A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2022. december 13.,

kedd


 

205. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről
8692
508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
8730
509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
Egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól
8737
510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről
8738
511/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8739
512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A 2021–2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális egy¹üttműködési programok végrehajtásáról
8740
513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
8760
514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
8762
515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról
8763
516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
8777
517/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról, valamint a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8786
518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
8787
519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
8790
520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról
8794
521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
8796
55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet
Egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletk módosításáról
8798
17/2022. (XII. 13.) GFM rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
8800
28/2022. (XII. 13.) IM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról
8800
342/2022. (XII. 13.) KE határozat
Bíró kinevezéséről
8803
343/2022. (XII. 13.) KE határozat
Bírák felmentéséről
8803
1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
A közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról
8804
1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről
8805
1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről
8809
1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
8811
1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Mintagazdaság kijelöléséről
8812
1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
8812
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
8813
1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8822
1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8830
1621/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
8832
1622/2022. (XII. 13.) Korm. határozat
A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
8833
104/2022. (XII. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8833
105/2022. (XII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról
8834
106/2022. (XII. 13.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
8835

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.