A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394148. látogatója

Budapest

2022. július 27.,

szerda


 

127. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi XXIV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról
5035
2022. évi XXV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
5095
2022. évi XXVI. törvény
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről
5295
262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5296
263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
5297
264/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5299
265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
5301
266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5302
5/2022. (VII. 27.) GFM rendelet
A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egy gazdasági társaság cégneve változásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
5305
6/2022. (VII. 27.) TIM rendelet
A légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról
5306
7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet
A légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5310
8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról
5388
222/2022. (VII. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5389
223/2022. (VII. 27.) KE határozat
Bírák felmentéséről
5390
224/2022. (VII. 27.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
5390
1368/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg Duna Régió Program kereteinek elfogadásáról
5391
1369/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges forrás 2022. évi biztosításáról
5391
1370/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
5392
1371/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a GINOP Plusz-3.2.1-21 – „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” tárgyú pályázati felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
5393
1372/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a GINOP Plusz 3.2.1-21 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című képzési támogatás pályázati felhívásában való részvételéhez szükséges hozzájárulásról
5394
1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozat
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
5394

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.