A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413204. látogatója

Budapest

2024. április 25.,

csütörtök


 

47. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
2798
9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
2805
10/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról
2807
14/2024. (IV. 25.) NGM rendelet
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról
2808
Köf.5003/2024/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2811
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
2818
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
2818
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
2818
35/2024. (IV. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2819
36/2024. (IV. 25.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
2819
37/2024. (IV. 25.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
2820

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.