A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413197. látogatója

Budapest

2024. március 28.,

csütörtök


 

38. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
64/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1946
65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1948
66/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló 241/2023 (VI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1949
67/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
1957
68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról
1957
69/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A honvédelmi és katonai, továbbá katonai nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által megvalósított védelmi ipari beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről
1958
70/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1960
71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1963
72/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű elsődlegesen földgáztüzelésű erőművek olajkészlet-képzési kötelezettségének felülvizsgálatáról
1965
73/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1966
3/2024. (III. 28.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
1967
12/2024. (III. 28.) AM rendelet
A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról
1968
3/2024. (III. 28.) EM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
1974
4/2024. (III. 28.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló 13/2023. (VI. 30.) EM rendelet módosításáról
1986
7/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
1988
8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
1990
65/2024. (III. 28.) KE határozat
Államtitkári kinevezés módosulásának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről
1991
66/2024. (III. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
1991
1073/2024. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország 2024–2030 közötti időszakra vonatkozó ipar és technológiai cselekvési tervéről
1992
1074/2024. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország 2024–2030 közötti időszakra vonatkozó iparstratégiájáról
1996
1075/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítésével összefüggő további források biztosításáról
2000
1076/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A különleges földgázkészlet fenntartásához kapcsolódó pénzügyi intézkedésről
2001
1077/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkóztatási programjának támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2002
1078/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2002
1079/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
2005
1080/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány egyes, a zöld mobilitáshoz és járműipari innovációkhoz kapcsolódó, társadalmi tudatosságot és szemléletformálást szolgáló közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
2006
1081/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Yettel Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról
2006
1082/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023–2026) szóló cselekvési terv felülvizsgálatáról
2007
21/2024. (III. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2048
22/2024. (III. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2048
23/2024. (III. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
2049
24/2024. (III. 28.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról, tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
2049

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.