A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413182. látogatója

Budapest

2024. május 10.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2024. évi XXI. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3186
2024. évi XXII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
3193
2024. évi XXIII. törvény
Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai az Egészségügyi Világszervezet 2022. májusi 75. Közgyűlése által elfogadott WHA75.12 számú határozatban foglalt módosítása kihirdetéséről
3209
2024. évi XXIV. törvény
Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról
3216
2024. évi XXV. törvény
A belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról
3223
2024. évi XXVI. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
3257
2024. évi XXVII. törvény
Egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról
3268
2024. évi XXVIII. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról
3278
14/2024. (V. 10.) MNB rendelet
A "Boldog Salkaházi Sára" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3286
15/2024. (V. 10.) MNB rendelet
A "Boldog Salkaházi Sára" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3288
8/2024. (V. 10.) EM rendelet
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
3290
10/2024. (V. 10.) AB határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3294
11/2024. (V. 10.) AB határozat
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.136/2023/2. számú végzése és a Győri Törvényszék 9.K.700.929/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3300
12/2024. (V. 10.) AB határozat
A Kúria Kvk.VI.39.028/2024/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
3312

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.