A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2022. november 8.,

kedd


 

182. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
46/2022. (XI. 8.) MNB rendelet
A „Kertész Imre” ezüst emlékérme kibocsátásáról
7496
47/2022. (XI. 8.) MNB rendelet
A „Kertész Imre” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7498
24/2022. (XI. 8.) TIM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
7500
28/2022. (XI. 8.) AB határozat
Az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján T/706. számú törvényjavaslatként benyújtott, a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 1. §-ának vizsgálatáról
7501

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.