A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2022. június 20.,

hétfő


 

101. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
3970
4/2022. (VI. 20.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
3973
8/2022. (VI. 20.) MK rendelet
A hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
3976
9/2022. (VI. 20.) MK rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról
3978
2/2022. (VI. 20.) GFM rendelet
A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról
3982
23/2022. (VI. 20.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3983
195/2022. (VI. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
3984
196/2022. (VI. 20.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
3984
1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról
3985

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.