A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394027. látogatója

Budapest

2021. április 14.,

szerda


 

62. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2395
4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
2398
18/2021. (IV. 14.) AM rendelet
Az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról
2401
17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet
A XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról
2412
18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet
A LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról
2415
19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról
2417
12/2021. (IV. 14.) AB határozat
A Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
2421
13/2021. (IV. 14.) AB határozat
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) és (6) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2429
154/2021. (IV. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2448
155/2021. (IV. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2448
156/2021. (IV. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2449
157/2021. (IV. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2449
158/2021. (IV. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2450
1175/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
Az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik ütemű bővítéséről
2450
1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások további előkészítési feladatainak a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2451
1177/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-3.3.5-19 azonosító jelű, „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című felhívásra benyújtott projektjavaslatok támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2454
1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról
2455
1179/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási program bővítéséről és az előirányzat rendelkezésre álló keretösszegének megemeléséről
2462
1180/2021. (IV. 14.) Korm. határozat
A Jász-Plasztik Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
2462

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.