A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413164. látogatója

Budapest

2024. január 18.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet
A tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról
97
4/2024. (I. 18.) Korm. rendelet
A tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről
99
5/2024. (I. 18.) Korm. rendelet
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
100
1/2024. (I. 18.) BM rendelet
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosításáról
108
1/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, védettségének módosításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
109
2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról
115
3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról
115
4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításáról
116
5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról
117
6/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről
117
1/2024. (I. 18.) KKM rendelet
A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet módosításáról
118
2/2024. (I. 18.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
118
3/2024. (I. 18.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól szóló 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról
123
4/2024. (I. 18.) KKM rendelet
A kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 12/2022. (X. 10.) KKM rendelet módosításáról
123
1/2024. (I. 18.) NGM rendelet
A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
126
2/2024. (I. 18.) NGM rendelet
A HUNGARORING SFP Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
126
1004/2024. (I. 18.) Korm. határozat
A Tanári Béremelési Alap létrehozásáról
128
1005/2024. (I. 18.) Korm. határozat
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók nyugdíjasként történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről
130
1006/2024. (I. 18.) Korm. határozat
A rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése érdekében Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
130
1007/2024. (I. 18.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról
133
1008/2024. (I. 18.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, „Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című projekt támogatásának növeléséről
137
1009/2024. (I. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben és megelőzésben való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
139
1/2024. (I. 18.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről
139
2/2024. (I. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
140
3/2024. (I. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
140

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.