A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418041. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. május 1-jétől a 2016/75. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

321/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

321/A. § (3) bek.-ben

,,és bizonyítékait'' szövegrész helyébe ,,és okirati bizonyítékait'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § a) pont [2016. július 1.]

 

326. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2016: XXX. tv. 175. § [2016. augusztus 1.]

 

340/B. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

340/B. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XL. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

340/B. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § a) pont [2016. június 30.]

 

340/B. § (4) bek. b) pontból

,,továbbá a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § b) pont [2016. június 30.]

 

341/J. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

346/B. § (4) bek.-ből

,,vagy tárgyi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § c) pont [2016. június 30.]

 

386/U. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

394/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 5. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

394/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 5. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

394/C. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

394/C. § (5) bek.-ben

,,ÁNYK'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § b) pont [2016. július 1.]

 

394/C. § (7)-(8) bek.-ben

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,belföldi gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § c) pont [2016. július 1.]

 

394/D. § (6) bek.-ből

,,egyéb'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § d) pont [2016. június 30.]

 

394/D. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

394/E. § (2) bek.-ben

,,ÁNYK'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § b) pont [2016. július 1.]

 

394/G. § (2) bek. a) pontban

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,belföldi gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § c) pont [2016. július 1.]

 

394/G. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 8. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

394/G. § (6) bek.-ben

,,dokumentumformátumok'' szövegrész helyébe ,,fájlformátumok'' szövegrész, ,,dokumentumformátumokat'' szövegrész helyébe ,,fájlformátumokat'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § d) pont [2016. július 1.]

 

394/G. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: XL. tv. 8. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

394/G. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 8. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

394/H. § (7) bek.-ben

,,a bíróság nevét'' szövegrész helyébe ,,a bíróság és a felek nevét, az ügy tárgyát'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § e) pont [2016. július 1.]

 

394/H. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

394/H. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: XL. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

394/J. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

394/L. §-ban

,,gazdálkodó szervezet'' szövegrész helyébe ,,belföldi gazdálkodó szervezet'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § c) pont [2016. július 1.]

 

394/L. §-ban

,,ÁNYK'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 14. § f) pont [2016. július 1.]

 

394/M. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 11. § [2016. július 1.]

 

394/M. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § e) pont [2016. június 30.]

 

395. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

395. § (4) bek. n) pontból

,,a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 15. § f) pont [2016. június 30.]

 

397/I. § után

397/J. §-sal kieg.: 2016: XL. tv. 13. § [2016. július 1.]


1988. évi XXIV. tv.

 
 

a külföldiek magyarországi befektetéseiről

 
 

40. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 1. § [2016. július 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (4) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

7. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 1. § (3) bek. [2016. szeptember 30.]

 

7. § (7a) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 1. § (4) bek. [2016. szeptember 30.]

 

7. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 1. § (5) bek. [2016. szeptember 30.]

 

7. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 1. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

58. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

60. § (1) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 3. § [2016. szeptember 30.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

6. § (2) bek.-ben

,,h)-i) és o) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,h)-i), o) és q) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

6/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

14/B. § [2015. évi CCXXIV. törvénnyel megállapított] (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

14/B. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

15/D. §

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 2. § [2016. május 6.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

44. § (1) bek.-ben

,,szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység'' szövegrész helyébe ,,szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a közérdekű önkéntes tevékenység, valamint az állami projektértékelői jogviszony'' szövegrész lép: 2016: XXXIII. tv. 14. § [2016. május 6.]

 

44/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

85. § (5) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

85. § (5) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

85. § (7) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2016. július 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

64. § (4) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 5. § [2016. június 1.]

 

132. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 60. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

140/U. § után

140/V. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 4. § [2016. június 1.]


1993. évi LXXIX. tv.

 
 

a közoktatásról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 1. pont [2016. július 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

22. § b) pont

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 161. § [2016. június 15.]

 

138/C. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

139. § (1) bek.-ben

,,138/C. § szerinti - a jegyző által igazolt - bejelentéstől'' szövegrész helyébe ,,138/C. § szerinti tájékoztatástól'' szövegrész lép: 2016: XXXII. tv. 3. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

147. § (5) bek.-ben

,,A 138/C. § alkalmazásában'' szövegrész helyébe ,,A 138/C. §, a 139. § (1) bekezdés, valamint a 154/A. § (11) és (12) bekezdés alkalmazásában'' szövegrész lép: 2016: XXXII. tv. 3. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

154/A. § (11)-(12) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

306/T. §-sal kieg.: 2016: XXXII. tv. 3. § (3) bek. [2016. július 1.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

7. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 1. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

7. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: XLI. tv. 1. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

15. § (4) bek. e)-f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg f) pont után g) ponttal kieg.: 2016: XLI. tv. 2. § [2016. június 4.]

 

15/C. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép, egyidejűleg l) pont után m)-n) ponttal kieg.: 2016: XLI. tv. 3. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

15/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 3. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

15/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 3. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

15/C. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 3. § (4) bek. [2016. október 1.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 4. § [2016. június 4.]

 

29. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLI. tv. 15. § a) pont [2019. január 1.]

 

31/A. §-ban

,,a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLI. tv. 15. § b) pont [2016. június 4.]

 

32/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 5. § [2016. június 4.]

 

33/B. § (1) bek.-ben

,,úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok'' szövegrész helyébe ,, , a vízügyi eljárásba bevont szakhatóság, valamint a vízügyi hatóság, mint szakhatóság pedig'' szövegrész lép: 2016: XLI. tv. 14. § a) pont [2016. június 4.]

 

36. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 6. § [2016. június 4.]

 

37. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 7. § [2016. június 4.]

 

38. §

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 8. § [2016. június 4.]

 

39. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 9. § [2016. június 4.]

 

42. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: XLI. tv. 10. § [2016. június 4.]

 

44/J. § (2) bek.-ben

,,vízügyi hatóság szabja ki'' szövegrész helyébe ,,vízügyi hatóság szabja ki a jegyző kezdeményezése alapján'' szövegrész lép: 2016: XLI. tv. 14. § b) pont [2016. június 4.]

 

45. § (8) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 11. § [2016. június 4.]

 

45. § (8) bek. n) pont

Hat. kív. h.: 2016: XLI. tv. 15. § c) pont [2016. június 4.]

 

45/A. § c) pont

Helyébe lép: 2016: XLI. tv. 12. § [2016. október 1.]

 

45/F. § (1) bek.-ben

,,45/D. § (2) bekezdés b) pontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,szakmai'' szövegrész lép: 2016: XLI. tv. 14. § c) pont [2016. június 4.]

 

1. sz. melléklet 43. pont után

44. ponttal kieg.: 2016: XLI. tv. 13. § [2016. június 4.]


1995. évi CXIV. tv.

 
 

az igazságügyi szakértői kamaráról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXIX. tv. 166. § (2) bek. [2016. szeptember 15.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

1. sz. melléklet

Mód.: 2016: XLIV. tv. 77. §, illetve 2. melléklet [2016. május 21.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

21. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 4. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

37. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 60. § (1) bek. [2016. július 1.]


1996. évi LIII. tv.

 
 

a természet védelméről

 
 

,,A természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályok'' alcím

21/A. §-sal kieg.: 2016: XXXII. tv. 5. § [2016. július 1.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

1. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 11. § [2016. szeptember 1.]

 

1. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 6. § [2016. szeptember 30.]

 

3. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 7. § [2016. szeptember 30.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 12. § [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. g)-h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 8. § [2016. szeptember 30.]

 

7/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

7/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

7/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 9. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

10. § o) pont után

p)-q) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 10. § [2016. szeptember 30.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 11. § [2016. július 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 162. § [2016. június 15.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

2. § 4. pontban

,,az építésügyi hatósági engedély kérelmezője,'' szövegrész helyébe ,,a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a 33/A. § szerinti építési tevékenység bejelentője'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § a) pont [2016. május 13.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 1. § [2016. május 13.]

 

18. § (2) bek.-ből

,,- a 13. § (2) bekezdésében előírt, illetőleg azok végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 6. § a) pont [2016. július 1.]

 

20. § (7) bek. a) pontban

,,munkákra'' szövegrész helyébe ,,munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § b) pont [2016. május 13.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,tervdokumentáció'' szövegrész helyébe ,,dokumentáció'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § c) pont [2016. május 13.]

 

32. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVI. tv. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

32. § (11) bek.-ben

,,engedélyezéshez'' szövegrész helyébe ,,hatósági eljáráshoz'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § d) pont [2016. május 13.]

 

33. § (1) bek. a) pontban

,,tervek'' szövegrész helyébe ,,dokumentáció'' szövegrész, ,,terveket'' szövegrész helyébe ,,dokumentációt'' lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § e) pont [2016. május 13.]

 

33. § (1) bek. c) pontban

,,a tervdokumentáció'' szövegrész helyébe ,,az építészeti-műszaki dokumentáció'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § f) pont [2016. május 13.]

 

33/A. § (1) bek. a) pontban

,,bejelenti'' szövegrész helyébe ,, , kizárólag elektronikus úton bejelenti'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § g) pont [2016. július 1.]

 

33/A. § (1) bek. c) pontban

,,egyszerű bejelentési'' szövegrész helyébe ,,kivitelezési'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § h) pont [2016. május 13.]

 

33/A. § (1) bek. d) pontban

,,az egyszerű bejelentési dokumentációtól való'' szövegrész helyébe ,,a kivitelezési dokumentációtól kormányrendeletben meghatározott'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § i) pont [2016. május 13.]

 

33/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVI. tv. 3. § [2016. május 13.]

 

33/A. § (2) bek.-ben

,,a bejelentéstől'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentéstől'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § j) pont [2016. május 13.]

 

38. §

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 4. § [2016. május 13.]

 

39. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 5. § [2016. május 13.]

 

39/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXVI. tv. 14. § [2016. május 13.]

 

40. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 6. § [2016. május 13.]

 

40. § (2) bek. c) pontban

,,kivitelezési terveknek'' szövegrész helyébe ,,kivitelezési dokumentációnak'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § k) pont [2016. május 13.]

 

42. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 6. § b) pont [2016. július 1.]

 

43. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 7. § [2016. május 13.]

 

46. § (2) bek. b) pont bc) alpontban

,,vezetésének'' szövegrész helyébe ,,meglétének, vezetésének'' szövegrész lép: 2016: XXXVI. tv. 13. § l) pont [2016. május 13.]

 

46. § (3) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 2016: XXXVI. tv. 8. § [2016. május 13.]

 

47. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 9. § [2016. május 13.]

 

48. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 10. § (1) bek. [2016. május 13.]

 

48. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVI. tv. 10. § (2) bek. [2016. május 13.]

 

48/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVI. tv. 11. § [2016. május 13.]

 

62. § (1c) bek. után

(1d) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVI. tv. 12. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

62. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVI. tv. 12. § (2) bek. [2016. május 13.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

5/A. §-ban

,,26. § (1) bekezdés c)-e) pontja, (2a) és (2b) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,26. § (1)-(2b) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 13. § a) pont [2016. július 1.]

 

19/A. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 5. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

19/A. § (1b) bek. után

(1c) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 5. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,fogyatékos'' szövegrész helyébe ,,sajátos nevelési igényű'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 13. § b) pont [2016. július 1.]

 

26. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

29. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 8. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 8. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

38/C. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 9. § [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 10. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 10. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

61. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

61. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

81. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

83. § (4) bek. zs) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 14. § [2016. július 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

57. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 7. § [2016. július 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

27. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 8. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 8. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

,,Függőben tartás'' alcím

47/B. §-sal kieg.: 2016: XXXII. tv. 8. § (3) bek. [2016. július 1.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

94. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 15. § [2016. szeptember 1.]

 

97. § után

Alcímmel és 97/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

110. § (15) bek. után

(15a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

110/A. § (1) bek.-ben

,,a (4) bekezdés szerinti igazolás vagy adatigénylés alapján'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolására irányuló adatigénylés alapján'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § a) pont [2016. július 1.]

 

112. § (3) bek. d) pontban

,,foglalkoztatástól'' szövegrész helyébe ,,foglalkozástól'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § b) pont [2016. július 1.]

 

112. § (4) bek. a) pontban

,,neme'' szövegrész helyébe ,,neve'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § c) pont [2016. július 1.]

 

112. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

112/A. § (1) bek.-ben

,,foglalkoztatástól'' szövegrész helyébe ,,foglalkozástól'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § b) pont [2016. július 1.]

 

113/A. § (1) bek. b) pontban

,,foglalkoztatástól'' szövegrész helyébe ,,foglalkozástól'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § b) pont [2016. július 1.]

 

116/A. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

116/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

159. § (7) bek.-ben

,,a vizsgálatot nem tiltja meg'' szövegrész helyébe ,,a kérelmet nem utasítja el'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § d) pont [2016. július 1.]

 

217. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 9. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

XIV. fejezetcím (228. § előtt)

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

229. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

230. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 21. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

230. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 21. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

230. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 21. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

XIV. fejezet

232/C. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

243. § (6) bek.-ben

,,szövetet kizárólag'' szövegrész helyébe ,,szövetet és sejtet - ivarsejt kivételével - kizárólag'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § e) pont [2016. július 1.]

 

243. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

243. § (11) bek.-ben

,,(7) bekezdés szerint'' szövegrész helyébe ,,(7a) bekezdés szerint'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 26. § f) pont [2016. július 1.]

 

244/C. § [2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított]

Hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

244/C. § után

244/D. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 24. § [2016. július 1.]

 

247. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 25. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

247. § (1) bek. m) pont me) alpont után

mf) alponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 25. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

247. § (3) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 25. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

247. § (3) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 25. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]

 

247. § (5) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 25. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

247. § (6) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 25. § (6) bek. [2016. július 1.]


1997. évi CLV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről

 
 

17/B. § (5) bek.

Kieg.: 2016: XLII. tv. 1. § (1) bek. [2016. július 4.]

 

29. § (11) bek.

,,székhelye vagy telephelye'' szövegrész helyébe ,,székhelye, telephelye vagy fióktelepe'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 4.]


1998. évi XXV. tv.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

 
 

26. § után

27. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 28. § [2016. július 1.]

 

Melléklet

Mód.: 2016: XXXIV. tv. 29. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

31. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 12. § [2016. szeptember 30.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

2. § f) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 13. § [2016. szeptember 30.]

 

53. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 14. § [2016. szeptember 30.]


1999. évi XLII. tv.

 
 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 30. § [2016. május 21.]

 

7/E. § (4) bek.-ből

,, , ha a rendezvény vagy a tevékenység több tagállamot érint, több tagállamban zajlik vagy határokon átnyúló hatással bír'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 33. § [2016. május 21.]

 

,,Az elektronikus cigarettára vonatkozó szabályok'' alcím

7/I. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 31. § [2016. május 21.]

 

8. § (4c) bek.-ben

,,és az utántöltő flakon'' szövegrész helyébe ,, , az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 32. § [2016. május 21.]


1999. évi XLVI. tv.

 
 

az általános mezőgazdasági összeírásról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 2. pont [2016. július 1.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

5. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XXXII. tv. 10. § [2016. július 1.]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

156. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 53. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

156. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 53. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

156. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 53. § (3) bek. [2016. június 4.]

 

157. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 54. § [2016. június 4.]

 

177. § (56) bek. után

(57) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 55. § [2016. június 4.]


2000. évi CXVI. tv.

 
 

az egészségügyi közvetítői eljárásról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 163. § [2016. június 15.]


2000. évi CXLIII. tv.

 
 

a szőlő- és gyümölcs ültetvények összeírásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 3. pont [2016. július 1.]


2001. évi LXIV. tv.

 
 

a kulturális örökség védelméről

 
 

24. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 11. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

52. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

52. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 11. § (3) bek. [2016. július 1.]


2001. évi C. tv.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 
 

69. § i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 15. § [2016. szeptember 30.]


2001. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

1. melléklet

Mód.: 2016: XXX. tv. 177. §, illetve 4. melléklet [2016. augusztus 1.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

62. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 56. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

62. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 56. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

358. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 59. § [2016. június 4.]

 

407. § után

Alcímmel (407/A. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 57. § [2016. június 4.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

450/D. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 58. § [2016. június 4.]


2002. évi LV. tv.

 
 

a közvetítői tevékenységről

 
 

7. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 12. § [2016. július 1.]


2003. évi II. tv.

 
 

a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 4. pont [2016. július 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

40. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 14. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 14. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

65. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 14. § (3) bek. [2016. július 1.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

12. § (1) bek.-ben

,,Mt.'' szövegrész helyébe ,,Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 38. § a) pont [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,egy hónappal'' szövegrész helyébe ,,15 nappal'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 38. § b) pont [2016. július 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,3'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 38. § c) pont [2016. július 1.]

 

15. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

15/A. §-ban

,,naptári évenként nem haladhatja meg a kettőszáz napot'' szövegrész helyébe ,,a teljes naptári évet elérheti'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 38. § d) pont [2016. július 1.]

 

15/D. §-ban

,,11/A-15/D. §-ban'' szövegrész helyébe ,,11/A-15/C. §-ban'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 38. § e) pont [2016. július 1.]

 

33. § után

34. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 35. § [2016. július 1.]

 

34. § után

35. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 36. § [2016. július 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: XXXIV. tv. 37. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: XXXIV. tv. 37. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

16. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 15. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

16. § (11) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 13. § [2016. szeptember 1.]

 

23. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 15. § (2) bek. [2016. július 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

1. § (1) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 1. § [2016. július 1.]

 

31. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 2. § [2016. július 1.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 3. § [2016. július 1.]

 

33. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 4. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

33. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 4. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

47. §

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

IV. Fejezet

50/A-50/C. §-sal kieg.: 2016: XLIII. tv. 6. § [2016. július 1.]

 

52. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

55/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

57. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 9. § [2016. július 1.]

 

57. § (4) bek.-ben

,,az Elnökhelyettes'' szövegrész helyébe ,,a Hatóság Elnök által kijelölt vezető beosztású alkalmazottja'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 1. pont [2016. július 1.]

 

V. Fejezet

61/A. §-sal kieg.: 2016: XLIII. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

83. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 11. § [2016. július 1.]

 

83. § után

Alcímmel (83/A-83/B. §) kieg.: 2016: XLIII. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

IX. fejezet

Alcímekkel (93/A-93/B. §) kieg.: 2016: XLIII. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

94. § (2c) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 14. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

94. § (2d) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 14. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

94. § (2g) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § a) pont [2016. július 1.]

 

X. fejezet

Alcímekkel (99/A-99/C. §) kieg.: 2016: XLIII. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

103. § (3) bek.-ben

,,jogszabályban meghatározott, illetve a piacelemzést követően a Hatóság által'' szövegrész helyébe ,,Hatóság határozatában'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 2. pont [2016. július 1.]

 

105. § (3) bek.-ben

,,- a külön jogszabályban meghatározott keretek között -'' szövegrész helyébe ,,határozatában'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 3. pont [2016. július 1.]

 

127. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

127. § (3) bek.-ben

,,előfizető szerződésekre és általános'' szövegrész helyébe ,,előfizetői szerződésekre és az általános'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 4. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

127. § (3) bek.-ben

,,Kis és'' szövegrész helyébe ,,Kis- és'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 4. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

128. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § b) pont [2016. július 1.]

 

128. § (4) bek.-ben

,,együttjáró'' szövegrész helyébe ,,együtt járó'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 5. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

128. § (4) bek.-ben

,,illetve'' szövegrész helyébe ,,valamint'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 5. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

128. § (4) bek.-ben

,,előző'' szövegrész helyébe ,,e bekezdésben foglalt'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 5. pont c) alpont [2016. július 1.]

 

129. (1) bek.-ben

,,- így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével -'' szövegrész helyébe ,,- az e törvényben és az Elnök rendeletében meghatározott módon -'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 6. pont [2016. július 1.]

 

129. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § c) pont [2016. július 1.]

 

129. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

129. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § c) pont [2016. július 1.]

 

130. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

130. § (2) bek.-ben

,,illetve'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 7. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

130. § (3) bek.-ben

,,- azok minden módosítása'' szövegrész helyébe ,,- első alkalommal a 76. § (6) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel egyidejűleg, és minden módosítás'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 7. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

130. § (3) bek.-ben

,,a (1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,az (1)-(2)'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 7. pont c) alpont [2016. július 1.]

 

131. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

132. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

132. § (6) bek.-ben

,,határidőket'' szövegrész helyébe ,,határidőt'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 8. pont [2016. július 1.]

 

132. § (6) bek.-ből

,,és (5)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § d) pont [2016. július 1.]

 

132. § (8)-(8a) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 20. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

134. § (3) bek.-ben

,,levélben, amennyiben'' szövegrész helyébe ,,levélben, vagy amennyiben'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 9. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

134. § (3) bek.-ben

,,hitelesen'' szövegrész helyébe ,,hitelt érdemlően'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 9. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

134. § (3) bek.-ben

,,e módon'' szövegrész helyébe ,,ilyen módon'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 9. pont c) alpont [2016. július 1.]

 

134. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 21. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

134. § (11) bek.-ben

,,az (1)-(10a) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 10. pont [2016. július 1.]

 

134. § (14) bek.-ből

,,rendkívüli'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § e) pont [2016. július 1.]

 

134. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 21. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

137. § (1) bek.-ből

,,egyidejű'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § f) pont [2016. július 1.]

 

137. § (1) bek. c) pontban

,,díjtartozásról szóló'' szövegrész helyébe ,,díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 11. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

137. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 22. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

137. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 22. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

137. § (7) bek.-ben

,,SMS üzenet, e-mail, vagy a számítógépen felugró ablak formájában'' szövegrész helyébe ,,az Elnök rendeletében meghatározott formában és módon'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 11. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

143. § (3) bek.-ben

,,meghatározottak szerinti'' szövegrész helyébe ,,meghatározott esetekben, mértékben és módon'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 12. pont [2016. július 1.]

 

144. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: XLIII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

144/A. § (4) bek.-ben

,,szab ki,'' szövegrész helyébe ,,szabhat ki,'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 13. pont [2016. július 1.]

 

144/A. § (4) bek.-ből

,,- ismételt jogsértés esetén sújtani köteles -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § g) pont [2016. július 1.]

 

149. § (3) bek.-ben

,,következő bármilyen korlátozásáról vagy megszakításáról'' szövegrész helyébe ,,eredő jogkövetkezményekről'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 14. pont [2016. július 1.]

 

150. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 24. § [2016. július 1.]

 

159/A. § (1) bek. a) pontban

,,a 129. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok'' szövegrész helyébe ,,az előfizető egyedi előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 15. pont [2016. július 1.]

 

159/C. § (3) bek.-ben

,,biztonságos kézbesítési szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,a hivatali kapu'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 16. pont [2016. július 1.]

 

163/A. § (1) bek.-ben

,,rendelkezik a'' szövegrész helyébe ,,rendelkezik az Elnök és - a Kormány rendeletében meghatározott szakterületek esetében - a'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 17. pont a) alpont [2016. július 1.]

 

163/A. § (2) bek.-ben

,,vagy'' szövegrész helyébe ,,és'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 17. pont b) alpont [2016. július 1.]

 

163/A. § (3) bek.-ben

,, , illetve'' szövegrész helyébe ,,és - a Kormány rendeletében meghatározott szakterületek esetében -'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 17. pont c) alpont [2016. július 1.]

 

,,Hatálybalépés'' alcím

181/E. §-sal kieg.: 2016: XLIII. tv. 25. § [2016. július 1.]

 

182. § (1) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 26. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

182. § (3) bek. 34. pont

Hat. kív. h.: 2016: XLIII. tv. 30. § h) pont [2016. július 1.]

 

182. § (3) bek. 34. pont után

35. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 26. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

187. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIII. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

188. § 1a. pont után

1/b-1/c. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 12. pont után

12/a. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 13. pontban

,,áll, de'' szövegrész helyébe ,,áll, ideértve az adatkicserélő szolgáltatást, valamint a nyilvános adatkicserélő szolgáltatást is, de'' szövegrész lép: 2016: XLIII. tv. 29. § 18. pont [2016. július 1.]

 

188. § 25/A. pont után

25/B-25/D. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 80/a. pont után

80/b. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 84. pont után

84/a-84/b. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 101. pont után

102. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

188. § 108. pont után

108/a. ponttal kieg.: 2016: XLIII. tv. 28. § (7) bek. [2016. július 1.]


2003. évi CXXVII. tv.

 
 

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

 
 

37. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 16. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

57/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 16. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

128/O. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 60. § (3) bek. [2016. május 20.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

25/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 17. § [2016. július 1.]


2004. évi XXIII. tv.

 
 

az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 5. pont [2016. július 1.]


2004. évi LXV. tv.

 
 

a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 6. pont [2016. július 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 164. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

71/A. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 18. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

71/A. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 18. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

157/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 164. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

171. § (12) bek. után

(13)-(14) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 18. § (3) bek. [2016. július 1.]


2005. évi XLVII. tv.

 
 

az igazságügyi szakértői tevékenységről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXIX. tv. 166. § (1) bek. [2016. június 15.]


2005. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a közérdekű önkéntes tevékenységről

 
 

11. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 19. § [2016. július 1.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

15. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 40. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (10) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 40. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (10) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 40. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (12) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 40. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (13) bek.-ben

,,b)-d)'' szövegrész helyébe ,,a)-c)'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 45. § a) pont [2016. július 1.]

 

15. § (15) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 40. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (16) bek.-ben

,,b) és c)'' szövegrész helyébe ,,b)-d)'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 45. § b) pont [2016. július 1.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 41. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 41. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 42. § [2016. július 1.]

 

20. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 43. § [2016. július 1.]

 

25. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 44. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

25. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 44. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]


2005. évi CXXXIII. tv.

 
 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

 
 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 20. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 20. § (2) bek. [2016. július 1.]


2005. évi CXLIX. tv.

 
 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 7. pont [2016. július 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

63. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 21. § [2016. július 1.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

7. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 2. § [2016. szeptember 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

10. § után

10/A-10/C. §-sal kieg.: 2016: XLIX. tv. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

13/A. §

Helyébe lép: 2016: XLIX. tv. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

2. alcím

13/B. §-sal kieg.: 2016: XLIX. tv. 8. § [2016. szeptember 1.]

 

108. § után

108/A. §-sal kieg.: 2016: XLIX. tv. 9. § [2016. szeptember 1.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

3. § 17. pont

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 46. § [2016. május 6.]

 

3. § 25. pontból

,,önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkezik és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXIV. tv. 56. § [2016. május 6.]

 

12. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 47. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 47. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

12. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 47. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,Ismertetés keretében'' szövegrész helyébe ,,Ismertetési tevékenységet folytató által közvetlen vagy közvetett formában'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 55. § a) pont [2016. május 6.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 48. § [2016. május 6.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 49. § (1) bek. [2016. május 6.]

 

48. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 49. § (2) bek. [2016. május 6.]

 

49. § (12) bek. után

(13)-(15) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 50. § [2016. július 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,településrészen'' szövegrész helyébe ,,önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkező településrészen'' szövegrész lép: 2016: XXXIV. tv. 55. § b) pont [2016. május 6.]

 

A fiókgyógyszertár létesítése alcím

50/B. §-sal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 51. § [2016. május 6.]

 

52. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 52. § [2016. július 1.]

 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 53. § (1) bek. [2016. május 6.]

 

53. § (6) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XXXIV. tv. 53. § (2) bek. [2016. május 6.]

 

53. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 53. § (3) bek. [2016. május 6.]

 

60/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 54. § [2016. július 1.]


2006. évi CXVII. tv.

 
 

az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 8. pont [2016. július 1.]


2006. évi CXXXII. tv.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 
 

1. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIV. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 58. § [2016. július 1.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

2. § b) pont bi)-bj) alpont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

3. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 29. § a) pont [2016. július 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

15. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

16. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

19. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 22. § [2016. július 1.]

 

40. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

50. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 24. § [2016. július 1.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 25. § [2016. július 1.]

 

71. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

86. § (6) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 29. § b) pont [2016. július 1.]

 

89. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 27. § [2016. július 1.]

 

129. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 28. § [2016. július 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

2. § f) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 30. § [2016. június 1.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 31. § [2016. szeptember 30.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,az első beutazástól számított'' szövegrész helyébe ,,bármely'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 69. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 32. § [2016. szeptember 30.]

 

7/A. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 33. § [2016. július 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek. b) pont bf)-bg) alpont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 35. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

13. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 35. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (3) bek. a) pont [2016. szeptember 30.]

 

14. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 36. § [2016. szeptember 30.]

 

15. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 37. § [2016. szeptember 30.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 38. § [2016. július 1.]

 

16. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (2) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 39. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 39. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

18. § (1b) bek. után

(1c)-(1i) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 40. § [2016. szeptember 30.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 41. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

20. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 41. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

20. § (4) bek. c) pontban

,,engedéllyel, vagy'' szövegrész helyébe ,,engedéllyel,'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 69. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 30.]

 

20. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 41. § (3) bek. [2016. szeptember 30.]

 

20/A. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 42. § [2016. szeptember 30.]

 

20/C. § után

20/D-20/F. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 43. § [2016. szeptember 30.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 44. § [2016. július 1.]

 

28. § (3)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (2) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 45. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

29. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 45. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

29/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (2) bek. b) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (3) bek. b) pont ba) alpont [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (2) bek. c) pont után

d)-f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 46. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 46. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (3) bek. e) pont után

f)-h) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 46. § (5) bek. [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 46. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (3) bek. b) pont bb) alpont [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (7) bek. [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (4) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (9) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 46. § (10) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (11) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (12) bek. [2016. július 1.]

 

29/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (13) bek. [2016. szeptember 30.]

 

29/A. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 46. § (12) bek. [2016. július 1.]

 

30. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 47. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

30. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 47. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 47. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

30. § (3) bek. b) pontban

,,nyújtott be, vagy'' szövegrész helyébe ,,nyújtott be,'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 69. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 30.]

 

30. § (3) bek. c) pont után

d)-g) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 47. § (4) bek. [2016. szeptember 30.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 48. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

32. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 48. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

34. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 49. § [2016. július 1.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 50. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

35. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (2) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

35. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 50. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

35. § után

35/A-35/C. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 51. § [2016. július 1.]

 

37. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 52. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

37. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 52. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 53. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

45. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 53. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45. § (8b)-(8c) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 53. § (3) bek. [2016. szeptember 30.]

 

52. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 54. § [2016. július 1.]

 

52/A. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 55. § [2016. június 1.]

 

53. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 56. § [2016. július 1.]

 

62. § (8) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 70. § (2) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

62. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 57. § [2016. július 1.]

 

65. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 58. § [2016. július 1.]

 

68. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 59. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

68. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 59. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

71. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 60. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

71. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 60. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

74/A. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 61. § [2016. július 1.]

 

88. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 62. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

88. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 62. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

99. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 63. § [2016. július 1.]

 

106. § (1) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 64. § [2016. június 1.]

 

,,Idegenrendészeti résznyilvántartások'' alcím

108/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 65. § [2016. június 1.]

 

110. § (12) bek. után

(13)-(18) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 66. § [2016. július 1.]

 

111. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 67. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

111. § (1) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 67. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

111. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 67. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

111. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 67. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

120. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 68. § (3) bek. [2016. szeptember 30.]

 

120. § (2) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 68. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

120. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 68. § (1) bek. [2016. július 1.]


2007. évi XXXIX. tv.

 
 

az egyes adótörvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 9. pont [2016. július 1.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

2. § 23. pont

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 17. § a) pont [2016. június 10.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2016: LI. tv. 1. § [2016. június 10.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 2. § [2016. június 10.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,gondoskodik'' szövegrész helyébe ,,gondoskodik az adott kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan kibocsátott'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § a) pont [2016. június 10.]

 

10/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 3. § [2016. június 10.]

 

10/B. § (3) bek.-ben

,,feladatokat a klímavédelemért felelős hatóság látja el.'' szövegrész helyébe ,,feladatok ellátásáról a klímavédelemért felelős hatóság gondoskodik.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § b) pont [2016. június 10.]

 

10/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 4. § [2016. június 10.]

 

10/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 5. § [2016. június 10.]

 

10/C. § (2) bek.-ben

,,kapcsolatos,'' szövegrész helyébe ,,kapcsolatos, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § c) pont [2016. június 10.]

 

10/C. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 6. § [2016. június 10.]

 

10/C. § (5) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 7. § [2016. június 25.]

 

10/C. § (5) bek. e) pontban

,,tCO2,'' szövegrész helyébe ,,tCO2 egyenérték,'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § d) pont [2016. június 10.]

 

10/C. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

10/C. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 17. § b) pont [2016. június 10.]

 

10/C. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 9. § [2016. június 10.]

 

10/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 10. § [2016. június 10.]

 

10/D. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 17. § c) pont [2016. június 10.]

 

10/E. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 17. § d) pont [2016. június 10.]

 

10/F. § (4) bek.-ben

,,termékek és berendezések visszanyerése, újrahasznosítása és regenerálása'' szövegrész helyébe ,,termékekben és berendezésekben lévő gázok visszanyerése, újrahasznosítása és regenerálása'' szövegrész, ,,vállalkozásoknak és üzemeltetőknek, tulajdonosoknak'' szövegrész helyébe ,,vállalkozásoknak, üzemeltetőknek és tulajdonosoknak'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § e) pont [2016. június 10.]

 

10/F. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 17. § e) pont [2016. június 10.]

 

10/G. § (2) bek. c) pont ce) alpont

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 11. § [2016. június 10.]

 

10/G. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 12. § [2016. június 10.]

 

10/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 13. § [2016. június 10.]

 

13/F. § (1) bek.-ben

,,egyetértésével'' szövegrész helyébe ,,egyetértésével, az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatásával egyidejűleg'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § f) pont [2016. június 10.]

 

13/F. § (3) bek.-ben

,,külpolitikáért felelős miniszterrel'' szövegrész helyébe ,,külpolitikáért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 16. § g) pont [2016. június 10.]

 

13/F. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 14. § [2016. június 10.]

 

17. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 15. § [2016. június 10.]


2007. évi LXXV. tv.

 
 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 
 

1. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

1. § (3) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

2. § 22. pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 2. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

2. § 27. pont után

28-30. ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 2. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

4. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § a) pont [2016. június 4.]

 

4. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 3. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

4. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 3. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

5. § b) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 4. § [2016. június 4.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,elsőfokú döntés ellen'' szövegrész helyébe ,,elsőfokú döntés ellen - a kamarai minőségellenőrzési eljárás kivételével -'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § a) pont [2016. június 4.]

 

8/A. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 5. § [2016. június 4.]

 

I. Fejezet

Alcímmel (9/D-9/F. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 6. § [2016. június 4.]

 

II. Fejezet

Alcímmel (9/G-9/L. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 7. § [2016. június 4.]

 

II. Fejezet ,,Kamarai tagság keletkezése'' alcím (10-11. §)

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 8. § [2016. június 4.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 9. § [2016. június 4.]

 

22. § b) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 10. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

22. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 10. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

26. § (2) és (4) bek.-ben

,,e) vagy f)'' szövegrész helyébe ,,c) vagy d)'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § b) pont [2016. június 4.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,a), e)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a), c)-e) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § c) pont [2016. június 4.]

 

27. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 11. § [2016. június 4.]

 

29. § (3) bek.-ben

,,e)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,c)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § d) pont [2016. június 4.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,e)-g) pontjában'' szövegrész helyébe ,,c)-d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § d) pont [2016. június 4.]

 

33. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 12. § [2016. június 4.]

 

III. Fejezet ,,Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek)'' alcím (34-36/A. §)

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 13. § [2016. június 4.]

 

38. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 14. § [2016. június 4.]

 

40. § c) pontban

,,35. §-ban'' szövegrész helyébe ,,35. §-ban, 36/A. §-ban'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § e) pont [2016. június 4.]

 

40. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 15. § [2016. június 4.]

 

,,A könyvvizsgáló cég kötelességei'' alcím

40/B. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 16. § [2016. június 4.]

 

41-42. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 17. § [2016. június 4.]

 

44. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 18. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

44. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 18. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

48. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 19. § [2016. június 4.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 20. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 20. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

52. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d)-e) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 21. § [2016. június 4.]

 

,,A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység különös szabályai'' alcímcím és 55-59. §

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § b) pont [2016. június 4.]

 

60. § (1) bek.-ből

,,fegyelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § c) pont [2016. június 4.]

 

61. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 22. § [2016. június 4.]

 

62. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 23. § [2016. június 4.]

 

63. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 24. § [2016. június 4.]

 

65. § után

Alcímekkel (65/A-65/B. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 25. § [2016. június 4.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 26. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

67. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 26. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

67. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 26. § (3) bek. [2016. június 4.]

 

IV. Fejezet után

IV/A. Fejezettel (67/A. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 27. § [2016. június 4.]

 

V. Fejezet ,,Jegyzékbe vétel'' alcím (68-72. §)

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 28. § [2016. június 4.]

 

76. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 29. § [2016. június 4.]

 

78. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 30. § [2016. június 4.]

 

106. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 31. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

106. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 31. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

117. § (2) és (4) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,közfelügyeleti hatóság'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § f) pont [2016. június 4.]

 

128. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 32. § [2016. június 4.]

 

160. § (3) bek.-ből

,,közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § d) pont [2016. június 4.]

 

165. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 33. § [2016. június 4.]

 

167. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 34. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

167. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 34. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

172. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 35. § [2016. június 4.]

 

172. § után

172/A. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 36. § [2016. június 4.]

 

173/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 37. § [2016. június 4.]

 

173/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 38. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

173/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 38. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

173/B. § (6) bek. e) pontban

,,két év'' szövegrész helyébe ,,három év'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § g) pont [2016. június 4.]

 

173/B. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 38. § (3) bek. [2016. június 4.]

 

173/B. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 38. § (4) bek. [2016. június 4.]

 

173/C. § (7) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § e) pont [2016. június 4.]

 

173/C. § (7b) bek. után

(7c) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 39. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

173/C. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § f) pont [2016. június 4.]

 

173/C. § (12) bek. után

(13)-(14) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 39. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

175. § (5) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 40. § [2016. június 4.]

 

177. § (1) bek. e) pontban

,,könyvvizsgáló cég engedélyének visszavonása'' szövegrész helyébe ,,könyvvizsgáló cég nyilvántartásból való törlése'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § h) pont [2016. június 4.]

 

177. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 41. § [2016. június 4.]

 

XIII. fejezetcímben (180. § előtt)

,,Együttműködés más államok illetékes hatóságaival'' szövegrész helyébe ,,Együttműködés más államok illetékes hatóságaival és az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságával'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § i) pont [2016. június 4.]

 

180. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 42. § [2016. június 4.]

 

183. § (2)-(3) bek.-ben

,,könyvvizsgálati munkaanyagok'' szövegrész helyébe ,,könyvvizsgálati dokumentáció'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 51. § j) pont [2016. június 4.]

 

183. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 43. § [2016. június 4.]

 

185. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 44. § [2016. június 4.]

 

189. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 45. § [2016. június 4.]

 

195. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 46. § [2016. június 4.]

 

196. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLIV. tv. 47. § [2016. június 4.]

 

196/A. § után

196/B. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 48. § [2016. június 4.]

 

208/I. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 52. § g) pont [2016. június 4.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

208/J. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 49. § [2016. június 4.]

 

209. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 50. § [2016. június 4.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,valamint menedékesként'' szövegrész helyébe ,,menedékesként, valamint befogadottként'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 89. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

2. § n) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § a) pont [2016. június 1.]

 

,,Menekültkénti elismerés feltételei'' alcím

7/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 71. § [2016. június 1.]

 

10. § (3) bek. b) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § b) pont ba) alpont [2016. június 1.]

 

10. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § b) pont bb) alpont [2016. június 1.]

 

10. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 72. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

10. § (4) bek. után

(5)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 72. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 73. § [2016. június 1.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 74. § [2016. június 1.]

 

22. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 75. § [2016. június 1.]

 

V. Fejezet után

V/A. Fejezettel (25/A-25/D. §) kieg.: 2016: XXXIX. tv. 76. § [2016. június 1.]

 

VI. fejezetcímben (26. § előtt)

,,OLTALMAZOTT, VALAMINT'' szövegrész helyébe ,,OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 89. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

26. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 77. § [2016. június 1.]

 

,,A befogadási feltételek'' alcím

29/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 78. § [2016. június 1.]

 

31/A. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 79. § [2016. június 1.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 80. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

32. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 80. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

32/A. § (1) bek.-ben

,,menekült, az oltalmazott, továbbá a menedékes'' szövegrész helyébe ,,menedékes'' szövegrész lép: 2016: XXXIX. tv. 89. § (3) bek. [2016. június 1.]

 

VI/A. fejezet (32/C-32/D. §)

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § c) pont [2016. június 1.]

 

,,A bizonyítás szabályai'' alcím

44/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 81. § [2016. június 1.]

 

45. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 82. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

45. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 82. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

,,Kizárt eljárások'' alcím

46/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 83. § [2016. június 1.]

 

47. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § d) pont [2016. június 1.]

 

81. §

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 84. § [2016. június 1.]

 

83. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: XXXIX. tv. 85. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

83. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIX. tv. 85. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

87. § (1) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 86. § [2016. június 1.]

 

X. Fejezet

89/A. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 87. § [2016. június 1.]

 

92. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § e) pont [2016. június 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

92/B. §-sal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 88. § [2016. június 1.]

 

94. § előtti alcím és 94. §

Hat. kív. h.: 2016: XXXIX. tv. 90. § f) pont [2016. június 1.]

 

95. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 91. § [2016. június 1.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

14. § (4) bek.-ből

,,- szakértői vélemény alapján -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 24. § a) pont [2016. július 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,negyvenöt'' szövegrész helyébe ,,hatvan'' szövegrész lép: 2016: XXXII. tv. 23. § a) pont [2016. július 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 22. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény'' szövegrész helyébe ,,továbbá - ha a szükséges szakértelemmel a kisajátítási hatóság nem rendelkezik - a kisajátításra vonatkozó szakvélemény'' szövegrész lép: 2016: XXXII. tv. 23. § b) pont [2016. július 1.]

 

25. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 22. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

26. § (5) bek.-ből

,,és a szakértő kirendelése'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 24. § b) pont [2016. július 1.]

 

31/A. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 24. § c) pont [2016. július 1.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 22. § (3) bek. [2016. július 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 25. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

63. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 25. § (2) bek. [2016. július 1.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

20/A. § (8)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 63. § [2016. június 4.]

 

20/B. § után

Alcímmel (20/C. §) kieg.: 2016: XLIV. tv. 60. § [2016. június 4.]

 

97. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 63. § [2016. június 4.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

182/B. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 61. § [2016. június 4.]

 

183. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 62. § [2016. június 4.]


2009. évi CXXII. tv.

 
 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

 
 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXX. tv. 176. § [2016. augusztus 1.]


2010. évi XC. tv.

 
 

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét,'' szövegrész helyébe ,,a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/E. § (3) bekezdés b) pontja szerint kifizetett szerződéses legénységi állományú katonák visszailleszkedési támogatását,'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 3. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

9. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 3. § (1) bek. [2016. július 1.]


2010. évi CXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

 
 

33/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIII. tv. 15. § (1) bek. [2016. május 6.]

 

33/C. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: XXXIII. tv. 15. § (2) bek. [2016. május 6.]


2011. évi XCIII. tv.

 
 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

 
 

2. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 1. § [2016. május 21.]

 

4. §

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 2. § [2016. május 21.]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XLV. tv. 3. § [2016. május 21.]

 

6. alcím (6-6/A. §)

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 4. § [2016. május 21.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 5. § (1) bek. [2016. május 21.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 5. § (2) bek. [2016. május 21.]

 

7. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 5. § (3) bek. [2016. május 21.]

 

7. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: XLV. tv. 5. § (4) bek. [2016. május 21.]

 

10. §

Helyébe lép: 2016: XLV. tv. 6. § [2016. május 21.]

 

11. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLV. tv. 7. § [2016. május 21.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 2016: XLV. tv. 7. § [2016. május 21.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

2. § (5) bek. g) pontból

,,a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkozatási szervnek, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 27. § [2016. július 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

20. §

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 28. § [2016. július 1.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

21. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 29. § [2016. július 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

6. § 4. pontban

,,nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony'' szövegrész helyébe ,,nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony'' szövegrész lép: 2016: XXXIII. tv. 16. § a) pont [2016. május 6.]

 

85. § (2) bek.-ben

,,tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony'' szövegrész helyébe ,,tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony'' szövegrész lép: 2016: XXXIII. tv. 16. § b) pont [2016. május 6.]

 

225/K. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 30. § [2016. július 1.]


2011. évi CCI. tv.

 
 

az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 10. pont [2016. július 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

118. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: XXXIX. tv. 92. § [2016. szeptember 30.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 4.]

 

2. § 11. pontban

,,ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték'' szövegrész helyébe ,,ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 1. pont [2016. július 4.]

 

2. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 4.]

 

2. § 20. pont b) alpontban

,,tisztítását, a tisztított szennyvíz'' szövegrész helyébe ,,tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 2. pont [2016. július 4.]

 

2. § 23. pont d) alpontban

,,kiegészülve egy'' szövegrész helyébe ,,kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 3. pont [2016. július 4.]

 

2. § 24. pont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 2. § (3) bek. [2016. július 4.]

 

2. § 25. pont b) alpontban

,,szennyvíz-bekötővezeték, vagy a szennyvíz bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült'' szövegrész helyébe ,,szennyvíz-bekötővezetékhez csatlakozva a házi szennyvízhálózat, vagy a csatlakozó szennyvízhálózat és a házi szennyvízhálózat kiépült'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 4. pont [2016. július 4.]

 

2. § 26. pontból

,,különösen a víziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közszolgáltatási szerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 28. § [2016. július 4.]

 

II. fejezet (3-5/E. §)

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 3. § [2016. július 4.]

 

II. fejezet

2/d. alcímmel (5/F-5/H. §) kieg.: 2016: XLII. tv. 4. § [2016. július 4.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat'' szövegrész helyébe ,,állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 5. pont [2016. július 4.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 5. § [2016. július 4.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,huszonöt, a települési belterületen lévő lakossági'' szövegrész helyébe ,,huszonöt lakossági'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 6. pont [2016. július 4.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 6. § [2016. július 4.]

 

9. §

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (1) bek. 1. pont [2016. július 4.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,a 9. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az 5/G. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 7. pont [2016. július 4.]

 

11. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 7. § [2016. július 4.]

 

11. § (5b) bek.-ben

,,díjbevétel terhére'' szövegrész helyébe ,,díjbevétel vagy fizetendő díj terhére'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 8. pont [2016. július 4.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,vagyonértékelést végez'' szövegrész helyébe ,,vagyonértékelést végez és annak eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával könyvein átvezeti'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 9. pont [2016. július 4.]

 

5. alcím

13/A. §-sal kieg.: 2016: XLII. tv. 8. § [2016. július 4.]

 

14. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (1) bek. 2. pont [2016. július 4.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,által jóváhagyott'' szövegrész helyébe ,,által a működési engedélyben jóváhagyott'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 10. pont [2016. július 4.]

 

16. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (1) bek. 3. pont [2016. július 4.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 9. § [2016. július 4.]

 

20. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 10. § [2016. július 4.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 11. § [2016. július 4.]

 

22. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (1) bek. 4. pont [2016. július 4.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,36. § (1) bekezdés c) pontja nem zárja ki a víziközmű-szolgáltatói működési'' szövegrész helyébe ,,37. § (2) bekezdés d) pontja nem zárja ki a működési'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 11. pont [2016. július 4.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,36. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,37. § (2) bekezdés d) pontja'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 12. pont [2016. július 4.]

 

27. § (2) bek. a) pontban

,,36. § (1) bekezdés c) pontjának'' szövegrész helyébe ,,37. § (2) bekezdés d) pontjának'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 12. pont [2016. július 4.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,az üzemeltetési szerződés jóváhagyását célzó kérelem és a víziközmű-szolgáltatói működési engedély területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási területre történő kiterjesztését célzó'' szövegrész helyébe ,,a működési engedély vagy annak módosítása iránti'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 13. pont [2016. július 4.]

 

31/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 12. § [2016. július 4.]

 

31/B. § (2) bek.-ben

,,díj kéreleméhez'' szövegrész helyébe ,,díjigény alátámasztó számítás eredményéhez'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 14. pont [2016. július 4.]

 

31/B. § (5) bek. a) pontban

,,kérelmek valamelyikét'' szövegrész helyébe ,,kérelmet'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 15. pont [2016. július 4.]

 

32. § (1) bek. a) pont ad) alpontban

,,víziközmű-szolgáltató engedélyét a 38. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatói vagy a vonatkozó működési engedélyt'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 16. pont [2016. július 4.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,jogviszony hatályát'' szövegrész helyébe ,,jogviszony, valamint a működési engedély hatályát'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 17. pont [2016. július 4.]

 

12. alcím (35-37. §)

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 13. § [2016. július 4.]

 

38. §

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 14. § [2016. július 4.]

 

39. §

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (1) bek. 5. pont [2016. július 4.]

 

40. §-ban

,,a 38. § (1) bekezdés a)-b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a 40/B. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 18. pont [2016. július 4.]

 

40/B. § (1) bek. a) pont ab) alpont után

ac) alponttal kieg.: 2016: XLII. tv. 15. § (1) bek. [2016. július 4.]

 

40/B. § (1) bek. b) pont ba) alpontban

,,jogerős működési engedély vagy üzemeltetési szerződés jóváhagyása'' szövegrész helyébe ,,jogerős víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedély'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 19. pont [2016. július 4.]

 

40/B. § (1) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 15. § (2) bek. [2016. július 4.]

 

40/B. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 15. § (3) bek. [2016. július 4.]

 

40/B. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: XLII. tv. 15. § (4) bek. [2016. július 4.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 20. pont [2016. július 4.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 16. § [2016. július 4.]

 

45. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLII. tv. 29. § (2) bek. [2016. szeptember 17.]

 

45. § (6) bek.-ben

,,közszolgáltatás, valamint'' szövegrész helyébe ,,közszolgáltatás, a biogáz üzem üzemeltetése, valamint'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 21. pont [2016. július 4.]

 

52. § (2a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 17. § [2016. július 4.]

 

54. § (1) bek.-ben

,,az üzemeltetési szerződés hatálybalépését'' szövegrész helyébe ,,a működési engedély jogerőre emelkedését'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 22. pont [2016. július 4.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,Az üzemeltetési szerződés hatálybalépését'' szövegrész helyébe ,,A működési engedély jogerőre emelkedését'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 23. pont [2016. július 4.]

 

55. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 18. § [2016. július 4.]

 

17. alcím

55/A-55/F. §-sal kieg.: 2016: XLII. tv. 19. § [2016. július 4.]

 

58. § (4) bek.-ben

,,felszólítása postai vagy a lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb - a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus - módon'' szövegrész helyébe ,,felszólítása - a felhasználó elektronikus úton történő kapcsolattartásra is kiterjedő előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén - elektronikusan, postai vagy a lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más egyéb módon'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 24. pont [2016. július 4.]

 

58. § (10)-(11) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (11) bek. után (12) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 20. § [2016. július 4.]

 

61/B. § (3) bek. c) pontban

,,víziközmű-szolgáltatói működési'' szövegrész helyébe ,,működési'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 25. pont [2016. július 4.]

 

61/B. § (3) bek. f) pontban

,,víziközművet üzemeltető'' szövegrész helyébe ,,működési engedély számát és az engedélyes'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 26. pont [2016. július 4.]

 

61/B. § (4) bek. a) pontban

,,víziközmű-szolgáltatói működési'' szövegrész helyébe ,,működési'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 27. pont [2016. július 4.]

 

61/B. § (5) bek. b) pontban

,,működési engedély'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatói, valamint a működési engedély'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 28. pont [2016. július 4.]

 

64. § (4) bek. a) pontban

,,szolgáltatott ivóvizet'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatott ivóvizet és az ehhez kapcsolódó szennyvíz-elvezetés és -tisztítási szolgáltatást'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 29. pont [2016. július 4.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 30. pont [2016. július 4.]

 

72. § (5) bek.-ben

,,az üzemeltetési szerződést nem hagyta jóvá'' szövegrész helyébe ,,a működési engedély iránti kérelmet elutasította'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 31. pont [2016. július 4.]

 

72/A. § (1) bek. c) pontban

,,ingyenesen'' szövegrész helyébe ,,külön díj felszámítása nélkül'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 32. pont [2016. július 4.]

 

72/A. § (2) bek.-ben

,,ingyenesen'' szövegrész helyébe ,,külön díj felszámítása nélkül'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 33. pont [2016. július 4.]

 

73. §-ban

,,víziközmű-szolgáltatás díjaira'' szövegrész helyébe ,,víziközmű-szolgáltatás díjára, valamint a 72/A. § szerint megállapított díjakra'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 34. pont [2016. július 4.]

 

74. § (1) bek. 4. pontban

,,az üzemeltetési szerződések kötelező'' szövegrész helyébe ,,a víziközmű-szolgáltatói engedély kérelem, az üzemeltetési szerződések és a működési engedély kérelem kötelező'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 35. pont [2016. július 4.]

 

74. § (1) bek. 6. pontban

,,az engedélyezés és a hozzájárulás'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal hatáskörébe tartozó hatósági tevékenység'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 36. pont [2016. július 4.]

 

74. § (1) bek. 23. pont után

24-25. ponttal kieg.: 2016: XLII. tv. 21. § [2016. július 4.]

 

74. § (2) bek. 10. pontban

,,ingyenesen'' szövegrész helyébe ,,külön díj felszámítása nélkül'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 37. pont [2016. július 4.]

 

77. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 22. § [2016. július 4.]

 

79. §

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 23. § [2016. július 4.]

 

80-81. §

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 24. § [2016. július 4.]

 

83. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: XLII. tv. 25. § [2016. július 4.]

 

84. §

Helyébe lép: 2016: XLII. tv. 26. § [2016. július 4.]

 

87. § (1) bek.-ben

,,megállapodásban meghatározott'' szövegrész helyébe ,,megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 38. pont [2016. július 4.]

 

2. melléklet I. fejezet 1. pont a) alpontban

,,40/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja'' szövegrész helyébe ,,40/B. § (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 39. pont [2016. július 4.]

 

2. melléklet I. fejezet 1. pont d) alpontban

,,c) pontja esetében legfeljebb 10 millió forint'' szövegrész helyébe ,,c) pont ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, cb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint'' szövegrész lép: 2016: XLII. tv. 27. § 40. pont [2016. július 4.]


2012. évi I. tv.

 
 

a munka törvénykönyvéről

 
 

2. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: XLIX. tv. 10. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

XVII. Fejezet (223-226. §)

Hat. kív. h.: 2016: XLIX. tv. 10. § b) pont [2016. szeptember 1.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

2. § 12. pont d) alpont

Helyébe lép: 2016: XLVI. tv. 1. § (1) bek. [2016. május 28.]

 

2. § 12. pont d) alpont után

e) alponttal kieg.: 2016: XLVI. tv. 1. § (2) bek. [2016. május 28.]

 

12. § után

9/A. alcímmel és 12/A. §-sal kieg.: 2016: XLVI. tv. 2. § [2016. május 28.]

 

49. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XLVI. tv. 3. § [2016. május 28.]


2012. évi LV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 11. pont [2016. július 1.]


2012. évi LXII. tv.

 
 

a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 12. pont [2016. július 1.]


2012. évi LXV. tv.

 
 

a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 13. pont [2016. július 1.]


2012. évi LXXI. tv.

 
 

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 14. pont [2016. július 1.]


2012. évi LXXXIX. tv.

 
 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 15. pont [2016. július 1.]


2012. évi CVII. tv.

 
 

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 16. pont [2016. július 1.]


2012. évi CXVIII. tv.

 
 

az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 17. pont [2016. július 1.]


2012. évi CXXI. tv.

 
 

a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 18. pont [2016. július 1.]


2012. évi CXXIV. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 19. pont [2016. július 1.]


2012. évi CXXIX. tv.

 
 

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 20. pont [2016. július 1.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

7. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 31. § [2016. július 1.]


2012. évi CLIX. tv.

 
 

a postai szolgáltatásokról

 
 

2. § 39. pont után

39a. ponttal kieg.: 2016: XXXV. tv. 1. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

2. § 43. pont

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 1. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 2. § [2016. június 4.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 3. § [2016. június 4.]

 

27. § után

27/A. §-sal kieg.: 2016: XXXV. tv. 4. § [2016. június 4.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 5. § [2016. június 4.]

 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 6. § (1) bek. [2016. június 4.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 6. § (2) bek. [2016. június 4.]

 

41. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 6. § (3) bek. [2016. június 4.]

 

41. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 6. § (4) bek. [2016. június 4.]

 

41. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXV. tv. 6. § (5) bek. [2016. június 4.]

 

41. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: XXXV. tv. 6. § (6) bek. [2016. június 4.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 7. § [2016. június 4.]

 

44. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 8. § [2016. június 4.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 9. § [2016. június 4.]

 

48. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Nem terheli a postai szolgáltatót az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért'' szövegrész helyébe ,,Nem terheli a postai szolgáltatót kártérítési felelősség az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért'' szövegrész lép: 2016: XXXV. tv. 14. § [2016. június 4.]

 

49. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 10. § [2016. június 4.]

 

50. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 11. § [2016. június 4.]

 

54. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXXV. tv. 12. § [2016. június 4.]

 

57. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXV. tv. 13. § [2016. június 4.]


2012. évi CLXVII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 21. pont [2016. július 1.]


2012. évi CLXXVIII. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 22. pont [2016. július 1.]


2012. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 23. pont [2016. július 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

31. § (2a) bek.-ben

,,vagy a közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,vagy a Koordináló szerv'' szövegrész, ,,tulajdonába'' szövegrész helyébe ,,tulajdonába vagy a közszolgáltató tulajdonába, illetve birtokába'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

32/A. § (1) bek. c) pontban

,,koordinációt,'' szövegrész helyébe ,,koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

32/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLVII. tv. 1. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

42. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: XLVII. tv. 1. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész, ,,tulajdonába'' szövegrész helyébe ,,tulajdonába és a közszolgáltató birtokába'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Koordináló szerv'' szövegrész, ,,képezi.'' szövegrész helyébe ,,képezi és egyben a közszolgáltató birtokába kerül.'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

47/A. § (1) bek.-ben

,,a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,a Hivatal'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

47/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XLVII. tv. 1. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

47/A. § (5) bek.-ben

,,közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,Hivatal által kötelezett'' szövegrész lép: 2016: XLVII. tv. 2. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

48. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: XLVII. tv. 1. § (4) bek. [2016. július 1.]


2012. évi CXCI. tv.

 
 

a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 24. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

2. § 26. pontból

,,a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok titkárságait,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § a) pont [2016. július 1.]

 

4/A. §

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 4. § [2016. július 1.]

 

6-7. alcím (7-8. §)

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 5. § [2016. július 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,7. § (5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,7. § (10)'' bekezdése'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 1. pont [2016. július 1.]

 

13. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 6. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 6. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

13. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 6. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

23. § (3) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 7. § [2016. július 1.]

 

32. § (1) bek. d) pontban

,,legalább 5 év'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendeletben meghatározottak szerint legalább öt év'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 2. pont [2016. július 1.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 8. § [2016. július 1.]

 

32. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § b) pont [2016. július 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,haladhatja meg'' szövegrész helyébe ,,haladhatja meg, kivéve az 50. § (3) bekezdése, 51. § (5) bekezdése, 53. § (4) bekezdése, 88. § (2) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése és 205. § (2) bekezdése szerinti eseteket'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 3. pont [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. f) pontban

,,a)-e)'' szövegrész helyébe ,,a)-e), j) vagy m)'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 4. pont [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 9. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. m) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 9. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. r) pontban

,,nem került sor, a kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,nem került sor, vagy akivel szemben az e) pont szerinti ok megszűnt és továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 5. pont [2016. július 1.]

 

46. § (1) bek. s) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 9. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek. i) pontban

,,15'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 6. pont [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek. j) pontban

,,16'' szövegrész helyébe ,,18'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 7. pont [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 10. § [2016. július 1.]

 

47. § (2) bek. a)-b) pontban

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1) vagy (1a)'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 8. pont [2016. július 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,megfelelő összegre'' szövegrész helyébe ,,megfelelő összegre, illetve a 47. § (1a) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott összegre'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 9. pont [2016. július 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,f), h), i)'' szövegrész helyébe ,,f)-i)'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 10. pont [2016. július 1.]

 

52. § (3) bek.-ben

,,a 132. §'' szövegrész helyébe ,,az állomány más szervhez vezényelt tagjára irányadó, a vezénylés helye szerinti jogállási törvény alapján, de legalább a 132. §'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 11. pont [2016. július 1.]

 

52/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 11. § [2016. július 1.]

 

67. § (3) bek.-ből

,,A védelem az anyát illeti meg, ha az illetmény nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § c) pont [2016. július 1.]

 

77. § (4) bek.-ből

,, , továbbá központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § d) pont [2016. július 1.]

 

84. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 12. § [2016. július 1.]

 

85/A. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 13. § [2016. július 1.]

 

85/A. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § e) pont [2016. július 1.]

 

98. § (1) bek. a) pontban

,,60'' szövegrész helyébe ,,70'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 12. pont [2016. július 1.]

 

98. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 14. § [2016. július 1.]

 

108. § (1) bek. d) pontban

,,legalább 2 munkanapra'' szövegrész helyébe ,,legalább 2, legfeljebb 5 munkanapra'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 13. pont [2016. július 1.]

 

109. § (4) bek.-ben

,,veszélynek'' szövegrész helyébe ,,kockázatnak'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 14. pont [2016. július 1.]

 

122. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 15. § [2016. július 1.]

 

123. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,f)-i), k)-s) pontja'' szövegrész helyébe ,,f)-s) pontja, valamint - ha az állomány tagjának illetményére a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok irányadóak - b) pontja'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 15. pont [2016. július 1.]

 

123. § (5) bek. b) pontban

,,nem állapítható meg a beosztás szintje,'' szövegrész helyébe ,,nem állapítható meg a besorolás, vagy a rendelkezési állományba helyezést előttien betöltött beosztás a VII. besorolási osztályba tartozott,'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 16. pont [2016. július 1.]

 

125. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § f) pont [2016. július 1.]

 

128. § (3) bek.-ből

,, , vagy - a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati feladat ellátása esetén - a távolléti díj'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § g) pont [2016. július 1.]

 

128. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 16. § [2016. július 1.]

 

132. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 17. § [2016. július 1.]

 

137. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 18. § [2016. július 1.]

 

140. § (5) bek.-ben

,,kormánytisztviselőkkel azonos feltételek szerint'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőkre irányadó rendelkezések szerint'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 17. pont [2016. július 1.]

 

140. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 19. § [2016. július 1.]

 

140/C. §-ban

,,belföldi kiküldetés'' szövegrész helyébe ,,belföldi szolgálati kiküldetés'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 18. pont [2016. július 1.]

 

191. § (2) bek.-ben

,,28. § (7) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,28. § (7) bekezdése, a 34/A. §, a 40. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 19. pont [2016. július 1.]

 

194. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 20. § [2016. július 1.]

 

194. § után

195. §-sal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 21. § [2016. július 1.]

 

207. § (1) bek. a) pontban

,,105-107. §-tól'' szövegrész helyébe ,,105-107. §-tól, a 247/H. §-tól'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 20. pont [2016. július 1.]

 

207. § (3) bek.-ben

,,munkaszüneti napon'' szövegrész helyébe ,,munkaszüneti napon vagy a rá irányadó heti pihenőnapon'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 21. pont [2016. július 1.]

 

212. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 22. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

212. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 22. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

213. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 23. § [2016. július 1.]

 

215. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 24. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

215. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 24. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

216. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 25. § [2016. július 1.]

 

219. § (1) bek. a) pontban

,,a szolgálati'' szövegrész helyébe ,,illetményként a szolgálati'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 22. pont [2016. július 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,132-138. §'' szövegrész helyébe ,,132. §, a 132/B-138. §'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 23. pont [2016. július 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,142-144. §'' szövegrész helyébe ,,140/C. §, a 142-144. §'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 24. pont [2016. július 1.]

 

231. § (1) bek.-ben

,,egyéb pótlékokból'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint egyéb pótlékokból'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 25. pont [2016. július 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,132-138. §'' szövegrész helyébe ,,132. §, a 132/B-138. §'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 23. pont [2016. július 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,142-144. §'' szövegrész helyébe ,,140/C. §, a 142-144. §'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 24. pont [2016. július 1.]

 

237/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 26. § [2016. július 1.]

 

238. § (1) bek. d) pontból

,,a célfeladat megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 33. § h) pont [2016. július 1.]

 

238. § (2) bek. 5. pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 27. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

238. § (2) bek. 18. pontban

,,szabadságmegváltás és a túlszolgálati díj'' szövegrész helyébe ,,szabadságmegváltás, a túlszolgálati díj és a céljuttatás'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 26. pont [2016. július 1.]

 

238. § (2) bek. 19. pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 27. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

238. § (2) bek. 20. pontban

,,illetménypótlékok'' szövegrész helyébe ,,illetménypótlékok, egyéb pótlékok'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 27. pont [2016. július 1.]

 

247/B. §

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 28. § [2016. július 1.]

 

247/G. § (1) bek.-ben

,,- a 85/A. § (5) és (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával - 2016. október 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. évben, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 28. pont [2016. július 1.]

 

247/G. § (2) bek.-ben

,,2016. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31-ig, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 29. pont [2016. július 1.]

 

247/G. § (4) bek.-ben

,,- a 85/A. § (5) és (6) bekezdése megfelelő alkalmazásával - 2016. október 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. évben, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 28. pont [2016. július 1.]

 

247/G. § (4) bek.-ben

,,2016. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31-ig, illetve az engedélyezett halasztás időtartamának utolsó napjáig'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 29. pont [2016. július 1.]

 

247/I. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 29. § [2016. július 1.]

 

247/K. § (2) bek.-ben

,,későbbi, távolléti díjba tartozó'' szövegrész helyébe ,,távolléti díjba tartozó'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 30. pont [2016. július 1.]

 

141. alcím

247/M. §-sal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 30. § [2016. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2016: XXXVIII. tv. 32. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1.]

 

6. melléklet 7. pontban

,,21,55'' szövegrész helyébe ,,23,5'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 31. pont [2016. július 1.]

 

8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja alcíme IV. pontban, valamint II. A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja alcíme IV. pontban

,,katasztrófavédelmi pótlék'' szövegrész helyébe ,,katasztrófavédelmi pótlék, valamint a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pont szerinti feladat végrehajtásáért járó pótlék'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 31. § 32. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCX. tv.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 25. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCXI. tv.

 
 

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 26. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCXII. tv.

 
 

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 27. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCXV. tv.

 
 

az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 28. pont [2016. július 1.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 
 

2. § 41. pontban

,,küszöbértéket.'' szövegrész helyébe ,,küszöbértéket,'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § a) pont [2016. június 10.]

 

2. § 41. pont után

42. ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 18. § [2016. június 10.]

 

2. § 42. pont után

43. ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 19. § [2019. január 1.]

 

2. § 43. pont után

44. ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 20. § (1) bek. [2016. június 10.]

 

2. § 44. pont után

45. ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 20. § (2) bek. [2016. június 10.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 21. § [2016. június 10.]

 

4. § (5) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 22. § [2016. június 10.]

 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 23. § [2016. június 10.]

 

9. § (1) bek.-ből

,,felülvizsgálatára,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § a) pont [2016. június 10.]

 

15. § (7) bek.-ben

,,kerülő'' szövegrész helyébe ,,megállapított'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § b) pont [2016. június 10.]

 

15. § (8) bek.-ben

,,Intézkedést.'' szövegrész helyébe ,,Intézkedést, az Európai Bizottság által jóváhagyott új belépő kérelemnek megfelelő vagy jelentős változást tartalmazó táblázatot.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § c) pont [2016. június 10.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 24. § [2016. június 10.]

 

16. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § b) pont [2016. június 10.]

 

22. § (1) bek.-ből

,,a miniszternek és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 32. § [2016. július 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,Magyar Állam részére.'' szövegrész helyébe ,,389/2013/EU bizottsági rendelet 67. cikkének megfelelően.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § d) pont [2016. június 10.]

 

24. § (1) bek.-ből

,,A visszaadott kibocsátási egységeket a jegyzékkezelő a forgalmi jegyzékből törli.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § c) pont [2016. június 10.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,visszaadni az állam részére.'' szövegrész helyébe ,,a 389/2013/EU bizottsági rendelet 67. cikkének megfelelően visszaadni.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § e) pont [2016. június 10.]

 

24. § (2) bek.-ből

,,A visszaadott ÜHG-egységeket a jegyzékkezelő a forgalmi jegyzékből törli.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § d) pont [2016. június 10.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 25. § [2019. január 1.]

 

25. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § e) pont [2016. június 10.]

 

30/A. § (1) bek.-ben

,,Nem lehet'' szövegrész helyébe ,,Az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységek és a 38. § (1) bekezdésben meghatározott ESD-egységek nyilvántartására szolgáló számlák kivételével nem lehet'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § f) pont [2016. június 10.]

 

34. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: LI. tv. 26. § [2016. június 10.]

 

35. § (6) bek.-ben

,,végzi el.'' szövegrész helyébe ,,végzi el. A felügyeleti díj és a késedelmi pótlék üzemeltetői és légi jármű üzembentartói teljesítéséhez kapcsolódó zárolás és a zárolás feloldás tényéről a jegyzékkezelő minden esetben értesíti az érintetteket, és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és a zárolás feloldását követő 8 napon belül.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § g) pont [2016. június 10.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,az Európai Bizottság számára az ÜHG-egység kereskedelmi rendszer működéséről.'' szövegrész helyébe ,,a 2003/87/EK irányelv 21. cikkének megfelelően.'' szövegrész lép: 2016: LI. tv. 29. § h) pont [2016. június 10.]

 

36. § (2) bek.-ből

,,A jelentés tartalmazza az ÜHG-egységek kiosztásával, a forgalmi jegyzék működésével, a nyomon követéssel és jelentéstétellel, a hitelesítéssel és akkreditálással kapcsolatos intézkedéseket, a rendszer működésének európai uniós jogi aktusoknak és a jogszabályoknak való megfelelőségére vonatkozó kérdéseket, valamint az ÜHG-egységek adózási kérdéseinek összefoglalóját.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: LI. tv. 30. § f) pont [2016. június 10.]

 

42. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: LI. tv. 27. § [2016. június 10.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: LI. tv. 28. §, illetve 1. melléklet [2016. június 10.]


2012. évi CCXIX. tv.

 
 

a hegyközségekről

 
 

18. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 33. § [2016. július 1.]


2013. évi VI. tv.

 
 

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 29. pont [2016. július 1.]


2013. évi XX. tv.

 
 

az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 30. pont [2016. július 1.]


2013. évi XXVII. tv.

 
 

a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 31. pont [2016. július 1.]


2013. évi XXIX. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 32. pont [2016. július 1.]


2013. évi XXXIV. tv.

 
 

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 
 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 165. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXIX. tv. 165. § (2) bek. [2016. június 15.]


2013. évi XLV. tv.

 
 

a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 33. pont [2016. július 1.]


2013. évi LXVII. tv.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 
 

21. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 34. § [2016. július 1.]


2013. évi LXXII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 34. pont [2016. július 1.]


2013. évi LXXVIII. tv.

 
 

az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 35. pont [2016. július 1.]


2013. évi LXXXI. tv.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 36. pont [2016. július 1.]


2013. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 37. pont [2016. július 1.]


2013. évi LXXXVI. tv.

 
 

az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 38. pont [2016. július 1.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

1. § c) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 34. § [2016. július 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 35. § [2016. július 1.]

 

40. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 36. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

40. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 36. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

40. § (2) bek. f) pont után

g)-j) ponttal kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 36. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

40. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 36. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

40. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 36. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 37. § [2016. július 1.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,e személyek a'' szövegrész helyébe ,,e személyek'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 43. § a) pont [2016. július 1.]

 

42. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 38. § [2016. július 1.]

 

43. § (1) bek.-ben

,,e személy a'' szövegrész helyébe ,,e személyek'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 43. § b) pont [2016. július 1.]

 

43. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 39. § [2016. július 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,a 10. melléklet szerinti adatokat'' szövegrész helyébe ,,e személyek 10. melléklet szerinti adatait'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 43. § c) pont [2016. július 1.]

 

27. alcím után

27/a-27/b. alcímmel (44/A-44/B. §) kieg.: 2016: XXXVIII. tv. 40. § [2016. július 1.]

 

45. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 41. § [2016. július 1.]

 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXVIII. tv. 42. § [2016. július 1.]

 

77. §

Hat. kív. h.: 2016: XXXVIII. tv. 44. § [2016. július 1.]

 

1. melléklet e) pont ea) alpontban

,,az állományviszony'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati viszony jellege'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 43. § d) pont [2016. július 1.]

 

2. melléklet e) pont eb) alpontban és g) pont ga) alpontban

,,állományviszony (állománykategória)'' szövegrész helyébe ,,a szolgálati viszony jellege, állománycsoport'' szövegrész lép: 2016: XXXVIII. tv. 43. § e) pont [2016. július 1.]


2013. évi CII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

 
 

33. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 35. § [2016. július 1.]


2013. évi CIII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 39. pont [2016. július 1.]


2013. évi CVII. tv.

 
 

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 40. pont [2016. július 1.]


2013. évi CXVI. tv.

 
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 41. pont [2016. július 1.]


2013. évi CXXV. tv.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 
 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 36. § [2016. július 1.]


2013. évi CXXVI. tv.

 
 

az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 42. pont [2016. július 1.]


2013. évi CXXXVII. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 43. pont [2016. július 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

49. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXI. tv. 1. § (1) bek. [2016. május 6.]

 

49. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXI. tv. 1. § (2) bek. [2016. május 6.]

 

49. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: XXXI. tv. 1. § (3) bek. [2016. május 6.]

 

60. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXI. tv. 2. § [2016. május 6.]

 

149. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXI. tv. 3. § (1) bek. [2016. május 6.]

 

149. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXI. tv. 3. § (2) bek. [2016. május 6.]

 

162. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: XXXI. tv. 4. § [2016. május 6.]

 

54. alcím

183/G. §-sal kieg.: 2016: XXXI. tv. 5. § [2016. május 6.]


2013. évi CXL. tv.

 
 

a fémkereskedelemről

 
 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXII. tv. 37. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

8. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 37. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi CXLV. tv.

 
 

a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 44. pont [2016. július 1.]


2013. évi CLXXXIII. tv.

 
 

az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 45. pont [2016. július 1.]


2013. évi CC. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 46. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCI. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 47. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCII. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 48. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCV. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 49. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

95. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 38. § [2016. július 1.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 39. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 39. § (2) bek. [2016. július 1.]


2013. évi CCXXIV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 50. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCXXXI. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 51. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCXXXVI. tv.

 
 

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 52. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

157. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 64. § [2016. június 4.]

 

260. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 67. § [2016. június 4.]

 

130. alcím

304/E. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 65. § [2016. június 4.]

 

5. melléklet

Mód.: 2016: XLIV. tv. 66. §, illetve 1. melléklet [2016. június 4.]


2013. évi CCXXXVIII. tv.

 
 

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

 
 

3. § (1) bek.-ből

,,az aláírás gyűjtő ív mintapéldányán'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XLVIII. tv. 15. § a) pont [2016. május 21.]

 

8. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 1. § [2016. május 21.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 2. § [2016. május 21.]

 

14. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 3. § [2016. május 21.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 4. § [2016. május 21.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 2016: XLVIII. tv. 5. § [2016. május 21.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 6. § [2016. május 21.]

 

19. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 7. § [2016. május 21.]

 

19. § után

19/A-19/C. §-sal kieg.: 2016: XLVIII. tv. 8. § [2016. május 21.]

 

21. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 9. § [2016. május 21.]

 

22. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: XLVIII. tv. 10. § [2016. május 21.]

 

23. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 11. § [2016. május 21.]

 

24. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLVIII. tv. 15. § b) pont [2016. május 21.]

 

24. § (5) bek. a) pontban

,,8. § (1) bekezdés a)-e) pontja'' szövegrész helyébe ,,8. § (2) bekezdés a)-f) pontja'' szövegrész lép: 2016: XLVIII. tv. 14. § [2016. május 21.]

 

24. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: XLVIII. tv. 15. § c) pont [2016. május 21.]

 

25. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 12. § [2016. május 21.]

 

94. §

Helyébe lép: 2016: XLVIII. tv. 13. § [2016. május 21.]


2013. évi CCXLIII. tv.

 
 

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 53. pont [2016. július 1.]


2013. évi CCL. tv.

 
 

az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 54. pont [2016. július 1.]


2014. évi XII. tv.

 
 

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 55. pont [2016. július 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 40. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

24. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 40. § (2) bek. [2016. július 1.]


2014. évi XXXIV. tv.

 
 

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 56. pont [2016. július 1.]


2014. évi XLI. tv.

 
 

az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 57. pont [2016. július 1.]


2014. évi LXXII. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 58. pont [2016. július 1.]


2014. évi LXXIII. tv.

 
 

az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 59. pont [2016. július 1.]


2014. évi LXXXVII. tv.

 
 

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 60. pont [2016. július 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

70. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 68. § [2016. június 4.]

 

70. § (2) bek.-ben

,,választhat'' szövegrész helyébe ,,bízhat meg'' szövegrész lép: 2016: XLIV. tv. 74. § [2016. június 4.]

 

70. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: XLIV. tv. 75. § [2016. június 4.]

 

70. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 69. § [2016. június 4.]

 

116. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 70. § [2016. június 4.]

 

117. §

Helyébe lép: 2016: XLIV. tv. 71. § [2016. június 4.]

 

195. alcím

452/C. §-sal kieg.: 2016: XLIV. tv. 72. § [2016. június 4.]

 

453. § 9. pont után

10. ponttal kieg.: 2016: XLIV. tv. 73. § [2016. június 4.]


2014. évi XCII. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 61. pont [2016. július 1.]


2014. évi XCVIII. tv.

 
 

az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 62. pont [2016. július 1.]


2014. évi CV. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 63. pont [2016. július 1.]


2015. évi XXXV. tv.

 
 

a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 64. pont [2016. július 1.]


2015. évi XLIV. tv.

 
 

az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 65. pont [2016. július 1.]


2015. évi XLVIII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 66. pont [2016. július 1.]


2015. évi LVII. tv.

 
 

az energiahatékonyságról

 
 

32. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 41. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

33. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 41. § (2) bek. [2016. július 1.]


2015. évi LXXXV. tv.

 
 

az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

 
 

69. §

Nem lép hatályba: 2016: XLIV. tv. 76. §


2015. évi LXXXVII. tv.

 
 

az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 67. pont [2016. július 1.]


2015. évi CI. tv.

 
 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 68. pont [2016. július 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

19. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 42. § [2016. július 1.]


2015. évi CXV. tv.

 
 

a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 69. pont [2016. július 1.]


2015. évi CXXIV. tv.

 
 

a nemzeti akkreditálásról

 
 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 43. § [2016. július 1.]


2015. évi CXXX. tv.

 
 

az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 70. pont [2016. július 1.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

9. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: XXX. tv. 178. § (1) bek. [2016. augusztus 1.]

 

9. § (10) bek. után

(11)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: XXX. tv. 178. § (2) bek. [2016. augusztus 1.]

 

26. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: XXXII. tv. 44. § [2016. július 1.]

 

198. § (1) bek. 12. pont

Helyébe lép: 2016: XXX. tv. 178. § (3) bek. [2016. augusztus 1.]

 

198. § (1) bek. 20-22. pont

Hat. kív. h.: 2016: XXX. tv. 179. § [2016. augusztus 1.]

 

201. § g) pont

Hat. kív. h.: 2016: XXX. tv. 179. § [2016. augusztus 1.]


2015. évi CLXXXVI. tv.

 
 

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 71. pont [2016. július 1.]


2015. évi CXCIV. tv.

 
 

az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 72. pont [2016. július 1.]


2015. évi CCXVII. tv.

 
 

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XXXII. tv. 45. § 73. pont [2016. július 1.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

1. § 1. pontból

,,ÁNYK'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: XL. tv. 16. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

1. § 45. pontban

,,a papír, az USB kulcs'' szövegrész helyébe ,,az USB kulcs'' szövegrész lép: 2016: XL. tv. 16. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

38. § (1) bek. l) pont

,,ÁNYK űrlapbenyújtási'' szövegrész helyett ,,űrlapbenyújtási'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. a) pont [2016. június 30.]

 

96. § (6) bek.

,,500 000 forinttól'' szövegrész helyett ,,50 000 forinttól'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. b) pont [2016. június 30.]

 

96. § (7) bek.

,,100 000 forinttól'' szövegrész helyett ,,50 000 forinttól'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. c) pont [2016. június 30.]

 

110. §

Helyébe lép: 2016: XL. tv. 16. § (1) bek. [2016. június 30.]

 

113. § (1) bek.-sel módosítandó Pp. 195. § (3) bek.

,,minősített elektronikus aláírást'' szövegrész helyett ,,minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. d) pont [2016. június 30.]

 

113. § (2) bek.-sel módosítandó Pp. 195. § (5) bek.

,,minősített elektronikus aláírással'' szövegrész helyett ,,minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. e) pont [2016. június 30.]

 

113. § (3) bek.-sel módosítandó Pp. 196. § (1) bek. e) pont

,,minősített elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített elektronikus'' szövegrész helyett ,,minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. f) pont [2016. június 30.]

 

113. (3) bek.-sel módosítandó Pp. 196. § (1) bek. f) pont

,,minősített elektronikus aláírást, minősített elektronikus'' szövegrész helyett ,,minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: XL. tv. 16. § (3) bek. g) pont [2016. június 30.]


2015. évi CCXXIV. tv.

 
 

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 
 

67. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: XXXIV. tv. 59. § [2016. május 6.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

21. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]


72/1996. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 
 

3. § (1) bek.-ből

,, , megszüntetéséhez'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § [2016. június 15.]

 

3. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § [2016. június 15.]

 

3. § (12) bek.-ben

,,CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével'' szövegrész helyébe ,,CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint a 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. június 15.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § [2016. június 15.]

 

5. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 3. § [2016. június 15.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,c) pontjában'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. június 15.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a) pontjában'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. június 15.]

 

24. § (6) bek.-ben

,,(1) bekezdés b) és c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdésben'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. június 15.]

 

24. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2016. június 15.]

 

27. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 5. § [2016. június 15.]


253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

48. §

Helyébe lép: 109/2016. (V. 20.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]


35/1998. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási szakvizsgáról

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 1. § [2016. június 1.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője, a polgármester'' szövegrész helyébe ,,a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és helyettese, polgármester és alpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester), valamint a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK)'' szövegrész helyébe ,,a KTK'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. június 1.]

 

3. § (1)-(3) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)'' szövegrész helyébe ,,NKE'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. június 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,az NKE és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (a továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) előzetes jóváhagyásra felterjesztik'' szövegrész helyébe ,,a felkészítő tanfolyam kezdő időpontját előtti tizenötödik munkanapig a szakvizsgaszervező előzetes jóváhagyásra felterjeszti'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. június 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,vizsgaszervező'' szövegrész helyébe ,,szakvizsgaszervező'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. június 1.]

 

4. § (3) bek.-ből

,, , nyilvántartásával'' szövegrészt hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. június 1.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

4. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 2. § [2016. június 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsgát'' szövegrész helyébe ,,szakvizsgát'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § g) pont [2016. június 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,vizsgaszervező'' szövegrész helyébe ,,szakvizsgaszervező'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § h) pont [2016. június 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. június 1.]

 

6. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

6/A. § (3) bek.-ben

,,munkáltatója hozzájárulásával a jelentkezési lapon jelzi'' szövegrész helyébe ,,munkáltatója jelzi a jelentkezés rögzítése alkalmával'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § i) pont [2016. június 1.]

 

6/A. § (4) bek.-ben

,,vizsgaszervező'' szövegrész helyébe ,,szakvizsgaszervező'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. június 1.]

 

6/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 4. § [2016. június 1.]

 

6/A. § (7) bek.-ből

,,a jelentkezési lapon'' szövegrészt hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. június 1.]

 

6/A. § után

6/B-6/C. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 5. § [2016. június 1.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 6. § [2016. június 1.]

 

7. § után

8. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 7. § [2016. június 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 1.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 1.]


201/2001. (X. 25.) Korm. r.

 
 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 
 

1. § (2a) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § [2016. június 15.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 9. §, illetve 1. melléklet [2016. június 15.]


219/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszín alatti vizek védelméről

 
 

3. § 28. pont

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 10. § [2016. június 15.]


220/2004. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 
 

33. § (1) bek.-ben

,,a tárgyévet követő év június 30-áig'' szövegrész helyébe ,,tárgyévet követő év december 31-ig'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 12. § [2016. június 15.]

 

34. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § [2016. június 15.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

7. § (2) bek. 31. pont után

32. ponttal kieg.: 94/2016. (V. 2.) Korm. r. 1. § [2016. június 2.]

 

10. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 94/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § [2016. június 2.]


113/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

 
 

9. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 3. § [2016. július 1.]

 

12. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 18. § (2) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 5. § [2016. július 1.]

 

16/B. § (2)-(3) bek.-ben

,,rendőrség'' szövegrész helyébe ,,Rendőrség'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

17. § (2), (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 18. § (2) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 6. § [2016. július 1.]

 

18/C. § (1a) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

18/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

18/C. § (5) bek. után

(6)-(9) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

23. § a) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 8. § [2016. július 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 9. § [2016. július 1.]

 

27. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 10. § [2016. július 1.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 11. § [2016. július 1.]

 

39. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

45. § (5) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

45. § (7) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

48. § (3a) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 14. § [2016. július 1.]

 

66. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 15. § [2016. július 1.]

 

72. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 16. § [2016. július 1.]

 

79. § után

Alcímmel és 79/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 17. § [2016. június 1.]


114/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

7. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 19. § [2016. július 1.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 20. § [2016. július 1.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

21. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 22. § [2016. július 1.]

 

,,Száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok'' alcím

26. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 23. § [2016. július 1.]

 

28/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

28/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

28/C. § (7) bek. után

(8)-(11) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 24. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

32. § c) pont

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (5) bek. a) pont [2016. szeptember 30.]

 

33. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 25. § [2016. július 1.]

 

34. § (1)-(2) bek.-ben

,,szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vízum'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

35. § (1)-(2) és (5) bek.-ben

,,szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vízum'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

38. §-ban

,,szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vízum'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

40. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (5) bek. b) pont [2016. szeptember 30.]

 

45. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

47. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

47. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

47. § (4a), (5a)-(5b) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

49. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 27. § [2016. szeptember 30.]

 

50. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 28. § [2016. július 1.]

 

57. § (6) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 29. § [2016. július 1.]

 

59. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 30. § [2016. július 1.]

 

59. § után

59/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 31. § [2016. szeptember 30.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 32. § [2016. július 1.]

 

64. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 33. § [2016. július 1.]

 

69/A. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

70. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 34. § [2016. június 1.]

 

72/B. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. d) pont [2016. július 1.]

 

72/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (2) bek. után

(3)-(3a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (4) bek. [2016. szeptember 30.]

 

72/H. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (7) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (9) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (7) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (8) bek. [2016. július 1.]

 

72/H. § (10) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 35. § (9) bek. [2016. szeptember 30.]

 

72/I. § után

Alcímmel és 72/J-72/L. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 36. § [2016. szeptember 30.]

 

73. § előtti alcímben

,,A befogadott és az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

73. §-ban

,,A befogadott, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

74. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (3) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

77. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 37. § [2016. június 1.]

 

77. § (2) bek.-ben

,,A befogadottnak, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. c) pont [2016. június 1.]

 

77. § (3) bek.-ben

,,A befogadottra, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárra'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárra'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. d) pont [2016. június 1.]

 

77. § (5) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. e) pont [2016. június 1.]

 

79. § (1) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. e) pont [2016. június 1.]

 

79. § (2)-(3) bek.-ben

,,befogadott, valamint emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (1) bek. f) pont [2016. június 1.]

 

91. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 38. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

91. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 38. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

91. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 38. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

91. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 38. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

93. § (1d) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

93. § (1e) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. e) pont [2016. július 1.]

 

93. § (1g) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 39. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

93. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 39. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

94. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 40. § [2016. július 1.]

 

95. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. f) pont [2016. július 1.]

 

95. § után

95/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 41. § [2016. július 1.]

 

99. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 42. § [2016. július 1.]

 

101. § b) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 43. § [2016. július 1.]

 

103. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 44. § [2016. július 1.]

 

103. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (4) bek. g) pont [2016. július 1.]

 

104. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 45. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

104. § (4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 45. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

104. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 45. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

105. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 46. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

105. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 46. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

106. § b) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 47. § [2016. július 1.]

 

107. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 48. § [2016. július 1.]

 

110. § b) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 49. § [2016. július 1.]

 

115. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 50. § [2016. július 1.]

 

124. § (4)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (3) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

130. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 56. § (3) bek. c) pont [2016. június 1.]

 

140. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 51. § [2016. június 1.]

 

155. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 52. § [2016. július 1.]

 

158. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 53. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

158. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 53. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

182/A. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 54. § [2016. június 1.]

 

183. § (1) bek. o) pont után

p)-r) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 55. § [2016. szeptember 30.]

 

II. melléklet

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 57. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 30.]


225/2007. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

 
 

8. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 101/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 101/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

8. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 101/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. május 20.]

 

8. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]


301/2007. (XI. 9.) Korm. r.

 
 

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

II. Fejezet cím (5. § előtt)

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 58. § [2016. június 1.]

 

II. Fejezet

Alcímmel és 11/B. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 59. § [2016. június 1.]

 

III. Fejezet cím (12. § előtt)

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 60. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 60. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

12. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 60. § (3) bek. [2016. június 1.]

 

12. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

14. § (2) bek. b)-d) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 61. § [2016. június 1.]

 

14/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 62. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

14/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 62. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

19. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

21. § (8) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 63. § [2016. június 1.]

 

26. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 64. § [2016. június 1.]

 

27. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 65. § [2016. június 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 66. § [2016. június 1.]

 

36. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. c) pont [2016. június 1.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 67. § [2016. június 1.]

 

V. Fejezet cím (37. § előtt)

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 68. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

37. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 68. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

37. § (3) bek. c), e)-f) pont

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. d) pont [2016. június 1.]

 

,,A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere'' alcím

37/B. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 69. § [2016. június 1.]

 

38. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 70. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 70. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 70. § (3) bek. [2016. június 1.]

 

39. § (2)-(6) bek.

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 71. § [2016. június 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 72. § [2016. június 1.]

 

44. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 73. § [2016. június 1.]

 

52. § előtti alcím és 52. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. e) pont [2016. június 1.]

 

60. § (2), (4)-(5) bek.-ben

,,a menekült, az oltalmazott és a menedékes'' szövegrész helyébe ,,a menedékes'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

60/A. § (1) bek.-ben

,,a menekült, az oltalmazott és a menedékes'' szövegrész helyébe ,,a menedékes'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

61. § előtti alcím és 61-61/N. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. f) pont [2016. június 1.]

 

98. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 74. § [2016. június 1.]

 

,,A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés visszavonása'' alcím

99/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 75. § [2016. június 1.]

 

111-112. §

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. g) pont [2016. június 1.]

 

114. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 76. § [2016. június 1.]

 

5. melléklet

Hat. kív. h.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 77. § (3) bek. h) pont [2016. június 1.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

4. sz. melléklet 2. pont 1.14. alpont

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 1.]


212/2008. (VIII. 29.) Korm. r.

 
 

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

 
 

Melléklet táblázat 6.4-6.8. sor

Hat. kív. h.: 101/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § [2016. május 20.]


362/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

 
 

1/A. § után

1/B. §-sal kieg.: 109/2016. (V. 20.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]


147/2010. (IV. 29.) Korm. r.

 
 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

 
 

2. § 7. pontban

,,szennyvízkezelés'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztítás'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. június 15.]

 

2. § 7-8. pontban

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

2. § 9. pont

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

2. § 28. pont után

28a. ponttal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

2. § 30. pont után

30a. ponttal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2016. június 15.]

 

2. § 34. pontból

,,anaerob'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 19. § [2016. június 15.]

 

16. § után

6a. alcímmel (16/A-16/C. §) kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § [2016. június 15.]

 

18. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 15. § [2016. június 15.]

 

20. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,szennyvízkezelési'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztítási'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § c) pont [2016. június 15.]

 

20. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,szennyvízkezelés'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztítás'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. június 15.]

 

20. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,szennyvízkezelésre'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztításra'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § d) pont [2016. június 15.]

 

20. § (2) bek. b) pont be) alpontban

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

13. alcímben (24. § előtt)

,,szennyvízkezelés'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztítás'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § a) pont [2016. június 15.]

 

24. § (1)-(2) bek.-ben

,,szennyvízkezelésre'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztításra'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § d) pont [2016. június 15.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,kezeléséről'' szövegrész helyébe ,,tisztításáról'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § e) pont [2016. június 15.]

 

24. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 16. § [2016. június 15.]

 

25. § (1)-(2) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,szennyvízkezelési'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztítási'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § c) pont [2016. június 15.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

26. § (1)-(2) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

26. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

26. § (3) bek. a) pontban

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

26. § (4)-(5) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

27. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

27. § (1) bek. a)-c) pontban

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

27. § (2)-(3) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

28. § (1)-(1a) bek.-ben

,,szennyvízkezelő'' szövegrész helyébe ,,szennyvíztisztító'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § b) pont [2016. június 15.]

 

79. § után

80. §-sal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 17. § [2016. június 15.]


107/2011. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 1. § [2016. május 3.]

 

2. § (1) bek. 3. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (1) bek. 7. pontban

,,támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. május 3.]

 

2. § (1) bek. 9. pont f) alpont után

g) alponttal kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (1) bek. 10. pont

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (1) bek. 12. pont

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,jogosító támogatás összege'' szövegrész helyébe ,,jogosító támogatás és a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti felajánlás együttes összege'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § b) pont [2016. május 3.]

 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (6) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (6b) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § (7) bek. [2016. május 3.]

 

2. § (7) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. május 3.]

 

3. §-ban

,,a támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. május 3.]

 

3. §-ban

,,A támogatási igazolást'' szövegrész helyébe ,,Az igazolást és a támogatási igazolást'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § d) pont [2016. május 3.]

 

2. alcímcímben (4. § előtt)

,,A támogatási igazolás kiállításának'' szövegrész helyébe ,,Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § e) pont [2016. május 3.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,A támogatási igazolás kiállításának'' szövegrész helyébe ,,Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § e) pont [2016. május 3.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,a támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. május 3.]

 

4. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

4. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

3. alcímcímben (5. § előtt)

,,A támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,Az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § n) pont [2016. május 3.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,az igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § g) pont [2016. május 3.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. május 3.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,a támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. május 3.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a támogatási igazolást'' szövegrész helyébe ,,az igazolást vagy a támogatási igazolást'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § f) pont [2016. május 3.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,az igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § g) pont [2016. május 3.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,az igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § g) pont [2016. május 3.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,a kiadott támogatási igazolásokról'' szövegrész helyébe ,,a kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § h) pont [2016. május 3.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,támogatási igazolások'' szövegrész helyébe ,,igazolások vagy támogatási igazolások'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § o) pont [2016. május 3.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,A támogatási igazolásban'' szövegrész helyébe ,,Az igazolásban és a támogatási igazolásban'' szövegrész, ,,támogatási igazolásokban'' szövegrész helyébe ,,igazolásokban és támogatási igazolásokban'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § j) pont [2016. május 3.]

 

9. § (2) bek. a) pontban

,,a támogatási igazolásban'' szövegrész helyébe ,,az igazolásban vagy a támogatási igazolásban'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § k) pont [2016. május 3.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. május 3.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,a támogatási igazolásban'' szövegrész helyébe ,,az igazolásban vagy a támogatási igazolásban'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § k) pont [2016. május 3.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,A támogatási igazolásban'' szövegrész helyébe ,,Az igazolásban és a támogatási igazolásban'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § l) pont [2016. május 3.]

 

9. § (10) bek.-ben

,,támogatási igazolásban'' szövegrész helyébe ,,igazolásban vagy támogatási igazolásban'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § m) pont [2016. május 3.]

 

10. § (3a) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § [2016. május 3.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. május 3.]

 

11. § (4a) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,a támogatási igazolás'' szövegrészek helyébe ,,az igazolás vagy támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § g) pont [2016. május 3.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,A támogatási igazolás'' szövegrész helyébe ,,Az igazolás és a támogatási igazolás'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § n) pont [2016. május 3.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,támogatási igazolások'' szövegrész helyébe ,,igazolások vagy támogatási igazolások'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § o) pont [2016. május 3.]

 

14. § (6) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

14. § (8) bek.-ben

,,támogatási igazolások'' szövegrész helyébe ,,igazolások vagy támogatási igazolások'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § o) pont [2016. május 3.]

 

14. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

14. § (9a) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. május 3.]

 

14. § (11) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2016. május 3.]

 

15. § (1a) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

15. § (2) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

15/B. § (2) bek.-ben

,,kiadott támogatási igazolásokról'' szövegrész helyébe ,,kiadott igazolásokról és támogatási igazolásokról'' szövegrész lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 12. § i) pont [2016. május 3.]

 

16. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 8. § [2016. május 3.]

 

17. §

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 9. § [2016. május 3.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. május 3.]

 

18. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. május 3.]

 

18. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2016. május 3.]

 

18. § után

19-21. §-sal kieg.: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 11. § [2016. május 3.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 13. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. május 3.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 96/2016. (V. 2.) Korm. r. 13. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. május 3.]


174/2011. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselő, ügykezelő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § a) pont [2016. június 1.]

 

1. § (5) bek.-ben

,,A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény'' szövegrész helyébe ,,A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § b) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,közigazgatási alapvizsgához'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § c) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. a)-c) pontban

,,közigazgatási alapvizsga'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsga és az ügykezelői alapvizsga'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § d) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,közigazgatási alapvizsgára'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsgára és az ügykezelői alapvizsgára'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § e) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. d) pontban

,,közigazgatási alapvizsga'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsga és az ügykezelői alapvizsga'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § d) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. e) pontban

,,Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: Vizsgaportál)'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszert'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § f) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. f) pontban

,,minőségirányítási'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó minőségirányítási'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § g) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. g) pontban

,,közigazgatási alapvizsgák'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsgák és az ügykezelői alapvizsgák'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § h) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. i) pontban

,,vizsgaportál'' szövegrész helyébe ,,a központi oktatás-informatikai rendszer'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § i) pont [2016. június 1.]

 

3. § (2) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 11. § [2016. június 1.]

 

3/A. § (1) bek.-ben

,,közigazgatási alapvizsgához'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához'', szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § c) pont [2016. június 1.]

 

3. alcím (4. §)

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 12. § [2016. június 1.]

 

5. § (2) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 22. § (2) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,Vizsgaportálon'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszerben'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § j) pont [2016. június 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

8. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 22. § (2) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

8. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is)'' szövegrész helyébe ,,hozzátartozójának'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § k) pont [2016. június 1.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,Ktv. 25. § (3) bekezdésében, illetve a Ktv. 29. § (2) bekezdésében bekezdésben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,Kttv. 118. § (3) bekezdésében, illetve a Kttv. 122. § (2) bekezdésében meghatározott'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § l) pont [2016. június 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Vizsgaportált'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszert'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § m) pont [2016. június 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,Vizsgaportálba'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszerbe'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § n) pont [2016. június 1.]

 

13. § (3) bek.-ből

,,(három hónap)'' szövegrészt hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,Vizsgaportálon'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszeren'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § o) pont [2016. június 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,Vizsgaportálon'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszerben'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § j) pont [2016. június 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,Vizsgaportálon'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszeren'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § p) pont [2016. június 1.]

 

15. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 22. § (2) bek. c) pont [2016. június 1.]

 

15. § (8) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 14. § [2016. június 1.]

 

15. § (9) bek.-ben

,,Vizsgaportálon'' szövegrész helyébe ,,központi oktatás-informatikai rendszeren'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § p) pont [2016. június 1.]

 

15. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 22. § (2) bek. c) pont [2016. június 1.]

 

15. § (14) bek.-ben

,,20 főt'' szövegrész helyébe ,,25 főt'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § q) pont [2016. június 1.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 15. § [2016. június 1.]

 

21. § (5) bek. a) pontban

,,közeli hozzátartozója (ideértve bejegyzett élettársát is)'' szövegrész helyébe ,,hozzátartozója'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § r) pont [2016. június 1.]

 

21. § (10) bek.-ben

,,közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is)'' szövegrész helyébe ,,hozzátartozójának'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § k) pont [2016. június 1.]

 

21. § (11) bek.

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 16. § [2016. június 1.]

 

22. § (7) bek.-ben

,,Ktv. 68. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Kttv. 210. § (1) bekezdésében vagy 244. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § s) pont [2016. június 1.]

 

23. §-ban

,,vizsgákat'' szövegrész helyébe ,,vizsgákat és vizsgára felkészítő konzultációkat'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 21. § t) pont [2016. június 1.]

 

24. §

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 17. § [2016. június 1.]

 

26. § után

26/A. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 18. § [2016. június 1.]

 

28. § után

29. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 19. § [2016. június 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 20. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. június 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 20. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. június 1.]


259/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

 
 

1. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

1. § (2) bek. d) pontban

,,az (1) bekezdés a)-g) és k) pontjában'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés a)-g) és j)-k) pontjában'' szövegrész lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2016. július 1.]

 

1. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. július 1.]

 

1. § (3) bek. h) pont he) alpont után

hf) alponttal kieg.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az 1. § (1) bekezdés a)-g) és j)-n) pontja, 1. § (2) bekezdés g) pontja, 1. § (3) bekezdés b)-c) pontja'' szövegrész helyébe ,,az 1. § (1) bekezdés b)-g) és j)-n) pontja, az 1. § (2) bekezdés g), k) és l) pontja, valamint az 1. § (3) bekezdés b)-c) pontja'' szövegrész lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2016. július 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,Ksktv.-ben'' szövegrész helyébe ,,Kstv.-ben'' szövegrész lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (6) bek. [2016. július 1.]

 

9/A-9/B. §

Hat. kív. h.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2016. július 1.]


273/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

 
 

3. § (3) bek. h) pontból

,, , illetve nyilvántartásba vételi'' szövegrészt hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 30. § (1) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

4. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 23. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

4. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 30. § (2) bek. a) pont [2016. június 1.]

 

4. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 23. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

4. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 23. § (3) bek. [2016. június 1.]

 

6. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 24. § [2016. június 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,a KTK'' szövegrész helyébe ,,az NKE'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 29. § a) pont [2016. június 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,14. § (4)-(5) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,15. § (5a) bekezdésében'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 29. § b) pont [2016. június 1.]

 

5. alcím

9/A. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 25. § [2016. június 1.]

 

12. § (5) bek. után

(5a)-(5d) bek.-sel kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 26. § [2016. június 1.]

 

15. § (3) bek.-ből

,, , a nyilvántartásba vételről a KTK dönt'' szövegrészt hat. kív. h.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 30. § (1) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,a KTK'' szövegrész helyébe ,,az NKE'' szövegrész lép: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 29. § a) pont [2016. június 1.]

 

15. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 27. § [2016. június 1.]

 

15. § (8) bek.

Hat. kív. 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 30. § (2) bek. b) pont [2016. június 1.]

 

27. § után

28. §-sal kieg.: 108/2016. (V. 18.) Korm. r. 28. § [2016. június 1.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

5/b. alcím

Helyébe lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 1. § [2016. május 15.]


168/2012. (VII. 20.) Korm. r.

 
 

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,indít munkaügyi jogvitát'' szövegrész helyébe ,,terjeszt elő keresetet'' szövegrész lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § e) pont [2016. május 14.]

 

2. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

2. § (7) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. i) pontban

,,kollégium'' szövegrész helyébe ,,Döntőbizottság'' szövegrész lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. május 14.]

 

4. §-ból

,,közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pont [2016. május 14.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. b) pont [2016. május 14.]

 

6. §

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 3. § [2016. május 14.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § [2016. május 14.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. c) pont [2016. május 14.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,jogorvoslati feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg,'' szövegrészt hat. kív. h.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pont [2016. május 14.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,tájékoztatni'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul tájékoztatni'' szövegrész lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. május 14.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,a panaszossal'' szövegrész helyébe ,,az eljárásban részt vevő féllel'' szövegrész lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. május 14.]

 

8. § (6) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

9. §

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § [2016. május 14.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § [2016. május 14.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,eljárása során'' szövegrész helyébe ,,az eljárása során a Titkárság útján'' szövegrész lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § d) pont [2016. május 14.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § [2016. május 14.]

 

11. §

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 9. § [2016. május 14.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 10. § [2016. május 14.]

 

13. §

Helyébe lép: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § [2016. május 14.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 103/2016. (V. 13.) Korm. r. 12. § [2016. május 14.]


229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

33. § (1) bek. b) pont bk) alpont után

bl) alponttal kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. május 21.]

 

33. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. május 21.]

 

13. alcím

33/A. §-sal kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § [2016. május 21.]

 

37/B. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 3. § [2016. május 21.]

 

37/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § [2016. május 21.]

 

37/L. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 5. § [2016. május 21.]

 

18. alcím

51. §-sal kieg.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § [2016. május 21.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,október 15-31. között egy alkalommal kérheti a minisztertől a'' szövegrész helyébe ,,október 15. és november 15. között egy alkalommal kérheti a minisztertől az adott tanévi'' szövegrész lép: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. május 21.]

 

28. §

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. május 21.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,halmozottan hátrányos helyzetű'' szövegrész helyébe ,,hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű'' szövegrész lép: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. május 21.]

 

33. § (1) bek. b) pont bb) alpont

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. május 21.]

 

33. § (1) bek. b) pont be) alpont

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. május 21.]

 

33. § (1) bek. b) pont bg) alpont

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § d) pont [2016. május 21.]

 

33. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § e) pont [2016. május 21.]

 

34. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § f) pont [2016. május 21.]

 

34. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § g) pont [2016. május 21.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,az iskolai alapszolgáltatást'' szövegrész helyébe ,,az iskolai közszolgáltatási feladatellátást'' szövegrész lép: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. május 21.]

 

35. § (4) bek.-ben

,,33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,33/A. §-ban'' szövegrész lép: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. május 21.]

 

35. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § h) pont [2016. május 21.]

 

36. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § i) pont [2016. május 21.]

 

36. § (3) bek.-ből

,,és a 35. § (6) bekezdésére'' szövegrészt hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § j) pont [2016. május 21.]

 

37. § (4) bek.-ből

,, , illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben'' szövegrészt hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § k) pont [2016. május 21.]

 

37/F. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 102/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § l) pont [2016. július 1.]


347/2012. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2016. július 1.]


367/2012. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. július 1.]


432/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 104/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. május 14.]

 

2. melléklet

Mód.: 104/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. május 14.]


445/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

 
 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 78. § (1) bek. [2016. szeptember 30.]

 

2. § 15. pont után

16-26. ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 78. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 79. § [2016. szeptember 30.]

 

5. § (1) bek. j) pontban

,,engedély'' szövegrész helyébe ,,munkavállalási engedély'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 30.]

 

5. § (2) bek. c) pontban

,,tizenöt napnál'' szövegrész helyébe ,,tíz napnál'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (1) bek. a) pont [2016. július 1.]

 

6. § (2) bek. b) pontban

,,a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.)'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 30.]

 

2. alcím (7-8. §)

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 80. § [2016. szeptember 30.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély'' szövegrész helyébe ,,szezonális munkavállalási engedély'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 30.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,tizenöt napon'' szövegrész helyébe ,,tíz napon'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (1) bek. b) pont [2016. július 1.]

 

14. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 81. § (1) bek. [2016. szeptember 30.]

 

14. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 81. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

14. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 81. § (3) bek. [2016. szeptember 30.]

 

15. § (1) bek. 25. pont után

26. ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 82. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (1) bek. 26. pont után

27. ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 82. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

15. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 82. § (3) bek. [2016. július 1.]

 

15. § (3b) bek. után

(3c) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 82. § (4) bek. [2016. szeptember 30.]

 

17-18. §

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 83. § [2016. szeptember 30.]

 

20. § (1) bek. d) pont db) alpontban

,,tizenöt napnál'' szövegrész helyébe ,,10 napnál'' szövegrész lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 91. § (1) bek. c) pont [2016. július 1.]

 

20. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 84. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

20. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 84. § (2) bek. [2016. szeptember 30.]

 

20. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 85. § [2016. szeptember 30.]

 

20. § után

20/A-20/C. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 86. § [2016. szeptember 30.]

 

23. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 87. § [2016. szeptember 30.]

 

25. § után

25/A. §-sal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 88. § [2016. július 1.]

 

26. § e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 89. § [2016. szeptember 30.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 113/2016. (V. 30.) Korm. r. 90. §, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 30.]


511/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2016. július 1.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a kormányablakokról

 
 

1. melléklet 41. pontban

,,e-aláírási funkcióhoz'' szövegrész helyébe ,,e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 2. § [2016. május 15.]


31/2014. (II. 12.) Korm. r.

 
 

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

4. melléklet 4. pont

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 1.]


83/2014. (III. 14.) Korm. r.

 
 

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 
 

1. § 9. pont

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

1. § 9. pont után

9a. ponttal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 20. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 21. § [2016. június 15.]

 

5. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 22. § (1) bek. [2016. június 15.]

 

5. § (4) bek. nyitó szövegrész

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 22. § (2) bek. [2016. június 15.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,fennmaradási engedélyezési'' szövegrész helyébe ,,fennmaradási engedélyezési, valamint a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása iránti'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. június 15.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 23. § [2016. június 15.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv tervezetére'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációra'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. június 15.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv tervezetével'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációval'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § c) pont [2016. június 15.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv tervezetét'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációt'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § d) pont [2016. június 15.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációt'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § e) pont [2016. június 15.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,tervezet'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentáció'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § f) pont [2016. június 15.]

 

13. § (6) bek.-ben

,,hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek megtekinthetők'' szövegrész helyébe ,,hirdetőtábláján a készítő általi megkereséstől számított 5 napon belül hirdetményt tesz közzé arról, hogy a tervdokumentációk megtekinthetők'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § g) pont [2016. június 15.]

 

13. § (7) bek.-ben

,,tervezetre'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációra'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § h) pont [2016. június 15.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv tervezetének'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentáció'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § i) pont [2016. június 15.]

 

13. § (9) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv tervezetét'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációt'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § d) pont [2016. június 15.]

 

13. § (10) bek.-ben

,,tervet'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációt'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § j) pont [2016. június 15.]

 

13. § (10) bek.-ben

,,tervezettel'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációval'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § k) pont [2016. június 15.]

 

13. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § a) pont [2016. június 15.]

 

13. § (12) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentáció'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § l) pont [2016. június 15.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési tervet'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációt'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § m) pont [2016. június 15.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési tervvel'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációval'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § n) pont [2016. június 15.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,mederkezelési tervnek'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentációnak'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § o) pont [2016. június 15.]

 

15. §

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 24. § [2016. június 15.]

 

16. § (1) és (3) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentáció'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § l) pont [2016. június 15.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,nagyvízi mederkezelési terv'' szövegrész helyébe ,,tervdokumentáció'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § l) pont [2016. június 15.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 25. § [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat C:4 mezőből

,,A 2. és 3. pont szerint, továbbá:'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § b) pont [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat C:5 mezőből

,,A 2-4. pont szerint, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § d) pont [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat D:4 mezőből

,,2. és 3. pont szerint, de a'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § c) pont [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat D:5 mezőből

,,A 2-4. pont szerint, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § d) pont [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat E:4 mezőből

,,A 2. és 3. pont szerint, továbbá:'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § b) pont [2016. június 15.]

 

3. melléklet táblázat C:5 és D:5 mezőből

,,A 2-4. pont szerint, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § d) pont [2016. június 15.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 111/2016. (V. 25.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. május 26.]

 

1. melléklet

Mód.: 111/2016. (V. 25.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2016. május 26.]

 

3. melléklet

Mód.: 111/2016. (V. 25.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2016. május 26.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

21. § 28. pont

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. július 1.]

 

44. §

Helyébe lép: 99/2016. (V. 13.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. július 1.]


223/2014. (IX. 4.) Korm. r.

 
 

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. alcím után

4a. alcímmel (7/A. §) kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 28. § [2016. június 15.]

 

11. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,vízjogi létesítési engedélyezési'' szövegrész helyébe ,,vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi megszüntetési engedélyezési'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 30. § a) pont [2016. június 15.]

 

11. § (1) bek. i)-k) pontban

,,vízjogi létesítési engedélyezés'' szövegrész helyébe ,,vízjogi létesítési vagy vízjogi megszüntetési engedélyezés'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 30. § b) pont [2016. június 15.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,vízjogi létesítési'' szövegrész helyébe ,,vízjogi létesítési, vízjogi megszüntetési'' szövegrész lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 30. § c) pont [2016. június 15.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 29. § [2016. június 15.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

1. alcímcímben (1. § előtt)

,,köre'' szövegrész helyébe ,,köre, hatálya'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 1. pont [2016. május 14.]

 

1. alcím

2/A. §-sal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 1. § [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 5. pontban

,,az'' szövegrész helyébe ,,az e'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 2. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 6. pontban

,,előzetes elemzés'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság által az érintett szakpolitikai felelős bevonásával elkészítendő előzetes elemzés'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 3. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1a) bek. 8. pontból

,,igénylésében, illetve a támogatások'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 3. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 18. pont után

18a. ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 19. pont után

19a. ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 32. pont után

32a. ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 34. pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 37. pontból

,,pénzügyi konstrukciónként'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 1. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 39. pontban

,,pénzügyi befejezést'' szövegrész helyébe ,,projektmegvalósítás befejezését'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 4. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 42. pontban

,,támogatás'' szövegrész helyébe ,,támogatási'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 5. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 51. pontban

,,szállító vagy engedményes pénzforgalmi számlájára'' szövegrész helyébe ,,szállító, engedményes vagy zálogjogosult fizetési számlájára'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 6. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 54. pontból

,,vissza nem térítendő'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 2. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1) bek. 63. pontban

,,megye, megyei jogú város és a főváros'' szövegrész helyébe ,,megyei önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata és a fővárosi önkormányzat'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 7. pont [2016. május 14.]

 

3. § (1a) bek. 2. pont után

2a. ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 2. § (5) bek. [2016. május 14.]

 

3. § (1a) bek. 6. pontban

,,adatoknak'' szövegrész helyébe ,,adatok,'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 8. pont [2016. május 14.]

 

4. § (1) bek. i) pontban

,,foglalt'' szövegrész helyébe ,,foglal'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 9. pont [2016. május 14.]

 

11. § 6. pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 3. § [2016. május 14.]

 

17. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

17. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 5. § [2016. május 14.]

 

12. alcímcím (20. § előtt)

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 6. § [2016. május 14.]

 

20. § 26. pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

20. § 29. pont után

30. ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

24. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 8. § [2016. május 14.]

 

25. § (1a) bek.-ben

,,Áht.'' szövegrész helyébe ,,államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 10. pont [2016. május 14.]

 

29. § (6) bek.-ben

,,szervezetek'' szövegrész helyébe ,,szervezetek, valamint az illetékes hatóság'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 11. pont [2016. május 14.]

 

29. § (7) bek.-ből

,,az illetékes hatóság,'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 4. pont [2016. május 14.]

 

41/D. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 9. § [2016. május 14.]

 

41/D. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,akkor lehet kevesebb,'' szövegrész helyébe ,,a következő esetekben lehet kevesebb: '' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 12. pont [2016. május 14.]

 

41/H. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 10. § [2016. május 14.]

 

45. § (2a) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 11. § [2016. május 14.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,támogatási okirat'' szövegrész helyébe ,,támogatói okirat'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 13. pont [2016. május 14.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

52. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,kimerül'' szövegrész helyébe ,,kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is -'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 14. pont [2016. május 14.]

 

55. §-ban

,,165. § (3)'' szövegrész helyébe ,,172. § (6)'' szövegrész, ,,212.4. pontot és a 269.3-269.5.'' szövegrész helyébe ,,269.3-269.5. pontot, a 328.6. pontot és a 329.2.'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 15. pont [2016. május 14.]

 

56/C. §

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 13. § [2016. május 14.]

 

57. § (4) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 14. § [2016. május 14.]

 

57/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

57/A. § (3) bek.-ből

,,Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a ,,Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe'' célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 5. pont [2016. május 14.]

 

57/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. június 12.]

 

57/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

57/B. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

57/C. § (6) bek.-ben

,,a támogatási, illetve kifizetési kérelemmel érintett terület, illetve állatlétszám megállapítása és a körülmények mesterséges megteremtésének vizsgálata érdekében szükséges'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 16. pont [2016. május 14.]

 

57/C. § (7) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 17. § [2016. május 14.]

 

57/H. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 18. § [2016. május 14.]

 

57/L. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 19. § [2016. május 14.]

 

57/L. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 6. pont [2016. május 14.]

 

57/L. § (4) bek.-ben

,,küld meg'' szövegrész helyébe ,,küld meg, kivéve az 57/B. § (6) bekezdése szerinti esetet'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 17. pont [2016. május 14.]

 

60. § (1) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 20. § [2016. június 12.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,hét'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 18. pont [2016. május 14.]

 

60. § (4) bek.-ben

,,túl'' szövegrész helyébe ,,belül nem'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 19. pont [2016. május 14.]

 

60. § (6) bek.-ben

,,benyújtott nyilatkozat'' szövegrész helyébe ,,benyújtott nyilatkozat a benyújtási határidőn túl került benyújtásra vagy'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 20. pont [2016. május 14.]

 

61. § (4) bek.-ben

,,sorrendisége'' szövegrész helyébe ,,sorrendiségük'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 21. pont [2016. május 14.]

 

62. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 21. § (1) bek. [2016. június 12.]

 

62. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 21. § (2) bek. [2016. június 12.]

 

64. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 22. § [2016. május 14.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,jóváhagyását'' szövegrész helyébe ,,állásfoglalását'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 22. pont [2016. május 14.]

 

65. § (2a) bek. nyitó szövegrészben

,,jóváhagyásra'' szövegrész helyébe ,,állásfoglalásra'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 23. pont [2016. május 14.]

 

65. § (5) bek.-ben

,,minősül'' szövegrész helyébe ,,minősül,'' szövegrész, ,,támogatható'' szövegrész helyébe ,,támogathatók'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 24. pont [2016. május 14.]

 

68. § (5) bek.-ben

,,időtartama'' szövegrész helyébe ,,időtartama, továbbá az az időtartam, amikor törvényben meghatározott szakértői névsorban nem szerepel a támogatási kérelem tartalmi értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező értékelő'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 25. pont [2016. május 14.]

 

70. § (2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 23. § [2016. május 14.]

 

26. alcím

70/A-70/B. §-sal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 24. § [2016. május 14.]

 

71. § (2) bek.-ben

,,helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS)'' szövegrész helyébe ,,HACS-ok'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 26. pont [2016. május 14.]

 

28/A. alcím (74/A-74/C. §)

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 25. § [2016. május 14.]

 

29. alcímcímben (75. § előtt)

,,támogatási okirat'' szövegrész helyébe ,,támogatói okirat'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 27. pont [2016. május 14.]

 

77. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

77. § (4) bek.-ben

,,másolata,'' szövegrész helyébe ,,másolata, a projekt keretében kifizetett számla és a kifizetést igazoló dokumentum'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 28. pont [2016. május 14.]

 

77. § (5) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

77. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 26. § (3) bek. [Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének napja]

 

79. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

79. § (2b) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,együttes'' szövegrész helyébe ,,nemleges'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 29. pont [2016. május 14.]

 

86. § (3) bek.-ben

,,elállásra,'' szövegrész helyébe ,,elállásra, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondására,'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 30. pont [2016. május 14.]

 

89. § (1) bek.-ben

,,Átalakulás vagy egyesülés'' szövegrész helyébe ,,Átalakulás, egyesülés vagy szétválás'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 31. pont [2016. május 14.]

 

89. § (1) bek.-ből

,,- pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi közvetítő is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 7. pont [2016. május 14.]

 

89. § (2) bek.-ből

,,- pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi közvetítő is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 8. pont [2016. május 14.]

 

89. § (3) bek.-ből

,,- pénzügyi eszköz esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi közvetítőt vesz igénybe, úgy a pénzügyi közvetítő -'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 9. pont [2016. május 14.]

 

92. § (2) bek. d) pont dc) alpontban

,,konstrukció'' szövegrész helyébe ,,termék'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 32. pont [2016. május 14.]

 

92. § (2) bek. d) pont dd) alpontban

,,a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett által'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 33. pont [2016. május 14.]

 

97. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 28. § [2016. május 14.]

 

97. § (2) bek.-ben

,,kedvezményezettek'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezettek, támogatást igénylők'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 34. pont [2016. május 14.]

 

99. § (4) bek.-ben

,,szabálytalanságról'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanságról vagy a szabálytalansági gyanú elut.áról'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 35. pont [2016. május 14.]

 

100. § (6) bek.-ben

,,szabálytalanságról'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanságról vagy a szabálytalansági gyanú elut.áról'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 36. pont [2016. május 14.]

 

107. § (2) bek.-ben

,,szabálytalanságról'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanságról vagy a szabálytalansági gyanú elut.áról'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 37. pont [2016. május 14.]

 

110. § (4) bek.-ben

,,elszámolható költségek nemzeti szabályzatát'' szövegrész helyébe ,,5. melléklet szerinti elszámolható költségekről szóló nemzeti szabályozást'' szövegrész, ,,szabályzatban'' szövegrész helyébe ,,nemzeti szabályozásban'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 38. pont [2016. május 14.]

 

112. § (2) bek.-ben

,,árfolyamon'' szövegrész helyébe ,,havi elszámoló árfolyamon'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 39. pont [2016. május 14.]

 

113. § (1) bek.-ben

,,a monitoring és információs rendszerben összeállítja az időközi átutalás igénylési dokumentációt'' szövegrész helyébe ,,rendszeresen összeállítja a monitoring és információs rendszerben az időközi átutalás igénylési dokumentációit, valamint számviteli évenként az utolsó időközi igénylés dokumentációit'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 40. pont [2016. május 14.]

 

113. § (2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 29. § [2016. május 14.]

 

113. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 10. pont [2016. május 14.]

 

113. § (4) bek.-ben

,,költségnyilatkozatok'' szövegrész helyébe ,,Az Európai Bizottság részére benyújtott elszámolásokat és átutalási igényléseket alátámasztó költségnyilatkozatok'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 41. pont [2016. május 14.]

 

113/A. § (4) bek.-ben

,,SFC'' szövegrész helyébe ,,1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikke szerinti elektronikus adatcsere'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 42. pont [2016. május 14.]

 

115. § (7) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 30. § [2016. május 14.]

 

115/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 31. § [2016. május 14.]

 

129. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 32. § [2016. május 14.]

 

130. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 33. § [2016. május 14.]

 

132. § (7) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 34. § [2016. május 14.]

 

135. § (3) bek.-ben

,,hatóság köteles'' szövegrész helyébe ,,hatóság'' szövegrész, ,,visszavonni'' szövegrész helyébe ,,visszavonja'' szövegrész, ,,elállni'' szövegrész helyébe ,,eláll'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 43. pont [2016. május 14.]

 

135/A. § (1) bek.-ben

,,az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 44. pont [2016. május 14.]

 

143. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 11. pont [2016. május 14.]

 

145. § (5) bek.-ben

,,először a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek minimális számának 20-25%-át kell véletlenszerűen kiválasztani. A helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani'' szövegrész helyébe ,,a (2)-(4) bek.től eltérően a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási r. 50. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 45. pont [2016. május 14.]

 

148. § (1) bek.-ben

,,minden pénzügyi konstrukcióra vonatkozóan külön programszámla'' szövegrész helyébe ,,a programszámlák'' szövegrész, ,,konstrukcióra'' szövegrész helyébe ,,termékre'' szövegrész, ,,konstrukción'' szövegrész helyébe ,,terméken'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 46. pont [2016. május 14.]

 

148. § (2) bek. a) pontban

,,konstrukcióra'' szövegrész helyébe ,,termékre'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 47. pont [2016. május 14.]

 

149. § (1) bek.-ben

,,konstrukcióra'' szövegrész helyébe ,,termékre'' szövegrész, ,,konstrukciók'' szövegrész helyébe ,,termékek'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 48. pont [2016. május 14.]

 

149. § (2) bek.-ben

,,konstrukció'' szövegrész helyébe ,,termék'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 49. pont [2016. május 14.]

 

149. § (3) bek.-ben

,,konstrukciók'' szövegrész helyébe ,,termékek'' szövegrész, ,,konstrukció'' szövegrész helyébe ,,termék'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 50. pont [2016. május 14.]

 

149. § (4) bek.-ben

,,konstrukcióra'' szövegrész helyébe ,,termékre'' szövegrész, a ,,konstrukció'' szövegrész helyébe ,,termék'' szövegrész, ,,a pénzügyi konstrukciót'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi terméket'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 51. pont [2016. május 14.]

 

150. § (5) bek.-ben

,,kezesség'' szövegrész helyébe ,,kötelezettség'' szövegrész, ,,kezességvállalás'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségvállalás'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 52. pont [2016. május 14.]

 

150. § (5) bek.-ből

,,A kezesi kifizetéseket az alapok alapját végrehajtó szervezet a saját bankszámlájáról teljesíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 12. pont [2016. május 14.]

 

151. § (2) bek. a) pontban

,,konstrukciónak'' szövegrész helyébe ,,terméknek'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 53. pont [2016. május 14.]

 

151. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 13. pont [2016. május 14.]

 

151. § (4) bek. a) pontban

,,konstrukciónak'' szövegrész helyébe ,,terméknek'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 54. pont [2016. május 14.]

 

151. § (4) bek. b) pontban

,,konstrukció'' szövegrész helyébe ,,termék'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 55. pont [2016. május 14.]

 

156. § (2b) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,hatóság, egyéb esetekben a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 56. pont [2016. május 14.]

 

156. § (9) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,hatóság vagy a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 57. pont [2016. május 14.]

 

159. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,irányító hatóság'' szövegrész helyébe ,,irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 58. pont [2016. május 14.]

 

159. § (7) bek.-ben

,,elrendeli'' szövegrész helyébe ,,elrendeli az igazoló hatóság egyidejű tájékoztatása mellett'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 59. pont [2016. május 14.]

 

164. § (3) bek. b) pontban

,,elállás'' szövegrész helyébe ,,elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 60. pont [2016. május 14.]

 

165. § (3) bek.-ben

,,a kifizető ügynökség által hozott,'' szövegrész helyébe ,,az 57/B. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kifizető ügynökség által hozott'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 61. pont [2016. május 14.]

 

XXII. fejezetcím (166. § előtt)

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 35. § [2016. május 14.]

 

175. § (2) bek.-ben

,,részére'' szövegrész helyébe ,,terhére'' szövegrész, a ,,visszafizetni'' szövegrész helyébe ,,megfizetni'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 62. pont [2016. május 14.]

 

175. § (5) bek.-ben

,,a visszafizetési kötelezettséget az irányító hatóság értesítésben vagy fizetési felszólításban'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság dönt az alkalmazandó követeléskezelés módjáról és a visszafizetési kötelezettséget'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 63. pont [2016. május 14.]

 

175. § (8) bek.-ben

,,Kincstári körbe'' szövegrész helyébe ,,Az államháztartás központi alrendszerébe'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 64. pont [2016. május 14.]

 

176. § (2) bek.-ből

,,- a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 14. pont [2016. május 14.]

 

176. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 15. pont [2016. május 14.]

 

176. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,elállhat'' szövegrész helyébe ,,elállhat, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondhatja'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 65. pont [2016. május 14.]

 

177. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 36. § [2016. május 14.]

 

178. § (1) bek.-ben

,,projekt pénzügyi'' szövegrész helyébe ,,projektmegvalósítás'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 66. pont [2016. május 14.]

 

178. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 37. § [2016. május 14.]

 

182. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 38. § [2016. május 14.]

 

182. § (4) bek. d) pontban

,,ellenőrzési tevékenység megkérdőjelezi-e'' szövegrész helyébe ,,audit hatóság által végzett ellenőrzések megkérdőjelezik-e'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 67. pont [2016. május 14.]

 

183. § (2) bek.

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2016. május 14.]

 

183. § (4) bek.-ben

,,és az audit hatóság'' szövegrész helyébe ,,és az audit hatóság az igazoló hatóság bevonásával'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 68. pont [2016. május 14.]

 

183. § (7) bek. b) pontban

,,projektek'' szövegrész helyébe ,,projektek végleges'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 69. pont [2016. május 14.]

 

183. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 39. § (2) bek. [2016. május 14.]

 

192/A. § (1) bek.-ben

,,megállapodásban'' szövegrész helyébe ,,szerződésben'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 70. pont [2016. május 14.]

 

192/A. § (2) bek.-ben

,,és'' szövegrész helyébe ,,és tagjainak'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 71. pont [2016. május 14.]

 

192/A. § (3) bek.-ben

,,megállapodás'' szövegrész helyébe ,,szerződés'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 72. pont [2016. május 14.]

 

192/B. § (1) bek.-ben

,,szabályozás figyelembevételével'' szövegrész helyébe ,,szabályozásnak - a 116. § (2) bek. kivételével történő - figyelembevételével'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 73. pont [2016. május 14.]

 

198. § után

198/A. §-sal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 40. § [2016. május 14.]

 

201. §

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 16. pont [2016. május 14.]

 

201/B. § b) pontban

,,az MVH'' szövegrész helyébe ,,a kincstár'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (1) bek. 74. pont [2016. május 14.]

 

201/D. §

Hat. kív. h.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 46. § 17. pont [2016. május 14.]

 

66. alcím

201/F-201/G. §-sal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 41. § [2016. május 14.]

 

66. alcím

201/H. §-sal kieg.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 42. § [Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének napja]

 

202. §

Helyébe lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 43. § [2016. május 14.]

 

1. melléklet

 
 

Mód.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 44. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. május 14.]

 

6.8. pontban

,,Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]'' szövegrész helyébe ,,549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 1. pont [2016. május 14.]

 

7.1. pontban

,,jelöl'' szövegrész helyébe ,,jelölhet'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 2. pont [2016. május 14.]

 

9.8. pontban

,,nem érkezik meg az irányító hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,a benyújtási határidőn belül nem kerül benyújtásra'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 3. pont [2016. május 14.]

 

13.2. pont nyitó szövegrészében

,,vizsgálat'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzés'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 4. pont [2016. május 14.]

 

14.8. pontban

,,túl'' szövegrész helyébe ,,belül nem'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 5. pont [2016. május 14.]

 

22. pontban

,,támogatást igénylő jelenlévő'' szövegrész helyébe ,,jelenlévő támogatást igénylő'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 6. pont [2016. május 14.]

 

32.2. pontban

,,meghosszabbodik'' szövegrész helyébe ,,nyugszik'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 7. pont [2016. május 14.]

 

36.3. pont d) alpontban

,,szereplő'' szövegrész helyébe ,,szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 8. pont [2016. június 12.]

 

36.5. pont d) alpontban

,,szereplő'' szövegrész helyébe ,,szereplő közgyűlése vagy kijelölt bizottsága'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 9. pont [2016. június 12.]

 

37.1. pontban

,,személyét'' szövegrész helyébe ,,személyét - a megyei fejlesztési biztos kivételével -'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 10. pont [2016. május 14.]

 

51.2. pontban

,,Elektronikus kapcsolattartás fejezet szabályai szerint a III. fejezet'' szövegrész helyébe ,,54.1-74/B. pont és a 328.1-337.2. pont'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 11. pont [2016. május 14.]

 

68.1. pontban

,,A 4.'' szövegrész helyébe ,,Az 5.'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 12. pont [2016. május 14.]

 

97/A. pontban

,,212.4. pontot és 269.3-269.5. pontot'' szövegrész helyébe ,,269.3-269.5. pontot, 328.6. pontot és 329.2. pontot'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 13. pont [2016. május 14.]

 

104.1. pontban

,,előzetesen'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig előzetesen'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 14. pont [2016. május 14.]

 

138.3. pontban

,,támogatási okirat'' szövegrész helyébe ,,támogatói okirat'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 15. pont [2016. május 14.]

 

146.2. pontban

,,együttes'' szövegrész helyébe ,,nemleges'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 16. pont [2016. május 14.]

 

150/D. pontban

,,két'' szövegrész helyébe ,,több'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 17. pont [2016. május 14.]

 

185.1. pontban

,,régebbi, nemlegesnek minősülő összevont'' szövegrész helyébe ,,régebbi nemleges'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 18. pont [2016. május 14.]

 

210.1. pontban

,,rögzíti'' szövegrész helyébe ,,rögzíti a monitoring és információs rendszerben'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 19. pont [2016. május 14.]

 

229.1. pont e) alpontban

,,a 47. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,e rendelet'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 20. pont [2016. május 14.]

 

229.1. pont f) alpontban

,,benyújtásáig'' szövegrész helyébe ,,benyújtásáig, vagy állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 21. pont [2016. május 14.]

 

229.1. pont g) alpont gb) alpontban

,,az'' szövegrész helyébe ,,által'' szövegrész, ,,áfa-előleg'' szövegrész helyébe ,,fordított áfa-előleg'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 22. pont [2016. május 14.]

 

229.1. pont i) alpontban

,,bionylatok'' szövegrész helyébe ,,bizonylatok'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 23. pont [2016. május 14.]

 

229.1c. pontban

,,előlege,'' szövegrész helyébe ,,előlege, vagy'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 24. pont [2016. május 14.]

 

229.4. pontban

,,kompenzálás'' szövegrész helyébe ,,az előleg elszámolás'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 25. pont [2016. május 14.]

 

229.6. pontban

,,ca) és cb) alpontja, valamint n)'' szövegrész helyébe ,,ca) alpontja, 229.1. pont n) alpontja, 229.1a. pont c) alpontja, 229.1b. pont c)'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 26. pont [2016. május 14.]

 

235.2. pontban

,,mérlegelése'' szövegrész helyébe ,,mérlegelése - és az ellenőrző szervek megállapításainak figyelembevétele -'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 27. pont [2016. május 14.]

 

237.9. pontban

,,időtartamára'' szövegrész helyébe ,,e rendeletben meghatározott időtartamára'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 28. pont [2016. május 14.]

 

238.1. pontban

,,A kincstári körbe tartozó szervezetek'' szövegrész helyébe ,,Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 29. pont [2016. május 14.]

 

242.1. pontban

,,elállása'' szövegrész helyébe ,,elállás'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 30. pont [2016. május 14.]

 

243.1. pont nyitó szövegrészben

,,sorrendben'' szövegrész helyébe ,,módon'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 31. pont [2016. május 14.]

 

253.2. pontban

,,érvényesítése'' szövegrész helyébe ,,érvényesítése vagy elszámolás jóváhagyása'' szövegrész, ,,érvényesítéséig'' szövegrész helyébe ,,érvényesítéséig vagy az elszámolás jóváhagyásáig'' szövegrész, ,,az 254.1.'' szövegrész helyébe ,,a 254.1.'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 32. pont [2016. május 14.]

 

256.2. pontban

,,több alkalommal is'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb három alkalommal'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 33. pont [2016. május 14.]

 

258.1. pontban

,,megkezdi'' szövegrész helyébe ,,megkezdheti'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 34. pont [2016. május 14.]

 

259.1. pontban

,,intézkedik'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezheti'' szövegrész, ,,levonása iránt'' szövegrész helyébe ,,levonására irányuló intézkedést'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 35. pont [2016. május 14.]

 

260.1. pontban

,,veszélyeztetett,'' szövegrész helyébe ,,veszélyeztetett - ide értve a teljes követelés megtérülésének a rendelkezésre álló biztosítékok érvényesítésére figyelemmel is bizonytalan voltát -,'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 36. pont [2016. május 14.]

 

261.3. pontban

,,Ha a projektátadás nem lehetséges, az'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 37. pont [2016. május 14.]

 

266.3. pontban

,,csekély mértékű'' szövegrész helyébe ,,nem haladja meg a 10 000 forintot'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 38. pont [2016. május 14.]

 

269.5. pontban

,,operatív program pénzforgalmi számlája'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi számla'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 39. pont [2016. május 14.]

 

272. pontban

,,Igazoló Hatóság'' szövegrész helyébe ,,igazoló hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 40. pont [2016. május 14.]

 

278.3. pontban

,,az általános szerződési feltételekben vagy a támogatási kérelemi felhívásban'' szövegrész helyébe ,,a támogatási szerződésben vagy a felhívásban'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 41. pont [2016. május 14.]

 

278.4. pontban

,,az általános szerződési feltételek között'' szövegrész helyébe ,,a támogatási szerződésben'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 42. pont [2016. május 14.]

 

284.1. pontban

,,pénzügyi befejezés dátumától'' szövegrész helyébe ,,projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 43. pont [2016. május 14.]

 

284.4. pontban

,,ismétlődik'' szövegrész helyébe ,,ismétlődik egészen a fenntartási időszak végéig'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 44. pont [2016. május 14.]

 

285.3. pont nyitó szövegrészben

,,a vállalási időszak'' szövegrész helyébe ,,akkor a vállalási időszak'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 45. pont [2016. május 14.]

 

285.3. pont a) alpontban

,,kezdőnapjával,'' szövegrész helyébe ,,kezdőnapjával, vagy'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 46. pont [2016. május 14.]

 

285.4. pontban

,,pénzügyi befejezést'' szövegrész helyébe ,,projektmegvalósítás befejezését'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 47. pont [2016. május 14.]

 

285.5. pontban

,,pénzügyi befejezést'' szövegrész helyébe ,,projektmegvalósítás befejezését'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 48. pont [2016. május 14.]

 

286.1. pont nyitó szövegrészben

,,kezdete, a'' szövegrész helyébe ,,kezdete, akkor a'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 49. pont [2016. május 14.]

 

286.1. pont a) pontban

,,kezdőnapja,'' szövegrész helyébe ,,kezdőnapja, vagy'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 50. pont [2016. május 14.]

 

296.1. pontban

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 51. pont [2016. május 14.]

 

296.3. pontban

,,tizenöt napba'' szövegrész helyébe ,,határidőbe'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 52. pont [2016. május 14.]

 

299.2. pontban

,,tíz'' szövegrész helyébe ,,tizenöt'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 53. pont [2016. május 14.]

 

311.1. pontban

,,31-ig'' szövegrész helyébe ,,31-ig, EMVA esetén március 15-ig'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 54. pont [2016. május 14.]

 

311.2. pontban

,,hatósága'' szövegrész helyébe ,,hatóság a'' szövegrész, ,,15-ig'' szövegrész helyébe ,,15-ig, EMVA esetén március 31-ig'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 55. pont [2016. május 14.]

 

327/B.6. pontban

,,elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben postai úton'' szövegrész helyébe ,,EMVA támogatásoknál elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfélkapu rendszerén keresztül, egyéb esetben postai úton, ETHA esetén a Pályázati e-ügyintézés felületen'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 56. pont [2016. május 14.]

 

340.2. pontban

,,miniszter illetékes és az audit hatóságot'' szövegrész helyébe ,,minisztert és az audit hatóságot.'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (2) bek. 57. pont [2016. május 14.]

 

4. melléklet

Mód.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 44. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. május 14.]

 

4. melléklet táblázat

 
 

B:51 mezőben

,,rendelkezésre)'' szövegrész helyébe ,,rendelkezésre'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (3) bek. 1. pont [2016. május 14.]

 

B:93 mezőben

,,szakértők'' szövegrész helyébe ,,szakértők és a célcsoport'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (3) bek. 2. pont [2016. május 14.]

 

B:121 mezőben

,,5.1.1-5.1.3. alapján'' szövegrész helyébe ,,a 4.1.1-4.1.3. azonosító szerint'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (3) bek. 3. pont [2016. május 14.]

 

5. melléklet

 
 

Mód.: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 44. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. május 14.]

 

2.3.2.2. pontban

,,írásbeli'' szövegrész helyébe ,,visszaigazolt írásbeli'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 1. pont [2016. május 14.]

 

3.8.2.2. pontban

,,A megyei jogú város'' szövegrész helyébe ,,A megyei jogú város önkormányzata'' szövegrész, az ,,a megyei jogú város'' szövegrész helyébe ,,a megyei jogú város önkormányzata'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 2. pont [2016. május 14.]

 

3.8.2.4. pontban

,,közszféra szervezetek e r.'' szövegrész helyébe ,,közszféra szervezetek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - e r.'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 3. pont [2016. május 14.]

 

3.8.2.5. pontban

,,megyei jogú város'' szövegrész helyébe ,,megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési szerv'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 4. pont [2016. május 14.]

 

3.8.2.7. pontban

,,megyei jogú város'' szövegrész helyébe ,,megyei jogú város önkormányzata'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 5. pont [2016. május 14.]

 

3.8.2.8. pontban

,,megyei jogú város'' szövegrész helyébe ,,megyei jogú város önkormányzata'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 6. pont [2016. május 14.]

 

7.3. pontban

,,mód alkalmazható'' szövegrész helyébe ,,mód alkalmazható, amelyet minden esetben az adott felhívás szabályoz, azzal, hogy egyazon felhívás alapján alkalmazandó mód valamennyi támogatást igénylőre kötelező, ha a felhívás másként nem rendelkezik'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (4) bek. 7. pont [2016. május 14.]

 

6. melléklet

 
 

I.2. pontban

,,főkedvezményezettet'' szövegrész helyébe ,,konzorciumvezetőt'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 1. pont [2016. május 14.]

 

III.1.6.1. pontban

,,írásbeli'' szövegrész helyébe ,,visszaigazolt írásbeli'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 2. pont [2016. május 14.]

 

III.10.1.1. pontban

,,írásos'' szövegrész helyébe ,,visszaigazolt írásos'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 3. pont [2016. május 14.]

 

III.10.2.1. pontban

,,írásos'' szövegrész helyébe ,,visszaigazolt írásos'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 4. pont [2016. május 14.]

 

III.11.1. pontban

,,írásos'' szövegrész helyébe ,,visszaigazolt írásos'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 5. pont [2016. május 14.]

 

III.12. pontban

,,szakértők'' szövegrész helyébe ,,szakértők és a célcsoport'' szövegrész lép: 98/2016. (V. 13.) Korm. r. 45. § (5) bek. 6. pont [2016. május 14.]


14/2015. (II. 10.) Korm. r.

 
 

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. 2., 5., 7-8., 11-12. és 19. pont

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 1. pont [2016. június 12.]

 

2. § (1) bek. 20. pontban

,,típusa'' szövegrész helyébe ,,fajtája'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 1. pont [2016. június 12.]

 

2. § (1) bek. 24. pontban

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szervezet, különösen a berendezés-tulajdonos, a berendezésekkel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó,'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 2. pont [2016. június 12.]

 

2. § (1) bek. 26-27. pont

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 1. pont [2016. június 12.]

 

2. § (1) bek. 28. pontban

,,klímagázt'' szövegrész helyébe ,,klímagáz'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 3. pont [2016. június 12.]

 

2. § (1) bek. 29. pont

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 1. pont [2016. június 12.]

 

2. § (2) bek. b) pontban

,,rendelet cikkében'' szövegrész helyébe ,,rendelet 3. cikkében'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 4. pont [2016. június 12.]

 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 1. § [2016. június 12.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 2. § [2016. június 12.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 3. § [2016. június 12.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 4. § [2016. június 12.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,tekintetében'' szövegrész helyébe ,,tekintetében különösen'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 6. pont [2016. június 12.]

 

4. § (2) bek. b) pontban

,,(2) és (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(3)'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 5. pont [2016. június 12.]

 

4. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,tekintetében'' szövegrész helyébe ,,tekintetében különösen'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 6. pont [2016. június 12.]

 

4. § (3) bek. b) pontban

,,(2) és (3)'' szövegrész helyébe ,,(2)-(3)'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 5. pont [2016. június 12.]

 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,tekintetében'' szövegrész helyébe ,,tekintetében különösen'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 6. pont [2016. június 12.]

 

4. § (4) bek. f) pontban

,,e rendelet'' szövegrész helyébe ,,az Éhvt., e rendelet'' szövegrész, ,,érvényesítése'' szövegrész helyébe ,,érvényesítése érdekében'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 7. pont [2016. június 12.]

 

5. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 5. § [2016. június 12.]

 

5. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 2. pont [2016. június 12.]

 

6. § (3) bek.-ből

,,A Hatóság vezetői a vállalkozások személyes, valamint üzleti titkot képező adatai védelméért való felelősségük körében kötelesek olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények teljesülését.'' szövegrészt hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 3. pont [2016. június 12.]

 

7. alcímcím (7. § előtt)

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 6. § [2016. június 12.]

 

7. §

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 7. § [2016. június 12.]

 

8. § (2) bek.-ből

,,Hatóságnak'' szövegrészt hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 4. pont [2016. június 12.]

 

9/A. § (5) bek.-ben

,,vállalkozásnak'' szövegrész helyébe ,,vállalkozás'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 8. pont [2016. június 12.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 5. pont [2016. június 12.]

 

11. §

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 8. § [2016. június 12.]

 

9. alcímcímben (12. § előtt)

,,9. Fluorozott szénhidrogének uniós kvótarendszere'' szövegrész helyébe ,,9. Fluorozott szénhidrogének forgalombahozatala'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 9. pont [2016. június 12.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 9. § [2016. június 12.]

 

12. § (3)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 6. pont [2016. június 12.]

 

10. alcímcím (13. § előtt)

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 7. pont [2016. június 12.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 10. § [2016. június 12.]

 

13. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 8. pont [2016. június 12.]

 

14. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 9. pont [2016. június 12.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 11. § [2016. június 12.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 12. § [2016. június 12.]

 

15. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 10. pont [2016. június 12.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 13. § [2016. június 12.]

 

17. § (5) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 14. § [2016. június 12.]

 

17. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 11. pont [2016. június 12.]

 

18. § (1) bek., (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 12. pont [2016. június 12.]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 15. § [2016. június 12.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,lefejtés'' szövegrész helyébe ,,visszanyerés'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 10. pont [2016. június 12.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 16. § [2016. június 12.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 17. § [2016. június 12.]

 

21. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 13. pont [2016. június 12.]

 

22. § (5) bek.-ben

,,tanúsítványt kiállító'' szövegrész helyébe ,,telepítést végző'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 11. pont [2016. június 12.]

 

22. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 14. pont [2016. június 12.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 18. § [2016. június 12.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,mértékének'' szövegrész helyébe ,,mértéke'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 12. pont [2016. június 12.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,az adatbázisba'' szövegrész helyébe ,,a Hatóság által üzemeltetett adatbázisba'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 13. pont [2016. június 12.]

 

24. § (2) bek.-ből

,,100 000 Ft összegű'' szövegrészt hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 15. pont [2016. június 12.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,felhívását követő 8 munkanapon'' szövegrész helyébe ,,felhívásában meghatározott határidőn'' szövegrész, ,,szab'' szövegrész helyébe ,,szabhat'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 14. pont [2016. június 12.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,szab'' szövegrész helyébe ,,szabhat'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 15. pont [2016. június 12.]

 

24. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 16. pont [2016. június 12.]

 

18. alcím (25. §)

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 17. pont [2016. június 12.]

 

26. §

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 19. § [2016. június 12.]

 

27. § (1) bek. első mondatban

,,fenntartása'' szövegrész helyébe ,,irányítása'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 16. pont [2016. június 12.]

 

27. § (2) bek. a) pontban

,,303/2008/EK bizottsági rendelet 10. és 11. cikkére'' szövegrész helyébe ,,Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 17. pont [2016. június 12.]

 

27. § (2) bek. c) pontban

,,305/2008/EK bizottsági rendelet 5. és 6. cikkére'' szövegrész helyébe ,,Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 18. pont [2016. június 12.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (7) bek.-sel kieg.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 20. § [2016. június 12.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,üzemen'' szövegrész helyébe ,,használaton'' szövegrész, továbbá a ,,(4) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 19. pont [2016. június 12.]

 

28. § (8) bek.-ben

,,lefejtést'' szövegrész helyébe ,,visszanyerést'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 20. pont [2016. június 12.]

 

28. § (11) bek.-ben

,,szerint kötelezően'' szövegrész helyébe ,,szerinti'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 21. pont [2016. június 12.]

 

28. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 30. § 18. pont [2016. június 12.]

 

28. § (13) bek.

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 21. § [2016. június 12.]

 

32. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 22. § [2016. június 12.]

 

33. § b) pont

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 23. § [2016. június 12.]

 

33. § c) pont

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 24. § [2016. június 12.]

 

33. § e) pont

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 25. § [2016. június 12.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 26. §, illetve 1. melléklet [2016. június 12.]

 

2. melléklet 4. pontban

,,lefejteni'' szövegrész helyébe ,,visszanyerni'' szövegrész, ,,lefejtett'' szövegrész helyébe ,,visszanyert'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 22. pont [2016. június 12.]

 

2. melléklet 7. pont e) alpontban

,,lefejtését'' szövegrész helyébe ,,visszanyerését'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 23. pont [2016. június 12.]

 

2. melléklet 7. pont g) alpontban

,,lefejteni'' szövegrész helyébe ,,visszanyerni'' szövegrész, ,,lefejtett'' szövegrész helyébe ,,visszanyert'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 22. pont [2016. június 12.]

 

2. melléklet 8. pont a) alpontban

,,lefejtést'' szövegrész helyébe ,,visszanyerést'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 20. pont [2016. június 12.]

 

2. melléklet 8. pont c) alpontban

,,lefejtésre'' szövegrész helyébe ,,visszanyerésre'' szövegrész lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 29. § 24. pont [2016. június 12.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 27. §, illetve 2. melléklet [2016.

 

4. melléklet

Helyébe lép: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 28. §, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


379/2015. (XII. 8.) Korm. r.

 
 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 31. § [2016. június 15.]

 

5. § (5) bek.-ből

,,- (3) bekezdés szerinti esetben -'' szövegrészt hat. kív. h.: 100/2016. (V. 13.) Korm. r. 32. § [2016. június 15.]


393/2015. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 106/2016. (V. 13.) Korm. r. 7. § [2016. május 14.]


414/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

 
 

III. fejezetcímben (50. § előtt)

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és időbélyegzéssel'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. május 15.]

 

50. § (1) bek.

Helyébe lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. május 15.]

 

50. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

50. § (3) bek. a) pontban

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

15. alcímcímben (51. § előtt)

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és időbélyegzéssel'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. május 15.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

51. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

51. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

52. § (1)-(2) bek.-ben

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

53. § (1) bek.-ben

,,az e-aláírási funkcióval kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,a'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § c) pont [2016. május 15.]

 

53. § (6) bek.

Helyébe lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. május 15.]

 

56. § (3) bek.-ben

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § b) pont [2016. május 15.]

 

56. § (4) és (7) bek.-ben

,,funkcióra'' szövegrész helyébe ,,funkcióra és az időbélyegzés szolgáltatásra'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § d) pont [2016. május 15.]

 

57. § (3) bek.

Helyébe lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. május 15.]

 

57. § (6) bek.

Helyébe lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. május 15.]

 

58. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (5) bek. [2016. május 15.]

 

19. alcímcímben (59. § előtt)

,,funkcióval'' szövegrész helyébe ,,funkcióval és időbélyegzéssel'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § a) pont [2016. május 15.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,funkcióhoz'' szövegrész helyébe ,,funkcióhoz és az időbélyegzés szolgáltatáshoz'' szövegrész lép: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 4. § e) pont [2016. május 15.]

 

68. § után

69. §-sal kieg.: 93/2016. (V. 2.) Korm. r. 3. § (6) bek. [2016. május 15.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

18/2014. (VI. 3.) MNB r.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

 
 

4. § (2) bek. 4. pontban

,,bejelentési kötelezettségét'' szövegrész helyébe ,,bejelentési kötelezettségét - a végleges feltételek és az ahhoz kapcsolódó összefoglaló, valamint amennyiben szükséges, az összefoglaló fordításának egyidejű mellékelésével -'' szövegrész lép: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 6. § a) pont [2016. május 16.]

 

8. § (1) bek. d) pontban

,,egyesült ÁÉKBV-k'' szövegrész helyébe ,,ÁÉKBV-k, ABA-k'' szövegrész lép: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 6. § b) pont [2016. május 16.]

 

8. § (1) bek. m) pont után

o) ponttal kieg.: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 1. § [2016. május 16.]

 

2. melléklet

Mód.: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 16.]

 

6. melléklet

Mód.: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. május 16.]

 

45. melléklet

Helyébe lép: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 4. §, illetve 3. melléklet [2016. május 16.]

 

55. melléklet után

55/A. melléklettel kieg.: 16/2016. (V. 11.) MNB r. 5. §, illetve 4. melléklet [2016. május 16.]


50/2015. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 4. § [2016. május 12.]

 

4. § után

5. §-sal kieg.: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 1. § [2016. július 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 12.]

 

1. melléklet I. pont táblázat 70. sor

Nem lép hatályba: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 5. § a) pont

 

2. melléklet

Mód.: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. május 12., illetve 2. melléklet 1-3. pont 2016. július 1.]

 

2. melléklet II. pontban ,,Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról'' (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai

Nem lépnek hatályba: 17/2016. (V. 11.) MNB r. 5. § b) pont


15/2016. (IV. 26.) MNB r.

 
 

a jegybanki alapkamat mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 18/2016. (V. 24.) MNB r. 2. § (2) bek. [2016. május 25.]


1/2013. (VII. 11.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 
 

2. § (1) bek. a) pont aa) alpont aan) alpontban

,,pontja'' szövegrész helyébe ,,pontja (RO > HU)'' szövegrész lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 7. § a) pont [2016. június 1.]

 

6/B. § (1) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 1. § [2016. június 1.]

 

7. § (2) bek. b) pont bc) alpontban

,,felhasználó és'' szövegrész helyébe ,,felhasználó'' szövegrész lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 7. § b) pont [2016. június 1.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 2. § [2016. június 1.]

 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 3. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 3. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 4. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

17. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 4. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 5. § (1) bek. [2016. június 1.]

 

21. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 5. § (2) bek. [2016. június 1.]

 

21. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 5. § (3) bek. [2016. június 1.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 2/2016. (V. 12.) MEKH r. 6. § [2016. június 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

46/2015. (XI. 2.) MvM r.

 
 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról

 
 

Hat. kív. h.: 14/2016. (V. 25.) MvM r. 15. § [2016. június 25.]


40/2000. (XII. 12.) BM r.

 
 

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól

 
 

2. § (10) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 1. § [2016. május 12.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 2. § [2016. május 12.]

 

13. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 3. § [2016. május 12.]

 

,,Bérleti, albérleti hozzájárulás'' alcím

19/A. §-sal kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 4. § [2016. május 12.]


71/2011. (XII. 31.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről

 
 

Hat. kív. h.: 14/2016. (V. 10.) BM r. 56. § [2016. május 18.]


44/2012. (VIII. 29.) BM r.

 
 

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 
 

2. § 1. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 5. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

2. § 4. pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 5. § (2) bek. [2016. május 12.]

 

3. § b) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 6. § [2016. május 12.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 7. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 7. § (2) bek. [2016. május 12.]

 

7. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 8. § [2016. május 12.]

 

8. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 9. § [2016. május 12.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 10. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

12. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 10. § (2) bek. [2016. május 12.]

 

16. § a) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 11. § [2016. május 12.]

 

17. § (4) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 12. § [2016. május 12.]

 

19. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 13. § [2016. május 12.]

 

22. §

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 14. § [2016. május 12.]


75/2013. (XII. 18.) BM r.

 
 

a lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § b) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 15. § [2016. május 12.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 16. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 16. § (2) bek. [2016. május 12.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 16. § (3) bek. [2016. május 12.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 17. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 17. § (2) bek. [2016. május 12.]

 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 15/2016. (V. 11.) BM r. 18. § [2016. május 12.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (V. 11.) BM r. 19. § [2016. május 12.]


75/2014. (XII. 23.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 13/2016. (V. 10.) BM r. 11. § [2016. május 11.]


19/2015. (V. 29.) BM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 17/2016. (V. 13.) BM r. 5. § [2016. május 14.]


23/2014. (XI. 3.) FM r. [

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

7. § (1) bek.-ben

,,527 860 Ft'' szövegrész helyébe ,,569 922 Ft'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 6. § a) pont [2016. május 19.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,697 712 Ft'' szövegrész helyébe ,,703 985 Ft '' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 6. § b) pont [2016. május 19.]

 

10. § után

11. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 5. § [2016. május 19.]


27/2014. (XI. 25.) FM r.

 
 

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 36/2016. (V. 13.) FM r. 1. § [2016. május 14.]

 

4. § (5)-(7) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdés'' szövegrész lép: 36/2016. (V. 13.) FM r. 3. § a) pont [2016. május 14.]

 

11. § (1) és (3) bek.-ben

,,4. § (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,4. § (1) és (1a) bekezdés'' szövegrész lép: 36/2016. (V. 13.) FM r. 3. § b) pont [2016. május 14.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 36/2016. (V. 13.) FM r. 2. § [2016. május 14.]


5/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 
 

11. § (4) bek. b) pontban

,,2016. május 17. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. május 23. napjáig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 8. § a) pont [2016. május 19.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,május 17-ig'' szövegrész helyébe ,,május 23-ig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 8. § b) pont [2016. május 19.]

 

31/B. § után

31/C. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 7. § [2016. május 19.]


8/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 9. § [2016. május 19.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,tárgyév június 11-én'' szövegrész helyébe ,,tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 10. § a) pont [2016. május 19.]

 

3. § (2) bek. b) pontban

,,az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmen'' szövegrész helyébe ,,az egységes kérelmen'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 10. § b) pont [2016. május 19.]


9/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

 
 

11. § (1) bek. b) pontban

,,tárgyév május 22-éig'' szövegrész helyébe ,,tárgyévi egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 14. § a) pont [2016. május 19.]

 

14. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 11. § [2016. május 19.]

 

17. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 12. § [2016. május 19.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,mezőgazdasági termelő kérelme'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági termelő egységes kérelme'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 14. § b) pont [2016. május 19.]

 

19/A. alcím

22/D. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 13. § [2016. május 19.]


10/2015. (III. 13.) FM r.

 
 

az éghajlat és környezet szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

 
 

1. § 10. pont

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 15. § [2016. május 19.]

 

21. § (6) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 16. § [2016. május 19.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 17. § [2016. május 19.]

 

26/A. alcím

27/D. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 18. § [2016. május 19.]


61/2015. (X. 12.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

 
 

6. alcím után

6/A. alcímmel (6/A. §) kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 19. § [2016. május 19.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 20. § [2016. május 19.]


94/2015. (XII. 23.) FM r.

 
 

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 18. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 21. § a) pont [2016. május 19.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,12/2015. (III. 30.) FM rendelet'' szövegrész helyébe ,,22/2016. (IV. 5.) FM rendelet'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 21. § b) pont [2016. május 19.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 22. § [2016. május 19.]


22/2016. (IV. 5.) FM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

10. § (1) bek.-ben

,,2016. május 17-éig'' szövegrész helyébe ,,2016. május 23-áig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § a) pont [2016. május 19.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 23. § [2016. május 19.]

 

11. § (10) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 24. § [2016. május 19.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,nyolc napon belül'' szövegrész helyébe ,,tizenkét napon belül'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § b) pont [2016. május 19.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,2016. március 31-e'' szövegrész helyébe ,,2016. április 6-a'' szövegrész, ,,2016. március 31-ével'' szövegrész helyébe ,,2016. április 6-ával'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § c) pont [2016. május 19.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,2016. május 17-e'' szövegrész helyébe ,,2016. május 23-a'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § d) pont [2016. május 19.]

 

16. § (1)-(2) bek.-ben

,,2016. június 11-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 17-ig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § e) pont [2016. május 19.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,2016. május 17-e'' szövegrész helyébe ,,2016. május 23-a'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § d) pont [2016. május 19.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,Az egységes kérelemben'' szövegrész helyébe ,,A 10. § (1) bekezdése szerint benyújtott egységes kérelemben'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § f) pont [2016. május 19.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,2016. május 17-éig'' szövegrész helyébe ,,2016. május 23-áig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § a) pont [2016. május 19.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,2016. május 31-éig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 15-éig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § g) pont [2016. május 19.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,2016. június 11-ig'' szövegrész helyébe ,,2016. június 17-ig'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § e) pont [2016. május 19.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,2016. május 31-ét'' szövegrész helyébe ,,2016. június 15-ét'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 26. § h) pont [2016. május 19.]

 

29. § után

29/A. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 25. § [2016. május 19.]


26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM e. r.

 
 

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

 
 

2. melléklet

Mód.: 14/2016. (V. 27.) NFM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. június 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 14/2016. (V. 27.) NFM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. június 1.]


15/2013. (VIII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

 
 

25/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (V. 5.) HM r. 1. § [2016. május 6.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,miniszter'' szövegrész helyébe ,,Kormány tagja'' szövegrész lép: 7/2016. (V. 5.) HM r. 3. § [2016. május 6.]

 

48. § után

49. §-sal kieg.: 7/2016. (V. 5.) HM r. 2. § [2016. május 6.]


9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

9. § (1) bek. h) pontból

,,és a 7.'' szövegrészt hat. kív. h.: 18/2016. (V. 24.) BM r. 4. § [2016. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 18/2016. (V. 24.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 18/2016. (V. 24.) BM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2016. július 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 18/2016. (V. 24.) BM r. 3. §, illetve 3. melléklet [2016. július 1.]

 

7. melléklet

Hat. kív. h.: 18/2016. (V. 24.) BM r. 5. § [2016. július 1.]


20/2009. (VI. 19.) IRM r.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

 
 

VI. Fejezet

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § a) pont [2016. május 12.]

 

13. melléklet

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § a) pont [2016. május 12.]


21/2009. (VI. 19.) IRM r.

 
 

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól

 
 

2. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § b) pont [2016. május 12.]

 

1-8. §

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § b) pont [2016. május 12.]

 

,,Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére'' alcím

8/A. §-sal kieg.: 6/2016. (V. 4.) IM r. 1. § [2016. május 12.]

 

9. § (1) bek. a) pont aa) alpontban

,,a 3. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,az R. 2. mellékletében'' szövegrész lép: 6/2016. (V. 4.) IM r. 3. § a) pont [2016. május 12.]

 

9. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,a 8. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az R. 9. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 6/2016. (V. 4.) IM r. 3. § b) pont [2016. május 12.]

 

9. § (1) bek. b) pontban

,,a 3. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,az R. 2. mellékletében'' szövegrész lép: 6/2016. (V. 4.) IM r. 3. § a) pont [2016. május 12.]

 

10. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,a 8. § (3) és (4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,az R. 9. § (3) és (4) bekezdésében'' szövegrész lép: 6/2016. (V. 4.) IM r. 3. § c) pont [2016. május 12.]

 

11. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 6/2016. (V. 4.) IM r. 2. § [2016. május 12.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § b) pont [2016. május 12.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § b) pont [2016. május 12.]

 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § b) pont [2016. május 12.]


19/2010. (IV. 30.) IRM r.

 
 

a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 12/2016. (V. 4.) BM r. 27. § c) pont [2016. május 12.]


4/2015. (III. 3.) IM r.

 
 

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 1. § [2016. május 26.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 2. § [2016. május 26.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 3. § [2016. május 26.]

 

5. §

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 4. § [2016. május 26.]

 

6. §

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 5. § [2016. május 26.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (V. 25.) IM r. 6. § [2016. május 26.]

 

12. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (V. 25.) IM r. 9. § a) pont [2016. május 26.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 7/2016. (V. 25.) IM r. 7. § [2016. május 26.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 7/2016. (V. 25.) IM r. 9. § b) pont [2016. május 26.]


6/1990. (III. 31.) KVM r.

 
 

a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 31/2016. (V. 2.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. május 10.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 31/2016. (V. 2.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. május 10.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 31/2016. (V. 2.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 10.]


7/1990. (IV. 23.) KVM r.

 
 

az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról

 
 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2016. (V. 2.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. május 10.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2016. (V. 2.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. május 10.]

 

15. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (V. 2.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 10.]


60/2007. (X. 18.) KvVM r.

 
 

a Magyarország földrajzi középpont természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 33/2016. (V. 2.) FM r. 1. § [2016. május 10.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 33/2016. (V. 2.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 10.]


110/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 35/2016. (V. 12.) FM r. 1. § [2016. május 20.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 35/2016. (V. 12.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. május 20.]


21/2002. (IV. 25.) KöViM r.

 
 

a víziközművek üzemeltetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 16/2016. (V. 12.) BM r. 21. § [2016. június 11., illetve 1. § (3) bekezdés és 1. számú melléklet 2016. július 1.]


24/2012. (VIII. 15.) NGM r.

 
 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 16/2016. (V. 27.) NGM r. 40. § b) pont [2016. május 28.]


12/2015. (IV. 10.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 15/2016. (V. 24.) NGM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. május 25.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

3. § i) pontban

,,pont a) és b) alpontja'' szövegrész helyébe ,,pontja'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. a) pont [2016. május 21.]

 

3. § j) pontban

,,38-39.'' szövegrész helyébe ,,38-40.'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. c) pont [2016. május 21.]

 

3. § j)-k) pontban

,,a)-c)'' szövegrész helyébe ,,a)-c), e)-i)'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. május 21.]

 

3. § l) pontban

,,c)'' szövegrész helyébe ,,c) és f)'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. d) pont [2016. május 21.]

 

3. § o) pont

Helyébe lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 1. § (1) bek. [2016. május 21.]

 

3. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 1. § (2) bek. [2016. május 21.]

 

3/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 2. § [2016. május 21.]

 

43. § c) pontban

,,a)-c)'' szövegrész helyébe ,,a)-c), e)-i)'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. május 21.]

 

43. § c) pontban

,,38-39.'' szövegrész helyébe ,,38-40.'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. c) pont [2016. május 21.]

 

43. § f) pontban

,,a)-c)'' szövegrész helyébe ,,a)-c), e)-i)'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. e) pont [2016. május 21.]

 

43. § g) pontban

,,c)'' szövegrész helyébe ,,c) és f)'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. d) pont [2016. május 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. május 21.]

 

1. melléklet táblázat G:12a. mezőből

,, , civil szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (2) bek. [2016. május 21.]

 

1. melléklet táblázat G:38-G:40. mezőben

,,szerv az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével akkor'' szövegrész helyébe ,,szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. f) pont [2016. május 21.]

 

1. melléklet táblázat K:38-K:40. mezőben

,,5'' szövegrész helyébe ,,30'' szövegrész lép: 14/2016. (V. 20.) NGM r. 4. § (1) bek. g) pont [2016. május 21.]


45/2012. (VIII. 2.) NFM r.

 
 

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 12/2016. (V. 24.) NFM r. 9. §, illetve 1. melléklet [2016. június 1.]


7/2016. (IV. 8.) NFM r.

 
 

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 15/2016. (V. 27.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. május 28.]


15/2007. (IV. 13.) SZMM r.

 
 

a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 16/2016. (V. 27.) NGM r. 40. § a) pont [2016. május 28.]


27/2009. (XII. 3.) SZMM r.

 
 

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

 
 

1. § b) pontban

,,habilitációs feladatokat'' szövegrész helyébe ,,habilitációs, rehabilitációs feladatokat'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § a) pont [2016. május 20.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,kiképzése'' szövegrész helyébe ,,típusa kiképzése'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § b) pont [2016. május 20.]

 

2. § (1) bek. f) pontban

,,gyógypedagógiai, pszichológiai'' szövegrész helyébe ,,gyógypedagógiai, a szociális szolgáltatások területén pedagógiai, pszichológiai'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § c) pont [2016. május 20.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 1. § [2016. május 20.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 2. § [2017. március 1.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 3. § [2016. május 20.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § d) pont [2016. május 20.]

 

4. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2016. május 20.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2016. május 20.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,A vizsgadíj'' szövegrész helyébe ,,A kutya gazdája által fizetendő vizsgadíj'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § e) pont [2016. május 20.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért'' szövegrész helyébe ,,szociál- és nyugdíjpolitikáért'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § d) pont [2016. május 20.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 5. § [2016. május 20.]

 

9. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 6. § [2016. május 20.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 7. § [2016. május 20.]

 

11. §-ban

,,amelyet az Assistance Dogs Europe (ADEu)'' szövegrész helyébe ,,amelyet vakvezető kutyák esetén a Europoean Guide Dog Federation (EGDF) vagy az International Guide Dog Federation (IGDF), más segítő kutyák esetén az Assistance Dogs Europe (ADEu)'' szövegrész lép: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 10. § f) pont [2016. május 20.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 8. § [2016. május 20.]

 

Melléklet

Mód.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. május 20.]

 

Melléklet

Mód.: 9/2016. (V. 12.) EMMI r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. március 1.]


107/2011. (XI. 10.) VM r.

 
 

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

 
 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 34/2016. (V. 4.) FM r. 7. § (1) bek. [2016. május 12.]

 

2. melléklet

Mód.: 34/2016. (V. 4.) FM r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. május 12.]


24/2012. (III. 19.) VM r.

 
 

a földalatti gombák gyűjtéséről

 
 

Melléklet

Mód.: 34/2016. (V. 4.) FM r. 8. §, illetve 3. melléklet [2016. május 12.]


95/2012. (VIII. 30.) VM r.

 
 

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 1. § [2016. május 19.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény'' szövegrész helyébe ,,a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 2. § a) pont [2016. május 19.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,2015. évben'' szövegrész helyébe ,,2016. évben'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 2. § b) pont [2016. május 19.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,2. § (2) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe ,,2. § (2) bekezdés c) pontja'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 2. § c) pont [2016. május 19.]


111/2013. (XII. 7.) VM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,669 666 Ft'' szövegrész helyébe ,,434 800 Ft'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 4. § a) pont [2016. május 19.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,824 149 Ft'' szövegrész helyébe ,,594 500 Ft'' szövegrész lép: 37/2016. (V. 18.) FM r. 4. § b) pont [2016. május 19.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 37/2016. (V. 18.) FM r. 3. § [2016. május 19.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1419/2013. (VII. 10.) Korm. h.

 
 

a honvédelmi tárca 10 éves stratégiai terve jóváhagyásának rendjéről, valamint a NATO és EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról

 
 

Visszavonja: 1233/2016. (V. 13.) Korm. h. 2. pont


1308/2014. (V. 14.) Korm. h.

 
 

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (,,EUTM Mali'') történő további magyar katonai szerepvállalásról

 
 

Visszavonja: 1242/2016. (V. 18.) Korm. h. 2. pont


1526/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pont után

2a. ponttal kieg.: 1249/2016. (V. 25.) Korm. h. 4. pont


1035/2015. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2200,0 millió forint tekintetében'' szövegrész helyébe ,,2220,0 millió forint és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok előirányzat javára biztosított 1401,5 millió forint tekintetében'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 3. pont


1078/2015. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 
 

1. pontban

,,2016. január 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. január 31., az Országos Atomenergia Hivatal cím javára biztosított 1256,4 millió forint tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 6. pont


1149/2015. (III. 17.) Korm. h.

 
 

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

 
 

d) pont dk) alpont

Visszavonja: 1222/2016. (V. 2.) Korm. h. 2. pont


1552/2015. (VIII. 7.) Korm. h.

 
 

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 
 

Hat. kív. h.: 1221/2016. (V. 2.) Korm. h. 3. pont [2016. május 3.]


1614/2015. (IX. 8.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. november 30.'' szövegrész lép: 1245/2016. (V. 18.) Korm. h. 2. pont


1844/2015. (XI. 24.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1247/2016. (V. 18.) Korm. h. 3. pont


1012/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1248/2016. (V. 18.) Korm. h. 3. pont [2016. május 19.]


1118/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

 
 

6. pontban

,,1-6. pont'' szövegrész helyébe ,,1-5. pont'' szövegrész, ,,1054,0'' szövegrész helyébe ,,655,0'' szövegrész lép: 1238/2016. (V. 13.) Korm. h. 4. pont a) alpont

 

7. pontban

,,2-6. pont'' szövegrész helyébe ,,2-5. pont'' szövegrész lép: 1238/2016. (V. 13.) Korm. h. 4. pont b) alpon

 

8. pontban

,,1-6. pont'' szövegrész helyébe ,,1-5. pont'' szövegrész lép: 1238/2016. (V. 13.) Korm. h. 4. pont c) alpon

 

8. pont a) alpontban

,,9532,0'' szövegrész helyébe ,,8733,0'' szövegrész lép: 1238/2016. (V. 13.) Korm. h. 4. pont d) alpon


1039/2016. (II. 10.) Korm. h.

 
 

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról

 
 

1. pontban

,,a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., illetve az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. közfeladatainak'' szövegrész helyébe ,,a közfeladatainak'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

2. pontban

,,feladat'' szövegrész helyébe ,,cél'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 2. pont b) alpont ba) pont

 

2. pontban

,,a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.'' szövegrész helyébe ,,az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 2. pont b) alpont bb) pont

 

2. pontban

,,azonnal'' szövegrész helyébe ,,felmerülés ütemében'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 2. pont b) alpont bc) pont


1049/2016. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont 1.2. alpontban

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31., az Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára átcsoportosított 150,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész lép: 1225/2016. (V. 2.) Korm. h. 6. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.