A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413218. látogatója

Budapest

2024. május 7.,

kedd


 

51. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2024. évi XII. törvény
A digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról
2915
96/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről
2971
97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2973
98/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2977
99/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2984
100/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2985
101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2986
1/2024. (V. 7.) KIM rendelet
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
2990
6/2024. (V. 7.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet európai uniós támogatási szabályokkal összefüggő módosításáról
2990
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
2993
87/2024. (V. 7.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
2994
1120/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A 2025–2027. évi EHF Női Kézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntő budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
2994
1121/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A népegészségügyi célú célzott, szervezett vastagbélszűrés országos bevezetéséről
2995
1122/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A „Szatmárcseke, a Himnusz emlékhelye” komplex fejlesztési koncepcióról és a kapcsolódó intézkedésekről
2996
1123/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A taszári repülőtér hasznosításához kapcsolódó állami vagyonelem értékesítéséről
3000
1124/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Guatemalai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3000
1125/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3000
1126/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Budapesti vasút melletti fejlesztési területtel összefüggő további intézkedésekről
3001
1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
3001
41/2024. (V. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között légiforgalmi szolgáltatások delegálásáról szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
3009
42/2024. (V. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3009

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.