A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413214. látogatója

Budapest

2024. április 8.,

hétfő


 

42. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2162
1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről
2163
2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról
2188
3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról
2201
14/2024. (IV. 8.) AM rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
2203
11/2024. (IV. 8.) NGM rendelet
A 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2207
12/2024. (IV. 8.) NGM rendelet
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
2207
75/2024. (IV. 8.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
2209
76/2024. (IV. 8.) KE határozat
Bírák felmentéséről
2209
77/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2210
78/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2211
79/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2211
1094/2024. (IV. 8.) Korm. határozat
Az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról
2212
1095/2024. (IV. 8.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak zárásával összefüggésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes projektjeinek befejezéséhez szükséges intézkedésekről
2212
26/2024. (IV. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
2214

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.