A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413249. látogatója

Budapest

2024. január 30.,

kedd


 

11. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
426
13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
430
1/2024. (I. 30.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
433
1/2024. (I. 30.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról
434
3/2024. (I. 30.) AM rendelet
A dohány átmeneti nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság újbóli megállapítására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
436
3/2024. (I. 30.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
439
4/2024. (I. 30.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
444
5/2024. (I. 30.) BM rendelet
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról
444
1/2024. (I. 30.) KTM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól
445
10/2024. (I. 30.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról
460
11/2024. (I. 30.) KE határozat
Bírák felmentéséről
462
1013/2024. (I. 30.) Korm. határozat
Az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő gazdasági megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
462

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.