A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413170. látogatója

Budapest

2024. május 23.,

csütörtök


 

58. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
114/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3393
115/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3393
116/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
3400
9/2024. (V. 23.) EM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 15/2023. (VII. 25.) EM rendelet módosításáról
3401
108/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3436
109/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
3436
110/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3437
111/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról
3437
112/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
3438
113/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról
3438
114/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról
3439
1143/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközadomány Ukrajna részére történő biztosításáról
3439
1144/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről
3441
1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről
3443
1146/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3450
1147/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység magasabb szintű ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
3452
1148/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
3452
1149/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A LIFE hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek fenntartásáról
3453
1150/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 azonosító számú (Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében című) projekt támogatásáról
3453
1151/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Ács város iparterületének és térségének fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztések támogatásáról és a források biztosításáról
3455
43/2024. (V. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3459
44/2024. (V. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az M9 gyorsforgalmi út – Tompa, államhatár között megépítendő gyorsforgalmi út és az ahhoz kapcsolódó szerbiai gyorsforgalmi út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3459
45/2024. (V. 23.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
3460

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.