A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394035. látogatója

Budapest

2022. január 27.,

csütörtök


 

13. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
571
24/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
578
25/2022. (I. 27.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
579
2/2022. (I. 27.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
581
2/2022. (I. 27.) KKM rendelet
Az egyes külgazdasági és külügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
585
1019/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Szudáni Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
592
1020/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A 2022-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
593
1021/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Egyházi személyek jövedelempótlékával kapcsolatos megállapodások megkötéséről, továbbá egyes kormányhatározatok visszavonásáról
594
1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
595
1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról
596
1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
598
1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről
602
1026/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról
604
1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A győri új mentőállomás építéséről
605
1028/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
606
1029/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A Soproni Terminál továbbfejlesztésének megalapozásáról
607
1030/2022. (I. 27.) Korm. határozat
A szentesi sportélet támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
607
1031/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
608
1032/2022. (I. 27.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú („Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
610

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.