A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413213. látogatója

Budapest

2024. január 25.,

csütörtök


 

8. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
156
7/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
157
8/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
159
9/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról
160
10/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
160
11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatósága és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülése ellenőrzésének részletes eljárási szabályairól, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
161
2/2024. (I. 25.) AM rendelet
A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet deregulációs szempontú módosításáról
163
3/2024. (I. 25.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.102/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
165
4/2024. (I. 25.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.103/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
177
6/2024. (I. 25.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
191
7/2024. (I. 25.) KE határozat
Bírák felmentéséről
191
8/2024. (I. 25.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
192
1011/2024. (I. 25.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 harmadik pályázati kiírására történő benyújtásáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat módosításáról
193
1012/2024. (I. 25.) Korm. határozat
A Kecskemét Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
199
4/2024. (I. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
199

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.