A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2023. február 1.,

szerda


 

17. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
530
24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
A földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról
535
25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
A vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról
536
26/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
537
27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
537
28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól
538
29/2023. (II. 1.) Korm. rendelet
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
539
3/2023. (II. 1.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
540
Köf.5.017/2022/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
541
Köf.5.022/2022/8. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
547
25/2023. (II. 1.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról
553
1018/2023. (II. 1.) Korm. határozat
A taszári repülőtér hasznosításával összefüggő további intézkedésekről
554

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.