A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393829. látogatója

Budapest

2022. július 14.,

csütörtök


 

116. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2022. (VII. 14.) GFM rendelet
Az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
4390
15/2022. (VII. 14.) AB határozat
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (2), (3) és (10) bekezdése, valamint 159/A. §-a szerinti szabályozással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
4391
16/2022. (VII. 14.) AB határozat
A Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezési alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
4407
221/2022. (VII. 14.) KE határozat
Bíró kinevezéséről
4419
53/2022. (VII. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
4419
54/2022. (VII. 14.) ME határozat
Az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről
4420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.