A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. március 1-jétől a 2016/44. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1991. évi XXXIV. tv.

 
 

a szerencsejáték szervezéséről

 
 

38. § (2) bek. j) pont után

,,Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter a ló- és agárversenyzés szabályainak rendeletben történő megállapítására.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: X. tv. 1. § (2) bek. [2016. március 26.]

 

38. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: X. tv. 1. § (1) bek. [2016. március 26.]


1993. évi CXIV. tv.

 
 

az állattenyésztésről

 
 

2. §-ban

,,eb'' szövegrész helyébe ,,magyar ebfajták'' szövegrész lép: 2016: X. tv. 2. § (9) bek. a) pont [2016. szeptember 19.]

 

11. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2016: X. tv. 2. § (1) bek. [2016. március 26.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: X. tv. 2. § (2) bek. [2016. március 26.]

 

11. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: X. tv. 2. § (3) bek. [2016. március 26.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: X. tv. 2. § (4) bek. [2016. március 26.]

 

45/A. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: X. tv. 2. § (5) bek. [2016. szeptember 19.]

 

45/A. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: X. tv. 2. § (10) bek. [2016. március 26.]

 

45/A. § (4) bek.-ben

,,védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával kapcsolatban'' szövegrész helyébe ,,védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával vagy magyar ebfajtával kapcsolatban'' szövegrész lép: 2016: X. tv. 2. § (9) bek. b) pont [2016. március 26.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

48/A. §-sal kieg.: 2016: X. tv. 2. § (6) bek. [2016. március 26.]

 

49. § (1) bek. a) pont 16. alpont után

17. alponttal kieg.: 2016: X. tv. 2. § (7) bek. [2016. március 26.]

 

49. § (1) bek. a) pont 18. alpont után

19. alponttal kieg.: 2016: X. tv. 2. § (8) bek. [2016. március 26.]

 

49. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: X. tv. 2. § (10) bek. [2016. március 26.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. § 46. pont után

47-48. ponttal kieg.: 2016: II. tv. 1. § [2016. március 10.]

 

4. § 47-48. pont

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

22/C. § után

Alcímmel és 22/D. §-sal kieg.: 2016: II. tv. 2. § [2016. március 10.]

 

22/D. §

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

29/A. § (17) bek. után

(18)-(19) bek.-sel kieg.: 2016: II. tv. 3. § [2016. március 10.]

 

29/A. § (18)-(19) bek.

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: II. tv. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. március 10.]

 

3. sz. melléklet A) rész 17. pont

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet B) rész 9. pont

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 5. § [2018. január 1.]


1998. évi XXVIII. tv.

 
 

az állatok védelméről és kíméletéről

 
 

42/A. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: X. tv. 3. § (1) bek. [2016. szeptember 19.]

 

42/C. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: X. tv. 3. § (2) bek. [2016. szeptember 19.]


1999. évi XXV. tv.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: XI. tv. 5. § [Az Egyezmény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont]


2000. évi C. tv.

 
 

a számvitelről

 
 

177. § (55) bek. után

(56) bek.-sel kieg.: 2016: IX. tv. 7. § [2016. március 24.]


2004. évi I. tv.

 
 

a sportról

 
 

VIII. fejezet

Alcímmel és 62/A-62/C. §-sal kieg.: 2016: II. tv. 6. § [2016. március 10.]

 

62/A. §

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

62/C. §

Hat. kív. h.: 2016: II. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

77. § u) pont után

v)-w) ponttal kieg.: 2016: II. tv. 7. § [2016. március 10.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

6:155. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: IX. tv. 8. § a) pont [2016. március 24.]


2013. évi CLXXVII. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 
 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: I. tv. 1. § (1) bek. [2016. március 10.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: I. tv. 1. § (2) bek. [2016. március 10.]

 

12. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: I. tv. 2. § [2016. március 10.]

 

13. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: I. tv. 3. § [2016. március 10.]

 

,,22/B. Behajtási költségátalány megfizetése'' alcím és 53/B. §

Hat. kív. h.: 2016: IX. tv. 8. § b) pont [2016. március 24.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 65/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. április 3.]

 

8. sz. melléklet

Helyébe lép: 65/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. április 3.]


250/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

13. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 53/2016. (III. 22.) Korm. r. 1. § [2016. március 23.]


218/2003. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

 
 

2. § d) pontban

,,(K.1.)'' szövegrész helyébe ,,(K betűjel, 1 számjel)'' szövegrész, ,,(L.1-5.)'' szövegrész helyébe ,,(,,L'' betűjel)'' szövegrész, ,,(M.1-2.)'' szövegrész helyébe ,,(,,M'' betűjel)'' szövegrész, ,,(N.1.)'' szövegrész helyébe ,,(N betűjel, 1 számjel)'' szövegrész lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]


82/2007. (IV. 25.) Korm. r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

 
 

1. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 1. § [2016. március 11.]


114/2007. (V. 24.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 
 

74. § (1) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]

 

74. § (3) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. április 1.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. április 1.]

 

76. § (1)-(2) bek.-ben

,,A befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. április 1.]

 

76. § (4)-(5) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. április 1.]

 

76. § (5) bek.-ben

,,a befogadottat, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. április 1.]

 

76. § (6)-(7) bek.-ben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. április 1.]

 

76. § (7) bek.-ben

,,részesülő befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,részesülő emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. április 1.]

 

X. Fejezet 182. § után

Alcímmel és 182/A. §-sal kieg.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]

 

VI. melléklet címben

,,A befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész helyébe ,,Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. április 1.]

 

VI. melléklet Nyilatkozat címben

,,a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli'' szövegrész helyébe ,,az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. április 1.]


301/2007. (XI. 9.) Korm. r.

 
 

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

14. § (3) bek.-ben

,,feladatokra - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaira'' szövegrész helyébe ,,feladatokra - a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaira'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

15. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § a) pont aa) alpont [2016. április 1.]

 

15. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § a) pont ab) alpont [2016. április 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. április 1.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,a részletes vizsgálati eljárásra utaló végzés meghozatalával egyidejűleg'' szövegrész helyébe ,,a menedékjog iránti kérelem menekültügyi hatóság által történő regisztrálásától számított 30 napon belül'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,részletes vizsgálati eljárás'' szövegrész helyébe ,,menekültügyi eljárás'' szövegrész lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2016. április 1.]

 

21. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. április 1.]

 

22. § előtti alcím és 22. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § d) pont [2016. április 1.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § [2016. április 1.]

 

30. § előtti alcím és 30. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § e) pont [2016. április 1.]

 

37. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § f) pont fa) alpont [2016. április 1.]

 

37. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § f) pont fb) alpont [2016. április 1.]

 

37. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § f) pont fc) alpont [2016. április 1.]

 

38. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § g) pont [2016. április 1.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

39. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

42. § előtti alcím és 42. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § h) pont [2016. április 1.]

 

46. § előtti alcím és 46. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § i) pont [2016. április 1.]

 

55. § előtti alcím és 55-58. §

Hat. kív. h.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § j) pont [2016. április 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

113. §-sal kieg.: 62/2016. (III. 31.) Korm. r. 6. § [2016. április 1.]


356/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek. c) pontban

,,haszonélvezeti jogon'' szövegrész helyébe ,,haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog)'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. március 11.]

 

2. § (1) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 2. § [2016. március 11.]

 

2. § (1a) bek.-ben

,,céljából kijelölt földön'' szövegrész helyébe ,,céljából, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5/A. §-ában meghatározott földön'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. március 11.]

 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 3. § [2016. március 11.]

 

6. §

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 4. § [2016. március 11.]

 

6. § után

6/A-6/G. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 5. § [2016. március 11.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. március 11.]

 

9. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 6. § [2016. március 11.]

 

9. § (3) bek. c) pontban

,,szerződés értelmezhetetlen'' szövegrész helyébe ,,szerződés vagy a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodás értelmezhetetlen'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. március 11.]

 

9. § (3) bek. e) pont ec) alpontban

,,az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló jogszabályban meghatározott, a jegyző'' szövegrész helyébe ,,az Előkr.-ben meghatározott, a jegyző'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § d) pont [2016. március 11.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 7. § [2016. március 11.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,8. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,6/F. § szerinti'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § e) pont ea) alpont [2016. március 11.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,8. §-ban'' szövegrész helyébe ,,6/F. §-ban'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § e) pont eb) alpont [2016. március 11.]

 

14. § (2) bek. c) pontban

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. március 11.]

 

14. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. március 11.]

 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. március 11.]

 

14/A. §

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 9. § [2016. március 11.]

 

14/A. § után

14/B. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 10. § [2016. március 11.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 11. § [2016. március 11.]

 

16/A. §

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 12. § [2016. március 11.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. március 11.]

 

17. § (3) bek.

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. március 11.]

 

18. §

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 14. § [2016. március 11.]

 

23. § után

24. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 15. § [2016. március 11.]

 

1. sz. melléklet I. pont 1.1. alpontban

,,természetes személy kérelmező'' szövegrész helyébe ,,természetes személy bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. március 11.]

 

1. sz. melléklet I. pont 1.2. alpontban

,,gazdálkodó szervezet kérelmező'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. március 11.]

 

3. sz. melléklet I. pont 1.1. alpontban

,,természetes személy kérelmező'' szövegrész helyébe ,,természetes személy bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. március 11.]

 

3. sz. melléklet I. pont 1.2. alpontban

,,gazdálkodó szervezet kérelmező'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. március 11.]

 

4. sz. melléklet I. pont 1.1. alpontban

,,természetes személy kérelmező'' szövegrész helyébe ,,természetes személy bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. március 11.]

 

4. sz. melléklet I. pont 1.2. alpontban

,,gazdálkodó szervezet kérelmező'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet bejelentő'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. március 11.]

 

4. sz. melléklet I. pont 4. alpontban

,,földhasználó'' szövegrész helyébe ,,kérelmező'' szövegrész lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 16. § h) pont [2016. március 11.]


64/2008. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

 
 

3. § (5) bek.-ben

,,felmerülő költségeket a közszolgáltató'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek. 21a. pont után

21b. ponttal kieg.: 56/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § [2016. március 26.]

 

30. §

Helyébe lép: 56/2016. (III. 25.) Korm. r. 2. § [2016. március 26.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 56/2016. (III. 25.) Korm. r. 3. § [2016. március 26.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek című táblázat

 
 

1077 nyilvántartási számú sor ,,adatszolgáltatóinak meghatározása'' oszlopban

,,külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok'' szövegrész helyébe ,,külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzői'' szövegrész lép: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. a) pont [2016. április 2.]

 

1078 nyilvántartási számú sor ,,címe'' oszlopban

,,Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről'' szövegrész helyébe ,,Részletező adatok a lakások, üdülők végleges használatbavételéről és az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek felépítéséről'' szövegrész lép: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. b) pont ba) alpont [2016. április 2.]

 

1078 nyilvántartási számú sor ,,adatszolgáltatóinak meghatározása'' oszlopban

,,külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok'' szövegrész helyébe ,,külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzői'' szövegrész lép: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. b) pont bb) alpont [2016. április 2.]

 

1081 nyilvántartási számú sor ,,címe'' oszlopban

,,Építési engedélyek'' szövegrész helyébe ,,Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek'' szövegrész lép: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. c) pont ca) alpont [2016. április 2.]

 

1081 nyilvántartási számú sor ,,Irányadó uniós jogi aktus'' oszlopban

,,1165/98/EK Rendelet'' szövegrész helyébe ,,1165/98/EK Rendelet, 1503/2006/EK Rendelet'' szövegrész lép: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. c) pont cb) alpont [2016. április 2.]

 

8. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek című táblázat 1405 nyilvántartási számú sor ,,Elektronikus adatszolgáltatás'' oszlop

,,Tarifa'' szövegrésszel kieg.: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

14. melléklet Központi Statisztikai Hivatal cím Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program jogharmonizációs melléklet című táblázat

 
 

1081 nyilvántartási számú sor ,,Az uniós jogi aktus száma'' oszlop

,,1503/2006/EK Rendelet'' szövegrésszel kieg.: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (3) bek. a) pont [2016. április 2.]

 

1081 nyilvántartási számú sor ,,Az uniós jogi aktus címe'' oszlop

,,a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló, 2006. szeptember 28-i 1503/2006/EK bizottsági rendelet'' szövegrésszel kieg.: 60/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (3) bek. b) pont [2016. április 2.]


346/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

 
 

11. § (3) bek. 7. pontban

,,a K71. Ingatlanok felújítása'' szövegrész helyébe ,,a K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása'' szövegrész lép: 57/2016. (III. 25.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. március 26.]

 

11. § (3) bek. 8. pontban

,,a K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és'' szövegrész helyébe ,,a K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre és'' szövegrész lép: 57/2016. (III. 25.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. március 26.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 57/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § [2016. március 26.]


262/2010. (XI. 17.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

 
 

29. § (4) bek.

Helyébe lép: 54/2016. (III. 23.) Korm. r. 1. § [2016. március 24.]

 

58. § után

59. §-sal kieg.: 54/2016. (III. 23.) Korm. r. 2. § [2016. március 24.]


37/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 2015/1589/EU tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 1. pont [2016. március 4.]

 

2. § 1. pont b) alpontban

,,rendelet'' szövegrész helyébe ,,rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 2. pont [2016. március 4.]

 

2. § 2. pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. március 4.]

 

2. § 2a. pont c) alpont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. március 4.]

 

2. § 2a. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. március 4.]

 

2. § 4. pontban

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 3. pont [2016. március 4.]

 

2. § 5a. pont után

5b. ponttal kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. március 4.]

 

2. § 6b. pontban

,,1379/2013/EU rendelet'' szövegrészek helyébe ,,1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 4. pont [2016. március 4.]

 

2. § 6b. pont után

6c. ponttal kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. március 4.]

 

2. § 7. pontban

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 5. pont [2016. március 4.]

 

2. § 10. pontban

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 6. pont [2016. március 4.]

 

2. § 10c. pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. március 4.]

 

2. § 10d. pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § c) pont [2016. március 4.]

 

2. § 12. pontban

,,az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet)'' szövegrész helyébe ,,a 794/2004/EK bizottsági rendelet'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 7. pont [2016. március 4.]

 

2. § 16. pontban

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 8. pont [2016. március 4.]

 

3. § (1) bek. b) pont bj) alpont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 2. § [2016. március 4.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § d) pont [2016. március 4.]

 

6. § (1a) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. március 4.]

 

6. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. március 4.]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. március 4.]

 

6. § (7) bek. nyitó szövegrészből

,,méretétől, illetve a körülményektől függetlenül'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § e) pont [2016. március 4.]

 

6. § (7) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § f) pont [2016. március 4.]

 

6. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. március 4.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 4. § [2016. március 4.]

 

7. § (3) bek. a) pontban

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész, ,,7.'' szövegrész helyébe ,,9.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 9. pont [2016. március 4.]

 

7. § (3) bek. c) pontban

,,659/1999/EK tanácsi rendelet 7.'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU tanácsi rendelet 9.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 10. pont [2016. március 4.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 5. § [2016. március 4.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,Államkincstárnak'' szövegrész helyébe ,,Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár)'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 11. pont [2016. március 4.]

 

11. § (6) bek. a) pontban

,,Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)'' szövegrész helyébe ,,kincstárt'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 12. pont [2016. március 4.]

 

11. § (6) bek. b) pontban

,,Kincstár'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 13. pont [2016. március 4.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,Kincstár'' szövegrész helyébe ,,kincstár'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 14. pont [2016. március 4.]

 

13. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 6. § [2016. március 4.]

 

14. § (2) bek. záró szövegrészből

,, , és egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § g) pont [2016. március 4.]

 

14. § (3) bek.-ből

,, , és egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § h) pont [2016. március 4.]

 

14. § (5) bek.-ből

,, , és egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § i) pont [2016. március 4.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 15. pont [2016. március 4.]

 

18. § (2) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 7. § [2016. március 4.]

 

18/A. § (2) bek. a) pontban

,,5.'' szövegrész helyébe ,,5/A.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 16. pont [2016. március 4.]

 

18/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. március 4.]

 

18/A. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. március 4.]

 

18/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2016. március 4.]

 

20/A. §-ból

,,(a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat)'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § j) pont [2016. március 4.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,659/1999/EK'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 17. pont [2016. március 4.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben 659/1999/EK tanácsi rendelet 18.'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 18. pont [2016. március 4.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,659/1999/EK tanácsi rendelet 17.'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU tanácsi rendelet 21.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 19. pont [2016. március 4.]

 

25. § (2) bek.-ből

,,szállítási ágazat és'' szövegrészt hat. kív. h.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 13. § k) pont [2016. március 4.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,659/1999/EK tanácsi rendelet 21.'' szövegrész helyébe ,,2015/1589/EU tanácsi rendelet 26.'' szövegrész lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 12. § 20. pont [2016. március 4.]

 

35. §

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 9. § [2016. március 4.]

 

38. §

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 10. § [2016. március 4.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 11. § (1) bek. a) pont, illetve 1. melléklet [2016. március 4.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 11. § (1) bek. b) pont, illetve 2. melléklet [2016. március 4.]

 

5. melléklet után

5/A. melléklettel kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 11. § (2) bek. a) pont, illetve 3. melléklet [2016. március 4.]

 

5/A. melléklet után

5/B. melléklettel kieg.: 38/2016. (III. 3.) Korm. r. 11. § (2) bek. b) pont, illetve 4. melléklet [2016. március 4.]


68/2011. (IV. 28.) Korm. r.

 
 

a Széchenyi Programirodákról

 
 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 39/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § [2016. április 2.]


102/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 
 

2. § a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

2. § h) pont hb) alpont

Helyébe lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

4. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § [2016. április 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 6. § [2016. április 1.]

 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

10. § (5) bek.-ből

,,a szerződés másolatának megküldésével'' szövegrészt hat. kív. h.: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. április 1.]

 

10. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

11/B. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § [2016. április 1.]

 

13. § (3)-(5) és (7) bek.

Hat. kív. h.: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. április 1.]

 

14-14/B. §

Hat. kív. h.: 66/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. április 1.]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

15. §

Helyébe lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § [2016. március 4.]

 

15. § (1) bek. c)-f) pont

Helyébe lép, egyidejűleg f) pont után g)-i) ponttal kieg.: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 2. § [2016. július 1.]

 

26. § a) pont

Hat. kív. h.: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 4. § [2016. július 1.]

 

27. § (1)-(2) bek.-ben

,,védett természeti területen'' szövegrész helyébe ,,védett természeti területen, Natura 2000 területen'' szövegrész lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. március 4.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,védett természeti területen'' szövegrész helyébe ,,védett természeti területen, vízivad esetén védett természeti területen vagy Natura 2000 területen'' szövegrész lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. március 4.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

10. §

Helyébe lép: 58/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § [2016. március 26.]

 

1. melléklet

Mód.: 58/2016. (III. 25.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. március 26.]

 

3. melléklet

Mód.: 58/2016. (III. 25.) Korm. r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. március 26.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

7/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 46/2016. (III. 10.) Korm. r. 1. § [2016. július 1.]


423/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási felvételi eljárásról

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,előtti év november 15-ig'' szövegrész helyébe ,,előtti év november 30-ig'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. október 1.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be.'' szövegrész helyébe ,,a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be, a visszavont jelentkezési hely a kiegészítő díj visszafizetését nem alapozza meg.'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. október 1.]

 

11. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 2. § [2016. október 1.]

 

14. § (2) bek. záró szövegrészben

,,emelt szintű érettségi eredményért járó többletpontok'' szövegrész helyébe ,,emelt szintű érettségi eredményért vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért járó többletpontok'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. október 1.]

 

15. § (3) bek. c) pontban

,,az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért'' szövegrész helyébe ,,az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákért'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § d) pont [2016. október 1.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 3. § [2016. október 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,és a természettudomány tantárgyak.'' szövegrész helyébe ,, , a természetismeret és a természettudomány tantárgyak.'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § e) pont [2016. október 1.]

 

17. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 4. § [2016. október 1.]

 

17/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 5. § [2016. október 1.]

 

18. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 6. § [2016. október 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § f) pont [2016. október 1.]

 

21. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,jelentkező a következő jogcímeken,'' szövegrész helyébe ,,jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § g) pont [2016. október 1.]

 

28. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 7. § [2016. október 1.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 8. § [2016. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 9. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. október 1.]

 

1. melléklet címben

,,gyakorlati'' szövegrész helyébe ,,gyakorlati, szakmai'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 10. § h) pont [2016. október 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 9. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. október 2.]


24/2013. (II. 5.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

 
 

10. §

Helyébe lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 11. § [2016. március 26.]

 

11. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 12. § [2016. március 26.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,felét'' szövegrész helyébe ,,harminc százalékát'' szövegrész lép: 59/2016. (III. 25.) Korm. r. 13. § [2016. március 26.]


295/2013. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

 
 

17. § (4) bek.

Helyébe lép: 73/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]

 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 73/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]


310/2013. (VIII. 16.) Korm. r.

 
 

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,civil szervezetek, továbbá'' szövegrész helyébe ,,civil szervezetek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv), továbbá'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § 1. pont [2016. április 1.]

 

1. § (3) bek.-ben

,,önkormányzatok és'' szövegrész helyébe ,,önkormányzatok, a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, a Koordináló szerv és'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § 2. pont [2016. április 1.]

 

1. § (4) bek. után

(4a)-(4d) bek.-sel kieg.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]

 

2. §-ban

,,környezetvédelemért felelős miniszternek megküldi'' szövegrész helyébe ,,környezetvédelemért felelős miniszternek a Koordináló szerv közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján megadott egyetértésével együtt megküldi'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § 3. pont [2016. április 1.]

 

1. melléklet 1. pontban

,,vízügyi hatóságot'' szövegrész helyébe ,,vízügyi hatóságot és a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § 4. pont [2016. április 1.]


317/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,programokkal, valamint'' szövegrész helyébe ,,programokkal, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel (a továbbiakban: OHKT), valamint'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § 1. pont [2016. április 1.]

 

1. § (2) bek.-ben

,,2011. évi CVIII. törvényben'' szövegrész helyébe ,,2015. évi CXLIII. törvényben'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § 2. pont [2016. április 1.]

 

1. § (2) bek. a) pontban

,,és közlekedési'' szövegrész helyébe ,,és az OHKT-ben meghatározott közlekedési'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § 3. pont [2016. április 1.]

 

1. § (2) bek. g) pontban

,,tervben, továbbá'' szövegrész helyébe ,,tervben, az OHKT-ben, továbbá'' szövegrész, ,,célokat és követelményeket'' szövegrész helyébe ,,célokat, előírt feltételeket és követelményeket'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § 4. pont [2016. április 1.]

 

1. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(12) bek.-sel kieg.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § [2016. április 1.]

 

2. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § [2016. április 1.]

 

3. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 6. § [2016. április 1.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § [2016. április 1.]

 

4. § (1) bek. e) pontban

,,Kbt. 128. §-ában'' szövegrész helyébe ,,Kbt. 138-140. §-ában'' szövegrész lép: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § 5. pont [2016. április 1.]

 

4. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § [2016. április 1.]


546/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

6. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 1. § [2016. március 4.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 2. § [2016. március 4.]


549/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

2. § (1) bek. 7a. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 7a. pont után 7b. ponttal kieg.: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]

 

5. alcímcím

Helyébe lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § [2016. április 1.]

 

6. alcímcím

Helyébe lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § [2016. április 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § [2016. április 1.]

 

14. § (4) bek.-ből

,,budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló'' szövegrészt hat. kív. h.: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. április 1.]

 

15. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,előirányzat'' szövegrész helyébe ,,előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat)'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. április 1.]

 

15. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 6. § [2016. április 1.]

 

15. § (2) bek.-ből

,,(1) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. április 1.]

 

III. Fejezet címben

,,ÖNERŐ-TÁMOGATÁS'' szövegrész helyébe ,,TÁMOGATÁSOK'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. április 1.]

 

III. Fejezet

27/A. §-sal kieg.: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § [2016. április 1.]

 

32. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,bekezdésben, valamint a 40/A. §-ban'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. április 1.]

 

40/A. § nyitó szövegrészben

,,6. alcím 7. jogcímcsoport'' szövegrész helyébe ,,9. alcím 8. jogcímcsoport'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. április 1.]

 

42. § nyitó szövegrészben

,,Közreműködői intézményrendszer'' szövegrész helyébe ,,Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. április 1.]

 

45. § c) pont

Helyébe lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § [2016. április 1.]

 

46. § nyitó szövegrészben

,,Budapest 4-es metróvonal építésének'' szövegrész helyébe ,,Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének'' szövegrész lép: 72/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. április 1.]


47/2014. (II. 26.) Korm r.

 
 

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 18. § [2016. március 11.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 45/2016. (III. 10.) Korm. r. 19. § [2016. március 11.]


109/2014. (IV. 1.) Korm. r.

 
 

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

 
 

3. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 70/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § [2016. április 1.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

115. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 1. § [2016. március 10.]

 

115/A. § (6) bek.-ben

,,függeszteni,'' szövegrész helyébe ,,függeszteni, a 115. § (2a) bekezdésében meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2016. március 10.]

 

116. § (2) bek.

Helyébe lép: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 2. § [2016. március 10.]

 

117. § (7) bek.-ben

,,hat hónapon'' szövegrész helyébe ,,nyolc hónapon'' szövegrész lép: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. március 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. március 10.]

 

1. melléklet 104.1 pontban

,,hiánypótlása, tisztázása'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlása ellenőrzése'' szövegrész, ,,jóváhagyja'' szövegrész helyébe ,,jóváhagyja, illetve a 115. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben előzetesen jóváhagyja'' szövegrész lép: 42/2016. (III. 9.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. március 10.]


309/2014. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

12. § (4) bek. b) pontban

,,8. munkanapig'' szövegrész helyébe ,,30. napig'' szövegrész lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. március 31. 20 óra]

 

13. § (4) bek.

Kieg.: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

14. § (1) bek. b) pontban

,,30. munkanapig'' szövegrész helyébe ,,60. napig'' szövegrész lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. március 31. 20 óra]

 

14. § (3) bek.-ben

,,erről haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,erről haladéktalanul, az értesítési tárhelyre küldött értesítéssel'' szövegrész lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. március 31. 20 óra]

 

1. melléklet 2. pont 2.2. alpont g) pontban, 4. pont 4.2.1. alpont d) pontban és 6. pont 6.2. alpont e) pontban

,,H kódja'' szövegrész helyébe ,,HP kódja'' szövegrész lép: 71/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. március 31. 20 óra]


373/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

 
 

38/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 67/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]


68/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

 
 

13. §

Helyébe lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 5. § [2016. március 4.]

 

34-35. §-ban

,,védett természeti területen'' szövegrész helyébe ,,védett természeti területen, Natura 2000 területen'' szövegrész lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. március 4.]

 

38. §-ban

,,védett természeti területen'' szövegrész helyébe ,,védett természeti területen, vízivad esetén védett természeti területen vagy Natura 2000 területen'' szövegrész lép: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. március 4.]


71/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

15. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 37/2016. (III. 3.) Korm. r. 7. § [2016. július 1.]


75/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 50/2016. (III. 11.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. március 12.]


191/2015. (VII. 21.) Korm. r.

 
 

a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 63/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 63/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]


246/2015. (IX. 8.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

9. §

Helyébe lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 1. § [2016. április 1.]

 

11. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 2. § [2016. április 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 3. § [2016. április 1.]

 

12. § (6) bek.-ben

,,(2) bekezdés a) és f) pontja'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a) és g) pontja'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. április 1.]

 

15. § a) pontban

,,12. § (2) bekezdés a) és f) pontja'' szövegrész helyébe ,,12. § (2) bekezdés a) és e) pontja'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. április 1.]

 

15. § b) pontban

,,12. § (2) bekezdés b)-e) és g) pontja'' szövegrész helyébe ,,12. § (2) bekezdés b)-d), f) és g) pontja'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 5. § c) pont [2016. április 1.]

 

17. § után

17/A. §-sal kieg.: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 4. § [2016. április 1.]


269/2015. (IX. 15.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 41/2016. (III. 9.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. március 10.]


270/2015. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 41/2016. (III. 9.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. március 10.]


319/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § b) pontban

,,lefolytatni, '' szövegrész helyébe ,,lefolytatni, valamint'' szövegrész lép: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. március 4.]

 

4. § c) pontban

,,helye, valamint'' szövegrész helyébe ,,helye.'' szövegrész lép: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. március 4.]

 

4. § d) pont

Hat. kív. h.: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 4. § [2016. március 4.]

 

5. § a) pontban

,,mértéke legfeljebb'' szövegrész helyébe ,,mértéke - terepszint alatt és felett egyaránt - legfeljebb'' szövegrész lép: 40/2016. (III. 3.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. március 4.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 1. § [2016. március 10.]

 

2. § 2. pont után

2a. ponttal kieg.: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. március 10.]

 

2. § 5. pontból

,,az egyházi jogi személy kivételével,'' szövegrészt hat. kív. h.: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. március 10.]

 

2. § 5. pont után

5a-5b. ponttal kieg.: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. március 10.]

 

2. § 8. pont

Hat. kív. h.: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. március 10.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 3. § [2016. március 10.]

 

7. § (5) bek.

Helyébe lép: 43/2016. (III. 9.) Korm. r. 4. § [2016. március 10.]


439/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól

 
 

9. §

Helyébe lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 6. § [2016. április 1.]

 

10. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. április 1.]

 

10. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 7. § [2016. április 1.]

 

10. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 8. § [2016. április 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés b) pontja és az (1a) bekezdés szerinti feltételek'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. április 1.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,(1) bekezdésben foglalt feltételeknek'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdésben foglalt feltételeknek'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. április 1.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 9. § [2016. április 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész lép: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. április 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 64/2016. (III. 31.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. április 1.]


41/2016. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 41/2016. (III. 9.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 9.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

40/2014. (X. 29.) MNB r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

 
 

Hat. kív. h.: 4/2016. (III. 1.) MNB r. 11. § [2016. március 31.]


20/2015. (VI. 29.) MNB r.

 
 

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

 
 

1. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kiegészülve lép hatályba: 6/2016 (III. 1.) MNB r. 1. § [2017. április 1.]

 

4. §

Nem lép hatályba: 6/2016 (III. 1.) MNB r. 2. § (2) bek.


23/2015. (VII. 21.) MNB r.

 
 

a jegybanki alapkamat mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 22.) MNB r. 2. § (2) bek. [2016. március 23.]


50/2015. (XII. 9.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 5/2016. (III. 1.) MNB r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 2.]

 

2. melléklet

Mód.: 5/2016. (III. 1.) MNB r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 2.]


52/2015. (XII. 11.) MNB r.

 
 

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

11. § után

12. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 1.) MNB r. 2. § (1) bek. [2016. március 2.]

 

2. melléklet

Mód.: 5/2016. (III. 1.) MNB r. 2. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. március 2.]


3/2013. (I. 11.) NMHH r.

 
 

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 3/2016. (III. 25.) NMHH r. 1. § [2016. április 9.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 3/2016. (III. 25.) NMHH r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. április 9.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

20/2015. (IV. 13.) MvM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

Hat. kív. h.: 8/2016. (III. 25.) MvM r. 44. § [2016. március 26.]


58/2015. (X. 27.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

 
 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 17.) BM r. 8. § [2016. március 18.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,kényszerszállító jármű'' szövegrész helyébe ,,fogvatartott- és kényszerszállító szolgálati jármű (a továbbiakban együtt: kényszerszállító jármű)'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 17.) BM r. 7. § [2016. március 18.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 17.) BM r. 1. § [2016. március 18.]

 

8. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 17.) BM r. 2. § [2016. március 18.]

 

9. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 17.) BM r. 3. § [2016. március 18.]

 

4. alcím

9/A. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 17.) BM r. 4. § [2016. március 18.]

 

,,4. Záró rendelkezések'' alcím (10-12. §)

Helyébe lép: 9/2016. (III. 17.) BM r. 5. § [2016. március 18.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 9/2016. (III. 17.) BM r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. március 18.]


6/2016. (II. 18.) BM r.

 
 

a részleges határzár magyar-horvát határon történő fenntartásáról

 
 

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 7.) BM r. 1. § [2016. március 7 12.00]


2/2004. (XI. 17.) EüM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 
 

2. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 6. §, illetve 2. melléklet [2016. március 31.]


52/2005. (XI. 18.) EüM r.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

 
 

5. § (2) bek. o) pont

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 11. § [2016. április 1.]

 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 9. § [2016. április 1.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 10. § a) pont [2016. április 1.]

 

36. § (1) bek. a) pontban

,,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) országos tiszti főgyógyszerészét'' szövegrész helyébe ,,az OEP-et'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 10. § b) pont [2016. április 1.]


14/2007. (III. 14.) EüM r.

 
 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

 
 

4. § (2) bek. d) pontban

,,a 10. számú melléklet'' szövegrész helyébe ,,a 9. számú melléklet'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 17. § a) pont [2016. április 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 12. § [2016. április 1.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,10. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,9. és 10. számú mellékletében'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 17. § b) pont [2016. április 1.]

 

12. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 16. § a) pont [2016. április 1.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 13. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

13. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 13. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

18/C. § után

18/D. §-sal kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 14. § [2016. április 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. március 31.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. március 31.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2016. március 31.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (4) bek., illetve 6. melléklet [2016. március 31.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (5) bek., illetve 7. melléklet [2016. március 31.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (6) bek., illetve 8. melléklet [2016. március 31.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (7) bek., illetve 9. melléklet [2016. március 31.]

 

8. sz. melléklet után

9. sz. melléklettel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (8) bek., illetve 10. melléklet [2016. április 1.]

 

10. sz. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 15. § (9) bek., illetve 11. melléklet [2016. április 1.]

 

10. sz. melléklet táblázat 206. sor

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 16. § b) pont [2016. április 1.]


41/2007. (IX. 19.) EüM r.

 
 

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

 
 

2. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 18. § [2016. április 1.]

 

11. § (2) bek. f) pontban

,,hűtőszekrényt'' szövegrész helyébe ,,hűvös, hideg és mélyhűtött tárolás feltételeit biztosító hűtőszekrényt'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § a) pont [2016. április 1.]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 19. § [2016. április 1.]

 

13/A. § (1) bek. c) pontban

,,asszisztensből - amelyből legalább 1 gyógyszertári szakasszisztens -'' szövegrész helyébe ,,szakasszisztensből'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § b) pont [2016. április 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 27. § a) pont [2016. április 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,alapfeladat'' szövegrész helyébe ,,szakfeladat'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § c) pont [2016. április 1.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 27. § b) pont [2016. április 1.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 20. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

18. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 20. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

21/A. §-ban

,,Eütv.'' szövegrész helyébe ,,egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § d) pont [2016. április 1.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,gyógyszert'' szövegrész helyébe ,,gyógyszert, magisztrális gyógyszert'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § e) pont [2016. április 1.]

 

22. § (3) bek.-ből

,,az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. számú melléklete szerinti országos feladatkörű speciális intézetek és súlyponti kórházak kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 27. § c) pont [2016. április 1.]

 

24. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 21. § [2016. április 1.]

 

25. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 27. § d) pont [2016. április 1.]

 

25. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 22. § [2016. április 1.]

 

36. § (3) bek.-ben

,,e rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,a 25. § (1a) bekezdése'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § f) pont [2016. április 1.]

 

36. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 23. § [2016. április 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,25. § (1) bekezdés c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,25. § (1a) bekezdésében'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § g) pont [2016. április 1.]

 

36/A. § (2) és (5) bek.-ben

,,protokollokban'' szövegrész helyébe ,,irányelvekben'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 26. § h) pont [2016. április 1.]

 

36/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 24. § [2016. április 1.]

 

37. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 25. § [2016. április 1.]

 

1. sz. melléklet 1. pont l) pont

Hat. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 27. § e) pont [2016. április 1.]


2/2008. (I. 8.) EüM r.

 
 

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

 
 

3. § (1) bek. f) pontban

,,az orvosi vényen'' szövegrész helyébe ,,az orvosi vényen és megrendelőlapon'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 28. § [2016. április 1.]


1/2003. (I. 21.) ESZCSM r.

 
 

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a társadalombiztosítás támogatást'' szövegrész helyébe ,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) támogatást'' szövegrész, ,,a társadalombiztosítás által'' szövegrész helyébe ,,az OEP által'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 2. § a) pont [2016. április 1.]

 

1. § (2) bek.-ből

,,- a külön jogszabály alapján -'' szövegrészt h at. kív. h.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 3. § [2016. április 1.]

 

1. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 1. § [2016. április 1.]

 

6. § (1) bek. a) pontban

,,Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,OEP'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 2. § b) pont [2016. április 1.]


60/2003. (X. 20.) ESZCSM r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 
 

13/B. § után

13/C. §-sal kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 4. § [2016. március 31.]

 

2. melléklet

Mód.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. március 31.]


44/2004. (IV. 28.) ESZCSM r.

 
 

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 
 

2/A. § után

Alcímmel és 2/B-2/C. §-sal kieg.: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 7. § [2016. április 1.]


53/2004. (VI. 2.) ESZCSM r.

 
 

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

 
 

2. § (2) bek. a) pontban

,,eladható készletbe helyezési'' szövegrész helyébe ,,felszabadítási'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 8. § [2016. április 1.]


4/2015. (II. 19.) FM r.

 
 

a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

 
 

1. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 4. § [2016. március 31. 20 óra]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 5. § [2016. március 31. 20 óra]

 

5. § (1) bek. b) pont bc) alpont

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 6. § (1) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

5. § (1) bek. k) pont

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 6. § (2) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a)-(4c) bek.-sel kieg.: 21/2016. (III. 31.) FM r. 7. § (1) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

6. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 7. § (2) bek. [2016. március 31. 20 óra]

 

7. § (8) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 8. § [2016. március 31. 20 óra]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 9. § [2016. március 31. 20 óra]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 21/2016. (III. 31.) FM r. 10. § [2016. március 31. 20 óra]


25/2015. (V. 27.) FM r.

 
 

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

 
 

1. § (3) bek. b) pont 4. alpont után

5. alponttal kieg.: 17/2016. (III. 11.) FM r. 1. § [2016. március 12.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (III. 11.) FM r. 2. § [2016. március 12.]

 

14. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 17/2016. (III. 11.) FM r. 3. § [2016. március 12.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,a díjjal emlékplakettet, valamint az'' szövegrész helyébe ,,az emlékplaketthez'' szövegrész lép: 17/2016. (III. 11.) FM r. 5. § [2016. március 12.]

 

24. § (3) bek.-ben

,,a díjjal emlékplakettet, valamint az'' szövegrész helyébe ,,az emlékplaketthez'' szövegrész lép: 17/2016. (III. 11.) FM r. 5. § [2016. március 12.]

 

24. § után

24/A. §-sal kieg.: 17/2016. (III. 11.) FM r. 4. § [2016. március 12.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,a díjjal emlékplakettet, valamint az'' szövegrész helyébe ,,az emlékplaketthez'' szövegrész lép: 17/2016. (III. 11.) FM r. 5. § [2016. március 12.]


60/2015. (X. 8.) FM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

 
 

3. §

Nem lép hatályba: 21/2016. (III. 31.) FM r. 12. §

 

5-6. §

Nem lép hatályba: 21/2016. (III. 31.) FM r. 12. §


109/1999. (XII. 29.) FVM r.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

 
 

75. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 19/2016. (III. 30.) FM r. 1. § [2016. március 31.]

 

87. §

Helyébe lép: 19/2016. (III. 30.) FM r. 2. § [2016. március 31.]


83/2003. (VII. 16.) FVM r.

 
 

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

 
 

1. § (1) bek.-ből

,,és a 9. § (2) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (III. 2.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. március 3.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 15/2016. (III. 2.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. március 3.]


79/2004. (V. 4.) FVM r.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 
 

2. §

Helyébe lép, egyidejűleg 2. § után 2/A. §-sal kieg.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 1. § [2016. március 3.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,ezer'' szövegrész helyébe ,,kétezer'' szövegrész lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 10. § [2016. március 3.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 2. § [2016. március 3.]

 

3. § után

4. §-sal kieg.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 3. § [2016. március 3.]

 

5-7. §

Helyébe lép, egyidejűleg 7. § után 7/A-7/E. §-sal kieg.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 4. § [2016. március 3.]

 

8-13. §

Helyébe lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 5. § [2016. március 3.]

 

16. §

Hat. kív. h.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 11. § [2016. március 3.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 11. § [2016. március 3.]

 

96. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 14/2016. (III. 2.) FM r. 6. § [2016. március 3.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. március 3.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 8. §, illetve 2. melléklet [2016. március 3.]

 

15. sz. melléklet

Helyébe lép: 14/2016. (III. 2.) FM r. 9. §, illetve 3. melléklet [2016. március 3.]


127/2009. (IX. 29.) FVM r.

 
 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

 
 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 1. § (1) bek. [2017. február 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

13. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 1. § (3) bek. [2017. február 1.]

 

13. § (7) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 1. § (4) bek. [2017. február 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 2. § (1) bek. [2017. február 1.]

 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 2. § (2) bek. [2017. február 1.]

 

14. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 2. § (3) bek. [2017. február 1.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 21/2016. (III. 31.) FM r. 3. § [2017. február 1.]


24/2005. (VI. 30.) HM r.

 
 

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 5/2016. (III. 1.) HM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. március 2.]


27/2008. (XII. 10.) IRM r.

 
 

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

2. §-ban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar)'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

6/A. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

7-8. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 17. § (1) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]


24/2010. (V. 7.) IRM r.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 
 

6. § (3) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 18. § [2016. szeptember 1.]


25/2010. (V. 7.) IRM r.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról

 
 

2. §-ban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: végrehajtói kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: végrehajtói kar)'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,végrehajtói kamara'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. alcímcímben (14. § előtt)

,,végrehajtói kamara'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. §-ban

,,végrehajtói kamara'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,végrehajtói kamarát'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kart'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § c) pont [2016. szeptember 1.]

 

15. § (1)-(2) bek.-ben

,,végrehajtói kamara'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,végrehajtói kamarának'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 19. § d) pont [2016. szeptember 1.]


28/2010. (V. 12.) IRM r.

 
 

a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

 
 

20. alcímcímben (29. § előtt)

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 20. § [2016. szeptember 1.]

 

29. §-ban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 20. § [2016. szeptember 1.]


8/2001. (IV. 27.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

 
 

1. §-ban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar)'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. a) pont [2016. március 9.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. b) pont [2016. március 9.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (1) bek. [2016. március 9.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (2) bek. [2016. március 9.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. c) pont [2016. március 9.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. d) pont [2016. március 9.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (3) bek. [2016. március 9.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. c) pont [2016. március 9.]

 

9. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (5) bek. c) pont [2016. március 9.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 11. § (4) bek. [2016. március 9.]


14/2001. (X. 20.) IM r.

 
 

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 24. § [2016. szeptember 1.]


15/2001. (X. 20.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

 
 

1. §-ban

,,Kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 12. § a) pont [2016. március 9.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet'' szövegrész helyébe ,,a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 12. § b) pont [2016. március 9.]


16/2001. (X. 26.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtás szervezetéről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,219'' szövegrész helyébe ,,230'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 1. pont [2016. március 9.]

 

2. §-ban

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 2. pont [2016. március 9.]

 

5. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,3 hónapon belül'' szövegrész helyébe ,,6 hónapon belül'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 4. pont [2016. március 9.]

 

9. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (3) bek. [2016. március 9.]

 

9. § (2) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (4) bek. [2016. március 9.]

 

9. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,kamara elnökéhez'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetőjéhez'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 5. pont [2016. március 9.]

 

10. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (2)-(2a) bek.-ben

,,kamara elnöksége'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 6. pont [2016. március 9.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,kamara elnökségénél'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervénél'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 7. pont [2016. március 9.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

10/A. §

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (5) bek. [2016. március 9.]

 

11. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (6) bek. [2016. március 9.]

 

11. § (3)-(4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 8. pont [2016. március 9.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

11/B. § (1)-(5) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (7) bek. [2016. március 9.]

 

11/B. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

11/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (8) bek. [2016. március 9.]

 

12. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (9) bek. [2016. március 9.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

12. § (3) bek.-ből

,,az elektronikus úton beérkezett pályamunkákat'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (3) bek. c) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 8. pont [2016. március 9.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,kamara elnökét'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetőjét'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 9. pont [2016. március 9.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (10) bek. [2016. március 9.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 8. pont [2016. március 9.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,kamara elnöksége'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 6. pont [2016. március 9.]

 

15. §

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. g) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ből

,,- a törvényszéki végrehajtó-helyettesi és végrehajtó-jelölti pályázatok esetén a pályamunka elkészítéséről szóló tájékoztatás kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (17) bek. h) pont [2016. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,kamara elnökét'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetőjét'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 9. pont [2016. március 9.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 10. pont [2016. március 9.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (11) bek. [2016. március 9.]

 

38. §-ban

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 11. pont [2016. március 9.]

 

46. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 11. pont [2016. március 9.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 12. pont [2016. március 9.]

 

56. § (4) bek.-ben

,,kamara elnökének'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve vezetőjének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 13. pont [2016. március 9.]

 

57. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 12. pont [2016. március 9.]

 

57. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

61. § (1) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 8. pont [2016. március 9.]

 

61. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

64. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 12. pont [2016. március 9.]

 

65. § (1) bek.-ben

,,kamarával'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervével'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 14. pont [2016. március 9.]

 

65. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 3. pont [2016. március 9.]

 

76. § (1) bek. a) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 15. pont [2016. március 9.]

 

76. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, illetve a Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (16) bek. 16. pont [2016. március 9.]

 

76. § (3) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (12) bek. [2016. március 9.]

 

76. § után

77. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (13) bek. [2016. szeptember 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (14) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 9.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 13. § (15) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 9.]


1/2002. (I. 17.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

6/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

6/A. § (4) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (7) bek. [2016. szeptember 1.]

 

22/A. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

28/B. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

31. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

40/B. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (2a) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (2a) és (4) bek.-ben

,,kamarai honlapon'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének honlapján'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. g) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

46. § (4) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

46/A. § (2) bek.-ben

,,lett'' szövegrész helyébe ,,tett'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. h) pont [2016. szeptember 1.]

 

46/C. § (6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szerve'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

52/A. § (1) bek. b) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (6) bek. i) pont [2016. szeptember 1.]

 

58. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 14. § (5) bek. [2016. szeptember 1.]


37/2003. (X. 29.) IM r.

 
 

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

 
 

42. § (6) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 15. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

45/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 15. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

55. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 15. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]


28/2004. (VIII. 26.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar)'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,kamara elnökénél'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetőjénél'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (3) bek.-ből

,,kamarai'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. §-ban

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,kamara elnöksége'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 16. § (2) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]


3/2015. (II. 25.) IM r.

 
 

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarához (a továbbiakban: kamara)'' szövegrész helyébe ,,Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz (a továbbiakban: Kar)'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (3)-(4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (5)-(6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,kamarához'' szövegrész helyébe ,,Karhoz'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) és (5) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (8) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kamarától'' szövegrész helyébe ,,Kartól'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,kamarai nyilvántartásokba'' szövegrész helyébe ,,Kar nyilvántartásaiba'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 6. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (3)-(4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,kamara elnökéhez'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetőjéhez'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 8. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 11. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. d) pontban

,,kamarához'' szövegrész helyébe ,,Karhoz'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. h) és j) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. m) pontban

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 9. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,kamarától'' szövegrész helyébe ,,Kartól'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,kamaránál'' szövegrész helyébe ,,Karnál'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 13. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (4) bek. d) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 14. pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (8) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek. h) pontból

,,tartós'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek. i) pontban

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 10. pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek. i) pontból

,,tartós'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 22. § (1) bek. 14. pont [2016. szeptember 1.]


10/2015. (V. 29.) IM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 4/2016. (III. 3.) IM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. március 5.]

 

1. melléklet táblázat címben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szöveg lép: 4/2016. (III. 3.) IM r. 2. § a) pont [2016. március 5.]

 

1. melléklet táblázat E:7 mezőben

,,2015'' szövegrész helyébe ,,2016'' szövegrész lép: 4/2016. (III. 3.) IM r. 2. § b) pont [2016. március 5.]


35/2015. (XI. 10.) IM r.

 
 

a bírósági végrehajtói díjszabásról

 
 

19. § (3) bek. d) pont da) alpontban

,,a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervének'' szövegrész helyébe ,,a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.) 15/E. §-ában meghatározott szervnek'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 23. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

28. § (5) bek. h) pontban

,,a bírósági gazdasági hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a Kmr. 15/E. §-ában meghatározott szervnek'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 23. § b) pont [2016. szeptember 1.]


119/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

2. §

Helyébe lép: 18/2016. (III. 22.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. március 30.]

 

4. §

Helyébe lép: 18/2016. (III. 22.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. március 30.]

 

Melléklet

Helyébe lép: 18/2016. (III. 22.) FM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. március 30.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 18/2016. (III. 22.) FM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. március 30.]


152/2007. (XII. 27.) KvVM r.

 
 

a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 20/2016. (III. 30.) FM r. 1. § [2016. április 7.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 20/2016. (III. 30.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. április 7.]


40/2012. (VIII. 30.) KIM r.

 
 

az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

 
 

1. § 5. pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. § 5. pontban

,,Kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar''szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

1. § 6. pontban

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § b) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,kamara elnöke'' szövegrész helyébe ,,Kar Hivatali szervének vezetője'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1)-(2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (1)-(3) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (1) bek.-ből

,,2012. szeptember 1-jétől'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (2) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

15. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (2) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. § a) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

9. alcímcímben (17. § előtt)

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. f) pontban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

18. § (4) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,kamarai'' szövegrész helyébe ,,kari'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. f) pont [2016. szeptember 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. alcímcímben (30. § előtt)

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

30. §-ban

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

43. § (2) bek.-ben

,,kamarának'' szövegrész helyébe ,,Karnak'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 8.) IM r. 21. § (1) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]


32/2014. (V. 19.) KIM r.

 
 

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 8/2016. (III. 8.) BM r. 1. § [2016. április 1.]

 

23. §-ban

,,a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.)'' szövegrész helyébe ,,az Ápt.'' szövegrész lép: 8/2016. (III. 8.) BM r. 6. § [2016. április 1.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (III. 8.) BM r. 2. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

43. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 8/2016. (III. 8.) BM r. 2. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

45/B. §

Helyébe lép: 8/2016. (III. 8.) BM r. 3. § [2016. április 1.]

 

17. alcím

45/C. §-sal kieg.: 8/2016. (III. 8.) BM r. 4. § [2016. április 1.]

 

50. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 8/2016. (III. 8.) BM r. 7. § [2016. április 1.]

 

62. § (6) bek.

Helyébe lép: 8/2016. (III. 8.) BM r. 5. § [2016. április 1.]


28/2009. (VI. 25.) KHEM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. április 1.]

 

3. melléklet 1.3., 2.3. pontban

,,az Alpiq Csepeli Erőmű'' szövegrész helyébe ,,a Csepeli Erőmű'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 2. § a) pont [2016. április 1.]

 

10. melléklet 1-2. pontban

,,az Alpiq Csepeli Erőmű'' szövegrész helyébe ,,a Csepeli Erőmű'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 2. § b) pont [2016. április 1.]


29/2009. (VI. 25.) KHEM r.

 
 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

 
 

6. § (1) bek.-ben

,,az egyetemes szolgáltatók részére'' szövegrész helyébe ,,a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti földgázforrások esetében az egyetemes szolgáltatók részére'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 3. § [2016. április 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 4. §, illetve 2. melléklet [2016. április 1.]


12/2010. (III. 4.) KHEM r.

 
 

a hites bányamérőről

 
 

1. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 1. § [2016. március 25.]

 

3. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 2. § [2016. március 25.]

 

4-5. §

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 7. § a) pont [2016. március 25.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,engedélyének'' szövegrész helyébe ,,a hites bányamérői tevékenység megkezdéséről tett bejelentésről kapott bányafelügyeleti igazolás'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 6. § [2016. március 25.]

 

7. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 3. § [2016. március 25.]

 

8. § (4) bek.-ből

,,- a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai minősítő vizsga sikeres letétele hiányában -'' szövegrészt hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 7. § b) pont [2016. március 25.]

 

8. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 4. § [2016. március 25.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 5. § [2016. március 25.]

 

1-2. melléklet

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 7. § c) pont [2016. március 25.]


40/2010. (V. 12.) KHEM r.

 
 

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

 
 

1-2. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 8. § [2016. március 25.]

 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 9. § [2016. március 25.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,(2) bekezdés c) pont'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 13. § a) pont [2016. március 25.]

 

3. § (6) bek.-ben

,,Az engedély iránti kérelem benyújtásával'' szövegrész helyébe ,,A bejelentés megtételével'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 13. § b) pont [2016. március 25.]

 

4. §-ban

,,engedélyt az kaphat'' szövegrész helyébe ,,bejelentést az tehet'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 13. § c) pont [2016. március 25.]

 

6-7. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 10. § [2016. március 25.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 14. § [2016. március 25.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 11. § [2016. március 25.]

 

9. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 12. § [2016. március 25.]


15/1989. (X. 8.) MÉM r.

 
 

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 
 

1/A. § után

1/B. §-sal kieg.: 15/2016. (III. 2.) FM r. 1. § [2016. március 3.]


48/2013. (XI. 15.) NGM r.

 
 

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

 
 

1. § (5) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 1. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 1. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

2. § (1) bek.-ből

,,1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 1. pont [2016. április 2.]

 

2. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 2. pont [2016. április 2.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 2. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,egységgel felszerelt'' szövegrész helyébe ,,egységgel (a továbbiakban: AEE) felszerelt'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 1. pont [2016. április 2.]

 

3. § (3) bek. b) pontból

,,pénztárgépet használó'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 3. pont [2016. április 2.]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 2. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

II. Fejezet

3/A. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 3. § [2016. április 2.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,15 nap'' szövegrész helyébe ,,15 munkanap'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 2. pont [2016. április 2.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 4. § [2016. április 2.]

 

7. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 5. § [2016. április 2.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 6. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

8. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 6. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

8. § (4) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 6. § (3) bek. [2016. április 2.]

 

9. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 4. pont [2016. április 2.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 7. § [2016. április 2.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 8. § [2016. április 2.]

 

20. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 9. § [2016. április 2.]

 

22. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 10. § [2016. április 2.]

 

24. § (1) bek. a) pontban

,,szoftverváltoztatatás'' szövegrész helyébe ,,szoftverváltoztatás'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 3. pont [2016. április 2.]

 

24. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 5. pont [2016. április 2.]

 

24. § (6) bek.-ből

,,illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 6. pont [2016. április 2.]

 

24. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 11. § [2016. április 2.]

 

28. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 12. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

28. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 12. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,kiállítja a műszerészi'' szövegrész helyébe ,,kiállítja a - kérelemben megadott forgalmazási engedélyszámmal jelölt pénztárgép szervizelésére jogosító - műszerészi'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 4. pont [2016. április 2.]

 

30. § után

30/A. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 13. § [2016. április 2.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 5. pont [2016. április 2.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 6. pont [2016. április 2.]

 

33. § (5) bek.-ben

,,érinti szerviz'' szövegrész helyébe ,,érinti a szerviz'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 7. pont [2016. április 2.]

 

34. § (1) bek. a) pontban

,,megaműszerészi'' szövegrész helyébe ,,meg a műszerészi'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 8. pont [2016. április 2.]

 

34. § (4)-(5) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 9. pont [2016. április 2.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 14. § [2016. április 2.]

 

7. alcím

34/A. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 15. § [2016. április 2.]

 

35. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 16. § [2016. április 2.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,beavatkozásról, egyéb'' szövegrész helyébe ,,beavatkozásról, az AEE bármilyen sérüléséről, illetéktelen felnyitási kísérletének észleléséről, egyéb'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 10. pont [2016. április 2.]

 

38. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 17. § [2016. április 2.]

 

39. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 18. § [2016. április 2.]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 19. § [2016. április 2.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,a szerviz köteles'' szövegrész helyébe ,,a forgalmazó köteles'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 11. pont [2016. április 2.]

 

42. § (2) bek. c) pontban

,,szerviz'' szövegrész helyébe ,,forgalmazó'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 12. pont [2016. április 2.]

 

42. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 20. § [2016. április 2.]

 

42. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 7. pont [2016. április 2.]

 

42/A. § (2) bek.-ből

,,az erre a célra rendszeresített nyomtatványon'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 8. pont [2016. április 2.]

 

42/A. § után

42/B. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 21. § [2016. április 2.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,helyezését, illetve'' szövegrész helyébe ,,helyezését, üzembe helyezett pénztárgép átszemélyesítését, illetve'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 13. pont [2016. április 2.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

44. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

44. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (3) bek. [2016. április 2.]

 

44. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (4) bek. [2016. április 2.]

 

44. § (9) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (5) bek. [2016. április 2.]

 

44. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 22. § (6) bek. [2016. április 2.]

 

45. § (3) bek.-ből

,,illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 9. pont [2016. április 2.]

 

46. §

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 10. pont [2016. április 2.]

 

47. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 23. § [2016. április 2.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,szervizes'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 11. pont [2016. április 2.]

 

48. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 24. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

48. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 24. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,nyitó készpénzállomány értékét.'' szövegrész helyébe ,,nyitó pénzkészlet összegét és összetételét.'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 14. pont [2016. április 2.]

 

49. § után

49/A. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 25. § [2016. április 2.]

 

10. alcím

50/A-50/B. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 26. § [2016. április 2.]

 

51. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 27. § [2016. április 2.]

 

51. § után

51/A-51/B. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 28. § [2016. április 2.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 29. § [2016. április 2.]

 

52. § (3) bek.-ből

,,illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 12. pont [2016. április 2.]

 

53. §-ban

,,8'' szövegrész helyébe ,,5'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 15. pont [2016. április 2.]

 

54. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 30. § [2016. április 2.]

 

54. § (8) bek.-ben

,,köteles a'' szövegrész helyébe ,,köteles erről a'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 16. pont [2016. április 2.]

 

55. §

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 31. § [2016. április 2.]

 

56. § (1) bek.-ből

,,vagy a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be,'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 13. pont [2016. április 2.]

 

60. §

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 14. pont [2016. április 2.]

 

61. § (5) bek.-ben

,,a ,,T'' betű'' szövegrész helyébe ,,az ,,Y'' és ,,Z'' betű'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 17. pont [2016. április 2.]

 

15. alcím

61/A-61/B. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 32. § [2016. április 2.]

 

67. § 2. pontban

,,göngyölegjegy,'' szövegrész helyébe ,,göngyölegjegy, továbbá a napnyitás és a pénzmozgás bizonylat,'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 18. pont [2016. április 2.]

 

67. § 5. pont után

5a. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (1) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 6. pont után

6a. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (2) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 8. pont után

8a-8b. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (3) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 13. pont után

13a-13b. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (4) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 14. pontban

,,meg,'' szövegrész helyébe ,,meg, ide nem értve a napnyitás és a pénzmozgás bizonylatot,'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 19. pont [2016. április 2.]

 

67. § 15. pont után

15a-15b. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (5) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 16. pont után

16a. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (6) bek. [2016. április 2.]

 

67. § 17. pont

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 15. pont [2016. április 2.]

 

67. § 18. pontban

,,igényli,'' szövegrész helyébe ,,igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást,'' szövegrész lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 37. § 20. pont [2016. április 2.]

 

67. § 18. pont után

18a-18b. ponttal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 33. § (7) bek. [2016. április 2.]

 

68. § (1) bek.-ből

,,- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 16. pont [2016. április 2.]

 

68. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 17. pont [2016. április 2.]

 

20. alcím

78/A-78/F. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 34. § [2016. április 2.]

 

20. alcím

78/G. §-sal kieg.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 35. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § b) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § c) pont, illetve 3. melléklet [2016. április 2.]

 

3. melléklet

Mód.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § d) pont, illetve 4. melléklet [2019. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § e) pont, illetve 5. melléklet [2016. április 2.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 36. § f) pont, illetve 6. melléklet [2016. április 2.]

 

11. melléklet

Hat. kív. h.: 9/2016. (III. 25.) NGM r. 38. § 18. pont [2016. április 2.]


11/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

 
 

1.2. alpontban

,,15,68'' szövegrész helyébe ,,15,44'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 29. § a) pont [2016. április 1.]

 

2. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontban

,,13,78'' szövegrész helyébe ,,13,62'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 29. § b) pont [2016. április 1.]

 

2. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpontban

,,11,35'' szövegrész helyébe ,,11,46'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 29. § c) pont [2016. április 1.]

 

2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. alpontban

,,25,13'' szövegrész helyébe ,,25,15'' szövegrész lép: 7/2016. (III. 30.) EMMI r. 29. § d) pont [2016. április 1.]


19/2010. (XII. 3.) NFM r.

 
 

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 5. § (1) bek. [2016. április 1.]

 

2/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 5. § (2) bek. [2016. április 1.]

 

3/D. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 5. § (3) bek. [2016. április 1.]

 

4. § (6b) bek.-ben

,,(6a) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,(6) vagy (6a) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § a) pont [2016. október 1.]

 

4. § (6c) bek.-ben

,,a GET 141/J. § alapján'' szövegrész helyébe ,,a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § b) pont [2016. október 1.]

 

4. § (6d) bek.-ben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,A naptári év'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § c) pont [2016. április 1.]

 

4. § (6d) bek.-ben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,a naptári év'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § d) pont [2016. április 1.]

 

4. § (10a) bek.-ben

,,a GET 141/J. § szerinti'' szövegrész helyébe ,,a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § e) pont [2016. október 1.]

 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 5. § (4) bek. [2016. április 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 5. § (5) bek. [2016. április 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2016. április 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2016. április 1.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (3) bek., illetve 5. melléklet [2016. április 1.]

 

8. mellékletben

,,2016. első'' szövegrész helyébe ,,2016. második'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § f) pont [2016. április 1.]

 

10. melléklet címben

,,2016. első'' szövegrész helyébe ,,2016. második'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 6. § g) pont [2016. április 1.]

 

11. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (4) bek., illetve 6. melléklet [2016. április 1.]

 

12. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (5) bek., illetve 7. melléklet [2016. április 1.]

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 7. § (6) bek., illetve 8. melléklet [2016. április 1.]


10/2011. (IV. 7.) NFM r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 22. § (3) bek. a) pont [2016. március 25.]


11/2011. (IV. 7.) NFM r.

 
 

a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 22. § (3) bek. b) pont [2016. március 25.]


45/2012. (VIII. 2.) NFM r.

 
 

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 8. §, illetve 9. melléklet [2016. április 1.]


7/2013. (II. 26.) NFM r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 10/2016. (III. 22.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. március 30.]


16/2013. (IV. 19.) NFM r.

 
 

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

 
 

2. §

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 15. § [2016. március 25.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 16. § [2016. március 25.]

 

3. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,kérelemhez'' szövegrész helyébe ,,bejelentéshez'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 20. § a) pont [2016. március 25.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,kérelmező'' szövegrész helyébe ,,bejelentő'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 20. § b) pont [2016. március 25.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,folytatására jogosító engedélyt'' szövegrész helyébe ,,folytatására vonatkozó bejelentést'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 20. § c) pont [2016. március 25.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,személy kaphat'' szövegrész helyébe ,,személy tehet'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 20. § d) pont [2016. március 25.]

 

6. §

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 21. § a) pont [2016. március 25.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az engedély'' szövegrész helyébe ,,a bejelentés'' szövegrész lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 20. § e) pont [2016. március 25.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 21. § b) pont [2016. március 25.]

 

7. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 17. § [2016. március 25.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 18. § [2016. március 25.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 5/2016. (III. 17.) NFM r. 19. § [2016. március 25.]


51/2013. (IX. 6.) NFM r.

 
 

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

 
 

3. melléklet

Hat. kív. h.: 4/2016. (III. 5.) NFM r. 5. § [2016. április 5.]


57/2013. (IX. 27.) NFM r.

 
 

a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

 
 

3. §

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 9. § [2016. április 7.]

 

7. §

Helyébe lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 10. § [2016. április 7.]

 

1. melléklet

Hat. kív. h.: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 11. § [2016. április 7.]


53/2014. (XII. 13.) NFM r.

 
 

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

 
 

2. § 10. pontban

,,a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabály'' szövegrész helyébe ,,a miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló jogszabály'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 30.) NFM r. 12. § [2016. április 1.]


15/1998. (IV. 30.) NM r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,a bölcsődei igazgatóságoknál'' szövegrész helyébe ,,az önálló bölcsődéknél, a bölcsődei igazgatóságoknál'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 6. § a) pont [2016. április 1.]

 

3/B. § (3) bek.-ben

,,bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 6. § b) pont [2016. április 1.]

 

4/A. § (2a) bek.

Helyébe lép: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 1. § [2017. január 1.]

 

II. Fejezet 3. Cím (34-51/S. §)

Helyébe lép: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 2. § [2017. január 1.]

 

174. § után

175. §-sal kieg.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 3. § [2016. április 1.]

 

175. § után

176. §-sal kieg.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 4. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (2) bek. a) pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. április 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (2) bek. b) pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

9. melléklet után

10. melléklettel kieg.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (3) bek. a) pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

10. melléklet után

11. melléklettel kieg.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (3) bek. b) pont, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]

 

11. melléklet után

12. melléklettel kieg.: 6/2016. (III. 24.) EMMI r. 5. § (3) bek. c) pont, illetve 6. melléklet [2017. január 1.]


3/2014. (I. 16.) VM r.

 
 

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

 
 

1. § b) pontban

,,a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 1. pont [2016. március 19.]

 

1. § g) pont

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. március 19.]

 

1. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. március 19.]

 

2. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 2. § (1) bek. [2016. március 19.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 2. § (2) bek. [2016. március 19.]

 

3. §

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 3. § [2016. március 19.]

 

4. § (2) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 16. § a) pont [2016. március 19.]

 

4. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 4. § (1) bek. [2016. március 19.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 4. § (2) bek. [2016. március 19.]

 

4. § (4)-(5) bek.-ben

,,települések'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdés szerint minősített települések'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 2. pont [2016. március 19.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,valamennyi állománynak'' szövegrész helyébe ,,valamennyi nagylétszámú állománynak'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 4. pont [2016. március 19.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,mentességi határozatát'' szövegrész helyébe ,,mentességi határozatát az elvégzett minősítő és mentesség ellenőrző vizsgálatok alapján'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 5. pont [2016. március 19.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 6. pont [2016. március 19.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 5. § [2016. március 19.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,(2)-(7) bekezdésekben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(10) bekezdésekben'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 7. pont [2016. március 19.]

 

7. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8)-(10) bek.-sel kieg.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 6. § [2016. március 19.]

 

8. §

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 7. § [2016. március 19.]

 

9. § (1)-(2) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a) bek.-sel kieg.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 8. § (1) bek. [2016. március 19.]

 

9. § (4) bek. első mondatban

,,a település'' szövegrész helyébe ,,egy település'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 8. pont [2016. március 19.]

 

9. § (4)-(5) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

9. § (4)-(5) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 6. pont [2016. március 19.]

 

9. § (5) bek. első mondat első fordulatban

,,a település'' szövegrész helyébe ,,egy település'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 8. pont [2016. március 19.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 8. § (2) bek. [2016. március 19.]

 

9. § (7) bek.-ben

,,hulladékot'' szövegrész helyébe ,,mellékterméket'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 9. pont [2016. március 19.]

 

10. §-ban

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

11. §

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 9. § [2016. március 19.]

 

12-13. §

Hat. kív. h.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 16. § b) pont [2016. március 19.]

 

9. alcím (14. §)

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 10. § [2016. március 19.]

 

12. alcímcímben (17. § előtt)

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

17. § nyitó szövegrészben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

17. § c) pont cd) alpontban

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 10. pont [2016. március 19.]

 

13. alcímcímben (18. § előtt)

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 11. pont [2016. március 19.]

 

18. § nyitó szövegrészben

,,Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,A megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 11. pont [2016. március 19.]

 

18. § a) pont

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 11. § (1) bek. [2016. március 19.]

 

18. § c) pontban

,,az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 12. pont [2016. március 19.]

 

18. § d) pont

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 11. § (2) bek. [2016. március 19.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 10. pont [2016. március 19.]

 

20. § (1) bek. h) pontban

,,össze kell gyűjteni és azt naponta'' szövegrész helyébe ,,össze kell gyűjteni és azt'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 13. pont [2016. március 19.]

 

21. § (1) bek. b) pontban

,,8. § (2) bekezdése alapján'' szövegrész helyébe ,,8. § (1) bekezdése alapján'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 14. pont [2016. március 19.]

 

21. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 12. § [2016. március 19.]

 

22. § (2) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 13. § [2016. március 19.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,járási állategészségügyi hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 15. § 3. pont [2016. március 19.]

 

23. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 16/2016. (III. 11.) FM r. 16. § c) pont [2016. március 19.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 16/2016. (III. 11.) FM r. 14. § [2016. március 19.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1039/2012. (II. 22.) Korm. h.

 
 

az Emberi Jogi Munkacsoportról

 
 

2. e) pont

Helyébe lép: 1123/2016. (III. 10.) Korm. h. 1. pont [2016. március 11.]

 

3. pont

Helyébe lép: 1123/2016. (III. 10.) Korm. h. 2. pont [2016. március 11.]


1042/2012. (II. 23.) Korm. h.

 
 

a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

 
 

Hat. kív. h.: 1155/2016. (III. 31.) Korm. h. 2. pont


1379/2012. (IX. 20.) Korm. h.

 
 

az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről

 
 

2.4. pont

Helyébe lép: 1103/2016. (III. 3.) Korm. h. 1. pont


1191/2015. (III. 30.) Korm. h.

 
 

a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 
 

Helyébe lép: 1134/2016. (III. 11.) Korm. h.


1274/2015. (IV. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

 
 

9. pont

Visszavonja: 1103/2016. (III. 3.) Korm. h. 2. pont a) alpont


1430/2015. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban

 
 

Hat. kív. h.: 1137/2016. (III. 21.) Korm. h. 4. pont [2016. március 22.]


1788/2015. (X. 30.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú (,,Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program'' című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

 
 

2. pont h) alpont

Visszavonja: 1103/2016. (III. 3.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1952/2015. (XII. 16.) Korm. h.

 
 

a KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű (,,Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása'' című) konstrukció keretében | ,,MÁV Zrt. vasúti közlekedéssel összefüggő projektje'' című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről

 
 

Visszavonja: 1132/2016. (III. 10.) Korm. h. 7. pont


2000/2015. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek forrásszerkezetének módosításról

 
 

1. melléklet táblázat 13. sor

Visszavonja: 1113/2016. (III. 3.) Korm. h. 4. pont


2033/2015. (XII. 30.) Korm. h.

 
 

a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 
 

5-6. pont

Visszavonja: 1136/2016. (III. 17.) Korm. h.


1005/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. március 22.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.1. pont a) alpont [2016. március 22.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.1. pont b) alpont [2016. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.1. pont c) alpont [2016. március 22.]

 

E:5 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.1. pont d) alpont [2016. március 22.]

 

E:6 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.1. pont e) alpont [2016. március 22.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,21,009'' szövegrész helyébe ,,22,054'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont a) alpont [2016. március 22.]

 

C:3 mezőben

,,40,970'' szövegrész helyébe ,,54,504'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont c) alpont [2016. március 22.]

 

C:4 mezőben

,,28,035'' szövegrész helyébe ,,41,884'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont e) alpont [2016. március 22.]

 

C:5-C:7 mezőben

,,37,785'' szövegrész helyébe ,,9,357'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont g) alpont [2016. március 22.]

 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont b) alpont [2016. március 22.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont d) alpont [2016. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.2. pont f) alpont [2016. március 22.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,42,319'' szövegrész helyébe ,,54,782'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont a) alpont [2016. március 22.]

 

C:3 mezőben

,,44,738'' szövegrész helyébe ,,61,908'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont c) alpont [2016. március 22.]

 

C:4 mezőben

,,21,022'' szövegrész helyébe ,,29,266'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont e) alpont [2016. március 22.]

 

C:5 mezőben

,,22,180'' szövegrész helyébe ,,9,717'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont g) alpont [2016. március 22.]

 

C:6-C:7 mezőben

,,36,731'' szövegrész helyébe ,,11,317'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont h) alpont [2016. március 22.]

 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont b) alpont [2016. március 22.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,2016. március'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont d) alpont [2016. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,2016. március'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.3. pont f) alpont [2016. március 22.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.4. pont a) alpont [2016. március 22.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.4. pont b) alpont [2016. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.4. pont c) alpont [2016. március 22.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,16,107'' szövegrész helyébe ,,23,293'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont a) alpont [2016. március 22.]

 

C:3 mezőben

,,18,634'' szövegrész helyébe ,,26,173'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont c) alpont [2016. március 22.]

 

C:4 mezőben

,,7,310'' szövegrész helyébe ,,7,834'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont e) alpont [2016. március 22.]

 

E:2 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont b) alpont [2016. március 22.]

 

E:3 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2015. decemberben'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont d) alpont [2016. március 22.]

 

E:4 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. januárban'' szövegrész lép: 1143/2016. (III. 21.) Korm. h. 2.5. pont f) alpont [2016. március 22.]


1046/2016. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és kapcsolódó eljárások lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról

 
 

1. pontból

,,és szófiai'' szövegrészt hat. kív. h.: 1124/2016. (III. 10.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

2-3. pontban

,,Szófia'' szövegrész helyébe ,,Szarajevó'' szövegrész lép: 1124/2016. (III. 10.) Korm. h. 1. pont a) alpont

 

4. pontban

,,Podgorica, Pristina, Szkopje, Tirana'' szövegrész helyébe ,,Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje, Tirana'' szövegrész lép: 1124/2016. (III. 10.) Korm. h. 1. pont b) alpont

 

4. pontban

,,felhívás Közbeszerzési Értesítőben'' szövegrész helyébe ,,felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben'' szövegrész lép: 1124/2016. (III. 10.) Korm. h. 1. pont c) alpont

 

5. pont

Hat. kív. h.: 1124/2016. (III. 10.) Korm. h. 2. pont b) alpont


1070/2016. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

Mód.: 1144/2016. (III. 24.) Korm. h.


1072/2016. (II. 25.) Korm. h.

 
 

az újfehértói sportcentrum kialakításáról

 
 

3. pont

Helyébe lép: 1130/2016. (III. 10.) Korm. h.
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.