A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394026. látogatója

Budapest

2021. május 27.,

csütörtök


 

97. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi XLIV. törvény
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról
3883
2021. évi XLV. törvény
Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről
3933
2021. évi XLVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
3945
2021. évi XLVII. törvény
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
3958
2021. évi XLVIII. törvény
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról
3962
2021. évi XLIX. törvény
A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról
3965
2021. évi L. törvény
Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról
3967
2021. évi LI. törvény
Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról
3988
2021. évi LII. törvény
Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról
4006
2021. évi LIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
4016
2021. évi LIV. törvény
Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
4027
2021. évi LV. törvény
Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról
4029
2021. évi LVI. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
4036
2021. évi LVII. törvény
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról
4039
283/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
A gyermeknapi rendezvényekről
4041
284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4041
285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról
4042
286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról
4043
287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése miatt szükséges módosításáról
4044
13/2021. (V. 27.) BM rendelet
Egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
4045
18/2021. (V. 27.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) és (4) bekezdéseinek együttes alkalmazásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség, valamint az Alaptörvény XVII. cikk (3) és (4) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
4047
19/2021. (V. 27.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
4073
20/2021. (V. 27.) AB határozat
Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének "a II. körzetben: 240,- Ft/m2" szövegrésze megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmának elrendeléséről
4090
1313/2021. (V. 27.) Korm. határozat
COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Cseh Köztársasággal
4100
1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat
A Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról
4100
27/2021. (V. 27.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
4101

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.