A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2022. augusztus 23.,

kedd


 

138. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
5880
325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5881
326/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5882
230/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Magyar Szent István Rend kitüntetés adományozásáról
5883
231/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról
5884
232/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
5919
233/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
5920
234/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
5920
235/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5921
236/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5921
237/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5922
238/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5922
239/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5923
240/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5923
241/2022. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5924
1418/2022. (VIII. 23.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5924
1419/2022. (VIII. 23.) Korm. határozat
A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
5926

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.