A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413173. látogatója

Budapest

2024. április 11.,

csütörtök


 

44. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
Egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről
2457
81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
2459
82/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2463
3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2469
19/2024. (IV. 11.) BM rendelet
Egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2470
6/2024. (IV. 11.) EM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
2478
4/2024. (IV. 11.) KTM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2479
8/2024. (IV. 11.) OGY határozat
Dr. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2514
80/2024. (IV. 11.) KE határozat
Államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről
2514
1096/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A 2024 második és harmadik negyedévében a távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
2515
1097/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv egyes pályázati felhívásainak meghirdetésére irányuló intézkedésről
2517
1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből nyújtott állat- és területalapú, valamint beruházási típusú támogatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárások gyorsításáról
2517
1099/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásáról
2518
1100/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek egyes vízgazdálkodási feladatainak forrásbiztosításáról
2519
1101/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésével kapcsolatos egyes intézkedésről
2520
1102/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2520
1103/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról
2530
1104/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2531
1105/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújításának és fejlesztésének folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról
2531
1106/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
2532
1107/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról
2532
1108/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú, "Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről
2537
1109/2024. (IV. 11.) Korm. határozat
A Mária Út Európai Kulturális Útvonallá minősítésének és működésének a támogatásáról, valamint egy budapesti zarándokiroda elindításáról és támogatásáról
2539
27/2024. (IV. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2539
28/2024. (IV. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
2540
29/2024. (IV. 11.) ME határozat
A Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről
2540

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.