A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393853. látogatója

Budapest

2022. augusztus 25.,

csütörtök


 

139. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2022. (VIII. 25.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
5928
28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet
A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5930
16/2022. (VIII. 25.) TIM rendelet
A különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet módosításáról
5958
17/2022. (VIII. 25.) TIM rendelet
Az országos közlekedésszervező kijelöléséről
5958

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.