A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. május 1-jétől a 2016/79. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

20/B. § (2) bek. c) pontban

,,terrorcselekmény (Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorcselekmény (Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

44/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

49. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 1. § (2) bek. [2017. június 2.]


1990. évi LXXXVII. tv.

 
 

az árak megállapításáról

 
 

1. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 2. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 2. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

Melléklet I. pont B) alpontban

,,Szolgáltatásszám (SZTJ)'' szövegrész helyébe ,,Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR kód)'' szövegrész lép: 2017: XLIV. tv. 2. § (3) bek. a) pont [2017. június 2.]

 

Melléklet I. pont B) alpontban

,,507-34, 45-ből'' szövegrész helyébe ,,46.18.11-ből, 46.46.11, 47.00.74'' szövegrész lép: 2017: XLIV. tv. 2. § (3) bek. b) pont [2017. június 2.]

 

Melléklet I. pont B) alpontból

,,40.30.90.0-ból'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 2. § (4) bek. a) pont [2017. június 2.]

 

Melléklet I. pont B) alpontból

,,Távhőszolgáltatás csatlakozási díja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 2. § (4) bek. b) pont [2017. június 2.]

 

Melléklet I. pont B) alpontból

,,települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 2. § (4) bek. c) pont [2017. június 2.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

43. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 41. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

62. § (1) bek. v) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 41. § (2) bek. [2017. július 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

27. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 1. § [2017. július 1.]

 

57/A. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 3. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

57/C. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 3. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

57/D. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 3. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

,,Fogalommeghatározások és záró rendelkezések'' alcím

59/F. §-sal kieg.: 2017: LIV. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

60. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 3. § (4) bek. [2017. június 2.]


1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 83. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

27. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 83. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

28/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 83. § (3) bek. [2017. június 26.]

 

29/B. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 83. § (4) bek. [2017. június 26.]

 

29/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 83. § (5) bek. [2017. június 26.]

 

29/H. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 83. § (6) bek. [2017. június 26.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőről

 
 

48. § után

48/A. §-sal kieg.: 2017: LIII. tv. 84. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

,,Fegyelmi büntetések'' alcím

74/A. §-sal kieg.: 2017: LIII. tv. 84. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

183. § után

184. §-sal kieg.: 2017: LIII. tv. 84. § (3) bek. [2017. június 26.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 1. § [2017. július 1.]

 

4/A. § után

4/B. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

5/A. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

6. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 4. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 4. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (7) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 4. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (7) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 4. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

6. § (7) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 40. § 1. pont [2017. július 1.]

 

6/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 5. § [2017. július 1.]

 

I. Fejezet

6/E. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,5 munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,8 munkanapon belül'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 1. pont [2017. július 1.]

 

26. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 8. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

26. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 8. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

26. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 8. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

27. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 9. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

27. § (2c) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 9. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 9. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (1) bek.-ből

,,A felszámolói névjegyzék 27/C. § (4) bekezdés szerinti adatai nyilvánosak.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 40. § 2. pont [2017. július 1.]

 

27/A. § (4) bek. a) pont aa)-ab) alpontban

,,vagy hitelezője'' szövegrész helyébe ,, , hitelezője vagy az adós vagyonának nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelője'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 2. pont [2017. július 1.]

 

27/A. § (5) bek.-ben

,,két munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,öt munkanapon belül'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 3. pont [2017. július 1.]

 

27/A. § (6a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 10. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 10. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 10. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 10. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 10. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

27/A. § (11) bek. után

(11a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 10. § (6) bek. [2017. július 1.]

 

27/C. § (1a) bek.-ben

,,igazolást'' szövegrész helyébe ,,tanúsítványt'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 4. pont [2017. július 1.]

 

27/C. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 11. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

27/C. § (4) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 11. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

27/C. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 11. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

27/C. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 11. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

28. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 12. § [2017. július 1.]

 

29. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 13. § [2017. július 1.]

 

30. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 14. § [2017. július 1.]

 

31. § (1) bek. d) pontból

,,a) pont'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 40. § 3. pont [2017. július 1.]

 

31. § (1) bek. h)-i) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 15. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

31. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 15. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

33. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 16. § [2017. július 1.]

 

33/A. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 17. § [2017. július 1.]

 

36. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 18. § [2017. július 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog'' szövegrész helyébe ,,adós ingatlanán, illetve bírósági, hatósági nyilvántartásba vett vagyontárgyán fennálló végrehajtási jog'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 5. pont [2017. július 1.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 19. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

38. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 19. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

38. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 19. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,90 napon,'' szövegrész helyébe ,,120 napon,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 6. pont [2017. július 1.]

 

40. § (1) bek. b) pontban

,,két éven belül'' szövegrész helyébe ,,három éven belül'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 7. pont [2017. július 1.]

 

40. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 20. § [2017. július 1.]

 

40. § (5) bek.-ben

,,90 napos'' szövegrész helyébe ,,120 napos'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 8. pont [2017. július 1.]

 

46. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 21. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

46. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 21. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

46. § (7) bek.-ben

,,félévente'' szövegrész helyébe ,,félévente, - elektronikus úton benyújtott megkeresés esetén elektronikus úton -'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 9. pont [2017. július 1.]

 

47. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 40. § 4. pont [2017. július 1.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,elővásárlási joggal rendelkeznek'' szövegrész helyébe ,,a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlási joggal rendelkeznek'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 10. pont [2017. július 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,vagy ha várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit,'' szövegrész helyébe ,,vagy ha a vagyontárgy gyorsan romló termék, vagy ha a pályázati vagy árverés formájában történő értékesítésből várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 11. pont [2017. július 1.]

 

49. § (6) bek.-ben

,,az elővásárlási jog figyelembevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,'' szövegrész helyébe ,,a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján fennálló elővásárlási jog figyelembevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 12. pont [2017. július 1.]

 

49/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 22. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

49/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 22. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

49/A. § (4) bek.-ben

,,ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő,'' szövegrész helyébe ,,ártárgyaláson részt nem vevő'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 13. pont [2017. július 1.]

 

49/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 22. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

49/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 22. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

49/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 23. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

49/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 23. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

49/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 23. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

49/B. § (4) bek.-ben

,,Ingatlanra az'' szövegrész helyébe ,,A vagyontárgyra az'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 14. pont [2017. július 1.]

 

49/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 23. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

49/B. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 23. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

49/C. § (3) bek.-ben

,,A jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult'' szövegrész helyébe ,,A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 15. pont [2017. július 1.]

 

49/D. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 24. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

49/D. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 24. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

49/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 24. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

49/D. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 24. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

49/E. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 25. § [2017. július 1.]

 

50. § (1) bek.-ben

,,valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát.'' szövegrész helyébe ,,valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát. A szövegs jelentéshez csatolni kell a hitelezők 46. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartását.'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 16. pont [2017. július 1.]

 

50. § (5) bek.-ben

,,A közbenső mérleget, a bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá a felszámolási költségekről készített kimutatást'' szövegrész helyébe ,,A közbenső mérleget, a szövegs jelentést, a bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá a felszámolási költségekről készített kimutatást'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 17. pont [2017. július 1.]

 

50. § (6) bek.-ben

,,közbenső mérleg elkészítéséig értékesített vagyontárgyakból és a felszámolás kezdő időpont előtt keletkezett, behajtott követelésekből együttesen befolyt összeg'' szövegrész helyébe ,,közbenső mérleg elkészítéséig értékesített vagyontárgyakból és a felszámolás kezdő időpont előtt keletkezett, behajtott követelésekből - kivéve a 49/D. § (1) és (3) bekezdés szerinti értékesítések esetét - együttesen befolyt összeg'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 18. pont [2017. július 1.]

 

50. § (6) bek.-ben

,,de legalább 200 000 forintot'' szövegrész helyett a ,,de legalább 200 000 forintot, díjelőlegként'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 19. pont [2017. július 1.]

 

51. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 26. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

51. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 26. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

51. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 26. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

51. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 26. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 27. § [2017. július 1.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 28. § [2017. július 1.]

 

52. § (3) bek. d) pontban

,,ki nem egyenlített tartozásokat,'' szövegrész helyébe ,,ki nem egyenlített tartozásokat hitelezőkénti bontásban,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 20. pont [2017. július 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 29. § [2017. július 1.]

 

56. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 30. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

56. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 30. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

57. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 31. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

57. § (1) bek. c) pontban

,,kártérítési járadék, sérelemdíj, bányászati keresetkiegészítés,'' szövegrész helyébe ,,kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 21. pont [2017. július 1.]

 

57. § (1) bek. d) pontban

,,kártérítésből eredő követelések,'' szövegrész helyébe ,,kártérítésből, sérelemdíjból eredő követelések,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 22. pont [2017. július 1.]

 

57. § (2) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 31. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

57. § (2) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 31. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,Az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000 forint, továbbá a felszámolás során eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt - a felszámolás kezdő időpont előtt keletkezett - követelések pénzbevétele együttes összegének 1%-a'' szövegrész helyébe ,,Az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000 forint, továbbá a felszámolás során eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt - a felszámolás kezdő időpont előtt keletkezett - követelések pénzbevétele együttes összegének 1%-a, ezen felül a 49/A. § (5) bekezdés, 49/B. § (7) bekezdés és a 49/D. § (2) bekezdésben szabályozott értékesítések esetén az ott meghatározott módon kiszámított összeg'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 23. pont [2017. július 1.]

 

60. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 32. § [2017. július 1.]

 

63. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 33. § [2017. július 1.]

 

63/A. § előtti alcímcím és 63/A. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 34. § [2017. július 1.]

 

63/B. § (2) bek.-ben

,,közléstől számított 8 napon belül fellebbezhet'' szövegrész helyébe ,,közléstől számított 8 munkanapon belül fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül kell elbírálni'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 24. pont [2017. július 1.]

 

63/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 35. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

63/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 35. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

63/B. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 35. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

65. § (3) bek. b) pontban

,,projekteket valósít meg,'' szövegrész helyébe ,,projekteket valósít meg vagy erre vállalt kötelezettséget,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 25. pont [2017. július 1.]

 

65. § (3) bek. d) pontban

,,koncesszióköteles tevékenységet folytat,'' szövegrész helyébe ,,koncesszióköteles tevékenységet folytat vagy erre vállalt kötelezettséget,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 26. pont [2017. július 1.]

 

66. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 36. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

66. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 36. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

66. § (6) bek.-ben

,,felszámolóbiztost 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja.'' szövegrész helyébe ,,felszámolóbiztost 400 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja.'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 27. pont [2017. július 1.]

 

66. § (6) bek.-ből

,,Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 40. § 5. pont [2017. július 1.]

 

66. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 36. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

67. § (8) bek.-ben

,,52. § (2) bekezdése szerinti esetben.'' szövegrész helyébe ,,52. § (2) bekezdése szerinti esetben, illetve a folyamatban lévő eljárásokra tekintettel.'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 28. pont [2017. július 1.]

 

67. § (9g) bek.-ben

,,vagyoni elemre vonatkozóan elővásárlási jog áll fenn,'' szövegrész helyébe ,,vagyoni elemre vonatkozóan a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján fennálló elővásárlási jog áll fenn,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 29. pont [2017. július 1.]

 

67.§ (9h) bek.-ben

,,közzétételtől'' szövegrész helyett a ,,megismerhetővé tételtől'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 30. pont [2017. július 1.]

 

69. § (7) bek.-ben

,,A végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.'' szövegrész helyébe ,,A végzés ellen külön fellebbezésnek van helye, a fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 15 napon belül kell elbírálni.'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 31. pont [2017. július 1.]

 

70. § (7) bek.-ben

,,felszámoló az elővásárlásra jogosulttal előzetesen közli,'' szövegrész helyébe ,,felszámoló a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján fennálló elővásárlásra jogosulttal előzetesen közli,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 39. § 32. pont [2017. július 1.]

 

83/Q. § után

83/R. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 37. § [2017. július 1.]

 

85. § után

Alcímcímmel és 86. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 38. § [2017. július 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

20/A. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

44/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

85. § (5) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 5. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

85. § (7) bek. a) pontból

,,felsőoktatási,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 6. § [2017. július 1.]

 

85. § (7) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 5. § (2) bek. [2017. július 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

21. § h) pont

Hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 4. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

21. § o) pont után

p) ponttal kieg.: 2017: XLIII. tv. 23. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

22. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 4. § (1) bek. [2017. június 2.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

24. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 5. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

141. § után

142. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 5. § (2) bek. [2017. június 2.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

40/B. § (1) bek. l) pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (1) bek. [2017. június 26.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

7/E. § (1) bek. a) pont aa) alpont 2. pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 2. § a) pont [2018. január 1.]

 

69. § (5) bek. b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 2. § b) pont [2018. január 1.]


1994. évi XLII. tv.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 
 

24. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 6. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

28. § után

29. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 6. § (2) bek. [2017. június 2.]


1994. évi XLV. tv.

 
 

a hadigondozásról

 
 

11. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

18. § c) pontban

,,kormányrendeletben meghatározott támogatási mértékig azokra a kormányrendeletben meghatározott'' szövegrész helyébe ,,a 25. § (3) bekezdése szerinti közalapítvány által - kormányrendeletben foglaltak szerint - meghatározott körben és támogatási mértékig azokra az'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 8. § a) pont [2017. július 1.]

 

28. § d) pontban

,,körének és a támogatás mértékének'' szövegrész helyébe ,,köre és támogatási mértéke közalapítvány általi meghatározása módjának'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 8. § b) pont [2017. július 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

10. § f) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 3. § (1) bek. [2017. május 23.]

 

10. § g) pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (2) bek. a) pont [2017. június 26.]

 

47/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIII. tv. 23. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

103. § (7) bek. c) pont cb) alpontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (2) bek. a) pont [2017. június 26.]

 

204/A. § előtti ,,Zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására'' alcímcím

Helyébe ,,Zárlat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (2) bek. b) pont [2017. június 26.]

 

204/A. § (1) bek.-ben

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (2) bek. a) pont [2017. június 26.]

 

317. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 3. § (2) bek. [2017. május 23.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

64/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 7. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

64/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 7. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

108. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 9. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

108. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 9. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

108. § (2) bek.-ben

,,írásban (munkaszerződésben, szerződésben)'' szövegrész helyébe ,,írásban'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 11. § b) pont [2017. július 1.]

 

108. § (2)-(4) bek.-ben

,,megbízott'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelmi megbízott'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 11. § a) pont [2017. július 1.]

 

110. § (8) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 10. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

110. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 10. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

112. § után

113. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 7. § (3) bek. [2017. június 2.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

5/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 8. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

5/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 8. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

45/A. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 8. § (3) bek. [2017. június 2.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

23. § (3) bek. a) pont ac) alpontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 4. § [2018. január 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. sz. melléklet

Mód.: 2017: LIV. tv. 72. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 1.]


1995. évi CXXV. tv.

 
 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

 
 

5. § h) pont hb) alpontban

,,külföldre szökés (Btk. 434. §)'' szövegrész helyébe ,,szökés (Btk. 434. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § a) pont [2018. január 1.]

 

6. § l) pont lb) alpontban

,,külföldre szökés (Btk. 434. §)'' szövegrész helyébe ,,szökés (Btk. 434. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § b) pont [2018. január 1.]

 

6. § m) pont mb) alpontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozását (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozását (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítást (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § c) pont [2018. január 1.]

 

36. § (1) bek. b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § d) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet 1. pont 1.2 alpontban

,,[Btk. 314. § (1)-(2) bekezdés, 315. § (1)-(2) bekezdés, 316. §]'' szövegrész helyébe ,,[Btk. 314. § (1)-(2) bekezdés, 315. § (1)-(2) bekezdés, 316-316/A. §]'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § e) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet 1. pont 1.3 alpontban

,,terrorizmus finanszírozása [Btk. 318. § (1)-(2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 5. § f) pont [2018. január 1.]


1996. évi XX. tv.

 
 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 
 

20. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 9. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

23. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 9. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

32. § v) pont után

w) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 9. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

37. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: XLIII. tv. 23. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

46. után

47. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 9. § (4) bek. [2017. június 2.]


1996. évi XXI. tv.

 
 

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 
 

23/C. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 11. § [2017. június 15.]


1996. évi XXXVIII. tv.

 
 

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

 
 

2. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

17. §-ban

,,súlyára'' szövegrész helyébe ,,tárgyi súlyára'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 21. § a) pont [2018. január 1.]

 

19. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

20. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

41. §-ban

,,Interpol'' szövegrész helyébe ,,NEBEK'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 21. § b) pont [2018. január 1.]

 

46. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

47. § és előtti 1. Cím címe és 47. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

48. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

48. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 11. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

49. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

51. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

54. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvétele cím

55/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

58. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 18. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

58. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 18. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

75/B. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

75/C. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

79/A. § (3) bek. b) pontban

,,Interpol'' szövegrész helyébe ,,NEBEK'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 21. § c) pont [2018. január 1.]

 

80. § (4) bek.-ben

,,Interpol'' szövegrész helyébe ,,NEBEK'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 21. § d) pont [2018. január 1.]

 

83. § (2) bek. e) pontban

,,külföldi ítélet érvényének elismerése'' szövegrész helyébe ,,külföldi ítélet elismerése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 21. § e) pont [2018. január 1.]


1996. évi LIII. tv.

 
 

a természet védelméről

 
 

33. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 91. § [2017. szeptember 1.]


1996. évi LV. tv.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 
 

49. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 10. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

92. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 10. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

103/A. § után

103/B. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 10. § (3) bek. [2017. június 2.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

32/E. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 42. § [2017. július 1.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

11. § (3) bek. b) pont 12. alpontban

,,Btk. 314-316. §'' szövegrész helyébe ,,Btk. 314-316/A. §'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 22. § [2018. január 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

102. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 11. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

134. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 11. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

141/F. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 11. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

190. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 11. § (4) bek. [2017. június 2.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

20. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 12. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

38. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 12. § (2) bek. [2017. június 2.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

7. § (3) bek. b) pontban

,,képest nem csökkenhet,'' szövegrész helyébe ,,képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,'' szövegrész lép: 2017: LVII. tv. 12. § [2017. június 15.]

 

13. § után

13/A. §-sal kieg.: 2017: LVII. tv. 13. § [2017. június 15.]

 

53/C. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2017: LVII. tv. 14. § [2017. június 15.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

96. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 13. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

96. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 13. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

104 §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 13. § (3) bek. [2017. június 2.]


1997. évi LXXXII. tv.

 
 

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 
 

79. § (1) bek. m) pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szervvel'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (3) bek. [2017. június 26.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,az e törvényben foglalt kivételekkel'' szövegrész helyébe ,,az e törvényben, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben foglalt kivételekkel'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 2. § [2017. június 2.]

 

27. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 1. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

27. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 1. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

79. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 14. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

82. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 14. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

83/A §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 14. § (2) bek. [2017. június 2.]


1997. évi CXXXII. tv.

 
 

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

 
 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 43. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 43. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 43. § (3) bek. [2017. július 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

17. § (1) bek. 20. pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (4) bek. [2017. június 26.]

 

72. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 15. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

72. § (3) bek. után

(4)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 15. § [2017. június 15.]

 

95/A. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 15. § (2) bek. [2017. június 2.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

114. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 16. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

247. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 16. § (2) bek. [2017. június 2.]


1997. évi CLIX. tv.

 
 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

 
 

6. § (3) bek. b) pont bb) alpontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 23. § [2018. január 1.]


1998. évi XI. tv.

 
 

az ügyvédekről

 
 

38. §

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 85. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 85. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

120/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 85. § (3) bek. [2017. június 26.]

 

120/A. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 85. § (4) bek. [2017. június 26.]

 

120/A. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 85. § (5) bek. [2017. június 26.]

 

120/A. § (11) bek. után

(12)-(19) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 85. § (6) bek. [2017. június 26.]

 

134. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LIII. tv. 85. § (7) bek. [2017. június 26.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 3. § [2017. június 2.]

 

12. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 4. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

12. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 4. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

12. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 4. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

12. § (1) bek. g) pont után

h)-i) ponttal kieg.: 2017: XLV. tv. 4. § (4) bek. [2017. június 2.]

 

12. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 4. § (5) bek. [2017. június 2.]

 

13. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 5. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

13. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 5. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

13. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XLV. tv. 5. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

13. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 5. § (4) bek. [2017. június 2.]

 

14. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 6. § [2017. június 2.]

 

28. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 17. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

28. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 17. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

42. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 17. § (3) bek. [2017. június 2.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

6. § (3) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 24. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 24. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek. n) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. és 318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 33. § a) pont [2018. január 1.]

 

73/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 25. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

158/D. § (1) bek. b) pontban

,,terrorcselekmény (Btk. 314-316. §) vagy terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorcselekmény (Btk. 314-316/A. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. és 318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 33. § b) pont [2018. január 1.]

 

178/A. § (1) bek.-ben

,,jellege'' szövegrész helyébe ,,megítélése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 33. § c) pont [2018. január 1.]

 

178/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

178/B. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

188. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 28. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

188. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 28. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

188. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 28. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

266. § (1) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

268. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

358. § (2a) bek.-ben

,,jellege'' szövegrész helyébe ,,megítélése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 33. § c) pont [2018. január 1.]

 

420. § (1) bek.-ben

,,jellege'' szövegrész helyébe ,,megítélése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 33. § c) pont [2018. január 1.]

 

532. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

608. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 32. § [2018. január 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

23/F. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 18. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 18. § (2) bek. [2017. június 2.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 7. § [2017. június 2.]

 

35. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 8. § [2017. június 2.]

 

47. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 19. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

53. § után

54. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 19. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

53/A. §

Hat. kív. h.: 2017: XLIV. tv. 19. § (3) bek. [2017. június 2.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

9. § (2) bek. c) pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (5) bek. [2017. június 26.]


2000. évi II. tv.

 
 

az önálló orvosi tevékenységről

 
 

2/D. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 20. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

3. § után

4. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 20. § (2) bek. [2017. június 2.]


2000. évi XXV. tv.

 
 

a kémiai biztonságról

 
 

23. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 21. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

33/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 21. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

35. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 21. § (3) bek. [2017. június 2.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

48/C. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 22. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

90. § után

91. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 22. § (2) bek. [2017. június 2.]


2000. évi CXII. tv.

 
 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

 
 

23. § h) pontból

,,erdőfelújítás,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 92. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

24. § m) pontból

,,erdőfelújítást,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 92. § b) pont [2017. szeptember 1.]


2001. évi XLVI. tv.

 
 

a konzuli védelemről

 
 

2. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 9. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

2. § (2b) bek. után

(2c)-(2g) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 9. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

16/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 10. § [2017. június 2.]


2001. évi LXII. tv.

 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról

 
 

21. § (6b) bek. után

(6c) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 23. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

30. § után

31. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 23. § (2) bek. [2017. június 2.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

301. § (2) bek. b) pontban

,,pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 86. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

357. § (3) bek. b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

392. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 24. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet 15. pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 86. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

25. sz. melléklet

Mód.: 2017: XLIV. tv. 24. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2017. június 2.]


2002. évi LIV. tv.

 
 

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

 
 

3. sz. melléklet 7. pontban

,,Btk. 314-316. §'' szövegrész helyébe ,,Btk. 314-316/A. §'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 35. § [2018. január 1.]


2002. évi LV. tv.

 
 

a közvetítői tevékenységről

 
 

6. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 25. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

41. § után

42. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 25. § (2) bek. [2017. június 2.]


2003. évi LII. tv.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 26. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

20. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 26. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

31/A. § után

31/B. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 26. § (3) bek. [2017. június 2.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

1. § (1) bek. e) pontban

,,159/B. §'' szövegrész helyébe ,,159/B-159/D. §'' szövegrész lép: 2017: XLVI. tv. 13. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

52. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 27. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

VI. Fejezet után

VII. Fejezettel (72. §) kieg.: 2017: XLVI. tv. 1. § [2017. június 2.]

 

94. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

94. § (2j) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

94. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 3. § [2017. június 2.]

 

94. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 4. § [2017. június 2.]

 

94. § (4c) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 5. § [2017. június 2.]

 

94. § (4c) bek. után

(4d) bek.-sel kieg.: 2017: XLVI. tv. 6. § [2017. június 2.]

 

94/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 7. § [2017. június 2.]

 

94/A. § (3) bek.-ből

,,közutat,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLVI. tv. 13. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

94/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLVI. tv. 8. § [2017. június 2.]

 

95. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVI. tv. 9. § [2017. június 2.]

 

159/C. § után

Alcímmel (159/D. §) kieg.: 2017: XLVI. tv. 10. § [2017. június 2.]

 

187. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 27. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

187. § (1) bek. f) pont után

g)-h) ponttal kieg.: 2017: XLVI. tv. 11. § [2017. június 2.]

 

188. § 6a. pont után

6b. ponttal kieg.: 2017: XLVI. tv. 12. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

188. § 66. pont után

66a. ponttal kieg.: 2017: XLVI. tv. 12. § (2) bek. [2017. június 2.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

76/D. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 28. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

80. § után

81. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 28. § (2) bek. [2017. június 2.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

32. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 29. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

38/A. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 29. § (2) bek. [2017. június 2.]


2004. évi XXIX. tv.

 
 

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

 
 

140/C. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 30. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

147. § után

148. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 30. § (2) bek. [2017. június 2.]


2005. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a közérdekű önkéntes tevékenységről

 
 

14. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 31. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

26. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 31. § (2) bek. [2017. június 2.]


2005. évi CIX. tv.

 
 

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

 
 

5. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 36. § [2018. január 1.]


2005. évi CXXXIII. tv.

 
 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

 
 

6. § (3) bek. b) pont bb) alpontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 37. § [2018. január 1.]

 

38. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 32. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

79. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 32. § (2) bek. [2017. június 2.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

16. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 33. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

47. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 33. § (2) bek. [2017. június 2.]


2005. évi CLXIV. tv.

 
 

a kereskedelemről

 
 

Kereskedelmi nyilvántartások alcím

6/H. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 34. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

13. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 34. § (2) bek. [2017. június 2.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

77. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 35. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

89. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 35. § (2) bek. [2017. június 2.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

1. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 1. § [2017. június 8.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,használatára a cég jogosult'' szövegrész helyébe ,,használatára - ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is - a cég jogosult'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 13. § a) pont [2017. június 8.]

 

9. § (3a) bek.-ben

,,egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi'' szövegrész helyébe ,,az egyaránt bizonyítja az aláírás valódiságát'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 13. § b) pont [2017. június 8.]

 

II. Fejezet 2. Cím

17/A. §-sal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 2. § [2017. június 8.]

 

25. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 36. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

27. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 3. § (1) bek. [2017. június 8.]

 

27. § (4) bek. a) pont ac) alpont után

ad) alponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 3. § (2) bek. [2017. június 8.]

 

27. § (8) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 3. § (3) bek. [2017. június 8.]

 

27. § (9) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 3. § (4) bek. [2017. június 8.]

 

28. § (2) bek. a) pont ac) alpont után

ad) alponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 4. § [2017. június 8.]

 

30. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLVIII. tv. 5. § (1) bek. [2017. június 8.]

 

30. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVIII. tv. 5. § (2) bek. [2017. június 8.]

 

54. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVIII. tv. 6. § [2017. június 8.]

 

54/A. §

Hat. kív. h.: 2017: XLVIII. tv. 14. § a) pont [2017. június 8.]

 

56. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLVIII. tv. 7. § (1) bek. [2017. június 8.]

 

56. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLVIII. tv. 7. § (2) bek. [2017. június 8.]

 

59. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVIII. tv. 8. § [2017. június 8.]

 

63. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: XLVIII. tv. 9. § [2017. június 8.]

 

VII. Fejezet 3. Cím (87. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: XLVIII. tv. 14. § b) pont [2017. június 8.]

 

104. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 44. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

118/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 44. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

118/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 44. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

118/B. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 44. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

128. § (1) bek. n) pont után

o)-p) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 10. § [2017. június 8.]

 

131/H. § után

131/I. §-sal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 11. § [2017. június 8.]

 

132. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 36. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

132. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XLVIII. tv. 12. § [2017. június 8.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

11. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 37. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

88. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 37. § (2) bek. [2017. június 2.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

35. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 11. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

108/A. § után

108/B-108/E. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 11. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

111. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 11. § (3) bek. [2017. június 2.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

23. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 38. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

84/A. § után

84/B. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 38. § (2) bek. [2017. június 2.]


2007. évi XXXVI. tv.

 
 

a szabálysértési jogsegélyről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 38. § [2017. május 23.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 39. § (1) bek. [2017. május 23.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 39. § (2) bek. [2017. május 23.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 40. § (1) bek. [2017. május 23.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 40. § (2) bek. [2017. május 23.]

 

I. Fejezet 3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 41. § [2017. május 23.]

 

4. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 42. § (1) bek. [2017. május 23.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 42. § (2) bek. [2017. május 23.]

 

A személyes adatok kezelése alcím előtt

8/A-8/G. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 43. § [2017. május 23.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,szabálysértési jogsegély iránti megkeresés teljesítésekor'' szövegrész helyébe ,,szabálysértési jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 47. § a) pont [2017. május 23.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésekor'' szövegrész helyébe ,,eljárási jogsegély iránti megkeresés, illetve az ENYH végrehajtásakor'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 47. § b) pont [2017. május 23.]

 

Költségviselési szabályok alcím 11. § után

11/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 44. § [2017. május 23.]

 

12. § után

Alcímmel és 12/A-12/O. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 45. § [2017. május 23.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényt kell'' szövegrész helyébe ,,a Szabs. tv.-t kell'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 47. § c) pont [2017. május 23.]

 

23. § előtti alcím és 23. §

Hat. kív. h.: 2017: XXXIX. tv. 48. § [2017. május 23.]

 

42. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 46. § [2017. május 23.]

 

A törvény

1. sz. melléklettel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 49. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 23.]

 

1. sz. melléklet után

2. sz. melléklettel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 49. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 23.]


2007. évi XLVIII. tv.

 
 

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

 
 

4. § (5) bek. c) pontban

,,314-316. §'' szövegrész helyébe ,,314-316/A. §'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 39. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 39. § (2) bek. [2017. június 2.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 40. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

10/G. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 40. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

17. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 40. § (3) bek. [2017. június 2.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVII. tv. 5. § (1) bek. [2017. június 1.]

 

27. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 5. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

146. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 6. § [2017. június 15.]

 

146/A. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 7. § [2017. július 1.]

 

151. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 41. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

170. § (1) bek. 51. pont után

52-53. ponttal kieg.: 2017: LVII. tv. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

184. § (4) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 41. § (2) bek. [2017. június 2.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

9. § (4) bek. o) pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 87. § [2017. június 26.]


2007. évi CXXXVI. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: LIII. tv. 95. § a) pont [2017. június 26.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

22. § (5) bek. b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 51. § [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek. o) pontban

,,pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzat'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatok és eljárásrendek'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 88. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

30. § (2) bek. b) pontban

,,pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 88. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

33. § (1) bek. h) pontban

,,pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzat'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatok és eljárásrendek'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 88. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

35. § (2) bek. b) pontban

,,pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírásokkal'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 88. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

118. § (7) bek.-ben

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (6) bek. [2017. június 26.]

 

118. § (3) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 45. § [2017. július 1.]

 

1. melléklet 15. pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 88. § (3) bek. [2017. június 26.]


2007. évi CXL. tv.

 
 

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLVIII. tv. 15. § [2017. június 8.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,Gt.-nek'' szövegrész helyébe ,,Ptk.-nak és az Átv.-nek'' szövegrész, ,,egyesülésre vonatkozó'' szövegrész helyébe ,,átalakulásra és az egyesülésre vonatkozó'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § a) pont [2017. június 8.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a Gt. 79. §-ának (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az Átv. 14. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § b) pont [2017. június 8.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a továbbiakban: beszámoló'' szövegrész helyébe ,,a továbbiakban: egyesülési beszámoló'' szövegrész, ,,a Gt. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint felelnek a határokon átnyúló egyesülés előkészítése és végrehajtása során tanúsított felróható magatartásukkal'' szövegrész helyébe ,,a Ptk. szabályai szerint felelnek a határokon átnyúló egyesülés előkészítése és végrehajtása során tanúsított magatartásukkal'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § c) pont [2017. június 8.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,beszámolót'' szövegrész helyébe ,,egyesülési beszámolót'' szövegrész, ,,a beszámolóra'' szövegrész helyébe ,,az egyesülési beszámolóra'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § d) pont [2017. június 8.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,átalakulás időpontját'' szövegrész helyébe ,,egyesülés időpontját'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § e) pont [2017. június 8.]

 

8. § előtti alcímcímben

,,átalakulás'' szövegrész helyébe ,,egyesülés'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § f) pont [2017. június 8.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,átalakulás időpontjáról'' szövegrész helyébe ,,egyesülés időpontjáról'' szövegrész, ,,elutasításáról haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,elutasításáról - a tagállami központi nyilvántartások, kereskedelmi nyilvántartások és cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül - haladéktalanul'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § g) pont [2017. június 8.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,átalakulás időpontjáról'' szövegrész helyébe ,,egyesülés időpontjáról'' szövegrész, ,,a Gt. 87. § (1) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,az Átv. 11. § (1) bekezdése és 16. §-a szerint'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § h) pont [2017. június 8.]

 

8. § (5) bek.-ben

,,átalakulás időpontját'' szövegrész helyébe ,,egyesülés időpontját'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § i) pont [2017. június 8.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,részvételét a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően (Gt. 38-39. §)'' szövegrész helyébe ,,részvételét a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § j) pont [2017. június 8.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,átalakulás'' szövegrész helyébe ,,egyesülés'' szövegrész, ,,Gt. szerinti'' szövegrész helyébe ,,Ptk. szerinti'' szövegrész lép: 2017: XLVIII. tv. 17. § k) pont [2017. június 8.]

 

15. §

Helyébe lép: 2017: XLVIII. tv. 16. § [2017. június 8.]


2007. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: LII. tv. 24. § [2017. június 26.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

89. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 1. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

89. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 1. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

106. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 2. § [2017. június 15.]

 

108. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 3. § [2017. július 1.]

 

132. § 53. pont után

54. ponttal kieg.: 2017: LVII. tv. 4. § [2017. szeptember 1.]


2008. évi XLV. tv.

 
 

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

 
 

36/D. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 42. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

36/E. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 42. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

36/G. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 42. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

36/K. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 42. § (4) bek. [2017. június 2.]

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítása alcímcímben (36/P. § előtt)

,,jogutódjának megállapítása'' szövegrész helyébe ,,jogutódlásának nyilvántartási átvezetése'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 46. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

36/P. § (2) bek. b)-c) pontból

,,- szétválással történő megszűnés esetén -'' szövegrészt és ,,jogerősen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLIX. tv. 46. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

36/P. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 46. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

36/P. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIX. tv. 46. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

,,Hatályukat vesztő rendelkezések'' alcím (40. § előtt)

Helyébe ,,Az Európai Unió jogának való megfelelés'' alcím lép: 2017: XLIV. tv. 42. § (5) bek. [2017. június 2.]


2008. évi LXIII. tv.

 
 

az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

 
 

4. § a) pont 2. alpontból

,,A 9. Cikk 4. bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság fenntartja a jogot, hogy e cikk 1. bekezdését kizárólag szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények tekintetében alkalmazza.'' szövegrészt és ,,In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Hungary reserves the right, that Article 9, paragraph 4, shall apply only in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIX. tv. 86. § (2) bek. [Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatban meghatározott időpont.]


2008. évi LXXIII. tv.

 
 

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

 
 

13/B. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 43. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

16. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 43. § (2) bek. [2017. június 2.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

Preambulumból

,,fenntartója által biztosított'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

1. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,során a fenntartható'' szövegrész helyébe ,,során - kiemelten az állam 100%-os tulajdonában álló erdők esetében - a fenntartható'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 1. pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,Erdőprogram'' szövegrész helyébe ,,Erdőstratégia (a továbbiakban: Stratégia)'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,a természet védelméről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.)'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 2. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 3. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 5. pontban

,,magvetés vagy'' szövegrész helyébe ,,magvetés, sarjaztatás vagy'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 7. pontban

,,szakszemélyzeti névjegyzékében szereplő'' szövegrész helyébe ,,által vezetett erdészeti szakirányítói névjegyzékben erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartott'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 5. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 9. pontban

,,közcélú'' szövegrész helyébe ,,közérdekű'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 6. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 10. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 3. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 11. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 12-13. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 3. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 14. pontban

,,jogosult szakszemélyzeti névjegyzékében szereplő'' szövegrész helyébe ,,által vezetett erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzet besorolással nyilvántartott'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 7. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 15., 17. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 18. pontban

,,erdő jön'' szövegrész helyébe ,,faállomány jön'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 8. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 20. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 3. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 21-22. és 24. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 2. pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § 25. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 3. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 31. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 3. § (5) bek. [2017. szeptember 1.]

 

5. § 41. pontban

,,hatósági eljárás'' szövegrész helyébe ,,hatósági ellenőrzés, eljárás'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 9. pont [2018. január 1.]

 

5. § 41. pont után

42-50. ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 3. § (6) bek. [2017. szeptember 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 4. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

6. § után

6/A-6/B. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 5. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek. f) pontból

,,legalább 15 éves vágásfordulóval'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 3. pont [2017. szeptember 1.]

 

7. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 5. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 5. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

8. § (8) bek.-ből

,,elsődleges'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 4. pont [2017. szeptember 1.]

 

8. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 9. § [2017. szeptember 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 10. § [2017. szeptember 1.]

 

13-14. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 12. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdészeti létesítmény'' alcím

15/A-15/B. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 12. § [2017. szeptember 1.]

 

16. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 13. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

16. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 5. pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (10) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 13. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek.-ből

,,tulajdonos, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 6. pont [2017. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

17. § (5)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 7. pont [2017. szeptember 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 15. § [2017. szeptember 1.]

 

18/A. §-ban

,,az erdő'' szövegrész helyébe ,,a legfeljebb 10 személy tulajdonában álló erdőnek minősülő föld'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 10. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület használatának általános szabályai'' alcímcímben (19. § előtt)

,,Erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület'' szövegrész helyébe ,,Erdőnek minősülő föld'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 11. pont [2017. szeptember 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,Erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület'' szövegrész helyébe ,,Erdőnek minősülő föld'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 11. pont [2017. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. a) pontban

,,18. § (6) bekezdés aa)-ad) vagy (6) bekezdés ba)-be) pontja'' szövegrész helyébe ,,18. § (7) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontja vagy 18. § (7) bekezdés b) pont ba)-be) alpontja'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 12. pont [2017. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. b) pontban

,,18. § (6)'' szövegrész helyébe ,,18. § (7)'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 13. pont [2017. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 16. § [2017. szeptember 1.]

 

19. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 8. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület használatának általános szabályai'' alcím

19/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 17. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Erdőgazdálkodási haszonbérlet'' alcím (20-21. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 18. § [2017. szeptember 1.]

 

I. Fejezet

Alcímmel (21/A-21/B. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 19. § [2017. szeptember 1.]

 

22-23. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 20. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

23. § után

23/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 20. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

24. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 9. pont [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. c)-e) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 10. pont [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 21. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 10. pont [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. i) pontból

,, , valamint belterületi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 11. pont [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. k) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 21. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

24. § (2) bek. o)-p) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 21. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

24. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 9. pont [2017. szeptember 1.]

 

25. § a), c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 12. pont [2017. szeptember 1.]

 

26. § d) pont után

e)-h) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 22. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdő rendeltetésének megváltoztatása'' alcím (27-28/D. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 23. § [2017. szeptember 1.]

 

II. Fejezet

Alcímmel (28/E. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 24. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

28/E. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 24. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

,,Az üzemmód'' alcím (29. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 25. § [2017. szeptember 1.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 26. § [2017. szeptember 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,a körzeti erdőterv és a körzeti vadgazdálkodási terv'' szövegrész helyébe ,,a körzeti erdőtervezés és a körzeti vadgazdálkodási tervezés'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 14. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,A körzeti erdőgazdálkodás'' alcím (31. §)

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 13. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,A körzeti erdőterv'' alcímcímben (33. § előtt)

,,erdőterv'' szövegrész helyébe ,,erdőtervezés, erdőterv'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 15. pont [2017. szeptember 1.]

 

33. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 27. § [2017. szeptember 1.]

 

33. § (2) bek.-ből

,,A körzeti erdőtervezési eljárás ügyintézési határideje kilencven nap.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 14. pont [2018. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ből

,,- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15. § (1) bekezdésében foglaltak külön vizsgálata nélkül -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 15. pont [2018. január 1.]

 

33. § (5) bek. b) pontban

,, , az eljárás során nyilatkozatot tett ügyfelek részére a döntés rendelkező része és indoklása kivonatának megküldésével'' szövegrész helyébe ,,ügyfelek részére közhírré tétellel'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 16. pont [2018. január 1.]

 

34-36. §

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 16. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Közjóléti erdőtervezés és nyilvántartás'' alcím (37. §)

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 17. pont [2017. szeptember 1.]

 

38. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 28. § [2017. szeptember 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,teljes vagy'' szövegrész helyébe ,,betekintés biztosítható, és'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 17. pont [2017. szeptember 1.]

 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 29. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

39. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 29. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

39/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 18. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Az Országos Erdőállomány Adattár'' alcím

39/B. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 44. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

,,Az erdőterv'' alcím (40. §)

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 19. pont [2017. szeptember 1.]

 

41-42. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 30. § [2017. szeptember 1.]

 

43. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 31. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

43. § (1) bek. b) pontban

,,és '' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 18. pont [2017. szeptember 1.]

 

43. § (1) bek. c) pontban

,,védelmi és'' szövegrész helyébe ,,védelmi vagy'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 19. pont [2017. szeptember 1.]

 

43. § (2) bek. b) pontban

,,erdőterv elkészítését követően 30'' szövegrész helyébe ,,erdőtervezés befejezését követő harminc'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 20. pont [2017. szeptember 1.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,Nemzeti Erdőprogram'' szövegrész helyébe ,,Stratégia'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 21. pont [2017. szeptember 1.]

 

43. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 31. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

IV. Fejezet (44-50. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 32. § [2017. szeptember 1.]

 

51-52/A. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 33. § [2017. szeptember 1.]

 

53. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 34. § [2017. szeptember 1.]

 

53. § (2) bek.-ben

,,a szálaló és átalakító'' szövegrész helyébe ,,az örökerdő és átmeneti'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 22. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,A befejezett erdősítés felülvizsgálata'' alcímcímben (54. § előtt)

,,erdősítés'' szövegrész helyébe ,,erdőfelújítás'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 23. pont [2017. szeptember 1.]

 

54. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 35. § [2017. szeptember 1.]

 

55. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 36. § [2017. szeptember 1.]

 

56. § (1) bek. e) pontban

,,változása, fagy'' szövegrész helyébe ,,változása, belvíz, aszály, fagy'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 24. pont [2017. szeptember 1.]

 

56. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 20. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdővédelem általános szabályai'' alcím

57/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 37. § [2017. szeptember 1.]

 

58. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 38. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

58. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 38. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

60. § (2) bek.-ben

,,erdősítések befejezését'' szövegrész helyébe ,,erdő fennmaradását vagy felújítását '' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 25. pont [2017. szeptember 1.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 39. § [2017. szeptember 1.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,erdei utakon és az erdőben'' szövegrész helyébe ,,erdészeti magánúton, erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületen és az erdőben'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 26. pont [2017. szeptember 1.]

 

63. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 40. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

63. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 40. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,erdő tulajdonosa'' szövegrész helyébe ,,erdő jogszerű használója'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 27. pont [2017. szeptember 1.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,erdőgazdálkodó'' szövegrész helyébe ,,erdőgazdálkodó - haszonvételi joggyakorlás esetén a haszonvételi joggyakorló -'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 28. pont [2017. szeptember 1.]

 

65. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 41. § [2017. szeptember 1.]

 

66. § (2) bek.-ből

,, ,az erdészeti hatóságot vagy az erdőgazdálkodót'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 21. pont [2017. szeptember 1.]

 

67. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 42. § [2017. szeptember 1.]

 

68. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 43. § [2017. szeptember 1.]

 

69. § (4) bek.-ben

,,A 68. § b), valamint d)-j) pontjai szerinti erdei'' szövegrész helyébe ,,Az erdei'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 29. pont [2017. szeptember 1.]

 

69. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 44. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

69. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 44. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

69/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 22. pont [2017. szeptember 1.]

 

70. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 45. § [2017. szeptember 1.]

 

70. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 23. pont [2017. szeptember 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 46. § [2017. szeptember 1.]

 

71. § után

71/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 47. § [2017. szeptember 1.]

 

72. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 48. § [2017. szeptember 1.]

 

72. § (6) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(5) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 30. pont [2017. szeptember 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,Az ápoló- és tisztítóvágás'' szövegrész helyébe ,,A tisztítóvágás'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 31. pont [2017. szeptember 1.]

 

73. § (2)-(3), (5), (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 24. pont [2017. szeptember 1.]

 

74. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 49. § [2017. szeptember 1.]

 

76. § (2) bek.-ben

,,Vízgazdálkodási'' szövegrész helyébe ,,Árvízvédelmi'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 32. pont [2017. szeptember 1.]

 

VII. Fejezet 76. § után

Alcímekkel (76/A-76/C. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 50. § [2017. szeptember 1.]

 

77. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 51. § [2017. szeptember 1.]

 

78. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 52. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

78. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 52. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

78. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 52. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

78. § után

78/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 53. § [2017. szeptember 1.]

 

79. § (3) bek.-ben

,,tulajdonos'' szövegrész helyébe ,,tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultja'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 33. pont [2017. szeptember 1.]

 

79. § (3a) bek.-ben

,,tulajdonosának vagy tulajdonosainak'' szövegrész helyébe ,,tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 34. pont [2017. szeptember 1.]

 

79. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 54. § [2017. szeptember 1.]

 

80. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 25. pont [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. a) pont aa) alpontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 35. pont [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,természetes és természetszerű természetességi állapotú'' szövegrész helyébe ,,természetes erdő vagy természetszerű erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 36. pont [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 55. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,természetes és természetszerű természetességi állapotú'' szövegrész helyébe ,,természetes erdő vagy természetszerű erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 36. pont [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 55. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

81. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 55. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

82. § (3) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 56. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

82. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,természetes, természetszerű, származék-, átmeneti természetességi állapotú'' szövegrész helyébe ,,természetes erdő, természetszerű erdő, származékerdő vagy átmeneti erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 37. pont [2017. szeptember 1.]

 

82. § (3) bek. c) pontban

,,és kultúrerdő faállomány kipusztulását vagy erdőterv szerinti véghasználatát követő'' szövegrész helyébe ,,vagy kultúrerdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő faállományának kipusztulását vagy erdőterv szerinti véghasználatát követően a terület'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 38. pont [2017. szeptember 1.]

 

82. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 56. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

82. § (3) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 56. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

82. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,csereerdősítést'' szövegrész helyébe ,,az erdővédelmi járulék helyett a (3) bekezdésben foglalt csereerdősítést'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 39. pont [2017. szeptember 1.]

 

82. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 56. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

83. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 26. pont [2017. szeptember 1.]

 

83. § (2) bek.-ben

,,előhasználat'' szövegrész helyébe ,,előhasználat, valamint az erdőfelújítás időszakában a mezőgazdasági köztesművelés'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 40. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdő igénybevétele'' alcím

83/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 57. § [2017. szeptember 1.]

 

85. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 58. § [2017. szeptember 1.]

 

86. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 59. § [2017. szeptember 1.]

 

IX. Fejezet cím (87. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 60. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdészeti termékek szállítása'' alcím (87-88. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 61. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Erdészeti termékek szállítása más használatában lévő erdőben'' alcím (89. §)

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 27. pont [2017. szeptember 1.]

 

90. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 62. § [2017. szeptember 1.]

 

90. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 28. pont [2017. szeptember 1.]

 

90/E. § (2) bek. e) pontban

,,tevékenységeit,'' szövegrész helyébe ,,tevékenységeit, azok telephelyenkénti elkülönítésével,'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 41. pont [2017. szeptember 1.]

 

90/F. § (2) bek.-ben

,,hatóság az ügyfél'' szövegrész helyébe ,,hatóság hivatalból, a bejelentésre kötelezett ügyfél esetében annak,'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 42. pont [2017. szeptember 1.]

 

90/F. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 63. § [2017. szeptember 1.]

 

90/G. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 64. § [2017. szeptember 1.]

 

90/I. § (1) bek.-ben

,,lefoglalható'' szövegrész helyébe ,,lefoglalható vagy zár alá vehető'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 43. pont [2018. január 1.]

 

90/K. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

90/K. § (1) bek. d), és f)-i) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 29. pont [2018. január 1.]

 

90/K. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 30. pont [2018. január 1.]

 

90/K. § (6) bek.-ben

,,lefoglalt'' szövegrész helyébe ,,elkobzott'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 44. pont [2018. január 1.]

 

90/L. § (1) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 45. pont [2018. január 1.]

 

90/L. § (1) bek.-ből

,, , vagy fellebbezésre tekintet nélkül'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 31. pont [2018. január 1.]

 

90/L. § (1) bek.-ben

,,honlapján közzéteszi'' szövegrész helyébe ,,honlapján haladéktalanul közzéteszi'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 46. pont [2017. szeptember 1.]

 

90/L. § (2) bek. c) pontban

,,jogerő beálltára'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásra'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 47. pont [2018. január 1.]

 

90/L. § (2) bek. i) pontban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 45. pont [2018. január 1.]

 

90/M. § (1) bek.-ben

,,közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész helyébe ,,Ket.'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 48. pont [2017. szeptember 1.]

 

90/M. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

90/M. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 32. pont [2018. január 1.]

 

91. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 67. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

91. § (1c) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 33. pont [2017. szeptember 1.]

 

91. § (1d) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 67. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

91. § (6) bek.-ből

,,és bejelentett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 34. pont [2017. szeptember 1.]

 

92. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 68. § [2017. szeptember 1.]

 

92. § (2) bek.-ben

,,járműközlekedésre utat az'' szövegrész helyébe ,,erdészeti feltáróhálózat részét képező utat járműközlekedésre az'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 49. pont [2017. szeptember 1.]

 

92/A. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 69. § [2017. szeptember 1.]

 

94. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 70. § [2017. szeptember 1.]

 

95. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 35. pont [2017. szeptember 1.]

 

95. § (3) bek.-ből

,,(1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben az'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 36. pont [2017. szeptember 1.]

 

97. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 71. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

97. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 71. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

97. § után

97/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 72. § [2017. szeptember 1.]

 

,,Az erdészeti szakszemélyzet kötelezettségei és jogosultságai'' alcímcím (98. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 72. § [2017. szeptember 1.]

 

98. § (1)-(1e) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1e) bek. után (1f) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 73. § [2017. szeptember 1.]

 

100. § (1) bek.-ben

,,erdészeti szakszemélyzet'' szövegrész helyébe ,,erdészeti szakszemélyzet valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 50. pont [2017. szeptember 1.]

 

,,Jogosult erdészeti szakszemélyzet'' alcím (101. §)

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 74. § [2017. szeptember 1.]

 

103. §

(1) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 75. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

103. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 75. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

103. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 75. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

,,Eljárási szabályok'' alcím

104/A. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 76. § [2017. szeptember 1.]

 

105. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 37. pont [2017. szeptember 1.]

 

105. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 77. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

105. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 77. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

105. §

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 78. § [2018. január 1.]

 

105. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 79. § [2019. január 1.]

 

105/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 44. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

105/A. § (6) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 80. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

105/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 80. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

XI. Fejezet

Alcímmel (105/B. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 81. § [2017. szeptember 1.]

 

XI. Fejezet

Alcímmel (105/C-105/D. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 82. § [2018. január 1.]

 

106. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 83. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

106. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 83. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

106. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 83. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

106. § (3) bek.-ben

,,költségét'' szövegrész helyébe ,,költségeinek megelőlegezését'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 51. pont [2017. szeptember 1.]

 

106. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 83. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

106. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 83. § (5) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,erdőgazdálkodóra erdőgazdálkodási bírságot kell kiszabni'' szövegrész helyébe ,,erdészeti hatóság az erdőgazdálkodóra erdőgazdálkodási bírságot szab ki'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 52. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 84. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. b) pontból

,,vagy a 41. § (3) bekezdésében foglalt előírásokat -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 38. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. e) pontból

,, , (2) bekezdésében, valamint a 74. § (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 40. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. f) pontban

,,73. § (3)'' szövegrész helyébe ,,69. § (1)'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 53. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. g) pontból

,,(1), (2),'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 39. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 84. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. j) pontból

,, , szálalást'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 41. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. k)-m) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 84. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. n) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 42. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (1) bek. r) pont után

s)-u) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 84. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 43. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni'' szövegrész helyébe ,,Az erdészeti hatóság erdőgazdálkodási bírságot szab ki arra'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 54. pont [2017. szeptember 1.]

 

107. § (3) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 84. § (5) bek. [2017. szeptember 1.]

 

107. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 44. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Erdővédelmi bírságot köteles fizetni'' szövegrész helyébe ,,Az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki arra'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 55. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (1) bek. k) pontban

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1), (4) vagy (5)'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 56. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 85. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

108. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 85. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

108. § (3) bek. c) pontban

,,0,1'' szövegrész helyébe ,,0,5'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 57. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (3) bek. c) pontban

,,nagyságú területen'' szövegrész helyébe ,,nagyságú egybefüggő területen'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 58. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (4) bek.-ben

,,Erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető a faanyag kereskedelmi lánc szereplője'' szövegrész helyébe ,,Az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjére'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 59. pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (5) bek. b) pontban

,,elrendelt'' szövegrész helyébe ,,e törvényben, valamint e törvény végrehajtására kiadott rendeletben előírt'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 60. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (1) bek. b) pontban

,,módját'' szövegrész helyébe ,,módját, valamint kiszabásának és megfizetésének részletes szabályait'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 61. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (1) bek. c) pont után

d)-j) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (1) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

112. § (2) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 3. pont után

4. ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (4) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 5. pontban

,,erdőterv készítésének'' szövegrész helyébe ,,erdőtervezés'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 62. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 9. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (5) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 12. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 45. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 16. pont után

17. ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

112. § (2) bek. 17. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 45. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 19. pontban

,,az átalakítási és szálalási terv'' szövegrész helyébe ,,az örökerdő, az átalakítási és az erdőfelújítási terv'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 63. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 21. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (7) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 22. pontban

,,megállapításának'' szövegrész helyébe ,,megállapításának, megszűntetésének'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 64. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 23. pont

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 45. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (2) bek. 26-27. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (8) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (3) bek. 1-2. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (9) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (3) bek. 3. pont után

4. ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (10) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (4) bek. 1. pont

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (11) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (4) bek. 5. pont után

3-6. ponttal kieg.: 2017: LVI. tv. 86. § (12) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (13) bek. [2017. szeptember 1.]

 

112. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 46. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (8) bek.-ből

,, , a díjfizetés alóli mentesség eseteit'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 47. pont [2017. szeptember 1.]

 

112. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 86. § (14) bek. [2017. szeptember 1.]

 

113. § (5)-(7), (10)-(12) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 48. pont [2017. szeptember 1.]

 

113. § (13) bek.-ben

,,erdőterv határozatban'' szövegrész helyébe ,,erdőtervben'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 65. pont [2017. szeptember 1.]

 

113. § (14)-(16) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 48. pont [2017. szeptember 1.]

 

113. § (17) bek. nyitó szövegrészben

,,jogerőre emelkedéséig'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásáig'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 89. § 66. pont [2018. január 1.]

 

113. § (17) bek. után

(18)-(30) bek.-sel kieg.: 2017: LVI. tv. 87. § [2017. szeptember 1.]

 

114. §

Hat. kív. h.: 2017: LVI. tv. 90. § 49. pont [2017. szeptember 1.]

 

XIII Fejezet ,,Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések'' alcím után

Alcímmel (114/A. §) kieg.: 2017: LVI. tv. 88. § [2017. szeptember 1.]

 

115. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 44. § (3) bek. [2017. június 2.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

11. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

13. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (3b) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (2) bek. g) pontban

,,mentesítés'' szövegrész helyébe ,,törlés'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 56. § a) pont [2018. január 1.]

 

33. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 52. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

33/A. § után

33/B. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 52. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,mentesítés'' szövegrész helyébe ,,törlés'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 56. § a) pont [2018. január 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,mentesítésre'' szövegrész helyébe ,,törlésre'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

59. § h) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 56. § c) pont [2018. január 1.]

 

Közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel alcím

68/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 52. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján'' szövegrész helyébe ,,bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, a 76/A. §-ban és a 76/B. §-ban meghatározottak szerinti ellenőrzést követően'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 56. § d) pont [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 52. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

V. Fejezet 76. § után

Alcímmel és 76/A-76/C. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

V/A. Fejezet (76/D-76/E. §)

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím 100. § után

100/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 55. § [2018. január 1.]


2009. évi CXXV. tv.

 
 

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

 
 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 45. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

31. § után

32. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 45. § (2) bek. [2017. június 2.]


2010. évi CXVII. tv.

 
 

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

2/A. §

Hat. kív. h.: 2017: LV. tv. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

3. alcím (3-4. §)

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

4. alcímcímben (5. § előtt)

,,felhasználásának előmozdítására vonatkozó rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,felhasználására vonatkozó rendelkezések'' szövegrész lép: 2017: LV. tv. 13. § [2017. szeptember 1.]

 

5-7. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 4. § [2017. szeptember 1.]

 

4. alcím után

5. alcímmel (8-8/A. §) kieg.: 2017: LV. tv. 5. § [2017. szeptember 1.]

 

6. alcímcím (9. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

7. alcímcím (11. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017: LV. tv. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

11-11/A. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

11/A. § után

11/B. §-sal kieg.: 2017: LV. tv. 9. § [2017. szeptember 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 10. § [2017. szeptember 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 2017: LV. tv. 12. § [2017. szeptember 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

40. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 12. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

40. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 12. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

41. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 13. § [2017. július 1.]


2011. évi CXXXII. tv.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

 
 

19. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 14. § [2017. július 1.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 15. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

33. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 15. § (2) bek. [2017. július 1.]


2011. évi CLXVII. tv.

 
 

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról

 
 

5. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 16. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 16. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,szüneteltetésére'' szövegrész helyébe ,,szüneteltetésére - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 19. § [2017. július 1.]

 

11. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 17. § [2017. július 1.]

 

26. § után

27. §-sal kieg.: 2017: LIV. tv. 18. § [2017. július 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

16. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 46. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

7. A nyilvántartáshoz való hozzáférés alcím

16/A. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 46. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

76. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 46. § (3) bek. [2017. június 2.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

87. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 47. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

93. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 47. § (2) bek. [2017. június 2.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

26. alcím

44/C. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 48. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

100. § után

101. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 48. § (2) bek. [2017. június 2.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

21. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 49. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 49. § (2) bek. [2017. június 2.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

37. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 12. § [2017. június 2.]

 

79. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 13. § [2017. június 2.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

41/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 20. § [2017. július 1.]

 

45. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 21. § [2017. július 1.]

 

87. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 22. § [2017. július 1.]

 

133. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 23. § [2017. július 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

19. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 50. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

71. cím

119. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 50. § (2) bek. [2017. június 2.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

17. alcím

55/H. §-sal kieg.: 2017: LVII. tv. 9. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

17. alcím 55/H. § után

55/I-55/J. §-sal kieg.: 2017: LVII. tv. 9. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

74. § (1) bek. 25. pont után

26-27. ponttal kieg.: 2017: LVII. tv. 10. § [2017. szeptember 1.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

199/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 57. § [2017. május 23.]

 

243. § (1) bek. b) pontban

,,törvény hatálya alá tartozó területről kitermelt faanyagot'' szövegrész helyébe ,,törvényben meghatározott erdei faválasztékot'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 93. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

243. § (1a) bek.-ben

,,(1) bekezdés a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdésben'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 93. § b) pont [2017. szeptember 1.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

37. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 51. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

37. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 51. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

52. § (2) bek. d) pon után

e) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 51. § (3) bek. [2017. június 2.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

6. § (10) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 52. § [2017. június 2.]

 

6. § (18) bek.

Helyébe lép: 2017: LVI. tv. 94. § [2017. szeptember 1.]

 

6. § (19) bek. után

(20) bek.-sel kieg.: 2017: LVII. tv. 16. § [2017. június 15.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

37. § (3) bek. a) pont ac) alpontban

,,[314. § (1)-(2) bekezdés, 315-316. §]'' szövegrész helyébe ,,[314. § (1)-(2) bekezdés, 315-316/A. §]'' szövegrész, ,,[318. § (1)-(2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[318. § és 318/A. §]'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 66. § a) pont [2018. január 1.]

 

74/A. § (2) bek. h) pontban

,,[314. §, 315. § (1)-(2) bekezdés és 316. §]'' szövegrész helyébe ,,[314. §, 315. § (1)-(2) bekezdés, 316. § és 316/A. §]'' szövegrész, ,,[318. § (1)-(2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[318. § és 318/A. §]'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 66. § b) pont [2018. január 1.]

 

184/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 58. § [2017. május 23.]

 

282. § (3) bek. b) pontban

,,[318. § (1)-(2) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,[318. § és 318/A. §]'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 66. § c) pont [2018. január 1.]

 

313. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIX. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

314. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 59. § [2018. január 1.]

 

316. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

Terrorcselekmény alcím

316/A. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 61. § [2018. január 1.]

 

318. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 62. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

Terrorizmus finanszírozása alcím

318/A-318/B. §-sal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 62. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

319. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

399. § (3) bek.-ben

,,bűncselekményének'' szövegrész helyébe ,,büntetendő cselekményének'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 66. § d) pont [2018. január 1.]

 

400. § (1) bek.-ben

,,bűncselekményből'' szövegrész helyébe ,,büntetendő cselekményből'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 66. § e) pont [2018. január 1.]

 

459. § (1) bek. 31. pont után

32. ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 64. § [2018. január 1.]


2012. évi CXX. tv.

 
 

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 
 

5. § (2) bek. c) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 67. § [2018. január 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 1. § [2017. május 18.]

 

2. § c) pont

Hat. kív. h.: 2017: XLI. tv. 21. § [2017. május 18.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 2. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

5. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 2. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 3. § [2017. május 18.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 4. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 4. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

7/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 5. § [2017. május 18.]

 

8. § (2b) bek.-ben

,,cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)'' szövegrész helyébe ,,Ctv.'' szövegrész lép: 2017: XLI. tv. 20. § [2017. május 18.]

 

8. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 6. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

8. § (2d) bek. után

(2e) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 6. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 6. § (3) bek. [2017. május 18.]

 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 6. § (4) bek. [2017. május 18.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 6. § (5) bek. [2017. május 18.]

 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 6. § (6) bek. [2017. május 30.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 7. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 7. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 8. § [2017. június 15.]

 

Fejezet 1. alcím előtt

13/A. §-sal kieg.: 2017: XLI. tv. 9. § [2017. május 18.]

 

14. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 10. § [2017. május 18.]

 

15/B. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: XLI. tv. 11. § [2017. május 18.]

 

16. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 12. § [2017. május 18.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 13. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

23. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 13. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

32. §

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 14. § [2017. május 18.]

 

33. §

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 15. § [2017. május 18.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 16. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

35. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 16. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

36. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLI. tv. 17. § [2017. május 18.]

 

42. §

Helyébe lép: 2017: XLI. tv. 18. § [2017. május 18.]

 

58. § után

59. §-sal kieg.: 2017: XLI. tv. 19. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

59. § után

59/A. §-sal kieg.: 2017: XLI. tv. 19. § (2) bek. [2017. június 15.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

3. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek. d) pontban

,,bűncselekmény, vagy'' szövegrész helyébe ,,bűncselekmény,'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek. e) pontban

,,területére.'' szövegrész helyébe ,,területére, vagy'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 69. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 69. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,súlyára'' szövegrész helyébe ,,tárgyi súlyára'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

9. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

18. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

23. § (5) bek.-ben

,,átvételéről'' szövegrész helyébe ,,átadásáról és átvételéről'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

25. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 73. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

25. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 73. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

IV. Fejezet (35-65/D. §)

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 75. § (1) bek. [2017. május 23.]

 

Harmadik rész

IV/A-IV/B. Fejezettel (66-71/E. §) kieg.: 2017: XXXIX. tv. 75. § (2) bek. [2017. május 23.]

 

93. § (3) bek.-ben

,,súlyát'' szövegrész helyébe ,,tárgyi súlyát'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,elveivel'' szövegrész helyébe ,,alapelveivel'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

106. § (2) bek.-ben

,,felfüggeszti'' szövegrész helyébe ,,felfüggesztheti'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (1) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

Negyedik Rész (108-163. §)

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

179. § 23. pont után

24. ponttal kieg.: 2017: XXXIX. tv. 77. § [2017. május 23.]

 

1. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,50. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, 94. § és 156. § (6)-(7) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,41. § (2) bekezdés a) pontja, 71/A. § (3) bekezdése, 71/B. § (4) bekezdése és 145/A. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 3. sor C oszlopban

,,316. §'' szövegrész helyébe ,,316. §, 316/A. §'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 5. sor C oszlopban

,,318. §'' szövegrész helyébe ,,318. §, 318/A. §, 331. § (2) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 8. sor C oszlopban

,,353. § (3) bekezdés d) pont'' szövegrész helyébe ,,353. § (3) bekezdés d) pont, (5) és (6) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 21. sor C oszlopban

,,184. §'' szövegrész helyébe ,,184. § a (4) bekezdés a) pont kivételével és a 184/A. § az (5) bekezdés kivételével'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 25. sor C oszlopban

,,327. § (3) bekezdés a) pont'' szövegrész helyébe ,,327. § (3) bekezdés a) pont, 327. § (4) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 33. sor C oszlopban

,,298. § a (2) bekezdés kivételével'' szövegrész helyébe ,,298. § a (2) és a (4) bekezdés kivételével'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 55. sor C oszlopban

,,353. § (1)-(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,353. §'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. h) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 77. sor A oszlopból

,,kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelme'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XXXIX. tv. 78. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 78. sor A oszlop

,,kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelme'' szövegrésszel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 78. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 106. sor C oszlopban

,,320. §'' szövegrész helyébe ,,320. § a (4) bekezdés kivételével'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. i) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,50. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,71/A. § (1) bekezdése, 71/B. § (1) bekezdése, 71/C. § (2) bekezdése és 138. § (1) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

4. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,51. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,71/B. § (2) bekezdése, 71/B. § (5) és (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. k) pont [2018. január 1.]

 

8. sz. melléklet g) pontban

,,a h) pontot már kitöltötte'' szövegrész helyébe ,,az f) pontot már kitöltötte'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. l) pont [2018. január 1.]

 

10. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,137. §-a'' szövegrész helyébe ,,133. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. m) pont [2018. január 1.]

 

11. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,141. §-a'' szövegrész helyébe ,,135/D. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. n) pont [2018. január 1.]

 

12. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,148. § (6) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,140/A. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. o) pont [2018. január 1.]

 

14. sz. melléklet nyitó szövegrészben

,,156. §-a'' szövegrész helyébe ,,143. § b) pont bb) alpontja'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. p) pont [2018. január 1.]

 

15. sz. melléklet 14. sor B oszlopban

,,befolyással üzérkedés vétsége és bűntette'' szövegrész helyébe ,,befolyással üzérkedés vétsége és bűntette, illetve korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása bűntette'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 78. § (2) bek. q) pont [2018. január 1.]

 

17. sz. melléklet után

18. sz. melléklettel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 79. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. május 23.]

 

18. sz. melléklet után

19. sz. melléklettel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 79. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. május 23.]

 

19. sz. melléklet után

20. sz. melléklettel kieg.: 2017: XXXIX. tv. 79. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2017. május 23.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 24. § [2017. július 1.]

 

2. § 12a. pont után

12b. ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 25. § [2017. július 1.]

 

2. § 13. pontban

,,Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)'' szövegrész helyébe ,,Honvédség'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 1. pont [2017. július 1.]

 

2. § 30. pontban

,,szolgálati viszonya lefokozás'' szövegrész helyébe ,,szolgálati viszonya lemondás, a szerződéses állomány tagjának egyoldalú szerződésbontása, lefokozás'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 2. pont [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 26. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 26. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

7. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 27. § [2017. július 1.]

 

7. § (9) bek.-ben

,,munkáltatói döntésben'' szövegrész helyébe ,,munkáltatói döntésben - döntési lap formájában hozott munkáltatói döntés esetében az arról készített határozatban -'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 3. pont [2017. július 1.]

 

31. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 28. § [2017. július 1.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 29. § [2017. július 1.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,szerződéses pályakezdő'' szövegrész helyébe ,,közkatona vagy a szerződéses pályakezdő'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 4. pont [2017. július 1.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,szerződéses pályakezdőt'' szövegrész helyébe ,,közkatonát vagy a szerződéses pályakezdőt'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 5. pont [2017. július 1.]

 

35. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 30. § [2017. július 1.]

 

36. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 31. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,szerződéses pályakezdő'' szövegrész helyébe ,,közkatona és a szerződéses pályakezdő'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 6. pont [2017. július 1.]

 

36. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 31. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

38. § (1) bek. a) pontban

,,szerződéses pályakezdő'' szövegrész helyébe ,,közkatona és a szerződéses pályakezdő'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 6. pont [2017. július 1.]

 

38. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 32. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

38. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 32. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 33. § [2017. július 1.]

 

43. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § a) pont [2017. július 1.]

 

25. alcím után

25/A. alcímmel (44/A. §) kieg.: 2017: LIV. tv. 34. § [2017. július 1.]

 

45. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 35. § [2017. július 1.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 36. § [2017. július 1.]

 

52/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 37. § [2017. július 1.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,vezénylés időtartamára'' szövegrész helyébe ,,vezénylés vagy a vezénylés során adott beosztás betöltésének időtartamára'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 7. pont [2017. július 1.]

 

34. alcím

58/A. §-sal kieg.: 2017: LIV. tv. 38. § [2017. július 1.]

 

59. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 39. § [2017. július 1.]

 

59. § (5) bek.-ben

,,A (3) bekezdés és a (4) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe ,,A (3) bekezdés, a (3a) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 8. pont [2017. július 1.]

 

67. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a)-g)'' szövegrész helyébe ,,a)-h)'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 9. pont [2017. július 1.]

 

67. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 40. § [2017. július 1.]

 

68/A. § (1) bek. c) pontban

,,nem jogosult'' szövegrész helyébe ,,nem vált jogosulttá'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 10. pont [2017. július 1.]

 

68/A. § (2) bek. b) pontból

,,a 142. § (2) és (3) bekezdése alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § b) pont [2017. július 1.]

 

68/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 41. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

68/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 41. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

68/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 42. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

68/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 42. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

68/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 43. § [2017. július 1.]

 

68/F. § (1) bek.-ben

,,(2)-(5) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(2)-(4) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 11. pont [2017. július 1.]

 

68/G. § (1)-(2) bek.-ben

,,együttes összegével'' szövegrész helyébe ,,együttes bruttó összegével'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 12. pont [2017. július 1.]

 

68/G. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 44. § [2017. július 1.]

 

68/H. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 45. § [2017. július 1.]

 

68/J. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 46. § [2017. július 1.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,legalább három év'' szövegrész helyébe ,,legalább két év'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 13. pont [2017. július 1.]

 

74. § (3a) bek. b) pontban

,,legalább három év'' szövegrész helyébe ,,legalább két év'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 13. pont [2017. július 1.]

 

45. alcím után

45/A. alcímmel (74/A. §) kieg.: 2017: LIV. tv. 47. § [2017. július 1.]

 

77. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 48. § [2017. július 1.]

 

83. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 49. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

83. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 49. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

83. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 49. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

86. § (3) bek.-ben

,,3 évvel'' szövegrész helyébe ,,5 évvel'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 14. pont [2017. július 1.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,a 43. § (1) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,az 5. § (1) bekezdését és a 7. § (8a) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 15. pont [2017. július 1.]

 

88. § (2) bek.-ben

,,képzés befejezését'' szövegrész helyébe ,,képzés sikeres befejezését'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 16. pont [2017. július 1.]

 

89. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 50. § [2017. július 1.]

 

92. § (2) bek.-ben

,,pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom'' szövegrész helyébe ,,pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom és a 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 17. pont [2017. július 1.]

 

99. § (1) bek.-ben

,,gyermeke 3 éves'' szövegrész helyébe ,,gyermeke hároméves, fogyatékos gyermek esetén ötéves'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 18. pont [2017. július 1.]

 

99. § (4) bek.-ben

,,gyermek 3 éves'' szövegrész helyébe ,,gyermek hároméves, fogyatékos gyermek esetén öt éves'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 19. pont [2017. július 1.]

 

103. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 51. § [2017. július 1.]

 

62. alcímcím (105. § előtt)

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 52. § [2017. július 1.]

 

105. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 53. § [2017. július 1.]

 

111. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 54. § [2017. július 1.]

 

115. § (2) bek. a)-g) pontban

,,csecsemőt'' szövegrész helyébe ,,gyermeket'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 20. pont [2017. július 1.]

 

120. § (2) bek.-ben

,,a)-c) pontja'' szövegrész helyébe ,,a) és b) pontja'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 21. pont [2017. július 1.]

 

120. § (2) bek.-ben

,,d) és e) pontjában'' szövegrész helyébe ,,c)-e) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 22. pont [2017. július 1.]

 

130. §

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 55. § [2017. július 1.]

 

132/A. §

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 56. § [2017. július 1.]

 

143. § (1) bek.-ből

,,a Tny. tv. rendelkezései alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § c) pont [2017. július 1.]

 

143. § (2) bek. a)-c) pontból

,,Tny. tv. rendelkezései alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § d) pont [2017. július 1.]

 

179. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

179. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 57. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

180. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 58. § [2017. július 1.]

 

101. alcím

181/A. §-sal kieg.: 2017: LIV. tv. 59. § [2017. július 1.]

 

188. § (1) bek.-ben

,,A fegyelmi, a méltatlansági és a kártérítési határozat'' szövegrész helyébe ,,A fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési, a kiegészítő támogatás tárgyában hozott és az egészségkárosodási ellátás tárgyában hozott határozat'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 23. pont [2017. július 1.]

 

205. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 60. § [2017. július 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,46-48. §, az 57. §'' szövegrész helyébe ,,44/A. §, a 45. § (3) bekezdése, a 46-48. §, az 57. §, az 58/A. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 24. pont [2017. július 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,69. §'' szövegrész helyébe ,,68/A-68/J. §, a 69. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 25. pont [2017. július 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,73-74. §'' szövegrész helyébe ,,73-74/A. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 26. pont [2017. július 1.]

 

212. § (2) bek.-ben

,,88-91. §'' szövegrész helyébe ,,88-91. §, a 94. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 27. pont [2017. július 1.]

 

215. § (2) bek.-ben

,,legalább 3, legfeljebb 8 hónap'' szövegrész helyébe ,,legalább 1, legfeljebb 6 hónap'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 28. pont [2017. július 1.]

 

215. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 61. § [2017. július 1.]

 

216. § (1) bek.-ben

,,tartalmi elemeit'' szövegrész helyébe ,,kibocsátásának feltételeit, tartalmi elemeit'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 29. pont [2017. július 1.]

 

217. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § e) pont [2017. július 1.]

 

218. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 62. § [2017. július 1.]

 

219. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 63. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

219. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 63. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

219. § (4) bek.-ben

,,vagy'' szövegrész helyébe ,, , illetve'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 30. pont [2017. július 1.]

 

219. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 63. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

224. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 64. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

224. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: LIV. tv. 64. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,69. §'' szövegrész helyébe ,,68/A-68/J. §, a 69. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 25. pont [2017. július 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,42-58. §'' szövegrész helyébe ,,42-58/A. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 31. pont [2017. július 1.]

 

228. § (3) bek.-ben

,,vagy ha nemzetbiztonsági szempontból'' szövegrész helyébe ,,vagy ha egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt, vagy nemzetbiztonsági szempontból'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 32. pont [2017. július 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,69. §'' szövegrész helyébe ,,68/A-68/J. §, a 69. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 25. pont [2017. július 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,42-58. §'' szövegrész helyébe ,,42-58/A. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 31. pont [2017. július 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,83-91. §'' szövegrész helyébe ,,83-87. §, a 88. § (1)-(4) és (5) bekezdése, a 89-91. §'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 33. pont [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 5. pontban

,,önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét,'' szövegrész helyébe ,,önkéntes tartalékos katona behívását elrendelő okmány kiadásának feltételeit és tartalmi elemeit,'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 34. pont [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 8. pontból

,,az önkéntes tartalékos katona,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: LIV. tv. 69. § f) pont [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 15. pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 65. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 18. pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 65. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 24. pontban

,,ügyelet, a készenlét elrendelésére, nyilvántartására és az ezt követő pihenőidő kiadására,'' szövegrész helyébe ,,őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat, továbbá a nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység elrendelésére, nyilvántartására, az ezeket követő pihenőidő vagy szabadnap kiadására,'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 35. pont [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 36. pont után

37. ponttal kieg.: 2017: LIV. tv. 65. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

238. § (2) bek. 39. pont

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 65. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

247/E. § (3a) bek.-ben

,,legalább három év'' szövegrész helyébe ,,legalább két év'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 13. pont [2017. július 1.]

 

247/E. § (4) bek. b) pontban

,,leszerelési segély'' szövegrész helyébe ,,leszerelésisegély-mérték'' szövegrész lép: 2017: LIV. tv. 68. § 36. pont [2017. július 1.]

 

141. alcím

247/Q. §-sal kieg.: 2017: LIV. tv. 66. § [2017. július 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 2017: LIV. tv. 67. §, illetve 1. melléklet [2017. július 1.]


2013. évi XXXVII. tv.

 
 

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 
 

4. § (1) bek. 6. pont után

7-9. ponttal kieg.: 2017: XL. tv. 1. § (1) bek. [2017. május 31.]

 

4. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: XL. tv. 1. § (2) bek. [2017. május 31.]

 

V/C. Fejezet után

V/D. Fejezettel (43/N-43/S. §) kieg.: 2017: XL. tv. 2. § [2017. május 31.]

 

16. alcím

45/F. §-sal kieg.: 2017: XL. tv. 3. § [2017. május 31.]

 

46. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XL. tv. 4. § [2017. május 31.]

 

2 melléklet után

3. melléklettel kieg.: 2017: XL. tv. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. május 31.]


2013. évi LXVII. tv.

 
 

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 
 

26. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 53. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

31. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 53. § (2) bek. [2017. június 2.]


2013. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 
 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: LIV. tv. 70. § [2017. július 1.]

 

14. melléklet

Mód.: 2017: LIV. tv. 71. §, illetve 2. melléklet [2017. július 1.]


2013. évi CII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

 
 

2. § 3. pontban

,,nyomtatvány'' szövegrész helyébe ,,űrlap'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. a) pont [2017. május 30.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 1. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

2. § 9. pontban

,,kereskedelmi'' szövegrész helyébe ,,bemutatási'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. b) pont [2017. május 30.]

 

2. § 13-14. pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 1. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

37. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 3. § [2017. május 30.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 4. § [2017. május 30.]

 

38. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. a) pont [2017. május 30.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,az általa írásban forgalmazásra feljogosított szervezet'' szövegrész helyébe ,,a kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az állami horgászjegy és a horgász fogási napló forgalmazásával megbízott'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. c) pont [2017. május 30.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 5. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

40. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 5. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

42. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 54. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 6. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

43. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 6. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

43. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5)-(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 6. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

44. § (5) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges, illetve jogerős'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

44. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 7. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

44. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 7. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

45. § (1) bek. a) pont aa) pontban

,,kereskedelmi, ökológiai, valamint szelektív célú halászat'' szövegrész helyébe ,,bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtése'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. e) pont [2017. május 30.]

 

45. § (1) bek. a) pont ac) pontban

,,horgászjegyet'' szövegrész helyébe ,,horgászjegyet vagy a turista állami horgászjegyet'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. f) pont [2017. május 30.]

 

45. § (1) bek. b) pontban

,,fogási naplót'' szövegrész helyébe ,,fogási naplót vagy a turista állami horgászjegyet és a fogási naplót'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. g) pont [2017. május 30.]

 

46. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a)-(7d) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 8. § [2017. május 30.]

 

47. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 9. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

47. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 9. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

49. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 10. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

49. § (3) bek. j)-k) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 10. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

49. § után

49/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 11. § [2017. május 30.]

 

52. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

54. § (4) bek. b) pontban

,,feljogosított'' szövegrész helyébe ,,megbízott'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. h) pont [2017. május 30.]

 

54. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 54. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

56. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 12. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

56. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 12. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

56. § (7) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 12. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

56. § (7) bek. d) pontban

,,horgászrendet'' szövegrész helyébe ,,horgászrendet vagy helyi halászrendet'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (1) bek. i) pont [2017. május 30.]

 

56. § (7) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 12. § (4) bek. [2017. május 30.]

 

56. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 12. § (5) bek. [2017. május 30.]

 

56. § (12) bek. után

(13)-(14) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 12. § (6) bek. [2017. május 30.]

 

56. § után

56/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 13. § [2017. május 30.]

 

57. § (2) bek. b) pontban

,,halgazdálkodási hatóság'' szövegrész helyébe ,,működési helye szerinti halgazdálkodási hatóság'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. a) pont [2017. május 30.]

 

57. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 14. § [2017. május 30.]

 

58. § (1)-(2) bek.-ben

,,hal vagy haltermék'' szövegrész helyébe ,,hal, haltermék, vagy más hasznos víziállat'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. b) pont [2017. május 30.]

 

58. § (4) bek.-ből

,,az állategészségügyi hatóság közreműködésével'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. c) pont [2017. május 30.]

 

58. § (5) bek.-ben

,,hal vagy haltermék'' szövegrész helyébe ,,hal, haltermék, vagy más hasznos víziállat'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. b) pont [2017. május 30.]

 

58. § (5) bek.-ből

,,szálláshely vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. d) pont [2017. május 30.]

 

59. §

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 15. § [2017. május 30.]

 

60. § után

60/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 16. § [2017. május 30.]

 

61. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

62. §

Alcímmel (62/A. §) kieg.: 2017: XLII. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

63. § (3) bek. c) pontban

,,halfajok'' szövegrész helyébe ,,halfajok, más hasznos víziállatok'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. c) pont [2017. május 30.]

 

63. § (3) bek. r) pont után

s)-x) ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 19. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

63. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 19. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

63. § (4) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. e) pont [2017. május 30.]

 

20. alcím

63/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 20. § [2017. május 30.]

 

65. § f) pontban

,,lefoglalását'' szövegrész helyébe ,,lefoglalását, zár alá vételét'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

65. § h) pontban

,,lefoglalhat'' szövegrész helyébe ,,lefoglalhat, zár alá vehet'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

65. § után

65/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 21. § [2017. május 30.]

 

66. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 22. § [2017. május 30.]

 

67. § (1) bek. d) pontból

,,a törvény által'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. f) pont [2017. május 30.]

 

67. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 23. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

67. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. g) pont [2017. május 30.]

 

67. § (1) bek. n) pont

Helyébe lép, egyidejűleg n) pont után o)-q) ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 23. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

67. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 23. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

68. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 24. § [2017. május 30.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,jogerőre emelkedésétől'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válásától'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

69. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. h) pont [2018. január 1.]

 

69. § után

69/A. §-sal kieg.: 2017: XLII. tv. 25. § [2017. május 30.]

 

70. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 26. § [2017. május 30.]

 

21/A. alcím (70/A. §)

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

71. § 2. pont után

3-5. ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 27. § [2017. május 30.]

 

72. § (1) bek. 9. pontból

,,eljárással összefüggő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. i) pont [2017. május 30.]

 

72. § (1) bek. 10. pontban

,,fogási napló'' szövegrész helyébe ,,papíralapú és az elektronikus fogási napló'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. g) pont [2017. május 30.]

 

72. § (1) bek. 29. pontból

,, , továbbá az engedélyezésére vonatkozó szabályokat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. j) pont [2017. május 30.]

 

72. § (1) bek. 30. pontban

,,fogási napló'' szövegrész helyébe ,,papíralapú és az elektronikus fogási napló'' szövegrész lép: 2017: XLII. tv. 30. § (2) bek. g) pont [2017. május 30.]

 

72. § (1) bek. 37. pont után

38-44. ponttal kieg.: 2017: XLII. tv. 28. § [2017. május 30.]

 

74. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: XLII. tv. 29. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

74. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLII. tv. 29. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

74. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XLII. tv. 31. § (2) bek. k) pont [2017. május 30.]

 

26. alcím

76/B. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 54. § (3) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 89. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

45. § a) pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 89. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

140. § (4) bek. a) pont ag) alpontban, b) pont bg) alpontban és c) pont ca) alpontban

,,Pmt. 12. § (2) bekezdése, 18. § (7) bekezdése, 27. § (6) bekezdése és 30. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Pmt. 62. § (3) bekezdése'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 89. § (3) bek. [2017. június 26.]


2013. évi CXL. tv.

 
 

a fémkereskedelemről

 
 

5. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 55. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 55. § (2) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CLV. tv.

 
 

a támogatott döntéshozatalról

 
 

9. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 56. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

11. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 56. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 56. § (3) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CLXXV. tv.

 
 

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

 
 

20. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 57. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

28. § után

29. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 57. § (2) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

69. § (2) bek.-ben

,,erdőnek minősülő földnek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdőgazdálkodási'' szövegrész helyébe ,,erdőnek minősülő föld'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 95. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

81. § után

82. §-sal kieg.: 2017: LVI. tv. 95. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

2. alcím

6/A. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 47. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

7. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg és a bek. f) pont után g) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 47. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

9. § nyitó szövegrészben

,,lízingszerződést'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi lízingszerződést, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződést'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,Ha zálogszerződés, tulajdonjog-fenntartással történő eladás, faktoring szerződés vagy lízingszerződés'' szövegrész helyébe ,,Ha zálogszerződés, tulajdonjog-fenntartással történő eladás, faktoring szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződés'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

19. § után

8/A. alcímmel (19/A. §) kieg.: 2017: XLIX. tv. 47. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

24. § (6) bek.-ben

,,lízingszerződés'' szövegrész helyébe ,,lízingszerződés, továbbá a nem lajstromozott ingóra vonatkozó tulajdonjog, más jog, valamint követelés biztosítéki célból történő átruházásról, illetve e vagyontárgyakra vonatkozó vételi jognak biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződés'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. c) pont [2017. július 1.]

 

12. alcím

24/A. §-sal kieg.: 2017: XLIX. tv. 47. § (5) bek. [2017. július 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,zálogkötelezett (vevő, adós, lízingbevevő)'' szövegrész helyébe ,,zálogkötelezett (vevő, adós, lízingbevevő, átruházó, vételi jogot engedő)'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. d) pont [2017. július 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,lízingszerződéssel'' szövegrész helyébe ,,lízingszerződéssel, továbbá tulajdonjogának biztosítéki célból történő átruházásáról vagy vételi jogának biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződéssel'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. e) pont [2017. július 1.]

 

27. § (5) bek.-ben

,,lízingszerződéssel'' szövegrész helyébe ,,lízingszerződéssel, továbbá tulajdonjogának biztosítéki célból történő átruházásáról vagy vételi jogának biztosítéki célból történő kikötéséről szóló szerződéssel'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 47. § (6) bek. f) pont [2017. július 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 58. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

35. § után

36. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 58. § (2) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

17. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: LII. tv. 21. § [2017. június 26.]

 

55. § (3) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 90. § [2017. június 26.]

 

60. § (10) bek. b) pontban

,,Btk. 314-316. §'' szövegrész helyébe ,,Btk. 314-316/A. §'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítással (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 82. § [2018. január 1.]

 

62. § q) pont után

r) ponttal kieg.: 2017: XLIV. tv. 59. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

90. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 59. § (2) bek. [2017. június 2.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

21. § (5) bek.-ben

,,pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (7) bek. a) pont [2017. június 26.]

 

21. § (8) bek.-ben

,,pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (7) bek. b) pont [2017. június 26.]

 

161. § (2) bek. r) pont után

s) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 48. § [2017. július 1.]

 

161. § (3) bek. d) pontban

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (7) bek. c) pont [2017. június 26.]

 

161. § (3) bek. e) pontban

,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 91. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

162. § (1) bek. b) pontban

,,Btk. 314-316. §'' szövegrész helyébe ,,Btk. 314-316/A. §'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozásával (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítással (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 83. § [2018. január 1.]

 

285. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 91. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

5. melléklet 1. pont d) alpont

Helyébe lép: 2017: LIII. tv. 91. § (3) bek. [2017. június 26.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

2. § c) pont

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 80. § [2018. január 1.]

 

399. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XXXIX. tv. 81. § [2018. január 1.]


2014. évi VII. tv.

 
 

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

 
 

4. § (2) bek. d) pontban

,,38. § (2) bekezdés a) és b) pontjában'' szövegrész helyébe ,,18. § (7) bekezdés a)-c) pontjában'' szövegrész lép: 2017: LVI. tv. 96. § [2017. szeptember 1.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

19. § (9) bek. b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 84. § [2018. január 1.]

 

199. § (6) bek.-ben

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (8) bek. [2017. június 26.]


2014. évi XXII. tv.

 
 

a reklámadóról

 
 

1. § 10. pont

Hat. kív. h.: 2017: XLVII. tv. 7. § 1. pont [2017. május 26.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,reklám közzététele'' szövegrész helyébe ,,reklám ellenszolgáltatás fejében történő közzététele'' szövegrész lép: 2017: XLVII. tv. 6. § [2017. május 26.]

 

4. § (1) bek.-ből

,,Saját célú reklám közzététele esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLVII. tv. 7. § 2. pont [2017. május 26.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLVII. tv. 1. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 2017: XLVII. tv. 1. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

6. alcím után

6/A. alcímmel (8. §) kieg.: 2017: XLVII. tv. 2. § [2017. július 1.]

 

7. Záró rendelkezések alcím

8/A. §-sal kieg.: 2017: XLVII. tv. 3. § [2017. május 26.]

 

9. §

Helyébe lép: 2017: XLVII. tv. 4. § [2017. július 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2017: XLVII. tv. 5. § [2017. július 1.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 2017: XLVII. tv. 7. § 3. pont [2017. május 26.]


2014. évi LXXV. tv.

 
 

az európai területi társulásról

 
 

9. § (2) bek.-ben

,,60'' szövegrész helyébe ,,150'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 14. § [2017. június 2.]


2014. évi LXXXIII. tv.

 
 

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

 
 

8. alcím

12/A. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 60. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

28. § után

29. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 60. § (2) bek. [2017. június 2.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

4. § (1) bek. 21. pont b) pontban

,,(Btk. 314-316. §)'' szövegrész helyébe ,,(Btk. 314-316/A. §)'' szövegrész, ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §)'' szövegrész helyébe ,,terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §)'' szövegrész lép: 2017: XXXIX. tv. 85. § [2018. január 1.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,'' szövegrész helyébe ,,továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval,'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 49. § (2) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy'' szövegrész helyébe ,,szemben, ha az a)-j), n), s), t) és u) pontban megjelölt szerv vagy személy'' szövegrész lép: 2017: XLIX. tv. 49. § (2) bek. b) pont [2017. július 1.]

 

138. § (1) bek. t) pont után

u) ponttal kieg.: 2017: XLIX. tv. 49. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

138. § (7) bek.-ben

,,az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (9) bek. [2017. június 26.]

 

244. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 92. § (1) bek. [2017. június 26.]

 

244. § (1) bek. f) pont ff) alpont

Hat. kív. h.: 2017: LIII. tv. 92. § (4) bek. [2017. június 26.]

 

247. § (2) bek. b) pontban

,,pénzmosás elleni'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (10) bek. [2017. június 26.]

 

247. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: LIII. tv. 92. § (2) bek. [2017. június 26.]

 

414. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: LIII. tv. 92. § (3) bek. [2017. június 26.]

 

417. § (2) bek. b) pontban

,,pénzmosás elleni'' szövegrész helyébe ,,pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 22. § (10) bek. [2017. június 26.]


2014. évi XC. tv.

 
 

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 15. § [2017. június 2.]

 

7. §

Hat. kív. h.: 2017: XLV. tv. 23. § [2017. június 2.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 16. § [2017. június 2.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,pénzügyi és tárgyi felajánlás'' szövegrész helyébe ,,pénzbeli és tárgyi támogatás'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § a) pont [2017. június 2.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,biztosítja a humanitárius segítségnyújtással'' szövegrész helyébe ,,biztosítja a nemzetközi humanitárius segítségnyújtással'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § b) pont [2017. június 2.]

 

11. § (1)-(2) bek.-ben

,,nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenység'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § c) pont [2017. június 2.]

 

3. alcím

11/A. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 17. § [2017. június 2.]

 

14. §

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 18. § [2017. június 2.]

 

15. §-ban

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § d) pont [2017. június 2.]

 

6. alcím után

6/A. alcímmel (15/A-15/C. §) kieg.: 2017: XLV. tv. 19. § [2017. június 2.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 20. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

16. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 20. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és nemzetközi humanitárius segítségnyújtáshoz'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § e) pont [2017. június 2.]

 

17. § (1) bek. a) pont ac) alpont után

ad) alponttal kieg.: 2017: XLV. tv. 21. § [2017. június 2.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,humanitárius segítségnyújtáshoz'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi humanitárius segítségnyújtáshoz'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 22. § f) pont [2017. június 2.]


2015. évi CII. tv.

 
 

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

 
 

22. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 61. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

18. alcím után

19. alcímmel (27. §) kieg.: 2017: XLIV. tv. 61. § (2) bek. [2017. június 2.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

16. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 62. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

VI. fejezet

,,45. Az Európai Unió jogának való megfelelés'' alcímmel (106/A. §) kieg.: 2017: XLIV. tv. 62. § (2) bek. [2017. június 2.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 63. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

15. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 63. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

111. § után

111/A. §-sal kieg.: 2017: XLIV. tv. 63. § (3) bek. [2017. június 2.]


2016. évi LXXIII. tv.

 
 

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

 
 

1. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 24. § [2017. június 2.]

 

2. § 13. pontban

,,diplomata,'' szövegrész helyébe ,,diplomata, kormánytisztviselő,'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. a) pont [2017. június 2.]

 

9/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 25. § [2017. június 2.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 26. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

10. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 26. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a)'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. b) pont [2017. június 2.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,adományozhat'' szövegrész helyébe ,,adományozhat a tartós külszolgálat időtartamára'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. c) pont [2017. június 2.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 27. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

13. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 27. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

14. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 28. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

14. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 28. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 29. § [2017. június 2.]

 

16. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 30. § [2017. június 2.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 31. § [2017. június 2.]

 

20. § (6) bek.-ben

,,a munkakör megváltoztatása előtti devizailletményt'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. alapján való besorolása szerinti illetményt'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. d) pont [2017. június 2.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 32. § [2017. június 2.]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 33. § [2017. augusztus 1.]

 

23. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 34. § [2017. június 2.]

 

23. § (2)-(3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 35. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

23. § (3) és (5) bek.-ben

,,fizetési fokozathoz'' szövegrész helyett ,,munkaköri osztályhoz'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. a) pont [2017. június 2.]

 

23. § (8) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 35. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

24. § (3) bek. a)-d) pontban

,,a deviza-alapilletménye'' szövegrész helyett ,,az illetménye'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. b) pont [2017. június 2.]

 

24. § (5) bek. a)-d) pontban

,,a deviza-alapilletménye'' szövegrész helyett ,,az illetménye'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. b) pont [2017. június 2.]

 

25. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 36. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

25. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 36. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

25. § (5) bek. c) pontban

,,az alap- és középfokú tanulmányait folytató'' szövegrész helyett ,,az óvodai nevelésben részesülő, az alap- és középfokú tanulmányait folytató'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. c) pont [2017. június 2.]

 

25. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 36. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

25. § (7) bek.-ben

,,német vagy spanyol'' szövegrész helyett ,,német, orosz vagy spanyol'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. d) pont [2017. június 2.]

 

25. § (10) bek.-ben

,,juttatott'' szövegrész helyett ,,biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások, illetve'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. e) pont [2017. június 2.]

 

25. § (14) bek. után

(15)-(17) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 36. § (4) bek. [2017. augusztus 1.]

 

26. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 37. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

26. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 37. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,90 napot'' szövegrész helyébe ,,90. napot'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. e) pont [2017. június 2.]

 

27. § (3) bek.-ből

,,legfeljebb'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: XLV. tv. 52. § [2017. június 2.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 38. § [2017. augusztus 1.]

 

29. § után

29/A. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 39. § (1) bek. [2017. augusztus 1.]

 

29/A. § után

29/B. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 39. § (2) bek. [2017. augusztus 1.]

 

29/B. § után

29/C. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 39. § (3) bek. [2017. augusztus 1.]

 

29/C. § után

29/D. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 39. § (4) bek. [2017. augusztus 1.]

 

31. § (2) bek. második mondatban

,,pótszabadság'' szövegrész helyébe ,,vezetői pótszabadság'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. f) pont [2017. június 2.]

 

31. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 40. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

31. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 40. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

31. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 40. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

33. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 41. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(2)'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. g) pont [2017. június 2.]

 

33. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 41. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

33. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 41. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

10. alcím

35/B. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 42. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

10. alcím

35/C. §-sal kieg.: 2017: XLV. tv. 42. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,a szakminiszterrel egyeztetve a kihelyező szerv készíti el'' szövegrész helyébe ,,- a szakminiszter által előterjesztett részletes javaslat alapján - a kihelyező szerv készíti el és a kihelyező vezető hagyja jóvá'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. h) pont [2017. június 2.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,az EU ÁK Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangban vezető diplomatája'' szövegrész helyébe ,,a PSC nagykövet'' szövegrész lép: 2017: XLV. tv. 51. § (1) bek. i) pont [2017. augusztus 1.]

 

41. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 43. § [2017. június 2.]

 

52. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 44. § [2017. június 2.]

 

52. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 45. § [2017. augusztus 1.]

 

54. §

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 46. § [2017. augusztus 1.]

 

56. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 47. § [2017. június 2.]

 

58. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 48. § [2017. június 2.]

 

59. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 49. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

59. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 49. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

59. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 49. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

59. § (2) bek. e) pontban

,,besorolásának'' szövegrész helyett ,,besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. f) pont [2017. június 2.]

 

59. § (2) bek. k) pontban

,,az ENSZ által utoljára közzétett szorzószámok'' szövegrész helyett ,,az ENSZ által a költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. g) pont [2017. június 2.]

 

59. § (2) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2017: XLV. tv. 49. § (4) bek. [2017. június 2.]

 

59. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: XLV. tv. 49. § (5) bek. [2017. június 2.]

 

59. § (3) bek. c) pontban

,,besorolása'' szövegrész helyett ,,besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. h) pont [2017. június 2.]

 

59. § (3) bek. f) pontban

,,az ENSZ által utoljára közzétett szorzószámok'' szövegrész helyett ,,az ENSZ által a költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: XLV. tv. 51. § (2) bek. g) pont [2017. június 2.]

 

59. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: XLV. tv. 49. § (6) bek. [2017. augusztus 1.]

 

59. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: XLV. tv. 49. § (7) bek. [2017. június 2.]

 

1. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 2017: XLV. tv. 50. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. június 2.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 2017: XLV. tv. 50. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 2.]

 

2. melléklet

Nem lép hatályba: 2017: LIV. tv. 72. § (1) bek.


2016. évi CLV. tv.

 
 

a hivatalos statisztikáról

 
 

21. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

21. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 2017: XLIV. tv. 64. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

32. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (4) bek. [2017. június 2.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (5) bek. [2017. június 2.]

 

33. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (6) bek. [2017. június 2.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (7) bek. [2017. május 26.]

 

47. §

Helyébe lép: 2017: XLIV. tv. 64. § (8) bek. [2017. május 26.]


2017. évi XXXIX. tv.

 
 

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

 
 

86. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: XXXIX. tv. 86. § (3) bek. [Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatban meghatározott időpont utáni nap.]


2017. évi LII. tv.

 
 

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

 
 

9. § (4) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LII. tv. 23. § [2018. január 1.]


2017. évi LIII. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

26. § (6) bek.-ben

,,közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 94. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (3) bek.-ben

,,közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 94. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

69. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: LIII. tv. 93. § [2018. január 1.]

 

71. § (1) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: LIII. tv. 94. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

384/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

1. § e) pontban

,,Rendőrség'' szövegrész helyébe ,,rendőrség'' szövegrész lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. május 30.]

 

1. § g) pont

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

1. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

6. §-ban

,,Rendőrségnél'' szövegrész helyébe ,,rendőrségnél'' szövegrész lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. május 30.]

 

8. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 2. § [2017. május 30.]

 

9. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 3. § [2017. május 30.]

 

12. §-ban

,,Rendőrség'' szövegrész helyébe ,,rendőrség'' szövegrész lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. május 30.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,Rendőrség'' szövegrész helyébe ,,rendőrség'' szövegrész lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. május 30.]

 

13. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 4. § [2017. május 30.]

 

14. §

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 5. § [2017. május 30.]

 

22-24. §

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 6. § [2017. május 30.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 30.]

 

5. melléklet után

5/A. melléklettel kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 30.]


92/2010. (III. 31.) Korm. r.

 
 

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

 
 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. május 30.]


44/2011. (III. 23.) Korm. r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

 
 

1. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 118/2017. (V. 29.) Korm. r. 10. § [2017. május 30.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. § a) pont

Hat. kív. h.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 1. § [2017. május 11.]


16/2012. (II. 16.) Korm. r.

 
 

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

 
 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 13. § [2017. június 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. június 1.]

 

6. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. június 1.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 15. § [2017. június 1.]

 

11. §

Hat. kív. h.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 17. § [2017. június 1.]

 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 16. § [2017. június 1.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

78. §-ból

,, , valamint kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját.'' szövegrészt hat. kív. h.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 4. § [2017. május 11.]

 

124/A. § (2) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 2. § [2017. május 11.]

 

136/D. § után

136/E. §-sal kieg.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 3. § [2017. május 11.]


210/2014. (VIII. 27.) Korm. r.

 
 

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

 
 

3. § 15. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 35. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 36. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 37. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 38. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 40. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (6) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 41. pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (7) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 43. pont után

44. ponttal kieg.: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (8) bek. [2017. május 30.]

 

3. § 44. pont után

45. ponttal kieg.: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 1. § (9) bek. [2017. május 30.]

 

9. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

9. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

9. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. május 30.]

 

9. § (1a) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. [2017. május 30.]

 

13/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 3. § [2017. május 30.]

 

14. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

14. § (1) bek. g) pont gb) alpont után

gc) alponttal kieg.: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

16. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 6. § [2017. május 30.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 7. § [2017. május 30.]

 

23. § (4) bek.

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 8. § [2017. május 30.]

 

26. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 9. § [2017. május 30.]

 

17. alcím

29/B. §-sal kieg.: 119/2017. (V. 29.) Korm. r. 10. § [2017. május 30.]


321/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 
 

19. § (1) bek.-ben

,,alkalmassága'' szövegrész helyébe ,,alkalmasságának igazolása'' szövegrész, ,,igazolható'' szövegrész helyébe ,,előírható'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (1) bek. a) pont [2017. június 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,alkalmassága'' szövegrész helyébe ,,alkalmasságának igazolása'' szövegrész, ,,igazolható'' szövegrész helyébe ,,előírható'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (1) bek. b) pont [2017. június 1.]

 

21. § (1) bek. b) pontban

,,megnevezésével, képzettségük'' szövegrész helyébe ,,megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. június 1.]

 

21. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. június 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,alkalmassága'' szövegrész helyébe ,,alkalmasságának igazolása'' szövegrész, ,,igazolható'' szövegrész helyébe ,,előírható'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (1) bek. c) pont [2017. június 1.]

 

21. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. június 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,alkalmassága'' szövegrész helyébe ,,alkalmasságának igazolása'' szövegrész, ,,igazolható'' szövegrész helyébe ,,előírható'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (1) bek. d) pont [2017. június 1.]

 

21. § (3) bek. b) pontban

,,megnevezésével, képzettségük'' szövegrész helyébe ,,megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. június 1.]

 

21. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. június 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 2. § [2017. június 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél'' szövegrész helyébe ,,teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (3) bek. a) pont [2017. június 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,tárgya, mennyisége'' szövegrész helyébe ,,tárgya, valamint mennyisége'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (3) bek. b) pont [2017. június 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,teljesítés idejét és helyét'' szövegrész helyébe ,,teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (4) bek. a) pont [2017. június 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,tárgyát, mennyiségét'' szövegrész helyébe ,,tárgyát, valamint mennyiségét'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (4) bek. b) pont [2017. június 1.]

 

22. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 3. § [2017. június 1.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 4. § [2017. június 1.]

 

25. § (2)-(3) bek.-ben

,,21. § (1)-(3) bek.-ben foglalt'' szövegrész helyébe ,,21. § (2) bek.-ben foglalt'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (5) bek. [2017. június 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,21. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak'' szövegrész helyébe ,,21. § (2) bekezdésében foglaltak'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (6) bek. a) pont [2017. június 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,21. § (1)-(3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,21. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § (6) bek. b) pont [2017. június 1.]

 

26. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. június 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. június 1.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 6. § [2017. június 1.]

 

50. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 7. § [2017. június 1.]


322/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,a II. Fejezetben meghatározott előírásokat'' szövegrész helyébe ,,a II. Fejezetben meghatározott előírásokat - az értékelés tekintetében a 24. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel -'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. június 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,a II. Fejezetben meghatározott előírásokat'' szövegrész helyébe ,,a II. Fejezetben meghatározott előírásokat - az értékelés tekintetében a 24. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel -'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. június 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja'' szövegrész helyébe ,,uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. június 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja'' szövegrész helyébe ,,uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja'' szövegrész lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. június 1.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 9. § [2017. június 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 10. § [2017. június 1.]

 

36. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 115/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § [2017. június 1.]


452/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6/A. § után

6/B. §-sal kieg.: 113/2017. (V. 2.) Korm. r. 1. § [2017. május 3.]

 

9/A. után

9/A. §-sal kieg.: 113/2017. (V. 2.) Korm. r. 2. § [2017. május 3.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési'' szövegrész helyébe ,,építésügyi engedélyezési'' szövegrész lép: 113/2017. (V. 2.) Korm. r. 3. § [2017. május 3.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek. 6. pontban

,,fél'' szövegrész helyébe ,,fél vagy hazai székhelyű európai területi társulás'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 1. pont [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 7. pont

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 10. pontban

,,partnerország felelős szervezete'' szövegrész helyébe ,,nemzeti hatóság'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 2. pont [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 16. pont után

16a-16b. ponttal kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 26. pont

Hat. kív. h.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 12. § [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 32. pontban

,,c), e) és f)'' szövegrész helyébe ,,c) és e)'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 3. pont [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. 32. pont után

32a. ponttal kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. május 20.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

4. § (6) bek. c) pontban

,,kezesség,'' szövegrész helyébe ,,kezesség'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 4. pont [2017. május 20.]

 

4. § (6) bek. d) pont

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. május 20.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 3. § [2017. május 20.]

 

6. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 4. § [2017. május 20.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,kedvezményezett esetén'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 5. pont [2017. május 20.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,kedvezményezett esetén'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett és az 1. § f) pontja szerinti együttműködési program irányító hatósága esetén'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 6. pont [2017. május 20.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

7. § (8) bek.

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

8. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

8. § (3) bek. b) pont nyitó szövegrészben

,,központi, helyi'' szövegrész helyébe ,,központi, helyi önkormányzati, nemzetiségi'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 7. pont [2017. május 20.]

 

8. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2017. május 20.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

9. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

10/A. §

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 8. § [2017. május 20.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,befejezése és a hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása között'' szövegrész helyébe ,,megvalósításának ideje alatt'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 8. pont [2017. május 20.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,legalább'' szövegrész helyébe ,,legalább további'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 9. pont [2017. május 20.]

 

15. §

Helyébe lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 9. § [2017. május 20.]

 

21. § (5) bek.-ben

,,Szabálytalansági'' szövegrész helyébe ,,A szabálytalansági'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 10. pont [2017. május 20.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,meghozataláig,'' szövegrész helyébe ,,közléséig'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 11. pont [2017. május 20.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,lezárásáról'' szövegrész helyébe ,,lezárására'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 12. pont [2017. május 20.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,hazai kedvezményezettre'' szövegrész helyébe ,,hazai kedvezményezettre vagy a hazai TA kedvezményezettre'' szövegrész, ,,hazai kedvezményezettet'' szövegrész helyébe ,,hazai kedvezményezettet, illetve a hazai TA kedvezményezettet'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 13. pont [2017. május 20.]

 

29. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 10. § [2017. május 20.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,hitelesítés'' szövegrész helyébe ,,kifizetés'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 14. pont [2017. május 20.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást a kérdés jogerős eldöntéséig vagy elbírálásáig'' szövegrész helyébe ,,annak döntése közléséig a jogorvoslati egység a jogorvoslati eljárást'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 15. pont [2017. május 20.]

 

37. § (1) bek. b) pontban

,,kérelem kiegészítése'' szövegrész helyébe ,,eljárás'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 17. pont [2017. május 20.]

 

38. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,hatóság - az'' szövegrész helyébe ,,hatóság a megállapított szabálytalanságról - ha'' szövegrész, ,,bekezdése és'' szövegrész helyébe ,,bekezdése alapján szükséges -'' szövegrész, ,,tartalommal - jelentést'' szövegrész helyébe ,,tartalommal jelentést'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 16. pont [2017. május 20.]

 

38. § (1) bek. a) pont aa) alpontban

,,szabálytalanság megállapítását'' szövegrész helyébe ,,szabálytalanságot megállapító döntés meghozatalát'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 18. pont [2017. május 20.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,a szabálytalanság-vizsgálati'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 116/2017. (V. 19.) Korm. r. 11. § 19. pont [2017. május 20.]


61/2017. (III. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 5. § [2017. május 11.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 6. § [2017. május 11.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. május 11.]

 

5. § (1) bek. 24. pont után

25-31. ponttal kieg.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. május 11.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 114/2017. (V. 10.) Korm. r. 8. § [2017. május 11.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

50/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (1) bek. [2017. május 27.]

 

1. melléklet

Mód.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 27.]

 

1. melléklet I. pont táblázat 54 sorban P02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben

,,EGT-fióktelepek'' szövegrész helyébe ,,EGT-fióktelepek, MÁK'' szövegrész lép: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (4) bek. a) pont [2017. július 1.]

 

1. melléklet I. pont táblázat 104 sorban R21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítési határidejét meghatározó mezőben

,,10.'' szövegrész helyébe ,,11.'' szövegrész lép: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (4) bek. b) pont [2017. május 27.]

 

2. melléklet

Mód.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (3) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 27.]

 

2. melléklet II. pontban L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás ,,JMM Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról'' és ,,KONSZJMM Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek'' megnevezésű táblái

 
 

002 sor megnevezését meghatározó mezőben

,,+10'' szövegrész helyébe ,,+8'' szövegrész lép: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (4) bek. c) pont ca) alpont [2017. május 27.]

 

010 sor megnevezését meghatározó mezőben

,,forint'' szövegrész helyébe ,,deviza'' szövegrész lép: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 1. § (4) bek. c) pont cb) alpont [2017. május 27.]


51/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 2. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. május 27.]

 

10. melléklet

Mód.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 2. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. május 27.]

 

11. melléklet

Mód.: 15/2017. (V. 26.) MNB r. 2. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2017. május 27.]


8/2012. (I. 26.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2017. (V. 8.) NMHH r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 23.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

33/2014. (IV. 24.) BM r.

 
 

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról

 
 

1. § 3. pont

Helyébe lép: 9/2017. (V. 25.) BM r. 1. § [2017. május 26.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 9/2017. (V. 25.) BM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. május 26.]

 

74/2014. (XII. 23.) BM r.

 
 

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 5/2017. (V. 5.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 20.]


16/2016. (V. 12.) BM r.

 
 

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

 
 

2. § 8. pont b) alpontban

,,(ásott-, fúrt-, vagy csápos kút, forrásfoglalás, galéria, vízakna, szivornya)'' szövegrész helyébe ,,(fúrt vagy csápos kút, forrásfoglalás, galéria, vízakna, szivornya)'' szövegrész lép: 5/2017. (V. 5.) BM r. 3. § [2017. május 20.]

 

7. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (V. 5.) BM r. 2. § [2017. május 20.]

 

7. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 5/2017. (V. 5.) BM r. 5. § a) pont [2017. május 20.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 5/2017. (V. 5.) BM r. 5. § b) pont [2017. május 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 5/2017. (V. 5.) BM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2017. május 20.]


38/2016. (IX. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

 
 

3. § c) pont

Helyébe lép: 6/2017. (V. 10.) BM r. 1. § [2017. május 11.]

 

5. §

Helyébe lép: 6/2017. (V. 10.) BM r. 2. § [2017. május 11.]


31/2010. (V. 13.) EüM r.

 
 

a finanszírozási eljárásrendekről

 
 

5. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 6. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2017. június 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 6. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2017. június 1.]

 

17. melléklet

Helyébe lép: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 6. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2017. június 1.]

 

20. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 6. § (4) bek., illetve 8. melléklet [2017. június 1.]

 

21. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 6. § (5) bek., illetve 9. melléklet [2017. június 1.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

2. § k)-l) pont

Helyébe lép: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 1. § [2017. június 1.]

 

2. § n)-o), q) és zs) pont

Hat. kív. h.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 5. § [2017. június 1.]

 

22. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 2. § [2017. június 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. június 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. június 1.]

 

3. sz. melléklet EÜ70 24. pontban

,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház'' szövegrész helyébe ,,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház'' szövegrész lép: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 4. § [2017. június 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 3. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. június 1.]

 

6/a. sz. melléklet

Helyébe lép: 9/2017. (V. 31.) EMMI r. 3. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. június 1.]


51/2012. (XII. 21.) EMMI r.

 
 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 
 

2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára, Testnevelés és Sport tantárgy kerettanterv 5-6. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 5. évfolyamon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 5-8. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 5-8. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében 5. évfolyamon a ,,Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára'', az 5-8. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 5-8. évfolyam számára'', a 7-8. évfolyamon a ,,Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § a) pont [2017. május 13.]

 

3. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének a 9-10. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § b) pont [2017. május 13.]

 

4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének a 7-8. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 7-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 5-8., 9-12. évfolyam számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 7-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 5-8., 9-12. évfolyam számára, a 7-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § c) pont [2017. május 13.]

 

5. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének a 5-6. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében az 5-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 5-8., 9-12. évfolyam számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében az 5-12. évfolyamon az Iskolai labdarúgás 5-8., 9-12. évfolyam számára, a 7-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § d) pont [2017. május 13.]

 

7. melléklet

Mód.: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 13.]

 

14. melléklet Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének a 9-10. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára'', a 9-10. évfolyamon a ,,Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § e) pont [2017. május 13.]

 

15. melléklet Kerettanterv a szakközépiskolák 9-13. évfolyama számára Testnevelés és Sport tantárgy heti 5 órás változat kerettantervének a 9-10. évfolyam alcím előtti szövegrészben

,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész helyébe ,,A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az ,,Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára'', a 9-10. évfolyamon a ,,Karate kerettanterv a köznevelés 7-10. évfolyama számára'' elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) EMMI r. 2. § f) pont [2017. május 13.]


55/2014. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

 
 

3. §

Helyébe lép: 6/2017. (V. 2.) EMMI r. 1. § [2017. május 5.]

 

1. melléklet

Mód.: 6/2017. (V. 2.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. május 5.


32/2015. (VI. 19.) FM r.

 
 

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

 
 

1. §-ban

,,2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C.'' szövegrész helyébe ,,2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.'' szövegrész lép: 26/2017. (V. 25.) FM r. 2. § [2017. május 26.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 26/2017. (V. 25.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 26.]


61/2016. (IX. 15.) FM r.

 
 

a GMO-mentességre utaló jelölésről

 
 

1. § a) pont záró szövegrészből

,, , valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § a) pont [2017. május 31.]

 

1. § b) pont

Hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § b) pont [2017. május 31.]

 

2. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 1. § [2017. május 31.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 2. § [2017. május 31.]

 

3. § (3) bek. b) pontban

,,a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,az 1830/2003/EK rendelet'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § a) pont [2017. május 31.]

 

3. § (3) bek. b) pontból

,,takarmány és'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § c) pont [2017. május 31.]

 

3. § (5) bek. a) pontból

,,takarmány vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § d) pont [2017. május 31.]

 

3. § (5) bek. záró szövegrészből

,,takarmány vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § d) pont [2017. május 31.]

 

3. alcímcímből (4. § előtt)

,,takarmányra és'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § f) pont [2017. május 31.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a takarmányban vagy élelmiszerben'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerben'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § b) pont [2017. május 31.]

 

4. § (1)-(2) bek.-ből

,,takarmány és'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § c) pont [2017. május 31.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 3. § [2017. május 31.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,3. § (5) bekezdésében és a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő takarmányozása nem kezdődött meg a (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés szerinti takarmányozása nem kezdődött meg az ott'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § c) pont [2017. május 31.]

 

6. § b) pont

Helyébe lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 4. § [2017. május 31.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,takarmány és'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § c) pont [2017. május 31.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,takarmánnyal'' szövegrész helyébe ,,termelésben felhasználható takarmánnyal'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § d) pont [2017. május 31.]

 

7. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 5. § [2017. május 31.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,sót'' szövegrész helyébe ,,sót, fűszereket'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § e) pont [2017. május 31.]

 

7. § (5) bek.-ből

,,takarmány- vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § e) pont [2017. május 31.]

 

7. § (5) bek.-ből

,,a takarmány vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § g) pont [2017. május 31.]

 

7. alcímcímben (8. § előtt)

,,A takarmány- és'' szövegrész helyébe ,,Az'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § f) pont [2017. május 31.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,takarmány- vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § e) pont [2017. május 31.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,GMO-mentes takarmányt vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § h) pont [2017. május 31.]

 

8. § (2) bek.-ből

,,a takarmány- vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § i) pont [2017. május 31.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,takamányok'' szövegrész helyébe ,,termelésben felhasználható takarmányok'' szövegrész lép: 27/2017. (V. 30.) FM r. 7. § g) pont [2017. május 31.]

 

9. § (2) bek.-ből

,,takarmány vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 8. § d) pont [2017. május 31.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 27/2017. (V. 30.) FM r. 6. § [2017. május 31.]


79/2004. (V. 4.) FVM r.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 
 

13. §-ban

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

13. §-ban

,,jogosultnak'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosultnak'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 3. pont [2017. május 25.]

 

17-19. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 1. § [2017. május 25.]

 

19. § után

20. §-sal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 2. § [2017. május 25.]

 

20. § után

20/A-20/F. §-sal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 3. § [2017. május 25.]

 

21. § (1) bek. c) pontban

,,a hatósági vadászat rendjét'' szövegrész helyébe ,,a hatósági vadászat és az azzal kapcsolatos elszámolás rendjét'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 5. pont [2017. május 25.]

 

21. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) pont után e) ponttal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 4. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 4. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

21. § (3) bek.-ből

,,vagy megbízottja'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 1. pont [2017. május 25.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 5. § [2017. május 25.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

24. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 6. § [2017. május 25.]

 

26. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 7. § [2017. május 25.]

 

27. § (7) bek.-ben

,,dolmányos varjú'' szövegrész helyébe ,,borz, a házi görény, a dolmányos varjú'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 6. pont [2017. május 25.]

 

27. § (8) bek.-ben

,,Vadvilág Megőrzési Intézetének'' szövegrész helyébe ,,vadbiológiai kutatásért felelős szervezeti egységének'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 7. pont [2017. május 25.]

 

27/A. § (4) bek.-ben

,,Nyugat-Magyarországi'' szövegrész helyébe ,,Soproni'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 8. pont [2017. május 25.]

 

27/A. § (5) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

27/A. § (5) bek.-ben

,,jogosultnak'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosultnak'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 3. pont [2017. május 25.]

 

27/A. § (5) bek.-ben

,,beteg és mozgásképtelen'' szövegrész helyébe ,,beteg, valamint a betegség miatt mozgásképtelen'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 9. pont [2017. május 25.]

 

29-30. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 8. § [2017. május 25.]

 

32. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 1. pont [2017. május 25.]

 

33. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 9. § [2017. május 25.]

 

34. § (8) bek.-ben

,,lakóhelye szerint illetékes'' szövegrész helyébe ,,lakóhelye és működési helye szerint illetékes'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 10. pont [2017. május 25.]

 

35. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 10. § [2017. május 25.]

 

36. § (1) bek.-ben

,,jogosultnak'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosultnak'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 3. pont [2017. május 25.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,vadászati, valamint'' szövegrész helyébe ,,vadászati hatóság, a hatósági eljárásban közreműködő tájegységi fővadász, valamint'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 11. pont [2017. május 25.]

 

36. § (4) bek.-ből

,, , egy vagy több vadászterület vadgazdálkodását irányító'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 2. pont [2017. május 25.]

 

37. § (3) bek.-ben

,,jogosultnak'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosultnak'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 3. pont [2017. május 25.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,jogosultat'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosultat'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 4. pont [2017. május 25.]

 

39. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 2. pont [2017. május 25.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

40. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 3. pont [2017. május 25.]

 

41. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 11. § [2017. május 25.]

 

43. § (1) bek. negyedik és ötödik mondatban

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 2. pont [2017. május 25.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 12. § [2017. május 25.]

 

44. § (1) és (3) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

44. § után

44/A. §-sal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 13. § [2017. május 25.]

 

46. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 4. pont [2017. május 25.]

 

47. § (1) bek.-ből

,,területrészenként elkülönítve'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 3. pont [2017. május 25.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 2. pont [2017. május 25.]

 

47. § (2) bek.-ből

,,az egyéni lőjegyzéket,'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 4. pont [2017. május 25.]

 

48. § (2) bek.-ben

,,A vadászjegy, a vadászati engedély, valamint a vadászati engedéllyel rendelkező vadász egyéni lőjegyzékének'' szövegrész helyébe ,,A vadászjegy és a vadászati engedély'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 12. pont [2017. május 25.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,hatályosítja'' szövegrész helyébe ,,érvényesíti'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 13. pont [2017. május 25.]

 

49. § (1)-(2) bek.-ből

,,és az egyéni lőjegyzéket'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 5. pont [2017. május 25.]

 

50. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 14. § [2017. május 25.]

 

52. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 15. § [2017. május 25.]

 

53. §-ban

,,vadászati hatóság'' szövegrész helyébe ,,vadászkamara területi szervezete'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 14. pont [2017. május 25.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,vadászjegy visszavonásáról'' szövegrész helyébe ,,vadászjegy vagy a vadászati engedély visszavonásáról'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 15. pont [2017. május 25.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,sörétes vadászlőfegyverből kilőtt'' szövegrész helyébe ,,sörétes vadászlőfegyverből, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt'' szövegrész, ,,golyós vadászlőfegyverrel szabad'' szövegrész helyébe ,,golyós vadászlőfegyverrel, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt lövedékkel szabad'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 16. pont [2017. május 25.]

 

58. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 16. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

58. § (4) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 16. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,tudományos kísérlet'' szövegrész helyébe ,,monitorozás, tudományos kutatás, mintagyűjtés vagy kísérlet'' szövegrész, ,,eltávolítás és egyéb'' szövegrész helyébe ,,eltávolítás céljából, vagy'' szövegrész, ,,állat-egészségügyi célból'' szövegrész helyébe ,,állategészségügyi vagy légtér-biztonsági okból,'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 17. pont [2017. május 25.]

 

60. § (1) bek.-ből

,,meghatározott célra'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 6. pont [2017. május 25.]

 

60. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 5. pont [2017. május 25.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,használó felkérése'' szövegrész helyébe ,,használó írásbeli felkérése'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 18. pont [2017. május 25.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 17. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

61. § (2) bek.-ben

,,ebtenyésztő'' szövegrész helyébe ,,tenyésztő'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 19. pont [2017. május 25.]

 

61. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 17. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

62. § (1) bek.-ben

,,Vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgáján'' szövegrész helyébe ,,A VAV vizsgán'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 20. pont [2017. május 25.]

 

62. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 18. § [2017. május 25.]

 

62. § (3)-(4) bek.-ben

,,ebtenyésztő'' szövegrész helyébe ,,tenyésztő'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 21. pont [2017. május 25.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,teljesített vadászkutya'' szövegrész helyébe ,,teljesített és egyedi azonosítóval ellátott vadászkutya'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 22. pont [2017. május 25.]

 

63. § (3) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

64. § (2) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,társasvadászat vezetője'' szövegrész helyébe ,,társasvadászat vezetője a vadászati hatóság nyilvántartása szerint az adott vadászterületen alkalmazott hivatásos vadász, vagy'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 23. pont [2017. május 25.]

 

66. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 6. pont [2017. május 25.]

 

66. § (4) bek. b) pontban

,,feltüntetésével'' szövegrész helyébe ,,feltüntetésével (ugyanazon a lapon)'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 24. pont [2017. május 25.]

 

65. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 19. § [2017. május 25.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 20. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

67. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 20. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

69. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 21. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

69. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 21. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

69. § (4) bek.-ben

,,Vaddisznó és róka'' szövegrész helyébe ,,Vaddisznó, aranysakál, borz és róka'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 25. pont [2017. május 25.]

 

70. § (1) bek.-ben

,,nélkül szervezett'' szövegrész helyébe ,,nélkül, vagy legfeljebb 45 cm marmagasságú hajtóebek használatával szervezett'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 26. pont [2017. május 25.]

 

70. § (2) bek.-ből

,, , az 5. számú melléklet előírásai szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 7. pont [2017. május 25.]

 

71. § (4) bek.-ben

,,lefújása'' szövegrész helyébe ,,megindítása előtt és befejezése'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 27. pont [2017. május 25.]

 

73. § (2) bek.-ben

,,Vaddisznó vadászatánál'' szövegrész helyébe ,,Nagyvad terelő és hajtóvadászatán'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 28. pont [2017. május 25.]

 

73. § (2) bek. harmadik mondat

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 22. § (1) bek. [2017. május 25.]

 

73. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 22. § (2) bek. [2017. május 25.]

 

74. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 23. § [2017. május 25.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,lőfegyverrel'' szövegrész helyébe ,,lőfegyverrel vagy íjjal'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 29. pont [2017. május 25.]

 

75/A. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 24. § [2017. május 25.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 25. § [2017. május 25.]

 

76. § után

76/A. §-sal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 26. § [2017. május 25.]

 

77. § (2) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 27. § [2017. május 25.]

 

77. § (5) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

78. §-ból

,,nemzeti értékké való nyilvánítás céljából'' szövegrészt hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (1) bek. 8. pont [2017. május 25.]

 

78. § a) pontban

,,260'' szövegrész helyébe ,,230'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 30. pont [2017. május 25.]

 

78. § b) pontban

,,220'' szövegrész helyébe ,,210'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 30. pont [2017. május 25.]

 

78. § c) pontban

,,240'' szövegrész helyébe ,,210'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 30. pont [2017. május 25.]

 

78. § d) pontban

,,210'' szövegrész helyébe ,,160'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 30. pont [2017. május 25.]

 

78. § e) pontban

,,150'' szövegrész helyébe ,,130'' szövegrész, ,,országos hatáskörű vadászati hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,Országos Trófeabíráló Testületnek ( a továbbiakban: OTT)'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 30. pont [2017. május 25.]

 

81. § (3) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,,vadászatra jogosult'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 1. pont [2017. május 25.]

 

82. §

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 28. § [2017. május 25.]

 

82. § után

82/A. §-sal kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 29. § [2017. május 25.]

 

83. § (1) bek.

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 30. § [2017. május 25.]

 

83. § (2) bek.-ben

,,75. § (1)'' szövegrész helyébe ,,75. § (2)'' szövegrész, ,,az erdő'' szövegrész helyébe ,,a károsított erdőrészlet'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 31. pont [2017. május 25.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,kárbecslésről'' szövegrész helyébe ,,vadkárfelmérésről'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 32. pont [2017. május 25.]

 

84. § (2) bek.-ben

,,becsléséhez'' szövegrész helyébe ,,felméréséhez'', a ,,jelen levő'' szövegrész helyébe ,,vadkárfelmérési eljárással érintett'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 33. pont [2017. május 25.]

 

84. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 31. § [2017. május 25.]

 

87. §-ban

,,készpénzátutalási'' szövegrész helyébe ,,készpénz-átutalási'' szövegrész lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 34. § 34. pont [2017. május 25.]

 

93. §

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 7. pont [2017. május 25.]

 

96. § (3) bek. után

(3d)-(3f) bek.-sel kieg.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 32. § [2017. május 25.]

 

3.I. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 25.]

 

3.II. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 8. pont [2017. május 25.]

 

6. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 25.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. május 25.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. május 25.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. május 25.]

 

11. sz. melléklet

Mód.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. május 25.]

 

12. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 35. § (2) bek. 9. pont [2017. május 25.]

 

13. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2017. május 25.]

 

14. sz. melléklet

Helyébe lép: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2017. május 25.]

 

19. sz. melléklet

Mód.: 24/2017. (V. 17.) FM r. 33. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2017. május 25.]


87/2003. (XII. 16.) GKM r.

 
 

a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 13. § a) pont [2017. május 20.]


88/2003. (XII. 16.) GKM r.

 
 

a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 13. § b) pont [2017. május 20.]


7/2007. (I. 22.) GKM r.

 
 

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

 
 

1. § d)-e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f)-g) ponttal kieg.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 1. § [2017. május 20.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 3. § (1) bek. [2017. május 20.]

 

3. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 3. § (2) bek. [2017. május 20.]

 

4. §

Helyébe lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 4. § [2017. május 20.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 5. § [2017. május 20.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 6. § [2017. május 20.]

 

9. §-ban

,,piacfelügyeleti tevékenységük keretében ellenőrzik'' szövegrész helyébe ,,piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi'' szövegrész lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 7. § a) pont [2017. május 20.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Adó- és Vámhivatal'' szövegrész lép: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 7. § b) pont [2017. május 20.]

 

1. melléklet

Mód.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 8. §, illetve 1. melléklet [2017. május 20.]


28/2007. (III. 7.) GKM r.

 
 

az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről

 
 

8. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 9. § [2017. május 20.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 10. pont o) alpontban

,,fenntartása'' szövegrész helyébe ,,fenntartása vagy harcászati kiképzés végrehajtása'' szövegrész lép: 5/2017. (V. 17.) HM r. 3. § [2017. május 18.]

 

26. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 1. § (1) bek. [2017. május 18.]

 

26. § (9) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (V. 17.) HM r. 1. § (2) bek. [2017. május 18.]

 

26. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 1. § (3) bek. [2017. május 18.]

 

2. melléklet

Mód.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 2. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. május 18.]

 

4. melléklet

Mód.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 2. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. május 18.]

 

5. melléklet

Mód.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 2. § c) pont, illetve 3. melléklet [2017. május 18.]


7/2015. (VI. 22.) HM r.

 
 

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 
 

66. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2017. (V. 17.) HM r. 4. § [2017. május 18.]

 

74/A. §

Helyébe lép: 5/2017. (V. 17.) HM r. 5. § [2017. május 18.]

 

94. § után

95. §-sal kieg.: 5/2017. (V. 17.) HM r. 6. § [2017. május 18.]


26/2007. (V. 31.) IRM r.

 
 

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

 
 

3. §-ban

,,53. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,53. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 17.) BM r. 3. § [2017. május 18.]

 

3. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 7/2017. (V. 17.) BM r. 1. § [2017. május 18.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 7/2017. (V. 17.) BM r. 2. § [2017. május 18.]


22/1998. (IV. 17.) IKIM r.

 
 

az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

 
 

18/B. §

Hat. kív. h.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 13. § d) pont [2017. május 20.]

 

A rendelet

Hat. kív. h.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 13. § e) pont [2018. április 21.]


38/2011. (X. 5.) NGM r.

 
 

a gyermekjátékok biztonságáról

 
 

25. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 10. § (1) bek. [2017. május 24.]

 

2. melléklet

Mód.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 24.]


40/2011. (X. 14.) NGM r.

 
 

az egyes termékek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 6/2017. (V. 5.) NGM r. 13. § c) pont [2017. május 20.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

2. melléklet

Mód.: 8/2017. (V. 17.) NGM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 18.]


1/2013. (I. 8.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 1. § [2017. május 20.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,díjakat és szakmai elismeréseket'' szövegrész helyébe ,,elismeréseket'' szövegrész lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 10. § a) pont [2017. május 20.]

 

3. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 2. § [2017. május 20.]

 

3. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 3. § [2017. május 20.]

 

3. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 11. § [2017. május 20.]

 

4. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 4. § [2017. május 20.]

 

3. alcímcímben (5. § előtt)

,,A díj és az elismerések'' szövegrész helyébe ,,Az elismerés'' szövegrész lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 10. § b) pont [2017. május 20.]

 

6. §

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 5. § [2017. május 20.]

 

7. §

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 6. § [2017. május 20.]

 

8. §-ban

,,A díjat és az elismeréseket'' szövegrész helyébe ,,Az elismeréseket'' szövegrész lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 10. § c) pont [2017. május 20.]

 

9. §-ban

,,díj vagy elismerés'' szövegrész helyébe ,,elismerés'' szövegrész, ,,díj elnyerését'' szövegrész helyébe ,,elismerést'' szövegrész lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 10. § d) pont [2017. május 20.]

 

10. §

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 7. § [2017. május 20.]

 

11. §

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 8. § [2017. május 20.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. május 20.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. május 20.]


16/2015. (V. 29.) NGM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. május 6.]

 

1. melléklet táblázat G:28a. mező 1. pontban

,,gazdasági társaság'' szövegrész helyébe ,,gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § a) pont [2017. május 6.]

 

1. melléklet táblázat DE:38, F:38, G:38, H:38 mezőben

,,Transznacionális Együttműködési'' szövegrész helyébe ,,Transznacionális'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § b) pont [2017. május 6.]

 

1. melléklet táblázat DE:39, F:39 mezőben

,,Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020'' szövegrész helyébe ,,INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § c) pont [2017. május 6.]

 

1. melléklet táblázat F:39 mezőben

,,Közép-európai Transznacionális Együttműködési Programban'' szövegrész helyébe ,,INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Programban'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § d) pont [2017. május 6.]

 

1. melléklet táblázat G:39, H:39 mezőben

,,Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020'' szövegrész helyébe ,,INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program'' szövegrész lép: 7/2017. (V. 5.) NGM r. 2. § c) pont [2017. május 6.]


47/2016. (XII. 6.) NGM r.

 
 

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

 
 

7. § (3) bek.-ben

,,2017. május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31-ig'' szövegrész lép: 10/2017. (V. 19.) NGM r. 12. § [2017. május 20.]


9/2017. (V. 19.) NGM r.

 
 

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 
 

Hat. kív. h.: 9/2017. (V. 19.) NGM r. [2019. január 1.]


30/2011. (VI. 28.) NFM r.

 
 

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

 
 

Hat. kív. h.: 17/2017. (V. 26.) NFM r. 17. § [2017. június 3.]


45/2012. (VIII. 2.) NFM r.

 
 

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet A:2 mezőben

,,A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet'' szövegrész helyébe ,,A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet'' szövegrész lép: 17/2017. (V. 26.) NFM r. 16. § [2017. június 3.]


45/2014. (XI. 14.) NFM r.

 
 

az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 15/2017. (V. 2.) NFM r. 2. § (2) bek. [2017. május 3.]


22/1991. (XI. 15.) NM r.

 
 

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 1. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 2. § [2017. június 2.]

 

4. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

4. § (5) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 4. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 4. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 4. § (3) bek. [2017. június 2.]

 

6. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 5. § [2017. június 2.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 6. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 6. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

7/A. §

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 7. § [2017. június 2.]

 

8. § (1a) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 8. § (1) bek. [2017. június 2.]

 

8. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 8. § (2) bek. [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet I. pontban

,,tartását külön'' szövegrész helyébe ,,tartását, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát külön'' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § a) pont [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet III. pontban

,,tartására való'' szövegrész helyébe ,,tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára való'' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § b) pont [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet III. pont 3. alpontban

,,kezelését akadályozzák'' szövegrész helyébe ,,kezelését, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos kezelését megakadályozzák'' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § c) pont [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet III. pont 4. alpontban

,,kezelését gátló'' szövegrész helyébe ,,kezelését, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú kezelését gátló'' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § d) pont [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet III. pont 5. alpontban

,,használatát megakadályozzák: '' szövegrész helyébe ,,használatát, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatát megakadályozzák: '' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § e) pont [2017. június 2.]

 

1. sz. melléklet III. pont 6. alpontban

,,használatát befolyásolják.'' szövegrész helyébe ,,használatát, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatát befolyásolják.'' szövegrész lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 10. § f) pont [2017. június 2.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 9. § a) pont, illetve 1. melléklet [2017. június 2.]

 

az 1. melléklet, valamint

 
 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 8/2017. (V. 25.) EMMI r. 9. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. június 2.]


141/2011. (XII. 23.) VM r.

 
 

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

 
 

1. § e) pont

Helyébe lép: 25/2017. (V. 25.) FM r. 1. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

1. § h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 25/2017. (V. 25.) FM r. 1. § (2) bek. [2017. május 30.]

 

2. § a)-b) pontban

,,beléptetési'' szövegrész helyébe ,,belépési'' szövegrész lép: 25/2017. (V. 25.) FM r. 3. § [2017. május 30.]

 

6. § e) pont

Helyébe lép: 25/2017. (V. 25.) FM r. 2. § (1) bek. [2017. május 30.]

 

6. § h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 25/2017. (V. 25.) FM r. 2. § (2) bek. [2017. május 30.]


63/2012. (VII. 2.) VM r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,a megyei kormányhivatalok'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak'' szövegrész lép: 25/2017. (V. 25.) FM r. 5. § [2017. május 30.]

 

1. § (2) bek. 4. pont

Helyébe lép: 25/2017. (V. 25.) FM r. 4. § [2017. május 30.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

202/2014. (V. 29.) KE h.

 
 

bírói kinevezésről

 
 

Mód.: 188/2017. (V. 29.) KE h.


1025/2014. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. március 31.'' szövegrész lép: 1276/2017. (V. 31.) Korm. h. 2. pont


1432/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 1256/2017. (V. 10.) Korm. h. 17. pont [2017. május 11.]


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

4. pontban

,,400,0 millió forint tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,400,0 millió forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h. 6. pont


1432/2015. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 
 

9. pont b) alpont

Helyébe lép: 1268/2017. (V. 29.) Korm. h. 1. pont [2017. május 30.]

 

12. pont

Helyébe lép: 1268/2017. (V. 29.) Korm. h. 2. pont [2017. május 30.]


1493/2015. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h. 7. pont


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a Római és Vatikáni Nagykövetség és a Zágrábi Nagykövetség rezidencia ingatlan-beruházással kapcsolatos feladatokra biztosított összesen 200,0 millió forint tekintetében és a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére az első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző emlékművek és temetők felújítására biztosított 250,0 millió forint tekintetében 2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a Római és Vatikáni Nagykövetség és a Zágrábi Nagykövetség rezidencia ingatlan-beruházással kapcsolatos feladatokra biztosított összesen 200,0 millió forint tekintetében 2017. június 30., a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére az első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző emlékművek és temetők felújítására biztosított 250,0 millió forin

 

t tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h. 10. pont

 


1830/2015. (XI. 21.) Korm. h.

 
 

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

 
 

5. pont

Helyébe lép: 1266/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont


1980/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont a) alpontban

,,Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított összeg tekintetében és'' szövegrész helyébe ,,Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2018. december 31.,'' szövegrész lép: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h. 8. pont


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont után

1/A. ponttal kieg.: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 1. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. május 30.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.1. pont [2017. május 30.]

 

E:3a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.2. pont [2017. május 30.]

 

E:3b mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.3. pont [2017. május 30.]

 

A:3c mezőben

,,GINOP-1.1.5-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.1.5-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.4. pont [2017. május 30.]

 

E:3c mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,2017. május'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.5. pont [2017. május 30.]

 

E:3d mezőben

,,március'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.6. pont [2017. május 30.]

 

C:5a mezőben

,,18,00'' szövegrész helyébe ,,48,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.7. pont [2017. május 30.]

 

C:6a mezőben

,,21,00'' szövegrész helyébe ,,32,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.8. pont [2017. május 30.]

 

C:8 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,11,47'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.9. pont [2017. május 30.]

 

A:10a mezőben

,,GINOP-1.2.7-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.2.7-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.10. pont [2017. május 30.]

 

D:10a mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,egyszerűsített'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.11. pont [2017. május 30.]

 

E:10a mezőbn

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.12. pont [2017. május 30.]

 

B:10b mezőben

,,Mikro-, kis-'' szövegrész helyébe ,,Kis-'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.13. pont [2017. május 30.]

 

E:10b mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.14. pont [2017. május 30.]

 

C:12 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,10,02'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.15. pont [2017. május 30.]

 

C:13 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,7,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.16. pont [2017. május 30.]

 

C:14 mezőben

,,20,00'' szövegrész helyébe ,,28,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont 3.1.17. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2b mezőben

,,70,00'' szövegrész helyébe ,,80,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pont [2017. május 30.]

 

E:5a mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. januárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pont [2017. május 30.]

 

C:6 mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,45,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.3. pont [2017. május 30.]

 

C:7 mezőben

,,93,50'' szövegrész helyébe ,,102,92'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.4. pont [2017. május 30.]

 

C:12 mezőben

,,25,00'' szövegrész helyébe ,,26,86'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont 3.2.5. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,5,50'' szövegrész helyébe ,,8,20'' szövegrész, az ,,1,62'' szövegrész helyébe ,,2,42'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.1. pont [2017. május 30.]

 

C:4 mezőben

,,2,50'' szövegrész helyébe ,,5,50'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.2. pont [2017. május 30.]

 

C:6 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,4,20'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.3. pont [2017. május 30.]

 

C:7 mezőben

,,17,50'' szövegrész helyébe ,,21,20'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.4. pont [2017. május 30.]

 

E:11 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.5. pont [2017. május 30.]

 

C:11a mezőben

,,1,10'' szövegrész helyébe ,,1,70'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.6. pont [2017. május 30.]

 

E:11a mezőben

,,2017. május'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.7. pont [2017. május 30.]

 

E:16 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.8. pont [2017. május 30.]

 

E:17 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont 3.3.9. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,1,30'' szövegrész helyébe ,,2,80'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.1. pont [2017. május 30.]

 

A:5 mezőben

,,GINOP-5.1.4-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.1.4-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.2. pont [2017. május 30.]

 

C:5 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,5,243'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.3. pont [2017. május 30.]

 

E:5 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.4. pont [2017. május 30.]

 

C:6 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,5,757'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.5. pont [2017. május 30.]

 

E:6 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.6. pont [2017. május 30.]

 

A:6a mezőben

,,GINOP-5.1.7-8.8.4-17'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.1.7-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.7. pont [2017. május 30.]

 

E:6a mezőben

,,2017. június'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.8. pont [2017. május 30.]

 

B:6c mezőben

,,Álláskeresők'' szövegrész helyébe ,,Álláskeresők és fiatalok'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.9. pont [2017. május 30.]

 

C:6c mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.10. pont [2017. május 30.]

 

E:6c mezőben

,,2017. június'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.11. pont [2017. május 30.]

 

A:6d mezőben

,,GINOP-5.1.10-8.8.4-17'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.1.10-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.12. pont [2017. május 30.]

 

E:6d mezőben

,,2017. június'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.13. pont [2017. május 30.]

 

C:7 mezőben

,,174,00'' szövegrész helyébe ,,186,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.14. pont [2017. május 30.]

 

C:10 mezőben

,,25,34'' szövegrész helyébe ,,30,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.15. pont [2017. május 30.]

 

C:11 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.16. pont [2017. május 30.]

 

A:11b mezőben

,,GINOP-5.2.7-8.8.4-17'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.2.7-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.17. pont [2017. május 30.]

 

E:11b mezőben

,,2017. június'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.18. pont [2017. május 30.]

 

C:14 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,5,90'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.19. pont [2017. május 30.]

 

E:15a mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,április'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.20. pont [2017. május 30.]

 

A:16 mezőben

,,GINOP-5.3.6-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.3.6-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.21. pont [2017. május 30.]

 

E:16 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.22. pont [2017. május 30.]

 

A:17 mezőben

,,GINOP-5.3.8-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.3.8-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.23. pont [2017. május 30.]

 

C:17 mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.24. pont [2017. május 30.]

 

E:17 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.25. pont [2017. május 30.]

 

E:18 mezőben

,,június'' szövegrész helyébe ,,május'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.26. pont [2017. május 30.]

 

C:19 mezőben

,,3,00'' szövegrész helyébe ,,5,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.27. pont [2017. május 30.]

 

D:19 mezőben

,,standard'' szövegrész helyébe ,,kiemelt'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.28. pont [2017. május 30.]

 

E:19 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont 3.4.29. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

C:4 mezőben

,,15,00'' szövegrész helyébe ,,10,28'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. pont [2017. május 30.]

 

E:4 mezőben

,,2017. január'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.2. pont [2017. május 30.]

 

E:5 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.3. pont [2017. május 30.]

 

C:9 mezőben

,,1,80'' szövegrész helyébe ,,2,80'' szövegrész, a ,,0,49'' szövegrész helyébe ,,0,76'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.4. pont [2017. május 30.]

 

C:11 mezőben

,,7,00'' szövegrész helyébe ,,13,00'' szövegrész, az ,,1,92'' szövegrész helyébe ,,3,56'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.5. pont [2017. május 30.]

 

E:12 mezőben

,,2017. február'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont 3.5.6. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,32,00'' szövegrész helyébe ,,42,19'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.1. pont [2017. május 30.]

 

G:4 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. decemberben'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.2. pont [2017. május 30.]

 

G:5 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.3. pont [2017. május 30.]

 

C:5a mezőben

,,35,00'' szövegrész helyébe ,,40,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.4. pont [2017. május 30.]

 

E:5a mezőben

,,70,00'' szövegrész helyébe ,,80,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.5. pont [2017. május 30.]

 

A:11 mezőben

,,GINOP-8.3.3-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.3.3-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.6. pont [2017. május 30.]

 

G:11 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.7. pont [2017. május 30.]

 

A:15 mezőben

,,GINOP-8.4.1/A-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.4.1/A-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.8. pont [2017. május 30.]

 

G:15 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.9. pont [2017. május 30.]

 

A:17 mezőben

,,GINOP-8.6.3/A-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-8.6.3/A-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.10. pont [2017. május 30.]

 

G:17 mezőben

,,2016. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.11. pont [2017. május 30.]

 

C:18 mezőben

,,16,50'' szövegrész helyébe ,,29,63'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.12. pont [2017. május 30.]

 

G:18 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. márciusban'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont 3.6.13. pont [2017. május 30.]

 

2. melléklet

Mód.: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. május 30.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

E:2a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.1. pont [2017. május 30.]

 

E:2b mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.2. pont [2017. május 30.]

 

A:2c mezőben

,,GINOP-1.1.5-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.1.5-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.3. pont [2017. május 30.]

 

D:5 mezőben

,,5,50'' szövegrész helyébe ,,8,20'' szövegrész, az ,,1,62'' szövegrész helyébe ,,2,42'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.4. pont [2017. május 30.]

 

C:6 mezőben

,,Ügynökség'' szövegrész helyébe ,,Ügynökség (konzorciumvezető), Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.5. pont [2017. május 30.]

 

D:6 mezőben

,,2,50'' szövegrész helyébe ,,5,50'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.6. pont [2017. május 30.]

 

D:7 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,4,20'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.7. pont [2017. május 30.]

 

C:9 mezőben

,,Miniszterelnöki Kabinetiroda'' szövegrész helyébe ,,Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.8. pont [2017. május 30.]

 

E:9 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.9. pont [2017. május 30.]

 

E:12a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.10. pont [2017. május 30.]

 

D:14 mezőben

,,1,30'' szövegrész helyébe ,,2,80'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.11. pont [2017. május 30.]

 

D:15 mezőben

,,174,00'' szövegrész helyébe ,,186,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.12. pont [2017. május 30.]

 

D:16 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,2,00'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.13. pont [2017. május 30.]

 

A:17 mezőben

,,GINOP-5.3.6-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-5.3.6-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.14. pont [2017. május 30.]

 

E:17 mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.15. pont [2017. május 30.]

 

E:21a mezőben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.16. pont [2017. május 30.]

 

D:24 mezőben

,,1,80'' szövegrész helyébe ,,2,80'' szövegrész, a ,,0,49'' szövegrész helyébe ,,0,76'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont 3.7.17. pont [2017. május 30.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet 9. pont táblázat

 
 

A:2 mezőben

,,GINOP-1.1.2-VEKOP-16'' szövegrész helyébe ,,GINOP-1.1.2-VEKOP-17'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.1. pont [2017. május 30.]

 

B:2 mezőben

,,ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések'' szövegrész helyébe ,,ismeretek és vállalkozói mentorálás elérhetőségének'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.2. pont [2017. május 30.]

 

C:7 mezőben

,,0,49'' szövegrész helyébe ,,0,76'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.3. pont [2017. május 30.]

 

C:9 mezőben

,,1,92'' szövegrész helyébe ,,3,56'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont 4.1.4. pont [2017. május 30.]

 

1. melléklet 11. pont táblázat

 
 

C:21 mezőben

,,3,77'' szövegrész helyébe ,,0,60'' szövegrész lép: 1271/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont 4.2. [2017. május 30.]


1189/2016. (IV. 12.) Korm. h.

 
 

a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról

 
 

5. pont

Helyébe lép: 1266/2017. (V. 29.) Korm. h. 4. pont


1386/2016. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi második ütemű előzetes kormányzati hozzájárulásról

 
 

1. melléklet 2.1-2.14. pont Budaörs Város Önkormányzata számára jóváhagyott kormányzati hozzájárulás

Visszavonja: 1269/2017. (V. 29.) Korm. h. 2. pont


1550/2016. (X. 13.) Korm. h.

 
 

a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról

 
 

2. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1275/2017. (V. 31.) Korm. h. 2. pont


1801/2016. (XII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

 
 

1. mellékletben

,,új 45 szobás sportszálló építésének, meglévő faházak felújításának, meglévő konyhaépület felújításának, meglévő portaépület felújításának és személyzeti szálláshely bővítésének támogatása'' szövegrész helyébe ,,Egyéb sportcélú ingatlanok építése, felújítása'' szövegrész lép: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h. 9. pont


1132/2017. (III. 20.) Korm. h.

 
 

a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pontban

,,9000,0'' szövegrész helyébe ,,12 000,0'' szövegrész lép: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h. 4. pont


1134/2017. (III. 20.) Korm. h.

 
 

a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

2. pont a) alpontban

,,1091,51'' szövegrész helyébe ,,1191,51'' szövegrész lép: 1273/2017. (V. 30.) Korm. h. a) pont

 

2. pont b) alpontban

,,350,0'' szövegrész helyébe ,,250,0'' szövegrész lép: 1273/2017. (V. 30.) Korm. h. b) pont


1162/2017. (III. 27.) Korm. h.

 
 

a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1270/2017. (V. 29.) Korm. h. 1. pont

 

22. pont után

3. ponttal kieg.: 1270/2017. (V. 29.) Korm. h. 2. pont


1213/2017. (IV. 10.) Korm. h.

 
 

a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

 
 

,,1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlása jogcím'' szövegrész helyébe ,,1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 16. A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím'' szövegrész lép: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h. 2. pont

 

1. mellékletben

,,329639'' szövegrész helyébe ,,367839'' szövegrész lép: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

1. melléklet táblázat Jogcím szám oszlopban

,,1'' szövegrész helyébe ,,16'' szövegrész lép: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h. 3. pont b) alpont

 

1. mellékletben

,,Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai'' szövegrész helyébe ,,A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek'' szövegrész lép: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h. 3. pont c) alpont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.