A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413227. látogatója

Budapest

2024. május 30.,

csütörtök


 

59. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
117/2024. (V. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt Magyarország ellátásbiztonságának garantálása érdekében szükséges intézkedések kiegészítéséről
3462
4/2024. (V. 30.) OAH rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatalnál hatósági feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványáról
3463
33/2024. (V. 30.) AM rendelet
Egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
3465
34/2024. (V. 30.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
3477
11/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet
Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosításáról
3489
12/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet
A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról
3489
5/2024. (V. 30.) KTM rendelet
A polgármesteri munkakör átadásának egyes szabályairól
3490
15/2024. (V. 30.) NGM rendelet
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
3492
13/2024. (V. 30.) AB határozat
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 44. § (2) bekezdésével kapcsolatos jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3493
Köf.5.006/2024/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3517
115/2024. (V. 30.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
3523

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.