A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393998. látogatója

Budapest

2022. március 8.,

kedd


 

45. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
90/2022. (III. 8.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
1621
91/2022. (III. 8.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1623
92/2022. (III. 8.) Korm. rendelet
A Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1624
93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1626
1/2022. KPJE jogegységi határozat
A közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról
1628
Köf.5.042/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1636
65/2022. (III. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1642
1122/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Thaiföldi Királyság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
1642
1123/2022. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Edinburgh-i Főkonzulátusa konzuli kerületének kijelöléséről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről
1643
1124/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban megvalósuló egyes, határon átnyúló együttműködési programokhoz szükséges kiegészítő hazai forrás biztosításáról
1643
1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program 2022. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
1644
1126/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemébe tartozó tanuszoda beruházások megvalósításáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról
1646
1127/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztéséről
1652
1128/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Kozármisleny város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1653
1129/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A maroslelei tornaterem építéséről
1653
1130/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Monori Napsugár Óvoda fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1654
1131/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
1656
1132/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről szóló 1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1656
1133/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról
1657
1134/2022. (III. 8.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azonosító számú, Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1658
1135/2022. (III. 8.) Korm. határozat
Egyes egyházi célú beruházások támogatásával kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
1660

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.