A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2022. október 13.,

csütörtök


 

165. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
385/2022. (X. 13.) Korm. rendelet
A honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény végrehajtásáról
6734
386/2022. (X. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6736
35/2022. (X. 13.) BM rendelet
Az "A magyar-szlovák államhatáron 2016-2021. években végrehajtott 10. határfelmérési és megjelölési munkákról" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., IV., V., VIII., IX., XV., XVII. és XVIII. határszakaszról - 2022" című határokmány jóváhagyásáról
6737
20/2022. (X. 13.) AB határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
6773
21/2022. (X. 13.) AB végzés
A 16/2022. (VII. 14.) AB határozat kijavításáról
6780
Jpe.III.60.011/2022/15. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
6782
1480/2022. (X. 13.) Korm. határozat
Magyarország 2021. évi árvízkockázat-kezelési tervéről
6794
1481/2022. (X. 13.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról
6794
1482/2022. (X. 13.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6795
1483/2022. (X. 13.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
6799
1484/2022. (X. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról szóló 1080/2022. (II. 23.) Korm. határozat módosításáról
6800
1485/2022. (X. 13.) Korm. határozat
Az Alstom Transport Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bombardier Transportation Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
6801

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.