A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. április 26.,

hétfő


 

69. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
2642
1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
Járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről
2645
1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről
2646
1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
A kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról
2647
1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
2648
1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
A magyar–román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről
2649
1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2649
22/2021. (IV. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2650

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.