A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. július 1-jétől a 2016/114. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

127/1991. (X. 9.) Korm. r.

 
 

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

9. § (6) bek.-ben

,,köztisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § a) pont [2016. július 23.]

 

3. sz. melléklet 1. pont c) alpontban

,,végző köztisztviselő'' szövegrész helyébe ,,végző kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § b) pont [2016. július 23.]


125/1993. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

 
 

13. § (3) bek. a) pontban

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § [2016. július 23.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

43. § (2) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 23.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 23.]


4/1995. (I. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

 
 

13. § (3) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonya'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonya'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 4. § [2016. július 23.]


55/1995. (V. 17.) Korm. r.

 
 

a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről

 
 

8. §-ban

,,közszolgálati jogviszonyának'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyának'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § [2016. július 23.]


141/1995. (XI. 30.) Korm. r.

 
 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

 
 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 180/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. október 1.]


173/1995. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

 
 

2. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 200/2016. (VII. 20.) Korm. r. 1. § [2016. július 21.]

 

3. § (1) bek.-ből

,,-b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 200/2016. (VII. 20.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. július 21.]

 

3. § (2) bek.-ből

,,-b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 200/2016. (VII. 20.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. július 21.]

 

3. § (3) bek.-ből

,,-b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 200/2016. (VII. 20.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. július 21.]

 

3. § (5) bek.-ből

,,-b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 200/2016. (VII. 20.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. július 21.]


86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

1. sz. melléklet III. rész 1. pont

 
 

1.95. pontból

,, , valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1.99. alpont

Hat. kív. h.: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 17.]

 

1.128. pontban

,,kormánytisztviselőjének'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőjének'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

1.129. pontban

,,kormánytisztviselőjének'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselőjének'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. július 23.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 1. 15. óra]

 

1. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 1. 15. óra]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

11. § (10) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

11/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 1. 15. óra]

 

11/C. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § [2016. július 1. 15. óra]

 

11/D. § (2) bek. c) pont cb) alpontban

,,támogatásba be nem fogadott'' szövegrész helyébe ,,társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § [2016. július 1. 15. óra]

 

12. § (8) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 23.]

 

12. § (9) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. július 23.]

 

12/A. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § [2016. július 1. 15. óra]

 

12/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

12/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

22/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

28. §

(1) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

30. §

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § [2016. július 1. 15. óra]

 

32. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 11. § [2016. július 1. 15. óra]

 

39. § (1)-(1a) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

40. § (2) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 12. § [2016. július 1. 15. óra]

 

42. § (2) bek.-ben

,,haladéktalanul'' szövegrész helyébe ,,8 napon belül'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

45. § (6) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 13. § [2016. július 1. 15. óra]

 

47. § (2) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 15. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

47. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

49. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 14. § [2016. július 1. 15. óra]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


235/1997. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 
 

2/A. alcímsorban (11/E. § előtt)

,,bölcsődének'' szövegrész helyébe ,,bölcsődének, mini bölcsődének'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (1) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (2) bek. b)-c) pontban

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (3)-(4) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (5) bek.-ben

,,bölcsődének'' szövegrész helyébe ,,bölcsődének, mini bölcsődének'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (6) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (7) bek.-ben

,,bölcsődének'' szövegrész helyébe ,,bölcsődének, mini bölcsődének'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

11/F. § (1)-(2) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/G. § (1) bek. a) pontban

,,bölcsődét'' szövegrész helyébe ,,bölcsődét, mini bölcsődét'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § d) pont [2017. január 1.]

 

11/G. § (2) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/H. § (1) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/H. § (2) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

11/H. § (4)-(5) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/I. § (1) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

11/I. § (3) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

11/J. §-ban

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. január 1.]

 

17-18. §

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


253/1997. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

az országos településrendezési és építési követelményekről

 
 

89. § (2) bek.-ben

,,bölcsődei foglalkoztató, betegszoba'' szövegrész helyébe ,,betegszoba; bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba/gyermekszoba'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. sz. melléklet 5. pontban

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. január 1.]


39/1998. (III. 4.) Korm. r.

 
 

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

 
 

4. § (8) bek. a) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 8. § [2016. július 23.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

3. sz. melléklet 1. pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői, állami tisztviselői'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. július 23.]

 

3. sz. melléklet 2. pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselői, állami tisztviselői'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. július 23.]

 

3. sz. melléklet 6. pontban

,,kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. július 23.]


223/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 
 

4/B. § (4) bek.

a) ponttal kieg.: 190/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 14.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

5. §

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 17. § [2016. július 1. 15. óra]

 

14. § (10) bek.-ben

,,130 000 Ft'' szövegrész helyébe ,,260 000 Ft'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. augusztus 2.]

 

21. § (10) bek.-ben

,,400 Ft'' szövegrész helyébe ,,500 Ft'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. augusztus 2.]

 

22. § (4) bek. d) pontban

,,Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum'' szövegrész helyébe ,,Debreceni Egyetem Klinikai Központ'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

23. § (1) bek.-ben

,,44,2 Ft/hó'' szövegrész helyébe ,,53,2 Ft/hó'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. augusztus 2.]

 

23. § (3) bek. a) pontban

,,399 000 Ft/hó'' szövegrész helyébe ,,480 000 Ft/hó'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § d) pont da) alpont [2016. augusztus 2.]

 

23. § (3) bek. b) pontban

,,450 000 Ft/hó'' szövegrész helyébe ,,542 000 Ft/hó'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § d) pont db) alpont [2016. augusztus 2.]

 

23. § (3) bek. c) pontban

,,530 000 Ft/hó'' szövegrész helyébe ,,638 000 Ft/hó'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § d) pont dc) alpont [2016. augusztus 2.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,1,415 millió forint'' szövegrész helyébe ,,1,703 millió forint'' szövegrész lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. augusztus 2.]

 

28. § (1a) bek.-ben

,,ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti teljesítményt'' szövegrész helyébe ,,ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti teljesítményt'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

28. § (2) bek.-ben

,,A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási'' szövegrész helyébe ,,A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti járóbeteg-szakellátási'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

28/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 18. § [2016. július 1. 15. óra]

 

28/C. § (3) bek.-ben

,,a 2015. április 1-jén'' szövegrész helyébe ,,a várólista csökkentési program kezdő időpontban'' szövegrész, ,,alkalmazni, figyelembe véve a 29/B. § (3) bekezdése szerint megállapított elkülönített többletkereteket'' szövegrész helyébe ,,alkalmazni'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § d) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

28/C. § (4) bek.-ben

,,a 2015. április 1-jén'' szövegrész helyébe ,,a várólista csökkentési program kezdő időpontban'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § e) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

28/C. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 21. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

28/C. § (7) bek.-ben

,,A (2)-(6)'' szövegrész helyébe ,,A (2)-(4) és (6)'' szövegrész, ,,és elszámolt súlyszámösszegét a 2014. november 1. és 2015. október 31. közötti időszakban is teljesítette'' szövegrész helyébe ,,és elszámolt súlyszámot az adott várólista csökkentési programmal érintett tárgyidőszaki finanszírozási év kezdetétől a finanszírozási év végéig terjedő időszakban is teljesítette'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § f) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

29/B. § (2) bek.-ben

,,ellátásokra - ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott ,,Laboratóriumi ellátás'' előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat - elkülönített többletkeretet kell biztosítani, melyet'' szövegrész helyébe ,,ellátásokat - ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott ,,Laboratóriumi ellátás'' előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat -'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § g) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

29/B. § (3)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 21. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

35. § (5) bek. b) pontban

,,a javaslata alapján a háziorvos'' szövegrész helyébe ,,a javaslata alapján vagy saját kezdeményezésre a háziorvos'' szövegrész lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

76/I. § után

76/J. §-sal kieg.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 1.]

 

76/J. § után

76/K. §-sal kieg.: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 2.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 224/2016. (VII. 28.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 2.]

 

6/A. sz. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 19. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

8. sz. melléklet

Helyébe lép: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

14. sz. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 19. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

20. sz. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 19. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

28. sz. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 19. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

28. sz. melléklet

Mód.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

28/A. sz. melléklet

Helyébe lép: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

33. sz. melléklet után

34. sz. melléklettel kieg.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2016. augusztus 1.]


120/1999. (VIII. 6.) Korm. r.

 
 

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

 
 

1. §

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. október 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,közcélú vízkárelhárítási vízilétesítmények'' szövegrész helyébe ,,1. § szerinti vízilétesítmények'' szövegrész lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. október 1.]

 

9. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § [2016. október 1.]

 

Melléklet

Mód.: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. október 1.]


224/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § (1) bek. [2016. augusztus 22.]

 

6. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § (2) bek. [2016. augusztus 22.]

 

20/I. § után

Alcímmel (20/J-20/L. §) kieg.: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § (3) bek. [2016. augusztus 22.]

 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcím

28/C. §-sal kieg.: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § (4) bek. [2016. augusztus 22.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

1/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 16.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,bölcsődei'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek. a) pontban

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, hivatásos szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 10. § [2016. július 23.]

 

7. § (1) bek.-ben, (3) bek. e) pontban és (5) bek.-ben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

8. § a) pontban

,,bölcsődei'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § c) pont [2017. január 1.]

 

8. § f) pontban

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

9. § (5) bek.-ben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek. c) pontban

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (6) bek.-ben

,,bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. §, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2/a. sz. melléklet címben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

2/a. sz. melléklet II. pont címben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. január 1.]


96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 
 

25. § (7) bek.-ben

,,a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói'' szövegrész helyébe ,,a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók'' szövegrész lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]


118/2001. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 
 

17/C. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 11. § [2016. július 23.]


25/2002. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

 
 

1. §

Helyébe lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,(2. melléklet 1. táblázat)'' szövegrész helyébe ,,(1. melléklet 1. táblázat)'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,(2. melléklet 2. táblázat)'' szövegrész helyébe ,,(1. melléklet 2. táblázat)'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek. c) pontban

,,(2. melléklet 3. táblázat)'' szövegrész helyébe ,,(1. melléklet 3. táblázat)'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek. d) pontban

,,(2. melléklet 4. táblázat)'' szövegrész helyébe ,,(1. melléklet 4. táblázat)'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek. e) pontban

,,(2. melléklet 5. táblázat)'' szövegrész helyébe ,,(1. melléklet 5. táblázat)'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. július 30.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,2. melléklet 6. táblázata'' szövegrész helyébe ,,1. melléklet 6. táblázata'' szövegrész lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § f) pont [2016. július 30.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]

 

2. melléklet

Hat. kív. h.: 220/2016. (VII. 22.) Korm. r. 4. § [2016. július 30.]


96/2003. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 
 

7. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § [2016. július 1. 15. óra]

 

10. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 26. § [2016. július 1. 15. óra]

 

12/D. § után

Alcímmel és 12/E-12/F. §-sal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 23. § [2016. július 1. 15. óra]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 24. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

14. § (2a) bek.-ben

,,kizárólag a változott adatok'' szövegrész helyébe ,,a változott adatok'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 24. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,az egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész helyébe ,,a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § (3) bek. után

(4)-(9) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 24. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]


168/2004. (V. 25.) Korm. r.

 
 

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 
 

1. § (1) bek. e) pontban

,,a külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 206/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 1.]


228/2004. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 226/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2016. augusztus 1.]


129/2005. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről

 
 

Hat. kív. h.: 209/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. július 22.]


152/2005. (VIII. 2.) Korm. r.

 
 

az Útravaló Ösztöndíjprogramról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

1. § (4) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 2.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

5. § (1) bek.-ből

,,halmozottan'' szövegrészt hat. kív. h.: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 11. § a) pont [2016. július 2.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

6. § (2a) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

6/A. §

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § [2016. július 2.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § [2016. július 2.]

 

8. §

Hat. kív. h.: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 11. § b) pont [2016. július 2.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

9. § (2) bek. a) pont ab) alpontban

,,középiskolába vagy szakiskolába'' szövegrész helyébe ,,középfokú iskolába'' szövegrész lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § [2016. július 2.]

 

9. § (6)-(9) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

11/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

11/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

12. §

Helyébe lép: 171/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § [2016. szeptember 1.]


157/2005. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

17/C. § (1a) bek.

Helyébe lép: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

17/H. § (8) bek.

Helyébe lép: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

17/J. § c) pontban

,,bölcsőde, családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

23/C. §

Helyébe lép: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § (4) bek., illetve 1. melléklet [2016. szeptember 1.]


335/2005. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 
 

1. melléklet 23. pontban

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző'' szövegrész lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 17.]

 

1. melléklet 53. pont

Hat. kív. h.: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. szeptember 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

2. sz. melléklet 4. pont 4.2.7.1. alpontban

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész, ,,rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. július 23.]

 

2/A. sz. melléklet 4. pont 4.2.8.1. alpontban

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész, ,,rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 12. § b) pont [2016. július 23.]

 

3. és 9. sz. melléklet 5. pont 5.2.8.1. alpontban

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész, ,,rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. július 23.]


110/2006. (V. 5.) Korm. r.

 
 

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

 
 

6/B. § (1) bek.-ben

,,a közszolgálati tisztviselő'' szövegrész helyébe ,,a közszolgálati tisztviselő, a kormánytisztviselő, az állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 13. § [2016. július 23.]


112/2006. (V. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

 
 

11. § (6) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, hivatásos szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 14. § [2016. július 23.]


263/2006. (XII. 20.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

 
 

4. § (3) bek. 28. pont után

29. ponttal kieg.: 192/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 14.]

 

4. § (5) bek. 24. pontból

,,során.'' szövegrészt hat. kív. h.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 6.]

 

4. § (5) bek. 24. pont után

25. ponttal kieg.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 6.]

 

4. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 6.]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 192/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 14.]

 

4. § (16) bek. után

(17) bek.-sel kieg.: 192/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 14.]

 

5. § (5) bek. 46. pontban

,,közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. augusztus 6.]

 

5. § (5) bek. 50. pontban

,,közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010/774/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2010/774/EU bizottsági határozat)'' szövegrész helyébe ,,C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. augusztus 6.]

 

5. § (5) bek. 50. pontban

,,a 2010/774/EU bizottsági határozat'' szövegrész helyébe ,,a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. augusztus 6.]

 

5. § (5) bek. 50. pontban

,,2010/774/EU bizottsági határozatban'' szövegrész helyébe ,,C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. augusztus 6.]

 

5. § (5) bek. 55. pontban

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. augusztus 6.]

 

5. § (5) bek. 56. pontban

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § f) pont [2016. augusztus 6.]

 

8/C. § (9) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § g) pont [2016. augusztus 6.]

 

10. § (2) bek. x) pontban

,,a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § h) pont [2016. augusztus 6.]

 

10. § (2a) bek. c) pont után

d)-o) ponttal kieg.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. augusztus 6.]

 

10. § (3) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 18.]


278/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a Közlekedésbiztonsági Szervezetről

 
 

Hat. kív. h.: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. szeptember 1.]


287/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,- a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (a továbbiakban: OVSZK)'' szövegrész helyébe ,,az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (a továbbiakban: OVSZK)'' szövegrész lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. július 22.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (a továbbiakban: OVSZK)'' szövegrész helyébe ,,- a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (a továbbiakban: OVSZK)'' szövegrész lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § [2016. július 22.]

 

12. §

Helyébe lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

17/B. §

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 27. § [2016. július 2.]

 

3. sz. melléklet A) rész 4. pontban

,,Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum'' szövegrész helyébe ,,Debreceni Egyetem Klinikai Központ'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 28. § [2016. július 1. 15. óra]

 

4. sz. melléklet A) rész 4. pontban és B) részben

,,Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum'' szövegrész helyébe ,,Debreceni Egyetem Klinikai Központ'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 28. § [2016. július 1. 15. óra]

 

4. sz. melléklet

Helyébe lép: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 7. §, illetve 2. melléklet [2016. július 22.]

 

4. sz. melléklet A) pont

Hat. kív. h.: 204/2016. (VII. 21.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]


322/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Országos Mentőszolgálatról

 
 

6. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 29. § [2016. július 1. 15. óra]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 30. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 30. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

7. § (6) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 30. § (3) bek. [2016. július 1. 15. óra]


343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselői és kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselői, kormánytisztviselői és állami tisztviselői'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselőt vagy kormánytisztviselőt'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőt, kormánytisztviselőt vagy állami tisztviselőt'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

4. § (2) és (4) bek.-ben

,,köztisztviselő és kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. c) pont [2016. július 23.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,építésfelügyeleti hatósági kormánytisztviselő és állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. d) pont [2016. július 23.]

 

4. § (4a)-(4b) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. e) pont [2016. július 23.]

 

4. § (4c) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. f) pont [2016. július 23.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,köztisztviselő vagy kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (1) bek. g) pont [2016. július 23.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (2) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőnek, állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (2) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (2) bek. c) pont [2016. július 23.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. július 23.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. július 23.]

 

6. §-ban

,,köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek és állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2016. július 23.]

 

7. § (1)-(3) bek.-ben

,,köztisztviselő és kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (4) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a köztisztviselőnek és a kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,a köztisztviselőnek, a kormánytisztviselőnek és az állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (4) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,köztisztviselő és kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (4) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselője vagy kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (5) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,köztisztviselő és kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, kormánytisztviselő és állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (5) bek. b) pont [2016. július 23.]

 

4. melléklet nyitó szövegrészben

,,a köztisztviselő vagy a kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,a köztisztviselő, a kormánytisztviselő vagy az állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (6) bek. a) pont [2016. július 23.]

 

4. melléklet nyitó szövegrészben

,,a köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek'' szövegrész helyébe ,,a köztisztviselőnek, a kormánytisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 16. § (6) bek. b) pont [2016. július 23.]


51/2007. (III. 26.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

 
 

25. § (3) bek.-ből

,,és a Balassi Intézet bonyolítja le'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

25. § (5) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 1. 15 óra]

 

26. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

26/A. § (3) bek.-ben

,,a Balassi Intézet'' szövegrész helyébe ,,az Eötvös Loránd Tudományegyetem'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 1. 15 óra]

 

27. § (2) bek.-ből

,, , és a Balassi Intézet bonyolítja le'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]


85/2007. (IV. 25.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

 
 

7. § (1) bek. a) pontban

,,közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 17. § [2016. július 23.]


219/2007. (VIII. 15.) Korm. r.

 
 

a folyami információs szolgáltatásokról

 
 

6. § (1) bek. a) pont ah) alpontban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv vezetője'' szövegrész lép: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]


254/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 
 

28. §

Helyébe lép: 226/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 1.]


271/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról

 
 

1. §-ban

,,a Magyarországon bejegyzett vasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,a Magyarországon bejegyzett vagy - bejelentés esetén - nyilvántartásba vett vasúti társaság'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. július 28.]

 

2. § a) pontban

,,kötelező legkisebb'' szövegrész helyébe ,,legkisebb'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. július 28.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 28.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 28.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,felelősségbiztosítás'' szövegrész helyébe ,,felelősségbiztosítási szerződés'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. július 28.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben'' szövegrész helyébe ,,vonatkozó működési engedély vagy bejelentés esetében a működési engedélyben vagy a tudomásul vett bejelentésben'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. július 28.]

 

6. § (1) bek. c) pontban

,,haladéktalanul írásban'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul írásban vagy elektronikus úton'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. július 28.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 28.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,A vasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. július 28.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 28.]

 

8. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 28.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 28.]

 

9. § b) pontban

,,kockázatfelmérési adatlap'' szövegrész helyébe ,,kockázatértékelési adatlap'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § g) pont [2016. július 28.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 28.]

 

12. §

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 28.]

 

1-5. melléklet

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. §, illetve 1-5. melléklet [2016. július 28.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

29/A. § c) pontban

,,bölcsőde, családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]


329/2007. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

 
 

2. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

6. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 17.]

 

6. § (3) bek. h) pontban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet által üzemben tartott gépjárművek'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművek'' szövegrész lép: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

10/D. § után

10/E. §-sal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

15/B. § után

15/C. §-sal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (5) bek. [2016. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § (6) bek., illetve . melléklet [2016. szeptember 1.]


78/2008. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

 
 

7. melléklet 6. pontban

,,díjmentesen'' szövegrész helyébe ,,azon kijelölt természetes fürdőhelyek esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, díjmentesen'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 78. § [2016. július 1. 15. óra]


153/2008. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 181/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § [2016. július 2.]


237/2008. (IX. 26.) Korm. r.

 
 

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

 
 

2. § (1) bek. 15. pontban

,,a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) elnöke'' szövegrész helyébe ,,az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § a) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

31. § (1) bek.-ben

,,elkészíteni, és'' szövegrész helyébe ,,elkészíteni. A Projekt Megállapodás vagy Pályázati Alap Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában'' szövegrész, ,,jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap'' szövegrész helyébe ,,jelentést legkésőbb a KSz által megküldött formanyomtatvány kézhezvételét követő harminc napon belül be kell nyújtani'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. augusztus 6.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,projektjelentés benyújtásának határideje legkésőbb a beszámolási időszakot követő 30. nap'' szövegrész helyébe ,,projektjelentést a KSz által megküldött formanyomtatvány kézhezvételét követő harminc napon belül be kell nyújtani'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. augusztus 6.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a projekttevékenység befejezését követő 60. nap'' szövegrész helyébe ,,jelentést a KSz által megküldött formanyomtatvány kézhezvételét követő hatvan napon belül be kell nyújtani'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § d) pont [2016. augusztus 6.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 6.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § e) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

56. § (2) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § f) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

56. § (3) bek.-ben

,,NFÜ-nek'' szövegrész helyébe ,,NKE-nek'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § g) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

57. § (1) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § h) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

57. § (3) bek.-ben

,,NFÜ-nek'' szövegrész helyébe ,,NKE-nek'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § i) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

57/A. § (1) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § j) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

57/A. § (2) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § k) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

57/A. § (4) bek.-ben

,,NFÜ-nek'' szövegrész helyébe ,,NKE-nek'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § l) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

72. § (3) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § m) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]

 

76. § (4) bek.-ben

,,NFÜ'' szövegrész helyébe ,,NKE'' szövegrész lép: 221/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § n) pont [A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. és 3. § hatálybalépésének napja]


337/2008. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2016. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (9) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 31. § [2016. július 1. 15. óra]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 32. §, illetve 5. melléklet [2016. július 1. 15. óra]


356/2008. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 33. § [2016. július 1. 15. óra]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

55/A. § c) pontban

,,bölcsőde, családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

107. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

Mérés, elszámolás alcím

115/G. §-sal kieg.: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. október 1.]


70/2009. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

 
 

1. § c) pont ca) alpont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 18. § [2016. július 23.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

15. § után

15/A-15/B. §-sal kieg.: 192/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 14.]


185/2009. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a hatósági közvetítőkről

 
 

1. § c) pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 19. § [2016. július 23.]

 

2. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 20. § [2016. július 23.]


203/2009. (IX. 18.) Korm. r.

 
 

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

 
 

12. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 28.]

 

12. § (2) bek. c) pontban

,,esetén szemész szakorvosi'' szövegrész helyébe ,,esetén vagy látásjavító műtét után szemész szakorvosi'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. július 28.]

 

24. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. július 28.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. § [2016. július 28.]

 

31. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 28.]

 

1. melléklet I., II. és III. munkaköri csoport A) pont címben

,,térségi és saját célú vasúti pályahálózat'' szövegrész helyébe ,,térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § b) pont ba) alpont [2016. július 28.]

 

1. melléklet I., II. és III. munkaköri csoport B) pont címben

,,Elővárosi'' szövegrész helyébe ,,Elővárosi, városi'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § b) pont bb) alpont [2016. július 28.]

 

1. melléklet II. munkaköri csoport D)-E) pont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet II. és III. munkaköri csoport B) pont II. alcímcímben

,,Helyi'' szövegrész helyébe ,,Városi és helyi'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § b) pont bc) alpont [2016. július 28.]

 

1. melléklet III. munkaköri csoport C) pont címben

,,Sikló-, függőpálya, sífelvonó, mozgólépcső'' szövegrész helyébe ,,Mozgólépcső'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § b) pont bd) alpont [2016. július 28.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. § a) pont, illetve 6. melléklet [2016. július 28.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. § b) pont, illetve 7. melléklet [2016. július 28.]

 

5. melléklet D. pont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § c) pont [2016. július 28.]

 

5. melléklet E. pont V-VI. alpont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § d) pont [2016. július 28.]


235/2009. (X. 20.) Korm. r.

 
 

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

 
 

11. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 34. § [2016. július 1. 15. óra]

 

17. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 35. § [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 36. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 36. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (2) bek.-ben

,,16. § a) pontjában'' szövegrész helyébe ,,17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

19. § (1) bek. a) pontban

,,ETT TUKEB-nél'' szövegrész helyébe ,,engedélyezőnél'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

20. §

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § [2016. július 1. 15. óra]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § [2016. július 1. 15. óra]

 

21. § (2) bek.-ben

,,az ETT TUKEB'' szövegrész helyébe ,,az OTH, az ETT TUKEB'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

27. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 39. § [2016. július 1. 15. óra]

 

35. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 40. § [2016. július 1. 15. óra]


270/2009. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

 
 

Hat. kív. h.: 195/2016. (VII. 13.) Korm. r. 18. § [2016. szeptember 1.]


271/2009. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

 
 

,,A vasúti társaság felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkért'' alcím

16/A. §-sal kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § [2016. július 28.]

 

26. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § [2016. július 28.]


288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

 
 

1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek rész 2166. sorban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 1.]


346/2009. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

 
 

2. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 225/2016. (VII. 29.) Korm. r. 11. § [2016. augusztus 1.]


6/2010. (I. 21.) Korm. r.

 
 

a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról

 
 

1. §-ban

,,az országos, - a turistavasút kivételével - a térségi, az elővárosi, valamint a helyi vasúti személyszállítási'' szövegrész helyébe ,,az országos, a térségi, az elővárosi, a városi, a helyi, a kisvasúti, valamint a múzeumvasúti vasúti személyszállítási'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. július 28.]

 

5. § (1) bek. b) pontban

,,felelősségbiztosítás'' szövegrész helyébe ,,felelősségbiztosítási szerződés'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. július 28.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben'' szövegrész helyébe ,,vonatkozó működési engedély vagy bejelentés esetében a működési engedélyben vagy a tudomásul vett bejelentésben'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. július 28.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 18. § [2016. július 28.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,A vasúti társaság'' szövegrész helyébe ,,A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § d) pont [2016. július 28.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § [2016. július 28.]

 

8. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § [2016. július 28.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § [2016. július 28.]

 

10. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 22. § [2016. július 28.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 23. § a) pont, illetve 8. melléklet [2016. július 28.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 23. § b) pont, illetve 9. melléklet [2016. július 28.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 21. § [2016. július 23.]


77/2010. (III. 25.) Korm. r.

 
 

a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 22. § [2016. július 23.]


168/2010. (V. 11.) Korm. r.

 
 

az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról

 
 

Hat. kív. h.: 194/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 28.]


169/2010. (V. 11.) Korm. r.

 
 

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

 
 

13. § f) pontban

,,közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 185/2010/EU rendelet)'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. augusztus 6.]

 

13. § i), q) és w) pontban

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. augusztus 6.]

 

23. § (1) bek. b) pontban

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § c) pont [2016. augusztus 6.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,2010/774/EU bizottsági határozat'' szövegrész helyébe ,,C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § d) pont [2016. augusztus 6.]

 

25. § (5) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § e) pont [2016. augusztus 6.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § f) pont [2016. augusztus 6.]

 

29. § (3) bek. d)-e) pontban

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § g) pont [2016. augusztus 6.]

 

29. § (4)-(5) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § h) pont [2016. augusztus 6.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § i) pont [2016. augusztus 6.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § j) pont [2016. augusztus 6.]

 

39. § (2)-(3) bek.-ben

,,185/2010/EU rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § k) pont [2016. augusztus 6.]

 

46. § f) pontban

,,a közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 1082/2012/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § l) pont [2016. augusztus 6.]

 

46. § g) pontban

,,közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010/774/EU bizottsági határozat és az azt módosító 2010/2604/EU bizottsági határozat'' szövegrész helyébe ,,300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat'' szövegrész lép: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § m) pont [2016. augusztus 6.]

 

46. § h) pont

Hat. kív. h.: 219/2016. (VII. 22.) Korm. r. 6. § [2016. augusztus 6.]


268/2010. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

 
 

2. §

Helyébe lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. szeptember 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § [2016. szeptember 1.]


293/2010. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

 
 

13/A. §

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. október 1.]


323/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 
 

15. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 42. § [2016. július 1. 15. óra]

 

15. § (3) bek.-ben

,,Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet'' szövegrész helyébe ,,OGYÉI-t'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 44. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

8. alcím

18/A. §-sal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 43. § [2016. július 1. 15. óra]

 

20. §-ban

,,kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselője, állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 23. § [2016. július 23.]

 

25/A. § (3) bek.-ben

,,Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)'' szövegrész helyébe ,,OGYÉI'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 44. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]


335/2010. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről

 
 

1. §-ból

,,és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

1/A. §

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

2. § 6. pontból

,,és a Hivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

14. § előtti alcímcímből

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

14. § nyitó szövegrészből

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

15. § (2)-(3) bek.-ből

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

16. §-ból

,,közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § előtti alcímcímben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,személyügyi központ'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,személyügyi központ'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,személyügyi központ'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek. f) pontból

,,a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. e) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,személyügyi központ'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,személyügyi központ'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

17. § (4) bek. e)-g) pont

Hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (5) bek. d) pont [2016. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. a)-b) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]

 

19. § (2) bek. c) pontban

,,Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,miniszterrel'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (4) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím

24. §-sal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]


346/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a kormányzati célú hálózatokról

 
 

4. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 17.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 17.]

 

11. § 10. pont

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

11. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

12. §

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 17.]

 

14. § a) pont

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

14. § b) pontban

,,a Központi VPN Menedzser Szervezet üzemeltetési szabályzata'' szövegrész helyébe ,,az EDR üzemeltetési szabályzat'' szövegrész lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § a) pont [2016. július 17.]

 

14. § f) pont

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

14. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2016. július 17.]

 

15. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 17.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,a VPN Központi Menedzser Szervezet EDR üzemeltetési szabályzatában'' szövegrész helyébe ,,az EDR üzemeltetési szabályzatban'' szövegrész lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § b) pont [2016. július 17.]

 

16. §

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 17.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 17.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,A 3. melléklet II. pontjában felsorolt felhasználók szolgáltatási igényét, valamint a 3. melléklet I. pontjában felsorolt'' szövegrész helyébe ,,A 3. melléklet II. táblázata szerinti felhasználók szolgáltatási igényét, valamint a 3. melléklet I. táblázata szerinti'' szövegrész lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § c) pont [2016. július 17.]

 

18. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 17.]

 

19. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 17.]

 

20/A. §

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. § [2016. július 17.]

 

33. § (6) bek.

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 17.]

 

33. § után

34-35. §-sal kieg.: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. § [2016. július 17.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 188/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. §, illetve 1. melléklet [2016. július 17.]

 

3. melléklet I. pont táblázat 1. alpont 1.9. sor

Hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]


375/2010. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

 
 

5/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. július 30.]


5/2011. (II. 3.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 1. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/A. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 2. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. szeptember 1.]

 

5/B. § (2) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 3. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/B. § (3) bek.-ben

,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 4. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/C. § (1) bek.-ben

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ-nek'' szövegrész, ,,az Intézet és a felhasználó'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ és a felhasználó'' szövegrész, ,,Az Intézet a bejelentés'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ a bejelentés'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 5. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/C. § (2) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 6. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/C. § (3) bek.-ben

,,az Intézet'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 7. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/C. § (5) bek.-ben

,,az Intézettel'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ-vel'' szövegrész, az ,,Az Intézet'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 8. pont [2016. szeptember 1.]

 

5/D. §-ban

,,az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a KIFÜ-nek'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 9. pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § a) pont pont [2016. szeptember 1.]

 

6. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § b) pont pont [2016. szeptember 1.]

 

6/A. §

Hat. kív. h.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § c) pont pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § d) pont pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § [2016. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,Az Intézetnek'' szövegrész helyébe ,,A KIFÜ-nek'' szövegrész lép: 229/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § 10. pont [2016. szeptember 1.]


9/2011. (II. 15.) Korm. r.

 
 

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

 
 

3/A. § (7) bek.-ben

,,Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontjának'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontjának'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (3) bek. a) pont [2016. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek. záró szövegrészben

,,területileg illetékes'' szövegrész helyébe ,,illetékes'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (3) bek. b) pont [2016. szeptember 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

7. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

8. melléklet A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó elszámoláshoz alcímben, Számlaösszesítő a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz címben

,,beszámolóhoz'' szövegrész helyébe ,,elszámoláshoz'' szövegrész lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (3) bek. c) pont [2016. szeptember 1.]


35/2011. (III. 21.) Korm. r.

 
 

az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól

 
 

12. § (4) bek.-ben

,,átadja a házi gyermekorvosnak'' szövegrész helyébe ,,átadja a házi gyermekorvosnak, valamint elektronikus úton megküldi a védőnőnek'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 45. § [2016. július 1. 15. óra]


37/2011. (III. 22.) Korm. r.

 
 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

 
 

2. § 1. pont után

2. ponttal kieg.: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § 2a. pont

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § 9. pont után

9a-9d. ponttal kieg.: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § 14. pontban

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Támogatásokat Vizsgáló Iroda'' szövegrész lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § 19b. pontban

,,és tanácsi rendelet'' szövegrész helyébe ,,és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet'' szövegrész lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

3. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

3. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § [2016. július 1. 15. óra]

 

7. alcím (18. §)

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 1. 15. óra]

 

III. Fejezet

7/A. alcímmel (18/A-18/D. §) kieg.: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 1. 15. óra]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § [2016. július 1. 15. óra]

 

33. § (1) bek.-ben

,,bejelentési'' szövegrész helyébe ,,bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási vagy közzétételi'' szövegrész lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

36. § (1) bek.-ben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Támogatásokat Vizsgáló Iroda'' szövegrész lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § d) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

38. § b) pont után

c)-e) ponttal kieg.: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § [2016. július 1. 15. óra]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1. 15. óra]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

1. melléklet

Mód.: 202/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. július 29.]


130/2011. (VII. 18.) Korm. r.

 
 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 17.]


169/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

 
 

8/A. § (2) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. július 23.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszony'' szövegrész helyébe ,,állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 24. § b) pont [2017. január 1.]


208/2011. (X. 12.) Korm. r.

 
 

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 176/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. augusztus 15.]

 

8. § után

9-10. §-sal kieg.: 176/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. augusztus 15.]

 

2. melléklet

Mód.: 176/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 15.]


261/2011. (XII. 7.) Korm. r.

 
 

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 
 

3. melléklet 1. pont 1.5. alpont b) pontban

,,szakvizsga, vagy'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség, vagy'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. július 23.]

 

3. melléklet 2. pont 2.6. alpont b) pontban

,,szakvizsga, vagy'' szövegrész helyébe ,,szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség, vagy'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. július 23.]


290/2011. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

6. § (1) bek. 10. pont

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

6. § (1) bek. 32. pont után

33-35. ponttal kieg.: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

5. alcímcím (9. § előtt)

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § [2016. július 1. 15 óra]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 1. 15 óra]

 

12. §

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § [2016. július 1. 15 óra]

 

33. §

Helyébe lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § [2016. július 1. 15 óra]

 

46. § (1) bek.-ben

,,az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 48. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

49. § (1) bek.-ben

,,az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész helyébe ,,a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 48. § (2) bekezdés a) pontja'' szövegrész lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

70. § (4) bek.-ben

,,az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, ha az azokkal kapcsolatban a katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § (8) bekezdése'' szövegrész lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

5. mellékletben

,,közoktatási, felsőoktatási intézmény'' szövegrész helyébe ,,köznevelési, felsőoktatási intézmény'' szövegrész lép: 168/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]


303/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a történelmi emlékhelyekről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 173/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 10.]


307/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról

 
 

Hat. kív. h.: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 47. § [2016. augusztus 22.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

14. § után

15. §-sal kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 206/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 1.]


328/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 
 

2. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. § [2016. július 16.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 16.]

 

5. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,bölcsőde és a családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek. a) pontban

,,házi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,a Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenység'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,bölcsődei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,Bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,bölcsődei gondozás'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei gondozás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

10. § (1)-(2) bek.-ben

,,családi napközi és a családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,családi napközit'' szövegrész helyébe ,,munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) és (3) bek.-ben

,,házi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. a) pontban

,,bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. b) pontban

,,házi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,Bölcsődei gondozás'' szövegrész helyébe ,,Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. m) pont [2017. január 1.]

 

18. § (4) és (4b) bek.-ben

,,bölcsődei gondozás'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei gondozás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

18. § (5) bek.-ben

,,Bölcsődei gondozásnál'' szövegrész helyébe ,,Bölcsődei, mini bölcsődei gondozásnál'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. n) pont [2017. január 1.]

 

18. § (7) bek.-ben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

1. mellékletben

,,Bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,Bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. o) pont [2017. január 1.]

 

5. melléklet ,,Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez'' rész, III. ,,Jövedelem típusai'' alcím 1. pontban

 
 

,,köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. július 23.]

 

,,rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi feladatokat ellátó szervek'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. július 23.]

 

6. melléklet

Mód.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. §, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

6. melléklet ,,Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez'' című rész 1. pontban

,,2015. évben a 89 408 Ft-ot'' szövegrész helyébe ,,2016. évben a 95 960 Ft-ot'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2016. július 16.]

 

7. melléklet 1. pont táblázat A:1 mezőben

,,bölcsődei'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. p) pont [2017. január 1.]

 

9. melléklet címben és I. pontban

,,bölcsődei'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei, mini bölcsődei'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. q) pont [2017. január 1.]


343/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (8) bek.-ben

,,hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékletében'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2016. július 21.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,Ht.'' szövegrész helyébe ,,hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2016. július 21.]


355/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

 
 

14. § (1) bek.-ben

,,köztisztviselői, kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 27. § [2016. július 23.]


362/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

az oktatási igazolványokról

 
 

1. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

5. § (4) bek.-ben

,,a Diákkedvezmény Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,az adatkezelő'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

6. § b) pontban

,,Nftv. 1. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Nftv. 1. mellékletében'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 1. 15 óra]

 

12. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

13. § (1) bek. b) pontban

,,Nftv. 1. számú mellékletében'' szövegrész helyébe ,,Nftv. 1. mellékletében'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

12-14. alcím (28-31. §)

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

34. § (1) bek. c) pontból

,,és a 30. § (8) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § d) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

35. § (4) bek.-ben

,,pedagógus- és oktatói igazolvány'' szövegrész helyébe ,,pedagógusigazolvány'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

Mellékletből

,,oktatói igazolvány helyett kiállított'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § e) pont [2016. július 1. 15 óra]


363/2011. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

6. § (2) bek.-ben

,,a közigazgatási, rendészeti és katonai'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § [2016. július 1. 15 óra]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

115/B. § (2a) bek.-ben

,,köztisztviselői, kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 28. § [2016. július 23.]


370/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 
 

2. § m) pont

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

2. § n) pont nb) alpontban

,,társult képviselő-testület'' szövegrész helyébe ,,társulás'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § a) pont [2016. október 1.]

 

2. § n) pont nd) pontból

,,első számú'' szövegrészt hat. kív. h.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § a) pont [2016. október 1.]

 

2. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

3. § b) pontban

,,kockázatkezelési'' szövegrész helyébe ,,integrált kockázatkezelési'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § b) pont [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,kontrollrendszerét'' szövegrész helyébe ,,kontrollrendszerét - a szervezeti sajátosságok figyelembevételével'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § c) pont [2016. október 1.]

 

6. § (1) bek. a) pontban

,,struktúra,'' szövegrész helyébe ,,struktúra, a folyamatok átláthatóak,'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § d) pont [2016. október 1.]

 

6. § (1) bek. c) pontban

,,meghatározottak'' szövegrész helyébe ,,meghatározottak, ismertek és elfogadottak'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § e) pont [2016. október 1.]

 

6. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,források'' szövegrész helyébe ,,források átlátható,'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § f) pont [2016. október 1.]

 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

6. § (4) bek.-ben

,,szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.'' szövegrész helyébe ,,szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § g) pont [2016. október 1.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. október 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,kockázatkezelési'' szövegrész helyébe ,,integrált kockázatkezelési'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § h) pont [2016. október 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,, , gazdálkodásában rejlő'' szövegrész helyébe ,,rejlő és szervezeti célokkal összefüggő'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § i) pont [2016. október 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. október 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,eléréséhez'' szövegrész helyébe ,,eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § j) pont [2016. október 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § [2016. október 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,megbízhatóak és pontosak'' szövegrész helyébe ,,megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § k) pont [2016. október 1.]

 

10. §-ban

,,áll.'' szövegrész helyébe ,,állhat.'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § l) pont [2016. október 1.]

 

11. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. § [2016. október 1.]

 

15. § (3) bek. után

(4)-(4b) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (5) bek.-ből

,,és 50 főnél nagyobb éves átlagos statisztikai állományi létszámmal'' szövegrészt hat. kív. h.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § b) pont [2016. október 1.]

 

15. § (7) bek. nyitó szövegrészben

,,önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést'' szövegrész helyébe ,,önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § m) pont [2016. október 1.]

 

15. § (9) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

21. § (2) bek. a) pontban

,,kontrollrendszerek'' szövegrész helyébe ,,kontrollrendszer'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § n) pont [2016. október 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

31. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ből

,, , vagy e követelmény teljesítése alól felmentést kapott'' szövegrészt hat. kív. h.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § c) pont [2016. október 1.]

 

35. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

44. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]

 

62. § után

63. §-sal kieg.: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. §, illetve 1. melléklet [2016. október 1.]


373/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

 
 

5. § a) pont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 17.]


19/2012. (II. 22.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

 
 

4. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 9.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 9.]

 

4. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 9.]

 

18. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

18. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,az (1) bekezdésben meghatározott feladatai mellett'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]


22/2012. (II. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 29. § [2016. július 23.]

 

8. § (10) bek. d) pont da) alpontban

,,kormánytisztviselők'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők, állami tisztviselők'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 30. § [2016. július 23.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. július 22.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

10. § után

11. §-sal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 46. § [2016. július 1. 15. óra]

 

3. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 47. §, illetve 6. melléklet [2016. július 1. 15. óra]


38/2012. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a kormányzati stratégiai irányításról

 
 

13. §-ban

,,kormánytisztviselőt'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőt, állami tisztviselőt'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 31. § [2016. július 23.]


45/2012. (III. 20.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

 
 

14. §

Hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 32. §, illetve 1. melléklet [2016. július 23.]


66/2012. (IV. 2.) Korm. r.

 
 

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 
 

1. § 3., 9., 16. és 27. pontban

,,kormányrendelet'' szövegrész helyébe ,,162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 56. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

1. § 35. pont után

36. ponttal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 48. § [2016. július 1. 15. óra]

 

3. § (4) bek.-ben

,,export, import, illetve transzfer'' szövegrész helyébe ,,továbbhasznosítás'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 56. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

3. § (5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 49. § [2016. július 1. 15. óra]

 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 50. § [2016. július 1. 15. óra]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 57. § [2016. július 1. 15. óra]

 

10. §-ban

,,február 28-ig'' szövegrész helyébe ,,január 15-éig'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 56. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 51. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 51. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 52. § [2016. október 1.]

 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 53. § [2016. október 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 54. § (1) bek. [2016. október 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 54. § (2) bek. [2016. október 1.]

 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 54. § (3) bek. [2016. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 55. §, illetve 7. melléklet [2016. július 1. 15. óra]


98/2012. (V. 15.) Korm. r.

 
 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 
 

3. § (1a) bek.

Helyébe lép: 174/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 2.]

 

3. § (1c) bek.-ben

,,Ávr. 79. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 65/C. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 174/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. július 2.]

 

3. § (1c) bek.-ben

,,Ávr. 79. § (2)-(5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 65/C. § (2)-(5) bekezdését'' szövegrész lép: 174/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. július 2.]

 

3. § (1c) bek.-ben

,,Ávr. 79. § (3) és (5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,Ávr. 65/C. § (3) és (5) bekezdését'' szövegrész lép: 174/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. július 2.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 174/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 2.]


168/2012. (VII. 20.) Korm. r.

 
 

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

 
 

1. §

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 33. § [2016. július 23.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 34. § [2016. július 23.]


172/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 
 

20. § (4) bek.

Helyébe lép: 233/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. július 30.]

 

20. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 233/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § [2016. július 30.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 233/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. július 30.]


230/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

 
 

20. § (7) bek.-ben

,,a közigazgatási, rendészeti és katonai'' szövegrész helyébe ,,az államtudományi'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § [2016. július 1. 15 óra]


248/2012. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

 
 

5/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § [2016. július 1. 15 óra]

 

5/A. § (3) bek.-ben

,,volt'' szövegrész helyébe ,,(volt)'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 13. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

5/A. § (3) bek.-ben

,,jogviszonyt létesít,'' szövegrész helyébe ,,jogviszonyt létesít vagy tart fenn,'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 13. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

5/A. § (3) bek.-ből

,,ismételten'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 14. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

9. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 14. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

9. § (9) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 11. § [2016. július 1. 15 óra]

 

40. § után

41. §-sal kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 12. § [2016. július 1. 15 óra]


274/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,kormánytisztviselő és köztisztviselő'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselő, a kormánytisztviselő és az állami tisztviselő'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 36. § a) pont [2016. július 23.]

 

4. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 17.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 36. § b) pont [2016. július 23.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 35. § [2016. július 23.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 36. § c) pont [2016. július 23.]

 

2. melléklet II. 10. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS cím V. pontban

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző'' szövegrész lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 17.]


283/2012. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

 
 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

6. § (6) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

7. § (1) bek.-ből

,,közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 19. § [2016. július 1. 15 óra]

 

12. § (6) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 16. § [2016. július 1. 15 óra]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 17. § [2016. július 1. 15 óra]

 

1. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 18. §, illetve 1. melléklet [2016. július 1. 15 óra]


289/2012. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 
 

1. melléklet 2.1. pontban

,,Vasúti pálya, kivéve a 2.2. pontban foglaltakat'' szövegrész helyébe ,,Vasúti pálya'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 25. § a) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet 2.2. pont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 26. § a) pont [2016. július 28.]

 

2. melléklet 2.1. pontban

,,Vasúti pálya, kivéve kötélpálya, függőpálya, sikló, sífelvonó'' szövegrész helyébe ,,Vasúti pálya'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 25. § b) pont [2016. július 28.]

 

2. melléklet 2.2. pont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 26. § b) pont [2016. július 28.]

 

3. melléklet 2.1. pontban

,,Vasúti pálya, kivéve a 2.2. pontban foglaltakat'' szövegrész helyébe ,,Vasúti pálya'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 25. § c) pont [2016. július 28.]

 

3. melléklet 2.2. pont

Hat. kív. h.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 26. § c) pont [2016. július 28.]


345/2012. (XII. 6.) Korm. r.

 
 

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 231/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]

 

1/a. melléklet

Mód.: 231/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. §, illetve 2. melléklet [2016. július 30.]


410/2012. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 
 

1. alcím

1/A. §-sal kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 2. § [2016. július 2.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 2.]

 

1. § (7) bek. nyitó szövegrészben és a) pontban

,,tüzelőanyag'' szövegrész helyébe ,,forrásanyag'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. július 2.]

 

1. § (8) bek.-ben

,,tüzelőanyag'' szövegrész helyébe ,,forrásanyag'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § a) pont [2016. július 2.]

 

2. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 2.]

 

2. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 2.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2016. július 2.]

 

2. § (5) bek.

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2016. július 2.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,Az (5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,A (3)-(5) bekezdésben'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § b) pont [2016. július 2.]

 

2. § (6) bek. után

(7)-(11) bek.-sel kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § (5) bek. [2016. július 2.]

 

3. § (1) bek. b) pontban

,,a 12. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 12. § (1) bekezdése, valamint a 12/A. § (1) és (3) bekezdése'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § c) pont [2016. július 2.]

 

3. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. § [2016. július 2.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,december 31.'' szövegrész helyébe ,,november 2.'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § d) pont [2016. július 2.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,az adott évben'' szövegrészt hat. kív. h.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § a) pont [2016. július 2.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,Intézkedéseket'' szövegrész helyébe ,,Intézkedéseket vagy a megfelelő jelentős változást tartalmazó táblázatot'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § e) pont [2016. július 2.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 5. § [2016. július 2.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 6. § [2016. július 2.]

 

11. § (4) bek.-ben

,,belépőknek az üzemszerű'' szövegrész helyébe ,,belépőknek - az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontjai esetében - az üzemszerű'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § f) pont [2016. július 2.]

 

11/B. § (2)-(4) bek.

Hat. kív. h.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § b) pont [2016. július 2.]

 

12. § (3) bek.-ben

,,a tartalék- vagy készenléti üzemmódban tartott, és a szezonális rendszerben üzemeltetett létesítményekre'' szövegrész helyébe ,,a tartalék- vagy készenléti, illetve szezonális üzemmódban tartott létesítményekre'' szövegrész lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § g) pont [2016. július 2.]

 

21/A. § (1) bek.-ből

,, , amelyet a miniszter közleményben tesz közzé'' szövegrészt hat. kív. h.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 10. § c) pont [2016. július 2.]

 

21/B. §

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 7. § [2016. július 2.]

 

1. melléklet

Mód.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 2.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 2.]

 

3. melléklet

Mód.: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 2.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 178/2016. (VII. 1.) Korm. r. 8. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. július 2.]


423/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatási felvételi eljárásról

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,szeptember 30-ig'' szövegrész helyébe ,,október 10-ig'' szövegrész, ,,november 15-ig'' szövegrész helyébe ,,december 10-ig'' lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

15. § (3) bek. d) pont da) alpontban

,,30'' szövegrész helyébe ,,32'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

15. § (6) bek.-ben

,,e) pontja'' szövegrész helyébe ,,b) és e) pontja'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

17. § (5) bek.-ből

,,közismereti'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 23. § [2016. július 1. 15 óra]

 

21. § (1) bek. j) pontban

,,24'' szövegrész helyébe ,,32'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § d) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

27. § (2) bek. b) pontban

,,elektronikus levelezési cím hiányában'' szövegrész helyébe ,,az elektronikus levél sikertelen kézbesítése esetén'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § e) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

41. § (1) bek.-ben

,,hitéleti képzésekre,'' szövegrész helyébe ,,hitéleti képzésekre, a nemzetközi közös képzésekre'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 22. § f) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 21. § [2016. július 1. 15 óra]

 

1. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

4. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 20. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 1. 15 óra]


439/2012. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

 
 

9. § (1a) bek.-ben

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont aa) alpont [2016. július 21.]

 

9. § (1a) bek.-ben

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont ab) alpont [2016. július 21.]

 

9. § (1a) bek.-ben

,,kimerítő'' szövegrész helyébe ,,teljes'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § a) pont ac) alpont [2016. július 21.]

 

9. § (2) bek. i) pontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont ba) alpont [2016. július 21.]

 

9. § (2) bek. i) pontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § b) pont bb) alpont [2016. július 21.]

 

9. § (4) bek.-ben

,,Ht. 2. mellékletében'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. mellékletében'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § c) pont [2016. július 21.]


4/2013. (I. 11.) Korm. r.

 
 

az államháztartás számviteléről

 
 

50. § (6) bek.-ben

,,Külgazdasági és Külügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 206/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 1.]

 

15. melléklet ,,I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz'' című rész K1. pont K11. alpont K1101. pont a) alpontban

,,kormánytisztviselők, közalkalmazottak'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselők, állami tisztviselők, közalkalmazottak'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 37. § [2016. július 23.]


24/2013. (II. 5.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

 
 

1. § (1) bek. a) pontból

,, , a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját'' szövegrészt hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. január 1.]

 

2. alcím (2-8. §)

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,10-60'' szövegrész helyébe ,,5-60'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 26. § [2016. július 1. 15 óra]

 

12. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 24. § [2016. július 1. 15 óra]

 

28. §

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 25. § [2016. július 1. 15 óra]

 

30. §

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § d) pont [2017. január 1.]

 

1-2. melléklet

Hat. kív. h.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 3. § e) pont [2017. január 1.]


50/2013. (II. 25.) Korm. r.

 
 

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

 
 

1. §-ban

,,Kormány'' szövegrész helyébe ,,Kormány, valamint a Kormány tagjának'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § a) pont [2016. október 1.]

 

2. §

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 18. § [2016. október 1.]

 

3. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § [2016. október 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § [2016. október 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § [2016. október 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,Ötven főnél alacsonyabb engedélyezett létszámú'' szövegrész helyébe ,,Gazdasági szervezettel nem rendelkező'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § b) pont [2016. október 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,a korrupciómegelőzési'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. október 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 22. § [2016. október 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselő'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselő, állami tisztviselő, vagy az államigazgatási szervnél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § d) pont [2016. október 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 23. § [2016. október 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,találózásról'' szövegrész helyébe ,,találkozásról'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § e) pont [2016. október 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,a korrupciómegelőzési'' szövegrész helyébe ,,az'' szövegrész lép: 187/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § c) pont [2016. október 1.]


58/2013. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 14. pont b) alpontban

,,bölcsőde, családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]


200/2013. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

 
 

2. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 234/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. július 30.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 234/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § [2016. július 30.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 234/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. július 30.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 234/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. július 30.]


212/2013. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

 
 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 58. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § (3) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 58. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 58. § (3) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 59. § [2017. január 1.]

 

3. § a) pont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 60. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

3. § a) pont

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 61. § [2017. január 1.]

 

3. § e) pont ed) alpont után

ee) alponttal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 60. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

5. § (5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 62. § [2016. július 1. 15. óra]

 

5. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 64. § [2016. július 1. 15. óra]

 

12. § után

13. §-sal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 63. § [2016. július 1. 15. óra]

 

4. melléklet

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 64. § [2016. július 1. 15. óra]


256/2013. (VII. 5.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 
 

3. alcím (3-4. §)

Hat. kív. h.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. augusztus 10.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 65. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

4. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 65. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Az OEP a támogatás'' szövegrész helyébe ,,Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a támogatás'' szövegrész lép: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 10.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. augusztus 10.]

 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § [2016. augusztus 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 66. § [2016. július 1. 15. óra]

 

6. alcím

11/A. §-sal kieg.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 67. § (1) bek., illetve 8. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

3-4. melléklet

Hat. kív. h.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. augusztus 10.]

 

5. melléklet

Mód.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 67. § (2) bek., illetve 9. melléklet [2016. július 1. 15. óra]

 

5-6. melléklet

Hat. kív. h.: 205/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. augusztus 10.]


261/2013. (VII. 10.) Korm. r.

 
 

a Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 14.]


266/2013. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
 

15. § (9) bek. a) pontban

,,köztisztviselője vagy kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 38. § [2016. július 23.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,köztisztviselője vagy kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 38. § [2016. július 23.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,köztisztviselője vagy kormánytisztviselője'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 38. § [2016. július 23.]


285/2013. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a Stipendium Hungaricumról

 
 

6. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]


316/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

 
 

8. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 68. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

12. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 68. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

14. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 68. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

20. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 68. § d) pont [2016. július 1. 15. óra]


318/2013. (VIII. 28.) Korm. r.

 
 

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

 
 

1. § (3) bek.-ben

,,bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől'' szövegrész helyébe ,,bekövetkezett változásokat - ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is - a változás bekövetkeztétől'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. a) pont [2016. július 21.]

 

3/A. § (2) bek.-ben

,,alkalmas legyen'' szövegrész helyébe ,,alkalmas legyen, és tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kezelési kódokat'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. b) pont [2016. július 21.]

 

3/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 21.]

 

3/A. § (4) bek.-ben

,,érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat 1-6. alpontjában meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust.'' szövegrész helyébe ,,érintett hulladék jellegét, típusát és a lerakás időpontját.'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

3/A. § (5) bek.-ben

,,jelenniük a nyilvántartásban'' szövegrész helyébe ,,jelenniük a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. d) pont [2016. július 21.]

 

3. Záró rendelkezések alcímcímben

,,3.'' szövegrész helyébe ,,4.'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (2) bek. e) pont [2016. július 21.]

 

2. melléklet h) pontból

,,típusonkénti besorolás a Ht. 5. melléklet 2. pontja alapján,'' szövegrészt hat. kív. h.: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]


326/2013. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 
 

1/A. § után

1a-1b. ponttal kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. július 30.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § a) pont [2016. július 30.]

 

4. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. július 30.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,3. § (3) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,3. § (3) bekezdésének első és második mondatában'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 1. pont [2016. július 30.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

6. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

6. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

6/A. § (3) bek. b) pontban

,,munka törvénykönyvéről szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 2. pont [2016. július 30.]

 

7. § (3) bek.-ben

,,a miniszter'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 3. pont [2016. július 30.]

 

8. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

8. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

8. § (4) bek.-ből

,, , a Kutatótanár'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. július 30.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

9. §

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § [2016. július 30.]

 

9/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § [2016. július 30.]

 

9/B. § (4) bek. f)-g) pont

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

9/B. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

9/B. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

10. § (3) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 10. § [2016. július 30.]

 

10/A. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

10/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (4) bek. b) pontban

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,napon'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 4. pont [2016. július 30.]

 

10/A. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

10/B. §

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 12. § [2016. július 30.]

 

10/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

10/D. § (2) bek.-ben

,,köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet]'' szövegrész helyébe ,,15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 5. pont [2016. július 30.]

 

10/D. § (3) bek. e)-f) pont

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

10/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

10/D. § (6) bek. után

(7)-(9) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 13. § (4) bek. [2016. július 30.]

 

10/E. § (2) bek. b) pontban

,,portfólióvédést'' szövegrész helyébe ,,portfólióvédést, a pályázat védését'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 6. pont [2016. július 30.]

 

10/F. § után

10/G. §-sal kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 14. § [2016. július 30.]

 

11. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 15. § [2016. július 30.]

 

11/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

11/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

11/A. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 16. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

11/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 16. § (4) bek. [2016. július 30.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,napon'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 4. pont [2016. július 30.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,portfólióvédés'' szövegrész helyébe ,,portfólióvédés, pályázat védése'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 7. pont [2016. július 30.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,portfólió feltöltését'' szövegrész helyébe ,,minősítési tervbe való felvételt'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 8. pont 8.1. alpont [2016. július 30.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,portfóliójának'' szövegrész helyébe ,,portfóliójának vagy pályázatának'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 8. pont 8.2. alpont [2016. július 30.]

 

11/A. § (4) bek.-ben

,,portfólió módosítására'' szövegrész helyébe ,,portfólió vagy pályázat módosítására'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 8. pont 8.3. alpont [2016. július 30.]

 

11/A. § (5) bek.-ben

,,portfólió'' szövegrész helyébe ,,portfólió vagy pályázat'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 9. pont 9.1. alpont [2016. július 30.]

 

11/A. § (5) bek.-ben

,,portfólióját'' szövegrész helyébe ,,portfólióját vagy pályázatát'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 9. pont 9.2. alpont [2016. július 30.]

 

11/A. § (6) bek.-ben

,,az (5) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (6) bekezdésben'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 10. pont [2016. július 30.]

 

11/B. § (1) bek. a) pontban

,,portfóliójukat'' szövegrész helyébe ,,portfóliójukat, pályázatukat'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 11. pont 11.1. alpont [2016. július 30.]

 

11/B. § (1) bek. a) pontban

,,portfólióvédésének'' szövegrész helyébe ,,portfólió vagy pályázat védésének'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 11. pont 11.2. alpont [2016. július 30.]

 

11/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 17. § [2016. július 30.]

 

11/B. § (3) bek.-ben

,,munkanapon'' szövegrész helyébe ,,napon'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 4. pont [2016. július 30.]

 

11/B. § (3) bek.-ben

,,portfólióvédés'' szövegrész helyébe ,,portfólióvédés, pályázat védése'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 7. pont [2016. július 30.]

 

12. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 18. § [2016. július 30.]

 

12/B. § (1) bek.-ben

,,1. mellékletben'' szövegrész helyébe ,,1. és 1/A. mellékletben'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 12. pont [2016. július 30.]

 

12/B. § (2) bek.-ben

,,portfólióvédés'' szövegrész helyébe ,,portfólióvédés, pályázat védése'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 7. pont [2016. július 30.]

 

12/B. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(7) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 19. § [2016. július 30.]

 

12/C. §

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 20. § [2016. július 30.]

 

12/D. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 21. § [2016. július 30.]

 

12/E. § (1) bek.-ben

,,portfólióvédést'' szövegrész helyébe ,,portfólióvédést, a pályázat védését'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 6. pont [2016. július 30.]

 

12/E. § (2) bek.-ben

,,július 31-éig'' szövegrész helyébe ,,április 30-ig'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 13. pont [2016. július 30.]

 

5. alcím (13-14/A. §)

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 22. § [2016. július 30.]

 

15. §

Hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § c) pont [2016. július 30.]

 

15/B. § után

Alcímmel (15/C. §) kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 23. § [2016. július 30.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 24. § [2016. július 30.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 25. § [2016. július 30.]

 

17. § (3) bek.-ből

,,A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el.'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § d) pont da) alpont [2016. július 30.]

 

17. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § d) pont db) alpont [2016. július 30.]

 

17/A. § (1) bek.-ben

,,szaktanácsadói feladatokat'' szövegrész helyébe ,,szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 14. pont [2016. július 30.]

 

17/A. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

17/A. § (8) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 26. § (2) bek. [2016. július 30.]

 

17/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 26. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

17/A. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 26. § (4) bek. [2016. július 30.]

 

10. alcímcímben (22. § előtt)

,,intézményvezetői'' szövegrész helyébe ,,intézményvezetői, vezetői'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 15. pont [2016. július 30.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 27. § [2016. július 30.]

 

13. alcím

32/A. §-sal kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 28. § [2017. január 1.]

 

35. § (1) bek. a) pontban

,,alkalmazott vezetők'' szövegrész helyébe ,,alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 16. pont [2016. július 30.]

 

36. § (4) bek.

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 29. § [2016. július 30.]

 

36. § (6) bek. b) pontban

,,Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet'' szövegrész helyébe ,,Eszterházy Károly Egyetem'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 17. pont [2017. január 1.]

 

36/A. § (1) bek. e) pontban

,,Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet'' szövegrész helyébe ,,Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vagy az Eszterházy Károly Egyetem'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 18. pont [2017. január 1.]

 

37. § (1c) bek. után

(1d) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 30. § [2016. július 30.]

 

37. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § e) pont [2016. július 30.]

 

39/B. § (3) bek.-ben

,,12/B. § (5) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,12/B. § (6) bekezdés'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 19. pont [2016. július 30.]

 

39/E. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 38. § f) pont [2016. július 30.]

 

39/F. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 31. § [2016. július 30.]

 

39/G. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 32. § [2016. július 30.]

 

39/H. §

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 33. § [2016. július 30.]

 

39/I. §

Helyébe lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 34. § [2016. július 30.]

 

16. alcím

39/K-39/N. §-sal kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 35. § [2016. július 30.]

 

1. melléklet után

1/A. melléklettel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 36. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]

 

3. melléklet táblázat címekben

,,alkalmazott vezetők'' szövegrész helyébe ,,alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők'' szövegrész lép: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 37. § 16. pont [2016. július 30.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 235/2016. (VII. 29.) Korm. r. 36. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. július 30.]


340/2013. (IX. 25.) Korm. r.

 
 

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

 
 

8. § (2) bek. b) pontban

,,az eredeti külföldi számlát'' szövegrész helyébe ,,a külföldi számlát vagy ennek másolatát'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 69. § [2016. július 1. 15. óra]


361/2013. (X. 11.) Korm. r.

 
 

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

 
 

1. melléklet 17. pontban

,,Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrész helyébe ,,közlekedésbiztonsági szerv'' szövegrész lép: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § [2016. szeptember 1.]


369/2013. (X. 24.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 
 

1. § l) pont la) alpontban

,,bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást'' szövegrész helyébe ,,vagy gyermekek napközbeni ellátását'' szövegrész, ,,biztosító ingatlant'' szövegrész helyébe ,,biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás'' szövegrész helyébe ,,gyermekek napközbeni ellátása'' szövegrész, ,,elhelyezésére szolgáló ingatlan'' szövegrész helyébe ,,elhelyezésére szolgáló ingatlan - ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant -'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek.-ben

,,Családi napközi esetén'' szövegrész helyébe ,,Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -'' szövegrész, ,,családi napközi'' szövegrész helyébe ,,engedélyes'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § c) pont [2017. január 1.]

 

19. § (3) bek.-ben

,,családi napközi és'' szövegrész helyébe ,,munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, valamint'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § d) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,hetes'' szövegrész helyébe ,,mini'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § e) pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek. a) pontban

,,lakóotthont'' szövegrész helyébe ,,lakóotthont, a mini bölcsődét'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § f) pont [2017. január 1.]

 

19. § (9) bek.-ben

,,egyéb helyiség'' szövegrész helyébe ,,egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. § (3) bek. d) pont szerinti hely'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § g) pont [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. a) pontban

,,bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás'' szövegrész helyébe ,,gyermekek napközbeni ellátása'' szövegrész, ,,vont ki'' szövegrész helyébe ,,vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § h) pont [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással'' szövegrész helyébe ,,Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § i) pont [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek. b) pontban

,,bevonni'' szövegrész helyébe ,,bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § j) pont [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek. c) pontban

,,családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet Gyerekház'' szövegrész helyébe ,,valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § k) pont [2017. január 1.]

 

31. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,hetes'' szövegrész helyébe ,,mini'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § e) pont [2017. január 1.]

 

32. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § b) pont [2017. január 1.]

 

32. § (3) bek. b) pontban

,,bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás'' szövegrész helyébe ,,gyermekek napközbeni ellátása'' szövegrész, ,,kivonni'' szövegrész helyébe ,,kivonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § l) pont [2017. január 1.]

 

37. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § c) pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,gyermekek napközbeni ellátása - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § m) pont [2017. január 1.]

 

39. § (4) bek.-ben

,,bölcsőde, hetes bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde'' szövegrész, ,,családi napközi, alternatív napközbeni ellátás'' szövegrész helyébe ,,mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § n) pont [2017. január 1.]

 

44. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § d) pont [2017. január 1.]

 

50. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 20. § e) pont [2017. január 1.]

 

50/A. §

Helyébe lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § [2016. július 16.]

 

1. melléklet

Mód.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 18. § a) pont, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

4. melléklet 4. pontban

,,családi napközi'' szövegrész helyébe ,,családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész, ,,családi napközire'' szövegrész helyébe ,,családi bölcsődére, illetve napközbeni gyermekfelügyeletre'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19. § o) pont [2017. január 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 18. § b) pont, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]


392/2013. (XI. 12.) Korm. r.

 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, illetve állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 39. § a) pont [2016. július 23.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, illetve állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 39. § b) pont [2016. július 23.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 39. § c) pont [2016. július 23.]


393/2013. (XI. 12.) Korm. r.

 
 

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

16. § (7) bek. a) pontban

,,kormánytisztviselői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 41. § [2016. július 23.]

 

16. § (8) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 40. § [2016. július 23.]


445/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

 
 

2. melléklet 4. pont 4.4. alpontban

,,közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 42. § [2016. július 23.]


487/2013. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 43. § [2016. július 23.]


498/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

 
 

2. § (3) bek.-ből

,, , valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 44. § [2016. július 23.]


512/2013. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § [2016. július 17.]

 

1. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 17.]


515/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

kormányablakokról

 
 

3. melléklet 148. pontban

,,családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 586-588. pontban

,,hetes bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,mini bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § b) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 589-591. pontban

,,családi napközi'' szövegrész helyébe ,,családi bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § c) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 592-594. pontban

,,családi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,munkahelyi bölcsőde'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § d) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet 595-597. pontban

,,házi gyermekfelügyelet'' szövegrész helyébe ,,önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 21. § e) pont [2017. január 1.]


525/2013. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

 
 

1. §

Hat. kív. h.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § [2016. július 22.]

 

1/A. §-ban

,,NAK-ot'' szövegrész helyébe ,,Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK)'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § a) pont [2016. július 22.]

 

3. § (1) bek. a) pontban

,,visszavonja'' szövegrész helyébe ,,bevonja'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § b) pont [2016. július 22.]


556/2013. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

 
 

1. § (1) bek. a) pontban

,,a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XII. fejezete szerinti'' szövegrész helyébe ,,a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 216/2016. (VII. 22.) Korm. r. 46. § [2016. augusztus 22.]


4/2014. (I. 10.) Korm. r.

 
 

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

 
 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 17.]


15/2014. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet táblázat 14. sor

Hat. kív. h.: 198/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 14.]

 

3. melléklet táblázat 7. sor

Hat. kív. h.: 198/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § [2016. július 14.]


115/2014. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

 
 

2. § (4) bek.

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § [2016. október 1.]

 

4. §

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § [2016. október 1.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § [2016. október 1.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § [2016. október 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § [2016. október 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 10. § [2016. október 1.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 11. § [2016. október 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 232/2016. (VII. 29.) Korm. r. 12. §, illetve 2. melléklet [2016. október 1.]


141/2014. (IV. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 208/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. július 22.]

 

3. melléklet

Mód.: 208/2016. (VII. 21.) Korm. r. 3. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. július 22.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

4. § 1. pont

Helyébe lép: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 1. § [2016. július 30.]

 

4. § 13a. pont

Hat. kív. h.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. július 30.]

 

6. § (1) bek. e)-f) pont

Hat. kív. h.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. július 30.]

 

19/A. §

Hat. kív. h.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § c) pont [2016. július 30.]

 

21. § 25. pont

Hat. kív. h.: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 17.]

 

109. § 15. pont után

15-15a. ponttal kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 2. § [2016. július 30.]

 

109. § után

109/A. §-sal kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 3. § [2016. július 30.]

 

12. alcím

124/C. §-sal kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § [2016. július 30.]

 

12. alcím

124/D. §-sal kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 5. § [2016. július 30.]

 

III/A. Fejezet után

III/B. Fejezettel (126/B-126/C. §) kieg.: 215/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. július 22.]

 

136/C. § után

136/D. §-sal kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 6. § [2016. július 30.]

 

1. melléklet B) Belügyminiszter című táblázat A:11 mezőben

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző'' szövegrész lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. § [2016. július 17.]

 

1. melléklet I) rész táblázat 2. sor

Hat. kív. h.: 230/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 236/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. §, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]


246/2014. (IX. 29.) Korm. r.

 
 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 
 

2. § (1) bek. 8. pontban

,,Ht. 2. mellékletének'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 21.]


247/2014. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 
 

1. §

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 14.]

 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 14.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 14.]

 

5. §

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 14.]

 

7. §

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 14.]

 

8. §

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. § [2016. július 14.]

 

9. §

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 7. § [2016. július 14.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. július 14.]

 

11. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. § [2016. július 14.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2016. július 14.]

 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2016. augusztus 12.]

 

5. alcím (12-13. §)

Helyébe lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 9. § [2016. július 14.]

 

15. § (3) bek. a) pontban

,,kommunikációs stratégiával'' szövegrész helyébe ,,kommunikációs irányokkal'' szövegrész lép: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 12. § [2016. július 14.]

 

15. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2016. július 14.]

 

15. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2016. július 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 189/2016. (VII. 13.) Korm. r. 11. §, illetve 1. melléklet [2016. július 14.]


250/2014. (X. 2.) Korm. r.

 
 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,és a külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,, , a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 206/2016. (VII. 21.) Korm. r. 4. § [2016. augusztus 1.]


255/2014. (X. 10.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 
 

23/A. § nyitó szövegrészben

,,e)'' szövegrész helyébe ,,d)'' szövegrész lép: 177/2016. (VII. 1.) Korm. r. 9. § [2016. július 1. 15. óra]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

101/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

101/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

101/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

101/A. § (4) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény'' szövegrész helyébe ,,e-ügyintézési tv.'' szövegrész lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

103/A. §

Helyébe lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2016. július 30.]

 

5. melléklet 3. pont

 
 

3.5.4.6. alpontban

,,közszolgálati tisztviselői'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § a) pont [2016. július 23.]

 

3.8.2.1. alpontban

,,szolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § b) pont [2016. július 23.]

 

3.8.2.7. alpontban

,,közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 45. § c) pont [2016. július 23.]


277/2014. (XI. 14.) Korm. r.

 
 

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Vktv.'' szövegrész helyébe ,,Vtv.'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § a) pont [2016. július 28.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,Vktv.'' szövegrész helyébe ,,Vtv.'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § a) pont [2016. július 28.]

 

2. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 27. § a) pont [2016. július 28.]

 

6. § után

7. §-sal kieg.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 28. § [2016. július 28.]

 

1. melléklet

Mód.: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 29. §, illetve 10. melléklet [2016. július 28.]

 

1. melléklet I. 2. sorban

,,méterenként'' szövegrész helyébe ,,vágány folyóméterenként'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § b) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet I. 3. sorban

,,oszloponként'' szövegrész helyébe ,,pálya-kilométerenként'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § c) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet I. 20. sorban

,,sífelvonó'' szövegrész helyébe ,,sífelvonó, függőpálya vagy kötélpálya'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § d) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet II. 19. sorban

,,illetőleg vonatbefolyásoló'' szövegrész helyébe ,,vagy vonatbefolyásoló'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § e) pont [2016. július 28.]

 

1. melléklet II. 35. sorban

,,Munkavállaló: 500 000'' szövegrész helyébe ,,Munkavállaló: 50 000'' szövegrész lép: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. 30. § f) pont [2016. július 28.]


290/2014. (XI. 26.) Korm. r.

 
 

a kedvezményezett járások besorolásáról

 
 

1. melléklet ,,A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók'' című rész I. pontban

,,bölcsődei és családi napközis férőhelyek'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 22. § [2017. január 1.]


309/2014. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,vagy általa kezelt'' szövegrész helyébe ,,általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. a) pont [2016. július 21.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 21.]

 

11. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 21.]

 

1. melléklet 1.2. pont a) alpontban

,,kódja'' szövegrész helyébe ,,kódja, illetve a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szállítás esetén ennek jelölése'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. b) pont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 1.2. pont j) alpontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. c) pont ca) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 1.2. pont j) alpontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. c) pont cb) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 2.2. pont k) alpontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont da) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 2.2. pont k) alpontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont db) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 5.2. pont h) alpontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont da) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 5.2. pont h) alpontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont db) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 6.2. pont j) alpontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont da) alpont [2016. július 21.]

 

1. melléklet 6.2. pont j) alpontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont db) alpont [2016. július 21.]

 

3. melléklet 2.2.2. pont a) alpontban

,,Ht. 2. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 1. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont da) alpont [2016. július 21.]

 

3. melléklet 2.2.2. pont a) alpontban

,,Ht. 3. melléklete'' szövegrész helyébe ,,miniszteri rendelet 2. melléklete'' szövegrész lép: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § (3) bek. d) pont db) alpont [2016. július 21.]


395/2014. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 
 

1. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 1. § [2016. július 14.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 2. § [2016. július 14.]

 

6. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 3. § [2016. július 14.]

 

7. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 4. § [2016. július 14.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 5. § [2016. július 14.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 197/2016. (VII. 13.) Korm. r. 6. §, illetve 1. melléklet [2016. július 14.]


27/2015. (II. 25.) Korm. r.

 
 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

 
 

5. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 70. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

5. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 70. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]


66/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 
 

11. § (2) bek. j) pontban

,,kormányzati szolgálati jogviszonyból'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, az állami szolgálati jogviszonyból'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 46. § [2016. július 23.]


68/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

 
 

20. §-ban

,,81/B. §-ában'' szövegrész helyébe ,,81/C. §-ában'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 4. § [2016. július 22.]


74/2015. (III. 30.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

 
 

10. § (2) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 47. § [2016. július 23.]

 

10. § (6) bek.-ben

,,kormányzati szolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 47. § [2016. július 23.]


87/2015. (IV. 9.) Korm. r.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,szeptember 15-éig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 20-áig'' szövegrész, ,,október 31-éig'' szövegrész helyébe ,,december 5-éig'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

4/A. § (6) bek.-ben

,,szeptember 15-éig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 20-áig'' szövegrész, ,,október 31-éig'' szövegrész helyébe ,,december 5-éig'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

7. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 28. § [2016. július 1. 15 óra]

 

8. § (4) bek. c) pont

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 29. § [2016. július 1. 15 óra]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az Nftv.'' szövegrész helyébe ,,a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak és az Nftv.'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

19. § (3) bek. a) pontból

,,az (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésben'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § a) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

21. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 30. § [2016. július 1. 15 óra]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 31. § [2016. július 1. 15 óra]

 

34. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 32. § [2016. szeptember 1.]

 

40. § (5) bek. e) pontban

,,félévekben'' szövegrész helyébe ,,félévben'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

46. § (10) bek. e) pontban

,,továbbáe'' szövegrész helyébe ,,továbbá'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § d) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

48. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 33. § [2016. július 1. 15 óra]

 

48. § (4) bek.-ben

,,vesz fel.'' szövegrész helyébe ,,vesz fel, és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba rögzíti.'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § e) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

51. §-ban

,,szünetelését, az adott'' szövegrész helyébe ,,szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § f) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

53. § (3) bek. b) pont bh), bj) és bk) alpontból

,,(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

54. § (2) bek.-ből

,,(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

54. § (7) bek.-ből

,, , így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § c) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

61. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § d) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

65/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 34. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

65/A. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,A konzisztórium tagjának nem jelölhető'' szövegrész helyébe ,,Konzisztóriumi tagnak nem jelölhető, tagi megbízást nem kaphat'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 37. § g) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

65/A. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 34. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

71. § után

72. §-sal kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 35. § [2016. július 1. 15 óra]

 

2. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 36. § (1) bek., illetve 4. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

2. melléklet 1. pont b) alpont

Hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § e) pont [2016. szeptember 1.]

 

5. melléklet 1. pont b) alpontból

,,(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

5. melléklet 2. pont b) alpontból

,,(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § b) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

6. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 36. § (2) bek., illetve 5. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

6. melléklet 2.1.1. pont j) alpontból

,, , továbbá kar esetében az egyetemi vagy főiskolai jelleg'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § f) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontból

,,szervezet'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § g) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

9. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 36. § (3) bek., illetve 6. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

9. melléklet 6.9. pontból

,,keltezés, bélyegző, aláírás'''' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § h) pont [2016. július 1. 15 óra]

 

9. melléklet 6.10. pontból

,,vagy születési anyakönyvi névváltozás'' szövegrészt hat. kív. h.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 38. § i) pont [2016. július 1. 15 óra]


105/2015. (IV. 23.) Korm. r.

 
 

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

 
 

1. melléklet ,,A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók'' című részben

,,bölcsődei és családi napközis férőhelyek'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 23. § [2017. január 1.]


122/2015. (V. 26.) Korm. r.

 
 

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

23. § (2) bek. a) pontban

,,köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 48. § [2016. július 23.]


139/2015. (VI. 9.) Korm. r.

 
 

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

 
 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

2. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 39. § (2) bek. [2016. július 1. 15 óra]

 

10. § (4) bek.-ben

,,a felsőoktatási intézmény kérelme alapján az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi'' szövegrész helyébe ,,az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba'' szövegrész lép: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 42. § [2016. július 1. 15 óra]

 

10. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 40. § [2016. július 1. 15 óra]

 

2. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § (1) bek., illetve 7. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

3. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § (2) bek., illetve 8. melléklet [2016. július 1. 15 óra]

 

4. melléklet

Mód.: 169/2016. (VII. 1.) Korm. r. 41. § (3) bek., illetve 9. melléklet [2016. július 1. 15 óra]


154/2015. (VI. 19.) Korm. r.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

 
 

3. § 1. pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 49. § (1) bek. [2016. július 23.]

 

3. § 2. pont a) alpont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 49. § (2) bek. [2016. július 23.]

 

10. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 50. § [2016. július 23.]

 

11. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 51. § [2016. július 23.]

 

1. melléklet

Mód.: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 13. §, illetve 1. melléklet [2016. július 17.]

 

1. melléklet

Mód.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § a) pont, illetve 2. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 14. §, illetve 2. melléklet [2016. július 17.]

 

2. melléklet

Mód.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § b) pont, illetve 3. melléklet [2016. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 15. §, illetve 3. melléklet [2016. július 17.]

 

4. melléklet A:12-A:13 mezőben

,,Kormányzati szolgálati, közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 52. § a) pont [2016. július 23.]

 

4. melléklet táblázat utáni szövegrész c) pontban

,,kormányzati szolgálati, közszolgálati'' szövegrész helyébe ,,közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 52. § b) pont [2016. július 23.]


162/2015. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
 

2. § 2. pontban

,,ideértve az egyetemeket is'' szövegrész helyébe ,,ideértve az egyetemeket és az igazságügyi orvostan szakképzést biztosító szolgáltatókat is'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § a) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 71. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 71. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

15. § (2) bek.-ben

,,január 31-éig'' szövegrész helyébe ,,október 31-éig'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § b) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (2) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 72. § [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (3a) bek.-ben

,,jogosult'' szövegrész helyébe ,, , valamint az igazságügyi szakképzést biztosító képzőhely jogosult'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § c) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

18. § (7) bek.-ben

,,szeptember 30-áig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 15-éig'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § d) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

22. §-ban

,,12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti'' szövegrész helyébe ,,12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § e) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

26. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 73. § [2016. július 1. 15. óra]

 

28. § (7) bek.-ben

,,nem teljesíti vagy'' szövegrész helyébe ,,nem teljesíti vagy ha a 22. §-ban meghatározott feltételek megállapítására kerül sor, továbbá ha'' szövegrész lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 77. § f) pont [2016. július 1. 15. óra]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 74. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

30. § (5) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 74. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

31. § (2) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 75. § (1) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

31. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 75. § (2) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

31. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 75. § (3) bek. [2016. július 1. 15. óra]

 

23. alcím

35/B-35/C. §-sal kieg.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 76. § [2016. július 1. 15. óra]


176/2015. (VII. 7.) Korm. r.

 
 

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

 
 

4. mellékletben

,,közigazgatási szakvizsga'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási szakvizsga vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 53. § [2016. július 23.]


187/2015. (VII. 13.) Korm. r.

 
 

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

 
 

14. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 16. § [2016. július 17.]


188/2015. (VII. 15.) Korm. r.

 
 

a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről

 
 

Hat. kív. h.: 226/2016. (VII. 29.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2016. augusztus 1.]


316/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

 
 

2. § 1. pont h) alpont

Helyébe lép: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. 17. § [2016. július 17.]

 

20. §

Hat. kív. h.: 225/2016. (VII. 29.) Korm. r. 12. § a) pont [2016. augusztus 1.]


320/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 
 

1. § (2) bek. d) pontban

,,a külpolitikáért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter'' szövegrész lép: 206/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § [2016. augusztus 1.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2016. július 30.]

 

4. § (4) bek.

Helyébe lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (3) bek. [2016. július 30.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény'' helyébe ,,e-ügyintézési tv.'' szövegrész lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (6) bek.-ből

,,védelmi- és'' szövegrészt hat. kív. h.: 225/2016. (VII. 29.) Korm. r. 12. § b) pont [2016. augusztus 1.]

 

8. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (4) bek. [2016. július 30.]

 

8. § (7) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény'' szövegrész helyébe ,,e-ügyintézési tv.'' szövegrész lép: 228/2016. (VII. 29.) Korm. r. 8. § (6) bek. [2017. január 1.]


321/2015. (X. 30.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 
 

22. § (5) bek.

Helyébe lép: 207/2016. (VII. 21.) Korm. r. 1. § [2016. július 25.]

 

50. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 207/2016. (VII. 21.) Korm. r. 2. § [2016. július 25.]


330/2015. (XI. 10.) Korm. r.

 
 

a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,kormánytisztviselőként'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 54. § [2016. július 23.]


400/2015. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 55. § [2016. július 23.]

 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 56. § [2016. július 23.]


413/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

76. § (4) bek.

Helyébe lép: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 79. § [2016. július 1. 15. óra]


414/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

 
 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2016. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2016. szeptember 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2016. szeptember 1.]

 

47. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (4) bek. [2016. szeptember 1.]

 

53. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (5) bek. [2016. szeptember 1.]

 

56. § (4) bek. b) pontból

,,vagy meghatalmazottja'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2016. szeptember 1.]

 

56. § (6) bek.-ből

,,vagy meghatalmazottja'' szövegrészt hat. kív. h.: 227/2016. (VII. 29.) Korm. r. 9. § (6) bek. [2016. szeptember 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,járási hivatalok és a központi szerv kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalok állami tisztviselői és a központi szerv kormánytisztviselői'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 57. § [2016. július 23.]


415/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

 
 

7. § (2) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 24. § [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. i)-k) pont

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 26. § a) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek. a) pontban, 1. melléklet 3.1.1. pontban

,,bölcsőde és családi napközi'' szövegrész helyébe ,,bölcsődei ellátás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 25. § a) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet 2.2. pontban

,,Bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,Bölcsődei ellátás'' szövegrész lép: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 25. § b) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet 2.3. pont

Hat. kív. h.: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 26. § b) pont [2017. január 1.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 182/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. § [2016. július 2.]


436/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

 
 

2. § (4) bek.-ből

,,a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító)'' szövegrészt hat. kív. h.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 7. § a) pont [2016. július 22.]

 

2. § (5) bek.-ből

,,a kiállítónál'' szövegrészt hat. kív. h.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 7. § b) pont [2016. július 22.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,NAK'' szövegrész helyébe ,,Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § a) pont [2016. július 22.]

 

5. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

5. § (3) bek.-ből

,,és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. § (2) bekezdésében'' szövegrészt hat. kív. h.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 7. § c) pont [2016. július 22.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,igazolvány'' szövegrész helyébe ,,ideiglenes igazolvány, igazolvány'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § b) pont [2016. július 22.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,május 31.'' szövegrész helyébe ,,július 31.'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § d) pont da) alpont [2016. július 22.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,július 31-ig'' szövegrész helyébe ,,szeptember 30-ig'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § d) pont db) alpont [2016. július 22.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,módon - felhívásra -'' szövegrész helyébe ,,módon, felhívásra - az értékesítés helyszínén is -'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § c) pont [2016. július 22.]

 

13. § (1) bek. b) pontból

,,vagy a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot,'' szövegrészt hat. kív. h.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 7. § d) pont [2016. július 22.]

 

1. melléklet

Mód.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 22.]

 

1. melléklet 2.1. pontban

,,1-30. pontja'' szövegrész helyébe ,,1-29. pontja'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § e) pont [2016. július 22.]

 

2. melléklet 1. pontban

,,26-30. pontja'' szövegrész helyébe ,,26-29. pontja'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § f) pont [2016. július 22.]

 

3. melléklet

Mód.: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 5. § (3) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 22.]

 

3. melléklet 9. pontban

,,lakcíme'' szövegrész helyébe ,,bejelentett lakóhelye'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § g) pont [2016. július 22.]

 

4. melléklet 1. pontban

,,29-31. pontja'' szövegrész helyébe ,,29. pontja'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § h) pont [2016. július 22.]

 

5. melléklet 1. pontban

,,1-11. és 13-31. pontja'' szövegrész helyébe ,,1-29. pontja'' szövegrész lép: 203/2016. (VII. 21.) Korm. r. 6. § i) pont [2016. július 22.]


454/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 
 

3. § (3) bek. b) pontban

,,kormányzati szolgálati'' szövegrész helyébe ,,kormányzati szolgálati, állami szolgálati'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 58. § a) pont [2016. július 23.]

 

3. § (3) bek. c) pontban

,,közalkalmazotti jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 58. § b) pont [2016. július 23.]


492/2015. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

 
 

8. § d) pont

Hat. kív. h.: 225/2016. (VII. 29.) Korm. r. 12. § c) pont [2016. augusztus 1.]


44/2016. (III. 10.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 
 

11. § 2. pontban

,,5.'' szövegrész helyébe ,,1-8.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. július 23.]

 

11. § 3. pontban

,,2-4.'' szövegrész helyébe ,,2-4. és 7.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. július 23.]

 

11. § 4. pontban

,,2.'' szövegrész helyébe ,,2. és 8.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § c) pont [2016. július 23.]

 

11. § 7. pontban

,,3.'' szövegrész helyébe ,,1-7.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § d) pont [2016. július 23.]

 

11. § 8. pont után

9. ponttal kieg.: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § [2016. július 23.]

 

12. § 3. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 3. pont után 4. ponttal kieg.: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § [2016. július 23.]

 

13. § 1. pontban

,,1-3.'' szövegrész helyébe ,,1-4.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § e) pont [2016. július 23.]

 

13. § 3. pontban

,,2.'' szövegrész helyébe ,,2. és 3.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § f) pont [2016. július 23.]

 

13. § 4. pontban

,,2. és 3.'' szövegrész helyébe ,,2-4.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § g) pont [2016. július 23.]

 

13. § 5. pontban

,,3.'' szövegrész helyébe ,,4.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § h) pont [2016. július 23.]

 

13. § 6. pontban

,,1. és 2.'' szövegrész helyébe ,,1-3.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § i) pont [2016. július 23.]

 

13. § 7. pontban

,,1-3.'' szövegrész helyébe ,,1-4.'' szövegrész lép: 222/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § j) pont [2016. július 23.]


51/2016. (III. 17.) Korm. r.

 
 

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 179/2016. (VII. 1.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 2.]


110/2016. (V. 25.) Korm. r.

 
 

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 199/2016. (VII. 15.) Korm. r. 1. § [2016. július 16.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 199/2016. (VII. 15.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 16.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 199/2016. (VII. 15.) Korm. r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 16.]

 

3. melléklet

Mód.: 199/2016. (VII. 15.) Korm. r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. július 16.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

3. § (1) bek. 7. pontban

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész, ,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 1. pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 8. pontban

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 2. pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 15. pontból

,,c) és f) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 8. § a) pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 18. pontban

,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 3. pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 27. pontban

,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 4. pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 31. pontban

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész, ,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 5. pont [2016. július 23.]

 

3. § (1) bek. 32. pontban

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 6. pont [2016. július 23.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 7. pont [2016. július 23.]

 

4. § (9) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 1. § [2016. július 23.]

 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 2. § [2016. július 23.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 8. pont [2016. július 23.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 9. pont [2016. július 23.]

 

7. §

Helyébe lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 3. § [2016. július 23.]

 

7. § (8) bek. záró szövegrészben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 10. pont [2016. július 23.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,- központi költségvetési szerv részére kérelem nélkül, nem központi költségvetési szerv részére kérelemre -'' szövegrész helyébe ,,kérelemre'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 11. pont [2016. július 23.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 4. § [2016. július 23.]

 

8. § (6) bek.-ben

,,nem központi költségvetési szerv'' szövegrész helyébe ,,hétszázezer eurót meghaladó uniós támogatástartalmú projektrésszel rendelkező'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 12. pont [2016. július 23.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,hazai kedvezményezett projektrészéhez nyújtott uniós támogatás 30%-át'' szövegrész helyébe ,,8. § (3) bekezdése szerinti mértéket'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 13. pont [2016. július 23.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2016. július 23.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2016. július 23.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,biztosíthat'' szövegrész helyébe ,,biztosít'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 14. pont [2016. július 23.]

 

10. § (3) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 8. § b) pont [2016. július 23.]

 

38. § (1) bek. b) pontban

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 15. pont [2016. július 23.]

 

38. § (2) bek.-ben

,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 16. pont [2016. július 23.]

 

III. Fejezet címben (42. § előtt)

,,PROGRAM ÉS AZ INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG-SZERBIA'' szövegrész helyébe ,,PROGRAM, AZ INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG-SZERBIA EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM ÉS AZ INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 17. pont [2016. július 23.]

 

10. alcímcímben (42. § előtt)

,,leírás'' szövegrész helyébe ,,leírása'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 18. pont [2016. július 23.]

 

42. §-ban

,,Program és az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia'' szövegrész helyébe ,,Program, az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 19. pont [2016. július 23.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,megbízásából a közös titkárság'' szövegrész helyébe ,,a közös titkárság bevonásával'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 20. pont [2016. július 23.]

 

47. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 6. § [2016. július 23.]

 

58. § (2) bek.-ben

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 21. pont [2016. július 23.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,a) és b)'' szövegrész helyébe ,,a), b) és d)'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 22. pont [2016. július 23.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,c)-f)'' szövegrész helyébe ,,c), e) és f)'' szövegrész, ,,részt vevő'' szövegrész helyébe ,,résztvevő'' szövegrész lép: 223/2016. (VII. 22.) Korm. r. 7. § 23. pont [2016. július 23.]


134/2016. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 
 

10. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 59. § [2016. július 23.]

 

12. § (2) bek. c) pont és (4) bek. b) pont

,,pedagógus, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával'' szövegrész helyett ,,pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával'' szövegrésszel lép hatályba: 217/2016. (VII. 22.) Korm. r. 60. § [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 170/2016. (VII. 1.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. július 9.]


172/2016. (VII. 1.) Korm. r.

 
 

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 172/2016. (VII. 1.) Korm. r. 80. § (1) bek. [2017. január 2.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

2/2015. (I. 14.) MvM r.

 
 

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 21/2016. (VII. 21.) MvM r. 1. § [2016. augusztus 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 21/2016. (VII. 21.) MvM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. július 22.]


50/2004. (VIII. 31.) BM r.

 
 

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 1. § [2016. augusztus 20.]

 

1. § (5) bek.-ben

,,első fokon'' szövegrész helyébe ,,elsőfokon'' szövegrész lép: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 4. § [2016. augusztus 20.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 2. § (1) bek. [2016. augusztus 20.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 2. § (2) bek. [2016. augusztus 20.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 3. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 20.]

 

2. sz. melléklet

Helyébe lép: 32/2016. (VII. 20.) BM r. 3. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 20.]


11/2006. (III. 14.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,b) és d)'' szövegrész helyébe ,,b), d) és e)'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 3. § [2016. július 17.]

 

4. § (3) bek. c) pont cf) alpont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 1. § [2016. július 17.]

 

47/A. §

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 2. § [2016. július 17.]


9/2011. (III. 23.) BM r.

 
 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

 
 

2. melléklet 9. pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 4. § [2016. július 17.]


30/2011. (IX. 22.) BM r.

 
 

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

 
 

10. § (1) bek. f) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 7. § [2016. július 17.]

 

10. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 5. § [2016. július 17.]

 

22. alcím után

22/A. alcímmel (26/A. §) kieg.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 6. § [2016. július 17.]


62/2011. (XII. 29.) BM r.

 
 

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 8. § [2016. július 17.]

 

5. alcím (9. §)

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 9. § [2016. július 17.]


70/2011. (XII. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 
 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 10. § [2016. július 17.]

 

24. § (3) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 11. § [2016. július 17.]

 

1. melléklet

Mód.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 12. §, illetve 1. melléklet [2016. július 17.]


7/2012. (III. 7.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 13. § [2016. július 17.]

 

4. § b) pontban

,,Országos ,,Frédéric Joliot-Curie'' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben'' szövegrész helyébe ,,Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságában'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 14. § [2016. július 17.]


14/2012. (III. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 15. § [2016. július 17.]

 

2. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 16. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

2. § (5) bek. g) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 16. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,1-8.'' szövegrész helyébe ,,1-9.'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 19. § [2016. július 17.]

 

3. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 17. § [2016. július 17.]

 

6. melléklet

Mód.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 18. § a) pont, illetve 2. melléklet [2016. július 17.]

 

7. melléklet

Mód.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 18. § b) pont, illetve 3. melléklet [2016. július 17.]

 

8. melléklet után

9. melléklettel kieg.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 18. § c) pont, illetve 4. melléklet [2016. július 17.]


37/2012. (VIII. 2.) BM r.

 
 

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

 
 

4. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 20. § [2016. július 17.]


44/2012. (VIII. 29.) BM r.

 
 

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 
 

3. § b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 21. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

3. § b) pont bn) alpont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 21. § (2) bek. [2016. július 17.]

 

28. § (6) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 22. § [2016. július 17.]


62/2012. (XII. 11.) BM r.

 
 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 23. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

1. § d) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 23. § (2) bek. [2016. július 17.]


2/2013. (I. 30.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

 
 

1. § 3. pontból

,,és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ'' szövegrészt hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 24. § [2016. július 17.]


6/2013. (III. 27.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 25. § [2016. július 17.]

 

22. §

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 26. § [2016. július 17.]


11/2013. (IV. 23.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

 
 

1. § a) pontból

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,'' szövegrészt hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 29. § [2016. július 17.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 27. § [2016. július 17.]

 

11. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 28. § [2016. július 17.]


26/2013. (VI. 26.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 
 

1. §

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 30. § [2016. július 17.]

 

2. § 2. pontban

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 32. § [2016. július 17.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 31. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

2. § 16. pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 31. § (2) bek. [2016. július 17.]


48/2013. (VIII. 21.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

 
 

1. §

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 33. § [2016. július 17.]


75/2013. (XII. 18.) BM r.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 34. § (1) bek. [2016. július 17.]

 

2. § b) pont bn) alpont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 34. § (2) bek. [2016. július 17.]


15/2015. (IV. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 35. § [2016. július 17.]

 

1. melléklet C) pont 3. és 3.1. alpont

Hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 36. § [2016. július 17.]


29/2015. (VI. 15.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 37. § [2016. július 17.]


30/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 
 

8. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 38. § a) pont [2016. július 17.]

 

10. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 38. § b) pont [2016. július 17.]

 

7. melléklet ,,II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások'' cím A) pont táblázat

Hat. kív. h.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 38. § c) pont [2016. július 17.]


32/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

 
 

1. § b) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 39. § [2016. július 17.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,1-5. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-5. és a 7. melléklet'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 42. § [2016. július 17.]

 

3. § d) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 40. § [2016. július 17.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 41. § [2016. július 17.]


33/2015. (VI. 16.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 43. § [2016. július 17.]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 
 

1. § f) pont

Helyébe lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 44. § [2016. július 17.]

 

2. § 7. és 12. pontban

,,NBSZ'' szövegrész helyébe ,,NBSZ, a TIBEK'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § a) pont [2016. július 17.]

 

2. § 13. pontban

,,AH és az NBSZ'' szövegrész helyébe ,,AH, az NBSZ és a TIBEK'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § b) pont [2016. július 17.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,AH és az NBSZ'' szövegrész helyébe ,,AH, az NBSZ és a TIBEK'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § b) pont [2016. július 17.]

 

21. § (8) bek.-ben

,,NBSZ'' szövegrész helyébe ,,NBSZ, a TIBEK'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § a) pont [2016. július 17.]

 

24. § (4) bek.-ben

,,AH-nál és az NBSZ-nél'' szövegrész helyébe ,,AH-nál, az NBSZ-nél és a TIBEK-nél'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § c) pont [2016. július 17.]

 

6. melléklet címben és 1-3. pontban

,,Nemzetbiztonsági Szakszolgálat'' szövegrész helyébe ,,Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ'' szövegrész lép: 29/2016. (VII. 15.) BM r. 45. § d) pont [2016. július 17.]


31/2010. (V. 13.) EüM r.

 
 

a finanszírozási eljárásrendekről

 
 

5. § (16) bek.

Hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 5. § [2016. augusztus 1.]

 

6. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (1) bek., illetve 6. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (2) bek., illetve 7. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

16. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (3) bek., illetve 8. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

20. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (4) bek., illetve 9. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

21. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (5) bek., illetve 10. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

23. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (6) bek., illetve 11. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

24. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (7) bek., illetve 12. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

28. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (8) bek., illetve 13. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

30. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (9) bek., illetve 14. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

32. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (10) bek., illetve 15. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

33. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (11) bek., illetve 16. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

34. melléklet

Hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 5. § [2016. augusztus 1.]

 

36. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (12) bek., illetve 17. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

41. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 4. § (13) bek., illetve 18. melléklet [2016. augusztus 1.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

8. § (4) bek.-ből

,,(+/-20%)'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 3. § a) pont [2016. augusztus 1.]

 

25. § után

26. §-sal kieg.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 1. § [2016. augusztus 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 2. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 2. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

6/a-6/b. sz. mellékletből

,,Beadás dátuma: (OEP tölti ki)'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 3. § b) pont [2016. augusztus 1.]

 

7/a. sz. mellékletből

,,Beadás dátuma: (Országos Egészségbiztosítási Pénztár tölti ki)'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 3. § c) pont [2016. augusztus 1.]

 

7/b. sz. melléklet

Mód.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 2. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2016. augusztus 1.]

 

7/b. sz. mellékletből

,,Beadás dátuma: (OEP tölti ki)'' szövegrészt hat. kív. h.: 15/2016. (VII. 15.) EMMI r. 3. § b) pont [2016. augusztus 1.]


47/2014. (X. 29.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 
 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 16/2016. (VII. 18.) EMMI r. 1. § [2016. augusztus 2.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 16/2016. (VII. 18.) EMMI r. 2. § a) pont, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 2.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 16/2016. (VII. 18.) EMMI r. 2. § b) pont, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 2.]


55/2014. (XII. 30.) EMMI r.

 
 

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

 
 

1. melléklet

Mód.: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. július 11.]


30/2014. (XII. 5.) FM r.

 
 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

 
 

8. §-ban

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 49/2016. (VII. 20.) FM r. 1. § [2016. július 21.]


7/2015. (III. 11.) FM r.

 
 

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

 
 

1. § 7. pont

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 17. § [2016. július 22.]

 

1. § 9. pontban

,,sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet)'' szövegrész helyébe ,,Sertés-ENAR rendeletben'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 20. § a) pont [2016. július 22.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,a FELIR-ben'' szövegrész helyébe ,,az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban: FELIR)'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 20. § b) pont [2016. július 22.]

 

2. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 18. § [2016. július 22.]

 

4. § (2) bek. a) pontban

,,Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR)'' szövegrész helyébe ,,TIR-be'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 20. § c) pont [2016. július 22.]

 

4. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 21. § [2016. július 22.]

 

5. § (3) bek. c) pont ca) alpontban

,,2. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,2. § (4) és (4a) bekezdése'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 20. § d) pont [2016. július 22.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 19. § [2016. július 22.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. § a) pontban

,,Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény'' szövegrész helyébe ,,Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény'' szövegrész lép: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 4. § a) pont [2016. július 14.]

 

1. § után

1/A-1/B. §-sal kieg.: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 2. § [2016. július 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 3. §, illetve 2. melléklet [2016. július 14.]

 

1. melléklet táblázat 5., 33-34. sor

Hat. kív. h.: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 5. § (1) bek. [2016. július 14.]

 

1. melléklet táblázat F:22 mező 2. pont

Hat. kív. h.: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 5. § (2) bek. a) pont [2016. augusztus 1.]

 

1. melléklet táblázat G:22 mező 2. pont

Hat. kív. h.: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 5. § (2) bek. b) pont [2016. augusztus 1.]

 

2. melléklet táblázat címben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2016.'' szövegrész lép: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 4. § b) pont [2016. július 14.]


42/2015. (VII. 22.) FM r.

 
 

a termelői csoportok elismeréséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 20. §, illetve 3. melléklet [2016. július 22.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 5a-5b. pont

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 22. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

1. § 11. pont után

12. ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 22. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

2. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 23. § [2016. július 22.]

 

3. § (1a)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 24. § [2016. július 22.]

 

4. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 25. § [2016. július 22.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 2a. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 2a. pont után 2b. ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 26. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

1. § 4a. pont

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 26. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

2. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 27. § [2016. július 22.]

 

4. § (1a) és (2) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 28. § [2016. július 22.]


50/2015. (VIII. 17.) FM r.

 
 

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 54/2016. (VII. 28.) FM r. 17. § [2017. március 1.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 6. pont után 7. ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 29. § [2016. július 22.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 30. § [2016. július 22.]

 

2. melléklet után

3. melléklettel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 31. §, illetve 4. melléklet [2016. július 22.]


48/2004. (IV. 21.) FVM r.

 
 

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

3. § 8. pont

Helyébe lép: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 1. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

3. § 24. pont után

24a. ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 1. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,kivételével - az 1. és 4. számú mellékletben felsorolt fajok'' szövegrész helyébe ,,kivételével - az 1. és 3. számú mellékletben felsorolt fajok'' szövegrész lép: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 7. § [2016. július 18.]

 

44. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 2. § (1) bek. [2017. április 1.]

 

44. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 2. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

45. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 3. § [2017. április 1.]

 

46. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 4. § [2017. április 1.]

 

59. § (2) bek. q) pont után

r) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 5. § (1) bek. [2016. július 18.]

 

59. § (2) bek. r) pont után

s) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

59. § (2) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 5. § (3) bek. [2017. április 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 18.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]


50/2004. (IV. 22.) FVM r.

 
 

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

39. § (2) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 8. § [2017. április 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 9. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. április 1.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 47/2016. (VII. 15.) FM r. 9. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. április 1.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

6. § (1a) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 1. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

6. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 1. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 2. § [2016. július 22.]

 

1. sz. melléklet

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 3. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. július 22.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 3. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. július 22.]

 

4. sz. melléklet 5.3. alpontban

,,a .. számú számlán'' szövegrész helyébe ,,a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 4. § a) pont [2016. július 22.]

 

5. sz. melléklet 8.3. alpontban

,,(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.)'' szövegrész helyébe ,,(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1537 Budapest Pf. 397.)'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 4. § b) pont [2016. július 22.]

 

6. sz. melléklet 4. pontban

,,Tenyészetkód'' szövegrész helyébe ,,Származási hely tenyészetkódja, rendeltetési hely tenyészetkódja'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 4. § c) pont [2016. július 22.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

1. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 48/2016. (VII. 18.) FM r. 1. § [2016. július 21.]

 

2. § (11) bek. után

(12)-(13) bek.-sel kieg.: 48/2016. (VII. 18.) FM r. 2. § [2016. július 21.]

 

12. melléklet

Helyébe lép: 48/2016. (VII. 18.) FM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2016. július 21.]


24/2010. (III. 19.) FVM r.

 
 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 1. § [2016. július 22.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 2. § [2016. július 22.]

 

4. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 6. § [2016. július 22.]

 

6. §

(1) bek.-sel kieg.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 3. § [2016. július 22.]

 

9. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (6) bek. után (6a) bek.-sel kieg.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 4. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

9. § (8) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 4. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

13. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 5. § [2016. július 22.]


72/2006. (IX. 29.) GKM r.

 
 

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 2. § a) pont [2016. augusztus 2.]

 

2. § (6) bek. b) pontban

,,31. § (2), (6) és (7) bekezdéseiben'' szövegrész helyébe ,,31. § (2) és (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 2. § b) pont [2016. augusztus 2.]

 

2. melléklet

Mód.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 18.]

 

2. melléklet 3. pont g) alpont

Hat. kív. h.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 3. § [2016. augusztus 18.]

 

2. melléklet 12. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 3. § [2016. augusztus 18.]


10/2012. (VII. 19.) HM r.

 
 

a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 11/2016. (VII. 4.) HM r. 12. § [2016. július 12.]


15/2013. (VIII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

 
 

1. § a) pontban

,,emléktárgy,'' szövegrész helyébe ,,emléktárgy, továbbá a 38. § (3) bekezdése szerinti előléptetés vagy kinevezés,'' szövegrész lép: 12/2016. (VII. 5.) HM r. 3. § [2016. július 6.]

 

38. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 12/2016. (VII. 5.) HM r. 1. § [2016. július 6.]

 

49. § után

50. §-sal kieg.: 12/2016. (VII. 5.) HM r. 2. § [2016. július 6.]


12/2007. (III. 13.) IRM r.

 
 

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

 
 

3. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 30/2016. (VII. 20.) BM r. 1. § [2016. július 21.]


9/2004. (IV. 22.) IHM r.

 
 

az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásairól

 
 

Hat. kív. h.: 32/2016. (VII. 28.) NFM r. 1. § [2016. október 1.]


27/2004. (X. 6.) IHM r.

 
 

az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről

 
 

Hat. kív. h.: 32/2016. (VII. 28.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 27.]


79/1997. (XII. 31.) IKIM r.

 
 

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

 
 

Hat. kív. h.: 23/2016. (VII. 7.) NGM r. 23. § [2016. július 15.]


36/2011. (XII. 23.) KIM r.

 
 

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

 
 

Melléklet

Helyébe lép: 22/2016. (VII. 28.) MvM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 1.]


2/2000. (VII. 26.) KöViM r.

 
 

a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról

 
 

Hat. kív. h.: 21/2016. (VII. 12.) NFM r. 34. § [2016. augusztus 12.]


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 
 

2. § (8) bek. a) pont

Helyébe lép: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 1. § (1) bek. [2016. augusztus 6.]

 

2. § (11) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 1. § (2) bek. [2016. augusztus 6.]

 

4/C. § (1a) bek.

Helyébe lép: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 6.]

 

11. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 3. § (1) bek. [2016. augusztus 6.]

 

11. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 3. § (2) bek. [2016. augusztus 6.]

 

12. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 4. § [2016. augusztus 6.]

 

13. § (1a) bek.-ből

,,vagy alkalmazási engedélyre'' szövegrészt hat. kív. h.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 7. § a) pont [2016. augusztus 6.]

 

31. § (1) bek. 2-3. pont

Hat. kív. h.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 7. § b) pont [2016. augusztus 6.]

 

31. § (2) bek. 30. pont után

31-42. ponttal kieg.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 5. § [2016. augusztus 6.]

 

A. Függelék

Mód.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 6.]

 

B. Függelék

Mód.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 6.]

 

C. Függelék

Mód.: 26/2016. (VII. 22.) NFM r. 6. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 6.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

32. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 1. § [2016. augusztus 6.]

 

107. § (1)-(2) bek.-ben

,,por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket'' szövegrész helyébe ,,por oltóanyagú, hordozható tűzoltó készüléket'' szövegrész lép: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 5. § a) pont [2016. augusztus 6.]

 

107. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 6. § a) pont [2016. augusztus 6.]

 

120. § 50-55., 57-64., 66-67., 69-79., 81-85. és 90. pont

Hat. kív. h.: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 6. § b) pont [2016. augusztus 6.]

 

120. § 94. pont

Helyébe lép: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 6.]

 

121. § 36. pont után

37-48. ponttal kieg.: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 3. § [2016. augusztus 6.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2016. augusztus 6.]

 

7/A. sz. melléklet

Helyébe lép: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 6.]

 

B. Függelék B/8. sz. melléklet VI. Rész 6.12.1. pontban

,,egy'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 27/2016. (VII. 22.) NFM r. 5. § b) pont [2016. augusztus 6.]


3/2015. (VII. 15.) KKM r.

 
 

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 
 

1. § a) pont

Helyébe lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 1. § [2016. július 30.]

 

2. §

Helyébe lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 2. § [2016. július 30.]

 

12. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 3. § [2016. július 30.]

 

12. § (1) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 8. § [2016. július 30.]

 

1. melléklet

Mód.: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 4. §, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]

 

1. melléklet táblázat címben

,,2015. évi'' szövegrész helyébe ,,2016. évi'' szövegrész lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 6. § a) pont [2016. július 30.]

 

1. melléklet táblázat F:9 mezőben

,,Miniszterelnökséggel'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnöki Kabinetirodával'' szövegrész lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 6. § b) pont [2016. július 30.]

 

1. melléklet táblázat H:18 mezőben

,,pályázati úton nyújtott'' szövegrész helyébe ,,pályázati úton nyújtott, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján'' szövegrész lép: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 6. § c) pont [2016. július 30.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 5/2016. (VII. 29.) KKM r. 5. §, illetve 2. melléklet [2016. július 30.]


3/2012. (IX. 4.) KüM r.

 
 

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: 4/2016. (VII. 22.) KKM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 23.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 4/2016. (VII. 22.) KKM r. 2. §, illetve 2. melléklet [2016. július 23.]


11/2011. (III. 30.) NEFMI r.

 
 

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

 
 

6/A. §

Hat. kív. h.: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 2. § [2016. július 11.]

 

2. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontban

,,15,44'' szövegrész helyébe ,,9,1'' szövegrész lép: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 1. § a) pont [2016. július 11.]

 

2. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontban

,,13,62'' szövegrész helyébe ,,13,64'' szövegrész lép: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 1. § b) pont [2016. július 11.]

 

2. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpontban

,,11,46'' szövegrész helyébe ,,11,39'' szövegrész lép: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 1. § c) pont [2016. július 11.]

 

2. melléklet II. rész 4. pont 4.2. alpontban

,,25,15'' szövegrész helyébe ,,25,13'' szövegrész lép: 13/2016. (VII. 8.) EMMI r. 1. § d) pont [2016. július 11.]


10/2012. (II. 28.) NEFMI r.

 
 

a gyógyító-előtti ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 
 

24. § után

25. §-sal kieg.: 17/2016. (VII. 22.) EMMI r. 3. § [2016. augusztus 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 17/2016. (VII. 22.) EMMI r. 4. §, illetve 2. melléklet [2016. augusztus 1.]


19/2010. (XII. 3.) NFM r.

 
 

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 
 

4. § (6b)-(6c) bek.-ben

,,Ha'' szövegrész helyébe ,,A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha'' szövegrész lép: 28/2016. (VII. 22.) NFM r. 1. § [2016. július 23.]


31/2010. (XII. 23.) NFM r.

 
 

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

 
 

1. § (1) bek. b) pontban

,,hatósági'' szövegrész helyébe ,,és rendkívüli'' szövegrész lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 10. § a) pont [2016. augusztus 2.]

 

2. § 8. pont után

8a. ponttal kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 4. § (1) bek. [2016. augusztus 2.]

 

2. § 21. pont után

21a. ponttal kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 4. § (2) bek. [2016. augusztus 2.]

 

25. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 5. § (1) bek. [2016. augusztus 2.]

 

25. § (4) bek.

Helyébe lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 5. § (2) bek. [2016. augusztus 2.]

 

25. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 5. § (3) bek. [2016. augusztus 2.]

 

13. alcím

25/A. §-sal kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 6. § [2016. augusztus 2.]

 

14. alcím (26-27/A. §)

Helyébe lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 7. § [2016. augusztus 2.]

 

37. §

(1)-(2) bek.-sel kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 8. § [2016. augusztus 2.]

 

37. § (10) bek.-ben

,,vizsga'' szövegrész helyébe ,,vizsgálat'' szövegrész lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 10. § b) pont [2016. augusztus 2.]

 

2. melléklet 7. pontban

,,A vasúti jármű időszakos hatósági vizsgálata során be kell nyújtani a hatóság részére:'' szövegrész helyébe ,,A vasúti jármű időszakos vizsgálata során az időszakos vizsgálattal megbízott szervezet felhívására mellékelni kell:'' szövegrész lép: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 10. § c) pont [2016. augusztus 2.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 9. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2016. augusztus 2.]

 

7. melléklet után

8. melléklettel kieg.: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. 9. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2016. augusztus 2.]


77/2012. (XII. 22.) NFM r.

 
 

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

1. §-ban

,,Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény'' szövegrész helyébe ,,Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)'' szövegrész lép: 22/2016. (VII. 15.) NFM r. 2. § [2016. július 16.]

 

1. § d) pont

Hat. kív. h.: 31/2016. (VII. 28.) NFM r. 2. § [2016. augusztus 5.]

 

1. § q) pont

Helyébe lép: 31/2016. (VII. 28.) NFM r. 1. § [2016. augusztus 5.]

 

1. § után

1/A. §-sal kieg.: 22/2016. (VII. 15.) NFM r. 1. § [2016. július 16.]


7/2013. (II. 26.) NFM r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 31/2016. (VII. 20.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 28.]

 

1. melléklet 1. pont 1.8-1.9. alpont

Hat. kív. h.: 31/2016. (VII. 20.) BM r. 2. § (1) bek. [2016. július 28.]

 

1. melléklet 3. pont 3.2-3.3. alpont

Hat. kív. h.: 31/2016. (VII. 20.) BM r. 2. § (2) bek. [2016. július 28.]


9/1993. (IV. 2.) NM r.

 
 

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 
 

18. § után

19. §-sal kieg.: 17/2016. (VII. 22.) EMMI r. 1. § [2016. augusztus 1.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 17/2016. (VII. 22.) EMMI r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. augusztus 1.]


9/2000. (VIII. 4.) SZCSM r.

 
 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 
 

13. § (5) bek.

Helyébe lép: 14/2016. (VII. 12.) EMMI r. 1. § [2016. július 13.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 14/2016. (VII. 12.) EMMI r. 2. § [2016. július 13.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

1. § j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k)-l) ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 5. § [2016. július 22.]

 

2. § (8a)-(8c) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 6. § [2016. július 22.]

 

4. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 7. § [2016. július 22.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 8. § [2016. július 22.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 9. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

7. § (1b)-(1e) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 9. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,(1), (1a) és (1b) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1), (1a), (1b) és (1e) bekezdés'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 10. § [2016. július 22.]


118/2011. (XII. 15.) VM r.

 
 

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

 
 

10. § a) pontban

,,irányelvnek, valamint'' szövegrész helyébe ,,irányelvnek,'' szövegrész lép: 50/2016. (VII. 20.) FM r. 3. § a) pont [2016. július 28.]

 

10. § b) pontban

,,irányelvnek'' szövegrész helyébe ,,irányelvnek, valamint'' szövegrész lép: 50/2016. (VII. 20.) FM r. 3. § b) pont [2016. július 28.]

 

10. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 50/2016. (VII. 20.) FM r. 1. § [2016. július 28.]

 

4. melléklet

Mód.: 50/2016. (VII. 20.) FM r. 2. §, illetve 1. melléklet [2016. július 28.]

 

4. melléklet 5. pontban

,,mind a meglévő, mind az új töltőállomás esetében a vonatkozó európai műszaki szabványoknak vagy típus jóváhagyási eljárásoknak, vagy ezek hiányában a vonatkozó nemzeti szabványnak megfelelően'' szövegrész helyébe ,,az MSZ EN 16321-1: 2014 hivatkozási számú, ,,Benzingőz-visszavezetés a gépjárművek üzemanyagtöltő állomásokon való tankolása idején. 1. rész: A benzingőz-visszavezető rendszerek eredményességének értékeléséhez alkalmazott típusjóváhagyás vizsgálati módszerei'' című szabvány szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel'' szövegrész lép: 50/2016. (VII. 20.) FM r. 3. § c) pont [2016. július 28.]


50/2012. (V. 25.) VM r.

 
 

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 7. § [2016. július 22.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 8. § [2016. július 22.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 9. § [2016. július 22.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 10. § [2016. július 22.]

 

15. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4) bek.-sel kieg.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 11. § [2016. július 22.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 12. § [2016. július 22.]

 

3. melléklet

Mód.: 52/2016. (VII. 21.) FM r. 13. §, illetve 1. melléklet [2016. július 22.]


63/2012. (VII. 2.) VM r.

 
 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 46/2016. (VII. 13.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. július 21.]


78/2013. (IX. 10.) VM r.

 
 

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 
 

1. § 6. pontban

,,mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás:'' szövegrész helyébe ,,mezőgazdasági csekély összegű támogatás:'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § a) pont [2016. július 22.]

 

1. § 8. pontban

,,116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 2. § 10. pontja'' szövegrész helyébe ,,83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 4. pontja'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § b) pont [2016. július 22.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,'' szövegrész helyébe ,,a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § c) pont [2016. július 22.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 11. § [2016. július 22.]

 

3. § f) pontban

,,116/2003. (XI. 18.) FVM'' szövegrész helyébe ,,83/2015. (XII. 16.) FM'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § d) pont [2016. július 22.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,2015. évre'' szövegrész helyébe ,,2016. évre'' szövegrész, ,,40 millió'' szövegrész helyébe ,,30 millió'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § e) pont [2016. július 22.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,2015. évre'' szövegrész helyébe ,,2016. évre'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § f) pont [2016. július 22.]

 

4. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 12. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

4. § (4)-(5) bek.-ben

,,csekély összegű (de minimis)'' szövegrész helyébe ,,csekély összegű'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § g) pont [2016. július 22.]

 

4. § (6)-(9) bek.

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 12. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,2015. október 5. és október 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. szeptember 1. és szeptember 30.'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § h) pont [2016. július 22.]

 

7. § (2) bek. f) pontban

,,116/2003. (XI. 18.) FVM'' szövegrész helyébe ,,83/2015. (XII. 16.) FM'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § i) pont [2016. július 22.]

 

9. § (2) bek.-ben

,,az elháríthatatlan külső ok (vis major) esetében alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet'' szövegrész helyébe ,,az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet'' szövegrész lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 14. § j) pont [2016. július 22.]

 

2. melléklet

Mód.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 13. §, illetve 3. melléklet [2016. július 22.]


94/2013. (X. 10.) VM r.

 
 

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 15. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

1. § 10. pont után

11. ponttal kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 15. § (2) bek. [2016. július 22.]

 

3. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (4a) bek.-sel kieg.: 51/2016. (VII. 21.) FM r. 16. § (1) bek. [2016. július 22.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

384/2013. (IX. 5.) KE h.

 
 

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

 
 

,,2016. szeptember 14-éig'' szövegrész helyébe ,,2016. július 31-éig'' szövegrész lép: 267/2016. (VII. 20.) KE h.


1144/2010. (VII. 7.) Korm. h.

 
 

a Kormány ügyrendjéről

 
 

1. pont után

1/A. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 1. pont [2016. július 22.]

 

2. pontból

,,- általában hetenként -'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 1. alpont [2016. július 22.]

 

3-4. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 2. pont [2016. július 22.]

 

5-6. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

9. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 3. pont [2016. július 22.]

 

10. pont a)-b) alpont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 4. pont [2016. július 22.]

 

12-13. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

14. pontból

,,(sürgős, kivételes, kivételes és sürgős eljárás)'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 2. alpont [2016. július 22.]

 

16. pontból

,, , illetve a tervezet módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseinek a hatálybalépésüket követő'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 3. alpont [2016. július 22.]

 

17. pontból

,,tömör'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 4. alpont [2016. július 22.]

 

18-19. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 5. pont [2016. július 22.]

 

20. pontban

,,minisztereknek'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkároknak'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 1. alpont [2016. július 22.]

 

21-22. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 6. pont [2016. július 22.]

 

24. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 7. pont [2016. július 22.]

 

24. pont után

24/A-24/C. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 7. pont [2016. július 22.]

 

25. pontban

,,20-23.'' szövegrész helyébe ,,20-22.'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 2. alpont [2016. július 22.]

 

26. § c) pontban

,,illetőleg - akadályoztatása esetén -'' szövegrész helyébe ,,akadályoztatása esetén az'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 3. alpont [2016. július 22.]

 

28. pontban

,,20-23.'' szövegrész helyébe ,,20-22.'' szövegrész, ,,munkanap alatt'' szövegrész helyébe ,,munkanapon belül'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 4. alpont [2016. július 22.]

 

30. pontban

,,név'' szövegrész helyébe ,,szerv megnevezésével'' szövegrész, ,,illetve'' szövegrész helyébe ,,vagy'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 5. alpont [2016. július 22.]

 

30. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

32-33. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 8. pont [2016. július 22.]

 

33. pont után

33/A-33/B. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 8. pont [2016. július 22.]

 

34. pontban

,,belül a közigazgatási és igazságügyi miniszter'' szövegrész helyébe ,,túl a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárának'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 7. alpont [2016. július 22.]

 

35. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi miniszter'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára'' szövegrész, ,,határozatba'' szövegrész helyébe ,,határozatban'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 8. alpont [2016. július 22.]

 

36. pontban

,,napon'' szövegrész helyébe ,,munkanapon'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 9. alpont [2016. július 22.]

 

37. pont előtti ,,A nemzetközi szerződéssel kapcsolatos előterjesztés'' alcím és 37. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

38. pont előtti alcím és 38. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 9. pont [2016. július 22.]

 

40. pontban

,,Kormányhoz jelentést nyújtanak be'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára részére jelentést nyújtanak be, azzal, hogy szükség szerint kezdeményezhetik a jelentés közigazgatási államtitkári értekezlet általi megtárgyalását'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 10. alpont [2016. július 22.]

 

41. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

41. pontból

,,havonta'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 5. alpont [2016. július 22.]

 

42. pontban

,,külügyminiszter hetenkénti rendszerességgel'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető miniszter rendszeresen - általában hetenként -'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 12. alpont [2016. július 22.]

 

43. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

44-45. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 10. pont [2016. július 22.]

 

46. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

47. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

47. pontból

,,második'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

48. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

48. pontban

,,csak'' szövegrész helyébe ,,kizárólag'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 13. alpont [2016. július 22.]

 

49. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 11. pont [2016. július 22.]

 

49. pont után

49/A. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 11. pont [2016. július 22.]

 

51. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 12. pont [2016. július 22.]

 

51. pont után

51/A. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 12. pont [2016. július 22.]

 

52-53. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 13. pont [2016. július 22.]

 

55-56. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 14. pont [2016. július 22.]

 

,,A közigazgatási államtitkári értekezlet'' alcím

56/B. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 15. pont [2016. július 22.]

 

,,III. A KORMÁNY ÜLÉSE'' részt előtt

Aalcímmel és 56/C-56/I. ponttal kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 16. pont [2016. július 22.]

 

57. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 17. pont [2016. július 22.]

 

57/A. pont és 57/C. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

58. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 18. pont [2016. július 22.]

 

59. pontban

,,csak'' szövegrész helyébe ,,kizárólag'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 13. alpont [2016. július 22.]

 

60-61. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 19. pont [2016. július 22.]

 

62. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

64. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 20. pont [2016. július 22.]

 

65. pontban

,,Amennyiben'' szövegrész helyébe ,,Ha'' szövegrész, a ,,helyettese'' szövegrész helyébe ,,helyettes'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 14. alpont [2016. július 22.]

 

66. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 21. pont [2016. július 22.]

 

67-68. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

69. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 22. pont [2016. július 22.]

 

70. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

71. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

73. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

73. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

73. pontban

,,(akadályoztatása esetén a miniszterelnököt a Kormány adott ülésének vezetésében helyettesítő miniszter)'' szövegrész helyébe ,,- akadályoztatása esetén a miniszterelnököt a Kormány adott ülésének vezetésében helyettesítő miniszter -'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 15. alpont [2016. július 22.]

 

74. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

75-76. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 23. pont [2016. július 22.]

 

77. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

77/A. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

78. pontban

,,8 munkanapon belül kell kihirdetni (közzétenni), illetőleg'' szövegrész helyébe ,,nyolc munkanapon belül kell kihirdetni (közzétenni), illetve'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 16. alpont [2016. július 22.]

 

79. pont b) alpontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

80. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

81. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodát irányító helyettes államtitkára'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 17. alpont [2016. július 22.]

 

82. pont

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 28. pont [2016. július 22.]

 

83. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

84-85. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 24. pont [2016. július 22.]

 

86. pontban

,,Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 6. alpont [2016. július 22.]

 

86. pontban

,,Kormány tagjai, a Kormány üléseinek állandó meghívottai, valamint az'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 18. alpont [2016. július 22.]

 

87. pont

Helyébe lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 25. pont [2016. július 22.]

 

88. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész, ,,havonta'' szövegrész helyébe ,,rendszeresen'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 19. alpont [2016. július 22.]

 

89. pontban

,,közigazgatási és igazságügyi'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész lép: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 27. pont 11. alpont [2016. július 22.]

 

VII. rész után

VII/A. résszel (90/A-90/M.) kieg.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 26. pont [2016. július 22.]

 

91. pontból

,, , egyidejűleg hatályát veszti a Kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 29. pont 7. alpont [2016. július 22.]


1263/2011. (VIII. 4.) Korm. h.

 
 

az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvételhez történő hozzájárulásról

 
 

Visszavonja: 1393/2016. (VII. 21.) Korm. h. 2. pont


1308/2011. (IX. 6.) Korm. h.

 
 

a Nemzetbiztonsági Kabinetről

 
 

7. pont b) alpontban

,,Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,'' szövegrész helyébe ,,Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,'' szövegrész lép: 1359/2016. (VII. 13.) Korm. h. 1. pont [2016. július 17.]

 

8. pont o) alpont

Helyébe lép: 1359/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2. pont [2016. július 17.]


1364/2011. (XI. 8.) Korm. h.

 
 

a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról

 
 

4. pont

Hat. kív. h.: 1412/2016. (VII. 29.) Korm. h. 1. pont [2016. július 30.]


1225/2012. (VII. 3.) Korm. h.

 
 

a Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról

 
 

Visszavonja: 1390/2016. (VII. 21.) Korm. h. 5. pont


1542/2013. (VIII. 15.) Korm. h.

 
 

a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1348/2016. (VII. 6.) Korm. h. 3. pont


1025/2014. (I. 30.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2016. március 1.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 9. pont


1221/2014. (IV. 8.) Korm. h.

 
 

az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 13. pont [2016. július 30.]


1244/2014. (IV. 18.) Korm. h.

 
 

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

 
 

Visszavonja: 1354/2016. (VII. 6.) Korm. h. 3. pont


1335/2014. (VI. 6.) Korm. h.

 
 

a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1331/2016. (VII. 1.) Korm. h. 6. pont [2016. július 1. 22 óra]


1359/2014. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1329/2016. (VII. 1.) Korm. h. 13. pont


1360/2014. (VI. 30.) Korm. h.

 
 

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

Hat. kív. h.: 1330/2016. (VII. 1.) Korm. h. 9. pont


1432/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

 
 

2. pont e) alpont

Helyébe lép: 1410/2016. (VII. 29.) Korm. h. 1. pont [2016. július 30.]

 

5. pont a) alpontban

,,Miniszterelnökséget vezető miniszter'' szövegrész helyébe ,,miniszterelnök kabinetfőnöke'' szövegrész lép: 1410/2016. (VII. 29.) Korm. h. 4. pont [2016. július 30.]

 

9. pont

Helyébe lép: 1410/2016. (VII. 29.) Korm. h. 2. pont [2016. július 30.]

 

9. pont után

9/A. ponttal kieg.: 1410/2016. (VII. 29.) Korm. h. 3. pont [2016. július 30.]


1434/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1348/2016. (VII. 6.) Korm. h. 6. pont


1438/2014. (VII. 31.) Korm. h.

 
 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről

 
 

3. pontban

,,az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban'' szövegrész helyébe ,,az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 5. pontjában'' szövegrész lép: 1329/2016. (VII. 1.) Korm. h. 11. pont


1530/2014. (IX. 18.) Korm. h.

 
 

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

 
 

2. melléklet

Mód.: 1334/2016. (VII. 4.) Korm. h., illetve 1. melléklet


1563/2014. (X. 2.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 
 

2. pontban

,,Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 51. Fejezeti általános tartalék alcím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30., a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 10. pont


1574/2014. (X. 10.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 8. pont


1696/2014. (XI. 26.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról

 
 

1. pont és 1. melléklet

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 12. pont a) alpont [2016. július 30.]

 

4. melléklet ,,1/C CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) projektek'' megnevezésű táblázatának ,,M3'' megjelölésű [Vásárosnamény-Beregdaróc, országhatár között (2x1) - előkészítés (2018-ig)] és ,,M2'' megjelölésű [Vác-Hont, Parassapuszta, országhatár között (2x1) - előkészítés (2018-ig)] sor

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 12. pont b) alpont [2016. július 30.]


1721/2014. (XII. 5.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 
 

2. pontban

,,XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében 2016. június 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió

 

forint tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 3. pont

 


1812/2014. (XII. 19.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

5. pontban

,,XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 2500,0 millió forint tekintetében és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében 2016. június 30.'' szövegrész helyébe

 

,,XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében 2016. június 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 2500,0 millió forint tekintetében 2016. december 30.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 5. pont


1010/2015. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról

 
 

Nyitó szövegrész és 1. pont

Helyébe lép: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 3. pont [2016. július 30.]

 

2. pontban

,,2017-2019. években'' szövegrész helyébe ,,2017-2022. években'' szövegrész, ,,Határidő: a 2017., a 2018. és a 2019. év központi költségvetés tervezése során'' szövegrész helyébe ,,Határidő: a 2017., a 2018., a 2019., a 2020., a 2021. és a 2022. év központi költségvetés tervezése során'' szövegrész lép: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 4. pont [2016. július 30.]

 

3. pontban

,,2016-2019. évek'' szövegrész helyébe ,,2016-2022. évek'' szövegrész lép: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 4. pont [2016. július 30.]

 

3. pont után

4. ponttal kieg.: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 5. pont [2016. július 30.]


1119/2015. (III. 6.) Korm. h.

 
 

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

Hat. kív. h.: 1347/2016. (VII. 6.) Korm. h. 3. pont [2016. július 7.]


1138/2015. (III. 11.) Korm. h.

 
 

a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról

 
 

2. pontban

,,az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 2. és 3. pontjában'' szövegrész helyébe ,,az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. h. 5. pontjában'' szövegrész lép: 1329/2016. (VII. 1.) Korm. h. 12. pont


1192/2015. (III. 31.) Korm. h.

 
 

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

1. pontban

,,2016. június 30. napjáig'' szövegrész helyébe ,,2016. szeptember 30. napjáig'' szövegrész lép: 1360/2016. (VII. 13.) Korm. h. 1. pont [2016. július 14.]


1496/2015. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 2. pont [2016. július 30.]


1542/2015. (VIII. 3.) Korm. h.

 
 

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 
 

Visszavonja: 1400/2016. (VII. 21.) Korm. h. 3. pont


1577/2015. (IX. 4.) Korm. h.

 
 

az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1349/2016. (VII. 6.) Korm. h.


1607/2015. (IX. 8.) Korm. h.

 
 

a magyarországi légimentés biztosításáról

 
 

Nyitó szövegrész és 1-2. pont

Helyébe lép: 1411/2016. (VII. 29.) Korm. h. 1. pont

 

és az azt módosító

 
 

1030/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

Visszavonja: 1411/2016. (VII. 29.) Korm. h. 3. pont


1741/2015. (X. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,és a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére az első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző emlékművek és temetők felújítására biztosított 250,0 millió forint tekintetében 2017. június 30., a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkái kiadásainak finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére biztosított 1500,0 millió forint tekintetében 2017. március 31.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 13. pont


1790/2015. (X. 30.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

3. pontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. december 31.'' szövegrész lép: 1348/2016. (VII. 6.) Korm. h. 8. pont


1821/2015. (XI. 12.) Korm. h.

 
 

a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról

 
 

Visszavonja: 1355/2016. (VII. 7.) Korm. h. 6. pont


1823/2015. (XI. 16.) Korm. h.

 
 

a gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény állam által történő megvásárlásának és közgyűjteménybe helyezésének támogatásáról

 
 

2. pontban

,,megvásárlása'' szövegrész helyébe ,,megvásárlása és közgyűjteménybe helyezése'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 7. pont


1871/2015. (XII. 2.) Korm. h.

 
 

a központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 
 

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 11. pont [2016. július 30.]


1915/2015. (XII. 11.) Korm. h.

 
 

a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1328/2016. (VII. 1.) Korm. h.


1936/2015. (XII. 12.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

1. pont c) alpont

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 10. pont [2016. július 30.]


1980/2015. (XII. 23.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont a) alpontban

,,2016. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2016. június 30., a Közgyűjtemények cím részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. december 31.'' szövegrész lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 6. pont


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont

Hat. kív. h.: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 4. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

1. pont e)-f) alpont

Helyébe lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 1. pont [2016. július 14.]

 

1. pont g) alpontban

,,a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság)'' szövegrész helyébe ,,az irányító hatóság'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.1.1. alpont [2016. július 14.]

 

1. pont h) alpontból

,,és f)'' szövegrészt hat. kív. h.: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 4. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

1. pont k) alpontban

,,május 25.'' szövegrész helyébe ,,szeptember 30.'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.1.2. alpont [2016. július 14.]

 

1. pont l) alpont

Hat. kív. h.: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 4. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet

Mód.: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2016. július 14.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,13,75'' szövegrész helyébe ,,3,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.1. alpont [2016. július 14.]

 

C:3 mezőben

,,14,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.2. alpont [2016. július 14.]

 

C:7 mezőben

,,2,25'' szövegrész helyébe ,,1,687'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.3. alpont [2016. július 14.]

 

C:10 mezőben

,,13,50'' szövegrész helyébe ,,11,50'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.4. alpont [2016. július 14.]

 

C:11 mezőben

,,3,20'' szövegrész helyébe ,,2,40'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.5. alpont [2016. július 14.]

 

C:12 mezőben

,,17,50'' szövegrész helyébe ,,13,125'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.6. alpont [2016. július 14.]

 

C:14 mezőben

,,9,96'' szövegrész helyébe ,,8,448'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.7. alpont [2016. július 14.]

 

C:16 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,5,46'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.8. alpont [2016. július 14.]

 

C:17 mezőben

,,1,50'' szövegrész helyébe ,,1,364'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.9. alpont [2016. július 14.]

 

C:18 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,2,50'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.10. alpont [2016. július 14.]

 

C:19 mezőben

,,5,65'' szövegrész helyébe ,,5,148'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.11. alpont [2016. július 14.]

 

C:21 mezőben

,,11,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.12. alpont [2016. július 14.]

 

C:23 mezőben

,,13,00'' szövegrész helyébe ,,9,75'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.13. alpont [2016. július 14.]

 

C:24 mezőben

,,10,35'' szövegrész helyébe ,,7,762'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.14. alpont [2016. július 14.]

 

C:25 mezőben

,,18,10'' szövegrész helyébe ,,13,575'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.15. alpont [2016. július 14.]

 

C:26 mezőben

,,12,70'' szövegrész helyébe ,,9,525'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.16. alpont [2016. július 14.]

 

C:27 mezőben

,,3,44'' szövegrész helyébe ,,2,58'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.17. alpont [2016. július 14.]

 

C:28 mezőben

,,13,50'' szövegrész helyébe ,,10,125'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.2.18. alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

B:5 mezőben

,,megújítása és működési környezetének'' szövegrész helyébe ,,és belső képzési rendszerének'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.2. alpont [2016. július 14.]

 

C:4 mezőben

,,9,20'' szövegrész helyébe ,,6,90'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.1. alpont [2016. július 14.]

 

C:5 mezőben

,,2,90'' szövegrész helyébe ,,1,55'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.3. alpont [2016. július 14.]

 

C:12 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,4,875'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.10. alpont [2016. július 14.]

 

C:18 mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.11. alpont [2016. július 14.]

 

E:5 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,július'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.4. alpont [2016. július 14.]

 

E:6 mezőben

,,április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.5. alpont [2016. július 14.]

 

E:8 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016.'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.6. alpont [2016. július 14.]

 

E:9 mezőben

,,2016.'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016.'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.7. alpont [2016. július 14.]

 

E:10 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.8. alpont [2016. július 14.]

 

E:11 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,augusztus'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.9. alpont [2016. július 14.]

 

E:18 mezőben

,,május'' szövegrész helyébe ,,július'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.3.12. alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

E:2 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve:2016. június'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.4.1. alpont [2016. július 14.]

 

E:6 mezőben

,,2015. december'' szövegrész helyébe ,,2016. február'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.4.2. alpont [2016. július 14.]

 

2. melléklet

Mód.: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2016. július 14.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

B:31 mezőben

,,élelmiszerláncbiztonsági'' szövegrész helyébe ,,élelmiszerlánc-biztonsági'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.29. alpont [2016. július 14.]

 

C:4 mezőben

,,Vámhivatal'' szövegrész helyébe ,,Vámhivatal vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.1. alpont [2016. július 14.]

 

C:7 mezőben

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.2. alpont [2016. július 14.]

 

C:8 mezőben

,,Hatóság'' szövegrész helyébe ,,Hatóság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.4. alpont [2016. július 14.]

 

C:11 mezőben

,,Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.5. alpont [2016. július 14.]

 

C:12 mezőben

,,Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész helyett a ,,Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.7. alpont [2016. július 14.]

 

C:19 mezőben

,,Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.14. alpont [2016. július 14.]

 

C:20 mezőben

,,Főigazgatóság, valamint területi és helyi szervei'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.16. alpont [2016. július 14.]

 

C:23 mezőben

,,Társaság'' szövegrész helyébe ,,Társaság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.18. alpont [2016. július 14.]

 

C:24 mezőben

,,Társaság'' szövegrész helyébe ,,Társaság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.20. alpont [2016. július 14.]

 

C:25 mezőben

,,Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Belügyminisztérium, Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.22. alpont [2016. július 14.]

 

C:27 mezőben

,,Részvénytársaság'' szövegrész helyébe ,,Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.25. alpont [2016. július 14.]

 

C:28 mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.27. alpont [2016. július 14.]

 

C:31 mezőben

,,Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.30. alpont [2016. július 14.]

 

C:32 mezőben

,,Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Országgyűlés Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.31. alpont [2016. július 14.]

 

C:33 mezőben

,,Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.32. alpont [2016. július 14.]

 

C:34 mezőben

,,Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.33. alpont [2016. július 14.]

 

C:42 mezőben

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.35. alpont [2016. július 14.]

 

C:43 mezőben

,,Államkincstár'' szövegrész helyébe ,,Államkincstár vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.36. alpont [2016. július 14.]

 

C:44 mezőben

,,Belügyminisztérium'' szövegrész helyébe ,,Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.38. alpont [2016. július 14.]

 

C:45 mezőben

,,Ügynökség'' szövegrész helyébe ,,Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.39. alpont [2016. július 14.]

 

D:7 mezőben

,,2,25'' szövegrész helyébe ,,1,687'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.3. alpont [2016. július 14.]

 

D:11 mezőben

,,3,20'' szövegrész helyébe ,,2,40'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.6. alpont [2016. július 14.]

 

D:12 mezőben

,,17,50'' szövegrész helyébe ,,13,125'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.8. alpont [2016. július 14.]

 

D:14 mezőben

,,9,96'' szövegrész helyébe ,,8,448'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.10. alpont [2016. július 14.]

 

D:16 mezőben

,,6,00'' szövegrész helyébe ,,5,46'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.11. alpont [2016. július 14.]

 

D:17 mezőben

,,1,50'' szövegrész helyébe ,,11,364'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.12. alpont [2016. július 14.]

 

D:18 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,2,50'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.13. alpont [2016. július 14.]

 

D:19 mezőben

,,5,65'' szövegrész helyébe ,,5,148'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.15. alpont [2016. július 14.]

 

D:21 mezőben

,,11,00'' szövegrész helyébe ,,9,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.17. alpont [2016. július 14.]

 

D:23 mezőben

,,13,00'' szövegrész helyébe ,,9,75'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.19. alpont [2016. július 14.]

 

D:24 mezőben

,,10,35'' szövegrész helyébe ,,7,762'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.21. alpont [2016. július 14.]

 

D:25 mezőben

,,18,10'' szövegrész helyébe ,,13,575'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.23. alpont [2016. július 14.]

 

D:26 mezőben

,,12,70'' szövegrész helyébe ,,9,525'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.24. alpont [2016. július 14.]

 

D:27 mezőben

,,3,44'' szövegrész helyébe ,,2,58'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.26. alpont [2016. július 14.]

 

D:28 mezőben

,,13,50'' szövegrész helyébe ,,10,125'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.28. alpont [2016. július 14.]

 

D:35 mezőben

,,9,20'' szövegrész helyébe ,,6,90'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.34. alpont [2016. július 14.]

 

D:43 mezőben

,,6,50'' szövegrész helyébe ,,4,875'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.37. alpont [2016. július 14.]

 

D:48a mezőben

,,8,00'' szövegrész helyébe ,,6,00'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.40. alpont [2016. július 14.]

 

F:12 mezőben

,,Bírósági Integrált Informatikai'' szövegrész helyébe ,,Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs'' szövegrész lép: 1369/2016. (VII. 13.) Korm. h. 3. pont 3.5.9. alpont [2016. július 14.]


1005/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. július 14.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,25,153'' szövegrész helyébe ,,26,552'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

C:4 mezőben

,,51,568'' szövegrész helyébe ,,51,070'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

C:5 mezőben

,,42,651'' szövegrész helyébe ,,44,074'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

C:7-C:9 mezőben

,,22,269'' szövegrész helyébe ,,20,870'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont d) alpont [2016. július 14.]

 

C:10 mezőben

,,10,657'' szövegrész helyébe ,,11,155'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont f) alpont [2016. július 14.]

 

C:11 mezőben

,,2,643'' szövegrész helyébe ,,1,220'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont g) alpont [2016. július 14.]

 

E:8 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont e) alpont [2016. július 14.]

 

E:11 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.1. pont h) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 2. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,54,504'' szövegrész helyébe ,,55,004'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.2. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

C:4 mezőben

,,41,884'' szövegrész helyébe ,,43,928'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.2. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

C:5-C:7 mezőben

,,9,357'' szövegrész helyébe ,,6,813'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.2. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

E:5 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.2. pont d) alpont [2016. július 14.]

 

E:7 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.2. pont e) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:3 mezőben

,,61,908'' szövegrész helyébe ,,63,593'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

C:6-C:7 mezőben

,,11,317'' szövegrész helyébe ,,9,632'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont d) alpont [2016. július 14.]

 

E:3 mezőben

,,2016. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

E:4 mezőben

,,2016. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. márciusban'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

E:6 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont e) alpont [2016. július 14.]

 

E:7 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.3. pont f) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat

 
 

E:5 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.4. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

E:6 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.4. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

E:7 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.4. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,23,293'' szövegrész helyébe ,,26,420'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.5. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

C:3 mezőben

,,26,173'' szövegrész helyébe ,,27,987'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.5. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

C:4 mezőben

,,7,834'' szövegrész helyébe ,,7,875'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.5. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

E:6 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.5. pont d) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 6. pont táblázat

 
 

E:11 mezőben

,,2016. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont a) alpont [2016. július 14.]

 

E:12 mezőben

,,2016. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. áprilisban'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont b) alpont [2016. július 14.]

 

E:19 mezőben

,,július'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont c) alpont [2016. július 14.]

 

E:23 mezőben

,,szeptember'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont d) alpont [2016. július 14.]

 

E:32 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont e) alpont [2016. július 14.]

 

E:33 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont f) alpont [2016. július 14.]

 

E:34 mezőben

,,augusztus'' szövegrész helyébe ,,október'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.6. pont g) alpont [2016. július 14.]

 

1. melléklet 7. pont táblázat E:2 mezőben

,,2016. április'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2016. májusban'' szövegrész lép: 1365/2016. (VII. 13.) Korm. h. 2.7. pont [2016. július 14.]


1013/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

 
 

Hat. kív. h.: 1399/2016. (VII. 21.) Korm. h. 30. pont [2016. július 22.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont után

e)-f) alponttal kieg.: 1341/2016. (VII. 5.) Korm. h. 1. pont [2016. július 6.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 1341/2016. (VII. 5.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2016. július 6.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 1341/2016. (VII. 5.) Korm. h. 3. pont, illetve 2. melléklet [2016. július 6.]


1049/2016. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

1. pont 1.3. alpont

Helyébe lép: 1340/2016. (VII. 4.) Korm. h. 11. pont

 

1. pont 1.3. alpont

Helyébe lép: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. h. 2. pont


1054/2016. (II. 15.) Korm. h.

 
 

a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó ,,Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv'' jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről

 
 

1. melléklet táblázat 2-3. sor

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 9. pont [2016. július 30.]


1070/2016. (II. 25.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2016. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 1348/2016. (VII. 6.) Korm. h. 4. pont


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpontban

,,12,86'' szövegrész helyébe ,,17,38'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2016. július 2.]

 

1. pont f) alpont

Hat. kív. h.: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 4. pont [2016. július 2.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat C:5 mezőben

,,76,28'' szövegrész helyébe ,,78,54'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont b) alpont ba) pont [2016. július 2.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat C:7 mezőben

,,179,59'' szövegrész helyébe ,,181,63'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont b) alpont bb) pont [2016. július 2.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat C:9 mezőben

,,11,13'' szövegrész helyébe ,,11,35'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont b) alpont bc) pont [2016. július 2.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:32 mezőben

,,5,20'' szövegrész helyébe ,,5,24'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont ca) pont [2016. július 2.]

 

D:41 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,11,22'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cb) pont [2016. július 2.]

 

D:46 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,3,60'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cc) pont [2016. július 2.]

 

D:47 mezőben

,,27,21'' szövegrész helyébe ,,27,30'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cd) pont [2016. július 2.]

 

D:48 mezőben

,,29,86'' szövegrész helyébe ,,30,49'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont ce) pont [2016. július 2.]

 

D:50 mezőben

,,13,00'' szövegrész helyébe ,,14,16'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cf) pont [2016. július 2.]

 

D:59 mezőben

,,2,20'' szövegrész helyébe ,,2,23'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cg) pont [2016. július 2.]

 

D:60 mezőben

,,9,00'' szövegrész helyébe ,,9,03'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont ch) pont [2016. július 2.]

 

D:66 mezőben

,,1,88'' szövegrész helyébe ,,1,91'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont ci) pont [2016. július 2.]

 

D:69 mezőben

,,3,50'' szövegrész helyébe ,,3,65'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont cj) pont [2016. július 2.]

 

D:70 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,2,04'' szövegrész lép: 1323/2016. (VII. 1.) Korm. h. 3. pont c) alpont ck) pont [2016. július 2.]


1131/2016. (III. 10.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pont bb) pont

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 8. pont [2016. július 30.]


1216/2016. (IV. 29.) Korm. h.

 
 

a 2014-2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól

 
 

1. pont i) alpontban

,,éves illetményének, munkabérének kétszeresét,'' szövegrész helyébe ,,alapjogviszonya szerint megállapított, éves rendszeres illetményének, munkabérének kétszeresét, kivéve, ha a szakértői névsorban az adott tématerületen nincs szükséges számú, megfelelő szakértelemmel rendelkező értékelő'' szövegrész lép: 1370/2016. (VII. 13.) Korm. h.


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet

Helyébe lép: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2016. július 30.]


1284/2016. (VI. 7.) Korm. h.

 
 

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pont a)-b) alpont

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 7. pont [2016. július 30.]

 

3. pont a) alpontban

,,nemzetgazdasági miniszter'' szövegrész helyébe ,,nemzeti fejlesztési miniszter'' szövegrész lép: 1394/2016. (VII. 21.) Korm. h. 8. pont


1302/2016. (VI. 13.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 
 

2. pont

Helyébe lép: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. h. 3. pont


1342/2016. (VII. 5.) Korm. h.

 
 

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 
 

2. pont a) alpontban

,,Miniszterelnökséget vezető'' szövegrész helyébe ,,nemzeti fejlesztési'' szövegrész lép: 1423/2016. (VII. 29.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2016. július 30.]

 

4-6. pont

Hat. kív. h.: 1423/2016. (VII. 29.) Korm. h. 3. pont [2016. július 30.]

 

7. pont

Helyébe lép: 1423/2016. (VII. 29.) Korm. h. 1. pont [2016. július 30.]

 

10. pontban

,,Miniszterelnökség'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium'' szövegrész lép: 1423/2016. (VII. 29.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2016. július 30.]


1372/2016. (VII. 20.) Korm. h.

 
 

az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről

 
 

1. melléklet táblázat 3-4. sor

Visszavonja: 1422/2016. (VII. 29.) Korm. h. 6. pont [2016. július 30.]


21/2015. (III. 12.) ME h.

 
 

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

 
 

6. pont

Visszavonja: 73/2016. (VII. 4.) ME h. 2. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.