A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413164. látogatója

Budapest

2024. május 3.,

péntek


 

49. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
95/2024. (V. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésről
2888
30/2024. (V. 3.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
2889
21/2024. (V. 3.) BM rendelet
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
2890
22/2024. (V. 3.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
2891
5/2024. (V. 3.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
2892
Knk.V.39.017/2024/7. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
2895
85/2024. (V. 3.) KE határozat
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről
2904
86/2024. (V. 3.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
2904
1119/2024. (V. 3.) Korm. határozat
A Nyugat-nílusi láz transzfúziós kockázatának csökkentése érdekében javasolt szűrővizsgálat bevezetéséről
2905
38/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2905
39/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2906
40/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2906

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.