A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2022. március 10.,

csütörtök


 

47. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról
1669
95/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról
1671
96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
1672
97/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
1674
98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról
1675
99/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1676
100/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1676
101/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1677
102/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1678
103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
Időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről
1679
2/2022. (III. 10.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet egyes támogatásokkal összefüggő módosításáról
1680
1/2022. (III. 10.) OGY politikai nyilatkozat
Az orosz–ukrán háborúról
1684
6/2022. (III. 10.) OGY határozat
Köztársasági elnök megválasztásáról
1685
7/2022. (III. 10.) OGY határozat
Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1686
1136/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Kambodzsai Királyság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
1686
1137/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A komplex közútfejlesztési feladatok II. ütemének megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1687
1138/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról
1689
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
1690
1140/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításához szükséges forrás biztosításáról
1700
1141/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla javára többletforrás biztosításáról
1700
1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról szóló 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1701
1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program projektjeinek megvalósításához szükséges REACT-EU források felhasználásával összefüggő intézkedésekről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1702

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.