A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. május 20.,

csütörtök


 

93. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
3687
259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
A közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
3697
260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3710
261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3712
262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
3713
263/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3717
21/2021. (V. 20.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
3720
16/2021. (V. 20.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Georgiával és Mongóliával összefüggő módosításáról
3724
1283/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról
3725
1284/2021. (V. 20.) Korm. határozat
Az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról
3726
1285/2021. (V. 20.) Korm. határozat
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
3726
1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
3729
1287/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A fogyatékos embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatások hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről
3733
1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról
3733
1289/2021. (V. 20.) Korm. határozat
Egy állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges intézkedésekről
3734
1290/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete fejlesztésének megvalósításáról
3735
1291/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak támogatásáról
3737
1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál hosszú távú finanszírozásáról
3737
1293/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról
3740
1294/2021. (V. 20.) Korm. határozat
Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
3740
1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú („Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3743
1296/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
3745
1297/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
3748
1298/2021. (V. 20.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
3751
1299/2021. (V. 20.) Korm. határozat
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról
3752
26/2021. (V. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3753

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.