléklet 2.1.4. pont táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

1. melléklet 2.1.4. pont táblázat 10. sor

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

1. melléklet 2.2.3. pont utolsó bek.-ből

,,kedvezményes díjazású'' szövegrészt hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

1. melléklet 2.5. pont

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 9. § b) pont, illetve 4. melléklet [2016. január 23.]


5/2011. (X. 6.) NMHH r.

 
 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

 
 

11. §

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 10. § [2016. január 23.]


2/2012. (I. 24.) NMHH r.

 
 

a számhordozás részletes szabályairól

 
 

2. § 17. pont

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 11. § [2016. január 23.]

 

3. § (3) bek.-ből

,,kedvezményes díjazású szolgáltatás'' szövegrészt hat. kív. h.: : 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (2) bek. [2016. június 30.]

 

8. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 12. § [2016. január 23.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 13. § [2016. január 23.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 14. § (1) bek. [2016. január 23.]

 

16. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 14. § (2) bek. [2016. január 23.]

 

17. § (10) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 15. § [2016. január 23.]


5/2012. (I. 24.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 16. §, illetve 5. melléklet [2016. június 30.]

 

1. melléklet táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 15.) NMHH r. 19. § (3) bek. [2017. december 31.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

20/2015. (IV. 13.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 6/2016. (I. 15.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. január 15. 15 óra]


27/2015. (VI. 2.) MvM r.

 
 

a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről

 
 

Melléklet 5. pont táblázat C:25 mezőben

,,1792, 1804'' szövegrész helyébe ,,1792'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 11.) MvM r. 2. § [2016. január 19.]


32/2005. (VI. 30.) BM-OM e. r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról

 
 

6. § (4) bek.-ben

,,4,50-5,00'' szövegrész helyébe ,,4,51-5,00'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) BM r. 1. § a) pont [2016. február 1.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,alap'' szövegrész helyébe ,,illetményalap'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) BM r. 1. § b) pont [2016. február 1.]


9/2011. (III. 23.) BM r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2016. (I. 22.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. január 23.]


37/2011. (X. 28.) BM r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról

 
 

5. § (2) bek. e) pontban

,,főigazgató-helyettes'' szövegrész helyébe ,,főigazgató-helyettes (főmérnök)'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) BM r. 4. § [2016. február 1.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 1/2016. (I. 7.) BM r. 2. § [2016. február 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 1/2016. (I. 7.) BM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. február 1.]


3/2016. (I. 20.) BM r.

 
 

részleges határzár magyar-horvát határon történő ismételt elrendeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 3/2016. (I. 20.) BM r. 3. § [2016. február 20.]


16/2000. (VI. 8.) EüM r.

 
 

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1-25. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § a) pont [2016. január 16.]

 

1. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § b) pont [2016. január 16.]

 

2. sz. melléklet I-II. és IV. pont

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § c) pont [2016. január 16.]

 

2. sz. melléklet 2. sz. függelék

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § d) pont [2016. január 16.]

 

3-10. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § e) pont [2016. január 16.]

 

14. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 1. § f) pont [2016. január 16.]


17/2001. (IV. 28.) EüM r.

 
 

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 13.) EMMI r. 13. § [2016. január 21.]


30/2001. (X. 3.) EüM r.

 
 

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

 
 

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 2. § [2016. január 16.]


1/2009. (I. 30.) EüM r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

 
 

1. melléklet táblázat VIII.1-VIII.24. sor

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 5. § [2016. január 16.]


47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM r.

 
 

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

 
 

1-16. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 3. § a) pont [2016. január 16.]

 

4-6. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 3. § b) pont [2016. január 16.]


60/2003. (X. 20.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 
 

2. melléklet ,,LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA'' rész Orvosi laboratóriumi diagnosztika II. szint és Orvosi laboratóriumi diagnosztika, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika III. szint (szakmakód: 5000, 5006) elnevezésű táblázatok # jelmagyarázatában

,,jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik [az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)].'' szövegrész helyébe ,,Kormányrendeletben előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik.'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 15.) EMMI r. 4. § [2016. január 16.]


26/2014. (IV. 8.) EMMI r.

 
 

a várandósgondozásról

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően'' szövegrész helyébe ,,A méhen belüli várandósság megállapításáról szóló igazolás benyújtásával egyidejűleg'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 22.) EMMI r. 2. § [2016. január 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 3/2016. (I. 22.) EMMI r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. január 25.]


55/2014. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 3/2016. (I. 22.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. január 25.]


27/2014. (XI. 25.) FM r.

 
 

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 19. § [2016. január 21.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,referenciahozam-érték'' szövegrész helyébe ,,referencia hozamérték'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 21. § [2016. január 21.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 20. § [2016. január 21.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

22. § (1) bek.-ben

,,január 10. és február 28-a'' szövegrész helyébe ,,február 1. és március 20.'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 23. § [2016. január 21.]

 

26. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 22. § [2016. január 21.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,január 10. és február 28-a'' szövegrész helyébe ,,február 1. és március 20.'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 25. § [2016. január 21.]

 

7. alcím

10/A. §-sal kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 24. § [2016. január 21.]


53/2015. (IX. 14.) FM r.

 
 

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

 
 

1. § 14. pont

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 26. § [2016. január 21.]

 

7. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 27. § [2016. január 21.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,14. § (4)-(7) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat'' szövegrész helyébe ,,14. § (3), (8) és (12) bekezdése szerinti dokumentumokat'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 29. § a) pont [2016. január 21.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,61 666 euró'' szövegrész helyébe ,,195 000 euró'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 29. § b) pont [2016. január 21.]

 

19. § után

6. alcímmel (20. §) kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 28. § [2016. január 21.]


63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM e. r.

 
 

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

 
 

1. §-ban

,,a sajátos célú földmérési munkák'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 1. pont [2016. február 7.]

 

2. § (1) bek. h) pontban

,,a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység'' szövegrész helyébe ,,az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 2. pont [2016. február 7.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 1. § [2016. február 7.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Hitelesítés nélküli adat igénylése esetén'' szövegrész helyébe ,,Hitelesítés nélküli állami alapadat igénylése esetén'' szövegrész, ,,80%-át'' szövegrész helyébe ,,75%-át'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 3. pont [2016. február 7.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,Sajátos célú földmérési és térképészeti'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 4. pont [2016. február 7.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,Sajátos célú földmérési és térképészeti munkavégzés'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 5. pont [2016. február 7.]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 2. § [2016. február 7.]

 

13. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 7. § a) pont [2017. szeptember 15.]

 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 3. § [2016. február 7.]

 

,,Egyéb, nem igazgatási jellegű szolgáltatási díjak'' alcím

17/A-17/C. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 4. § [2016. február 7.]

 

18. § előtti alcímcímben

,,A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 6. pont [2016. február 7.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 7. pont [2016. február 7.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. február 7.]

 

1. sz. melléklet 3. pont táblázat 37. sorban

,,sajátos'' szövegrész helyébe ,,ingatlan-nyilvántartási'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 8. pont [2016. február 7.]

 

1. sz. melléklet 4. pont táblázat címben

,,megosztásához szükséges'' szövegrész helyébe ,,megosztásához, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, módosításához szükséges'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 9. pont [2016. február 7.]

 

1. sz. melléklet 4. pont táblázat 41-2. sorban

,,szolgalmi jog stb.'' szövegrész helyébe ,,szolgalmi jog, egyéb önálló ingatlanok alaprajzai, stb.'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 10. pont [2016. február 7.]

 

1. sz. melléklet 7. pont táblázat utáni Megjegyzések g) pontban

,,Sajátos célú földmérési és térképészeti'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 4. pont [2016. február 7.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 5. § (2 bek., illetve 2. melléklet [2016. február 7.]

 

2. sz. melléklet címben

,,Sajátos célú földmérési és térképészeti munkák'' szövegrész helyébe ,,Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák''szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) FM r. 6. § 11. pont [2016. február 7.]

 

2. sz. melléklet 4. pontból

,,1 év után'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (I. 7.) FM r. 7. § b) pont [2016. február 7.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

2. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 1. § [2016. január 21.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. január 21.]

 

3. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. január 21.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,állattartónak'' szövegrész helyébe ,,állattartónak, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozásnak'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 8. § a) pont [2016. január 21.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,állattartó'' szövegrész helyébe ,,állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 8. § b) pont [2016. január 21.]

 

6. § (9) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 3. § [2016. január 21.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 4. § [2016. január 21.]

 

8. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 5. § [2016. január 21.]

 

10. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 6. § [2016. január 21.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. január 21.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. január 21.]


41/2008. (IV. 3.) FVM r.

 
 

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 9. § [2016. január 21.]

 

5. § (1) bek. d) pontban

,,az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 11. § a) pont [2016. január 21.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 10. § a) pont, illetve 3. melléklet [2016. január 21.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 10. § b) pont, illetve 4. melléklet [2016. január 21.]

 

3. sz. melléklet 1. pontban és 2. pont a) alpontban

,,regisztrációs száma'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítója'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 11. § b) pont [2016. január 21.]


56/2008. (IV. 25.) FVM r.

 
 

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

 
 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 12. § [2016. január 21.]


63/2004. (IV. 27.) GKM r.

 
 

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

 
 

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 5.) NGM r. 38. § [2016. február 5.]


26/2006. (V. 5.) GKM r.

 
 

az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 5.) NGM r. 38. § [2016. február 5.]


30/2006. (VI. 1.) GKM r.

 
 

az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 5.) NGM r. 38. § [2016. február 5.]


19/2003. (V. 8.) HM-IM e. r.

 
 

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 1. § [2016. január 8.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,megbízott'' szövegrész helyébe ,,kijelölt'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § a) pont [2016. január 8.]

 

2. § (2) bek. a) pontban

,,egy szervezeti egységbe (Hjt. 2. § (10) bekezdés)'' szövegrész helyébe ,,ugyanazon, a Hjt. vhr. 1. § 6. pontja szerinti honvédelmi szervezet állományába'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § b) pont [2016. január 8.]

 

2. § (2) bek. b) pontban

,,más fegyveres szerv tagja [a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § c) pont [2016. január 8.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,HM Honvéd Vezérkar főnöke, illetve annak helyettesei'' szövegrész helyébe ,,Honvéd Vezérkar főnöke, annak helyettese'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § d) pont [2016. január 8.]

 

2. § (3) bek.-ből

,, , továbbá a katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas és kettős jogállású hallgatója'' szövegrészt hat. kív. h.: 3/2016. (I. 7.) HM r. 3. § a) pont [2016. január 8.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,- az 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti HM szervnél a jogi és igazgatási helyettes államtitkár -'' szövegrészt hat. kív. h.: 3/2016. (I. 7.) HM r. 3. § b) pont [2016. január 8.]

 

5. § (1) bek. záró szövegrészből

,,és bízza meg (Hjt. 53. §)'' szövegrészt hat. kív. h.: 3/2016. (I. 7.) HM r. 3. § c) pont [2016. január 8.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,megbízás'' szövegrész helyébe ,,kijelölés'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § e) pont [2016. január 8.]

 

7. §-ból

,,[Hjt. 2. § (5) bekezdés]'' szövegrészt hat. kív. h.: 3/2016. (I. 7.) HM r. 3. § d) pont [2016. január 8.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,Hjt.'' szövegrész helyébe ,,honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § f) pont [2016. január 8.]

 

Melléklet 8. pontban

,,megbízott'' szövegrész helyébe ,,kijelölt'' szövegrész lép: 3/2016. (I. 7.) HM r. 2. § g) pont [2016. január 8.]


21/2003. (VI. 24.) HM-ESZCSM e. r.

 
 

a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről

 
 

2. § (1) bek. b) pontban

,,köztisztviselőire'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőire és kormányzati ügykezelőire'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § a) pont [2016. január 8.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,katonai oktatási intézmények hallgatóira'' szövegrész helyébe ,,honvéd tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § b) pont [2016. január 8.]

 

2. § (1) bek. c) pontban

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,Magyarország'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § c) pont [2016. január 8.]

 

3. § (2) bek. a) pontban

,,az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben'' szövegrész helyébe ,,a közjogi szervezetszabályozó eszközökben'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § d) pont [2016. január 8.]

 

5. § (3) bek. b) pontban

,,MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)'' szövegrész helyébe ,,MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § e) pont [2016. január 8.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,MH HEK'' szövegrész helyébe ,,MH EK'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § f) pont [2016. január 8.]

 

7. § (1)-(4) bek.-ben

,,MH HEK'' szövegrész helyébe ,,MH EK'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § f) pont [2016. január 8.]

 

7. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 7.) HM r. 2. § [2016. január 8.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,illetve az ő megbízottja'' szövegrész helyébe ,,illetve az általa kijelölt személy'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § g) pont [2016. január 8.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,illetve megbízottja'' szövegrész helyébe ,,illetve az általa kijelölt személy'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § h) pont [2016. január 8.]

 

12. § (1) bek. a) pontban

,,Rt.'' szövegrész helyébe ,,Zrt.'' szövegrész lép: 1/2016. (I. 7.) HM r. 1. § i) pont [2016. január 8.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 7.) HM r. 2. § [2016. január 8.]


32/2007. (VIII. 15.) HM r.

 
 

a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

 
 

2. § 6. pont d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2/2016. (I. 7.) HM r. 1. § [2016. január 8.]


18/2008. (VIII. 6.) HM r.

 
 

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

 
 

1. § (1) bek. b) pontban

,,Magyar Köztársaság'' szövegrész helyébe ,,Magyarország'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § a) pont [2016. január 8.]

 

2. § a) pont

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 2. § [2016. január 8.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság)'' szövegrész helyébe ,,hivatásos tűzoltóság'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § b) pont [2016. január 8.]

 

3. § (2) bek. a) pontban

,,az önkormányzati tűzoltóság'' szövegrész helyébe ,,a hivatásos tűzoltóság'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § c) pont [2016. január 8.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet'' szövegrész helyébe ,,44/2011. (XII. 5.) BM rendelet'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § d) pont [2016. január 8.]

 

7. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 3. § (1) bek. [2016. január 8.]

 

7. § (2) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 3. § (2) bek. [2016. január 8.]

 

7. § (2) bek. c) pont cc) alpont után

cd) alponttal kieg.: 2/2016. (I. 7.) HM r. 3. § (3) bek. [2016. január 8.]

 

9. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben'' szövegrész helyébe ,,az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletben'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § e) pont [2016. január 8.]

 

9. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 4. § [2016. január 8.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § f) pont [2016. január 8.]

 

Melléklet 5. és 8. pontban

,,Az önkormányzati tűzoltóság'' szövegrész helyébe ,,A hivatásos tűzoltóság'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) HM r. 5. § g) pont [2016. január 8.]


12/2007. (III. 13.) IRM r.

 
 

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

 
 

9. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2/2016. (I. 13.) BM r. 1. § [2016. január 16.]


11/1994. (III. 25.) IKM r.

 
 

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

 
 

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 5.) NGM r. 28. § [2016. február 5.]


29/1994. (VIII. 26.) KTM-MKM r.

 
 

a műemlékek védetté nyilvánításáról

 
 

5. § (1) bek.-ből

,,udvarán álló földszintes lakóépületet, és városképi jelentőségűvé nyilvánítjuk az ugyanezen ingatlan'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § a) pont [2016. január 12.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,A két épület eltérő fokozatú műemléki védelmének célja az eredeti Mária Terézia kori teljes udvari épület védelme, míg az 1878-1879-ben épült 4 lakásos lakóépületen a tér felőli neoreneszánsz homlokzat megőrzése.'' szövegrész helyébe ,,Az 1878-1879-ben épült 4 lakásos lakóépület műemléki védelmének célja a tér felőli neoreneszánsz homlokzat megőrzése.'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 88. § a) pont [2016. január 12.]


7/1997. (I. 31.) KTM-MKM e. r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

5. § (1) bek.-ből

,,és közvetlen környezetére'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § b) pont [2016. január 12.]


16/2011. (V. 10.) KIM r.

 
 

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 1/2016. (I. 5.) MvM r. 1. § [2016. január 13.]

 

4. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 1/2016. (I. 5.) MvM r. 2. § [2016. január 13.]


1/2013. (I. 8.) KIM r.

 
 

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

 
 

1. alcímcímben

,,A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági'' szövegrész helyébe ,,Az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá nemzetközi és európai közszolgálati'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § a) pont [2016. január 15.]

 

1. §-ban

,,a közigazgatási felsőoktatás'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi és közigazgatási, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § b) pont [2016. január 15.]

 

1. §-ban

,,szakok'' szövegrész helyébe ,,szakok, szakirányok'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § c) pont [2016. január 15.]

 

3. §-ban

,,képzési áganként'' szövegrész helyébe ,,szak, szakirány, képzés szintje, munkarendje'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § d) pont [2016. január 15.]

 

4. §-ban

,,A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési területen'' szövegrész helyébe ,,Az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, továbbá a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás területén'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § e) pont [2016. január 15.]

 

4. §-ban

,,szak'' szövegrész helyébe ,,szak, szakirány'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § f) pont [2016. január 15.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 1. § [2016. január 15.]

 

5. §-ban

,,a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.)'' szövegrész helyébe ,,az NKEtv.'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § g) pont [2016. január 15.]

 

6. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 2. § [2016. január 15.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,lakóhely'' szövegrész helyébe ,,állandó lakóhely'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § h) pont [2016. január 15.]

 

7. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 3. § [2016. január 15.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,fegyveres'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § i) pont [2016. január 15.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § j) pont [2016. január 15.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,katasztrófavédelem szak'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelem alapképzési szak'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § k) pont [2016. január 15.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,három éves szakmai gyakorlat'' szövegrész helyébe ,,három éves szakmai gyakorlat, továbbá a jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § l) pont [2016. január 15.]

 

9. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 4. § (1) bek. [2016. január 15.]

 

9. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 4. § (2) bek. [2016. január 15.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 5. § [2016. január 15.]

 

10. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 6. § [2016. január 15.]

 

11. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 10. § a) pont [2016. január 15.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,személy jelentkezhet'' szövegrész helyébe ,,személy, valamint a mesterképzési szakra a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan tisztje jelentkezhet'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § m) pont [2016. január 15.]

 

12/A. §-ban

,,Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata'' szövegrész helyébe ,,BM OKF humán szolgálatvezetője'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § n) pont [2016. január 15.]

 

13. § (1) bek. a) pontból

,,tanfolyamot megkezdett vagy a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 10. § b) pont [2016. január 15.]

 

13. § (1) bek. b) pontban

,,közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 9. § o) pont [2016. január 15.]

 

13/A. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 7. § [2016. január 15.]

 

13/A. §

Helyébe lép : 2/2016. (I. 7.) MvM r. 7. § [2016. január 15.]

 

22. § után

23. §-sal kieg.: 2/2016. (I. 7.) MvM r. 8. § [2016. január 15.]


56/2014. (XII. 31.) NGM r.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 4. § [2016. március 21.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 5. § [2016. március 21.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,szóban tájékoztatást ad'' szövegrész helyébe ,,szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 6. § a) pont [2016. március 21.]

 

4. § (3)-(5) bek.-ben

,,szóbeli tájékoztatásnak'' szövegrész helyébe ,,szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásnak'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 6. § b) pont [2016. március 21.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,szóbeli tájékoztatásának'' szövegrész helyébe ,,szóbeli vagy elektronikus úton történő tájékoztatásának'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 6. § c) pont [2016. március 21.]


6/2015. (III. 18.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 5/2016. (I. 7.) NGM r. 4. § [2016. január 10.]


32/2012. (V. 8.) NEFMI r.

 
 

a világörökségi gondnokságról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (I. 11.) MvM r. 1. § (1) bek. [2016. január 19.]

 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (I. 11.) MvM r. 1. § (2) bek. [2016. január 19.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ben

,,Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ'' szövegrész helyébe ,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ'' szövegrész lép: 5/2016. (I. 11.) MvM r. 1. § (3) bek. [2016. január 19.]


63/2013. (X. 29.) NFM r.

 
 

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

 
 

1. § (1) bek. 10. pontban

,,fogyasztási'' szövegrész helyébe ,,értékesítési'' szövegrész, ,,meghatározásának'' szövegrész helyébe ,,utolsó szállítási'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § a) pont [2016. március 1.]

 

1. § (1) bek. 14. pontban

,,fogyasztási'' szövegrész helyébe ,,értékesítési'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § b) pont [2016. március 1.]

 

1. § (1) bek. 15. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 15. pont után 16-18. ponttal kieg.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 1. § [2016. március 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,hónapot követő 12 hónapról'' szövegrész helyébe ,,12 hónapra vonatkozóan'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § c) pont [2016. március 1.]

 

2. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § a) pont [2016. március 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 2. § [2016. március 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 3. § [2016. március 1.]

 

4. § (6) bek.-ből

,,korrekció és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § f) pont [2016. március 31.]

 

5. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 4. § [2016. március 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 5. § [2016. március 1.]

 

7. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 6. § [2016. március 1.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § b) pont [2016. március 1.]

 

5. alcím (8. §)

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 7. § [2016. március 1.]

 

6. alcímcímből (9. § előtt)

,,menetrend és a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § g) pont [2016. március 1.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § c) pont [2016. március 31.]

 

10. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § d) pont [2016. március 1.]

 

11. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 8. § (1) bek. [2016. március 1.]

 

11. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 8. § (2) bek. [2016. március 1.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,4'' szövegrész helyébe ,,3'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § d) pont [2016. március 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,két'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § e) pont [2016. március 1.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 8. § (3) bek. [2016. március 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,díj'' szövegrész helyébe ,,díjak'' szövegrész lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 10. § f) pont [2016. március 1.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 9. § [2016. március 1.]

 

14. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2/2016. (I. 27.) NFM r. 11. § e) pont [2016. március 1.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 27.) NFM r. 12. § (1) bek. [2016. április 1.]


1/2016. (I. 27.) NFM r.

 
 

a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

11. § (13)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 1/2016. (I. 27.) NFM r. 12. § (2) bek. [2016. május 1.]


19/1999. (XII. 20.) NKÖM r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

10. § (1) bek.-ből

,,059/9;'' szövegrészt és ,,061/5; 061/10;'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § f) pont [2016. január 12.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,059/8;'' szövegrész helyébe ,,059/9;'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 88. § c) pont [2016. január 12.]

 

10. § (2) bek.-ből

,,061/9; 061/11;'' szövegrészt és ,,072/22;'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § g) pont [2016. január 12.]


15/2000. (IX. 15.) NKÖM r.

 
 

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

 
 

7. §

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § e) pont [2016. január 12.]


1/2001. (I. 19.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

 
 

8-9. §

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § d) pont [2016. január 12.]


19/2003. (XII. 19.) NKÖM r.

 
 

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

21. § (1) bek.-ben

,,4815/2. hrsz.-ú, 1000 m2 alapterületű ingatlan műemléki értéket nem hordoz'' szövegrész helyébe ,,4815/2, 4815/4 hrsz.-ú ingatlanok műemléki értéket nem hordoznak'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 88. § d) pont [2016. január 12.]

 

21. § (2) bek.-ből

,, , 4815/4.'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § i) pont [2016. január 12.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,fenti ingatlanokhoz csatlakozó 4814 és 4815/2.'' szövegrész helyébe ,,4813, 4815/4'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 88. § e) pont [2016. január 12.]


9/2004. (IV. 13.) NKÖM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,gazdasági épületből'' szövegrész helyébe ,,kántorlakból'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 88. § b) pont [2016. január 12.]


9/2006. (IX. 25.) OKM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról

 
 

2. § (1) bek.-ből

,, , 3168 és 3169'' szövegrészt hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § h) pont [2016. január 12.]


9/2009. (III. 6.) OKM r.

 
 

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 
 

157. §

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 11.) MvM r. 89. § c) pont [2016. január 12.]


25/1997. (VIII. 1.) PM r.

 
 

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

 
 

1. §

Helyébe lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 1. § [2016. március 21.]

 

2. § (1), (6)-(7) bek.-ben

,,jelzálog-hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,hitelező'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 3. § a) pont [2016. március 21.]

 

5. §-ban

,,jelzálog-hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,hitelező'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 3. § a) pont [2016. március 21.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,jelzálog-hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,hitelező'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 3. § a) pont [2016. március 21.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,jelzálog-hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,hitelező'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 3. § a) pont [2016. március 21.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,jelzálog-hitelintézetnek'' szövegrész helyébe ,,hitelezőnek'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 3. § b) pont [2016. március 21.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 4/2016. (I. 7.) NGM r. 2. § [2016. március 21.]


124/2012. (XII. 6.) VM r.

 
 

a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 3/2016. (I. 7.) FM r. 11. § [2016. január 8.]


4/2014. (I. 27.) VM r.

 
 

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 13. § (1) bek. [2016. január 21.]

 

3. § (1) bek. d) pont da) alpont

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 15. § [2016. január 21.]

 

3. § (1) bek. f) pontban

,,az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 14. § [2016. január 21.]


37/2014. (IV. 4.) VM r.

 
 

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 16. § [2016. január 21.]

 

4. § b) pont ba) alpont

Hat. kív. h.: 4/2016. (I. 20.) FM r. 18. § [2016. január 21.]

 

4. § d) pontban

,,az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 4/2016. (I. 20.) FM r. 17. § [2016. január 21.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1150/2012. (V. 15.) Korm. h.

 
 

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

 
 

3. pont

Hat. kív. h.: 1019/2016. (I. 22.) Korm. h. 2. pont [2016. január 23.]

 

1. melléklet

Mód.: 1019/2016. (I. 22.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. január 23.]


1221/2012. (VII. 2.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1013/2016. (I. 20.) Korm. h. 21. pont 21.1. alpont [2016. január 21.]


1012/2014. (I. 17.) Korm. h.

 
 

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

 
 

Hat. kív. h.: 1013/2016. (I. 20.) Korm. h. 21. pont 21.2. alpont [2016. január 21.]


1173/2015. (III. 24.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1006/2016. (I. 18.) Korm. h. 3. pont [2016. január 19.]


1561/2015. (VIII. 12.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1004/2016. (I. 18.) Korm. h. 3. pont [2016. január 19.]


1721/2015. (X. 6.) Korm. h.

 
 

a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1012/2016. (I. 20.) Korm. h. 3. pont [2016. január 21.]


1786/2015. (X. 30.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1011/2016. (I. 20.) Korm. h. 3. pont [2016. január 21.]


1811/2015. (XI. 10.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1005/2016. (I. 18.) Korm. h. 3. pont [2016. január 19.]


1858/2015. (XII. 1.) Korm. h.

 
 

a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról

 
 

3. pontban

,,2015. évben szükséges 38,0 millió forint forrásnak'' szövegrész helyébe ,,2015. évben a működéséhez szükséges felhalmozási célú 38,0 millió forint forrásnak'' szövegrész lép: 1010/2016. (I. 20.) Korm. h. 1. pont

 

4. pontban

,, , valamint a 3. pont szerinti forrás'' szövegrész helyébe ,,forrás'' szövegrész lép: 1010/2016. (I. 20.) Korm. h. 2. pont


1885/2015. (XII. 3.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról

 
 

3. pont a)-f) és h)-n) alpont

Visszavonja: 1003/2016. (I. 13.) Korm. h. 6. pont


1973/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

3. pontban

,,MÁV Előre sporttelepen két nagy füves, illetve egy 20x40 méteres műfüves pálya megépítésére és öltözőblokkok kialakítására, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának'' szövegrész helyébe ,,MÁV Előre sporttelepen két nagy füves, illetve egy 20x40 méteres műfüves pálya megépítésére és öltözőblokkok kialakítására, a Homoksoron létesült utánpótlás-nevelési sporttelep megvásárlására, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának'' szövegrész lép: 1009/2016. (I. 20.) Korm. h. 3. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.