A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. április 1-jétől a 2017/63. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

136. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: XXVIII. tv. 128. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

146. § után

146/A. §-sal kieg.: 2017: XXVIII. tv. 128. § (2) bek. [2018. január 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

12. § (3) bek.-ben

,,p) pontjában'' szövegrész helyébe ,,i) pontjában'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 8. § a) pont [2017. május 5.]

 

17. § (2) bek. d) pontban

,,p) pontja'' szövegrész helyébe ,,i) pontja'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 8. § b) pont [2017. május 5.]

 

17. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 1. § [2017. május 5.]

 

19/A. § után

19/B. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 2. § [2017. május 5.]

 

24. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 3. § [2017. május 5.]

 

24/E. §-ban

,,17. § (4)'' szövegrész helyébe ,,18. § (5)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 8. § c) pont [2017. május 5.]

 

IV. fejezet

24/G. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 4. § [2017. december 1.]

 

29. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 5. § [2017. június 1.]

 

29/H. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 6. § [2017. május 5.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

7. § (1) bek. b) pont bc) alpont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 9. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

7. § (1a) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 9. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 10. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

7/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 10. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

7/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 10. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

7/B. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 11. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

7/B. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 11. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

7/B. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 11. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

7/B. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 11. § (4) bek. [2017. május 5.]

 

34. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 12. § [2017. május 5.]

 

42. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,Az'' szövegrész helyébe ,,A(z)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 17. § a) pont [2017. május 5.]

 

42. § (6) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 13. § [2017. május 5.]

 

42/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 14. § [2017. május 5.]

 

62/A. § (1) bek.-ben

,,A gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet'' szövegrész helyébe ,,Az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i 2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 17. § b) pont [2017. május 5.]

 

62/A. § (5) bek.-ben

,,a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (8) bekezdésében, valamint az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 10.'' szövegrész helyébe ,,az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. szeptember 14-i

 

2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 17. § c) pont [2017. május 5.]

 
 

91/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 15. § [2017. május 5.]

 

91/K. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 18. § [2017. május 5.]

 

91/L. § (2) bek.-ben

,,továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatoknak'' szövegrész helyébe ,,a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 17. § d) pont [2017. május 5.]

 

104. § a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 16. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

104. § e) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 16. § (2) bek. [2017. május 5.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

186. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XXVIII. tv. 129. § [2018. január 1.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

10. § f) pontban

,,Munka Törvénykönyve, a munkavédelemről szóló törvény és a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet'' szövegrész helyébe ,,munka törvénykönyve és a munkavédelemről szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: XXVIII. tv. 130. § [2018. január 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

52/C. § (6) bek.-ben

,,az Európai Rendőrségi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 24. § [2017. május 5.]

 

52/H. § (9a)-(11) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 25. § [2017. május 5.]

 

52/I. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 19. § [2017. május 5.]

 

52/K-52/L. §

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 20. § [2017. május 5.]

 

,,A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések'' alcím

52/M. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 21. § [2017. május 5.]

 

71/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 22. § [2017. május 5.]

 

78. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 23. § [2017. május 5.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

37. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

37. § (2) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 27. § [2017. május 5.]


1997. évi CLIX. tv.

 
 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

 
 

23. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 28. § [2017. május 5.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

4. § e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 29. § [2017. május 5.]

 

16/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 30. § [2017. május 5.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 31. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 31. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 32. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

20. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 32. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

21/B. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 33. § [2017. május 5.]

 

21/B. § után

21/C. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 34. § [2017. május 5.]

 

23. § (2) bek.-ből

,, , amely a visszavonásról öt napon belül dönt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 38. § (2) bek. a) pont [2017. május 5.]

 

23. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 38. § (2) bek. b) pont [2017. május 5.]

 

24. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 35. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 35. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

24. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 35. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

24/A. § (1) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 38. § (2) bek. c) pont [2017. május 5.]

 

24/A. § (2) bek.-ben

,,24. § a)-f)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés a)-f)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. a) pont [2017. május 5.]

 

26. § (1) bek. b) pontban

,,24. § alapján'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdése alapján'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. b) pont ba) alpont [2017. május 5.]

 

26. § (1) bek. b) pontban

,,24. § g)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés g)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. b) pont bb) alpont [2017. május 5.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 36. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,24. § g)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés g)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. c) pont [2017. május 5.]

 

27. § (1a) bek.-ben

,,24. § d)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés d)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. d) pont [2017. május 5.]

 

27. § (1b) bek.-ben

,,24. § a)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés a)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. e) pont [2017. május 5.]

 

27. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 36. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,24. § g)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés g)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. c) pont [2017. május 5.]

 

27. § (2a) bek.-ben

,,24. § a)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés a)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. e) pont [2017. május 5.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,24. § a)-f)'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdés a)-f)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. f) pont [2017. május 5.]

 

27. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 36. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

27. § (12) bek.-ből

,,központi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 38. § (2) bek. c) pont [2017. május 5.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,24. §-ban'' szövegrész helyébe ,,24. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 38. § (1) bek. g) pont [2017. május 5.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 37. § [2018. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

21. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 1. § [2017. április 19.]

 

67. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXIX. tv. 14. § a) pont [2017. április 19.]

 

67. § (6) bek.-ből

,,Sajtóhirdetményben az értesítettek neve nem közölhető.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXIX. tv. 14. § b) pont [2017. április 19.]

 

70. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 2. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

70. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XXIX. tv. 2. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

70. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 2. § (3) bek. [2017. április 19.]

 

70. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2017: XXIX. tv. 2. § (4) bek. [2017. április 19.]

 

131. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 3. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

131. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 3. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

142. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 4. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

142. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXIX. tv. 14. § c) pont [2017. április 19.]

 

142. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 4. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

158/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 5. § [2017. április 19.]

 

195. § (6) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 6. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

195. § (6) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XXIX. tv. 6. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

207. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXIX. tv. 14. § d) pont [2017. április 19.]

 

403. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 7. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

403. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: XXIX. tv. 7. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

XVI. Fejezet 406. § után

II/A. Címmel és 406/A. §-sal kieg.: 2017: XXIX. tv. 8. § [2017. április 19.]

 

471. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 9. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

471. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XXIX. tv. 9. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

486. §

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 10. § [2017. április 19.]

 

542/L. §

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 11. § (1) bek. [2017. április 19.]

 

542/M. § előtt

Alcímmel kieg.: 2017: XXIX. tv. 11. § (2) bek. [2017. április 19.]

 

542/M. §

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 11. § (3) bek. [2017. április 19.]

 

604. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 12. § [2017. április 19.]

 

Hatálybalépés alcím

606/B. §-sal kieg.: 2017: XXIX. tv. 13. § [2017. április 19.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

4. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 39. § [2017. május 5.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 40. § [2017. május 5.]

 

22/A. § után

22/B. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 41. § [2018. január 1.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

X/A. fejezetcím

Helyébe lép: 2017: XXXII. tv. 1. § [2017. április 28.]

 

76/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXII. tv. 2. § [2017. április 28.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2017: XXXII. tv. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 28.]


2004. évi CXVI. tv.

 
 

a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

 
 

3. §

Helyébe lép: 2017: XXVIII. tv. 131. § [2018. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2017: XXVIII. tv. 134. § b) pont [2018. január 1.]


2005. évi XXXVI. tv.

 
 

a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények módosításáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 2017: XXVIII. tv. 132. § [2018. január 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

27. § után

27/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 42. § [2017. május 5.]

 

35. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 43. § [2017. május 5.]

 

106. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 44. § [2017. december 1.]

 

120. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 45. § [2017. május 5.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

87. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 46. § [2017. december 1.]


2007. évi CXCVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

36. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XXXI. tv. 5. § [2017. május 27.]

 

2. melléklet III. 4. pont 4.1. alpont

Hat. kív. h.: 2017: XXXI. tv. 6. § [2017. május 27.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

11. § után

Alcímmel (12-13. §) kieg.: 2017: XXXIII. tv. 47. § [2017. május 5.]

 

46. § után

Alcímmel (47-49. §) kieg.: 2017: XXXIII. tv. 48. § [2017. május 5.]


2009. évi CLV. tv.

 
 

a minősített adat védelméről

 
 

3. § 17. pontban

,,gazdaság'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 50. § [2017. május 5.]

 

3. § 18. pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 49. § [2017. május 5.]


2010. évi CLIII. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

 
 

5. sz. melléklet 2. pont a) alpontban

,,nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Nmtvr.) vagy az Nmtvr. 2. §-ában említett nemzetközi szerződés'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi magánjogi szabályok'' szövegrész lép: 2017: XXVIII. tv. 133. § [2018. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 51. § [2017. május 5.]


2011. évi CLXV. tv.

 
 

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

 
 

3. § (2) bek. j) pontban

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 52. § [2017. május 5.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]

 

14. § (2) bek. e) pontban

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 53. § [2017. május 5.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

9. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: XXV. tv. 1. § [2017. április 11.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 2. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

76. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XXV. tv. 2. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

76. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 2. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

76. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2017: XXV. tv. 2. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

76. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 2. § (5) bek. [2017. szeptember 1.]

 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

77. § (3) bek.-ben

,,76. § (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában'' szövegrész lép: 2017: XXV. tv. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

77. § (4) bek.-ből

,,, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXV. tv. 7. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

104. § (7) bek. ba) pont

Hat. kív. h.: 2017: XXV. tv. 7. § b) pont [2017. december 31.]

 

115. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 4. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

115. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XXV. tv. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

117. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXV. tv. 5. § [2017. szeptember 1.]


2013. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 
 

1. § d)-e) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 72. § [2017. december 1.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 73. § [2017. július 26.]

 

3. § (2) bek. a) pont ai) alpont után

aj) alponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 74. § (1) bek. [2017. december 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 74. § (2) bek. [2017. december 1.]

 

3. § (7)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 80. § (2) bek. a) pont [2017. december 1.]

 

3. alcím

3/A-3/C. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 75. § [2017. július 26.]

 

3. alcím

3/A-3/C. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 75. § [2017. július 26.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 76. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

4. § (7) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 76. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

6. § (2) bek. d) pontban

,,pontjában'' szövegrész helyébe ,,pont aa)-ai) alpontjában szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 80. § (1) bek. a) pont [2017. december 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,aa)-ad) és ag)'' szövegrész helyébe ,,aa)-ad), ag) és aj)'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 80. § (1) bek. b) pont [2017. december 1.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,vagy olyan nemzetközi körözés'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 80. § (2) bek. b) pont [2017. május 5.]

 

8. § (3) bek. a) pontban

,,aa)-ad) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,aa)-ad) és aj) alpontjában'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 80. § (1) bek. c) pont [2017. december 1.]

 

9. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 77. § [2017. május 5.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 78. § (1) bek. [2017. december 1.]

 

10. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 78. § (2) bek. [2017. december 1.]

 

10. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 78. § (3) bek. [2017. december 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 79. § [2017. július 26.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

10/A. § (8) bek.-ben

,,kielégíteni.'' szövegrész helyébe ,,kielégíteni azzal, hogy ha a kártalanítás összege nem fedezi az azonos soron felsorolt valamennyi követelést, akkor e követeléseket arányosan kell kielégíteni.'' szövegrész lép: 2017: XXIX. tv. 16. § a) pont [2017. április 19.]

 

70/A. § (1) bek.-ben

,,döntést.'' szövegrész helyébe ,,döntést, továbbá az ügyész véleményének beszerzését mellőzheti.'' szövegrész lép: 2017: XXIX. tv. 16. § b) pont [2017. április 19.]

 

151. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXIX. tv. 15. § [2017. április 19.]

 

434. § (2) bek. k) pontban

,,Börtönlelkészi Szolgálatra'' szövegrész helyébe ,,börtönlelkészi szolgálatra és a börtönmissziós tevékenységre'' szövegrész lép: 2017: XXIX. tv. 16. § c) pont [2017. április 19.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

171. § (1) bek. e) pontból

,,az egyedülállók és gyermektelen házaspárok részére szükség esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 85. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

171. § (1) bek. f) pontból

,,a lakással rendelkezők részére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 85. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

171. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 81. § [2017. szeptember 1.]

 

94. alcím

177/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 82. § [2017. szeptember 1.]

 

341. § (1) bek. 21. pont h) alpont után

i) alponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 83. § [2017. szeptember 1.]

 

364. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 84. § [2017. május 5.]


2015. évi CLXXXVIII. tv.

 
 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

 
 

1. § j) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 86. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

1. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 86. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

4. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 87. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 87. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 87. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 88. § [2017. május 5.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 90. § a) pont [2017. május 5.]

 

11. § (5) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 90. § b) pont [2017. május 5.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 89. § (1) bek. [2017. május 5.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 90. § c) pont [2017. május 5.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 89. § (2) bek. [2017. május 5.]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 89. § (3) bek. [2017. május 5.]

 

12. § (7) bek.-ből

,,és (6)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIII. tv. 90. § d) pont [2017. május 5.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

1. § 1. pontban

,,űrlapbenyújtás támogatási'' szövegrész helyébe ,,űrlapbenyújtás-támogatási'' szövegrész lép: 2017: XXXIII. tv. 101. § [2017. május 5.]

 

14. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 91. § [2017. május 5.]

 

25. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 92. § [2018. január 1.]

 

38. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIII. tv. 93. § [2017. május 5.]

 

VII. Fejezet után

VII/A. Fejezettel (42/A. §) kieg.: 2017: XXXIII. tv. 94. § [2018. január 1.]

 

55. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 95. § [2018. január 1.]

 

74. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 96. § [2017. május 5.]

 

Ötödik rész

104/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 97. § [2017. május 5.]

 

105. § (1) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 98. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

105. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 98. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

106. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XXXIII. tv. 99. § [2017. május 5.]

 

108. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIII. tv. 100. § [2017. május 5.]


2016. évi XCVII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

 
 

9. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: XXXIII. tv. 102. § [2017. május 5.]


1979. évi 13. tvr.

 
 

a nemzetközi magánjogról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: XXVIII. tv. 134. § a) pont [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

85/1998. (V. 6.) Korm. r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (1) bek. f) pontban

,,(a továbbiakban: versenyképességet javító refinanszírozási hitel), és'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: versenyképességet javító refinanszírozási hitel),'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. április 4.]

 

1. § (1) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (1b) bek.-ben

,,1. § (1) bekezdés d), f) és g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,1. § (1) bek. d), f), g) és i) pontjában'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. április 4.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2017. április 4.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,export célú befektetési hitellel'' szövegrész helyébe ,,export előfinanszírozási hitellel'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. április 4.]

 

1. § (6)-(7) bek.-ben

,,export célú befektetési hitel'' szövegrész helyébe ,,export előfinanszírozási hitel'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § d) pont [2017. április 4.]

 

1. § (7) bek.-ben

,,export célú hitellel'' szövegrész helyébe ,,egyéb export célú hitellel, export előfinanszírozási hitellel'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § e) pont [2017. április 4.]

 

2. §

Helyébe lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 2. § [2017. április 4.]

 

3. § q) pont után

r) ponttal kieg.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 3. § [2017. április 4.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,1. §'' szövegrész helyébe ,,1. § (1) bekezdés a)-g) pontja'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § f) pont [2017. április 4.]

 

6. § (1), (4)-(5) bek.-ben

,,hitelintézethez'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézményhez'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § g) pont [2017. április 4.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,hitelintézetnek'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézménynek'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § h) pont [2017. április 4.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,rendelkezéseinek'' szövegrész helyébe ,,rendelkezéseinek vagy az 1. § (5) bekezdése árazásra vonatkozó feltételeinek'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § i) pont [2017. április 4.]

 

6. § (7) bek.-ből

,,olyan személy, aki'', valamint az ,,alátámasztottan'' szövegrészt hat. kív. h.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 7. § [2017. április 4.]

 

6. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 4. § [2017. április 4.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,alkalmazandó kamatláb'' szövegrész helyébe ,,alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére vonatkozó kamatláb'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § j) pont [2017. április 4.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,egyéb export célú refinanszírozási hitelek'' szövegrész helyébe ,,egyéb export célú refinanszírozási hitelek, export előfinanszírozási refinanszírozási hitelek'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § k) pont [2017. április 4.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,hitelintézetek'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézmények'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § l) pont [2017. április 4.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,hitelintézettel'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézménnyel'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § m) pont [2017. április 4.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,hitelintézetnél'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézménynél'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § n) pont [2017. április 4.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,versenyképességet javító hitelt refinanszírozó hitelszerződést,'' szövegrész helyébe ,,versenyképességet javító hitelt refinanszírozó hitelszerződést, export előfinanszírozási refinanszírozási hitelszerződést,'' szövegrész lép: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 6. § o) pont [2017. április 4.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 75/2017. (IV. 3.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. április 4.]


16/1999. (II. 5.) Korm. r.

 
 

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

 
 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 80/2017. (IV. 7.) Korm. r. 1. § [2017. április 8.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 80/2017. (IV. 7.) Korm. r. 2. § [2017. április 8.]


201/2001. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 
 

5/B. § (1) bek.-ben

,,az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,az OKI'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. április 8.]

 

5/B. § (2) bek.-ben

,,a miniszter, valamint a miniszter feljogosítását követően az OKI,'' szövegrész helyébe ,,az OKI, valamint az OKI feljogosítását követően'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. április 8.]

 

10. § (15) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyért felelős miniszter'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 1. § c) pont [2017. április 8.]


280/2004. (X. 20.) Korm. r.

 
 

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § [2017. május. 6.]

 

4. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kötelezett önkormányzatnak'' szövegrész helyébe ,,települési zajtérkép készítésére kötelezettnek'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. május. 6.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kötelezett önkormányzat a'' szövegrész helyébe ,,települési zajtérkép készítésére kötelezett az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott települések'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. május. 6.]

 

6. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kötelezett önkormányzat stratégiai zajtérképének készítéséhez'' szövegrész helyébe ,,települési zajtérkép készítésére kötelezettnek a zajtérkép elkészítéséhez'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. május. 6.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. május. 6.]

 

7. § (4) bek.-ből

,,fő közlekedési létesítményekre'' szövegrészt hat. kív. h.: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. május. 6.]

 

7. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. május. 6.]

 

7. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. május. 6.]

 

14. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. május. 6.]

 

14. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,2012. június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett önkormányzat, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § d) pont [2017. május. 6.]

 

14. § (4) bek. a) pontban

,,b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) és b) pontjában'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § e) pont [2017. május. 6.]

 

14. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,2013. július 18-ig'' szövegrész helyébe ,,2018. július 18-ig'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § f) pont [2017. május. 6.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,kötelezett önkormányzat'' szövegrész helyébe ,,települési zajtérkép készítésére kötelezett'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § g) pont [2017. május. 6.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 5. § [2017. május. 6.]

 

4. sz. melléklet címben

,,zajtérképkészítésre kötelezett'' szövegrész helyébe ,,zajtérképkészítéssel érintett'' szövegrész lép: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § h) pont [2017. május. 6.]


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

1. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]

 

2. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

2. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

2. § (3) bek. j) pont

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

2. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. április 11.]

 

17. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2017. április 11.]

 

20. § (12) bek.

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 4. § [2017. április 11.]

 

20/A. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 5. § [2017. április 11.]

 

21. § (1a) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

21. § (9) bek.

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 7. § [2017. április 11.]


160/2009. (VIII. 3.) Korm. r.

 
 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

 
 

18. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 89/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]


210/2010. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

 
 

4. § (2a) bek.

Helyébe lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § 1. pont [2017. április 11.]

 

5. § a)-c) pont

Hat. kív. h.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § 2. pont [2017. április 11.]

 

6. § (2) bek. e) pontban

,,pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,pontja, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti'' szövegrész lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 7. § 1. pont [2017. április 11.]

 

6. § (2) bek. i) pontban

,,kiválasztása'' szövegrész helyébe ,,kiválasztása, fejlesztése'' szövegrész lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 7. § 2. pont [2017. április 11.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2017. április 15.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,írásban'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus alkalmazáson keresztül'' szövegrész lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 7. § 3. pont [2017. április 15.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,esetén írásban'' szövegrész helyébe ,,esetén elektronikus alkalmazáson keresztül, valamint írásban'' szövegrész lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 7. § 4. pont [2017. április 15.]

 

10. § (4) bek.

Helyébe lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2017. április 15.]

 

10. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § 3. pont [2017. április 11.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 4. § [2017. április 15.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 5. § [2017. április 11.]

 

13. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § 4. pont [2017. április 11.]

 

16. § i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 6. § [2017. április 11.]


306/2010. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a levegő védelméről

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

2. § 12a. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 12a. pont után 12b-12c. ponttal kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

2. § 34. pont után

34a. ponttal kieg.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

8. melléklet

Mód.: 88/2017. (IV. 10.) Korm. r. 9. §, illetve 1. melléklet [2017. április 11.]


346/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a kormányzati célú hálózatokról

 
 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

12. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

16. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2017. április 11.]

 

18. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2017. április 11.]

 

34. § (1) bek.

Helyébe lép: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 4. § [2017. április 11.]

 

3. melléklet

Mód.: 85/2017. (IV. 10.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. április 11.]


31/2011. (III. 17.) Korm. r.

 
 

a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról

 
 

Hat. kív. h.: 83/2017. (IV. 10.) Korm. r. 10. § [2017. április 18.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrajtásáról

 
 

4. melléklet C) pont táblázat C:4 mezőben

,,kötelezettség.'' szövegrész helyébe ,,kötelezettség. A szolidaritási hozzájárulás éves összegének 8%-a.'' szövegrész lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 9. § [2017. április 11.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

7. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 78/2017. (IV. 6.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdéstől'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdéstől'' szövegrész lép: 78/2017. (IV. 6.) Korm. r. 2. § [2017. április 11.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

22. § (3) bek. c) pontban

,,a reklámhordozókra'' szövegrész helyébe ,,reklámokra, valamint a reklámhordozókra'' szövegrész lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. május 28.]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. május 28.]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. május 28.]

 

17/D. alcím (23/H. §)

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § [2017. május 28.]

 

26/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. május 28.]

 

26/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. május 28.]

 

26/B. § (2) bek. c) pontban

,,reklámhordozó-elhelyezés'' szövegrész helyébe ,,reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése'' szövegrész lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. május 28.]

 

26/B. § (2) bek. d)-e) pontban

,,reklámhordozók'' szövegrész helyébe ,,reklámok, reklámhordozók'' szövegrész lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. május 28.]

 

26/C. §

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § [2017. május 28.]

 

26/D. §

Helyébe lép: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 5. § [2017. május 28.]

 

46/B. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r. 7. § [2017. május 28.]


335/2012. (XII. 4.) Korm. r.

 
 

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

 
 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 81/2017. (IV. 7.) Korm. r. 1. § [2017. április 8.]

 

12. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 81/2017. (IV. 7.) Korm. r. 2. § [2017. április 8.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

6. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 89/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2017. április 11.]


45/2014. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 
 

4. § 5. pont

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. május 6.]

 

4. § 8. pont

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. május 6.]

 

5. § a) pont

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § [2017. május 6.]

 

6. §

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § [2017. május 6.]

 

II. Fejezet

4/A-4/B. alcímmel (8/A-8/B. §) kieg.: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § [2017. május 6.]

 

11. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 5. § [2017. május 6.]

 

20. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § [2017. május 6.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 7. § [2017. május 6.]

 

29. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § [2017. május 6.]


78/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 
 

35/A. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 10. § [2017. április 11.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

11/A. § (2) bek. b) pont bc) alpont után

bd) alponttal kieg.: 93/2017. (IV. 12.) Korm. r. 1. § [2017. április 13.]

 

12. alcím után

12/A. alcímmel (124/E. §) kieg.: 93/2017. (IV. 12.) Korm. r. 2. § [2017. április 13.]

 

88. § (2) bek. i) pontban

,,kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését és felmentését.'' szövegrészt hat. kív. h.: 101/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § [2017. április 29.]

 

88. § (2) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 101/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § [2017. április 29.]

 

125. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 93/2017. (IV. 12.) Korm. r. 3. § [2017. április 13.]

 

126. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 93/2017. (IV. 12.) Korm. r. 4. § [2017. április 13.]


247/2014. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 
 

1. § (2) bek. 1. pont

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. a) pont [2017. április 29.]

 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § [2018. július 1.]

 

4. § (1) bek. d) pontból

,,és elbírálja az érintett szervezetek negyedéves beszerzési tervét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 15.]

 

4. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § [2017. április 29.]

 

4. § (1) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. b) pont [2017. április 29.]

 

4/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. c) pont [2017. április 29.]

 

2. alcím

4/B. §-sal kieg.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § [2018. július 1.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. szeptember 15.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a)-c) pontjai'' szövegrész helyébe ,,a), illetve c) pontja'' szövegrész lép: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 7. § [2017. szeptember 15.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (2) bek. c) pont [2017. szeptember 15.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 15.]

 

12. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (2) bek. d) pont [2017. szeptember 15.]

 

13. §

Helyébe lép: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 5. § [2017. április 29.]

 

15. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. d) pont [2017. április 29.]

 

15. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (1) bek. e) pont [2017. április 29.]

 

6. alcím

16. §-sal kieg.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § [2018. július 1.]


250/2014. (X. 2.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

 
 

3. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 2. § [2017. április 8.]


45/2015. (VII. 27.) BM r.

 
 

a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről

 
 

1. §

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 1. § [2017. április 29.]

 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 2. § [2017. április 29.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,egyeztetet'' szövegrész helyébe ,,egyeztetett'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § a) pont [2017. április 29.]

 

9. § (1) bek. a) pontban

,,és az REI 60 tűzállósági teljesítmény'' szövegrész helyébe ,,továbbá az 1. § c) pontja szerinti esetben REI 60 tűzállósági teljesítmény'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § b) pont [2017. április 29.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,egymás fölötti'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az egymás fölötti'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § c) pont [2017. április 29.]

 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 3. § [2017. április 29.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 4. § [2017. április 29.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,Bejáratként'' szövegrész helyébe ,,Az 1. § c) pontja szerinti esetben bejáratként'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § d) pont [2017. április 29.]

 

10. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 5. § [2017. április 29.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,ideiglenes lelátó'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § e) pont [2017. április 29.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,A tűzoltási felvonulási úton'' szövegrész helyébe ,,Az 1. § c) pontja szerinti esetben a tűzoltási felvonulási úton'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § f) pont [2017. április 29.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 6. § [2017. április 29.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,ideiglenes lelátónál'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátónál'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § g) pont [2017. április 29.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,ideiglenes lelátó'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § e) pont [2017. április 29.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 7. § [2017. április 29.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 8. § [2017. április 29.]

 

16. § (5) bek.-ben

,,ideiglenes lelátó'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § e) pont [2017. április 29.]

 

17. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 9. § [2017. április 29.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,ideiglenes lelátó'' szövegrész helyébe ,,1. § c) pontja szerinti esetben az ideiglenes lelátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) BM r. 10. § e) pont [2017. április 29.]


154/2015. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

 
 

32/E. § (2) bek.-ben

,,pótlékból áll'' szövegrész helyébe ,,pótlékból áll, valamint az (5a) bekezdésben meghatározott esetben missziós kiegészítéssel egészíthető ki'' szövegrész lép: 86/2017. (IV. 10.) Korm. r. 3. § [2017. április 11.]

 

32/E. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 86/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]

 

75. § után

76. §-sal kieg.: 86/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2017. április 11.]


172/2015. (VII. 2.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

 
 

2. § 1. pont

Helyébe lép: 84/2017. (IV. 10.) Korm. r. 11. § [2017. április 11.]


238/2015. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

 
 

8. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 77/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § [2017. április 4.]


266/2015. (IX. 14.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központ kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § után

4/A-4/B. §-sal kieg.: 87/2017. (IV. 10.) Korm. r. 1. § [2017. április 11.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 87/2017. (IV. 10.) Korm. r. 2. § [2017. április 11.]


452/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 95/2017. (IV. 27.) Korm. r. 1. § [2017. április 28.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 95/2017. (IV. 27.) Korm. r. 2. § [2017. április 28.]


19/2016. (II. 10.) Korm. r.

 
 

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 76/2017. (IV. 3.) Korm. r. 1. § [2017. április 4.]


51/2016. (III. 17.) Korm. r.

 
 

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 110/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 29.]


55/2016. (III. 24.) Korm. r.

 
 

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,10622/9 helyrajzi számú ingatlanon'' szövegrész helyébe ,,10622/9 és 8712/2 helyrajzi számú ingatlanokon'' szövegrész lép: 96/2017. (IV. 27.) Korm. r. 2. § [2017. április 28.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 96/2017. (IV. 27.) Korm. r. 1. § [2017. április 28.]


134/2016. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 
 

1. alcím

3/A. §-sal kieg.: 103/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § [2017. április 29.]


155/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d)-e) ponttal kieg.: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. április 27. 20 óra]

 

1. § (1a) bek.

Helyébe lép: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. április 27. 20 óra]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 2. § [2017. április 27. 20 óra]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 3. § [2017. április 27. 20 óra]

 

5. § (4) bek.-ben

,,engedélyt kell kérni'' szövegrész helyébe ,,engedélyt kell kérni, amennyiben az építtető nem természetes személy és az építési tevékenységet nem a saját lakhatása céljából folytatja'' szövegrész lép: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. április 27. 20 óra]

 

5. § után

5/A. §-sal kieg.: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 4. § [2017. április 27. 20 óra]

 

6. § (3) bek. d) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 7. § [2017. április 27. 20 óra]

 

6. § (3) bek. e) pontban

,,mértékét'' szövegrész helyébe ,,mértékét, valamint'' szövegrész lép: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. április 27. 20 óra]

 

6. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 5. § [2017. április 27. 20 óra]

 

1. melléklet I.9. pontban

,,Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve'' szövegrész helyébe ,,Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás'' szövegrész lép: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. április 27. 20 óra]


257/2016. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

az önkormányzati ASP rendszerről

 
 

1. § 2. pont

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 1. § [2017. május 1.]

 

2. § (2) bek. d) pontban

,,feladatok elvégzése'' szövegrész helyébe ,,feladatok koordinációja'' szövegrész lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. május 1.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 2. § [2017. május 1.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 3. § [2017. május 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. május 1.]

 

7. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. május 1.]

 

12. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(8) bek.-sel kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 4. § [2017. május 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,egyedi hozzájárulása'' szövegrész helyébe ,,egyedi hozzájárulása (a továbbiakban: interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás)'' szövegrész lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. május 1.]

 

13. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 5. § [2017. május 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 6. § [2017. május 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,45 napon belül'' szövegrész lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. május 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,a 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását'' szövegrész helyébe ,,az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását'' szövegrész lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. május 1.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 7. § [2017. május 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § [2017. május 1.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 9. § [2017. május 1.]

 

1. melléklett táblázat C:6 és D:6 mezőben

,,Kincstár'' szövegrész helyébe ,,KINCSINFO Nonprofit Kft.'' szövegrész lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 11. § e) pont [2017. május 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 1.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r. 10. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. május 1.]


378/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 
 

19. § (3) bek. a) pontban

,,európai uniós projektjei megvalósításával'' szövegrész helyébe ,,európai uniós forrásból finanszírozott projektjei megvalósításával, a fenntartási kötelezettséggel érintett projektjei fenntartásával'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. április 8.]

 

19. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 3. § [2017. április 8.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,egészségügyi szolgáltatói feladatai'' szövegrész helyébe ,,egészségügyi szolgáltatói és alapellátási módszertani feladatai'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. április 8.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,európai uniós projektjei megvalósításával'' szövegrész helyébe ,,európai uniós forrásból finanszírozott projektjei megvalósításával, a fenntartási kötelezettséggel érintett projektjei fenntartásával'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. április 8.]

 

20. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 4. § [2017. április 8.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,OEK'' szövegrész helyébe ,,OEK és az Országos Közegészségügyi Központ'' szövegrész lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. április 8.]

 

21. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 5. § [2017. április 8.]


385/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

1. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 7. § [2017. április 8.]

 

6. § 36. pont

Helyébe lép: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. április 8.]

 

6. § 39. pont után

40-41. ponttal kieg.: 79/2017. (IV. 7.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. április 8.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

58/2014. (XII. 17.) MNB r.

 
 

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

 
 

2. § (1) bek.-ből

,,és (3a)'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § a) pont [2017. május 1.]

 

2. § (3a) bek.

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § b) pont [2017. május 1.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § c) pont [2017. május 1.]

 

4. § (1)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § d) pont [2017. május 1.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 1. § [2017. május 1.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § e) pont [2017. május 1.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § f) pont [2017. május 1.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,- a 2. § (3a) bekezdésében foglaltak kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § g) pont [2017. május 1.]

 

8. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § h) pont [2017. május 1.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § i) pont [2017. május 1.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § j) pont [2017. május 1.]

 

6-7. melléklet

Hat. kív. h.: 11/2017. (IV. 24.) MNB r. 2. § k) pont [2017. május 1.]


1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 3/2017. (IV. 18.) MEKH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 19.]


8/2016. (X. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

 
 

13. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 1. § [2017. április 27.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,április 30.'' szövegrész helyébe ,,december 31.'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 2. § [2017. április 27.]


11/2016. (XI. 14.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

 
 

16. alcím (33. §)

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 3. § [2017. június 10.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 4. § [2017. június 10.]

 

62. §

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 7. § [2017. június 10.]

 

64. § (1)-(2) bek.-ben

,,(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 6. § [2017. június 10.]

 

64. § után

65. §-sal kieg.: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 5. § [2017. június 10.]


13/2016. (XII. 20.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r. 8. §, illetve, 1. melléklet [2017. június 10.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

13/2015. (III. 11.) MvM r.

 
 

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,(9)'' szövegrész helyébe ,,(10)'' szövegrész lép: 11/2017. (IV. 6.) MvM r. 3. § [2017. április 7.]

 

4. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 11/2017. (IV. 6.) MvM r. 1. § [2017. április 7.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 11/2017. (IV. 6.) MvM r. 2. § [2017. április 7.]


19/2015. (IV. 10.) MvM r.

 
 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 13/2017. (IV. 10.) MvM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2017. április 25.]


8/2016. (III. 25.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 14/2017. (IV. 18.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 17.]


1/2016. (II. 1.) MK r.

 
 

a kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről

 
 

Hat. kív. h.: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2017. április 29.]


30/2008. (VII. 25.) EüM r.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

 
 

6. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r. 5. § [2017. május 21.]


12/2013. (II. 12.) EMMI r.

 
 

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

 
 

2. alcím után

2/A. alcímmel (5/A. §) kieg.: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r. 1. § [2017. május 21.]

 

6. § a) pontban

,,díjfizetési kötelezettségre'' szövegrész helyébe ,,díjfizetési kötelezettségre - az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel -'' szövegrész lép: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r. 4. § [2017. május 21.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. május 21.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 5/2017. (IV. 20.) EMMI r. 3. §, illetve 2. melléklet [2017. május 21.]


17/2014. (III.12.) EMMI r.

 
 

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 1. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

8. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 2. § [2017. április 11.]

 

15. §-ban

,,szakértői véleményét mérlegelve'' szövegrész helyébe ,,véleménye alapján'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 1. pont [2017. április 11.]

 

18. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 9. § a) pont [2017. április 11.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,tankönyvnek'' szövegrész helyébe ,,tankönyvnek és a kísérleti tankönyvnek'' szövegrész, ,,június 30-ig'' szövegrész helyébe ,,június 15-éig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 2. pont [2017. április 11.]

 

20. § (1) bek. d) pontban

,,június 30-át'' szövegrész helyébe ,,június 15-ét'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 3. pont [2017. április 11.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,szervezeti és működési szabályzatát'' szövegrész helyébe ,,ügyrendjét'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 4. pont [2017. április 11.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,június 10-éig'' szövegrész helyébe ,,április 20-áig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 5. pont [2017. április 11.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 6. pont [2017. április 11.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 4. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,Könyvtárellátót'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátót'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 7. pont [2017. április 11.]

 

28. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 9. § b) pont [2017. április 11.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 8. pont [2017. április 11.]

 

28. § (4) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 9. pont [2017. április 11.]

 

28. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 9. § c) pont [2017. április 11.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész, ,,Könyvtárellátónak'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátónak'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 10. pont a) alpont [2017. április 11.]

 

29. § (1) bek. c) pontban

,,szeptember 8.'' szövegrész helyébe ,,szeptember 15.'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 10. pont b) alpont [2017. április 11.]

 

29. § (4) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 11. pont [2017. április 11.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,Könyvtárellátótól'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátótól'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 12. pont a) alpont [2017. április 11.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 12. pont b) alpont [2017. április 11.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,Könyvtárellátónak'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátónak'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 12. pont c) alpont [2017. április 11.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 13. pont [2017. április 11.]

 

29. § (7) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 14. pont [2017. április 11.]

 

29. § (8) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 15. pont [2017. április 11.]

 

29. § (9) bek.-ben

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 16. pont [2017. április 11.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,Könyvtárellátótól'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátótól'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 17. pont [2017. április 11.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 5. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

32. § (4) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 5. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 5. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

34. § (4) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 6. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

34. § (5) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 6. § (2) bek. [2017. április 11.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 6. § (3) bek. [2017. április 11.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 7. § [2017. április 11.]

 

42. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 9. § d) pont [2017. április 11.]

 

5. melléklet I. pontban

,,legkésőbb október 15. napjáig'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb október 1. napjáig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 18. pont a) alpont [2017. április 11.]

 

5. melléklet I. pontban

,,tanév október 15. napjáig'' szövegrész helyébe ,,tanév október 1. napjáig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 18. pont b) alpont [2017. április 11.]

 

5. melléklet I. pontban

,,október 20-ig'' szövegrész helyébe ,,október 5-éig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 18. pont c) alpont [2017. április 11.]

 

9. melléklet 3. pontban

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 19. pont [2017. április 11.]

 

9. melléklet 4. pontban

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 20. pont a) alpont [2017. április 11.]

 

9. melléklet 4. pontban

,,folyó év december 15-ig'' szövegrész helyébe ,,folyó év október 31-éig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 20. pont b) alpont [2017. április 11.]

 

9. melléklet 4. pontban

,,következő év január 31-ig'' szövegrész helyébe ,,folyó év december 31-éig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 20. pont c) alpont [2017. április 11.]

 

10. melléklet 1. pontban

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 21. pont [2017. április 11.]

 

10. melléklet 2. pontban

,,Könyvtárellátó'' szövegrész helyébe ,,könyvtárellátó'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 8. § 22. pont [2017. április 11.]

 

10. melléklet 3. pont

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 10.) EMMI r. 9. § e) pont [2017. április 11.]


29/2014. (XI. 28.) FM r.

 
 

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 
 

2. § 3. pontban

,,hulladékégető művet'' szövegrész helyébe ,,hulladékégető művet vagy hulladék-együttégető művet'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 10. § a) pont [2017. április 25.]

 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 6. § (1) bek. [2017. április 25.]

 

2. § 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 6. § (2) bek. [2017. április 25.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 7. § [2017. április 25.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 8. § (1) bek. [2017. április 25.]

 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 8. § (2) bek. [2017. április 25.]

 

13. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 9. § [2017. április 25.]

 

25. § nyitó szövegrészben

,,2013. január 13-át megelőzően'' szövegrész helyébe ,,2013. január 7-ét megelőzően'' szövegrész, ,,2013. január 13. előtt'' szövegrész helyébe ,,2013. január 7. előtt'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 10. § b) pont [2017. április 25.]

 

4. melléklet 3.6. alpontban

,,2013. január 13-án'' szövegrész helyébe ,,2013. január 7-én'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 10. § c) pont [2017. április 25.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

20. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 10. § [2017. április 11.]

 

31/D. § után

31/E. §-sal kieg.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 11. § [2017. április 11.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

10. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 12. § [2017. április 11.]

 

22/F. § után

Első 22/G. §-sal kieg.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 13. § [2017. április 11.]

 

Első 22/G. § után

Második 22/G. §-sal kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 9. § [2017. április 29.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 10. §, illetve 2. melléklet [2017. április 29.]


42/2015. (VII. 22.) FM r.

 
 

a termelői csoportok elismeréséről

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 11. § [2017. április 29.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

4. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 12. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

4. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 12. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,öt évre'' szövegrész helyébe ,,négy évre'' szövegrész lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 18. § a) pont [2017. április 29.]

 

5. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 13. § [2017. április 29.]

 

5. § (2) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

6. § (2) bek. d) pont db) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 14. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 14. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

6. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 19. § [2017. április 29.]

 

6. § (6)-(10) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (10) bek. után (11) bek.-sel kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 14. § (3) bek. [2017. április 29.]

 

7. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 15. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 15. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 15. § (3) bek. [2017. április 29.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 16. § [2017. április 29.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 17. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. április 29.]

 

2. melléklet A)-B) táblázatban

,,Regisztrációs szám'' szövegrész helyébe ,,Ügyfél-azonosító'' szövegrész lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 18. § b) pont [2017. április 29.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 17. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. április 29.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 5a. pont b)-c) pontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 15. § [2017. április 11.]

 

1. § 5b. pont b) alpont bb) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 15. § [2017. április 11.]

 

2. § (2) bek. d) pont da)-db) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 15. § [2017. április 11.]

 

2. § (2) bek. d) pont záró szövegrész

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 14. § [2017. április 11.]

 

3. § (1a) bek. b)-c) pontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 15. § [2017. április 11.]

 

3. § (3) bek. b) pont ba)-bb) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 15. § [2017. április 11.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 2a. pont b) pont bb) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 17. § [2017. április 11.]

 

1. § 4a. pont b)-c) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 17. § [2017. április 11.]

 

2. § (2) bek. d) pont da)-db) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 17. § [2017. április 11.]

 

2. § (2) bek. d) pont záró szövegrész

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 16. § [2017. április 11.]

 

4. § (1a) bek. b)-c) pontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 17. § [2017. április 11.]

 

4. § (2) bek. b) pont ba)-bb) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 17. § [2017. április 11.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 6. pont b)-c) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 19. § [2017. április 11.]

 

2. § (1) bek. b) pont ba)-bb) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 19. § [2017. április 11.]

 

3. melléklet

Mód.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 18. §, illetve 2. melléklet [2017. április 11.]


94/2015. (XII. 23.) FM r.

 
 

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 20. § (1) bek. [2017. április 11.]

 

6. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 20. § (2) bek. [2017. április 11.]


36/2006. (V. 18.) FVM r.

 
 

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

 
 

3. § (4) bek.-ben

,,kereskedelmi neve egyértelműen'' szövegrész helyébe ,,kereskedelmi neve nem lehet megtévesztő és egyértelműen'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 5. § a) pont [2017. április 21.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,vizsgálatokkal, a kultúracsoportonként'' szövegrész helyébe ,,vizsgálatokkal, a kultúránként vagy kultúracsoportonként'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 5. § b) pont [2017. április 21.]

 

9. § (8) bek. c) pont után

d)-e) ponttal kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 1. § [2017. április 21.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 2. § [2017. április 21.]

 

13. § (8) bek. után

(9)-(12) bek.-sel kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 3. § [2017. április 21.]

 

17. §

Helyébe lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 4. § [2017. április 21.]


37/2006. (V. 18.) FVM r.

 
 

az ,,EK-műtrágya''-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 6. § (1) bek. [2017. április 21.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,az engedélyező hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH-nek'' szövegrész, ,,az engedélyező hatóság'' szövegrész helyébe ,,a NÉBIH'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § a) pont [2017. április 21.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,2003/2003/EK'' szövegrész helyébe ,,2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § b) pont [2017. április 21.]

 

1. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 6. § (2) bek. [2017. április 21.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 7. § (1) bek. [2017. április 21.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés c)'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés f)'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § c) pont [2017. április 21.]

 

2. § (2)-(3) bek.-ben

,,2003/2003/EK'' szövegrész helyébe ,,2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § b) pont [2017. április 21.]

 

2. § (3) bek. után

(4)-(11) bek.-sel kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 7. § (2) bek. [2017. április 21.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 8. § (1) bek. [2017. április 21.]

 

3. § (2)-(3) bek.-ben

,,2003/2003/EK'' szövegrész helyébe ,,2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § b) pont [2017. április 21.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6) bek.-sel kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 8. § (2) bek. [2017. április 21.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 9. § [2017. április 21.]

 

4. §-ban

,,2003/2003/EK'' szövegrész helyébe ,,2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § b) pont [2017. április 21.]

 

4. §-ban

,,a Vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,a Földművelésügyi'' szövegrész lép: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 11. § d) pont [2017. április 21.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 18/2017. (IV. 11.) FM r. 10. § [2017. április 21.]


129/2007. (X. 31.) FVM r.

 
 

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 1. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

1. § d) pont

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 1. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 2. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 2. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

2. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 2. § (3) bek. [2017. április 29.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 3. § (1) bek. [2017. április 29.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 3. § (2) bek. [2017. április 29.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 4. § [2017. április 29.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 5. § [2017. április 29.]

 

9. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 6. § [2017. április 29.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 7. § [2017. április 29.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 22/2017. (IV. 26.) FM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2017. április 29.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

1. sz. melléklet táblázat D:25. mezőben

,,250 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész helyébe ,,300 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 1. § [2017. április 11.]


50/2008. (IV. 24.) FVM r.

 
 

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot'' fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. április 11.]


55/2002. (XII. 29.) GKM r.

 
 

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,az illetékes kiadó hatóság külön jogszabályban1 meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 5. § a) pont [2017. április 25.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az engedélyt, okmányt kiadó hatóság'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 5. § b) pont [2017. április 25.]


91/2004. (VI. 29.) GKM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

 
 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (1) bek. [2017. április 25.]

 

4. § (1) bek. b) pontban

,,közlekedési hatóságot'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (6) bek. a) pont [2017. április 25.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (2) bek. [2017. április 25.]

 

5. § (1) bek. záró szövegrészben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (6) bek. b) pont [2017. április 25.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (3) bek. [2017. április 25.]

 

5. § (3) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (4) bek. [2017. április 25.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (5) bek. [2017. április 25.]

 

1. sz. melléklet III. fejezet 2. pont

Hat. kív. h.: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 6. § (7) bek. [2017. április 25.]


24/2005. (IV. 21.) GKM r.

 
 

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

 
 

8. sz. melléklet 7.5.1. pontban

,,közlekedési hatóság a'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 7. § [2017. április 25.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

69/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 1/2017. (IV. 20.) HM r. 1. § [2017. április 21.]

 

4. melléklet

Mód.: 1/2017. (IV. 20.) HM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. április 21.]


13/2013. (VIII. 21.) HM r.

 
 

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

 
 

1. § (1) bek. 2. pont után

2a-2b. ponttal kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 1. § (1) bek. [2017. május 1.]

 

1. § (1) bek. 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 1. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

1. § (1) bek. 7. pontban

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

1. § (1) bek. 7. pontban

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

1. § (1) bek. 7. pont után

7a. ponttal kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 1. § (3) bek. [2017. május 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 2. § [2017. május 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 3. § [2017. május 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,2., 3. és 4. pontja'' szövegrész helyébe ,,1e., 2., 3. és 4. pontja'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § c) pont [2017. június 16.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

4. § (1) bek. záró szövegrészben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

6. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 4. § [2017. június 16.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

7. § b) pontban

,,szeptember 30-ig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 5-ig'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § d) pont [2017. június 16.]

 

7. § c) pontban

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

8. § (1), (4) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 5. § [2017. június 16.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

9. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 18. § [2017. június 16.]

 

11/A. §

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 6. § [2017. május 1.]

 

12. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 7. § [2017. június 16.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § e) pont [2017. június 16.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,g)-k) pont'' szövegrész helyébe ,,g)-m) pont'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § f) pont [2017. június 16.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 8. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 18. § [2017. június 16.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 8. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § e) pont [2017. június 16.]

 

14. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 9. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § e) pont [2017. június 16.]

 

14. § (5) bek.-ben

,,a)-k)'' szövegrész helyébe ,,a)-m)'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § g) pont [2017. június 16.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

14. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 9. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

15. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 10. § [2017. június 16.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

16. § (1) bek. b) pontban

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,13. § (2) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,20. § (6a) bekezdését'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § h) pont [2017. június 16.]

 

16. § (4) bek. a) pontban

,,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § i) pont [2017. június 16.]

 

16. § (4) bek. b) pontban

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

16. § (4a) bek.-ben

,,a 20. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az éves kedvezményes keret'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § j) pont [2017. június 16.]

 

16. § (6) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

16. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 11. § [2017. június 16.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,a)-e) és g)-k)''szövegrész helyébe ,,a)-m)'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § k) pont [2017. június 16.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,napi pihenésre'' szövegrész helyébe ,,térítésmentesen napi pihenésre'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § l) pont [2017. június 16.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

18. § (1)-(2) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 12. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

18. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 12. § (2) bek. [2017. június 16.]

 

20. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (1) bek. [2017. június 16.]

 

20. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (2) bek. [2017. május 1.]

 

20. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (3) bek. [2017. június 16.]

 

20. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (4) bek. [2017. május 1.]

 

20. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (5) bek. [2017. június 16.]

 

20. § (7) bek.

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 13. § (6) bek. [2017. május 1.]

 

20. § (7) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

20. § (9) bek.-ben

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

20. § (10) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 14. § [2017. június 16.]

 

21. §

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 15. § [2017. június 16.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,2-8. §, 12. § és 16. §'' szövegrész helyébe ,,2-5. §, 8-12. § és 16. §'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § m) pont [2017. június 16.]

 

23. § (5) bek.-ben

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § e) pont [2017. június 16.]

 

24/A. §-ban

,,,MH rekreációt végző'' szövegrész helyébe ,,,MH regenerálódást segítő és rekreációt végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § a) pont [2017. június 16.]

 

24/A. §-ban

,,regenerálódást és kiképzést segítő'' szövegrész helyébe ,,regenerálódást és kiképzést végző'' szövegrész lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 17. § b) pont [2017. június 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 16. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 4/2017. (IV. 28.) HM r. 16. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 16.]


18/2013. (IX. 5.) HM r.

 
 

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

 
 

17. § (1) bek. c) pontban

,,külön kérelem nélkül, minden év március 31-ig,'' szövegrész helyébe ,,a kiküldött tárgyév március 15. napjáig megtett írásbeli nyilatkozata alapján tárgyév március 31-ig vagy tárgyév szeptember 30-ig,'' szövegrész lép: 2/2017. (IV. 20.) HM r. 1. § [2017. április 21.]

 

70. § után

71. §-sal kieg.: 2/2017. (IV. 20.) HM r. 2. § [2017. április 21.]


1/2015. (II. 25.) HM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,19. pontja'' szövegrész helyébe ,,18. pontja'' szövegrész lép: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 4. § a) pont [2017. április 21.]

 

3. § (1)-(2) bek.-ben

,,G:8'' szövegrész helyébe ,,G:12'' szövegrész lép: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 4. § b) pont [2017. április 21.]

 

3/A. §

Helyébe lép: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 1. § [2017. április 21.]

 

5. §

Hat. kív. h.: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 5. § [2017. április 21.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 2. § [2017. április 21.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 3/2017. (IV. 20.) HM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 21.]


8/2003. (IV. 24.) IM-BM-PM e. r.

 
 

a büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 5/2017. (IV. 20.) IM r. 5. § [2017. április 21.]


11/2012. (II. 29.) KIM r.

 
 

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

 
 

1. § (1) bek. 40-42. pont

Hat. kív. h.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 4. § a) pont [2017. április 4.]

 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 1. § [2017. április 4.]

 

8. § (2) bek. c) és g) pont

Hat. kív. h.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 4. § b) pont [2017. április 4.]

 

6. alcím (12. §)

Hat. kív. h.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 4. § c) pont [2017. április 4.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 2. § [2017. április 4.]

 

40. melléklet

Mód.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. április 4.]

 

41-43. melléklet

Hat. kív. h.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 4. § d) pont [2017. április 4.]


58/2012. (XII. 28.) KIM r.

 
 

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

 
 

2. § e) pont

Helyébe lép: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 5. § [2017. április 4.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,helyi bírósági'' szövegrész helyébe ,,törvényszéki'' szövegrész lép: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 7. § [2017. április 4.]

 

4. alcím után

4a. alcímmel (4/A. §) kieg.: 3/2017. (IV. 3.) IM r. 6. § [2017. április 4.]


39/2013. (XII. 30.) KIM r.

 
 

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

 
 

4. melléklet

Mód.: 13/2017. (IV. 10.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 25.]


29/2001. (IX. 1.) KöViM r.

 
 

a hajózási hatósági eljárások díjairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,hatáskörrel rendelkező hatóság részére'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 3. § a) pont [2017. április 25.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,az eljáró hatóság bevétele'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bevétele'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 3. § b) pont [2017. április 25.]


8/2002. (I. 30.) KöViM r.

 
 

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

 
 

7. § (3) bek.-ben

,,közlekedési hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 4. § a) pont [2017. április 25.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,az eljáró közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész, ,,külön jogszabály4'' szövegrész helyébe ,,az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 4. § b) pont [2017. április 25.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,külön jogszabályban5'' szövegrész helyébe ,,közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 4. § c) pont [2017. április 25.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 4. § d) pont [2017. április 25.]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

2. § (3a) bek.

Helyébe lép: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 1. § (1) bek. [2017. április 27.]

 

2. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 1. § (2) bek. [2017. április 27.]

 

2. § (4) bek. j) pont

Helyébe lép: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 2. § (1) bek. [2017. április 27.]

 

2. § (4) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 2. § (2) bek. [2017. április 27.]

 

11/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § a) pont [2017. április 25.]

 

11/B. § (2) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § a) pont [2017. április 25.]

 

15/A. § (1)-(2) és (4)-(6) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § a) pont [2017. április 25.]

 

16/B. § (1) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § b) pont [2017. április 25.]

 

16/B. § (3) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § a) pont [2017. április 25.]

 

16/B. §

Helyébe lép: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 3. § [2017. április 27.]

 

19/A. § (6) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § b) pont [2017. április 25.]

 

19/A. § (11) bek.-ben

,,közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 1. § a) pont [2017. április 25.]

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. április 27.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

2. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 5. § [2017. április 27.]

 

3. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 6. § [2017. április 27.]

 

4. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 7. § [2017. április 27.]

 

16. melléklet után

17. melléklettel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 8. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. április 27.]

 

17. melléklet után

18. melléklettel kieg.: 11/2017. (IV. 12.) NFM r. 8. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. április 27.]


26/1997. (XII. 12.) KHVM r.

 
 

az útügyi hatósági eljárások díjairól

 
 

1. § (2) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 2. § [2017. április 25.]


9/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,vasúti igazgatási szervnek a honlapján közétett'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 8. § [2017. április 25.]


10/2008. (VI. 30.) KHEM r.

 
 

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,69. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,79/F. § (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 9. § a) pont [2017. április 25.]

 

1. § (1) bek.-ben

,,vasúti igazgatási szervnek a honlapján közétett'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 9. § b) pont [2017. április 25.]


84/2009. (XII. 30.) KHEM r.

 
 

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,közlekedési hatóság kincstárnál'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 10. § a) pont [2017. április 25.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,közlekedési hatóságot'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 10. § b) pont [2017. április 25.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,az eljáró közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 10. § c) pont [2017. április 25.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,az eljáró hatóságot'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot'' szövegrész lép: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 10. § d) pont [2017. április 25.]


78/2015. (XII. 30.) NFM r.

 
 

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 12/2017. (IV. 24.) NFM r. 11. §, illetve 1. melléklet [2017. április 25.]


3/2017. (I. 31.) NFM r.

 
 

a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

 
 

1. §-ban

,,2018.'' szövegrész helyébe ,,2022.'' szövegrész lép: 14/2017. (IV. 27.) NFM r. 3. § [2017. április 28.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

2. § (8a) bek. b) pontban

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,2017. május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 7. § a) pont [2017. április 11.]

 

2. § (8a) bek. b) pont ba)-bb) alpont

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 3. § [2017. április 11.]

 

2. § (8a) bek. b) pont bc) alpontban

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,2017. május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 7. § b) pont [2017. április 11.]

 

4. § (1) bek. c) pontban

,,2017. február 28-án'' szövegrész helyébe ,,2017. május 31-én'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 7. § c) pont [2017. április 11.]

 

4. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 4. § [2017. április 11.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 5. § [2017. április 11.]

 

7. § (1b) bek.

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 6. § [2017. április 11.]


94/2013. (X. 10.) VM r.

 
 

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 
 

1. § 6. pont b)-c) alpontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 9. § a) pont [2017. április 11.]

 

3. § (4a) bek. a) pontban

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 9. § a) pont [2017. április 11.]

 

3. § (4a) bek. b) pont

Helyébe lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 8. § [2017. április 11.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,2016. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-ig'' szövegrész lép: 17/2017. (IV. 10.) FM r. 9. § b) pont [2017. április 11.]


110/2013. (XII. 4.) VM r.

 
 

az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

 
 

2. § (1) bek. 17. pontban

,,2013. január 13.'' szövegrész helyébe ,,2013. január 7.'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (1) bek. a) pont [2017. április 25.]

 

2. § (1) bek. 18. pontban

,,2013. január 13-tól'' szövegrész helyébe ,,2013. január 7-től'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (1) bek. b) pont [2017. április 25.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,az országos'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (1) bek. c) pont [2017. április 25.]

 

12. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 1. § [2017. április 25.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,720 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű'' szövegrész helyébe ,,300 MW névleges kimenő elektromos teljesítményű'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (1) bek. d) pont [2017. április 25.]

 

19. § (4) bek.-ből

,,ha az számítással kellő pontossággal meghatározható, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (2) bek. [2017. április 25.]

 

8. melléklet 1. pont nyitó szövegrészben

,,akkor tekintendő igazoltnak, ha'' szövegrész helyébe ,,akkor tekintendő igazoltnak, ha egy naptári éven belül'' szövegrész lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 2. § (1) bek. e) pont [2017. április 25.]


26/2014. (III. 25.) VM r.

 
 

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

 
 

2. § 7. pont

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 3. § (1) bek. [2017. április 25.]

 

2. § 20. pont után

20a. ponttal kieg.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 3. § (2) bek. [2017. április 25.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 4. § [2017. április 25.]

 

1. melléklet

Mód.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 5. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. április 25.]

 

3. melléklet

Mód.: 19/2017. (IV. 24.) FM r. 5. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. április 25.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1052/2014. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatárzatok módosításáról

 
 

1. pont b) pont bb) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h. 2. pont


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

,,a Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében 2017. március 31.'' szövegrész helyébe ,,a Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1663,2 millió forint tekintetében 2017. március 31., a Bethlen Gábor Alapba a Szent Teréz székesegyház felújítása céljából átcsoportosított 165,0 millió forint tekintetében 2018. március 31.'' szövegrész lép: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h. 5. pont


1531/2015. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h. 4. pont


1803/2015. (XI. 10.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

10. piont után

11. ponttal kieg.: 1245/2017. (IV. 28.) Korm. h.


1905/2015. (XII. 8.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1178/2017. (IV. 3.) Korm. h. 3. pont


1056/2016. (II. 17.) Korm. h.

 
 

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont b) alpont

Hat. kív. h.: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 3. pont [2017. április 4.]

 

1. melléklet

Mód.: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 1. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. április 4.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat E:2 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. április 4.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat A:7 mezőben

,,MAHOP-2.5-2016'' szövegrész helyébe ,,MAHOP-2.5-2017'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. április 4.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat C:7 mezőben

,,1,35'' szövegrész helyébe ,,1,351'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont c) alpont [2017. április 4.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat E:7 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont d) alpont [2017. április 4.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat A:3 mezőben

,,MAHOP-3.1.2-2016'' szövegrész helyébe ,,MAHOP-3.1.2-2017'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont e) alpont [2017. április 4.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat C:2 mezőben

,,0,14'' szövegrész helyébe ,,0,145'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont f) alpont [2017. április 4.]

 

2. melléklet

Mód.: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 1. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. április 4.]

 

2. melléklet táblázat E:2 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2016-ban'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont g) alpont [2017. április 4.]

 

2. melléklet táblázat A:2a mezőben

,,MAHOP-3.1.2-2016'' szövegrész helyébe ,,MAHOP-3.1.2-2017'' szövegrész lép: 1174/2017. (IV. 3.) Korm. h. 2. pont h) alpont [2017. április 4.]


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont nyitó szövegrészben

,,17,17'' szövegrész helyébe ,,19,25'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. április 11.]

 

1. pont d) alpont db) alpontban

,,13,30'' szövegrész helyébe ,,15,38'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat C:6 mezőben

,,9,88'' szövegrész helyébe ,,10,79'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont c) alpont ca) pont [2017. április 11.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat C:7 mezőben

,,175,16 '' szövegrész helyébe ,,176,33'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont c) alpont cb) pont [2017. április 11.]

 

2. melléklet táblázat D:49 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,7,41'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont d) alpont da) pont [2017. április 11.]

 

2. melléklet táblázat D:59 mezőben

,,7,90'' szövegrész helyébe ,,8,99'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont d) alpont db) pont [2017. április 11.]

 

2. melléklet táblázat D:63 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,3,08'' szövegrész lép: 1208/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont d) alpont dc) pont [2017. április 11.]


1106/2016. (III. 3.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. március 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h. 3. pont


1131/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

4. pont b) alpont

Helyébe lép: 1202/2017. (IV. 10.) Korm. h. 6. pont


1248/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont b) alpontban

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,2017.'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet

Mód.: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:3 mezőben

,,VP1-1.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP1-1.1.1-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:3 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2017. január'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:18 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. november'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:20 mezőben

,,2016. szeptember'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. december'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat C:24 mezőben

,,140,96'' szövegrész helyébe ,,167,37'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat F:24 mezőben

,,67,66'' szövegrész helyébe ,,94,07'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat C:26 mezőben

,,40,23'' szövegrész helyébe ,,39,23'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.8. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat F:26 mezőben

,,27,57'' szövegrész helyébe ,,26,57'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.9. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat C:29 mezőben

,,26,09'' szövegrész helyébe ,,11,29'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.10. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat F:29 mezőben

,,26,09'' szövegrész helyébe ,,11,29'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.11. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat C:33 mezőben

,,23,74'' szövegrész helyébe ,,29,56'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.12. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat F:33 mezőben

,,23,74'' szövegrész helyébe ,,29,56'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.13. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:35 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. december'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.14. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:37 mezőben

,,VP4-8.5.2-16'' szövegrész helyébe ,,VP4-8.5.2-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.15. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:37 mezőben

,,2016. október'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.16. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:38a mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. szeptember'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.17. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:39 mezőben

,,VP4-10.2.1-15'' szövegrész helyébe ,,VP4-10.2.1.1-15'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.18. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:45 mezőben

,,VP4-15.1.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP4-15.1.1-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.19. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:53 mezőben

,,VP5-8.3.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP5-8.3.1-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.20. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat C:55 mezőben

,,5,15'' szövegrész helyébe ,,4,70'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.21. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:67 mezőben

,,VP6-16.9.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP6-16.9.1-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.22. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:67 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.23. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat A:70 mezőben

,,VP6-19.3.1-16'' szövegrész helyébe ,,VP6-19.3.1-17'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.24. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:70 mezőben

,,2016. november'' szövegrész helyébe ,,2017. március'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.25. alpont [2017. április 11.]

 

1. melléklet táblázat K:74 mezőben

,,2016. augusztus'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve: 2016. szeptember'' szövegrész lép: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 4. pont 4.26. alpont [2017. április 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 1210/2017. (IV. 10.) Korm. h. 3. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. április 11.]


1298/2016. (VI. 13.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - ,,E-közbeszerzés'' megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1207/2017. (IV. 10.) Korm. h. 1. pont [2017. április 11.]


1684/2016. (XI. 29.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Belügyminisztérium igazgatása cím javára biztosított 1600,0 millió forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h. 4. pont


1802/2016. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

 
 

1-2. pontban

,,ingatlanberuházásainak és tevékenységének'' szövegrész helyébe ,,ingatlanberuházásainak, eszközbeszerzéseinek és tevékenységének'' szövegrész lép: 1198/2017. (IV. 10.) Korm. h. 2. pont

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1198/2017. (IV. 10.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet


1183/2017. (IV. 10.) Korm. h.

 
 

az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

 
 

Hat. kív. h.: 1183/2017. (IV. 10.) Korm. h. 18. pont [2018. január 1.]
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.