A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413261. látogatója

Budapest

2024. június 10.,

hétfő


 

61. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról
3554
120/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
3564
121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól
3571
122/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3573
20/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3611
21/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Egyes felügyeleti tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3635
22/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
3639
35/2024. (VI. 10.) AM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő módosításáról
3640
25/2024. (VI. 10.) BM rendelet
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról
3644
26/2024. (VI. 10.) BM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról
3645
13/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet
A repülőterek üzemben tartásáról
3648
14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
3651
9/2024. (VI. 10.) KKM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3727
18/2024. (VI. 10.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról
3785
3/2024. JEH határozat
A személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezmények alkalmazásáról
3788
4/2024. JEH határozat
A megállapítási per megindítása feltételeinek vizsgálatáról
3793
14/2024. (VI. 10.) OGY határozat
A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról
3809
121/2024. (VI. 10.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
3809
122/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3810
123/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3810
124/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3811
125/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3811
126/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3812
127/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3812
128/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3813
129/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3813
130/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3814
131/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3814
132/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3815
133/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3815
134/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3816
1154/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Vasútfejlesztések megvalósítása érdekében az Európai Beruházási Banktól történő forrásbevonáshoz szükséges intézkedésekről
3816
1155/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A magyar állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló egyes ingatlanok vonatkozásában szükséges beruházásoknak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről
3818
1156/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az Economic Innovation Partnership Program 2024–2025. évi végrehajtásához szükséges intézkedésekről
3818
1157/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3819
1158/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges többletforrás biztosításáról
3821
1159/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról
3822
1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekttel kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3823
1161/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
3824
1162/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság által használt közúti ellenőri gépjárműpark megújításához és a feladatellátáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
3825
1163/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
3825
1164/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
3830
46/2024. (VI. 10.) ME határozat
A Magyar–Bangladesi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
3831

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.