A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413229. látogatója

Budapest

2024. február 27.,

kedd


 

22. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
1030
4/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet módosításáról
1030
5/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
1033
1/2024. (II. 27.) SZTFH rendelet
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról
1033
7/2024. (II. 27.) AM rendelet
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról
1040

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.