A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418044. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. november 1-jétől a 2017/192. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

358/C. §előtti alcím címben és 358/C. §-ban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 1. § [2017. november 19.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

33. § (2) bek. 61. pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 1. § a) pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

Melléklet XXII. fejezet 1. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 1. § b) pont [2018. január 1.]


1991. évi IV. tv.

 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 
 

58. § (5) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 1. § [2017. november 28.]

 

60. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 1. § [2018. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

10. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

11/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

11/A. § (9) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

20. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

22. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

22. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,kölcsönös áthelyezése'' szövegrész helyébe ,,áthelyezése'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

III. Fejezetcím (25. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

26. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

27/A. § után

27/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

29. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 10. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 10. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 10. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,közjegyzőjelölt és az egyéb irodai alkalmazott'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,névjegyzékében a közjegyzőhelyettest, illetve közjegyzőjelöltet'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékében, illetve a közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásában a közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, illetve közjegyzői irodai ügyintézőt'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § d) pont [2018. január 1.]

 

49/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 11. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 11. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § után

49/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

49/C. § (1) bek.-ben

,,közjegyzőkről és közjegyzőhelyettesekről'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőkről, közjegyzőhelyettesekről, közjegyzőjelöltekről és közjegyzői irodai ügyintézőkről'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § e) pont [2018. január 1.]

 

49/C. § (2) bek. a) pontban

,,közjegyző és a közjegyzőhelyettes'' szövegrész helyébe ,,közjegyző, a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § f) pont [2018. január 1.]

 

49/C. § (2) bek. g) pontban

,,közjegyzőhelyettest'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, közjegyzői irodai ügyintézőt'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § g) pont [2018. január 1.]

 

49/C. § (2) bek. j) pontban

,,közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

54. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 13. § [2019. január 1.]

 

69/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

111. § (3) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

120. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

136. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

137. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

139. § (4) bek. után

(5)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

166/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

180. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 21. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

181. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 21. § (2) bek.

 

a 183. § b) pontban

,,székhelyét'' szövegrész helyébe ,,székhelyét, valamint hagyatéki ügyekben a közjegyzők illetékességét'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 23. § h) pont [2018. január 1.]

 

183/A. § a)-c) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 22. § [2018. január 1.]


1991. évi XLIX. tv.

 
 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 
 

33. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 1. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (2) bek.-ben

,,végrehajtói kézbesítéssel'' szövegrész helyébe ,,végrehajtói kézbesítéssel, illetve tárgykörözéssel'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 1. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

83/S. § után

83/T. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 1. § (2) bek. [2018. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

6/A. § (5) bek.-ben

,,minden harmadik'' szövegrész helyébe ,,minden ötödik'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 2. § [2018. január 1.]


1992. évi XLIV. tv.

 
 

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

 
 

24/B. § (2)-(3), (10)-(11) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]

 

24/B. § (8) bek.-ben

,,ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 24. § b) pont [2018. január 1.]

 

24/E. § (3)-(4) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]

 

24/F. § (4) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]


1993. évi III. tv.

 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 

3. § (4) bek.-ből

,,, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló tv. szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

3. § (4c) bek. után

(4d) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

4. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 2. § (1) bek. [2017. november 28.]

 

4. § (1a) bek. 10. pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 2. § (2) bek. [2017. november 28.]

 

141. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 3. § [2018. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

22. § (10) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 25. § [2018. január 1.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 25. § [2018. január 1.]


1993. évi LXXVIII. tv.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 
 

64/C. § (5) bek.-ben

,,az ügyvéd, feladatkörében a jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 26. § [2018. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 27. § [2018. január 1.]


1994. évi XLIX. tv.

 
 

az erdőbirtokossági társulatról

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 28. § [2018. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

11. (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a Kar hivatali szerve,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 30. § a) pont [2018. január 1.]

 

22. § b) pontban

,,ügyvédi fegyelmi hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi kamara fegyelmi tanácsának'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

23/A. § (3) bekezdésében

a ,,Kormánytisztviselői'' szövegrészek helyébe a ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 2. § [2017. november 19.]

 

31/A. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 30. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/E. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)'' szövegrész helyébe ,,MOKK'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

36. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

72. § után

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 2. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 2. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

74. § j) pont után

k) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 2. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)'' szövegrész helyébe ,,MOKK'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

164. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

171. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

171. § (4) bek.-ben

,,végrehajtást foganatosító bíróságnál'' szövegrész helyébe ,,217. § alapján'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

182/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXV. tv. 1. § [2017. november 11.]

 

250. § (2) bek. 7. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

250/A. § (6) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

252. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

254/H. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

269. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

271. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

293. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (13) bek. [2018. január 1.]

 

298. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 29. § (14) bek. [2018. január 1.]

 

277. § (2) bek.-ben

,,jelölt'' szövegt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 30. § c) pont [2018. január 1.]

 

304. § után

304/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXV. tv. 2. § [2017. november 11.]


1995. évi XXXII. tv.

 
 

a szabadalmi ügyvivőkről

 
 

2. § (4) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 31. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép, egyidejűleg 14/A-14/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

15. §

Helyébe lép, egyidejűleg 15/A-15/D. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

16. § előtti alcím és cím

Helyébe lép, egyidejűleg 16/A-16/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

24/A. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

24/B. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

24/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

24/D. § (8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

24/E. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

24/G. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

24/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

25. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 36. § a) pont [2018. január 1.]

 

25. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (13) bek. [2018. január 1.]

 

,,Fegyelmi felelősség'' alcím

25/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (14) bek. [2018. január 1.]

 

26. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 36. § b) pont [2018. január 1.]

 

33/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

39/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 35. § (5) bek. [2018. január 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

64/A. § (2) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 3. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

64/A. § (2) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

64/B. § után

64/C. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 3. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

64/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,igazgatási szervek a természetes és jogi személyekről adatokat környezetvédelmi ügyféljel (a továbbiakban: KÜJ-szám) alkalmazásával'' szövegrész helyébe ,,feladatokat ellátó szervek a természetes és jogi személyekről adatokat'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 3. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

64/A. § (3) bek.-ből

,,és vízvédelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 3. § (5) bek. [2018. január 1.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

12. § után

IV. fejezettel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek. c) pontban

,,haltenyésztési'' szövegrész helyébe ,,haltermelési'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 10. § a) pont [2018. január 1.]

 

15/A. § (2) bek. után

(3)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 5. § [2019. január 1.]

 

15/C. § (1) bek. l) pontban

,,50 000'' szövegrész helyébe ,,400 000'', a ,,150 000'' szövegrész helyébe ,,300 000'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 10. § b) pont [2018. január 1.]

 

15/C. § (2) bek.-ből

,,továbbá az (1) bek. c) pontban foglalt azon esetben, ha az engedélyes a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedéllyel rendelkezik,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

33/A. § után

VIII/A. fejezettel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

33/C. § után

33/D-33/J. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 7. § [2019. január 1.]

 

45. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

45. § (7b) bek. után

(7c) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

45/G. § után

45/H-45/L. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 9. § [2018. január 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 17. pont e) alpontban

,,az ügyvédekről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 38. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 38. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

,,Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

93. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 38. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2017: CXXXII. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. november 11., 1. és 3. pont: 2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet 4. pont 4.24. alpontban

,,öregségi nyugdíjban részesülő'' szövegrész helyébe ,,öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő'' szövegrész lép: 2017. évi CXLVI. tv. 3. § [2017. november 28.]


1996. évi XXXVIII. tv.

 
 

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

 
 

6. §

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

37. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

38-42. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

43-44. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

III. Fejezet 2. Cím 44. § után

44/A-44/B. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

45. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

V. Fejezet (61-75/A. §)

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

78. § (1) bek. a) és c) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 12. § a) pont [2018. január 1.]

 

79. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

80. § (1a) és (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 12. § b) pont [2018. január 1.]

 

80. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

81. § (1) bek.-ből

,,A jegyzőkönyvet a bíróság pecsétjével kell ellátni.'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 12. § c) pont [2018. január 1.]

 

83. § (3) bek.-ből

,,vagy az eljárási'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 12. § d) pont [2018. január 1.]

 

83. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 12. § e) pont [2018. január 1.]


1996. évi LXXV. tv.

 
 

a munkaügyi ellenőrzésről

 
 

1. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 4. § (2) bek. [2018. január 2.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXLVI. tv. 4. § (2) bek. [2017. november 28.]

 

3. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXLVI. tv. 4. § (3) bek. [2018. január 2.]

 

14. § után

15. §-sal kieg.: 2017. évi CXLVI. tv. 4. § (4) bek. [2018. január 2.]


1996. évi LXXXI. tv.

 
 

a társasági adóról és az osztalékadóról

 
 

II. Fejezetben (10. § előtt)

,,Az iskolaszövetkezet adóalapja'' alcím címe helyébe ,,Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet adóalapja'' alcím cím lép: 2017: CXLVI. tv. 5. § (1) bek. [2017. november 28.]

 

10. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLVI. tv. 5. § (2) bek. [2017. november 28.]

 

26. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXLVI. tv. 5. § (3) bek. [2017. november 28.]

 

6. § (4a) bek. 2017. évi CXLVI. tv. 5. § (4) bek. [2017. november 28.]

 


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

31. § (1) bek. n) pont után

o)-p) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 12. § [2018. január 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

4. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 13. § [2018. január 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

54. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 1. § [2017. december 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § b) pont 3. alpontból

,,ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

5. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXLVI. tv. 6. § [2017. november 28.]

 

16. § (1) bek. i) pontban

,,az oktatásért felelős miniszter által'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által'' szövegrész lép: 2017: CXXXII. tv. 2. § [2017. november 11.]

 

61. § b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 5. § [2018. január 1.]


1997. évi LXXXI. tv.

 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról

 
 

103. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 6. § [2018. január 1.]


1997. évi LXXXIII. tv.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 
 

83/D. § után

83/E. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 7. § [2018. január 1.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

7. § (3b) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

26. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek. d) pontban

,,ügyvéd (jogtanácsos)'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (4)-(4a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, továbbá ha törvény eltérően nem rendelkezik,'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

35. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

37. § (3) bek. b) pontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

64. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 41. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

73/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 14. § [2018. január 1.]


1997. évi CXXXII. tv.

 
 

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

 
 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 40. § [2018. január 1.]


1998. évi XIX. tv.

 
 

a büntetőeljárásról

 
 

47. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 13. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

47. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 13. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

48. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

54. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 15. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

54. § (6)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 15. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

54. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 15. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

56. § (5) bek.-ben

,,polgári eljárásjog'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § a) pont [2018. január 1.]

 

57. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 16. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

57. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 16. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

57. § (3) bek.-ben

,,Polgári perrendtartásban'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § b) pont [2018. január 1.]

 

69/A-69/D. § előtti alcím és cím

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § a) pont [2018. január 1.]

 

70. § (1) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

70. § (1) bek. g) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § b) pont [2018. január 1.]

 

70. § (7a)-(7b) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § c) pont [2018. január 1.]

 

70/B. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 18. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

70/B. § (11) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 18. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

70/B. § (11) bek. után

(12)-(14) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 18. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (5) bek.-ben

,,irat eredeti példányában'' szövegrész helyébe ,,iratban'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § c) pont [2018. január 1.]

 

71/A. §

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § d) pont [2018. január 1.]

 

71/B. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

VI. Fejezet 74/B. § után

IV. Címmel (74/C-74/O. §) kieg.: 2017: CXLIV. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

85. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

155. § (6) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

157. § (2) bek.-ben

,,biztosítási'' szövegrész helyébe ,,ideiglenes'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § e) pont [2018. január 1.]

 

158/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 22. § [2018. január 1.]

 

159. § (3) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

160. § (3) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

160. § (3) bek.-ben

,,határkörrel'' szövegrész helyébe ,,hatáskörrel'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § f) pont [2018. január 1.]

 

166. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

169. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

193. § (1) bek.-ben

,,összefűzött'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § e) pont [2018. január 1.]

 

207. § (2) bek. g) pontban

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

211. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 25. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

211. § (5) bek. után

(6)-(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

214. § (1a) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

219. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

219. § (1a) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § f) pont [2018. január 1.]

 

244/B. § (1) bek.-ben

,,személyzet lehet jelen'' szövegrész helyébe ,,személyzet, valamint fogva lévő személy esetében az őrzést ellátó személy lehet jelen'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § g) pont [2018. január 1.]

 

244/B. § (4) bek.-ben

,,bírósági titkár'' szövegrész helyébe ,,bírósági titkár, illetve bírósági fogalmazó'', valamint az ,,a bírósági titkár'' szövegrész helyébe ,,a bírósági titkár, illetve a bírósági fogalmazó'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § h) pont [2018. január 1.]

 

250. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

250. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § g) pont [2018. január 1.]

 

253. § (3) bek.-ben

,,összefűzött'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § e) pont [2018. január 1.]

 

257. § (4) bek.-ben

,,határozat eredeti példányát'' szövegrész helyébe ,,határozatot'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § i) pont [2018. január 1.]

 

260. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

261. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

262. § (4) bek.-ben

,,ügydöntő határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát'' szövegrész helyébe ,,indokolást is tartalmazó ügydöntő határozatot'' szövegrész, ,,a határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát'' szövegrész helyébe ,,az indokolást is tartalmazó határozatot'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § j) pont [2018. január 1.]

 

284. § (3) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

321. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

369. § (1) bek.-ben

,,határozatainak kiadmányait'' szövegrész helyébe ,,határozatát'' szövegrész és a ,,határozatának kiadmányaival'' szövegrész helyébe ,,határozatával'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § k) pont [2018. január 1.]

 

379. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 31. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

379. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 31. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

395. § (3) bek.-ben

,,határozatának kiadmányait'' szövegrész helyébe ,,határozatát'' szövegrész és a ,,határozatának kiadmányával'' szövegrész helyébe ,,határozatával'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § l) pont [2018. január 1.]

 

416. § (5) bek.-ben

,,Polgári perrendtartás'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § d) pont [2018. január 1.]

 

429. § (2) bek.-ben

,,határozatának kiadmányait'' szövegrész helyébe ,,határozatát'' szövegrész és a ,,határozatának kiadmányával'' szövegrész helyébe ,,határozatával'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § m) pont [2018. január 1.]

 

583. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

583. § (3) bek.-ben

,,kártalanítási igényt'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 35. § n) pont [2018. január 1.]

 

584. § (1) bek.-ben

,,kérelmet'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv.35. § o) pont [2018. január 1.]

 

584. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

588. § (5) bek.-ben

,,a határozat eredeti példányára vezetett'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 36. § h) pont [2018. január 1.]

 

Hatálybalépés alcím

606/C. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 34. § [2018. január 1.]


1998. évi XXVI. tv.

 
 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 
 

23. § (2) bek. c) pontból

,,és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló tv. szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 10. § [2018. január 1.]

 

23. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

31. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 9. § [2018. január 1.]


1998. évi LXVI. tv.

 
 

az egészségügyi hozzájárulásról

 
 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 7. § [2017. november 28.]


1998. évi LXXXIV. tv.

 
 

a családok támogatásáról

 
 

53. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 11. § [2018. január 1.]


1999. évi LIV. tv.

 
 

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

 
 

14/F. § (1)-(8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 37. § [2018. január 1.]


2000. évi CXVI. tv.

 
 

az egészségügyi közvetítői eljárásról

 
 

6. § (4) bek.-ben

,,a szolgáltatót a jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 43. § [2018. január 1.]


2001. évi C. tv.

 
 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 
 

69. § e) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 12. § [2018. január 1.]


2001. évi CIV. tv.

 
 

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy meghatalmazás alapján kamarai jogtanácsos'' jár el: 2017: CXLIV. tv.


2001. évi CVIII. tv.

 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
 

2. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 15. § [2018. május 10.]

 

6. § után

Alcímmel és 6/A-6/D. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 16. § [2018. május 10.]

 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 17. § [2018. május 10.]

 

18. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 18. § [2018. május 10.]


2001. évi CXX. tv.

 
 

a tőkepiacról

 
 

22. § (4) bek. a) és g) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 7. § [2017. november 21.]

 

54. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 1. § [2017. november 21.]

 

315. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 2. § [2018. január 3.]

 

404. §

Alcímcímmel kieg.: 2017: CXLV. tv. 3. § [2018. január 3.]

 

404/A. § (2) bek. után

(3)-(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 4. § [2018. január 3.]

 

404/A. § (2) bek.-ben

,,értékpapírra, illetőleg'' szövegrész helyébe ,,értékpapírra, a tőzsdei kereskedőkre, illetve'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 5. § [2018. január 3.]

 

23. sz. melléklet

Mód.: 2017: CXLV. tv. 6. §, illetve 1. melléklet [2017. november 21.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

21. § (1) bek. 1. pont h) alpont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 44. § [2018. január 1.]


2002. évi LV. tv.

 
 

a közvetítői tevékenységről

 
 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 45. § [2018. január 1.]


2003. évi XLIX. tv.

 
 

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

 
 

1. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 46. § [2018. január 1.]

 

35. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § [2018. január 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

3. § (3) bek. b) pont 2. alpontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

9/A. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 39. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

II. és VI. Fejezet címben (11. § és 52. § előtt)

,,POLGÁRI'' szövegrész helyébe ,,POLGÁRI ÉS KÖZIGAZGATÁSI'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

61. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

61. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

61. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

65. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,kötő'' szövegrész helyébe ,,kezdeményező adatlapot visszaküldő'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

66. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

67. §. (2) bek.-ből

,,; velük - erre irányuló kérelmükre - a jogi segítségnyújtó szolgálat szolgáltatási szerződést köt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 49. § a) pont [2018. január 1.]

 

67. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 49. § b) pont [2018. január 1.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,polgári eljárásban'' szövegrész helyébe ,,polgári és közigazgatási eljárásban'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

68. § (4) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 49. § c) pont [2018. január 1.]

 

70. § (1) bek. a) pontban

,,az ügyvédekről'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (3) bek. c) pontból

,, vagy jogtanácsos'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 49. § d) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,polgári'' szövegrész helyébe ,,polgári, közigazgatási'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

73. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

75. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 47. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

89. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 39. § (2) bek. [2018. január 1.]


2003. évi XCII. tv.

 
 

az adózás rendjéről

 
 

Hat. kív. h.: 2017. évi CLI. tv. 138. § [2018. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

127. § (2) bek. után

(4f) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVIII. tv. 1. § 2017. évi CXXXVIII. tv. 1. § [2017. november 12.]

 

132. § (2c) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. november 26.]

 

132. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. november 26.]

 

132. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2017. november 26.]

 

134. § (14) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (14a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVIII. tv. 3. § [2017. november 12.]

 

134. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVIII. tv. 4. § [2017. november 12.]

 

127. § (4b) bek.-ben

,,(4c) bekezdés kivételével'' szövegrész helyébe ,,(4c) és (4f) bekezdés kivételével'' szövegrész lép: 2017: CXXXVIII. tv. 5. § [2017. november 12.]

 

159/B. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 40. § [2018. január 1.]

 

Vegyes rendelkezések alcím

163/J. §-sal kieg.: 2017: CXXXVIII. tv. 6. § [2017. november 12.]

 

188. § 3. pont után

4. és 5. ponttal kieg.: 2017: CXXXVIII. tv. 7. § [2017. november 26.]


2003. évi CXXXIII. tv.

 
 

a társasházakról

 
 

10. § (5) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

11. §-ban

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. §2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

32. § (1) és (3) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

19/L. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 51. § [2018. január 1.]

 

19/M. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 51. § [2018. január 1.]


2004. évi CXV. tv.

 
 

a lakásszövetkezetekről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

47. § (1) és (3) bek.-ben

,,ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 52. § [2018. január 1.]


2005. évi L. tv.

 
 

a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

 
 

10. § (3)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 53. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 53. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép:2017. évi CXXXVI. tv. 53. § (2) bek. [2017. november 18.]


2005. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a közérdekű önkéntes tevékenységről

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 13. § [2018. január 1.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

6. § (3) bek. i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 41. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

46. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

47. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 41. § (2) bek. [2018. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § a) pont [2018. január 1.]

 

9. § (1) és (3a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

15. § (3a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

24. § (1) bek. h) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek. i) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

30. § (5)-(5b) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,ügyvédi törvényben'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § c) pont [2018. január 1.]

 

69. § (2) bek. a) pontban

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § d) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.1. b) pont ba) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.3. c) pont ca) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.9. a) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet I.2. pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet II.2. b) pont ba) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.2. c) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.14. b) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.16. a) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]


2006. évi X. tv.

 
 

a szövetkezetekről

 
 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 8. § (1) bek. [2017. november 28.]

 

27. § b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 8. § (2) bek. [2017. november 28.]

 

29. § (1)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 8. § (3) bek. [2017. november 28.]


2006. évi LIII. tv.

 
 

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 
 

1. § (2) bek. b) pontban

,,jogerős befejezését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 347/2017. (XI. 22.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 347/2017. (XI. 22.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]


2006. évi CXXIII. tv.

 
 

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

 
 

A közvetítői megbeszélés kitűzése alcím

10/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 42. § [2018. január 1.]


2007. évi I. tv.

 
 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

2. § bh) pontban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

8/A. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

13. § (1), (3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

15. § (1), (5) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,jogerőre emelkedését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § b) pont [2018. január 1.]

 

19. § (2)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

20. § (1e) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

20. § (1b)-(1d) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

21. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

22. § (1), (2a), (3)-(4) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § d) pont [2018. január 1.]

 

24. § (1)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

27. § (2)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

30. §-ban

,,eljáró hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóságnak'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. §e) pont [2018. január 1.]

 

34. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

35. § (1)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

35/A. § (1)-(2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

37. § (4) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

38. § (2)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

40. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó szövegrészben és b) pontban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

41. § (2a) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ben

,,bírósági felülvizsgálata során'' szövegrész helyébe ,,elleni közigazgatási perben'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § f) pont [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

47. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § d) pont [2018. január 1.]

 

47/A. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

47/B. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § d) pont [2018. január 1.]

 

48. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

48/A. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

50. § (1a) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

50. § (6) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

51. § (1)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

52. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

53. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

54. § (2)-(3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

60. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

61/A. §-ban

,,jogerőre emelkedését'' szövegrész helyébe ,,véglegessé válását'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § b) pont [2018. január 1.]

 

62. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

63. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

63. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

64. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóságot'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóságot'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § g) pont [2018. január 1.]

 

64. § (1)-(2), (4) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

65. § (4) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

67. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóságnak'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. §e) pont [2018. január 1.]

 

67. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

69. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

70. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 20. §

 

70. § (3)-(6) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

71-74. §

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

76/A. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

76/A. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

76/B. § (1) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

76/D. §-ban

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

76/D. §-ban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

78. § (4) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

81. § (1), (2a)-(2c) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

82. § (1)-(2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

82. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 21. §

 

83. § (2) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

85. § (3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

86. § (1) bek. a) pontban

,,eljáró hatóságokat'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóságokat'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § h) pont [2018. január 1.]

 

88. § (3) bek.-ben

,,eljáró hatóság'' szövegrész helyébe ,,eljáró idegenrendészeti hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

90. § után

90/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 22. § [2018. január 1.]


2007. évi II. tv.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 25. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

1. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 25. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

2/A. § c) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 26. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2/A. § g)-h) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 26. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

2. § után

2/B. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 26. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 27. § [2018. január 1.]

 

9. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 56. § a) pont [2018. január 1.]

 

13. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

17/A. § után

17/B-17/C. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

,,Tartózkodási engedély'' alcím

18/A-18/B. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 30. § [2018. január 1.]

 

20/E. § (1) bek. c) pontban

,,legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos'' szövegrész helyébe ,,legalább három hónapos'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § a) pont [2018. január 1.]

 

20/E. § (1) bek. c) pontban

,,legalább három, legfeljebb hathónapos'' szövegrész helyébe ,,legalább három hónapos'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § b) pont [2018. január 1.]

 

21. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

22. § után

22/A-22/D. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

26. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 35. § [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek. e) pontban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § c) pont [2018. január 1.]

 

29/A. § után

Alcímmel és 29/B. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 36. § [2018. január 1.]

 

38. § (2) bek. d) pontban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

41. § után

41/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 37. § [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek. f) pontban

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált döntésben'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § e) pont [2018. január 1.]

 

43. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 38. § [2018. január 1.]

 

45. § (3), (6) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § c) pont [2018. január 1.]

 

45. § (8c) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

46. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

46. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 40. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 40. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 40. § (3) bek.

 

46. § (4) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

47. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 41. § [2018. január 1.]

 

48/B. § (2)-(5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

49. § (2) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

50. § (2) bek.-ben

,,lefoglalhatja'' szövegrész helyébe ,,zár alá veheti'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § g) pont [2018. január 1.]

 

50. § (4) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 43. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

50. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 43. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

59. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 44. § [2018. január 1.]

 

63. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 45. § [2018. január 1.]

 

65. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 46. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

65. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 46. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

65. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 46. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

65. § után

65/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 47. § [2018. január 1.]

 

67. § (3) bek.-ben

,,lefoglalja'' szövegrész helyébe ,,zár alá veszi'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § h) pont [2018. január 1.]

 

68. § (1) bek. c) pontban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

80. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 48. § [2018. január 1.]

 

81. § után

Alcímmel és 81/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 49. § [2018. január 1.]

 

IX. Fejezet (86/A-92/C. §)

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

96. § (3) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

96/A. §-ban

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

99. § (3) bek.-ben

,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,véglegessé vált'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § d) pont [2018. január 1.]

 

106. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

110. § (3), (4), (14) bek.-ben

,,jogerősen'' szövegrész helyébe ,,véglegesen'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 55. § f) pont [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

110/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

111. § (1a) bek. után

(1b)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

120. § (1) bek. g) és h) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 56. § c) pont [2018. január 1.]

 

120. § (1a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 54. § [2018. január 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

31. §

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 19. § [2019. január 1.]


2007. évi XXXVI. tv.

 
 

a szabálysértési jogsegélyről

 
 

1. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 47. § [2018. január 1.]

 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 43. § [2018. január 1.]

 

4. § (2) bek. e) pontból

,,és bélyegzőlenyomatát'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 48. § a) pont [2018. január 1.]

 

8. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 44. § [2018. január 1.]

 

27. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 45. § [2018. január 1.]

 

29. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 46. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 46. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 48. § b) pont [2018. január 1.]


2007. évi LXXX. tv.

 
 

a menedékjogról

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 57. § [2018. január 1.]

 

2. § m) pont után

n) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 58. § [2018. január 1.]

 

8. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 59. § [2018. január 1.]

 

10. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

17. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 61. § [2018. január 1.]

 

25. § (1) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

25/D. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

25/D. § (2) bek. e) pontban

,,három'' szövegrész helyébe ,,egy'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § c) pont [2018. január 1.]

 

26. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § a) pont [2018. január 1.]

 

27. §-ban

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 64. § [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

31/C. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

31/D. § (4) bek.-ben

,,ügygondnokot rendel ki'' szövegrész helyébe ,,ügygondnokot és tolmácsot rendel ki'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § d) pont [2018. január 1.]

 

31/D. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

31/H. § (4) bek.-ben

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

32. § előtti alcím címe

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye'' szövegrész helyébe ,,határozat közigazgatási perben megtámadható'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § a) pont [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.-ből

,,amely határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a menekültügyi hatóság döntését megváltoztathatja'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § b) pont [2018. január 1.]

 

32/B. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 69. § [2018. január 1.]

 

32/B. § után

VI/A. Fejezettel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

34. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

35/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

36. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § c) pont [2018. január 1.]

 

36. § (8) bek.-ben

,,bírósági felülvizsgálat iránti kérelme'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási per iránti keresetlevele'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § e) pont [2018. január 1.]

 

42. § (2) bek.-ben

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

44/A. §

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § d) pont [2018. január 1.]

 

45. § (9) bek.-ben

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

46. §, 46. § előtti alcím

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § e) pont [2018. január 1.]

 

46/A. §

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § f) pont [2018. január 1.]

 

49. § (6)-(9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

53. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

54. § (1) bek.-ben

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

54. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

57. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

66. § (1) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § g) pont [2018. január 1.]

 

66. § (5) bek.-ben

,,végzéssel szemben - az 53. § (3)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - bírósági felülvizsgálatnak van helye'' szövegrész helyébe ,,végzés - az 53. § (3)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közigazgatási perben megtámadható '' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § f) pont [2018. január 1.]

 

68. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

71/A. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § h) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (10) bek.-ből

,,- bírósági titkár -'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § i) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (11) bek.-ben

,,felülvizsgálati kérelmet'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § b) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (11) bek.-ben

,,Pp.'' szövegrész helyébe ,,polgári perrendtartásról szóló tv. (a továbbiakban: Pp.)'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § g) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (14) bek.-ben

,,felülvizsgálati'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási peres'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § h) pont [2018. január 1.]

 

75. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 78. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

75. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 78. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

75/A. § előtti alcím és 75/A. §

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 79. § [2018. január 1.]

 

77. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 80. § [2018. január 1.]

 

78. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIII. tv. 94. § j) pont [2018. január 1.]

 

80/C. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 81. § [2018. január 1.]

 

80/K. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 82. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

80/K. § (4) bek.-ben

,,végzéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak nincs helye'' szövegrész helyébe ,,végzés közigazgatási perben nem támadható meg'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § i) pont [2018. január 1.]

 

80/K. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 82. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

80/K. § (7) bek.-ben

,,felülvizsgálati kérelmet'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § b) pont [2018. január 1.]

 

80/K. § (7) bek.-ben

,,felülvizsgálati kérelmet'' szövegrész helyébe ,,keresetlevelet'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § k) pont [2018. január 1.]

 

80/K. § (11) bek.-ben

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

X. Fejezete cím

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 83. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

81. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 1. §83. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

83. § után

Alcímmel és 83/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 84. § [2018. január 1.]

 

84. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 85. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

84. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 85. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

85. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 86. § [2018. január 1.]

 

86. § előtt

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 87. § [2018. január 1.]

 

86. § d) pont után

e)-h) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 88. § [2018. január 1.]

 

86. § után

86/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 89. § [2018. január 1.]

 

89/A. § előtt

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 90. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

89/A. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 90. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

92/C. §-ban

a ,,jogerős'' szövegrész helyébe ,,végleges'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 93. § j) pont [2018. január 1.]

 

92/C. § után

92/D-92/E. §-sal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 91. § [2018. január 1.]

 

93. § (2) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIII. tv. 92. § [2018. január 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

27. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 2. § [2017. november 11.]

 

116. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 3. § (1) bek. [2017. december 1.]

 

116. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 3. § (2) bek. [2017. december 1.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVII. tv. 4. § [2017. november 11.]

 

146/A. § (9) bek. után

(10)-(11) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 5. § [2017. november 11.]

 

170. § (1) bek. 53. pont után

54. ponttal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 6. § [2017. november 11.]

 

178/U. § után

178/V. §-sal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 7. § [2017. november 11.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

14/B. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,vezető jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,vezető jogász'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

10. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 20. § [2018. január 1.]


2007. évi CXL. tv.

 
 

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

 
 

13/A. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 58. § [2018. január 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

89. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 8. § (1) bek. [2018. február 1.]

 

89. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

89. § (1) bek.-ben

,,kiviteli tervét'' szövegrész helyébe ,,kiviteli tervét a gázfogyasztó készülékcsere kivételével'' szövegrész lép: 2017: CXXXVII. tv. 12. § a) pont [2018. február 1.]

 

89. § (6a)-(6g) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 13. § a) pont [2018. január 1.]

 

89. § (7)-(7a) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 8. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

103. § (4b) bek.-ben

,,vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának'' szövegrész helyébe ,,és a fogyasztói vezeték szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálatának'' szövegrész lép: 2017: CXXXVII. tv. 12. § b) pont [2018. január 1.]

 

108. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8)-(10) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 9. § [2017. november 11.]

 

132. § 54. pont után

55. ponttal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 10. § [2018. február 1.]

 

132/B. §

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 13. § b) pont [2018. január 1.]

 

XVIII. Fejezet

146/N. §-sal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 11. § [2017. november 11.]


2007. évi CXXXVIII. tv.

 
 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

 
 

3. § (2) bek.-ben

,,a 37-39. §'' szövegrész helyébe ,,a 37. §, a 37/A. § (1)-(6) bekezdése, a 37/B-39. §'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 20. § a) pont [2018. január 13.]

 

3. § (2) bek.-ben

,,hitelintézetet'' szövegrész helyébe ,,hitelintézetet is'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 20. § a) pont [2018. január 13.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,E törvény és'' szövegrész helyébe ,,E törvényben és'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 20. § c) pont [2018. január 13.]

 

4. § (2) bek. 23a. pont után

23b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 44. pont után

45a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 62. pont a) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 8. § (3) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 62. pont c) pont után

d)-f) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 8. § (4) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 69a. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 8. § (5) bek. [2018. január 3.]

 

4. § (2) bek. 99. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 8. § (6) bek. [2018. január 3.]

 

24. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 9. § [2018. január 3.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdésben' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdésben' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv.20. § d) pont [2018. január 13.]

 

27. § (4) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 10. § [2018. január 3.]

 

37. § (6a) bek. után

(6b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

37. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 11. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

37/A. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 12. § [2018. január 13.]

 

60. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 13. § [2018. január 3.]

 

76. §-ban

,,37 cikkében'' szövegrész helyébe ,,37. cikkében'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv.20. § e) pont [2018. január 13.]

 

77. §

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 21. § [2018. január 3.]

 

105. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 21. § [2018. január 3.]

 

117. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 14. § [2017. november 21.]

 

120. § u) pont után

v) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 15. § [2017. november 21.]

 

,,Titoktartás'' alcím

120/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 16. § [2017. november 21.]

 

149/A. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 17. § [2018. január 13.]

 

171. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 18. § [2018. január 3.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

182/C. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 19. § [2017. november 21.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

18/B. § (3)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

18/D. § (1) bek.-ben

,,Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és'' szövegrész helyébe ,,Ha a magánokiratot külföldön állították ki, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, továbbá ha törvény vagy'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 59. § a) pont [2018. január 1.]

 

18/E. § (1) bek.-ben

,,aláírásuk'' szövegrész helyébe ,,aláírása'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 59. § a) pont [2018. január 1.]


2009. évi XLVII. tv.

 
 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

 
 

68. § (1) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 49. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

68. § (6) bek.-ben szereplő ,,megállapítása céljából'' szövegrész helyébe ,,megállapítása, továbbá az ellátási és integrációs feladatai ellátása céljából'' szövegrész lép: 2017: CXLIII. tv. 95. § [2018. január 1.]

 
 

69. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 49. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

96. § (1) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 49. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

96. § (3) bek. a) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 50. § [2018. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

5. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 22. § [2018. január 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

19. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 25. § [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.-ből

,,negyedéves'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 30. § [2018. július 1.]

 

48. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 27. § [2018. július 1.]

 

51. § (10) bek. után

(11) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

56/B. § (1) bek. b) pontban

,,vezető jogtanácsost'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászt'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 61. § a) pont [2018. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. b) pontban

,,vezető jogtanácsosként'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászként'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 61. § b) pont [2018. január 1.]

 

56/E. §-ban

,,vezető jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,vezető jogász'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 61. § c) pont [2018. január 1.]

 

57/D. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 29. § [2017. november 21.]


2009. évi LXXVI. tv.

 
 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 
 

9. § b) pontban

,,az ügyvédekről szóló tv. szerinti'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

16. § (4) bek. d) pontban

,,az ügyvédekről szóló törvény szerinti'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 62. § [2018. január 1.]


2009. évi LXXXV. tv.

 
 

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 
 

1. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 31. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

1. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 31. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 4. pont után

4a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 5. pont után

5a. és 5b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 8. pont után

8b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 9. pont a) alpontban

,,fizetési számlájáról'' szövegrész helyébe ,,a fizetési számla terhére'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 1. pont [2018. január 13.]

 

2. § 11. pontban

,,ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is'' szövegrész helyébe ,,azonosítsa az ügyfél kilétét vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, ezen belül az ügyfél személyes hitelesítési adatai használatának érvényességét'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 2. pont [2018. január 13.]

 

2. § 14. pontban

,,hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.)'' szövegrész helyébe ,,Hpt.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 3. pont [2018. január 13.]

 

2. § 16. pontban

,,vagy amelyen'' szövegrész helyébe ,,vagy amely negyvenötezer forint fizetési korláttal bír, vagy amelyen'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 4. pont [2018. január 13.]

 

2. § 18. pont után

18a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 25. pont után

25a. és 25b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (5) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 27. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 32. § (6) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 27. pont után

27a. és 27b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 32. § (7) bek. [2018. január 13.]

 

2. § 28. pontban

,,kedvezményezett'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett, valamint a hitelesítés szempontból ezek fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 5. pont [2018. január 13.]

 

3. § (3) bek.-ben

,,felek a'' szövegrész helyébe ,,felek a 13. § és a'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 6. pont [2018. január 13.]

 

4. § (2) bek.-ben

,,távközlő eszköz használatával'' szövegrész helyébe ,,távoli kommunikációs módon'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 7. pont [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,átváltás a fizetés helyén'' szövegrész helyébe ,,átváltás automata bankjegykiadó gépen keresztül, illetve a fizetés helyén'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 8. pont [2018. január 13.]

 

7. § (2) bek.-ben

,,vagy harmadik személy'' szövegrész helyébe ,,vagy a műveletben részt vevő valamely más fél'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 9. pont [2018. január 13.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 33. § [2018. január 13.]

 

II. Fejezet

7/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. tv. 34. § [2018. január 13.]

 

III. Fejezet első alcímének címben (8. § előtt)

,,Szerződéskötést'' szövegrész helyébe ,,A keretszerződés megkötését'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 10. pont [2018. január 13.]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a magyar'' szövegrész helyébe ,,magyar'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 11. pont [2018. január 13.]

 

9. §-ban

,,távközlő eszköz útján'' szövegrész helyébe ,,távoli kommunikáció útján'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 12. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. b) pont bb) alpontban

,,megbízás teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 13. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. b) pont bc) alpontban

,,művelet teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 14. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. b) pont be) alpontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 1. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. b) pont bf) alpontban

,,lehetőségeiről;'' szövegrész helyébe ,,lehetőségeiről,'' szövegrész lép: 2017: CXLV. 66. § tv. 15. pont [2018. január 13.]

 

110. § (1) bek. b) pont

bg) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. tv. 35. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. c) pont ca) alpontban

,,kötelezettségről'' szövegrész helyébe ,,kötelezettségről, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 16. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. d) pont da) alpontban

,,műszaki követelményeit'' szövegrész helyébe ,,műszaki és szoftver követelményeit'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 17. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont ea) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont ed) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 35. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont ed) alpontban

,,teljesített fizetési'' szövegrész helyébe ,,teljesített vagy hibásan kezdeményezett fizetési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 18. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont ee) alpontban

,,teljesítéséért a 49-51. §-ban meghatározott felelősségéről, valamint'' szövegrész helyébe ,,kezdeményezéséért vagy teljesítéséért a 49-51. §-ban meghatározott felelősségéről,'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 19. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont ef) alpontban

,,feltételekről;'' szövegrész helyébe ,,feltételekről,'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 20. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. e) pont

eg) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 35. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. f) pont fa) alpontban

,,arról, hogy a 15. § szerinti szerződésmódosítást az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak'' szövegrész helyébe ,,arról - ha erről megállapodnak -, hogy a 15. § szerinti keretszerződés módosítását az ügyfél részéről csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha a módosítás javasolt'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 21. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. f) pont fb) alpontban

,,szerződés'' szövegrész helyébe ,,keretszerződés'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 22. pont [2018. január 13.]

 

10. § (1) bek. f) pont fc) alpontban

,,következményeiről'' szövegrész helyébe ,,következményeiről, valamint a pénzforgalmi szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodásról'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 23. pont [2018. január 13.]

 

10. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) pont be) alpont és c) pont ca) alpont szerinti tájékoztatást megadni'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatónak nem kell az (1) bek. b) pont be) alpont szerinti tájékoztatást megadnia'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 24. pont [2018. január 13.]

 

10. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 35. § (5) bek. [2018. január 13.]

 

12. § (1) bek. a) pontban

,,módjáról'' szövegrész helyébe ,,módjáról és felelősségéről'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 25. pont [2018. január 13.]

 

12. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 36. § [2018. január 13.]

 

III. Fejezet ,,Szerződés formai és tartalmi követelményei'' és ,,Szerződés módosítása és megszüntetése'' alcím címben (13. § előtt)

,,Szerződés'' szövegrész helyébe ,,A keretszerződés'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 26. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,keretszerződés tartalmazza'' szövegrész helyébe ,,keretszerződés egyértelműen, közérthetően és pontosan, magyar nyelven vagy az ügyféllel történt megállapodásban kikötött más nyelven tartalmazza'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 27. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. d) pontban

,,megbízás teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 13. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. e) pontban

,,művelet teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 14. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. h) pontban

,,kötelezettséget'' szövegrész helyébe ,,kötelezettséget, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 28. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. j) pontban

,,műszaki követelményeit'' szövegrész helyébe ,,műszaki és szoftver követelményeit'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 17. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. p) pontban

,,teljesített fizetési'' szövegrész helyébe ,,teljesített vagy hibásan kezdeményezett fizetési'' szövegrész, ,,művelet teljesítéséért'' szövegrész helyébe ,,művelet kezdeményezéséért vagy teljesítéséért'' szövegrész, ,,felelősségét, és a 46. §-ban és a 47. §-ban meghatározott visszafizetési feltételeket'' szövegrész helyébe ,,felelősségét, a 46. §-ban és a 47. §-ban meghatározott visszafizetési feltételeket, és a pénzforgalmi szolgáltató által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén az ügyfél értesítésére szolgáló biztonságos eljárást'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 29. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. q) pontban

,,szerződésmódosítás'' szövegrész helyébe ,,keretszerződés-módosítás'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 30. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. s) pontban

,,következményeit'' szövegrész helyébe ,,következményeit, és a pénzforgalmi szolgáltató által történő felmondással kapcsolatos minden egyéb megállapodást'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv.66. § 31. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. u) pontból

,,valamint'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 2. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek. v) pontban

,,szabályait.'' szövegrész helyébe ,,szabályait, valamint'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv.66. § 32. pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek.

w) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 37. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

14. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,, és tételesen a szolgáltató részére fizetendő valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 3. pont [2018. január 13.]

 

14. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 37. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,módosítás hatálybalépését'' szövegrész helyébe ,,módosítás javasolt hatálybalépését'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 33. pont [2018. január 13.]

 

15. § (2) bek.-ben

,,meghatározott határidő'' szövegrész helyébe ,,meghatározott javasolt határidő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 34. pont [2018. január 13.]

 

15. § (3) bek.-ben

,,A keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a pénzforgalmi szolgáltató köteles az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak'' szövegrész helyébe ,,A 10. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott esetben a keretszerződés módosításának kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 35. pont [2018. január 13.]

 

15. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 38. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

15. § (4) bek.-ben

,,a (2)'' szövegrész helyébe ,,az (1)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 36. pont [2018. január 13.]

 

15. § (5) bek.-ben

,,módon köteles tájékoztatni'' szövegrész helyébe ,,módon tájékoztatja'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 37. pont [2018. január 13.]

 

15. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv.38. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 39. § [2018. január 13.]

 

17. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdésen kívül az ügyfél'' szövegrész helyébe ,,hat hónapnál rövidebb ideje fennálló keretszerződés ügyfél általi'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 38. pont [2018. január 13.]

 

18. § (1) bek. a) pontban

,,vállalkozás a nyilvántartást'' szövegrész helyébe ,,vállalkozás esetében a nyilvántartást'' szövegrész, az ,,okirattal igazolta'' szövegrész helyébe ,,okirat vagy adatok alapján a pénzforgalmi szolgáltató meggyőződött arról'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 39. pont [2018. január 13.]

 

18. § (1) bek. c) pontban

,,csatolta'' szövegrész helyébe ,,csatolta, vagy a pénzforgalmi szolgáltató az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szerepel'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 40. pont [2018. január 13.]

 

19. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 4. pont [2018. január 13.]

 

20. § (1) bek.-ben

,,(e § alkalmazásában a továbbiakban: vezető) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban jelenti be'' szövegrész helyébe ,,(e § alkalmazásában a továbbiakban: szervezetet képviselő) - a pénzforgalmi szolgáltató által rendszeresített módon - írásban vagy egyéb jogszabály által azonosított elektronikus úton jelenti be'' szövegrész, ,,vezető által'' szövegrész helyébe ,,szervezetet képviselő által'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 41. pont [2018. január 13.]

 

20. § (2) bek.-ben

,,vezető'' szövegrész helyébe ,,szervezetet képviselő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 42. pont [2018. január 13.]

 

20. § (2a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

20. § (2a)-(3) bek.-ben

,,vezető'' szövegrész helyébe ,,szervezetet képviselő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 43. pont [2018. január 13.]

 

20. § (3) bek.-ben

,,vezetője'' szövegrész helyébe ,,szervezetet képviselője'' szövegrész, a ,,vezetők'' szövegrész helyébe ,,szervezetet képviselők'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 44. pont [2018. január 13.]

 

22. § (1) bek. a) pontban

,,teljesítésének időtartamáról'' szövegrész helyébe ,,teljesítésének maximális időtartamáról'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 45. pont [2018. január 13.]

 

22. § (2) bek. nyitó szövegrészben

,,szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megadni'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatónak nem kell az (1) bek. a) pont szerinti tájékoztatást megadnia'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 46. pont [2018. január 13.]

 

22. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 40. § [2018. január 13.]

 

23. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni'' szövegrész helyébe ,,adatokról haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 47. pont [2018. január 13.]

 

23. § (1) bek. b) pontban

,,művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegéről'' szövegrész helyébe ,,műveletnek a fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított, vagy a fizető fél fizetési számláján történt terhelés devizanemében meghatározott összegéről'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 48. pont [2018. január 13.]

 

23. § (1) bek. d) pontban

,,megelőző'' szövegrész helyébe ,,követő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 49. pont [2018. január 13.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 41. § [2018. január 13.]

 

24. § (2) bek.-ben

,,adatokat'' szövegrész helyébe ,,adatokat, ha azt papíron korábban nem adta át'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 50. pont [2018. január 13.]

 

27. § (2) bek.-ben

,,adatokat'' szövegrész helyébe ,,adatokat, ha azt papíron korábban nem adta át'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 50. pont [2018. január 13.]

 

30. §-ban

,,távközlő eszköz útján'' szövegrész helyébe ,,távoli kommunikáció útján'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 51. pont [2018. január 13.]

 

31. § (1) bek. a) pontban

,,megbízás teljesítéséhez'' szövegrész helyébe ,,megbízás kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 13. pont [2018. január 13.]

 

31. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 42. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

31. § (2) bek.-ben

,,(1)'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 52. pont [2018. január 13.]

 

31. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,szolgáltató nem köteles az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tájékoztatást megadni'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatónak nem kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást megadnia'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 53. pont [2018. január 13.]

 

31. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 42. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

,,Előzetes tájékoztatás'' alcím

31/A. és 31/B. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. (1) bek. 43. § [2018. január 13.]

 

32. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról köteles a fizető felet haladéktalanul tájékoztatni'' szövegrész helyébe ,,az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan az egyszeri fizetési megbízás átvételét követően a következő adatokról haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 54. pont [2018. január 13.]

 

32. § (1) bek. d) pontban

,,megelőző'' szövegrész helyébe ,,követő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 49. pont [2018. január 13.]

 

33. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,a fizetési művelet teljesítését követően a következő adatokról köteles a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni'' szövegrész helyébe ,,az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan a fizetési művelet teljesítését követőena következő adatokról haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 55. pont [2018. január 13.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,teljesítéséért'' szövegrész helyébe ,,teljesítéséért, a helyesbítő, valamint előtti intézkedésekért'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 56. pont [2018. január 13.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 44. § [2018. január 13.]

 

36. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 5. pont [2018. január 13.]

 

37. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 45. § [2018. január 13.]

 

38. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 46. § [2018. január 13.]

 

38. § után

38/A-38/C. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 47. § [2018. január 13.]

 

39. § után

39/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 48. § [2018. január 13.]

 

40. §-ban

,,ügyfél'' szövegrész helyébe ,,ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 57. pont [2018. január 13.]

 

40. § (1) bek.-ben

,,biztonsági elemek - így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód -'' szövegrész helyébe ,,hitelesítési adatai'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 58. pont [2018. január 13.]

 

40. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 49. § [2018. január 13.]

 

41. § (2) bek.-ben

,,biztonsági elemeket'' szövegrész helyébe ,,hitelesítési adatokat'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 59. pont [2018. január 13.]

 

41. § (3) bek.-ben

,,bármikor megtehesse'' szövegrész helyébe ,,bármikor díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megtehesse'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 60. pont [2018. január 13.]

 

41. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 50. § [2018. január 13.]

 

42. § (2) bek.-ben

,,A felek'' szövegrész helyébe ,,Ha az ügyfél nem fogyasztó, a felek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 61. pont [2018. január 13.]

 

42. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 6. pont [2018. január 13.]

 

43. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 51. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

43. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 51. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

43. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 51. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

44. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 52. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

44. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 52. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

45. § (1) bek.-ben

,,negyvenötezer'' szövegrész helyébe ,,tizenötezer'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 62. pont [2018. január 13.]

 

45. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 53. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

45. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 53. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

45. § után

45/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 54. § [2018. január 13.]

 

46. §-ban

,,ésszerűen'' szövegrész helyébe ,,észszerűen'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 63. pont [2018. január 13.]

 

46. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 55. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

46. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 55. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

46. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 67. § 7. pont [2018. január 13.]

 

47. § után

47/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 56. § [2018. január 13.]

 

48. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

48. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,műveletet a fizető'' szövegrész helyébe ,,műveletet közvetlenül a fizető'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 66. § 64. pont [2018. január 13.]

 

49. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 58. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

49. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 58. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

49. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 57. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

50. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 59. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

50. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 59. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

50. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 59. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

50. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 59. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

50. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 59. § (5) bek. [2018. január 13.]

 

52. § után

52/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 60. § [2018. január 13.]

 

54. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 61. § [2018. január 13.]

 

55. § után

IX/A. Fejezettel kieg.: 2017: CXLV. tv. 62. § [2018. január 13.]

 

66. § után

66/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 63. § [2018. január 13.]

 

66/B. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 64. § [2017. november 21.]

 

67. § a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 65. § [2018. január 13.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

10. §-ban

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 64. § [2018. január 1.]


2009. évi CLXII. tv.

 
 

a fogyasztónak nyújtott hitelről

 
 

6. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 68. § [2017. november 21.]

 

14/A. § (4a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 69. § [2017. november 21.]

 

38. §

d) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 70. § [2017. november 21.]


2010. évi I. tv.

 
 

az anyakönyvi eljárásról

 
 

81/B. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 96. § [2018. január 1.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

6. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 65. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 65. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

II. Fejezet

18/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek. a) pontban

,,országos kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: országos kamara)'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 79. § a) pont [2018. január 1.]

 

28. § (6) bek.-ben

,,vagyonrendelőt, további'' szövegrész helyébe ,,vagyonrendelőt (a vagyonrendelő jogutódát), valamint - ha az ismert, akkor - a további'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 79. § b) pont [2018. január 1.]

 

71. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 69. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 69. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

73. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

83. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 71. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

83. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 71. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

94. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 72. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

94. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 72. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

99. § (3) bek. után

(4)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

100. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

101. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 75. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 75. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (5) bek.-ben

,,öröklésben érdekeltekkel közölni'' szövegrész helyébe ,,öröklésben érdekeltekkel és azzal a személlyel, akinek a javára a rendelkezést teljesíteni kell, közölni'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 79. § c) pont [2018. január 1.]

 

110. § (2) bek. l)-m) pont

Helyébe lép, egyidejűleg n)-o) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

118. § (5) bek.-ben

,,a pénzforgalmi szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,a pénzforgalmi szolgáltatónál, a befektetési szolgáltatónál, az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárnál, illetve a biztosítónál (a továbbiakban együtt: szolgáltató)'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 79. § d) pont [2018. január 1.]

 

118. § (5) bek.-ben

,,a pénzforgalmi szolgáltatóktól'' szövegrész helyébe ,,a szolgáltatóktól'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 79. § e) pont [2018. január 1.]

 

VII. Fejezet

118/A-118/B. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

124. § után

125. §-sal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 78. § [2018. január 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

71. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 80. § [2018. január 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

78. § után

VII/A. fejezettel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

141/B. § után

142/C. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 22. § [2018. január 1.]


2011. évi CLVI. tv.

 
 

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 
 

455. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 9. § (1) bek. [2017. november 28.]

 

455. § (3) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: CXLVI. tv. 9. § (2) bek. [2017. november 28.]


2011. évi CLXI. tv.

 
 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

 
 

166. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 81. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

XII. Fejezet

52/A. alcímmel (166-A. §) kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 81. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

172. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 81. § (3) bek. [2018. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,az ügyvédekről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 82. § [2018. január 1.]


2011. évi CXCI. tv.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 
 

39. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIII. tv. 97. § [2018. január 1.]


2011. évi CXCIV. tv.

 
 

a Magyarország gazdasági stabilitásáról

 
 

3/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 71. § [2017. november 21.]


2011. évi CXCV. tv.

 
 

az államháztartásról

 
 

22. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 72. § [2017. november 21.]

 

29. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 73. § [2017. november 21.]

 

41. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 74. § [2017. november 21.]

 

111. § (34) bek. után

(35) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 75. § [2017. november 21.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

6. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

26. § (7) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

65. § (5) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

79. § i) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

85. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

113. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 25. § [2018. január 1.]

 

154. § (4) bek. után

(4)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

180. § (1) bek. f) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

190. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó és záró szövegrészben, (3) bek. a) pontban, (6), (10), (11), (13) és (14) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

190. § (4) és (9) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

190. § (7)-(8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIX. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

 
 

191. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó szövegrészben, (3) és (5) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

226. § (3) bek. e) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

259. § (1) bek. 9. pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

259. § (1) bek. 19. pont után

20. ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 27. § [2018. január 1.]


2011. évi CCIV. tv.

 
 

a nemzeti felsőoktatásról

 
 

118. § f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXLIII. tv. 98. § [2018. január 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

55/H. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVII. tv. 14. § [2017. november 11.]

 

55/I. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVII. tv. 15. § [2017. november 11.]

 

25. Átmeneti rendelkezések alcím

87/C. §-sal kieg.: 2017: CXXXVII. tv. 16. § [2017. november 11.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

55. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

73. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 30. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (11) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 30. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

124. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

127. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 37. § a) pont [2018. január 1.]

 

128. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

141. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2e) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 37. § b) pont [2018. január 1.]

 

141. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2g) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2h) bek. után

(2i) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 33. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 34. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 34. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 34. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

153. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 35. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

153. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

250. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

250. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 36. § (2) bek. [2018. január 1.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

3. § (4) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 5. § [2017. november 19.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017: CXXXIX. tv. 5. § [2017. november 19.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

6. § (22) bek. után

(23)-(25) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 38. § [2018. január 1.]


2012. évi C. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről

 
 

33. § (6) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 51. § [2018. január 1.]

 

52. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXLIX. tv. 1. § [2017. december 1.]

 

52. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXLIX. tv. 2. § [2017. december 1.]

 

92/A. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

IX. Fejezet 92/A. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

186. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

219. § (1) bek.-ben

,,személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § a) pont [2019. május 25.]

 

219. § (2) bek.-ben

,,személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések'' szövegrész helyébe ,,személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések'' szövegrész, ,,érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének'' szövegrész helyébe ,,érintett hozzáféréshez való jogának gyakorlása érdekében szükséges tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § b) pont

 

219. § (3) bek.-ben

,,különleges adatra'' szövegrész helyébe ,,különleges adatra vagy bűnügyi személyes adatra'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § c) pont [2019. május 25.]

 

286. § (1) bek.-ben

,,ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi, szabadalmi ügyvivői vagy közjegyzői'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § d) pont [2018. január 1.]

 

279. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

286. § (2) bek.-ben

,,ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi, szabadalmi ügyvivői vagy közjegyzői'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § e) pont [2018. január 1.]

 

349. § (3) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § f) pont [2018. január 1.]

 

396. § (8) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 56. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

396. § (9) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 56. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

399. § (4) bek. c) pontban

,,tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári'' szövegrész helyébe ,,tőzsdei, központi értéktári'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 60. § g) pont [2018. január 1.]

 

400. § (2) bek. b) pontban

,,tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári'' szövegrész helyébe ,,tőzsdei, központi értéktári'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. g) pont [2018. január 1.]

 

402. § (2) bek.-ben

,,tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári'' szövegrész helyébe ,,tőzsdei, központi értéktári'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. g) pont [2018. január 1.]

 

403. § (3) bek.-ben

,,tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári'' szövegrész helyébe ,,tőzsdei, központi értéktári'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. g) pont [2018. január 1.]

 

408. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 57. § [2018. január 1.]

 

422. § (1) bek. a) pontban

,,egyéb helyiségét'' szövegrész helyébe ,,ahhoz tartozó egyéb helyiségét'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. h) pont [2017. december 31.]

 

422. § (1) bek. b) pontban

,,egyéb helyiségében'' szövegrész helyébe ,,ahhoz tartozó egyéb helyiségében'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. i) pont [2017. december 31.]

 

422. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 58. § [2018. január 1.]

 

465. § (1) bek. k) pont után

l) és m) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 59. § (1) bek. [2019. május 25.]

 

465. § (2) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 59. § (2) bek. [2019. május 25.]


2012. évi CXX. tv.

 
 

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 
 

2. § a) pont ae) alpontban

,,halászatról és a horgászatról'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodásról és a hal védelméről'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 40. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § b) pont bf) alpont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

9. § (3) bek. f) pontban

,,halászati'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodási'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 40. § b) pont [2018. január 1.]


2012. évi CLXVI. tv.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

1. § h) pont után

i)-k) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 41. § [2018. május 10.]

 

2. § után

2/A. alcímmel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 42. § [2018. május 10.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 43. § [2018. május 10.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 44. § [2018. május 10.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 45. §, illetve 1. melléklet [2018. május 10.]


2012. évi CLXXX. tv.

 
 

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 
 

2/A. § (2) bek.-ben

,,példányt'' szövegrész helyébe ,,alkalommal'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

5. § (3) bek.-ből

,,elismerését és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § a) pont [2018. január 1.]

 

5. § (7) bek.-ben

,,határozat egy példányát'' szövegrész helyébe ,,határozatot'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

22. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 61. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

22. § (5)-(9) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 61. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29. §-ban

,,22. § (4)'' szövegrész helyébe ,,23. § (3)'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § c) pont [2018. január 1.]

 

34. §

Hat. kív. h.: 2017. évi CXLIV. tv. 84. § b) pont [2018. január 1.]

 

36. § 1. pontban

,,az arra jogosult hatóság által büntetőeljárásban kibocsátott,'' szövegrész helyébe ,,büntetőeljárásban az arra jogosult igazságügyi hatóság által kibocsátott vagy más hatóság által kibocsátott és igazságügyi hatóság által jóváhagyott,'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § d) pont [2018. január 1.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,bármely olyan módon előterjeszthető,'' szövegrész helyébe ,,bármely olyan módon - ideértve a tagállami hatóság Magyarországon jelen lévő tagja általi közvetlen átadást is - előterjeszthető,'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § e) pont [2018. január 1.]

 

38. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

45. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § c) pont [2018. január 1.]

 

46. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

49. § (1) bek.-ben

,,bíróság vagy az ügyész'' szövegrész helyébe ,,bíróság, az ügyész vagy ezek megbízása alapján a nyomozó hatóság'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § f) pont [2018. január 1.]

 

54. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 64. § [2018. január 1.]

 

55. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

62. § (1) bek.-ben

,,számlavezető bank vagy egyéb pénzügyi intézmény székhelye'' szövegrész helyébe ,,számlát vezető bankfiók helye vagy egyéb pénzügyi intézmény telephelye'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § g) pont [2018. január 1.]

 

62/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

63/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

66. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § d) pont [2018. január 1.]

 

66/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 68. § 68. § [2018. január 1.]

 

66/A. § (4) bek.-ben

,,62. §-ában'' szövegrész helyébe ,,6. § (5) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § h) pont [2018. január 1.]

 

66/F. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 69. § [2018. január 1.]

 

67. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

68. § (1) bek.-ben

,,számlavezető bank vagy egyéb pénzügyi intézmény székhelye'' szövegrész helyébe ,,számlát vezető bankfiók helye vagy egyéb pénzügyi intézmény telephelye'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § g) pont [2018. január 1.]

 

70/E. § (1) bek.-ben

,,a tagállami hatóság vagy a közös nyomozócsoport tagállami tagja'' szövegrész helyébe ,,a közös nyomozócsoport tagállami tagja'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § i) pont [2018. január 1.]

 

70/G. § (1) bek.-ben

,,az ügyész vagy a nyomozó hatóság, illetve a közös nyomozócsoport magyar tagja'' szövegrész helyébe ,,a közös nyomozócsoport magyar tagja'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § j) pont [2018. január 1.]

 

71/D. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § e) pont [2018. január 1.]

 

71/E. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

36/I. alcím

71/F. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

V. Fejezet (72-86. §)

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

93. § (1) bek.-ben

,,szerinti tanúsítvánnyal együtt, magyar nyelven'' szövegrész helyébe ,,szerinti, magyar nyelvű vagy magyar nyelvre lefordított tanúsítvánnyal'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § k) pont [2018. január 1.]

 

93. § (1) bek.-ből

,,elismeri és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § f) pont [2018. január 1.]

 

93. § (2) bek.-ből

,,elismerésére és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § g) pont [2018. január 1.]

 

93. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

93. § (5) bek.-ből

,,elismerésére és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § h) pont [2018. január 1.]

 

94. § (2) bek.-ből

,,elismerését és'', ,,elismerni és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § i) pont [2018. január 1.]

 

94. § (3) bek.-ből

,,ismeri el és'', ,,elismerését és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § j) pont [2018. január 1.]

 

95. § (1) bek.-ből

,,elismerését és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § k) pont [2018. január 1.]

 

95. § (2) bek.-ből

,,elismerése és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § l) pont [2018. január 1.]

 

96. § (1) bek.-ből

,,elismerése és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § m) pont [2018. január 1.]

 

96. § (2) bek.-ből

,,ismeri el és'', ,,elismerését és'', ,,elismerése és'', ,,elismeréséhez és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § n) pont [2018. január 1.]

 

97. § (1) bek.-ból

,,elismerésének és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § o) pont [2018. január 1.]

 

97. § (2) bek.-ból

,,elismerése és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § p) pont [2018. január 1.]

 

98. § (3) bek.-ben

,,Az (1) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdésben'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § l) pont [2018. január 1.]

 

98. § (4) bek. b) pontból

,,elismeréséről és'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § q) pont [2018. január 1.]

 

98. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

99. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

100. § (3) bek.-ben

,,értesíti'' szövegrész helyébe ,,tájékoztatja'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § m) pont [2018. január 1.]

 

100. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § r) pont [2018. január 1.]

 

101. § (2) bek.-ben

,,határozatot a tanúsítvánnyal együtt'' szövegrész helyébe ,,tanúsítványt'' szövegrész, valamint a ,,lefordított határozatot és tanúsítványt'' szövegrész helyébe ,,határozatot és a lefordított tanúsítványt'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § n) pont [2018. január 1.]

 

103. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

103. § (2) bek.-ben

,,szerzi be'' szövegrész helyébe ,,is beszerezheti'' szövegrész lép: 2017. évi CXLIV. tv. 83. § o) pont [2018. január 1.]

 

104-105. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 78. § [2018. január 1.]

 

106. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 79. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

106. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 79. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

107. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 80. § [2018. január 1.]

 

107. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 84. § s) pont [2018. január 1.]

 

107/A. § (1) bek.-ben

,,haladéktalanul a'' szövegrész helyébe ,,haladéktalanul és közvetlenül a'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 83. § p) pont [2018. január 1.]

 

66. alcím után

66/A. alcímmel (178/A. §) kieg.: 2017: CXLIV. tv. 81. § [2018. január 1.]

 

179. § 24. pont után

25. ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 82. § [2018. január 1.]


2012. évi CLXXXI. tv.

 
 

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 
 

27. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 85. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 85. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

28. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 85. § (3) bek. [2018. január 1.]


2012. évi CCXXIII. tv.

 
 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

 
 

2. § után

2/A. §-sal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 86. § [2018. január 1.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló

 
 

3:95. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

3:102. § (4) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

3:100. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:101. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:329. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:331. § (3) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 83. § c) pont [2018. január 1.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

28. § után

29. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 46. § [2018. május 10.]


2013. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 
 

4. alcím

4/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 47. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 48. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 48. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 87. § [2018. január 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

40. § (24) bek. után

(25) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

43. § (2) bek.

q)-r) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 77. § (1) bek. [2017. november 21.]

 

43. § (2) bek.

s) és t) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 77. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

43. § (2a) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 77. § (3) bek. [2017. november 21.]

 

43. § (2) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 77. § (4) bek. [2018. február 23.]

 

43. § (3) bek.-ben

,,c-f), h)'' szövegrész helyébe ,,c)-h)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § a) pont [2017. november 21.]

 

46. § nyitó szövegrészben

,,(a továbbiakban: Ákr.)'' szövegrész helyébe ,,(a továbbiakban: Ákr.), valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § b) pont [2019. január 1.]

 

52. § után

52/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 78. § [2019. január 1.]

 

53. § (1a) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 79. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

53. § (4) bek. nyitó szövegrészben

,,a Bszt.-ben és a Kbftv.-ben'' szövegrész helyébe ,,a Bszt.-ben, a Kbftv.-ben, az Fnytv.-ben, az Mpt.-ben és az Öpt.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § c) pont [2017. november 21.]

 

53. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 79. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

53. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 79. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

53. § (5b) bek. után

(5c) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 79. § (4) bek. [2018. február 23.]

 

53. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 79. § (5) bek. [2018. február 23.]

 

57. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 80. § [2018. február 23.]

 

58. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 81. § [2018. január 1.]

 

64. § (2) bek. d) pontban

,,kisbiztosítónál, kockázati tőkealapkezelőnél, magánnyugdíjpénztárnál,'' szövegrész helyébe ,,kisbiztosítónál, magánnyugdíjpénztárnál,'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § c) pont [2017. november 21.]

 

76. § (10) bek. b) pont bb) alpontban

,,legalább'' szövegrész helyébe ,,legfeljebb'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § e) pont [2017. november 21.]

 

76. § (14) bek. után

(15) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 82. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

76. § (15) bek. után

(16) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 82. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

79. § (1) bek.-ben

,,l), m) és n)'' szövegrész helyébe ,,l) és m)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § f) pont [2017. november 21.]

 

79. § (2) bek.-ben

,,biztosként'' szövegrész helyébe ,,biztosnak'', ,,társaság (a továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság) jelölése alapján a nonprofit gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy rendelhető ki'' szövegrész helyébe ,,társaság rendelhető ki (a továbbiakban: MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § g) pont [2017. november 21.]

 

79. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,biztosként az rendelhető ki'' szövegrész helyébe ,,biztosnak kirendelt MNB munkavállaló, illetve az MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság által a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy az lehet'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § h) pont [2017. november 21.]

 

79. § (5) bek. nyitó szövegrészben

,,nem lehet kirendelni azt'' szövegrész helyébe ,,nem lehet az MNB azon munkavállalóját kirendelni, továbbá a felügyeleti biztos feladatainak ellátására nem lehet azt a személyt kijelölni'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § i) pont [2017. november 21.]

 

79. § (6) bek.-ben

,,a felügyeleti biztos a kirendeléskor'' szövegrész helyébe ,,az MNB munkavállalója a kirendelésekor, illetve a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy a kijelölésekor'' szövegrész, ,,kirendelés után'' szövegrész helyébe ,,kirendelés, illetve a kijelölés után'' szövegrész, ,,kijelölőjét'' szövegrész helyébe ,,kirendelőjét, illetve a kijelölőjét'' szövegrész, ,,biztos kirendelésére kerül sor'' szövegrész helyébe ,,biztos feladatainak ellátására más személyt kell kijelölni'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § j) pont [2017. november 21.]

 

79. § (7) bek.-ben

,,álló felügyeleti biztos'' szövegrész helyébe ,,álló, a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § k) pont [2017. november 21.]

 

79. § (8) bek.-ben

,,A kijelölt felügyeleti biztos'' szövegrész helyébe ,,A felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § l) pont [2017. november 21.]

 

79. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 88. § a) pont [2017. november 21.]

 

79. § (10) bek.-ben

,,a kirendelt felügyeleti biztost'' szövegrész helyébe ,,munkavállalójaként kirendelt felügyeleti biztost az MNB, a nonprofit gazdasági társaság által a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személyt a nonprofit gazdasági társaság'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § m) pont [2017. november 21.]

 

79. § (11) bek.-ben

,,felügyeleti biztosi feladatok ellátására kirendelő személy a kirendelést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja'' szövegrész helyébe ,,felügyeleti biztosnak az MNB által kirendelt munkavállaló, illetve az MNB által kirendelt nonprofit gazdasági társaság által a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy a kirendelést, illetve a kijelölést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja az őt kirendelő, illetve az őt kijelölő felé'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § n) pont [2017. november 21.]

 

80. § (1) bek.-ben

,,MNB határozatban'' szövegrész helyébe ,,MNB döntésében'' szövegrész, ,,bármikor határozatban'' szövegrész helyébe ,,bármikor döntésével'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § o) pont [2017. november 21.]

 

80. § (2) bek.-ből

,,kirendelt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 88. § b) pont [2017. november 21.]

 

28. alcím

80/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 83. § [2017. november 21.]

 

90/C. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 84. § [2018. január 1.]

 

140. § (3) bek. f) pontban

,,biztosítók vagy viszontbiztosítók'' szövegrész helyébe ,,biztosítók, viszontbiztosítók, biztosításközvetítők, viszontbiztosítás-közvetítők vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § p) pont [2018. február 23.]

 

140. § (3) bek.

h) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 84. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

140. § (4) bek. a) pont

ak) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 84. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

140. § (4) bek. b) pont ba) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 84. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

140. § (4) bek. b) pont be) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 84. § (4) bek. [2017. november 21.]

 

140. § (4) bek. b) pont bzs) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 84. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

140. § (4) bek. c) pont

ci) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 84. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

140. § (4) bek. c) pont ci) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg cj) és ck) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 84. § (7) bek. [2018. február 23.]

 

140. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 84. § (8) bek. [2018. január 13.]

 

185/A. §

i) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 85. § [2018. február 23.]

 

186. § (5) bek.

m) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 86. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

186. § (6) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 86. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

1. melléklet I. pont címben

,,ügyek'' szövegrész helyébe ,,egyes ügyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 87. § q) pont [2018. január 1.]

 

1. melléklet II. pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 88. § c) pont [2018. január 1.] [2018. január 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

26. §

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 49. § [2018. január 1.]

 

44/A. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 85. § [2018. január 1.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

9. § b) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 86. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

21. § c) pontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 86. § (2) bek. [2018. január 1.]


2013. évi CCXXXV. tv.

 
 

az egyes fizetési szolgáltatókról

 
 

1. § a) pontban

,,engedélyezésére és'' szövegrész helyébe ,,engedélyezésére, bejelentésére és'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § a) pont [2018. január 13.]

 

2. § (2) bek.-ben

,,(3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,(3) bekezdése, az 59-64. §,'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § b) pont [2018. január 13.]

 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 89. § [2018. január 13.]

 

3. § 4. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 90. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

3. §

6a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 90. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

3. §

7a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 90. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

3. § 9. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 90. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

3. §

10a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 90. § (5) bek. [2018. január 13.]

 

3. § 24. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 90. § (6) bek. [2018. január 13.]

 

3. § 29. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 90. § (7) bek. [2018. január 13.]

 

3. §

32a. és 32b. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 90. § (8) bek. [2018. január 13.]

 

3. § 40. pont

d) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 90. § (9) bek. [2018. január 13.]

 

5. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 91. § [2018. január 13.]

 

5. § (2) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § a) pont [2018. január 13.]

 

7. § (3) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § b) pont [2018. január 13.]

 

11. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 92. § [2018. január 13.]

 

3. alcím

13/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 93. § [2018. január 13.]

 

11. § (1) bek.-ben

,,pénzforgalmi intézmény'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi intézmény számlainformációs szolgáltatáson kívüli'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § c) pont [2018. január 13.]

 

14. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 94. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

14. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 94. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

5. alcímcím (15. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 95. § [2018. január 13.]

 

17. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 96. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

17. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 96. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

17. § (1) bek. r) és s) pont

Helyébe lép, egyidejűleg t)-x) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 96. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

17. § (2) bek.-ben

,,h)-j)'' szövegrész helyébe ,,h) és r)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § d) pont [2018. január 13.]

 

17. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 96. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

20. §

f) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 97. § [2018. január 13.]

 

20. § után

20/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 98. § [2018. január 13.]

 

21. § (1) bek. c) pontban

,,fizetési rendszer stabilitását'' szövegrész helyébe ,,fizetési rendszer stabilitását vagy a fizetési rendszer iránti bizalmat'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § e) pont [2018. január 13.]

 

21. § (2) bek.

c) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 99. § [2018. január 13.]

 

24. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 100. § [2018. január 13.]

 

25. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 101. § [2018. január 13.]

 

26. § (1) bek.-ben

,,a Felügyelet'' szövegrész helyébe ,,a Felügyelet a kapott információkat a kézhezvételt követő egy hónapon belül megvizsgálja és'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § f) pont [2018. január 13.]

 

26. § (2) bek.-ben

,,közvetítőjével'' szövegrész helyébe ,,közvetítőjével, elektronikuspénz-értékesítőjével'', a ,,létesítésével'' szövegrész helyébe ,,létesítésével vagy határon átnyúló szolgáltatási szándékával'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § g) pont [2018. január 13.]

 

28. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 102. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

28. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 102. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

38. § (1) bek.-ben

,,A pénzforgalmi intézmény'' szövegrész helyébe ,,A fizetéskezdeményezési szolgáltatáson, valamint a számlainformációs szolgáltatáson kívüli pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végző pénzforgalmi intézmény'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § h) pont [2018. január 13.]

 

38. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 103. § [2018. január 13.]

 

41. § (1) bek.-ben

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § i) pont [2018. január 13.]

 

41. § (2) bek.-ből

,, és (4) '' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § c) pont [2018. január 13.]

 

41. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § d) pont [2018. január 13.]

 

42. § (1) bek.-ben

,,(4)'' szövegrész helyébe ,,(3)'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § i) pont [2018. január 13.]

 

46. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 104. § [2018. január 13.]

 

47. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 105. § [2018. január 13.]

 

51. § (4) bek.-ből

,,pénzforgalmi közvetítő megbízása esetén, '' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § e) pont [2018. január 13.]

 

53. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 106. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

53. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 106. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

12. alcímcím (54. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 107. § [2018. január 13.]

 

54. § (2) bek.-ben

,,pénzügyi szolgáltatás'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi szolgáltatás'' szövegrész, a ,,pénzügyi szolgáltatási'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi szolgáltatási'' szövegrész, a ,,pénzforgalmi intézménnyel'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi intézménnyel, elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § j) pont [2018. január 13.]

 

54. § (3) bek.-ben

,,tevékenységéért'' szövegrész helyébe ,,tevékenységéért, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az általa igénybe vett elektronikuspénz-értékesítő tevékenységéért'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § k) pont [2018. január 13.]

 

54. § (4) bek.-ben

,,közvetítő'' szövegrész helyébe ,,közvetítő, elektronikuspénz-értékesítő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § l) pont [2018. január 13.]

 

55. § (1) bek.-ben

,,közvetítőt'' szövegrész helyébe ,,közvetítőt, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény elektronikuspénz-értékesítőt'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § m) pont [2018. január 13.]

 

55. § (2) bek.-ben

,,tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,tevékenységet, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek az elektronikuspénz-értékesítői tevékenységet'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § n) pont [2018. január 13.]

 

55. § (3) bek. d) pontban

,,eljárásrendjét'' szövegrész helyébe ,,eljárásrendjét azzal, hogy a bejelentéssel közölt adatok lényeges megváltozása esetén késedelem nélkül naprakésszé kell tenni'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § o) pont [2018. január 13.]

 

55. § (3) bek.

i) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 108. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

55. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 108. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

55. § (4) bek.-ből

,,vagy az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységéhez'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 119. § f) pont [2018. január 13.]

 

55. § (4) bek. után

(4a)-(4b) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 108. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

55. § (5) bek.-ben

,,pénzforgalmi közvetítő'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi közvetítő, elektronikuspénz-értékesítő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § p) pont [2018. január 13.]

 

55. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 108. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

55. § (7) bek.-ben

,,pénzforgalmi közvetítőt'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi közvetítőt, elektronikuspénz-értékesítőt'' szövegrész, a ,,pénzforgalmi közvetítő'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi közvetítő, elektronikuspénzt-értékesítő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § q) pont [2018. január 13.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,közvetítő'' szövegrész helyébe ,,közvetítő, elektronikuspénzt-értékesítő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § r) pont [2018. január 13.]

 

56. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 109. § [2018. január 13.]

 

57. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 110. § [2018. január 13.]

 

58. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 111. § [2017. november 21.]

 

62. §

s) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 112. § [2017. november 21.]

 

13. alcím

64/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 113. § [2017. november 21.]

 

80. § után

80/A-80/B. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 114. § [2018. január 13.]

 

84. § (2) bek. a) pontban

,,székhely'' szövegrész helyébe ,,székhely, fióktelepének címe'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § s) pont [2018. január 13.]

 

85. § (1) bek.-ben

,,közvetítőkről'' szövegrész helyébe ,,közvetítőkről, elektronikuspénz-értékesítőkről'' szövegrész, ,,közvetítők'' szövegrész helyébe ,,közvetítők, elektronikuspénz-értékesítők'' szövegrész, az ,,intézmény neve'' szövegrész helyébe ,,intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § t) pont [2018. január 13.]

 

86. § (1) bek. a) pontban

,,pénzforgalmi közvetítőket'' szövegrész helyébe ,,pénzforgalmi közvetítőket, elektronikuspénz-értékesítőket'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 118. § u) pont [2018. január 13.]

 

90. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 115. § [2018. január 13.]

 

92. § után

92/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 116. § [2018. január 13.]

 

92. § után

93. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 117. § [2017. november 21.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

2. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 120. § [2017. november 21.]

 

6. § (1) bek.

11a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek.

26a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek. 27. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 121. § (3) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek.

27a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (4) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek. 56. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 121. § (5) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek.

84a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (6) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek. 87. pont e) alpont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 121. § (7) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek. 87. pont g) alpont

Helyébe lép, egyidejűleg h) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (8) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (1) bek.

101a. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 121. § (9) bek. [2018. január 13.]

 

6. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 121. § (10) bek. [2018. január 13.]

 

7. § (3) bek.

o) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 122. § [2018. január 13.]

 

20. § (2) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 123. § [2017. november 21.]

 

21. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 124. § [2018. január 1.]

 

77. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 125. § (1) bek. [2018. január 13.]

 

77. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 125. § (2) bek. [2018. január 13.]

 

105/A. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,Ötödik és'' szövegrész helyébe ,,Ötödik, Hatodik és'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 134. § a) pont [2017. november 21.]

 

108. § (1) bek.-ben

,,elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiákat és szabályzatokat'' szövegrész helyébe ,,elkülönítésére és az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályzatokat, valamint a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiákat és politikákat'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 134. § b) pont [2017. november 21.]

 

159. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 126. § [2017. november 21.]

 

161. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 127. § [2017. november 21.]

 

164. §

zs) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 128. § [2017. november 21.]

 

71. alcím

164/B. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 129. § [2017. november 21.]

 

176. § (5) bek.

f) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 130. § (1) bek. [2017. november 21.]

 

176. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 130. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

127. alcím

289/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 131. § [2018. január 13.]

 

130. alcím

304/F. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 132. § [2017. november 21.]

 

214. § (1) bek.-ben

,,(2) bekezdésben' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdésben' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 134. § c) pont [2017. november 21.]

 

226/A. § (3) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész, a ,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 87. § a) pont [2018. január 1.]

 

243. § (2) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 87. § a) pont [2018. január 1.]

 

1. és 5. melléklet

Mód.: 2017: CXLV. tv. 133. §, illetve 2. melléklet [2018. január 13.]


2013. évi CCXL. tv.

 
 

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 
 

3. § 7. pontban

,,értesítőlap: a bíróság által a végrehajtás érdekében - papír alapon vagy elektronikus formátumban - a végrehajtásért felelős szerv részére'' szövegrész helyébe ,,értesítőlap: a bíróság által a végrehajtás érdekében a végrehajtásért felelős szerv részére'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § a) pont [2018. január 1.]

 

3. § 9. pont b) alpontban

,,védő, a jogi képviselőként eljáró ügyvéd és jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,védő, a jogi képviselőként eljáró ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult személy'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § b) pont [2018. január 1.]

 

10/A. § (5) bek.-ben

,,igényt írásban a fogvatartás helye'' szövegrész helyébe ,,igényt írásban, a külön jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon, a fogvatartás helye'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § c) pont [2018. január 1.]

 

10/B. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 88. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

10/B. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 88. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

10/B. § (6) bek.-ben

,,kifizetése céljából, a kártalanítás kifizetését követő harminc napig kezelheti.'' szövegrész helyébe ,,kifizetése céljából, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő kifizetések bizonylatainak külön jogszabályban rögzített megőrzési határidejéig kezelheti.'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § d) pont [2018. január 1.]

 

14. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 89. § [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 90. § [2018. január 1.]

 

20. § (4) bek.-ben

,,illetve a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének'' szövegrész helyébe ,,illetve a pártfogó felügyelői vélemény vagy környezettanulmány elkészítésének'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § e) pont [2018. január 1.]

 

26. § (3) bek.-ben

,,(9) és (11) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,(9) és (11)-(14) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § f) pont [2018. január 1.]

 

I. Fejezet 26. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 91. § [2018. január 1.]

 

31. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 92. § [2018. január 1.]

 

36. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLIV. tv. 122. § [2018. január 1.]

 

III. Fejezet 43/A. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 93. § [2018. január 1.]

 

51. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 94. § [2018. január 1.]

 

61/C. § (1) bek. után

(1a)-(1c) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 95. § [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek. i) pontban

,,valamint jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira,'' szövegrész helyébe ,,jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, valamint a bűnismétlési kockázatok valószínűségére és az azt megalapozó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira,'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § g) pont [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek. p) pontban

,,valamint jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, valamint a sértett'' szövegrész helyébe ,,jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, valamint a bűnismétlési kockázatok valószínűségére és az azt megalapozó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira, továbbá a sértett''szövegrész lép: | 2017. évi CXLIV. tv. 121. § h) pont [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek. s) pontban

,,jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, továbbá'' szövegrész helyébe ,,jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozó adataira, a bűnismétlési kockázatok valószínűségére és az azt megalapozó adatokra, így a bűnügyi személyes adataira, továbbá'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § i) pont [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek. s) pont után

t) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 96. § [2018. január 1.]

 

82. § 7. pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 97. § [2018. január 1.]

 

96. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 98. § [2018. január 1.]

 

99. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 99. § [2018. január 1.]

 

104. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 100. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

104. § (2) bek. g) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 100. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

113. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 101. § [2018. január 1.]

 

133. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 102. § [2018. január 1.]

 

137. § b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 103. § [2018. január 1.]

 

140. § (1) bek.-ben

,,Az elítéltet'' szövegrész helyébe ,,Az elítélt'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § j) pont [2018. január 1.]

 

156. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 104. § [2018. január 1.]

 

166. § a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 105. § [2018. január 1.]

 

176. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 106. § [2018. július 1.]

 

180. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 107. § [2018. január 1.]

 

V. Fejezet 180. § előtt

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 108. § [2018. január 1.]

 

187. § (3) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 109. § [2018. január 1.]

 

187/C. § e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 110. § [2018. január 1.]

 

275. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 111. § [2018. január 1.]

 

280. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 112. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

280. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 112. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

IX. fejezet 292. § előtt

Alcím címmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 113. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

IX. fejezet 293. § után

Alcímmel kieg.: 2017: CXLIV. tv. 113. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

296. §

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 114. § [2018. január 1.]

 

298. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 115. § [2018. január 1.]

 

299. § (5) bek.-ben

,,büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezhet.'' szövegrész helyébe ,,büntetés-végrehajtási bíróhoz bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § k) pont [2018. január 1.]

 

301. § (1) bek.-ben

,,296. § rendelkezéseit'' szövegrész helyébe ,,296. § (1) bek. c) pont és (2) bek. rendelkezéseit'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § l) pont [2018. január 1.]

 

301. § (4) bek.-ben

,,szabadságvesztés-büntetést tölt - ideértve a közérdekű munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést is -, a várható'' szövegrész helyébe ,,szabadságvesztést - ideértve a közérdekű munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést is - vagy elzárást tölt, a várható'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § m) pont [2018. január 1.]

 

310. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 116. § [2018. január 1.]

 

312. § (4) bek.-ben

,,a szabadságvesztés vagy a közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés'' szövegrész helyébe ,,a szabadságvesztés, az elzárás vagy a közérdekű munka és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § n) pont [2018. január 1.]

 

313. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 117. § [2018. január 1.]

 

339. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 118. § [2018. január 1.]

 

346. § (1) bek.-ben

,,A javítóintézeti nevelést e törvény'' szövegrész helyébe ,,A javítóintézeti nevelést a bíróság jogerős ügydöntő határozata alapján, e törvény'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § o) pont [2018. január 1.]

 

353. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017: CXLIV. tv. 119. § [2018. január 1.]

 

423. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLIV. tv. 120. § [2018. január 1.]

 

432. § (4) bek.-ben

,,rendbírság helyébe lépő elzárás halasztására engedélyezett idő.'' szövegrész helyébe ,,rendbírság helyébe lépő elzárás halasztására vagy félbeszakítására engedélyezett idő.'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § p) pont [2018. január 1.]

 

436. § (10) bek. b) pontban

,,kérelem beérkezésekor a jogsértés'' szövegrész helyébe ,,kérelem benyújtásakor a jogsértés'' szövegrész lép: 2017: CXLIV. tv. 121. § q) pont [2018. január 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

18/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 88. § [2018. január 1.]


2014. évi XVI. tv.

 
 

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 
 

4. § (1) bek. 4. pont

g) alponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 135. § [2017. november 21.]

 

59. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 136. § [2017. november 21.]

 

197. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 137. § [2017. november 21.]

 

XXVII. Fejezet

200/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 138. § [2017. november 21.]

 

203. § után

203/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 139. § [2017. november 21.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

1. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 140. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 140. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 140. § (3) bek. [2018. február 23.]

 

2. § (1) bek.

h) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 141. § [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 14. és 15. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 21. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (1) bek. 34. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (3) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 40. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (4) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 44. pontban

,,kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben (a továbbiakban: Gfbt.)'' szövegrész helyébe ,,Gfbt.-ben'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § a) pont [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 49-51. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (5) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 113. és 114. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (6) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek. 121. pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 142. § (7) bek. [2018. február 23.]

 

4. § (1) bek.

123-133. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 142. § (8) bek. [2018. február 23.]

 

36. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 143. § [2017. november 21.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 144. § [2017. november 21.]

 

II. Fejezet

14/A. alcímmel (48/A. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 145. § [2018. február 23.]

 

55. § (1) bek. b) pontban

,,jogtanácsost'' szövegrész helyébe ,,jogászt'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

20. alcímcímben (59. § előtt)

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,vezető jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,vezető jogásza'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

60. §

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

III. Fejezet

25/A. alcímmel (69/A. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 146. § [2018. február 23.]

 

27. alcím

75/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 147. § [2018. február 23.]

 

79. §-ban

,,kontrollrendszer'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzési rendszer'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § a) pont [2017. november 21.]

 

94. § (2) bek.-ben

,,ellenőrzési rendszer'' szövegrész helyébe ,,belső ellenőrzési rendszer'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § b) pont [2017. november 21.]

 

104/A. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 148. § [2017. november 21.]

 

107. § (1a) bek.-ben

,,jutalékot'' szövegrész helyébe ,,javadalmazást'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § b) pont [2018. február 23.]

 

116. § (3) bek.-ben

,,szakképzettséggel'' szövegrész helyébe ,,szakképesítéssel'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § c) pont [2017. november 21.]

 

129. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 149. § [2017. november 21.]

 

130. § után

130/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 150. § [2018. február 23.]

 

54. alcím

131/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 151. § [2018. február 23.]

 

132. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

IX. Fejezet (134. § előtt)

56/A. alcímmel kieg.: 2017: CXLV. tv. 152. § [2018. február 23.]

 

138. § (9) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 153. § [2017. november 21.]

 

9. alcím

147/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 154. § [2017. november 21.]

 

152. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 155. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

152. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 155. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

152. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 155. § (3) bek. [2018. február 23.]

 

152. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 155. § (4) bek. [2018. február 23.]

 

152. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 155. § (5) bek. [2018. február 23.]

 

152/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 156. § [2018. február 23.]

 

153. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 157. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

153. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 157. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

153. § (3) bek. b) pontban

,,az alkusszal szemben terheli, ha a biztosítási szerződés megkötése során alkusz'' szövegrész helyébe ,,nem terheli, ha a biztosítási szerződés megkötésében biztosításközvetítő'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § c) pont [2018. február 23.]

 

153. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 215. § a) pont [2018. február 23.]

 

158. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 158. § [2018. február 23.]

 

62. alcím

158/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 159. § [2018. február 23.]

 

XI. Fejezet

62/A. alcímmel (158/B. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 160. § [2018. február 23.]

 

XI. Fejezet

62/B. alcímmel (158/C. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 161. § [2018. február 23.]

 

159. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 162. § [2018. február 23.]

 

Harmadik Rész

XII/A. Fejezettel (166/A-166/F. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 163. § [2018. február 23.]

 

179. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 164. § [2017. november 21.]

 

183. § (1) bek.-ben

,,köteles kielégíteni.'' szövegrész helyébe ,,köteles kielégíteni, ide nem értve a 185/A. §-ban foglalt esetet.'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § d) pont [2018. február 23.]

 

185. § után

185/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 165. § [2018. február 23.]

 

191. § (1) bek. e) pontban

,,183-184. §-ban'' szövegrész helyébe ,,183-184. §-ban, valamint a 185/A. §-ban'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § e) pont [2018. február 23.]

 

233. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 166. § [2018. február 23.]

 

235. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 167. § [2018. február 23.]

 

236. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 168. § [2018. február 23.]

 

244. § (1) bek. e) pont ec) alpontban

,,belső audit,'' szövegrész helyébe ,,belső ellenőrzési feladatkör és'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § d) pont [2017. november 21.]

 

XX. Fejezet

97/A. alcímmel (257/A-257/B. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 169. § [2018. január 1.]

 

269. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 170. § [2017. november 21.]

 

286. §-ban

,,Felügyelet tájékoztatja a biztosítót'' szövegrész helyébe ,,Felügyelet tájékoztatja a biztosító székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságát'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § e) pont [2017. november 21.]

 

287. § (1) bek.-ben

,,jutalékok'' szövegrész helyébe ,,javadalmazások'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § f) pont [2018. február 23.]

 

289. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 171. § [2018. február 23.]

 

291. § (1) bek. m) pont mb) alpontban

,,szanálási'' szövegrész helyébe ,,feltőkésítési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § f) pont [2017. november 21.]

 

291. § (1) bek.

v) és w) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 172. § [2018. február 23.]

 

116. alcím

293/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 173. § [2018. február 23.]

 

299. §-ban

,,Civil tv. 11. § (3) bekezdésben' szövegrész helyébe ,,civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 71/G. § (2) bekezdésében' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § g) pont [2017. november 21.]

 

129. alcímben (316. § előtt)

,,szanálási'' szövegrész helyébe ,,feltőkésítési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § f) pont

 

317. § (1)-(4) bek.-ben

,,szanálási'' szövegrész helyébe ,,feltőkésítési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § f) pont

 

319. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,szanálási'' szövegrész helyébe ,,feltőkésítési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § f) pont [2017. november 21.]

 

319. § (2)-(3) bek.-ben

,,szanálási'' szövegrész helyébe ,,feltőkésítési'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § f) pont [2017. november 21.]

 

XXXIII. fejezet címben (321. § előtt)

,,biztosításközvetítőkkel'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítőkkel és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyekkel'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § l) pont [2018. február 23.]

 

Harmadik könyv címben (368. § előtt)

,,biztosításközvetítők'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § g) pont [2018. február 23.]

 

368. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 174. § [2018. február 23.]

 

Nyolcadik rész címben, XXVI. fejezet címben (369. § előtt)

,,biztosításközvetítők'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § g) pont [2018. február 23.]

 

167. alcímcímben (369. § előtt)

,,biztosításközvetítői'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítői és a kiegészítő biztosításközvetítői'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § h) pont [2018. február 23.]

 

369. § (2) bek.-ben

,,Biztosításközvetítői tevékenységet'' szövegrész helyébe ,,Biztosításközvetítői tevékenységet biztosító vagy biztosításközvetítő részére'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § i) pont [2018. február 23.]

 

369. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 175. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

369. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 175. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

369. § (6) bek. nyitó szövegrészben

,,b) pontban'' szövegrész helyébe ,,a) pontban'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § j) pont [2018. február 23.]

 

369. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 175. § (3) bek. [2018. február 23.]

 

370. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 176. § [2018. február 23.]

 

373. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 177. § [2018. február 23.]

 

167. alcím

375/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 178. § [2018. február 23.]

 

XXVI. Fejezet

167/A. alcímmel (375/B. §) kieg.: 2017: CXLV. tv. 179. § [2018. február 23.]

 

168. alcím (376. § előtt)

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 180. § [2018. február 23.]

 

377. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 181. § [2018. február 23.]

 

377. § után

169/A. alcímmel kieg.: 2017: CXLV. tv. 182. § [2018. július 1.]

 

170. alcímcímben (378. § előtt)

,,biztosításközvetítő'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § k) pont [2018. február 23.]

 

378. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 183. § [2018. február 23.]

 

70. alcím

378/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 184. § [2018. február 23.]

 

171. alcímcímben (379. § előtt)

,,biztosításközvetítőkkel'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítőkkel és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyekkel'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § l) pont [2018. február 23.]

 

171. alcím

381/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 185. § [2018. február 23.]

 

172. alcímcímben (382. § előtt)

,,biztosításközvetítő'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítő és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § k) pont [2018. február 23.]

 

382. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 186. § [2018. február 23.]

 

384. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 187. § [2018. február 23.]

 

173. alcím

386/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 188. § [2018. február 23.]

 

387. § (2)-(3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3) bek. után (4)-(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. [2018. február 23.]

 

387/A. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 190. § [2018. február 23.]

 

391. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 191. § [2018. február 23.]

 

393. § (2) bek.-ben

,,éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,féléves jelentést a tárgyfélévet követő félév 60. napjáig, az éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § h) pont [2017. november 21.]

 

398. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 191. § (1) bek. [2018. február 23.]

 

398. § (4) bek.-ben

,,e) pont eb) alpontban'' szövegrész helyébe ,,a) pont ab) alpontban'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § m) pont [2018. február 23.]

 

398. § (5)-(7) bek.

Helyébe lép és a § (7) bek. után (8) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 191. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

403. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 193. § [2018. február 23.]

 

406. § (2) bek.-ben

,,éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig'' szövegrész helyébe ,,féléves jelentést a tárgyfélévet követő félév 60. napjáig, az éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § h) pont [2017. november 21.]

 

175. alcím

406/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 194. § [2018. január 1.]

 

Kilencedik rész címben, XXX. fejezet címben (407. § előtt)

,,biztosításközvetítők'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § g) pont [2018. február 23.]

 

176. alcímcím és 407. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 195. § [2018. február 23.]

 

409-411. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 196. § [2018. február 23.]

 

177. alcím (412. §)

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 197. § [2018. február 23.]

 

414. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 198. § [2017. november 21.]

 

420. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 199. § [2017. november 21.]

 

XXXII. fejezet címben (422. § előtt)

,,biztosításközvetítők'' szövegrész helyébe ,,biztosításközvetítők és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 213. § g) pont [2018. február 23.]

 

183. alcím címe és 422. §

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 200. § [2018. február 23.]

 

184. alcím

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 201. § [2018. február 23.]

 

424. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 202. § [2018. január 1.]

 

186. alcím

Helyébe lép: 2017: CXLV. tv. 203. § [2018. február 23.]

 

427/A. § után

186/A. alcímmel kieg.: 2017: CXLV. tv. 204. § [2018. február 23.]

 

431. § (1) bek.

j) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 205. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

431. § (1) bek.

k)-o) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 205. § (2) bek. [2018. február 23.]

 

431. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 205. § (3) bek. [2018. február 23.]

 

431. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017: CXLV. tv. 205. § (4) bek. [2018. február 23.]

 

433. § (1) bek.

d) ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 206. § [2018. február 23.]

 

439. § c) pontban

,,(3) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,(9) bekezdés'' szövegrész lép: 2017: CXLV. tv. 214. § i) pont [2017. november 21.]

 

439. § g) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXLV. tv. 215. § b) pont [2018. február 23.]

 

442. § után

442/A. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 207. § [2017. november 21.]

 

195. alcím

452/G. és 452/H. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 208. § [2017. november 21.]

 

195. alcím

452/I-452/L. §-sal kieg.: 2017: CXLV. tv. 209. § [2018. február 23.]

 

453. §

11. ponttal kieg.: 2017: CXLV. tv. 210. § [2018. február 23.]

 

4. melléklet B) pont

Mód.: 2017: CXLV. tv. 211. §, illetve 3. melléklet [2017. november 21.]

 

6. melléklet után

7. melléklettel kieg.: 2017: CXLV. tv. 212. §, illetve 4. melléklet [2018. február 23.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,290/A. §-t'' szövegrész helyébe ,,290/A. §-t, a 342. § (4) bekezdését'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § 17. pont után

17a. ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 51. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 51. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

52. § (2) bek. l) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

43. alcím

72/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

82. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

82/B. § (1) bek.-ben

,,(1) bek.-ben'' szövegrész helyébe ,,(1) bek. a)-c) pontban'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § b) pont [2018. január 1.]

 

82/B. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 56. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/B. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 56. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (2) bek. után

(2a)-(2d) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 57. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (5) bek. után

(5a)-(5b) bek.-sel kieg.: Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 57. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

82/D. § (1)-(3) bek.

Helyébe lép: Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 58. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/D. § (3) bek. után

(3a)-(3c) bek.-sel kieg.: Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 58. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/G. § (1) bek.-ben

,,hivatásos állomány tagját'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § c) pont [2018. január 1.]

 

82/G. § (2) bek.-ben

,,hivatásos állomány volt tagját'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § d) pont [2018. január 1.]

 

82/G. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 59. § [2018. január 1.]

 

82/H. § (5) bek.-ben

,,az (1), illetve (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a 82/G. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész, az ,,az e §'' szövegrész helyébe ,,a 82/G. §'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § e) pont [2018. január 1.]

 

82/H. § (6) bek.-ben

,,foglalkoztatott érdekkörében felmerült'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatottnak felróható'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § f) pont [2018. január 1.]

 

82/J. § (1) bek. d) pontban

,,jogosult érdekkörében felmerült'' szövegrész helyébe ,,jogosultnak felróható'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § g) pont [2018. január 1.]

 

105. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

109. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 61. § [2018. január 1.]

 

117. § (6) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

132. § (1) bek.-ben

,,vagy rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség iskolarendszerű'' szövegrész helyébe ,,,rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség, nyelvtudás iskolarendszerű'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § h) pont [2018. január 1.]

 

141. § (2) bek.-ből

,,, a szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán kívül eső'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 78. § a) pont [2018. január 1.]

 

149. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

149. § (3) bek.-ben

,,A szülési'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdésben megjelölt esetben a szülési'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § i) pont [2018. január 1.]

 

150. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 64. § [2018. január 1.]

 

158. § (2) bek.-ben

,,tárgyévre'' szövegrész helyébe ,,kifizetés évére'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. törvény 77. § j) pont [2018. január 1.]

 

200. §

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

223. § (2) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § k) pont [2018. január 1.]

 

223. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

225. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

225/A. § (2) bek.-ben

,,hivatásos szolgálatra alkalmatlanságot'' szövegrész helyébe ,,hivatásos szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellátására alkalmatlanságot'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § l) pont [2018. január 1.]

 

229. § (2) bek. d) pontban

,,utasított károkozó'' szövegrész helyébe ,,utasított'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § m) pont [2018. január 1.]

 

239. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

242. § (3) bek.-ben

,,működési'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzési'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § n) pont [2018. január 1.]

 

243. § (1) bek.-ben

,,betegség'' szövegrész helyébe ,,baleset vagy betegség'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § o) pont [2018. január 1.]

 

243. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 78. § b) pont [2018. január 1.]

 

286. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 69. § [2018. január 1.]

 

290/A. §

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

326. §-ban

,,112-141. §, a 154. §, a 159-162. §'' szövegrész helyébe ,,111-141. §, 154. §, a 158-162. §'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § p) pont [2018. január 1.]

 

328. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

328. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 78. § c) pont [2018. január 1.]

 

340. § 18. pont után

19. ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

342. § (4) bek.-ben

,,azon szolgálati beosztásokat'' szövegrész helyébe ,,azon hivatásos szolgálati beosztásokat és közalkalmazotti munkaköröket'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § q) pont [2018. január 1.]

 

346. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

352. § nyitó szövegrészben

,,353-353/C. §'' szövegrész helyébe ,,353-353/E. §'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § r) pont [2018. január 1.]

 

352. § h) pont után

i)-j) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

353/C. § után

353/D-353/E. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

355. § (1) bek.-ben

,,j) pont szerinti'' szövegrész helyébe ,,j) pont szerinti vagy az l) pont szerinti, a rendelkezési állományba helyezést követő szolgálati beosztásba helyezés miatti'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 77. § s) pont [2018. január 1.]

 

358. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 76. § [2018. január 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

4. § (1) bek. c) pontból

,,, valamint - egyéni vállalkozó hitelszerződésével összefüggésben - a vele munkaviszonyban álló jogtanácsos'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 90. § [2018. január 1.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről szóló

 
 

145. § (7) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 91. § a) pont [2018. január 1.]

 

195. § (7) bek.-ben

,,az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 91. § b) pont [2018. január 1.]


2015. évi CCXI. tv.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 
 

1. § 15. után

16. ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 79. § [2018. január 1.]

 

2. § (4) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 18. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 80. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 80. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 81. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 81. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 82. § [2018. január 1.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

1. § 17. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 83. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

1. § 23. pont

Helyébe lép: 2017: CXXXIV. tv. 83. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

1. § 29. pontban

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 92. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 84. § [2018. január 1.]

 

22. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 85. § [2018. január 1.]

 

24. § (1)-(2) bek.-ben

,,díjakat'' szövegrész helyébe ,,díjakat, bírságokat'' szövegrész lép: 2017: CXXXIV. tv. 86. § [2018. január 1.]

 

64. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 87. § [2018. január 1.]

 

108. § (2b) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 92. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

108. § (6) bek. után

(6a)-(6d) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 88. § [2018. január 1.]

 

108/A. § (4) bek.-ből

,,az ügyfél részére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 89. § [2018. január 1.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 93. § [2018. január 1.]


2016. évi XXX. tv.

 
 

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 
 

139. § (6) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 94. § [2018. január 1.]


2016. évi XLI. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

 
 

16. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXIV. tv. 90. § (1) bek. [2018. január 1.]


2016. évi XLI. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

 
 

15. § a) pont.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXIV. tv. 90. § (2) bek. [2018. január 1.]


2016. évi CXXX. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

65. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

65. § f) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

67. § (4) bek.

,,jogtanácsos'' szövegrész helyett a ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § a) pont [2017. november 18.]

 

71. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

75. § (1) bek. b)-c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (4) bek. [2017. november 18.]

 

75. § (3) bek.

,,jogi előadó'' szövegrész helyett az ,,ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó (a továbbiakban: jogi előadó)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § b) pont [2017. november 18.]

 

101. § (3) bek. nyitó szövegrész

,,befejező'' szövegrész helyett a ,,befejező vagy az eljárás megszűnését megállapító'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § c) pont [2017. november 18.]

 

102. § (6) bek.

,,a (3)-(5)''szövegrész helyett az ,,az (1)-(5)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § d) pont [2017. november 18.]

 

104. § (1) bek.

,,az intézkedéseit'' szövegrész helyett a ,,soron kívül jár el, az intézkedéseit'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § e) pont [2017. november 18.]

 

114. § (3) bek.

,,Ügyvédi képviselet'' szövegrész helyett ,,Ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi képviselet'' szöveggel, ,,az ügyvédnek'' szövegrész helyett ,,az ügyvédnek vagy a kamarai jogtanácsosnak'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § f) pont [2017. november 18.]

 

176. § (1) bek. b) pont

,,bíróságot és a választottbíróságot'' szövegrész helyett ,,bíróságot'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § g) pont [2017. november 18.]

 

182. § (2) bek.

,,visszautasító'' szövegrész helyett ,,e bekezdés, valamint a 115. § (6) bekezdés a) pont alapján visszautasító'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § h) pont [2017. november 18.]

 

249. § (1) bek.

,,a perfelvételi tárgyaláson'' szövegrész helyett ,,bármely tárgyaláson'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § i) pont [2017. november 18.]

 

259. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (5) bek. [2017. november 18.]

 

259. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (6) bek. [2017. november 18.]

 

273. §

,,teljesíti'' szövegrész helyett, ,,haladéktalanul teljesíti'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § j) pont [2017. november 18.]

 

316. § (3) bek.

,,a jelen'' szövegrész helyett ,,tv. rendelkezése ellenére vagy a jelen'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § k) pont [2017. november 18.]

 

325. § (1) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (7) bek. [2017. november 18.]

 

325. § (1) bek. e) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (8) bek. [2017. november 18.]

 

355. § (4) bek.

,,végzés'' szövegrész helyett a ,,kiegészítés iránti kérelem visszautasítása tárgyában hozott végzés'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § l) pont [2017. november 18.]

 

400. § (1) bek.

,,393. §-ban'' szövegrész helyett ,,393-395. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § m) pont [2017. november 18.]

 

459. § (4)-(5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (9) bek. [2017. november 18.]

 

509. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (10) bek. [2017. november 18.]

 

515. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (11) bek. [2017. november 18.]

 

547. §

,,házassági'' szövegrész helyett ,,házastársi'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § n) pont [2017. november 18.]

 

549. § (2) bek.

,,Ha ezt'' szövegrész helyett ,,Ennek elmulasztása esetére, vagy ha ezt'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § o) pont [2017. november 18.]

 

594. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (12) bek. [2017. november 18.]

 

595. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (13) bek. [2017. november 18.]

 

603. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (14) bek. [2017. november 18.]

 

606. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (15) bek. [2017. november 18.]

 

614. § (1) bek.

,,valamint a 176. § (1) bekezdés k)'' szövegrész helyett ,,a 176. § (1) bekezdés k) pontban, valamint a 259. § (1) bekezdés a)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 96. § p) pont [2017. november 18.]

 

618. § (1) bek. záró szövegrész

,,keresetlevelet'' szövegrész helyett ,,keresetlevelet, a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást,'' szöveggel lép hatályba.2017. évi CXXXVI. tv. 96. § q) pont [2017. november 18.]

 

628. § (2) bek. g) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (16) bek. [2017. november 18.]

 

630. § (5) bek. után

(6)-(7) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 95. § (17) bek. [2017. november 18.]


2016. évi CXLIV. tv.

 
 

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

48. §

Nem lép hatályba: 2017: CXLV. tv. 216. § [2017. november 21.]

 

49. § (5) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXLV. tv. 216. § [2017. november 21.]


2016. évi CLV. tv.

 
 

a hivatalos statisztikáról

 
 

12. alcím

27/A. §-sal kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 91. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXIV. tv. 91. § (2) bek. [2018. január 1.]


2017. évi I. tv.

 
 

a közigazgatási perrendtartásról

 
 

4. § (8) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

95. § cím, (1) bek., (2) bek. nyitó szövegrész, a)-b) pont, (3) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

130. § (2)- (3) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

131. § (6) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: | ,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXXXIX. tv. 6. § b) pont [2017. november 19.]


2017. évi XXXIX. tv.

 
 

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

 
 

9. §

,,555. § (2) bekezdés b), d) és j) pontban'' szövegrész helyett ,,555. § (2) bekezdés d) és j) pontban'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 123. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

13. §

,,ülést tart.'' szövegrész helyett ,,ülést tart, amelyen az ügyész részvétele kötelező.'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 123. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

21. § b) és d) pont

Nem lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 137. § [2017. december 31.]

 

53. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 124. § [2017. december 31.]

 

54. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 125. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 113/B. § (1) bek-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 126. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 114. § (1) bek b) pontját megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 127. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 119/B. § (3) bek.-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 128. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 122. § (2) bek.-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 129. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 122/A. §-át megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 130. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 122/B. §-át megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 131. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 139. § (2) bek.-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 132. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 140/A. §-át megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 133. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 140/B. § (2) bek.-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 134. § [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 140/D. § (1)-(2) bek.-sét megállapító rek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXLIV. tv. 134. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

6. § EUtv. 140/D. §-át megállapító rek.

(2a)-(2b) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 134. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 108. § a) pontját megállapító rek.

,,555. § (2) bekezdés b), d) és j) pontban'' szövegrész helyett ,,555. § (2) bekezdés d) és j) pontban'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 136. § (1) bek. [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 113/B. § (2) bek.-sét megállapító rek.

,,eredeti vagy hitelesített másolatát'' szövegrész helyett ,,eredeti példányát vagy hitelesített másolatát'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 136. § (2) bek. [2017. december 31.]

 

76. § EUtv. 119/B. § (4) bek.-sét megállapító rek.

,,eredeti vagy hitelesített példányát'' szövegrész helyett ,,eredeti példányát vagy hitelesített másolatát'' szöveggel lép hatályba: 2017: CXLIV. tv. 136. § (3) bek. [2017. december 31.]

 

26. alcím (85. §)

Nem lép hatályba: 2017: CXLV. tv. 217. § [2017. november 21.]


2017. évi L. tv.

 
 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló tv. és a közigazgatási perrendtartásról szóló tv. hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

27. § (1), (3)-(4) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § a) pont [2017. november 18.]

 

28. § c) pont

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § b) pont [2017. november 18.]

 

76. § b) és d) pont

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § c) pont [2017. november 18.]

 

83. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXIV. tv. 92. § [2017. december 1.]

 

219. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § d) pont [2017. november 18.]

 

262. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § e) pont [2017. november 18.]

 

391. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXIX. tv. 7. § [2017. november 19.]

 

456. § (19) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § f) pont [2017. november 18.]

 

457. § 22. pont.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 97. § g) pont [2017. november 18.]


2017. évi LIII. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

1. § (1) bek. l) pontban

,,ügyvédre'' szövegrész helyébe ,,ügyvédre, európai közösségi jogászra (a továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) ponttal kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § d) pontban

,,valamint'' szövegrész helyébe ,,a kamarai jogtanácsosokra, valamint'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

5. § d) pont da) alpontban

,,ügyvédek'' szövegrész helyébe ,,ügyvédek és a kamarai jogtanácsosok'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

5. § d) pont da) alpontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd, kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

66. § (4) bek.-ben

,,ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.)'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.)'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

19. alcímcímben (73. § előtt)

,,ügyvédekre'' szövegrész helyébe ,,ügyvédekre, a kamarai jogtanácsosokra'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,Üt. 5. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,Üttv. 2. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. h) pont [2018. január 1.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,ügyvédet'' szövegrész helyébe ,,ügyvédet és a kamarai jogtanácsost'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. i) pont [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

74. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

75. § (2) bek.-ben

,,ügyvédhez'' szövegrész helyébe ,,ügyvédhez, a kamarai jogtanácsoshoz'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. k) pont [2018. január 1.]

 

75. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd, kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

75. § (3) bek.-ben

,,73. § (1) és (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,73. § (1)-(2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. l) pont [2018. január 1.]

 

75. § (4) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

75. § (5) bek.-ben

,,Az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,Az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVI. tv. 99. § [2018. január 1.]

 

76. § (4) bek.-ben

,,(1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdésében meghatározott szabályzatot'' szövegrész lép: 2017: CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. m) pont [2018. január 1.]


2017. évi LX. tv.

 
 

a választottbíráskodásról

 
 

1. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 100. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

62. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 100. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

62. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 100. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

66. §

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 100. § (4) bek. [2017. november 18.]


2017. évi LXXVIII. tv.

 
 

az ügyvédi tevékenységről

 
 

42. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

43. § (1) bek.

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

44. § (3) bek.

,,c)-d)'' szövegrész helyett a ,,b)-d)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § b) pont [2017. november 18.]

 

44. § (4) bek.

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

66. § (3) bek.

,,a munkaviszonya keretei között'' szövegrész helyett az ,,a szerv feladat- és hatáskörét érintő ügyben'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § c) pont [2017. november 18.]

 

70. § (3) bek.

,,a munkaviszonya keretei között'' szövegrész helyett az ,,a szerv feladat- és hatáskörét érintő ügyben'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § c) pont [2017. november 18.]

 

73. § (2) bek.

,,kihirdetetett'' szövegrész helyett a ,,kihirdetett'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § d) pont [2017. november 18.]

 

106. § (4) bek. a) pontban

,,, továbbá nem esik a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alá'' szövegrész | Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 103. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

110. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

113. § (2) bek.

,,szüneteltetése'' szövegrész helyett a ,,szüneteltetése vagy felfüggesztése'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § e) pont [2017. november 18.]

 

127. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

127. § (4) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (4) bek. [2017. november 18.]

 

154. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 103. § (2) bek. a) pont [2017. november 18.]

 

157. § (1) bek. d) pont

,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész helyett a ,,kamarai jogtanácsos és alkalmazott ügyvéd'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § f) pont [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 3. pont

,,tevekénységhez'' szövegrész helyett a ,,tevékenységhez'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § g) pont [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 20. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (5) bek. [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 28. pont

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

159. § (4) bek. b) pont

,,küldöttgyűlést'' szövegrész helyett a ,,küldöttgyűlésnek'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § h) pont [2017. november 18.]

 

159. § (4) bek. e) pont

Nem lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 103. § (2) bek. a) pont [2017. november 18.]

 

178. § (4) bek.

,,megszűnését követő'' szövegrész helyett a ,,megszűnésének napját követő'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § i) pont [2017. november 18.]

 

186. § (5) bek.

,,(1) bek. szerinti'' szövegrész helyett ,,(1) és (2) bekezdés szerinti'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § j) pont [2017. november 18.]

 

186. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (6) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (7) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (8) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (33) bek.

(34) bek.-sel kieg.: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (9) bek. [2017. november 18.]

 

209. § a) pont

,,megszerzésétől eltérő'' szövegrész helyett a ,,megszerzése országától eltérő'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § k) pont [2017. november 18.]

 

209. § b) pont

,,a szolgáltatásnyújtás szabadságának az ügyvédek általi hatékony'' szövegrész helyett az ,,az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges'' szövegrésszel lép hatályba: 2017: CXXXVI. tv. 102. § l) pont [2017. november 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017: CXXXVI. tv. 101. § (10) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 18.]


2017. évi LXXXIX. tv.

 
 

egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról

 
 

5. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXLVI. tv. 10. § [2017. november 28.]


2017. évi XCV. tv.

 
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

 
 

5. alcímcím (28. § előtt)

Hat. kív. h.: 2017. évi CXLIX. tv. 3. § [2017. december 1.]

 

28. §.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXLIX. tv. 4. § [2017. december 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

203/1998. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

 
 

23/B. § (1) és (1a) bek.

Helyébe lép: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

(2) a Bt. vhr.

 
 

23/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23/B. § (1b) bek.

Hat. kív. h.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]


134/1999. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

 
 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 316/2017. (XI. 7.) Korm. r. 1. § [2017. november 8.]


118/2001. (VI. 30.) Korm. r.

 
 

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.

e) ponttal kieg.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 1. § [2017. december 1.]

 

6. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 2. § [2017. december 1.]

 

8. § (5) bek. b) pont

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 3. § [2017. december 1.]

 

16. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 4. § [2017. december 1.]

 

18. § (1a) bek. után

(1b)-(1f) bek.-sel kieg.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 5. § [2017. december 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 6. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. december 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 6. § (2) bek., illetve 2. melléklet


314/2005. (XII. 25.) Korm. r.

 
 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 
 

5/B. § után

fejezettel kieg.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 3. § [2017. december 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 4. §, illetve 1. melléklet [2017. december 1.]


195/2007. (VII. 27.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXLII. tv. 4. § a) pont


257/2007. (X. 4.) Korm. r.

 
 

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

 
 

III. Fejezet után

III/A. Fejezettel (26/A-26/J. §) kieg.: 339/2017. (XI. 14.) Korm. r. 1. § [2017. november 15.]


273/2007. (X. 19.) Korm. r.

 
 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

9/A. § után

Alcímmel és 9/B. §-sal kieg.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 5. § [2017. november 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 6. §, illetve 2. melléklet [2017. december 1.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 7. §, illetve 3. melléklet [2017. november 16.]


382/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 
 

10. § (1) és (1a) bek.

Helyébe lép: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 8. § [2018. január 1.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 9. §, illetve 4. melléklet [2017. december 1.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 336/2017. (XI. 9.) Korm. r. 7. § [2017. november 9.]


19/2009. (I. 30.) Korm. r.

 
 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

63. §

Helyébe lép: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 11. § [2017. november 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 12. § (1) bek., illetve 5. melléklet [2017. november 16.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 12. § (2) bek., illetve 6. melléklet [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 12. § (3) bek., illetve 7. melléklet [2017. november 16.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 13. §, illetve 8. melléklet [2017. december 1.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

11. § után

11/A-11/B. §-sal kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

11. melléklet után

12. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § a) pont, illetve 1. melléklet [2018. január 1.]

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § b) pont, illetve 2. melléklet [2018. január 1.]


24/2011. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

 
 

2. § (1) bek. a) pontban

,,a központi illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIR)'' szövegrész helyébe ,,a központosított illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIRA)'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. november 17.]

 

2. § (1) bek. b) pontban

,,a KIR-hez,'' szövegrész helyébe ,,a KIRA-hoz,'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. november 17.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,területi (megyei) vagy települési szintű'' szövegrészt hat. kív. h.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 10. § [2017. november 17.]

 

5. § (3) bek.

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 7. § [2017. november 17.]

 

6. § (1) bek.-ben

,,Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követő harmadik hónap 15. napjáig,'' szövegrész helyébe ,,reprezentativitás megállapítása évének október 31. napjáig,'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. november 17.]

 

9. § (1)-(3) bek.-ben

,,a Kjt. 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott időponttól számított öt hónapon belül'' szövegrész helyébe ,,legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének utolsó napjáig'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. november 17.]

 

10. § 3. pont

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 8. § [2017. november 17.]


83/2011. (V. 20.) Korm. r.

 
 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXLII. tv. 4. § b) pont


9/2012. (II. 1.) Korm. r.

 
 

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 332/2017. (XI. 9.) Korm. r. 21. § [2017. december 10.]


31/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

 
 

1. §

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 1. § [2017. november 15.]

 

5. § (6) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 2. § [2017. november 15.]

 

11. és 12. §

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 3. § [2018. január 1.]

 

7. § (3) bek.-ből

,, , illetve az MKK'' szövegrészt | Hat. kív. h.: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 4. § [2017. november 15.]


53/2012. (III. 28.) Korm. r.

 
 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 
 

16. § (1) bek. d) pont

Hat. kív. h.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 14. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 15. §, illetve 9. melléklet [2018. január 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 16. §, illetve 10. melléklet [2018. január 1.]


168/2012. (VII. 20.) Korm. r.

 
 

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

 
 

10. § (1) bek.-ből

,, , Magyar Kormánytisztviselői Kar'' szövegrészt hat. kív. h.: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 5. § [2017. november 15.]


249/2012. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

 
 

2. § (4) bek. d) pont

Helyébe lép, egyidejűleg e) ponttal kieg.: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 6. § [2017. november 15.]

 

2. § (5) bek.-ben

,,(4) bekezdés a)-d) pontban'' szövegrész helyébe ,,(4) bekezdésben'' szövegrész lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. november 15.]

 

2. § (6) bek.-ben

,,(4) bek. d) pontban'' szövegrész helyébe ,,(4) bek. e) pontban'' szövegrész lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. november 15.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. november 15.]

 

9. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. november 15.]

 

9. § (8) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. november 15.]

 

9. § (12) bek.

Hat. kív. h.: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. november 15.]


273/2012. (IX. 28.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 10. § [2017. november 15.]


313/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 
 

6. § (5) bek. után

(6)-(10) bek.-sel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 4. §, illetve 3. melléklet [2018. január 1.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

20. alcím

28/A. §-sal kieg.:

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 6. §, illetve 4. melléklet [2018. január 1.]


10/2013. (I. 21.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

 
 

11. § (7) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 11. § [2017. november 15.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 12. § [2017. november 15.]


58/2013. (II. 27.) Korm. r.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

65. § (2) bek.

Helyébe lép: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r. 17. § [2017. december 1.]


445/2013. (XI. 28.) Korm. r.

 
 

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

 
 

9. § (1) bek. 3. pontban

,,öt százalékát'' szövegrész helyébe ,,tíz százalékát'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 11. § [2017. december 1.]


118/2014. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 18. § (2) bek. [2018. január 1.]


123/2014. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

 
 

5. §

Helyébe lép: 327/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 18.]


210/2014. (VIII. 27.) Korm. r.

 
 

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

 
 

3. § 40. pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. november 21.]

 

3. § 41. pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

3. §

46. ponttal kieg.: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 1. § (3) bek. [2018. január 10.]

 

9. § (1) bek. h) pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 2. § [2017. november 21.]

 

11. § (2) bek.

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 3. § [2017. november 21.]

 

14. § (1) bek. g) pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 4. § [2017. november 21.]

 

16. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 5. § [2018. január 10.]

 

18. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. november 21.]

 

18. § (2) bek. v) pont

Helyébe lép: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

18. § (2) bek.

z) ponttal kieg.: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 6. § (3) bek. [2017. november 21.]

 

18. § (6) bek.

c) ponttal kieg.: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 6. § (4) bek. [2017. november 21.]

 

18. § (7) bek.

Hat. kív. h.: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 8. § [2017. november 21.]

 

29/B. § után

29/C. §-sal kieg.: 346/2017. (XI. 20.) Korm. r. 7. § [2018. január 10.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

47. § (2) bek.-ből

,,legfeljebb hét napos'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 5. § (1) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

53. § (1b) bek.-ben

,,lezárása'' szövegrész helyébe ,,felfüggesztése vagy lezárása'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

57/A. § (3) bek. a) pontból

,,a 70/A. § szerinti értékelés kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

70/A. § (1) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. c) pont [2017. november 11.]

 

70/B. § (2) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. d) pont [2017. november 11.]

 

78. § e) pontban

,,követelményeknek,'' szövegrész helyébe ,,követelményeknek, vagy'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

78. § f) pont

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. e) pont [2017. november 11.]

 

159. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. f) pont [2017. november 11.]

 

159. § (7) bek.

Helyébe lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 11.]

 

159. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. g) pont [2017. november 11.]

 

160. § (3a) bek.

Helyébe lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 2. § [2017. november 11.]

 

164. § (3) bek. a) pontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,és ezzel együttesen'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. c) pont [2017. november 11.]

 

168. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. h) pont [2017. november 11.]

 

168. § (1) bek. f) pontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. i) pont [2017. november 11.]

 

66. alcím 200. § után

201/R. §-sal kieg.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 3. § [2017. november 11.]

 

1. melléklet

 
 

134/B.1. pont záró szövegrészből

,, , szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (2) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

218.1-218.3. pont, és azt megelőző ,,Az Európai Bizottság vagy az EUTAF által megállapított szabálytalanságok'' cím

Hat. kív. h.: 5. § (2) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

310.6. pont g) alpontban

,,típusát'' szövegrész helyébe ,,típusát, az előleg mértékét és összegét'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

340.9. pontban

,,minisztert'' szövegrész helyébe ,,minisztert és az audit hatóságot'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

5. melléklet 2.3.2.5. pontban

,,kedvezményezet'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. november 11.]

 

6. melléklet

 
 

III. 12.1.1.2. pontban

,,megvalósításában'' szövegrész helyébe ,,a projekt szakmai megvalósításában'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2017. november 11.]

 

III. 12.2.1. pontból

,,(a 4. pontban foglaltakon kívül)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (3) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

III. 17.1.1. pontból

,,III/4-es pontban meghatározottakon felül a'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (3) bek. b) pont [2017. november 11.]


350/2014. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 12. § (1) bek. [2017. december 1.]

 

3. §

Helyébe lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 12. § (2) bek. [2017. december 1.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a szakaszolt'' szövegrész helyébe ,,az 1. mellékletben meghatározott szakaszolt'' szövegrész lép: 329/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 11.]

 

9. § után

1. melléklettel kieg.: 329/2017. (XI. 8.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. november 11.]


485/2015. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

 


20. alcím után | 21. alcímmel kieg.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 13. § [2017. november 17.]

 
 

 


110/2016. (V. 25.) Korm. r.

 
 

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § b) pontból

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 6. § [2017. november 11.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek.-sel kieg.: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. november 10.]

 

9. § (6) bek. a) pontban

,,50%-át'' szövegrész helyébe ,,megelőlegezéssel nem érintett részét'' szövegrész lép: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. november 10.]

 

9. § (6) bek. b) pontban

,,támogatás terhére'' szövegrész helyébe ,,támogatás megelőlegezéssel nem érintett részét meghaladó uniós támogatás terhére'' szövegrész lép: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. november 10.]

 

73/A. § után

73/B. §-sal kieg.: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. november 10.]


321/2016. (X. 27.) Korm. r.

 
 

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 338/2017. (XI. 14.) Korm. r. 13. § [2017. november 15.]


365/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokró l

 
 

33. § után

33/A. §-sal kieg.: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 14. § [2017. november 17.]

 

28. §-ban

,,Nemzeti Adó- és Vámhivatalt'' szövegrész helyébe ,,szerencsejáték-felügyeleti hatóságot'' szövegrész lép: 345/2017. (XI. 16.) Korm. r. 15. § [2017. november 17.]


366/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

 
 

2. §

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 13. § [2017. november 10.]


378/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 
 

34. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 3. § [2017. november 8.]

 

34. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 1. § [2017. november 8.]l

 

30. alcím

37/C. §-sal kieg.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 2. § [2017. november 8.]

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. november 10.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. november 10.]


385/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló

 
 

1. alcím

1/A. §-sal kieg.: 342/2017. (XI. 15.) Korm. r. 1. § [2017. november 22.]

 

6. § 39. pont

Helyébe lép: 342/2017. (XI. 15.) Korm. r. 2. § [2017. november 22.]


217/2017. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,bejegyzés megújításához'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételhez és a bejegyzés megújításához'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. november 7.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,vételének megújításához'' szövegrész helyébe ,,történő bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. november 7.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,névjegyzékbe vétel megújításakor'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor'' szövegrész, ,,névjegyzékbe vétel megújítása'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § c) pont [2017. november 7.]


318/2017. (XI. 7.) Korm. r.

 
 

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,telekalakítási eljárás jogerős befejezését'' szövegrész helyébe ,,telekalakítási eljárás keretében hozott döntés véglegessé válását'' szövegrész lép: 318/2017. (XI. 7.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 318/2017. (XI. 7.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

29/2014. (IV. 3.) BM r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 18. § (3) bek. b) pont [2018. január 1.]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 
 

2. § 9. és 17. pontban

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

2. § 10. pont után

10a. ponttal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 1. § [2017. november 7.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,rendszeresített'' szövegrész helyébe ,,rendszeresített, illetve megengedett öltözetként szabályozott'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § b) pont [2017. november 7.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 3. § [2017. november 7.]

 

8. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 4. § [2017. november 7.]

 

9. § e) pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 5. § [2017. november 7.]

 

12. § (3) bek. d) pontban

,,gyakorlóruházatot és'' szövegrész helyébe ,,gyakorló- és társasági ruházatot, valamint'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § c) pont [2017. november 7.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,az ellátási jogosultság kezdetét követően egy alkalommal'' szövegrész helyébe ,,a webáruház használatának elrendeléséig évente egy alkalommal'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § d) pont [2017. november 7.]

 

20. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 6. § [2017. november 7.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,november 15.'' szövegrész helyébe ,,október 31.'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § e) pont [2017. november 7.]

 

23. § (7) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 7. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

23. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 7. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

26. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 8. § [2017. november 7.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,átrendelés'' szövegrész helyébe ,,átrendelés, megbízás helyettesítésre'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § f) pont [2017. november 7.]

 

V. Fejezet címben (36. § előtt)

,,SZAKKÖZÉPISKOLÁK'' szövegrész helyébe ,,SZAKGIMNÁZIUMOK'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § g) pont [2017. november 7.]

 

38. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 9. § [2017. november 7.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,ellátmányra a'' szövegrész helyébe ,,ellátmányra - a 37. § (1) bek. szerinti személyek kivételével - a'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § h) pont [2017. november 7.]

 

21. alcím címben (39. § előtt)

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § i) pont [2017. november 7.]

 

57. § után

58-59. §-sal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 10. § [2017. november 7.]

 

1. melléklet B:1 mezőben

,,(év/db)'' szövegrész helyébe ,,(év/db vagy év/pár)'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § j) pont [2017. november 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 7.]

 

3. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. november 7.]

 

4. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. november 7.]

 

5. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. november 7.]

 

6. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. november 7.]

 

7. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. november 7.]


38/2016. (IX. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

 
 

Hat. kív. h.: 28/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § [2018. január 1.]


26/2016. (IX. 8.) EMMI r.

 
 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 1. § [2017. november 21.]

 

2. § (6) bek. 2. pont után

3. ponttal kieg.: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 2. § [2017. november 21.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2017. november 21.]

 

4. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 3. § (2) bek.30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 3. § (2) bek. [2017. november 21.]

 

5. § (1) bek.-ben

,,ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat'' szövegrész helyébe ,,ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat, valamint a Művészeti életpálya elismerést'' szövegrész lép: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 6. § [2017. november 21.]

 

7. § (2) bek.

Helyébe lép: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 4. § [2017. november 21.]

 

1. melléklet

Mód.: 30/2017. (XI. 21.) EMMI r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. november 21.]


23/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 
 

3. § 36. pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 1. § [2017. november 7.]

 

8. § (4)-(5) bek.

Hat. kív. h.: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 5. § [2017. november 7.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § [2017. november 7.]

 

2. sz. mellékletben

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 3. § [2017. november 7.]


10/2005. (VI. 11.) MNB r.

 
 

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

 
 

3. § (1) bek. a) pontban

,,a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan'' szövegrész helyébe ,,elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében'' szövegrész lép: 27/2017. (XI. 21.) MNB r. (2) bek. [2018. január 1.]

 

11. §

Helyébe lép: 27/2017. (XI. 21.) MNB r. 4. § (1) bek. [2018. január 1.]


20/2016. (VI. 6.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 27/2017. (XI. 21.) MNB r. 5. § 1. pont [2018. január 1.]


50/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 27/2017. (XI. 21.) MNB r. 5. § 2. pont [2018. január 1.]


51/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: 28/2017. (XI. 22.) MNB r. 17. § (1) bek. [2017. november 23.]

 

2. melléklet ,,ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK'' megnevezésű táblázat 44-49. sor, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblák

Hat. kív. h.: 28/2017. (XI. 22.) MNB r. 17. § (2) bek. [2018. február 28.]

 

3. melléklet II.3.6. pont.

Hat. kív. h.: 28/2017. (XI. 22.) MNB r. 17. § (2) bek. [2018. február 28.]


52/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

Hat. kív. h.: [2017. november 23.]


1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

1. melléklet B) táblázat

 
 

A:115 mezőben

,,A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott, kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozat módosítása'' szövegrész helyébe ,,A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultságot megállapító határozat módosítása'' szövegrész lép: 14/2017. (XI. 8.) MEKH r. 1. pont a) alpont [2017. december 9.]

 

A:118 és A:119 mezőben

,,a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 14/2017. (XI. 8.) MEKH r. 1. pont b) alpont [2017. november 9.]


17/2016. (XII. 21.) MEKH r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 16. § [2018. január 1.]


11/2017. (VIII. 25.) MEKH r.

 
 

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

 
 

1. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 1. § [2017. november 14.]

 

2. § (3) bek. után

(3a)-(3b) bek.-sel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 2. § [2017. november 14.]

 

6. § j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg k)-l) ponttal kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 3. § [2017. november 14.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 14.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. november 14.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (4) bek., , illetve 4. melléklet [2017. november 14.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (5) bek., , illetve 5. melléklet [2017. november 14.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. november 14.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2017. november 14.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2017. november 14.]

 

14. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2017. november 14.]

 

15. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (10) bek., illetve 10. melléklet [2017. november 14.]

 

16. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (11) bek., illetve 11. melléklet [2017. november 14.]

 

18. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (12) bek., illetve 12. melléklet [2017. november 14.]

 

19. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (13) bek., illetve 13. melléklet [2017. november 14.]

 

20. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (14) bek., illetve 14. melléklet [2017. november 14.]

 

22. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (15) bek., illetve 15. melléklet [2017. november 14.]

 

23. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (16) bek., illetve 16. melléklet [2017. november 14.]

 

24. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (17) bek., illetve 17. melléklet [2017. november 14.]

 

25. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (18) bek., illetve 18. melléklet [2017. november 14.]

 

26. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (19) bek., illetve 19. melléklet [2017. november 14.]

 

32. melléklet után

33. melléklettel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 5. § a) pont, illetve 20. melléklet [2017. november 14.]

 

33. melléklet után

34. melléklettel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 5. § b) pont, illetve 21. melléklet [2017. november 14.]


13/2017. (XI. 8.) MEKH r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: a 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 15. §, illetve 10. melléklet (1) bek. [2018. november 9.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 15. § (2) bek., illetve 11. melléklet [2018. november 9.]


14/2016. (V. 25.) MvM r.

 
 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 1. § [2017. november 7.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

2. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

2. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (3) bek. [2017. november 7.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,az előzetes regisztráció'' szövegrész helyébe ,,a névjegyzékbe történő bejegyzés'' szövegrész lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 7. § a) pont [2017. november 7.]

 

4. § (8) bek. után

(9)-(10) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 3. § [2017. november 7.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 4. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

6. § (4)-(6) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 4. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 5. § [2017. november 7.]

 

14. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 6. § [2017. november 7.]

 

1. melléklet V. pontban

,,nyilatkozat a kötelező szakmai'' szövegrész helyébe ,,igazolás a kötelező szakmai'' szövegrész lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 7. § b) pont [2017. november 7.]


42/2011. (VIII. 11.) NFM r.

 
 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet 4. pont táblázat B:2 mezőben

,,10023002-01040298-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040298-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § a) pont [2017. november 8.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat B:15 mezőben

,,10023002-01040023-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040315-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § b) pont [2017. november 8.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat B:22 mezőben

,,10023002-01040308-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040322-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § c) pont [2017. november 8.]


27/2015. (V. 28.) NFM r.

 
 

a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 44/2017. (XI. 20.) NFM r. 1. § [2017. november 30.]


55/2016. (XII. 21.) NFM r.

 
 

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

 
 

5. §

Helyébe lép: 43/2017. (XI. 8.) NFM r. 1. § [2017. november 9.]


19/2012. (VII. 20.) NGM r.

 
 

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 
 

Hat. kív. h.: 2017: CXXXVII. tv. 18. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]


2/2015. (III. 30.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 1. § [2017. november 7.]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

 
 

3. pont d) alpont dh) alpont

Helyébe lép: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 6. pont [2017. november 10.]


1744/2013. (X. 17.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

 
 

1. melléklet

Mód.: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 10.]


1486/2015. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányh.ok módosításáról

 
 

1. pont c) pont után

d) ponttal kieg.: 1762/2017. (XI. 7.) Korm. h. 2. pont


1005/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont után

1/A ponttal kieg.: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 1. pont [2017. november 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 15.]

 

1. melléklet

 
 

1. pont táblázat E:7 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.1. alpont [2017. november 15.]

 

1. pont táblázat E:9 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.2. alpont [2017. november 15.]

 

1. pont táblázat E:10 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. november 15.]

 

1. pont táblázat E:12 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.4. alpont [2017. november 15.]

 

3. pont táblázat E:5 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.5. alpont [2017. november 15.]

 

3. pont táblázat E:6 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.6. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:4 mezőben

,,22,198'' szövegrész helyébe ,,21,88'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.7. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:6 mezőben

,,20,194'' szövegrész helyébe ,,20,08'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.8. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:14 mezőben

,,4,774'' szövegrész helyébe ,,4,57'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.9. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:16 mezőben

,,25,621'' szövegrész helyébe ,,25,62'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.10. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:18 mezőben

,,18,439'' szövegrész helyébe ,,15,69'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.11. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:19 mezőben

,,6,800'' szövegrész helyébe ,,6,62'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.12. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat E:24 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.13. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat E:25 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.14. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat E:28 mezőben

,,2017. március'' szövegrész helyébe ,,Meghirdetve 2017. februárban'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.15. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:30 mezőben

,,4,769'' szövegrész helyébe ,,4,93'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.16. alpont [2017. november 15.]

 

6. pont táblázat C:31 mezőben

,,4,120'' szövegrész helyébe ,,4,16'' szövegrész lép: 1849/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont 3.17. alpont [2017. november 15.]


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1/A. pont c) pont után

d) alponttal kieg.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont [2017. november 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. november 10.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,4,36'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:5a mezőben

,,61,22'' szövegrész helyébe ,,94,68'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.2. alpont [2017. november 10.]

 

C:6a mezőben

,,32,00'' szövegrész helyébe ,,27,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.3. alpont [2017. november 10.]

 

C:8 mezőben

,,11,47'' szövegrész helyébe ,,8,47'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.4. alpont [2017. november 10.]

 

C:10a mezőben

,,33,57'' szövegrész helyébe ,,23,57'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.5. alpont [2017. november 10.]

 

C:12 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.6. alpont [2017. november 10.]

 

C:14 mezőben

,,28,00'' szövegrész helyébe ,,20,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.7. alpont [2017. november 10.]

 

C:17 mezőben

,,5,47'' szövegrész helyébe ,,0,013'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.8. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:12 mezőben

,,58,00'' szövegrész helyébe ,,57,80'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.2.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:15 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.2.2. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat C:2 mezőben

,,59,45'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:15a mezőben

,,2017. december'' szövegrész helyébe ,,2018. március'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.4.1. alpont [2017. november 10.]

 

E:18 mezőben

,,2017. december'' szövegrész helyébe ,,2018. május'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.4.2. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,42,19'' szövegrész helyébe ,,40,09'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:4 mezőben

,,30,00'' szövegrész helyébe ,,32,10'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.2. alpont [2017. november 10.]

 

C:6 mezőben

,,20,60'' szövegrész helyébe ,,5,60'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.3. alpont [2017. november 10.]

 

E:6 mezőben

,,58,00'' szövegrész helyébe ,,57,80'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.4. alpont [2017. november 10.]

 

B:8a mezőben

,,Digitalizáció'' szövegrész helyébe ,,Üzleti infokommunikációs, digitalizációs'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.5. alpont [2017. november 10.]

 

C:14 mezőben

,,32,08'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.6. alpont [2017. november 10.]

 

E:14 mezőben

,,59,45'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.7. alpont [2017. november 10.]

 

C:16 mezőben

,,30,00'' szövegrész helyébe ,,55,13'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.8. alpont [2017. november 10.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

E:2d mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:8 mezőben

,,Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Minisztérium, Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.2. alpont [2017. november 10.]

 

E:9 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.3. alpont [2017. november 10.]

 

D:12 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.4. alpont [2017. november 10.]

 

C:26 mezőben

,,Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.5. alpont [2017. november 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. november 10.]


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat

 
 

D:303 mezőben

,,4,04'' szövegrész helyébe ,,4,50'' szövegrész lép: 1814/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

E:303 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,45'' szövegrész lép: 1814/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont b) alpont

 

D:313 mezőben

,,8,87'' szövegrész helyébe ,,9,98'' szövegrész lép: 1815/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. november 9.]

 

E:313 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,1,31'' szövegrész lép: 1815/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. november 9.]

 

D:478 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,2,70'' szövegrész lép: 1817/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont [2017. november 9.]

 

D:553 mezőben

,,0,35'' szövegrész helyébe ,,0,40'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

D:555 mezőben

,,1,98'' szövegrész helyébe ,,2,02'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

D:556 mezőben

,,1,29'' szövegrész helyébe ,,1,62'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont c) alpont

 

D:557 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,56'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont d) alpont

 

D:560 mezőben

,,0,53'' szövegrész helyébe ,,0,77'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont e) alpont

 

D:562 mezőben

,,0,30'' szövegrész helyébe ,,0,33'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont f) alpont

 

D:564 mezőben

,,0,43'' szövegrész helyébe ,,0,50'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont g) alpont

 

D:565 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,46'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont h) alpont

 

D:567 mezőben

,,0,81'' szövegrész helyébe ,,1,08'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont i) alpont

 

D:570 mezőben

,,0,45'' szövegrész helyébe ,,0,75'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont j) alpont

 

C:641 mezőben

,,Semmelweis Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Semmelweis Egyetem a 435/2015. (XII. 28.) Korm. r. szerint'' szövegrész lép: 1084/2016. (II. 29.) Korm. h. [2017. november 11.]


1166/2016. (IV. 6.) Korm. h.

 
 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

 
 

Mód.: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2017. november 10.]


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont f) alpont

Helyébe lép: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont [2017. november 8.]

 

1. pont f) alpont

Helyébe lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 1. pont [2017. november 15.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat C:3 mezőben

,,119,53'' szövegrész helyébe ,,141,483'' szövegrész lép: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 5. pont 2017. november 8.]

 

1. melléklet

 
 

2. pont táblázat C:2 mezőben

,,459,33'' szövegrész helyébe ,,505,263'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. november 15.]

 

3. pont táblázat C:2 mezőben

,,211,07'' szövegrész helyébe ,,232,177'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. november 15.]

 

3. pont táblázat C:3 mezőben

,,141,483'' szövegrész helyébe ,,146,330'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. november 15.]

 

4. pont táblázat C:2 mezőben

,,110,71'' szövegrész helyébe ,,116,24'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. november 15.]

 

2. melléklet

Mód.: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 4. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 8.]

 

2. melléklet

Mód.: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 2. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 15.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:2 mezőben

,,15,8'' szövegrész helyébe ,,15,78'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.1. alpont [2017. november 15.]

 

D:4 mezőben

,,11,22'' szövegrész helyébe ,,10,21'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.2. alpont [2017. november 15.]

 

D:5 mezőben

,,2,10'' szövegrész helyébe ,,1,85'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.3. alpont [2017. november 15.]

 

D:6 mezőben

,,0,654'' szövegrész helyébe ,,0,642'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.4. alpont [2017. november 15.]

 

D:8 mezőben

,,0,45'' szövegrész helyébe ,,0,424'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.5. alpont [2017. november 15.]

 

B:9 mezőben

,,autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki, országhatár'' szövegrész helyébe ,,Berettyóújfalu-Nagykereki (országhatár)'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.6. alpont [2017. november 15.]

 

D:9 mezőben

,,69,66'' szövegrész helyébe ,,93,09'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.7. alpont [2017. november 15.]

 

B:13 mezőben

,,tengelysúlymérő állomás megvalósítása'' szövegrész helyébe ,,tengelysúlymérő ikerállomás kiépítése'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.8. alpont [2017. november 15.]

 

D:13 mezőben

,,4,02'' szövegrész helyébe ,,3,70'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.9. alpont [2017. november 15.]

 

B:14 mezőben

,,autópálya'' szövegrész helyébe ,,autóút'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.10. alpont [2017. november 15.]

 

E:14 mezőben

,,autópálya'' szövegrész helyébe ,,autóút'' szövegrész lép: a ,,villányi'' szövegrész helyébe ,,Villányi'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.11. alpont [2017. november 15.]

 

D:18 mezőben

,,3,96'' szövegrész helyébe ,,3,56'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.12. alpont [2017. november 15.]

 

B:20 mezőben

,,megvalósítása'' szövegrész helyébe ,,Pétfürdői csomópont (29+700-33+100 kmsz. között) kivitelezése'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.13. alpont [2017. november 15.]

 

D:20 mezőben

,,5,14'' szövegrész helyébe ,,5,38'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.14. alpont [2017. november 15.]

 

B:24 mezőben

,,megvalósítása Mórahalom elkerülő'' szövegrész helyébe ,,Mórahalom elkerülő és'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.15. alpont [2017. november 15.]

 

D:24 mezőben

,,5,79'' szövegrész helyébe ,,4,99'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.16. alpont [2017. november 15.]

 

B:28 mezőben

,,úthálózaton'' szövegrész helyébe ,,úthálózaton - M3 autópálya 19+500-27+500 kmsz. között beton terelőfal építése'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.17. alpont [2017. november 15.]

 

E:28 mezőben

,,szakaszain'' szövegrész helyébe ,,szakaszain.'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.18. alpont [2017. november 15.]

 

C:40 mezőben

,,Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.)'' szövegrész helyébe ,,Zrt.'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.19. alpont [2017. november 15.]

 

D:50 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,14,00'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.20. alpont [2017. november 15.]

 

B:51 mezőben

,,MÁV nagykapacitású motorvonatok'' szövegrész helyébe ,,MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése nagykapacitású motorvonatok beszerzésével'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.21. alpont [2017. november 15.]

 

B:68 mezőben

,,korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,korszerűsítése a Közép-magyarországi régióban'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.22. alpont [2017. november 15.]

 

D:75b mezőben

,,12,50'' szövegrész helyébe ,,17,60'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.23. alpont [2017. november 15.]

 

D:78 mezőben

,,4,06'' szövegrész helyébe ,,5,49'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.24. alpont [2017. november 15.]

 

D:88 mezőben

,,23,10'' szövegrész helyébe ,,22,80'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.25. alpont [2017. november 15.]

 

E:92 mezőben

,,korszerűsítése'' szövegrész helyébe ,,korszerűsítése.'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.26. alpont [2017. november 15.]

 

D:98 mezőben

,,1,70'' szövegrész helyébe ,,1,80'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.27. alpont [2017. november 15.]

 

D:104a mezőben

,,2,19'' szövegrész helyébe ,,0,523'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.28. alpont [2017. november 15.]

 

D:105 mezőben

,,13,47'' szövegrész helyébe ,,15,14'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.29. alpont [2017. november 15.]

 

B:107 mezőben

,,gyorsút M7-Balatonlelle-Kaposvár közötti szakasz kiépítése'' szövegrész helyébe ,,Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.30. alpont [2017. november 15.]

 

D:107 mezőben

,,22,50'' szövegrész helyébe ,,33,87'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.31. alpont [2017. november 15.]

 

D:108 mezőben

,,35,61'' szövegrész helyébe ,,40,50'' szövegrész lép: 1846/2017. (XI. 14.) Korm. h. 4. pont 4.32. alpont [2017. november 15.]


1562/2016. (X. 13.) Korm. h.

 
 

a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

C:4 mezőben

,,2,15'' szövegrész helyébe ,,2,3357'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont a) alpont

 

D:4 mezőben

,,9,58'' szövegrész helyébe ,,9,7657'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont b) alpont

 

C:22 mezőben

,,1,74'' szövegrész helyébe ,,2,37'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont c) alpont

 

D: 22 mezőben

,,13,28'' szövegrész helyébe ,,13,91'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont d) alpont

 

2. melléklet táblázat

 
 

C:7 mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,3,1483'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

D:7 mezőben

,,36,10'' szövegrész helyébe ,,35,2483'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

C:16 mezőben

,,0,00'' szövegrész helyébe ,,1,7574'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont c) alpont

 

D:16 mezőben

,,27,55'' szövegrész helyébe ,,29,3074'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont d) alpont


1873/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

 
 

7. pont

Helyébe lép: 1826/2017. (XI. 9.) Korm. h.


1349/2017. (VI. 9.) Korm. h.

 
 

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1785/2017. (XI. 7.) Korm. h. 1. melléklet


1497/2017. (VIII. 8.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. december 15.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h. 5. pont


1748/2017. (X. 25.) Korm. h.

 
 

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. h. végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

 
 

3. pont után

4. ponttal kieg.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 1. pont

 

4. pont után

5. ponttal kieg.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 2. pont

 

1. melléklet

Mód.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet


1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányh.ok módosításáról

 
 

A Határozatban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Közgyűjtemények cím javára biztosított 202,0 millió forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h. 4. pont


1839/2017. (XI. 10.) Korm. h.

 
 

a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 
 

4. pont

Helyesbítve: MK 2017. évi 183. szám

 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.24.