A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394165. látogatója

Budapest

2022. november 7.,

hétfő


 

181. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
Az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról
7482
442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól
7484
443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
7484
444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról
7487
445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
7488
446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet
Egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról
7489
12/2022. (XI. 7.) GFM rendelet
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
7490
1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
7491
1535/2022. (XI. 7.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
7494

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.