A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2016. december 1-jétől a 2016/221. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

130. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLVIII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

197. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 2. § [2017. január 2.]

 

197. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 6. § a) pont [2017. január 2.]

 

326. § (12) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIV. tv. 2. § [2016. december 13.]

 

370/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLVIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per alcím

370/B. §-sal kieg.: 2016: CLVIII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

394/H. § (7) bek.-ből

,,és az elektronikus úton kapcsolatot tartó'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

394/H. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 6. § c) pont [2017. január 1.]

 

397/J. § után

397/K. §-sal kieg.: 2016: CXXXIV. tv. 1. § [2016. december 13.]

 

397/K. § után

397/L. §-sal kieg.: 2016: CLVIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2016. évi CXXX. tv. 633. § [2018. január 1.]


1988. évi I. tv.

 
 

a közúti közlekedésről

 
 

18. § (1) bek.-ben

,,oktatási intézményekben'' szövegrész helyébe ,,oktatási intézményekben, vagy - a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben - köztestületnél'' szövegrész lép: 2016: CXXXII. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

20. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 1. § [2016. december 22.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,180 napon'' szövegrész helyébe ,,150 napon'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 3. § [2017. január 2.]

 

21. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 2.]

 

23/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

24/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

39. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek. a) pont 15. alpont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 3. § [2016. december 22.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

17. § (4) bek.-ben

,,10'' szövegrész helyébe ,,9'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

33. § (2) bek. 15. pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,(szolgáltatásokért) díjat'' szövegrész helyébe ,,(szolgáltatásokért) - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - díjat'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

67. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 5. § [2017. január 1.]


1990. évi C. tv.

 
 

a helyi adókról

 
 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

12. § után

12/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

14. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 6. § [2018. január 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

30. § (1) bek. e) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

32. § után

33. §-sal kieg.: 2016: CXLV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

39. § (3) bek. c) pontból

,,az alap- és középfokú oktatási intézményben'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

39. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

39/A. § (12) bek.-ben

,,18. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,6/B. §-ában'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 5. § a) pont [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek. a) pontban

,,és kutatások'' szövegrész helyébe ,, , kutatások és a foglalkoztatási, munkaügyi szakkiadvány kiadásának'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 5. § b) pont [2017. január 1.]

 

54. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

56. § (1) bek.-ből

,,- a jogszabályban meghatározott kis összegű követelés értékhatárát meghaladó -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

57/A. § (2) bek. j) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

57/A. § (11) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

58. § (5) bek. k) pont nyitó szövegrészben

,,munkanélküli járadékra'' szövegrész helyébe ,,álláskeresési járadékra'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 5. § c) pont [2017. január 1.]

 

58. § (5) bek. k) pont 1. alpontból

,, , illetőleg gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

60. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 4. § [2017. január 1.]


1991. évi XI. tv.

 
 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 
 

11. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

14/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

15. § (9) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 2. § [2016. december 20.]


1991. évi XVI. tv.

 
 

a koncesszióról

 
 

10/D. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 22. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

10/D. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 22. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

29. § után

30. §-sal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 23. § [2016. december 21.]


1991. évi XXXIII. tv.

 
 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

 
 

54. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 8. § [2017. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

57. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXII. tv. 2. § [2017. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

57. § (3) bek.-ben

,,bölcsődékben'' szövegrész helyébe ,,bölcsődékben, mini bölcsődékben'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

57. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

78. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

85. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 2. § [2017. január 1.]


1992. évi LXVI. tv.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

 
 

18. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18/A. § (1) és (3) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ből

,,a járási hivatalnál'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes'' szövegrész helyébe ,,bármely'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 10. § b) pont [2017. július 1.]

 

26. § (5a) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

26. § (5a) bek. után

(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (8) bek.-ben

,,az illetékes járási hivatalnál jelenti be'' szövegrész helyébe ,,bármely járási hivatalnál bejelentheti'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 10. § d) pont [2017. július 1.]

 

36. § (4) bek.-ben

,,(3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 10. § e) pont [2017. január 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

4. § (1) bek. i) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

17. § (10) bek.-ben

,,szociális hatóság'' szövegrész helyébe ,,szociális hatáskört gyakorló szerv'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 13. § a) pont [2017. január 1.]

 

20. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

25. § (10) bek.-ben

,,A'' szövegrész helyébe ,,Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 13. § b) pont [2017. január 1.]

 

32/D. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 14. § a) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2) bek. c) pontban

,,91. napjától'' szövegrész helyébe ,,121. napjától'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 13. § c) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek. a) pontban

,,törvény'' szövegrész helyébe ,,törvény (a továbbiakban: Mt.)'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. a) pont [2016. december 22.]

 

37. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

37/C. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 14. § b) pont [2017. január 1.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,ápolási díj folyósítását'' szövegrész helyébe ,,ápolási díjra való jogosultságot'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 13. § d) pont [2017. január 1.]

 

42. § (4) bek. a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

42. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 12. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

43/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 12. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

43/E. § után

43/F. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 12. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2) bek. e) pontban

,,külső férőhelyek'' szövegrész helyébe ,,rehabilitációs intézményi külső férőhelyek'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

58/A. § (2c) bek. c) pont cc) alpont után

cd) alponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2f) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

58/A. § (2h) bek. nyitó szövegrészben

,,alapszolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,alapszolgáltatás és fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (3) bek. a) pont [2017. április 1.]

 

63. § (2) bek.-ben

,,személyi'' szövegrész helyébe ,,- a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. b) pont [2016. december 22.]

 

63. § (5) bek.-ből

,, , valamint a napi gondozási szükséglet mértékét'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

63. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

63. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

63. § (9) bek. után

(10)-(12) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

64. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

66/A. § (1) bek.-ben

,,67. §'' szövegrész helyébe ,,67. § és a 85/A. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

66/A. § (1) bek. b) pontban

,,(2)-(5)'' szövegrész helyébe ,,(2) és (3)'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. c) pont [2016. december 22.]

 

68/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

68/A. § (3) bek.-ben

,,napi 4 órát meghaladó'' szövegrész helyébe ,,az értékelő adatlap alapján III. fokozatú'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

68/A. § (4) bek.-ben

,,nem haladja meg a napi 4 órát'' szövegrész helyébe ,,az értékelő adatlap alapján nem III. fokozatú'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

70. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

75. §

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

80. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (3) bek. a) pont [2023. január 1.]

 

80. § (3) bek. a)-d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (3) bek. b) pont [2023. január 1.]

 

82-83/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (3) bek. c) pont [2023. január 1.]

 

84. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (3) bek. után

(4)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

86. § (2) bek. d) pontból

,,időskorúak gondozóházát,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (3) bek. d) pont [2023. január 1.]

 

88. § (1) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (3) bek. e) pont [2023. január 1.]

 

88. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

92/D. § (4) bek.-ben

,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény'' szövegrész helyébe ,,az Mt.'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. d) pont [2016. december 22.]

 

92/E. § (2) bek.-ben

,,továbbképzésének'' szövegrész helyébe ,,továbbképzésének és a vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. e) pont [2016. december 22.]

 

92/L. § (1) bek. l) pontban

,,napi gondozási szükséglet mértékét'' szövegrész helyébe ,,gondozási szükséglet - az értékelő adatlap szerinti - fokozatát'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

92/L. § (1) bek. l) pont után

m)-n) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 10. § [2017. április 1.]

 

92/L. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (2) bek. a) pont [2017. április 1.]

 

92/L. § (6) bek.-ben

,,(1)-(2)'' szövegrész helyébe ,,(1)'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (3) bek. b) pont [2017. április 1.]

 

94/C. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

94/C. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

94/E. § (3) bek. c) pontban

,,ellátottra'' szövegrész helyébe ,,ellátottra, támogatott lakhatás keretében nyújtott lakhatási szolgáltatás esetében az egy férőhelyre'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

94/G. § (3) bek.-ben

,,negyvennyolc órán belül'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. f) pont [2016. december 22.]

 

94/L. § (2) bek. h) pontból

,,és kísérő támogatást biztosító'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

,,A szociális szolgáltatást végzők jogai'' alcím

94/M. §-sal kieg.: 2016: CLXXX. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 12. § [2016. december 22.]

 

99/B. § előtti alcím és 99/B-99/D. §

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 13. § [2017. április 1.]

 

99/E. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (2) bek. b) pont [2017. április 1.]

 

100. § c) pontban

,,időtartama meghosszabbítható'' szövegrész helyébe ,,időtartamát meghosszabbítják'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. g) pont [2016. december 22.]

 

101. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 14. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

101. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 14. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

109. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 15. § [2016. december 22.]

 

113/A. § d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (2) bek. c) pont [2017. április 1.]

 

114. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

115. § (1) bek.-ben

,,egy alkalommal'' szövegrész helyébe ,,egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

115. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

115. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

117. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

117. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

117. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 18. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

117/C. § után

117/D. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

129. § után

130. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 20. § [2017. április 1.]

 

131/A. §-ban

,,és az utcai szociális munka'' szövegrész helyébe ,, , utcai szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. h) pont [2016. december 22.]

 

132. § (1) bek. m) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 23. § (2) bek. d) pont [2017. április 1.]

 

132. § (1) bek. p) pontban

,,és az utcai szociális munka'' szövegrész helyébe ,, , utcai szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (1) bek. h) pont [2016. december 22.]

 

132. § (2) bek. l) pontban

,,szociális foglalkoztatás'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő foglalkoztatás szakmai feladataira,'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 22. § (3) bek. c) pont [2017. április 1.]

 

137. § után

138. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 21. § [2016. december 22.]


1993. évi XLVI. tv.

 
 

a statisztikáról

 
 

9/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2016: CLV. tv. 49. § [2017. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

22/B. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,6'' szövegrész helyébe ,,12'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

41/A. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

42/T. § (1) bek.-ben

,,felelősséget átveszi'' szövegrész helyébe ,,felelősséget - saját kezdeményezésére vagy üzemeltetői kérelemre - átveszi'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 2. § b) pont [2017. január 1.]

 

49. § 53. pontban

,,6'' szövegrész helyébe ,,12'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 2. § c) pont [2017. január 1.]


1993. évi LV. tv.

 
 

a magyar állampolgárságról

 
 

20. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 16. § [2017. január 1.]


1993. évi XCIII. tv.

 
 

a munkavédelemről

 
 

9. § (4) bek.-ben

,,munkatevékenységre'' szövegrész helyébe ,,munkatevékenységre, illetve a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 14. § a) pont [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

70. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

83/B. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

83/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

87. § 1/B-1/C. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 16. § [2023. április 22.]

 

87. § 1/H. pont után

1/I-1/J. ponttal kieg.: 2016: CXLV. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

87. § 9. pontban

,,szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,'' szövegrész helyébe ,,szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 14. § b) pont [2017. január 1.]

 

88. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

88. § (4) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

88. § (6) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXLV. tv. 13. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 2016: CXLV. tv. 15. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

2. § (5) bek. a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

72. § után

72/A. §-sal kieg.: 2016: CXLVII. tv. 1. § [2016. december 15.]

 

72/A. § után

72/B. §-sal kieg.: 2016: CXLVII. tv. 2. § [2016. december 15.]

 

78. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXLVII. tv. 3. § [2016. december 15.]


1994. évi XXXIV. tv.

 
 

a Rendőrségről

 
 

,,A rendőrségi adatkezelés és adatfeldolgozás általános szabályai'' alcím után

80/A. §-sal kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

91/J. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 23. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

91/J. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 23. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

91/L. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

91/L. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXVIII. tv. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

91/L. § (3) bek.-ben

,,bűnmegelőzési célból,'' szövegrész helyébe ,,bűnmegelőzési, terrorelhárítása célból'' szövegrész lép: 2016: CXXVIII. tv. 4. § b) pont [2017. január 1.]

 

103. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 3. § [2017. január 1.]


1994. évi XLV. tv.

 
 

a hadigondozásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

2. § e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

7/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 7. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 7. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

14/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

15/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 13. § [2018. január 1.]

 

16. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

26. § (2b) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (2b) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 17. § [2017. január 2.]

 

26. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 16. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

26. § után

Alcímmel és 26/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

28. § d) pontban

,,segédeszköz ellátásának'' szövegrész helyébe ,,segédeszközzel történő ellátásának, valamint a 18. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének és a támogatás mértékének'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

,,Felhatalmazás'' alcím

28/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

29. § után

30. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 19. § [2018. január 1.]


1994. évi XLVI. tv.

 
 

a fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 22. § [2017. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

67. § (1) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

103. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek.-ből

,,végrehajtónak történő'' szövegrészeket hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (3) bek.-ben

,,soron kívül'' szövegrész helyébe ,,a végrehajtási költségként megelőlegezett igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően soron kívül'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 19. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (4) bek.-ben

,,akiknek'' szövegrész helyébe ,,akiknek - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § e)-f) pontjában meghatározott jogok kivételével -'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 19. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

138/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 18. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

140. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 7. § [2016. december 23.]

 

187. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLVIII. tv. 8. § [2017. január 18.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

306/W. §-sal kieg.: 2016: CLVIII. tv. 9. § [2016. december 23.]


1994. évi LXVI. tv.

 
 

a Bérgarancia Alapról

 
 

1. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek. h) pont után

i)-l) ponttal kieg.: 2016: CXLV. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 17. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,a 7. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,a 2/B. § (3) bekezdésében és a 7. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § a) pont [2017. január 1.]

 

2/A. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

2/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek. a) pontban

,,a 7. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 7. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,a (2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (2a) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § c) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,az 5. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az 5. § (2) és (2a) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § d) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,az (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,az (1) és (1a) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § e) pont [2017. január 1.]

 

11. § (3)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 24. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,11. § (1) bekezdés szerinti'' szövegrész helyébe ,,11. § szerinti'' szövegrész, ,,11. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,11. §-ban'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § f) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,11. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,11. § (1) és (1a) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXLV. tv. 29. § g) pont [2017. január 2.]

 

13/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 28. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 28. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 28. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 28. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2017. január 1.]


1995. évi XCVII. tv.

 
 

a légiközlekedésről

 
 

2. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 1. § [2016. december 31.]

 

2. § (2) bek. e) pontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,,valamint'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § a) pont [2016. december 22.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,összefüggő'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § b) pont [2016. december 22.]

 

3. § (2d) bek. c) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § a) pont [2016. december 31.]

 

3. § (2d) bek. d) pontban

,,irányuló hatósági eljárásokban.'' szövegrész helyébe ,,irányuló, valamint'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 1. pont [2016. december 31.]

 

3. § (2d) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 2. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

3. § (2f) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 2. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

3. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 2. § (3) bek. [2016. december 31.]

 

3/A. § (1) bek. a) pontban

,,kérelmező természetes személyazonosító és lakcímadatait, elérhetőségét'' szövegrész helyébe ,,kérelmező természetes személyazonosító és lakcímadatait, állampolgárságára vonatkozó adatait, elérhetőségét'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 2. pont [2016. december 31.]

 

3/A. § (1) bek. záró szövegrészben

,,kórós szenvedélyére'' szövegrész helyébe ,,kóros szenvedélyére'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 3. pont [2016. december 31.]

 

3/A. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 3. § [2016. december 31.]

 

3/A. § (6) bek.-ben

,,(1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti adatokat'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti adatokat'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 4. pont [2016. december 31.]

 

3/A. § (6) bek.-ben

,,összefüggő'' szövegrész helyébe ,,kapcsolatos'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § c) pont [2016. december 22.]

 

3/A. § (8) bek.-ben

,,közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 5. pont [2016. december 31.]

 

3/D. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § b) pont [2016. december 31.]

 

6. § (1) bek. b) pontban

,,lajstromozásra nem kötelezett légijármű'' szövegrész helyébe ,,repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 6. pont [2016. december 31.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,előzetes engedélyével'' szövegrész helyébe ,,egyedi repülési engedélyével'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 7. pont [2016. december 31.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 4. § [2016. december 31.]

 

7. § (4) bek.-ben

,,Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Ügyeletes Tábornoka'' szövegrész helyébe ,,Magyar Honvédség Légierő Ügyeletes Parancsnoka'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 8. pont [2016. december 31.]

 

12. § (1) bek.-ből

,,a repülőmodell,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § c) pont [2016. december 31.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,továbbá'' szövegrész helyébe ,,,valamint'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § d) pont [2016. december 22.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,törlésének részletes szabályait a Kormány'' szövegrész helyébe ,,törlésének részletes szabályait a miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 9. pont [2016. december 31.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,lajstromozásra nem kötelezett polgári légijárművekről [12. § (1) bekezdés]'' szövegrész helyébe ,,repülőeszközökről és a pilóta nélküli légijárművekről'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 10. pont [2016. december 31.]

 

17/A. §-ban

,,légiközlekedési hatóság által vezetett lajstromozásra nem kötelezett polgári légi járművekről'' szövegrész helyébe ,,repülőeszközökről és a pilóta nélküli légijárművekről'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 11. pont [2016. december 31.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,állami repülések célját szolgáló repülőtér és a katonai repülések'' szövegrész helyébe ,,állami repülések céljára szolgáló repülőtér, valamint a közös felhasználású repülőtér és az állami repülések'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 12. pont [2016. december 31.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 5. § [2016. december 31.]

 

21. §-ban

,,hozzájárulását követően'' szövegrész helyébe ,,hozzájárulása után'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § e) pont [2016. december 22.]

 

22. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 6. § [2016. december 31.]

 

29. § (1) bek.-ben

,,1592/2002/EK rendelet'' szövegrész helyébe ,,az 1592/2002/EK rendelet'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § f) pont [2016. december 22.]

 

29. § (1a) bek.-ben

,,állami légijármű'' szövegrész helyébe ,,állami légijármű és a pilóta nélküli állami légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 13. pont [2016. december 31.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,hajózó navigátor, hajózó mérnök'' szövegrész helyébe ,,fedélzeti navigátor, fedélzeti mérnök'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 14. pont [2016. december 31.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,tekintetében'' szövegrész helyébe ,,esetén'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § g) pont [2016. december 22.]

 

31. §-ban

,,tekintetében'' szövegrész helyébe ,,esetén'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § h) pont [2016. december 22.]

 

32. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 7. § [2016. december 31.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,vagy'' szövegrész helyébe ,,,illetve'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § i) pont [2016. december 22.]

 

37. § (1) bek. a) pont ac) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § d) pont [2016. december 31.]

 

37. § (1) bek. b) pont bb) alpont után

bc) alponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 8. § [2016. december 31.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,(1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában említett repülőtér létesítésére,'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjaiban meghatározott repülőterek létesítésére'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 15. pont [2016. december 31.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 9. § [2016. december 31.]

 

41. § (8) bek.-ben

,,polgári célú nem nyilvános repülőtér'' szövegrész helyébe ,,polgári célú nem nyilvános és a közös felhasználású repülőtér'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 16. pont [2016. december 31.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,- állami repülések céljára szolgáló repülőtér esetében -'' szövegrész helyébe ,,- állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőtér esetében -'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 17. pont [2016. december 31.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,ejtőernyő és a repülőeszköz'' szövegrész helyébe ,,repülőeszköz, pilóta nélküli légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 18. pont [2016. december 31.]

 

46. § (2) bek.-ben

,,és'' szövegrész helyébe ,,,valamint'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § j) pont [2016. december 22.]

 

46. § (2)-(3) és (5) bek.-ben

,,légijármű'' szövegrész helyébe ,,légijármű, pilóta nélküli állami légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 19. pont [2016. december 31.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,ejtőernyő és a repülőeszköz'' szövegrész helyébe ,,repülőeszköz és 25 kg maximális felszálló tömeg alatti pilóta nélküli légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 20. pont [2016. december 31.]

 

48. § (5) bek.-ben

,,és'' szövegrész helyébe ,,,valamint'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § k) pont [2016. december 22.]

 

50/A. § (3) bek.-ben

,,állami célú repülésekre szolgáló repülőtér'' szövegrész helyébe ,,állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 21. pont [2016. december 31.]

 

50/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 10. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

50/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 10. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

51. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 11. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

51. § (3) bek. után

(4)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 11. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 12. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 12. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

52. § (6) bek.-ben

,,lajstromozásra nem kötelezett légijárművel'' szövegrész helyébe ,,repülőeszközzel'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 22. pont [2016. december 31.]

 

53. § (3)-(4) bek.-ből

,,véglegesen'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § e) pont [2016. december 31.]

 

53. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 13. § [2016. december 31.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,lajstromozásra nem kötelezett légijármű'' szövegrész helyébe ,,repülőeszköz'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 23. pont [2016. december 31.]

 

61. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 14. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

61. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 14. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

61/A. § (3) bek. b) pontból

,,Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § f) pont [2016. december 31.]

 

61/A. § (3) bek. o) pont után

p) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 15. § [2017. július 1.]

 

61/B. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § g) pont [2016. december 31.]

 

62. § (3) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 16. § [2016. december 31.]

 

63. § utáni alcímcímben

,,képzésen részesülő'' szövegrész helyébe ,,képzésben részesülő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 24. pont [2016. december 31.]

 

64. § (3) bek.-ből

,,és a légiközlekedési rendellenesség,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § h) pont [2016. december 31.]

 

65/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 17. § [2016. december 31.]

 

65/A. § (3a) bek.-ben

,,állami légijármű'' szövegrész helyébe ,,állami légijármű, és a pilóta nélküli állami légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 25. pont [2016. december 31.]

 

65/A. § (4) bek.-ben

,,állami légijárművel'' szövegrész helyébe ,,állami légijárművel, pilóta nélküli állami légijárművel'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 26. pont [2016. december 31.]

 

65/A. § (4) bek.-ben

,,állapítja meg'' szövegrész helyébe ,,határozza meg'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § l) pont [2016. december 22.]

 

66/A. § (2) bek. b) pontban

,,(1) bekezdés g) pontjába tartozó esetekben'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés g) pontjába tartozó esetekben, valamint a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 27. pont [2016. december 31.]

 

67. § (2), (11), (21)-(22) bek.-ben

,,185/2010/EU bizottsági rendelet'' szövegrész helyébe ,,2015/1998 európai bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 28. pont [2016. december 31.]

 

69. § (1) bek.-ben

,,lajstromozásra nem kötelezett polgári légijármű'' szövegrész helyébe ,,repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 29. pont [2016. december 31.]

 

71. § 1. pontban

,,mely'' szövegrész helyébe ,,amely'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 4. § m) pont [2016. december 22.]

 

71. § 3. pontban

,,szolgálatot biztosítanak'' szövegrész helyébe ,,szolgálatot, közös felhasználású repülőtér esetében olyan légiforgalmi irányító szolgálatot biztosítanak, amely mind a polgári, mind a katonai előírásoknak megfelel'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 30. pont [2016. december 31.]

 

71. § 25. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 18. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

71. § 28. pontban

,,valós és gyakorló'' szövegrész helyébe ,,valós, gyakorló és ellenőrző'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 31. pont [2016. december 31.]

 

71. § 35. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 18. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

71. § 37. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § i) pont [2016. december 31.]

 

71. § 39. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 18. § (3) bek. [2016. december 31.]

 

71. § 40. pont után

41-43. ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 18. § (4) bek. [2016. december 31.]

 

73. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (1) bek. [2016. december 31.]

 

73. § (1) bek. e)-h), k)-l)

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § j) pont [2016. december 31.]

 

73. § p) pontból

,,a külföldi szakszolgálati engedélyek elfogadásának általános szabályait és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § j) pont [2016. december 31.]

 

73. § (1) bek. q) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § j) pont [2016. december 31.]

 

74. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (2) bek. [2016. december 31.]

 

74. § (1) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § k) pont [2016. december 31.]

 

74. § (1) bek. l) pontban

,,szakszemélyzet képzésének a részletes szabályait, továbbá a szakszolgálati engedélyek fajtáinak, kiadásának, meghosszabbításának, felfüggesztésének és visszavonásának a részletes szabályait'' szövegrész helyébe ,,szakszemélyzet képzésének részletes szabályait, a képzés engedélyezésének szabályait, a képzési engedély tartalmára, kiadására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályokat, továbbá a szakszolgálati engedélyek fajtáinak, kiadásának, meghosszabbításának, felfüggesztésének és visszavonásának részletes szabályait'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 32. pont [2016. december 31.]

 

74. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (3) bek. [2016. december 31.]

 

74. § (2) bek. h) pontban

,,típusalkalmassága feltételeinek és típusalkalmassági vizsgálatának a részletes szabályait'' szövegrész helyébe ,,típusalkalmassága feltételeinek, típusalkalmassági vizsgálatának és a típusalkalmassági bizonyítvány kiadásának, felfüggesztésének és bevonásának részletes szabályait'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 33. pont [2016. december 31.]

 

74. § (2) bek. k) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (4) bek. [2016. december 31.]

 

74. § (2) bek. o) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (5) bek. [2016. december 31.]

 

74. § (2) bek. v)-y) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § l) pont [2016. december 31.]

 

74. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (6) bek. [2016. december 31.]

 

74. § (3) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXXVI. tv. 19. § (7) bek. [2016. december 31.]

 

74/A. § (1) bek. j) pontban

,,Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.)'' szövegrész helyébe ,,közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 34. pont [2016. december 31.]

 

74/A. § (1) bek. p) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVI. tv. 21. § m) pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet IV. pont 1-2. sorban

,,lajstromozásra nem kötelezett légijárművek'' szövegrész helyébe ,,repülőeszközök'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 35. pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet VII. pont 3. sorban

,,érvényes szakszolgálati engedélyenként'' szövegrész helyébe ,,kijelölt szolgáltatónként'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 36. pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet VII. pont 3. sorban

,,15 000'' szövegrész helyébe ,,50 000'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 37. pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet VII. pont 4. sorban

,,92 000'' szövegrész helyébe ,,100 000'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 38. pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet VII. pont 6. sorban

,,120 000'' szövegrész helyébe ,,300 000'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 39. pont [2016. december 31.]

 

1. melléklet VII. pont 7. sorban

,,35 000'' szövegrész helyébe ,,100 000'' szövegrész lép: 2016: CXXXVI. tv. 20. § 40. pont [2016. december 31.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 5. pontban

,,legfeljebb 10 százalék'' szövegrész helyébe ,,kevesebb, mint 9 százalék'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 23. pont g) alpontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

3. § 85. pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXXI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ből

,,vagy egyébként ellenőrzött külföldi társaság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXI. tv. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (12)-(13) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXI. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

28. § (20)-(22) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXI. tv. 3. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

29. §-ban

,,27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás'' szövegrész helyébe ,,22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás'' szövegrész, ,,megállapított jövedelem 78 százalékát'' szövegrész helyébe ,,megállapított jövedelem 82 százalékát'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 2. pont [2017. január 1.]

 

29. §-ban

,,22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás'' szövegrész helyébe ,,20 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás'' szövegrész, ,,megállapított jövedelem 82 százalékát'' szövegrész helyébe ,,megállapított jövedelem 83 százalékát'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 3. pont [2018. január 1.]

 

47. § (5) bek.-ben

,,megállapított rész 78 százaléka'' szövegrész helyébe ,,megállapított rész 82 százaléka'' szövegrész, ,,27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére'' szövegrész helyébe ,,22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 4. pont [2017. január 1.]

 

47. § (5) bek.-ben

,,megállapított rész 82 százaléka'' szövegrész helyébe ,,megállapított rész 83 százaléka'' szövegrész, ,,22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére'' szövegrész helyébe ,,20 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 5. pont [2018. január 1.]

 

49. § (4) bek. záró szövegrészben

,,a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleget az adóelőleg-alap 500 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal, a meghaladó részre 19 százalékkal állapítja meg'' szövegrész helyébe ,,a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg az adóelőleg-alap 9 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 6. pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (9) bek. nyitó szövegrészben

,,módosított vállalkozói adóalap - 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék'' szövegrész helyébe ,,módosított vállalkozói adóalap - 9 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 7. pont [2017. január 1.]

 

49/B. § (10) bek.-ben

,,adóévi összegét az adóévben érvényesített összes kedvezmény értékéből az 500 millió forintot meg nem haladó rész után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék adómértékkel kell kiszámítani'' szövegrész helyébe ,,adóévi összege az adóévben érvényesített összes kedvezmény 9 százaléka'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 8. pont [2017. január 1.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

62. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

62/A. § (1) bek. záró szövegrészben

,,(4) és (6) bekezdése nem alkalmazhatók'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdése nem alkalmazható'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 9. pont [2017. január 1.]

 

63. § (10) bek.-ben

,,(4), illetve (6) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdésének'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 8. § 10. pont [2017. január 1.]

 

90. § után

91. §-sal kieg.: 2016: CLXXI. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.5. alpontban

,,a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Corvin-lánc Testület által'' szövegrész lép: 2016: CXLI. tv. 13. § a) pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.6. alpontban

,,formája, továbbá a kultúráért felelős'' szövegrész helyébe ,,formája, a Magyar Corvin-lánc kitüntetés tárgyiasult formája, továbbá a kultúráért felelős'' szövegrész lép: 2016: CXLI. tv. 13. § b) pont [2017. január 1.]


1996. évi LIII. tv.

 
 

a természet védelméről

 
 

4. § q) pont után

r) ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVII. tv. 15. § a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek. után

(2)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)'' szövegrész helyébe ,,miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXXXVII. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

57. § után

58. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

77. § után

77/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

78. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

79. § (2) bek. c) pontból

,,is'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVII. tv. 15. § b) pont [2017. január 1.]

 

79. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

79. § után

79/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

80. § után

Alcímmel (80/A. §) kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

81. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

85. § (1) bek. 13. pont után

14-15. ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek. 20. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

85. § (2) bek. 30. pont után

31-32. ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

85. § után

85/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 13. § [2017. január 1.]


1996. évi LV. tv.

 
 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 
 

28. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

,,Az Európai Unió jogának való megfelelés'' alcím

103/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]


1996. évi LVII. tv.

 
 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 
 

13. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 1. § [2017. január 15.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,(a továbbiakban: kartell)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: kartell), valamint bármely közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy az eladási árak rögzítésére irányuló más megállapodásra vagy összehangolt magatartásra'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (3) bek. [2017. június 13.]

 

24. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

24. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

24/A. §-ban

,,összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal 24. § szerinti engedélyét kérni'' szövegrész helyébe ,,összefonódást nem kell a Gazdasági Versenyhivatalnak a 24. § szerint bejelenteni'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 1. pont [2017. január 15.]

 

25. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 3. § [2017. január 15.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,24. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,24. §'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 2. pont [2017. január 15.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,Külföldön honos vállalkozások'' szövegrész helyébe ,,A vállalkozások'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 3. pont [2017. január 15.]

 

27. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 4. § [2017. január 15.]

 

28. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 5. § [2017. január 15.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 6. § [2017. január 15.]

 

29/A. § (1)-(1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 7. § [2017. január 15.]

 

29/A. § (1b) bek. nyitó szövegrészben

,,összefonódás engedélyezésére'' szövegrész helyébe ,,összefonódás vizsgálatára'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 4. pont [2017. január 15.]

 

29/A. § (2) bek.-ben

,,az irányítási jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását'' szövegrész helyébe ,,az irányítási jog gyakorlását'' szövegrész, ,,kérelmező'' szövegrész helyébe ,,28. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 5. pont [2017. január 15.]

 

29/A. § (4) bek.-ben

,,nem engedélyezi'' szövegrész helyébe ,,megtiltja'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 6. pont [2017. január 15.]

 

30-31. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 8. § [2017. január 15.]

 

32. § (1)-(2) bek.-ből

,,engedélyező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § a) pont [2017. január 15.]

 

32. § (2) bek. a) pontban

,,határozatban az engedély megadása'' szövegrész helyébe ,,határozat'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 7. pont [2017. január 15.]

 

32. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § b) pont [2017. január 15.]

 

32. § (3) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § c) pont [2017. január 15.]

 

32. § (4) bek.-ből

,,engedélyező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § a) pont [2017. január 15.]

 

39. §-ban

,,bejelentéssel, panasszal'' szövegrész helyébe ,,bejelentéssel (az összefonódás-bejelentést is ideértve), illetve panasszal'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 8. pont [2017. január 15.]

 

43/G. § (1) bek.-ben

,,a 29. §-ban foglalt tilalom ellenére végrehajtott'' szövegrész helyébe ,,a 31. § szerinti'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 9. pont [2017. január 15.]

 

43/H. § (6) bek.-ben

,,az összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtására'' szövegrész helyébe ,,a 28. § (1) bekezdése szerint az összefonódás bejelentésére'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 10. pont [2017. január 15.]

 

43/H. § (7) bek. a) pontban

,,a 70. § (1) bekezdése alapján'' szövegrész helyébe ,,a 70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdése alapján'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 11. pont [2017. január 15.]

 

43/H. § (7) bek. b) pontban

,,a 70. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,a 70. § (1), (1a) vagy (1c) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 12. pont [2017. január 15.]

 

II. Rész 43/I. § után

IX/A. Fejezettel kieg.: 2016: CLXI. tv. 9. § [2017. január 15.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,38. §'' szövegrész helyébe ,,38. §, 38/A. § (8) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 13. pont [2017. január 15.]

 

52. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 10. § [2017. január 15.]

 

53. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

53. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 11. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

55/C. § (2) bek.-ben

,,55-55/B. §'' szövegrész helyébe ,,e törvény'' szövegrész, az ,,annak ismertetése nélkül'' szövegrész helyébe ,,annak pontos ismertetése, a megismerés korlátozására okot adó védett érdek sérelme nélkül'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 14. pont [2017. január 15.]

 

60. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 12. § [2017. január 15.]

 

60/A. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 13. § [2017. január 15.]

 

60/A. § (2) bek.-ben

,,a bejelentővel'' szövegrész helyébe ,,a 43/G. § szerinti bejelentést tevő bejelentővel'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 15. pont [2017. január 15.]

 

61. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 14. § [2017. január 15.]

 

62. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 15. § [2017. január 15.]

 

62/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

62/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

62/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 16. § (3) bek. [2017. január 15.]

 

62/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 16. § (4) bek. [2017. január 15.]

 

62/B. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

62/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

63. § (2) bek. c)-e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f)-g) ponttal kieg.: 2016: CLXI. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

63. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

63. § (4) bek. b) pontban

,,a kérelemre indult'' szövegrész helyébe ,,az összefonódás vizsgálatára irányuló'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 16. pont [2017. január 15.]

 

63. § (4) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CLXI. tv. 18. § (3) bek. [2017. január 15.]

 

63. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 18. § (4) bek. [2017. január 15.]

 

64. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 19. § [2017. január 15.]

 

64/A. § (3) bek.-ben

,,bejelentéssel kapcsolatos'' szövegrész helyébe ,,bejelentéssel (az összefonódás-bejelentést is ideértve) kapcsolatos'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 17. pont [2017. január 15.]

 

65/A. § (1) bek.-ben

,,cikke alapján hivatalból indult eljárásban a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel'' szövegrész helyébe ,,cikke vagy a 70. § (1a)-(1d) bekezdése alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban a 29. § szerinti tilalom megsértésének, illetve az összefonódás-bejelentésben lényeges tény elhallgatásának vagy nem a valóságnak megfelelő közlésének valószínűsíthetősége esetén a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel, illetve a vizsgált összefonódással'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 18. pont [2017. január 15.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 20. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

67. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § d) pont [2017. január 15.]

 

67. § (3) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 20. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

67. § (5) bek.-ben

,,70. § (1) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,70. §'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 19. pont [2017. január 15.]

 

68-70. § előtti alcímcímek

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § e) pont [2017. január 15.]

 

68-69. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § f) pont [2017. január 15.]

 

70. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1e) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

70. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

70. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 21. § (3) bek. [2017. január 15.]

 

71. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § g) pont [2017. január 15.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,a 24. § szerinti kérelemről vagy az összefonódás engedélyezésére irányuló'' szövegrész helyébe ,,az összefonódásról, vagy az'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 20. pont [2017. január 15.]

 

72. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § h) pont [2017. január 15.]

 

72/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 22. § [2017. január 15.]

 

72/A. § (1) bek. c) pontban

,,a hozzájárulásban elrendelt'' szövegrész helyébe ,,az elrendelt'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 21. pont [2017. január 15.]

 

73. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 23. § [2017. január 15.]

 

74. § (2) bek.-ből

,,az 55/A. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § i) pont [2017. január 15.]

 

75/A. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 24. § [2017. január 15.]

 

76. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 25. § [2017. január 15.]

 

77. § (6) bek. a) pontban

,,alkalmazásáról'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásáról, valamint bírságot szabhat ki'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 22. pont [2017. január 15.]

 

77. § (6) bek. b) pontban

,,a 32. §-ban meghatározottak szerint dönt a határozat visszavonásáról vagy módosításáról'' szövegrész helyébe ,,dönt a 31. § szerinti intézkedés alkalmazásáról vagy a 32. §-ban meghatározottak szerint a határozat módosításáról, illetve - ennek hiányában - a végrehajtás megindításáról'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 23. pont [2017. január 15.]

 

77. § (6) bek. c) pontban

,,visszavonásáról vagy módosításáról'' szövegrész helyébe ,,módosításáról vagy visszavonásáról, illetve bírság kiszabásáról'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 24. pont [2017. január 15.]

 

78. § (1) bek. a) pontban

,,valósít meg'' szövegrész helyébe ,,valósít meg, ide nem értve a VI. Fejezetben szabályozott magatartásokat'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 25. pont [2017. január 15.]

 

78. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 15.]

 

78. § (1c) bek.-ben

,,a versenyfelügyeleti eljárás megindításáig'' szövegrész helyébe ,,az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásnak a 70. § (1a) bekezdés a) pont szerinti megindításáig, ennek hiányában az összefonódásra vonatkozó összefonódás-bejelentés megtételéig'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 26. pont [2017. január 15.]

 

78. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

78. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CLXI. tv. 26. § (3) bek. [2017. január 15.]

 

78/A. § (1) bek.-ben

,, , közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy az eladási árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is -, vagy a termelési, eladási kvóták meghatározására irányuló versenytársak közötti megállapodást vagy összehangolt magatartást'' szövegrész helyébe ,,kartellt vagy a közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy az eladási árak rögzítésére irányuló más megállapodást vagy összehangolt magatartást'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 27. pont [2017. január 15.]

 

78/D. § (2) bek.-ben

,,kérelem, a kérelmező'' szövegrész helyébe ,,kérelemben, illetve a kérelmező'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 28. pont [2017. január 15.]

 

78/D. § (2) bek.-ből

,,a bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelembe és'' szövegrészt, ,,kérelemről és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § j) pont [2017. január 15.]

 

79. §-ban

,,tíz'' szövegrész helyébe ,,legalább tíz, de legfeljebb 30'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

79/A. § (1) bek.-ben

,,olyan versenytársak közötti megállapodással vagy összehangolt magatartással elkövetett jogsértés megállapításához, amely közvetlenül vagy közvetve vételi vagy eladási árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is -, vagy termelési, eladási kvóták meghatározására irányult'' szövegrész helyébe ,,kartelljogsértés megállapításához'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 29. pont [2017. január 15.]

 

XIV. Fejezet (86-88. §)

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 27. § [2017. január 15.]

 

88. § után

XIV/A. és XIV/B. Fejezettel kieg.: 2016: CLXI. tv. 28. § [2017. január 15.]

 

91/E. § (4a) bek.-ben

,,kérelemként'' szövegrész helyébe ,,összefonódás-bejelentésként'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 30. pont [2017. január 15.]

 

91/E. § (7) bek.-ben

,,Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott összefonódás engedélyezése iránti kérelemhez'' szövegrész helyébe ,,Gazdasági Versenyhivatal által versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált összefonódáshoz'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 32. § (2) bek. 31. pont [2017. január 15.]

 

91/H. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 29. § [2017. január 15.]

 

95/D. § után

95/E. §-sal kieg.: 2016: CLXI. tv. 30. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

95/E. §

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 15.]

 

98. § [2005. évi LXVIII. törvénnyel beiktatott]

Helyébe lép: 2016: CLXI. tv. 31. § [2017. január 15.]

 

98. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXI. tv. 33. § k) pont [2017. január 15.]


1996. évi LXV. tv.

 
 

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről

 
 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 23. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (9) bek. után

(10)-(14) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 47. § [2016. december 21.]

 

16. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 48. § [2016. december 21.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 49. § [2016. december 21.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 23. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

A törvény

1. melléklettel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 50. §, illetve 2. melléklet [2016. december 21.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Sztv. 10/B. § (3)-(6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Sztv. 10/B. § (4)-(8) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

6. § (5) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 33. § a) pont [2017. január 1.]

 

7/A. § után

7/B. §-sal kieg.: 2016: CXLV. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

8/D. § (5) bek.-ből

,,legfeljebb'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 33. § b) pont [2017. január 1.]

 

9. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 31. § [2017. január 1.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

4. § 11. pont nyitó szövegrészben

,,10 százalékot'' szövegrész helyébe ,,9 százalékot'' szöveg lép: 2016: CLXXXII. tv. 18. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § 11. pont c) alpontban

,,10 százalékot'' szövegrész helyébe ,,9 százalékot'' szöveg lép: 2016: CLXXXII. tv. 18. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § 11. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXI. tv. 4. § [2017. január 18.]

 

7. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXI. tv. 5. § (1) bek. [2017. január 18.]

 

8. § (1) bek. m) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXI. tv. 5. § (2) bek. [2017. január 18.]

 

15/A. § (6) bek.-ben

,,19. § (1) bekezdése szerinti mértékkel'' szövegrész helyébe ,,19. § szerinti adókulccsal'' szöveg lép: 2016: CLXXXII. tv. 18. § 2. pont [2017. január 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXII. tv. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

22. § (8) bek.-ből

,,és (7)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXII. tv. 19. § 2. pont [2017. január 1.]

 

22. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 12. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

22/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

22/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

22/C. § (3) bek. a) pontból

,,és (3b)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXII. tv. 19. § 3. pont [2017. január 1.]

 

22/C. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

22/C. § (3b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXII. tv. 19. § 4. pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (8) bek.-ben

,,19 százalékával'' szövegrész helyébe ,,9 százalékával'' szöveg lép: 2016: CLXXXII. tv. 18. § 3. pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (11) bek.-ben

,,19%-ának'' szövegrész helyébe ,,9 százalékának'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 18. § 4. pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXI. tv. 6. § [2017. január 18.]

 

29/A. § (46) bek. után

(47)-(52) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

29/A. § (52) bek. után

(53) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXI. tv. 7. § [2017. január 18.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 2016: CLXXXII. tv. 17. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

32/B. § (1) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

32/E. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

32/E. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 22. § [2017. január 1.]


1996. évi CXIII. tv.

 
 

a lakástakarékpénztárakról

 
 

2. § (1) bek. 6. pontban

,,három'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 23. § [2017. július 1.]


1996. évi CXVI. tv.

 
 

az atomenergiáról

 
 

2. § 3. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 46. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 51. pont után

52-53. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 4. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § d) pontban

,,az atomenergia alkalmazásának általános feltétele'' szövegrész helyébe ,,az atomenergia alkalmazása csak azzal a szándékkal történhet meg'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § a) pont [2017. január 1.]

 

6/B. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

12. § (8) bek. a) pontból

,,abban az esetben, ha az engedélyes a 17. § (8) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatót nyújt be'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 16. § a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

16. § (9)-(14) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. 4-5. pontból

,,műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 16. § c) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. 6. pontban

,,műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő'' szövegrész helyébe ,,műszaki és szabályozó dokumentumai átalakításának'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § b) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. 28. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. 30. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (2b) bek.-ben

,,törvény rendelkezéseit'' szövegrész helyébe ,,törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabály és önkormányzati rendelet rendelkezéseit'' szövegrész, ,,törvényben foglalt'' szövegrész helyébe ,,törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § c) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 10. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,más intézményt is igénybe vehet'' szövegrész helyébe ,,más intézményt vagy szakértőt is igénybe vehet'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § d) pont [2017. január 1.]

 

17. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 10. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (7) bek.-ben

,,nukleáris létesítmény engedélyesének kérelmére indul'' szövegrész helyébe ,,létesítmény engedélyesének kérelmére indul'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § e) pont [2017. január 1.]

 

17. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 10. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

18. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

18/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 16. § d) pont [2017. január 1.]

 

18/D. § (1) bek.-ben

,,Az e törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel'' szövegrész helyébe ,,Az atomenergia alkalmazására szolgáló építménnyel'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § f) pont [2017. január 1.]

 

18/D. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,létesülő és üzemelő nukleáris létesítmény'' szövegrész helyébe ,,létesülő és üzemelő nukleáris létesítmény vagy üzemelő radioaktívhulladék-tároló'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § g) pont [2017. január 1.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,intézkedéseket kezdeményez'' szövegrész helyébe ,,intézkedéseket kezdeményez, illetve intézkedések végrehajtását írhatja elő'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 15. § h) pont [2017. január 1.]

 

54. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

67. § d) pont df) alpontból

,,és műszaki sugárvédelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 16. § e) pont [2017. január 1.]

 

67. § d) pont dg) alpont után

dh) alponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

67. § w) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

67. § x) pont xo) alpont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]


1997. évi XXXI. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,pártfogó felügyelői szolgálat'' szövegrész helyébe ,,pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

11. § (1a) bek.-ben

,,jóváhagyott'' szövegrész helyébe ,,jóváhagyott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

15. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXX. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (7) bek. b) pontban

,,gyermekvédelmi gyám'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § c) pont [2017. január 1.]

 

15. § (10a)-(11a) bek.-ben

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

15. § (16) bek.-ben

,,bölcsőde'' szövegrész helyébe ,,bölcsőde, mini bölcsőde'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. m) pont után

n)-o) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

17. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (1a) bek. b) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

30. §

(1) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,személyes gondoskodást nyújtó ellátásra'' szövegrész helyébe ,,Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § d) pont [2017. január 1.]

 

32. § (6) bek. a) pontból

,,esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 50. § a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (6) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

35. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

37/A. § (1) bek.-ben

,,személyes gondoskodást nyújtó'' szövegrész helyébe ,,Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a személyes gondoskodást nyújtó'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § e) pont [2017. január 1.]

 

38/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

39. § (4) bek. c) pont ca) alpont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

40/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 3. § [2017. március 1.]

 

51. § (7) bek.-ben

,,krízisközpontból'' szövegrész helyébe ,,krízisközpontból, titkos menedékházból'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § f) pont [2017. január 1.]

 

51. § (8) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 50. § b) pont [2017. január 1.]

 

51. § (11) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (11) bek. után

(12)-(15) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

62/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

62/C. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 34. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

66/A. § (2) bek.-ben

,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.)'' szövegrész helyébe ,,az Mt.-t'' szövegrész lép: 2016: CLXXX. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

66/D. § (15) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

68. § (3) bek.-ben

,,a gyermek részére a gyermekjóléti központ családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző munkatársát rendeli ki'' szövegrész helyébe ,,felhívja a gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § g) pont [2017. január 1.]

 

68. § (4) bek.-ben

,,kirendelt családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző munkatárs'' szövegrész helyébe ,,gyermekjóléti központ munkatársa'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § h) pont [2017. január 1.]

 

68/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

75. § c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

75/A. § a) pontban

,,gyermekvédelmi gyámot'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi gyámot, helyettes gyermekvédelmi gyámot'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § i) pont [2017. január 1.]

 

78. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

79. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

80/A. § (4) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

XII. Fejezet

Alcímmel és 90-91. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 38. § [2017. január 1.]

 

94. § (2) bek.-ben

,,a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat'' szövegrész helyébe ,,- a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § j) pont [2017. január 1.]

 

95. §

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

101. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

103/B. § (2) bek.-ben

,,26. § (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,27. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § k) pont [2017. január 1.]

 

XX. Fejezet

Alcímmel és 123. §-sal kieg.: 2016: CLXV. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

XX. Fejezet

Alcímmel és 124. §-sal kieg.: 2016: CLXV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

130/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXV. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

133/A. § (6) bek.-ből

,,ügygondnok,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

133/A. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 41. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (2) bek. a) pont ai) alpont után

aj)-ak) alponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 41. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXVI. tv. 50. § c) pont [2017. január 1.]

 

139. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

139. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (1) bek. d) pontban

,,gyermekvédelmi gyámi'' szövegrész helyébe ,,gyermekvédelmi gyámi, helyettes gyermekvédelmi gyámi'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 49. § l) pont [2017. január 1.]

 

145. § (2f) bek. után

(2g) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

148. § (10a) bek. után

(10b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

149. §

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 44. § [2017. január 1.]

 

150. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 45. § [2018. január 1.]

 

150. § (6) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

162. § (1) bek. l) pontban

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

162. § (2) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 46. § [2017. január 1.]

 

165. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 47. § [2016. december 22.]

 

178. § után

179. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 48. § [2017. január 1.]

 

179. § után

180. §-sal kieg.: 2016: CLXV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

180. § után

181. §-sal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 8. § [2017. március 1.]

 

181. § után

182. §-sal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 9. § [2017. január 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

19. § (1) bek.-ben

,,és az irányítása alá tartozó országos szervek és intézetek,'' szövegrész helyébe ,,és az irányítása alá tartozó országos intézet,'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat'' szövegrész helyébe ,,a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

35/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 4. § [2016. december 20.]

 

38. § (2) bek. v) pont után

w) ponttal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 5. § [2017. január 1.]


1997. évi LXVIII. tv.

 
 

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 
 

96. § (1) bek.-ben

,,kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege'' szövegrész helyébe ,,kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum összege'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 51. § [2017. január 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

13. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,lakóépület létesítésekor'' szövegrész helyébe ,,építési tevékenység esetén'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § a) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek. b) pont bc) alpontban

,,egység számát'' szövegrész helyébe ,,egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § b) pont [2017. január 1.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,lakóépületre'' szövegrész helyébe ,,építési tevékenységre'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § c) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

33/A. § (1a) bek.-ben

,,épület építése'' szövegrész helyébe ,,építési tevékenység'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § d) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

38/C. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

46. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

47. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

48. § (2) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

48/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

48/A. § (6) bek.-ben

,,Az (5) bekezdés szerinti 90 napos időtartam újrakezdődik'' szövegrész helyébe ,,A hatóság az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzést ismételten megindítja'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § e) pont [2017. január 1.]

 

52. § (2) bek.-ben

,,A névjegyzéket vezető'' szövegrész helyébe ,,Ha e törvény másként nem rendelkezik, a névjegyzéket vezető'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § f) pont [2017. január 1.]

 

IV/A. Fejezet

57/E. §-sal kieg.: 2016: CLXXIII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

60/C. § után

60/D. §-sal kieg.: 2016: CLXXIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

62. § (1d) bek.-ben

,,300 m2-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek'' szövegrész helyébe ,,építési tevékenységek'' szövegrész lép: 2016: CLXXIII. tv. 9. § g) pont [2017. január 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

16. § (1) bek. v) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

44/A. § (4) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 9. § [2017. január 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

4. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

22/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek. h) pontban

,,munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott személy tekintetében a munka-rehabilitációs díj'' szövegrész helyébe ,,fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott személy tekintetében a fejlesztési foglalkoztatási óradíj'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § a) pont [2017. január 1.]

 

44/C. § (1) bek.-ből

,,123. § (2) bekezdés'' és a ,,29. § (9) bekezdés b) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § b) pont [2017. január 1.]

 

44/F. §

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

50. § (2) bek. a)-b) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

50. § (3) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek. a) pontban

,,nyújtották be'' szövegrész helyébe ,,nyújtották be, vagy'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § b) pont [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek. b) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § c) pont [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § d) pont [2017. január 1.]

 

72. § (3) bek.-ben

,,szóló'' szövegrész helyébe ,,szóló kivonat vagy'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § c) pont [2017. január 1.]

 

79. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,84. § (2) bekezdése alapján visszafizetésre kötelezett, illetve a 85. §, a 87. § vagy a 88. § szerint megtérítésre kötelezett, tovább'' szövegrész helyébe ,,84-88. § alapján visszafizetésre vagy megtérítésre kötelezett, vagy'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § d) pont [2017. január 1.]

 

83/A. § (1) bek.-ből

,, , valamint a 6. § (4) bekezdése szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § e) pont [2017. január 1.]

 

83/C. § (1) bek.-ben

,,közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész helyébe ,,köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § e) pont [2017. január 1.]

 

84-86. §

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,a nyugellátásra jogosult'' szövegrész helyébe ,,az elhunyt jogszerző'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § f) pont [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

96. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 52. § [2016. december 21.]

 

96. § (2) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

96/B. § (1) bek.-ben

,,a biztosítottal'' szövegrész helyébe ,,az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő biztosítottal'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § g) pont [2017. január 1.]

 

96/B. § (3) bek. a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

96/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

96/C. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

96/D. § (1) bek.-ben

,,Az egyeztetési eljárás lezárását követően a korábbi egyeztetési eljárással érintett és azt előtti időszakra (a továbbiakban együtt: lezárt időszak)'' szövegrész helyébe ,,A lezárt időszakra'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 20. § h) pont [2017. január 1.]

 

96/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

101. § (1) bek. a) pontból

,, , valamint a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatás után járó nyugdíjnövelés alapjául szolgáló kereset, jövedelem'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 21. § f) pont [2017. január 1.]

 

102/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 19. § [2017. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 7. § [2017. február 1.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

27. § (9) bek. után

(9a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

27. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,31. § (6)-(7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,31. § (7) és (8) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 11. § a) pont [2017. január 1.]

 

36. § (9) bek.-ben

,,(1)-(7) bekekezdésekben'' szövegrész helyébe ,,(1), (2), (4)-(7) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 11. § b) pont [2017. január 1.]

 

37. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 10. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

37. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 10. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

38. § (1) bek. a) pontban

,,okmányokat, valamint'' szövegrész helyébe ,,okmányokat, főkönyvet és annak mellékleteit képező analitikus nyilvántartásokat, továbbá készletnyilvántartásokat, valamint'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 11. § c) pont [2017. január 1.]

 

39/B. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 22. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 22. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

42/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

42/E. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

42/E. § (6) bek.-ben

,,szülés'' szövegrész helyébe ,,gyermek születésének'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

46. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

47. § (2) bek. f) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 11. § a) pont [2017. január 1.]

 

48. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

48. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

49. § (1) bek. nyitó szövegrészben és a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 11. § b) pont [2017. január 1.]

 

52/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 26. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

55/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 27. § a) pont [2017. január 1.]

 

61. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 26. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

61. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 27. § [2017. július 1.]

 

62. § (1a) bek.-ben

,,szülés'' szövegrész helyébe ,,gyermek születésének'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

62. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

66. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

69. §-ból

,,a 39/B. §, 52/A. § és 55/A. § szerinti előleg összege után, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 27. § b) pont [2017. január 1.]


1997. évi CXL. tv.

 
 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
 

Muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása alcím előtt

38/D. §-sal kieg.: 2016: CXLVIII. tv. 1. § [2016. december 15.]

 

100. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXLVIII. tv. 2. § [2016. december 15.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

12. §

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 1. § [2016. december 20.]

 

27/A. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 28. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 28. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

47/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 28. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

50. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 28. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

52. § (1) bek. l) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 28. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

52. § (6) bek.-ben

,,megszűnt'' szövegrész helyébe ,,megszűnt és a jogosult nem rendelkezik érvényes lakcímmel'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 1. § [2016. december 23.]

 

89/A. § (1) bek.-ben

,,2016'' szövegrész helyébe ,,2017'' szövegrész lép: 2016: CLXXXVII. tv. 2. § [2016. december 23.]


1997. évi CLIV. tv.

 
 

az egészségügyről

 
 

21. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXV. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,- e törvény keretei között -'' szövegrész helyébe ,,- e törvény keretei között, ideértve a leletkiadás rendjét is -'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § a) pont [2017. január 1.]

 

42. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,bölcsődében'' szövegrész helyébe ,,bölcsődében, mini bölcsődében'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

42. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXV. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

81. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

110. § (4b) bek. után

(4c) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

112. § (3) bek. d) pontból

,,illetve aki az ezen tények fenn nem állása tekintetében a 112/A. § (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 18. § a) pont [2017. január 1.]

 

112. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

112. § (8) bek.-ben

,,törlésének tényéről'' szövegrész helyébe ,,törlésének tényéről, elhalálozás esetén annak dátumáról,'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § b) pont [2017. január 1.]

 

112/A. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 18. § b) pont [2017. január 1.]

 

112/A. § (2) bek.-ben

,,az egészségügyi dolgozó megfelel-e az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek'' szövegrész helyébe ,,fennáll-e a 112. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § c) pont [2017. január 1.]

 

112/A. § (2) bek.-ben

,,kizárólag az (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,kizárólag a 112. § (3) bekezdés d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § d) pont [2017. január 1.]

 

124. § (5) bek.-ben

,,a miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat'' szövegrész helyébe ,,költségtérítést'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § e) pont [2016. december 20.]

 

159. § (6) bek. a) pontban

,, , a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 18. § c) pont [2017. január 1.]

 

161. § (4) bek.-ben

,, , a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 18. § d) pont [2017. január 1.]

 

201. § (8) bek.-ben

,,8 napon belül lehet fellebbezni.'' szövegrész helyébe ,,8 napon belül lehet fellebbezni, a másodfokú eljárásban a bíróság soron kívül jár el.'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § f) pont [2017. január 1.]

 

217. § (9) bek.-ben

,,15'' szövegrész helyébe ,,12'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

219. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

222/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

228. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

247. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

247. § (3) bek. o) pontban

,,feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályokat'' szövegrész helyébe ,,feladat- és hatáskörére, finanszírozására vonatkozó részletszabályokat'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 17. § g) pont [2017. január 1.]

 

247. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]


1997. évi CLV. tv.

 
 

a fogyasztóvédelemről

 
 

17/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

17/B. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

36/A. § (1) bek.-ben

,,január 31-éig'' szövegrész helyébe ,,március 1-jéig'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

47. § (8) bek.-ből

,,d),'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

47/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

51. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

MÁSODIK RÉSZ

51/B. §-sal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

55. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 6. § [2017. január 1.]


1997. évi CLIX. tv.

 
 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

 
 

7. § (1a) bek. c) pontban

,,az önkéntes védelmi tartalékos katonákra'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség önkéntes tartalékos tagjaira'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 24. § [2017. január 1.]


1998. évi XII. tv.

 
 

a külföldre utazásról

 
 

23/B. § (3) bek. b) pontból

,,a kérelmező által eredetiben bemutatott hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 33. § a) pont [2017. január 1.]

 

23/B. § (3) bek. c) pontból

,,a kérelmező által eredetiben bemutatott magánútlevél alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 33. § b) pont [2017. január 1.]

 

23/B. § (5) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 33. § c) pont [2017. január 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

16. §-ban

,,szociális'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 51. § [2017. április 1.]


1998. évi XXVIII. tv.

 
 

az állatok védelméről és kíméletéről

 
 

24/A. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

49. § (3) bek. j) pontban

,,szakértők engedélyezésére'' szövegrész helyébe ,,szakértői tevékenység bejelentésére'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 35. § [2017. január 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,27 százalékos mértékű'' szövegrész helyébe ,,22 százalékos mértékű'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,22 százalékos mértékű'' szövegrész helyébe ,,20 százalékos mértékű'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 21. § [2018. január 1.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

2. § e) pontból

,,és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVII. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek. a) pontban

,,az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik'' szövegrész helyébe ,,az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 38. § a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 33. § [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

12. § (3) bek. d) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,e bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a (2a) bekezdés és e bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 38. § b) pont [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek. a) pont ab) alpontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

37. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVII. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

41. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 37. § [2017. január 1.]


1999. évi XLII. tv.

 
 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 
 

1. § r) pont után

s)-v) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 19. § [2016. december 21.]

 

,,A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai'' alcím

6/C. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 19. § [2017. január 19.]

 

7/D. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 20. § [2017. január 19.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím előtt

Alcímmel és 7/J. §-sal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 20. § [2016. december 21.]

 

7/J. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 21. § [2017. január 19.]

 

,,Záró rendelkezések'' alcím előtt

Alcímmel és 7/K-7/L. §-sal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 20. § [2016. december 21.]

 

8. § (4b) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 22. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (4c) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 22. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (4c) bek. után

(4d) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 21. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

8. § (5) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 21. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

10. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 23. § [2017. január 19.]


1999. évi LXXXIV. tv.

 
 

a közúti közlekedési nyilvántartásról

 
 

2. § 1-2. pontban

,,nyilvántartás'' szövegrész helyébe ,,elektronikus nyilvántartás'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2016. december 22.]

 

2. § 11. pontban

,,nyilvántartása'' szövegrész helyébe ,,elektronikus nyilvántartása'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (1) bek. b) pont [2016. december 22.]

 

2. § 12., 15-16. pontban

,,nyilvántartás'' szövegrész helyébe ,,elektronikus nyilvántartás'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (1) bek. a) pont [2016. december 22.]

 

2. § 16. pont után

17-18. ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 5. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § 18. pont után

19. ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 5. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

5. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 6. § [2018. július 1.]

 

7. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 7. § [2018. július 1.]

 

9. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 8. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

9. § (2) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 8. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

9/B. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 9. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

9/B. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 9. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9/C. § után

9/D. §-sal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 10. § [2018. július 1.]

 

15. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 11. § [2018. július 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 12. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

16. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 12. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

19. § (1) bek. e) pont ea) alpontban

,,a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt'' szövegrész helyébe ,,a 9. §-ban, a 9/A. § (1) bekezdésében és a 9/D. §-ban megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. a) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. e) pont eb) alpontban

,,9/A. § (1) bekezdés a)-e) pontjában megjelölt'' szövegrész helyébe ,,9/A. § (1) bekezdés a)-e) pontjában, a 9/D. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, d) pont da)-db) alpontjában és e) pontjában, valamint a 9/D. § (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. b) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. f) pontban

,,9/A. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott'' szövegrész helyébe ,,9/A. § (1) bekezdés a)-e) pontjában és a 9/D. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, a 9/D. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, valamint a 9/D. § (3) bekezdésében meghatározott'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. c) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. h) pont ha) alpontban

,,9. § (4) bekezdésében meghatározott'' szövegrész helyébe ,,9. § (4) bekezdésében, a 9/D. § (1) bek. a)-b) pontjában, d) pont da)-db) alpontjában és e) pontjában, valamint a 9/D. § (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. d) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. h) pont hb) alpontban

,,(3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. e) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. l) pontban

,,(1) bekezdésének a)-e) pontjában megjelölt'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdés a)-e) pontjában, a 9/D. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, d) pont da)-db) alpontjában, a 9/D. § (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. f) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. n) pontban

,,(2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban, továbbá a (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, a (3) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. g) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. p) pontban

,,(3) bekezdésében és a 9/C. §-ban foglalt'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdésében, a 9/C. §-ban, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. h) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. q) pontban

,,(3)-(4) bekezdése szerinti'' szövegrész helyébe ,,(3)-(4) bekezdése, valamint a 9/D. § (1) bekezdése szerinti'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. i) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. r) pontban

,,d)-e) pontjában, valamint a (3) bekezdésében foglalt'' szövegrész helyébe ,,d)-e) pontjában, a (3) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. j) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. s) pontban

,,(3) bekezdésben foglalt'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdésben, valamint a 9/D. § (1) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. k) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. u) pontban

,,(2) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 9/D. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, (2) bekezdés a)-b) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. l) pont [2018. július 1.]

 

19. § (1) bek. v) pontban

,,(1a) bekezdésben megjelölt'' szövegrész helyébe ,,(1a) bekezdésében és a 9/D. § (1) bekezdésében megjelölt'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 17. § (2) bek. m) pont [2018. július 1.]

 

19. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 13. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

19. § (2) bek. d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

33. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

43. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 16. § [2016. december 22.]


2000. évi XLII. tv.

 
 

a víziközlekedésről

 
 

4. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 19. § [2016. december 22.]

 

21. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 19. § [2016. december 22.]

 

VI. Fejezet (42-44/K. §)

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 20. § [2016. december 22.]

 

47/B. §

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 21. § [2016. december 22.]

 

58. § (1) bek.-ben

,,Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó'' szövegrész helyébe ,,Ráckevei (Soroksári)-Dunaágnak és a Tisza-tónak'' szövegrész, ,,Kormány rendeletben'' szövegrész helyébe ,,kormányrendeletben'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 26. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

58. § (3) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 26. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

60. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 22. § [2016. december 22.]

 

78/A. §

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 23. § [2016. december 22.]

 

78/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 24. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

78/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 24. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

87. § 4a. pontban

,,kormányhatározatban kijelölt NIF Zrt.'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban vagy kormányhatározatban kijelölt szervezet'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 26. § (3) bek. [2016. december 22.]

 

90. § m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 25. § [2016. december 22.]


2000. évi CXXVIII. tv.

 
 

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

 
 

7. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 37. § [2017. január 1.]


2003. évi LII. tv.

 
 

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

 
 

5. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

23/A. § után

23/B. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

31. § után

31/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 20. § [2017. január 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

11. §

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 10. § [2016. december 23.]

 

39. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 19. § [2016. december 23.]

 

43. § (1) bek.-ből

,,a jogi szolgáltatás legfeljebb két óra időtartamú, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

58/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 11. § [2016. december 23.]

 

60. § (7) bek.-ben

,,a Ket. 138. §-a'' szövegrész helyébe ,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a'' szövegrész lép: 2016: CLVIII. tv. 18. § a) pont [2016. december 23.]

 

63. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 12. § [2016. december 23.]

 

63/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 13. § [2016. december 23.]

 

64. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 14. § [2016. december 23.]

 

66. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 38. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

66. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy jogtanácsos'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 39. § a) pont [2017. január 1.]

 

66. § (5) bek.-ben

,,számlaszámát'' szövegrész helyébe ,,számlaszámát, valamint adószámát'' szövegrész lép: 2016: CLVIII. tv. 18. § b) pont [2016. december 23.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,megbízásából tevékenykedő ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,megbízásából vagy alkalmazásában tevékenykedő ügyvéd vagy jogtanácsos'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 39. § c) pont [2017. január 1.]

 

68. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 15. § [2016. december 23.]

 

68. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

71. § (3) bek. a) pontban

,,megbízottal'' szövegrész helyébe ,,megbízottal vagy jogtanácsossal'' szövegrész, ,,eljáró ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,eljáró ügyvéd vagy jogtanácsos'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 39. § d) pont [2017. január 1.]

 

71. § (3) bek. c) pontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy jogtanácsos'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 39. § b) pont [2017. január 1.]

 

71/A. §

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 16. § [2016. december 23.]

 

89. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLVIII. tv. 17. § [2016. december 23.]

 

90. §-ban

,,pontja'' szövegrész helyébe ,,pont, valamint 11. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CLVIII. tv. 18. § c) pont [2016. december 23.]


2003. évi LXXXIV. tv.

 
 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 
 

III. Fejezet

Alcímmel és 19/B. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 24. § [2016. december 20.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 41. § [2017. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

16. § (3) bek. i) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek. 5. pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

31. § (10) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

31. § (15) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

52. § (4) bek. h) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. a) pontban

,,megkeresésre adatot'' szövegrész helyébe ,,megkeresésre 15 napon belül adatot'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 43. § a) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. a) pont aa) alpontban

,,rehabilitációs hatóság és'' szövegrész helyébe ,,rehabilitációs hatóság, a szociális hatáskört gyakorló szerv és'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 43. § b) pont [2017. január 1.]

 

52. § (7) bek. e) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

54. § (15) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

161. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

161. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

216. § után

216/A. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 42. § (3) bek. [2017. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

21. § (7) bek.-ből

,,129. § (2) bekezdésében,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVIII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

31. § (3a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 8. § [2016. december 20.]

 

52. § (2) bek. h) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § a) pont [2017. január 1.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,nagyfrekvenciás berendezést'' szövegrész helyébe ,,nagyfrekvenciás villamos berendezést'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 1. pont [2017. január 1.]

 

58. § (4) bek.-ben

,,tartalmazza az (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,tartalmazza az e törvényben, valamint - nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésével összefüggő jogvitás eljárás esetében - az Elnök rendletében'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 2. pont [2016. december 20.]

 

58. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 9. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

58. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 9. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

59. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 10. § [2016. december 20.]

 

61/A. §

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 11. § [2016. december 20.]

 

63. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 12. § [2016. december 20.]

 

,,Az elektronikus hírközlő berendezések forgalmazásának feltételei'' alcím (79-81. §)

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

83/A. § (2) bek.-ben

,,15 napon belül'' szövegrész helyébe ,,15 napon belül igazolható módon,'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 3. pont a) alpont [2016. december 20.]

 

83/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 14. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

,,írásban megindokolni'' szövegrész helyébe ,,írásban megindokolni és bizonyítékokkal alátámasztani'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 3. pont b) alpont [2016. december 20.]

 

83/A. § (7) bek. után

(8)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 14. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

83/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 15. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

83/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 15. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

84. § (3) bek.-ben

,,forgalmazott'' szövegrész helyébe ,,gyártott vagy forgalmazott'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 4. pont [2016. december 20.]

 

90. § (6) bek. után

(6a)-(6c) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 16. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

90. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 16. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

93/A. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 17. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

93/A. § (8) bek. után

(8a)-(8b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 17. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

93/B. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 18. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

93/B. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 18. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

94. §

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 19. § [2016. december 20.]

 

94. § után

94/A. §-sal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 20. § [2016. december 20.]

 

95. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 21. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

95. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,érintett ingatlan tulajdonosának a kérelem előterjesztését megelőzően legalább 45 nappal a szolgalmi jog vagy más használati jog megállapodás útján történő alapítására olyan ajánlatot tett, amely tartalmazta'' szövegrész helyébe ,,érintett ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti kérelem előterjesztését megelőzően legalább 30 nappal a szolgalmi jog vagy más használati jog megállapodás útján történő alapítására tett ajánlatot átvette, és az ajánlat tartalmazta'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 31. § 5. pont [2016. december 20.]

 

95. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 21. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

95. § (5) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § b) pont [2016. december 20.]

 

95. § (5) bek. után

(6)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 21. § (3) bek. [2016. december 20.]

 

96. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 22. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

96. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 21. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

96. § után

96/A. §-sal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 23. § [2016. december 20.]

 

98. § után

98/A. §-sal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 24. § [2016. december 20.]

 

99/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 25. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

99/B. § (7) bek. után

(8)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 25. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

99/C. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 26. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

99/C. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § c) pont [2016. december 20.]

 

99/C. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 26. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

127. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 27. § [2016. december 20.]

 

127. § (2) bek. után

(2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

128. § (1) bek.-ből

,,az alapvető követelményeknek megfelelő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § d) pont [2017. január 1.]

 

129. § (1) bek. után

(2)-(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

134. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

134. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVIII. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

134. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 7. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

137. § (1) bek. a) pontból

,,megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § e) pont [2017. január 1.]

 

138. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 28. § [2017. szeptember 1.]

 

HATODIK RÉSZ ,,Vegyes rendelkezések'' alcím

163/H. §-sal kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

182. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

182. § (3) bek. 35. pont után

36. ponttal kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVIII. tv. 29. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (2) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 29. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

188. § 29/A. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 29/A. pont után 29/B. ponttal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

188. § 39. pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § f) pont [2017. január 1.]

 

188. § 57. pont c) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CLXVIII. tv. 32. § g) pont [2017. január 1.]

 

188. § 91-92. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 92. pont után 92/a. ponttal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

188. § 99/c. pont után

99/d. ponttal kieg.: 2016: CXXVIII. tv. 10. § [2017. január 1.]


2003. évi CXXXIII. tv.

 
 

a társasházakról

 
 

7. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

10. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 44. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

49. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 44. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

67. § után

68. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 44. § (5) bek. [2017. január 1.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

1. § (3) bek.-ben és 7. § (1) bek. a) pontban

,,14. § (7) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,31/B. § (2c) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXIII. tv. 23. § a) pont [2016. december 16.]

 

2. § 15. pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 1. § [2016. december 16.]

 

9/B. § (1) bek. j) pontban

,,14. § (7) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,31/B. § (2c) bekbekezdése'' szövegrész lép: 2016: CLXIII. tv. 23. § b) pont [2016. december 16.]

 

14. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXIII. tv. 25. § a) pont [2016. december 16.]

 

19/H. § (8) bek. c) pontban

,,háromezer'' szövegrész helyébe ,,harmincezer'' szövegrész lép: 2016: CLXIII. tv. 23. § c) pont [2016. december 16.]

 

III/A. Fejezet 2/A. Cím (19/K. §)

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 2. § [2016. december 16.]

 

III/A. Fejezet 2/B. Cím (19/L. §)

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 3. § [2016. december 16.]

 

III/A. Fejezet

2/C. Címmel (19/M. §) kieg.: 2016: CLXIII. tv. 4. § [2016. december 16.]

 

III/A. Fejezet

2/D. Címmel (19/N. §) kieg.: 2016: CLXIII. tv. 5. § [2017. április 1.]

 

23. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 6. § [2016. december 16.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

26/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 9. § [2016. december 16.]

 

26/A. § (4)-(5a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXIII. tv. 25. § b) pont [2016. december 16.]

 

26/B. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIII. tv. 10. § [2016. december 16.]

 

28. § (11) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 11. § [2016. december 16.]

 

31/B. § (2) bek. b)-c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) pont után d) ponttal kieg.: 2016: CLXIII. tv. 12. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

31/B. § (2a) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 12. § (2) bek. [2016. december 16.]

 

31/B. § (2b) bek. után

(2c)-(2g) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIII. tv. 12. § (3) bek. [2016. december 16.]

 

31/B. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIII. tv. 12. § (4) bek. [2016. december 16.]

 

31/C. § (5) bek. d) pontban

,,14. § (7) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,31/B. § (2c) bekezdésében'' szövegrész lép: 2016: CLXIII. tv. 23. § d) pont [2016. december 16.]

 

31/C. § (6a)-(6b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXIII. tv. 25. § c) pont [2016. december 16.]

 

31/D. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 13. § [2017. január 2.]

 

31/D. § (13) bek.-ben

,,(7) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,jogszabályban'' szövegrész lép: 2016: CLXIII. tv. 24. § [2017. január 2.]

 

31/E. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIII. tv. 14. § [2016. december 16.]

 

31/F. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 15. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

31/F. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 15. § (2) bek. [2016. december 16.]

 

31/F. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 15. § (3) bek. [2017. január 15.]

 

34. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 16. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

34. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 16. § (2) bek. [2016. december 16.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 17. § [2016. december 16.]

 

36/H. §

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 18. § [2016. december 16.]

 

36/J. § után

36/K. §-sal kieg.: 2016: CLXIII. tv. 19. § [2016. december 16.]

 

37. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIII. tv. 20. § [2017. január 2.]

 

V. fejezet

5. Címmel (38/B. §) kieg.: 2016: CLXIII. tv. 21. § [2016. december 16.]

 

3. sz. melléklet

Helyébe lép: 2016: CLXIII. tv. 22. §, illetve 1. melléklet [2016. december 16.]


2004. évi XVIII. tv.

 
 

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

 
 

2. § 13. pontból

,, , és amelynek adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 1. § [2017. augusztus 1.]

 

4. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 3. § [2016. december 23.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítót, ha az adatszolgáltató azzal rendelkezik'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 9. § a) pont [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

43/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

43/B-43/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

43/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

51/A. § (1) bek.-ben

,,hegyközség'' szövegrész helyébe ,,hegybíró'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 9. § b) pont [2017. január 1.]

 

51/A. § (4) bek.-ben

,,hegyközség'' szövegrész helyébe ,,Hegyközségek Nemzeti Tanácsának '' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 9. § c) pont [2017. január 1.]

 

57. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (1) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 8. § (3) bek. [2017. január 1.]


2004. évi CXV. tv.

 
 

a lakásszövetkezetekről

 
 

30. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 45. § [2017. január 1.]


2004. évi CXXIII. tv.

 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 
 

8/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

16/A. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

16/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 24. § [2017. január 1.]


2004. évi CXL. tv.

 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 
 

13. § (2) bek. i) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

26. § (9) bek.-ben

,,írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni'' szövegrész helyébe ,,elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton lehet megküldeni, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 47. § a) pont [2017. január 1.]

 

26. § (10) bek.-ben

,,kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot egymással'' szövegrész helyébe ,,elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton tartanak kapcsolatot egymással, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 47. § b) pont [2017. január 1.]

 

29. § (1c) bek. után

(1d)-(1e) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 46. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

33. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 46. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

45/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 46. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (3) bek.-ben

,,nyolc'' szövegrész helyébe ,,öt'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 47. § c) pont [2017. január 1.]

 

48. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

53. § (4d) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

54. § (5) bek.-ben

,,a gyámhatóság képviselője'' szövegrész helyébe ,,az eseti gondnok vagy eseti gyám'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 47. § d) pont [2017. január 1.]

 

79. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

80. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

80. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 46. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

105. § (7) bek.-ből

,, , amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 48. § a) pont [2017. január 1.]

 

125. § (5) bek.-ből

,,Az eljárási bírság végrehajtására a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 48. § b) pont [2017. január 1.]

 

141. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg j) pont után k) ponttal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 46. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

174. § (1) bek. c) pontban

,,közvetítők'' szövegrész helyébe ,,közvetítők és a hatósági eljárásban kirendelt ügygondnokok'' szövegrész, ,,közvetítővé'' szövegrész helyébe ,,közvetítővé és az ügygondnokká'' szövegrész, ,,feltételeire'' szövegrész helyébe ,,feltételeire, az ügygondnok kirendelésére'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 47. § e) pont [2017. január 1.]

 

A törvény

Hat. kív. h.: 2016: CL. tv. 142. § [2018. január 1.]


2005. évi XVIII. tv.

 
 

a távhőszolgáltatásról

 
 

35. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

,,Mérés, elszámolás, díjfizetés'' alcím

48/A. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 49. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (8) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,járásbíróság nemperes eljárásban'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 50. § [2017. január 1.]

 

51. § (9) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (9) bek. után (10)-(14) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 49. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

60. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 49. § (3) bek. [2018. január 1.]


2005. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a közérdekű önkéntes tevékenységről

 
 

3. § (1) bek. f) pont fa) alpontban

,,illetve intézmény'' szövegrész helyébe ,,intézmény vagy hálózat'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 53. § a) pont [2016. december 22.]

 

11. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 52. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

11. § (4) bek. a) pontban

,,bíróság nyilvántartásából'' szövegrész helyébe ,,civil és egyéb, bírósági bejegyzéssel létrejött, cégnek nem minősülő szervezetek országos névjegyzékéből'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 53. § b) pont [2016. december 22.]

 

11. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVI. tv. 52. § (2) bek. [2016. december 22.]


2005. évi XCV. tv.

 
 

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 
 

5. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.-ben

,,hogy a betegtájékoztatón'' szövegrész helyébe ,,hogy a csomagoláson és a betegtájékoztatón'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 31. § a) pont [2017. január 1.]

 

15/C. § (1) bek.-ben

,,kockázatértékelését'' szövegrész helyébe ,,kockázatértékelését a kormányrendeletben meghatározott véleményekre figyelemmel'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 31. § b) pont [2017. január 1.]

 

18. § (5) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

25/B. § (6) bek. után

(6a)-(6b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

25/C. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

34. § után

35. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet III. L. megjelölésű sor

Hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 2016: CLXXII. tv. 30. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


2005. évi CLXXXIII. tv.

 
 

a vasúti közlekedésről

 
 

2. § 4.12. pont a) alpontban

,,vagyonkezelési'' szövegrész helyébe ,,vagyonkezelési, vagyonműködtetési'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 31. § a) pont [2016. december 22.]

 

2. § 5.7. alpont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 27. § [2016. december 22.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 28. § [2016. december 22.]

 

26. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIV. tv. 32. § [2016. december 22.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,vagyonkezelésére,'' szövegrész helyébe ,,vagyonkezelésére, vagyonműködtetésére,'' szövegrész, ,,nemzeti vagyonról szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 31. § b) pont [2016. december 22.]

 

44. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 29. § [2016. december 22.]

 

44. § (5) bek.-ben

,,vagyonkezelői'' szövegrész helyébe ,,vagyonkezelői, vagyonműködtetési'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 31. § c) pont [2016. december 22.]

 

,,Adatvédelem, adatkezelés'' alcím

83. §-sal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 30. § [2016. december 22.]

 

3. melléklet e) pont ec) alpontban

,,vagyonkezelés feltételeit'' szövegrész helyébe ,,vagyonkezelés (vagyonműködtetés) feltételeit'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 31. § d) pont [2016. december 22.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

11/B. §

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet 12. Cím (51. § után)

Címmel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

IV. Fejezet 12. Cím

52. §-sal kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet II. 2. d) pont db) alpontban

,,szükséges tájékoztató'' szövegrész helyébe ,,szükséges tájékoztató (összefoglaló)'' szövegrész, az ,,idegen nyelvű tájékoztató'' szövegrész helyébe ,,idegen nyelvű tájékoztató (összefoglaló)'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 3. § [2017. január 1.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

7. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXII. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXII. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXII. tv. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

10/B. §

Helyébe lép: 2016: CLXII. tv. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. alcímcím (14. § előtt)

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 34. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

17. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLV. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

108/A. § után

108/B. §-sal kieg.: 2016: CXLV. tv. 38. § [2017. január 1.]


2006. évi XXVI. tv.

 
 

a földgáz biztonsági készletezésről

 
 

,,A törvény hatálya'' alcím

1/A. §-sal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

6. § f) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

7. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 20. § [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (8)-(10) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (10) bek. után (11) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 26. § a) pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,hőmennyiségben'' szövegrész helyébe ,,mennyiségben'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

12/A. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

14. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 26. § b) pont [2017. január 1.]


2006. évi LIII. tv.

 
 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 
 

3. § (5) bek. a) pont után

b) ponttal kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 33. § [2016. december 20.]

 

6/D. § (2) bek. után

(3)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 33. § [2017. január 2.]

 

,,A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések'' alcím

6/L. §-sal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 34. § [2017. január 2.]

 

12. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 35. § [2017. január 2.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 36. § [2017. január 2.]


2006. évi XCVII. tv.

 
 

az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 
 

14/A. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 33. § [2016. december 20.]


2006. évi XCVIII. tv.

 
 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

 
 

14. § (1) bek.-ben

,,közvetett formában'' szövegrész helyébe ,,közvetett formában megvalósított, a 3. § 10. pont szerinti tevékenység esetében'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 45. § a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (10) bek.-ben

,,bejelenteni'' szövegrész helyébe ,,elektronikus úton bejelenteni'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 45. § b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (12) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

22. § után

22/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

23. § (8) bek. után

(8a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (7) bek.-ben

,,23. § (3)-(4) és (6)-(8)'' szövegrész helyébe ,,23. § (3)-(4) és (6)-(8a)'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 45. § c) pont [2017. január 1.]

 

31. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 38. § [2017. január 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 39. § (1) bek. [2017. január 19.]

 

42. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 19.]

 

42. § (4) bek.-ben

,,az (5) bekezdésben foglalt kivétellel'' szövegrész helyébe ,,a (4a) és az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 45. § d) pont [2017. január 19.]

 

42. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 39. § (3) bek. [2017. január 19.]

 

53/B. § (4) bek.-ben

,,6 hónapon'' szövegrész helyébe ,,egy éven'' szövegrész lép: 2016: CLXXII. tv. 45. § e) pont [2017. január 1.]

 

53/C. § után

53/D. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

54. § (2) bek. j) pont után

k)-l) ponttal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 41. § (1) bek. [2016. december 20.]

 

54. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXII. tv. 41. § (2) bek. [2016. december 20.]

 

59. § (1) bek. c) pontból

,,az 54. § alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXII. tv. 46. § [2017. január 1.]

 

,,Vegyes rendelkezések'' alcím

78. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 42. § [2016. december 20.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

a ,,Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: KvfP. Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: CKTA) által kezelt Tőkealap'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 40. § a) pont [2016. december 20.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

a ,,KvfP. Zrt.'' szövegrész helyébe ,,CKTA által kezelt Tőkealap'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 40. § b) pont [2016. december 20.]

 

83/A. § (6) bek.-ben

az ,,5 éven belül'' szövegrész helyébe ,,7 éven belül'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 40. § c) pont [2016. december 20.]

 

87/I. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXII. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

87/M. § után

87/N. §-sal kieg.: 2016: CLXXII. tv. 44. § [2017. január 19.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

44. § (7) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. december 29.]

 

44. § (7) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CXLIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. december 29.]

 

90. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIX. tv. 2. § [2016. december 29.]


2007. évi LX. tv.

 
 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

 
 

1. §-ból

,,éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. a) pont [2016. december 21.]

 

2. § 22. pont után

23. és 24. ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 1. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

3. § (1) bek.-ből

,,éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. b) pont [2016. december 21.]

 

3. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 1. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

3. § (2) bek. d) pontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,és az'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § a) pont [2016. december 21.]

 

10. § (3) bek.-ből

,,éghajlatváltozás hatásaihoz való'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. c) pont [2016. december 21.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,évente'' szövegrész helyébe ,,a bevétel keletkezését követő évben'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § b) pont [2016. december 21.]

 

10/B. § (1) bek.-ben

,,vállalkozót is - csak'' szövegrész helyébe ,,vállalkozót is - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel csak'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § c) pont [2016. december 21.]

 

10/B. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 2. § [2016. december 21.]

 

10/B. § (2) bek.-ből

,, , valamint bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenységet az F-ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. d) pont [2016. december 21.]

 

10/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 3. § [2016. december 21.]

 

10/C. § (3) bek.-ben

,,szektorban'' szövegrész helyébe ,,szektorban és MR szektorban'' szövegrész, ,,alkalmazások'' szövegrész helyébe ,,alkalmazások, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezések'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § d) pont [2016. december 21.]

 

10/C. § (5) bek. d) pontban

,,kategória'' szövegrész helyébe ,,kategória, gyártó, ártalmatlanító, regeneráló'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § e) pont [2017. január 5.]

 

10/C. § (9) bek.-ből

,,A felügyeleti díjat esedékességétől a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli.'' szövegrészt és ,,és a késedelmi pótlék'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. e) pont [2016. december 21.]

 

10/C. § (10) bek.-ből

,, , és az emiatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (2) bek. f) pont [2016. december 21.]

 

10/C. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 4. § [2016. december 21.]

 

10/G. § (1) bek. után

(1a)-(1k) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 5. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

10/G. § (2) bek. után

(2a)-(2e) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 5. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

10/H. § (2)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 10. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

10/H. § (5) bek.-ben

,,az elkövetőt'' szövegrész helyébe ,,a jogsértőt'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § f) pont [2016. december 21.]

 

10/G. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 5. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

10/H. § (6) bek.-ben

,,mértékének csökkentéséről'' szövegrész helyébe ,,mértékénél alacsonyabb összegű klímavédelmi bírság kiszabásáról'' szövegrész, ,,az elkövetőt'' szövegrész helyébe ,,a jogsértőt'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § g) pont [2016. december 21.]

 

10/I. § (2) bek.-ben

,,15 napon belül kell'' szövegrész helyébe ,,45 napon belül kell átutalás vagy postai befizetés útján'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 9. § h) pont [2016. december 21.]

 

10/I. § (2) bek. után

(2a)-(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 6. § [2016. december 21.]

 

10/I. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 7. § [2016. december 21.]

 

14. § (6) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 8. § [2016. december 21.]


2007. évi LXXIV. tv.

 
 

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

 
 

38. § (1) bek.-ben

,,2017. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2020. szeptember 5-ig'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 35. § [2016. december 27.]

 

43/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 34. § [2016. december 27.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

3. § 26a. pont után

26b. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 27. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

3. § 50. pontban

,,töltőállomás-üzemeltetőt'' szövegrész helyébe ,,töltőállomás-üzemeltetőt és a villamosenergia-tárolói engedélyest'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 1. pont [2016. december 22.]

 

3. § 68. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 27. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

3. § 70. pont után

70a. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 27. § (3) bek. [2016. december 22.]

 

3. § 74. pont után

75-76. ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § 76. pont után

77. ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 11. § (2) bek. [2016. december 6.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,7/B. §-ban'' szövegrész lép: 2016: CLXIX. tv. 2. § a) pont [2016. december 22.]

 

7. § (2) és (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXIX. tv. 4. § [2016. december 22.]

 

7/A. § után

7/B. §-sal kieg.: 2016: CLXIX. tv. 1. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 12. § (2) bek. [2016. december 6.]

 

33/A. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,járásbírósághoz'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 52. § a) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 51. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

33/A. § (2) bek.-ben

,,járási hivatal határozatában'' szövegrész helyébe ,,járásbíróság'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 52. § b) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (2) bek. után

(3)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 51. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

III. Fejezet 3. alcímn

33/C. §-sal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 28. § [2016. december 22.]

 

40. § (4) bek.-ben

,,(4a)'' szövegrész helyébe ,,(4b)'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 52. § c) pont [2017. január 1.]

 

40. § (4a)-(4b) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4n) bek. után 4c) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 51. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (3) bek.-ben

,,és az ügyfélszolgálatnak a működési rendjét, a félfogadási idejét a'' szövegrész helyébe ,,működési rendjét a villamosenergia-kereskedő, valamint az ügyfélszolgálat működési rendjét félfogadási idejét az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat ellátó'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 2. pont [2016. december 22.]

 

47. § (9) bek.-ben

,,146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész helyébe ,,a 146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 1. pont [2016. december 21.]

 

47/A. § (3) bek.-ben

,,146. § (4) bekezdése szerinti határozatban'' szövegrész helyébe ,,a 146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 2. pont [2016. december 21.]

 

56/A. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 29. § [2016. december 22.]

 

72. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 30. § [2016. december 22.]

 

74. § (1) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 31. § [2016. december 22.]

 

80. § (7) bek.-ben

,,7. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,7/B. §'' szövegrész lép: 2016: CLXIX. tv. 2. § b) pont [2016. december 22.]

 

88. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 32. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

88. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 32. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

90. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 1. pont [2016. december 22.]

 

90. § (3) bek.-ben

,,a 88. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 88. § (1) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 3. pont [2016. december 22.]

 

,,Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély'' alcím után

Alcímmel (90/C. §) kieg.: 2016: CXLIII. tv. 33. § [2016. december 22.]

 

93. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 34. § [2016. december 22.]

 

94. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 35. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

94. § (5) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 35. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

101. § (4) bek.-ben

,,102/A. § (3) bekezdés a) pontját'' szövegrész helyébe ,,102/A. § (4) bekezdés a) pontját'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 4. pont [2016. december 22.]

 

114/E. § (3) bek.-ben

,,Ha a piaci szereplő az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét'' szövegrész helyébe ,,Ha az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó a kötelezettségét'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 5. pont [2016. december 22.]

 

116. § (1) bek.-ben

,,és a közvetlen vezeték'' szövegrész helyébe ,, , közvetlen vezeték és az ideiglenes vezeték'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 6. pont [2016. december 22.]

 

116. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 51. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

116. § (1) bek.-ben

,,és a közvetlen vezeték'' szövegrész helyébe ,, , közvetlen vezeték és az ideiglenes vezeték'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 7. pont [2017. január 2.]

 

116. § (3) bek. e) pontban

,,és a kisfeszültségű közvetlen vezetékre,'' szövegrész helyébe ,, , a kisfeszültségű közvetlen vezetékre és a kisfeszültségű ideiglenes vezetékre,'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 8. pont [2016. december 22.]

 

117. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIX. tv. 1. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

117. § (6) bek.-ben

,,A villamosmű'' szövegrész helyébe ,,A (6a) bekezdésben meghatározott kivétellel a villamosmű'' szövegrész lép: 2016: CLXIX. tv. 2. § c) pont [2016. december 22.]

 

117. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIX. tv. 1. § (3) bek. [2016. december 22.]

 

,,ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK SAJÁT INGATLANON'' alcím előtt

119/C. §-sal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 36. § [2016. december 22.]

 

120. §-ban

,,és közvetlen vezeték'' szövegrész helyébe ,, , közvetlen vezeték és ideiglenes vezeték'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 9. pont [2016. december 22.]

 

,,Termelői, magán- és közvetlen vezeték építése idegen ingatlanon'' alcím után

Alcímmel (132/A. §) kieg.: 2016: CXLIII. tv. 37. § [2016. december 22.]

 

133. § előtti alcímcím

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 51. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

133. § (1) bek.-ben

,,termelői vezeték, magánvezeték, a közvetlen vezeték,'' szövegrész helyébe ,,a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték, az ideiglenes vezeték,'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 10. pont [2016. december 22.]

 

133. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 51. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

133. § (3) bek.-ben

,,jogerős üzemeltetési engedély'' szövegrész helyébe ,,bejelentés'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 52. § d) pont [2017. január 1.]

 

135. § (1) bek.-ben

,,vagy közvetlen vezeték'' szövegrész helyébe ,, , közvetlen vezeték vagy ideiglenes vezeték'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 11. pont [2016. december 22.]

 

136. § (2) bek.-ben

,,és a közvetlen vezeték'' szövegrész helyébe ,, , a közvetlen vezeték és az ideiglenes vezeték'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 12. pont [2016. december 22.]

 

137. §-ban

,,és a csatlakozó berendezés,'' szövegrész helyébe ,, , a csatlakozó berendezés és a közvetlen vezeték,'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 13. pont [2016. december 22.]

 

141. § (7) bek.-ből

,,vagy határozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 6. § 1. pont [2016. december 21.]

 

142. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 38. § [2016. december 22.]

 

143. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 1. § [2016. december 21.]

 

143. § (6) bek.-ben

,,a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában'' szövegrész helyébe ,,elnöke a rendszerhasználati díjakat megállapító rendeletében'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 3. pont [2016. december 21.]

 

143. § (8) bek.-ben

,,Az e §'' szövegrész helyébe ,,A (2) és a (7) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 4. pont [2016. december 21.]

 

143. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 39. § [2016. december 22.]

 

143. § (9) bek.-ben

,,határozatában'' szövegrész helyébe ,,rendeletében'' szövegrész és a ,,20'' szövegrész helyébe ,,1'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 5. pont [2016. december 28.]

 

144. § (1) bek.-ben

,,határozatában'' szövegrész helyébe ,,rendeletében'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 6. pont [2016. december 21.]

 

144. § (2) bek.-ben

,,határozatban'' szövegrész helyébe ,,rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 7. pont [2016. december 21.]

 

144. § (2) bek.-ből

,,rendszerirányítási'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 2. pont [2016. december 22.]

 

146. § (3) bek.-ben

,,külön díjak'' szövegrész helyébe ,,a (2) bekezdés szerinti külön díjak'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 14. pont [2016. december 22.]

 

146. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 2. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

146. § (5) bek.-ben

,,Az e § szerinti rendeletek'' szövegrész helyébe ,,A (2) és (3) bekezdés szerinti rendelet és az (1) bekezdés szerinti rendeletre vonatkozó javaslat'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 15. pont [2016. december 22.]

 

146. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 2. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

146. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 40. § [2016. december 22.]

 

146/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 3. § [2016. december 21.]

 

148. § (2) bek.-ben

,,0,25 Ft/kWh'' szövegrész helyébe ,,0,16 Ft/kWh'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 16. pont [2017. január 1.]

 

148. § (3) bek.-ben

,,0,07 Ft/kWh'' szövegrész helyébe ,,0,10 Ft/kWh'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 17. pont [2017. január 1.]

 

159. § (1) bek. 5. pontban

,,alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait, valamint a rendszerhasználati díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 8. pont [2016. december 21.]

 

159. § (1) bek. 6. pontban

,,alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait, valamint a csatlakozási díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 9. pont [2016. december 21.]

 

159. § (1) bek. 8a. pontban

,,alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 10. pont [2016. december 21.]

 

159. § (1) bek. 17. pont után

18. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 41. § [2016. december 22.]

 

163. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 3. pont [2016. december 22.]

 

168. § (10) bek.-ből

,,a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjait, a csatlakozási díjakat megállapító határozat, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 6. § 2. pont [2016. december 21.]

 

168. § (15a) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 6. § 3. pont [2016. december 21.]

 

168. § (19) bek. után

(20)-(22) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 42. § [2016. december 22.]

 

168/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 6. § 4. pont [2016. december 21.]

 

170. § (1) bek. 35. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 4. pont [2016. december 22.]

 

170. § (1) bek. 49. pont után

50. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 43. § [2016. december 22.]

 

170. § (1) bek. 50. pont után

51. ponttal kieg.: 2016: CLXIX. tv. 1. § (4) bek. [2016. december 22.]

 

170. § (5) bek. 1. pontban

,,alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait, valamint a rendszerhasználati díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 8. pont [2016. december 21.]

 

170. § (5) bek. 2. pontban

,,alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait, valamint a csatlakozási díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 9. pont [2016. december 21.]

 

170. § (5) bek. 5. pontban

,,engedélyes'' szövegrész helyébe ,,felek'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 45. § 18. pont [2016. december 22.]

 

170. § (5) bek. 5. pont után

6-7. ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

170. § (5) bek. 7. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 7. pont után 8. ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 13. § (2) bek. [2016. december 6.]

 

170. § (5) bek. 9. pontban

,,alkalmazásának szabályait.'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait, valamint a külön díjak mértékét.'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 5. § 11. pont [2016. december 21.]

 

175. § után

176. §-sal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 44. § [2016. december 22.]

 

178/L. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 5. pont [2016. december 22.]

 

178/O. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 6. pont [2016. december 22.]

 

178/SZ. §-ból

,,semmilyen formában'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 48. § 7. pont [2016. december 22.]

 

,,Hatályba léptető rendelkezések'' alcím

178/U. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIII. tv. 4. § [2016. december 21.]

 

184/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 15. § [2016. december 6.]

 

184. § után

184/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 14. § [2017. január 1.]


2007. évi CVI. tv.

 
 

az állami vagyonról

 
 

3. § (2) bek. a) pontból

,,és a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 47. § [2016. december 22.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

2. § 25. pont b) alpontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 15. § [2017. január 1.]


2007. évi CXXIII. tv.

 
 

a kisajátításról

 
 

9. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 37. § [2017. január 2.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 38. § (1) bek. [2017. január 2.]

 

23. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 2.]

 

25. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 39. § [2017. január 2.]

 

25. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIV. tv. 44. § a) pont [2017. január 2.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,legalább 10, legfeljebb 15 napnak'' szövegrész helyébe ,,legalább 5, legfeljebb 15 napnak'' szövegrész szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 43. § a) pont [2017. január 2.]

 

32. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 40. § [2017. január 2.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,Ha kisajátítás jogalapjának vitatása miatt indított közigazgatási perben'' szövegrész helyébe ,,Ha a közigazgatási perben'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 43. § b) pont [2017. január 2.]

 

37/B. § (3) bek.-ből

,,haladéktalanul tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a szakvélemény a kisajátítási hatóságnál megtekinthető, valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIV. tv. 44. § b) pont [2017. január 2.]

 

37/C. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 41. § [2017. január 2.]

 

47. § után

48. §-sal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 42. § [2017. január 2.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

1/A. §-ban

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben'' szövegrész helyébe ,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész lép: 2016: CLXXXVII. tv. 10. § a) pont [2016. december 23.]

 

1/B. §-ban

,,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény'' szövegrész helyébe ,,a Ket.'' szövegrész lép: 2016: CLXXXVII. tv. 10. § b) pont [2016. december 23.]

 

3. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXVII. tv. 4. § [2016. december 23.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXVII. tv. 11. § a) pont [2016. december 23.]

 

8. § (1) bek.-ből

,,földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXVII. tv. 11. § b) pont [2016. december 23.]

 

8. § (2) bek.-ből

,, , illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXVII. tv. 11. § c) pont [2016. december 23.]

 

9. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 5. § [2016. december 23.]

 

16. § (2)-(8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 53. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 53. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

16/B. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 6. § [2016. december 23.]

 

17. § (1c) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 53. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (1d) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 53. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (5) bek.-ben

,,hasznosítás utólagos engedélyezésével'' szövegrész helyébe ,,hasznosításhoz való utólagos hozzájárulásával'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 54. § a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (6) bek.-ben

,,cél-kitermelőhely utólagos engedélyezése'' szövegrész helyébe ,,célkitermelőhelyhez való utólagos hozzájárulás'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 54. § b) pont [2017. január 1.]

 

17/B. § (3) bek.-ben

,,eredeti állapot helyreállításának függő'' szövegrész helyébe ,,eredeti állapot helyreállítása teljesítésének függő'' szövegrész lép: 2016: CLXXXVII. tv. 10. § c) pont [2016. december 23.]

 

17/C. § után

Alcímmel és 18. §-sal kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 7. § [2016. december 23.]

 

24. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXVII. tv. 8. § [2016. december 23.]

 

22. § (1) bek. c) pont cb) alpont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 53. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 53. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (5) bek.-ben

,,földvédelmi bírság a tulajdonosokat'' szövegrész helyébe ,,földvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége a tulajdonosokat'' szövegrész lép: 2016: CLXXXVII. tv. 10. § d) pont [2016. december 23.]

 

30/A. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 53. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

72. § után

73. §-sal kieg.: 2016: CLXXXVII. tv. 9. § [2016. december 23.]

 

1. melléklet 4. pont 4.1. alpontban

,,hasznosítás utólagos engedélyezése'' szövegrész helyébe ,,hasznosításhoz való utólagos hozzájárulás'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 54. § c) pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet 2. pont 2.5. pont a) alpontban

,,hasznosítás utólagos engedélyezése'' szövegrész helyébe ,,hasznosításhoz való utólagos hozzájárulás'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 54. § c) pont [2017. január 1.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

12. § (13) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 35. § (1) bek. [2016. december 28.]

 

12. § (14) bek. után

(15)-(16) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 35. § (2) bek. [2016. december 28.]

 

117. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 36. § [2016. december 28.]

 

180. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 37. § [2016. december 28.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

3. § 46a. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 1. pont [2016. december 22.]

 

3. § 51a. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 48. § [2016. december 22.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész helyébe ,,járásbírósághoz'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 56. § a) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 55. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § (4) bek.-ben

,,járási hivatal határozatában'' szövegrész helyébe ,,járásbíróság'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 56. § b) pont [2017. január 1.]

 

16. § (4) bek. után

(5)-(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 55. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17-18. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 49. § [2016. december 22.]

 

,,Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer'' alcímcím (19/B. § előtt)

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 9. pont [2016. december 22.]

 

19/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 10. pont [2016. december 22.]

 

24. §-ból

,, , és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon, a közvetlenül földgázkereskedő által ellátott telephelyi felhasználók vonatkozásában a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére megküldeni'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 11. pont [2016. december 22.]

 

28. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 50. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

28. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 50. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

29. § (5) bek.-ben

,,határozatban'' szövegrész helyébe ,,rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 1. pont [2016. december 21.]

 

29/B. § (3) bek.-ben

,,határozatban'' szövegrész helyébe ,,rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 1. pont [2016. december 21.]

 

31/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 51. § [2016. december 22.]

 

31/A. § (4) bek.-ből

,,vagy a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 12. pont [2016. december 22.]

 

31/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 52. § [2016. december 22.]

 

31/B. § (4a)-(4c) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 13. pont [2016. december 22.]

 

31/C. § (1) bek.-ből

,,és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt és ,, , valamint a kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és az érintett rendszerüzemeltetők a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 14. pont [2016. december 22.]

 

31/C. § (3) bek.-ből

,, , a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 15. pont [2016. december 22.]

 

41. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 53. § [2016. december 22.]

 

61/F. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 54. § [2016. december 22.]

 

63. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 55. § [2016. december 22.]

 

63/A. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 56. § [2016. december 22.]

 

71. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 57. § [2016. december 22.]

 

72. § (2) bek.-ben

,,Hivatal határozatában'' szövegrész helyébe ,,Hivatal elnökének rendeletében'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 2. pont [2016. december 21.]

 

72. § (5a) és (6a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 16. pont [2016. december 22.]

 

72. § (16) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (16) bek. után (17) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIII. tv. 58. § [2016. december 22.]

 

78. § (2a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 17. pont [2016. december 22.]

 

86. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 59. § [2016. december 22.]

 

87. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 60. § [2016. december 22.]

 

91. § (4) bek.-ből

,, , a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 18. pont [2016. december 22.]

 

92. § (4) bek.-ből

,,és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 19. pont [2016. december 22.]

 

99. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 61. § [2016. december 22.]

 

99. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 20. pont [2016. december 22.]

 

99. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 55. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

100. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 62. § [2016. december 22.]

 

100. § (2a)-(2d) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 21. pont [2016. december 22.]

 

103. § (3) bek.-ben

,,Hivatal határozatban'' szövegrész helyébe ,,Hivatal elnöke rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 3. pont [2016. december 21.]

 

103. § (4)-(4a) bek.-ből

,,semmilyen formában'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 22. pont [2016. december 22.]

 

104. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 63. § [2016. december 22.]

 

104. § (4a) bek.-ben

,,az árat meghatározó rendelet kihirdetését követő 3 munkanapon belül vagy az árat meghatározó határozat esetében'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb'' szövegrész és ,,20'' szövegrész helyébe ,,1'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 4. pont [2016. december 28.]

 

104. § (7) bek.-ből

,,vagy határozat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 12. § 1. pont [2016. december 21.]

 

104/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 7. § [2016. december 21.]

 

105. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 23. pont [2016. december 22.]

 

105. § (2) bek.-ben

,,a), d) és e) pontjai'' szövegrész helyébe ,,a) és d) pontjai'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § a) pont [2016. december 22.]

 

105/A. § (1) bek.-ben

,,Hivatal határozatában'' szövegrész helyébe ,,Hivatal elnökének rendeletében'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 2. pont [2016. december 21.]

 

105/A. § (1) bek.-ből

,,központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 24. pont [2016. december 22.]

 

106. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 8. § [2016. december 21.]

 

106. § (4) bek.-ben

,,Az e §'' szövegrész helyébe ,,Az (1) és a (2) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 5. pont [2016. december 21.]

 

108. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIII. tv. 9. § [2016. december 21.]

 

113. § (1) bek.-ből

,,és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 25. pont [2016. december 22.]

 

113. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 64. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

113. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 64. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

114. § (1) bek. k) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 26. pont [2016. december 22.]

 

114. § (2) bek.-ből

,,és k)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 27. pont [2016. december 22.]

 

114. § (10) bek.-ben

,,a)-h), j) és k) pontjában'' szövegrész helyébe ,,a)-h) és j) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § b) pont [2016. december 22.]

 

114. § (10) bek.-ből

,,és k)'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 27. pont [2016. december 22.]

 

114. § (17) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 28. pont [2016. december 22.]

 

119. § (2a) bek.-ben

,,hazai termelésű földgázt termelőre'' szövegrész helyébe ,,hazai termelésű földgázt termelőre és a 72. § (16) bekezdés b) pontja szerint eljáró földgáztermelőre'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § c) pont [2016. december 22.]

 

120/A. § (3) bek. d) pont da) alpontban

,,kereskedelmi és termelői engedélyesének'' szövegrész helyébe ,,kereskedelmi engedélyesének és földgáztermelőjének'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § d) pont [2016. december 22.]

 

120/A. § (3) bek. d) pont db) alpontban

,,kereskedelmi és termelői engedélyes'' szövegrész helyébe ,,kereskedelmi engedélyes és földgáztermelő'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § e) pont [2016. december 22.]

 

121/C. § (4) bek. a) pontból

,,bármely tagvállalatával, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 29. pont [2016. december 22.]

 

121/C. § (6) bek.-ből

,,bármely tagvállalatával, vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 29. pont [2016. december 22.]

 

121 /E. § (2) bek.-ből

,,és annak tagvállalataitól'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 30. pont [2016. december 22.]

 

125. § (1d) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 31. pont [2016. december 22.]

 

125. § (8) bek.-ben

,, , a rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrész helyébe ,,és a rendszerüzemeltetők'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § f) pont [2016. december 22.]

 

125. § (9) bek.-ben

,, , a földgáztermelőnek és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek'' szövegrész helyébe ,,és a földgáztermelőnek'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § g) pont [2016. december 22.]

 

125. § (10) bek.-ből

,,a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 32. pont [2016. december 22.]

 

125. § (14) bek.-ből

,,és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 33. pont [2016. december 22.]

 

125/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 34. pont [2016. december 22.]

 

127. § b) pontból

,, , a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 35. pont [2016. december 22.]

 

127. § gy) pontban

,,díjak alkalmazásának szabályait,'' szövegrész helyébe ,,díjak alkalmazásának szabályait, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 6. pont [2016. december 21.]

 

127. § s) pont

Helyébe lép, egyidejűleg s) pont után sz) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 65. § [2016. december 22.]

 

128. § (3) bek.-ben

,,129. § (2) bekezdés c) pontjában'' szövegrész helyébe ,,129. § (2) bekezdés d) pontjában'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § h) pont [2016. december 22.]

 

129. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 36. pont [2016. december 22.]

 

129. § (2a) bek.-ből

,, , c'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 37. pont [2016. december 22.]

 

129/A. § (1) bek.-ből

,, , valamint a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat, valamint a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait megállapító'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 12. § 2. pont [2016. december 21.]

 

129/A. § (2)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIII. tv. 12. § 3. pont [2016. december 21.]

 

132. § 18. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 66. § (1) bek. [2016. december 22.]

 

132. § 19. pontból

,,és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 38. pont [2016. december 22.]

 

132. § 21. pont után

22. ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 66. § (2) bek. [2016. december 22.]

 

132. § 27., 29. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 39. pont [2016. december 22.]

 

132. § 48. pont

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 66. § (3) bek. [2016. december 22.]

 

132. § 54-55. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 39. pont [2016. december 22.]

 

133/A. § 2. pontban

,,valamint alkalmazásának feltételeit,'' szövegrész helyébe ,,valamint alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 7. pont [2016. december 21.]

 

133/A. § 4. pontban

,,alkalmazásának feltételeit,'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának feltételeit és a csatlakozási díjak mértékét,'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 8. pont [2016. december 21.]

 

133/A. § 6. pontban

,,alkalmazásának szabályait'' szövegrész helyébe ,,alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 11. § 9. pont [2016. december 21.]

 

133/A. § 12. pontban

,,engedélyes'' szövegrész helyébe ,,felek'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 67. § i) pont [2016. december 22.]

 

133/A. § 13-15. pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 40. pont [2016. december 22.]

 

140/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 41. pont [2016. december 22.]

 

146/D. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 42. pont [2016. december 22.]

 

146/F. §

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 68. § 43. pont [2016. december 22.]

 

XVIII. Fejezet

146/M. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIII. tv. 10. § [2016. december 21.]


2008. évi XLVI. tv.

 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 
 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

77. § (1) bek.

a) ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 21. § (2) bek. [2017. január 1.]


2008. évi XLVII. tv.

 
 

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 
 

15. § (3) bek.-ben

,,törvény 88/B. § (1)-(6) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 88/B. § (1)-(8) bekezdését'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 34. § a) pont [2017. január 15.]

 

19. § c) pontban

,,a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)'' szövegrész helyébe ,,a Tpvt.'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 34. § b) pont [2017. január 15.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,43/H. § (8) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,43/H. § (7) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CLXI. tv. 34. § c) pont [2017. január 15.]


2008. évi XLVIII. tv.

 
 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 
 

5/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 53. § [2016. december 28.]

 

5/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 54. § [2016. december 28.]

 

5/F. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 55. § [2017. január 19.]

 

5/F. § után

5/G. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 56. § [2016. december 28.]


2008. évi XCIX. tv.

 
 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

 
 

V. Fejezet 3. Címben (43. § előtt)

,,Balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,Táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § a) pont [2017. január 1.]

 

43/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXIV. tv. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

43/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXIV. tv. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

43/A. § (3) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § b) pont [2017. január 1.]

 

43/B. § (1) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § c) pont [2017. január 1.]

 

43/B. § (2) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § c) pont [2017. január 1.]

 

43/C. §-ban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § b) pont [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

46/A. §-sal kieg.: 2016: CLXIV. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek. c) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 18. § b) pont [2017. január 1.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

4. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 57. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

49. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 57. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

52. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 57. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

90/M. § (2) bek.-ből

,, ,amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 58. § [2017. január 1.]

 

103. § után

104. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 22. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

113. § (17) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 57. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

115. § c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 22. § (2) bek. [2017. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításró

 
 

8. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 45. § [2018. július 1.]

 

32/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 60. § [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 59. § [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 46. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 46. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

47. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 47. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 47. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 47. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 48. § [2018. július 1.]

 

51. § (4) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 49. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 49. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 49. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (9) bek. i) pont után

j)-k) ponttal kieg.: 2016: CXLIV. tv. 49. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

51. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 49. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

52. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 50. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 50. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

56. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 51. § [2016. december 22.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 63. § a) pont [2017. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

44. § (4) bek.-ben

,,a központi anyakönyvi szerv'' szövegrész helyébe ,,az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 62. § a) pont [2016. december 31.]

 

46. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

51. § (1) bek.-ben

,,és nyilvántartásukról'' szövegrész helyébe ,,a Magyar Nemzeti Levéltár az adatvédelmi szabályok megtartásával és - az (1a) bekezdésben meghatározottak szerint -'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 62. § b) pont [2017. január 1.]

 

51. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 61. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

61. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 61. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

61. § (3) bek.-ből

,,és halálesetet'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 63. § b) pont [2017. január 1.]

 

61. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

62. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

62. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 61. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

69/I. §-ban

,,anyakönyvvezető és a'' szövegrész helyébe ,,anyakönyvvezető és a Magyar Nemzeti Levéltár az adatvédelmi szabályok megtartásával, továbbá - a 69/J. §-ban meghatározottak szerint - a'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 62. § c) pont [2017. január 1.]

 

,,Elektronikus anyakönyv'' alcím

69/J. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 61. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (2) bek. b) pont bm) alpont után

bn) alponttal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 61. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

73/A. § (8) bek.-ből

,,diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbenső felülhitelesítéssel,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 63. § c) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 2016: CXXVII. tv. 61. § (11) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


2010. évi XLIII. tv.

 
 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 
 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 57. § [2017. január 2.]

 

10. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLXXI. tv. 12. § [2016. december 20.]

 

10. § (3) bek.-ben

,,igazgatótanácsának tagjaira,'' szövegrész helyébe ,,igazgatótanácsának tagjaira, a Szanálási Alap igazgatótanácsának tagjaira, a Likviditási Bizottság tagjaira, a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányító testületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó irányító testületének tagjaira,'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 18. § [2016. december 15.]


2010. évi LXXV. tv.

 
 

az egyszerűsített foglalkoztatásról

 
 

1. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 41. § a) pont [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLV. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLV. tv. 41. § b) pont [2017. január 1.]


2010. évi XC. tv.

 
 

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

9. § (1a) bek. záró szövegrészben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

11. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 25. § [2017. január 1.]


2010. évi CLXXXIV. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

 
 

7. §

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 20. § [2019. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: CLVIII. tv. 21. §, illetve 1. melléklet [2019. január 1.]


2011. évi VI. tv.

 
 

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CXL. tv. 5. § [A Megállapodás 281. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpont.]


2011. évi LXXXV. tv.

 
 

a környezetvédelmi termékdíjról

 
 

1. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

2. § 5. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 11. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 12. pont a) alpontból

,,végfelhasználó vevőtől'' szövegrészt és ,,saját'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. § 12. pont c) alpontban

,,végfelhasználó vevőtől'''' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. § 14b. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 25. pontban

,,hordtasak vagy hordtáska'' szövegrész helyébe ,,hordtasak vagy hordtáska, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek. h) pontban

,,gazdálkodó szervezet részére'' szövegrész helyébe ,,gazdálkodó szervezet részére első alkalommal'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § b) pont [2017. január 1.]

 

9/A. § (8)-(10) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek. a) pont záró szövegrészben

,,ha a megvásárolt'' szövegrész helyébe ,,ha az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § c) pont [2017. január 1.]

 

14. § (5) bek. d) pontban

,,csomagolószer esetében'' szövegrész helyébe ,,csomagolószer esetében - ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert-'' szövegrész és ,,továbbértékesítő'' szövegrész helyébe ,,továbbértékesítő vagy saját célra felhasználó'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § d) pont [2017. január 1.]

 

14. § (6) bek.-ben

,,forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor'' szövegrész helyébe ,,forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § e) pont [2017. január 1.]

 

16/A. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIX. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

16/A. § (5) bek.-ben

,,begyűjtést'' szövegrész helyébe ,,gyűjtést'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § f) pont [2017. január 1.]

 

16/A. § (8) bek.-ben

,,tárgyévben kibocsátott'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdésben foglalt'', szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § g) pont [2017. január 1.]

 

15. alcím (17-18. §)

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

22/A. és 22/B. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek. g) pontban

,,egyéb csomagolószer'' szövegrész helyébe ,,a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § h) pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (1) bek.-ben

,,előállítású reklámhordozó papír'' szövegrész helyébe ,,előállítású, 2. § 26. pontban foglalt sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § i) pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIX. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

37. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

38. § (2) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:9 mezőben

,,kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru'' szövegrész helyébe ,,kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § j) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:10 mezőben

,,kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény'' szövegrész helyébe ,,kivéve: a hulladékgyűjtő edény'' szövegrész lép: 2016: CXXXIX. tv. 7. § k) pont [2017. január 1.]

 

1. melléklet b) pont szerinti táblázat utáni

,,* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő ,,ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK'' felirattal ellátva. ** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő ,,BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK'' felirattal ellátva.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

3. melléklet 1. pont nyitó szövegrészből

,,2012. évtől'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXIX. tv. 8. § (1) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXXXIX. tv. 6. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


2011. évi CVI. tv.

 
 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

1. § (4a) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 64. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (4a) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXLV. tv. 42. § [2017. január 1.]

 

1. § (4a) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 64. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CXIII. tv.

 
 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 
 

1. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

22. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,szükségállapot'' szövegrész helyébe ,,szükségállapot, terrorveszélyhelyzet'' szövegrész lép: 2016: CXXXIII. tv. 13. § a) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek. f) pontban

,,előtti védelmi helyzet'' szövegrész helyébe ,,előtti védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet'' szövegrész lép: 2016: CXXXIII. tv. 13. § b) pont [2017. január 1.]

 

36. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

37. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

38. § (4)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIII. tv. 14. § a) pont [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,kormánytisztviselőkből'' szövegrész helyébe ,,kormánytisztviselőkből, kormányzati ügykezelőkből'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 29. § a) pont [2017. január 1.]

 

25. alcím

40/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos'' szövegrész helyébe ,,önkéntes tartalékos'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 29. § b) pont [2017. január 1.]

 

41. § (5) bek.-ben

,,önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos'' szövegrész helyébe ,,önkéntes tartalékos'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 29. § c) pont [2017. január 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 27. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

42. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 27. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek. c) pontból

,,intézkedéseket,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXIII. tv. 14. § b) pont [2017. január 1.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

47. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIII. tv. 14. § c) pont [2017. január 1.]

 

47/A. § után

47/B. alcímmel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 28. § [2017. január 1.]

 

35/A. alcím (54/A-54/C. §)

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

56. § (3) bek. c) pontban

,,katonai rendészeti szolgálatban a katona vagy polgári személy részéről a katonai rendészt ért'' szövegrész helyébe ,,a szolgálatban lévő katonai rendész a katona vagy a polgári személy általi'' szövegrész lép: 2016: CXXXIII. tv. 13. § c) pont [2017. január 1.]

 

59. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

60. § (2) bek.-ben

,,könnygázszóró készülék,'' szövegrész helyébe ,,könnygázszóró készülék, elektromos sokkoló eszköz'' szövegrész lép: 2016: CXXXIII. tv. 13. § d) pont [2017. január 1.]

 

39. alcím

61/B-61/C. §-sal kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

61/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

80. §

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

81. § (1) bek. d)-e) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (1) bek. q) pont után

r)-s) ponttal kieg.: 2016: CXXXIII. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 10. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (2) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXIII. tv. 14. § d) pont [2017. január 1.]

 

81. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 10. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

84. §

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 2016: CXXXIII. tv. 12. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


2011. évi CLV. tv.

 
 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 
 

4. § (1b) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 26. § [2017. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

459. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

459. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

461. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 1. pont [2017. január 1.]

 

462. § (3) bek.-ben

,,munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 2. pont [2017. január 1.]

 

462/A. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb a minimálbér kétszeresének huszonhét százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 3. pont [2017. január 1.]

 

462/B. § (2) bek.-ben

,,100 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 4. pont [2017. január 1.]

 

462/B. § (3) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 5. pont [2017. január 1.]

 

462/C. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész, ,,14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 6. pont [2017. január 1.]

 

462/D. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész, ,,14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 7. pont [2017. január 1.]

 

462/D. § (3) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész, ,,14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 8. pont [2017. január 1.]

 

462/E. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész, ,,14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 9. pont [2017. január 1.]

 

462/F. § (2) bek. a) pontban

,,de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 500 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 10. pont [2017. január 1.]

 

462/F. § (2) bek. b) pontban

,,de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 200 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 11. pont [2017. január 1.]

 

462/G. § (2) bek.-ben

,,de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával'' szövegrész helyébe ,,de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 12. pont [2017. január 1.]

 

462/H. § (2) bek.-ben

,,50 százalékának 19 százalékos adókulccsal számított összegével'' szövegrész helyébe ,,50 százalékának a Tao. törvény 19. § szerinti adókulccsal számított összegével'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 30. § 13. pont [2017. január 1.]

 

467/I. § után

467/J. §-sal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 29. § [2017. január 1.]


2011. évi CLXVII. tv.

 
 

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

 
 

7. § (1) bek. záró szövegrészben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 20. § [2017. január 1.]


2011. évi CLXXV. tv.

 
 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 
 

4. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 8. § a) pont [2017. március 1.]

 

9/J. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 8. § b) pont [2017. március 1.]

 

9/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 4. § (1) bek. [2017. március 1.]

 

9/K. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 4. § (2) bek. [2017. március 1.]

 

9/L. § (1) bek. a) pontban

,,az ügyészséget'' szövegrész helyébe ,,az ügyészséget, amennyiben az ügyész a civil szervezet felett törvényességi ellenőrzést gyakorol'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 7. § a) pont [2017. március 1.]

 

11. § (1)-(3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 8. § c) pont [2017. március 1.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 5. § (1) bek. [2017. március 1.]

 

11. § (5)-(5b) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 8. § c) pont [2017. március 1.]

 

11. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 5. § (2) bek. [2017. március 1.]

 

11. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 8. § c) pont [2017. március 1.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget'' szövegrész helyébe ,,a bíróság a civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 7. § b) pont [2017. március 1.]

 

41. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 6. § [2017. március 1.]

 

47. §-ban

,,feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint'' szövegrész helyébe ,,feletti törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 7. § c) pont [2017. március 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

5. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 9. § [2017. március 1.]

 

8. § (1) bek. h) pontban

,,szakszövetség és'' szövegrész helyébe ,,szakszövetség,'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § a) pont [2017. március 1.]

 

8. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 10. § [2017. március 1.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 11. § [2017. március 1.]

 

19. §

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 12. § [2017. március 1.]

 

21. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 13. § [2017. március 1.]

 

21. § (2) bek.-ből

,,vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 31. § a) pont [2017. március 1.]

 

24. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 14. § [2017. március 1.]

 

27. § nyitó szövegrészben

,,esetén a kérelemhez'' szövegrész helyébe ,,esetén a törlési kérelemhez'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § b) pont [2017. március 1.]

 

28. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 15. § [2017. március 1.]

 

30. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 16. § (1) bek. [2017. március 1.]

 

30. § (4) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 16. § (2) bek. [2017. március 1.]

 

32. §

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 17. § [2017. március 1.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,az egyesület [4. § a) pont] vagy az alapítvány'' szövegrész helyébe ,,az egyesület [4. § a) pont], az alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § c) pont [2017. március 1.]

 

34. § (4) bek.-ből

,,kérelmező és ügyész részére történő'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 31. § b) pont [2017. március 1.]

 

35. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 31. § c) pont [2017. március 1.]

 

36. § (5) bek.-ben

,,bíróság felhívja'' szövegrész helyébe ,,bíróság a hiánypótlás keretében felhívja'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § d) pont [2017. március 1.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 18. § [2017. március 1.]

 

40. § (4) bek.-ben

,,szerinti képviselője küldi meg a bíróság részére'' szövegrész helyébe ,,szerinti - a szervezet nyilvántartásba bejegyzett képviselője kivételével meghatalmazással igazolt - képviselője küldi meg az OBH részére'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § e) pont [2017. március 1.]

 

40. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 31. § d) pont [2017. március 1.]

 

43. §

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 19. § [2017. március 1.]

 

46. §

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 20. § [2017. március 1.]

 

46. § után

46/A-46/B. §-sal kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 20. § [2017. március 1.]

 

49. § (1) bek. c) pontban

,,felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv'' szövegrész helyébe ,,felügyelőbizottság esetén a felügyelőbizottság'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § f) pont [2017. március 1.]

 

51. § után

51/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 21. § [2017. március 1.]

 

54. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a kezelő'' szövegrész helyébe ,,az ügyvezető'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § g) pont [2017. március 1.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 22. § [2017. március 1.]

 

29. alcímcím (59. § előtt)

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 23. § [2017. március 1.]

 

59. §

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 24. § [2017. március 1.]

 

30-31. alcím (60-61. §)

Hat. kív. h.: 2016: CLXXIX. tv. 31. § e) pont [2017. március 1.]

 

63. § c) pontban

,,ügyintéző'' szövegrész helyébe ,,ügyvezető'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § h) pont [2017. március 1.]

 

64. §-ban

,,Felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv'' szövegrész helyébe ,,Felügyelőbizottság esetén a felügyelőbizottság'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § i) pont [2017. március 1.]

 

67. § (1) bek. után

(1a)-(1e) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 25. § (1) bek. [2017. március 1.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,ügyintéző'' szövegrész helyébe ,,ügyvezető'' szövegrész lép: 2016: CLXXIX. tv. 30. § h) pont [2017. március 1.]

 

67. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 25. § (2) bek. [2017. március 1.]

 

35/A. alcím után

35/B. alcímmel (68/B. §) kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 26. § [2017. március 1.]

 

69. § után

70. §-sal kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 27. § [2017. március 1.]

 

71. § után

IV/A. Fejezettel (71/A-71/I. §) kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 28. § [2017. március 1.]

 

97. § b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 29. § [2017. március 1.]


2011. évi CLXXXVII. tv.

 
 

a szakképzésről

 
 

4/A. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész, ,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,A szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § c) pont [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § d) pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § e) pont [2017. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,A szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § f) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. záró szövegrészben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § g) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek. záró szövegrészben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § h) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3) bek.-ben

,,Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,A szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § i) pont [2017. január 1.]

 

18. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

45. § (5) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § j) pont [2017. január 1.]

 

45. § (5) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § k) pont [2017. január 1.]

 

57. § k) pont

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

58. § (3) bek.-ben

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § l) pont [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek. g) pontban

,,az állami szakképzési és felnőttképzési szerv'' szövegrész helyébe ,,a szakképzési feladatot ellátó hatóság'' szövegrész lép: 2016: CXLVI. tv. 9. § m) pont [2017. január 1.]

 

46. alcímcím (74. § előtt)

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

74. § (1) bek. c) és g) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLVI. tv. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

74. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLVI. tv. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

46. alcím

74/A. §-sal kieg.: 2016: CXLVI. tv. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

81. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

84. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

84. § (7)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLVI. tv. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

84. § (10) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLVI. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLVI. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

88. § (3) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLVI. tv. 10. § d) pont [2017. január 1.]


2011. évi CLXXXIX. tv.

 
 

a Magyarország helyi önkormányzatairól

 
 

71. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

72. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXV. tv. 2. § [2016. december 28.]

 

80. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXV. tv. 3. § [2016. december 28.]

 

145. § (1) bek.-ben

,,valamint a 146. §'' szövegrész helyébe ,,a 146. §, a 146/C. §, valamint a 146/F. §'' szövegrész lép: 2016: CLXXXV. tv. 6. § [2016. december 28.]

 

146/B. § után

146/C. §-sal kieg.: 2016: CLXXXV. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

146/F. §-sal kieg.: 2016: CLXXXV. tv. 5. § [2016. december 28.]


2011. évi CXC. tv.

 
 

a nemzeti köznevelésről

 
 

46. § (14) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 66. § [2017. január 1.]

 

46. § (15) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 65. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

96. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 65. § (2) bek. [2017. január 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

38/F. § után

38/G. §-sal kieg.: 2016: CLXVI. tv. 54. § [2017. január 1.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

10/B. § (3) bek.-ben

,,összegű'' szövegrész helyébe ,,összegű, illetve annál kisebb'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

10/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

10/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

8/C. alcím (39/A-39/C. §)

Hat. kív. h.: 2016: CLXXI. tv. 11. § [2017. január 18.]

 

V. fejezet

8/D-8/E. alcímmel (39/D-39/E. §) kieg.: 2016: CLXXI. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

45. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXI. tv. 11. § [2017. január 18.]

 

45. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXI. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

46. § után

14. alcímmel (47. §) kieg.: 2016: CLXXI. tv. 10. § [2017. január 1.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

6/B. § (1) bek. b) pont bc) alpont

Hat. kív. h.: 2016: CXLII. tv. 15. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

6/B. § (3) bek.-ben

,,A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat és az elkülönített állami pénzalapok'' szövegrész helyébe ,,A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 1. pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLII. tv. 15. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,86. § (4) bekezdése szerint'' szövegrész helyébe ,,86. § (3) bekezdése szerinti esetben az Országgyűlés döntése alapján, (4) bekezdése szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 2. pont [2017. január 1.]

 

31. § (2b) bek. után

(2c) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

36. § (4)-(4c) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

36. § (4c) bek. után

(4d) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 7. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

42. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

56/B. § (2) bek.-ben

,,érvényesen támogatás nem nyújtható'' szövegrész helyébe ,,az (1) bekezdés szerinti támogatás érvényesen nem nyújtható'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 3. pont [2017. január 1.]

 

78. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

81. § (5) bek.-ben

,,finanszírozási terv alapján történik'' szövegrész helyébe ,,a Kormány rendeletében megállapított eljárásrendben történik'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 4. pont [2017. január 1.]

 

86. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLII. tv. 10. § [2017. január 1.]

 

108. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

108. § (5) bek.-ből

,,vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat'' szövegrészt és ,, , a helyi nemzetiségi önkormányzattal'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLII. tv. 15. § (2) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

108. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

70. alcím

108/A. §-sal kieg.: 2016: CXLII. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 5. pontban

,,tartalék'' szövegrész helyébe ,,tartalék és a fejezeti stabilitási tartalék'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 5. pont [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 16. pontban

,,szabályokat, valamint az'' szövegrész helyébe ,,szabályokat, az 58. § (2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék alapját, mértékét, megállapításának és megfizetésének szabályait, a'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 6. pont [2016. december 15.]

 

109. § (1) bek. 18. pontban

,,befizetésének'' szövegrész helyébe ,,befizetésének, valamint a központosított beszedési számla feletti rendelkezés'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 7. pont [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 19. pontban

,,előirányzatok finanszírozási terve elkészítésének szabályait'' szövegrész helyébe ,,előirányzatok'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 8. pont [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 23. pontban

,,költségvetési maradvány'' szövegrész helyébe ,,maradvány'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 9. pont [2017. január 1.]

 

109. § (1) bek. 27. pontban

,,kiszabás módját, valamint a 103. § (4) bekezdése szerint közzétett adatok körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat,'' szövegrész helyébe ,,kiszabás módját, a 103. § (4) bekezdése szerint közzétett adatok körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat, valamint a 108/A. § (2) bekezdése szerinti intézkedések körét és végrehajtásának szabályait,'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 10. pont [2017. január 1.]

 

109. § (2) bek.-ben

,,ellenőrzései'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzései, valamint a 109. § (11) bekezdése szerinti Likviditási Bizottság összetételének és működésének'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 14. § 11. pont [2016. december 15.]

 

109. § (3) bek. 6. pontból

,,a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXLII. tv. 15. § (2) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

109. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

111. § (25), (27)-(28), (30)-(31) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLII. tv. 15. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

54/A. § (1) bek.-ben

,,kizárólag'' szövegrész helyébe ,,kizárólag vagy elsődlegesen'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 2. § [2016. december 21.]

 

93. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXX. tv. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

134. § (1) bek. 2. pont

Helyébe lép: 2016: CLV. tv. 53. § [2017. január 1.]

 

150. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 30. § [2017. január 1.]

 

207. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 1. § [2016. december 21.]

 

225/L. § (1) bek.-ben

,,valamint a 237. §-t'' szövegrész helyébe ,,a 232/A. §-t, valamint a 237. §-t'' szövegrész lép: 2016: CLXXX. tv. 3. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

VIII. Fejezet ,,Címek alcím'' előtt

Alcímmel és 232/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXX. tv. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

253. § (1) bek.-ben

,,a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából'' szövegrész helyébe ,,július 1-je alkalmából'' szövegrész lép: 2016: CLXXX. tv. 3. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

3. melléklet III. 6. pont

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 67. § [2017. január 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

3. § (3) bek.-ben

,,Hivatal eljárásaiban a (4) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,Hivatal eljárásaiban a (4) és (4a) bekezdésben'' szövegrész léo: 2016: CXXXVIII. tv. 21. § a) pont [2016. december 6.]

 

3. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 16. § [2016. december 6.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,Közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat'' szövegrész helyébe ,,Közérdekű üzemeltetőt kijelölő, valamint az átmeneti díjat megállapító határozat'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 21. § b) pont [2016. december 6.]

 

5/D. § (1) bek.-ben

,,meghatározott, az 1. mellékletben meghatározott képlet szerint kiszámított felhasználói'' szövegrész helyébe ,,meghatározott felhasználói'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 21. § c) pont [2016. december 6.]

 

5/D. § (2) bek.-ben

,,egyenérték kiszámításához szükséges adatokat a tárgyévet előtti év október 31-ig'' szövegrész helyébe ,,egyenértékre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatását minden év március 31-ig'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 21. § d) pont [2016. december 6.]

 

31/A. § (4) bek. után

(4a) és (4b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 17. § [2016. december 6.]

 

31/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 18. § [2016. december 6.]

 

31/B. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 19. § [2016. december 6.]

 

52. § (4) bek. után

(5)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 68. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

55/F. § után

55/G. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 68. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

74. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 20. § [2016. december 6.]


2012. évi XLI. tv.

 
 

a személyszállítási szolgáltatásokról

 
 

33. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 52. § [2016. december 22.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

43. § (5) és (12) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLXVIII. tv. 38. § (5) bek.


2012. évi CXII. tv.

 
 

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

1. alcímcímben (1. § előtt)

,,Értelmező'' szövegrész helyébe ,,Általános'' szövegrész lép: 2016: CLXVII. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

1. alcím

1/A. §-sal kieg.: 2016: CLXVII. tv. 41. § [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek. a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek. a) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 2016: CLXIV. tv. 21. § [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVII. tv. 42. § [2017. január 1.]


2012. évi CXVI. tv.

 
 

a pénzügyi tranzakciós illetékről

 
 

3. § (4) bek. n) pontban

,,szociális foglalkoztatás'' szövegrész helyébe ,,fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 55. § [2017. április 1.]


2012. évi CXXVI. tv.

 
 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 
 

15/B. § a) pontban

,,engedély kiadásával'' szövegrész helyébe ,,tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentésével'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 69. § [2017. január 1.]


2015. évi CXXIII. tv.

 
 

az egészségügyi alapellátásról

 
 

8. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXV. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXV. tv. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek. h) pontban

,,gyermekjóléti szolgálattal'' szövegrész helyébe ,,család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal'' szövegrész lép: 2016: CLXV. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek. i) pont

Helyébe lép: 2016: CLXV. tv. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXV. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. § (2) bek. i) pontban

,,gyermekjóléti szolgálattal'' szövegrész helyébe ,,család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal'' szövegrész lép: 2016: CLXV. tv. 11. § [2017. január 1.]


2015. évi CXXXIII. tv.

 
 

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

 
 

8. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 56. § (2) bek.

 

37. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 56. § (1) bek. [2016. december 22.]


2012. évi CXXXIV. tv.

 
 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

 
 

1. §

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 1. § [2016. december 21.]

 

3. § 1-2. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 2. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

3. § 7. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 2. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

3. § 8. pont b) alpont

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 2. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 3. § [2016. december 21.]

 

6. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 4. § [2016. december 21.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 5. § [2016. december 21.]

 

13/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXV. tv. 18. § [2016. december 21.]

 

15. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 6. § [2016. december 21.]

 

15/A. § (5) bek.-ben

,,60 napon belül'' szövegrész helyébe ,,20 napon belül'' szövegrész lép: 2016: CXXXV. tv. 17. § [2016. december 21.]

 

15/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 7. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

15/B. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 7. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

15/D. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 8. § [2016. december 21.]

 

15/E. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

15/E. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 9. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

III. Fejezet 5. cím

15/G. §-sal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 10. § [2016. december 21.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 11. § [2016. december 21.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 12. § [2016. december 21.]

 

22. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXV. tv. 13. § [2016. december 21.]

 

24/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 14. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

24/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 14. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

24/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXV. tv. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

24/C. § b) pont után

c)-d) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 15. § [2016. december 21.]

 

V. Fejezet

24/F. §-sal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 16. § [2016. december 21.]


2012. évi CXLVII. tv.

 
 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 
 

10. § (1) bek.-ben

,,ellátások számításának alapja havi 81 300 forint'' szövegrész helyébe ,,ellátások számításának alapja havi 90 000 forint'' szövegrész, ,,136 250 forint'' szövegrész helyébe ,,150 000 forint'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 31. § 1. pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,ellátások számításának alapja havi 90 000 forint'' szövegrész helyébe ,,ellátások számításának alapja havi 93 500 forint'' szövegrész, ,,150 000 forint'' szövegrész helyébe ,,157 000 forint'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 32. § 1. pont [2018. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,16'' szövegrész helyébe ,,14'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 31. § 2. pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,14'' szövegrész helyébe ,,13'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 32. § 2. pont [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,14'' szövegrész helyébe ,,13'' szövegrész lép: 2016: CLXXXII. tv. 32. § 3. pont [2018. január 1.]


2012. évi CLXXXV. tv.

 
 

a hulladékról

 
 

14. § (1) bek.-ben

,,birtokában lehet'' szövegrész helyébe ,,birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 70. § [2017. január 1.]


2012. évi CCV. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról

 
 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 31. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 26. pontban

,,vállalkozások'' szövegrész helyébe ,,vállalkozások, a Honvédelmi Sportszövetségről szóló tőrvény alapján létesült köztestület'' szövegrész lép: 2016: CXXXII. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 31. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 31. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)'' szövegrész helyébe ,,Hvt.'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 1. pont [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 33. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,kapcsolatrendszerét'' szövegrész helyébe ,,kapcsolatrendszerét, azzal, hogy a munkavédelmi érdekképviseleti választásra és a munkavédelmi érdekképviselet működésére e fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 2. pont [2017. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

38. § (2) bek. a) pontban

,,próbaidőt nem kell kikötni'' szövegrész helyébe ,,próbaidő nem köthető ki'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 3. pont [2017. január 1.]

 

38. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,kinevezésekor'' szövegrész helyébe ,,kinevezésekor, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 4. pont [2017. január 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,kinevezésre és az áthelyezésre'' szövegrész helyébe ,,kinevezésre, áthelyezésre és a szolgálati beosztás ellátására történő megbízásra'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 5. pont [2017. január 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,az 5 évet'' szövegrész helyébe ,,a tíz évet'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 6. pont [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek. u) pont után

v) ponttal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 36. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 36. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

57. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 37. § [2017. január 1.]

 

69. § (2) bek.-ben

,,akkor tagadhatja meg'' szövegrész helyébe ,,különösen akkor tagadhatja meg'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 7. pont [2017. január 1.]

 

74. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 38. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

74. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

79. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 39. § [2017. január 1.]

 

88. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 40. § [2017. január 1.]

 

92. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 41. § [2017. január 1.]

 

98. § (1) bek.-ben

,,Az alapkiképzés időszakában a'' szövegrész helyébe ,,Az alapkiképzésben érintett személyi állományra irányadó'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 8. pont [2017. január 1.]

 

102. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXX. tv. 4. § [2017. január 1.]

 

105. § (3) bek. c) pontban

,,nemzetközi kötelezettségen'' szövegrész helyébe ,,nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 9. pont [2017. január 1.]

 

113. § (2) bek.-ben

,,t) pontja'' szövegrész helyébe ,,b), c) és t) pontja'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 10. pont [2017. január 1.]

 

120. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 42. § [2017. január 1.]

 

123. § (5) bek.-ben

,,f)-s) pontja'' szövegrész helyébe ,,f)-s) és v) pontja'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 11. pont [2017. január 1.]

 

130. § (1) bek.-ben

,,követelését'' szövegrész helyébe ,,követelését a 141/A. és 141/B. § szerinti esetek kivételével'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 12. pont [2017. január 1.]

 

132. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

135. § (1) bek. c) pontban

,,szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról'' szövegrész helyébe ,,szabadságról, a munkaszüneti napról, a pihenőnapról és a szolgálatteljesítés alóli mentesülésről'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 13. pont [2017. január 1.]

 

137. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 64. § a) pont [2017. január 1.]

 

139. § bek. (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 44. § [2017. január 1.]

 

83. alcím

141/A-141/B. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 45. § [2017. január 1.]

 

85. alcím (143-144/B. §)

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 46. § [2017. január 1.]

 

151. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 47. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

151. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 47. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

173. § után

173/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 48. § [2017. január 1.]

 

175. § (1) bek. b) pont bc)-bd) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg bd) alpont után be) alponttal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 49. § [2017. január 1.]

 

177. § (1) bek. után

(1a)-(1d) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 50. § [2017. január 1.]

 

180. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 51. § [2017. január 1.]

 

191. § (2) bek.-ben

,,a 34/A. §'' szövegrész helyébe ,,a 31. § (4) bekezdése, a 34/A. §'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 14. pont [2017. január 1.]

 

194. § (1) bek.-ben

,,legfeljebb hat hónapig'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb hat hónapig, vagy a 46. § (1) bekezdés v) pont szerinti esetben az ott meghatározott időtartamig'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 15. pont [2017. január 1.]

 

197/A. § után

197/B. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 52. § [2017. január 1.]

 

213. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 53. § [2017. január 1.]

 

215. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 54. § [2017. január 1.]

 

219. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 55. § [2017. január 1.]

 

219. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 64. § b) pont [2017. január 1.]

 

224. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 56. § [2017. január 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,83-91. §'' szövegrész helyébe ,,83-87. §, a 91. §'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 16. pont [2017. január 1.]

 

225. § (2) bek.-ben

,,142-144. §'' szövegrész helyébe ,,142-144/B. §'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 17. pont [2017. január 1.]

 

225. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 57. § [2017. január 1.]

 

233. § (2) bek.-ben

,,142-144. §'' szövegrész helyébe ,,142-144/B. §'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 18. pont [2017. január 1.]

 

233. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 58. § [2017. január 1.]

 

237/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 59. § [2017. január 1.]

 

237/A. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdés'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 19. pont [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 5. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 60. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 18. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 60. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 20. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 60. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 24. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 60. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

238. § (2) bek. 39. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXIV. tv. 60. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

247/E. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 61. § [2017. január 1.]

 

141. alcím

247/O-247/P. §-sal kieg.: 2016: CLXXXIV. tv. 62. § [2017. január 1.]

 

2. melléklet táblázat 2. sor 2.1. pontban

,,kötelező várakozási idő letelte előtti'' szövegrész helyébe ,,kötelező várakozási idő letelte előtti kinevezést, valamint a posztumusz elismerésként tábornoki rendfokozatba történő'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 20. pont [2017. január 1.]

 

2. melléklet táblázat 2. sor 2.2. pontban

,,határozott időre szóló előléptetést'' szövegrész helyébe ,,határozott időre szóló, valamint a posztumusz elismerésként történő előléptetést'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIV. tv. 63. § 21. pont [2017. január 1.]


2012. évi CCXVII. tv.

 
 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 
 

4. § (3) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 22. § [2016. december 21.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,légiközlekedésre vonatkozó Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tervezeteként'' szövegrész helyébe ,,légiközlekedési kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására vonatkozó alap-adatszolgáltatás tervezeteként'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 26. § a) pont [2016. december 21.]

 

30/A. § után

30/B. §-sal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 23. § [2016. december 21.]

 

34. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 27. § a) pont [2016. december 21.]

 

34. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 24. § [2016. december 21.]

 

13. alcím

34/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 25. § [2016. december 21.]

 

35. § (6)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 27. § b) pont [2016. december 21.]

 

38. § (6) bek.-ben

,,évente'' szövegrész helyébe ,,a bevétel keletkezését követő évben'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 26. § b) pont [2016. december 21.]


2012. évi CCXIX. tv.

 
 

a hegyközségekről

 
 

13. § (6) bek.-ben

,,hegyközségi tanács titkára'' szövegrész helyébe ,,regionális titkár'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § a) pont [2017. január 1.]

 

13. § (7) bek. b) pontban

,,hegyközségi tanács titkára'' szövegrész helyébe ,,regionális titkár'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek.-ben

,,hegyközségi tanács titkára'' szövegrész helyébe ,,regionális titkár'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 22. § a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,regisztrációs számát'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítóját'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § c) pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,regisztrációs számának'' szövegrész helyébe ,,ügyfél-azonosítójának'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § d) pont [2017. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 11. § [2017. január 1.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 12. § [2017. január 1.]

 

20/A. § után

20/B. §-sal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek.-ből

,, , a titkári feladatokat pedig a hegyközség elnöke'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 22. § b) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,titkár'' szövegrész helyébe ,,borvidéki titkár'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § e) pont [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek.-ben

,,alelnököt'' szövegrész helyébe ,,az alapszabályban meghatározott számú alelnököt'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § f) pont [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXIX. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

30. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 22. § c) pont [2017. január 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXIX. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

35. §

Hat. kív. h.: 2016: CXXIX. tv. 22. § d) pont [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek. d) pontban

,,telepítési engedélyeket és a kivágási engedélyeket'' szövegrész helyébe ,,telepítési engedélyeket'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § g) pont [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek. g) pontban

,,engedély nélkül telepített, illetve kivágott'' szövegrész helyébe ,,engedély nélkül telepített'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § h) pont [2017. január 1.]

 

40. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 17. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

40. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 17. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

45/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXIX. tv. 18. § [2017. január 1.]

 

61. § (2) bek. d) pontban

,,titkár'' szövegrész helyébe ,,regionális titkár'' szövegrész lép: 2016: CXXIX. tv. 21. § i) pont [2017. január 1.]

 

62. § után

63. §-sal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

63. § után

64. §-sal kieg.: 2016: CXXIX. tv. 20. § [2017. január 1.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről

 
 

3:65. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 32. § [2017. január 1.]

 

3:70. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3:70. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 33. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

Harmadik Könyv VIII. Cím (3:71-3:82. §)

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 34. § [2017. január 1.]


2013. évi XXII. tv.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 
 

12. § n)-o) pontban

,,határozatban megállapítja'' szövegrész helyébe ,,rendeletben megállapítja'' szövegrész lép: 2016: CLXXXIII. tv. 13. § [2016. december 21.]


2013. évi XXIII. tv.

 
 

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

 
 

14. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 69. § [2017. január 1.]

 

16. §-ban

,,az alapszabályban'' szövegrész helyébe ,,a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: alapszabály) szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,A Szövetség alapszabályában'' szövegrész helyébe ,,Az alapszabályban'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § b) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. m)-n) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 84. § a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,A Szövetség alapszabályát'' szövegrész helyébe ,,Az alapszabályt'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § c) pont [2017. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,A Szövetség alapszabálya'' szövegrész helyébe ,,Az alapszabály'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § d) pont [2017. január 1.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,4 héttel'' szövegrész helyébe ,,15 nappal'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § e) pont [2017. január 1.]

 

21. § a) pontban

,,a Szövetség alapszabályának'' szövegrész helyébe ,,az alapszabály'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § f) pont [2017. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 70. § [2017. január 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 71. § [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. g) pontban

,,ad'' szövegrész helyébe ,,adhat'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § g) pont [2017. január 1.]

 

25. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

26. §-ban

,,egyszerű szavazattöbbséggel'' szövegrész helyébe ,,a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § h) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,általában egyszerű szavazattöbbséggel'' szövegrész helyébe ,,a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § i) pont [2017. január 1.]

 

28. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 73. § [2017. január 1.]

 

29. § (7) bek.-ben

,,a Szövetség alapszabályába'' szövegrész helyébe ,,az alapszabályba'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § j) pont [2017. január 1.]

 

30. § (2) bek.-ben

,,a Szövetség alapszabályában'' szövegrész helyébe ,,az alapszabályban'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § k) pont [2017. január 1.]

 

31. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 74. § [2017. január 1.]

 

37. § (2)-(3) bek.-ben

,,a Szövetség alapszabálya'' szövegrész helyébe ,,az alapszabály'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § l) pont [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 75. § [2017. január 1.]

 

38. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 84. § b) pont [2017. január 1.]

 

39. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 76. § [2017. január 1.]

 

40. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 77. § [2017. április 1.]

 

40. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXLIII. tv. 84. § c) pont [2017. január 1.]

 

41. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 78. § [2017. január 1.]

 

42. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 79. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

42. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 79. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,hajók'' szövegrész helyébe ,,hajók és légi járművek'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § m) pont [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek. a) pontban

,,jóváhagyja'' szövegrész helyébe ,,közzéteszi'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § n) pont [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek. a) pontban

,,a Szövetség alapszabályát'' szövegrész helyébe ,,az alapszabályt'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § o) pont [2017. január 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 80. § [2017. január 1.]

 

51. § után

52. §-sal kieg.: 2016: CXLIII. tv. 81. § [2017. január 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2016: CXLIII. tv. 82. § [2017. január 1.]

 

4. melléklet ,,Alacsony és magas kéntartalmú fűtőolajok'' sor ,,Kombinált nomenklatúra 2012'' oszlopban

,,27101935'' szövegrész helyébe ,,27102035'' szövegrész lép: 2016: CXLIII. tv. 83. § p) pont [2017. január 1.]


2013. évi XXXIV. tv.

 
 

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 
 

1. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 52. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 52. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 52. § (3) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CII. tv.

 
 

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

 
 

14. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVII. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

14. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,Tanácsi Rendeletben'' szövegrész helyébe ,,708/2007/EK tanácsi rendeletben'' szövegrész lép: 2016: CXXXVII. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

20. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 24. § [2017. január 1.]

 

61. § után

61/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

26. alcím

76/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXVII. tv. 26. § [2017. január 1.]


2013. évi CXVIII. tv.

 
 

az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról

 
 

10. §

Helyébe lép: 2016: CLXX. tv. 3. § [2016. december 22.]

 

10. § után

10/A. §-sal kieg.: 2016: CLXX. tv. 4. § [2016. december 22.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

120. § után

121-122. §-sal kieg.: 2016: CXLII. tv. 19. § [2017. január 1.]


2013. évi CLXXVII. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 
 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 35. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXIX. tv. 35. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

71. § után

XI. Fejezettel (72. §) kieg.: 2016: CLXXIX. tv. 36. § [2017. január 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 2016: CLXXXVI. tv. 1. § [2017. január 4.]

 

70. §

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 3. § [2016. december 29.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 4. § (1) bek. [2016. december 29.]

 

71. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIX. tv. 4. § (2) bek. [2016. december 29.]

 

71. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 4. § (3) bek. [2016. december 29.]

 

71. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 4. § (4) bek. [2016. december 29.]

 

83. §

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 71. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

95. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 71. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

95. § (3) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIX. tv. 5. § [2016. december 29.]

 

95. § (6) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 71. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

95. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXVII. tv. 72. § [2017. január 1.]

 

95. § után

95/A. §-sal kieg.: 2016: CXXVII. tv. 71. § (4) bek. [2017. január 1.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

12/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 38. § (1) bek. [2016. december 28.]

 

12/A. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 38. § (2) bek. [2016. december 28.]

 

60. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 39. § [2016. december 28.]

 

88. § a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 40. § [2016. december 28.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

67/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 41. § (1) bek. [2016. december 28.]

 

67/A. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 41. § (2) bek. [2016. december 28.]

 

161. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 42. § [2016. december 28.]

 

290. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 43. § [2016. december 28.]


2013. évi CCXLII. tv.

 
 

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

 
 

1. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 20. § [2016. december 17.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 21. § [2016. december 17.]

 

3. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2016: CXLII. tv. 22. § [2016. december 17.]

 

3. § (7) bek.-ben

,,az Inytv. 8. §-át'' szövegrész helyébe ,,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-át'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 24. § 1. pont [2016. december 17.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 2016: CXLII. tv. 23. § [2016. december 17.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,az Inytv. 8. §-át'' szövegrész helyébe ,,a Ptk. 5:167. §-át'' szövegrész lép: 2016: CXLII. tv. 24. § 2. pont [2016. december 17.]


2014. évi XXXVII. tv.

 
 

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 
 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 73. § [2017. január 1.]


2014. évi LXXVI. tv.

 
 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 
 

3. § 19. pont után

19a. ponttal kieg.: 2016: CLXXV. tv. 1. § [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ből

,,hosszútávú és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXV. tv. 10. § (1) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,formailag az NKFI Hivatal'' szövegrész helyébe ,,formailag az NKFI Hivatal ellenőrzi'' szövegrész, ,,kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) ellenőrzik'' szövegrész helyébe ,,kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) értékelik'' szövegrész lép: 2016: CLXXV. tv. 9. § 1. pont [2017. január 1.]

 

36. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek.-ben

,,minősítési eljárás'' szövegrész helyébe ,,projekt vagy projektcsoport minősítésére vonatkozó eljárás (a továbbiakban együttesen: minősítési eljárás)'' szövegrész lép: 2016: CLXXV. tv. 9. § 2. pont [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek. a) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXV. tv. 10. § (1) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CLXXV. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXV. tv. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

37-38. §

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 5. § [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek. h) pontban

,,minősítési'' szövegrész helyébe ,,projektminősítési'' szövegrész lép: 2016: CLXXV. tv. 9. § 3. pont [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2016: CLXXV. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

39. § (5) bek.-ből

,,kutatás-fejlesztési'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CLXXV. tv. 10. § (1) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

40. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXV. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

47. § (1) bek.-ben

,,2015.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 2016: CLXXV. tv. 9. § 4. pont [2017. január 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

94. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 44. § (1) bek. [2016. december 28.]

 

94. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 44. § (2) bek. [2016. december 28.]

 

137. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2016: CLXXXII. tv. 45. § [2016. december 28.]

 

437. § c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXII. tv. 46. § [2016. december 28.]


2014. évi XCIV. tv.

 
 

a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CXXXV. tv. 28. § (1) bek. [2016. december 21.]


2014. évi XCVII. tv.

 
 

a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 65. § [2017. január 1.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CLIX. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

XIX. Fejezetcím (228. § előtt)

Helyébe lép: 2016: CLIX. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

XIX. Fejezet

105/A. alcímmel (255/A. §) kieg.: 2016: CLIX. tv. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

340. § 17. pont után

18. ponttal kieg.: 2016: CLIX. tv. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

362/C. § után

362/D. §-sal kieg.: 2016: CLIX. tv. 1. § (5) bek. [2017. január 1.]


2015. évi XLIII. tv.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXIV. tv. 66. § [2017. január 1.]


2015. évi LVII. tv.

 
 

az energiahatékonyságról

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 28. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

1. § 21. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 28. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

1. § 26. pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 28. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

6. § k) pont után

l) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 29. § [2016. december 21.]

 

7. § a) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 30. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

7. § c) pontban

,,az energetikai auditorokat regisztráló'' szövegrész helyébe ,,a közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § a) pont [2016. december 21.]

 

7. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 30. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

IV. Fejezet

9/A. alcímmel (11/A. §) kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 32. § [2016. december 21.]

 

VII. Fejezet címben (20. § előtt)

,,AZ ENERGIAFOGYASZTÓK ÉS A PIACI SZEREPLŐK TÁJÉKOZTATÁSA'' szövegrész helyébe ,,AZ ENERGIAFOGYASZTÓK ÉS A PIACI SZEREPLŐK TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉS A NEMZETI ENERGETIKUSI HÁLÓZAT'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § b) pont [2016. december 21.]

 

VII. Fejezet

17/B. alcímmel (21/B-21/C. §) kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 33. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

21/B. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

VII. Fejezet

17/C. alcímmel (21/D. §) kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 33. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

22. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 34. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

22. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 54. § a) pont [2016. december 21.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 34. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 34. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

22. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 34. § (4) bek. [2017. július 1.]

 

22/B-22/C. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 35. § [2016. december 21.]

 

23. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 36. § [2016. december 21.]

 

24. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 37. § [2016. december 21.]

 

25. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 38. § [2016. december 21.]

 

26. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 39. § [2016. december 21.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,25. §, a 26. § (1) bekezdése, valamint a 26. § (7)'' szövegrész helyébe ,,24. § (5) bekezdése, a 25. §, valamint a 26. § (5)'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § c) pont [2016. december 21.]

 

28. § (1) bek. c) pontban

,,legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki'' szövegrész helyébe ,,az (5) bekezdés szerinti'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § d) pont [2016. december 21.]

 

28. § (1) bek. d) pontban

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

28. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 40. § [2016. december 21.]

 

29. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 41. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 41. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 41. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

30. § (1) bek.-ből

,,valamely energetikai auditorokat regisztráló szervezet útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 54. § b) pont [2016. december 21.]

 

31. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 42. § [2016. december 21.]

 

32. § (1) bek. i) pont után

j)-o) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 43. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

32. § (2) bek.-ben

,,g)-i)'' szövegrész helyébe ,,g)-o)'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § f) pont [2016. december 21.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,d)-i)'' szövegrész helyébe ,,d)-o)'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § g) pont [2016. december 21.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,regisztráló szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,Hivatalnak'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § h) pont [2016. december 21.]

 

32. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 43. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

33. § (1) bek. g) pont után

h)-j) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 44. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,f) és g)'' szövegrész helyébe ,,f)-j)'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § i) pont [2016. december 21.]

 

33. § (4) bek.-ben

,,regisztráló szervezetnek'' szövegrész helyébe ,,Hivatalnak'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § h) pont [2016. december 21.]

 

33. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 44. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

34. § (1) bek.-ben

,,regisztráló szervezet útján'' szövegrész helyébe ,,Hivatal számára'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § j) pont [2016. december 21.]

 

34. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 45. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

34. § (4) bek.-ben

,,regisztráló szervezet'' szövegrész helyébe ,,Hivatal'' szövegrész, ,,100 000 forintig terjedő bírságot szab ki'' szövegrész helyébe ,,a kötelezettet törli a névjegyzékből'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § k) pont [2016. december 21.]

 

34. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 45. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

35. § (1) bek.-ből

,,valamely regisztráló szervezet útján'' szövegrészt hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 54. § c) pont [2016. december 21.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 46. § [2016. december 21.]

 

24. alcímcímben (37. § előtt)

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § l) pont [2016. december 21.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

37. § (1) bek.-ben

,,Az energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló'' szövegrész helyébe ,,A közreműködő'' szövegrész, ,,5'' szövegrész helyébe ,,10'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § m) pont [2016. december 21.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezetek regisztrálását'' szövegrész helyébe ,,e törvényben meghatározott közreműködő szervezeti tevékenység folytatását'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § n) pont [2016. december 21.]

 

37. § (4)-(7) bek.-ben

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,regisztrálási'' szövegrész helyébe ,,közreműködési'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § o) pont [2016. december 21.]

 

37. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 47. § [2016. december 21.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

38. § (1) bek. e) pontban

,,auditorok regisztrációja'' szövegrész helyébe ,,auditorokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § p) pont [2016. december 21.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

39. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 48. § [2016. december 21.]

 

25. alcímcímben (40. § előtt)

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § l) pont [2016. december 21.]

 

40. § (1)-(2) bek.-ben

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

41. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 49. § [2016. december 21.]

 

43. §-ban

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

44. § l) pontban

,,regisztráló'' szövegrész helyébe ,,közreműködő'' szövegrész lép: 2016: CXXXVIII. tv. 53. § e) pont [2016. december 21.]

 

44. § p) pont után

q)-s) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 50. § [2016. december 21.]

 

45. § c)-d) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 54. § d) pont [2016. december 21.]

 

46. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 51. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

46. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 51. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

48. §

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 52. § [2016. december 21.]


2015. évi LX. tv.

 
 

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

 
 

1. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLVIII. tv. 23. § a) pont

 

2. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLVIII. tv. 23. § b) pont

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 22. § [2016. december 23.]

 

2. melléklet

Nem lép hatályba: 2016: CLVIII. tv. 23. § c) pont


2015. évi LXXV. tv.

 
 

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 
 

Melléklet

Mód.: 2016: CLXXVI. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. december 27.]


2015. évi XCVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

 
 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 74. § [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,szaktanácsadói engedéllyel rendelkezőkről'' szövegrész helyébe ,,szaktanácsadókról'' szövegrész, ,,kérelmezőnek az engedély iránti kérelem'' szövegrész helyébe ,,bejelentőnek az'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 75. § a) pont [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,engedélyezésével'' szövegrész helyébe ,,bejelentésével'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 75. § b) pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,engedély kiadásának feltételeit és rendjét'' szövegrész helyébe ,,bejelentés részletes szabályait'' szövegrész lép: 2016: CXXVII. tv. 75. § c) pont [2017. január 1.]


2015. évi CII. tv.

 
 

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

 
 

6. §

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 53. § [2016. december 22.]

 

24. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CXLIV. tv. 54. § [2016. december 22.]

 

24. § (2) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 2016: CXLIV. tv. 55. § [2016. december 22.]


2015. évi CXXIV. tv.

 
 

a nemzeti akkreditálásról

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIV. tv. 3. § [2016. december 13.]

 

6. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2016: CXXXIV. tv. 4. § [2016. december 13.]

 

8. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIV. tv. 5. § [2016. december 13.]

 

9. § (2) bek. d)-e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 2016: CXXXIV. tv. 6. § [2016. december 13.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXIV. tv. 7. § [2016. december 13.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 2016: CXXXIV. tv. 8. § [2016. december 13.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről

 
 

3. § 21. pontban

,,az eljárást megindító'' szövegrész helyébe ,,az eljárást meghirdető'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § 24. pont után

24a. ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § 38. pont

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 57. § [2017. április 1.]

 

3. § 39. pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,meghatározott értékhatárokat'' szövegrész helyébe ,,15. § (1) bekezdése szerinti értékhatárokat'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 2. pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 2. § [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szervezet vagy személy'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,szervezet'' szövegrész helyébe ,,szervezet vagy személy'' szövegrész, ,,kombinált pénzügyi eszközöket'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat'' szövegrész, ,,legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja'' szövegrész helyébe ,,legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek. e) pontban

,,nagyvállalkozások'' szövegrész helyébe ,,vállalkozások'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 5. pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 3. § [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) pont után f) ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 4. § (2) bek. [2017. április 1.]

 

9. § (1) bek. g) pontban

,,igénybevételét'' szövegrész helyébe ,,hasznosítását'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9. § (8) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (8) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (8) bek. g) pontban

,,munkaszerződés'' szövegrész helyébe ,,munkaviszony'' szövegrész, ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony'' helyére a ,,közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, az állami projektértékelői jogviszony'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 7. pont [2017. január 1.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,mértékben harmadik'' szövegrész helyébe ,,mértékben egy harmadik'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 8. pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2005. január 7-i 2005/15/EK európai bizottsági határozat'' szövegrész helyébe ,,a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. és 35. cikke alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2016. október 10-i 2016/1804 európai bizottsági határozat'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 9. pont [2017. január 1.]

 

15. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 6. § [2017. január 1.]

 

19. § (4) bek. a) pontban

,,23 455 200 forintnál'' szövegrész helyébe ,,80 000 eurónál'' szövegrész, ,,293 190 000 forintnál'' szövegrész helyébe ,,1 000 000 eurónál'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 10. pont [2017. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 7. § [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 8. § [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet'' szövegrész helyébe ,,az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 11. pont [2017. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű'' szövegrész helyébe ,,uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 12. pont [2017. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 9. § [2017. január 1.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

31. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 11. § [2017. február 1.]

 

31. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLX. tv. 50. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

32. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 12. § [2017. február 1.]

 

32. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLX. tv. 50. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

33. § (1) bek. első mondat

Helyébe lép: 2016: CLXVI. tv. 58. § [2017. április 1.]

 

37. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 13. § [2017. január 1.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,korlátlanul és teljeskörűen'' szövegrész helyébe ,,közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 13. pont [2017. január 1.]

 

40. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLX. tv. 14. § [2017. január 1.]

 

41. § (4) bek.-ben

,,legalább fokozott biztonságú'' szövegrész helyébe ,,- ahol e törvény, vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 14. pont [2017. január 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,hiánypótlásban'' szövegrész helyébe ,,hiánypótlásban vagy felvilágosításban'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 15. pont [2017. január 1.]

 

50. § (2) bek. m)-n) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 15. § [2017. január 1.]

 

55. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 16. § [2017. január 1.]

 

61. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 17. § [2017. január 1.]

 

62. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

62. § (1) bek. p) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 18. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

62. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 18. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

63. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 19. § [2017. január 1.]

 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

65. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 20. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

65. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 20. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

69. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 21. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

70. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 22. § [2017. január 1.]

 

71. § (4) bek.-ben

,,p) pontja'' szövegrész helyébe ,,p)-q) pontja'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 16. pont [2017. január 1.]

 

71. § (8) bek. b) pontban

,,az ajánlatban'' szövegrész helyébe ,,annak során az ajánlatban'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 17. pont [2017. január 1.]

 

71. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 23. § [2017. január 1.]

 

75. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

75. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

75. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 24. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

76. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 25. § [2017. január 1.]

 

81. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLX. tv. 50. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

98. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 26. § [2017. január 1.]

 

100. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 27. § [2017. január 1.]

 

102. § (3) bek. b) pontban

,,ajánlattevő egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát'' szövegrész helyébe ,,ajánlattevő (adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt) nyilatkozatát'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 18. pont [2017. január 1.]

 

103. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 28. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

103. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 28. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

107. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 29. § [2017. január 1.]

 

111. § n) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 30. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

111. § r) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 30. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

111. § t) pont után

u)-x) ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 30. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

113. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 31. § [2017. január 1.]

 

113. § (5) bek. a) pontban

,,az ötszázmillió forintot'' szövegrész helyébe ,,a hétszázmillió forintot'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 19. pont [2017. január 1.]

 

113. § (5) bek. c) pontban

,,eljárást megindító'' helyett ,,eljárást meghirdető'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 20. pont [2017. január 1.]

 

114. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 32. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

114. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 32. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

114. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban'' szövegrész helyébe ,,nyílt eljárásban, meghívásos és tárgyalásos eljárásban'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 21. pont [2017. január 1.]

 

114. § (13) bek. után

(14) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 32. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

115. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

115. § (5) bek.-ben

,,103. § (1)-(2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,103. § (1)-(2) bekezdése, (4) és (6) bekezdése'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 22. pont [2017. január 1.]

 

115. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 33. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

117. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 34. § [2017. január 1.]

 

119. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 35. § [2017. január 1.]

 

123. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 36. § [2017. január 1.]

 

135. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 37. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (8) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 37. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

135. § (9) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 37. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 38. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (2) bek.-ben

,,65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon'' szövegrész helyébe ,,65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 23. pont [2017. január 1.]

 

138. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 38. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

138. § (5) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 38. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

146. § (4) bek.-ben

,,a)-b) és d) pontja'' szövegrész helyébe ,,a)-b) pontja'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 24. pont [2017. január 1.]

 

177. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 40. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

177. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 40. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

181. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 41. § [2017. január 1.]

 

182. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

182. § (11) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

184. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 43. § [2017. január 1.]

 

187. § (2) bek. a) pont ac) alpont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 44. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (2) bek. n) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 44. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (2) bek. u) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 44. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (6)-(9) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLX. tv. 50. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

187. § (11) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 44. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

189. § (1) bek.-ben

,,tíz napon belül'' szövegrész helyébe ,,tíz munkanapon belül'' szövegrész lép: 2016: CLX. tv. 51. § 25. pont [2017. január 1.]

 

192. § (7) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 45. § [2017. január 1.]

 

195. § (4) bek. után

(5)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 46. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

195. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 46. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

196. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLX. tv. 50. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

196. § (3) bek.

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 47. § [2017. január 1.]

 

197. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2016: CLX. tv. 48. § [2017. január 1.]

 

198. § (1) bek. 8. pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 49. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

198. § (1) bek. 17. pontban

,,továbbá a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező vagy'' szövegrész helyébe ,,a fejlesztő foglalkoztatók, és a'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 59. § [2017. április 1.]

 

198. § (1) bek. 19. pont után

20. ponttal kieg.: 2016: CLX. tv. 49. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

198. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 49. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

198. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2016: CLX. tv. 49. § (4) bek. [2017. január 1.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

110. § (2) bek.-ben

,,2016. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30-ig'' szövegrész lép: 2016: CLVIII. tv. 24. § [2016. december 23.]


2015. évi CCXXIII. tv.

 
 

az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

15. §

Nem lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 60. §

 

25. §

,,- telephelyként működő -'' szövegrész helyett ,,- egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő -'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLXVII. tv. 44. § [2016. december 20.]

 

26. §

,,- telephelyként működő -'' szövegrész helyett ,,- egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő -'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLXVII. tv. 45. § [2016. december 20.]


2015. évi CCXXV. tv.

 
 

az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

 
 

49. § (1) bek.-ben

,,(2)-(8) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(2)-(9) bekezdésben'' szövegrész lép: 2016: CXLIV. tv. 57. § [2016. december 22.]

 

49. § (8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9) bek.-sel kieg.: 2016: CXLIV. tv. 56. § [2016. december 22.]


2016. évi XXXIV. tv.

 
 

az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

 
 

11. § (1) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLXVII. tv. 46. §


2016. évi LXVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 
 

33. §-nak a 2012. évi CXLVII. törvény 23. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése

,,16'' szövegrész helyett ,,14'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLXXXII. tv. 33. § [2016. december 21.]


2016. évi LXVII. tv.

 
 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 
 

2. §

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXLII. tv. 16. § [2016. december 31.]

 

36. §

Nem lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 63. §

 

50. §

Nem lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 63. §

 

143. §

Nem lép hatályba: 2016: CLVIII. tv. 26. §

 

166. §

,,102/E. §'' szövegrész helyett ,,- az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvénnyel megállapított - 102/E. §-a'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 62. § [2016. december 22.]

 

237. § (5) bek.-ben

,,32-36. §'' szövegrész helyébe ,,32-35. §'', a ,,48-53'' szövegrész helyébe ,,48-49. §, az 51-53'' szövegrész lép: 2016: CLXVI. tv. 61. § [2016. december 22.]

 

237. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CLVIII. tv. 25. § [2016. december 23.]

 

6. melléklet

Nem lép hatályba: 2016: CLVIII. tv. 26. §


2016. évi LXVIII. tv.

 
 

a jövedéki adóról

 
 

3. § (4) bek. 2. pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXXV. tv. 24. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek. 13. pont után

14. ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 24. § (2) bek. [2017. január 2.]

 

62. § (4) bek. j) pont után

k) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 25. § [2017. január 2.]

 

74. § (1) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 26. § [2017. január 2.]

 

145. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CXXXV. tv. 27. § (1) bek. [2017. január 2.]

 

145. § (5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CXXXV. tv. 27. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

169. §

Nem lép hatályba: 2016: CXLIII. tv. 85. §


2016. évi LXXIII. tv.

 
 

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

 
 

1. § (1) bek. b)-c) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 3. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

1. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 3. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

2. § 13. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 4. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

2. § 15-18. pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 4. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

2. § 18. után

19. ponttal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 4. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

4. § d)-e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 5. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

4. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 5. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 6. § [2016. december 21.]

 

4. alcím

9/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 7. § [2016. december 21.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 8. § [2016. december 21.]

 

14. § (2) bek. b) pontban

,,külügyi szakmai alapvizsga'' szövegrész helyébe ,,külügyi szakmai vizsga'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § a) pont [2016. december 21.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,kizárólag'' szövegrész helyébe ,,kizárólag vagy elsődlegesen'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § b) pont [2016. december 21.]

 

16. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 9. § [2016. december 21.]

 

20. § (3) bek. a) pontban

,,kihelyező vezető'' szövegrész helyébe ,,kihelyező szerv'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § c) pont [2016. december 21.]

 

23. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXXI. tv. 10. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

23. § (9) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXXI. tv. 10. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

25. § (8) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXXI. tv. 11. § [2016. december 21.]

 

31. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 12. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

31. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 12. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

35. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 13. § [2016. december 21.]

 

10. alcím

35/A. §-sal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 14. § [2016. december 21.]

 

35/A. §

Hat. kív. h.: 2016: CLXXXI. tv. 24. § [2017. augusztus 1.]

 

39. §-ban

,,A 6. §-tól és a 9. § (2) bekezdésétől eltérően'' szövegrész helyébe ,,A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § d) pont [2016. december 21.]

 

39. § d) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 15. § [2016. december 21.]

 

42. § (4) bek.

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 16. § [2016. december 21.]

 

55. §

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 17. § [2016. december 21.]

 

56. § (2) bek.-ben

,,36. § (7) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,36. § (8) bekezdését'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § e) pont [2016. december 21.]

 

58. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 18. § [2016. december 21.]

 

59. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 19. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

59. § (1) bek. m)-n) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 19. § (3) bek. [2016. december 21.]

 

59. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 19. § (4) bek. [2016. december 21.]

 

59. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 19. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

59. § (2) bek. c) pontban

,,a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények'' szövegrész helyébe ,,a kihelyezés szakmai követelményeinek'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § f) pont [2016. december 21.]

 

59. § (2) bek. g) pontban

,,munkavállalóval kötött munkaszerződés'' szövegrész helyébe ,,munkavállaló foglalkoztatásának'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § g) pont [2016. december 21.]

 

59. § (3) bek. a) pontban

,,a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények'' szövegrész helyébe ,,a kihelyezés szakmai követelményeinek'' szövegrész lép: 2016: CLXXXI. tv. 23. § h) pont [2016. december 21.]

 

59. § (3) bek. h)-i) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXXI. tv. 20. § (1) bek. [2016. december 21.]

 

59. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2016: CLXXXI. tv. 20. § (2) bek. [2016. december 21.]

 

64. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXXI. tv. 21. § [2016. december 21.]

 

1. melléklet

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXXI. tv. 22. §, illetve 1. melléklet [2016. december 21.]


2016. évi LXXIV. tv.

 
 

a településkép védelméről

 
 

2. § (3) bek.-ben

,,az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek'' helyébe ,,az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek'' szövegrész lép: 2016: CLXXIV. tv. 7. § a) pont [2017. január 19.]

 

3. § (1) bek. d) pontban

,,reklámberendezések'' szövegrész helyébe ,,reklámhordozók'' szövegrész lép: 2016: CLXXIV. tv. 7. § b) pont [2017. január 19.]

 

8. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2016: CLXXIV. tv. 1. § [2017. január 19.]

 

10. § után

4/A-4/C. alcímmel (11/A-11/F. §) kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 2. § [2017. január 19.]

 

12. § (1) bek. c) pont után

d)-g) ponttal kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 3. § (1) bek. [2017. január 19.]

 

12. § (2) bek. f) pont után

g)-i) ponttal kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 3. § (2) bek. [2017. január 19.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,- az (1) bekezdésben foglaltak kivételével -'' szövegrész helyébe ,,- az (1) és a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével -'' szövegrész lép: 2016: CLXVIII. tv. 37. § [2016. december 20.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,reklámberendezések'' szövegrész helyébe ,,reklámhordozók'' szövegrész lép: 2016: CLXXIV. tv. 7. § b) pont [2017. január 19.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,2017. december 31-ig'' szövegrész helyébe ,,2017. szeptember 30-ig'' szövegrész lép: 2016: CLXXIV. tv. 7. § c) pont [2017. január 19.]

 

14. §

(2a) bek.-sel kieg.: 2016: CLXVIII. tv. 36. § [2016. december 20.]

 

14. § után

15-17. §-sal kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 4. § [2017. január 19.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 5. § [2017. október 1.]

 

A törvény

1. melléklettel kieg.: 2016: CLXXIV. tv. 6. §, illetve 1. melléklet [2017. január 19.]


2016. évi LXXXII. tv.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról

 
 

1. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXXXVIII. tv. 57. § a) pont

 

4. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXXVIII. tv. 57. § b) pont

 

8. §

Nem lép hatályba: 2016: CXXXVIII. tv. 57. § c) pont

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXXVIII. tv. 55. § [2016. december 6.]

 

13. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2016: CXXXVIII. tv. 58. § [2016. december 6.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 2016: CXXXVIII. tv. 56. § [2016. december 6.]


2016. évi XC. tv.

 
 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

 
 

9. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLVII. tv. 1. § (1) bek. [2016. december 16.]

 

9. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2016: CLVII. tv. 1. § (2) bek. [2016. december 16.]

 

59. § (4) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLVII. tv. 2. § [2016. december 16.]

 

70. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLVII. tv. 3. § [2016. december 16.]

 

75. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kiegészülve lép hatályba: 2016: CLVII. tv. 4. § [2016. december 16.]

 

1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

 
 

18. címnév

,,Klebelsberg Intézményfenntartó Központ'' szövegrész helyett ,,Klebelsberg Központ'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLVII. tv. 5. § a) pont [2016. december 16.]

 

21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcímnév

,,balettművészeti'' szövegrész helyett ,,táncművészeti'' szöveggel lép hatályba: 2016: CLVII. tv. 5. § b) pont [2016. december 16.]


2016. évi CIV. tv.

 
 

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról

 
 

17. § (8) bek.

,,és az utcai szociális munka'' szövegrész helyett az ,, , az utcai szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CLXVI. tv. 64. § [2016. december 22.]

 

96. § (2) bek. b) pont

Nem lép hatályba: 2016: CXLVI. tv. 11. § (2) bek. a) pont

 

100. § (2) bek. a) pont ab)-ac) alpont

Hatályba lépő szöveg: 2016: CLXXII. tv. 47. § [2016. december 20.]

 

111. § (7) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CXLVI. tv. 11. § (2) bek. b) pont

 

111. § (12) bek. a) pont

,,1. § (7) bekezdésében, 11/A. §-ában, 15. § (4), (5) és (10) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, valamint 23. § (6) bekezdésében'' szövegrész helyett ,,11/A. §-ában'' szövegrésszel lép hatályba: 2016: CXLVI. tv. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

111. § (12) bek. b)-d) pont

Nem lép hatályba: 2016: CXLVI. tv. 11. § (2) bek. b) pont

 

127. §

Nem lép hatályba: 2016: CLX. tv. 53. §


2016. évi CXXV. tv.

 
 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

16. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2016: CLXXXII. tv. 34. § 1. pont

 

22. §

Nem lép hatályba: 2016: CLXXXII. tv. 34. § 2. pont

 

53. §

Nem lép hatályba: 2016: CLXXXII. tv. 34. § 3. pont


1983. évi 3. tvr.

 
 

a jogtanácsosi tevékenységről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2016: CXXVII. tv. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2016: CXXVII. tv. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

9/1951. (I. 6.) MT r.

 
 

a Népművészeti Intézet létesítéséről

 
 

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]


83/1987. (XII. 27.) MT r.

 
 

a rokkantsági járadékról

 
 

2. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek.

Helyébe lép: 416/2016. (XII. 14.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]


93/1990. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

15. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

15. § után

16. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]


23/1991. (II. 9.) Korm. r.

 
 

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

 
 

5/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5/B. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

5/C. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Tatabányai Járási Hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5/E. § (9)-(10) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,Tatabányai Járási Hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5/H. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5/I. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

5/K. § (1) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

5/L. § (2) bek.-ben

,,nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (4) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

8/C. § után

8/D. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]


104/1991. (VIII. 3.) Korm. r.

 
 

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (3) bek.-ben

,,Az elsőfokú kárpótlási hatóság (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,A kárpótlási hatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

28. § (5) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

40. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]


127/1991. (X. 9.) Korm. r.

 
 

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

 
 

12/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

17. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet II. Fejezet (2) bekezdés táblázat ,,A prefixummal képzett szorzók'' oszlop ,,tera'' sorban

,,10 121'' szövegrész helyébe ,,10 12'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 423/2016. (XII. 14.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2016. december 15.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 419/2016. (XII. 14.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. április 1.]


139/1991. (X. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti járművezetők utánképzéséről

 
 

3. sz. melléklet 1. pontban

,,Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. sz. mellékletben

,,tárgyköréből Központ'' szövegrész helyébe ,,tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,Központ állapítja meg 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ának (2) bekezdése]'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter állapítja meg'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. sz. mellékletben

,,regionális igazgatóságok'' szövegrész helyébe ,,közlekedésért felelős miniszter'' szövegrész, ,,kötelesek - Központ által meghatározott feltételek szerint -'' szövegrész helyébe ,,kötelesek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. január 1.]


19/1992. (I. 28.) Korm. r.

 
 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 383/2016. (XII. 2.) Korm. r. 82. § a) pont [2017. január 1.]


87/1992. (V. 29.) Korm. r.

 
 

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól

 
 

4. § (5)-(6) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]


145/1992. (XI. 4.) Korm. r.

 
 

a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról

 
 

2. §-ban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal'' szövegrész helyébe ,,a központi nyugdíjbiztosítási szervvel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 8. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8/A. §

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

8/B. §-ban

,,Mód. Kr.'' szövegrész helyébe ,,az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 8. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]


147/1992. (XI. 6.) Korm. r.

 
 

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

 
 

2. sz. melléklet ,,I'' Ingatlan adatlap alcím 13. sorban

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal'' szövegrész helyébe ,,kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]


29/1993. (II. 17.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 
 

3. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,fizeti meg'' szövegrész helyébe ,,fizeti meg, és az intézményi térítési díj vagy az önköltség erejéig, vagy annak egy részéig fennálló különbözet megfizetését megállapodás alapján sem vállalták'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

25. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.-ben

,,a) pontja'' szövegrészt hat. kív. h.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. január 1.]

 

31. § (3) bek.-ben

,,3. számú melléklet szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. január 1.]


125/1993. (IX. 22.) Korm. r.

 
 

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

 
 

13. § (1) bek.-ben

,,jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton'' szövegrész helyébe ,,a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton, valamint elektronikusan jelentkezhet'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13/B. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. sz. mellékletben

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalának'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. sz. melléklet 4. pont

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 10. § (3) bek. [2017. január 1.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. §-ban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

,,Adatszolgáltatást korlátozó, megtiltó nyilatkozat'' alcím

2/A. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,konzuli tisztviselőnél'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél (a továbbiakban: konzuli tisztviselő)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

3. § (4b) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,központi szervnél'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,központi szervnek'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek.-ben

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,központi szervnél'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (2)-(3) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

9. § (4) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. július 1.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Nytv. 8/A. § c) pontjában'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

10. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

,,A helyi szintű feladatok'' alcím

10/A-10/B. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

11. § a) pontban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

12. § előtti alcímcímben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

12. § (3)-(4) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

12. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13. §-ban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

14. § (3)-(4) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

14. § (4) bek.-ből

,, , elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,illetékes anyakönyvvezető'' szövegrész helyébe ,,illetékes anyakönyvvezető, valamint a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

15/A. § (1) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. július 1.]

 

17. § (1) bek. b) pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. c)-e) pont

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró hatóság a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

17. § (2a) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (5) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

18. § (2) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

18. § (3) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (5) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

18. § (6) bek. d) pontban

,,járási hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

18. § (6) bek. h) pontban

,,a központi szerv'' szövegrész helyébe ,,az állampolgársági ügyekben eljáró szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

18. § (6) bek. i) pontban

,,hazai anyakönyvezést végző hatóság'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

18. § (6) bek. j) pontban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

18. § (6a) bek.-ben

,,központi szervnek'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

18. § (7) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv és a kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,A járási'' szövegrész helyébe ,,Bármely járási'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § a) pont [2017. január 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,központi szervnek'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,járási hivatalnak,'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak vagy a nyilvántartást kezelő szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 17. pont [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,az illetékes járási hivatalnak vagy a központi szervnek'' szövegrész helyébe ,,a kijelölt kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 19. pont [2017. január 1.]

 

19. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

19/A. § (5) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (5) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,a lakóhelye szerinti'' szövegrész helyébe ,,bármely'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § b) pont [2017. július 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában'' szövegrész helyébe ,,Nytv. 8/A. § c) pontjában'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

21. § (3a) bek.-ben

,,a lakóhely szerinti'' szövegrész helyébe ,,bármely'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § c) pont [2017. július 1.]

 

21. § (4) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

21. § (5)-(6) és (7)-(9) bek.-ben

,,központi szervet'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 20. pont [2017. január 1.]

 

21. § (9a) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

21. § (9b) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

22. § (2a) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

22. § (4) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

23/A. §-ban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

25. § (3) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (14) bek. [2017. január 1.]

 

29. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. július 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,Nytv. 34. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Nytv. 26. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 21. pont [2017. január 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,Nytv. 34. § (4) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Nytv. 26. § (2) bekezdése'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

34. § (1a) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

34. § (1a) bek.-ben

,,központi szervnél'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

34. § (2a) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (15) bek. [2017. január 1.]

 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

36. § (2) bek.-ből

,,E lakcímet a székhely (telephely) szerint illetékes jegyzőnél vagy a járási hivatalnál kell bejelenteni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. július 1.]

 

36. § (3) bek.-ből

,,a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy járási hivatalnál'' szövegrészt hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. július 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (16) bek. [2017. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,központi szervnél'' szövegrész helyébe ,,kijelölt kormányhivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

39. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (17) bek. [2017. január 1.]

 

41. §-ban

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

42. § (3) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

45. § nyitó szövegrészben

,,nyilvántartás központi,'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő szerv, valamint a nyilvántartás'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 22. pont [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,helyi, területi és központi szervétől'' szövegrész helyébe ,,helyi és területi szervétől és a nyilvántartást kezelő szervtől'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 23. pont [2017. január 1.]

 

48. § (7) bek.-ben

,,központi'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartást kezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

48/C. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

51. §-ban

,,12. § (1) bekezdés g) pontja'' szövegrész helyébe ,,10/A. § f) pontja'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 24. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. mellékletben

,,születési utóneve(i):'' szövegrész helyébe ,,születési neve:'' szövegrész, ,,a járási hivatal vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (18) bek. 25. pont [2017. január 1.]

 

1. sz. mellékletből

,,- a személyazonosító igazolványban szereplő'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 11. § (19) bek. f) pont [2017. január 1.]


170/1993. (XII. 3.) Korm. r.

 
 

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról

 
 

7. § (4) bek.-ből

,,egy példányban'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 8. pont

Hat. kív. h.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet után

2a. sz. melléklettel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


113/1994. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,magyar állampolgár'' szövegrész helyébe ,,kérelmező'' szövegrész lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az Igazságügyi Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a kárpótlási hatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 12. § a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (4) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

10. §-ban

,,hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: segédeszköz) ellátására'' szövegrész helyébe ,,Hdt. 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: segédeszköz) ellátásra'' szövegrész lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

12. § (7) bek.-ben

,,az Egészségbiztosítási Alappal'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel'' szövegrész, ,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 12. § b) pont [2017. január 1.]

 

12. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

13. §-ban

,,gyógyászati'' szövegrészt hat. kív. h.: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az Egészségbiztosítási Alap'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.-ben

,,az Egészségbiztosítási Alap'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 12. § c) pont [2017. január 1.]

 

13/A. § (3) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

14. § után

14/A. §-sal kieg.: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

16. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

5/B. melléklet 4. pontban

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervtől'' szövegrész, ,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 12. § d) pont [2017. január 1.]

 

5/B. melléklet után

5/C. melléklettel kieg.: 489/2016. (XII. 28.) Korm. r. 9. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


55/1995. (V. 17.) Korm. r.

 
 

a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről

 
 

11/A. § (3) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]


98/1995. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

 
 

4. § (6) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

8/A. § (2) bek. b) pontban

,,az elsőfokú kárpótlási hatóság'' szövegrész helyébe ,,a kárpótlási hatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]


102/1995. (VIII. 25.) Korm. r.

 
 

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

 
 

2. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (1) bek. e) pontban

,,kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatallal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

4. §-ban

,,az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

7. § (5) bek.-ben

,,az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

7. § (5a) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (7) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (8) bek.-ben

,,az OEP-nél'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

8. § (1)-(2) bek.-ben

,,az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz''szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

9. §-ban

,,Az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,az OEP-hez'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-hoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 15. § (3) bek. m) pont [2017. január 1.]


141/1995. (XI. 30.) Korm. r.

 
 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

 
 

21/A. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]


173/1995. (XII. 27.) Korm. r.

 
 

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

 
 

2. § (1) bek. d) pont da) és dc) alpontban

,,183 310'' szövegrész helyébe ,,186 250'' szövegrész lép: 416/2016. (XII. 14.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,183 310'' szövegrész helyébe ,,186 250'' szövegrész lép: 416/2016. (XII. 14.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,91 655'' szövegrész helyébe ,,93 125'' szövegrész lép: 416/2016. (XII. 14.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv)'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész, ,,pótlékot folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. §-ban

,,folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. §-ban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,a központi nyugdíjbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,folyósító'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (1) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10. §

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 17. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 18. pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]


86/1996. (VI. 14.) Korm. r.

 
 

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

 
 

1. sz. melléklet III. pont 1.27. alpont

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet III. pont

 
 

1.25. alpontban

,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, és egyéb nyugdíjbiztosítási'' szövegrész helyébe ,,a nyugdíjbiztosítási'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

1.45. alpontban

,,Igazságügyi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Igazságügyi Minisztérium'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

1.45. alpontból

,, , továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

1.52. alpont

Helyébe lép: 442/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § [2016. december 17.]

 

1.93. alpont

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

1.95. alpontból

,, , a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

1.101-1.104. alpont

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

1.117. alpontban

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,az egészségbiztosítási szervek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

1.120. alpontban

,,Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ'' szövegrész helyébe ,,Állami Egészségügyi Ellátó Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

1.122. alpontban

,,az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban'' szövegrész helyébe ,,az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban népegészségügyi hatáskörben'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (2) bek. e) pont [2017. április 1.]

 

1.122. alpontból

,,valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalában'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 18. § (3) bek. e) pont [2017. január 1.]


95/1996. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről

 
 

4. § (4) bek. nyitó szövegrészből

,,egy példányban,'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. január 1.]

 

13. § nyitó szövegrészből

,,két példányban'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. január 1.]


121/1996. (VII. 24.) Korm. r.

 
 

a közfürdők létesítéséről és működéséről

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 19. § [2017. április 1.]


213/1996. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (4) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,a Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

5. § (6)-(7) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (8) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

8. § (6)-(10) bek.-ben

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

8. § (10) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. a) pontban

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. a) pontban

,,a Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatallal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) bek. b) pontban

,,a Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (5) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. g) pontban

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (7) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,A Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1)-(2) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a Kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 20. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]


215/1996. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

 
 

7/B. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 21. § [2017. január 1.]


47/1997. (III. 12.) Korm. r.

 
 

a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről

 
 

1. § (3) bek. c) pontban

,,három'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 444/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. július 1.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 444/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. július 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,három'' szövegrész helyébe ,,kettő'' szövegrész lép: 444/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. július 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,4-nél'' szövegrész helyébe ,,hatnál'' szövegrész lép: 444/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. július 1.]

 

18. § után

19. §-sal kieg.: 444/2016. (XII. 16.) Korm. r. 2. § [2017. július 1.]


100/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 
 

12. § (8) bek.

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

,,Átmeneti és vegyes rendelkezések'' alcím

60/C. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. január 1.]


103/1997. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG)'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 22. § a) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,NYUFIG-nak'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 22. § b) pont [2017. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ből

,,eredeti'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 7. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ből

,,kérelmet átvevő'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 7. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,NYUFIG-nak'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 22. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. § (7) bek.-ben

,,NYUFIG'' szövegrész helyébe ,,nyugdíjfolyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 22. § c) pont [2017. január 1.]


109/1997 (VI. 25.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól

 
 

13. § (3) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 23. § a) pont [2017. január 1.]

 

13. § (4)-(5) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 23. § b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (5) bek.-ben

,,az OEP-et'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-ot'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 23. § c) pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 23. § b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek. g) pontban

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 23. § b) pont [2017. január 1.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

7/A. § a) pont ac) alpontban

,,gyámja'' szövegrész helyébe ,,gyámja, helyettes gyermekvédelmi gyámja'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 8. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. január 1.]

 

30/A. § (3) bek.-ben

,,a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe'' szövegrész helyébe ,,az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § a) pont [2017. január 1.]

 

32. § (4) bek.-ben

,,33. § (5) bekezdés c) pontja'' szövegrész helyébe ,,33. § (5) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

34. § (1) bek.-ből

,,személyesen'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 8. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek. k) pontban

,,Gyvt. 62/C. § (2) és (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,Gyvt. 62/C. § (2)-(3b) bekezdése'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

47/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

51. § (4) bek. b) pontban

,,két hónap'' szövegrész helyébe ,,hat hónap'' szövegrész és az ,,egy év'' szövegrész helyébe ,,másfél év'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. január 1.]

 

53/C. § (1) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § b) pont [2017. január 1.]

 

53/C. § (2) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § c) pont [2017. január 1.]

 

73. § (2) bek.-ből

,,a kötelezett lakcíme szerint illetékes állami adóhatósággal,'' szövegrészt hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. január 1.]

 

73. § (6) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

73. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

73. § (7) bek.-ben

,,állami adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adó- és vámhatóságot'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. január 1.]

 

73/A. §-ban

,,állami adóhatóságot'' szövegrész helyébe ,,állami adó- és vámhatóságot'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. január 1.]

 

83/A. § (2) bek. b) pontban

,,Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása'' szövegrész helyébe ,,Szt.18/B. §-a alapján vezetett nyilvántartás adatai'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § c) pont [2017. január 1.]

 

86. § (3) bek. a) pontban

,,családgondozót'' szövegrész helyébe ,,családsegítőt'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § d) pont [2017. január 1.]

 

90. § (4) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

91/A. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

91/B. § (1) bek.

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

91/B. § (4) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatalnak a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben kijelölt családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § d) pont [2017. január 1.]

 

91/B. § (5) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § e) pont [2017. január 1.]

 

91/C. § (4) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatallal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § f) pont [2017. január 1.]

 

91/D. § (2) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatallal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § f) pont [2017. január 1.]

 

91/D. § (4) bek. c) pontban

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § g) pont [2017. január 1.]

 

91/D. § (6) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § e) pont [2017. január 1.]

 

91/F. § előtti címben

,,iskolai'' szövegrész helyébe ,,óvodai és iskolai'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § e) pont [2017. január 1.]

 

91/F. §

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

91/G. § (1) bek.

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

91/G. § (2) bek.-ben

,,igazgatójának'' szövegrész helyébe ,,vezetőjének'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § f) pont [2017. január 1.]

 

91/G. § (2) bek. b) pontban

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § h) pont [2017. január 1.]

 

91/G. § (2) bek. b) pontban

,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § g) pont [2017. január 1.]

 

91/G. § (3) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § i) pont [2017. január 1.]

 

91/G. § (3) bek.-ben

,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész és ,,Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell a tankötelezettség'' szövegrész helyébe ,,A családi pótlék szüneteltetésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség, tankötelezettség'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § h) pont [2017. január 1.]

 

91/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

91/I. §-ban

,,Az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,A családi pótlék'' szövegrész és ,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § i) pont [2017. január 1.]

 

91/J. § (1) bek.-ben

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § e) pont [2017. január 1.]

 

91/J. § (1) bek.-ben

,,Az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,A családi pótlék'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § j) pont [2017. január 1.]

 

91/J. § (2) bek.-ben

,,az iskoláztatási támogatás'' szövegrész helyébe ,,a családi pótlék'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § k) pont [2017. január 1.]

 

91/J. § (2) bek. b) pontban

,,családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § g) pont [2017. január 1.]

 

97. § (1) bek. i) pont ib) alpont

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

97. § (4) bek. b) pontban

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § l) pont [2017. január 1.]

 

100. § (2) bek. c) pont ca) alpontban

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § l) pont [2017. január 1.]

 

100. § (3) bek. a) pontban

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § l) pont [2017. január 1.]

 

102. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

102. § (2) bek.-ben

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § m) pont [2017. január 1.]

 

102. § (5) bek.

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

105. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]

 

110. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]

 

,,A nevelésbe vétel megszüntetése és megszűnése'' alcím

111. §-sal kieg.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 14. § [2017. január 1.]

 

114/A. § (4) bek. b) pontban

,,gyámot'' szövegrész helyébe ,,gyámot, helyettes gyermekvédelmi gyámot'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § n) pont [2017. január 1.]

 

127. § (3) bek.-ben

,,gyámot'' szövegrész helyébe ,,gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § o) pont [2017. január 1.]

 

128. § (3) bek. b) pontban

,,gyám'' szövegrész helyébe ,,gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám'' szövegrész lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § l) pont [2017. január 1.]

 

132. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. január 1.]

 

132. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § d) pont [2017. január 1.]

 

137. § (2) bek.-ben

,,a gyámhivatal'' szövegrész helyébe ,,az eljáró hatóság'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. január 1.]

 

137. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § e) pont [2017. január 1.]

 

137. § után

138. §-sal kieg.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (2) bek.-ben

,,eseti gyám, eseti gondnok és az ügygondnok'' szövegrész helyébe ,,eseti gyám és az eseti gondnok'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. január 1.]

 

141. § (3) bek.

Helyébe lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

141. § (4) bek.-ben

,,eseti gyám, az eseti gondnok (ügygondnok)'' szövegrész helyébe ,,eseti gyám és az eseti gondnok'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § d) pont [2017. január 1.]

 

142. § (3) bek.-ben

,,eseti gyámot, az eseti gondnokot, illetve az ügygondnokot'' szövegrész helyébe ,,eseti gyámot, illetve az eseti gondnokot'' szövegrész lép: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § e) pont [2017. január 1.]

 

142. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

159. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]

 

167/A. § (2) bek.-ben

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 24. § j) pont [2017. január 1.]

 

197. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § f) pont [2017. január 1.]

 

197. § után

első 198. §-sal kieg.: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

197. § után

második 198. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet I-II. részben

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. január 1.]


168/1997. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § előtti alcímcím és 1-3. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. §-ban

,,2017.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

59/E. § (2) bek.-ből

,,és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központ'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

59/E. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

59/E. § után

59/F. §-sal kieg.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

62. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. január 1.]

 

62. § (7) bek.

Helyébe lép: 416/2016. (XII. 14.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

64/D. §-ban

,,2017.'' szövegrész helyébe ,,2018.'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

65/D. § (1) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben -'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

66/B. §-ban

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

68. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (1)-(1f) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

72/B. § (1g) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (5) bek. c) pontban

,,20'' szövegrész helyébe ,,30'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (8a) bek.-ben

,,Az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (8b) bek.-ben

,,növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is érvényesíthető'' szövegrész helyébe ,,növelést a kivételes nyugellátás megszüntetését követően is meg kell állapítani'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (9) bek.-ben

,,75 000'' szövegrész helyébe ,,85 000'' szövegrész lép: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (10) bek.-ben

,,is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni, amennyiben'' szövegrész helyébe ,,akkor kell társadalombiztosítási nyugellátásnak tekinteni, ha'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (11) bek. a) pontból

,,vagy'' szövegrészt hat. kív. h.: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (11) bek. b) pontból

,,illetőleg'' szövegrészt hat. kív. h.: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (11) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

72/B. § (14) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (15) bek.-ben

,,- az (1d) bekezdés d) pontja szerinti személyek - egyszeri segély kifizetését engedélyezhetik'' szövegrész helyébe ,,egyszeri segély akkor állapítható meg'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (18) bek.-ben

,,(1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,(1b) bekezdésben'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (20) bek.-ben

,,Az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

72/B. § (20) bek. a) pontban

,,85 000'' szövegrész helyébe ,,90 000'' szövegrész lép: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. január 1.]

 

75/A. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

75/D. § (2) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatója által'' szövegrész helyébe ,,a Központ által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben -'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

77. § után

78. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

80. §

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

81. § (2) bek.

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

81. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

83. §

Hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. január 1.]

 

88. § (1) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

88. § (4) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

88/A. § (2) bek.-ben

,,az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

89. § (9) bek.-ben

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (9) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

89/A. §

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím előtt

Alcímmel és 89/B. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

92. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

94. §

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

95. § után

96. §-sal kieg.: 465/2016. (XII. 23.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

A rendelet

1. sz. melléklettel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 25. § (8) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

5. sz. melléklet 2.6., 3.5. és 4.4. alpontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. január 1.]

 

8. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. január 1.]


195/1997. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 
 

4. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

4/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 2. § [2017. január 1.]

 

4/B. §-ban

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4/B. § után

4/C. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

5/A. § (2) bek.-ben

,,egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (3) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (4) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5/D. § (1) bek.-ben

,,OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központjával'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

5/D. § (2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

5/D. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (3) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. § után

7/A. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

7/A. § után

7/B. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró VIII. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.

Helyébe lép: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

8/A. § után

8/B. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 7. § [2017. január 1.]

 

21. § (6) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

21/C. §

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (3) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

22. § (7) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

22. § (8) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

22. § (8)-(9) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

22. § (10) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,egészségbiztosítási szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,24-27/B. §'' szövegrész helyébe ,,24-27/C. §'' szövegrész lép: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,26-27/B. §'' szövegrész helyébe ,,26-27/C. §'' szövegrész lép: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 17. § a) pont [2017. január 1.]

 

25. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 17. § b) pont [2017. január 1.]

 

25. § (6) bek. a) pont ad) alpont után

ae) alponttal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § [2017. január 1.]

 

25. § (6) bek. b) pont bb) alpont

Helyébe lép: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]

 

27/B. § (1) bek.-ben

,,az OEP-től'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-tól'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 26. § (2) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

30/A. § után

30/B. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]

 

30/C. § után

30/D. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 14. § [2017. január 1.]

 

30/D. § után

30/E. §-sal kieg.: 466/2016. (XII. 23.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek. a) pontban

,,az Országos Tisztifőorvosi Hivatal'' szövegrész helyébe ,,a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (12) bek. a) pont [2017. április 1.]

 

1. § (2) bek. h) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek. l) pontban

,,az OEP-hez'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-hoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

1. § (2) bek. l) pontban

,,a Gyftv.'' szövegrész helyébe ,,a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 3. § a) pont [2016. december 24.]

 

1. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (7) bek. után

(7a)-(7e) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (8) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2. § (2) bek. i) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

3/A. § (11) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. § (1) bek. a) pontban

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

5/C. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

5/D. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7/A. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

7/B. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7/B. § (3) bek. b)-c) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7/B. § (4) bek. b) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7/B. § (5) bek. b)-c) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

7/C. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8/A. §-ban

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/C. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

10/C. § (1) bek. d) pontban

,,a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)'' szövegrész helyébe ,,a Gyftv.'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 3. § b) pont [2016. december 24.]

 

10/C. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/F. § (2)-(3a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/F. § (3) és (5) bek.-ben

,,az OEP főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a NEAK főigazgatója'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

10/F. § (5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10/F. § (6) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

11. § (9) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (10) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11. § (12) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11/B. § (2) bek.-ben

,,az OEP-nél'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

11/C. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11/C. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

11/C. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11/D. § (1) bek.-ben

,,az OEP-nél'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

11/D. § (3) bek. a) pontban

,,engedélyt'' szövegrész helyébe ,,engedély másolatát'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

11/D. § (4)-(4a) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

11/D. § (5)-(6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (1)-(1a) és (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12. § (4)-(5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12. § (5) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

12. § (7) és (14) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (3), (6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (8) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12/A. (8) bek.-ben

,,kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,járási hivataltól'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

12/A. (8) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (10) bek.

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 2. § [2016. december 24.]

 

12/A. § (10)-(11), (14) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

12/A. (14) bek.-ben

,,kormányhivatalnál'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

12/A. § (15) bek.-ben

,,az OEP nyilvántartásában'' szövegrész helyébe ,,a NEAK nyilvántartásban'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (1)-(1a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (5) bek. a) pontban

,,az OEP nyilvántartásában'' szövegrész helyébe ,,a NEAK nyilvántartásban'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (5) bek. d) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (10) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (11) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

12/B. § (13) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

12/C. §-ban

,,az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában'' szövegrész helyébe ,,a NEAK nyilvántartásban'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

13/A. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1a) bek. b) és d) pontban, (3)-(5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1a) bek. b) és e) pontban

,,OEP-kód'' szövegrész helyébe ,,NEAK-kód'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

15. § (1)-(2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

16. § (3)-(5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20/A. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20/A. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

20/A. § (4) bek.-ből

,,hiteles'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (4) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

20/B. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21. § (1)-(2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21/A. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

21/B. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

22. § (11) bek. a) pontból

,, , vagy annak hiteles'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (4) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

22. § (12) bek.-ben

,,az OEP-et'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-ot'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

22/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,az OEP-et'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-ot'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

22/B. § (2) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

24. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

24. § a) pont ab) alpontban

,,Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ'' szövegrész helyébe ,,OGYÉI'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (12) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

25. § (2)-(3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

25/B. § (7) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

26/A. § (2a) bek. b) pontban

,,OEP kódja'' szövegrész helyébe ,,NEAK kódja'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. l) pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

27/A. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

31/D. § (2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

31/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

31/G. § (1) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

31/G. § (2) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

37/A. § (2)-(3) bek.-ben

,,kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,OEP főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

38. § (3)-(4) bek.-ben

,,kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

38. § (5) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

38/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

38/A. § (1a) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

38/A. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

38/B. § (2) bek.-ből

,,és jövedelemigazolást'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (4) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

38/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

38/B. § (5) bek. b) pont

Hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (4) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

38/B. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

39. § (3) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

40. § (1)-(2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

41/A. §-ban

,,OEP főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

42. § (4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

43. § (5) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

43/A. § (1) bek.-ben

,,fővárosi kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

44. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

45. § (5)-(6) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

45. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

49. § (5) bek. a) pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

49. § (7) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. m) pont [2017. január 1.]

 

49/A. §-ban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,kormányhivatal, illetve az ONYF Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (10) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

49/D. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

49/D. § (2) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

49/D. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (11) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

49/E. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 27. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

Átmeneti rendelkezések alcím

50/A. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9. § (2) bek. [2017. január 1.]


235/1997. (XII. 17.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

 
 

11/A. § (1) bek.-ben

,,A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)'' szövegrész helyébe ,,az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ (a továbbiakban: Központ)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

11/B. § (3) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11/B. § (3) bek.-ben

,,Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,Központnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

11/C. § (5) bek.-ben

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11/C. § (6) bek. b) pontban

,,Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

11/E. § (1) bek.-ből

,,postai úton'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 10. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 10. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 17. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


268/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

 
 

24/C. § (1) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 29. § [2017. január 1.]


277/1997. (XII. 22.) Korm. r.

 
 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

 
 

1. § (8) bek. c) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ)'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 486/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,A központ'' szövegrész helyébe ,,A tankerületi központ'' szövegrész lép: 486/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. január 1.]

 

6. § (8) bek.-ben

,,a központtal'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központtal'' szövegrész, ,,központnak'' szövegrész helyébe ,,tankerületi központnak'' szövegrész lép: 486/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,három példányban'' szövegrész helyébe ,,elektronikusan'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 11. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (4) bek. b) pontban

,,az állami intézményfenntartó központ'' szövegrész helyébe ,,a tankerületi központ'' szövegrész lép: 486/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § d) pont [2017. január 1.]

 

20. §

(1) bek.-sel kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 11. § (1) bek. [2017. január 1.]


4/1998. (I. 16.) Korm. r.

 
 

a magyar légtér igénybevételéről

 
 

1. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 382/2016. (XII. 2.) Korm. r. 28. § a) pont [2017. január 1.]


22/1998. (II. 13.) Korm. r.

 
 

a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól

 
 

5. § (5) bek.-ben

,,természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,területi természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 30. § [2017. január 1.]

 

6. § (2)-(3) bek.-ben

,,természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,területi természetvédelmi hatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 30. § [2017. január 1.]


101/1998. (V. 22.) Korm. r.

 
 

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

 
 

3. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. d) és f) pontban

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. d) pontban

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. e) pontban

,,a Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságot'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. f) pontban

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

10/D. §-ban

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

10/E. § (2) bek.-ben

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2)-(3) bek.-ben

,,a Hivatal'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

13. § (5) bek. a) pontban

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. a)-b) pontban

,,a Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. c) pontban

,,a Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. g) pont [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. f)-g) pontban

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,a Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

15. §

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 12. § [2017. január 1.]

 

16. § (1) bek. b) pontban

,,Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. h) pont [2017. január 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt'' szövegrész helyébe ,,állampolgársági ügyekben eljáró szervet'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. i) pont [2017. január 1.]

 

23. § (2a) bek.-ben

,,a Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. j) pont [2017. január 1.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,A Hivatal'' szövegrész helyébe ,,Az általános hatáskörű útlevélhatóság'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. k) pont [2017. január 1.]

 

24. § (5) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

25. § (4) bek.-ben

,,a Hivatalnál'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

28. §-ban

,,Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

28. §-ban

,,a Hivatalnak'' szövegrész helyébe ,,az általános hatáskörű útlevélhatóságnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 31. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]


203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

8. § (1) bek.

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 458/2016. (XII. 23.) Korm. r. 1. § [2017. január 1.]

 

35/C. § után

35/D. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]


212/1998. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

 
 

3. § (1) bek.-ben

,,Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága'' szövegrész helyébe ,,külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 32. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 32. § (2) bek. [2017. január 1.]


223/1998. (XII. 30.) Korm. r.

 
 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,főigazgatója által e célra rendszeresített'' szövegrész helyébe ,,főigazgatója által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

1. § (1) bek.-ből

,,A családtámogatási ügyekben az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét önálló portálon megjelenő, de az ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltatással kell biztosítani.'' szövegrészt hat. kív. h.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (2a) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

1. § (5) bek. e) pont után

f)-g) ponttal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1/A. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

1/A. § után

1/B-1/C. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

2. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

3. § b) pont bf) alpontból

,,terhességi-gyermekágyi segélyben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (20) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

4. §

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (20) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

4. § után

4/A. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

4/B. § (1) bek. f) pontjában

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

4/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (20) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

4/B. § (5) bek.-ben

,,más - a (4) bekezdés szerinti - kifizetőhely'' szövegrész helyébe ,,más családtámogatási kifizetőhely'' szövegrész, ,,ONYF Központot'' szövegrész helyébe ,,Központot'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

4/C. § előtt

Alcímcímmel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

4/C. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (7) bek. [2017. január 1.]

 

4/C. §

4/D. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (8) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,folyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

5. § (6)-(6a) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

5. § (6b) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Budapest Főváros Kormányhivatala - a járási hivatal útján -'' szövegrész, ,,közoktatási'' szövegrész helyébe ,,köznevelési'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

5/B. §

Hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. záró szövegrészben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

7/A. § (1) bek.-ben

,,az ellátást folyósító szervnek'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

8. § (4) bek. záró szövegrészben

,,a hatóság az október hónapra járó családi pótlékkal egyidejűleg folyósítja'' szövegrész helyébe ,,az október hónapra járó családi pótlékkal egyidejűleg kell folyósítani'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

8/A. §-ban

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek.-ben

,,családi pótlékot folyósító hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

9. § (1a) bek.

Helyébe lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (1b) bek. nyitó szövegrészben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 13. pont [2017. január 1.]

 

9. § (1b) bek. után

(1c)-(1e) bek.-sel kieg.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (9) bek. [2017. január 1.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (10) bek. [2017. január 1.]

 

10/A. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

10/A. § (3) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész, ,,lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal'' szövegrész helyébe ,,lakcíme szerint illetékes járási hivatallal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 14. pont [2017. január 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,családi pótlékot folyósító szervet'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 15. pont [2017. január 1.]

 

11. § (3) bek.-ben

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,illetve'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (11) bek. [2017. január 1.]

 

14. § (1) bek. b) pontban

,,balettművészeti'' szövegrész helyébe ,,táncművészeti'' szövegrész lép: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]

 

19. § (6) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (12) bek. [2017. január 1.]

 

19. § (7) bek.-ben

,,az ellátást folyósító hatóságnál'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnál'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 17. pont [2017. január 1.]

 

19. § (8) bek.-ben

,,hatóság'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 18. pont [2017. január 1.]

 

19. § (9) bek. b) pontban

,,a hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 19. pont [2017. január 1.]

 

22. § (1) bek. a) pontban

,,illetőleg'' szövegrész helyébe ,,illetve'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 16. pont [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (13) bek. [2017. január 1.]

 

22/A. § (1) bek.-ben

,,a 4/B. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,az 1/B. §'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 20. pont [2017. január 1.]

 

22/A. § (3) bek.-ben

,,folyósító szerv'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész, ,,folyósító szervnek'' szövegrész helyébe ,,megállapító szervnek'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 21. pont [2017. január 1.]

 

22/A. § (4) bek.-ben

,,folyósító szerv'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 22. pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalhoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 23. pont [2017. január 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész, ,,az ONYF főigazgatójának'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének'' szövegrész, ,,Az ONYF főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 24. pont [2017. január 1.]

 

23. § (6) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész, ,,az ONYF főigazgatóját'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét, aki intézkedik az ellátás megszüntetéséről'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 25. pont [2017. január 1.]

 

24. § (5) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (14) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (15) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,12.'' szövegrész helyébe ,,tizenkét'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 26. pont [2017. január 1.]

 

26. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (16) bek. [2017. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,az ONYF Központnak'' szövegrész helyébe ,,a Központnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 27. pont [2017. január 1.]

 

26. § (6) bek. a) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 28. pont [2017. január 1.]

 

26. § (6) bek. b) pontban

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 29. pont [2017. január 1.]

 

27. § (1) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 30. pont [2017. január 1.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,Az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 31. pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (2) bek.-ben

,,az ONYF Központhoz'' szövegrész helyébe ,,a Központhoz'' szövegrész, ,,Az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,A Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 32. pont [2017. január 1.]

 

27/B. §-ban

,,az ONYF Központ'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 29. pont [2017. január 1.]

 

27/F. § (3) bek.-ben

,,EGT-s kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,EGT-s járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 33. pont [2017. január 1.]

 

27/G. §-ban

,,EGT-s kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,EGT-s járási hivatal vagy a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 34. pont [2017. január 1.]

 

27/H. § (1) bek.-ben

,,EGT-s kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,EGT-s járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 33. pont [2017. január 1.]

 

27/H. § (3) bek.-ben

,,EGT-s kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,EGT-s járási hivatal'' szövegrész, ,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a Központ'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 35. pont [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,az Igazgatóságot'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 36. pont [2017. január 1.]

 

28. § (2) bek.-ben

,,fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 37. pont [2017. január 1.]

 

29. §-ban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (19) bek. 38. pont [2017. január 1.]

 

31. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (17) bek. [2017. január 1.]

 

32. §

(1) bek.-sel kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 14. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet 3. pont 3.2-3.3. alpontból

,,terhességi-gyermekágyi segélyben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

3. sz. melléklet 3. pont 3.4. alpontból

,,terhességi-gyermekágyi segélyben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

4. sz. melléklet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontból

,,terhességi-gyermekágyi segélyben,'' szövegrészt hat. kív. h.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. január 1.]

 

10. sz. melléklet után

11. sz. melléklettel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 33. § (18) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

11. sz. melléklet után

12. sz. melléklettel kieg.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 14. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

1. §-ban

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. §-ban

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 2. pont [2017. január 1.]

 

4. § (4) és (8) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

4. § (8a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

4/A. § (6) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

4/B. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

4/B. §-ban

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (7a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

5/B. § (1) és (4) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 6. pont [2017. január 1.]

 

5/B. § (5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6/A. § (7) bek.-ben

,,Az OEP főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,A NEAK főigazgatója'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 7. pont [2017. január 1.]

 

6/E. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

8. § (1), (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

8. § (4)-(5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

11. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

14. § (8) bek.-ben

,,Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére - az OTH-val'' szövegrész helyébe ,,Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére - az ÁEEK-kel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 8. pont [2017. április 1.]

 

14. § (9) bek.-ben

,,OTH-val'' szövegrész helyébe ,,ÁEEK-kel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 9. pont [2017. április 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

18. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

18/A. § (1) bek.-ben

,,háziorvosi körzeteket'' szövegrész helyébe ,,háziorvosi és fogorvosi körzeteket'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. január 1.]

 

18/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,az OTH'' szövegrész helyébe ,,az ÁEEK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 10. pont [2017. április 1.]

 

18/A. § (1)-(4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

18/A. § (4) bek.-ben

,,az OTH'' szövegrész helyébe ,,az ÁEEK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 10. pont [2017. április 1.]

 

18/A. § (5) bek.-ben

,,háziorvosi körzetek'' szövegrész helyébe ,,háziorvosi és fogorvosi körzetek'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. január 1.]

 

19. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

20. § (1), (3)-(4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

20. § (6) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

21. § (13)-(13a) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

21. § (13a) és (14) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

21. § (16) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

21/A. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

21/C. §-ban

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

22. § (1) és (2a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

23. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

23. § (2a) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 12. pont [2017. január 1.]

 

25. § (1) és (3) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

26. § (5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

26. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

27. § (3) bek.-ben

,,a 2014. november hónapra'' szövegrész helyébe ,,a finanszírozási év első hónapjára'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. január 1.]

 

27. § (4) bek.-ben

,,a 2014. november hónapra'' szövegrész helyébe ,,a finanszírozási év első hónapjára'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. január 1.]

 

27. § (6) bek.-ben

,,kerül megállapításra'' szövegrész helyébe ,,kerül megállapításra, azzal, hogy a 100% feletti TVK kihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók TVK kerete nem csökkenhet'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. január 1.]

 

27/A. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 5. § [2017. január 1.]

 

27/A. § (6) bek.-ben

,,lakosai általi igénybevétele'' szövegrész helyébe ,,lakosai általi, a módosítás évét előtti finanszírozási évben történt igénybevétele'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § f) pont [2017. január 1.]

 

27/B. § (2) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

27/B. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 11. § [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

28. § (1a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

28. § (1d) bek. után

(1e) bek.-sel kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 6. § [2017. január 1.]

 

28. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

28/C. § (3) és (8) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

30. § (8) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

30/A. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

30/A. § (4) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

31. § után

31/A. §-sal kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 7. § [2017. március 1.]

 

32/A. § (2) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

32/A. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

33. § (1) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

33. § (1a) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

33. § (5) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

33. § (6)-(7) bek.-ben

,,az OEP főigazgatója'' szövegrész helyébe ,,a NEAK főigazgatója'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 6. pont [2017. január 1.]

 

33. § (7) bek.-ben

,,az OEP-hez'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-hoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 13. pont [2017. január 1.]

 

33. § (9) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

33. § (10)-(11) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (2)-(2a) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (2a) bek.-ben

,,76,325 millió forint'' szövegrész helyébe ,,82,533 millió forint'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § g) pont [2017. január 1.]

 

33/A. § (3) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

35. § (7) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 2. pont [2017. január 1.]

 

35. § (8) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

35. § (9) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

35. § (11) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

35. § (13) bek.-ben

,,3380'' szövegrész helyébe ,,3700'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § h) pont [2017. január 1.]

 

35. § (14)-(15) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

35. § (15) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 12. pont [2017. január 1.]

 

35. § (16) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

35. § (17) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

36. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

37. § (5) bek. e) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

37. § (7) bek.-ben

,,az OEP-nek'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-nak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 11. pont [2017. január 1.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

40. § (17) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

42. § a) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

42. § b)-c) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43. § (4) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

43/A. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43/A. § (5) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

43/A. § (6) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 2. pont [2017. január 1.]

 

44. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,az OEP főigazgatójának'' szövegrész helyébe ,,a NEAK főigazgatójának'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 14. pont [2017. január 1.]

 

46. § (1) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

48/A. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

48/A. §-ban

,,napi fix díjjal történik, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori hatályos krónikus napi díj és a 00025 kódszámú krónikus ellátás szorzójának szorzatával'' szövegrész helyébe ,,23 520 forint napi fix díjjal történik'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § i) pont [2017. január 1.]

 

49. §-ban

,,az OEP főigazgató'' szövegrész helyébe ,,a NEAK főigazgató'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 15. pont [2017. január 1.]

 

50/A. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

64. § (2) bek.-ben

,,OEP általi'' szövegrész helyébe ,,NEAK általi'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

64. § (2) és (4) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

76/J. § (2) bek.-ben

,,2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig'' szövegrész helyébe ,,2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig'' szövegrész, ,,Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete'' szövegrész helyébe ,,Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete'' szövegrész lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 10. § j) pont [2017. január 1.]

 

76/L. § után

76/M. §-sal kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

2. sz. mellékletben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

4. sz. mellékletben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Mód.: 388/2016. (XII. 2.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2016. december 3.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. január 1.]

 

6/A. sz. melléklet ,,Kitöltési útmutató'' rész 9/a. pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6/B. sz. mellékletben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6/B. sz. mellékletben

,,OEP kódja'' szövegrész helyébe ,,NEAK kódja'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 17. pont [2017. január 1.]

 

6/B. sz. melléklet után

6/C. sz. melléklettel kieg.: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. március 1.]

 

9-10. sz. mellékletben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

14. sz. melléklet ,,Kitöltési útmutató'' rész 17/A. pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

15. sz. melléklet 2. pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

17. sz. melléklet 2. pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

17/A. sz. melléklet 2. pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

18. sz. melléklet 2. pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

18. sz. melléklet 7. pontban

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

20. sz. mellékletben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 4. pont [2017. január 1.]

 

20. sz. mellékletben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

20. sz. mellékletben

,,OEP kódja'' szövegrész helyébe ,,NEAK kódja'' szövegrész, ,,OEP által'' szövegrész helyébe ,,NEAK által'' szövegrész, ,,OEP TTT'' szövegrész helyébe ,,NEAK TTT'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 17. pont [2017. január 1.]

 

22. sz. melléklet A) rész 1. pont a) alpontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 3. pont [2017. január 1.]

 

22. sz. melléklet A) rész 1. pont b) alpontban

,,EüM-OEP tájékoztató'' szövegrész helyébe ,,EMMI-NEAK tájékoztató'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 18. pont [2017. január 1.]

 

22. sz. melléklet A) rész 5. pontban és C) rész 1. pontban

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

22. sz. melléklet címben és A) rész nyitó szövegrészben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 5. pont [2017. január 1.]

 

28. sz. melléklet

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 1.]

 

28/A. sz. melléklet táblázat A:1 mezőben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

28/A. sz. melléklet

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. január 1.]

 

30-31. sz. és 33. sz. mellékletben

,,OEP'' szövegrész helyébe ,,NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 16. pont [2017. január 1.]

 

34. sz. melléklet

Helyébe lép: 464/2016. (XII. 23.) Korm. r. 9. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. március 1.]

 

34. sz. melléklet táblázat B:8 mezőben

,,Országos Epidemiológiai Központ'' szövegrész helyébe ,,Országos Közegészségügyi Intézet'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 19. pont [2017. április 1.]

 

34. sz. melléklet táblázat B:9 mezőben

,,Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet'' szövegrész helyébe ,,Emberi Erőforrások Minisztériuma'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 34. § 20. pont [2017. április 1.]


134/1999. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

2/A. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (5) bek.-ben

,,az OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

3. § (6) bek. a)-b) pontban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

3. § (8) bek.-ben

,,Az OEP'' szövegrész helyébe ,,A NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,az OEP-hez'' szövegrész helyébe ,,a NEAK-hoz'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. f) pont [2017. január 1.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

6. §-ban

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

6/A-6/B. §

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

6/C. § (6) bek.-ben

,,az OEP'' szövegrész helyébe ,,a NEAK'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet 6-7. pontban

,,OEP-pel'' szövegrész helyébe ,,NEAK-kal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 35. § (2) bek. g) pont [2017. január 1.]


145/1999. (X. 1.) Korm. r.

 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 
 

18. § (8) bek.-ben

,,Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles nyilvántartásnak (a továbbiakban: Forster Központ)'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 36. § a) pont [2017. január 1.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,Forster Központ'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 36. § b) pont [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. a) pontból

,,a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

30. § (3) bek.-ben

,,Az elhunytat'' szövegrész helyébe ,,Az elhunytat vagy hamvait'' szövegrész lép: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

46. § (3) bek.

Helyébe lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 15. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

,,Temetkezési szolgáltatás'' alcím (53. § után)

53/A-53/B. §-sal kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

61/A. § után

61/B. §-sal kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

61/A. § után

61/B. §-sal kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 15. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

A rendelet

1. melléklettel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 5. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


30/2000. (III. 10.) Korm. r.

 
 

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról

 
 

11/B. § (2) bek.-ben

,,egy-egy példányban kell megküldeni'' szövegrész helyébe ,,egy-egy példányban, vagy elektronikus úton kell megküldeni'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 16. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § után

Alcímmel (14. §) kieg.: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 16. § (1) bek. [2017. január 1.]


65/2000. (V. 9.) Korm. r.

 
 

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot'' szövegrész helyébe ,,fogyasztóvédelemért felelős minisztert'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 37. § [2017. január 1.]


112/2000. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 38. § [2017. január 1.]

 

4. § (5) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 38. § [2017. január 1.]


141/2000. (VIII. 9.) Korm. r.

 
 

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

 
 

,,A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása'' alcím

3/A. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

4. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

5. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (7) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

6. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

9/C. § (1)-(2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

9/E. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

14. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

15. §-ban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

16. §

Hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (7) bek. b) pont [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.-ben

,,támogatást folyósító kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. c) pont [2017. január 1.]

 

18. §-ban

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 18. § [2017. január 1.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,folyósító szerv'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. d) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (2) bek.-ben

,,kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. e) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § (3)-(4) bek.-ben

,,kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (6) bek. a) pont [2017. január 1.]

 

19/A. § után

19/B. §-sal kieg.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 39. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

20/A. § után

20/B. §-sal kieg.: 448/2016. (XII. 19.) Korm. r. 19. § [2017. január 1.]


192/2000. (XI. 24.) Korm. r.

 
 

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § (6) bek. h) pontban

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 1. pont [2017. január 1.]

 

4. § (11) bek.-ben

,,díjbevételek'' szövegrész helyébe ,,díjbevételek (ideértve a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartalékának csökkenése miatt az eredménykimutatásban tartalékváltozásként elszámolt összeget is)'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 2. pont [2017. január 1.]

 

9. § (1) bek. b) pont bd) alpontban

,,elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrészének'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (2) bek. b) pont bd) alpontban

,,elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrészének'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (8) bek.-ből

,,, valamint a kereskedési célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrésze'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9. § (9) bek.-ből

,,- a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben -'' és az ,,- a várható kötelezettségekre képzett céltartalékkal szemben -'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 2. pont [2017. január 1.]

 

9. § (10) bek.-ből

,,, valamint a kereskedési célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrésze'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9. § (13) bek. d) pont da) alpontból

,,a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (13) bek. d) pont db) alpontból

,,a várható kötelezettségekre képzett céltartalékkal szemben'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 4. pont [2017. január 1.]

 

9. § (14) bek. d) pont da) alpontban

,,elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrészének'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 3. pont [2017. január 1.]

 

12. § (7) bek. h) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

12. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. b) pontban

,,leszállítási'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletnek nem minősülő határidős és opciós'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 4. pont [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. c) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. e) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 5. pont [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. g)-h) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 2. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (8) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 7. § 5. pont [2017. január 1.]

 

14. § s) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. január 1.]

 

14/A. § g) pontban

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 6. § 5. pont [2017. január 1.]

 

18/D. után

18/E. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 4. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. január 1.]


214/2000. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

29/I. § (1) bek.-ből

,,a jegyzett tőkét,'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 11. § 1. pont [2017. január 1.]

 

29/I. (2) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 11. § 2. pont [2017. január 1.]

 

29/I. § (3) bek.-ben

,,kártalanítás'' szövegrész helyébe ,,kárrendezés'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. január 1.]

 

29/I. § (6) bek.-ben

,,kártalanítás'' szövegrész helyébe ,,kárrendezés'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. január 1.]

 

29/J. § (2)-(3) bek.-ben

,,kártalanításból'' szövegrész helyébe ,,kárrendezésből'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 2. pont [2017. január 1.]

 

29/J. § (3) bek. a)-b) pontban

,,kártalanítás'' szövegrész helyébe ,,kárrendezés'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 1. pont [2017. január 1.]

 

29/K. § a) pontban

,,kártalanításként'' szövegrész helyébe ,,kárrendezésként'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 3. pont [2017. január 1.]

 

29/L. § (2) bek. d) pontban

,,kártalanításból'' szövegrész helyébe ,,kárrendezésből'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 10. § 2. pont [2017. január 1.]

 

33. § után

34. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 8. § [2017. január 1.]

 

8. sz. melléklet

Mód.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 9. § 1. pont, illetve 2. melléklet [2017. január 1.]

 

9. sz. melléklet

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 9. § 2. pont, illetve 3. melléklet [2017. január 1.]


215/2000. (XII. 11.) Korm. r.

 
 

a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § 1. pont

Helyébe lép, egyidejűleg 1. pont után 1a-1b. ponttal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 2. pont a)-b) alpontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

2. § 4-5. pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

2. § 6. pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 8. pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (4) bek. d) pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,határidős, opciós és swap'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 2. pont [2017. január 1.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (9) bek.-ben

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 3. pont [2017. január 1.]

 

6. § (4) bek. d) pontban

,,a lezárt opciós, swap és határidős ügyletek'' szövegrész helyébe ,,a lezárt határidős, opciós és swap ügyletek'' szövegrész, ,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,határidős, opciós és swap'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 4. pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (1) bek.-ből

,,(határidős, opciós és swap ügyleteket)'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 20. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (4)-(5) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (9) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 5. pont [2017. január 1.]

 

7. § (9) bek.-ből

,,(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 20. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (14) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9. § (7) bek. e) pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9. § (8) bek. d) pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9/A. § utáni ,,Származtatott ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása'' alcímcím

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 13. § [2017. január 1.]

 

9/B. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 20. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (4) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (5) bek.-ben

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 20. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (11) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 14. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (12) bek. a) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 14. § (5) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (13) bek.-ben

,,befektetési szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi műveletek'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (13) bek. után

(13a) bek.-sel kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 15. § [2017. január 1.]

 

9/B. § (16) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 20. § 3. pont [2017. január 1.]

 

10. § f) pontban

,,származtatott'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 19. § 1. pont [2017. január 1.]

 

10/A. §

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 16. § [2017. január 1.]

 

13. § után

14. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 17. § [2017. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 18. §, illetve 4. melléklet [2017. január 1.]


221/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

5. § (5) bek.-ben

,,az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral'' szövegrész helyébe ,,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 40. § [2017. január 1.]


222/2000. (XII.19.) Korm. r.

 
 

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban legkésőbb'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával legkésőbb'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 17. § [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 21. § [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,le nem zárt'' szövegrész helyébe ,,le nem zárt határidős ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 1. pont [2017. január 1.]

 

34. § (5) bek. e) pontban

,,elszámolási'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 2. pont [2017. január 1.]

 

34. § (6) bek. e) pontban

,,elszámolási'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 2. pont [2017. január 1.]

 

42/A. § (5) bek.-ben

,,le nem zárt'' szövegrész helyébe ,,le nem zárt határidős ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 1. pont [2017. január 1.]

 

42/A. § (5) bek.-ben

,,határidős'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a határidős'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 27. § 1. pont [2017. január 1.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 22. § [2017. január 1.]

 

43. § (6) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 23. § [2017. január 1.]

 

43. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 27. § 1. pont [2017. január 1.]

 

43. § (9)-(11) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 24. § [2017. január 1.]

 

43. § (14) bek. nyitó szövegrészben

,,Az elszámolási típusú'' szövegrész helyébe ,,A nem leszállítási'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 26. § 4. pont [2017. január 1.]

 

43. § (15) bek.-ből

,,leszállítási'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 27. § 2. pont [2017. január 1.]

 

43. § (16) bek.-ből

,,elszámolási'' és ,,leszállítási'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 27. § 3. pont [2017. január 1.]

 

60. § után

61. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 25. § [2017. január 1.]


223/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

8. § (1) bek.-ben

,,Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban legkésőbb'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával legkésőbb'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 18. § [2017. január 1.]

 

18. § (3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 28. § [2017. január 1.]

 

19. § (5) bek.-ben

,,le nem zárt'' szövegrész helyébe ,,le nem zárt származékos ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 36. § 1. pont [2017. január 1.]

 

24. § (16) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 29. § [2017. január 1.]

 

34. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 30. § [2017. január 1.]

 

34. § (5) bek. e) pontban, (6) bek. e) pontban

,,elszámolási'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 36. § 2. pont [2017. január 1.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 31. § [2017. január 1.]

 

36. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 32. § [2017. január 1.]

 

42. § (19) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 33. § [2017. január 1.]

 

42/A. § (5) bek.-ben

,,le nem zárt'' szövegrész helyébe ,,le nem zárt származékos ügyletek közül a'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 36. § 1. pont [2017. január 1.]

 

43. § (1)-(2) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 37. § 1. pont [2017. január 1.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 34. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (6) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 34. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (7)-(8) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 37. § 1. pont [2017. január 1.]

 

43. § (9)-(10) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 34. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

43. § (11) bek.-ben

,,határidős'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a határidős'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 36. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43. § (11) bek.-ből

,,(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 37. § 2. pont [2017. január 1.]

 

43. § (14) bek.-ben

,,Az elszámolási'' szövegrész helyébe ,,A nem leszállítási'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 36. § 4. pont [2017. január 1.]

 

43. § (15)-(16) bek.-ből

,,leszállítási'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 37. § 3. pont [2017. január 1.]

 

43. § (16) bek.-ből

,,elszámolási'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 37. § 4. pont [2017. január 1.]

 

56. § után

57. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 35. § [2017. január 1.]


224/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

Hat. kív. h.: 479/2016. (XII. 28.) Korm. r. 56. § [2017. január 1.]


225/2000. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a felszámolás számviteli feladatairól

 
 

20. §-ban

,,(4) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,(2) bekezdését'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 38. § [2017. január 1.]


232/2000. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ), illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)'' szövegrész helyébe ,,A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § a) pont [2017. április 1.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,illetékes megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § b) pont [2017. április 1.]

 

2. § (4) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész, ,,az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalát'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § c) pont [2017. április 1.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § d) pont [2017. április 1.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § e) pont [2017. április 1.]

 

4. § b) pontban

,,fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § f) pont [2017. április 1.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,a megyei intézetnek'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § g) pont [2017. április 1.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § e) pont [2017. április 1.]

 

6. § (2) bek. a)-c) pontban

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § e) pont [2017. április 1.]

 

6. § (3) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § e) pont [2017. április 1.]

 

7. § (1) bek.-ben

,,megyei kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § e) pont [2017. április 1.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,az ÁNTSZ keretében működő'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal keretében működő'' szövegrész, ,,az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,a fővárosi és megyei kormányhivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § h) pont [2017. április 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az ÁNTSZ'' szövegrész helyébe ,,a védőnő képzését végző intézmény'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § i) pont [2017. április 1.]

 

8. § (4) bek.-ben

,,az ÁNTSZ a'' szövegrész helyébe ,,a védőnő képzését végző intézmény a'' szövegrész, ,,A szakirányú tanfolyamot végzettekről az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,A védőnő képzését végző intézmény a tanfolyamot végzettek adatait megküldi az országos tisztifőorvosnak, aki a szakirányú tanfolyamot végzettekről'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § j) pont [2017. április 1.]

 

Melléklete A) rész b) pontban

,,az ÁNTSZ'' szövegrész helyébe ,,a védőnő képzését végző intézmény'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 41. § i) pont [2017. április 1.]


236/2000. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. sz. melléklet 1511 Kódszámú sor

Hat. kív. h.: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2016. december 17.]

 

1. sz. melléklet 1515 Kódszámú sorban

,,e)-m),'' szövegrész helyébe ,,e), h)-m),'' szövegrész lép: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2016. december 17.]

 

1/A. sz. melléklet

Mód.: 476/2016. (XII. 27.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. január 27.]

 

2. sz. mellékletben

 
 

,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala'' szövegrész helyébe ,,Nyilvántartó'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § a) pont [2017. január 1.]

 

,,KH-ba érkezés ideje'' szövegrész helyébe ,,Nyilvántartóhoz érkezés ideje'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § b) pont [2017. január 1.]

 

,,KH ügyintéző'' szövegrész helyébe ,,Nyilvántartó ügyintézője'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § c) pont [2017. január 1.]


250/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § 15-18., 37. és 45-47. pont

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 1. pont [2017. január 1.]

 

2. § 48. pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 39. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 55. pont után

56. ponttal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 39. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 40. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

3. § (7) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 40. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

6. § (6) bek.-ben

,,az olyan adóstól járó kamat, illetve kamat jellegű jutalék, amely adóssal szemben fennálló követelések problémamentes vagy külön figyelendő minősítésűek'' szövegrész helyébe ,,azok nem minősülnek a 17. § szerinti függő kamatnak, kamatjellegű jutaléknak'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (12) bek.-ből

,, , a 7. számú melléklet szerint meghatározott mértékben'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (14) bek. a) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 41. § [2017. január 1.]

 

9. § (9) bek.-ből

,,rendelkezésein túlmenően a 7. számú melléklet'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (9) bek. nyitó szövegrészben

,,hitelintézetnél'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézménynél'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 2. pont [2017. január 1.]

 

9. § (9) bek. b) pontban

,,hitelintézet'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi intézmény'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 3. pont [2017. január 1.]

 

9. § (12) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9. § (20) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 42. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9/B. § (4) bek.-ben

,,13. § (1)-(3) és (5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,13. § (1a)-(1d) és (5) bekezdését'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 4. pont [2017. január 1.]

 

9/B. § (6) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 43. § [2017. január 1.]

 

9/B. § (8) bek.-ben

,,13. § (3) és (5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,13. § (1d) és (5) bekezdését'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 5. pont [2017. január 1.]

 

9/C. § (1), (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 4. pont [2017. január 1.]

 

9/C. § (8) bek.-ből

,,a 23. § (2), (4)-(5) bekezdése és a 24. § (5) bekezdése szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 5. pont [2017. január 1.]

 

9/C. § (12) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 44. § [2017. január 1.]

 

9/C. § (15) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 4. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 45. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

9/D. § (4) bek.-ben

,,az alapügylet ellenkező előjelű eredményét meghaladó'' szövegrész helyébe ,,nem hatékony'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (5) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 45. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

9/D. § (8) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 45. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

9/D. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (10) bek.-ből

,,9/C. § (3) bekezdés c) pontja szerinti'' szövegrészt és ,, , a (3) bekezdésben meghatározott szabályok szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 7. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (11) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 6. pont [2017. január 1.]

 

9/D. § (13) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 45. § (4) bek. [2017. január 1.]

 

9/D. § (15) bek.-ből

,,9/C. § (3) bekezdés c) pontja szerinti'' szövegrészt és ,, , a (3) bekezdésben meghatározott szabályok szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 7. pont [2017. január 1.]

 

9/F. § (1) bek. d) pontból

,, , céltartalékok'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 8. pont [2017. január 1.]

 

10. § (3) és (11) bek.-ben

,,határidős, opciós, valamint swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 7. pont [2017. január 1.]

 

11. § (1) bek. c) pontban

,,határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 8. pont [2017. január 1.]

 

12. § (2) bek. i) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 46. § [2017. január 1.]

 

13. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 47. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek. b) pont ba) alpontból

,, , amennyiben az alapkövetelés problémamentes vagy külön figyelendő kategóriába tartozik'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 9. pont [2017. január 1.]

 

13. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,átlag alatti, kétes vagy rossz'' szövegrész helyébe ,,nem teljesítő kitettség'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 9. pont [2017. január 1.]

 

13. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 10. pont [2017. január 1.]

 

13. § (4) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 47. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

13. § (10) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 47. § (3) bek. [2017. január 1.]

 

17. § (1) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 48. § [2017. január 1.]

 

20. § (7) bek.-ből

,,a 22. § (6) bekezdése szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 11. pont [2017. január 1.]

 

20. § (7) bek. után

,,Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása'' alcím cím helyébe ,,Származékos ügyletek elszámolása'' cím lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 49. § [2017. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 50. § [2017. január 1.]

 

22. § (1) és (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 12. pont [2017. január 1.]

 

22. § (6) bek.-ből

,,(3) bekezdés szerinti, a'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 13. pont [2017. január 1.]

 

22. § (7) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 51. § [2017. január 1.]

 

22. § (8) bek.-ben

,,kamatarbitrázs'' szövegrész helyébe ,,származékos ügyletek közül a kamatarbitrázs'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 10. pont [2017. január 1.]

 

22. § (9)-(10) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 14. pont [2017. január 1.]

 

22. § (11) bek.-ben

,,A (4) bek. a) és b) pontja szerinti - fedezeti célú -,'' szövegrész helyébe ,,Fedezeti'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 11. pont [2017. január 1.]

 

22. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 14. pont [2017. január 1.]

 

22. § (13) bek.-ből

,,(4)-(5) és'', továbbá az ,,(1)-(3) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 15. pont [2017. január 1.]

 

22. § (14) bek. a) pontból

,,(4) bekezdés c) pontja szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 16. pont [2017. január 1.]

 

22. § (14) bek. b) pontból

,,(2)-(3) bekezdés szerinti'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 17. pont [2017. január 1.]

 

22. § (15) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 14. pont [2017. január 1.]

 

22. § (20) bek. a) pontból

,,a (4) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 18. pont [2017. január 1.]

 

22. § (22) bek.-ből

,,az (1) bekezdés szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 19. pont [2017. január 1.]

 

23. § (1) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 52. § [2017. január 1.]

 

23. § (2)-(7) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 20. pont [2017. január 1.]

 

24. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 53. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (8) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 53. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

24. § (13) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 21. pont [2017. január 1.]

 

25. § 13. pontban

,,határidős, opciós ügyletek, valamint a swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 12. pont [2017. január 1.]

 

25. § 13. pontból

,,a 22. § (3)-(5), (7)-(8), (11) bekezdései, a 23. § (2)-(6) bekezdései és a 24. § (5)-(8), (10) bekezdései alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 58. § 20. pont [2017. január 1.]

 

25. § 46. pontban

,,követelések'' szövegrész helyébe ,,követelések és követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 13. pont [2017. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 54. § [2017. január 1.]

 

28/A. § (4) bek.-ben

,,e rendelet (5)-(7) bekezdései szerint kell tevékenységet lezáró beszámolóját elkészítenie'' szövegrész helyébe ,,az (5)-(6) bekezdés szerint tevékenységet lezáró beszámolót kell készítenie'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 14. pont [2017. január 1.]

 

28/A. § (7) bek.-ben

,,(végelszámolásának, felszámolásának ideje alatt)'' szövegrész helyébe ,,(amennyiben végelszámolására, illetve felszámolására kerül sor, annak ideje alatt)'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 57. § 15. pont [2017. január 1.]

 

33. § (17) bek. után

(18)-(20) bek.-sel kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 55. § [2017. január 1.]

 

7. sz. melléklet

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 56. §, illetve 5. melléklet [2017. január 1.]


251/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

2. § 4-7. pont

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 1. pont [2017. január 1.]

 

2. § 8. pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 59. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 17. pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 59. § (2) bek. [2017. január 1.]

 

2. § 18-22., 28-29. pont

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 1. pont [2017. január 1.]

 

3. § (6) bek. a) pont

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 60. § [2017. január 1.]

 

3. § (6) bek. e) pontban

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 1. pont [2017. január 1.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 61. § [2017. január 1.]

 

6. § (20) bek.

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 62. § [2017. január 1.]

 

6/A. §

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 63. § [2017. január 1.]

 

6/B. §

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 64. § [2017. január 1.]

 

6/C-6/F. §

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. b) pontban

,,határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 2. pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) bek. b) pontból

,,a 8. § (2) bekezdés szerint a nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék felhasználását, illetve képzését,'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 3. pont [2017. január 1.]

 

7. § (3) bek. b)-c) pontban

,,határidős, opciós, valamint swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 3. pont [2017. január 1.]

 

8. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 4. pont [2017. január 1.]

 

8. § (3) bek.-ben

,,az 5. számú melléklet szerint minősíteni'' szövegrész helyébe ,,minősíteni, melynek során az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet előírásait is köteles figyelembe venni'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 4. pont [2017. január 1.]

 

8. § (4)-(5) bek.-ből

,,az 5. számú melléklet szerint'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 5. pont [2017. január 1.]

 

8. § (8) bek. i) pontban

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 5. pont [2017. január 1.]

 

8. § (8) bek. i) pontból

,,(beleértve a 14. § (7)-(8) bekezdése szerinti ügyleteket is)'' szövegrészt, ,,[kivéve a 14. § (7)-(8) bekezdése szerinti határidős és swap ügyleteket]'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 6. pont [2017. január 1.]

 

8. § (8) bek. k) pontból

,, , valamint a 8. § (2) bekezdése szerinti céltartalékképzést és felhasználást'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 7. pont [2017. január 1.]

 

10. § (4) bek. e) pontból

,,határidős, opciós'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 8. pont [2017. január 1.]

 

12. § utáni ,,Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása'' alcímcím

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 65. § [2017. január 1.]

 

13. §

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 66. § [2017. január 1.]

 

14-16. §

Hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 9. pont [2017. január 1.]

 

17. § 2. pontban

,,határidős, opciós és swap'' szövegrész helyébe ,,származékos'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 70. § 1. pont [2017. január 1.]

 

17. § 2. pont f) alpontból

,,a 13-16. § alapján'' szövegrészt hat. kív. h.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 71. § 10. pont [2017. január 1.]

 

18/A. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5) bek. után (6)-(7) bek.-sel kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 67. § [2017. január 1.]

 

20/A. § után

20/B. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 68. § [2017. január 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 69. § 1. pont, illetve 6. melléklet [2017. január 1.]

 

5. sz. melléklet

Helyébe lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 69. § 2. pont, illetve 7. melléklet [2017. január 1.]


252/2000. (XII. 24.) Korm. r.

 
 

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,b) és c)'' szövegrész helyébe ,,b)-d)'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 74. § 1. pont [2017. január 1.]

 

7. § (2) és (4) bek.-ben

,,hosszú távú és az éves pénzügyi tervek'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi terv'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 74. § 2. pont [2017. január 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával'' szövegrész lép: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 19. § [2017. január 1.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,hosszú távú terv'' szövegrész helyébe ,,pénzügyi terv'' szövegrész lép: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 74. § 3. pont [2017. január 1.]

 

44. § után

45. §-sal kieg.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 72. § [2017. január 1.]

 

6. sz. melléklet

Mód.: 480/2016. (XII. 28.) Korm. r. 73. §, illetve 8. melléklet [2017. január 1.]


257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

 
 

8. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 449/2016. (XII. 19.) Korm. r. 17. § [2017. január 1.]


12/2001. (I. 31.) Korm. r.

 
 

a lakáscélú állami támogatásokról

 
 

1. § (4) bek. 18. pont

Helyébe lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (1) bek. [2017. január 1.]

 

1. § (6) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2a) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 2. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2a) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2b), (2d) bek.-ben

,,a kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2d) bek.-ben

,,gyámhatósági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,fővárosi és megyei kormányhivatal gyámhatósági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 5. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2e) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 3. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (2e) bek.-ben

,,a kormányhivatalnak'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalnak'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 6. pont [2017. január 1.]

 

5/A. § (8a) és (13a) bek.-ben

,,a kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

5/B. § (4) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

9. § (8a) bek.-ből

,,(a továbbiakban: járási hivatal)'' szövegrészt hat. kív. h.: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (6) bek. [2017. január 1.]

 

18. § (11) bek.-ben

,,a kormányhivataltól'' szövegrész helyébe ,,a járási hivataltól'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 8. pont [2017. január 1.]

 

18. § (13) bek.-ben

,,a kormányhivatalhoz'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalhoz'' szövegrész, ,,Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár'' szövegrész helyébe ,,Első fokon a járási hivatal, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész, ,,A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére -'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a járási hivatal megkeresésére -'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 9. pont [2017. január 1.]

 

18. § (15) bek.-ben

,,A kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 7. pont [2017. január 1.]

 

18. § (15) bek.-ben

,,a kormányhivatal a'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal a'' szövegrész, ,,A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár'' szövegrész helyébe ,,A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a járási hivatal, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 10. pont [2017. január 1.]

 

18. § (16) bek.-ben

,,A kormányhivatal, valamint a Kincstár'' szövegrész helyébe ,,A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 11. pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek. b) pont ba) alpontban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 12. pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

19. § (2) bek. b) pont bb) alpontban

,,a kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

19. § (4) bek.-ben

,,a kormányhivatalt'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatalt'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 4. pont [2017. január 1.]

 

20. § (8) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) bek. 1. pont [2017. január 1.]

 

21. § (3) bek.-ben

,,a kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,a járási hivatal'' szövegrész lép: 379/2016. (XII. 2.) Korm. r. 42. § (5) be